Helyzetkép szeptember - október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyzetkép 2011. szeptember - október"

Átírás

1 Helyzetkép szeptember - október Gazdasági növekedés Nem következett be érdemi változás a világgazdaságban. A növekedési ütem a fejlődő országokban továbbra is dinamikus, míg a fejlett országokban a gazdaság fejlődése nem túl gyors, de egyelőre stabilnak tűnik a kedvezőtlenebbnek látszó jövő évi kilátások ellenére. A pénzpiacokon ugyanakkor továbbra is igen kedvezőtlen a hangulat, amely összefügg az Európai Unió országainak, valamint az Egyesült Államok magas államadósságával, illetve az államháztartási hiány igen lassan csökkenő mértékével. A kedvezőtlen befektetői hangulatban a pénzpiacokon nagyon negatívan fogadják a magyar gazdaságpolitika úgymond nem ortodox lépéseit, magyarán a piacgazdaság alapvető törvényszerűségeivel egyre látványosabban ellentétes intézkedéseit, az Európai Unió szabályrendszerét sértő döntéseit. Jelenleg a kormányzati gazdaságpolitika olyan mértékben vált hiteltelenné, amely nagyon komolyan akadályozza a gazdaság működését, az államháztartás finanszírozását. Az Eurostat közzétette a harmadik negyedévi gazdasági növekedés előzetes adatait. Ennek megfelelően az Európai Unióban a bruttó hazai termék akárcsak a második negyedévben 0,2%-kal bővült az előző negyedévhez képest és 1,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az Európai Unióban a GDP az első háromnegyed évben 1,8%-kal, ezen belül az eurózóna országaiban 1,9%-kal bővült. Számunkra kedvező, hogy legfontosabb partnereinknél az átlagosnál gyorsabb volt a növekedés. Németországban a GDP 0,5%-kal nőtt az előző negyedévhez képest és 2,6%-kal bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ausztria bruttó hazai terméke a harmadik negyedévben 0,3%-kal emelkedett a második negyedévhez képest és jelentősen, 2,8%-kal bővült a múlt év azonos időszakához viszonyítva. Az átlagot meghaladó dinamikával, negyedéves összehasonlításban 0,3%-kal, éves összehasonlításban 2,8%-kal bővült a harmadik negyedévben a finn gazdaság is.

2 2 Az európai vezető gazdaságok közül Franciaországban a GDP növekedése valamelyest meghaladta az uniós átlagot, negyedéves visszatekintésben 0,4%-ot, míg az előző év azonos időszakához képest 1,6%-ot mért a statisztika. A brit gazdaság változatlanul szerény ütemben bővül: negyedéves és éves összehasonlításban egyaránt 0,5%-kal nőtt a bruttó hazai termék. A balti országok továbbra is kiemelkedő dinamikával fejlődnek. Észtországban az előző negyedévhez képest 0,8%-kal, az előző év azonos időszakához képest 7,9%-kal bővült a GDP. Litvániában a negyedéves adat 1,3%, az éves 7,2%, míg Lettországban szintén 1,3%, illetve 5,3%. A magyar gazdaságnál lényegesen gyorsabban növekszik a környező országok gazdasága is: Lengyelországban a bruttó hazai termék 1%-kal nőtt az előző negyedévhez képest és jelentősen, 4,2%-kal az előző év azonos időszakához viszonyítva. Szlovákiában a harmadik negyedévben 0,7%-kal bővült a GDP a második negyedévhez képest és 3,2%-kal az előző év azonos negyedévéhez képest. Romániában ugyanezek a mutatók - 1,9%, illetve 4,5% - még erőteljesebb fejlődést tükröznek. A cseh gazdaság szerényebb ütemben fejlődött a harmadik negyedévben: stagnált az előző negyedévhez és 1,5%-kal bővült az előző év azonos hónapjaihoz képest. A finanszírozási gondokkal küzdő országokban zsugorodást regisztrált a statisztika. A görög GDP a harmadik negyedévben 5,2%-kal csökkent éves összehasonlításban /a görög statisztikai szolgálat nem közölt negyedéves összehasonlítású adatot/, a portugál az előző negyedévhez képest 0,4%-kal, az előző évhez képest 1,7%-kal csökkent; zsugorodott a ciprusi gazdaság is: a vonatkozó mutatók értéke: -0,7%, illetve -0,6%. A világgazdaság meghatározó országai közül a fejlett országokat tömörítő OECD országokban a harmadik negyedévben 1,8%-kal nőtt a bruttó hazai termék. Az Egyesült Államokban a harmadik negyedévben a növekedési ütem közeli volt az európai átlaghoz: negyedéves összehasonlításban 0,6%-kal, éves egybevetésben 1,6%-kal bővült a GDP. A japán gazdaság talán kezd kilábalni a természeti katasztrófa utáni helyzetből: az előző év harmadik negyedévéhez képest még némileg, 0,2%-kal csökkent a bruttó hazai termék, de az előző negyedévhez képest jelentősnek minősülő, 1,6%-os volt a bővülés, igaz az alacsony bázishoz képest. A kínai gazdaság lassulása csak annyit jelent, hogy az első negyedévi 9,5%- ot követően a harmadik negyedévben 9,1%-kal nőtt a GDP az előző év azonos időszakához képest. A magyar gazdaság növekedését egyre inkább beárnyékolja a dilettáns kormányzati gazdaságpolitika. A harmadik negyedévről eddig rendelkezésre álló adatok szerint a gazdaság idei növekedésében sajátos módon a szokásosnál lényegesen nagyobb szerepe van a mezőgazdaság teljesítményének, amely a tavalyi rendkívül alacsony bázishoz képest mintegy 20%-kal növelte a hozzáadott értékét. A növekedésben szerepe van még a feldolgozóipari exportnak, míg a nemzetgazdaság egésze egyre komolyabb strukturális gondokat mutat. A KSH a harmadik negyedéves GDP adatok publikálásával egyidejűleg felfelé korrigálta a második negyedéves előző negyedévhez viszonyított adatot: ennek megfelelően a második negyedévben nem stagnált a bruttó hazai termék az első negyedévhez képest, hanem 0,2%-kal emelkedett. Az előző év második negyedévéhez viszonyított 1,5%-os növekedési mutató nem változott. A közzétett gyorsbecslés szerint a bruttó hazai termék a harmadik negyedévben

3 3 1,4%-kal szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 1,5%-kal - nőtt az előző év azonos negyedévéhez és 0,5%-kal az előző negyedévhez viszonyítva. Az első háromnegyed évben 1,8%-kal nőtt a GDP. Elemzésre alkalmas részletesebb adatokat decemberben közöl a statisztikai hivatal. Az év végén már a következő évi kilátások foglalkoztatják a gazdaság szereplőit és természetesen a közvéleményt is. A jövő évi várakozások a magyar gazdaság számára kimondottan elszomorítóak. A dilettáns kormányzati gazdaságpolitika elszívta a levegőt az életképes gazdálkodó szervezetek elől is. A gazdaság hitelezése szinte teljesen leállt. A bankokkal folytatott szabadságharc kiemelkedő ütközetének tekintette a kormány a kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztés lehetőségének megnyitását. Az eredmény azonban törvényszerűen a bankrendszer teljes hitelezési passzivitása; a végtörlesztés olyan mértékű terhet jelent a hitelintézetek számára, mintha ebben az évben az egyébként is irreális mértékű bankadó kétszeresét kellene leróniuk. Ez a helyzet önmagában is lehetetlenné teszi a gazdaság fejlődését, de a kormány ezen túlmenően is kifejezetten a növekedést akadályozó gazdaságpolitikát folytat. A kiszámíthatatlan környezetben nem jön, hanem távozik a működő tőke, csökken a beruházás; a jövő évben emelkedik a vállalkozások adóterhelése. Ismét nő a munkanélküliség és jövőre érzékelhetően csökken a lakosság fogyasztása. Az idei évben a mezőgazdaság hozzáadott értékének említett kiemelkedő növekedése még hozzásegítette a magyar gazdaságot az elfogadható ütemű bővüléshez. Így a GDP növekedése a szintén jelentős feldolgozóipari nettó exportbővülést is figyelembe véve - elérheti a 1,5%- ot. A jövő évi kilátások azonban lényegesen kedvezőtlenebbek. A gazdaság zsugorodni fog, a bruttó hazai termék 0,5-1%-kal csökkenhet. Ezt a helyzetet még az is nehezíti, hogy az országgyűlés által jelenleg tárgyalás alatt lévő évi költségvetés irreális számokat tartalmaz. A kormány az utóbbi hetekben már elismerte ugyan, hogy a benyújtott költségvetés megvalósításának nincs realitása, mégsem korrigálta az előirányzatokat, így nagy eséllyel a jövő év elején valós költségvetés nélkül kell az államháztartásnak működnie, ami fokozza a káoszt. A konvergencia programban szereplő jövő évi 2,5%-os hiánycél elérésének nincs realitása. Feltehetően a kormány az év elején kénytelen lesz újabb drasztikus megszorításokat alkalmazni, amelyek a lakosság életszínvonalának további csökkenése mellett a gazdasági recesszió fokozását eredményezheti. A magyar gazdaság így nem tud kikerülni a negatív spirálból. Foglalkoztatottság, keresetek Az augusztus és október közötti három hónap átlagában a KSH mintavételes lakossági felvétele szerint a foglalkoztatottak száma ezer fő volt, 40 ezer fővel, 1%-kal több, mint egy évvel korábban. A mintavételes eljárás módszertana szerinti hibahatárt valamelyest meghaladja a foglalkoztatottak létszámának növekedése. Az aktív munkanélküliek száma e három hónap átlagában 468 ezer fő volt, gyakorlatilag ugyanannyi, 2 ezer fővel, 0,5%-kal több, mint a múlt év azonos időszakában. A munkanélküliségi ráta a megfigyelt időszakban

4 4 rendkívül magas, 10,8% volt, 0,1 százalékponttal alacsonyabb a múlt évinél, de ugyanennyivel magasabb az egy hónappal korábban számolt rátánál. A kormány a költségvetésben jórészt a hibás gazdaságpolitikájával maga által generált problémák részbeni megoldására egyre több embert rokkant nyugdíjasokat, korhatár alatti nyugdíjasokat igyekszik visszakényszeríteni a munka világába, miközben a dilettáns gazdaságpolitika következtében recesszióba fordul a gazdaság és nincs elegendő munkahely. Ennek kezdeti következményeként a éves népességre vetített munkanélküliségi ráta máris 10,9%-ra emelkedett az augusztus és október közötti három hónap átlagában. A éves népesség foglalkoztatási rátája 56,6% volt, 0,6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál. A munkanélküliség kritikus helyzetét mutatja, hogy a legjobb munkavállalási korúnak tekintett éves népesség munkanélküliségi rátája igen magas, 9,8% volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. Rendkívül magas a munkaerőpiacon egyébként csak kis számban megjelenő éves fiatalok 27%-os munkanélküliségi rátája; ez sem változott egy év alatt. Nagyon magas a tartós munkanélküliség; az álláskeresők közel fele, 47,9%-a egy évnél régebben volt munka nélkül. Az álláskeresés átlagos időtartama a megfigyelt időszakban csaknem másfél év, 17,7 hónap volt. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint október végén a regisztrált munkanélküliek száma 531 ezer fő volt, némileg, 1,1%-kal, fővel kevesebb, mint egy hónappal és 2,7%-kal, fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A nyilvántartásban szereplő munkanélküliek október hónapban a gazdaságilag aktív népesség igen magas hányadát, 12%-át tették ki. Az ország két régiójában, ahol 20% közelében volt a mutató értéke különösen kritikus a munkaerőhelyzet: Észak-Alföldön a gazdaságilag aktív népesség 19,9%- a, míg Észak-Magyarországon 19,6%-a volt októberben munka nélkül. A legnehezebb helyzetben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye van hosszú idő óta: októberben főnek, a gazdaságilag aktív népesség közel egynegyedének, 23,5%-ának nem volt munkája; ez a helyzet az előző évihez képest még romlást is mutat, ez idő alatt 2,6%-kal, fővel nőtt a megyében a munkanélküliség. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alig volt jobb a helyzet, ott az októberben nyilvántartott munkanélküli 21,5%-os rátát jelentett és stagnáló állapotot, az egy évvel korábbinál csupán 100 fővel, 0,2%-kal volt kevesebb álláskereső. Az aktív korúak egyötöde, 20,4%-a reménytelenül keresett állást Nógrád megyében is: az októberben regisztrált munkanélküli egy év alatt mindössze 300 fővel, 1,9%-kal csökkent. Októberben a nyilvántartott munkanélküliek 22,6%-a, 120 ezer fő részesült álláskeresési ellátásban, 168 ezer fő, a munkanélküliek 31,7%-a szociális ellátásban, míg legnagyobb csoportjuk, 531 ezer fő, az álláskeresők 45,7%-a ellátatlan maradt. A kormány idei jogszabály változtatásai következtében az ellátatás nélkül maradók száma folyamatosan emelkedik. Októberi számuk fővel, 8,2%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az álláskeresők csaknem fele, 49,9%-a szakképzetlen volt; számuk egy év alatt valamelyest, fővel, 1,4%-kal csökkent.

5 5 Az első háromnegyed évben átlagosan fő vett részt közfoglalkoztatásban, az egy évvel korábbi létszámnak éppen a kétharmada. A közfoglalkoztatottak amúgy is alacsony száma július óta folyamatosan csökken. A korábbi évektől eltérően a közfoglalkoztatás nagyrészt részmunkaidőben történik. Az év első kilenc hónapjában a teljes munkaidőben dolgozók száma csupán 16 ezer volt, ez a tavalyi megfelelő létszámnak kevesebb mint egynegyede, 23,6%-a. A többi közmunkás, 42 ezer fő részmunkaidőben dolgozott és a szociális segélynél mindössze 3 ezer forinttal több, 31 ezer forintos munkabért kapott. Az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, valamint a költségvetési szerveknél és a nonprofit szervezeteknél az első háromnegyed évben ezer főt foglalkoztattak, csaknem ugyanannyit, mint egy évvel korábban; a létszám csökkenése mindössze 0,1%. Az alkalmazotti létszám csökkenése május óta figyelhető meg; azóta a csökkenés hónapról hónapra emelkedő ütemű: szeptemberben az alkalmazottak száma 1,1%-kal alatta maradt az egy évvel korábbi létszámnak. Ugyanakkor az év folyamán átrendeződés megy végbe a teljes munkaidőben dolgozók és a részmunkaidőben tevékenykedők között. A 8 órás időkeretben dolgozók száma az első kilenc hónapban ezer fő volt, 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A versenyszféra megfigyelt vállalkozásainál az első háromnegyed évben ezer főt foglalkoztattak, 1,7%-kal többet az egy évvel korábbinál. A költségvetési szerveknél ugyanebben az időszakban 677 ezren dolgoztak, 1,3%-kal kevesebben, mint egy évvel korábban. A közszféra létszáma az év folyamán fokozatosan csökkent, szeptemberben 2,4%- kal kevesebben dolgoztak a költségvetési intézményeknél, mint a múlt év azonos hónapjában. A létszámleépítés mértéke nem azonosan érintette a közszféra egyes szektorait; a közigazgatásban és rendvédelemben dolgozók száma 1,5%-kal, az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozóké 2%-kal, míg az oktatásban tevékenykedőké 3,9%-kal maradt el az egy évvel korábbi létszámtól. A nemzetgazdaságban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete az első háromnegyed évben forint volt, 4,4%-kal több, mint egy évvel korábban. A versenyszférában forint volt az átlagkereset, 4,9%-kal több az egy évvel azelőttinél, míg a közszférában csupán forint volt a bruttó átlagkereset, amely 2,5%-kal elmaradt az előző évitől. Ezt a jövedelemcsökkenést némileg enyhíti, hogy a közszféra alkalmazottainak 46%-a havonta átlagosan forintos, a keresetbe nem tartozó kompenzációt kap az adó- és járulékváltozások negatív hatásának csökkentése érdekében. A nemzetgazdaságban a nettó átlagkereset az első háromnegyed évben forint volt, 5,7%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Ebben az időszakban a fogyasztói árak 3,9%-kal emelkedtek, így a reálkereset - igen egyenetlen eloszlásban - 1,7%-kal nőtt. A versenyszférában a fizikai dolgozók átlagkeresete forint volt, 1,7%-kal magasabb a múlt évinél; így ebben a körben a reálkereset 2,1%-kal csökkent. A versenyszféra szellemi dolgozóinak nettó átlagkeresete a megfigyelt időszakban forint volt, 5,7%-kal több, mint egy évvel korábban. A közszférában ez év első kilenc hónapjában jelentősen, 3,3%-kal csökkent a nettó átlagkereset; ez 6,9%-os reálkereset csökkenést eredményezett az évnek ebben a szakaszában. A pedagógusok reálkeresete drasztikusan, 8,5%-kal, az

6 6 egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozóké még ennél is nagyobb mértékben, 9,9%- kal csökkent. Áralakulás Átmeneti megnyugvást követően szeptemberben, illetve októberben ismét felgyorsult az áremelkedések üteme. Az okok között találjuk a világpiaci nyersanyagárak emelkedését, a forint markáns gyengülését. Ezen tényezők mellett fontos szerepe van az inflációs várakozások erősödésének is. A kormány jövő évi gazdaságpolitikai elképzeléseiben széles kört érintő adóemelésekre építi az államháztartási hiánycél elérését; ez a gazdaságpolitika komoly inflációt gerjeszt, amelynek jelei már érződnek az árak alakulásában. Az ipari termelői árak szeptemberben váratlanul nagy mértékben, 3,3%-kal nőttek az előző hónaphoz képest. A feldolgozóipar belföldi értékesítési árai egy hónap alatt 1,5%-kal emelkedtek; ezen belül a járműgyártásban 4,6%-kal, az elektronikai termékek gyártásában 3,3%-kal nőttek az árak. A feldolgozóipar belföldi értékesítésében egy év alatt 8,7%-kal nőtt az árszínvonal. A legnagyobb, 29,4%-os áremelkedés a kőolaj-feldolgozásban következett be, de jelentősen, 11,6%-kal nőttek a vegyipar és az átlagot megközelítően, 7,7%-kal az élelmiszeripar termelői árai. Az ipari export forintban mért értékesítési árai szeptemberen 4,4%-kal nőttek az augusztusiakhoz képest. E jelentős emelkedés fő oka a magyar valuta árfolyamának jelentős változása; a forint szeptemberen az euróhoz képest 4,5%-kal, a dollárhoz képest 9%-kal gyengült. A szeptemberi exportárak 2,9%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Az ipari termelői árak az első háromnegyed évben átlagosan 3,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ezen belül a belföldi értékesítési árak 5,7%-kal, míg a kiviteli árak 1,3%-kal nőttek. Az építőipari termelői árak a harmadik negyedévben 1,8%-kal nőttek. Az épületek építésénél az árak csupán 0,7%-kal, míg az egyéb építmények létrehozásánál 2,7%-kal haladták meg a bázisidőszak termelői árait. Az építőipar termelői árai az előző negyedévhez képest 0,2%-kal, az első háromnegyed évben 2,1%-kal emelkedtek. A mezőgazdasági termelői árak az augusztusi átmeneti mérséklődést követően szeptemberben 16,9%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. A mezőgazdasági termelői árak az első háromnegyed évben nagyon jelentősen, 28,5%-kal nőttek. A növényi termékek termelői ára szeptemberben 19,2%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Ezen belül a gabonafélék árszintje 26,6%-kal, az ipari növényeké 28,8%-kal, a gyümölcsöké 13,7%-kal emelkedett, a burgonyáé a nagyon magas bázishoz képest - 44,9%-kal csökkent. A vágóállatok termelői ára szeptemberben 13,1%-kal, ezen belül a vágómarháé kiemelkedő mértékben, 54,1%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Az állati termékek egy év alatt 11,6%-kal drágultak, ezen belül a tej 14,5%-kal, a tojás 6,6%-kal.

7 7 A mezőgazdasági termelés ráfordításai az első háromnegyed évben 14,6%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. E tételek közül az energiaárak 12,3%-kal, ezen belül az üzemanyagárak 16,7%-kal, a műtrágyaárak 26,3%-kal, a takarmányárak igen jelentősen, 34,5%-kal nőttek. A mezőgazdasági termelői árak és a ráfordítások árszintjének változását összehasonlítva az agrárolló az első háromnegyed évben 11,2%-kal záródott, azaz a mezőgazdaság a költségnövekedéséhez képest magasabb árakat tudott érvényesíteni. A fogyasztói árak növekedése októberben váratlanul felgyorsult; egyetlen hónap alatt 0,7%- kal emelkedtek az árak. Az októberi árszínvonal 3,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az átlagosnál gyorsabban, 5,1%-kal nőtt az élelmiszerek ára. Egyes alapvető élelmiszerek ára változatlanul jelentősen drágult. Októberben a cukor 43,4%-kal, a margarin 22,7%-kal, a liszt 18,9%-kal, a kávé 15,9%-kal, a tej 8,9%-kal, az étolaj 8,8%-kal, a kenyér 8,2%-kal került többe, mint egy évvel korábban. Az idényáras élelmiszerek ez idő alatt 12,9%-kal olcsóbbá váltak. Drasztikusan, 17,8%-kal emelkedett egy év alatt az üzemanyagok ára; a gyógyszerek ára is az átlag felett, 4,2%-kal nőtt. A háztartási energia is jelentősen, 5,9%-kal drágult; ezen belül a palackos gáz ára 15,6%-kal, a távfűtésé 7,6%-kal, a vezetékes gázé 5,6%-kal emelkedett. A ruházati termékek ára az átlagosnál kevésbé, 3,2%-kal, a szolgáltatásoké 2,5%- kal nőtt; igaz ez utóbbi csoporton belül a csatornadíj 10,1%-kal, a szemétszállítás díja 6,3%- kal, a vízdíj 4,3%-kal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek ára a múlt év októberéhez képest 1,2%-kal csökkent. A fogyasztói árak az év első tíz hónapjában 3,9%-kal emelkedtek. Ugyanebben az időszakban a nyugdíjas fogyasztói kosárral számított árindex 4,4% volt, azaz továbbra is jelentősen, 0,6 százalékponttal meghaladja az általános inflációt. A fenti adatok fényében különösen merésznek tűnik a miniszterelnök nyugdíjasoknak tett ígérete, mely szerint a rezsiköltségek növekedése semmiképpen sem haladja meg jövőre a nyugdíjemelés mértékét /a ma ismert terv szerint ez 4,2%/. Jövedelem és fogyasztás A kiskereskedelmi forgalom év eleje óta stagnál. Szeptemberben a forgalom volumene naptárhatástól megtisztított adatok szerint 0,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, míg szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint éppen megegyezett az előző havival. Az első háromnegyed évben a forgalom 0,1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az élelmiszerek forgalma az év elejétől szeptember végéig terjedő időszakban stagnált, 0,2%-kal emelkedett, az élelmiszereken kívüli termékek forgalma lényegében ugyancsak nem változott, 0,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A gyógyszerek forgalma 1%-kal nőtt, míg az üzemanyagokból 1,8%-kal kevesebbet értékesítettek. Az iparcikkek forgalma 3,1%-kal csökkent; a gépjárművek és járműalkatrészek eladása 6,2%-kal visszaesett.

8 8 A kormány másfél éve folytatott következetes politikájának eredményeképpen egyre nyilvánvalóbbá válik a társadalmi különbségek adatokban is kimutatható, gyorsuló növekedése. Egyre nagyobb a különbség az egyes társadalmi rétegek anyagi helyzetében, amelyet tetéz, illetve árnyal a területi különbségek látványos előtérbe kerülése. Az egykulcsos jövedelemadó bevezetése az átlagosnál kevesebbet kereső rétegeket nehéz helyzetbe hozta. A versenyszférában a fizikai dolgozók nettó átlagos keresete a statisztikai kimutatások szerint alig haladja meg a 100 ezer forintot. Ebben a körben a nettó kereset az első háromnegyed évben mindössze 1,7%-kal nőtt. Az egykeresős, kétgyermekes családok számottevő részében a gyermekek utáni adókedvezményt csak részlegesen tudják igénybe venni. A családi pótlékot a kormány befagyasztotta, így annak reálértéke ez évben eddig 3,9%-kal csökkent. Ezt a nehéz helyzetet súlyosbítja, hogy ez évben a szokásosnál nagyobb különbségek alakultak ki az egyes családok árindexében. Mivel az év első tíz hónapjában az átlagot jelentősen meghaladóan emelkedett az élelmiszerek és a háztartási energia ára, az alacsonyabb jövedelmű háztartások számára a fogyasztói árak az átlagos inflációt jóval meghaladóan, 4,7%-kal emelkedtek. Így ezekben a családokban a reáljövedelem a szociális transzferek jelentős értékvesztését is figyelembe véve 5,5%-kal csökkent. Ennél is nagyobb mértékben, 10%-kal csökkent az alacsonyabb keresetű közalkalmazott háztartások reáljövedelme. Ugyanebben az időszakban a versenyszférában és kisebb számban a közszférában dolgozó vezetők és más magasabb keresetű szakalkalmazottak nettó keresete 8%-kal nőtt, a gyermekes családok e körben teljes egészében igénybe tudták venni a gyermekek után járó adókedvezményt. A magasabb jövedelmű háztartásokban a fogyasztói árak 3,2%-kal emelkedtek, így ezekben a családokban 6%-kal nőtt a reáljövedelem. A legnehezebb helyzetben a legfeljebb egy keresővel rendelkező három és több gyermekes családok kerültek ez évben. Körükben az infláció elérte a 4,1%-ot, nominálisan is csökkent az általuk igénybe vett szociális juttatások értéke és megszűnt a szociális alapú energiaár támogatás. Ezekben a családokban a reáljövedelem rendkívül nagy mértékben, 8%-kal csökkent, ezért is nő az éhező gyermekek száma. A társadalmi különbségek területi metszetben is nőnek. A nettó átlagkeresetek Dél-Alföldön 19,1%-kal, Észak-Alföldön 15,7%- kal, Dél-Dunántúlon 15%-kal, Észak-Magyarországon 14,7%-kal vannak elmaradva az országos átlagtól. Ezek a különbségek ez évben nagyobbak, mint a korábbi években. A munkanélküliség regionálisan nehezen elviselhető különbségeit, az alacsonyabb keresetűek romló jövedelempozícióit, a szociális juttatások érzékelhetően csökkenő mértékét figyelembe véve a társadalom végzetes kettészakadása, a társadalmi feszültségek erőteljes növekedése szociális katasztrófa felé sodródást eredményezhet. Ezért igen nagy a kormány felelőssége, illetve megállapítható ebben a nagyfokú felelőtlensége. A lakosság bruttó pénzügyi vagyona a harmadik negyedév végén milliárd forint volt, 5,9%-kal kisebb, mint egy évvel korábban és 7,3%-kal kevesebb, mint a múlt év végén. A lakosságnál lévő készpénzállomány szeptember végén milliárd forintot tett ki, 9,9%-kal többet az egy évvel korábbinál. A magánszemélyek betétállománya ugyanezen a napon milliárd forint volt, amely 8,1%-kal haladta meg az egy évvel azelőtti állományt. A lakosság

9 9 birtokában lévő részvények és üzletrészek értéke a harmadik negyedév utolsó napján milliárd forint volt, 4,9%-kal több az előző év azonos időpontjában regisztráltnál; a befektetési jegyek értéke ugyanakkor milliárd forint volt, amely 1,3%-os csökkenést jelent. A lakosság életbiztosítási díjtartaléka is csökkent egy év alatt: a szeptember végi milliárd forint 2,5%-kal alatta maradt az előző szeptemberinek. A legnagyobb zuhanás a magánnyugdíjpénztári vagyonban következett be. A múlt év végi milliárdos állomány milliárdra zsugorodott a harmadik negyedév végére. Másrészt úgy is megközelíthető ez a jelentős csökkenés, hogy voltak, aki ellenálltak a kormányzat igen erős nyomásának és pénztártagok maradtak, illetve a kormány egyelőre nem lehetetlenítette el az önkéntes pénztárak működését; az önkéntes pénztári vagyon így is 15%-kal apadt a kialakult bizonytalan helyzet következtében. A háztartások tartozásállománya milliárd forintot tett ki a harmadik negyedév utolsó napján, 3%-kal többet, mint az előző év azonos időpontjában. A háztartások nettó pénzügyi vagyona milliárd forint volt az említett negyedév végén, a magánnyugdíjpénztári vagyon kényszerű államosítása miatt 11,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Októberben eltérő folyamatok zajlottak a lakossági hitelek és megtakarítások állományában. Az összes betétállomány nőtt, és a hó végére elérte a milliárd forintot. A forintbetétek összege 114 milliárd forinttal, milliárdra nőtt, míg a devizabetéteket a lakosság 115 milliárd forinttal csökkentette, ugyanakkor az árfolyam változása az állomány forintértékét 58 milliárddal, milliárdra növelte. A lakossági hitelállományban jelentős változást hozott a kedvezményes árfolyamon lehetővé tett közgazdaságilag irracionális és súlyosan jogellenes végtörlesztés bevezetése. November végéig az adósok hitelszerződés végtörlesztése érdekében aktuális árfolyamon 339 milliárd forint értékű adósságot fizettek vissza, amelyre a kedvezmény miatt 248 milliárd forintot kellett ténylegesen törleszteniük; a 91 milliárd forintos különbözet a bankok vesztesége. A végtörlesztéshez új forintalapú szerződés alapján mindössze 18 milliárd forint összegben vettek igénybe kisegítő hitelt. Az új hitelekből szerződés keretében 11 milliárd forintot saját adósaiknak nyújtottak a pénzintézetek. Az adatok azt támasztják alá, hogy a kormány ismét a tehetősebbeknek nyújtott extra kedvezményt a végtörlesztéssel, amelyet gyakorlatilag azok vesznek igénybe, akik nem szorulnak rá. Ugyanakkor a végtörlesztéssel élni nem tudó adósok terhei máris növekedtek a forint árfolyamának változása következtében. A devizahitelek állománya a forint árfolyamának gyengülése miatt október folyamán 149 milliárd forinttal nőtt, és a hó végén milliárd forintot tett ki. Októberben a forgalomban lévő készpénzállomány a szokásosnál jóval nagyobb mértékben, 83 milliárd forinttal növekedett, azt követően, hogy a szeptemberi növekmény is a megszokottat meghaladóan, 45 milliárd forint volt. Ez a tendencia egyértelműen arra utal, hogy csökken az ország pénzügyi biztonságának fennmaradása iránti bizalom a lakosság egyre szélesebb rétegében. A korábbinál sokkal többen tartják megtakarításaikat a magyar bankrendszeren kívül, például készpénzben vagy akár külföldi hitelintézetekben.

10 10 Államháztartás, külgazdasági egyensúly A külkereskedelmi forgalom csökkenő ütemben, de továbbra is dinamikusan bővül; a forgalom szerkezete az év elejétől fokozatosan változik, előtérbe kerül a járműipari export, amely egyre jobban meghatározza a növekedés mértékét. Az első háromnegyed évben a kivitel volumene 11,7%-kal, a behozatalé 8,5%-kal bővült. Ez a dinamika eltérő volt az év egyes időszakaiban. Az első negyedévben az export volumene 19,3%-kal, míg az import 16,3%-kal bővült; a második negyedévben a kivitel volumene 8,7%-kal, míg a behozatalé 7,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A harmadik negyedévben az export 8%-kal, az import pedig jóval szerényebb mértékben, 3,4%-kal bővült. A külkereskedelmi mérleg aktívuma milliárd forintot, illetve millió eurót tett ki, 400 milliárd forinttal, illetve millió euróval többet, mint az előző év azonos időszakában. Az év első kilenc hónapjában a külkereskedelmi forgalom forintban kifejezett árszínvonala az exportban 1,5%-kal, míg az importban 2,7%-kal nőtt, így a cserearány számunkra 1,2%-kal romlott. A gépek és szállítóeszközök kivitelének volumene az első háromnegyed évben 11%-kal, a behozatalé 6%-kal nőtt; a termékcsoport első negyedéves forgalmának dinamikája ezen értékek csaknem kétszerese volt. A feldolgozott termékek kivitelének volumene 16%-kal, a behozatalé 13%-kal bővült ebben az időszakban. E termékcsoportban a gyógyszerek forgalma az első félévi dinamikus növekedést követően a harmadik negyedévben valamelyest visszaesett. Az élelmiszerexport az első háromnegyed évben csupán 1,5%-kal, az import 8,5%-kal nőtt. Az Európai Unió országaival lebonyolított forgalomban az első háromnegyed évben az export 10%-kal, az import 12%-kal haladta meg az előző évi szintet, némileg növekvő aktívum mellett. A többi országgal folytatott kereskedelemben a kivitel jelentős dinamikával, 17,8%- kal, míg a behozatal mindössze 1,1%-kal bővült, csökkenő, de még mindig számottevő, 583 milliárd forintos passzívum mellett. Az államháztartás önkormányzatok nélküli pénzforgalmi szemléletű konszolidált hiánya október végén milliárd forint volt, a költségvetési törvényben elfogadott eredeti előirányzat csaknem kétszerese, 193,2%-a, még a pótköltségvetéssel jelentősen megemelt hiánycélnak is 112,1%-a. Egy évvel korábban ugyanebben az időpontban az államháztartás hiánya csaknem 200 milliárd forinttal kevesebb, milliárd forint volt. Az év első tíz hónapjában a bevételek milliárd forintot tettek ki, a módosított éves előirányzat 82,6%-át, míg a kiadások milliárdos összege az előirányzat 85,1%-át érte el. Az első tíz hónapban befolyt bevételek 2,1%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának bevételi számait, míg az ugyanebben az időszakban teljesült kiadások az előző évit jelentősen, 9%-kal haladták meg. A gazdálkodó szervezetek az első tíz hónapban 897 milliárd forintot fizettek be az államkincstárba, 40,5%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az igen jelentős növekmény kisebb részben a társasági adó 32 milliárdos többletéből, meghatározó részben a pénzintézetekre és másik három ágazatra jogsértő módon - kivetett különadóból származott.

Helyzetkép 2011. december 2012. január

Helyzetkép 2011. december 2012. január Helyzetkép 2011. december 2012. január Gazdasági növekedés Az Európai Unió országainak gazdasági növekedése a múlt év végére megtorpant a szuverén adósságválság leküzdésére tett még korántsem sikeres -

Részletesebben

Helyzetkép 2013. június - július

Helyzetkép 2013. június - július Helyzetkép 2013. június - július Gazdasági növekedés Hosszú idő után először fordult elő, hogy az Eurostat a várakozásoknál valamivel kedvezőbb adatokat hozott nyilvánosságra a gazdasági növekedésről.

Részletesebben

Helyzetkép 2013. április - május

Helyzetkép 2013. április - május Helyzetkép 2013. április - május Gazdasági növekedés Az első negyedév adatai alapján pesszimistábbak lettek az elemzők az Európai Unió ez évi kilátásait illetően, és változatlanul kedvezően ítélik meg

Részletesebben

Helyzetkép 2015. január február

Helyzetkép 2015. január február Helyzetkép 2015. január február Gazdasági növekedés A múlt évben sokféle hatás érte a globális gazdaságot; több tényező is kedvezőtlenül hatott a fejlődési lehetőségekre. Viszonylag sok regionális konfliktus

Részletesebben

Helyzetkép 2013. március - április

Helyzetkép 2013. március - április Helyzetkép 2013. március - április Gazdasági növekedés Az Európai Unió gazdasága a várakozásoknak megfelelően még nem lábalt ki a válságból, igaz, az első negyedéves adatok a prognosztizáltnál valamivel

Részletesebben

Helyzetkép 2015. május június

Helyzetkép 2015. május június Helyzetkép 2015. május június Gazdasági növekedés Az idei év elején alapvetően pozitívak voltak a globális gazdaság növekedésére készült prognózisok. Az előző két évhez hasonló, annál valamivel kedvezőbb

Részletesebben

Helyzetkép 2013. május - június

Helyzetkép 2013. május - június Helyzetkép 2013. május - június Gazdasági növekedés Az év első feléből eddig megismert adatok némileg hűtötték az optimizmust az idei növekedési kilátásokról. A Nemzetközi Valutaalap júliusban a szokásoknak

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Nyilvántartási szám: J/9600 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2008 Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25.

VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. www.mszosz.hu. 2010. október 25. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu VÁLTOZÁSOK AZ ÁGAZATOK HELYZETÉBEN A VÁLSÁG TÜKRÉBEN 2010. október 25. Az első változatot megtárgyalta az MSZOSZ Elnöksége 2010.április 13-i ülésén

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Sajtótájékoztató

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 június Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a

A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a Adatok és tények a kormányzásról 2002-2010 Szerkesztette: dr. Molnár Csaba Bevezető Ez a kiadvány azzal a céllal született, hogy objektív számok és tényszerű adatok segítségével bemutassa az elmúlt két

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Makrogazdaság, 2008 2009

Makrogazdaság, 2008 2009 makrogazdborito.qxd 2010.05.04. 8:00 Page 1 Makrogazdaság, 2008 2009 Ára: 1350,- Ft Központi Statisztikai Hivatal Makrogazdaság, 2008 2009 Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal, 2010 ISSN: 2061-0475

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga

LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga LÉTMINIMUM 2011. Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének szakmai anyaga készítette: Szmrecsányi Szilveszter Pál 2012. március A rendszerváltást követően

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

HAVI MONITOR. Jól teljesít a magyar gazdaság 2015. május A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚNIUS 24.

HAVI MONITOR. Jól teljesít a magyar gazdaság 2015. május A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚNIUS 24. 292 HAVI MONITOR 2015. május Jól teljesít a magyar gazdaság SZIGMA indikátorok A május közepéig beérkezett információk alapján a magyar gazdaság továbbra is jól teljesít. 2015 I. negyedévében 3,4 százalékkal

Részletesebben

HAVI MONITOR. Visszatért az infláció a magyar gazdaságba 2015. június A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚLIUS 23.

HAVI MONITOR. Visszatért az infláció a magyar gazdaságba 2015. június A KÖVETKEZŐ KIADVÁNY VÁRHATÓ MEGJELENÉSI IDŐPONTJA: JÚLIUS 23. 292 HAVI MONITOR 2015. június Visszatért az infláció a magyar gazdaságba SZIGMA indikátorok A június közepéig beérkezett információk alapján a 3,5 százalékos magyar GDP-növekedést felhasználási oldalról

Részletesebben

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.

Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet. PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Adószám: 10207291-2-41, Cg. 01-10-041073, MKB 10300002-20381642-00003285; Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu Téma:

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS KÉSZÜLT A BAKONY SZAKKÉPZÉS SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. május 1 Tartalom Bevezetés... 3 I. Rész... 5 1. A magyar munkaerőpiac szerkezeti problémái... 5 1.2. A szakképzés szerkezeti

Részletesebben

MAKRO MONITOR. 2009. június 22.

MAKRO MONITOR. 2009. június 22. MAKRO MONITOR 9. június. 9. június. Globális gazdasági környezet: Fordulatot mutató adatok Az előretekintő konjuktúra indexek a bizalmi indikátorok és az ipari termelés alakulása stabilizálódást mutatnak,

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 213. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A magyar gazdaság szempontjából meghatározó jellegű külső kereslet oldaláról a 213-as év nem indult fényesen:

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN A 2006. évi költségvetési törvény általános indoklásában a kormány egyértelműen rögzítette, hogy gazdaságpolitikájának egyszerre két, több vonatkozásban

Részletesebben