Külkereskedelmi jog. és technika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külkereskedelmi jog. és technika"

Átírás

1 Külkereskedelmi jog. és technika 1-6. előadás Nközi ker: országhatárokat átlépő ker, különböző országokban bejegyzett cégek közti ker. veszélyek: árfolyamkockázat, politikai kockázat ügyletek (nközi adás-vétel): - szűkebb értelemben: szerződés - tágabb értelemben: folyamat: 1. ajánlati tevékenység 2. szerződéskötés(megállapodás) 3. teljesítés tárgya: - termék - szolgáltatás - anyagi értéket képviselő jogosultság (védjegy, licence) Külpiacra lépés oka: - értékesítés - beszerzés - versenytárs mód: - indirekt export (közvetett): hazai exportőrnek adom el - direkt export (közvetlen): -kföldi értékesítési iroda - kföldi forgalmazó (distributor) - képviselő - licenciaszerződés: gyártási eljárás használati jogát eladja - bérmunka - vegyescég - kföldi direkt beruházás: kföldi fél kontrollál Fejlődést segíti:- technikai fejlődés: kommunikáció, szállítás - liberalizálás: ker. korlátok leépítése (WTO) - globalizáció előrehaladása Környezet: - kulturális (tárgyalás) - politikai (kockázatok, berendezkedés) - jogi (melyik jog érvényes) - gazdasági (befolyásolás eszközei: kormányzati, exportösztönzés, importkorlátozás iránya: - belföld: hazai cégeket érinti - kföld: nközi keret: - tagság nközi intézménynél - nközi egyezmények Belföldi befolyásolás kormányzati eszközei: - adminisztrációs: rendelet (azonnal érezhető) - mennyiségi korlátozás, kvóta - kontingens: menny. v. értékhatár, amíg adott ország garantálja a kiviteli v. behozatali engedélyt - piacvédelmi intézkedés - bojkott: kföldi áru letiltása - embargó: ország elszigetelése 1

2 - engedélyezés: maga a ker. tev. alanyi jogon jár, de néhány termékhez engedély kell - devizaszabályozás: deviza fogalma szerződésben szabadon lehet a pénznemet, fizetési módot, határidőt meghat. - konvertibilis= átváltható hitelfelvétel vagy nyújtás kföldi ingatlan vétele, eladása export ellenértékét nem kell hazautalni, vagy Ft-ra váltani (kföldi folyószámla - pénzügyi: később érezhető - árfolyam és árfolyampolitika - árfolyam= vmely valuta v. deviza hazai pénznemben kifejezett ára MNB árfolyam csak 2 esetben: - vámérték számításánál - mérleg készítésénél - hazai fizetőeszköz leértékelése: exportösztönző, importkorlátozó (exportáló tud árat engedni ( 1 EUR először 250 Ft, leért. után 275 Ft) - hazai fizetőeszköz felértékelése: importösztönző, exportkorlátozó - adók: kedvezmények, ÁFA (exportnál az ÁFA 0 %) - vám: ktgvetési bevétel, ker. irányát szabályozó (export, import, tranzitvám) ÁFA (a) Fizetése, ha nem EU-tagországgal szerződünk - importőr fizeti apeh-nek - exportnál 0 % (b) Fizetése, ha EU-tagországgal szerződünk - fogyasztási ország fizet - önbevallási rendszer - vámhatóság veti ki, ha nem Áfa-alany a cég Feltételek: - EU-n belülövel meghatározott min.összeg - csatlakozó ország cégeire is vonatkozik APEH inforendszer: közösségi adószámok vannak, amiket az APEH képez hivatalból, ezeket lehívhatod, ha szerződsz, hogy érvényes-e a partneredé. Ha téves, vagy nem érvényes a kföldi partneré, a magyar cég nem értékesíthet ÁFAmentesen. Ha mégis így értékesít, szankció. Tehát neked kell figyelned. Vám - adó speciális formája országhatárt átlépő kereskedelem esetén - ktgvetési bevétel (fiskális cél) - differenciált alkalmazása befolyásolja az árumozgást - vámtételek (%-ban) árufajtánként, származási országtól függően - vámtarifaszám (áruazonosító) Közösségi Vámkódexben - vámnomenklatura (vámtarifaszám, árunév) - csatlakozás óta közösségi vámteher - vámérték (ami után a vámtételt számítják: számla szerinti érték és egyéb ktg-ek együtt, paritás alapján) GATT-konform - illetékek (regisztrációs adó,fogyasztási adó, piacvédelmi adó, környezetvédelmi adó, stb.) - vámhatár átlépésekor (ügyfél választhat, de engedélyeztetni kell: - halasztott (30 nap) - összevont (1 hét, 1 hó) 2

3 - egyszerűsített eljárás - vámbiztosíték: fedezet a vámteher kifizetésére (min EU): - konkrét szállítmányra - tev.engedélyhez /tev. garancia/: - aktív v. passzív feldolgozás (bérmunka) - vámraktározás - vámfelügyelet melletti feldolgozás formái: - bankgarancia - banki fedezetigazolás - kp - vámellenőrzés, eljárás (nem EU gazd-i térből érkezőkre) - beérkezéstől vámfelügyelet alatt az áru, vám elé kell állítani - megőrzés max. 20 nap - vámjogi rendelkezés kérésre Vámeljárás fajtái (EU-n kívülivel szerződésnél) 1. szabad forgalombahelyezés (belföldiesítés): vámfizetés 2. árutovábbítás: másik hivatalba küldik az árut 3. vámraktározás: engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) vámbiztosíték általában akkor használják, ha kivitelre kerül az áru (reexport) közvámraktárba (Vámhivatalé) v. magán vámraktárba kerül az áru 4. aktív feldolgozás: feldolgozásra jön az áru, majd megy vissza ellenőrzés, visszavitedő max. 3 év elszámolási kötelezettség (határidő) vámfelfüggesztő rendszer: alapanyagra nincs vám, visszaviteltől 30 nap vámvisszatérítési rendszer: vámot fizet, melyet visszaigényel, visszaviteltől 60 nap engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) 5. feldolg. vámfelügyelet mellett: nem közösségi árut közösségi vámterületen áru jellegét meg kell változtatni késztermék szabadforgalomba készáru vámtétele fizetendő akkor érdemes, ha a készáru vámértéke kisebb az alapanyagénál engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) 6. ideiglenes behozatal: kföldi tulajdonban az áru ideiglenes használat, mebutató, próba visszaviteli kötelezetség (24 hó) teljes vámmentesség (műalkotás esetén) részleges vámmentesség (bérleti szerződéssel) havi 3 % engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) 7. passzív feldolgozás: kföldre viszik feldolgozásra visszahozatali kötelezettség részleges v. teljes vámmentesség a végtermék belföldiesítésre vámfizetés alapja a hozzáadott érték engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) nem lehet: szubvencionált, exporttámogatott terméknél, ill. ha vámvisszatérítést vettek igénybe 8. kivitel: végleg elhagyja az EU vámterületét kiléptetés ker.pol. intézkedések származási ország megjelölése 3

4 Áru származása hozzáadott érték alapján (a legnagyobb %-ban, ill.100 %-ban vmely ország terméke) vámkedvezmény érvényesítése ez alapján (igazolás kell róla) Származási okmány - csekély érték (6000 EU alatt) nem kell igazolás - számlanyilatkozat elfogadott (regisztrált) exportörtől - CEFTA, EFTA, Izrael, EU esetén EUR1 (6000 EUR felett) - Töröko. esetén EUR2 Számla tartalma - eladó, vevő adatai - feladási /szállítási cam - számlaszám - keltezés (hol, mikor) - áru neve, származási helye, egysége, mennyisége, egységára, összára, devizanem, csomagolás módja, csoomag mennyisége, nettó és bruttó súly - pecsét, aláírás - származás igazolása (6000 EUR felett) Beszállítói nyilatkozat vámterületen bejegyzett előállító v. importőr adja az áru származásáról a helyi kereskedőnek FORMA fejlődő országból származó árunál (vámkedvezmény) 2004.május 1-től - nincs országhatáron vámellenőrzés - áruforgalomra a közösség belpiaci szabályai érvényesek - VÁMUNIÓ (3. ország felé egységes vámpolitika, EU-n belül nincs vám) - közös vámkódex - korábbi kétoldalú egyezmények megszüntetése, EU-s átvétele - vámbiztosíték nemzeti hatáskörben maradt - ÁFA önbevallás formájában APEH felé - utólagos ellenőrzés bármikor,bárhol (VPOP által, mezőgazdasági, aktív feldolg, textilre fokozottan) - vámelévülés 3 év - statisztikai jelentési kötelezettség: - EXTRASTAT (EU és 3. ország) - INTRASTAT (EU-n belül) kíséri az árut INTRASTAT - EU-n belüli ker. esetén - Mo-on ÁFA-bevallási kötelezettség - megfelelő forgalom esetén csak (utolsó 12 hó alapján min.érték) Vámkódex 1. rész: vámtarifák, vámértékszámítás, származás, elvek és szabályok 4

5 2. rész: vámeljárások (8 fajta) 3. rész: EU-n kívülre export szabályai - behozatali, kiviteli vám - KAP importdíjak - szerződéses, kedvezményes vámtételek - autonóm kedvezményes vámtételek (egyoldalúan nyújtják) - dömpingellenes-, kiegyenlítővám Elektronikus adatbázis (TARIC) - a közösség integrált adatbázisa - vámtétel, kedvezény, tilalom, ÁFA, export, vámkontingens, behozatali tilalom - online lehívható adatok (kombinált nomenklatura tarifaszám alapján, üzlet időpontja, származási o. vagy rendeltetési hely szerint) Termelő termék Piac fogyasztó felhasználó A terméknek a termelőtől a piacig való eljutása a disztribúció = elosztás Disztribúció - feladatok - döntések (mennyiért adjuk el? kinek?) - folyamatok - résztvevők emberek, cégek Disztribúció Fizikai elosztás Áruval történik Csomagolás Raktározás (termelőnél, kikötőben hajóra várva ) Mozgatás Értékesítési csatorna 1. tulajdonjog átadása 2. kockázatviselés 3. finanszírozás 4. információáramlás Fuvarozás (egyik földrajzi pontról a másik földrajzi pontra) Ad.1. tulajdonjog átadása Termelő termék kereskedő további kereskedők.. terméktől függ ad.2. kockázatviselés - kockázatviselés: túl drágán vette - hektikus áringadozás - minőség kockázat (minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, - fuvarozás kockázat szállítmánykockázat (fuvarozás során sérül, elvész) 5

6 ad.3. finanszírozás eladó [termelő, kereskedő] hitelnyújtás vevők [kereskedők, fogyasztó, felhasználó] (eladó finanszírozza a vevőt) hitelnyújtás (vevő előre fizet, előleget ad,(hiány van a termékből, túl drága a termék) ad.4. információáramlás PIAC Termelő+kereskedő - mi van a piacon? - kereslet, kínálat,árrés, konkurencia Termelő+kereskedő - - ajánlat, info az árukról, reklám Export - indirekt export: közvetett, hazai exportőr vállalat bekapcsolása a folyamatba - direkt export: saját export osztálya van, célpiacon ügynök, forgalmazó Értékesítés - Indirekt: viszonteladó, továbbadással, profithoz jut - Direkt: nincs viszonteladó, közvetlenül a fogyasztónak, felhasználónak ad el Kereskedő típusok/fajták Régen: T nagykereskedő kiskereskedő fogyasztó Ma: Viszonteladó: saját nevében, saját számlájára és saját kockázatára vesz és ad el. Fajtái: nagyker kisker forgalmazó (disztribútor) [Nagytermelő: termelőtől vesz nagy tételben és kiskeresk-nek adja tovább Kiskereskedő: a vevőnek adja tovább] Közvetitő kereskedő: nem lesz az áru tulajdonosa, van megbízója, kivel szerződik, vagy a saját, vagy a megbízója nevében dolgozik y megbízó számlájára és annak kockázatára a) Ügynök / képviselő a megbízó nevében b) Bizományos - saját nevében jár el c) Forgalmazó beszerez a termelőtől, vagy kereskedő cégtől Bizományos: kihalófélben lévő dinó : saját nevében jár el, exp-imp forgalomban is, megbízó mondja meg, a végrehajtás (ajánlat, szerződés, lebonyolítás) mind az ő feladata. Nem kap többet, mint az ügynök, de macerásabb a dolga. A megbízó megköti a kezét az árral kapcsolatban; limitár: a) maximált beszerzési ár b) minimum eladási ár (ezalatt nem adhat el) Ügynök. képviselő Kell, mert el akarunk adni, ismeri a helyi hatóságokat, eljárásokat,, előírásokat. Szerződésben: - eladás: milyen árut (pontosan meghatározni) - mely területen: pontosan meghatározni mindkettőt, mert lehet, hogy később bővítünk, más termékekkel bővítünk, és lehet, hogy más ügynökkel kívánjuk azt már értékesíteni! - Piaci információk szerzése: helyi körülményekről info - Fizetőképes vevőt találjon nekünk 6

7 - Próbaidő, próbaszerződést kötni vele. Határozott/~tlan időtartamra - Ő csak közvetít, mindent olyan feltétellel, amit az eladó szab (ár, határidő stb), nem köthet szerződést, ha csak erre külön felhatalmazást nem kap. - Kikötni azt a minimális forgalmat, melyet egy adott idő alatt köteles lebonyolítani - Konkurens termékkel nem foglalkozhat, azt nem értékesítheti, és nem is képviselheti - + feladattal is megbízhatják (külön díjazás ellenében) reklám, kiállítás szervezése - szerződés felmondásának módja - végkielégítés: általában 0,5 1 év átlagjutalék, hiszen még az ő munkája haszna ekkor jön - jog: mely jog alá esik: megbízó ország, ügynök országa, 3. országé legyen-e érvényes - bíróság: ezt is előre kikötik, melyhez fordulnak, o polgári rendes, o választott bíróság (ker és ip kamara mellett működik), ere szakosodott bírók, egylépcsős döntéshozatal, ennek alávetik magukat, ritka a fellebbezés Forgalmazók - eladás - terület+ árupontos meghatározása itt is - minimális forgalmat kikötni - Konkurens termékkel nem foglalkozhat, azt nem értékesítheti - Időtartam meghatározása - Végkielégítés Közreműködők Az áru a termelőktől való eljutásában működnek közre - fuvarozó: felel, hogy időben nem késedelemmel, megfelelő állapotban (ahogy átvette) - szállítmányozó: megbízó megbízása alapján szervezi a fuvarozást, kedvezőbb árajánlatot kap, mert rendszeres (visszatérő) kedvezmények: refakcia, jó szerződés - bank (ok): min. 2 bank feladó bankja, vevő bankja]: fizetési módok lebonyolítása, hitel, finanszírozás, devizák közötti átváltás, szlavezetés, - biztosítótársaság: kockázat csökkentése - hatóság: vámhivatal, vámeljárások lefolytatása, állateü/növényeü vizsgálatok, - minőségellenőrző intézet: Ügylet: ajánlat szerződés lebonyolítás - célja: áru eladása, kommunikáció elindítása az eladás céljából - Tartalma: (nem zöldmezős beruházást végigvezetve) - áru megnevezése, mennyiség, minőség - ár, pénznem (nem elég, hogy 200 /t részletesen, hogy hova szállítva stb) - szállítási feltételek - paritás (Incoterms 2000) - fizetési mód és határidő - csomagolás: zsák/láda/karton stb - szállítási határidő - ajánlatkérés: vevő küldi az általa ismert beszállítóknak, de túl sokat nem szabad, mert azt hiszik, hogy megnőtt az érdeklődés és felhajtják az árakat! - Áru megnevezése - Mennyiség - Minőség - Szállítási határidő - ajánlat formái: - kötelezettség nélküli: bármely ajánlat feltételt módosíthatják (más ár, másnak adja el) 7

8 - kötelező: súlyos következményei vannak, ha ettől eltér a. lejárati időpontja van /dátum, óra, perc nem közép eu-i időzóna, kikötni melyik szerint ketyeg az óra!!!/ b. nem adhatjuk el ennek lejárta előtt másnak c. nem változtathatjuk meg az ajánlatban lévő feltételeket d. nem is vonhatjuk vissza az ajánlatot e. ha a vevő a lejárati időn belül elfogadja, nem lehet visszavonni, a szerződés az ajánlatban lévő feltételekkel létrejön - az ajánlat folyamata Eladó ajánlatkérés ajánlat vevő a.) a vevő elfogadja + rendel + visszaig. kér az eladótól b.) elutasítja: - drága ekkor nem is érdekelte, csak a piaci ár érdekelte, (lehet, hogy ő is eladó, csak az ár érdekelte) - de kiköti milyen feltételekkel érdekelte volna, létrejöhet még az üzlet! - Alkuszik, megadja, hogy mennyiért venné meg Ajánlat- ellenajánlat a.) ez is lehet kötelező, ha a vevő egy ideig tartja az ajánlatát. Ha az eladó határideje 10-én 10 órakor lejár, de a vevő előtte másik ajánlatot tesz, akkor az eredeti ajánlat már nem érvényes, már az új árról szól az alku. Egyezségre jutnak Szerződéskötés Rendelés + visszaigazolás megállapodás Feltételei: konkrét, egyedi feltételek, lsd ajánlat, ha ezt jól kidolgozták, akkor minden adott Általános feltételei: - tulajdonjog fenntartása, pl. részletvásárlásnál, de ezt a végtermékre is kiterjesztheti pl. almalé, ha valaki léalmáról köt üzletet, ami önmagában nem nagy érték - jótállás: minőségi hibákért ő hogyan felel; csere/javitás - kötbér: késedelmes szállítás esetére, de itt is pontosan meghat:? késés esetén a vételár? %-a, de max % - közbejött akadály záradék: ezt a nk-i ker kamara dolgozta ki, újratárgyalási lehetőséget biztosít - erőhatalom záradék vis maior: mentesíti a szerződési feltételek teljesítése alól. Természeti katasztrófák, balesetek stb. - jog kikötése: ha ezt nem kötik ki előre, akkor a kijelölt bíróság az, ahová a pert benyújtják, és ez dönti el, mely jog alapján jár el. Célszerű erről inkább megállapodni. - Alternatív vitarendezés. Közvetítő, békéltető, tanácsadó lehetőségek. Ez a gyorsabb, olcsóbb. - Ált. üzleti feltétel: ez általában a megrendelő nyomtatvány hátoldalán van, sűrűn teleírva, kis betűkkel, amit ált. senki sem olvas el. Szerződés fajtái 1. Adásvételi: 1.1. Típusszerződés: kész formanyomtatványa van, pl, tőzsdén a brókercégek, gyorsíthatja a szerződéskötést, csak a hiányzó adatokat (ez ált. a vevő) kell kitölteni. Használják még tömegárunál: szén, kavics, alapanyagok 1.2. Mintaszerződés: nk-i ker kamara* (Párizs) dolgozta ki, ügynök, forgalmazónál van ilyen *ICC: International Commerce Chamber 8

9 A kereskedelmi feltételek egységes értelmezése Kék színnel az INCOTERMS 2000-ből idézek Fuvarparitás: nemzetközi kamara által kidolgozott szokványgyűjtemény Incoterms: International Commercial Terms 1936, Párizs, szokványgyűjtemény 1936 előtt szokásjogon alapult, Mo 1996 óta tagja szokás: ismétlődő magatartás, íratlan ebből félreértések, mást-mást értettek alatta az eladók vevők bizonytalanság, zavaróan hat, le kellett írni, ezzel lesz egyértelmű mindenkinek szokvány: nem jogszabály, nem tv, nem is kötelező az alkalmazás, de elterjedt, mert hasznos kötelező akkor lesz, ha beleveszik a szerződésbe, és erre hivatkoznak. Jogszabálytól nem lehet büntetlenül eltérni, de ettől igen, de az eltérés mibenlétét írásban kell rögzíteni. A szokvány csak kifejezett kikötés esetén érvényesül, tehát a szerződésben pontosan kell arra hivatkozni, pl FOB Hamburg, INCOTERMS 2000 Revíziók ~ 10 évenként: 1953, 1967, 1976, 80, 90, 2000 INCOTERMS 2000 már 13 szokványt tartalmaz! Módosítások oka: változások a fuvarozási technikában, más elvárások, okmányeljárások vált, gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé Az INCOTERMS 2000 logikája, hogy annak kell intézni a vámkezeltetést, akinek a felek közül a vámkezeltetés helyéhez közelebb esik telephelye,. Tehát az eladó felelős az exportvám-kezeltetésért, a vevő/importőr pedig az importvámkezeltetésért. A FAS paritásnál az exportvámkezeltetést az eladónak kell végeznie. A DEQ paritásnál az importvámkezeltetés a vevő feladata. A IT2000 az eladó és a vevő közötti szerződés (és nem csak a szállítás) feltételeit rögzíti. Megszabja, mely pontig viseli az eladó, és mely ponttól a vevő az áru szállításának költségét és kockázatát. Tételesen (10 ismérv szerint) felsorolja azt is, mi az eladó és mi a vevő dolga pl. az engedélyek megszerzésénél, a fuvszerz megkötésekor, mikor és miről kell értesíteni a partnert, és milyen okmányokat kell beszerezni. Ebből következik, hogy szükség van másokkal (pl szállítmányozóval, biztosítóval, bankkal stb) történő szerződéskötésre. Az INCOTERMS tárgya Szabályoz: kizárólag az adásvételi szerződésből következő áruátadási és szállítási feltételek értelmezése Mit nem szabályoz? Pl. fizetési módot, az adásvételi szerződés más feltételeit, szerződésszegés következményeit, tulajdonjog átszállását Az INCOTERMS-ben szabályozott kérdések (zárójelben, dőlten a tanár kiegészítése) 9

10 Eladó A.1. az áruszolgáltatás a szerződéssel összhangban (ahogy leírták) A.2. engedélyek, hozzájárulások és előírások (pl. kiviteli eng) A.3. fuvarozási és biztosítási szerződés (áru mozgatása A B, itt száálítmány6cargo kockázatról besz, nem árfolyamkockázatról! A.4. Átadás (árué! mind a 13 klauzulában ezt szabályozza) A.5. kockázat átszállás A.6. költség megosztás (illeték, terminálkezelés, okmánykiállítás, mely földrajzi ponttól száll át a vevőre a ktsg) A.7. A vevő értesítése (ha elmulasztják, kárt okozhatnak a vevőnek, mert ez pl. hiába foglalta le a hajóteret. Feladási értesítést köteles küldeni a vevőnek: feladtuk ekkor.hol. fuvareszköz neve (hajó neve, konténer száma, légijárat száma) A.8. az átadás igazolása, fuvarokmány, v. ezzel egyenértékű elektronikus értesítés amiről a felek megállapodnak A.9. ellenőrzés-csomagolás jelölés Kötelezettségek vevő B.1. a vételár kifizetése B.2. ua mint A 2 B.3. ua mint A 3 B.4. átvétel (ha nem veszi át, szerződést szegett) B.5. ua mint A.5. B.6. ua mint A.6. B.7. eladó értesítése, ill. felkészül a kapott infok alapján a fogadásra B.8. az átadás igazolása, fuvarokmány, v. ezzel egyenértékű elektronikus értesítés B.9. áruvizsgálat (inspection) Fuvarozás előtti áruvizsgálat: pre shipment inspection, a vevő kérhető, de neki kell fizetni) A. 10 Egyéb kötelezettségek B. 10 Egyéb kötelezettségek Az INCOTERMS 2000 szerkezete 13 klauzula (feltétel=paritás) 4 csoportba osztva: E, F, C, D [az első szokvány kezdőbetűjéből adódik] errefelé nő az eladó kötelezettsége 10

11 E csoport EXW EXWORKS (üzemből.. [az itt megnevezett helység]) pl. EX eladó telephelyéről szállításra előkészíti és értesíti a vevőt, számlát kiállít, minimális eladói feladatok, az eladó nem köteles vámkezeltetni, ez a vevő dolga, neki kell elvégeztetni. Az eladó az árut saját telephelyén a vevő rendelkezésére bocsátja, vámkezelés és valamely fuvareszközre való felrakás nélkül. A vevő megszervezi a fuvart, berakodik, vámkezeltet, +mindent, amit az eladó nem vállalt. Kockázatviselés helye a megnevezett hely. Költség és kockázat gyártól (bányától) a vevőt terheli (import esetén a vámértéket növeli) mód minden F csoport Főfuvardíj nincs kifizetve Pl. Debrecen-Hamburg-Bombay, itt csak Db-Hb van kifizetve FCA Free Carrier Bérmentve, fuvarozónak átadva a megnevezett helyen. Költség minden és kockázat a megadott földrajzi ponton az árunak a fuva- rozó részére történő átadása után a vevőt terheli (vámérték növelő tényező) - kivitelre vámkezelve és a fuvareszközbe berakva kijelölt helyen átadja a vevőnek, az eladó telephelyén már elvámolva - val. szállítási módhoz (közút, vasút vízi, légi) használatos FAS FREE Bérmentve, a hajó hosszanti oldalához megnevezett elhajózási tengeri kikötő. Költség és kockázat az elhajózási rakpartjától a ALONGSIDE SHIP vevőt terheli. (vámérték növelő tényező) A kockázatviselés ezen megnevezett kikötőben száll át az eladótól a vevőre. Elvámolva kell itt elhelyezni. FOB FREE ON BOARD - csak tengeri és belvízi fuvarozásnál lehet használni. Bérmentesítve, hajóba berakva megnevezett elhajózási kikötő). Költség és kockázat az elhajózási kikötőben a hajóba rakástól a vevőt terheli (vámérték növelő tényező) - csak tengeri és belvízi fuvarozásnál használatos - eladó:a megnevezett kikötőben hajón adja át vámkezelve. - Kockázatviselés a hajókorláton átemelve száll át az eladóról na vevőre - Pl: konténernél FOB helyett FCA! (tehát berakva!) tengeri 11

12 C csoport CFR CIF CPT CIP COST AND FREIGHT COST INSURANC E AND FREIGHT CARIAGE PAID TO CARIAGE AND INSURANC E PAID TO Főfuvar fizetve Költség és fuvardíj a megnevezett rendeltetési kikötőig fizetve. Költség érkezésig az eladót, kockázat az indulástól a vevőt terheli. Kockázat kltsg vámértéknövelő. -csak tengeri és belvízi fuvarozásnál használatos, erre kidolgozva - eladó a rendeletetési kikötőig fizeti a szállítást, ott szállítja le az árut, a kockázat a rend.kikötőben száll át. Ez az első eset, amikor a kltsg és kockázatviselés helye elválik. Kltsg viselés a rend.kikötőben száll át, kockázatviselés az indulási kikötő hajókorlátján átemelve (FOB) kezdődik, mivel a vevő viseli a kockázatot a főfuvarozás során. - kombinált fuvarozásnál és kont. nem ezt használják! Költség, biztosítás és fuvardíj megnevezett rend. kikötőig fizetve. Költség és biztosítás az érkezés helyig az eladót, egyéb kockázat a vevőt terheli. (nem vámértéknövelő) Biztosítás az új tétel: az eladóköteles bizt kötni, melynek kedvezményezettje a vevő (ha sérül, a vevőnek fizetnek. Ennek összege: számla (CIF) + 10% - elmaradt nyereség 10% a nk-i gyakorlat, nincs írásban rögzítve, 10%< is köthető Fuvar fizetve megrendelt helyig. Pl: CPT Frankfurt Eladó a szerz meghat helyig fizeti a fuv kltsg-et, a kltgsviselés kockázata a rend helyen száll át a vevőre. Költség a megnevezett rendeltetési helyig az eladó, kockázat az első fuvarozónak való átadástól a vevőt terheli (kockázat költség vámérték növelő tényező) -val. szállítási módhoz (közút, vasút vízi, légi) használatos CFR helyett is lehet használni pl. konténernél Fuvar és biztosítás fizetve.. helyig. Eladó köteles megkötni a bizt szerződést a vevő javára, lsd CIF. Költség és biztosítás a nevezett rend helyig az eladót, kockázat az első fuvarozónak való átadástól a vevőt terheli. (nem vámérték növelő tényező) Incoterms 2000 csak a CIF-nél és CIP-nél írja elő kötelezően a biztosítást ( I betű), a többinél nyilván az köt, aki a kockázatviselő tengeri minden minden minden 12

13 D csoport DAF DES DEQ DDU DDP DELIVERED AT FRONTIER DELIVERED EX SHIP DELIVERE EX QUAY DELIVERED,DUTY UNPAID DELIVERED, DUTY PAID Az eladó a rend helyig valamennyi kltsg és kockázatot viseli Határra megnevezett helyig DAF Sopron - az eladó megnevezett határállomásig szállítja le az árut, addig a pontig ő a kockázat és kltsg viselő, átadás fuvareszközön vámhatár előtt Költség és kockázat a nevezett országhatárig az eladót terheli (ha ez a magyar határ, nem vámérték növelő) - klasszikus közúti, vasúti Leszállítva hajón. Megnevezett rendeletetési kikötőig Költség és kockázat az érkezési kikötőig az eladót terheli (ha ez a magyar határ pl. DES Hamburg. A hajón történik az átadás, onnantól minden a vevő kötelessége. Leszállítva a rakparton megnevezett rendeletetési kikötőig, Költség és kockázat az érkezési rakpartjáig az eladót terheli (a tengeri kikötőtől a magyar határig vámérték növelő) pl. DEQ Hamburg- már ki is rakták a kikötőbe!! Ott száll át a kockázatviselés, Mo-on nem nagyon használatos leszállítva, vámfizetés nélkül (importvám nincs kifizetve). Költség, kockázat vámfizetés nélkül a nevezett rendeltetési állomásig az eladót terheli (Mo-i rend hely esetén nem növeli a vámértéket) - Mo-on elterjedt - Eladó a fuvar kltsg-et a rend helyig fizeti, eddig kockáztat, kivitel esetén még a tranzit illeték is az övé - Rend. helyen a kltsg+kockázat átszáll a vevőre - Vevő: importvám fizetés, garancia, vámbiztosíték az átvevő/vevő dolga Leszállítva, vám fizetve a. Megnevezett rend. helyig. Költség és kockázat a nevezett rendeletetési helyig az eladót terheli vámfizetéssel (magyarországi rendeletetési hely esetén nem növeli a vámértéket) - max eladói kötelezettségek - minden Tengeri Tengeri Minden minden alapelvek: kiviteli adókat az eladó, behozatali adókat a vevő fizesse. Kivétel: DDP: az eladó fizeti az importvámot EXW: a vevő fizeti már az exportvámot is! Tengeri és folyami fuvari módnál használható: F FAS FREE ALONGSIDE SHIP FOB FREE ON BOARD C CFR COST AND FREIGHT CIF COST INSURANCE AND FREIGHT D DES DELIVERED EX SHIP DEQ DELIVERE EX QUAY Az összes többi közút, vasút, légi szállításnál használható 13

14 Az INCOTERMS 2000 szerinti paritás választás és fuvarozási mód Bármely fuvarozási módnál használható paritások: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP Változatok, kiegészítések: Gyakran el lehet térni a fenti 13 paritástól, ha a felek ebben egyeznek meg, ezt írásban rögzítik-pl: EXW loaded: ( berakták) csak berak és csak az ezzel kapcs kockázatot vállalja az eladó. HA útközben sérül, az már nem az ő (eladó) kockázata EXW cleared: (..kivitelre vámkezelve) itt csak kltsg kockázat van, plusz kockázat nincs Fizetési feltételek: Lényeges pontja a szerződésnek, választ ad: Miben? Mikor? Hogyan? Fizet a vevő? Eltérő fizetési módok, mások a kockázatok: - lehet előre fizetni, még nincs a birtokában - 30 napon belül még prompt fizetésnek minősül! - Halasztott fizetés, z a hitelnyújtás egy formája; fizetés és leszállítás elválik, a fuvarokmány dátuma a mérvadó Fizetési eszközök: a.) banki átutalás (pénzmozgást fejez ki, bankok bevonásával, biztonságos, E-V bankjai között. A vevő ad átutalási megbízást, ennek az összegnek a folyó/hitelszámlán v. hitelkereten rend.kell állnia. Az átutalási megbízásban:kedvezményezett, bankja, bankszámlaszáma, öszszeg, jogcím (szerződésszám, vagy amire hivatkoznak); hogyan óhajtják intézni pl elektronikus úton, SWIFT - bankok közötti elektronikus rendszer, spec nekik fejlesztették ki. Átutalás a legolcsóbb pü-i fizetési eszköz. b.) váltó, mint fizetési eszköz: hitelfedezeti eszköz, forgatható értékpapír, megtestesíti a benne szereplő összeget. (Genfi váltójogi egyezmény 1931) - Mo is tagja Értékpapír: vmihez való jogosultságot fejez ki. Kiállítását tv által szabályozott alaki kellékekkel kell ellátni. Forgatás: átruházás egyszerű módja. Többfajta fajtája van: - váltó, csekk: pénzhez való jogot fejez ki - biztosítási kötvény: kártérítésre való jogot fejez ki. - Tengeri hajó raklevél: birtokjogot fejez ki (?) Váltó alaptípusai a.) idegen váltó: fizetési felszólítás b.) sajátváltó: fizetési ígéret Mitől váltó a váltó? Genfi szabályozás szerint van kiállítva! Mo-on ezt alkalmazzák Pl október 15 Fizessen e váltó ellenében saját rendelkezésemre EUR t, azaz egyszázezret. Kreditbank Hamburg Helm GesmBH Hamburg Kovács Péter (ő a kibácstó) Intercar KFT Eger 1. váltó szónak a kiállítás nyelvén szerepelni e kell! 2. Korlátozott pénzösszeg: számmal és betűvel, eltérés esetén a betű a mérvadó! 3. kedvezményezett (saját rendelkezésemre, XY-nak) 4. fizetésre kötelezett /címzett: mindig a címzett, ő kell, hogy fizessen, bal alsó sarokba kell írni! 14

15 5. kibocsátó: jobb alsó sarok, ez általában az exportőr, saját kezűleg írja alá. 6. fizetés esedékessége: itt dec fizetés helye: Hamburg 8. Kiállítás helye és ideje: itt: október 15, Eger Itt a példában, a kibocsátó és a kedvezményezett azonos, ezt használják exp. Esetében. 3 tétel hiányozhat! 1.kiállításhelye 2. fizetés helye 3. esedékesség (ha hiányzik, a kiállítás dátumától számított 1 év) Pl. 2 Saját váltó Hamburg, okt.15 Fizessenek e váltó ellenében Interker KFT-nek v. rendeletére EUR-t, azaz egyszázezer EUR-t október 15-én, Kreditbank Hamburg nov.12. VÁLTÓ (def): pénzkímélő hitelfedezeti eszköz, forgatható értékpapír, szigorú formai követelményekkel. Fajtái: Idegen váltó = fizetési felszólítás Saját váltó = fizetési ígéret Genf, váltójogi tv. 1975: NBr váltójogi tv, mely eltér a kontinentális jogtól Idegen váltó 8 kellékebudapest (kiállítás helye, ideje (7)) Fizessen e váltó (1) alapján (kedvezményezett neve (6)..-nak vagy rendeletére (összeg számmal és betűvel (2) (váltó lejárta (4) bank/számlaszám (5) (címzett neve és székhelye (3) (kibocsátó aláírása,székhelye (8) 1: váltó mindig azon nyelven kell kiírni, melyet használnak 2: ha ellentmondásos a számmal és betűvel írt, a betűvel írt a mérvadó 3: a fizetésre kötelezett, mindig balra lent van a helye! 4: dátum, - látraszóló: amikor a kedvezményezett elmegy, bemutatja, annak fizetnek, ki bemutatja - semmit sem írnak, a kiállítás dátumától számított 1 év - megtekintés után (először mutatják be), innentől 60 nap 5: bank, bankszámla: ahol a kifizetés történik, ha ez hiányzik: kellékhiányos, de érvényes, akkor azt feltételezik, hogy a fizetés helye a címzett telephelye 6: kedvezményezett neve: halálfontos kellék: ettől nem lehet eltekinteni, mert enélkül érvénytelen! 7: ha a kiállítás helye hiányzik, még értelmezhető, feltételezik, hogy a kibocsátó telephelye 15

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment szakirány KOCKÁZATOK A KÜLKERESKEDELEMBEN KOCKÁZATKEZELÉS A BCS H UNGARY KFT. GYAKORLATÁBAN

Részletesebben

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI Nemzetközi kapcsolatok szükségessége Egymásra utaltság: természeti erıforrások hiánya, természeti adottságok országonkénti különbözısége Méretgazdaságosság (technikai-technológiai

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 1 Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 2009 2 BEVEZETŐ A jegyzet a hallgatókkal megismerteti a nemzetközi kereskedelem ügylettípusait, a nemzetközi kereskedelemben résztvevő szereplőket, valamint azokat a

Részletesebben

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei. Külkereskedelmi technikai ismeretek Szőke Hajnalka jegyzete Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Részletesebben

Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR

Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR Bacsó Róbert PÉNZÜGYI SZÓTÁR A Adathalászat (phising) Jogosulatlanul eredeti banki internetes oldalak megtévesztő másolatait készítik el, melynek segítségével személyes adatokat próbálnak megszerezni a

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. A fizetési forgalom lebonyolítása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gyebnár Gyuláné A fizetési forgalom lebonyolítása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-50 A PÉNZFORGALOM

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010/05 Kiszállítás 2011/09 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012/05 Beérkezés 2013/09 Beérkezés (egyszerűsített) 2009 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények

Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények A nemzetközi kereskedelemben óriási szerepet kap az áruk, küldemények továbbítása. Az áruknak helyváltoztatása történhet az eladó, vagy

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette. Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette. Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda ÉRTÉKPAPÍR '95 (1995) Készítette Ügyvédi Iroda KÖSZÖNTŐ Az elmúlt években óriási mértékben megnőtt az értékpapírok szerepe a hazai gazdaságban. A központi költségvetés, az önkormányzatok, a pénzintézetek

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2011 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.

Részletesebben

LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK

LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Fogalom: LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK ABC-elemzés ACTS ADET ADN ADR ADSL AEA AETR AFDT AICCF Meghatározás: Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek a készletekre konkretizált eljárása. Lényege ennek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok Czimmer Julianna Andrea A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről Sipos Sándorné Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások 6. Bankműveletek és bankszolgáltatások A pénzügyi közvetítők fontos szerepet játszanak a modern társadalom életében. 1. Egyrészt hitelekkel látják el azon gazdasági szereplőket, melyeknek pénzre van szükségük

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK

AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat export-import menedzsment szakirány AZ ÉRTÉKESÍTÉS MESTEREI: A KERESKEDELMI KÖZVETÍTŐK Készítette: Sziklai Kinga

Részletesebben

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak.

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak. INCOTERMS Története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlıdést

Részletesebben

A faktoring szerződés és annak sajátosságai

A faktoring szerződés és annak sajátosságai dr. Lapis Máté A faktoring szerződés és annak sajátosságai SZAKDOLGOZAT 2008. év Szakdolgozat A faktoring szerződés és annak sajátosságai dr. Lapis Máté (bankszakjogász képzés ELTE JTI) Konzulens: dr.

Részletesebben

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.03. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2015.07.04. KDB BANK EURÓPA ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank Európa Zrt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes szerkezetben tartalmazzák

Részletesebben

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Zombori Gábor. Polgári jog. A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok Zombori Gábor Polgári jog A követelménymodul megnevezése: Vállalatgazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1997-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-008-50 POLGÁRI JOG ESETFELVETÉS

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben