SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖMLŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖMLŐ"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖMLŐ 1

2 1. Bevezetés Kömlő Heves megye déli részén a hevesi nyílt ártéren, Hevestől 13 km-re, délkeletre fekvő település. Egészen 1999 nyaráig a száraz kontinentális éghajlatú területek közé tartozott, mindössze mm évi csapadékmennyiség jellemezte. A korábban jelentkező csapadékosabb ciklusokban sem emelkedett az évi csapadékmennyiség mm fölé. Az július én lehullott 300 mm-nyi csapadékmennyiség a község 1770-ben történt újratelepítése óta a legnagyobb természeti katasztrófát okozta, amelyek következményeit még ma is magán viseli a falu. Területe hordalékkúp síkság, a tengerszint feletti magasság 100 m alatt van. Legnagyobb kiemelkedései a határhalmok. A gyér lefolyású terület vizeit a Görbe-ér vezeti le. A talajvíz mélysége 2 méter(!), az artézi kutak kis vízhozamúak. A vidék hidrológiai tengelyében a Tisza-folyó halad, melyet mintegy 40 km szélességben kísér a hevesi nyílt ártér. Természetes növényzete kismértékben tatárjuharos lösztölgyesekből, nagyobb részben lágyszárú fajokból áll. Állatai elsősorban kisvadak és madárfajok, de őshonos és védett a gyakran több tucatnyi túzokpopuláció. Talajai a réti és szikes talajok. A főközlekedési utakhoz viszonyított helyzete az M3-as autópálya megépítésével kedvezővé vált, hiszen a füzesabonyi csomópont a községtől mindössze 13 km-re található. Városközpontja a közeli Heves, míg a megyeszékhely: Eger 36 km-re található északi irányban. A Kál - Kisújszállás közötti vasútvonal mentén legközelebbi vasútállomása Tarnaszentmiklós. Első okleveles említése 1261-ben Kumleud névalakban történt, egy 1343-as oklevélben Kumleu néven olvasható ban és 1478-ban Kemle és Kwmle alakban említették az oklevelek ban Zsigmond király, mint elpusztult és lakatlan helységet Kompolti Istvánnak adományozta. A XV. században a Tarkövi családnak volt itt birtoka, amit az egri püspöknek zálogosítottak el. Az évi összeírás szerint a falu birtokosa Balassa Zsigmond volt előtt elnéptelenedett, de a lakosság hamar visszatért, s a XVI. század végéig lakott volt a falu ban Tarcsay György birtoka, majd a Dobó család tulajdonába került, s 1592-ben Rákóczi Zsigmondé lett. Ettől az időponttól 1707-ig a Rákóczi család volt a birtokos. A falu az 1600-as évek elején pusztult el és puszta maradt egészen 1770-ig. II. Rákóczi Ferenc 1707-ben Kömlő pusztát cserébe adta Telekessy István egri püspöknek Sajóhídvég pusztáért, s ettől kezdve az egri, majd 1804-tõl a szatmári püspökség birtokaként szerepelt. Kömlő puszta határát 1770-ig Átány, Tiszanána és Kisköre lakosai bérelték. Esterházy püspök március 13-án elrendelte, hogy a pusztát más falvakból álló telepesekkel kell benépesíteni. Néhány héten belül 95 telepes érkezett Tarnaszentmiklósról, Pélyről, Dormándról és 20 más hevesi és nógrádi faluból. Ulrich János, a püspök jószágigazgatója a betelepülők számára, építkezésre, egymást derékszögben metsző, nyílegyenes utcasorokat mért ki, meghatározva ezzel a település mai arculatát. Az újratelepített község népessége fokozatosan növekedett és a XIX. század végére meghaladta a 2900 főt, akik 516 házban laktak. 2

3 A XIX. század végén és a XX. század elején az itt lakók fogyasztási és hitelszövetkezetet tartottak fenn. A világháborúk áldozatokat követeltek Kömlőn is. Az I. világháborúban 106 katona esett el. A II. világháború idején, november elején foglalták el a községet a szovjet csapatok; de a település többször is gazdát cserélt, aminek következtében sok volt a polgári áldozat is ben 3294 fő lakott Kömlőn tõl 1990-ig önálló tanácsú község, majd az 1990-es, 1994-es, illetve az 1998-as önkormányzati választásokon főként független képviselőkből álló testület alakult, amelyet 1994-ben Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása követett. Az itt élők fő megélhetési forrása a mezőgazdaság volt, ezen belül a szarvasmarha és lótartás, a gabonatermesztés egészen az 1970-es évek közepéig. Az állattartás ez időtől visszaszorult. Ennek oka egyrészt, hogy a lakosság fogyása erőteljesen megindult, a nagyüzemi gépesített földművelés nyert teret a kollektivizálással, s az öregedő lakosság mellett számban erőteljes növekedésnek indult a korábban kis létszámú cigány etnikum. A rendszerváltozás alapos változást hozott a falu életében: a termelőszövetkezet megszűnt, mezőgazdasági magánvállalkozások jöttek létre és a kereskedelmi egységek mindegyike magánkézbe került. Mindezen okok közrejátszottak abban, hogy a faluban mind a megyei, mind pedig az országos átlagnál magasabb a munkanélküliek aránya, s a település hátrányát erőteljesen befolyásolja, hogy az itt élő közel 1000 fő cigánylakosság szakképzetlen munkaerő. Az 1970-es as években létesített Tisza-tó idegenforgalma nem érinti ma még a falu gazdasági életét, ugyanis az infrastruktúra csak most indulhat jelentősebb fejlődésnek. A víz-, villany-, gáz- és telefonhálózat kiépített, a csapadékvíz elvezető rendszer 50 %-a elkészült, az utak folyamatosan javításra kerülnek. Jelenleg a csatornahálózat tervezése és kiépítése a feladat évben kerül átadásra a településen a szélessávú internet és kábeltelevízió hálózat. Az oktatási-, közművelődési és kulturális életet a településen az 1979-ben megalakult Általános Művelődési Központ fogja össze. Az iskolában már 5. osztálytól számítástechnikai oktatás folyik, de az elkövetkező tanévben az alsó tagozatos tanulók is informatikai ismeretekkel ismerkedhetnek. Az iskolához tartozik egy minden igényt kielégítő tornacsarnok, amit 1999-ben adtak át. A környék egyik legnagyobb művelődési házában 280 férőhelyes színházterem, 14 ezer kötetes könyvtár van elhelyezve, de itt van biztosítva a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak és különféle művészeti csoportoknak és kluboknak is helyiség. Az Általános Művelődési Központ alapvetően jó közepes szinten biztosítja az oktatási és közművelődési ellátást. 3

4 2. A szociális szolgáltatástervezési koncepció céljai 2.1. Helyi településpolitikai, társadalompolitikai célok, a község jövőképe Alapvető fontosságú, hogy a helyi tradíciók megőrzése mellett a szociálpolitika eszközeivel is támasztódjék meg az itt élők biztonsága, folyamatos és kiszámítható legyen az ellátások megbízhatósága és kiegyensúlyozottsága. A község jövőképében az egyének és családok biztonságának növelése és a társadalmi kohézió erősítése mellett az egymással szolidaritást vállaló társadalmi csoportok jelennek meg, ahol az intézmények működésével és a szociális ellátások célzottságával növelni lehet az esélyegyenlőséget és megakadályozni az egyének vagy egyes társadalmi csoportok kiilleszkedését, kirekesztődését. A rászorulók és az egyes ellátásokat igénylők számára nyújtott szociális ellátás és védelem lehetővé teszi a zavartalan együttélést az egész községben Alapelvek A legfontosabb alapelv a szociális biztonság megőrzése, és ha szükséges annak megteremtése, annak érdekében, hogy az itt élők továbbra is otthonuknak érezzék a községet, és együttélésük zavartalan legyen. A hagyományos segítőkészség és aktivitás újraélesztése és a település önszerveződésének megőrzése mellett az alapelvek között szerepel a társadalmi kohézió fontosságának elismerése. Az esélyek egyenlőségének biztosítása azoknak az egyéneknek és társadalmi csoportoknak, akiknek ezen alapelv érvényesítése nélkül hátrányaik súlyosan növekednének. A szociális ellátásokhoz való hozzáférésnél alapelv az egyenlő elvű elbírálás, az ellátórendszer működésének átláthatósága, a diszkriminációmentes gyakorlat és a szociális helyzetekre is hatással lévő döntések nyilvánosságra hozatala Értékek A helyi szociálpolitikában fontos a tradicionális értékek megőrzése mellett az abszolút és relatív biztonság megőrzése. A család és a munkahely megtartásának támogatása és a fiatalok, a hátrányokkal küzdők esélyeinek növelése. A szociális ellátások biztosításánál fontos érték a differenciáltság és a minőségi ellátásra törekvés, valamint az, hogy az egyes intézmények szolgáltatásaikkal rugalmas módon igazodjanak a helyi igényekhez. A szociális szolgáltatásokban alapértéknek tekinthetők a különböző együttműködések, melyek a szinergia hatás nyomán egyre inkább pozitívvá válnak A szolgáltatásfejlesztési koncepció célja A különböző szintű munkatervek mellett cél, hogy készüljön el egy olyan alapdokumentum, amely átfogó képet nyújt a szociális ellátások és a személyes szolgáltatások rendszeréről és fejlesztési irányairól, nem csak az egyes intézmények szintjén, hanem átfogó módon a községben felismert szükségleteket és a lehetőségeket összhangba hozva. A célok között említendő, hogy a községben kikerülhetetlen a szociális védelmi rendszer kapacitásának bővítése és a területi és szerkezeti egyenlőtlenségek mérséklése. Fontos szakmai cél, hogy a kooperatív módon készüljön el a hiányzó ellátások és szolgáltatások létesítése és a meglévő ellátások minőségének biztosítása, a szociális védelmi rendszer minőségfejlesztése. 4

5 2.5. A szolgáltatásfejlesztési koncepció feladata Lényeges feladat, hogy a szolgáltatásfejlesztési koncepció a megye szolgáltatástervezéséhez igazodva jelölje ki a szociális védelem teljessé válását és segítse a különböző szociális szolgáltatások egymáshoz illeszkedését és egymásra épülését a községben. A koncepciónak van egy tágabb összefüggésekbe helyezhető feladata is, amely információkat kínál a területfejlesztéshez, valamint más ágazatok fejlesztéséhez is, leginkább az iskolafejlesztéshez, valamint az egészségügyi ellátórendszerrel való együttműködésekhez. A szűkebb feladatértelmezésben viszont lényeges, hogy a koncepció segítse a helyi szociális szolgáltatásokban dolgozókat a szolgáltatásfejlesztések operatív feladatainak megfogalmazásában Célterületek A foglalkoztatás-foglalkoztatottság területén szükséges olyan lehetőségek, szolgáltatások és együttműködések biztosítása, ami elősegíti különösen a nők számára a munkahely megőrzését és/vagy a munkahelyre való visszakerülést illetve elhelyezkedést a GYES, GYED lejárta után. Ugyancsak e célterülethez tartozik az átképzésekkel, új szakmák tanulásával és szociális támogatással a munkába való visszakerülés, a re-integráció elősegítése. Az iskolából kieső fiatalok számára olyan alternatív képzési lehetőségek biztosítása, ami megakadályozza a községben az aluliskolázott, pályakezdő munkanélküliek számának növekedését. A szociális igazgatásban a hatékonyság, társadalmi igazságosság és az egységesség érdekében javítani szükséges a technikai feltételeket, a szervezettséget és az egyes egységek közötti együttműködést, az igazgatásban dolgozók tapasztalatainak közös feldolgozását. Az ágazatközi együttműködés fejlesztése igen fontos célterület különösen az egészségügy és az oktatás, valamint a foglalkoztatás-munkaügy, munkahelyteremtés vonatkozásában Célcsoportok Gyerekek, fiatalok Egyszülős családok Idősek Pszichiátriai betegek Szenvedélybetegek Fogyatékkal élők A munkaerő-piacról tartósan kiszoruló aktív korúak Lakhatási problémával küzdők Szegény háztartások 5

6 3. Kömlő demográfiai helyzetképe A községben 2032-en élnek, 1011 férfi és 1021 nő. A lakosság kor szerinti megoszlását vizsgálva megállapítjuk, hogy 25,19 %-uk 0-14 éves korú, 23,38 %-uk éves korú, 37,16 %-uk éves korú, valamint 14,27 %-uk 63 évesnél idősebb korú január 1.-jei állapot szerint: Korév Összesen Férfi Nő x Összesen 2032 (100%) 1011 (49,75%) 1021 (50,25%) Népesség kor- és nem szerinti megoszlása Nő Férfi össz népesség Fő Nem szerinti megoszlás a lakosságban 62 év felett; Nő; 61,73 Nő Te ljes lak os ság; Nő; 50,25 62 é v felett Férfi 62 év felett; Férfi; 38,27 Te lje s lak os s ág; Férfi; 49,75 Te ljes lak os ság

7 Figyelemre méltó a faluban élő 62 éven felüli lakosok száma: 290 fő Megoszlása: férfi 111 fő (38,27%) nő 179 fő (61,73%) A lakosság számának alakulása között: Év Lakosság száma A lakosság összetétele: Év Férfi Nő Összesen Lakosság száma Születések és elhalálozások évekre lebontva: Év Születések száma Halálesetek száma

8 Az országos helyzettől eltérően, itt a születések száma meghaladja a halálozások számát. Községünkbe bejelentkezettek és kijelentkezettek száma: Év Bejelentkezettek Kijelentkezettek A bejelentkezett és kijelentkezett lakosok számában a évben mutatkozik jelentősebb eltérés, amely az összlakosság számának emelkedéséhez vezetett ben 1985 fő 2003-ban 2022 fő Ekkor települt a községbe több határon túli magyar, illetve városokból költöztek a településre. A statisztikai hivatal ( )adatai alapján a lakosság családi állapot szerinti megbontása: Családi állapot Összesen Férfi Nő Házas Özvegy Elvált házas özve gy e lvált Községünkben 699 (0-18 éves korú) gyermek él, jellemzően több gyermekes családban. 1 gyermekes család: 67 egyedülálló neveli: 14 2 gyermekes család: gyermekes család: vagy 5 gyermekes család: gyermekes család: gyermekes család: 1 1 Összesen:

9 4. A szociális ellátások a településen 4.1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások A Szoctv. szerint: 32. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet a) a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, b) a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kell előterjeszteni. (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról szóló határozatot a bíróság nem változtathatja meg. (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait Időskorúak járadéka az Szt. 32/B. (1) bekezdése alapján: Fogalom: 32/B. (1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, január 1- jétől a jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt reá irányadó nyugdíjkorhatár alatt a Tny. 7. (4)-(5) bekezdésében szabályozott nyugdíjkorhatárt kell érteni. (3) A jegyző időskorúak járadékában részesíti a 3. (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott személyt, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel. (4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti; b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik; c) a 3. (3) bekezdése alá tartozik, és tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 9

10 Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat. Helyzetkép: Az időskorúak járadéka adatainak alakulása, Időskorúak járadékának adatai A támogatásban részesülők száma Az időskorúak járadékában részesülők száma a község életkorát tekintve előre láthatóan növekedni fog az elkövetkező években. Feladatok: Az ellátás fenntartása. Tekintettel arra, hogy a jelenleg még aktív korú, társadalombiztosítással nem rendelkező községi lakosok idővel jogosultak lesznek az időskorúak járadékára, az önkormányzatnak számolni kell a költségvetésének tervezésében azzal, hogy ezen ellátásra jogosultak száma emelkedni fog Rendszeres szociális segély -az Szt. 37/A. (1) bekezdése alapján: Fogalom: 37/A. (1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, január 1-jétől a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, aki a) egészségkárosodott, b) vagy nem foglalkoztatott, c) vagy támogatott álláskereső, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított. A b) pont szerinti személy esetében a rendszeres szociális segély megállapításának feltétele, hogy vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat. Helyzetkép: A szegénység enyhítése szempontjából két nagy segélyezési forma bír jelentőséggel: az aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye és a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Mivel az utóbbi forma nem célozza a gyermektelen vagy felnőtt gyerekkel élő családokat, a rendszeres szociális segélynek nagy jelentősége van a jövedelemszegénységben élő családok esetében. Aktív korúak rendszeres szociális segély adatainak alakulása,

11 Aktív korúak rendszeres szociális segélyének adatai A támogatásban részesülők száma Az aktív korúak szociális segélyében részesülők száma 2003-ban drasztikusan megugrott, amit követett a 2005-ös év is, majd stagnálás figyelhető meg. A aktív korúak rendszeres szociális segélyben részesülők egy része, amennyiben vállalták az együttműködést a munkaügyi központtal, a rendszeres szociális segély előtt munkanélküli ellátásban részesültek. Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatottak számára foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség közhasznú munka vagy közcélú munka végzésére irányul. Közhasznú munkavégzés önkormányzati kiadása 2004 és 2006 között stagnált, majd ben csökkent. A közhasznú foglalkoztatottság alakulása Közhasznú foglalkoztatottak száma Feladatok: A támogatások fenntartása. A tartós munkanélküliek számára nagy segítséget jelentene, ha a községi önkormányzat működtetne munkaközvetítőt, különösen a csökkent munkaképességűek számára. Ugyanakkor szociális foglalkoztató működtetésére is nagy szükség lenne. A közhasznú foglalkoztatásban való részvételi hajlandóságot feltehetően jelentősen növelné a kisebbségi önkormányzat, illetve a kisebbségek nagy presztízsű személyiségeinek bevonása az erre irányuló szervezésbe Lakásfenntartási támogatás -az Szt. 38. (1) bekezdése alapján Fogalom: 38. (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás), b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek, c) az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat. 11

12 Helyzetkép: A község a szociális törvény, illetve a helyi rendelete alapján ad normatív lakásfenntartási támogatást, adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatást (ami egyidejűleg a normatív lakásfenntartási támogatással nem folyósítható), helyi lakásfenntartási támogatást, tehát az önkormányzat a hátralékok és a lakásfenntartás költségeinek kifizetéséhez kettős támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatást az önkormányzat április 1-ével vezette be. Jelenleg 240 fő kap lakásfenntartási támogatást. Ez a szám kismértékű emelkedést fog mutatni még az elkövetkező években. Feladatok: A támogatás fenntartása Ápolási díj -az Szt i alapján: Fogalom: 40. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 41. (1) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló a) súlyosan fogyatékos, vagy b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat. Helyzetkép: Egyre többen próbálnak ápolási díjat igényelni a munka nélkül maradottak közül, de a szigorú feltételeknek csak kevesen felelnek meg. Azok, akiknek elutasították a munkanélküli kérelmét, második lehetőségként ezt az ellátási formát igénylik. Ez országos tendencia. 1 Az ápolási díj adatainak alakulása, Az ápolási díj adatai A támogatásban részesülők száma alanyi méltányossági Feladatok: A támogatás fenntartása. 1 Kőnig Éva: A segélyezés Bermuda-háromszöge, Esély 2004/ oldal 12

13 Átmeneti segély -az Szt a alapján: Fogalom: 45. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) Az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. (3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott más ellátási formaként is nyújtható. (4) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat. Helyzetkép: Átmeneti segélyként az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújt krízis támogatásként, illetve természetben nyújt támogatást tüzelő vásárlásra (amennyiben a kérelmező nem jogosult lakásfenntartási támogatásra), élelmiszer vásárlásra. Átmeneti segély adatai, Átmeneti segély Az átmeneti segélyben részesülők száma Az átmeneti segélyekben részesülők száma csökkenő tendenciát mutat az egyes évek segélyezési adatai szerint: után csökken az átmeneti segélyben részesítettek száma, legkevesebben 2006-ben kaptak átmeneti segélyt. A segélyezettek számának csökkenésének oka az önkormányzat szűkülő anyagi lehetőségei. Feladatok: A támogatás fenntartása. 13

14 Temetési segély -az Szt. 46 -a alapján: Fogalom: 46. (1) A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapíthat meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat. Helyzetkép: A temetési segély adatainak alakulása, A temetési segélyben részesülők Az ellátásban részesülők száma A temetési segélyben részesülők száma szinte állandó. Az ellátás egy főre jutó összege Ft. Ugyanakkor egy temetés összegéhez képest ezek a segélyösszegek csak kismértékben fedezik a költségeket, tehát az érintettek számára a temetés, a segély mellett is, elviselhetetlen anyagi terhet jelent. Feladatok: Az ellátás fenntartása és a község hatáskörében megállapítható helyi támogatás további emelése a község lehetőségeinek függvényében. 14

15 Más pénzbeli támogatások -az Szt a alapján: Fogalom: 26. A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat Mozgássérültek közlekedési hozzájárulása Jelenleg a közlekedési támogatás Ft, a gépkocsi vásárlás hozzájárulás Ft. Az érintettek úgy érzik, hogy a mozgássérült embereket sokan másodrendű állampolgároknak tekintik. Hivatalokban, különösen az orvosok, elsősorban a felülvizsgáló orvosi bizottság részéről, negatív diszkrimináció tapasztalható. Mozgássérültek közlekedési hozzájárulása adatainak alakulása, A mozgássérültek közlekedési támogatásában részesülők Az ellátásban részesülők száma Gépkocsi szerzési támogatás Átalakítási támogatás A mozgássérültek közlekedési támogatásában részesülők száma 2002 és 2006 között fokozatosan csökkent. Az egy főre jutó átlagos támogatás összege alig változott az elmúlt 5 évben. Figyelembe véve a közlekedési költségek emelkedését, ezen támogatás értéke nagymértékben elmarad a valós költségektől, tehát hatékonyságát tekintve, a mozgássérültek közlekedési támogatása rendkívül alacsony. Ez az esélyegyenlőség megteremtését a mozgáskorlátozott emberek számára nem teszi lehetővé. Feladatok: Az ellátás kiterjesztése. A mozgáskorlátozottak és a vakok számára az akadálymentesítés megvalósítása szükséges lenne a községben. A sérült emberekkel kapcsolatos negatív diszkrimináció csökkentésére kellene törekedni. 15

16 A gyermekvédelmi törvény által szabályozott ellátások Fogalom: Az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról III. Fejezet: 14. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. (3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 15. (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, d) az otthonteremtési támogatás, e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Fogalom: Az évi XXXI. törvény 18, 19, 20 A alapján 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a települési (fővárosi kerületi, a továbbiakban együtt: települési) önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg. (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. (3) E törvény szerint a gyámhivatal a gyermek gondozó szülőjének vagy más törvényes képviselőjének a gyermektartásdíjat megelőlegezi, a jogosult fiatal felnőttnek otthonteremtési támogatást állapít meg, és ezen pénzbeli ellátások folyósításáról rendelkezik. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. (5) A települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. (6) Természetbeni ellátás különösen az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 16

17 19. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) a 148. (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, b) a 20/A. -ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. (2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 130%-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 20. (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő. (2) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. (3) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. (4) Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a 19. -ban meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét. 20/A. (1) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege évben gyermekenként 5000 forint. A évet követően a pénzbeli támogatás összegének emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. Helyzetkép: 17

18 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás adatainak alakulása a kiskorú gyerekek száma alapján, Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Az ellátásban részesülő kiskorú gyerekek száma Feladatok: A támogatások fenntartása, az ellátás színvonalának-a községlehetőségeihez mért emelése. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Fogalom Az évi XXXI. törvény (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elő. Helyzetkép A támogatást különböző formában, pénzben vagy természetben biztosítja az önkormányzat. A segélyezettek száma évente szinte ugyanannyi. Előre láthatóan ez a szám kismértékű növekedést fog mutatni, a településen kedvező születésszámok, és a kevésbé kedvező szociális helyzet miatt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő kiskorúak száma, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Összesen Feladatok: A támogatások fenntartása. A pénzbeli támogatások szerepének növelése. 18

19 4.2. Természetben nyújtott szociális ellátások -az Szt a szerint Fogalma 47. (1) Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható a) a rendszeres szociális segély, a (2) bekezdésben meghatározott mértékben és feltételek fennállása esetén, b) a lakásfenntartási támogatás, c) az átmeneti segély, d) a temetési segély. (2) Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él. A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásának eljárási szabályait, a természetbeni juttatás formáit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított összegének 15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a nyújtható természetben. (3) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásnak minősül különösen a) a földhasználati lehetőség, b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások, c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök, d) a szaktanácsadás, a szakképzés biztosítása. (5) A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás nyújtására akkor van mód, ha a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a) a támogatás eljárási szabályait, b) a támogatás formáit és értékét, c) a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a kötelezettség megszegésének következményeit Lakásfenntartási támogatás A helyi lakásfenntartási szolgáltatása április 1-jén került bevezetésre. 19

20 Köztemetés -az Szt a alapján: Fogalom: 48. (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül - gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az ellátás biztosítására kötelezett a települési önkormányzat. Helyzetkép: 1. táblázat: A köztemetettek adatai, Köztemetés Köztemetettek száma Köztemetésre az elmúlt 5 évben nem került sor a településen. Feladatok: A támogatás fenntartása Közgyógyellátás -az Szt a alapján: Fogalom: 49. (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) A közgyógyellátási igazolvánnyal (a továbbiakban: igazolvány) rendelkező személy - külön jogszabályban meghatározottak szerint - térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott a) járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig, b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra [az a)-c) pont szerintiek a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás]. (3) A (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig vehető igénybe térítésmentesen az ellátás. (4) A gyógyszerkeret a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből, és b) az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze. 50. (1) Közgyógyellátásra jogosult a) az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; b) a 37/A. (1) bekezdésének a) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesülő; c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; d) e) a központi szociális segélyben részesülő; 20

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013

Szociális szolgáltatástervezési koncepciója. Jánoshida 2013 Szociális szolgáltatástervezési koncepciója Jánoshida 2013 Készítette: Béresné Szénási Ildikó Burai Sándor Jánoshida, 2013. október 17. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. HELYZETKÉP 1.Demográfiai jellemzők

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Információk Időseknek Szociális és Munkaügyi Minisztérium Információk Időseknek 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium TÁJÉKOZTATÓ a szociális ellátásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály 2007 2007 1 2 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció Tervezet

Szociális Szolgáltatástervezési. Koncepció Tervezet Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Tervezet Biharnagybajom 2010 Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét

Részletesebben

MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MOHÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 I. Előzmények...5 I.1.A szolgáltatástervezési koncepció célja...5 I.1.1.A szolgáltatástervezési koncepció feladata...5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fábiánháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fábiánháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fábiánháza Község Önkormányzata 2013-1018 Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Halászi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Halászi Község Önkormányzata 2013-2017 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (2) Bevezetés (2) A település bemutatása (3) Értékeink, küldetésünk (7) Célok (8) A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Babót Község Önkormányzata. 2013. június 16.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Babót Község Önkormányzata. 2013. június 16. Helyi Esélyegyenlőségi Program Babót Község Önkormányzata 2013. június 16. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben