Argenta Tanulmányok 2008/1. Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Argenta Tanulmányok 2008/1. Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák"

Átírás

1

2

3 Argenta Tanulmányok 2/1 Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák Darvas Zsolt és Szapáry György 2. május 31.

4 Az Argenta Tanulmányok kiadványsorozat célja, hogy a társaság Pénzügyi Kutatócsoportjában készült, a szélesebb szakmai közvélemény érdeklődésére számot tartható tanulmányokat bemutassa, és az olvasókat olyan észrevételekre ösztönözze, amelyeket a szerzők felhasználhatnak további kutatásaikban. ISSN 17-6 (Nyomtatott) ISSN (Online) Argenta Tanulmányok 2/1 Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák * Darvas Zsolt, az Argenta Pénzügyi kutatócsoport kutatási főtanácsadója, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa Szapáry György, a Közép-Európai Egyetem (CEU) tanára és az OTP Bank Igazgatóságának tagja, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke * Jelen tanulmány az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) megbízásából készült az projekt részeként. A szerzők köszönik a hozzászólásokat és a hasznos tanácsokat Olivier Blanchardnak, Marco Butinak, Csajbók Attilának, Zdeněk Čechnek, Servaas Deroosenak, Égert Balázsnak, Jürgen Krögernek, Jean Pisani-Ferrynek, Christopher Pissaridesnek, Schepp Zoltánnak, Paul Kutosnak, Massimo Suardinak és Székely Istvánnak, továbbá a szemináriumok és konferenciák résztvevőinek az Európai Bizottságnál Brüsszelben, a Magyar Nemzeti Banknál és a Corvinus Egyetemen Budapesten, az észt központi banknál Tallinnban, a Münster-i Egyetemen, valamint a brazil jegybanknál São Paulo-ban. A tanulmányban kifejtett vélemények a szerzők saját véleményei, és nem szükségképpen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. A tanulmány az Európai Bizottság hozzájárulása alapján jelenik meg magyar nyelven is. A tanulmány eredeti, angol nyelvű változata 2 februárjában jelent meg és az alábbi honlapon érhető el: Argenta ZRt. Budapest 126 Hűvösvölgyi út 27.

5 Tartalmi összefoglaló Tanulmányunk azokat a kockázatokat és kihívásokat vizsgálja, melyekkel az új EUtagállamok néznek szembe az euróhoz vezető úton, valamint elemzi az euró bevezetésével és a bevezetés időzítésével kapcsolatos stratégiákat is. Megvizsgáljuk a reál- és nominális konvergencia kapcsolatát az euróövezethez történő csatlakozás szemszögéből. Véleményünk szerint a gazdaság egy főre eső jövedelemben mért kezdeti fejlettségi szintje, valamint a reálkonvergencia sebessége kihatnak a követendő stratégiákra és a belépés időzítésére. Ugyanis minél alacsonyabb az egy főre eső jövedelem, annál nagyobb árszínvonalbeli lemaradással rendelkezik egy ország, amit be kell hoznia, és annál nagyobb a veszélye a túlzott hitelnövekedéseknek és annak, hogy a gazdaság túlfűtötté válik. Úgy gondoljuk, hogy az inflációkövetés lebegő árfolyam mellett megfelelőbb az árszínvonal felzárkózási folyamatának kezelésére, mint valamilyen merev árfolyamrögzítés. Elemezzük a maastrichti kritériumokat az új EU-tagállamok gazdasági jellemzőinek szempontjából, és az inflációs kritérium módosítását javasoljuk, mely jelenlegi formájában elvesztette közgazdasági értelmét. JEL besorolás: E31, E2, E6, F3 Kulcsszavak: eurózóna-bővítés, konvergencia, árfolyam, infláció, Maastricht 3

6 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS AZ EURÓBEVEZETÉS KEZDETI FELTÉTELEI A nominális- és reálkonvergencia kapcsolata: nagy különbségek az új tagállamok között A Balassa-Samuelson-hatás: az árszínvonal konvergenciájának csökkenő jelentőségű és csupán egyik eleme Valutaárfolyam: sokkok forrása? Monetáris transzmisszió: a belföldi monetáris politika hatásosságának korlátai Államháztartás: számottevő különbségek az országok között Az OCA-kritériumoknak való megfelelés: nem rosszabb, mint az eurózóna-tagok esetében Külkereskedelmi integráltság és az üzleti ciklusok összehangoltsága A kibocsátás volatilitása és a gazdasági struktúrák Munkaerő- és árupiacok Pénzügyi integráció Összegzés KOCKÁZATOK, KIHÍVÁSOK ÉS HOSSZÚTÁVÚ STRATÉGIÁK Tőkeáramlások: számos kockázat A túlzott hitelállomány-növekedés és a túlfűtött gazdaság veszélye: a nagy kihívás Idegen valutában felvett hitelek: hogyan kezeljük ezeket? Fiskális politika: nem tökéletesen helyettesíti a monetáris politikát a sokkok kezelésében Jövedelempolitika: fontos részét kellene képeznie a gazdaságpolitikának Strukturális politikák: támogató eszközök Tanulságok néhány jelenlegi euróövezeti tag tapasztalataiból AZ EURÓBEVEZETÉS STRATÉGIÁI ÉS IDŐZÍTÉSE A monetáris és árfolyampolitika együttesének megválasztása Maastrichti kritériumok: megfelelőek-e az új tagok számára? Inflációs kritérium: miért kellene módosítani? Hosszú távú kamatláb kritérium: nem akadály Árfolyamkritérium: van értelme Fiskális kritériumok: az új tagországok esetében is ésszerűek Az euróbevezetés időzítése: korai bevezetés vagy a nagyobb reálkonvergencia kivárása? KÖVETKEZTETÉSEK HIVATKOZÁSOK FÜGGELÉK: EGY PANELREGRESSZIÓS MODELL EREDMÉNYEI AZ ÁRSZÍNVONAL MEGHATÁROZÓDÁSÁRÓL A modell Becslési eredmények Az árszínvonal-konvergencia kilátásai...

7 Ábrajegyzék 1. ábra: Egy főre jutó GDP vásárlóerőparitáson (EA12 = 1), ábra: Fogyasztói árszint (EA12 = 1), ábra: Belföldi hitel (a GDP százalékában), ábra: Nominális árfolyam ECU/EUR-viszonylatban (199 = 1), ábra: CPI-alapú effektív reálárfolyam (199 = 1), ábra: Teljes gazdaságra vonatkozó munkaegységköltségen alapuló effektív reálárfolyamok (199 = 1), ábra: A kibocsátás és az árszínvonal konvergenciája, 199 és ábra: Áram- és gázárak, ábra: Az államhátartás egyenlege (a GDP százalékában), ábra: Az államháztartás bruttó adóssága (a GDP százalékában), ábra: Az EA12 és az EU27 részesedése az exportban (százalék), 2-26 közötti időszak átlaga ábra: A gazdasági ciklusok összehangoltsága az EA12-vel, ábra: A gazdasági ciklusok volatilitása, ábra: A munkaerő védettségére vonatkozó szabályozások (EPL), az 199-es évek végén és 23- ban ábra: Az aktív munkaerőpiaci kiadások (ALMP) (a GDP százalékában), az 199-es évek végén és 2-26-ban ábra: Adóék egyéni munkavállaló, valamint egy átlagos család esetén (a teljes bérköltség százalékában), ábra: Szakszervezeti tagság a teljes foglalkoztatottság százalékában, ábra: Árupiaci szabályozás (PMR) ábra: 3 hónapos bankközi kamatlábak, ábra: 1 év lejáratú államkötvények hozamai, ábra: Kamatláb-különbözetek az EA12-höz képest ábra: A részvényárfolyamok havi változásának korrelációja az euróövezet részvényárfolyamváltozásaival, ábra: Részvénypiaci kapitalizáció és forgalom (a GDP százalékában), ábra: Nettó tőkeáramlás (a GDP százalékában), ábra: Három hónapos bankközi reálkamatlábak (múltbeli inflációt használva), ábra: A vállalati és háztartási bankhitelek, ábra: Inflációs ráta (százalék), ábra: Nominálbérek a feldolgozóiparban (éves százalékos növekedés), ábra: Feldolgozóipari fajlagos munkaköltség (éves százalékos növekedés), ábra: Reál ingatlanárak és reál lakáshitelek (éves átlagos százalékos változás), ábra: GDP-növekedéshez való hozzájárulás, az és közötti időszakok átlagai (százalékpont) ábra: A folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP százalékában), ábra: Exportpiaci részesedés a világ összes importjában (százalék), ábra: A globális versenyképességi index, ábra: Rosszhitel-állomány és tőke-megfelelési mutatók a bankszektorban ábra: Aktivitási és foglalkoztatási ráta a 1-6 éves korosztály körében (százalék), ábra: Reálbér és termelékenység a feldolgozóiparban (éves átlagos százalékos változás), ábra: Ausztria felzárkózása Németországhoz,

8 39. ábra: Inflációs kritérium: jelenlegi és javasolt referenciaértékek, december 2. április ábra: Hipotetikus felzárkózási forgatókönyvek ábra: Az egy főre eső GDP növekedéstöbblete és a belföldi kereslet/gdp arány a 12 új tagállamban ábra: Alap felzárkózási forgatókönyv: vásárlóerő-paritáson számolt egy főre eső GDP, ábra: Alap felzárkózási forgatókönyv: a belföldi kereslet/gdp és a kamatláb-különbözet, Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: A főbb gazdasági mutatók táblázat: a Balassa-Samuelson (BS) hatás, táblázat: Az effektív reál- és nominális árfolyamok variancia-felbontása táblázat: Az idegen valutában felvett kölcsönök hányada (az összes kölcsön százalékában) táblázat: A gazdaság struktúrája (százalék), az és 2-6 közötti időszakok átlagai táblázat: A külföldi hitelintézetek részesedése az összes eszközből (százalék), táblázat: A háztartási hitelek kamatfelára a három hónapos bankközi kamatokhoz képest, valamint a reálkamatlába, a 2-27 időszak átlaga.... táblázat: Bruttó külső adósság (a GDP százalékában), táblázat: A maastrichti kritériumok teljesítése (a legutolsó rendelkezésre álló adatok) táblázat: Panel modellek az árszínvonal meghatározódására a 12 új tagállamban táblázat: Az egy főre eső GDP vásárlóerő-paritáson számolt növekedéstöbblete az eurózónatagokhoz viszonyítva 2-27-ben (százalék) táblázat: Alap forgatókönyv: várható éves átlagos árszínvonal-konvergencia

9 1. Bevezetés Az EU-hoz 2 óta csatlakozott tizenkét új tagállam nem rendelkezik olyan mentességgel, mint Dánia és az Egyesült Királyság, így a Szerződés értelmében be kell vezetniük az eurót. Az euróbevezetés időzítése a nominális konvergencia maastrichti kritériumainak teljesítésétől függ. A valutaunió előnyei általában, illetve az euró bevezetésének előnyei az egyes EUtagállamokra nézve egyaránt nagy figyelmet kaptak a szakirodalomban. 1 Elég itt csak a fontosabbakat megemlíteni. A valutaárfolyam ingadozásának, valamint az ebből adódó bizonytalanságnak és a tranzakciós költségeknek a kiküszöbölésével a valutaunió előmozdítja a külkereskedelmet 2 és a pénzügyi integrációt 3, továbbá fokozza az ártranszparenciát és ezáltal a versenyt. Az új tagállamok számára az eurózóna-tagság a monetáris politika hitelességének növekedését is lehetővé tenné, amennyiben a közös monetáris politikát hitelesebbnek tartják számon, mint az adott ország önálló monetáris politikáját. Végül pedig az euróbevezetés felé történő haladás és az ezzel együtt járó vágy, hogy a reál- és nominális konvergenciát fenntarthatóvá tegyék, reformokat is elősegíthet, például olyan területeken, mint a fiskális intézmények és fiskális transzparencia, a dereguláció, a jövedelempolitika, stb. Mindezen előnyök nagyobb növekedéshez és jobb életszínvonalhoz vezethetnek az egész társadalom számára. Tanulmányunknak a célja az, hogy feltárja és megvitassa a következő kérdéseket: (i) az új tagállamok tulajdonságait és kezdeti feltételeit adottnak véve melyek a kockázatok és kihívások az euróhoz vezető úton és az euró bevezetését követően; és (ii) milyen stratégiát célszerű követni az euróbevezetés időzítését illetően. Az új tagállamok kezdeti feltételeit az euróbevezetés szempontjából vesszük szemügyre. Ennek érdekében tanulmányunk áttekinti a lényeges makroökonómiai folyamatokat és strukturális mutatókat. Bemutatjuk azoknak a modellszámításoknak az eredményeit, melyek a reál- és nominális konvergencia kapcsolatát vizsgálják az új tagállamok felzárkózási folyamatában; közzétesszük a rendelkezésre álló legfrissebb adatokat a Balassa-Samuelson-hatásról; bemutatjuk azokat az új számításokat, melyek azt vizsgálják, hogy a valutaárfolyam vajon csillapította-e a sokkokat, vagy sokkok forrásaként szolgált inkább a Közép- és Kelet-Európai (KKE) országok számára; valamint frissítjük a számításokat az üzleti ciklusok együttmozgásáról és a kibocsátás volatilitásáról a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján. Ezek különösen fontos kérdések, amikor az euróövezethez való csatlakozásról van szó. Amikor a kockázatokat és kihívásokat tárgyaljuk, tanulmányunk sorra veszi azokat a tanulságokat, melyeket az euróövezet azon tagjainak tapasztalataiból vonhatunk le, akik az új tagokéhoz hasonló kihívásokkal néztek korábban szembe. Amikor ezt tesszük, az Európai Bizottság tartalmas elemzésére támaszkodunk (Európai Bizottság, 26). 1 Lásd főként Eichengreen (1992), Emerson et al. (1992) és De Grauwe (22) tanulmányait. Mongelli (2) átfogó áttekintést szolgáltat az optimális valutaövezetek irodalmáról. Csajbók és Csermey (22) az euró bevezetésének költségeit és hasznait vizsgálja Magyarország esetében. A Magyar Nemzeti Bank 2-as konvergencia-jelentése kitűnő elemzést ad többek között arról, hogy Magyarország optimális valutaövezetet alkot-e az euróövezettel, tárgyalja a gyors hitelnövekedés kockázatait, az infláció és árkonvergencia kérdését, az euró külkereskedelem-bővítő hatását, néhány korábban csatlakozott euróövezet tagország tapasztalatait, a magyar költségvetés kihívásait és a strukturális reformok kérdését; lásd Magyar Nemzeti bank (2). 2 Rose (2) azt találja, hogy a valutauniók számottevően növelik a kereskedelmet. Sok más szerző talált hasonló szignifikáns pozitív hatást, bár ezek a hatások nem voltak olyan jelentősek, mint Rose esetében. Lásd Rose és Stanely (2) metaelemzését e témakör empirikus kutatási eredményeiről. 3 Lásd például De Grauwe és Mongelli (2) tanulmányát és az EU Economy 26 Review-t. De Grauwe és Schnabl (2), valamint Schnabl (27) empirikus vizsgálatai például azt bizonyítják, hogy az árfolyam-stabilitás hatása a növekedésre kis nyitott gazdaságokban pozitív. 7

10 Azt találjuk, hogy az új tagországok helyzete a hagyományos optimális valutaövezet (Optimal Currency Area, OCA) jellemzőinek tekintetében számottevően javult az évek során, és mostanra mindent egybevetve nem rosszabb, sőt bizonyos esetekben még jobb is, mint több jelenlegi eurózóna-tagok helyzete. Úgy véljük, hogy az OCA-kritériumoknak való megfeleléssel ezután már nem lesz különösebb gond, ami az euróbevezetésre való felkészültséget illeti. Azt találjuk, hogy főként egy ország egy főre eső GDP-ben mért fejlettségének kezdeti szintje, valamint a reálkonvergencia sebessége határozzák meg az árszínvonal konvergenciáját. A hosszú távú relatív inflációt az árszínvonal konvergenciája és az alkalmazott árfolyamrendszer határozzák meg. A legalacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező országok rendelkeztek a legnagyobb kezdeti árszint-lemaradással. Ugyanakkor a kevésbé fejlett KKE országok rendelkeznek a legalacsonyabb kezdeti GDP-hez viszonyított hitelaránnyal is és így a túlzott hitelnövekedés (credit boom) legnagyobb esélyével, ahogy a hitelek az egyensúlyi szintjükhöz konvergálnak. A legfontosabb kérdés így az, hogy figyelembe véve a kezdeti fejlettséget, a monetáris unión belül vagy kívül lehet-e jobban menedzselni az árszínvonal felzárkózási folyamatát, és ebből következően az euró felé való átmenetet lebegő vagy rögzített árfolyamrendszeren belül lehet-e jobban megvalósítani. A felzárkózási folyamat megvalósításához legalkalmasabb árfolyam- és monetáris rendszer kombinációjának megválasztása összetett kérdés. Tanulmányunkban amellett érvelünk, hogy a merev árfolyamrögzítést (hard peg) alkalmazó új tagállamok számára a fő kockázatot az jelenti, hogy nincs lehetőségük arra, hogy a nominális árfolyamuk felértékelődjön, ezáltal segítve az árszínvonal konvergenciáját. Ezért az árszínvonalkonvergencia teljes mértékben az inflációban csapódik le, ami pedig alacsony vagy zérus kockázati prémium mellett túlzottan alacsony reálkamatlábakhoz vezet. Ez magában hordozza a túlzott hitelnövekedés veszélyét, amely nagy külső egyensúlytalanságokhoz vezethet. A merev árfolyamot alkalmazó balti országokban ezekhez hasonló folyamatok zajlottak le az elmúlt években. A lebegő árfolyamrendszerű inflációkövető országok számára a nominális árfolyam felértékelődésének lehetősége valamivel több rugalmasságot biztosít arra, hogy befolyásolják az inflációt és elősegítsék az árszínvonal konvergenciáját, azonban a monetáris politika mozgásterének lehetőségét nem szabad túlbecsülni. Ugyanis az új tagállamok magas fokú pénzügyi integrációjának és az euróövezetbe való belépéshez kötődő várakozások által befolyásolt tőkebeáramlásnak köszönhetően a belföldi monetáris politika hatásossága erőteljesen korlátozott. Akár rögzített, akár lebegő árfolyamrendszer mellett működik a gazdaság, világos, hogy más politikák, nevezetesen a fiskális, jövedelem- és strukturális politikák is fontos szerepet játszanak az infláció megfékezésében. A siker fontos összetevője a termelékenységnövekedés, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a gazdasági felzárkózás zökkenőmentesen, árstabilitás mellett menjen végbe. A reálkonvergencia folyamatával kapcsolatos az a kérdés, hogy a kilencvenes évek elején lefektetett maastrichti inflációs és árfolyam-stabilitási kritériumok, amelyeket akkor egy homogénebb gazdasági fejlettségű országcsoport számára találtak ki, összeegyeztethetőke a legtöbb új tagállam alacsony mértékű reálkonvergenciájával. Vagy másképpen szólva, vajon ezek a kritériumok olyanok-e, hogy óhatatlanul kizárnak a monetáris unióból olyan országokat, melyek már elértek egy olyan állapotot, ahol normálisan működhetnének az euróövezeten belül és élvezhetnék a tagság előnyeit. Megvizsgáljuk és javasoljuk a

11 maastrichti inflációs kritérium módosításának kérdését. Úgy véljük, ez a kritérium jelenlegi formájában elvesztette közgazdasági értelmét. Egy olyan megközelítést ajánlunk, mely indokolhatóbb közgazdasági tartalommal bír, és amely valamelyest növelné az inflációs ráta elfogadható nagyságát az euróövezethez való csatlakozáskor. A teljes euróövezet inflációjára való hatás minimális lenne. Az új tagállamok között vizsgáljuk Ciprust, Máltát és Szlovéniát is, melyek már csatlakoztak az euróövezethez. Ezért mikor az euróövezetről beszélünk, ebben a tanulmányban beleértve a táblázatokat és ábrákat is a 12 régi eurózóna-tagra (euro area 12, röviden: EA12) utalunk. Ciprus és Málta már régóta piaci feltételek mellett működnek. A KKE országok azonban négy évtizeden keresztül tervgazdaságként működtek, és ezen országokban a piacgazdaságok intézményeit és mechanizmusait fokozatosan és különböző gyorsasággal vették át az 199-es évek elejétől kezdődően. Gazdaságaik emiatt olyan jellemzőkkel bírnak, melyek nem szükségképpen érvényesek Ciprusra és Máltára. Tanulmányunk további részei a következőképpen tagolódnak: a II. szakaszban áttekintjük az új tagállamok kezdeti feltételeit az euró bevezetésének szempontjából; a III. szakaszban tárgyaljuk az euróhoz vezető út és az euróövezeti csatlakozás utáni időszak kockázatait, kihívásait és a hosszú távú stratégiákat; a IV. szakaszban ezen kihívások fényében sorra vesszük az euróbevezetéssel és annak időzítésével kapcsolatos stratégiákat; végül a VI. szakaszban összefoglaljuk az elmondottakat. Ez a tanulmány nem vizsgálja azt a három régi EU-tagállamot (Dániát, az Egyesült Királyságot és Svédországot), melyek nem tartoznak az euróövezethez. Dánia követi az ECB monetáris politikáját, és csak azért nem tagja az euróövezetnek, mivel népszavazáson elutasította az euró bevezetését. Svédország tagságát választói ugyancsak népszavazáson utasították el. Mivel Svédország nem rendelkezik mentességgel, úgy maradhat csak az euróövezeten kívül, hogy nem lép be az ERMII-be s így nem teljesíti az egyik maastrichti kritériumot. Az Egyesült Királyság Pénzügyminisztériumának Öt Tesztje kimerítően felsorolja azokat a feltételeket, melyek mellett az Egyesült Királyság számára előnyös lenne bevezetni az eurót: tanulmányunk nem tudna érdemi hozzájárulást adni ehhez az alapos munkához. 9

12 2. Az euróbevezetés kezdeti feltételei 2.1. A nominális- és reálkonvergencia kapcsolata: nagy különbségek az új tagállamok között Az új tagállamok gazdasági folyamatainak szembeötlő jellegzetessége az egy főre jutó GDPben mutatkozó felzárkózásuk, illetve az ezzel kapcsolatos árszínvonalbeli konvergencia (1. és 2. ábra). A közgazdasági elmélet jól ismert állítása, hogy a gazdagabb országok azonos valutában kifejezve jellemzően magasabb árszínvonallal rendelkeznek, és ezáltal a felzárkózó országok teljes inflációs rátája magasabb és/vagy nominális árfolyamuk felértékelődik a felzárkózás alatt. Amint arról később szót ejtünk, az árszínvonal-konvergencia legfontosabb elméleti alapja a Balassa-Samuelson-hatás. Az árszínvonal-konvergencia egy egyensúlyi jelenség, azonban átmeneti tényezők, így például gazdasági túlfűtöttség is okozhatja az árszínvonal emelkedésének megfigyelt sebességét. Ebből következik, hogy nem valószínű, hogy azok az országok, amelyek magas növekedéssel rendelkeznek, akárcsak a legtöbb új tagállam, egyszerre érjenek el stabil nominális árfolyamot és alacsony inflációt, legalábbis addig nem, amíg valamekkora árszínvonal-konvergencia be nem következik. 1. ábra: Egy főre jutó GDP vásárlóerőparitáson (EA12 = 1), Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Ciprus Málta Észtország Lettország Litvánia Románia Bulgária Ausztria Finnország Írország Spanyolország Portugália Görögország Forrás: Eurostat. 2. ábra: Fogyasztói árszint (EA12 = 1), Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Ciprus Málta Észtország Lettország 1 Litvánia Románia Bulgária Ausztria Finnország Írország Spanyolország Portugália Görögország Források: Eurostat ig; a 27-es értékeket mi számítottuk a hazai és EA12-beli inflációt, valamint az euró árfolyamváltozásait felhasználva. Megjegyzés: A mutatott értékek a magánháztartások végső fogyasztásának összehasonlító árszintjét mutatják, és magukban foglalják a közvetett adókat is (EA12 = 1).

13 Az 1. táblázat kiindulásként összefoglalja az új tagállamok és néhány euróövezet tag főbb gazdasági mutatóit. A táblázat az 199-ös, EA12-átlaghoz viszonyított egy főre jutó GDP szerint rangsorolja az új tagokat. A rangsor élén az a Ciprus áll, amely 199-ben a legmagasabb relatív egy főre jutó GDP-vel rendelkezett (99,3%), a rangsort pedig Lettország zárja a legalacsonyabb értékkel (31,%). A jövőbeli kihívásokra összpontosítunk, ezért a fő gazdasági mutatókat csak az elmúlt négy év (2-27) időszakára mutatjuk be az 1. táblázatban. Az öt legalacsonyabb egy főre eső GDP-vel rendelkező ország 199-ben a három balti állam, valamint Bulgária és Románia voltak. Még a legutóbbi években is ezek az országok mutatták fel a leggyorsabb éves GDP-növekedést, a leggyorsabb hitelexpanziót, a legnagyobb folyófizetésimérleg-deficitet, a leggyorsabb béremelkedést, és ezen országok közül négy rendelkezett a legmagasabb inflációval, nem számítva Magyarországot, ahol az inflációnak nemrég adóemelések és hatósági árkiigazítások adtak lökést, melyek az elszaladó fiskális deficitet igyekeztek kezelni. Ez az öt ország egyben a legalacsonyabb kezdeti árszintet is magáénak tudhatta az 199-es évek közepén (kivéve Észtországgal), valamint a legalacsonyabb hitel/gdp arányt is (3. ábra). Az itt felsorolt országok közül négy rögzített árfolyamrendszer mellett működött, Románia viszont lebegtette valutáját. 3. ábra: Belföldi hitel (a GDP százalékában), Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Ciprus Málta Észtország Lettország Litvánia Románia Bulgária Ausztria Finnország Írország Spanyolország Portugália Görögország Forrás: IMF, IFS. Megjegyzés: A 27. évi értékek saját előrejelzéseink, amihez a legtöbb ország esetén negyedévi adatokat használtunk, más országokhoz pedig negyedévieket. Ha a legmagasabb 199-ös egy főre eső GDP-vel rendelkező négy országot vizsgáljuk, vagyis Ciprust, Máltát, Csehországot és Szlovéniát, ezek az országok alacsonyabb GDPnövekedést, lassabb hitelexpanziót, kisebb folyófizetésimérleg-deficitet illetve alacsonyabb béremelkedést és inflációt tapasztaltak az elmúlt években. Ezen országok közül kettő, Ciprus és Málta rögzített árfolyammal rendelkezett, Csehország lebegő árfolyamrendszert, Szlovénia pedig egy szűk mozgásterű irányított lebegtetést alkalmazott, az utóbbi években gyakorlatilag rögzítve valutáját. Az egy főre eső GDP alapján számított rangsor közepén elhelyezkedő három ország (Magyarország, Szlovákia és Lengyelország) a rangsor végén található öt országhoz képest szintén alacsonyabb GDP-növekedéssel (kivéve Szlovákiát), kisebb hitelexpanzióval, alacsonyabb folyófizetésimérleg-deficittel és alacsonyabb inflációval (kivéve Magyarországot, mint azt említettük) rendelkezett. Mindhárom országban lebegő árfolyamrendszer volt érvényben. 11

14 1. táblázat: A főbb gazdasági mutatók GDP/fő, vásárlóerőparitáson Hitel / GDP Külső adóssá g / GDP Feldolg. termelé kenysé g GDP Magánf ogyasz tás Berzhá zás Export Import Folyó fiz.mérl eg / GDP Reál bankkö zi kamat Hitel 2-27 átlaga Euró árfolya m Reálárf olyam CPI Reálárf olyam ULC (EA12) Költség vetés/ GDP Feldolg ozóipar i bér Infláció Árfolyamrendszer Ciprus rögzített Málta n.a rögzített Csehország lebegő Szlovénia irányított Magyarország lebegő Szlovákia lebegő Lengyelország lebegő Észtország rögzített Litvánia rögzített Bulgária rögzített Románia lebegő Lettország rögzített EA rögzített Ausztria rögzített Finnország rögzített Írország rögzített Spanyolország rögzített Portugália rögzített Görögország rögzített Források: A forrásokat táblázataink és ábráink alatt soroljuk fel. Megjegyzés: a százalékos változást jelöli. A Hitel, Euróárfolyam, Feldolgozóipari bér és Infláció esetében a nominális növekedési ütemeket tüntettük fel; a többi növekedési ütem reálértékben értendő. A szlovén belföldi hitel/gdp 26-os adat. 12

15 Ha azt vizsgáljuk, hogy miként változott az 199-es évek közepe óta a nominális árfolyam abban a hat országban, amely lebegő árfolyammal rendelkezett, 6 akkor vegyes képet kapunk (. ábra). Románia árfolyama erősen leértékelődött 2-ig, azóta pedig felértékelődőben van. Románia 2-ben állt át az inflációs célkövetésre. Szlovénia irányított árfolyama 2-ig leértékelődött, azután pedig stabil maradt mindaddig, amíg 27 januárjában az ország bevezette az eurót. Magyarország árfolyama leértékelődött, amíg 21 májusában az ország a csúszó leértékelés időszakát követően be nem vezette az inflációs célkövetést, azóta pedig anélkül ingadozott, hogy bármilyen szignifikáns le-, illetve felértékelődési trendet mutatott volna. Lengyelországban az árfolyam jelentős leértékelődések és felértékelődések időszakán is keresztülment, 2 óta pedig az árfolyam felértékelődőben van. Lengyelország 199-ban vezette be az inflációs célkövetést a csúszó leértékelés és fokozatosan szélesedő árfolyamsáv időszaka után. Egyedül Csehországban és Szlovákiában érezhető erős felértékelődési trend az 199- es évek közepe óta. A cseh korona árfolyama 1997-ben kezdett lebegni, az inflációs célkövetést pedig 199-ban vezették be. Szlovákiában 199 óta lebeg az árfolyam, és az ország 2-ben belépett az ERMII-be. Ez a két ország, melyek az 199-es évek közepén a legalacsonyabb árszínvonallal rendelkeztek a fejlettebb KKE országok között, egyben a legalacsonyabb inflációt is magukénak tudhatják az utóbbi években, melyben feltehetően nagy szerepe volt az árfolyam nominális felértékelődésének, ahogy ezt a későbbikben elemezzük.. ábra: Nominális árfolyam ECU/EUR-viszonylatban (199 = 1), Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Ciprus Málta Észtország Lettország Litvánia Románia Bulgária EA12 Ausztria Finnország Írország Spanyolország Portugália Görögország Forrás: Saját számításaink az Eurostat adatai alapján. A 2-ra vonatkozó adat a 2. májusi érték változatlanságát feltételezi az év hátralévő részére. Megjegyzés: az index növekedése nominális felértékelődést jelent. Az árszínvonal-konvergencia ábrázolásának egy másik módja a fogyasztói árindexen (CPI) alapuló effektív árfolyam (. ábra), ami nagyon hasonló dinamikus alakulást mutat, mint a 2. ábrán látható összehasonlító árszintek. A gazdaság egészére számított fajlagos 6 Az új tagállamok nem egyforma árfolyamrendszereket tartottak fent, és alkalmanként változtatták is árfolyamrendszerüket. Az alkalmazott árfolyamrendszerek a valutatanács, a valutakosárhoz történő rögzítés, a csúszó leértékelés, az irányított lebegtetés és a szabadon lebegtetés voltak. Jelenleg négy ország tagja az ERMIInek: Észtország és Litvánia egyoldalúan elköteleződött a rögzített árfolyam mellett, Lettország +/-1%-os sávban lebegtet egyoldalúan elköteleződve ehhez a sávhoz, Szlovákia pedig a szokásos +/-1%-os sávot választotta. Bulgária valutatanáccsal rendelkezik, az eurót használva horgonyvalutaként. Csehország, Lengyelország és Románia inflációs célkövetést folytat szabadon lebegő árfolyam mellett, míg Magyarország inflációs célkövetése az euróhoz viszonyított +/-1%-os árfolyamsáv mellett valósult meg 2. februárjáig, amikor az árfolyamsávot eltörölték. Mielőtt az euróövezethez csatlakozott volna, Ciprus árfolyama viszonylag szűk sávban ingadozott, Málta rögzített árfolyammal rendelkezett, Szlovénia pedig egy többé-kevésbé irányított lebegtetést alkalmazott. 13

16 munkaköltségen (unit labour cost, ULC) alapuló reál effektív reálárfolyamok (real effective exchange rate, REER) hasonló trendet mutatnak, mint a CPI-alapú reálárfolyamok. A három fejlettebb ország sokkal kisebb mértékű felértékelődéseken ment keresztül 199 és 27 között, mint a fejletlenebb országok: az ULC-alapú reálárfolyam Szlovéniában valójában stagnált (6. ábra). A legnagyobb felértékelődések Romániában (1%) és Litvániában (1%) következtek be. Ugyanakkor Bulgáriában a felértékelődés csupán 2%-os volt. A többi kevésbé fejlett KKE-országban a felértékelődés mértéke 6 és 9 százalék közötti volt.. ábra: CPI-alapú effektív reálárfolyam (199 = 1), Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Ciprus Málta Észtország Lettország Litvánia Románia Bulgária Ausztria Finnország Írország Spanyolország Portugália Görögország Források: 26-ig minden országra Eurostat (1 kereskedelmi partnerre számolva). A 27-es értékek három különböző forrásból származnak: (1) A régi EU-tagok esetében az Eurostat-adatok negyedévéig elérhetőek. (2) Négy KKEországra (Észtország, Lettország, Litvánia és Szlovénia) saját számításaink a 2 legnagyobb kereskedelmi partnerrel szemben, az árfolyam- és fogyasztói árindex adatokat az IMF-től vettük (27 szeptemberéig). (3) A fennmaradó nyolc EUtagállam esetén az effektív reálárfolyamokat (REER) az IMF számította a világ összes országával szemben (27. augusztusig elérhető). Megjegyzés: Az index növekedése reálfelértékelődést jelent. 6. ábra: Teljes gazdaságra vonatkozó munkaegységköltségen alapuló effektív reálárfolyamok (199 = 1), Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Szlovénia Ciprus Málta Észtország Lettország Litvánia Románia Bulgária Ausztria Finnország Írország Spanyolország Portugália Görögország Forrás: Eurostat. Megjegyzés: Az index növekedése reálfelértékelődést jelent. A 27. évi értékek előrejelzések, melyek negyedévéig terjedő adatokon alapulnak. Az adatokból az is kitűnik, hogy a kevésbé fejlett országok gyorsabb gazdasági növekedését a magánfogyasztás sokkal gyorsabb növekedése kísérte, mint a fejlettebb országokban. Ezekben az országokban a fogyasztás növekedését a bérek gyors emelkedése és, mint arról később szót ejtünk majd, a háztartások számára rendelkezésre álló hitelmennyiség jelentős növekedése táplálta. A beruházások is gyorsan növekedtek, ezek nagy része 1

17 lakásépítés volt (lásd később). Ugyanakkor az export növekedése alig különbözött a fejlettebb és kevésbé fejlett országokban: egyforma gyors növekedés ment végbe minden KKEországban a vizsgált időszakban. Fontos, hogy a feldolgozóipari termelékenység növekedése nem mutat egyértelmű szabályszerűséget, a fejlettebb és kevésbé fejlett országok a kérdéses időszakban nem mutattak fel különböző termelékenységjavulást. Szemlélve a fő gazdasági mutatókat lehetővé válik számunkra, hogy egy sor megfigyelést tegyünk. Először is az alacsony kezdeti egy főre eső GDP és az ezzel kapcsolatos alacsony árszínvonal, akárcsak az alacsony kezdeti hitelállomány fontos magyarázó tényezői a rangsorok végén álló országok gyors hitelállomány-növekedésének és magas inflációjának. Ez a rögzített árfolyammal rendelkező balti országokra és Bulgáriára ugyanúgy igaz, mint a lebegő árfolyamot alkalmazó Romániára. Annak érdekében, hogy tesztelhessük ezt a hipotézist, panelmodelleket becsültünk az közötti időszakra, melyek segítségével feltárhatjuk az árszínvonal-konvergencia meghatározó tényezőit az új tagállamokban (a részleteket lásd a Függelékben). A szakirodalommal összhangban azt találtuk, hogy az egy főre eső jövedelem valóban az árszínvonal legfontosabb magyarázó változója. A belföldi kereslet GDP-t meghaladó része szintén jelentős magyarázó tényező. Feltéve, hogy a hitelállomány növekedése befolyásolja a belföldi keresletet, és hogy a hitelállomány növekedését befolyásolja a kezdeti hitelállomány, ez utóbbi fontos meghatározója az árszínvonalnak. Ezt a modellben az mutatja, hogy ha kihagyjuk az egy főre jutó jövedelmet, mely erősen korrelál a hitel/gdp aránnyal, akkor a hitel/gdp arány erősen szignifikánssá válik az árszínvonal magyarázó változójaként. Az euróövezet kamatlábánál magasabb reálkamatláb (és nominális kamatláb), amely befolyásolja a kamatlábra érzékeny tőkebeáramlást szintén olyan tényező, amelynek szignifikáns pozitív hatása van az árszínvonalra, ugyanis felértékelődést okozhat a nominális valutaárfolyamban, megnövelve ezáltal az euróövezethez viszonyított árszintet (amennyiben az árfolyamcsatorna nem tökéletes, azaz a devizaárfolyam nominális felértékelődése nem csökkenti azonos mértékben a belföldi árakat). Egy másik eredményünk, hogy a nominális árfolyam rögzítettsége is pozitívan befolyásolja az árszintet, viszont szignifikanciája időben csökken az egy főre jutó jövedelem konvergenciájával párhuzamosan. Ez is erősíti azt az tételt, hogy rögzített árfolyam esetén az árszínvonal konvergenciája magasabb infláció által következik be, és ahogy a reálkonvergencia előrehalad, ez a hatás csökken. Azonban ha az árfolyamrögzítés például az alacsonyabb reálkamatlábon keresztül belföldi túlkereslethez vezet, akkor természetesen magának a rögzítésnek lesz (közvetett) hatása az árszínvonal növekedésére és az inflációra, mivel a belföldi kereslet együtthatója szignifikánsan pozitív. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az egy főre eső jövedelem szintje, a jövedelem-konvergencia sebessége, a belföldi keresletnek a GDP-ét meghaladó növekedése, továbbá az árfolyamrendszer egyaránt szignifikáns magyarázó erővel rendelkezik az árszínvonal konvergenciájára. Minél gyorsabb a reálkonvergencia, annál gyorsabb az árszínvonal konvergenciája. Rögzített árfolyam mellett az árszínvonal konvergenciája magasabb hazai inflációval egyenértékű. Lebegő árfolyam esetén az árszínvonal konvergenciája magasabb inflációt és nominális felértékelődést egyaránt okozhat, vagy akár egyszerre mind a kettőt is. A modellszámítások eredményei azt is mutatják, hogy a kamatlábra érzékeny tőkeáramlások ideiglenesen nagyobb nominális felértékelődést okozhatnak, mint amekkora az árszínvonal konvergenciájához kizárólag az egy főre eső GDP felzárkózása következtében szükséges lenne. 1

18 Egy másik megfigyelés értelmében az effektív reálárfolyam jelentős felértékelődése, amit csupán a fejlettebb KKE-országokban nem tapasztalunk, az árfolyamrendszertől függetlenül ment végbe, akár ha a különböző országok eltérő árfolyamrendszereit vesszük, akár amikor ugyanazon ország időben változó rendszerét. Ez azt mutatja, hogy a felzárkózással együtt járó reálfelértékelődés nem függ az árfolyamrendszertől, viszont az árfolyamrendszer hatással lehet a reálárfolyam túllendülésének (overshooting) kockázataira, amint azt később vizsgáljuk majd. Egy harmadik megfigyelés szerint Csehországban, Szlovákiában és újabban Lengyelországban és Romániában a reálárfolyam felértékelődését a nominális árfolyam jelentős felértékelődése követte. Ezek közül az első három ország egyben a legalacsonyabb átlagos inflációval rendelkező országok között volt a 2-27 közötti időszakban, Romániában pedig az inflációs ráta gyorsan csökken. Másképpen, amikor a nominális árfolyamot engedték felértékelődni, akkor az árszínvonal konvergenciáját alacsonyabb inflációs ráta kísérte. Ezt a felismerést a korábban említett modellszámítások is megerősítik. Negyedszer a kevésbé fejlett országok gyorsabb növekedési üteme (leszámítva Bulgáriát) nagyrészt a fogyasztás növekedése, és nem pedig a termelékenység javulása miatt következett be, ami a beruházások növekedésével együtt és az export gyors növekedése ellenére nagy folyófizetésimérleg-hiányhoz vezetett. Ez azt jelenti, hogy ezeknek az országoknak a felzárkózása külső adósságfelhalmozással járt. A nagy folyófizetésimérleghiányokat nem a laza fiskális politika okozta ezekben az országokban. Ezek az országok költségvetési többletet vagy a GDP egy százalékánál kisebb éves költségvetési deficitet mutattak fel a 2-27-ig terjedő időszak átlagában. Csupán Románia rendelkezett 2 százaléknál nagyobb éves átlagos deficittel. Végül a balti országok és főként Észtország gyorsan felzárkóznak az egy főre eső GDP alapján a középmezőnyt képező országokhoz, Bulgária és Románia azonban csak 2 körül kezdett felzárkózni, és még mindig nagyobb lemaradással rendelkezik. Ez arra utal, hogy a felzárkózással járó árszínvonal-konvergencia mérséklődhet majd a balti országokban, viszont Bulgária és Románia esetében továbbra is jelentős inflációs nyomást okoz majd. Ezek a megfigyelések azt jelzik, hogy a reálkonvergencia kezdeti szintje és sebessége, valamint az árfolyamrendszer a lényeges tényezők azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, amelyekkel az új tagállamok néznek szembe, miközben az euróbevezetés nominális konvergencia-kritériumainak igyekeznek megfelelni. Ebből következően pedig lényegesek az euróbevezetési stratégiákkal és az euró bevezetésének időzítésével kapcsolatban is. Ezekkel a kérdésekkel később bővebben foglalkozunk majd A Balassa-Samuelson-hatás: az árszínvonal konvergenciájának csökkenő jelentőségű és csupán egyik eleme Az új tagállamok várható euróövezeti csatlakozásával számos tanulmány vizsgálta a Balassa- Samuelson-hatás (BS) fontosságát az új tagállamok szempontjából. Ezt az érdeklődést az motiválta, hogy, mint említettük, a felzárkózási folyamat ideje alatt az új tagállamok alacsonyabb árszínvonala idővel a fejlettebb euróövezeti tagok magasabb árszínvonalához konvergál (7. ábra), ceteris paribus magasabb inflációt okozva, ha a nominális felértékelődés már nem jöhet számításba. Ha a magasabb infláció a BS-hatás miatt következik be, vagyis az új tagállamok gyorsabb termelékenység-növekedése miatt 7, akkor az ebből következő 7 Lein-Rupprecht, León-Ledesma és Nerlich (27) strukturális VAR-modellt használva megerősíti, hogy a termelékenység-javulás pozitív kapcsolatban állt az árszinttel az új tagállamokban. 16

19 reálfelértékelődés nem hat a versenyképességre, ami fontos szempont lesz akkor, ha egy ország bevezeti az eurót. 7. ábra: A kibocsátás és az árszínvonal konvergenciája, 199 és 26 Árszint (EA12=1) DK FI 1 12 FR DE 12 AT IE 1 NLBE 1 ES IT PT CY SI GR 6 MT 6 CZ LV EE PL HU RO SK LT 2 BG DK IE FI FRBE IT CY PT AT GR ES DE NL MT EE SI PL RO LV HUCZ LT SK BG GDP/fõ vásárlóerõparitáson (EA12=1) Források: Eurostat és IMF; a regressziós egyenesek a szerzők becslései. Megjegyzés: vízszintes tengely: egy főre eső GDP vásárlóerőparitáson (EA12 = 1). Függőleges tengely: a magánháztartások végső fogyasztásának összehasonlító árszintjei, beleértve a közvetett adókat (EA12 = 1). Három regressziós egyenes látszik: (1) az új tagállamok keresztmetszetére (a rövid vonal bal oldalon), (2) a régi eurózóna-tagok (kivéve Luxemburg) és Dánia keresztmetszetére (a jobb oldali rövid vonal), és (3) mindkét országcsoport keresztmetszetére (a hosszú vonal). A regressziók részleteit lásd a Függelékben. Égert, Halpern és MacDonald (26) áttekinti a szakirodalom eredményeit a BS-hatás új tagállamokra becsült nagyságáról. Korábbi tanulmányok jelentős BS-hatást találtak, az újabb kutatások viszont kisebb hatást mutatnak. Az általunk ismert legújabb becslés az új és régi tagállamokban megfigyelhető BS-hatásról Égert (27) tanulmányában található. Ennek a tanulmánynak a vizsgálatai az es időszakra terjednek ki. Ezeket a becsléseket a 2. táblázat tartalmazza. Ebből a táblázatból az az általános kép rajzolódik ki, hogy a BS-hatás, vagyis a termelékenység-javulásban meglévő különbségekből eredő inflációs különbözet az új tagállamokban,-től 2, százalékpontig terjed, és természetesen valamivel magasabb, mint a régi tagországokban. Az euróövezethez viszonyítva, ahol a BS-törvények szintén érvényesek, az új tagországok BS-hatása nullától vagy negatív értéktől 1,2%-ig terjed. A KKE-országok esetében nincs egyértelmű kapcsolat a BS-hatás nagysága és a gazdasági fejlettség szintje között, ami megfelel annak a korábban tett megfigyelésünknek, hogy nem találtunk ilyen kapcsolatot a termelékenység-javulás és a gazdasági fejlettség szintje között az új tagállamokban. A BS-hatás azonban Ciprusban, a legfejlettebb új tagállamban a legkisebb. A BS-hatás kétségtelenül magyarázza a különböző fejlettségű országok árszínvonalának konvergenciáját, ugyanakkor szokásos mérése számos gyengeséggel A Balassa-Samuelson-hatás a következőképpen működik: a nemzetközi kereskedelmi forgalomba kerülő termékek esetében, ahol az egy ár törvénye érvényes, a termelékenység gyorsabban javul, mint a külkereskedelmi forgalomba nem kerülő termékek szektorában, mely utóbbi termékek tipikusan munkaintenzívebbek, és ahol a termelékenység javulása általában kisebb. A külkereskedelemben részt vevő termékek szektorában a bérek összefüggésben állnak a termelékenység-javulással. Ugyanakkor a külkereskedelembe nem kerülő termékek szektorában a bérek követik a külkereskedelemben részt vevő termékek szektorában kialakult béreket. A technológia terjedésével a termelékenység egy felzárkózó gazdaságban gyorsabban növekszik, mint egy fejlettebb országban. Így a felzárkózó országokban a külkereskedelembe nem kerülő termékek árai, mint például a szolgáltatásoké, gyorsabban növekednek, mint a fejlett országokban, és ezáltal a teljes infláció magasabb a felzárkózó országokban. 17

20 rendelkezik. Először is azt tételezi fel, hogy a külkereskedelmi forgalomba kerülő termékek közös valutában mért ára kiegyenlítődik az országok között, ez a hipotézis viszont általánosan nem igaz, ahogyan a szakirodalom is vitatja. Másodszor azt tételezi fel, hogy arányos kapcsolat található a termelékenység és a reálbérek között a külkereskedelemben résztvevő (tradable) termékek szektorában, és hogy a bérek a külfölddel nem versenyző szektorban kiegyenlítődnek a külkereskedelemben résztvevő termékek szektorának béreivel. Ez két olyan feltevés, melyek gyakran nem valósulnak meg teljesen. Számos más tényezőt is számításba kell vennünk, amikor a BS-hatás valószínűsíthető hatását vizsgáljuk az elkövetkező évek árkonvergenciájára vonatkozóan (Égert, 27). Amint azt korábban megjegyeztük, az új tagállamok esetén a szolgáltatások részaránya kisebb, mint a régi tagállamok esetén, viszont gyorsabban nő, ez pedig növelni fogja a szolgáltatások súlyát a fogyasztói árindexben, és így ceteris paribus a BS-hatásét is. Másfelől azonban az új tagállamok termelékenysége a szolgáltatások szektorában is gyorsan nőtt (például a forgalmazásban és a pénzügyi szolgáltatásokban), ami enyhíti az árak növekedését ebben a szektorban. Továbbá a termelékenység növekedése valószínűleg alacsonyabb lesz annál a gyors ütemnél, amit a felzárkózási folyamat korai éveiben mutatott, ez pedig gyengíti a BShatást. 2. táblázat: a Balassa-Samuelson (BS) hatás, BS hatás az euróövezethez BS hatás képest Tág Szűk Tág Szűk Bulgária n.a. n.a. n.a. n.a. Ciprus Csehország Észtország Magyarország Lettország Litvánia Málta n.a. n.a. n.a. n.a. Lengyelország Románia Szlovákia Szlovénia Ausztria Belgium Finnország Franciaország Németország Görögország Írország n.a. n.a. n.a. n.a. Olaszország Luxemburg n.a. n.a. n.a. n.a. Hollandia Portugália Spanyolország EA Forrás: Égert (27), 2. táblázat (9. o.). Megjegyzés: A táblázat a termelékenységbeli különbségek hatását mutatja a hazai inflációs rátára. Tág: a külfölddel nem versenyző szektort az összes szolgáltatás képviseli; Szűk: a külfölddel nem versenyző szektort csupán a piaci szolgáltatások képviselik. 1

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai

Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Az euró bevezetésének feltételei és kihívásai Szapáry György Az euró tíz éves évfordulójának alkalmából az Európai Bizottság megbízásából Darvas Zsolttal készített tanulmány alapján Megválaszolandó kérdések

Részletesebben

Az euróövezet bõvítése és euróbevezetési stratégiák

Az euróövezet bõvítése és euróbevezetési stratégiák Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. október (833 873. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY Az euróövezet bõvítése és euróbevezetési stratégiák Tanulmányunk azokat a kockázatokat és kihívásokat vizsgálja, amelyekkel

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban: egy panel-regressziós modell eredményei

Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban: egy panel-regressziós modell eredményei MŐHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 009/ Árszínvonal-konvergencia az új EU tagországokban: egy panel-regressziós modell eredményei DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák

Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 28/19 Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES BUDAPEST, 28 Műhelytanulmányok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13.

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13. A Századvég makro-fiskális modelljével (MFM) készült középtávú előrejelzés* Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető 15. október 13. *A modell kidolgozásában nyújtott segítségért köszönet illeti az OGResearch

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem

Az Európai Unió költségvetése. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az Európai Unió költségvetése Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék Debreceni Egyetem Az EU és a nagyvilág lakosság Lakosság millió főben, (2009) 1339

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás

NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás NEMZETKÖZI KÖZGAZDASÁGTAN Árfolyam - Gyakorlás Kiss Olivér Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Van tankönyv, amit már a szeminárium előtt érdemes elolvasni! Érdemes előadásra járni, mivel

Részletesebben

Working Paper Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák

Working Paper Az euróövezet bővítése és euróbevezetési stratégiák econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Darvas,

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Helyzetkép a magyar gazdaságról Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 213. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt. palocz@kopint-tarki.hu Az előadás témái Rövid visszatekintés,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban ICEG EURÓPAI KÖZPONT Konvergencia a csatlakozó államokban I. A felzárkózás három dimenziója Az Európai Unió bővítése és a csatlakozó államok sikeres integrációja az Euró-zónába megkívánja, hogy ezen gazdaságok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Mérséklődő inflációs nyomás régiónkban

Mérséklődő inflációs nyomás régiónkban Mérséklődő inflációs nyomás régiónkban Az ICEG Európai Központ elemzése szerint előreláthatólag 2002-ben is folytatódik az inflációs ráta csökkenése a kelet-európai gazdaságok zömében. A mérséklődő inflációban

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

Simor András. Pénzügyi Csúcstalálkozó

Simor András. Pénzügyi Csúcstalálkozó Konvergencia és strukturális reformok Simor András Pénzügyi Csúcstalálkozó 2008 április 14. Áttekintés 1. Az euro bevezetésének közgazdasági feltételei 2. Munkaerőpiaci rugalmasság 3. Termékpiaci verseny

Részletesebben

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió Budapest 2013. november 7. KÖZVETLENTŐKE-BEÁRAMLÁS A RÉGIÓBA Forrás: UNCTAD, Magyarország: nem tisztított adat 2

Részletesebben

A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek

A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek A globális, valamint az eurozóna válsága Hitek és tévhitek Szapáry György Kecskemét 2016.09.16. Szapáry, 2016 1 Tévhit 1 és tény Tévhit: a válság költségvetési és szuverén adósság válság volt, vagyis a

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

INFLÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS KIHÍVÁSOK KELET-EURÓPÁBAN

INFLÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS KIHÍVÁSOK KELET-EURÓPÁBAN INFLÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS KIHÍVÁSOK KELET-EURÓPÁBAN Rövid kiegészítés az ICEG Európai Központ által készített Patterns of Inflation and Disinflation című anyaghoz ICEG Európai Központ Budapest, 2002 május

Részletesebben

A makrogazdaság és a költségvetés : rövid, hosszú és közép táv. Vincze János MTA KRTK KTI

A makrogazdaság és a költségvetés : rövid, hosszú és közép táv. Vincze János MTA KRTK KTI A makrogazdaság és a költségvetés : rövid, hosszú és közép táv Vincze János MTA KRTK KTI A válság és az előrejelzés A válság speciális, nem csak azért mert nagy változás. A sejtésünk az, hogy alapvető

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások Gazdasági helyzetértékelés 2016. évi kilátások Szeged 2016. január 15. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu jan márc júl szept nov jan márc júl szept nov jan márc júl

Részletesebben

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 15 Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon Slides prepared by Thomas Bishop Bevezetés Egységes ár elve Vásárlóerő paritás (Purchasing Power Parity) Az infláció és az kamatlábak közötti hatás:

Részletesebben

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye

Tematikus füzetek. Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Az uniós tagállamok időarányos abszorpciós teljesítménye Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Időközi kifizetések időbeni alakulása a 2007-2013-as időszakban uniós szinten... 6 Időközi kifizetések országcsoportonként....

Részletesebben

A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai

A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai Virág Barnabás, ügyvezető igazgató Versenyképességi és Növekedési Fórum 2016 2016. június 24. 1 Az előadás fő üzenetei Versenyképesség és növekedés

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU összehasonlításban Budapest, november 22-23. Oblath Gábor Palócz Éva MTA KRTK KTI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 215.11.26. COM(215) 691 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A riasztási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18.

Növekedés válságban. Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet. Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Növekedés válságban Halpern László MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Növekedés 2013, Pivátbankár.hu Budapest, 2013. szeptember 18. Válságok Gazdaságpolitika Növekedés 2 Válságok Adósság bank valuta

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Közép-Kelet-Európában az elmúlt 25 évben - mit mondanak a tények?

Közép-Kelet-Európában az elmúlt 25 évben - mit mondanak a tények? . Növekedés és fluktuációk Közép-Kelet-Európában az elmúlt 25 évben - mit mondanak a tények? Középeurópai Egyetem 2013. szeptember 18. Növekedés és fluktuációk Az előadás céljai Magyarország, illetve tágabban

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana A kutatás az megbízásából készült. MKT 53. Közgazdász vándorgyűlés 2015. szeptember 4. Előadó: Virovácz Péter Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások

A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások MAVZ Közgyűlés 206 206. május 26. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu Az EU országok egy főre eső GDP-je vásárlóerőparitáson

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció Révész Sándor Makroökonómia Tanszék 2012. március 3. Révész Sándor (Makroökonómia Tanszék) Klasszikus modell - gyakorlat 2012. március 3. 1 / 14 1) Egy országban a rövid távú

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

TÓTH ZSUZSANNA * Az újonnan csatlakozott országok összehasonlító elemzése, különös tekintettel az államháztartási hiány alakulására 1.

TÓTH ZSUZSANNA * Az újonnan csatlakozott országok összehasonlító elemzése, különös tekintettel az államháztartási hiány alakulására 1. TÓTH ZSUZSANNA * Az újonnan csatlakozott országok összehasonlító elemzése, különös tekintettel az államháztartási hiány alakulására 1. BEVEZETÉS 2 0 0 4. m á j u s 1 j é n a z E u r ó p a i U n i ó t í

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2008. MÁJUS JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 8. MÁJUS Jelentés az infláció alakulásáról 8. május Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 18 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN 119-9

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése A gazdasági növekedés mérése Érték-, volumen- és árindexek 25.) Az alábbi táblázat két egymást követő év termelési mennyiségeit és egységárait mutatja egy olyan gazdaságban, ahol csupán három terméket

Részletesebben

A május m. 1-jén 1 n csatlakozott. Keleti Károly K 2010

A május m. 1-jén 1 n csatlakozott. Keleti Károly K 2010 A 2004. május m 1-jén 1 n csatlakozott kelet-közép-eur európai országok első öt éve az Európai Unióban Keleti Károly K pályp lyázat 2010 Előad adó: : Kelemen NóraN Maastrichti kritériumok riumok Az európai

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. SWD(2013) 119 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról

Részletesebben

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon

2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon 2. A kelet-közép-európai országok mezőgazdasági kereskedelme a világpiacon Ez a fejezet a kelet-közép-európai országok világpiaci agrárkereskedelmének legfontosabb jellemzőit mutatja be az 1992 közötti

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért

módszertana Miben más és mivel foglalkozik a Mit tanultunk mikroökonómiából? és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért A makroökonómia tárgya és módszertana Mit tanultunk mikroökonómiából? Miben más és mivel foglalkozik a makroökonómia? Miért van külön makroökonómia? A makroökonómia módszertana. Miért fontos a makroökonómia

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény

Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény Kamatfüggő beruházási kereslet, árupiaci egyensúly, IS-függvény 84-85.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 38. o. 16-17. (Javasolt változtatások: 16. feladat: I( r) 500

Részletesebben

Költségvetési szabályok

Költségvetési szabályok Költségvetési szabályok Baksay Gergely, MNB, költségvetési elemzések igazgatója Sopron 2016. szeptember 29. Vázlat 1. A költségvetési szabályok eredete és alapelvei 2. Magyar költségvetési szabályok E

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 1998. november Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági és kutatási fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága 1850 Budapest, V., Szabadság tér 8 9. Kiadásért

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség

a beruházások hatása Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség Makroökonómia Gazdasági folyamatok időbeli alakulás. Az infláció, a kibocsátási rés és a munkanélküliség 8. előadás 2010. 04.15. Az elemzés kiterjesztése több időszakra az eddigi keynesi modell és a neoklasszikus

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása

Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Az MNB költségvetési előrejelzésének bemutatása Baksay Gergely, MNB, Költségvetési és Versenyképességi Elemzések Igazgatóság MKT konferencia 2016. október 20. Érintett témák 1. Költségvetési előrejelzésünk

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27

A BÚZA KERESKEDELEM FONTOSABB SZEREPLŐI 2. RÉSZ, EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁS 1. Kulcsszavak: búza, terménykereskedelem, világpiac, export, import, EU-27 Franciaország Németország Egyesült Királyság Lengyelország Románia Spanyolország Olaszország Csehország Dánia Bulgária Magyarország Svédország Litvánia Ausztria Görögország Belgium Szlovákia Hollandia

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben