Külkereskedelmi jog. és technika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külkereskedelmi jog. és technika"

Átírás

1 Külkereskedelmi jog. és technika 1-6. előadás Nközi ker: országhatárokat átlépő ker, különböző országokban bejegyzett cégek közti ker. veszélyek: árfolyamkockázat, politikai kockázat ügyletek (nközi adás-vétel): - szűkebb értelemben: szerződés - tágabb értelemben: folyamat: 1. ajánlati tevékenység 2. szerződéskötés(megállapodás) 3. teljesítés tárgya: - termék - szolgáltatás - anyagi értéket képviselő jogosultság (védjegy, licence) Külpiacra lépés oka: - értékesítés - beszerzés - versenytárs mód: - indirekt export (közvetett): hazai exportőrnek adom el - direkt export (közvetlen): -kföldi értékesítési iroda - kföldi forgalmazó (distributor) - képviselő - licenciaszerződés: gyártási eljárás használati jogát eladja - bérmunka - vegyescég - kföldi direkt beruházás: kföldi fél kontrollál Fejlődést segíti:- technikai fejlődés: kommunikáció, szállítás - liberalizálás: ker. korlátok leépítése (WTO) - globalizáció előrehaladása Környezet: - kulturális (tárgyalás) - politikai (kockázatok, berendezkedés) - jogi (melyik jog érvényes) - gazdasági (befolyásolás eszközei: kormányzati, exportösztönzés, importkorlátozás iránya: - belföld: hazai cégeket érinti - kföld: nközi keret: - tagság nközi intézménynél - nközi egyezmények Belföldi befolyásolás kormányzati eszközei: - adminisztrációs: rendelet (azonnal érezhető) - mennyiségi korlátozás, kvóta - kontingens: menny. v. értékhatár, amíg adott ország garantálja a kiviteli v. behozatali engedélyt - piacvédelmi intézkedés - bojkott: kföldi áru letiltása - embargó: ország elszigetelése 1

2 - engedélyezés: maga a ker. tev. alanyi jogon jár, de néhány termékhez engedély kell - devizaszabályozás: deviza fogalma szerződésben szabadon lehet a pénznemet, fizetési módot, határidőt meghat. - konvertibilis= átváltható hitelfelvétel vagy nyújtás kföldi ingatlan vétele, eladása export ellenértékét nem kell hazautalni, vagy Ft-ra váltani (kföldi folyószámla - pénzügyi: később érezhető - árfolyam és árfolyampolitika - árfolyam= vmely valuta v. deviza hazai pénznemben kifejezett ára MNB árfolyam csak 2 esetben: - vámérték számításánál - mérleg készítésénél - hazai fizetőeszköz leértékelése: exportösztönző, importkorlátozó (exportáló tud árat engedni ( 1 EUR először 250 Ft, leért. után 275 Ft) - hazai fizetőeszköz felértékelése: importösztönző, exportkorlátozó - adók: kedvezmények, ÁFA (exportnál az ÁFA 0 %) - vám: ktgvetési bevétel, ker. irányát szabályozó (export, import, tranzitvám) ÁFA (a) Fizetése, ha nem EU-tagországgal szerződünk - importőr fizeti apeh-nek - exportnál 0 % (b) Fizetése, ha EU-tagországgal szerződünk - fogyasztási ország fizet - önbevallási rendszer - vámhatóság veti ki, ha nem Áfa-alany a cég Feltételek: - EU-n belülövel meghatározott min.összeg - csatlakozó ország cégeire is vonatkozik APEH inforendszer: közösségi adószámok vannak, amiket az APEH képez hivatalból, ezeket lehívhatod, ha szerződsz, hogy érvényes-e a partneredé. Ha téves, vagy nem érvényes a kföldi partneré, a magyar cég nem értékesíthet ÁFAmentesen. Ha mégis így értékesít, szankció. Tehát neked kell figyelned. Vám - adó speciális formája országhatárt átlépő kereskedelem esetén - ktgvetési bevétel (fiskális cél) - differenciált alkalmazása befolyásolja az árumozgást - vámtételek (%-ban) árufajtánként, származási országtól függően - vámtarifaszám (áruazonosító) Közösségi Vámkódexben - vámnomenklatura (vámtarifaszám, árunév) - csatlakozás óta közösségi vámteher - vámérték (ami után a vámtételt számítják: számla szerinti érték és egyéb ktg-ek együtt, paritás alapján) GATT-konform - illetékek (regisztrációs adó,fogyasztási adó, piacvédelmi adó, környezetvédelmi adó, stb.) - vámhatár átlépésekor (ügyfél választhat, de engedélyeztetni kell: - halasztott (30 nap) - összevont (1 hét, 1 hó) 2

3 - egyszerűsített eljárás - vámbiztosíték: fedezet a vámteher kifizetésére (min EU): - konkrét szállítmányra - tev.engedélyhez /tev. garancia/: - aktív v. passzív feldolgozás (bérmunka) - vámraktározás - vámfelügyelet melletti feldolgozás formái: - bankgarancia - banki fedezetigazolás - kp - vámellenőrzés, eljárás (nem EU gazd-i térből érkezőkre) - beérkezéstől vámfelügyelet alatt az áru, vám elé kell állítani - megőrzés max. 20 nap - vámjogi rendelkezés kérésre Vámeljárás fajtái (EU-n kívülivel szerződésnél) 1. szabad forgalombahelyezés (belföldiesítés): vámfizetés 2. árutovábbítás: másik hivatalba küldik az árut 3. vámraktározás: engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) vámbiztosíték általában akkor használják, ha kivitelre kerül az áru (reexport) közvámraktárba (Vámhivatalé) v. magán vámraktárba kerül az áru 4. aktív feldolgozás: feldolgozásra jön az áru, majd megy vissza ellenőrzés, visszavitedő max. 3 év elszámolási kötelezettség (határidő) vámfelfüggesztő rendszer: alapanyagra nincs vám, visszaviteltől 30 nap vámvisszatérítési rendszer: vámot fizet, melyet visszaigényel, visszaviteltől 60 nap engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) 5. feldolg. vámfelügyelet mellett: nem közösségi árut közösségi vámterületen áru jellegét meg kell változtatni késztermék szabadforgalomba készáru vámtétele fizetendő akkor érdemes, ha a készáru vámértéke kisebb az alapanyagénál engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) 6. ideiglenes behozatal: kföldi tulajdonban az áru ideiglenes használat, mebutató, próba visszaviteli kötelezetség (24 hó) teljes vámmentesség (műalkotás esetén) részleges vámmentesség (bérleti szerződéssel) havi 3 % engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) 7. passzív feldolgozás: kföldre viszik feldolgozásra visszahozatali kötelezettség részleges v. teljes vámmentesség a végtermék belföldiesítésre vámfizetés alapja a hozzáadott érték engedélyhez kötött (területileg illetékes fővámhivatal adja ki) nem lehet: szubvencionált, exporttámogatott terméknél, ill. ha vámvisszatérítést vettek igénybe 8. kivitel: végleg elhagyja az EU vámterületét kiléptetés ker.pol. intézkedések származási ország megjelölése 3

4 Áru származása hozzáadott érték alapján (a legnagyobb %-ban, ill.100 %-ban vmely ország terméke) vámkedvezmény érvényesítése ez alapján (igazolás kell róla) Származási okmány - csekély érték (6000 EU alatt) nem kell igazolás - számlanyilatkozat elfogadott (regisztrált) exportörtől - CEFTA, EFTA, Izrael, EU esetén EUR1 (6000 EUR felett) - Töröko. esetén EUR2 Számla tartalma - eladó, vevő adatai - feladási /szállítási cam - számlaszám - keltezés (hol, mikor) - áru neve, származási helye, egysége, mennyisége, egységára, összára, devizanem, csomagolás módja, csoomag mennyisége, nettó és bruttó súly - pecsét, aláírás - származás igazolása (6000 EUR felett) Beszállítói nyilatkozat vámterületen bejegyzett előállító v. importőr adja az áru származásáról a helyi kereskedőnek FORMA fejlődő országból származó árunál (vámkedvezmény) 2004.május 1-től - nincs országhatáron vámellenőrzés - áruforgalomra a közösség belpiaci szabályai érvényesek - VÁMUNIÓ (3. ország felé egységes vámpolitika, EU-n belül nincs vám) - közös vámkódex - korábbi kétoldalú egyezmények megszüntetése, EU-s átvétele - vámbiztosíték nemzeti hatáskörben maradt - ÁFA önbevallás formájában APEH felé - utólagos ellenőrzés bármikor,bárhol (VPOP által, mezőgazdasági, aktív feldolg, textilre fokozottan) - vámelévülés 3 év - statisztikai jelentési kötelezettség: - EXTRASTAT (EU és 3. ország) - INTRASTAT (EU-n belül) kíséri az árut INTRASTAT - EU-n belüli ker. esetén - Mo-on ÁFA-bevallási kötelezettség - megfelelő forgalom esetén csak (utolsó 12 hó alapján min.érték) Vámkódex 1. rész: vámtarifák, vámértékszámítás, származás, elvek és szabályok 4

5 2. rész: vámeljárások (8 fajta) 3. rész: EU-n kívülre export szabályai - behozatali, kiviteli vám - KAP importdíjak - szerződéses, kedvezményes vámtételek - autonóm kedvezményes vámtételek (egyoldalúan nyújtják) - dömpingellenes-, kiegyenlítővám Elektronikus adatbázis (TARIC) - a közösség integrált adatbázisa - vámtétel, kedvezény, tilalom, ÁFA, export, vámkontingens, behozatali tilalom - online lehívható adatok (kombinált nomenklatura tarifaszám alapján, üzlet időpontja, származási o. vagy rendeltetési hely szerint) Termelő termék Piac fogyasztó felhasználó A terméknek a termelőtől a piacig való eljutása a disztribúció = elosztás Disztribúció - feladatok - döntések (mennyiért adjuk el? kinek?) - folyamatok - résztvevők emberek, cégek Disztribúció Fizikai elosztás Áruval történik Csomagolás Raktározás (termelőnél, kikötőben hajóra várva ) Mozgatás Értékesítési csatorna 1. tulajdonjog átadása 2. kockázatviselés 3. finanszírozás 4. információáramlás Fuvarozás (egyik földrajzi pontról a másik földrajzi pontra) Ad.1. tulajdonjog átadása Termelő termék kereskedő további kereskedők.. terméktől függ ad.2. kockázatviselés - kockázatviselés: túl drágán vette - hektikus áringadozás - minőség kockázat (minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, - fuvarozás kockázat szállítmánykockázat (fuvarozás során sérül, elvész) 5

6 ad.3. finanszírozás eladó [termelő, kereskedő] hitelnyújtás vevők [kereskedők, fogyasztó, felhasználó] (eladó finanszírozza a vevőt) hitelnyújtás (vevő előre fizet, előleget ad,(hiány van a termékből, túl drága a termék) ad.4. információáramlás PIAC Termelő+kereskedő - mi van a piacon? - kereslet, kínálat,árrés, konkurencia Termelő+kereskedő - - ajánlat, info az árukról, reklám Export - indirekt export: közvetett, hazai exportőr vállalat bekapcsolása a folyamatba - direkt export: saját export osztálya van, célpiacon ügynök, forgalmazó Értékesítés - Indirekt: viszonteladó, továbbadással, profithoz jut - Direkt: nincs viszonteladó, közvetlenül a fogyasztónak, felhasználónak ad el Kereskedő típusok/fajták Régen: T nagykereskedő kiskereskedő fogyasztó Ma: Viszonteladó: saját nevében, saját számlájára és saját kockázatára vesz és ad el. Fajtái: nagyker kisker forgalmazó (disztribútor) [Nagytermelő: termelőtől vesz nagy tételben és kiskeresk-nek adja tovább Kiskereskedő: a vevőnek adja tovább] Közvetitő kereskedő: nem lesz az áru tulajdonosa, van megbízója, kivel szerződik, vagy a saját, vagy a megbízója nevében dolgozik y megbízó számlájára és annak kockázatára a) Ügynök / képviselő a megbízó nevében b) Bizományos - saját nevében jár el c) Forgalmazó beszerez a termelőtől, vagy kereskedő cégtől Bizományos: kihalófélben lévő dinó : saját nevében jár el, exp-imp forgalomban is, megbízó mondja meg, a végrehajtás (ajánlat, szerződés, lebonyolítás) mind az ő feladata. Nem kap többet, mint az ügynök, de macerásabb a dolga. A megbízó megköti a kezét az árral kapcsolatban; limitár: a) maximált beszerzési ár b) minimum eladási ár (ezalatt nem adhat el) Ügynök. képviselő Kell, mert el akarunk adni, ismeri a helyi hatóságokat, eljárásokat,, előírásokat. Szerződésben: - eladás: milyen árut (pontosan meghatározni) - mely területen: pontosan meghatározni mindkettőt, mert lehet, hogy később bővítünk, más termékekkel bővítünk, és lehet, hogy más ügynökkel kívánjuk azt már értékesíteni! - Piaci információk szerzése: helyi körülményekről info - Fizetőképes vevőt találjon nekünk 6

7 - Próbaidő, próbaszerződést kötni vele. Határozott/~tlan időtartamra - Ő csak közvetít, mindent olyan feltétellel, amit az eladó szab (ár, határidő stb), nem köthet szerződést, ha csak erre külön felhatalmazást nem kap. - Kikötni azt a minimális forgalmat, melyet egy adott idő alatt köteles lebonyolítani - Konkurens termékkel nem foglalkozhat, azt nem értékesítheti, és nem is képviselheti - + feladattal is megbízhatják (külön díjazás ellenében) reklám, kiállítás szervezése - szerződés felmondásának módja - végkielégítés: általában 0,5 1 év átlagjutalék, hiszen még az ő munkája haszna ekkor jön - jog: mely jog alá esik: megbízó ország, ügynök országa, 3. országé legyen-e érvényes - bíróság: ezt is előre kikötik, melyhez fordulnak, o polgári rendes, o választott bíróság (ker és ip kamara mellett működik), ere szakosodott bírók, egylépcsős döntéshozatal, ennek alávetik magukat, ritka a fellebbezés Forgalmazók - eladás - terület+ árupontos meghatározása itt is - minimális forgalmat kikötni - Konkurens termékkel nem foglalkozhat, azt nem értékesítheti - Időtartam meghatározása - Végkielégítés Közreműködők Az áru a termelőktől való eljutásában működnek közre - fuvarozó: felel, hogy időben nem késedelemmel, megfelelő állapotban (ahogy átvette) - szállítmányozó: megbízó megbízása alapján szervezi a fuvarozást, kedvezőbb árajánlatot kap, mert rendszeres (visszatérő) kedvezmények: refakcia, jó szerződés - bank (ok): min. 2 bank feladó bankja, vevő bankja]: fizetési módok lebonyolítása, hitel, finanszírozás, devizák közötti átváltás, szlavezetés, - biztosítótársaság: kockázat csökkentése - hatóság: vámhivatal, vámeljárások lefolytatása, állateü/növényeü vizsgálatok, - minőségellenőrző intézet: Ügylet: ajánlat szerződés lebonyolítás - célja: áru eladása, kommunikáció elindítása az eladás céljából - Tartalma: (nem zöldmezős beruházást végigvezetve) - áru megnevezése, mennyiség, minőség - ár, pénznem (nem elég, hogy 200 /t részletesen, hogy hova szállítva stb) - szállítási feltételek - paritás (Incoterms 2000) - fizetési mód és határidő - csomagolás: zsák/láda/karton stb - szállítási határidő - ajánlatkérés: vevő küldi az általa ismert beszállítóknak, de túl sokat nem szabad, mert azt hiszik, hogy megnőtt az érdeklődés és felhajtják az árakat! - Áru megnevezése - Mennyiség - Minőség - Szállítási határidő - ajánlat formái: - kötelezettség nélküli: bármely ajánlat feltételt módosíthatják (más ár, másnak adja el) 7

8 - kötelező: súlyos következményei vannak, ha ettől eltér a. lejárati időpontja van /dátum, óra, perc nem közép eu-i időzóna, kikötni melyik szerint ketyeg az óra!!!/ b. nem adhatjuk el ennek lejárta előtt másnak c. nem változtathatjuk meg az ajánlatban lévő feltételeket d. nem is vonhatjuk vissza az ajánlatot e. ha a vevő a lejárati időn belül elfogadja, nem lehet visszavonni, a szerződés az ajánlatban lévő feltételekkel létrejön - az ajánlat folyamata Eladó ajánlatkérés ajánlat vevő a.) a vevő elfogadja + rendel + visszaig. kér az eladótól b.) elutasítja: - drága ekkor nem is érdekelte, csak a piaci ár érdekelte, (lehet, hogy ő is eladó, csak az ár érdekelte) - de kiköti milyen feltételekkel érdekelte volna, létrejöhet még az üzlet! - Alkuszik, megadja, hogy mennyiért venné meg Ajánlat- ellenajánlat a.) ez is lehet kötelező, ha a vevő egy ideig tartja az ajánlatát. Ha az eladó határideje 10-én 10 órakor lejár, de a vevő előtte másik ajánlatot tesz, akkor az eredeti ajánlat már nem érvényes, már az új árról szól az alku. Egyezségre jutnak Szerződéskötés Rendelés + visszaigazolás megállapodás Feltételei: konkrét, egyedi feltételek, lsd ajánlat, ha ezt jól kidolgozták, akkor minden adott Általános feltételei: - tulajdonjog fenntartása, pl. részletvásárlásnál, de ezt a végtermékre is kiterjesztheti pl. almalé, ha valaki léalmáról köt üzletet, ami önmagában nem nagy érték - jótállás: minőségi hibákért ő hogyan felel; csere/javitás - kötbér: késedelmes szállítás esetére, de itt is pontosan meghat:? késés esetén a vételár? %-a, de max % - közbejött akadály záradék: ezt a nk-i ker kamara dolgozta ki, újratárgyalási lehetőséget biztosít - erőhatalom záradék vis maior: mentesíti a szerződési feltételek teljesítése alól. Természeti katasztrófák, balesetek stb. - jog kikötése: ha ezt nem kötik ki előre, akkor a kijelölt bíróság az, ahová a pert benyújtják, és ez dönti el, mely jog alapján jár el. Célszerű erről inkább megállapodni. - Alternatív vitarendezés. Közvetítő, békéltető, tanácsadó lehetőségek. Ez a gyorsabb, olcsóbb. - Ált. üzleti feltétel: ez általában a megrendelő nyomtatvány hátoldalán van, sűrűn teleírva, kis betűkkel, amit ált. senki sem olvas el. Szerződés fajtái 1. Adásvételi: 1.1. Típusszerződés: kész formanyomtatványa van, pl, tőzsdén a brókercégek, gyorsíthatja a szerződéskötést, csak a hiányzó adatokat (ez ált. a vevő) kell kitölteni. Használják még tömegárunál: szén, kavics, alapanyagok 1.2. Mintaszerződés: nk-i ker kamara* (Párizs) dolgozta ki, ügynök, forgalmazónál van ilyen *ICC: International Commerce Chamber 8

9 A kereskedelmi feltételek egységes értelmezése Kék színnel az INCOTERMS 2000-ből idézek Fuvarparitás: nemzetközi kamara által kidolgozott szokványgyűjtemény Incoterms: International Commercial Terms 1936, Párizs, szokványgyűjtemény 1936 előtt szokásjogon alapult, Mo 1996 óta tagja szokás: ismétlődő magatartás, íratlan ebből félreértések, mást-mást értettek alatta az eladók vevők bizonytalanság, zavaróan hat, le kellett írni, ezzel lesz egyértelmű mindenkinek szokvány: nem jogszabály, nem tv, nem is kötelező az alkalmazás, de elterjedt, mert hasznos kötelező akkor lesz, ha beleveszik a szerződésbe, és erre hivatkoznak. Jogszabálytól nem lehet büntetlenül eltérni, de ettől igen, de az eltérés mibenlétét írásban kell rögzíteni. A szokvány csak kifejezett kikötés esetén érvényesül, tehát a szerződésben pontosan kell arra hivatkozni, pl FOB Hamburg, INCOTERMS 2000 Revíziók ~ 10 évenként: 1953, 1967, 1976, 80, 90, 2000 INCOTERMS 2000 már 13 szokványt tartalmaz! Módosítások oka: változások a fuvarozási technikában, más elvárások, okmányeljárások vált, gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé Az INCOTERMS 2000 logikája, hogy annak kell intézni a vámkezeltetést, akinek a felek közül a vámkezeltetés helyéhez közelebb esik telephelye,. Tehát az eladó felelős az exportvám-kezeltetésért, a vevő/importőr pedig az importvámkezeltetésért. A FAS paritásnál az exportvámkezeltetést az eladónak kell végeznie. A DEQ paritásnál az importvámkezeltetés a vevő feladata. A IT2000 az eladó és a vevő közötti szerződés (és nem csak a szállítás) feltételeit rögzíti. Megszabja, mely pontig viseli az eladó, és mely ponttól a vevő az áru szállításának költségét és kockázatát. Tételesen (10 ismérv szerint) felsorolja azt is, mi az eladó és mi a vevő dolga pl. az engedélyek megszerzésénél, a fuvszerz megkötésekor, mikor és miről kell értesíteni a partnert, és milyen okmányokat kell beszerezni. Ebből következik, hogy szükség van másokkal (pl szállítmányozóval, biztosítóval, bankkal stb) történő szerződéskötésre. Az INCOTERMS tárgya Szabályoz: kizárólag az adásvételi szerződésből következő áruátadási és szállítási feltételek értelmezése Mit nem szabályoz? Pl. fizetési módot, az adásvételi szerződés más feltételeit, szerződésszegés következményeit, tulajdonjog átszállását Az INCOTERMS-ben szabályozott kérdések (zárójelben, dőlten a tanár kiegészítése) 9

10 Eladó A.1. az áruszolgáltatás a szerződéssel összhangban (ahogy leírták) A.2. engedélyek, hozzájárulások és előírások (pl. kiviteli eng) A.3. fuvarozási és biztosítási szerződés (áru mozgatása A B, itt száálítmány6cargo kockázatról besz, nem árfolyamkockázatról! A.4. Átadás (árué! mind a 13 klauzulában ezt szabályozza) A.5. kockázat átszállás A.6. költség megosztás (illeték, terminálkezelés, okmánykiállítás, mely földrajzi ponttól száll át a vevőre a ktsg) A.7. A vevő értesítése (ha elmulasztják, kárt okozhatnak a vevőnek, mert ez pl. hiába foglalta le a hajóteret. Feladási értesítést köteles küldeni a vevőnek: feladtuk ekkor.hol. fuvareszköz neve (hajó neve, konténer száma, légijárat száma) A.8. az átadás igazolása, fuvarokmány, v. ezzel egyenértékű elektronikus értesítés amiről a felek megállapodnak A.9. ellenőrzés-csomagolás jelölés Kötelezettségek vevő B.1. a vételár kifizetése B.2. ua mint A 2 B.3. ua mint A 3 B.4. átvétel (ha nem veszi át, szerződést szegett) B.5. ua mint A.5. B.6. ua mint A.6. B.7. eladó értesítése, ill. felkészül a kapott infok alapján a fogadásra B.8. az átadás igazolása, fuvarokmány, v. ezzel egyenértékű elektronikus értesítés B.9. áruvizsgálat (inspection) Fuvarozás előtti áruvizsgálat: pre shipment inspection, a vevő kérhető, de neki kell fizetni) A. 10 Egyéb kötelezettségek B. 10 Egyéb kötelezettségek Az INCOTERMS 2000 szerkezete 13 klauzula (feltétel=paritás) 4 csoportba osztva: E, F, C, D [az első szokvány kezdőbetűjéből adódik] errefelé nő az eladó kötelezettsége 10

11 E csoport EXW EXWORKS (üzemből.. [az itt megnevezett helység]) pl. EX eladó telephelyéről szállításra előkészíti és értesíti a vevőt, számlát kiállít, minimális eladói feladatok, az eladó nem köteles vámkezeltetni, ez a vevő dolga, neki kell elvégeztetni. Az eladó az árut saját telephelyén a vevő rendelkezésére bocsátja, vámkezelés és valamely fuvareszközre való felrakás nélkül. A vevő megszervezi a fuvart, berakodik, vámkezeltet, +mindent, amit az eladó nem vállalt. Kockázatviselés helye a megnevezett hely. Költség és kockázat gyártól (bányától) a vevőt terheli (import esetén a vámértéket növeli) mód minden F csoport Főfuvardíj nincs kifizetve Pl. Debrecen-Hamburg-Bombay, itt csak Db-Hb van kifizetve FCA Free Carrier Bérmentve, fuvarozónak átadva a megnevezett helyen. Költség minden és kockázat a megadott földrajzi ponton az árunak a fuva- rozó részére történő átadása után a vevőt terheli (vámérték növelő tényező) - kivitelre vámkezelve és a fuvareszközbe berakva kijelölt helyen átadja a vevőnek, az eladó telephelyén már elvámolva - val. szállítási módhoz (közút, vasút vízi, légi) használatos FAS FREE Bérmentve, a hajó hosszanti oldalához megnevezett elhajózási tengeri kikötő. Költség és kockázat az elhajózási rakpartjától a ALONGSIDE SHIP vevőt terheli. (vámérték növelő tényező) A kockázatviselés ezen megnevezett kikötőben száll át az eladótól a vevőre. Elvámolva kell itt elhelyezni. FOB FREE ON BOARD - csak tengeri és belvízi fuvarozásnál lehet használni. Bérmentesítve, hajóba berakva megnevezett elhajózási kikötő). Költség és kockázat az elhajózási kikötőben a hajóba rakástól a vevőt terheli (vámérték növelő tényező) - csak tengeri és belvízi fuvarozásnál használatos - eladó:a megnevezett kikötőben hajón adja át vámkezelve. - Kockázatviselés a hajókorláton átemelve száll át az eladóról na vevőre - Pl: konténernél FOB helyett FCA! (tehát berakva!) tengeri 11

12 C csoport CFR CIF CPT CIP COST AND FREIGHT COST INSURANC E AND FREIGHT CARIAGE PAID TO CARIAGE AND INSURANC E PAID TO Főfuvar fizetve Költség és fuvardíj a megnevezett rendeltetési kikötőig fizetve. Költség érkezésig az eladót, kockázat az indulástól a vevőt terheli. Kockázat kltsg vámértéknövelő. -csak tengeri és belvízi fuvarozásnál használatos, erre kidolgozva - eladó a rendeletetési kikötőig fizeti a szállítást, ott szállítja le az árut, a kockázat a rend.kikötőben száll át. Ez az első eset, amikor a kltsg és kockázatviselés helye elválik. Kltsg viselés a rend.kikötőben száll át, kockázatviselés az indulási kikötő hajókorlátján átemelve (FOB) kezdődik, mivel a vevő viseli a kockázatot a főfuvarozás során. - kombinált fuvarozásnál és kont. nem ezt használják! Költség, biztosítás és fuvardíj megnevezett rend. kikötőig fizetve. Költség és biztosítás az érkezés helyig az eladót, egyéb kockázat a vevőt terheli. (nem vámértéknövelő) Biztosítás az új tétel: az eladóköteles bizt kötni, melynek kedvezményezettje a vevő (ha sérül, a vevőnek fizetnek. Ennek összege: számla (CIF) + 10% - elmaradt nyereség 10% a nk-i gyakorlat, nincs írásban rögzítve, 10%< is köthető Fuvar fizetve megrendelt helyig. Pl: CPT Frankfurt Eladó a szerz meghat helyig fizeti a fuv kltsg-et, a kltgsviselés kockázata a rend helyen száll át a vevőre. Költség a megnevezett rendeltetési helyig az eladó, kockázat az első fuvarozónak való átadástól a vevőt terheli (kockázat költség vámérték növelő tényező) -val. szállítási módhoz (közút, vasút vízi, légi) használatos CFR helyett is lehet használni pl. konténernél Fuvar és biztosítás fizetve.. helyig. Eladó köteles megkötni a bizt szerződést a vevő javára, lsd CIF. Költség és biztosítás a nevezett rend helyig az eladót, kockázat az első fuvarozónak való átadástól a vevőt terheli. (nem vámérték növelő tényező) Incoterms 2000 csak a CIF-nél és CIP-nél írja elő kötelezően a biztosítást ( I betű), a többinél nyilván az köt, aki a kockázatviselő tengeri minden minden minden 12

13 D csoport DAF DES DEQ DDU DDP DELIVERED AT FRONTIER DELIVERED EX SHIP DELIVERE EX QUAY DELIVERED,DUTY UNPAID DELIVERED, DUTY PAID Az eladó a rend helyig valamennyi kltsg és kockázatot viseli Határra megnevezett helyig DAF Sopron - az eladó megnevezett határállomásig szállítja le az árut, addig a pontig ő a kockázat és kltsg viselő, átadás fuvareszközön vámhatár előtt Költség és kockázat a nevezett országhatárig az eladót terheli (ha ez a magyar határ, nem vámérték növelő) - klasszikus közúti, vasúti Leszállítva hajón. Megnevezett rendeletetési kikötőig Költség és kockázat az érkezési kikötőig az eladót terheli (ha ez a magyar határ pl. DES Hamburg. A hajón történik az átadás, onnantól minden a vevő kötelessége. Leszállítva a rakparton megnevezett rendeletetési kikötőig, Költség és kockázat az érkezési rakpartjáig az eladót terheli (a tengeri kikötőtől a magyar határig vámérték növelő) pl. DEQ Hamburg- már ki is rakták a kikötőbe!! Ott száll át a kockázatviselés, Mo-on nem nagyon használatos leszállítva, vámfizetés nélkül (importvám nincs kifizetve). Költség, kockázat vámfizetés nélkül a nevezett rendeltetési állomásig az eladót terheli (Mo-i rend hely esetén nem növeli a vámértéket) - Mo-on elterjedt - Eladó a fuvar kltsg-et a rend helyig fizeti, eddig kockáztat, kivitel esetén még a tranzit illeték is az övé - Rend. helyen a kltsg+kockázat átszáll a vevőre - Vevő: importvám fizetés, garancia, vámbiztosíték az átvevő/vevő dolga Leszállítva, vám fizetve a. Megnevezett rend. helyig. Költség és kockázat a nevezett rendeletetési helyig az eladót terheli vámfizetéssel (magyarországi rendeletetési hely esetén nem növeli a vámértéket) - max eladói kötelezettségek - minden Tengeri Tengeri Minden minden alapelvek: kiviteli adókat az eladó, behozatali adókat a vevő fizesse. Kivétel: DDP: az eladó fizeti az importvámot EXW: a vevő fizeti már az exportvámot is! Tengeri és folyami fuvari módnál használható: F FAS FREE ALONGSIDE SHIP FOB FREE ON BOARD C CFR COST AND FREIGHT CIF COST INSURANCE AND FREIGHT D DES DELIVERED EX SHIP DEQ DELIVERE EX QUAY Az összes többi közút, vasút, légi szállításnál használható 13

14 Az INCOTERMS 2000 szerinti paritás választás és fuvarozási mód Bármely fuvarozási módnál használható paritások: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP Változatok, kiegészítések: Gyakran el lehet térni a fenti 13 paritástól, ha a felek ebben egyeznek meg, ezt írásban rögzítik-pl: EXW loaded: ( berakták) csak berak és csak az ezzel kapcs kockázatot vállalja az eladó. HA útközben sérül, az már nem az ő (eladó) kockázata EXW cleared: (..kivitelre vámkezelve) itt csak kltsg kockázat van, plusz kockázat nincs Fizetési feltételek: Lényeges pontja a szerződésnek, választ ad: Miben? Mikor? Hogyan? Fizet a vevő? Eltérő fizetési módok, mások a kockázatok: - lehet előre fizetni, még nincs a birtokában - 30 napon belül még prompt fizetésnek minősül! - Halasztott fizetés, z a hitelnyújtás egy formája; fizetés és leszállítás elválik, a fuvarokmány dátuma a mérvadó Fizetési eszközök: a.) banki átutalás (pénzmozgást fejez ki, bankok bevonásával, biztonságos, E-V bankjai között. A vevő ad átutalási megbízást, ennek az összegnek a folyó/hitelszámlán v. hitelkereten rend.kell állnia. Az átutalási megbízásban:kedvezményezett, bankja, bankszámlaszáma, öszszeg, jogcím (szerződésszám, vagy amire hivatkoznak); hogyan óhajtják intézni pl elektronikus úton, SWIFT - bankok közötti elektronikus rendszer, spec nekik fejlesztették ki. Átutalás a legolcsóbb pü-i fizetési eszköz. b.) váltó, mint fizetési eszköz: hitelfedezeti eszköz, forgatható értékpapír, megtestesíti a benne szereplő összeget. (Genfi váltójogi egyezmény 1931) - Mo is tagja Értékpapír: vmihez való jogosultságot fejez ki. Kiállítását tv által szabályozott alaki kellékekkel kell ellátni. Forgatás: átruházás egyszerű módja. Többfajta fajtája van: - váltó, csekk: pénzhez való jogot fejez ki - biztosítási kötvény: kártérítésre való jogot fejez ki. - Tengeri hajó raklevél: birtokjogot fejez ki (?) Váltó alaptípusai a.) idegen váltó: fizetési felszólítás b.) sajátváltó: fizetési ígéret Mitől váltó a váltó? Genfi szabályozás szerint van kiállítva! Mo-on ezt alkalmazzák Pl október 15 Fizessen e váltó ellenében saját rendelkezésemre EUR t, azaz egyszázezret. Kreditbank Hamburg Helm GesmBH Hamburg Kovács Péter (ő a kibácstó) Intercar KFT Eger 1. váltó szónak a kiállítás nyelvén szerepelni e kell! 2. Korlátozott pénzösszeg: számmal és betűvel, eltérés esetén a betű a mérvadó! 3. kedvezményezett (saját rendelkezésemre, XY-nak) 4. fizetésre kötelezett /címzett: mindig a címzett, ő kell, hogy fizessen, bal alsó sarokba kell írni! 14

15 5. kibocsátó: jobb alsó sarok, ez általában az exportőr, saját kezűleg írja alá. 6. fizetés esedékessége: itt dec fizetés helye: Hamburg 8. Kiállítás helye és ideje: itt: október 15, Eger Itt a példában, a kibocsátó és a kedvezményezett azonos, ezt használják exp. Esetében. 3 tétel hiányozhat! 1.kiállításhelye 2. fizetés helye 3. esedékesség (ha hiányzik, a kiállítás dátumától számított 1 év) Pl. 2 Saját váltó Hamburg, okt.15 Fizessenek e váltó ellenében Interker KFT-nek v. rendeletére EUR-t, azaz egyszázezer EUR-t október 15-én, Kreditbank Hamburg nov.12. VÁLTÓ (def): pénzkímélő hitelfedezeti eszköz, forgatható értékpapír, szigorú formai követelményekkel. Fajtái: Idegen váltó = fizetési felszólítás Saját váltó = fizetési ígéret Genf, váltójogi tv. 1975: NBr váltójogi tv, mely eltér a kontinentális jogtól Idegen váltó 8 kellékebudapest (kiállítás helye, ideje (7)) Fizessen e váltó (1) alapján (kedvezményezett neve (6)..-nak vagy rendeletére (összeg számmal és betűvel (2) (váltó lejárta (4) bank/számlaszám (5) (címzett neve és székhelye (3) (kibocsátó aláírása,székhelye (8) 1: váltó mindig azon nyelven kell kiírni, melyet használnak 2: ha ellentmondásos a számmal és betűvel írt, a betűvel írt a mérvadó 3: a fizetésre kötelezett, mindig balra lent van a helye! 4: dátum, - látraszóló: amikor a kedvezményezett elmegy, bemutatja, annak fizetnek, ki bemutatja - semmit sem írnak, a kiállítás dátumától számított 1 év - megtekintés után (először mutatják be), innentől 60 nap 5: bank, bankszámla: ahol a kifizetés történik, ha ez hiányzik: kellékhiányos, de érvényes, akkor azt feltételezik, hogy a fizetés helye a címzett telephelye 6: kedvezményezett neve: halálfontos kellék: ettől nem lehet eltekinteni, mert enélkül érvénytelen! 7: ha a kiállítás helye hiányzik, még értelmezhető, feltételezik, hogy a kibocsátó telephelye 15

16 8: a kibocsátó: aki kitöltötte, neki alá kell írnia, cégszerűen, de csak az írhat alá, aki a cégszerű aláírásra jogosult. Saját váltó: Bal alsó sarokban nincs címzett, mert a címzett és a kibocsátó egyben a címzett is! Saját rendeletre szóló idegen váltó Hamburg, november 12 Fizessen ki e váltó alapján saját rendeletemre , azaz ötvenezer EUR, én Hamburgban, a Kreditbank Hamburg, Alterkai. Számlaszám: Interker Kft Mühburg.... idegen váltó csak a kibocsátó aláírásával = intézvény idegen váltó, ha a címzett aláírta, ezzel elfogadta a fizetést = elfogadvány Saját rendeletre szóló idegen váltóval kapcsolatos folyamat Bemutatás elfogadására Exportőr (és egyben kezdeményezett) 1) intézvény exportőr bankja 2) intézvényt az importőr bankjához 3) intézvény bemutatása és elfogadása címzett (importőr) váltó kötelezettje 3) az importőr bankja magánál tartja, és figyeli a lejártát Bemutatás fizetésre Címzett (exportőr) 1) bemutatás fizetésre 2) fizetés importőr bankja 3)átutalás exportőr bankja 4) jóváírás exportőr kibocsátó Váltó szereplői A) záradékai a) rendeleti záradék b) negatív rendeleti záradék c) effektivitási záradék d) fedezeti záradék ad a) saját rendeletemre, XY rendeletére, to order, ha hiányzik, nem probléma ad b) negatív rendeleti záradék: not to order de nem rendeletére, ezek után már csak spec feltételek teljesülése esetén lehet átruházni! Váltó átruházása: - un. Forgatással: az eredeti váltót megfordítják, és a hátoldalára ráírják az új kedvezményezett nevét, az eredeti kedvezményezett pedig aláírja, ezt addig folyt, míg a papírra ráfér. HA elfogy, tűzhetnek hozzá pótlapot! - Teljes forgatás: teljes kitöltés: - Üres forgatás: csak aláír, és csak a legvégén írja rá z a nevét, aki szeretne a pénzez hozzájutni+ aki átadja az is aláírta így lesz a végén az üres forgatás teljes forgatás Ez a negatív rendeleti záradék ezeket a forgatásokat tiltja meg! Csak közjegyzői hitelesítéssel, + engedményezői nyilatkozattal lehet átruházni. Persze a közjegyzőnél illetéket kell mindezért fizetni! ad.c) effektivitási záradék :. Fizessen effektív -t, fizetési hely NY. Ezen záradékkal ellátva akkor is -ban kell fizetni, ha mondjuk NY-ban USD a hivatalos pénzeszköz. Tehát, amit ráírtak és nem a kifizetés helyén lévő tv-es fizetőeszköz! Ad.d) fedezeti záradék:..értéke áruban. A váltó kiállításának helye áruügylet. 16

17 B) váltókövetelés: - fizetésének ideje: 1. lejáratkor 2. korábban történő kifizetéskor leszámitolás (diszkontálás) Diszkont= váltóösszeg x diszkontláb x napok száma (ahány nappal korábban visszafizeti 100 x 360 Váltó elforgatásának v. fizetésének megtagadása esetén óvást lehet emelni. Ilyenkor az imp bank közjegyzőt hív, aki a hátoldalára rávezeti mai nap XY-nak bemutattuk,..(aláírást, forgatást) megtagadta. 2 banki nap az ügyintézés, különben elveszti a pénzt! B) Váltó szereplői: - Kibocsátó - Címzett - Kedvezményezett - Forgatmányos, - Kezes (ált. bank, kinek meg kell neveznie, mely szereplőért vállalja a kezességet, pecsét nem elég egyértelmű, ha azt nem írja oda)- ezek az un bombabiztos váltók, mert a bank akkor is fizet, ha a címzett nem ( ha azért vállalt persze felelősséget) Mindenki felelős (főkötelezett, kibocsátó, forgatmányos hogy a kedvezményezett pénzéhez jusson!) CSEKK Def pénzt megtestesítő forgatható értékpapír, fizetőeszköz, melyben a kibocsátó alaki formaságok betartásával arra utasítja bankját, hogy a csekken megnevezett összeget fizesse ki a csekk birtokosának (!) 1931, Genf: Egységes csekkjogi egyezmény Csekknél a címzett (akit fizetésre kötelezek) mindig bank! A kedvezményezett (holder) akinek birtokában van! Ezért a birtokos nevét nem kell kitölteni. Előzmény: külön csekkszerződés vmely kereskedelmi bankkal, ahová egy bizonyos öszszeget be kell fizetni, és bankom majd ebből fizeti a csekken szereplő összegek kifizetésének teljesítését. Csak akkor fizet, ha a csekk jól van kitöltve, alaki formaságokat betartottam és van pénz a számlán! Különben fedezetlen csekk, ez törvénytelen! Országos Takarékpénztár Részvénytársaság Fizessen e csekk ellenében számlakövetelésemből..ft, azaz..ft-ot.nak v. a bemutatónak november 12 kiállítás helye kibocsátó aláírása - szereplők : ua. mint a váltónál, lsd fenn - csekk időbeni érvényessége: 8, 20, 70 nap - 8 nap: kibocsátó és címzett telephelye: ua országban van (9.napon már nem jut a pénzhez!) - 20 nap: -,,- : különböző ország, de más földrész - 70 nap: -,,- : különböző kontinensen van! 17

18 A kibocsátás helye nem ahol a bank országa, hanem ahol ÉN kitöltöm! Pl: Magyar OTP csekk Ausztriában kitöltve 20 nap! Fizetés csekkel: - Eladó szempontjából: nagyon kockázatos, lehet ugyanis fedezetlen (ha van rajta banki kezesség nincs akkora kockázat), pénzt egyébként is később kapja a banktól, - banki szempontból: van-e fedezte, alaki kellékek rendben vannak-e? aláírás a szerződésben lévő mintával azonos-e? - nem fizetéskor: megtérítési igény: a kibocsátó kezes v. csekk átruházók ellen ÓVÁS A csekk átruházása: Forgatás, engedményezői nyilatkozat (lsd váltónál) A csekk fajtái: 1. elszámoló csekk: elszámolásra, ekkor nem kp fizet, hanem számlára a bank! 2. bankcsekk: kibocsátó is bank (job alsó sarok), ez a biztos, mert kifizetéskor a bank fizet! 3. keresztezett csekk: a csekket bal alsó sarokból kiindulva jobbra felfelé 2 párhuzamos vonallal áthúzzák, ebben & Co felirat szerepel. Ha az & előtt nem szerepel banki név, bármely bank beszedheti a pénzt, ha megnevezem pl. OTP Rt c Co, csak az OTP jogosult a beszedésre! 1, 3 csekkféléhez hiába jut valaki nem szabályos úton, nem jut hozzá a pénzhez, mert csak számlára fizet a bank, nem kp! Fizetési módok Azt mutatja meg, hogyan fizet a vevő. Más-más a kockázati tényező, v. költség vonzata. Eladó: Eladó számára a legjobb Közösen jó Vevő számra a legjobb - előrefizetés: a vevő átutalja az áru ellenértékét, az eladó csak utána adja fel az árut. Kockázat csak a vevőnél: nem azt kapja: mennyiségben, minőségben, akkor és ott, sőt egyáltalán nem kap semmit: ekkor a vevő birtokon kívül jut - akkreditív okmányos fizetés UCP okmányos beszedés (inkasszó):urs 522 Utólagos átutalás: nyitva szállítás, az áru átvétele után fizet. Kockázat: az eladónál: a vevő nem azt és nem akkor fizeti, amit a szerződésben, sőt: egyáltalán nem fizet, ekkor az eladó kerül birtokon kívülre. 18

19 OKMÁNY Legfontosabb okmány: - kereskedelmi számla - fuvarokmány (szállítástól függően közúti,légi, vasút fuvarlevél) ez bizonyítja, hogy a feladó az árut mikor és hogyan adta fel. ő teljesített - minőségi igazolás - súlyjegyzék - származási igazolás (mely országban termelték az árut,) fontos, a kedvezményes vámtételek érvényesítésére Akkreditív okmányos hitelezés Def: banki fizetési ígéret, mely feltételekhez kötött (a pénzt a vevő bocsátja rendelkezésre) Fizetési feltételei: akkreditív szerű okmány benyújtása a kedvezményezett részéről, a lejárati időn belül Jellemzése: biztonságos, de drága fizetési mód. Eladó és vevő érdekeit védi a birtokon kívül kerülés ellen. Az akkreditív folyamata: Vevő(megbízó) 1) nyitási megbízás + fedezet a bankjának (nyitóbank) 2) akkreditív nyitás az eladó bankja felé 3) avizálás eladó (kedvezményezett) felé. 1) vevő ad akkreditív megbízást +pénzt a saját bankjának, ez a nyitó bank. A pénznek az ügylet során rendelkezésre kell állnia. 2) Elektronikus üzenet az eladó bankjának, ebben tételesen közlik a (fizetés) feltételeit 3) Avizálás: értesíti az eladót, hogy itt az ígéret (ez ált fénymásolat) ha az eladó mindent elolvasva OK-nek találja,- megfelel az adásvételi szerződésnek- csomagol, felad, értesíti a vevőt, hogy feladta. Probléma: Késett az avízió, a feladó nem tudja ezen rövid idő alatt a feladási határidőt tartani, ekkor a vevőtől kér módosítást, hiszen ő volt a megbízó. Az akkreditív igénybevétele: (az eladó hogyan jut a pénzéhez?) 1) eladó feladja az árut a megbízónak (vevőnek) 2) okmányokat rendben kiállítva eljuttatja a bankjának 3) bank felülvizsgálja az okmányokat, (ha nincsenek pontosan kitöltve nem fizet!) ha ok, 4) elküldi az okmányokat+ 5) fizet az eladó bankjának a nyitóbank eljuttatja az okmányokat a vevőnek és a fedezetből leemeli a pénzt. Fizetés lehet: - azonnali/halasztott fizetés (payment credit) persze csak ha az okmányok rendben vannak! - Váltó elfogadással/fizetéssel ezzel fizet a nyitóbank - Negociálással: rendben lévő okmányokra és váltóra azonnal fizet, persze kamat és kltsg levonása után. A negociálóbank a nyitóbanktól kapja meg a pénzét. Mindent beírnak az akkreditivbe. Okmányvizsgálat, okmányvizsgálók (ettől függ a fizetés) - okmányfajta, darabszám, tartalom szempontjából - okmányok összhangja (nem írhatom az egyikre, hogy cipő, a másikba azt, hogy lábbeli) - számla, biztosítási kötvény, pénznem ua mint az akkreditív pénzneme - okmánybenyújtás, fuvarokmány, dátumától max 21 nap UCP 500 szerint, hacsak az akkreditív mást nem ír elő. 19

20 Az eladó bankja (2. vagy bekapcsolt bank lehet) - avizáló (advising) akkreditívet áttanulmányozza az avíziót, nem csak postás szerepe van! - igazoló (confirming), erre 3. bankot és felkérhetnek!, persze ez bizonyos %-ot levesz! rendben lévő okmányra azonnal fizet! 2 bank igér fizetést, biztonságos, mert megkapja a pénzt - teljesítő bank (nominated) rendben lévő okmányra fizet - negociáló bank (negotiated) rendben lévő okmányra azonnal fizet Visszavonhatatlan akkreditív (nyitó bank) Fizetési igéretét nem vonhatja vissza, egyoldalúan nem módosítható Akkreditív lejárata Az okmányok benyújtásának utolsó időpontja, nap Nov.26 Igazolt-igazolatlan akkreditív Igazolt: nemcsak a nyitóbank ígér fizetést, hanem az igazolóbank is Igazolóbank lehet: - eladó bankja - lehet 3. bank is igazolás ha rendben lévő okmányokra a nyitó bank nem fizet, ekkor az igazoló bank fog fizetni, ez az ő kockázata. Ez a fizetés teljesítésének ígérete. - Eladónak biztonságos! - Pénzbe kerül, ált. az akkreditív értékének 2-3%--a! - Ha a nyitó bank nem ismert, és az ígérete nem sokat ér, (pl.a SZÚ felbomlása után mindenféle ukrán, orosz bankok jelentek meg a piacon, helyettük a NY-i Chase Manhattan bank vállalt pl. igazolást). Az igazolásra felkért bank nem köteles ezt elvállalni, ha nemet mond, azonnal meg kell tennie, ha meg elvállja, jó pénzt kap érte. - Gyors fizetési mód, mert ha a nyitó bank nem fizet, az igazoló banknak kell fizetnie, utána majd ő hajtja be a nyitóbankon. Átruházható transzferábilis akkreditív Az akkreditív kedvezményezettje az átruházható akkreditívet részben, vagy teljes mértékben másra ruházhatja át. Célszerű alkalmazni, ha az árut több beszállítótól vásárolta meg, és ezzel az átruházható a-vel azonnal tud fizetni. nyitóbank (vevő bankja) akkreditív vevő bankjának átruházza a beszállító(k)nak Csak akkor lehet átruházni, ha az átruházható felirat rajta van!!! Ha megosztják az akkreditívet, - más összeg lesz rajta - más lesz a szállítási határidő (korábbi) - más lesz a lejárat (korábbi) Back to back (magyarul: almeghitelezés, de nem használják a szakmában) Finanszírozási kérdést old meg, a reexportőrét. Reexportőr az, aki külföldön vásárolt terméket külföldön értékesíti. Szállító (import szerződés miatt) reexportőr vevő (export szerződés köti) Akkreditív fizetési mód Akkreditív fizetési mód 20

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Incoterms

Összeállította: Sallai András. Incoterms Összeállította: Sallai András Incoterms Kereskedelmi szerződés Adás-vételi ügylet tejesítésére szóló szerződés Fuvarozási szerződés Fuvaroztató és a fuvarozó közötti jogviszony A szerződés létrejöttekor

Részletesebben

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története INCOTERMS 2000 Az INCOTERMS jelentése és története Az INCOTERMS a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szabvány, a logisztikai szállítmányozási tevékenységek során. A kifejezés az angol International

Részletesebben

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján INCOTERMS története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlődést

Részletesebben

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában Az INCOTERMS 2010 Az alábbi anyag azon hallgatók számára készült, akik jogász, nemzetközi igazgatás BA, vagy európai és nemzetközi igazgatás MA szakon tanulnak, és a tankönyveik nem tartalmazzák az INCOTERMS

Részletesebben

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak.

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak. INCOTERMS Története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlıdést

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök Minden külkereskedelmi szerződésnek lényegi része, hogy a szerződő felek egyike elad valamit a másik félnek és ezért ellenszolgáltatást

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L)

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L) ÉRTÉKPAPÍROK A KÜLKERESKEDELEMBEN TÖRZSÖK ÉVA Értékpapír Áru feletti tulajdonjog Pénzkövetelésnzkövetel Egyéb jog bill of lading (B/L) kiszolgáltatási jegy (D/O) folyami rakjegy váltó csekk biztosítási

Részletesebben

b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket a nemzetközi kereskedelemben!

b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket a nemzetközi kereskedelemben! a) Jellemezze a nemzetközi disztribúciós rendszert, annak funkcióit és szereplőit! Csoportosítsa a kereskedőtípusokat jogi szempontból és érdekeltségük szerint! b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke Vállalkozói bankszámlák

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD

BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD OKMÁNYOS BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD OKMÁNYOS BESZEDVÉNY ICC szokvány szabályozza Az 1958-ban kiadott szokvány legutóbbi változata a Beszedésre vonatkozó egységes szabályok

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti T 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN

SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN SZOKÁSOK SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN SZOKÁSOK SOK A BÉCSI B VÉTELI EGYEZMÉNYBEN (1) A feleket köti minden szokás, amelynek alkalmazásában megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti É 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN

JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN 1 A VILÁG JOGRENDSZEREI JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN angolszász jog (common law) kontinentális jog (civil law) vallásjog (theocratic law) szokásjog vegyes rendszerek

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt.

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Okmányos Ügyletek Kondíciós Listája Vállalkozások számára Hatályos: 2013. február 01. napjától visszavonásig I. Általános feltételek A Bank Kondíciós Lista Magánszemélyek

Részletesebben

Okmányos meghitelezés. Akkreditív

Okmányos meghitelezés. Akkreditív Okmányos meghitelezés Akkreditív Fogalma Az akkreditív, más néven okmányos meghitelezés egy pénzügyi intézet által kiállított dokumentum, amely visszavonhatatlan pénzfizetési garanciaként szolgál a kedvezményezett

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK

ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK 5 ÁTTEKINTŐ TARTALOMJEGYZÉK Részletes tartalomjegyzék... 15 Előszó... 55 Rövidítések... 57 1. Bevezetés... 61 1.1. A vámunió... 61 1.2. Jogforrások... 63 2. Területi hatály...

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámérték kimunkálás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámérték kimunkálás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok Dézsi Zsolt A vámérték kimunkálás szabályai A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 VÁMÉRTÉK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak

A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak A vám és a vámjog A vám fogalma, funkciói Vámok rendszerezése A vám és kapcsolódó jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag 2015.05.25. Összeállította: Szórádi András vámszakértő A vám és a vámjog A vámszedés

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési HItel Bank Zrt. H-1118 Budapest Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. NEMZETKÖZI FAKTORÁLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜZLETSZABÁLYZATA 2014. március 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen üzletszabályzat az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Szállítmányozás 1 Szállítmányozás Áru továbbítása Minőség megőrzése Q U A L I T R A N S Szárazföldi Közúti Szállítási módok 2 3 Szállítási módok

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Hatályos: március 15. napjától

A CIB BANK ZRT. FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Hatályos: március 15. napjától 1 A CIB BANK ZRT. OKMÁNYOS BESZEDÉS, BANKGARANCIA, KEZESSÉG, FEDEZETIGAZOLÁS, EGYES CSEKK ÜGYLETEKRE ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Fogalmak Oktatási anyag

Fogalmak Oktatási anyag Fogalmak Oktatási anyag 2015. Március 25. Jogforrások 31992R2913 a Közösségi vámkódex létrehozásáról 31993R2454 a Közösségi vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

okirat vagyoni jogot csak az okirat jogos tulajdonosa érvényesítheti kizárólag az okirat birtokában

okirat vagyoni jogot csak az okirat jogos tulajdonosa érvényesítheti kizárólag az okirat birtokában Értékpapír fogalma 0 Értékpapír minden olyan okirat, amely valamilyen vagyoni jogot tanúsít. 0 Ezt a jogot csak az okirat jogos tulajdonosa érvényesítheti, kizárólag az okirat birtokában. Vagyis az értékpapírban

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2014. április 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria

VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag. Express-Interfracht Hungaria VÁM Jogszabályok Fogalmak Oktatási anyag Express-Interfracht Hungaria A vám és a vámjog A vámszedés jogilag szabályozott állami tevékenység A vámjog a vámokra vonatkozó jogi normák és jogviszonyok összessége,

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. március 25-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

A KKV szektor exportlehetőségei - hasznos tanácsok a banki szakértő szemével

A KKV szektor exportlehetőségei - hasznos tanácsok a banki szakértő szemével A KKV szektor exportlehetőségei - hasznos tanácsok a banki szakértő szemével Fetter István Kereskedelemfinanszírozás, Önkormányzati és EU Szolgáltatások vezető +36-70-778-6331; +36-1-423-1840 fetter.istvan@cib.hu

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14.

Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. Bemutatkozik a Next-Faktor Zrt. 2010. Június 14. A Next-Faktor tulajdonosi háttere 51% 49% 36,19% 63,8% 76% 24% Next-Faktor Zrt. 3 Faktorált forgalom Faktorált forgalom 25 20 17,76 20,50 15 11,50 13,60

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Pénzforgalom lebonyolítása

Pénzforgalom lebonyolítása Pénzforgalom lebonyolítása Vállalkozói bankszámlák fajtái Fogalmak Bankszámlaszerződés: hitelintézet kötelezettséget vállal Pénzeszközt nyilvántartja A szl. terhére kifizetési és átutalási megbízásokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók This page can only be read in Magyar. II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók 1.) Az import engedélyek kérelmezése Az AGRIM engedélyt kizárólag Behozatali kérelem adatlapon (AGRIM) lehet kérelmezni.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben