1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai"

Átírás

1

2 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél, az együttműködő partnereinknél. Arra törekedtünk, hogy minden területen tevőlegesen, tettekben is megjelenjen a közbiztonságért érzett felelősség. Egységes, kiszámíthatóan működő, szabályozott rendszerben irányítja a munkát a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetése. Mindezt igazolja, hogy 2014-ben mind a beavatkozások, mind az emberi tényezőkön múló szélsőséges helyzetek száma csökkent, hatékonyan előztük meg és hárítottuk el a szabadtéri tüzeket, kevesebb baleset és épülettűz gyarapította az éves krónikát, ezen kívül önkénteseink újabb fejezetekkel bővítették a képzeletbeli dicsőségtáblát ben a megye biztonságban volt- ezt a katasztrófavédelem előrelátó szakmai irányításával, az önkéntesek és a civilek mozgósításával értük el, s ennek megtartása idén is fő feladatunk. Mindez mit jelent a tevékenységek tükrében: Azt jelenti, hogy magasabb szintre emeltük a megelőzési, és az esetek elemzését tartalmazó munkát. Megcéloztuk a lakossági aktivitás további élénkítését ben kiemelt célunk volt az önkéntesség támogatása, a szervezeti változások gördülékeny végrehajtása és a társzervekkel való együttműködés megvalósítása, továbbá a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának éves felülvizsgálata a kockázatazonosítás, a kockázatelemzés módszereinek alkalmazásával. Nem utolsó sorban az integrált hatósági szakterületen hangsúlyos szemléletváltás, annak érdekében, hogy hatóságunk szolgáltató, kapcsolattartó, gazdaságot támogató, de ugyanakkor szigorú, jogszabálykövető magatartást gyakorló hatóság legyen. Valljuk, hogy a legdrágább megelőzés is olcsóbb, mint a legolcsóbb beavatkozás! A évre kitűzött feladatokat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományával, négy katasztrófavédelmi kirendeltséggel, hat hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, hét önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal és tizennégy önkéntes tűzoltó egyesülettel oldottuk meg. Az önkéntes egyesületeket a központi források, támogatások pályázat útján történő kihasználásával tovább erősítettük ben az önkéntes tűzoltók országosan háromszázmillió forintos támogatásra pályázhattak, ez az összeg idén félmilliárd forintra nőtt. (2012-ben ennek töredéke volt) Az igazgatóság minden szakterülete a kor követelményeinek megfelelően - számítógépes logisztikai nyilvántartással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bármilyen veszélyhelyzetben, legyen az ipari baleset, természeti csapás, informatikai támadás, elérhetőek az adatbázisaink, 2

3 nyilvántartásaink, több száz ember és elegendő mennyiségű készlet áll rendelkezésre, mozgósítható. Homokzsákok, aggregátorok, védőfelszerelések, anyagok, berendezések raktározását, szállítását, alkalmazását rendelhetjük el akár perceken belül. Műholdas berendezéseinkkel folyamatosan követni tudjuk tűzoltógépjárműveinket, a támogató szoftvereknek köszönhetően jól szervezhető a tűzoltás, műszaki mentés, a lakosság mentése, elhelyezése, ellátása. Összefoglalva: Az informatikai támogató rendszereknek köszönhetően a megelőzési, védelmi és kárelhárítási munkák jól szervezhetők, biztonságosan koordinálhatóak, azonnali visszajelzést tesznek lehetővé. Polgári védelem: Egész évben fókuszban állt az önkéntesség támogatása. Nagyban javítja önvédelmi és reagáló képességünket, hogy 2014-ben mind a kilenc járási és két települési önkéntes mentőcsoportunk is nemzeti minősítést szerzett, illetve év végére megalakult minden egyes - azaz legveszélyeztetettebb katasztrófavédelmi besorolású településünkön a települési önkéntes mentőcsoport. Legnagyobb szabású nemzeti minősítésünk az a májusi, négy napos gyakorlat volt, amelyen mintegy négyszáz fő vett részt, tábori körülmények között biztosítottuk a résztvevők gyakoroltatását, minősítését és ellátását. Nem csak megalakultak, de már volt, ahol szükség is volt rájuk: Törökszentmiklóson és Tószegen beavatkoztak az esőzések idején körbezárt házak megóvásában. Tűzvédelem: Legnagyobb eredményünk ezen területen a szabadtéri tüzek visszaszorításában mérhető. Mintegy felére csökkent a szabadban bekövetkezett vegetációs tűzesetek száma, ez az ellenőrzéseknek, a folyamatos tájékoztatásnak, és a fegyelmezett és tudatos lakosságnak köszönhető. Megtörtént a kockázatosnak ítélt, visszatérő problémát jelentő helyszínek beazonosítása, pontosan tudjuk, hogy kikhez tartoznak azok a földterületek, ahol szándékosan vagy gondatlanságból alakulnak ki pusztító tüzek. Minden szabadtéri tűzeset után helyszíni ellenőrzést tartottunk, ahol kellett tűzvédelmi szankciót alkalmaztunk, a tanulságos eseteket a honlapon és közleményekben is publikáltuk. A Területi Tűzmegelőzési Bizottság bevonásával fórumokat szerveztünk a mezőgazdasági vállalatoknak, segítve a gazdálkodókat, részt vettünk az általuk szervezett mezőgazdasági ellenőrzéseken, és a megyei betakarítási bizottság munkájában. 3

4 A kockázatazonosítás módszereit követtük a rendkívüli időjárási események, az ár- és belvízi veszélyeztetés megelőzése érdekében feltérképezett kockázati helyszínek kijelölésénél és a szükséges erő, eszköz hozzárendelésnél. Hatékonyabbá tette a tűzvédelmet megyénkben a Túrkeve Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület önálló beavatkozóként történő belépése. Közép-Magyarországon elsőként a túrkevei önkéntes tűzoltók nyerték el azt a lehetőséget, hogy önállóan járjanak el balesetek, tűzesetek elhárításánál. Rögtön a beavatásuk első hétvégéjén szélviharral és lakóháztűzzel is meg kellett küzdeniük. A kiváló tapasztalatok alapján törekszünk arra, hogy 2015-ben további önkéntes egyesületek is képesek legyenek önálló beavatkozásra megyénkben. Erre a Jászságban van a legnagyobb lehetőség, de jó hír, hogy 2014-ben már elkezdődött az úgynevezett fehér folton szereplő Kőtelek tűzoltó egyesületének a képzése, gyakoroltatása, sőt, egy kéménytüzet már sikerrel meg is fékeztek a frissen képzett tűzoltók a településen. Iparbiztonság: Az iparbiztonsági hatósági feladatellátás tudatossá vált, elindult és jól működik a létfontosságú rendszerek és létesítmények felügyeletével összefüggő hatósági és szakhatósági munka. Ezen a területen nagy hangsúlyt fektettünk az új szabályozók megismertetésére, oktatására, és arra, hogy mindenhol egységes rendben történjen az eljárások lefolytatása. Kijelenthetjük, hogy Jász- Nagykun-Szolnok megye üzemei, a mindennapi létezéshez nélkülözhetetlen létesítményei, szolgáltató- és ellátórendszerei biztonságosan üzemelnek, zavar, vagy hiba esetén világos és jól követhető protokoll szerint járnak el, ezek begyakoroltatása, ellenőrzése a garancia minderre. 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések Minden szinten tervezetten dolgoztunk. Negyedéves periódusokra bontva készülünk a várható veszélyekre, problémákra, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő negyedéves komplex veszélyhelyzeti prognózisokat készítünk. Negyedév elmúltával megvizsgáljuk, hogy beváltak-e azok az intézkedések, amelyeket azért tettünk, hogy elhárítsuk, mérsékeljük, felszámoljuk a veszélyhelyzeteket, ezt a prognózisok beválás vizsgálata formájában végezzük el. Ezek rendszeres elemzésével egyre magasabb szintre emelhetjük a védekezést, javíthatunk a terveken, folyamatosan tökéletesítjük a munkát. Igazgatóságunk további szigorú, költséghatékony gazdálkodás mellett, lehetőségeink további kihasználásával, a védelmi igazgatásban működő társszervekkel és együttműködő civil szervezetekkel együtt dolgozva képes garantálni megyénk lakóinak élet- és vagyonbiztonságát. 4

5 Polgári védelmi szakterület: Rendkívüli téli időjárási feladatok: január 25-én megyénket is érintette a szélsőséges téli időjárás. Megyénkben sem a lakossági ellátásban, sem a közlekedésben nem okoztak jelentős gondot a téli időjárási események. A rendkívüli téli időjárásra gyakorlatokkal, ellenőrzésekkel, egyeztetésekkel készültünk. Az előzetes felkészülések után, a kialakult helyzet (közúti és vasúti közlekedési nehézségek) kezelését a megyei védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett az operatív törzs hangolta össze. A megyei védelmi bizottság felkészült a különböző lakosságvédelmi intézkedések (melegedőhelyek megnyitása, ellátás szervezése, vonatpótló autóbuszok biztosítása, takarók osztása, stb.) bevezetésére. Ár- és belvízvédekezés feladatai: Egész évben kedvező volt a helyzet, időszakonként viszont védekezésre kényszerültek a települések. A szeptemberi esőzések idején 18 település köztük a megyeszékhely védekezett a belvíz ellen, a munkába bevontuk a települési önkéntes mentőszervezetek tagjait, a rendszer remekül mutatkozott be. Mindezzel együtt 2014-ben a tényleges beavatkozás elenyésző volt ezen a területen. A kedvező időjárás miatt tavaly a védekezés előkészületeire koncentráltunk. A megyénket elkerülte a nagy mennyiségű csapadék. Kivételt képezett a májusban a megyénket is elérő Yvette mediterrán ciklon és a már említett szeptemberi esős időszak. Védelmi igazgatás: A dunai árvíz tapasztalatait felhasználva igazgatóságunk kezdeményezte, hogy a Megyei Védelmi Bizottság állíttassa össze azt a nyilvántartást, amely településekre lebontva tartalmazza a befogadó helyek, intézmények listáját. Igazgatóságunk közreműködésével elkészült a JNSZ MVB és a Bács- Kiskun MVB közötti együttműködési megállapodás is, amely szerint mintegy ember befogadása válik lehetővé, ha erre szükség lenne. Minden védelmi bizottsági ülésen napirendre kerültek az aktuális katasztrófavédelmi feladatok, kiemelten az ár- és belvízi védekezés, valamint a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés december elsejétől az MVB titkára személyében változás történt, Jánosi Zsolt tű. alezredes helyett Kozák Mónika tű. alezredes látja el a titkári feladatokat. Közbiztonsági referensek helyzete, képzése, ellenőrzése: A közbiztonsági referensek jelentik az egyik legfontosabb kapcsolatot az önkormányzati vezetők, a 5

6 lakosság és a katasztrófavédelem között. Ők azok a civilek, akik képzést, felkészítést kaptak kollégáinktól, helyben ismert és elismert emberek, akikhez bizalommal fordulhatnak a bajbajutottak. Jász-Nagykun-Szolnok megye I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeinek mindegyike rendelkezik kinevezett közbiztonsági referenssel. A katasztrófavédelmi kirendeltségek koordinálásával aktívan kiveszik a részüket az ellenőrzési (supervisori, vis maior, egyéb) és tervezési feladatokból. Fontos, hogy saját településükön ők is a közbiztonság egyik lényeges láncszemét alkotják, közvetítők és képzett szakmai tanácsadói is egyben a polgármestereknek, jelentősen támogatják a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását. Lakosságtájékoztató és riasztó eszközök: A településeken működő tájékoztató berendezések, szirénák, riasztó eszközök működőképességére nagy figyelmet fordítunk, emellett folyamatosan felhívjuk a települési vezetők figyelmét a berendezések üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekre. A fejlesztések eddig azért valósulhattak meg, mert az önkormányzati vezetők partnerek voltak abban, hogy támogassák a biztonságot jelentő beruházásokat. Köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése és alkalmazása: Ezen a területen a legfontosabb célunk az volt, markáns szemléletváltás hogy következzen be a települések lakói körében. A toborzás során meggyőztük őket, hogy alkalmasak a védelmi, kárelhárítási munkára, elértük, hogy saját lakókörnyezetük biztonsága személyes ügyükké váljon. A fő célkitűzése és mérhető eredménye a rendszerbeállított járási önkéntes mentőcsoportok Nemzeti Minősítő Gyakorlatának megszervezése és végrehajtása volt. A minősítő gyakorlaton minden járási mentőcsoport részt vett. Május között, a Tisza mellett elterülő Bivalytó helyszínén, több mint háromszázan egymást váltva teljesítették a feladatokat. Megyénk veszélyeztetettségét figyelembe véve alapvető vízkár-elhárítási témakörben minősítettek a csoportok, együttműködve a TISZA Mentőcsoporttal (továbbiakban TMCS) és a további résztvevőkkel (KÖTIVIZIG, rendőrség, polgárőrség, érintett települések). Decemberben valamennyi I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen megalakultak a települési önkéntes mentőcsoportok, így megyénk 78 települése közül már 12 rendelkezik önkéntes csoporttal. Kezdeményezzük és támogatjuk az önkéntes mentőcsoportok mögött álló önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesületek megalakulását, illetve ahol már létezik, ott támogatjuk munkájukat a pályázati lehetőségek kihasználásában ben 68 önkéntes és köteles szervezetet képzett igazgatóságunk, ez csaknem 5000 embert 6

7 érintett. Ezzel együtt 32 polgári védelmi szervezet mozgósítási gyakorlatát hajtottuk végre sikerrel. Közösségi szolgálat teljesítése: A megyei katasztrófavédelmi kirendeltségek a kezdetektől fogadják a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás tanulókat. Eddig 22 középfokú oktatási intézmény több mint ötszáz tanulója vett részt a programokban, előrelépés, hogy immár 7 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és egy egyesület is foglalkoztatja a diákokat. Polgári védelmi ellenőrzések: Megyénk veszélyeztetettségét tekintve kiemelt figyelmet fordítottunk a belvízelvezetők állapotának ellenőrzésére, amely éves szinten folyamatos, de az őszi időszakban különösen kiemelkedő tevékenység. Mind a települések, mind a vízügyi szervezet bejárásain részt vettünk. Kiemelt esemény volt az augusztusban végrehajtott, társulati tulajdonból vízügyi kezelésbe visszakerült belvízelvezető rendszerek közös ellenőrzése mind polgári védelmi, mind tűzoltósági szakterületet érintően. Az elmúlt időszak folyamatos ellenőrzéseinek és a közmunka programnak köszönhetően a települési és a vízügyi kezelésű belvíz- csapadékvíz csatornák állapota, karbantartottsága jelentősen javult. Az ár- és belvízi veszélyeztetettség érintettsége kapcsán ellenőrzésre kerültek több településen a vízkár elhárítási tervek, víztározók és védművek. A téli időszaki felkészülés kiemelt eleme a befogadó és melegedő helyek ellenőrzése, kiemelt figyelmet fordítva a hajléktalan elhelyezés intézményeire, ezek az objektumok a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és az önkormányzatokkal (közbiztonsági referensek) közösen, nagy számban kerültek felülvizsgálatra. A téli rendkívüli időjárási eseményekre történő felkészülés jegyében jelentős számban került sor veszélyes fák, fasorok ellenőrzésére, amelyek esetében az előző évek munkájának köszönhetően nem került sor javító intézkedés meghozatalára. A 2013-ban készített intézkedési terv kritikus gócpontjai az érintett társhatóságokkal együtt ellenőrzésre kerültek. Igazgatóságunk illetékességi területén folyamatban van az intézményi szintű befogadási feladatok tervezése. Ennek jegyében jelentős számú ellenőrzést kezdeményeztünk az érintett települések kijelölt befogadó helyeinek ellenőrzése kapcsán. Tűzoltósági szakterület: Leglátványosabb és egyik legsikeresebb szakterülete igazgatóságunknak a tűzoltósági szakterület. Az éves eredmények és a statisztikai mutatók is azt igazolják, hogy a tervezésnek, a 7

8 gyakoroltatásnak, a felkészülésnek és a beavatkozás hatékonyságát elősegítő fejlesztéseknek köszönhetően javult a köz- és tűzbiztonság. Mindez úgy, hogy közös érdekké, közös üggyé tettük a tűzvédelmet, tevékenységünk nyílt, figyelemfelkeltő, nyilvános és átlátható. Ezáltal meghatványozódott a felelősségérzet a közlekedőkben, gazdálkodókban, vállalkozókban, családokban, azaz minden olyan csoportnál, ahol a veszély koncentráltan lehet jelen. Teljesítményünk mutatói komoly munkát dokumentálnak, az év minden napjára átlagosan több mint két tűzoltói gyakorlat, csaknem tíz tűzvédelmi hatósági ellenőrzés jut. Megyei és helyi szinten a kevesebb tapasztalattal rendelkező készenléti állomány gyakoroltatása céljából közel hétszer annyi begyakorló célú gyakorlatot hajtottunk végre a helyismereti gyakorlatokat követően, mint az előírt minimum követelmény. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések számát is közel duplájára növeltük a gyakorlatokon és a káreseteknél tapasztalt, hatósági intézkedést igénylő hiányosságok felderítése következtében. Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események: Az előző évek adataival összehasonlítva a tárgyi időszakot sem műszaki mentési, sem tűzeseti műveletet nem kellett kiemelkedő számban végrehajtani, a beavatkozások száma és megoszlása átlagosnak, az időjárási körülményeknek és az évszaknak megfelelőnek mondható. A vizsgált időszakban összesen 2247 bejelentés érkezett a Megyei Műveletirányítási Központba, amelynek mintegy fele tűzesetről szólt, csaknem ezer riasztás pedig balesetet, egyéb műszaki beavatkozást jelzett. A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében végrehajtott időszakos ellenőrzések, a tűzvédelmi szabályokkal kapcsolatos folyamatos kommunikáció, valamint a kedvező időjárás az előző évhez képest kis mértékben növekvő, de a 2012-es bázisévhez viszonyítva 38 %-kal csökkenő esetszámot produkált a megyében. Jól követhető eljárási rendet alakítottunk ki a gázvezeték átvágások ügyében. A jegyzőkönyv a bányakapitánysághoz kerül, az ez alapján kiszabott pénzbírság pedig kellő visszatartó erővel bír. Ennek nyomán a földmunkákat végzők körültekintőbben járnak el. Súlyos következményekkel számolhat továbbá az, aki szándékosan megtéveszti a katasztrófavédelmet: rekord összegű, százötvenezer forintos bírság is született már a megyében. Ez azt mutatja, hogy a segélyhívó számokkal történő visszaélés társadalmi megítélése változott, van erő és szándék arra, hogy szankcionálják a szabálysértőket. 8

9 Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóparancsnokságok: A megyében működő hét önkormányzati tűzoltó-parancsnokság a káresemények több mint 93%-át önállóan számolta fel, ez az előző évekhez képest folyamatosan javuló tendenciát mutat. Az önkormányzati tűzoltóságok az elsődleges műveleti körzetükön kívül is saját vállalásuk alapján több esetben hajtottak végre kárfelszámolást. Tevékenységüket folyamatosan javuló szakmai színvonalon látják el a szoros szakmai felügyeletnek és a hivatásos egységekkel közösen végrehajtott képzéseknek, gyakorlatoknak köszönhetően május 1-jétől kezdődően a Túrkeve Mentő és Tűzoltó Egyesület önállóan beavatkozó egységként folytatta tevékenységét. Vagyis önállóan is felszámolhat káresetet, amit eddig csakis a mezőtúri hivatásosok mellett tehetett meg. Tevékenységük példaértékű. Beavatkozásaik által a térségben rövidült a vonulási idő, csökkent a keletkezett kár értéke és a vonulási költségekben is jelentős megtakarítást eredményeztek. Ez a tendencia idén is folytatódik, több olyan egyesület van a megyében, amelyek ilyen módon nagyban hozzájárulhatnak a károk felszámolásához. A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek kiemelt szakmai támogatása, valamint az önálló beavatkozást vállaló Túrkeve Mentő és Tűzoltó Egyesület személyi és tárgyi feltételei biztosítása mellett kiemelten kellett kezelni Kőtelek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének fejlesztését az ún. fehér folton lévő települések mentő-tűzvédelmi ellátottságának emelése céljából. A 2014-ban kiírt pályázatok során az egyesületek közel 8 millió forint pályázati támogatáshoz jutottak, ezeket eszközökre, szakfelszerelésekre, oktatásra, képzettség megszerzésére, üzemanyagra fordíthatták. A megyében működő hét alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság tevékenységét a létesítményen belül folytatja, káreset felszámolásában nem kellett részt venniük. Átfogó ellenőrzésük megállapítása alapján a nekik szánt célt megvalósítják, az elsődleges beavatkozásra alkalmasak. Területi Tűzmegelőzési Bizottság (TTB): A katasztrófavédelem fiatal szervezete, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság mintájára működik megyénkben a Területi Tűzmegelőzési Bizottság. A több hatóságot és intézményt, szervezetet is tömörítő bizottság tűzvédelemmel, megelőzéssel foglalkozik, megyeszerte 29 rendezvényen jelent meg. Hagyományteremtő szándékkal gyermeknapon megnyitotta valamennyi tűzoltó laktanya kapuját, alkotói pályázatot hirdetett, interaktív szakmai fórumokon és városnapi rendezvényeken képviselte magát. Van igény a munkájára, és arra a konzultációra, ami az egyes fórumok után kialakul. 9

10 Iparbiztonsági szakterület: A szakterület ellenőrzi a közúti és vasúti veszélyesáru-szállítást, a veszélyes üzemek működését, és végzi a létfontosságú rendszerek, létesítmények azonosítását, felügyelet alatt tartását. Tavaly az elvárt ellenőrzéseket messze túlteljesítette a szakterület, több mint ezer vasúti kocsi, négy és félszáz közúti jármű és másfélszáz veszélyes üzem került górcső alá. E szakterület főfelügyelője ad szakmai iránymutatást egyebek mellett a nem rendszeres hulladékszállítással, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához is. Megyénkben nincs fennakadás e területeken. Létfontosságú rendszerek és rendszerelemek: A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek azonosításai már 2012-ben megtörténtek. Nyilvántartásunk szerint illetékességi területünkön jelenleg vízellátással, hírközléssel, egészségüggyel, közúti közlekedéssel, villamos vasúti vontatással, ár- és belvízvédelmi létesítménnyel, olaj- és gázfogadással, illetve távhőszolgáltatással foglalkozó cégeket azonosítottunk, összesen harminckettőt. A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek előírt éves gyakorlatát a második félévében tartottuk, ezúttal a megyei Hetényi Géza Kórházban. A gyakorlat során az egészségügyi ágazat reagáló- és együttműködő feladatrendszere került vizsgálat alá. A gyakorlat kiváló tapasztalatokat nyújtott mind a beavatkozó, mind az irányítószervi és együttműködő állománynak, de rendkívül hasznos volt a kórház dolgozóinak is július 1-től hatályba léptek a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatosan az energia ágazat, agrárágazat, közbiztonság védelem (rendvédelmi) ágazat és vízügyi ágazatot érintő hatósági jogkörök. A kirendeltségek 7 esetben jártak el szakhatóságként. Az igazgatóság hatóságként ellátta létfontosságú rendszerelem kijelölési feladatait a rendvédelmi ágazaton belül és a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelően, határidőre elkészítette saját azonosítási jelentését valamint Üzemeltetői Biztonsági Tervét, mely veszélyhelyzetre vonatkozó cselekvési sort tartalmaz, kritikus esetekben is garantálja az operatív működést. Megyénk illetékességi területén a hulladékszállítással kapcsolatosan 11 település (Újszász, Tiszapüspöki, Tószeg, Kunmadaras, Kőtelek, Csataszög, Hunyadfalva, Nagykörű, Szajol, Szászberek, Tiszabő) kérte a közszolgáltató ideiglenes kijelölését. A kijelölő határozatok határidőre elkészültek, ez idáig 9 település esetében kellett meghosszabbítani a kijelölést. Jelenleg a 10

11 hulladékszállítás a megye többi településén zökkenőmentesen zajlik. Veszélyes üzemek szakterület: 2014-ben a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek száma az alábbiak szerint alakult: felső küszöbértékű veszélyes üzem 2 alsó küszöbértő veszélyes üzem 3 Súlyos káresemény elhárítási terv 28 (SKET) készítésére köteles engedélyes SKET kötelezés nélkül 4 Valamennyi veszélyes üzem a védelmi tervét gyakoroltatta, amelyet az igazgatóság szakemberei ellenőriztek. A felső küszöbértékű veszélyes üzemek külső védelmi terv gyakorlatai ugyancsak ütemezetten megtörténtek. Üzemazonosítási eljárások során mindössze egy esetben szabtunk ki katasztrófavédelmi bírságot (engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése miatt). Veszélyes szállítmány ellenőrzés: A rendszeres szállítást végző vállalkozások a folyamatos ellenőrzések hatására megszűntették a hiányosságaikat, a szállítások szabályosak. A 24 órás ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy főként a kora reggeli (5-10) és a délutáni (14-20) órákban halad át a legtöbb veszélyes szállítmány a megyén. A következetes és gyakori ellenőrzéseknek köszönhetően a telephelyi szabálytalanságok lényegében teljesen megszűntek, az év vége felé szabálytalanságot nem tártunk fel. Munkatársaink országos szervezésű közúti és vasúti ellenőrzésekben is részt vettek. A végrehajtott ellenőrzések során 2014 évben összesítve 182 alkalommal 2387 gépjárművet vontunk intézkedés alá, melyből 423 jármű tartozott az ADR hatálya alá. 34 alkalommal történt RID vasúti jármű ellenőrzés, melynek során 946 vasúti kocsit vontunk ellenőrzés alá, ebből 781 tartozott a RID hatálya alá. Telephelyi ellenőrzéseket 106 alkalommal hajtottunk végre ADR, 15 alkalommal RID telephelyen. 7 ADR-es és 221 RID-es vasúti kocsit ellenőriztünk évben 5 esetben került sor baleseti kivizsgálásra, 18 esetben szabtunk ki ADR bírságot különböző szállítási szabálytalanságok miatt. Igazgatóságunk koordinálásával supervisori ellenőrzéseket is kezdeményeztünk, az ezek során feltárt szabálytalanságot szankcionáltuk. Az iparbiztonsági szakterület egyik legfontosabb egysége a Katasztrófavédelmi Mobil Labor A KML gépjárműve egy új, a legkorszerűbb, vegyi, biológiai és radiológiai anyagok kimutatására 11

12 alkalmas eszközökkel felszerelt terepjáró gépjármű, háromfős állományának szakmai felkészültsége kiváló, amely a hatékony lakosságvédelmi intézkedések meghozatalát biztosítja. A szolgálatot ellátó állomány segíti a társszervek (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felderítési munkáját, részt vesz az általuk szervezett ellenőrzési akciók/razziák hatáskörébe utalt eljárásaiban, így tavaly ott volt a kócsújfalui lépfene fertőzés gyanújának, illetve más, bűncselekményekre utaló események felderítésénél. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály: 2014-ben fő cél volt az integrált hatósági munka fejlesztése. A hatósági állomány magas szintű szakmai ismerettel járult hozzá a szakterületre vonatkozó feladatok tudatosan tervezett, maradéktalan végrehajtásához, amelyet a területi szintű szigorú szakirányítás is elősegített. Az éves célok között szereplő 855 tűzvédelmi ellenőrzést az igazgatóság és az alárendeltségébe tartozó kirendeltségek 2307 tűzvédelmi ellenőrzéssel teljesítették a megyében lefolytatott 4829 db tűzvédelmi hatósági és 581 db szakhatósági eljárás mellett. Az igazgatóságunk a szakmai továbbképzéseken helyi sajátosságokat feldolgozó módszertani útmutatókat adott a hatósági állomány részére. A megemelt ellenőrzésszám mellett mégis kevesebb bírságot kellett kiszabnunk, mint a megelőző évben, ami jól mutatja, hogy az ellenőrzések elkerülhetetlensége nagyban javítja a jogkövető magatartás kialakulását január 1-től nagy feladatot jelentett és jelent a mai napig a kéményseprő-ipari tevékenységekkel kapcsolatos hatósági munka. A cél az, hogy csökkenjen a kéménytűzzel és a szén-monoxid-mérgezésekkel kapcsolatos események száma. Ehhez szükséges volt a közszolgáltatók szigorú felügyelete, valamint a lakosság tájékoztatása, meggyőzése. Az igazgatóság illetékességi területén az elmúlt két évben csökkent a kéménytüzek száma, amíg a szén-monoxid mérgezés gyanújával kapcsolatos események száma növekedett. Ez a növekedés az egyre gyakrabban használt, viszont rossz minőségű szén-monoxid érzékelők téves riasztásából adódott első félévi kiemelt feladataként szerepelt a szabadtéri tüzek megelőzése, ez a hatósági területre is feladatot rótt. A kockázati helyszínek beazonosítása és rendbetétele érdekében a földhivatallal közös határszemléket szerveztünk, szükség esetén felhívtuk az ingatlantulajdonos figyelmét a szabálytalanságra ben az elhanyagolt területek azonosítására már a TAKARNET rendszert alkalmaztuk. Ennek hatására a szabadtéri tűzesetek 2013-ban csaknem hetven százalékkal, ben negyven százalékkal csökkentek a 2012-es bázisévhez képest. Részt vettünk a BM OKF által kezdeményezett Disaster 2014 Tűzvédelmi Akcióterv két akciójában, összesen 6 napon át 132 ellenőrzést tartottunk és 126 hiányosságot tártunk fel. A BM OKF feladatszabása alapján az összes szabadtéri tűzesetet követően vizsgáltuk a tűzvédelmi szabályok betartását, bírság kiszabására is sor 12

13 került májusától új hatáskör a gázkészülékek és lakossági fogyasztó berendezések felülvizsgálata. Az igazgatóság végzi a szakértők nyilvántartásba vételét, a kirendeltségek pedig a problémás gáz csatlakozóvezetékek és a gázfogyasztói berendezések ügyeiben járnak el. Az igazgatóság 8 szakértőt vett nyilvántartásba. Nagy figyelmet fordított az igazgatóság a fesztivál szezonban tartott szabadtéri rendezvények biztonságára. A szabadtéri és zenés, táncos rendezvényeket tűzvédelmi és lakosságvédelmi szempontból is folyamatosan ellenőriztük. Több mint 30 szabadtéri rendezvény ellenőrzését hajtottuk végre megyeszerte, a kockázatosabb rendezvényeken irányítási pont is működött. A szabadtéri és a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatban az igazgatósági honlap nyitóoldalán folyamatosan közöltük a tudni- és tennivalókat, valamint a követendő magatartási formákat. Ezen kívül közlemények, interjúk formájában, illetve konkrét beavatkozásokhoz köthető hírek közlésével hangsúlyoztuk az egyéni felelősségvállalás fontosságát. Két fontos esemény emelendő ki e témakörben: egy alkalommal életveszélyes épületben akartak szórakozni fiatalok, ezt összevont hatósági ellenőrzés hiúsította meg, a másik eseménynél egy nagy tömeget megmozgató szolnoki fesztiválon kellett lezárni egy színpadot, mert az erős szél miatt veszélyessé vált annak környéke. Gyökeres változást és a feladatok szaporodását jelentette szeptember 10-től a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatok átvétele. Az átadás-átvétel december 31-ig az ütemterv szerint történt, több leendő kolléga nem vállalta az új szervezeti formával járó kötelezettségeket, szerencsére a létszámhiányt idén új munkavállalókkal megoldottuk szeptember 10. és december 31. között a vízügyi-vízvédelmi hatósági szakterületen 318 hatósági döntést és 209 szakhatósági állásfoglalást adtunk ki és 5 esetben szabtunk ki fennmaradási bírságot. Közérdeklődésre számot tartó, igazgatóságunkat is érintő esemény volt a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző Fűtéstechnikai Kft. felszámolása. A cég felmondta szerződéseit az ellátásért felelős önkormányzattal. Igazgatóságunk a Bács-Kiskun megyei székhelyű Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft-t közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki. A kijelölt közszolgáltató megszervezte a megyénkben a közszolgáltatást, és folyamatosan fejleszti a feladat ellátásához szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételeket. Megyei Főügyeleti Osztály: Megyei műveletirányítási ügyelet: Szolgálatban egy főügyeletes felügyelete alatt, napi 24 órában minimum két műveletirányító végzi a tűz- és káresemények bejelentésének fogadását és az egységek riasztását a megye területén. A 13

14 tapasztalatok szerint a rendszer az elvárásoknak megfelelően működik. A PAJZS rendszeren keresztül 2014-ben a műveletirányítás 2247 eseményt kezelt problémamentesen. A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok ügyeletei is kellően felkészültek. Ezt alátámasztják a tömeges jelzések kezelésére szervezett gyakorlat tapasztalatai, amely során összesen 122 hívást indítottunk, és 85 eseményt jelentettünk be, az ügyeletek zökkenőmentesen rögzítették az adatokat. A 2014-ben is folyamatosak voltak a továbbképzések, a társszervek ügyeletein szervezett tapasztalatcserékkel pedig nem titkolt szándékunk a kapcsolattartás javítása a közös munka érdekében. A megyei (TIK) kialakításának helyzete (építészeti, informatikai, szociális feltételek): A központi feladatszabás szerint az újonnan kialakításra kerülő Tevékenység Irányítási Központokra (továbbiakban TIK) kiemelt figyelmet kellett fordítani. A megyénkben kialakított Tevékenység Irányítási Központot a Szolnoki Rendőrkapitányságon kezdték meg kiépíteni, az egyeztetések folyamatosak, havi rendszerességűek, közös képzések, előadások valósultak meg. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat: Megyénkben a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (KMSZ) állománya, amely a kiemelt katasztrófavédelmi események irányítását látja el és azok kivizsgálásában is részt vesz, országos szinten az élmezőnybe tartozik. A tapasztalatok alapján a KMSZ megalakulását a beosztotti állomány eleinte fenntartással fogadta. Az eltelt időszakban azonban a szolgálat bizonyította létjogosultságát. A szolgálat munkájának köszönhetően egységesebb vezetésűek, gyorsabbak, biztonságosabbak, pontosabbak a beavatkozások ben összesen 151 vonulása volt, ezek fele tűzeset, fele műszaki mentés volt. A beavatkozások során csaknem ötven alkalommal vette át az irányítást, más esetekben szén-monoxid mérgezés gyanúját és kéménytüzet követő célellenőrzést, illetve káreseti helyszíni szemlét folytatott le. A teljes állomány rendelkezik az előírt tűzvizsgálói végzettséggel. Feladata szerint a KMSZ az igazgatóság szervezetén belül ellenőrző tevékenységet is végez, ezzel egységet teremtett a tűzoltó-parancsnokságok szerteágazó szakfeladat értelmezései között. Az általa feltárt hiányosságok nem csak a tűzoltói beavatkozások szakszerű végrehajtását segítik, de a munkavédelmi eszközök, szerek és felszerelések hibáinak feltárását is. A szolgálat feladatköre folyamatosan bővül. 14

15 Az igazgatóság gazdálkodása: Az igazgatóság tűzoltó- és gépjármű technika üzemeltetése: Igazgatóságunk rendelkezik az alapfeladat ellátásához szükséges járművekkel, összesen 86 járművet üzemeltet, melyből 5 kishajó. Javítási és karbantartási költségeink csökkentek. Tűzoltó technikai területen jelentős értékű beszerzéseket tudtunk végrehajtani az önkormányzatok adományaiból: Szolnok 3 millió Ft, Mezőtúr 2,5 millió Ft, Jászberény 2 millió Ft, Karcag 1,5 millió Ft, Tiszafüred pedig 868 e Ft támogatást nyújtott gázérzékelő műszer, légzsák leszorító készlet, és feszítő-vágókhoz hidraulika tömlők beszerzéséhez. Az igazgatóság egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátása: Személyi állományunk rendelkezik az előírt egyéni védőfelszerelésekkel, azok védőképességének ellenőrzése, előírás szerinti felülvizsgálata folyamatos, kizárólag rendszeresített, szavatolt védőképességű egyéni védőeszközök vannak a beavatkozó állomány használatában. Az igazgatóság ingatlangazdálkodása: Az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok általános állapota jó, biztosítják alapfeladataink ellátását. Szükséges nyilvántartásokkal rendelkezünk, közüzemi szerződéseink naprakészek, beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési feladatainknak eleget tettünk. A évben részben felújítottuk a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot. Az épület részleges felújítására a BM OKF biztosított keretet, amiből a legénységi hálókban és a folyosókon található ablakok cseréjét hajtottuk végre, valamint a konyhai szennyvíz alapvezeték cseréje is megvalósult. Informatikai szakterület: Az igazgatóság szerverparkját és szoftvereit korszerűsítettük, ezáltal lehetővé vált, hogy az eddig elszigetelt módon, egyedi munkaállomásokról használt térinformatikai megoldások, alkalmazások helyett egységes módon, egységes szoftverkörnyezetben, csupán egy internet-böngésző segítségével használható alkalmazásokat lehessen fejleszteni. Már működik az igazgatóság, valamint a környező megyék eseményeinek és szermozgásainak valós idejű követésére írt alkalmazás, amely lehetővé teszi az összes esemény áttekintését, és megkönnyíti a műveletirányítás számára a gyors döntéshozatalt. 15

16 Új feladatként jelentkezett az elektronikus iratkezelésben a ROBOTZSARU NEO rendszer telepítése, beindítása, a számítógépek alkalmassá tétele a rendszer fogadására és a felkészítések megszervezése, informatikai biztosítása a teljes állomány részére. Hivatal: Az igazgatóság által kitűzött célok között évek óta szerepel a társszervezetekkel történő együttműködés erősítése. Szintén egy korábban kitűzött célt a lakossági kapcsolatok erősítését - támogatta az áprilisi emléktábla avatása a híres szolnoki Centrum Áruház tüzének oltásában 45 éve részt vett tűzoltó kollégáink tiszteletére, valamint a Múzeumok Éjszakája című országos programsorozatban történő szereplésünk a Megyei Polgári Védelmi Szövetséggel közösen, továbbá számos városi rendezvényen való megjelenésünk, részvételünk. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság koordinálásával megrendezett gyermeknapi programsorozatunk is nagy sikert aratott. Az igazgatóság ügyiratforgalmában a tavalyi évben a vízügyi feladatok átvétele jelentett nagy változást. A beérkező és kimenő iratok száma az utolsó negyedévben a év azonos időszakához képest gyakorlatilag megduplázódott. Kommunikáció: A legnagyobb médiaérdeklődést továbbra is a beavatkozások kommunikációja váltotta ki. Ennek ellenére törekedtünk arra, hogy kilépjünk a kizárólag baleseteket, tűzoltásokat kommunikáló szerepből, rendezvényeinken, bemutatóinkon, nyílt napjainkon és a helyi eseményekhez kötődő megjelenéseinken keresztül betekintést engedjünk a katasztrófavédelem életébe. Ezen túl azt szerettük volna elérni, hogy az általunk szervezett rendezvényekkel, megelőzéshez kapcsolódó protokoll hírekkel belépjünk egy-egy település, térség hétköznapjaiba, élővé és kölcsönössé tegyük a kapcsolatot a lakossággal, nyílttá téve tevékenységünket. A kommunikációt az elmúlt évben a legjelentősebben a VÉSZ alkalmazás, a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető applikációja, változtatta meg. Az azon megjelenő információkat az RTL, TV2, MTI helyi tudósítói, és az egyetlen teljes megyét lefedő hírportál azonnal felhasználta. Ez 2013-ban még nem volt ilyen általános. VÉSZ okostelefonokra kifejlesztett alkalmazás jól működő támogató rendszerként egészíti ki a munkát, segít a gyors és pontos közlésben, megsokszorozza a megjelenő híreket, radikálisan felgyorsítja a tájékoztatás menetét. Ez az egyedileg kifejlesztett, a katasztrófavédelem által kidolgozott és híreket, információkat adó szolgáltatás egyedülálló az országban. 16

17 Az éves sajtótevékenység fő vonulatát az önkéntesek bemutatása, az önkéntesség népszerűsítése, elismertségének növelése adta meg. Protokoll rendezvényeink jó része is az önkéntesség köré szerveződött, a Túrkevei ÖTE beiktatási ceremóniája és a járási mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlata volt e téma két legfontosabb mérföldköve. Idén a portrék is nagyobb hangsúlyt kaptak a kommunikációban, ezzel archoz, emberhez köthetően jelentek meg szervezetünk legfontosabb céljai, így árnyaltuk, személyessé tettük a katasztrófavédelemről kialakult képet. Nagy örömünkre a Kossuth Rádió Arcvonások című műsorába bekerült a jászberényi katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető, aki harminc éve teljesít hivatásos szolgálatot, ez élénk visszhangot, elismerést váltott ki helyben ben a számok tükrében minden napra jutott egy egyéni interjú, több mint 390 közleményben, és 650 saját honlapon megjelentetett cikkben adtunk számot igazgatóságunk tevékenységéről, 242 sajtómegkeresésre válaszoltunk és kilenc alkalommal adtunk információt sajtótájékoztató keretében a médiának, a szóvivő a nap huszonnégy órájában elérhető volt az újságírók számára. Összegzés: 2014-ben igazgatóságunk tevékenysége hangsúlyozottan volt jelen a megye mindennapjaiban, a szervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Tevékenységünk átlátható, céljaink egyértelműek, és nem utolsó sorban közösek mindazokéval, akik a közbiztonság megőrzéséért hajlandóak tenni. A negyedéves veszélyhelyzeti prognózisokra és beválás vizsgálatára, a műveleti tervezésre és a katasztrófavédelmi műveletek rendszeres elemzésére épülő, a veszélyhelyzetek hatósági eszközökkel történő megelőzését célzó tevékenységünk eredményeként a bekövetkezett események száma csökkent, és megállapítható, hogy a súlyosságuk is kisebb mértékű, kevesebb erőt, eszközt kel alkalmaznunk. Megyénk fő veszélyeztetettségének megfelelően terveztük és hajtottuk végre az ár- és belvízvédelmi rendszerek ellenőrzését. A megye biztonsága érdekében létrehoztunk egy ütőképes, kiképzett, bármikor alkalmazható önkéntes rendszert. Nagy hangsúlyt fektettünk az új szabályozók megjelenése miatti feladatok megismertetésére, oktatására, az új eljárásrendek elsajátítására. Ki kell emelnem, hogy a feladatok eredményes végrehajtásához szükséges volt az igazgatóságon, a kirendeltségeken és a tűzoltóparancsnokságokon lelkiismeretesen, elhivatottan dolgozó, az új kihívásokat megértő, motivált munkatársak hivatástudatára, elkötelezettségére. A katasztrófavédelem tevékenységének területi és helyi szintű társadalmi megítélése a visszajelzések alapján kiemelkedő. Az együttműködő 17

18 rendvédelmi, közigazgatási, önkormányzati és honvédelmi szervek, valamint karitatív szervezetek, önkéntes szervezetek és a tevékenységünket támogató lakosság tisztában van vele, hogy a katasztrófavédelemre minden körülmények között számíthatnak. Továbbra is népszerű hivatás a katasztrófavédelmi pálya, az egyetemi képzésre többszörös a túljelentkezés, a tűzoltók szakképzése iránt megyénkben is élénk az érdeklődés. A szakma elismert, megbecsült, a társadalmi felelősségvállalás érezhetően javult, a lakosság érzi és tevékenyen is támogatja munkánkat. Igazgatóságunk további szigorú, költséghatékony gazdálkodás mellett, lehetőségeink további kihasználásával, a védelmi igazgatásban működő társszervekkel és együttműködő civil szervezetekkel együtt dolgozva képes garantálni megyénk lakóinak élet- és vagyonbiztonságát. 3. A következő év feladatai A II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken minél nagyobb számban megalakítani az önkéntes mentőcsoportokat, valamint minél több szervezet minősítését előkészíteni és végrehajtani. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek reagáló képességének és gyakorlati készségeinek javítása riasztási és egyéb gyakorlatok útján. Az önkéntes mentőcsoportok pályázatképességének elérése. Határozott célunk, hogy megoldjuk a megyében fehér foltkén emlegetett területek tűzbiztonságát. Erre konkrét tervünk van, már most rendelkezésre áll a Kőtelek Nagykörű Csataszög térségében bevethető gépjárműfecskendő, és kiképeztük a tűzoltókat is. A kőtelki önkéntes tűzoltó egyesület támogatása, fejlesztése az első lépés, célunk, hogy idén ütőképes egységgé alakuljon. Velük együtt további önkéntes tűzoltó egyesületeket szeretnénk az önálló beavatkozó-képesség szintjére emelni, ez az előkészítő munka már három egyesületnél is meghozhatja idén a gyümölcsét. Az egyesületek alkotta láncszemek erősítésére állami támogatás is érkezik, országosan félmilliárd forint pályázható meg. Célunk ebből minél nagyobb összeg lehívása, és a megyében történő felhasználása, az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) tevékenységének fejlesztése. Szorosabb szakmai kapcsolat, több közös gyakorlat, és interaktív fórumok szervezése a feladatunk ez ügyben. Óriási jelentőséggel bír az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat megszületése, amelynek megismertetését és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek széleskörű ismertetését a nagyközönség számára személyes felelősségünknek érezzük. Számunkra történelmi lépés az új közszolgálati életpálya modell bevezetése, amely nem csak még 18

19 vonzóbbá teszi ezt a hivatást, de feladatot is ró szervezetünkre. Mindezzel együtt célunk, egy olyan elhivatott, tettre kész és elkötelezett állomány kinevelése, amely a tapasztalt kollégákat megbecsüli, az újoncokat támogatja, a jól működő módszereket megőrzi, de nyitott az új lehetőségekre is, lépést tart a való világ valós problémáival. Személyi állományunkat olyan módon kell kiképeznünk, hogy a legújabb kor kihívásaival, az informatikai területen jelentkező támadásokkal, zavarokkal is képesek legyenek megküzdeni. Ma már a gépjárművek fedélzeti műszerei is számítógépeken keresztül, internetes kapcsolattal működnek, így ez a feladat az állomány minden egyes tagját érinti. Feladataink fontos része, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek, önkormányzati tűzoltóságok, települési, járási mentőcsoportok széles bázisa egységes iránymutatást kapjon igazgatóságunktól, és mindezeken túl, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával anyagi forráshoz is segítsük ezeket a szervezeteket. Céljaink közösek szervezetünkön belül és azon kívül is, hiszen a legfontosabb cél, az emberi élet, az egészség és az értékek védelme. Ennek a célnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság valamennyi hivatásos tisztje, tiszthelyettese, kormánytisztviselője és közalkalmazottja, a megerősítő közfoglalkoztatottakkal együtt elkötelezett híve 2015-ben is. 19

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Szám: 35610/1219-3/2015.ált. 2014 ÉVIBESZÁMOLÓ A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Ördög István tű alezredes kirendeltség-vezető TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója

Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója Szám: 09/1/275-1/2014/ DB KIR. J ó v á h a g y o m! Kovács Ferenc tű. dandártábornok, tanácsos, igazgató Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi beszámolója F e l t e r j e s z t e m! Dr. Nagy

Részletesebben

II.Az év legfontosabb célkitűzései

II.Az év legfontosabb célkitűzései I. BEVEZETŐ A katasztrófavédelem nemzeti ügy és a társadalom által elvárt szerepének betöltése az új Alaptörvénnyel összhangban megköveteli a különböző természeti-, és egyéb változásokhoz igazodó korrekciók

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 1 A FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 2 TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST TŰZVÉDELMI HELYZETE 2006-BAN...3 GAZDASÁGI KÖRNYEZET...3 TÁRSADALMI KÖRNYEZET...4 ÚJ BERUHÁZÁSOK A FŐVÁROSBAN...4 TŰZMEGELŐZÉSI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás

B E S Z Á M O L Ó az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről Csorvás Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5900 Orosháza, Kossuth Lajos tér 3. Tel: 06/66 549-481 Fax: 06/68 414-244

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012-2013. évi tevékenységéről és a térség tűzvédelmi helyzetéről TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 17.2/286-2/2013/D. Jóváhagyom: Szabó Jenő tű. alezredes kirendeltség-vezető BESZÁMOLÓ a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről

T Á J É K O Z T A T Ó A Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8700 Marcali, Árpád u. 10. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ

Egri KvK KvK. Pétervásárai Kvİ BEVEZETÉS A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Heves MKI) a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszer területi szerve. Megyei hatáskörő rendvédelmi szervként a magyarországi

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója

ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója 4. Napirend a Katasztrófavédelem és a tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség. és a. Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. 2013. évi tevékenységéről szám:08-01/740-1/2013/gy B E S Z Á M O L Ó a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről i K készítette és felterjesztette: Sári Ákos tűzoltó

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1

A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 1 Muhoray Árpád A KATASZTRÓFAVÉDELEM AKTUÁLIS FELADATAI 1 Absztrakt A szerző 2012. október 11-én tartotta meg előadását a Magyar Honvédség Stefánia úti kultúrotthonában, a Magyar Hadtudományi Társaság

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás

BEVEZETÉS. I. Vezetés, irányítás 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01- én alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség). A kirendeltség területe

Részletesebben

HÍRLEVÉL 4. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten

HÍRLEVÉL 4. HÉT. A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. Tel: 469-4341, fax: 469-4313 www.katasztrofavedelem.hu, E-mail: okf.szovivo@katved.gov.hu HÍRLEVÉL 4. HÉT A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédeirni Igazgatóság Békéscsahai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Bt.kecsahai ivatao Tuzoitoparanciiokag JNe H-5600 Békéscsaba. Kazinczy utca 9. Fel: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

A VAS MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Az igazgatóság telefon és fax számai: Tel: 94/513-430 Fax: 94/513-437 Web: www.vas.katasztrofavedelem.hu E-mail cím: vas.mki@katved.gov.hu

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése

Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentése Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H- 2200 Monor, Péteri út 25. sz. : 2200 Monor, Péteri út 25. sz. Tel:(06-29)610-010,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán

Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Katasztrófa elhárítás és műszaki mentés Blahunka, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008. év

Közhasznúsági jelentés 2008. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2008. év Budapest, 2009. március 01. Bakai Kristóf Péter elnök BEVEZETŐ A Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület a 2008. évben

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi tevékenységéről Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5700 Gyula, Vértanúk útja 8. Tel: 06/66 549-479 Fax: 06/66 463-533 e-mail:

Részletesebben