KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009."

Átírás

1 MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest, Váci u. 38. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR

2 Általános tájékoztató 1. A nyugdíjpénztár bemutatása Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágazata 1997-ben megalapította Magánnyugdíjpénztárát. A Pénztár a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó, országos nyílt pénztár. Az alakulás időpontja: A Pénztár határozatlan időre alakult. Nyugdíjpénztári tevékenységi engedélyszáma: PF/3289/1/1998. Felügyelete: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A Pénztár szolgáltatásai: A pénztár könyvvizsgálatát végző társaság megnevezése Könyvvizsgáló neve A Pénztár fő szolgáltatása: a nyugdíjszolgáltatás. Emellett és ennek érdekében a Pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a Pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján lévő összeg pontos nyilvántartásáról. KPMG Hungária Kft. Kamarai bejegyzés: Henye István Igazolvány száma A számviteli politika fő vonásai A Nyugdíjpénztár magán ágazat sajátosságainak megfelelő számviteli szabályok. A számviteli politika alapelve, hogy olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó negyedéves jelentés és éves pénztári beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. A beszámoló valódiságát az biztosítja, hogy a Pénztár könyvviteli rendszere a szintetikus és analitikus könyvelése- és az azt alátámasztó bizonylati rendszere megfelel a számviteli alapelveknek, a számviteli törvénynek a számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak, továbbá a pénztári beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól, valamint a befektetési és gazdálkodási szabályokról szóló kormányrendelet előírásainak. A fő szabályokat a Számviteli politika című dokumentum tartalmazza. A mérlegkészítés napja: február 28. Amortizációs politika: Az csökkenést üzembe helyezett immateriális és tárgyi eszközök után a tárgynegyedév első napján meglévő eszközállomány egyedi beszerzési e alapján a kormányrendeletben meghatározott leírási kulcsokkal számolja el a Pénztár, az eszköz kivezetésének napjáig. 2

3 Az 100 ezer forint egyedi beszerzési alatti tárgyi eszközök teljes beszerzési ét használatbavételkor csökkenésként Pénztár elszámolja. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából: Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák és hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási illetve a likviditási célú tartalékot növelő-csökkentő ének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja a 30 millió forintot. Megbízható és való képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási célú tartalékok együttes összege 3 százalékkal változik. Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy január elsejével jogszabályi előírásként bevezetésre került a választható portfoliós rendszert és ezzel egyidejűleg az elszámoló egységes nyilvántartás és elszámolás is. Ez a Pénztár teljes főkönyvi és analitikus nyilvántartási rendszer cseréjét és a múltbéli adatok teljes pénzforgalmi szintű migrációját vonta maga után. II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A. MÉRLEG Az eszközök és források minősítésének elvei az előző évhez képest változatlanok.. 1. Befektetett eszközök Bruttó alakulása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Beszerzés Ráaktiválás Selejtezés Átminősítés Immateriális javak 69,939 47, ,891 Idegen ingatlanon végzett beruházás 5, , Gépek berendezések 9, ,954 Járművek 4, ,909 89,702 47, , ,754 Értékcsökkenés alakulása Nyitó Növekedés Átminősítés Selejtezés Átminősítés Záró Immaterális javak 57,095 19, ,933 Idegen ingatlanon végzett beruházás 5, , Gépek berendezések 7,054 1, ,060 Járművek ,718 Összesen 70,634 22, , ,711 3

4 Nettó alakulása Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Beszerzés Ráaktiválás Selejtezés ÉCS Immateriális javak 12,844 47, ,838 40,958 Idegen ingatlanon végzett beruházás Gépek berendezések 2, , Járművek 4, ,191 19,068 47, ,064 45,043 Befektetett pénzügyi eszközök Pénztár számviteli politikája alapján a befektetéseket (a hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) a Pénztár forgatási célúnak minősíti és a forgó eszközök között tartja nyilván. Azon papírokat, amelyek éven túl a Pénztár birtokában vannak, mérlegkészítéskor átsorolásra kerülnek a befektetett eszközök közé. 2. Forgó eszközök Követelések A Nyugdíjpénztár Magán ágazatának tagdíjkövetelése 612,375 e Ft, amely a mérlegkészítés napjáig december 31-e előtti időszakra vonatkozóan - beküldött bevallások alapján kimutatott tagdíjkövetelés. A mérleg fordulónapjáig be nem folyt tagdíjakra képzett meg nem fizetett tagdíjak tartalékának e: 115,381 e Ft Egyéb rövid lejáratú követelések e Ft Egyéb rövid lejáratú követelések összesen 12,697 Vagyonkezelővel szembeni követelés 10,191 Késedelmi kamat és önellenőrzési pótlék 1,416 Munkáltatókkal szembeni APEH bírság miatt 146 Önkéntes pénztári tevékenységgel kapcsolatos követelések 943 Értékpapírok Az MKB Nyugdíjpénztár befektetési politikájával összhangban papírt kizárólag forgatási céllal vásárolt és a Számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően mindaddig forgatási célúnak minősítette, amíg éven túl nincs a birtokában. Az papírvagyon szerkezete december 31.-én 4

5 FEDEZETI TARTALÉK NYITÓ NÖVEKEDÉSI PORTFOLIÓ Értékelési különbözet Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség Bruttó piaci DKJ 62, ,178 MÁK 20,866, ,925 1, , ,623,076 Külföldi Állampapír Részvények 1,628, ,473 65, ,565,386 Külföldi részvények 1,711, , ,211 93,917 2,219 1,148,916 Befektetési jegyek határozatlan futamidejű 215, , ,705 Befektetési jegyek határozott futamidejű 409, ,979 15, ,079 Külföldi bef.alap 2,733, ,171, , ,765,837 Külföldi változó kamatozású kötvény 184, ,675 9, ,593 Külföldi fix kamatozású kötvény 734, ,844 11, ,767 Jelzáloglevelek 745,966 48,676 3,392 25, ,226 Fix kamatozású ép 220,686 8, ,231 Változó kam. ép 486,712 7, , ,337 Összesen 29,999, ,837 38,525 2,278, ,338 2,219 29,036,330 FORGALOM NÖVEKEDÉSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség Bruttó piaci DKJ 2,096,549 31,743 7, ,135,299 MÁK -853, , ,840-65, ,166 Külföldi Állampapír Részvények -1,187, ,942-63, ,006,099 Külföldi részvények -1,110, , ,541-88,020 6, ,977 Befektetési jegyek határozatlan futamidejű -61, ,544-14, ,177 Befektetési jegyek határozott futamidejű -335, ,978-15, ,369 Külföldi bef.alap 7,037, ,876-1,096,147-42, ,032 8,890,300 Külföldi változó kamatozású kötvény -184, ,675-9, ,593 Külföldi fix kamatozású kötvény -641, , ,844-11, ,755 Jelzáloglevelek -23, ,305-25, ,864 Fix kamatozású ép ,887 1, ,248 Változó kam. ép 47,821-2,436 8,591-45, ,852 Összesen 4,783,879-73,878 1,955,726-2,066, , ,440 8,383,930 5

6 ZÁRÓ NÖVEKEDÉSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam Időarányos kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség Bruttó piaci DKJ 2,159,183 32,182 7, ,198,477 MÁK 20,013, , ,113 75, ,500,910 Külföldi Állampapír Részvények 440, ,415 1, ,287 Külföldi részvények 600, ,390 54,670 5,897 8, ,940 Befektetési jegyek határozatlan futamidejű 154, ,821 3, ,528 Befektetési jegyek határozott futamidejű 74, , ,709 Külföldi bef.alap 9,770, ,876 75, , ,032 10,656,136 Külföldi változó kamatozású kötvény Külföldi fix kamatozású kötvény 92, , ,012 Jelzáloglevelek 722,012 48,381 43, ,090 Fix kamatozású ép 220,499 5,845 1, ,983 Változó kam. ép 534,533 4,628 8,591 1, ,188 Összesen 34,783, ,960 1,994, , , ,658 37,420,260 ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET NÖVEKEDÉSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése nyitó forgalom záró DKJ ,749 39,293 MÁK 756, ,346 1,487,671 Külföldi Állampapír Részvények -62, , ,730 Külföldi részvények -562, ,475-54,009 Befektetési jegyek határozatlan -17,974 16,932-1,043 futamidejű Befektetési jegyek határozott futamidejű 10,249-6,249 4,000 Külföldi bef.alap -967,589 1,853, ,441 Külföldi változó kamatozású kötvény -17,435 17,435 0 Külföldi fix kamatozású kötvény -96, ,197 45,514 Jelzáloglevelek 26,260 65,818 92,078 Fix kamatozású ép 8,545-1,060 7,485 Változó kam. ép -40,375 52,030 11,655 Összesen: -963,234 3,600,051 2,636,816 6

7 NYITÓ KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFOLIÓ Értékelési különbözet Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség Bruttó piaci DKJ 22, ,380 MÁK 7,390, , , ,658,179 Külföldi Állampapír Részvények 550, , ,105 Külföldi részvények 639, , ,960 30, ,910 Befektetési jegyek határozatlan futamidejű 76, , ,024 Befektetési jegyek határozott futamidejű 145, ,200 5, ,782 Külföldi bef.alap 1,011, ,371 64, ,114 Külföldi változó kamatozású kötvény 63, ,311 3, ,845 Külföldi fix kamatozású kötvény 276, ,594 4, ,277 Jelzáloglevelek 264,191 17,239 1,201 9, ,492 Fix kamatozású ép 78,158 3, ,184 Változó kam. ép 176,967 2, , ,515 Összesen 10,694, ,297 13, , , ,283,806 FORGALOM KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség 7 Bruttó piaci DKJ 626,872 4,947 1, ,476 MÁK 1,092,073 14, ,215-25, ,509,821 Külföldi Állampapír Részvények -409, ,136-21, ,527 Külföldi részvények -518, , ,302-30, ,520 Befektetési jegyek határozatlan futamidejű -21, , ,646 Befektetési jegyek határozott futamidejű -118, ,784-5, ,906 Külföldi bef.alap 500, , ,207-46,534 38,123 1,095,546 Külföldi változó kamatozású kötvény -63, ,311-3, ,845 Külföldi fix kamatozású kötvény -250, ,004-37,594-4, ,845 Jelzáloglevelek -8, ,275-9, ,833 Fix kamatozású ép 79,317-1,602 3, ,552 Változó kam. ép -53, , ,297 Összesen 854,765 17, , ,850-84,089 38,297 2,274,643

8 ZÁRÓ KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam Időarányos kamat nyereség veszteség nyereség veszteség Bruttó piaci DKJ 649,058 5,103 1, ,856 MÁK 8,482, , ,666 24, ,167,999 Külföldi Állampapír Részvények 140, , ,578 Külföldi részvények 121, , ,390 Befektetési jegyek határozatlan futamidejű 54, , ,377 Befektetési jegyek határozott futamidejű 26, , ,877 Külföldi bef.alap 1,511, ,518 13,164 17,894 38,123 1,727,660 Külföldi változó kamatozású kötvény Külföldi fix kamatozású kötvény 26, , ,432 Jelzáloglevelek 255,714 17,135 15, ,325 Fix kamatozású ép 157,475 1,491 3, ,736 Változó kam. ép 123,241 2, ,218 Összesen 11,548, , ,566 53,829 18,042 39,083 12,558,449 ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET KIEGYENSÚLYOZOTT PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése nyitó forgalom záró DKJ 194 6,604 6,798 MÁK 267, , ,613 Külföldi Állampapír Részvények -20,549 81,393 60,844 Külföldi részvények -232, ,983-13,794 Befektetési jegyek határozatlan futamidejű -6,297 5, Befektetési jegyek határozott futamidejű 3,630-2,213 1,417 Külföldi bef.alap -378, , ,126 Külföldi változó kamatozású kötvény -6,231 6,231 0 Külföldi fix kamatozású kötvény -33,158 46,162 13,004 Jelzáloglevelek 9,301 23,310 32,611 Fix kamatozású ép 3,026 1,235 4,261 Változó kam. ép -16,452 19,429 2,977 Összesen: -410,391 1,419,878 1,009,487 8

9 NYITÓ KLASSZIKUS PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség nyereség veszteség DKJ 3, ,958 MÁK 1,313,215 51, , ,356,218 Jelzáloglevelek 44,833 3, ,443 Összesen 1,361,978 54, , ,408,619 Bruttó piaci FORGALOM KLASSZIKUS PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség nyereség veszteség DKJ 206,534 3, ,087 MÁK 187,955-7,447 59,239-7, ,764 Jelzáloglevelek , ,607 Változó kam. ép 7, ,877 Összesen 402,561-3,442 62,203-7, ,335 Bruttó piaci ZÁRÓ KLASSZIKUS PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam Időarányos kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség DKJ 210,465 4, ,045 MÁK 1,501,170 43,955 59,315 1, ,602,982 Jelzáloglevelek 45,084 3,347 2, ,050 Változó kam. ép 7, ,877 Összesen 1,764,539 51,340 62,538 1, ,876,954 Bruttó piaci ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET KLASSZIKUS PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése nyitó forgalom záró DKJ 28 4,553 4,581 MÁK 43,003 58, ,812 Jelzáloglevelek 3,610 2,356 5,966 Összesen: 46,641 65, ,415 9

10 NYITÓ FÜGGŐ PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség MÁK 296,991 3, ,996 Összesen 296,991 3, ,996 Bruttó piaci FORGALOM FÜGGŐ PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség MÁK 19, , ,728 Összesen 19, , ,728 Bruttó piaci ZÁRÓ FÜGGŐ PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam Időarányos kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség MÁK 316,112 3,996 26, ,724 Összesen 316,112 3,996 26, ,724 Bruttó piaci ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET FÜGGŐ PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése nyitó forgalom záró MÁK 3,005 27,607 30,613 Összesen: 3,005 27,607 30,613 10

11 NYITÓ MŰKÖDÉSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam - vesztesé kamat nyereség veszteség -nyereség g Bruttó piaci DKJ 121,895,626 2,863,104 1,838, ,596,967 MÁK 99,067,714 1,863,893 3,143, ,075,237 Összesen 220,963,340 4,726,997 4,981, ,672,204 FORGALOM MŰKÖDÉSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Értékelési különbözet Időarányos Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam -veszteség kamat nyereség veszteség -nyereség Bruttó piaci DKJ -121,647,726-2,860,364-1,837, ,345,693 MÁK -99,067,714-1,863,893-3,143, ,075,237 Összesen -220,715,440-4,724,257-4,981, ,420,930 ZÁRÓ MŰKÖDÉSI PORTFOLIÓ Piaci ítéletből adódó Bruttó piaci Értékpapír megnevezése Beszerzési ár kamat nyereség veszteség -nyereség Deviza árfolyam Értékelési különbözet Időarányos -veszteség DKJ 247,900 2, ,274 Összesen 247,900 2, ,274 ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET MŰKÖDÉSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése nyitó forgalom záró DKJ 4,701,341-4,697,966 3,375 Összesen: 9,708,864-9,705,489 3,375 11

12 NYITÓ LIKVIDITÁSI PORTFOLIÓ Értékelési különbözet Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Időarányos Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség Bruttó piaci DKJ 65,632,709 1,541, , ,163,985 Összesen 65,632,709 1,541, , ,163,985 FORGALOM LIKVIDITÁSI PORTFOLIÓ Értékelési különbözet DKJ Összesen Értékpapír megnevezése Piaci ítéletből Beszerzési Időarányos adódó Deviza árfolyam ár kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség - 65,560,133-1,540, , ,560,133-1,540, , Bruttó piaci - 68,089,661-68,089,661 ZÁRÓ LIKVIDITÁSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése Beszerzési ár Értékelési különbözet Piaci ítéletből adódó Deviza árfolyam Időarányos kamat nyereség veszteség -nyereség -veszteség Bruttó piaci DKJ 72,576 1, ,324 Összesen 72,576 1, ,324 ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET LIKVIDITÁSI PORTFOLIÓ Értékpapír megnevezése nyitó forgalom záró DKJ 2,531,276-2,529,528 1,748 Összesen: 2,531,276-2,529,528 1,748 12

13 Pénzeszközök, mely az alábbi tételekből áll: e Ft Pénzeszközök összesen: 2,650,697 Pénztári elszámolási számla 2,627,751 Elkülönített betétszámla 16,085 Devizaszámla 0 Pénzeszközök elési különbözete 6,861 Pénzeszközök elési különbözete alakulása: e Ft Megnevezés záró Pénzeszközök elési különbözete összesen: 6,861 Működési portfolió 588 Fedezeti portfoliók Növekedési portfolió 2,644 Kiegyensúlyozott portfolió 688 Klasszikus portfolió 351 Likviditási portfolió 216 Függő portfolió 2, Aktív időbeli elhatárolások e Ft Aktív időbeli elhatárolások összesen 13,744 Bevételek aktív időbeli elhatárolása Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel 13,493 Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Munka-adó előfiz 1 Complex Céghírek 33 HVG előfizetés 3 Napi Gazdaság előfizetés 23 Népszabadság előfizetés 9 Heti Csőd előfizetés 43 Casco biztosítás 42 Complex Jogtár Tartaléktőke alakulása Tartaléktőke nyitó állomány e Ft évi működési eredmény 52,945 e Ft Átcsoportosítás likviditási céltartalékból tagra osztott munkáltatói többlet hozama 9,504 e Ft 13

14 Tartaléktőke záró állomány 455,584 e Ft A beazonosított munkáltatói befizetések függő hozamának tartalékok közötti rendezése miatt 9,504 e Ft-ot vezettünk át a likviditási céltartalékból. 6. Kötelezettségek e Ft A Nyugdíjpénztárnak hosszúlejáratú kötelezettsége december 31-én nincs. Rövidlejáratú kötelezettségei az alábbi tételekből állnak: e Ft Tagokkal szembeni kötelezettség 1,093,514 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatás 2,654 A pénztár a fedezeti céltartalékon belül tartja nyilván a TB- be visszalépő, de tagdíjkiegészítéséről még nem rendelkezők felé fennálló kötelezettséget Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen 78,663 Munkáltatóknak visszautalandó tagdíj 27 Önkéntes pénztárral szembeni költség elszámolás 54,471 Pénztárfelügyelettel szembeni kötelezettség 4,866 Garancia Alappal szembeni kötelezettség 19, e Ft Függő befizetések e Ft Adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt 309,514 Munkáltatóhoz rendelhető 284,093 Munkáltatóhoz nem rendelhető 25,421 Egyéb függő befizetések összesen 54,023 Munkáltatóhoz rendelhető 20,795 Késedelmi kamat többlet befizetés 175 Önellenőrzési pótlék többlet befizetés 2 Munkáltatóhoz nem rendelhető 1,023 Pénztártaghoz nem rendelhető 32,028 Az azonosítatlan (függő) befizetések állományának változása évben 30 napos időtartamonkénti bontásban az alábbiak szerint alakult: 14

15 Adóhatóság beszedési számlájáról átutalt függő befizetések adatok ezer Ft-ban nyitó 262,458 hónap bejövő tételek tagra könyvelt megfizetések visszautalt egyenleg január 524,566-1,023, ,810, február 638, ,449, március 654, ,103, április 676, ,759 3,769, május 725,583 1,493,672 7,021 2,994, június 643, ,592 3,632, július 636, ,435 4,265, augusztus 590,359 3,749,106 5,041 1,102, szeptember 552, ,918 2, , október 568, ,907 1,522, november 556, ,208 3,119 1,602, december 589,146 1,876,564 5, ,514 záró 309,514 záró állományból negyedéven túl azonosítatlan befizetés: e Ft A nyugdíjpénztár számlájára jóváírt, függő befizetések nyitó 21,695 hónap bejövő tételek tagra könyvelt megfizetések visszautalt egyenleg január 341, , február 338, , március 251, , április 40, ,318 24,658 75, május 31, , június 40,097 97,430 1,958 48, július 86,209 86,083 6,118 42, augusztus 225, ,595 2,373 50, szeptember 68,911 17, , október 30,178 53, , november 113,988 96,580 1,379 93, december 163, , ,023 záró 54, Passzív időbeli elhatárolások e Ft Működési költségek passzív időbeli elhatárolása 21, hó TÜSZ alapdíj Bravogroup Kft hó TÜSZ alapd. felüli Bravogroup Kft hó telefon ktg elhat hó telefon ktg elhat Netjogtár 21 Év végi levél MKB Üzemeltetés 130 SHELL Zrt. üzemanyag hó T-MOBILE 20 15

16 hó bérszámf. TXL Kft 48 First It Kft hó support 1, SHELL Zrt üzemanyag I-III.né KPMG elhat. hb I-III.né KPMG elhat. hb. 1, IV.né éves beszámoló KPMG IV.né könyvvizsg.díj KPMG 421 First It Kft portfóliós napnyitás hó dísznöv. karbant hó postaszolg. MKB Bank 2,813 Behatolásjelző rendszer bontása hó gyorsposta 2 Top Torony helyreáll. ktg 84 Csaja Melinda táppénz hjár 1 Faragó Erzsébet tagszervezés 12 Zöld Kakas Zrt tagszervezés 84 FIRST IT Számítástechn.szakvélemény 3,688 Bookline könyvutalvány elhat. 435 Samsung DVD elhatárolása 5,217 Magyar filmek gyűjt. Elhat. 42 IPOD SHUFFLE elhatárolása 3,924 Digitális képkeret elhatárolása hó Bravogroup alapd. felüli elhat. 8 Befektetésekkel kapcsolatos költségek elhatárolása 77,602 Működési portfolió 397 Vagyonkez.díj IV.név hó Letétekez.díj 8 12.hó Letétekez.díj 8 12.hó KELER díj 2 Fedezeti portfoliók Növekedési portfolió 55,157 Vagyonkez.díj IV.név 52, hó Letétekez.díj 1, hó Letétekez.díj 1, hó KELER díj 602 Kiegyensúlyozott portfolió 18,692 Vagyonkez.díj IV.név 17, hó Letétekez.díj hó Letétekez.díj hó KELER díj 153 Klasszikus portfolió 2,723 Vagyonkez.díj IV.név 2, hó Letétekez.díj 55 16

17 12.hó Letétekez.díj hó KELER díj 15 Függő portfolió 516 Vagyonkez.díj IV.név hó Letétekez.díj hó Letétekez.díj hó KELER díj 2 Likviditási portfolió 117 Vagyonkez.díj IV.név hó Letétekez.díj 2 12.hó Letétekez.díj 2 12.hó KELER díj 1 B. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Taglétszám alakulása Megnevezés Terv Tény Nyitó létszám ,339 Belépők ,973 Átlépő más pénztárból 2,608 Átlépő más pénztárba 800 1,595 Elhunyt 29 TB-be visszalépők 681 Egyéb megszűnés/szolg Záró létszám ,583 Átlag létszám ,461 A záró létszám 97 %-on teljesült, amely fő elmaradását jelenti a tervezetthez képest. Az elmaradás jelentős oka, hogy bár a tervezettnél 581 fővel több az MKB Nyugdíjpénztárban tagsági viszonyt létesítők száma a fő más pénztárból átlépők figyelembevételével azonban a tervezett 800 főhöz képest más nyugdíjpénztárt 795 fővel többen fő választott, amely majdnem duplája a tervezett átlépőnél. Ugyancsak jelentősen csökkentette a létszámot -a jogszabályi lehetőség alapján évvégéig lehetővé vált- TB-be való visszalépés miatti nagyszámú 681 fős csökkenés. A Pénztár évre meghirdetett marketing akciója azonban így is eredményesnek mondható, tekintettel arra, hogy az akció áthúzódó hatása eredményeként jelentős számban (602 fő) léptek be január- február hónapban. 2. Céltartalékok alakulása A Tartalékképzési szabályok -jogszabályi szigorítás hatására évben minden tartalékot érintően módosultak. A működési tartalék 4,8 %-ról 4,4 %- ra, a likviditási tartalék 0,2 %-ról 0,1 %-ra csökkent, és ezzel párhuzamosan nőtt a fedezeti céltartalékra jutó rész 95,5 %-ra. A évre elfogadott pénzügyi terv és a Nyugdíjpénztár Alapszabályában foglaltaknak megfelelően az alábbi megosztási arányokat érvényesítette a Pénztár: (fő) Fedezeti 95,5 % Működési 4,4% Likviditási 0,1 % 17

18 Az előző évek gyakorlatához képest jelentősen változott a tartalékokra jutó befektetés eredményének jóváírása. Tekintettel arra, hogy január 01-től kötelező jelleggel bevezetésre került a választható portfoliós és elszámolóegységes nyilvántartási rendszer, a fedezeti céltartalékon belüli klasszikus, kiegyensúlyozott és növekedési portfolióra, a függő portfolióra a napi elszámolóárfolyam letétkezelő általi kiszámítása és a pénztár által a nyilvántartási rendszerben történő jóváhagyásával naponta kimutatásra/elszámolásra kerül az egyéni számlákon ill. a befizetésekhez kapcsolódóan a függő portfolióban a mindenkori napi hozam. A hozam elszámolás fő alapelve továbbra is az, hogy a befektetett eszközök úgy kerülnek csoportosításra, hogy az egyes tartalékok illetve az azonosítatlan befizetések állománya, különös tekintettel a fedezeti tartalék eszközei befektetésének eredményei elkülönítetten is megállapíthatók legyenek. A Pénztár döntése alapján2009. évben a működési és likviditási tartalékra, valamint az azonosított munkáltatói többlet hozamára realizált hozam és elési különbözet egyaránt jóváírásra került. A vagyon és letétkezelői jelentések alapján a befektetési analitikából portfolionként meghatározásra kerül a vagyonkezelő által befektetett eszközök, valamint a saját vagyonkezelésben lévő eszközözök hozama és elési különbözete, és a vagyonkezelés költségei közvetlenül az egyes tartalékok, illetve az függő portfolió javára elszámolásra is kerülnek. Terv Tény Teljesítés Létszám (fő) % Fedezeti céltartalék (ezer Ft) ,445, % Likviditási céltartalék (ezer F) , % Pénztári szolgáltatások fedezete /fedezeti céltartalék/ Terv Tény Teljesítés Szolgáltatási célú bevételek 6,636,100 6,970, % Befektetési tev. eredménye 4,460,637 5,249, % Meg nem fiz. tagdíjak hitelezési vesztesége 0 0 Fedezeti céltartalék képzése 11,096,737 12,219, % A tagdíjjellegű bevételek 5%-al nőtt a tervezett bevételhez képest, amely a csupán 97 %-os létszámterv teljesítése mellettjó teljesítménynek számít. A Pénztár szolgáltatási célú bevételei között jelentős mben 5 %-kal emelkedett a tagok által fizetett tagdíj évhez képest, viszont a tagdíjkiegészítések minimális csökkenést mutatnak. Munkáltatói tagdíjkiegészítést 34 mft ben, ebből egyéni számlákon 35 mft ot írt jóvá a pénztár. Egyéni tagdíjkiegészítést 667 fő fizetett 38 m Ft ben, ebből egyéni számlákon 36 mft-ot írt jóvá a Pénztár. Átlagos létszám mellett számított egy főre jutó tagdíjbevétel e Ft/fő. 18

19 Fedezeti biztonsági céltartalékok alakulása: Egyéni számlák nyitó állománya tagdíjbevéte l Az egyéni számlák alakulása adatok eft-ban Évközi bevétel alapátcsopo Évközi kiadás Egyéni számlák rtosítás Tb-be szolgált egyéb záróállomá hozam+ ÉK átlépés elhunyt áthozott visszalépés atás kiadás nya fedezet ,970,714 1,881,584 5,249,190 1,670,553 1,596,230 38,577 84, ,445,045 Szolgáltatási tartalék nyitó állománya Az szolgáltatási számlák alakulása Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete Tagoknak, nyújtott pénztári szolgáltatások adatok eft-ban Szolgáltatási tartalék záró állománya Pénztárunk évben csak egyösszegű szolgáltatást nyújtott Forrás: Elszámoló egységek választható portfoliónkénti, valamint a függő portfólióra vonatkozó nyitó záró árfolyamai, darabszámai: Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolya Megnevezés Nyitó darabszám Záró darabszám Nyitó árfolyam Záró árfolyam Klasszikus portfolió 1,802,645, ,712,245, Kiegyensúlyozott portfolió 10,303,182, ,706,140, Növekedési portfolió 29,208,284, ,834,936, Függő portfolió 1,290,200, ,564,069, Befektetési tevékenység eredménye Általános piaci folyamatok 1. Állampapír-piac 1.1. Hazai állampapír-piac A 2009-es év első negyedévében, a válság folytatódásával újabb eladási hullám bontakozott ki a régiós állampapír-piacokon. A nemzetközi befektetői körben újra erős hangsúlyt kapott a Középkelet európai régió sérülékenysége, az instabilitási kockázatok. A régió helyzetét sokan a Dél-kelet ázsiai térség 1998-as állapotához kezdték hasonlítgatni. Az aggodalmak főleg a Kelet-európai államok pénzügyi egyensúlytalanságával, magas eladósodottságával és a pénzügyi rendszerének szisztematikus kockázatának növekedésével voltak kapcsolatosak. 19

20 Természetesen a legsérülékenyebbnek tartott országok piacai sínylették meg legjobban az eladási hullámot, ennek megfelelően a devizák között a forint vezette a gyengülést, amelyben szorosan követte a zloty (az ukrán hrivnya eközben gyakorlatilag összeomlott). Magyarország a kötvénypiaci gyengüléssel kiemelkedő volt a régióban: míg a magyar rövid oldali hozamok körülbelül 500 bázisponttal emelkedtek, a lengyel 3 éves hozamokban csupán 80 bázispontos emelkedés következett be. A magas magyar devizahitel-eladósodottság okozta instabilitási kockázatok miatt, az MNB-nek a forint védelmére kellett berendezkednie, így a piac kamatemeléseket kezdett árazni a hozamgörbébe. A helyzet megoldásaként többen régiós szintű beavatkozást, Nyugat-európai régiós megmentőcsomagot, magyar részről pedig az MNB aktív piaci részvételét szorgalmazták. Az aktívabb részvétel jegyében lengyel mintára az MNB is a devizapiacra vezette az EU-tól támogatásként kapott forrásokat. Ez azonban, tekintve, hogy a piaci likviditáshoz képest csekély mennyiségről van szó önmagában a korlátozott jelentőséggel bírt. A kötvénypiac megingását, és az égbe szökő hozamokat (a 3 éves papírok hozamai 14%-ig ugrottak) látva, az ÁKK kötvény visszavásárlási aukciókat hirdetett, amelyek először csak a rövidebb, 2009, 2010, később pedig a 2011 és 2012-es sorozatokat érintették. Az intézkedéssel az ÁKK a drága kötvénypiaci finanszírozást cseréli az olcsóbb IMF hitelre. A költségvetés helyzetét tovább rontotta a zavaros belpolitikai helyzet. A miniszterelnök-váltást követően létrejövő új kormány továbbra sem rendelkezett jelentékeny társadalmi támogatottsággal, ami a befektetők szemében kockázatossá tette a komoly megszorításokat tartalmazó pótköltségvetés végrehajtását. Ez a negatív várakozás tükröződött abban, hogy március közepén végül az S&P mellett a Moody s is leminősítette Magyarországot. A második negyedévben a magyar államadósság finanszírozásával szemben ellenséges befektetői hangulat nagy fordulatot vett. A globális befektetői hangulat javulásával a nagy londoni bankházak, annak ellenére, hogy jelentős javulás az ország gazdasági fundamentumaiban nem következett be, már nem az adósságpálya fenntarthatatlanságáról cikkeztek, hanem arról, hogy az általuk vizsgált országok közül Magyarországnak lesz a legkisebb a költségvetési hiánya. A javuló hangulatban az ÁKK újra tudta éleszteni a kibocsátásokat. Kezdetben nagyon óvatosan kis mennyiségeket dobott a piacra, 15 Mrd forintos állományt kínált megvételre. Június végére sikeresen tudta növelni a mennyiséget 24 Mrd-ra: a kedvező hangulatban az aukciók többszörös túljegyzés mellett zajlottak. A harmadik negyedévben a magyar állampapír-piacon a globális pénzügyi piacokkal szinkronban kis volatilitás mellett végbemenő folyamatos erősödés volt megfigyelhető. Az emelkedést a jegybankok által mesterségesen létrehozott nagyon kedvező likviditási környezet tette lehetővé. A nagyon olcsó rövid lejáratú pénzekkel telepumpált bankrendszer a nullára leszállított kockázatmentes kamatok mellett egyre nagyobb kockázatokat vállalt a jövőbeni hozam reményében. A kockázati éhség növekedésének eredményeképp áramolhatott friss tőke, a nemzetközi összehasonlításban kockázatosnak nevezhető magyar államkötvények piacára. Kifejezett külföldi vételek a harmadik negyedév elején voltak tapasztalhatóak, ekkor főleg tengerentúli végbefektetőktől érkeztek vételi megbízások. A negyedév vége felé már inkább belföldiek álltak a vételi oldalon. A belföldiek vásárlási kedvét az optimista kilátások mellett a megváltozó nyugdíjpénztári szabályozás fűthette. A deviza megfelelési szabály bevezetése, és az, hogy 2011-re halasztották a 40%-os részvényarány (növekedési portfoliókban) kötelező elérésének határidejét, a forintdenominált magyar kötvények felé terelhettek a nyugdíjpénztáraknál lévő vagyonból. A függő portfoliókban lévő vagyon APEH azonosítása is augusztusra történt meg, a vagyonkezelők ekkor tudták a befektetési politikának megfelelően szétosztani a pénzeket, ami újabb belföldi vételi érdeklődéssel járt a hazai kötvénypiacon. A hozamgörbe alakjának tekintetében tovább folytatódott a hozamgörbe normalizálódása, a hosszú oldali hozamok kevesebbet estek, mint a kamatcsökkentési várakozások által erősen horgonyzott rövid oldaliak. A kedvező hangulatban a piac egyre biztosabbá vált a folyamatos kamatcsökkentéseket illetően. A magyar makrogazdasági háttér továbbra is jelentős teret ad a kamatcsökkentések számára, hiszen a konjunkturális helyzet változatlanul rosszabb az előrejelzéseknél, és nagyrészt emiatt rendre az elemzői várakozásokat alulmúló inflációs számok jelentek meg. Eközben a forint továbbra is erősnek tűnik, amire a folyó fizetési mérlegben 1995 óta nem látott többlet jelenthet magyarázatot, miközben a piaci szereplők többsége még mindig a forint gyengülésére spekulál. 20

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19 A NÉPSZABADSÁG MUNKAVÁLLALÓI NYUGDÍJPÉNZTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE Tartalomjegyzék: 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. évi éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Önkéntes pénztári ágazat alakulása A Generali (korábban Évgyűrűk) Önkéntes Nyugdíjpénztár 1999. október

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok... 2 I. 2. Általános adatok... 2 I.

Részletesebben

Beszámoló a 2009. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2010. január 15.

Beszámoló a 2009. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2010. január 15. Beszámoló a 2009. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2010. január 15. OTP Alapkezelő Zrt. 1 Tartalom 1. Összefoglaló... 3 2. Kötvénypiac... 4 2.1. Kötvénypiaci

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Cím: 1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 E-mail: office@erstenyp.hu Adószám: 18075285-1-41 ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/16 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB Indexkövető

Részletesebben

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet

BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára BEOLVADÓ PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGET ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA 2015. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához VIT Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés 2006. (nem végleges) 2 A Pénztár bemutatása A VIT Nyugdíjpénztár 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. Kiegészítő Wyugdíjpénzfá~ 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A

Részletesebben

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

Á L L A M P A P Í R P I A C

Á L L A M P A P Í R P I A C Á L L A M P A P Í R P I A C 1999. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT (JELEN KIADVÁNY A 2000-BEN KINYOMTATOTT ÉVES KIADVÁNY SZÖVEGES RÉSZÉNEK REPRODUKÁLT VÁLTOZATA. KISEBB ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK

Részletesebben

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2014 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Kincsem Kötvény Alap Megnevezése: CIB Kincsem

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Üzleti jelentés A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 2013-ban az alapszabályában, a 2013.

Részletesebben

Beszámoló a 2007. IV. negyedévi és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2008. január 15.

Beszámoló a 2007. IV. negyedévi és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2008. január 15. Beszámoló a 2007. IV. negyedévi és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2008. január 15. OTP Alapkezelő Zrt. 1 Tartalom 1. Összefoglaló... 3 2. Kötvénypiac... 5 2.1. Kötvénypiaci

Részletesebben

Beszámoló a 2008. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2009. január 15.

Beszámoló a 2008. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2009. január 15. Beszámoló a 2008. IV. negyedéves és éves befektetési üzletmenetről az OTP Egészségpénztár részére 2009. január 15. OTP Alapkezelő Zrt. 1 Tartalom 1. Összefoglaló... 3 2. Kötvénypiac... 5 2.1. Kötvénypiaci

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2003. JÚNIUS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2003. JÚNIUS JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 23. JÚNIUS Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfôosztálya és Közgazdasági fôosztálya Vezetôk: Dr. Kálmán Tamás ügyvezetô igazgató, Hamecz István ügyvezetô igazgató Kiadja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár. 2012. évi éves beszámolójához OTP Magánnyugdíjpénztár v.a. Kiegészítő melléklet az OTP Bank Nyrt. Magánnyugdíjpénztár 2012. évi éves beszámolójához Budapest, 2013. január 28. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 4 I.1. Alapításra

Részletesebben

Á L L A M P A P Í R P I A C

Á L L A M P A P Í R P I A C Á L L A M P A P Í R P I A C 2000. ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT RT. (JELEN KIADVÁNY A 2001-BEN KINYOMTATOTT ÉVES KIADVÁNY SZÖVEGES RÉSZÉNEK REPRODUKÁLT VÁLTOZATA. KISEBB ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK AZ EREDETI

Részletesebben

Előszó. Töröcskei István vezérigazgató

Előszó. Töröcskei István vezérigazgató ÉVES JELENTÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSÉRŐL 2013 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK) éves államadósság-kezelési beszámolója az elmúlt egy naptári

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 186683-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 214. december 31. Budapest, 215.

Részletesebben

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r

ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r ING Ö nké ntés Nyugdí jpé nztá r TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. A pénztár és a pénztári vezetés... 4 III. Az ING Önkéntes Nyugdíjpénztár

Részletesebben

MAKRO MONITOR. 2009. június 22.

MAKRO MONITOR. 2009. június 22. MAKRO MONITOR 9. június. 9. június. Globális gazdasági környezet: Fordulatot mutató adatok Az előretekintő konjuktúra indexek a bizalmi indikátorok és az ipari termelés alakulása stabilizálódást mutatnak,

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2014 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 2005. ÁPRILIS JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 25. ÁPRILIS Jelentés a pénzügyi stabilitásról 25. április Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási fõosztálya, Közgazdasági fõosztálya, Pénzügyi elemzések

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 21. február Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfõosztálya és Pénzpolitikai fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága Kiadásért felel: Dr. Kovács Erika ügyvezetõ

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA Budapest, 2013. május 29. 2012 évi éves beszámoló kiegészítő melléklete KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Részletesebben