1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai"

Átírás

1

2 1. A beszámolási év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai Az egyik fő célkitűzése igazgatóságunknak 2014-ben a szemléletváltás volt. Szemléletváltás a lakosság körében, a társszerveknél, az együttműködő partnereinknél. Arra törekedtünk, hogy minden területen tevőlegesen, tettekben is megjelenjen a közbiztonságért érzett felelősség. Egységes, kiszámíthatóan működő, szabályozott rendszerben irányítja a munkát a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetése. Mindezt igazolja, hogy 2014-ben mind a beavatkozások, mind az emberi tényezőkön múló szélsőséges helyzetek száma csökkent, hatékonyan előztük meg és hárítottuk el a szabadtéri tüzeket, kevesebb baleset és épülettűz gyarapította az éves krónikát, ezen kívül önkénteseink újabb fejezetekkel bővítették a képzeletbeli dicsőségtáblát ben a megye biztonságban volt- ezt a katasztrófavédelem előrelátó szakmai irányításával, az önkéntesek és a civilek mozgósításával értük el, s ennek megtartása idén is fő feladatunk. Mindez mit jelent a tevékenységek tükrében: Azt jelenti, hogy magasabb szintre emeltük a megelőzési, és az esetek elemzését tartalmazó munkát. Megcéloztuk a lakossági aktivitás további élénkítését ben kiemelt célunk volt az önkéntesség támogatása, a szervezeti változások gördülékeny végrehajtása és a társzervekkel való együttműködés megvalósítása, továbbá a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának éves felülvizsgálata a kockázatazonosítás, a kockázatelemzés módszereinek alkalmazásával. Nem utolsó sorban az integrált hatósági szakterületen hangsúlyos szemléletváltás, annak érdekében, hogy hatóságunk szolgáltató, kapcsolattartó, gazdaságot támogató, de ugyanakkor szigorú, jogszabálykövető magatartást gyakorló hatóság legyen. Valljuk, hogy a legdrágább megelőzés is olcsóbb, mint a legolcsóbb beavatkozás! A évre kitűzött feladatokat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományával, négy katasztrófavédelmi kirendeltséggel, hat hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, hét önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal és tizennégy önkéntes tűzoltó egyesülettel oldottuk meg. Az önkéntes egyesületeket a központi források, támogatások pályázat útján történő kihasználásával tovább erősítettük ben az önkéntes tűzoltók országosan háromszázmillió forintos támogatásra pályázhattak, ez az összeg idén félmilliárd forintra nőtt. (2012-ben ennek töredéke volt) Az igazgatóság minden szakterülete a kor követelményeinek megfelelően - számítógépes logisztikai nyilvántartással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bármilyen veszélyhelyzetben, legyen az ipari baleset, természeti csapás, informatikai támadás, elérhetőek az adatbázisaink, 2

3 nyilvántartásaink, több száz ember és elegendő mennyiségű készlet áll rendelkezésre, mozgósítható. Homokzsákok, aggregátorok, védőfelszerelések, anyagok, berendezések raktározását, szállítását, alkalmazását rendelhetjük el akár perceken belül. Műholdas berendezéseinkkel folyamatosan követni tudjuk tűzoltógépjárműveinket, a támogató szoftvereknek köszönhetően jól szervezhető a tűzoltás, műszaki mentés, a lakosság mentése, elhelyezése, ellátása. Összefoglalva: Az informatikai támogató rendszereknek köszönhetően a megelőzési, védelmi és kárelhárítási munkák jól szervezhetők, biztonságosan koordinálhatóak, azonnali visszajelzést tesznek lehetővé. Polgári védelem: Egész évben fókuszban állt az önkéntesség támogatása. Nagyban javítja önvédelmi és reagáló képességünket, hogy 2014-ben mind a kilenc járási és két települési önkéntes mentőcsoportunk is nemzeti minősítést szerzett, illetve év végére megalakult minden egyes - azaz legveszélyeztetettebb katasztrófavédelmi besorolású településünkön a települési önkéntes mentőcsoport. Legnagyobb szabású nemzeti minősítésünk az a májusi, négy napos gyakorlat volt, amelyen mintegy négyszáz fő vett részt, tábori körülmények között biztosítottuk a résztvevők gyakoroltatását, minősítését és ellátását. Nem csak megalakultak, de már volt, ahol szükség is volt rájuk: Törökszentmiklóson és Tószegen beavatkoztak az esőzések idején körbezárt házak megóvásában. Tűzvédelem: Legnagyobb eredményünk ezen területen a szabadtéri tüzek visszaszorításában mérhető. Mintegy felére csökkent a szabadban bekövetkezett vegetációs tűzesetek száma, ez az ellenőrzéseknek, a folyamatos tájékoztatásnak, és a fegyelmezett és tudatos lakosságnak köszönhető. Megtörtént a kockázatosnak ítélt, visszatérő problémát jelentő helyszínek beazonosítása, pontosan tudjuk, hogy kikhez tartoznak azok a földterületek, ahol szándékosan vagy gondatlanságból alakulnak ki pusztító tüzek. Minden szabadtéri tűzeset után helyszíni ellenőrzést tartottunk, ahol kellett tűzvédelmi szankciót alkalmaztunk, a tanulságos eseteket a honlapon és közleményekben is publikáltuk. A Területi Tűzmegelőzési Bizottság bevonásával fórumokat szerveztünk a mezőgazdasági vállalatoknak, segítve a gazdálkodókat, részt vettünk az általuk szervezett mezőgazdasági ellenőrzéseken, és a megyei betakarítási bizottság munkájában. 3

4 A kockázatazonosítás módszereit követtük a rendkívüli időjárási események, az ár- és belvízi veszélyeztetés megelőzése érdekében feltérképezett kockázati helyszínek kijelölésénél és a szükséges erő, eszköz hozzárendelésnél. Hatékonyabbá tette a tűzvédelmet megyénkben a Túrkeve Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület önálló beavatkozóként történő belépése. Közép-Magyarországon elsőként a túrkevei önkéntes tűzoltók nyerték el azt a lehetőséget, hogy önállóan járjanak el balesetek, tűzesetek elhárításánál. Rögtön a beavatásuk első hétvégéjén szélviharral és lakóháztűzzel is meg kellett küzdeniük. A kiváló tapasztalatok alapján törekszünk arra, hogy 2015-ben további önkéntes egyesületek is képesek legyenek önálló beavatkozásra megyénkben. Erre a Jászságban van a legnagyobb lehetőség, de jó hír, hogy 2014-ben már elkezdődött az úgynevezett fehér folton szereplő Kőtelek tűzoltó egyesületének a képzése, gyakoroltatása, sőt, egy kéménytüzet már sikerrel meg is fékeztek a frissen képzett tűzoltók a településen. Iparbiztonság: Az iparbiztonsági hatósági feladatellátás tudatossá vált, elindult és jól működik a létfontosságú rendszerek és létesítmények felügyeletével összefüggő hatósági és szakhatósági munka. Ezen a területen nagy hangsúlyt fektettünk az új szabályozók megismertetésére, oktatására, és arra, hogy mindenhol egységes rendben történjen az eljárások lefolytatása. Kijelenthetjük, hogy Jász- Nagykun-Szolnok megye üzemei, a mindennapi létezéshez nélkülözhetetlen létesítményei, szolgáltató- és ellátórendszerei biztonságosan üzemelnek, zavar, vagy hiba esetén világos és jól követhető protokoll szerint járnak el, ezek begyakoroltatása, ellenőrzése a garancia minderre. 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések Minden szinten tervezetten dolgoztunk. Negyedéves periódusokra bontva készülünk a várható veszélyekre, problémákra, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő negyedéves komplex veszélyhelyzeti prognózisokat készítünk. Negyedév elmúltával megvizsgáljuk, hogy beváltak-e azok az intézkedések, amelyeket azért tettünk, hogy elhárítsuk, mérsékeljük, felszámoljuk a veszélyhelyzeteket, ezt a prognózisok beválás vizsgálata formájában végezzük el. Ezek rendszeres elemzésével egyre magasabb szintre emelhetjük a védekezést, javíthatunk a terveken, folyamatosan tökéletesítjük a munkát. Igazgatóságunk további szigorú, költséghatékony gazdálkodás mellett, lehetőségeink további kihasználásával, a védelmi igazgatásban működő társszervekkel és együttműködő civil szervezetekkel együtt dolgozva képes garantálni megyénk lakóinak élet- és vagyonbiztonságát. 4

5 Polgári védelmi szakterület: Rendkívüli téli időjárási feladatok: január 25-én megyénket is érintette a szélsőséges téli időjárás. Megyénkben sem a lakossági ellátásban, sem a közlekedésben nem okoztak jelentős gondot a téli időjárási események. A rendkívüli téli időjárásra gyakorlatokkal, ellenőrzésekkel, egyeztetésekkel készültünk. Az előzetes felkészülések után, a kialakult helyzet (közúti és vasúti közlekedési nehézségek) kezelését a megyei védelmi bizottság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett az operatív törzs hangolta össze. A megyei védelmi bizottság felkészült a különböző lakosságvédelmi intézkedések (melegedőhelyek megnyitása, ellátás szervezése, vonatpótló autóbuszok biztosítása, takarók osztása, stb.) bevezetésére. Ár- és belvízvédekezés feladatai: Egész évben kedvező volt a helyzet, időszakonként viszont védekezésre kényszerültek a települések. A szeptemberi esőzések idején 18 település köztük a megyeszékhely védekezett a belvíz ellen, a munkába bevontuk a települési önkéntes mentőszervezetek tagjait, a rendszer remekül mutatkozott be. Mindezzel együtt 2014-ben a tényleges beavatkozás elenyésző volt ezen a területen. A kedvező időjárás miatt tavaly a védekezés előkészületeire koncentráltunk. A megyénket elkerülte a nagy mennyiségű csapadék. Kivételt képezett a májusban a megyénket is elérő Yvette mediterrán ciklon és a már említett szeptemberi esős időszak. Védelmi igazgatás: A dunai árvíz tapasztalatait felhasználva igazgatóságunk kezdeményezte, hogy a Megyei Védelmi Bizottság állíttassa össze azt a nyilvántartást, amely településekre lebontva tartalmazza a befogadó helyek, intézmények listáját. Igazgatóságunk közreműködésével elkészült a JNSZ MVB és a Bács- Kiskun MVB közötti együttműködési megállapodás is, amely szerint mintegy ember befogadása válik lehetővé, ha erre szükség lenne. Minden védelmi bizottsági ülésen napirendre kerültek az aktuális katasztrófavédelmi feladatok, kiemelten az ár- és belvízi védekezés, valamint a téli rendkívüli időjárásra történő felkészülés december elsejétől az MVB titkára személyében változás történt, Jánosi Zsolt tű. alezredes helyett Kozák Mónika tű. alezredes látja el a titkári feladatokat. Közbiztonsági referensek helyzete, képzése, ellenőrzése: A közbiztonsági referensek jelentik az egyik legfontosabb kapcsolatot az önkormányzati vezetők, a 5

6 lakosság és a katasztrófavédelem között. Ők azok a civilek, akik képzést, felkészítést kaptak kollégáinktól, helyben ismert és elismert emberek, akikhez bizalommal fordulhatnak a bajbajutottak. Jász-Nagykun-Szolnok megye I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeinek mindegyike rendelkezik kinevezett közbiztonsági referenssel. A katasztrófavédelmi kirendeltségek koordinálásával aktívan kiveszik a részüket az ellenőrzési (supervisori, vis maior, egyéb) és tervezési feladatokból. Fontos, hogy saját településükön ők is a közbiztonság egyik lényeges láncszemét alkotják, közvetítők és képzett szakmai tanácsadói is egyben a polgármestereknek, jelentősen támogatják a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását. Lakosságtájékoztató és riasztó eszközök: A településeken működő tájékoztató berendezések, szirénák, riasztó eszközök működőképességére nagy figyelmet fordítunk, emellett folyamatosan felhívjuk a települési vezetők figyelmét a berendezések üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségekre. A fejlesztések eddig azért valósulhattak meg, mert az önkormányzati vezetők partnerek voltak abban, hogy támogassák a biztonságot jelentő beruházásokat. Köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése és alkalmazása: Ezen a területen a legfontosabb célunk az volt, markáns szemléletváltás hogy következzen be a települések lakói körében. A toborzás során meggyőztük őket, hogy alkalmasak a védelmi, kárelhárítási munkára, elértük, hogy saját lakókörnyezetük biztonsága személyes ügyükké váljon. A fő célkitűzése és mérhető eredménye a rendszerbeállított járási önkéntes mentőcsoportok Nemzeti Minősítő Gyakorlatának megszervezése és végrehajtása volt. A minősítő gyakorlaton minden járási mentőcsoport részt vett. Május között, a Tisza mellett elterülő Bivalytó helyszínén, több mint háromszázan egymást váltva teljesítették a feladatokat. Megyénk veszélyeztetettségét figyelembe véve alapvető vízkár-elhárítási témakörben minősítettek a csoportok, együttműködve a TISZA Mentőcsoporttal (továbbiakban TMCS) és a további résztvevőkkel (KÖTIVIZIG, rendőrség, polgárőrség, érintett települések). Decemberben valamennyi I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen megalakultak a települési önkéntes mentőcsoportok, így megyénk 78 települése közül már 12 rendelkezik önkéntes csoporttal. Kezdeményezzük és támogatjuk az önkéntes mentőcsoportok mögött álló önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesületek megalakulását, illetve ahol már létezik, ott támogatjuk munkájukat a pályázati lehetőségek kihasználásában ben 68 önkéntes és köteles szervezetet képzett igazgatóságunk, ez csaknem 5000 embert 6

7 érintett. Ezzel együtt 32 polgári védelmi szervezet mozgósítási gyakorlatát hajtottuk végre sikerrel. Közösségi szolgálat teljesítése: A megyei katasztrófavédelmi kirendeltségek a kezdetektől fogadják a közösségi szolgálatra jelentkező középiskolás tanulókat. Eddig 22 középfokú oktatási intézmény több mint ötszáz tanulója vett részt a programokban, előrelépés, hogy immár 7 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és egy egyesület is foglalkoztatja a diákokat. Polgári védelmi ellenőrzések: Megyénk veszélyeztetettségét tekintve kiemelt figyelmet fordítottunk a belvízelvezetők állapotának ellenőrzésére, amely éves szinten folyamatos, de az őszi időszakban különösen kiemelkedő tevékenység. Mind a települések, mind a vízügyi szervezet bejárásain részt vettünk. Kiemelt esemény volt az augusztusban végrehajtott, társulati tulajdonból vízügyi kezelésbe visszakerült belvízelvezető rendszerek közös ellenőrzése mind polgári védelmi, mind tűzoltósági szakterületet érintően. Az elmúlt időszak folyamatos ellenőrzéseinek és a közmunka programnak köszönhetően a települési és a vízügyi kezelésű belvíz- csapadékvíz csatornák állapota, karbantartottsága jelentősen javult. Az ár- és belvízi veszélyeztetettség érintettsége kapcsán ellenőrzésre kerültek több településen a vízkár elhárítási tervek, víztározók és védművek. A téli időszaki felkészülés kiemelt eleme a befogadó és melegedő helyek ellenőrzése, kiemelt figyelmet fordítva a hajléktalan elhelyezés intézményeire, ezek az objektumok a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és az önkormányzatokkal (közbiztonsági referensek) közösen, nagy számban kerültek felülvizsgálatra. A téli rendkívüli időjárási eseményekre történő felkészülés jegyében jelentős számban került sor veszélyes fák, fasorok ellenőrzésére, amelyek esetében az előző évek munkájának köszönhetően nem került sor javító intézkedés meghozatalára. A 2013-ban készített intézkedési terv kritikus gócpontjai az érintett társhatóságokkal együtt ellenőrzésre kerültek. Igazgatóságunk illetékességi területén folyamatban van az intézményi szintű befogadási feladatok tervezése. Ennek jegyében jelentős számú ellenőrzést kezdeményeztünk az érintett települések kijelölt befogadó helyeinek ellenőrzése kapcsán. Tűzoltósági szakterület: Leglátványosabb és egyik legsikeresebb szakterülete igazgatóságunknak a tűzoltósági szakterület. Az éves eredmények és a statisztikai mutatók is azt igazolják, hogy a tervezésnek, a 7

8 gyakoroltatásnak, a felkészülésnek és a beavatkozás hatékonyságát elősegítő fejlesztéseknek köszönhetően javult a köz- és tűzbiztonság. Mindez úgy, hogy közös érdekké, közös üggyé tettük a tűzvédelmet, tevékenységünk nyílt, figyelemfelkeltő, nyilvános és átlátható. Ezáltal meghatványozódott a felelősségérzet a közlekedőkben, gazdálkodókban, vállalkozókban, családokban, azaz minden olyan csoportnál, ahol a veszély koncentráltan lehet jelen. Teljesítményünk mutatói komoly munkát dokumentálnak, az év minden napjára átlagosan több mint két tűzoltói gyakorlat, csaknem tíz tűzvédelmi hatósági ellenőrzés jut. Megyei és helyi szinten a kevesebb tapasztalattal rendelkező készenléti állomány gyakoroltatása céljából közel hétszer annyi begyakorló célú gyakorlatot hajtottunk végre a helyismereti gyakorlatokat követően, mint az előírt minimum követelmény. A tűzvédelmi hatósági ellenőrzések számát is közel duplájára növeltük a gyakorlatokon és a káreseteknél tapasztalt, hatósági intézkedést igénylő hiányosságok felderítése következtében. Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események: Az előző évek adataival összehasonlítva a tárgyi időszakot sem műszaki mentési, sem tűzeseti műveletet nem kellett kiemelkedő számban végrehajtani, a beavatkozások száma és megoszlása átlagosnak, az időjárási körülményeknek és az évszaknak megfelelőnek mondható. A vizsgált időszakban összesen 2247 bejelentés érkezett a Megyei Műveletirányítási Központba, amelynek mintegy fele tűzesetről szólt, csaknem ezer riasztás pedig balesetet, egyéb műszaki beavatkozást jelzett. A szabadtéri tüzek megelőzése érdekében végrehajtott időszakos ellenőrzések, a tűzvédelmi szabályokkal kapcsolatos folyamatos kommunikáció, valamint a kedvező időjárás az előző évhez képest kis mértékben növekvő, de a 2012-es bázisévhez viszonyítva 38 %-kal csökkenő esetszámot produkált a megyében. Jól követhető eljárási rendet alakítottunk ki a gázvezeték átvágások ügyében. A jegyzőkönyv a bányakapitánysághoz kerül, az ez alapján kiszabott pénzbírság pedig kellő visszatartó erővel bír. Ennek nyomán a földmunkákat végzők körültekintőbben járnak el. Súlyos következményekkel számolhat továbbá az, aki szándékosan megtéveszti a katasztrófavédelmet: rekord összegű, százötvenezer forintos bírság is született már a megyében. Ez azt mutatja, hogy a segélyhívó számokkal történő visszaélés társadalmi megítélése változott, van erő és szándék arra, hogy szankcionálják a szabálysértőket. 8

9 Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóparancsnokságok: A megyében működő hét önkormányzati tűzoltó-parancsnokság a káresemények több mint 93%-át önállóan számolta fel, ez az előző évekhez képest folyamatosan javuló tendenciát mutat. Az önkormányzati tűzoltóságok az elsődleges műveleti körzetükön kívül is saját vállalásuk alapján több esetben hajtottak végre kárfelszámolást. Tevékenységüket folyamatosan javuló szakmai színvonalon látják el a szoros szakmai felügyeletnek és a hivatásos egységekkel közösen végrehajtott képzéseknek, gyakorlatoknak köszönhetően május 1-jétől kezdődően a Túrkeve Mentő és Tűzoltó Egyesület önállóan beavatkozó egységként folytatta tevékenységét. Vagyis önállóan is felszámolhat káresetet, amit eddig csakis a mezőtúri hivatásosok mellett tehetett meg. Tevékenységük példaértékű. Beavatkozásaik által a térségben rövidült a vonulási idő, csökkent a keletkezett kár értéke és a vonulási költségekben is jelentős megtakarítást eredményeztek. Ez a tendencia idén is folytatódik, több olyan egyesület van a megyében, amelyek ilyen módon nagyban hozzájárulhatnak a károk felszámolásához. A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek kiemelt szakmai támogatása, valamint az önálló beavatkozást vállaló Túrkeve Mentő és Tűzoltó Egyesület személyi és tárgyi feltételei biztosítása mellett kiemelten kellett kezelni Kőtelek Önkéntes Tűzoltó Egyesületének fejlesztését az ún. fehér folton lévő települések mentő-tűzvédelmi ellátottságának emelése céljából. A 2014-ban kiírt pályázatok során az egyesületek közel 8 millió forint pályázati támogatáshoz jutottak, ezeket eszközökre, szakfelszerelésekre, oktatásra, képzettség megszerzésére, üzemanyagra fordíthatták. A megyében működő hét alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság tevékenységét a létesítményen belül folytatja, káreset felszámolásában nem kellett részt venniük. Átfogó ellenőrzésük megállapítása alapján a nekik szánt célt megvalósítják, az elsődleges beavatkozásra alkalmasak. Területi Tűzmegelőzési Bizottság (TTB): A katasztrófavédelem fiatal szervezete, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság mintájára működik megyénkben a Területi Tűzmegelőzési Bizottság. A több hatóságot és intézményt, szervezetet is tömörítő bizottság tűzvédelemmel, megelőzéssel foglalkozik, megyeszerte 29 rendezvényen jelent meg. Hagyományteremtő szándékkal gyermeknapon megnyitotta valamennyi tűzoltó laktanya kapuját, alkotói pályázatot hirdetett, interaktív szakmai fórumokon és városnapi rendezvényeken képviselte magát. Van igény a munkájára, és arra a konzultációra, ami az egyes fórumok után kialakul. 9

10 Iparbiztonsági szakterület: A szakterület ellenőrzi a közúti és vasúti veszélyesáru-szállítást, a veszélyes üzemek működését, és végzi a létfontosságú rendszerek, létesítmények azonosítását, felügyelet alatt tartását. Tavaly az elvárt ellenőrzéseket messze túlteljesítette a szakterület, több mint ezer vasúti kocsi, négy és félszáz közúti jármű és másfélszáz veszélyes üzem került górcső alá. E szakterület főfelügyelője ad szakmai iránymutatást egyebek mellett a nem rendszeres hulladékszállítással, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához is. Megyénkben nincs fennakadás e területeken. Létfontosságú rendszerek és rendszerelemek: A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek azonosításai már 2012-ben megtörténtek. Nyilvántartásunk szerint illetékességi területünkön jelenleg vízellátással, hírközléssel, egészségüggyel, közúti közlekedéssel, villamos vasúti vontatással, ár- és belvízvédelmi létesítménnyel, olaj- és gázfogadással, illetve távhőszolgáltatással foglalkozó cégeket azonosítottunk, összesen harminckettőt. A létfontosságú rendszerek és rendszerelemek előírt éves gyakorlatát a második félévében tartottuk, ezúttal a megyei Hetényi Géza Kórházban. A gyakorlat során az egészségügyi ágazat reagáló- és együttműködő feladatrendszere került vizsgálat alá. A gyakorlat kiváló tapasztalatokat nyújtott mind a beavatkozó, mind az irányítószervi és együttműködő állománynak, de rendkívül hasznos volt a kórház dolgozóinak is július 1-től hatályba léptek a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatosan az energia ágazat, agrárágazat, közbiztonság védelem (rendvédelmi) ágazat és vízügyi ágazatot érintő hatósági jogkörök. A kirendeltségek 7 esetben jártak el szakhatóságként. Az igazgatóság hatóságként ellátta létfontosságú rendszerelem kijelölési feladatait a rendvédelmi ágazaton belül és a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelően, határidőre elkészítette saját azonosítási jelentését valamint Üzemeltetői Biztonsági Tervét, mely veszélyhelyzetre vonatkozó cselekvési sort tartalmaz, kritikus esetekben is garantálja az operatív működést. Megyénk illetékességi területén a hulladékszállítással kapcsolatosan 11 település (Újszász, Tiszapüspöki, Tószeg, Kunmadaras, Kőtelek, Csataszög, Hunyadfalva, Nagykörű, Szajol, Szászberek, Tiszabő) kérte a közszolgáltató ideiglenes kijelölését. A kijelölő határozatok határidőre elkészültek, ez idáig 9 település esetében kellett meghosszabbítani a kijelölést. Jelenleg a 10

11 hulladékszállítás a megye többi településén zökkenőmentesen zajlik. Veszélyes üzemek szakterület: 2014-ben a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek száma az alábbiak szerint alakult: felső küszöbértékű veszélyes üzem 2 alsó küszöbértő veszélyes üzem 3 Súlyos káresemény elhárítási terv 28 (SKET) készítésére köteles engedélyes SKET kötelezés nélkül 4 Valamennyi veszélyes üzem a védelmi tervét gyakoroltatta, amelyet az igazgatóság szakemberei ellenőriztek. A felső küszöbértékű veszélyes üzemek külső védelmi terv gyakorlatai ugyancsak ütemezetten megtörténtek. Üzemazonosítási eljárások során mindössze egy esetben szabtunk ki katasztrófavédelmi bírságot (engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése miatt). Veszélyes szállítmány ellenőrzés: A rendszeres szállítást végző vállalkozások a folyamatos ellenőrzések hatására megszűntették a hiányosságaikat, a szállítások szabályosak. A 24 órás ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy főként a kora reggeli (5-10) és a délutáni (14-20) órákban halad át a legtöbb veszélyes szállítmány a megyén. A következetes és gyakori ellenőrzéseknek köszönhetően a telephelyi szabálytalanságok lényegében teljesen megszűntek, az év vége felé szabálytalanságot nem tártunk fel. Munkatársaink országos szervezésű közúti és vasúti ellenőrzésekben is részt vettek. A végrehajtott ellenőrzések során 2014 évben összesítve 182 alkalommal 2387 gépjárművet vontunk intézkedés alá, melyből 423 jármű tartozott az ADR hatálya alá. 34 alkalommal történt RID vasúti jármű ellenőrzés, melynek során 946 vasúti kocsit vontunk ellenőrzés alá, ebből 781 tartozott a RID hatálya alá. Telephelyi ellenőrzéseket 106 alkalommal hajtottunk végre ADR, 15 alkalommal RID telephelyen. 7 ADR-es és 221 RID-es vasúti kocsit ellenőriztünk évben 5 esetben került sor baleseti kivizsgálásra, 18 esetben szabtunk ki ADR bírságot különböző szállítási szabálytalanságok miatt. Igazgatóságunk koordinálásával supervisori ellenőrzéseket is kezdeményeztünk, az ezek során feltárt szabálytalanságot szankcionáltuk. Az iparbiztonsági szakterület egyik legfontosabb egysége a Katasztrófavédelmi Mobil Labor A KML gépjárműve egy új, a legkorszerűbb, vegyi, biológiai és radiológiai anyagok kimutatására 11

12 alkalmas eszközökkel felszerelt terepjáró gépjármű, háromfős állományának szakmai felkészültsége kiváló, amely a hatékony lakosságvédelmi intézkedések meghozatalát biztosítja. A szolgálatot ellátó állomány segíti a társszervek (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felderítési munkáját, részt vesz az általuk szervezett ellenőrzési akciók/razziák hatáskörébe utalt eljárásaiban, így tavaly ott volt a kócsújfalui lépfene fertőzés gyanújának, illetve más, bűncselekményekre utaló események felderítésénél. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály: 2014-ben fő cél volt az integrált hatósági munka fejlesztése. A hatósági állomány magas szintű szakmai ismerettel járult hozzá a szakterületre vonatkozó feladatok tudatosan tervezett, maradéktalan végrehajtásához, amelyet a területi szintű szigorú szakirányítás is elősegített. Az éves célok között szereplő 855 tűzvédelmi ellenőrzést az igazgatóság és az alárendeltségébe tartozó kirendeltségek 2307 tűzvédelmi ellenőrzéssel teljesítették a megyében lefolytatott 4829 db tűzvédelmi hatósági és 581 db szakhatósági eljárás mellett. Az igazgatóságunk a szakmai továbbképzéseken helyi sajátosságokat feldolgozó módszertani útmutatókat adott a hatósági állomány részére. A megemelt ellenőrzésszám mellett mégis kevesebb bírságot kellett kiszabnunk, mint a megelőző évben, ami jól mutatja, hogy az ellenőrzések elkerülhetetlensége nagyban javítja a jogkövető magatartás kialakulását január 1-től nagy feladatot jelentett és jelent a mai napig a kéményseprő-ipari tevékenységekkel kapcsolatos hatósági munka. A cél az, hogy csökkenjen a kéménytűzzel és a szén-monoxid-mérgezésekkel kapcsolatos események száma. Ehhez szükséges volt a közszolgáltatók szigorú felügyelete, valamint a lakosság tájékoztatása, meggyőzése. Az igazgatóság illetékességi területén az elmúlt két évben csökkent a kéménytüzek száma, amíg a szén-monoxid mérgezés gyanújával kapcsolatos események száma növekedett. Ez a növekedés az egyre gyakrabban használt, viszont rossz minőségű szén-monoxid érzékelők téves riasztásából adódott első félévi kiemelt feladataként szerepelt a szabadtéri tüzek megelőzése, ez a hatósági területre is feladatot rótt. A kockázati helyszínek beazonosítása és rendbetétele érdekében a földhivatallal közös határszemléket szerveztünk, szükség esetén felhívtuk az ingatlantulajdonos figyelmét a szabálytalanságra ben az elhanyagolt területek azonosítására már a TAKARNET rendszert alkalmaztuk. Ennek hatására a szabadtéri tűzesetek 2013-ban csaknem hetven százalékkal, ben negyven százalékkal csökkentek a 2012-es bázisévhez képest. Részt vettünk a BM OKF által kezdeményezett Disaster 2014 Tűzvédelmi Akcióterv két akciójában, összesen 6 napon át 132 ellenőrzést tartottunk és 126 hiányosságot tártunk fel. A BM OKF feladatszabása alapján az összes szabadtéri tűzesetet követően vizsgáltuk a tűzvédelmi szabályok betartását, bírság kiszabására is sor 12

13 került májusától új hatáskör a gázkészülékek és lakossági fogyasztó berendezések felülvizsgálata. Az igazgatóság végzi a szakértők nyilvántartásba vételét, a kirendeltségek pedig a problémás gáz csatlakozóvezetékek és a gázfogyasztói berendezések ügyeiben járnak el. Az igazgatóság 8 szakértőt vett nyilvántartásba. Nagy figyelmet fordított az igazgatóság a fesztivál szezonban tartott szabadtéri rendezvények biztonságára. A szabadtéri és zenés, táncos rendezvényeket tűzvédelmi és lakosságvédelmi szempontból is folyamatosan ellenőriztük. Több mint 30 szabadtéri rendezvény ellenőrzését hajtottuk végre megyeszerte, a kockázatosabb rendezvényeken irányítási pont is működött. A szabadtéri és a zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatban az igazgatósági honlap nyitóoldalán folyamatosan közöltük a tudni- és tennivalókat, valamint a követendő magatartási formákat. Ezen kívül közlemények, interjúk formájában, illetve konkrét beavatkozásokhoz köthető hírek közlésével hangsúlyoztuk az egyéni felelősségvállalás fontosságát. Két fontos esemény emelendő ki e témakörben: egy alkalommal életveszélyes épületben akartak szórakozni fiatalok, ezt összevont hatósági ellenőrzés hiúsította meg, a másik eseménynél egy nagy tömeget megmozgató szolnoki fesztiválon kellett lezárni egy színpadot, mert az erős szél miatt veszélyessé vált annak környéke. Gyökeres változást és a feladatok szaporodását jelentette szeptember 10-től a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatok átvétele. Az átadás-átvétel december 31-ig az ütemterv szerint történt, több leendő kolléga nem vállalta az új szervezeti formával járó kötelezettségeket, szerencsére a létszámhiányt idén új munkavállalókkal megoldottuk szeptember 10. és december 31. között a vízügyi-vízvédelmi hatósági szakterületen 318 hatósági döntést és 209 szakhatósági állásfoglalást adtunk ki és 5 esetben szabtunk ki fennmaradási bírságot. Közérdeklődésre számot tartó, igazgatóságunkat is érintő esemény volt a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző Fűtéstechnikai Kft. felszámolása. A cég felmondta szerződéseit az ellátásért felelős önkormányzattal. Igazgatóságunk a Bács-Kiskun megyei székhelyű Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft-t közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki. A kijelölt közszolgáltató megszervezte a megyénkben a közszolgáltatást, és folyamatosan fejleszti a feladat ellátásához szükséges szakmai, személyi és tárgyi feltételeket. Megyei Főügyeleti Osztály: Megyei műveletirányítási ügyelet: Szolgálatban egy főügyeletes felügyelete alatt, napi 24 órában minimum két műveletirányító végzi a tűz- és káresemények bejelentésének fogadását és az egységek riasztását a megye területén. A 13

14 tapasztalatok szerint a rendszer az elvárásoknak megfelelően működik. A PAJZS rendszeren keresztül 2014-ben a műveletirányítás 2247 eseményt kezelt problémamentesen. A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok ügyeletei is kellően felkészültek. Ezt alátámasztják a tömeges jelzések kezelésére szervezett gyakorlat tapasztalatai, amely során összesen 122 hívást indítottunk, és 85 eseményt jelentettünk be, az ügyeletek zökkenőmentesen rögzítették az adatokat. A 2014-ben is folyamatosak voltak a továbbképzések, a társszervek ügyeletein szervezett tapasztalatcserékkel pedig nem titkolt szándékunk a kapcsolattartás javítása a közös munka érdekében. A megyei (TIK) kialakításának helyzete (építészeti, informatikai, szociális feltételek): A központi feladatszabás szerint az újonnan kialakításra kerülő Tevékenység Irányítási Központokra (továbbiakban TIK) kiemelt figyelmet kellett fordítani. A megyénkben kialakított Tevékenység Irányítási Központot a Szolnoki Rendőrkapitányságon kezdték meg kiépíteni, az egyeztetések folyamatosak, havi rendszerességűek, közös képzések, előadások valósultak meg. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat: Megyénkben a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (KMSZ) állománya, amely a kiemelt katasztrófavédelmi események irányítását látja el és azok kivizsgálásában is részt vesz, országos szinten az élmezőnybe tartozik. A tapasztalatok alapján a KMSZ megalakulását a beosztotti állomány eleinte fenntartással fogadta. Az eltelt időszakban azonban a szolgálat bizonyította létjogosultságát. A szolgálat munkájának köszönhetően egységesebb vezetésűek, gyorsabbak, biztonságosabbak, pontosabbak a beavatkozások ben összesen 151 vonulása volt, ezek fele tűzeset, fele műszaki mentés volt. A beavatkozások során csaknem ötven alkalommal vette át az irányítást, más esetekben szén-monoxid mérgezés gyanúját és kéménytüzet követő célellenőrzést, illetve káreseti helyszíni szemlét folytatott le. A teljes állomány rendelkezik az előírt tűzvizsgálói végzettséggel. Feladata szerint a KMSZ az igazgatóság szervezetén belül ellenőrző tevékenységet is végez, ezzel egységet teremtett a tűzoltó-parancsnokságok szerteágazó szakfeladat értelmezései között. Az általa feltárt hiányosságok nem csak a tűzoltói beavatkozások szakszerű végrehajtását segítik, de a munkavédelmi eszközök, szerek és felszerelések hibáinak feltárását is. A szolgálat feladatköre folyamatosan bővül. 14

15 Az igazgatóság gazdálkodása: Az igazgatóság tűzoltó- és gépjármű technika üzemeltetése: Igazgatóságunk rendelkezik az alapfeladat ellátásához szükséges járművekkel, összesen 86 járművet üzemeltet, melyből 5 kishajó. Javítási és karbantartási költségeink csökkentek. Tűzoltó technikai területen jelentős értékű beszerzéseket tudtunk végrehajtani az önkormányzatok adományaiból: Szolnok 3 millió Ft, Mezőtúr 2,5 millió Ft, Jászberény 2 millió Ft, Karcag 1,5 millió Ft, Tiszafüred pedig 868 e Ft támogatást nyújtott gázérzékelő műszer, légzsák leszorító készlet, és feszítő-vágókhoz hidraulika tömlők beszerzéséhez. Az igazgatóság egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátása: Személyi állományunk rendelkezik az előírt egyéni védőfelszerelésekkel, azok védőképességének ellenőrzése, előírás szerinti felülvizsgálata folyamatos, kizárólag rendszeresített, szavatolt védőképességű egyéni védőeszközök vannak a beavatkozó állomány használatában. Az igazgatóság ingatlangazdálkodása: Az üzemeltetésünkben lévő ingatlanok általános állapota jó, biztosítják alapfeladataink ellátását. Szükséges nyilvántartásokkal rendelkezünk, közüzemi szerződéseink naprakészek, beszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési feladatainknak eleget tettünk. A évben részben felújítottuk a Tiszafüredi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot. Az épület részleges felújítására a BM OKF biztosított keretet, amiből a legénységi hálókban és a folyosókon található ablakok cseréjét hajtottuk végre, valamint a konyhai szennyvíz alapvezeték cseréje is megvalósult. Informatikai szakterület: Az igazgatóság szerverparkját és szoftvereit korszerűsítettük, ezáltal lehetővé vált, hogy az eddig elszigetelt módon, egyedi munkaállomásokról használt térinformatikai megoldások, alkalmazások helyett egységes módon, egységes szoftverkörnyezetben, csupán egy internet-böngésző segítségével használható alkalmazásokat lehessen fejleszteni. Már működik az igazgatóság, valamint a környező megyék eseményeinek és szermozgásainak valós idejű követésére írt alkalmazás, amely lehetővé teszi az összes esemény áttekintését, és megkönnyíti a műveletirányítás számára a gyors döntéshozatalt. 15

16 Új feladatként jelentkezett az elektronikus iratkezelésben a ROBOTZSARU NEO rendszer telepítése, beindítása, a számítógépek alkalmassá tétele a rendszer fogadására és a felkészítések megszervezése, informatikai biztosítása a teljes állomány részére. Hivatal: Az igazgatóság által kitűzött célok között évek óta szerepel a társszervezetekkel történő együttműködés erősítése. Szintén egy korábban kitűzött célt a lakossági kapcsolatok erősítését - támogatta az áprilisi emléktábla avatása a híres szolnoki Centrum Áruház tüzének oltásában 45 éve részt vett tűzoltó kollégáink tiszteletére, valamint a Múzeumok Éjszakája című országos programsorozatban történő szereplésünk a Megyei Polgári Védelmi Szövetséggel közösen, továbbá számos városi rendezvényen való megjelenésünk, részvételünk. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság koordinálásával megrendezett gyermeknapi programsorozatunk is nagy sikert aratott. Az igazgatóság ügyiratforgalmában a tavalyi évben a vízügyi feladatok átvétele jelentett nagy változást. A beérkező és kimenő iratok száma az utolsó negyedévben a év azonos időszakához képest gyakorlatilag megduplázódott. Kommunikáció: A legnagyobb médiaérdeklődést továbbra is a beavatkozások kommunikációja váltotta ki. Ennek ellenére törekedtünk arra, hogy kilépjünk a kizárólag baleseteket, tűzoltásokat kommunikáló szerepből, rendezvényeinken, bemutatóinkon, nyílt napjainkon és a helyi eseményekhez kötődő megjelenéseinken keresztül betekintést engedjünk a katasztrófavédelem életébe. Ezen túl azt szerettük volna elérni, hogy az általunk szervezett rendezvényekkel, megelőzéshez kapcsolódó protokoll hírekkel belépjünk egy-egy település, térség hétköznapjaiba, élővé és kölcsönössé tegyük a kapcsolatot a lakossággal, nyílttá téve tevékenységünket. A kommunikációt az elmúlt évben a legjelentősebben a VÉSZ alkalmazás, a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető applikációja, változtatta meg. Az azon megjelenő információkat az RTL, TV2, MTI helyi tudósítói, és az egyetlen teljes megyét lefedő hírportál azonnal felhasználta. Ez 2013-ban még nem volt ilyen általános. VÉSZ okostelefonokra kifejlesztett alkalmazás jól működő támogató rendszerként egészíti ki a munkát, segít a gyors és pontos közlésben, megsokszorozza a megjelenő híreket, radikálisan felgyorsítja a tájékoztatás menetét. Ez az egyedileg kifejlesztett, a katasztrófavédelem által kidolgozott és híreket, információkat adó szolgáltatás egyedülálló az országban. 16

17 Az éves sajtótevékenység fő vonulatát az önkéntesek bemutatása, az önkéntesség népszerűsítése, elismertségének növelése adta meg. Protokoll rendezvényeink jó része is az önkéntesség köré szerveződött, a Túrkevei ÖTE beiktatási ceremóniája és a járási mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlata volt e téma két legfontosabb mérföldköve. Idén a portrék is nagyobb hangsúlyt kaptak a kommunikációban, ezzel archoz, emberhez köthetően jelentek meg szervezetünk legfontosabb céljai, így árnyaltuk, személyessé tettük a katasztrófavédelemről kialakult képet. Nagy örömünkre a Kossuth Rádió Arcvonások című műsorába bekerült a jászberényi katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető, aki harminc éve teljesít hivatásos szolgálatot, ez élénk visszhangot, elismerést váltott ki helyben ben a számok tükrében minden napra jutott egy egyéni interjú, több mint 390 közleményben, és 650 saját honlapon megjelentetett cikkben adtunk számot igazgatóságunk tevékenységéről, 242 sajtómegkeresésre válaszoltunk és kilenc alkalommal adtunk információt sajtótájékoztató keretében a médiának, a szóvivő a nap huszonnégy órájában elérhető volt az újságírók számára. Összegzés: 2014-ben igazgatóságunk tevékenysége hangsúlyozottan volt jelen a megye mindennapjaiban, a szervezet a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte munkáját. Tevékenységünk átlátható, céljaink egyértelműek, és nem utolsó sorban közösek mindazokéval, akik a közbiztonság megőrzéséért hajlandóak tenni. A negyedéves veszélyhelyzeti prognózisokra és beválás vizsgálatára, a műveleti tervezésre és a katasztrófavédelmi műveletek rendszeres elemzésére épülő, a veszélyhelyzetek hatósági eszközökkel történő megelőzését célzó tevékenységünk eredményeként a bekövetkezett események száma csökkent, és megállapítható, hogy a súlyosságuk is kisebb mértékű, kevesebb erőt, eszközt kel alkalmaznunk. Megyénk fő veszélyeztetettségének megfelelően terveztük és hajtottuk végre az ár- és belvízvédelmi rendszerek ellenőrzését. A megye biztonsága érdekében létrehoztunk egy ütőképes, kiképzett, bármikor alkalmazható önkéntes rendszert. Nagy hangsúlyt fektettünk az új szabályozók megjelenése miatti feladatok megismertetésére, oktatására, az új eljárásrendek elsajátítására. Ki kell emelnem, hogy a feladatok eredményes végrehajtásához szükséges volt az igazgatóságon, a kirendeltségeken és a tűzoltóparancsnokságokon lelkiismeretesen, elhivatottan dolgozó, az új kihívásokat megértő, motivált munkatársak hivatástudatára, elkötelezettségére. A katasztrófavédelem tevékenységének területi és helyi szintű társadalmi megítélése a visszajelzések alapján kiemelkedő. Az együttműködő 17

18 rendvédelmi, közigazgatási, önkormányzati és honvédelmi szervek, valamint karitatív szervezetek, önkéntes szervezetek és a tevékenységünket támogató lakosság tisztában van vele, hogy a katasztrófavédelemre minden körülmények között számíthatnak. Továbbra is népszerű hivatás a katasztrófavédelmi pálya, az egyetemi képzésre többszörös a túljelentkezés, a tűzoltók szakképzése iránt megyénkben is élénk az érdeklődés. A szakma elismert, megbecsült, a társadalmi felelősségvállalás érezhetően javult, a lakosság érzi és tevékenyen is támogatja munkánkat. Igazgatóságunk további szigorú, költséghatékony gazdálkodás mellett, lehetőségeink további kihasználásával, a védelmi igazgatásban működő társszervekkel és együttműködő civil szervezetekkel együtt dolgozva képes garantálni megyénk lakóinak élet- és vagyonbiztonságát. 3. A következő év feladatai A II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken minél nagyobb számban megalakítani az önkéntes mentőcsoportokat, valamint minél több szervezet minősítését előkészíteni és végrehajtani. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek reagáló képességének és gyakorlati készségeinek javítása riasztási és egyéb gyakorlatok útján. Az önkéntes mentőcsoportok pályázatképességének elérése. Határozott célunk, hogy megoldjuk a megyében fehér foltkén emlegetett területek tűzbiztonságát. Erre konkrét tervünk van, már most rendelkezésre áll a Kőtelek Nagykörű Csataszög térségében bevethető gépjárműfecskendő, és kiképeztük a tűzoltókat is. A kőtelki önkéntes tűzoltó egyesület támogatása, fejlesztése az első lépés, célunk, hogy idén ütőképes egységgé alakuljon. Velük együtt további önkéntes tűzoltó egyesületeket szeretnénk az önálló beavatkozó-képesség szintjére emelni, ez az előkészítő munka már három egyesületnél is meghozhatja idén a gyümölcsét. Az egyesületek alkotta láncszemek erősítésére állami támogatás is érkezik, országosan félmilliárd forint pályázható meg. Célunk ebből minél nagyobb összeg lehívása, és a megyében történő felhasználása, az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) tevékenységének fejlesztése. Szorosabb szakmai kapcsolat, több közös gyakorlat, és interaktív fórumok szervezése a feladatunk ez ügyben. Óriási jelentőséggel bír az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat megszületése, amelynek megismertetését és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek széleskörű ismertetését a nagyközönség számára személyes felelősségünknek érezzük. Számunkra történelmi lépés az új közszolgálati életpálya modell bevezetése, amely nem csak még 18

19 vonzóbbá teszi ezt a hivatást, de feladatot is ró szervezetünkre. Mindezzel együtt célunk, egy olyan elhivatott, tettre kész és elkötelezett állomány kinevelése, amely a tapasztalt kollégákat megbecsüli, az újoncokat támogatja, a jól működő módszereket megőrzi, de nyitott az új lehetőségekre is, lépést tart a való világ valós problémáival. Személyi állományunkat olyan módon kell kiképeznünk, hogy a legújabb kor kihívásaival, az informatikai területen jelentkező támadásokkal, zavarokkal is képesek legyenek megküzdeni. Ma már a gépjárművek fedélzeti műszerei is számítógépeken keresztül, internetes kapcsolattal működnek, így ez a feladat az állomány minden egyes tagját érinti. Feladataink fontos része, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek, önkormányzati tűzoltóságok, települési, járási mentőcsoportok széles bázisa egységes iránymutatást kapjon igazgatóságunktól, és mindezeken túl, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával anyagi forráshoz is segítsük ezeket a szervezeteket. Céljaink közösek szervezetünkön belül és azon kívül is, hiszen a legfontosabb cél, az emberi élet, az egészség és az értékek védelme. Ennek a célnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság valamennyi hivatásos tisztje, tiszthelyettese, kormánytisztviselője és közalkalmazottja, a megerősítő közfoglalkoztatottakkal együtt elkötelezett híve 2015-ben is. 19

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI Hivatal HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A Hivatal tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében látja el. Feladata a Heves MKI Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető

A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében. Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető A BM OKF helye, szerepe a hazai létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmében Dr. Bognár Balázs PhD tű. ezredes főosztályvezető -2- A biztonság komplexitása A biztonság összetevői, tágabb, átfogó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete Dr. Papp Antal tű. ezredes KOK Igazgató A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Elnöke Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések...2 2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:...2 2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:...3 2.1.2. Gyakorlatok,

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű.

Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató. Felterjesztem: Varga Béla tű. Szám: 435-1/2014/ÁLT. Jóváhagyom! Budapest, 2014. Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató TÁJÉKOZTATÓ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés részére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

Szegedi HTP esetszámai: 1031

Szegedi HTP esetszámai: 1031 1. számú melléklet Tűzoltósági szakterület 2016. évi tevékenysége műszaki mentés; 465 Szegedi HTP esetszámai: 1031 ; tűzeset; 566 1. a) diagram: Szegedi HTP esetszámai 1. b) diagram: Szegedi HTP beavatkozás

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat

Előterjesztés. évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat Előterjesztés Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0

KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE KEHOP-1.6.0 Rendelkezésre álló forrás Tervezett keretösszeg 44,93 milliárd Ft. Várható kérelmek száma: 22 db. Benyújtás határideje és módja 2018. december 31-ig

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások Dr. habil Vass Gyula tű. ezredes igazgató Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet 2017. MAVESZ Konferencia Veszélyes anyagokkal

Részletesebben

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon Nemzetközi Iparbiztonsági Tudományos Konferencia 2013. április 10.

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG (SZ-SZ-B MKI) SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI AZ IGAZGATÓ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ SZERVEZETI ELEMEK Hivatal Feladata a Sz-Sz-B

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005. év

Közhasznúsági jelentés 2005. év KÖZÉP-BUDAI ÖNKÉNTES POLGÁRI VÉDELMI EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2005. év Budapest, 2006. április 10. Bakai Kristóf Péter elnök A) Számviteli beszámoló B) Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. B e s z á m o l ó

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. B e s z á m o l ó 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H- Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963 e-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu B e s z á m o l ó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai

A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai A katasztrófavédelmi hatóság települési szilárd hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai, tapasztalatai Angyal István tű. alezredes; főosztályvezető-helyettes BM OKF Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány 5135, Jászivány, Fő u. 4. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászivány Közhasznúsági jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Nyitó egyenleg: Bank Házi pénztár

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben