5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. évfolyam. Ajánlás az éves óraszám felosztására. témafeldolgozás. összefoglalás, ellenőrzés 2. témafeldolgozás. témafeldolgozás."

Átírás

1 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 5. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 Az ószövetségi üdvtörténet, teremtéstörténet, bűnbeesés, témafeldolgozás 9 a bűn elterjedésének történetei összefoglalás, ellenőrzés 2 11 A pátriárkák története, Mózes, kivonulás, pusztai témafeldolgozás 8 vándorlás, honfoglalás összefoglalás, ellenőrzés 2 10 Bírák, királyok, próféták, tanító könyvek témafeldolgozás 8 összefoglalás, ellenőrzés 2 10 Jézus történetisége, születése, Isten Országa témafeldolgozás 8 összefoglalás, ellenőrzés 2 10 Örömhír, példabeszédek, csodák, passio, feltámadás témafeldolgozás 10 összefoglalás, ellenőrzés 2 12 Az egyház születése, Péter és Pál apostol működése témafeldolgozás 9 összefoglalás, ellenőrzés 2 11 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások 3 Szabadon felhasználható órakeret 3 Összesen 72

2 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 6. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök egyháztörténet Ősegyház, keresztényüldözés, konstantini fordulat, korai szerzetesség, hittérítés A középkori egyház (cluny reform, egyházszakadás, szerzetesség, keresztes hadjáratok, Szent István és műve Újkori egyháztörténet (reformáció okai és kibontakozása, katolikus megújulás) Felvilágosodás és az egyház, szociális feladatvállalások, a világháborúk időszaka, 20. századi pápaság Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés Óraszám Szabadon felhasználható időkeret 5 Összesen

3 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 7. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés dogma, dogmatika, hit és értelem 6 1. Teremtéstan, krisztológia, szóteriológia témafeldolgozás 12 összefoglalás, ellenőrzés Egyháztan, kegyelemtan, eszkatológia témafeldolgozás 12 összefoglalás, ellenőrzés Az erkölcsi cselekvés, törvény, lelkiismeret, bűn, erény témafeldolgozás 13 összefoglalás, ellenőrzés Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal kapcsolatos témafeldolgozás 13 kötelességeink összefoglalás, ellenőrzés 2 15 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások 3 Szabadon felhasználható időkeret 5 Összesen 72

4 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 8. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés az üdvtörténet 3 1. Kinyilatkoztatás az Ó-és Újszövetségben témafeldolgozás 19 Isten országa, Jézus példabeszédei, csodái összefoglalás, ellenőrzés Jézus halála feltámadása, az apostolok hite, az egyház témafeldolgozás 7 összefoglalás, ellenőrzés Liturgia, jelképek, testtartások, helyszínek, eszközök, témafeldolgozás 14 ruhák, egyházi év összefoglalás, ellenőrzés A húsvéti ünnepkör témafeldolgozás 5 összefoglalás, ellenőrzés Karácsonyi ünnepkör, évközi idő, témafeldolgozás 5 összefoglalás, ellenőrzés Szentségek és szentelmények témafeldolgozás 13 összefoglalás, ellenőrzés 2 15 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások 3 Szabadon felhasználható órakeret 3 Összesen 72

5 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 9.évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Biblia 2 A Biblia kialakulása, ószövetségi kánon, teremtéstörténet, bűnbeesés, a bűn elterjedésének történetei A pátriárkák története, Mózes, kivonulás, pusztai vándorlás, honfoglalás 3. Bírák, királyok, próféták, bölcsességi könyvek 4. Újszövetség szövege, fordításai, források történetisége 5. Örömhír, példabeszédek, csodák, passio 6. Az egyház születése, korai misszió, katolikus levelek, Jelenések könyve Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés témafeldolgozás összefoglalás, ellenőrzés Szabadon felhasználható órakeret 3 Összesen

6

7 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 10. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés Az egyház története 4 1. Az egyház története az I. Nikaiai Zsinatig (100-tól 325-ig) témafeldolgozás 8 összefoglalás, ellenőrzés Az egyház története az I. Nikaiai Zsinattól a II. Nikaiai témafeldolgozás 8 Zsinatig (325-től 787-ig) összefoglalás, ellenőrzés Az egyház története a II. Nikaiai Zsinattól a IV. Lateráni témafeldolgozás 8 Zsinatig (787-től 1215-ig) összefoglalás, ellenőrzés Az egyház története a IV. Lateráni Zsinattól a Trienti témafeldolgozás 8 Zsinatig (1215-tól 1545/63-ig) összefoglalás, ellenőrzés Az egyház története a Trienti Zsinattól az I. Vatikáni témafeldolgozás 8 Zsinatig (1545/63-től 1869/70-ig) összefoglalás, ellenőrzés Az egyház története az I. Vatikáni Zsinattól a II. témafeldolgozás 8 Vatikáni Zsinatig (1869/70-től 1962/65-ig) összefoglalás, ellenőrzés 2 10 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások 3 Szabadon felhasználható időkeret 5 Összesen 72

8 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év 11. évfolyam Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés dogma, dogmatika, hit és értelem 6 1. Teremtéstan, krisztológia, szóteriológia témafeldolgozás 12 összefoglalás, ellenőrzés Egyháztan, kegyelemtan, eszkatológia témafeldolgozás 12 összefoglalás, ellenőrzés Az erkölcsi cselekvés, lelkiismeret, bűn, erény témafeldolgozás 13 összefoglalás, ellenőrzés Istennel, önmagunkkal, embertársainkkal kapcsolatos témafeldolgozás 13 kötelességeink összefoglalás, ellenőrzés 2 15 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások 3 Szabadon felhasználható időkeret 5 Összesen 72

9 12. évfolyam Óraszám: 2 óra/hét 62 óra/év Ajánlás az éves óraszám felosztására Témakörök Óraszám Bevezetés a liturgiába (jelképek, testtartások, eszközök) 6 1. A húsvéti és a karácsonyi ünnepkör, az évközi idő témafeldolgozás 10 összefoglalás, ellenőrzés Eukarisztia, szentségek, szentelmények témafeldolgozás 10 összefoglalás, ellenőrzés Kinyilatkoztatás, Biblia, hitvallás, az Atya és a teremtés témafeldolgozás 10 összefoglalás, ellenőrzés A Fiú és a megváltás, a Szentlélek és az egyház témafeldolgozás 10 összefoglalás, ellenőrzés 2 12 Az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó aktuális foglalkozások 3 Szabadon felhasználható időkeret 5 Összesen 62

10

11 A Ciszterci Szent István Gimnázium helyi tanterve római katolikus hittan tantárgyból

12 A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Székesfehérvár Preambulum Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. (Mt 28,19-20) Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek. (1Jn1,1) Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében. (Jn 20,31) A hitoktatást az Egyház mindig legfontosabb feladatai között tartotta számon, mivel a feltámadt Krisztus, közvetlenül a mennybemenetele előtt megparancsolta apostolainak, hogy tegyék tanítványaivá mind a nemzeteket, és tanítsák meg őket mindannak megtartására, amit rájuk bízott (vö. Mt 28,19). A kötelesség mellé hatalmat is adott az apostoloknak arra, hogy a szemükkel látott és a fülükkel hallott dolgokat, amit láttak és megtapintottak, az élet igéjét, hirdessék az embereknek (vö. 1Jn 1,1). Ugyancsak kötelességükké tette és hatalmat adott nekik arra, hogy tekintéllyel magyarázzák az Úr tanítását: szavait, tetteit, jeleit, törvényeit. A Szentlelket is azért küldte el nekik, hogy e feladatuknak eleget tudjanak tenni. Az Egyház ilyen irányú törekvéseit aránylag korán hitoktatásnak kezdték nevezni: a tanítványok összegyűjtését és oktatását; a segítségnyújtást ahhoz, hogy az emberek hinni tudjanak és el tudják fogadni Jézust az élő Isten Fiának és életet találjanak benne (Jn 20,31); hogy megtanítsák őket erre az életre, és így épüljön Krisztus titokzatos teste. És az Egyház soha nem hagyott fel azzal, hogy ezért erőfeszítéseket tegyen. ( II. János Pál Pápa Catechesi

13 tradendae apostoli buzdítás a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról) Isten Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által arra hív minden embert, hogy a Szentlélekben fogadott fiaivá és így az Ő boldog életének örököseivé váljanak. Krisztus elküldte az apostolokat, és megbízta őket, hogy hirdessék az Evangéliumot. Az összes Krisztus-hívő is mind arra hivatott, hogy ezt a kincset nemzedékről nemzedékre továbbadja azáltal, hogy a hitet hirdeti, testvéri közösségben belőle él, s a liturgiában és az imádságban ünnepli. A hitoktatás rendszeresen visszatérő feladatai A tanulók motiválása a napi imára, illetve a Szentírás olvasására, a vasárnapi szentmisén való részvételre, a gyakori szentáldozásra, rendszeres szentgyónásra, a mindennapi szeretetre, önfegyelemre, önnevelésre, a becsületes munkára és kötelességteljesítésre A hitoktatás ezért nem elégedhet meg a hitismeretek közlésével. A hittanórák keretein belül alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel, a mindennapi életükkel kapcsolatos kérdéseiket feltehessék, azokra megfelelő választ kapjanak, még akkor is, ha azok nem kapcsolódnak közvetlenül a tárgyalt tananyaghoz. Lelki nevelés Az ima: A hívő ember életeleme az imádság. A hitoktatás egyik legfontosabb feladata az imádságra nevelés. Az imádságos lelkület kialakítása a hit elmélyítésének alapja, ezáltal épül és fejlődik Istennel való kapcsolatuk. Nem elég csupán tanítani, hanem hitet kell ébreszteni és nevelni a tanítás által. A megfelelő légkör kialakításával kezdjük. Odafigyelünk Istenre, Jézus tanítására és válaszolunk szavainkkal és életünkkel. Így az ima nem monológ lesz, hanem igazi párbeszéd. Ez az imádságos lelkület a liturgikus nevelés alapja. Lelki napok: Hagyományosan a karácsonyt és húsvétot megelőző liturgikus felkészülési időszakokban, adventben és nagyböjtben az egész tanulóifjúság számára lelki napot tartunk, csoportbontásban, adott tematikával, meghívott előadókkal, a bűnbánati liturgia keretében gyónási lehetőséget biztosítva. Lelkivezetés, lelkigondozás: Minden gyermeknek, serdülőnek szüksége van lelkivezetőre. Csak így lehet megelőzni fiataljaink életének kisiklását. Ehhez szükséges a személyes segítés, odafigyelés tanítványaink lelki egészségére. Fontos, hogy a fiatalok bátran fordulhassanak problémáikkal nevelőikhez, akiktől segítséget remélhetnek. Lelkivezető lehet lelkileg érett pedagógus is, nemcsak pap. A gimnáziumban tanító atyák, illetve a gyermek-, ifjúsági felelős külön fogadóórában áll a meghallgatásra vágyók rendelkezésére, illetve előzetes egyeztetés alapján egyéb időpontokban is elérhetőek. Az ilyen beszélgetések célja segíteni a keresőt, elvezetni a bajban lévőt Jézushoz. Általuk megtanulhat a fiatal Isten jelenlétében élni, Jézus tanítása szerint dönteni a mindennapi élet kérdéseiben. A keresztény iskolában olyan tanulók is vannak, akiknek lelkük mélyén ott él a hivatás csírája. Rájuk is figyelnünk kell, hogy ezen érdeklődésüket, elhatározásukat kívülről is segítsük, hivatástudatukat erősítsük. Liturgikus nevelés A szentmise keresztény életünk csúcsa és forrása (II. Vatikáni Zsinat Lit. Konst.). Hogy valóban így legyen, erre lelkileg is rá kell nevelnünk a gyermekeket. Legyen igényük a vasárnap megszentelése, a liturgikus közösségbe való bekapcsolódás, azt ne tekintsék kötelező feladatnak. Szívesen vállaljanak liturgikus szolgálatokat: felolvasás, ének,

14 ministrálás. A cél elérése érdekében együtt kell működnie a ciszterci atyáknak, hitoktatóknak, osztályfőnököknek. A paraliturgikus alkalmak (keresztútjárás, zarándoklat, adventi gyertyagyújtás, déli taize-i imaóra, ökumenkius imaóra, bűnbánati liturgiák) is a liturgikus nevelés fontos eszközei. Diakónia A hittanórák, az osztályok közös vasárnapi és hétköznapi miséi, valamint az adventi és nagyböjti lelki napok mellett egyre inkább szükségét érezzük, hogy a vallásos életre nevelésben nagyobb hangsúlyt kapjon a keresztény praxis, a rászorulókkal való törődés, a szolidaritás, szociális érzékenység kialakítása és fejlesztése. Diákjaink az önkéntes munka örömét megtapasztalhatják például a helyi szociális otthon idős gondozottjainak látogatása, a szellemi fogyatékos és mozgássérült fiatalok számára szervezett nyári sörédi táborban való részvétel, vagy a Dévai Ferences Alapítvány napközis foglalkozásainak segítése során, akció formájában pedig a 72 óra kompromisszumok nélkül programsorozatában részt vállalva. Szociális szerepvállalásunk körét folyamatosan bővíteni kívánjuk. Az iskolai katekézis oktatási célja: megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. Az iskolai katekézis nevelési célja: Az ifjúság bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Ismerje meg a keresztény értékeket, azokat a gyakorlati életben hasznosítsa. Ellenőrzés, értékelés, minősítés A hittanár világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer alapján objektíven, igazságosan értékel. A tanulónak önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez való viszonyítása fontos. Ez segíti őt abban, hogy a tőle telhető maximumot tudja nyújtani. Figyelembe kell venni, hogy nem minden gyermek egyformán hívő, hitvalló családból érkezik a hittanórára. A hit- és erkölcstan tantárgy ellenőrzési-értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. A tanuló minősítése a rendszeres szóbeli és írásbeli felelések, valamint a nagyobb tanegységek befejeztével íratott témazáró dolgozatok értékelésével történik, de lehetőség van a szorgalmi feladatok (kiselőadás, gyűjtőmunka, stb.) értékelésére is. Az ellenőrzés továbbá kiterjed az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre. A záró osztályzat tükrözi a tanuló évközi szerepléseit, és értékeli igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát. Az értékelés-osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. Az egyes fokozatok tartalmát a tanterv követelményei határozzák meg. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló dicséretet kap. A tanuló továbbhaladása, a magasabb évfolyamba lépés feltételei

15 A tanuló katolikus hittan tantárgyból magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket a tanév végén legalább elégséges /2/ szinten teljesítette. Az elégséges szintet az a tanuló éri el, aki a követelmények 50 %-át teljesítette. Tantervünket a Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához készítettük, a helyi sajátosságoknak megfelelően kiegészítve, heti két hittanórával 36 tanítási hétre számolva. A Könyvek Könyve - 5. évfolyam (Bevezetés a Biblia világába) Óraszám: 2 óra/hét 72óra/év A tartalmi egységek sorrendje: a Biblia felépítését és az ebből adódó logikai és tartalmi összefüggéseket követi figyelembe véve a tanulók fejlettségi szintjét és érdeklődését. Kapcsolódási lehetőségek: Történelem Irodalom Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Cél és feladatrendszer Oktatási cél: Az ötödik évfolyamba járó gyermek ismerje meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzon rá az előképekre, ismerje fel beteljesülésüket az újszövetségben. Legyen fogalma az ószövetség nagy korszakainak egyes eseményeiről. Ismerje a tanító

16 elbeszélések tanulságát, tudjon nyitott lélekkel figyelni Isten üzenetére, és tudja azt megvalósítani saját életében. Ehhez nyújtanak segítséget azok a példák is, melyeket a közelmúlt eseményeiből válogatott a tankönyvbe példaként a szerző. Nevelési cél: Tanítsuk meg a tanulót annak tudatosítására, hogy az ő életében is jelen van a Gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni, megélni és másoknak továbbadni. Szeresse az Egyházat. Szívesen olvassa a Szentírást, tanulja meg azt az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni. Tananyag I. Ószövetség Mi a Biblia? Az ószövetségi történelem dióhéjban Az első teremtéstörténet Szeretetre teremtett A bűnbeesés Káin és Ábel Ábrahám, Isten barátja Izmael és Izsák Ábrahám áldozata Didaktikai cél, nevelési cél Bevezetés, ráhangolódás az év témájára Az érdeklődés felkeltése a Biblia iránt Az emberi élet kezdeteinek jobb megértése Fogalmak tisztázása: a világ teremtése, az ember bűne, rabszolgaság, a kivonulás ünnepe, a templom jelentősége, a Messiás utáni vágyakozás Ismétlés a világ kezdeteiről Isten tervének szándékának jobb megértése, helyes istenkép kialakítása. A világ szépségének tudatos felfedezése - rajz Fogalmak tisztázása: Az ember test és lélek; Jelkép; Öntudat; Szabadság; Felelősség; Munka; Boldogság=életünket adni másokért. Szülők iránti tisztelet fontossága. Ismétlés Isten teremtő művéről, eredeti szándékáról Fogalomtisztázás: parancsok-útjelzők, tíz szó, Tízparancsolat, jó és rossz, kísértés, büntetés. A halál keresztény értelmezése Szeretteink halálának elfogadása, az elhunytakért mondott ima fontossága Közös alkotás, megbeszélés Az egyéni felelősség tudatosítása, jobb önismeret kialakítása Fogalomtisztázás: áldás, áldozat bemutatása, lelkiismeret, irigység Az üdvtörténet fogalmának kialakítása, jelentőségének megértése A hit és a hitetlenség következményei A szövetség és az ígéret fogalmának kialakítása, jelentőségének megértése

17 Az Úr Józseffel volt A próbatétel fogalmának kialakítása, jelentőségének megértése. Az egyéni felelősség tudatosítása Az erkölcsi ítélőképesség fejlesztése A megbocsátás fontossága Bocsánatkérés, hibáink bűneik elismerése, jóvátétele Az egyéni felelősség tudatosítása

18 Tananyag Mózes A pusztai vándorlás A bírák kora Sámuel és Saul Dávid Illés Izajás Jeremiás és Ezekiel Zsoltárok Jónás Didaktikai cél, nevelési cél Fogalomtisztázás: Isten megszólíthatósága; örök jelen; létteljesség; Úr - Adonáj; Jelképek értelmének tisztázása: bárány, kovásztalan kenyér, húsvéti vacsora Az emberi élet tiszteletére nevelés, ami már a fogantatással kezdődik. Ismétlés: Tízparancsolat, szövetségkötés. Jelképtisztázás: manna, fürjek, rézkígyó, szent sátor, szövetség ládája Fogalmak tisztázása: bírák, teokrácia, Baál kultusz, oltár, filiszteus-veszély Az Istentől kapott erőt milyen célokra kell használnia az embernek Ismétlés: frigyláda, templom A próféta feladatának helyes megértése, az azt megszegő bűnök megismerése Annak a ténynek a helyes megértése, hogy az igaz szépség belülről sugárzik. Dávid hitének nagysága Fogalomtisztázás: megbocsátás-bosszú; vesztésgyőzelem; Az ország kettészakadásának megértése. Ismétlés: Baál kultusz, oltár, áldozat Fogalomtisztázás: Isten a béke Istene Az Emmánuel név jelentésének helyes megértése Fogalomtisztázás: jel, jövendölés Annak a helyes megértése, hogy az ember életét Isten szava tölti be. Ismétlés: mi a hit. Fogalomtisztázás: pesszimizmus-realizmus; látnok Ezekiel látomásainak helyes értelmezése. Ismétlés: áldás Fogalomtisztázás: zsoltár A 23. zsoltár helyes értelmezése Tanuljuk meg Isten hívó szavát meghallani és követni Ismétlés: jelkép Fogalomtisztázás: tanító elbeszélés, pogány népek; böjt; bűnbánat. Isten szeretete nem zár ki senkit, hanem minden népre egyformán irányul.

19 Tananyag II. Újszövetség Isten a saját Fia által szólt hozzánk (Zsid 1,1) Jézus életének történeti kerete Megszületett a Megváltó Didaktikai cél, nevelési cél Ismétlés: szövetség, jelkép Fogalomtisztázás: apostolok, evangélium, evangélisták, szinoptikus, apokrif Az Újszövetség könyveinek megismerése, keletkezésük megértése. Ismerjük meg Jézus életének leglényegesebb állomásait, lássuk meg benne Isten üdvtervének megvalósulását. Hitünk megvallásának fontossága és nehézségei Jézus születéstörténetének részletes megismerése A hatalmasok nem ismerték fel Őt hatalomféltés Jézust egyszerű, mély hittel lehet felismerni. Készítsétek az Úr útját! Keresztelő János üdvtörténeti szerepének megismerése, elbizonytalanodása kapcsán az Üdvözítőt bűnbocsánatot hirdető Jézusként ismerjük meg, aki az irgalmas Istent mutatja be nekünk, nem az ítélkezőt. Elérkezet az Isten Országa A vámosok és a bűnösök barátja Jézus példabeszédei Akik Jézus ellen döntöttek Körüljárt és jót tett (ApCsel 10,38) Jézus bevonulása Jeruzsálembe Ismétlés: ima, boldogság, templom, áldozat Az Istennek tetsző életre való törekvés fontossága a szeretet gyengének látszó erejével Az ima önmagában nem elég, cselekedni is kell. Ismétlés: bűn; ítélkezés, Isten irgalmas szeretete. Fogalomtisztázás: vámszedés. A megtérés fontosságának felismerése Hívő életmódra nevelés Fogalomtisztázás: hasonlat, példabeszéd. A szeretetben való élet örömének tudatosítása Fogalomtisztázás: farizeusok, szaddúceusok, főpapok Ismétlés: megbocsátás, hatalomféltés Annak tudatosítása, hogy hitünk megvallása, és a keresztény élet nem mindig könnyű. Ismétlés: csoda, hit, bűnbánat Jézus személyének alaposabb megismerése, a közvetlenül hozzá intézett ima. Annak megértése, hogy a hitből és szeretetből fakadó jócselekedetekben Isten ereje működik. Együttérzésre nevelés. Ismétlés: csoda, hit, megtérés, példabeszéd Megérteni, milyen fontos Jézus követése. Fogalomtisztázás: Jézus a béke Királya és Isten Fia

20 Tananyag Az utolsó vacsora A passió Nincs itt, feltámadt! Az Egyház születése Péter, a szikla Saulból Pál Megmutatom neki, mennyit kell értem szenvednie (ApCsel 9,16) Didaktikai cél, nevelési cél Ismétlés: az egyiptomi fogságból való szabadulás története A zsidó húsvéti vacsora jelképeinek megismerése, megértése. Fogalomtisztázás: Eucharisztia-Jézus valóságos teste, nem csupán jelkép. Felkelteni a tanulókban a vágyat, hogy minél gyakrabban találkozhassanak Jézussal az Eucharisztiában. A tettekben megnyilvánuló szeretet fontosságára nevelés. Ismerjük meg Jézus szenvedéstörténetének legfontosabb eseményeit. Fogalomtisztázás: földi élet, halál, örök élet. Megérteni az emberiség ősi reményének eredetét és beteljesedésének lehetőségét. Megismerkedni a feltámadást bizonyító szentírási elbeszélésekkel Jézus céljának a tudatosítása: minden kor minden emberéhez eljusson Jézus örömhíre. Fogalomtisztázás: 1. Az ember társadalomban él, az értékeit társadalmi módon adja tovább; 2. Pünkösd ünnepének előtörténete és a születő Egyház értelmezése Ismerjük meg a születő Egyház kiemelkedő alakjait. A hit állandóságának és szilárdságának fontossága. Ismétlés: mi a Szentháromság. A Szentlélek személyének jobb megismerése, imádása, szeretete. Hívő és tanúságtevő életre nevelés. Fogalomtisztázás: emberhalász, egység, vezető, kézrátétel, zsinat. Ima az Egyház vezetőiért, tagjaiért. Ismétlés: farizeus, Gamáliel Fogalomtisztázás: bálványimádás Pál megtérésének megismerése Tanúságtevő életre nevelés Pál missziós útjainak a megismerése Hívő, tanúságtevő életre nevelés

21 Tananyag A szeretet himnusza Szent Pál tanítása Isten a szeretet (1Jn 4,7) Didaktikai cél, nevelési cél Ismétlés: próféta, csoda, Szentlélek, Egyház Fogalomtisztázás: karizma A szeretet fogalmának pontos megértése (Szeretet érzelem, Szeretet=érzelem+ értelem+akarati cselekvés) Szeretetre nevelés Ismétlés: Jézus Krisztus az Isten Fia, megváltás, Egyház, Péter a kőszikla. Fogalomtisztázás: Az Egyház Krisztus Teste A testvéri együttérzés fontossága Ismétlés: apostolok, hit, Szentháromság. Fogalomtisztázás: a világ beteljesedése, örök élet. Hívő életre nevelés Hálaadás Istennek az örök boldogság elnyerésének lehetőségéért, a teremtésért és a megváltásért Módszertani lehetőségek: Olvastatás: egyéni, hangos, értő módon; Tartalom elmondatása; Irányított tanári kérdésekkel rávezetni a Szentírás mondanivalójára; Tanórai beszélgetés az áldozatot vállaló szeretet lehetőségeiről; A Hittansuli honlapon való tájékozódás megtanítása, feladatok megoldása; Alapkövetelmény Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy az üdvösséget ígérő Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben fogalmazódik meg. Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére alkalmazni. Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői élményszerűen meggyőződtek arról, hogy mesterük a megígért messiás, s hogy az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által közvetített tanításában és az eukarisztiában jelen van. Ellenőrzés, értékelés, minősítés Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységekként témazáró dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását. A sziklára épült Egyház - 6. évfolyam (Egyháztörténelem)

22 Óraszám: 2 óra/hét 72 óra/év A tartalmi egységek sorrendje: kronologikus, történeti jellegű témakört dolgoz fel, figyelembe véve a tanulók fejlettségi szintjét és érdeklődését. Kapcsolódási lehetőségek: Történelem Irodalom Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Cél és feladatrendszer Oktatási cél: Az Egyház születésének és történelmének bemutatása kapcsán tudatosítjuk a tanulókban, hogy az Egyház történelme a Jézus Krisztusban kezdődő újszövetségi üdvtörténet folytatása. Megtanítjuk őket arra is, hogy hívő szemmel szemléljék ezeket az eseményeket, vegyék észre, hogy az Egyház életének valamennyi történésében Isten működik, és az eseményeken keresztül Ő készíti elő az emberiség üdvösségét. Nevelési cél: Rávezetjük tanítványainkat arra, hogy a történelmi eseményekben mindig az üdvösségünket munkáló Istent fedezzék fel. Megtanítjuk őket arra is, hogy saját életük eseményeit is annak fényében szemléljék, hogy Isten hozzájuk is közeledni akar csakúgy, mint az egyháztörténelem nagyjaihoz, és el akarja vezetni őket is az örök élet útjára. Az utolsó fejezet jövőképet is rajzol a fiatalok elé: bemutatja a megújuló Egyházat és kijelöli benne az ember feladatát és felelősségét a világ iránt. tananyag I. fejezet: Az őskeresztény egyházi élet Így éltek keresztény őseink Aki megvall engem az emberek előtt A nagy fordulat Didaktikai cél, nevelési cél Az őskeresztény közösségek bemutatása, mint ma is érvényes vonzó példa A keresztényüldözések által bemutatni a helytállást hitünkben A kereszténység államvallássá lesz Milyen előnyökkel és hátrányokkal járt ez?

23 A niceai zsinat Felelősség a világért Hogyan alakult át az Egyház a 4-5. században; mit tettek a pápák Európáért? Egy keresztény ifjú pályafutása a Római Birodalomban Szent Márton élete által bemutatni a 4. sz. kereszténységet A tanítás hiteles! A szentírás hitelességének bizonyítása az egyházatyák által Győztél Galileai! A fejezet anyagának összegzése, (Összefoglalás) II. fejezet: Megszületik a keresztény Európa Nehéz idők rendszerezése A népvándorlás kora, a Római Birodalom bukása Ne féljetek, veletek maradok A népvándorlás kori Egyház élete, kiemelkedő személyek bemutatása Imádkozzál és dolgozzál A szerzetesi eszmény bemutatása Szent Benedek által Akik az Igét terjesztették Európa nagy térítői a középkorban Keleti keresztény testvéreink A Római Szent Birodalom Ments meg minket, Uram! A megtisztult keresztény szellem Megszületett a keresztény Európa (Összefoglalás) III. fejezet: A nyugati kereszténység virágkora Egyházi és világi hatalom Magyarok fénye, ország reménye példaképek a hitterjesztésben A keleti egyház nyugattól eltérő fejlődésének bemutatása Nagy Károly és az Egyházi állam Az Egyház világi hatalmának szükségszerűsége A századi Európa és a magyar kalandozások bemutatása A clunyi reform hatása az egyházi életre; a kor nagy szentjei A fejezet anyagának összegzése, rendszerezése A keleti egyházszakadás okai és következményei az invesztitúra harc Szent István és műve; hazánk keresztény gyökereinek bemutatása A szent király intelmei Mire tanít Szent István, Szent Imre és Szent Gellért élete? Védjétek meg a Szentföldet A keresztes háborúk előzményei, okai, Vissza az ősforráshoz! következményei A13. századi eretnekmozgalmak és akik megújitották egyházat (Szt. Ferenc, Szt. Domonkos) A szent királyi sarjak kora Hogyan fejlődött az Egyház a században hazánkban

24 Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Könyörögnek ők tépett hazánkért Az Árpád-ház női szentjei Miben szolgálnak példaként? Mindent Isten dicsőségére Clairvaux-i Szent Bernát és a ciszterci rend. Szent Tamás és a skolasztika. A máig ható szellemi fellendülés bemutatása A virágzó középkori élet Európában A fejezet anyagának összegzése, (Összefoglalás) rendszerezése IV. fejezet: A széthulló keresztény egység Az avignoni fogság, a kostanzi zsinat. Hová vezet az elvilágiasodás? Fények és árnyak A déli harangszó A reneszánsz. A hunyadiak kora. Mit köszönhet Európa hazánknak? A reformáció A reformáció okai, személyei. Mihez vezetett az egyházszakadás A keresztény hűség Morus Tamás életpéldája Hitviták tüzében A protestantizmus hazánkban. Mit köszönhetünk mégis ennek a kornak? Az egyházi megújulás A trentói zsinat. Hogyan újult meg az egyház a nehézségek ellenére? A táguló világ Hogyan tevékenykedett az Egyház a nagy földrajzi felfedezések idején? Utak a megújulásban A trentói zs. utáni megújulás hazánkban és a világban Csupán a szeretet A század nagy szentjeinek életpéldája Krisztusban élünk! A fejezet anyagának összegzése, (Összefoglalás) rendszerezése V. fejezet: A forrongó Európa Istennel a hazáért és a szabadságért A törökök kiűzése és a Rákóczi-kor. Mit tett az Egyház ebben az időben? Új eszmék sodrában A felvilágosodás kora. Milyen hatással volt az Egyházra? Újítsd meg Uram szívemet! A francia forradalom és Napóleon kora. Az Egyház nehézségei. Krisztus szeretete sürget Szentek a lelkek megújulásáért a században Szent Péter öröksége A 19. sz. eszméi, az olasz egységtörekvés. Az I. vatikáni Zsinat hatásainak bemutatása Élnek-e még szentek? 19. századi missziók távoli földrészeken. Hogyan lett az Egyház világegyház? Az újkori Egyház A fejezet anyagának összegzése, (Összefoglalás) VI. Fejezet: Krisztus népe a modern világban Van-e jövője a kereszténységnek Mindent megújítani Krisztusban Az emberség próbája Akik magukra vették az elhagyottak sorsát A zsinati Egyház rendszerezése Az Egyház szociális tevékenységének bemutatása a 20. sz. elején Mit tett az Egyház az I. Világháborúban? Milyen új utakat keresett utána? Az Egyház a II. Világháború idején Akik a II. Világháború utáni időkben az emberekért tevékenykedtek Miért volt szükség II. vatikáni zsinatra? A zsinat története

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály

Hit- és erkölcstan tanmenet 5. osztály Óraszám: 1 óra/hét 36 óra/év (2 óra/hét 72 óra/év) Felhasznált tankönyv: Székely János: A könyvek könyve Bevetetés a Biblia világába Szent István Társulat Bp. 2013. (A tantervhez tartozó részletesen kidolgozott

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Hittan 5-8. évfolyam

Hittan 5-8. évfolyam Hittan 5-8. évfolyam H I T T A N 5. é v f o l y a m Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az üdvtörténet egyes eseményeit, és bennük Isten üzenetét. Csodálkozzanak rá az előképekre, ismerjék fel beteljesülésüket

Részletesebben

Hittan 1-8. évfolyam

Hittan 1-8. évfolyam Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv XI. Hittan 1-8. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. GÖRÖG KATOLIKUS HITTAN 1-8. évfolyam Mily csodálatosak a Te műveid Uram, mindeneket bölcsességgel

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Katolikus hittan 1-8. évfolyam 2 1. Elöljáróban A hittan helyi tantervet a Catechesi Tradenae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az Országos

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

Hittan 1-4. évfolyam

Hittan 1-4. évfolyam Hittan Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI. Hittan 1-4. évfolyam Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit.

Részletesebben

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ CÉLJA FELADATAI 1 HIT- ÉS ERKÖLCSTAN KAPCSOLÓDÁS A NEVELÉSI PROGRAMHOZ A katolikus iskola sajátos küldetésének megvalósítása közben - amely abban áll, hogy rendszeresen és kritikusan átadja a műveltséget a következő nemzedéknek

Részletesebben

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam

HITTAN. Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam HITTAN Alsó tagozat( bevezető és kezdő szakasz) 1 4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Oktatási cél: A hittanórák segítenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. Élményszerű

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Kiskunhalas OM:027803. Helyi Tanterv. Alsó tagozat. 2013. március Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Helyi Tanterv Alsó tagozat 2013. március TARTALOMJEGYZÉK KATOLIKUS HITTAN... 2 REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN... 11 MAGYAR NYELV ÉS

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd

ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN. Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd ÖSSZESÍTETT TÉTELSOR A 2007. ÉVI ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA RÓMAI KATOLIKUS HITTAN Kolping Katolikus Szakképző Iskola Szekszárd Összeállította: Kirsch János diakónus, Kollerné Schmidt Kinga, Szakállasné Schiszler

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2

órakeret órakeret 1-4. évf. a. év 1 36 32 4 1-4. évf. b. év 1 36 34 2 1-4. évf. c. év 1 36 34 2 1-4. évf. d. év 1 36 34 2 RPI kód: GYÜL09 Sukorói Református Missziói Egyházközség 8096 Sukoró, Fő u. 66. Sukorói Református Missziói Egyházközség hittanoktatási helyi tanterve a CXC. Tv. 35.. értelmében erkölcstan helyett választható

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Gallay Lászlóné ÉLETÜNK KRISZTUS Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára Eletunk Krisztus 8 osztaly.indd 1 2010.07.15. 16:39:13 A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT HITTANKÖNYVEI Sorozatszerkesztő FÜLÖPNÉ

Részletesebben

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam

HELYI TANTERV Bibliaismeret 1-13. évfolyam HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András

Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA. Összeállította: Dr. Veres András Teológiai tanfolyam ERKÖLCSTEOLÓGIA Összeállította: Dr. Veres András Eger, 1993 TARTALOM Erkölcsteológia I I. rész: Az erkölcsteológia alapfogalmai...11 1. A katolikus morálteológia lényege és feladata...11

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995.

MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. MAGYAR KATOLIKUS KATEKIZMUS 1995. Magyar Katolikus Katekizmus A MAGYAR KATOLIKUS HITTANKÖNYVEK KÉRDÉSEI A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA alapján átdolgozott kiadás Készítette az OHB munkacsoportja 1995.

Részletesebben

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket az Ószövetségben a Teremtéstől a Bírák koráig másrész pedig BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS

VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS VÁRAKOZÁS A MESSIÁSRA A MESSIÁS AZ ÜDVTÖRTÉNET ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZA ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZAKASZÁNAK KEZDETE TANMENET ÉS ÓRAVÁZLATOK négy osztályos középiskolák 9. évfolyamán tanítók számára Tanítási egységek

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben