Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1994 1997. Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc"

Átírás

1 Önéletrajz Név: Márta Születési hely: Budapest Születési idő: május 24. Tanulmányok: Pedagógia szakos középiskolai tanár, valamint szakpedagógus (Oklevél száma: 516./1997.) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR BA/BSC és MA/MSc nnégyéves kísérleti képzés; általános iskolai tanító, valamint szabadidő-pedagógia speciális szakkollégium (Oklevél száma: 86./1994.) Didaktika Neveléstörténet, elmélet Csoportos pedagógiai gyakorlatok A szabadidő pedagógiája Tantárgypedagógiák Féléves összefüggő tanítási gyakorlat Budapesti Tanítóképző Főiskola BA/BSc Tudományos fokozat: - Munkahely: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszék (2005. január 1- től folyamatosan) június december 31. Képzésfejlesztési vezető- és képzésfejlesztési koordinátor

2 Projektgazdaként egy OM által támogatott 120 órás képzés fejlesztésének koordinálása; kidolgoztatása, szakértői munka generálása, előkészítése, a képzési anyag akkreditálható formába rendezése, segédanyagok kidolgozása, képzők képzése és a próbatanfolyam lebonyolítása; beszámolók készítése A projekt lebonyoltásához szükséges dokumentációk kezelése, kapcsolattartás az OM ügyintézőjével, a Gazdasági Igazgatóság munkatársaival; szoros együttműködés kialakítása az Akkreditációs és Képzés-fejlesztési Iroda adott ügyintézőjével, valamint a Hotel és Rendezvényszervezőkkel ( Vállalkozási Igazgatóság ). - Kapcsolatok keresése és az együttműködés kialakítása a közoktatás szereplőivel, valamint a felsőoktatás érintett szereplőivel. Az NFT HEF OP 2.1. ( A és B ), valamint a 3.1. komponens munkatársaival kapcsolattartás és együttműködés egy a kifejlesztendő programcsomagokhoz kapcsolódó továbbképzési jegyzék összeállítása A HEFOP módszertani képzések partneri együttműködésének feltételeinek megteremtése: a már akkreditált programok többszempontú szűrése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás ( infomáció- és tanácsadás, hozzájáruló nyilatkozatok megszerzése ) a program alapítóival. A jogi keretek betartása és betartatása a bírálati előkészítés minden fázisában. A szakértők felkészítése a programok speciális vizsgálatára; a vizsgálatokhoz szükséges eszközök, szempontok kidolgozása, egyeztetése; a szakértői vizsgálatok koordinálása, a kiválasztott anyagok dokumentációjának feldolgozása, elemzése: előkészítés a bírálatra, minősítésre. TÁMOP Előkészítő munkálatok a pályázathoz kötődő Szolgáltatói kosár kialakításhoz és továbbképzésekhez A Kerettantervi Bizottság ( az oktatási miniszter 17 / OM rendelete értelmében ) üléseinek előkészítése: a Titkárság munkájának koordinálása ( együttműködve az Akkreditációs és Képzés-fejlesztési Iroda vezetőjével és az Akkreditációs és Képzés-fejlesztési Központ vezetőjével ). A szakmai háttér és vitaanyagok előkészítése, korrekciója, valamint az ülésekről készült emlékeztetők készítése. A hiánypótló képzések tervének előkészítő munkájának koordinálása, valamint egy választott téma kidolgozása, kapcsolattartás a témafelelősökkel A Közoktatási Törvény és a Nat ismerete, felhasználása a fent említett munkák során Segítségnyújtás a Továbbképzési Jegyzék elkészítéséhez SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési Kht Pilisborosjenő, Fő út 1. Pedagógia, közoktatás/felsőoktatás, kutatás-fejlesztés 2004-től folyamatosan önkéntes munka keretében: fejlesztői feladatok ellátása a Német Tagozatos Általános Iskola nem tagozatos tanulói körében; egyéni fejlesztés és differenciálás a HH és HHH gyermekek számára. Együttműködés a tanítókkal, 5-6. évfolyamon tanító szaktanárokkal. LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS-, KÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA 1121 BUDAPEST, BUDAKESZI ÚT 40. Pedagógia, közoktatás

3 Tantárgy/ak: testnevelés, magyar nyelv és irodalom, természetismeret, tanulásmódszertan, egyéni fejlesztés, pedagógia Egyéb feladatok: Osztályfőnök, osztályfőnöki munkacsoport vezetője, testnevelés munkacsoport vezetője,tagozatvezető helyettes, vezetői munkatárs ( az új tagozatvezető helyettesi felkérését nem fogadtam el ), az értékelési munkacsoport vezetője A különböző munkacsoportok vezetése. Részvétel az iskolában tanuló sérült gyerekek integrációjában, és a differenciáló nevelésben. Az iskolában folyó szöveges értékelés megújításának vezetése, koordinálása. Az 5-6. évfolyam pedagógiai munkáját irányítottam vezető helyettesként. Bemutató órák tartása Szakdolgozati témavezetés (Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskola, Zsámbék). Az iskolában folyó projektek pályáztatása, a pályázati lehetőségek figyelése. Előadások megtartása: differenciálás, sérült gyerek integráció, projekt, szöveges értékelés, tankönyvhasználat / tankönyv-nélküliség témákban augusztus július 31. KOLOZSVÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 Budapest, Kolozsvár utca 1. Pedagógia, közoktatás Tanító, osztályfőnök Tantárgy/ak: matematika, testnevelés, rajz, önálló tanulás Pályázati tevékenység: a fentieken kívül Hazai : Az OM megbízásból az első nem szakrendszerű oktatás bevezetését szolgáló elméleti anyag kidolgozása; a fogalom pedagógiai értelmezés; továbbképzési anyag fejlesztése (120 órányi), Fejlesztői Bizottság létrehozása/vezetése/koordinálása : a SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus Továbbképzési Kht. Megbízásából: Képzésfejlesztés, és képzésfejlesztési koordinálói feladat az NFT I. hez kapcsolva (HEFOP-pályázatokhoz kapcsolódó kompetenciaalapú és módszertani képzések az alábbi témákban: Tevékenységközpontú pedagógiák, Tanulói differenciálás heteogén csoportban, Projektpedagógia, epochális oktatás; Árnyalt tanulóértékelés a szülők bevonásával; Óvoda iskola átmenet megkönnyítése; Hatékony tanulómegismerés; Szövegértés-szövegalkotás kompetencia területi képzés 1 4. évfolyam; Szövegértés-szövegalkotás kompetencia területi képzés 5 8. évfolyam; A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése; Kooperatív tanulási technikák Bizottság-vezető: A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése tárgyú, HEFOP P /1.0 jelű pályázatban a Szabadidő pedagógus szakirányú képzés alapképzési gyökerei (ELTE TÓK) témában. Partnerek: Nyugat-Magyarországi Egyetem, Miskolci Egyetem, Kaposvári Egyetem 2009-től: A Magyar Géniusz Kiemelt Projekt (TÁMOP /A)-ben való részvétel (Adaptív oktatás és Projektpedagógia témakörökben) augusztus - október: A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése (TÁMOP 4.1.3) keretében folyó projektben való részvétel (módszertani implementáció) TÁMOP /1/C számú "Képzők képzése program" ban való részvétel (ELTE TÓK/Pedagogikum, alprojket-vezető)

4 1. Módszertani anyag (DVD) összeállítása a versenytanítások többszempontú elemzésével (a kooperáció és a tevékenységközpontúság megjelenése) 2. Intézményi szintű projekt koordinálása 3. A szimulációs játék felhasználási lehetőségei a képzésben (felvétel készítése (DVD) és workshop) 4. Nyílt elem egy zárt oktatási struktúrában (tanulmány az ELTE TÓK pedagógiai projektjeiről) szeptember 15 december 15.: TÁMOP / : A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA MODELL alakításában való részvétel (alsó tagozat; az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága, szakértés, fejlesztés) 2014 májusától: A TÁMOP B.2 PROJEKT KORAGYERMEKKORI NEVELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKTERÜLETI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK (módszertani) műhely-vezetője augusztus, Zánka: Az Arany János Tehetséggondozó programban az életpálya-építéshez kapcsolódó tréningek vezetése (2 alkalom), a programba bekerülő diákok számára ( a nyertes pályázó cég: Easy Learning Kft.) októberétől - A TÁMOP / projekt keretében Jó gyakorlatok, kiemelkedő teljesítményű intézmények, pedagógia szakmai szolgáltatások a hazai köznevelési rendszerben ; minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése, nemzetközi jó gyakorlatok vizsgálata (az Oktatási Hivatal Projektigazgatóság szakértőjeként) Nemzetközi szeptemberétől június 30-ig: FACE IT! - nemzetközi projektben való részvétel; International Teachers- School Concept in Europe szekció Egyéb szakmai, közéleti tevékenység: A Kar Oktatási Bizottságának alelnöke (Tanító szak) A Kari Tanács tagja A Kar Kreditátviteli Bizottságának elnöke Kutatási, érdeklődési területek: szövegértés szövegalkotási kompetenciaterület, átmenet az iskola 5 6. évfolyamán, cselekvésközpontú pedagógia/adaptív oktatás Az elmúlt 5 év legfontosabb publikációi: 2014 Kivovicsné Horváth Ágnes, Kiegészítés a z Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez: Alsó tagozat 1. A kiadvány az Oktatási Hivatal által a TÁMOP / Pedagógusképzés támogatása c ímű kiemelt uniós projekt keretében készült. (2014) Egyéb /Segédlet /Oktatási Szintén zenész? : A tehetséggondozás dilemmái

5 In: Muskovits István (szerk.) Tanári létkérdések. Budapest: RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., pp Könyvrészlet /Szaktanulmány /Ismeretterjesztő 2012/2. Az elvárt társadalmi normák 3. In: Muskovits István (szerk.) Tanári létkérdések. Budapest: RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., pp Könyvrészlet /Szaktanulmány /Ismeretterjesztő 2012/3. Az idő-projekt mint az ELTE TÓK alapképzésben megjelenő nyílt elem In: Podráczky Judit (szerk.) 4. Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben: Korszerű tanulásirányítási módszerek (képzők továbbképzése program). 132 p. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, pp (ISBN: ) Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos 2010 A hatékony tanítás-tanulás értelmezése a kompetenciaalapú fejlesztés gyakorlatában 5. In: Böddi Zsófia, Dóra Szilvia, F. Lassú Zsuzsa, Gyöngy Kinga, Hegedűs Judit, Kolosai Nedda, Podráczky Judit, Pólya Zoltán,, Szabolcs Éva Bollókné Panyik Ilona (szerk.) Gyermeknevelés - Pedagógusképzés 2010: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának Tudományos Közleményei XXXII.. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp (ISBN: ) 2009 Könyvrészlet /Szaktanulmány /Tudományos

6 A hatékony tanítás-tanulás értelmezése a kompetenciaalapú fejlesztés gyakorlatában 6. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Előadás (2009) Egyéb /Nem besorolt /Tudományos A hatékony tanítás-tanulás értelmezése a kompetencia alapú oktatás (fejlesztés) elméletében és gyakorlatában 7. Előadás az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék - tudományos felolvasóülés, november 4. (2009) Egyéb /Nem besorolt /Tudományos

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK FEJLESZTÉSÉRE 2010/2011 SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Készítette: Rostáné Baráth Edit munkaközösség-vezető A hátrányos helyzetű tanulók integrációs-

Részletesebben

Tartalmi és módszertani változások

Tartalmi és módszertani változások Tartalmi és módszertani változások Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai támogató feladatai Dr. Kaposi József főigazgató Budapest, 2013. augusztus 22. www.ofi.hu Az előadás témái Oktatáskutató

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2004 re meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

Hatások ellenhatások a nevelésben

Hatások ellenhatások a nevelésben 2009. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Hatások ellenhatások a nevelésben címmel 2009. november 24 25 26-án Lillafüreden, a Hotel

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Intézményvezetői pályázat Hernád-Pusztavacs Általános Iskola 2015. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor utca 32. PÁLYÁZAT A HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁRA TARTALMA: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató

2014. évi munkaterv. Összeállította. Rigóczki Csaba igazgató 2014. évi munkaterv Összeállította Rigóczki Csaba igazgató TARTALOM Tartalom... 2 2013. évi Beszámoló... 3 Helyzetelemzés... 3 A feladatellátási területen működő köznevelési intézményhálózat... 6 Az intézet

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.

SZEMÉLYES ADATOK. Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név UDVAROS RENÁTA Cím 7400 KAPOSVÁR, DAMJANICH U. 8-10. Telefon 30/ 518-8747 Fax 82/ 477-079 E-mail udvarosrenata@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1976. 08.

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása.

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Publikációs jegyzék Előadások, képzések, kiadványok TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Czigléné Farkas Katalin (2007): A Montessori pedagógiai módszer elemeinek

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM azonosítója: 038 402 MUNKATERVE A 2010/2011. TANÉVRE

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja Iskola és társadalom M 1003 Meghirdetés féléve 2. Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. habil. Venter yörgy egyetemi tanár A foglalkozásokon való részvétel: előadás,

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról

A Türr István Gimnázium és Kollégium beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról A beszámolója a TÁMOP-3.1.7-es konstrukció helyi szakmai feladattervének megvalósításáról 1. Jövőképünk Elhivatott pedagógus közösségünk a referencia-intézményi cím megpályázásával arra törekszik, hogy

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

2008. november HÍRLÁNC

2008. november HÍRLÁNC 2008. november HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület

P Á L Y Á Z A T. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerület P Á L Y Á Z A T a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája tagintézmény-vezető beosztás

Részletesebben