BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes"

Átírás

1 BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) Tele/ax: (66) NYIL V ANOS ULIlS napirendje A diinteshozatal minositett tobbseget igenyej! ALAPiTOI DONTESHOZATAL Targy: A Beb'!scsabai Vallalkoz6i Centrum Kft. iigyvezet6jenek dijazasa Elokeszito: Strategiai-Fejlesztesi OsztaIy Velemenyezo: penzi.igyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Eloterjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kiizgyillesenek majus 27-en tartand6 nyilvanos iilesere Tisztelt Kozgyfilt!s! A gazdasagi ta.rsasagokr61 sz evi IV. tiirveny 141. (2) bekezdes j) pontja alapjllil az iigyvezet6 dijazasanak megallapftasa a taggy(\jes kizlli'6iagos hataskiirebe tartozik. Tekintettel arra, hogy egyszemelyes gazdasagi tarsasagr61 van sz6, a taggy(\jest jelen esetben a Kiizgyiiles jelenti. Ezen jogszabaly valamint az ligyvezet6 hatalyos munkaszerz6dese alapjllil a 20 II. eyre vonatkoz6 szemeiyi alapber fellilvizsgaiata es a premium kifrasi szempontok meghatlli'ozasa szlikseges. I. A munkaszerz6des alapjllil: "A munkaltat6 a szemeiyi alapber iisszeget - ertekelve a munkavallai6 teljesftmenyet es a varhat6 inflaci6t - evente egyszer a tarsasag merlegbeszllinoi6janak j6vailagyasavai egyid6ben feliilvizsgalja es a tarsasag anyagi Iehet6segeit is merlegelve IegaIabb a kiiztisztvisei6i beremeles mertekevel emeli." Tekintettel a jelenlegi gazdasagi helyzetre az ligyvezet6 szemelyi alapberenek valtozatlanul hagyasm j avaslom. II. A hatalyos munkaszerz6des alapjan a munkavallai6t a meghatlli'ozott feladatok teljesftese eseten premium illeti meg. A premiummerteke az eves brutt6 szemelyi alapber 100 % -a.

2 2 A premium 50 %-a az evente meghatarozott celfeladatok teljesitese eseten fizethet6 ki, a fennmarado 50 % pedig a tarsasag eredmenyes mukodese eseten az eves zaromerleg elfogadasitt ki:ivet6en. A Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. fehigyel6bizottsaga javaslatot tett a premium celfeladat meghatarozasara, amely a Kft. iizleti terveben megfogalmazottakkal i:isszhangban az i:inkormanyzat Vallalkozasfejlesztesi ceiel6iranyzatanak a kezelese. A Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. operativ lebonyolitoja a yaros kkv-kat tamogato vallalkozasfej lesztesi palyazatainak. A feladatok kivitelezeseben a vallalkozasnal az iigyvezet6 feladata az adminisztrativ el6keszites es gyakorlati kivitelezes, helyszfni ellen6rzes. A lebonyolitas feladataiba tartozik ti:ibbek ki:izi:itt a hirdetmeny elkeszftese, a palyazati dokumentacio elkeszitese, aktualizalasa, tajekoztatas a palyazati id6szakban, palyazatok formai ertekelese, hianypotlasi felhivasok, befogado nyilatkozatok keszitese, tartalmi ertekeles, di:intesel6keszft6 dokumentacio keszitese, tajekoztato levelek irasa, fellebbezesek kezelese, tamogatasi szerz6desek el6kesziteseben ki:izremuki:ides, el6zetes, ki:izbens6 es utoellen6rzes, kifizetesi kerelmek elkeszitese a tamogato fele. A celfeladat kiirassal erintett id6szakaban a 20 ll-es kiirasban 96 db palyazat feldolgozasara keriil sor. A palyazatok atlagos teljedelme kb. 40 oldal, ami mintegy 4000 oldal anyag reszletes feldolgozasitt, ittvizsgalasitt igenyli es minden esetben legalabb I helyszini ellen6rzest. A palyazatok kezelese szinte mindennapos tevekenyseget igenyel. Az erre forditott tevekenyseg tlilmunkaban keriil vegrehajtasra, illetve a munkaid6n beliili raforditas tlilmunkaban keriil potlasra. Mindezek alapjanjavaslom a premiumfeladat meghatarozasat. A javaslatot a Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag velemenyezi. A bizottsagi hatarozat a ki:izgy(i1esi el6terjesztes mellekletet kepezi. Kerem a Tisztelt Ki:izgyuJest, hogy di:inteset az alabbi hatarozatijavaslat alapjan hozza meg. A hatarozat vegrehajtasaban ki:izremuki:id6 felel6s hivatali egyseg: Strategiai - Fejlesztesi Osztaly. HATAROZATI JAVASLAT: I. Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Ki:izgyulese ugy di:int, hogy a Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. iigyvezet6jenek szemelyi alapbere a evhez kepest valtozatlan marad. 2. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Ki:izgyl\lese a Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. iigyvezet6jenek eyre vonatkozoan premium feladatot hataroz meg az alabbiak szerint: Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzatanak kkv-kat tamogato eyre vonatkozo Vallalkozasfejlesztesi Palyazatainak lebonyolitasa, ezen beliil a kifras, az ertekeles, az ellen6rzes es a dokumentalas. Premium merteke: az alapi:isszeg 50 %-a.

3 3 Ertekelese: a teljesitesr61 sz616 beszamol6 es a palyazatok feldolgozasat bemutat6 dokumentaci6 alapjan. Hatarid6: november 30. Az aktualis gazdasagi evre vonatkoz6an a gazdasagi tarsasag eredmenyes miik6dese. Premium merteke:. az alap6sszeg 50 %-a. ErtekeIes: az eves (merleg) beszarnol6 alapjan. Hatarid6: majus A premium kifizetesenek feitetele a 2. pontban meghatarozott feladatok teljesiiiesenek elfogadasa Bekescsaba Megyei JOgll Varos Onkormanyzat K6zgyiilese altai. Felel6s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: majus 31. Bekescsaba, majus 11. Vantara Gyula polgarmester Ellenjegyzes:.Y.r."~:J.,..1,..,...I....

4 Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Polgarmesteri Hivatala Vantara Gyula polgarmester ur reszere Ikt.sz.: Bekescsaba Szent Istvan ter 7. Tisztelt Polgarmester U r! A Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. FelUgyel6 Bizottsaga a kft. ugyvezet6jenek premiumkitiizesevel kapcsolatban 3 szavazattal elfogadott 2011/6 (V.6.) sz. hatarozata alapjan az alabbi javaslatot teszi. A Bekescsaba Megyei JogU Yaros Kozgyillesenek hatarozata szerint a tarsasag evre szolo lizleti terveben megfogalmazott feladatok, illetve az ervenyben lev6 ugyvezet6i munkaszerz6des 4.2. pontja alapjan az ugyvezet evi premiumfeladatat a kovetkez6k kepezzek: I. A kitiiziitt premium merteke : A hivatkozott munkaszerz6des szerint az eves szemelyi alapbere brutto osszegenek 100%-a. II. Premium feladatok : Celfeladat: 1.) A kft. lizleti terveben megfogalmazottakkal osszhangban az Onkormanyzat Vallalkozasfejlesztesi celel6iranyzatanak kezelese tulmunkaban. Cel Premium merteke Hattiridff a.) az alaposszeg 50 %-a Bekescsaba MN Onkormanyzatanak kkv-kat tamogato Vallalkozasfejlesztesi pajyazatainak lebonyolitasa: kiiras, ertekeles, ellen6rzes, dokumentajas a evi palyazatokra vonatkozoan. Ertekeles: A teljesitesr61 szolo feljegyzes es a pajyazatok feldolgozasat bemutato dokumentacio figyelembe vetelevel. 2.) Az 1998.marcius 10-en megkotott munkaszerz6des szerint az aktuajis gazdasagi eyre vonatkozoan, a Kft. eredmenyes miikodese eseten az ugyvezet6t premium illeti meg. Ertekeles: Hatarid6: A Kft evi lizleti tervenek ertekelese, az eves (merleg) beszamolo, valamint az ugyvezet6 lizleti jelentese alapjan december 31., illetve az eves merleg es beszamolo alapito altali elfogadasakor.

5 Prtimium merteke: az alaposszeg 50%-a. m. A kifizetesek feitetele es modja: A kifizetesek a fentiek teljesitese es annak a munkaltat6 kepvisel6je (megbiz6) altai tortent elfogadasa utan azonnal esedekes. Bekescsaba, majus 6. Futaki Sandor a Feliigyel6 Bizottsag elnoke Kapjak: 11 2/ 3/ 4/ Sztank6 Janos iigyvezet6 Vallalkoz6i Centrum kft. munkaiigy Polgannesteri Hivatal Titkarsag, Szemelyzeti Csoport Irattar 2

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. Ikt. sz.: VI. 110212012. Eload6: Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL

BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL BEKisCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: VIII. 308-5112011. El(fad6: Tarne Stuber Eva Mell.: Szakert(fi ertekellis Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos POLCrÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szem /s1l'áu tér 7. lk,. sz.: IV.S60-2!2009. Előadó: C~enllls ls/ván Mell.: J. pid. le\'élmásolat Hiv. s:.: Postacím: 560/ Pf 112. Te/~roll: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-4/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 2/2014. (!1.28.)

Részletesebben

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell 1kt. sz.: IV. 392/2012. BEKESCSABA MEGYE1 logu VAROS POLGARMESTERE Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloado: Fodor Anik6 Mell.: Hiv. sz: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁ GA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I 272-3/2015. Előadó: dr. László Jenő Mell.: 3 db kivonat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉT6L Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 366-5/2011. Előadó: Edit Mell.: 4 db Cziglécz/dné Liszicai Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 5i3-801 Telefax:

Részletesebben

Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl

Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl 1. sz. melléklet Szöveges szakmai beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2008 évi tevékenységérl I. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács szakmai tevékenysége: 1. Ellenrzések és tapasztalataik:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. június 18-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Aranyi Tímea Kovács Sándor Gergely

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 250/2014. Előadó: dr. László Jenő Mell. : l db beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bizottsága 2006. november 6-án megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Pap János Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor Opauszki Zoltán

Részletesebben

Bekescsaba 1912 Elore Kft..,.., 5600 Bekescsaba, Korhaz u. 6. 8';,7,"

Bekescsaba 1912 Elore Kft..,.., 5600 Bekescsaba, Korhaz u. 6. 8';,7, .,.., 8';,7," ----- Velemenyezii: KozmiiveliSdesi, Ifjusagi, Oktatasi es Sportbizottsag Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag Tiszteit Kozgyiilis! NYILVANOS Vuks NAPlRENDJE A dontes miniisitett

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA

BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA BEKESCSABA MEGYEI JOm) v AROS POLGARMESTERI HIVATALA OKTATAsI, KOZMUvELODESI ES SPORT OSZTALy Bekiscsaba, Szenf Istv(m fer 7. Ikt. sz.: V. 23412011. E16ad6: Varga Tamas Mell.: 2 db Hiv. sz.: PostaC m:

Részletesebben

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes).

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes). 1. Amely letrejott MEGBiZASI SZERZODES PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLATASARA Nev: Ozd Varos Onkormanyzata Szekhely: 3600 Ozd, Varoshaz ter 1. Kepviselo: Flirjes Pal polgarmester telefon: 48/57 4-100

Részletesebben

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. SZ.: IV. 596-5/2012. Eloado: Marton Laszlo Mel!: 2 db Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-5/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 3/2014. (III.27.)

Részletesebben

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELS MAGYAR POLGÁRI BIZTONSÁGVÉDELMI KLASZTER SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I./1. Klaszter bemutatása, célok: A polgári biztonsági iparág tevékenysége átszövi a modern társadalom életének

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 380-12/2010. Előadó:Czigléczkiné Edit Mell.: 3 db Hiv. sz.: Liszkai Postacím: 5601 Pf lj2. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 20-ai ülésén hozott határozataiból: 25/2015. (II. 20.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 20-ai ülésén hozott határozataiból: 25/2015. (II. 20. 25/2015. (II. 20.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 17. (1) bekezdése

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I 287-612011. Előadó: Opauszki Zoltán; dr. László Jenő Csaba Mell.: 2 db szerződéstervezet; 2 db állásfoglalás Postacím:

Részletesebben