Szeptemberi hírlevél. 2013/14-es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeptemberi hírlevél. 2013/14-es tanév"

Átírás

1 Szeptemberi hírlevél 2013/14-es tanév Kedves Támogatóink! Megkezdvén az új tanévet jelentkezem Önöknél, hogy tavalyi restanciáimat is pótolva beszámoljak eddig munkánkról, helyzetünkrıl. Az Igazgyöngy Alapfokú Mővészeti Iskola az elızı tanévet szép sikerekkel zárta. Az elsı félévben a jelképes örökbefogadásokkal tudtunk mőködni, mivel a hátrányos helyzetőekre kapott kiegészítı támogatás januárban érkezett meg a számlánkra. Utána, ahogy jeleztem is, már kiszámíthatóbbá vált a tanév végig vitele, befejezése. Szakmailag nagyon sok siker fémjelezte ezt a tanévet. Június 30-ig 631 elismerést kaptunk a világ minden tájáról, ebben 269 díj, 288 elismerı oklevél, és 47 kiállításra bezsőrizett alkotásért járó emléklap szerepelt. Ez szép szám, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy 620, 70%-ban hátrányos helyzető gyermekhez kötıdik, akik közül sokan élnek szegregátumokban, mélyszegénységben. Sokfele hívtak bennünket kiállításokra, konferenciákra, elıadásokra, különféle rendezvényekre, és sokan látogattak is el hozzánk módszereinket a gyakorlatban is megnézni. (11 kiállítás, 16 konferencia elıadás, 7 továbbképzés, és nagyon sok egyéb meghívás, látogató, sok-sok média megjelenés fémjelzi ezt.) 1

2 Mióta nem jelentkeztem, az alapítványunk, szociális munkájához kapcsolódva, a biobrikett-programmal elnyerte a SozialMarie nemzetközi fıdíját, és az Erste Alapítvány nemzetközi díját is. A díjak összegét a program továbbfejlesztésére fordítjuk. A nyár is végig munkával telt, hét táborba tudtunk gyerekeket vinni, az ösztöndíjasainkon kívül még sok hátrányos helyzető gyereket. Háromszor egy hetes turnusban fogadtunk egyetemista önkénteseket Toldon, akik a korrepetálásokon kívül képességfejlesztı játékos foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek. Egész nyáron ment tovább a toldi esélyteremtı modell fejlesztése is, készült a biobrikett, mővelték a közösségi kertet, hímeztek és a varrtak a SZUNO projektben, megtanultak jegyzetlapokat összefőzni, stb. több mint 50 ember dolgozott az alapítvány közösségi házához kötıdve a nyáron. Felsorolni is sok lenne, mennyi dolog épül be a segítségünkkel a közösség életébe, fejlesztve azt. Használják a bicikliparkot, egyre inkább rendezetten, a szabályokhoz igazodva, sikerült megállítani a ruha és bútoradományozás rendszerét, úgy tőnik, beemelıdött az önkéntes munka fogalma, a hat helyi munkatárs, akik különbözı pályázati projektekben munkaviszonyban dolgoznak, egyre felelısségteljesebben és hatékonyabban irányítja, szervezi a hozzájuk tartozó területet. Szerdánként közösségi fızés van, ahol a kert terményeit is felhasználják. Mőködik a baba-mama klub, a három év alattiak és édesanyjuk fejlesztésére. Megkezdtük a házjavítási programot is, a legrosszabb állapotú házzal. Végre sikerült kártevıirtást szerveznünk, így sikerrel léptünk fel több házban a patkány és a csótány ellen. Sokan segítettek önkéntesen a nyáron, gyermekfoglalkozásokban, közösségi rendezvényeken, egészségügyi állapotfelmérésben, korrepetálásban, a közösségi ház szépítésében, építésében, sokan ötleteltek velünk a jövı lehetıségein. Szóval, lassan, de biztosan haladunk. Persze vannak most is családok, akik nem mőködnek még mindig, ha csökkent is, de még mindig jelen van a bőnözés, és vannak gyerekek, akiket hiába próbálunk visszaterelni az iskolába. De akik 2

3 együttmőködıek, azok már sikeresen pótvizsgát tettek, örömmel táboroztak velünk, és családjaik is egyre támogatóbbak. Ma már biztosan tudjuk, hogy többen vannak az együttmőködık. A következı tanév a szokásos bizonytalansággal indult. Abban bízhatunk, hogy a nagy nehezen, az Önök segítségével megkapott kiegészítı támogatás meg lesz a tanévben, most a másik láb, az eddig normatívaként kapott összeg nem biztos. A most induló iskolaévet vakon kezdtük, mert október elsejére ígérnek döntést a finanszírozásunkról. Nem hiszem, hogy megteszik a teljes elvonást, bár ma már semmin sem csodálkozom. Félı, hogy az általuk prognosztizált bértömegfinanszírozás központi elvek alapján nem kiszámítható, így erıs a félelmünk, minden bizonnyal nem is alaptalanul. Ami jó, hogy a nyáron sikerült elérnem a bérleti díj visszavonását, a KLIK ugyanis a tanév végén csak így kötött velünk szerzıdést, ami, ha érvényben marad, a kapott kiegészítı támogatásunk visszafizetését jelentette volna. Szerencsére sikerült ezt visszavonatni, belátták, hogy ez egyrészt közfeladatot ellátókkal szemben méltánytalan, másrészt esélyegyenlıségi szempontból is erısen kifogásolható. Nyilván hozzájárult ehhez a sikerhez, hogy meghívást kaptam az EMMI által összehívott Antiszegregációs Kerekasztal munkájába, ahol próbáljuk (nem sok sikerrel) pozícionálni az esélyegyenlıség problémáit a kormány intézkedéseivel szemben, és itt sikerült felvetnem ezt a bérleti díj dolgot. Másik öröm még, hogy igazgatóhelyettesünk, Török Zita Bonis Bona díjat kapott a tehetséggondozásért. Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az elmúlt tanévben és nyáron segítettek. Örökbefogadó támogatóink segítségét, az egyes krízishelyzetek elhárításra küldött támogatásokat, melyeket akár családoknak címzetten, akár szabad felhasználásra kaptunk, és segítettünk vele gyógyszerben, egészségügyi szolgáltatások elérésében, élelmiszercsomagban, villanyvisszakötésben, fogamzásgátlásban, tőzifában, gázcserében, iskolaszerben, és sok másban. Köszönet azoknak, akik használt ruhával, játékkal, könyvvel, bútorokkal, háztartási gépekkel, vitaminokkal, tisztálkodó és tisztítószerekkel és még sok mindennel 3

4 segítettek abban, hogy esélyteremtı munkánkat tovább végezhessük. Köszönet azoknak is, akik az ösztöndíjprogramunkat támogatták, lehetıvé téve, hogy a legügyesebbek tehetségét ne ássák alá a mindennapi gondok, a nélkülözés. Köszönjük a táborozási lehetıségeket felajánlók és a táborozási útiköltségeket, hozzájárulásokat fizetık segítségét, mellyel 120 gyereknek adtak lehetıséget nyári örömök átélésére. Megköszönöm azoknak a hozzájárulását is, akik kapcsolataikat mozgatták annak érdekében, hogy alapítványunk nagyobb nyilvánosságot kapjon, és olyan pozíciókba emeletek bennünket, amibıl segítséget, lehetıségeket kaptunk. És köszönet azoknak is, akik eljöttek, önkéntes munkájukkal segítettek nekünk abban, hogy a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek életesélyei javuljanak. Továbbra is az az érzésem, hogy egyre növekvı ellenszélben dolgozunk. Sem az alapítványi fenntartás, sem a mővészeti képzés, sem az esélyegyenlıség, az integráció nem tartozik a jelenlegi kormány által preferált területek közé. Igyekszem szakmai maradni, távol tartani magunkat minden politikai érintettségtıl, következetesen hangoztatva, hogy mi az ügyért harcolunk, azokért, akik helyzetüknél fogva képtelenek kitörni a nyomorúságból, és akik egyre nagyobb gondot jelentenek a társadalomnak. Az üzenet, amit a támogatók ilyen magas száma, az odafordulások, a lelkileg megerısítı levelek, telefonok, látogatások, segítség-felajánlások jelentenek, nagyon fontosak számunkra. Megerısítenek bennünket abban, hogy sok olyan ember van, aki túl tud lépni az elıítéleteken, és átéli a probléma mélységét, segíteni akar annak megoldásában. 4

5 A hozzánk érkezı sok hazai és külföldi civil szervezet, intézmény, önkormányzat érdeklıdése, az, hogy egyre több helyen próbálják ki innovációinkat, azt mutatja, hogy modellfejlesztésünk eredményei meggyızıen mutatják: van kiút. Remélem, egyszer eljön az az idı, amikor ezt a szemléletet állami szinten is sikerül elfogadtatni. Próbálom ígérni, hogy rendszeresebben jelentkezem majd azoknál, akik eddig támogattak bennünket és azoknál is, akik úgy gondolják, ezután is segítenek, figyelemmel kísérve munkánkat. Bízom benne, hogy most jobban tudom tartani ezt az ígéretemet. Következı jelentkezésemben már be tudok számolni arról is, hogyan sikerült tanítványunknak, Ötvös Pistinek beilleszkednie a Pannonhalmi Bencés Kollégiumba, átlépve a lehetı legnagyobb szociokulturális szakadékot, amit csak Magyarországon lehet, és arról is, hogyan teljesítettünk Portugáliában, a 14. Nemzetközi Gyermek Képzımővészeti Találkozón, ahol egyedüliként képviseljük Magyarországot. És remélem, még sok pozitív dologról írhatok. Mert azt szeretném. De nem hallgathatom el a gondokat sem, a nehézségeket, a küzdelmet. Mert a képhez ez is hozzá tartozik. Munkatársaimmal együtt hiszek ebben a munkában, minden gond, nehézség ellenére. És köszönöm, hogy ebben olyan partnereket tudhatunk magunk mellett, mint Önök, akik az Igazgyöngy Alapítvány és AMI támogatói. 5

6 Zárásul pedig álljon itt egy visszajelzés, amit nemrég kaptam egy látogatótól: Kedves Nóri! Amikor májusban nálatok jártunk megígértem, hogy írok Neked, Nektek a tapasztalatainkról. Berettyóújfalun annyi pozitív élmény ért, hogy elhatároztam, annak ellenére, hogy két bot van a kezem helyén, egyáltalán nem tudok rajzolni, pláne festeni, ki fogom próbálni a nálatok tanultakat. Július elején nyári tábort tartottunk az iskolánkban hátrányos helyzető gyerekeinknek. Elsı osztálytól a hetedik évfolyamig hirdettük meg, mővészeti tábor elnevezéssel. Az étkezés, a programok ingyenesek voltak, az eszközöket mi biztosítottuk. Azok a tanulók, akik hangszeren játszanak zenekari foglalkozásokra mentek, a többiek a rajz foglalkozásokra. Találtam lelkes kollégákat, akik szerencsére ügyes kezőnek bizonyultak. Zita útmutatásának megfelelıen megvettük az eszközöket, a könyveid voltak a foglalkozások alapjai. Összegzésül: a gyerekek nagyon jól érezték magukat, lelkesen dolgoztak önállóan, párban, együtt. Nem volt gond, hogy a kiskamasz a kicsi elsıssel fest, lány a fiúval... Az elsı nap már megkérdezték, hogy holnap jöhet-e a tesóm is? A mellettünk levı teremben próbáltak a mazsoretteseink, a várakozó szülık szépen szállingóztak be hozzánk, mit is csinálunk mi odabent, hogy a gyerekek kicsik és nagyok ilyen elmélyülten, jókedvvel dolgoznak? A hangszeresek is megmegjelentek, hogy azt a fújósat, amit a többiek meséltek, azt kipróbálnák. Nagy élmény volt nekik is és nekünk is. Azok a gyerekek is sikerélményhez jutottak, akik eddig nem jeleskedtek sem a tanulásban, sem a sportban. Együtt dolgoztak, játszottak, nem volt probléma a fegyelmezéssel. Tisztelik, segítik egymást. Nemcsak ık, mi is sokat tanultunk ezen a héten. Ha lehet, szeretnénk folytatni a munkát! Kedves Nóri! Kedves Igazgyöngyös kollégák! Köszönöm, hogy megosztották velünk tudásotokat! Berettyóújfalu, szeptember 3. Köszönöm szíves támogatásukat: L. Ritók Nóra Igazgyöngy Alapítvány 6

2. hírlevél az Igazgyöngybıl. Második hírlevelünkkel jelentkezem az Igazgyöngy Alapítványtól.

2. hírlevél az Igazgyöngybıl. Második hírlevelünkkel jelentkezem az Igazgyöngy Alapítványtól. 2. hírlevél az Igazgyöngybıl Kedves Örökbefogadó Támogatóink! Második hírlevelünkkel jelentkezem az Igazgyöngy Alapítványtól. Kezdem a fenntartásról szóló hírrel: Anyagi helyzetünk továbbra sem változott.

Részletesebben

4. hírlevél az Igazgyöngybıl

4. hírlevél az Igazgyöngybıl 4. hírlevél az Igazgyöngybıl Kedves Támogatóink! Ezentúl összevont hírlevéllel jelentkezünk örökbefogadó támogatóinknál, ruhát, cipıt, játékot, bútort, stb. adományozó, illetve esélyteremtı munkánkat pénzadománnyal

Részletesebben

A szociális iskola modelljének adaptációs segédanyaga

A szociális iskola modelljének adaptációs segédanyaga A szociális iskola modelljének adaptációs segédanyaga Készült az Igazgyöngy Alapítvány esélyteremtő munkájának összegzéseként A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózását segítő, modellértékű

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december A Szociális Expo a szociális munka napját kísérő országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban

Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés helyzetérıl Szekszárd Megyei Jogú Városban Deutsche Nationalitätenselstverwaltung Szekszárd Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Sitz und Postanschrift: H - 7100 Szekszárd Rákóczi u. 69-71. Tájékoztató a német nemzetiségi oktatás és nevelés

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor.

Hermann Gmeiner professzor és Josef von Ferenczy mondott üdvözlô beszédet a gyermekfalu megnyitásakor. BATTONYA A TÖRTÉNET KÉPEKBEN 1983 1984 1986 ÉV TÖRTÉNET Sok lelkes, segítôkész ember munkájának köszönhetôen itt, Battonyán kezdett épülni az elsô magyarországi SOS Gyermekfalu. 2009 Megépülhettek a családi

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás

Tartalomjegyzék. Nyíribrony Körjegyzıségi Hivatala 2008. évi munkájáról tájékoztatás Ez nem lehet titok! Újra megjelentetjük a település életérıl és önkormányzatunk munkájáról szóló kiadványunkat, mely reményeim szerint az Önök érdeklıdésével és igényeivel is találkozni fog. Szeretném,

Részletesebben

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját.

Másfél évtized. XV. évfolyam 11. szám 2007. november. Nap Klub Alapítvány ez évben ünnepli létrejöttének 15. évfordulóját. XV. évfolyam 11. szám 2007. november Másfél évtized Ünnepi összeállításunk a számvetés szándékával készült. Alapítványunk életében eltelt másfél évtized jelentôsebb eseményeit, történéseit állandó krónikásunk,

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia. 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl

Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia. 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl Ifjúsági Napok Nagykırösön Interaktív konferencia 2010. június 21-22. Tapasztalat-csere ifjúsági kérdésekrıl Bevezetı Szemléletváltás és aktivitás a mottónk. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Interjú Mezővári Tiborral, a tatabányai Bánki Donát TISZK vezetőjével 2007,06,06. Készítette: Fehérvári Anikó

Interjú Mezővári Tiborral, a tatabányai Bánki Donát TISZK vezetőjével 2007,06,06. Készítette: Fehérvári Anikó Interjú Mezővári Tiborral, a tatabányai Bánki Donát TISZK vezetőjével 2007,06,06. Készítette: Fehérvári Anikó A TISZK a Bánki Donát Szakképző Intézményben jött létre. A TISZK a földszinten, az iskola pedig

Részletesebben

SZENCZY SÁNDOR A CIVIL SZERVEZET ÉS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI

SZENCZY SÁNDOR A CIVIL SZERVEZET ÉS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI SZENCZY SÁNDOR A CIVIL SZERVEZET ÉS AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAI Becslések szerint hazánkban 20-25 ezer ember él prostitúcióból. Annak ellenére, hogy Magyarországon évente csak mintegy 20-30 eljárást

Részletesebben

Mi Magunkért közösségfejlesztés debreceni városrészekben projekt. 2013. november 1. 2014.december 31. A kötet szerzői:

Mi Magunkért közösségfejlesztés debreceni városrészekben projekt. 2013. november 1. 2014.december 31. A kötet szerzői: Mi Magunkért közösségfejlesztés debreceni városrészekben projekt 2013. november 1. 2014.december 31. A kiadvány a Debreceni Művelődési Központ Mi Magunkért közösségfejlesztés debreceni városrészekben projekt

Részletesebben

Demonstrátori visszaemlékezések

Demonstrátori visszaemlékezések Demonstrátori visszaemlékezések Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében Budapest, 2009. 2 Szerkesztette: Gáspár Judit

Részletesebben

Újból és újból emlékezzünk rá

Újból és újból emlékezzünk rá HÍRLEVÉL VIII. évfolyam 2. szám 2014. október Székhely: H - 1098 Budapest, Napfény u. 6. Tel/fax: (36-1) 377 8855 email: hungary@livingvalues.net www.livingvalues.net hírek, programok, lehetőségek, a B.

Részletesebben

Egy lépéssel előrébb. Az Igazgyöngy Alapítvány TÁMOP 5.2.5/ B-10 számú projektjének záró kiadványa

Egy lépéssel előrébb. Az Igazgyöngy Alapítvány TÁMOP 5.2.5/ B-10 számú projektjének záró kiadványa Egy lépéssel előrébb Az Igazgyöngy Alapítvány TÁMOP 5.2.5/ B-10 számú projektjének záró kiadványa 2013-2014 1 Bevezetés Az Igazgyöngy Alapítvány 14 éve dolgozik a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben,

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

Hallgatói igények és vélemények

Hallgatói igények és vélemények Hallgatói igények és vélemények tanulmány Szociális Informatika Segítı Foglalkozásúaknak - Képzési Központ program Készítette az Artefaktum Bt. Budapest 2008-02-28 Bevezetés Az alábbiakban a Szociális

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2011. OKTÓBER

MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2011. OKTÓBER MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ 2011. OKTÓBER Tartalom Egészséges életmód csoportfoglalkozások Dargó Erika, Varga Sándorné Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tokaj Börtön más szemmel

Részletesebben