Okleveles gépészmérnök-képzés (2N-00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Okleveles gépészmérnök-képzés (2N-00)"

Átírás

1 Okleveles gépészmérnök-képzés (2N-00) A tanterv struktúrája 2004/2005.tanév Az okleveles gépészmérnökképzés két egymástól elkülönülő szakaszra oszlik, a 6 szemeszteres alaptárgyi, és a 4 szemeszteres, moduláris felépítésű szakmai képzésre. Ez utóbbi a diplomatervezést is tartalmazza. a) Az alaptárgyi képzés tanterve Az alaptárgyi képzés valamennyi gépészmérnök hallgató számára lényegében azonos, a tárgyak túlnyomó része kötelező. A tárgyak felvételének időpontját az előtanulmányi rend határozza meg, ez azon tárgyakat jelenti, amelyeknek kreditpontját egy adott tárgy felvétele előtt meg kell szerezni. b) A modul-rendszerű szakmai képzés keretei Az alaptárgyi képzésre épülő további tanulmányok moduláris szerkezetben valósulnak meg, kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak felvételével. A tárgyak felvételét itt is előtanulmányi rend szabályozza, az alaptárgyi képzéshez képest tágabb határok között. A modul rokontárgyak összessége. A modulok a kötelező tárgyak együttesében különböznek egymástól. Valamennyi modul épít az alaptárgyak ismeretanyagára, és a modul jellegének megfelelő, projekt-jellegű gépészmérnöki feladatok megoldására készít fel. A karon jelenleg 17 modul közül lehet választani, indításuk a jelentkezők számától függ. Minden hallgató érdeklődésének és céljainak megfelelően kötelezően két modult választ két különböző modul-kategóriából. Az egyik modul az un. főmodul, amelyből 32 kreditnyi kötelező és min. 14 kreditnyi kötelezően választható tárgyat kell teljesíteni. A másik modul az un. támogató modul, amelyből 24 kreditnyi kötelező tárgyat kell teljesíteni. A 10. szemesztert a 30 kreditpont értékű diplomatervezés tölti ki, amely a főmodulhoz kapcsolódik.

2 A képzés áttekintő tanterve 2004/2005. tanév s z e m e s z e r e k Műszaki hőtan 3 Matematik 4 Főmodul D k 5 Kalorikus. I o 6 gépek P n 7 L t 8 Mechanika Áramlást. O a 9 Gép Áramlás- gépek M k 10 Geometria gyártás tan A t 11 Fizika tech. Támogató modul T 12 E ó 13 Programter Műszaki R r 14 Informatika mérések Elektrotechnika V a 15 rendszerek i Polimerek E / 16 Anyag- Fémek techn. Rendszer- Z h 17 Műszaki szerk. techn. technika É é 18 kémia S t 19 Gépszer- Gépelemek Transz. KV 20 Általános Menedzsm kesztés Foly. Szabadon 21 géptan A1 alapjai Termelés- Szabadon választható 22 V CAD Szabályozá menedzsm. választható 23 Közgazda- Polimerek alapjai V elmélet 24 ságtan I. anyagsz V: választható, általában humán tárgy KV kötelezően választható

3 Modul csoport Modulok és modul-kategóriák Modul megnevezés Gondozó tanszék A1 Alkalmazott mechanika Műszaki Mechanika A2 Gépgyártástechnológia Gépgyártástechnológia A3 Gyártásautomatizálás Gépgyártástechnológia A4 Épületgépészet Épületgépészeti B1 Anyagtechnológia Anyagtudomány és Technológia B2 Áramlástechnika Hidrodinamikai Rendszerek B3 Mechatronika Mechatronika, Optika és Műszertechnika B4 Vegyipari és élelmiszeripari gépészet Vegyipari és Élelmiszeripari Gépek C1 Energetika Energetikai Gépek és Rendszerek C2 Finommechanika-Optika Mechatronika, Optika és Műszertechnika C3 Kalorikus gépészet Energetikai Gépek és Rendszerek C4 Polimertechnika Polimertechnika D1 Gépészeti informatika Gépészeti Informatika D2 Géptervező Gépszerkezettani Intézet D3 Környezettechnika Áramlástan D4 Orvostechnika Anyagtudomány és Technológia Integrált mérnökképzés Automatizálás és Alkalmazott Informatikai

4 A gépészmérnöki alapképzés rövid tantárgy leírásai (2004/2005. tanév) BMEGEMM1010 STATIKA f, 4 kp, ma, os, 2 ko (1 ea, 1 gy, 0 lab), Dr. Kovács Ádám Az erő, erőpár, erőrendszer. Ideális kényszerek. Egyensúly, a belső erők. Háromcsuklós és rácsos szerkezetek. Nem ideális kényszerek, Coulomb-, kötél-, és csapsúrlódás, gördülő ellenállás. Súlypont-számítás. A rúd igénybevételeinek fogalma, igénybevételi ábrák. BMEGEMM1011 SZILÁRDSÁGTAN v, 6 kp, ma, ta, 4 ko (3 ea, 1 gy, 0 lab), Dr. Szabó László Ek: BMETE BMEGEMM1010 Húzott, hajlított, csavart egyenes rudak feszültségi állapota, alakváltozása, méretezése. Kihajlás. Feszültségi és alakváltozási állapot. Anyagmodellek. Méretezési elméletek. Munkatételek. Statikailag határozatlan szerkezetek. Membránelmélet. Vastag falú csövek. BMEGEMT1015 ANYAGSZERKEZETTAN ÉS ANYAGVIZSGÁLAT v, 6 kp, ma, ta, 5 ko (3 ea, 1 gy, 1 lab), Dr. Ginsztler János, Dr. Králics György Fémes ötvözetek, fémalapú kompozitok és kerámiák, kapcsolódás a konstrukcióhoz és technológiákhoz. A tulajdonságok megváltoztatása és visszaállítása, károsodás. Mechanikai tulajdonságok és mérésük. Alakváltozás, törés, kúszás, fáradás. Hibakereső anyagvizsgálati módszerek. BMEGEIL11IR INFORMATIKAI RENDSZEREK v, 4 kp, ma, os, 4 ko (2 ea, 2 gy, 0 lab), Dr.Tamás Péter, Tóth Bertalan A számítógépek felépítése. Operációs rendszerek. Számítógépes hálózatok kialakításának alapelvei: Elméleti és tárolási adatszerkezetek. Algoritmusok. Számítógépes program, programozási módszerek, programtervezés, szoftvertechnológia. A hagyományos és az adatbázis-szemléletű információfeldolgozás. Relációs adatbázisok. Az SQL nyelv. A számítógépes grafika alapfogalmai és algoritmusai.

5 BMEGEIL12PT PROGRAMTERVEZÉS f, 4 kp, ma, ta, 3 ko (1 ea, 2 gy, 0 lab), Dr. Vajna Zoltán, Tóth Bertalan Ek: BMEGEIL11IR A vizuális programozás és az eseményvezérelt programkód. A Visual Basic program felépítése: projekt, űrlap és Basic modul. A modulok felosztása saját és eseménykezelő alprogramokra (sub és funktion). A Formról és a vezérlőkről általában (tulajdonságok, események, metódusok). A Visual Basic nyelv elemei: azonosítók, típusok (egész, valós logikai és sztring), konverziós függvények, változók és konstansok deklarálása (dim, const). A Visual Basic nyelv alapvető utasításainak áttekintése. Statikus és dinamikus tömbök használata. A type felhasználói típus és a with utasitás. Szövegkezelés a Visual Basic programban. Alprogramok készítése és használata. Modulok kialakítása: láthatóság, élettartam. A form és vezérlők, mint a Visual Basic objektumai: tulajdonságok, metódusok, események. A Visual Basic grafikus lehetőségei. Osztályok készítése és használata. BMEGEVG1131 ÁLTALÁNOS GÉPTAN v, 4 kp, ma, os, 3 ko (2 ea, 0 gy, 1 lab), Dr. Halász Gábor A gépek fogalma, egyenletes üzeme. Az energiaátvitel vesztesége, gépek hatásfoka. Gépek változó sebességű üzeme, indítás, leállás. Áramlástechnikai gépek, hőerőgépek. A gépcsoport fogalma, munkapont. Fordulatszám, nyomaték, nyomás és hőmérséklet mérése. BMEGEMM2012 KINEMATIKA ÉS DINAMIKA v, 6 kp, ma, os, 4 ko (3 ea, 1 gy, 0 lab), Dr. Stépán Gábor Ek: BMETE BMEGEMM1010 Anyagi pont mozgásának leírása. Merev test sebesség- és gyorsulásállapota. Mozgó vonatkoztatási rendszer. A dinamika alaptörvényei. Anyagi pont és a merev testek dinamikája. Merev testek álló tengely, álló pont körüli mozgása. Síkmozgást végző testek ütközése. BMEGEMM2013 LENGÉSTAN v, 5 kp, ma, ta, 3 ko (2 ea, 1 gy, 0 lab), Dr. Stépán Gábor Ek: BMETE BMEGEMM BMEGEMM2012 A lengéstan mechanikai modelljei, alapfogalmai. A másodfajú Lagrange mozgásegyenlet. Egy és több szabadsági fokú lengőrendszerek. Analitikus és közelítő megoldások. Kontinuumok lengései.

6 BMEGEVG2022 MŰSZAKI MÉRÉSEK f, 3 kp, ma, fr, os, 2 ko (1 ea, 0 gy, 1 lab), Dr. Halász Gábor Ek: BMEGEVG BMETE Metrológiai alapok. A mérési hiba. Közvetlen mérés, a mért érték valószínűségi jellemzése. Konfidencia intervallum becslése. Közvetett mérések, a hiba terjedése. A változók közötti kapcsolat vizsgálata: a korreláció és a regresszió analízis alapjai. Laboratóriumi gyakorlatok folyamatok jellegörbéjének regressziója BMEGEFO2022 MŰSZAKI MÉRÉSEK f, 3 kp, ma, os, 2 ko (1 ea, 0 gy, 1 lab), Dr.Huba Antal Ek: BMEGEVG BMETE Metrológiai alapok. A mérési hiba. Közvetlen mérés, a mért érték valószínűségi jellemzése. Konfidencia intervallum becslése. Közvetett mérések, a hiba terjedése. A változók közötti kapcsolat vizsgálata: a korreláció és a regresszió analízis alapjai. Szög- és hosszmérési laboratóriumi gyakorlatok. BMEGEMT2023 FÉMEK TECHNOLÓGIÁJA v, 5 kp, ma, os, 4 ko (2 ea, 1 gy, 1 lab), Dr. Artinger István, Dr. Palotás Béla Ek: BMEGEMT1015 Az előállítási technológiák hatása a gépészeti anyagokra. Alakítási tulajdonságok és eljárások. Acélok csoportosítása, tulajdonságaik és alkalmazásuk. Öntöttvasak. Könnyű- és színesfémek, fémalapú kompozitok, kerámiák. Hegesztés, forrasztás és vágás. BMEGEPT2024 POLIMEREK ANYAGSZERKEZETTANA v, 3 kp, ma, os, 2 ko (2 ea, 0 gy, 0 lab), Dr. Vas László Mihály A polimerek anyagtudománya, a polimerek felépítése.. Polimerláncok szerkezete. Móltömeg és mérési módszerei. Polimerek finomszerkezete. Kristályosság, orientáció, kristályos részecskenagyság és mérési módszerei. A polimerek mechanikai tulajdonságai, a hőmérséklet és az idő hatása, vizsgálati módszerek. A viszkoelasztikus viselkedés és modellezése. A polimerek egyéb fizikai tulajdonságai. BMEGEPT2025 POLIMEREK TECHNOLÓGIÁJA v, 4 kp, ma, ta, 3 ko (1.ea, 0 gy, 2 lab), Dr. Czvikovszky Tibor, Ek: BMEGEPT2024 Polimergyártási alaptechnológiák: polikondenzáció, poliaddíció, polimerizáció. Ömledékreológiai alapismeretek. Hőre lágyuló polimerek feldolgozástechnológiái: extrudálás, kalanderezés, fröccsöntés, melegalakítás, fúvás. Térhálós szerkezeti polimerek feldolgozástechnológiái: sajtolás, fröccssajtolás. Szálerősített polimerek (kompozitok) feldogozástechnológiáinak sajátosságai. Polimerek ujrafeldolgozása.

7 BMEGEGT2026 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA v, 6 kp, ma+an+fr+né+or, ta, 5 ko (2 ea, 0 gy, 3 lab) Dr. Horváth M., Dr. Markos Sándor Ek: BMEGEMT2023 A korszerű gépgyártástechnológia jellemzői. Gyártási eljárások. A gyártmány geometriai modellje. Az MKGSI-rendszer. Szerszámok, készülékek, szerszámgépek, robotok, gyártórendszerek. NC-, CNC-, PLC-, cella- és gyártórendszer-vezérlések. Alkatrészgyártás és szerelés. Gyártási folyamatok tervezése. A gyártás gazdaságossága. BMEGEGE05GA CAD ALAPJAI f, 3 kp, ma+an, ta, 3ko (1 ea, 0 gy, 2 lab), Molnár László, Dr.Váradi Károly Ek: BMEGEIL11IR + BMEGEGE01GA A számítógéppel segített mérnöki tevékenység (CAD, CAM, CAE) értelmezése és helye a tervezési folyamatban. Termékmodell. Számítógépes grafika, képek létrehozása. Megjelenítési eljárások. Geometriai modellek. Huzalváz-, felület- és testmodellek. Alaksajátosságokra alapozott, parametrikus alkatrészmodellezés, szerelt egységek, összeállítás modellezés. Technológiai tervezés. Szerszámok leírása. Megmunkálási stratégiák. CAD/CAM numerikus eljárásai. Szerkezet analízis. Termékdokumentáció készítése. Integrált terméktervező rendszer. BMEGEGE01GA GÉPSZERKESZTÉS ALAPJAI f, 5 kp, ma, os, 4 ko (2 ea, 2 gy, 0 lab), Dr. Házkötö István, Ek: BMETE Géprajzi ismeretek. Szabványos kötőelemek, alkatrészek ábrázolása. Méretmegadás, méretlánc, mérethálózat. A konstrukciós tervezés alapelemei. Anyag- és gyártáshelyes alkaltrésztervezés. Modellezés: felvételezés szabadkézi vázlattal, műhely- és összeállítási rajz szerkesztése, kihúzása. BMEGEGE02GA GÉPELEMEK I. v, 6 kp, ma, ta, 4 ko (2 ea, 1.7 gy, 0.3 lab), Dr. Tóth Sándor, Dr.Király Csaba Ek: BMEGEGE01GA + BMEGEMM BMEGEMT1015 A méretezés alapfogalmai: terhelés, igénybevételi állapot, határállapot, biztonsági tényező. Kötések, kötőelemek. Nyomatékátvivő kötések. Csőhálózatok elemei. Nyomástartó edények. Tömítések. Rugók. Rajztermi tervezési feladat, labormérések.

8 BMEGEMM301J RUGALMASÁGTAN ÉS FEM f, 4 kp, ma, os, 3 ko (2 ea, 1 gy, 0 lab), Dr. Uj József, Ek: BMEGETE BMEGEMM1011+BMEGEMM2012 A rugalmasságtan alapegyenletei. Sík- és tengely-szimmetrikus feladatok. Forgó tárcsa. Rudak szabad csavarása. Szélsőértékelvek, Ritz módszer. A véges elemek módszere (FEM). Elmozdulásmódszer. Rúdszerkezetek, sík- tengelyszimmetrikus-, lemez- és héjfeladatok végeselemes modellezése. BMEGEMM001E MECHANIKA SZIGORLAT s, 0 kp. ma, os, 0 ko Ek: BMEGEMM BMEGEMM301J Megjegyzés: A szigorlat megkezdéséhez meg kell szerezni a Lengéstan és a Rugalmasságtan és FEM kreditpontjait. A szigorlat tananyaga: Statika, Szilárdságtan, Kinemtika és dinamika, Lengéstan, Rugalmasságtan és FEM BMEGEÁT3030 ÁRAMLÁSTAN v, 6 kp, ma, os, 5 ko (3 ea, 1 gy, 1 lab), Dr. Lajos Tamás Ek: BMETE BMEGEMM1011+BMEGEVG2022 vagy BMEGEFO2022 A folyadékok tulajdonságai, áramlások leírása, áramvonal, pálya. A kontinuitás tétele, súrlódásmentes közegek mozgásegyenletének különböző formái. Súrlódásos közegek, mozgásegyenletük. Navier-Stokes egyenlet, lamináris és turbulens áramlások, határrétegek, összenyomható közegek. BMEGERI3031 RENDSZERTECHNIKA v, 3 kp, ma, os, 2 ko (1 ea, 1 gy, 0 lab), Dr.Niedermayer Péter, Dr.Aradi Petra Ek: BMEGEIL12PT + BMETE Statikus és dinamikus állapot. Rendszervizsgálat idő-, frekvencia- és operátor tartományban. Differenciálegyenlet módszer. Frekvencia függvény, Nyquist és Bode-diagramok, átviteli függvény. Szintézis és állapottér módszerek. Stabilitásvizsgálatok. Nemlineáris és mintavételes rendszerek. Rendszerszimuláció. BMEGEEN3033 MŰSZAKI HŐTAN I. v, 5 kp, ma+an+né, os, ta, 4 ko (2 ea, 2 gy), Dr.Környey Tamás, Dr.Gróf Gyula Ek: BMETE BMEVEKT1148 Termodinamikai rendszer, környezet, kölcsönhatás, energiaközlési módok. Állapotjelzők. A nulladik főtétel. Egyensúly. Hőmérséklet. Reverzibilitás. Az első főtétel. Belső energia és entalpia, fizikai és technikai munka. Belső hatásfok. Ideális gázok és keverékeik. Valóságos közegek. Fázisegyensúly. Belső energia és entalpia függvények. A második főtétele és következményei. Állapotváltozások az egy- és a kétfázisú tartományban. Körfolyamatok. A termodinamika Maxwell-egyenletei. Gépi hűtés. Nedves levegő.

9 BMEGEEN3034 MŰSZAKI HŐTAN II. v, 5 kp, ma+an+né, os, ta, 4 ko (2 ea, 2 gy), Dr.Környey Tamás, Dr.Gróf Gyula Ek: BMEGEÁT BMEGEEN3033 A hővezetési egyenlet, határfeltételek, alapmegoldások. Stacionárius hővezetés. Hőátvitel. Egyszerű testek lehülése. Numerikus megoldások. Konvekció, a leíró egyenletrendszer, Nusselt egyenlet. Hasonlóság. Határréteg. Hőátadási tényező számítás. Forrás. Kondenzáció. Hősugárzás. Hőcserélő készülékek, a hőmérséklet eloszlás, a logaritmikus közepes hőmérséklet különbség, hatásosság. BMEGEVG3035 ÁRAMLÁSTECHNIKAI GÉPEK v, 4 kp, ma, ta, 3 ko (2 ea, 0.5 gy, 0.5 lab), Dr. Kullmann László, Dr.Paál György Ek: BMEGEÁT3030 Energiaátalakítás folyadékokban és gázokban. Örvény- és volumetrikus gépek,olajhidraulika Üzemtani jellemzők, jelleggörbék.vezérlés,szabályozás. Állandósult és dinamikus üzem. Kavitáció, megengedett szívómagasság. Jelleggörbe mérések. Légszállító gépek speciális kérdései. BMEGEKG3036 KALORIKUS GÉPEK v, 4 kp, ma, ta, 3 ko (2 ea, 1 gy, 0 lab), Dr. Penninger Antal Ek: BMEGEÁT BMEGEEN3033. Energiaátalakítás hőerő- és hűtőgépekben. Gőzkazánok és tüzelőberendezések, belsőégésű motorok, gőz- és gázturbinák, hűtő- és hőszivattyú berendezések felépítése, működése, méretezésük. Állandósult és dinamikus üzem, szabályozás, védelem. Környezetvédelmi szempontok. BMEGERI3037 SZABÁLYOZÁSELMÉLET v, 6 kp, ma, ta, 5 ko (2 ea, 2 gy, 1 lab), Dr. Niedermayer Péter, Dr. Aradi Petra Ek: BMEGERI3031 Irányítás, vezérlés, szabályozás. Kombinált és hierarchikus rendszerek. Lineáris szabályozások elmélete, P, PI,PD, PID kompenzáció. Nemlineáris és mintavételes szabályozások. Optimális szabályozási rendszerek. Optimálás, adaptivitás. Számítógépes folyamatirányítás.

10 BMEGEMT3037 MUNKAVÉDELEM 0 kp, ma, ta+os, 0 ko (0 ea, 0 gy, 0 lab), (jegyzet alapján) Megjegyzés: A tárgy felelőse Bagi István adjunktus (konzultációs lehetőség biztosított) A gépészmérnöki praxissal összefüggő munkavédelem jogi és szakmai alapismeretei, kiegészítve a szakirányok speciális igényeivel. Gépészmérnökök felkészítése a felelősségi körükbe tartozó és a munkavédelemmel kapcsolatos döntéshozatalokra, a balesetek és katasztrófák elkerülése végett. BMEGEGE03GA GÉPELEMEK II. v, 5 kp, ma, os, 5 ko (3 ea, 1.7 gy, 0.3 lab), Dr. Marosfalvi János, Molnár László Ek: BMEGEGE02GA Tengelyek és forgórészek. Szilárdsági és dinamikai méretezésük. Méretezés statikus- és ismétlődő terhelésre, rugalmas-képlékeny határalakváltozásra. Tribológiai alapfogalmak. Gördülő- és siklócsapágyazások. Tengelykapcsolók. Tervezési feladatok. Laboratóriumi mérések. BMEGEGE04GA GÉPELEMEK III. v, 6 kp, ma, ta, 5 ko (3 ea, 1.7 gy, 0.3 lab), Dr.Simon Vilmos Ek: BMEGEGE03GA Mechanikus hajtások. Fogaskerekek: elemi-, kompenzált- és általános fogazat. Kúpfogaskerekek. Csigahajtópárok. Méretezés és ellenőrzés. Szíj-, lánc-, dörzs- és lineáris hajtások. Forgattyús és kulisszás hajtóművek. Tervezési feladat. Laboratóriumi mérések. BMEGT MENEDZSMENT I. v, 4 kp, ma, ta, 2 ko (2 ea, 0 gy, 0 lab), Dr. Boross Zoltán, Dr. Kocsis József, Dr. Maczó Kálmán Ek: BMEGT Vállalkozások formái. Vezető, menedzser, menedzsment. Marketing, innovációterméktervezés. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. A termelés menedzsmentje. Minőség, minőségbiztosítás.. Számviteli ismeretek. Üzemgazdaságtan, költségtan, controlling. Tőkebefektetések hatékonysága. Pénzügyi, banki, tőzsdei ismeretek. Vezetői hatékonyság.

11 BMETE FIZIKA A2 v, 2 kp, ma, os, 2 ko () Ek: BMETE Elektromágnességtan. Elektromos töltés. Elektromos térerősség, fluxus. Elektromos potenciál és feszültség. Stacionárius elektromos áram. Áram mágneses erőtere, a mágneses indukció vektora. Erőhatások mágneses térben. Időben változó elektromágneses tér, elektromágneses indukció, eltolási áram. A Maxwell-egyenletek integrális alakban. Általános rezgés-és hullámtan. Harmonikus- csillapodó- és kényszerrezgések mechanikai és elektromos rendszerben. A hullám fogalma, a hullámfüggvény. Elektromágneses hullámok. BMETE FIZIKA A3 v, 2 kp, ma, ta, 2 ko () Ek: BMETE vagy BMETE A speciális relativitáselmélet alapjai. A Galilei-féle relativitási elv és a fényterjedés, a Lorentz-transzformáció. A mikrorészecskék sajátságai, bevezetés az atomfizikába. Kísérleti előzmények, a foton, Schrödinger-egyenlet, a kvantumszámok. Az elemek elektronszerkezete, periódusos rendszer. A szilárdtest-fizika alapjai. A sávelmélet alapgondolata, vezetők, szigetelők és félvezetők. A szupravezetés. BMEGT KÖZGAZDASÁGTAN I. f, 2 kp, ma+an+ fr, os, 2 ko (1 ea, 1 gy, 0 lab), Deliné Dr. Pálinkó Éva, Dr. Petruska Ildikó, Dr. Romvári Edit,, Dr. Vágási Mária A piaci mechanizmus. Fogyasztói magatartás. Vállalat, vállalkozási formák, pénzügyek, költségek, profit maximalizálás. Termelési függvények, árképzés, vállalkozások értékelése. A termelési és szolgáltatási tevékenység menedzselése. A vállalkozások nemzetgazdasági környezete. BMETE MATEMATIKA B1. v.7 kp.ma,os, 6 ko (4 ea és 2gy, 0 lab) Halmazelméleti és logikai alapfogalmak, a művelet fogalma. Komplex számok. Számsorozatok és számsorok konvergenciája. Függvény fogalma. Egyváltozós valós függvények határértéke és folytonossága. Differenciálhatóság és derivált, érintő. Függvényvizsgálat. Szélsőértékszámítás. Egyenletek közelítő megoldása. Taylor-polinom. Görbék megadása paraméteresen és polárkoordinátákkal. Integrálszámítás. Riemann-integrálhatóság. Integrálható függvények. Határozott és határozatlan integrál. Primitív függvény fogalma, Newton-Leibniz szabály. Integrálási szabályok. Az integrálszámítás alkalmazásai (területszámítás), ívhossz. Az improprius integrál. Numerikus integrálás. Alkalmazás: szeparábilis differenciálegyenlet. BMETE Matematika B2. v, 7 kp, ma, ta, 6 ko ( 4 ea és 2 gy, 0 lab) Ek: BMETE vagy BMETE tárgy témakörei:

12 Mátrix-számítás, rang, determinánsok. Mátrix invertálhatósága. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. Gauss-módszer. Mátrix sajátértéke, sajátvektora. A lineáris tér fogalma: a rendezett szám n-esek tere. Bázis, dimenzió, bázistranszormáció. Kvadratikus alakok. Lineáris operátor (tenzor), sajátvektor. Függvénysorozatok és függvénysorok (pontsorozatok). Határfüggvény, összegfüggvény, egyenletes konvergencia. Hatványsorok: konvergencia tartomány és sugár. Taylor sorok, konvergencia vizsgálat. Fourier sorok. Többváltozós függvény (skalár-vektor függvény) fogalma, folytonosság. Parciális deriváltak, differenciálhatóság. Magasabbrendű parciális deriváltak. Láncszabály. Iránymenti derivált. Feltétel nélküli és feltételes szélsőérték és kiszámításuk. Implicit és inverz függvényrendszer. Többesintegrál. Kettős és hármas integrál geometriai tartalma. Vektor-skalár függvények. Térgörbe ívhossza. Felület megadása, érintősík. Felületdarab felszíne. BMETE MATEMATIKA B3 v, 6 kp, ma, os, 6 ko (4 ea, 2 gy, 0 lab), Ek: BMETE Vektor-vektor függvények differenciálhatósága. Deriválttenzor és invariánsai. Vektor-vektor függvények vonal és felületmenti integrálja. Divergencia és rotáció. Integrálátalakító tételek. (Gauss, Stokes, Green ). A potenciálelmélet elemei. Komplex függvények. Folytonosság, differenciálhatóság. Cauchy-Riemann egyenletek. Reguláris komplex függvény. Komplex vonalintegrál. Cauchy-tétel. Cauchy-integrálformula. Taylor-sor és Laurent sor. Laplace transzformáció. Közönséges differenciálegyenlet rendszer. Kezdeti- és peremérték feladatok. Egzisztencia és unicitás tételek. Átviteli elv. Lineáris differenciálegyenlet rendszerek. Autonóm differenciálegyenlet rendszerek. Stabilitás. Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek. Rezgő húr differenciálegyenlete. Lineáris hővezetés. Kezdeti és peremérték feladatok megoldása Fourier-módszerrel. BMETE MATEMATIKA B4(F) f, 4 kp. ma, ta, 4 ko (2 ea, 2 gy, 0 lab), Ek: A valószínűség fogalma. Axiómák. Kombinatorikai és geometriai módszerek. Feltételes valószínűség. Teljes valószínűség tétele, Bayes tétel. Valószínűségi változók és jellemzőik. Eloszlásfüggvény tulajdonságai. Diszkrét és folytonos valószínűségi változók. Sűrűségfüggvény. Több valószínűségi változó együttes eloszlása. Valószínűségi változók függetlensége. A várható érték és szórás. Kovariancia és korrelációs együttható. Nevezetes diszkrét és folytonos valószínűségi változók. Valószínűségi változók összegének, szorzatának és hányadosának eloszlása. A Student-, Fisher- és Chi-négyzet eloszlások. A feltételes eloszlás és sűrűségfüggvény. A feltételes várhatóérték tulajdonságai. A nagy számok törvényei. Nevezetes egyenlőtlenségek (Markov-, Csebisev-, Kolmogorov-egyenlőtlenségek). Központi határeloszlás tételek. A matematikai statisztika alapfeladatai. Statisztikai függvények. Pont és intervallumbecslés. Hipotézisvizsgálat. Statisztikai próbák. Illeszkedésvizsgálat. Regresszió analízis.

13 BMETE MATEMATIKA SZIGORLAT s, 0 kp. ma, os, ta 0 ko Ek: BMETE BMETE GEOMETRIA v, 5 kp, ma+an+né+fr, ta+os, 4 ko (2 ea, 2 gy, 0 lab), Dr. Molnár Emil Vektorgeometriai alapműveletek, geometriai és mechanikai vonatkozások. Monge-féle ábrázolás, síklapú testek áthatása. Analitikus geometria. Koordináta transzformáció. Méretes feladatok. Axonometria. Kúpszeletek. Forgásfelületek és síkmetszetük. BMEVEKT1148 MŰSZAKI KÉMIA v, 3 kp, ma, os, 3 ko (2 ea, 0 gy, 1 lab), Dr. Bajnóczy Gábor, Dr. Szebényi Imre Megjegyzés: A Vegyészmérnöki Kar Fizikai Kémiai Tanszéke és Kémiai Technológiai Tanszéke közösen adja elő. Kémiai reakciók termodinamikája és kinetikája. Kémiai egyensúly. Elektrokémiai ismeretek, korrózió. Kolloid rendszerek. Környezetszennyező anyagok. Energiahordozók, és források. Szén kémiai technológiája. Kőolajfeldolgozás. Víztechnológia. Szilikátiparok. Korrózióvédelem. Műanyagok. BMEVIAU0128 ELEKTROTECHNIKA ALAPJAI f, 3 kp, ma, ta, 2 ko (2 ea, 0 gy, 0 lab), Dr. Nagy István Ek: BMETE BMETE Nyugvó töltéshez kapcsolódó törvények összefoglalása. Egyenáramú áramkör. Állandó mágneses tér. Változó elektromágneses tér. Váltakozó áramú villamos áramkörök. Szimmetrikus többfázisú rendszerek. Pspice-program használata. Frekvencia analízis. Tranziens jelenségek Alkalmazások. BMEVIAU0129 VILLAMOS GÉPEK, MÉRÉSEK v, 4 kp, ma, os, 3 ko (2 ea, 0 gy, 1 lab), Dr. Nagy István Ek: BMEVIAU0128 Villamos műszerek, mérések. Nemvillamos mennyiségek mérése. Transzformátor. Elektromechanikai átalakítók. Forgó mező. Aszinkron gépek. Szinkron gépek.egyenáramú gépek. Különleges gépek. Villamos gépek mérése. Motor kiválasztás. BMEVIAU0113 ELEKTRONIKA, MECHATRONIKA v, 5 kp, ma, ta, 5 ko (3 ea, 1 gy, 1 lab), Dr. Nagy István Ek: BMEVIAU0128 Megjegyzés: Az Elektronika, mechatronika (BMEVIAU0113) tárgy megértéséhez a Villamos

14 gépek, mérések (BMEVIAU0129) tárgy anyaga elengedhetetlenül szükséges, bővebben lásd a NEPTUN-on a BMEVIAU0113 tárgy leírásánál. Analóg elektronika. Lineáris, nemlineáris és elektro-optikai elemek. Diszkrét- és integrált áramkörök. Digitális elektronika, vezérlés-mérés-technika. Mikroszámítógép. Teljesítményelektronika. Villamos hajtások. Energetika: villamos energiarendszer, hálózatok, érintésvédelem.

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga

A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga Gépészmérnöki alapszak (BSc) tanterve érvényes: 2008/2009. tanévtől A gépészmérnöki alapszak törzsanyaga Tantárgy neve Kód Szem. Ábrázoló geometria BMETE90AX06 1 1 2 0 v 3 Gépészmérnöki alapismeretek BMEGEVGAG01

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0)

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0) TANTÁRGY ELLENŐRZŐ LAP ABSZOLUTÓRIUMHOZ a 2010/2011. tanév 1. félévétől iratkozott hallgatók részére GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AG0) NÉV: Tanulmányok kezdete: 20. NEPTUN kód: Szakdolgozat teljesítése:

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév

Matematika gyógyszerészhallgatók számára. A kollokvium főtételei tanév Matematika gyógyszerészhallgatók számára A kollokvium főtételei 2015-2016 tanév A1. Függvénytani alapfogalmak. Kölcsönösen egyértelmű függvények és inverzei. Alkalmazások. Alapfogalmak: függvény, kölcsönösen

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén)

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) GEIAK201N 1 Műszaki kommunikáció 2 2 V 5 - RENNN301N 1 Közismereti 1. 2 0 V

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek Megegyeznek az 1. és 2. félévben

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1

Tartalomjegyzék. 1. Előszó 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó 1 2. Halmazok, relációk, függvények 3 2.1. Halmazok, relációk, függvények A............... 3 2.1.1. Halmazok és relációk................... 3 2.1.2. Relációk inverze és kompozíciója............

Részletesebben

BME Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki alapszak

BME Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki alapszak ABSZOLUTÓRIUMHOZ TANTÁRGY ELLENŐRZŐ LAP 2005/2006. szeptember 2009/2010. tanév 2. félévéig iratkozott hallgatók részére BME Gépészmérnöki Kar Energetikai mérnöki alapszak NÉV:.. Tanulmányok kezdete (év,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx

x 2 e x dx c) (3x 2 2x)e 2x dx x sin x dx f) x cosxdx (1 x 2 )(sin 2x 2 cos 3x) dx e 2x cos x dx k) e x sin x cosxdx x ln x dx n) (2x + 1) ln 2 x dx Integrálszámítás II. Parciális integrálás. g) i) l) o) e ( + )(e e ) cos h) e sin j) (sin 3 cos) m) arctg p) arcsin e (3 )e sin f) cos ( )(sin cos 3) e cos k) e sin cos ln n) ( + ) ln. e 3 e cos 3 3 cos

Részletesebben

Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010

Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010 Energetikai mérnök alapszak tanterve 2010 Tantárgy kredit 1 2 3 félévek 4 5 6 7 NEPTUN kód e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f e gy l kr v/f BME 40 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

Részletesebben

Termék modell. Definíció:

Termék modell. Definíció: Definíció: Termék modell Összetett, többfunkciós, integrált modell (számítógépes reprezentáció) amely leír egy műszaki objektumot annak különböző életfázis szakaszaiban: tervezés, gyártás, szerelés, szervízelés,

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AM0)

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AM0) TANTÁRGY ELLENŐRZŐ LAP ABSZOLUTÓRIUMHOZ a 2010/2011. tanév 1. félévétől iratkozott hallgatók részére MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK (2N-AM0) NÉV: Tanulmányok kezdete: 20. NEPTUN kód: Szakdolgozat teljesítése:

Részletesebben

Dr. Égert János Dr. Molnár Zoltán Dr. Nagy Zoltán ALKALMAZOTT MECHANIKA

Dr. Égert János Dr. Molnár Zoltán Dr. Nagy Zoltán ALKALMAZOTT MECHANIKA Dr. Égert János Dr. Molnár Zoltán Dr. Nagy Zoltán ALKALMAZOTT MECHANIKA UNIVERSITAS-GYŐR Nonprofit Kft. Győr, 2010 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK ALKALMAZOTT

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

A V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

A V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I GÉPÉSZMÉRNÖKI, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI KAR ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK A V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

DR. BUDO ÁGOSTON ' # i. akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA. Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST DR. BUDO ÁGOSTON ' # i akadémikus, Kossuth-díjas egyetemi tanár MECHANIKA Kilencedik kiadás TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 1991 TARTALOMJEGYZÉK Bevezette 1.. A klasszikus mechanika feladata, érvényességi határai

Részletesebben

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok.

A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK egyetemi szintű közgazdasági programozó matematikus szakon A) 1. Számsorozatok, számsorozat torlódási pontja, határértéke. Konvergencia kritériumok. 2. Függvények, függvények folytonossága.

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak I EGYETEM 2016/2017. tanév 2. félév 1. Matematika II. 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. labor Nincs kötelezően előírt jegyzet 3. Villamosipari Nincs kötelezően

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

I. Fejezetek a klasszikus analízisből 3

I. Fejezetek a klasszikus analízisből 3 Tartalomjegyzék Előszó 1 I. Fejezetek a klasszikus analízisből 3 1. Topológia R n -ben 5 2. Lebesgue-integrál, L p - terek, paraméteres integrál 9 2.1. Lebesgue-integrál, L p terek................... 9

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Vállalatgazdaságtan II....10 Informatika...11

Részletesebben

A Matematika I. előadás részletes tematikája

A Matematika I. előadás részletes tematikája A Matematika I. előadás részletes tematikája 2005/6, I. félév 1. Halmazok és relációk 1.1 Műveletek halmazokkal Definíciók, fogalmak: halmaz, elem, üres halmaz, halmazok egyenlősége, részhalmaz, halmazok

Részletesebben

cos 2 (2x) 1 dx c) sin(2x)dx c) cos(3x)dx π 4 cos(2x) dx c) 5sin 2 (x)cos(x)dx x3 5 x 4 +11dx arctg 11 (2x) 4x 2 +1 π 4

cos 2 (2x) 1 dx c) sin(2x)dx c) cos(3x)dx π 4 cos(2x) dx c) 5sin 2 (x)cos(x)dx x3 5 x 4 +11dx arctg 11 (2x) 4x 2 +1 π 4 Integrálszámítás I. Végezze el a következő integrálásokat:. α, haα sin() cos() e f) a sin h) () cos ().. 5 4 ( ) e + 4 sin h) (+) sin() sin() cos() + f) 5 i) cos ( +) 7 4. 4 (+) 6 4 cos() 5 +7 5. ( ) sin()cos

Részletesebben

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia, Tárgymutató állapottér, 3 10, 107 általánosított impulzusok, 143 147 általánosított koordináták, 143 147 áramlás, 194 197 Arisztotelész mozgástörvényei, 71 77 bázisvektorok, 30 centrifugális erő, 142 ciklikus

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Anyagismeret 2009/10 Bevezetés Dr. Reé András ree@eik.bme.hu Anyagtudomány és Technológia Tanszék Alapítva 1889 MT épület 2 1 Anyagtudomány és Technológia Tanszék tanszékvezető:

Részletesebben

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen,

MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc. Debrecen, MINTA Írásbeli Záróvizsga Mechatronikai mérnök MSc Debrecen, 2017. 01. 03. Név: Neptun kód: Megjegyzések: A feladatok megoldásánál használja a géprajz szabályait, valamint a szabványos áramköri elemeket.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

Teljesítés Tantárgyfelelős Tantárgyat ténylegesen kredit

Teljesítés Tantárgyfelelős Tantárgyat ténylegesen kredit Fizika BSc mintatanterv a 2009/2010. tanévtől belépő hallgatók számára (k) Nem természettudományi alapismeretek modul Európai alapismeretek 2 2 Kollokvium Aubert Antal Csapó János Közgazdaságtan 2 2 Kollokvium

Részletesebben

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG)

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) AKFKT212N 1 Általános kémia 3 2 V 4 - METES001GE1 1 Testnevelés I. 0 2 A 0 - MEIOKGEF1

Részletesebben

Anyagmérnöki alapképzési szak

Anyagmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Anyagmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...10 Közgazdaságtan I....10 Mechanika I....11 Matematika

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

n n (n n ), lim ln(2 + 3e x ) x 3 + 2x 2e x e x + 1, sin x 1 cos x, lim e x2 1 + x 2 lim sin x 1 )

n n (n n ), lim ln(2 + 3e x ) x 3 + 2x 2e x e x + 1, sin x 1 cos x, lim e x2 1 + x 2 lim sin x 1 ) Matek szigorlat Komplex számok Sorozat határérték., a legnagyobb taggal egyszerűsítünk n n 3 3n 2 + 2 3n 2 n n + 2 25 n 3 9 n 2 + + 3) 2n 8 n 3 2n 3,, n n5 + n 2 n 2 5 2n + 2 3n 2) n+ 2. e-ados: + a )

Részletesebben

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC Kredit: 5 Informatika II. KHTIA21TNC Programozás II. oratórium nappali: 2 ea+ 0 gy+ 0 KMAPR22TNC Dr. Beinschróth József Az aláírás megszerzésnek feltétele: a félév folyamán 2db. ZH mindegyikének legalább

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

2015/2016. tanév I. félév 9.a. Hé Ke Sz Cs Pé. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek.

2015/2016. tanév I. félév 9.a. Hé Ke Sz Cs Pé. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek. 0/. tanév I. félév.a Közlekedési alapismeretek Lászlóné Kálmándi Csilla : - :0 Közlekedési alapismeretek Lászlóné Kálmándi Csilla :0 - : Közlekedési alapismeretek Lászlóné Kálmándi Csilla : - 0:0 U0 Közlekedésbiztonság

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 3 III. VÉLETLEN VEKTOROK 1. A KÉTDIMENZIÓs VÉLETLEN VEKTOR Definíció: Az leképezést (kétdimenziós) véletlen vektornak nevezzük, ha Definíció:

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 2. félév 1. Matematika II. 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. labor Nincs kötelezően előírt jegyzet 3. Villamosipari anyagismeret labor Nincs kötelezően

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP)

Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Egyetemi szintű Közgazdasági programozó matematikus szak nappali tagozat (GEEP) Tárgykód Félév Tárgynév Ea. Gy. Köv. Kr. GEIAL211N 1 Programozás alapjai I. 2 2 G 5 - METES001GE1 1 Testnevelés 0 2 A 0 GEMAN151N

Részletesebben

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4.

Mintaterv. Technológiák gépei: hűtő, szerszám, finommech. Differenciált szakmai ismeretek. Szerkezeti anyagok technológiája 4. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 oldal /8 Mintaterv Természettudományos alapismeretek Fizika Mechanika. (statika) Matematika a/ Műszaki kémia Mechanika. (szil.tan) Matematika a/ Áramlástan Mechanika.

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: MECHANIKA II. (Szilárdságtan) Tárgykód: PMKSTNE143 Heti óraszám 1 : 2 ea, 4/2 gy, 0 lab Kreditpont: 7 / 5 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc., Gépészmérnök

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit!

A tételhez használható segédeszköz: Műszaki táblázatok. 2. Mutassa be a különböző elektródabevonatok típusait, legfontosabb jellemzőit! 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a kézi ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőségét! Az ömlesztő hegesztési

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek

Tanulmányi tájékoztató 2013 - Építőmérnök BSc. Mintaterv. Differenciált szakmai ismeretek Tanulmányi tájékoztató - Építőmérnök BSc oldal / Mintaterv Természettudományos alapismeretek Anyagtan. Mechanika. (statika) Matematika a/ Informatika. Ábrázoló geometria. Mechanika. (szil.tan) Fizika Matematika

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Mechatronika alapjai órai jegyzet

Mechatronika alapjai órai jegyzet - 1969-ben alakult ki a szó - Rendszerek és folyamatok, rendszertechnika - Automatika, szabályozás - számítástechnika Cd olvasó: Dia Mechatronika alapjai órai jegyzet Minden mechatronikai rendszer alapstruktúrája

Részletesebben

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok 1. Bevezetés Végeselem-módszer Számítógépek alkalmazása a szerkezettervezésben: 1. a geometria megadása, tervkészítés, 2. műszaki számítások: - analitikus számítások

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben

Gépészmérnöki alapképzési szak

Gépészmérnöki alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gépészmérnöki alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Szakleírás... 5 Óraterv:... 8 tantárgyainak rövid ismertetése... 12 Mérnöki fizika... 12

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

MSc Mintatanterv Levelező tagozat Könnyűipari mérnök szak

MSc Mintatanterv Levelező tagozat Könnyűipari mérnök szak óraszámokkal (ea. gy.). ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) Természettudományos alapismeretek 135 28 50 45 20 20 20 8 0 0 0 0 0 0 1. Alkalmazott matematika 25 6 A 15 10 v 6 Dr. Horváth Jenő Számítógépes

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV a Ciszterci Szent István Gimnázium 11 12. évfolyama számára (kötelezően választható tantárgy) A helyi tanterv a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak

Műszaki menedzser alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Műszaki menedzser alapképzési szak Tanterv. július 25. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 Műszaki menedzser alapszak tantárgyainak rövid leírása...12 Mérnöki fizika...12

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (SZAKMÉRNÖKKÉPZÉS) a JÁRMŰGÉPÉSZ SZAKMÉRNÖKI SZAK

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS (SZAKMÉRNÖKKÉPZÉS) a JÁRMŰGÉPÉSZ SZAKMÉRNÖKI SZAK B U D A P E S T I M Ű S Z A K I É S G A Z D A S Á G T U D O M ÁN Y I E G Y E T E M K Ö Z L E K E D É S M É R N Ö K I ÉS J Á R M Ű M É R N Ö K I K A R VASÚTI JÁRMŰVEK, REPÜLŐGÉPEK ÉS HAJÓK TANSZÉK SZAKIRÁNYÚ

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408

MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és

Részletesebben