Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI HIIPTáR. r/ r A MAGYAR GOROGKATOLIKUS HIVŐK RESZERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI HIIPTáR. r/ r A MAGYAR GOROGKATOLIKUS HIVŐK RESZERE"

Átírás

1

2 Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI HIIPTáR r/ r A MAGYAR GOROGKATOLIKUS HIVŐK RESZERE AZ SZÖKŐ ÉVRE. Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! TIZENHATODIK ÉVFOLYAM. FELELŐS KIADÓ: DR. PAPP GYÖRGY, NYÍREGYHÁZA. VENKOVITS K. LAJOS KÖNYVNYOMDÁJA, NYÍREGYHÁZA. TEL,:

3 S i ő i j á r ó tieszéé A Máríapócsi Naptár ismét bekopogtat és bebocsátást kér a magyar görögkatolikus hívek otthonaiba. Immár 16-ik éve szövi-szövögeti a Máriapócsi Naptár a magyar görögkatolikus hívek ezrei és tízezrei között a láthatatlan lelki kapcsolatnak szálait. Ebben az esztendőben az elmúlt évek mulasztásait akarván pótolni különösen azt a feladatot tűztük magunk elé, hogy az erdélyi szórványokban élő magyar görögkatolikus testvéreink felé találjuk meg a hittestvéri kapcsolatokat. Idestova három esztendeje annak, hogy ők is emelt fővel s büszkén vallhatják magukut Szent István birodalma fiainak; három éve immár annak, hogy vágyakozó tekintettel néznek a hajdúdorogi magyar püspökség felé s élőszóval vagy írásban, türelmüket vesztve s új reményre kelve, ismételten és ismételten kérik a régi egyházmegyéjükhöz való visszakapcsolásukat. Minden igaz magyar görögkatolikus mélységes keserűségére ennek a jogos kérelemnek teljesítése mindmáig nem történt meg. Igazságos ügyük győzelmében a súlyos megpróbáltatások ellenére is bízvabízunk, addig is azonban, míg a közös édesanya, a hajdúdorogi püspökség kebelében ölelhetjük egymást testvéri szeretettel, a Máriapócsi Naptár útján kíséreljük meg yelük felvenni a testvéri kapcsolatot. Erdélyi magyar görögkatolikus Testvéreink! Fogadjátok a Máriapócsi Naptárt, mint a szabolcsi, hajdúsági, zempléni, borsodi, szatmári és bihari görögkatolikus magyarok testvéri köszöntését. Fogadjátok, mint a visszatéréseteket türelmetlenül váró hittestvéreknek szeretetteljes üdvözlését. Mint a hegyek ormán átnyúló meleg kézfogást. És viszonzásul nem kérünk mást tőletek, mint hogy magyarságotokra s görög-

4 katolikus mivoltotokra legyetek éppen olyan büszkék, mint mi vagyunk; ősi hitünk, dicsőséges szertartásunk és másfélezeréves magyarságunk iránt éppen olyan elszakíthatatlan ragaszkodással viseltessetek, mint mi. S akkor nem csupán a Máriapőcsi Naptár, hanem legszentebb érzéseink közössége fog bennünket összekapcsolni! Anyaországi görögkatolikus magyarok! Hozzátok is volna ehelyütt szavunk. Amikor áldjátok a Teremtő Úristent, hogy hatalmas tömegekben, virágzó egyházközségekben élhettek, nefeledkezzetek el a szórványokban élő görögkatolikus magyarok keserű sorsáról. Úgy vegyétek kezetekbe hosszú téli estéken ezt a naptárt, hogy az erdéltji hegyek között, a Hargita alján, a csíki havasok töv'ben kicsiny székely házak barátságos tűzhelye mellett is hittestvéri lelkek nyílnak meg annak olvasására. Legyen ez a naptár őszinte, meleg, testvéri kapcsolat az ú. n.»anyaországi«és az erdélyi gör. kat. magyarság között.

5 m m m m M fssk fp J A I U A B isss SSiS Jézus neve hónapja 829 EÍ3 m 0 Napok Gör. kat. (új n.) Róm. kat. Nap kelte Inyugta 31 nap Hold kelte nyugta t SíjUjév Bazil fp. Újév [ P. u. 29. v. 4. H. R. ev. 7. It. - Lit. ap. Tim és Kol V Vizk. e. v. Szilv. B. Jézus sz. n. 3 H Malakiás Gordiusz Genovéva sz. 4 K 70 ap. Teoktiszt Titusz pk. 5 Sz Teopemt, Teona Teleszfor pk. 6 Cs Urjelenés Vízkereszt 7 P Ker. János Lucián vt. 8 Sz György, Domnika Szörény 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Sz 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs 21 P t P. u. 30. V. 5. H. R. ev. 8. ft. Lit. ap. Ef. 224/b és Kol Vizk. u. v. Polyenkt Nys. Gergely Theodóz Tatjána Hermil, Sztratonik Vizk. ünz. Pál, János rem. Bl.Szentcsalád Vilmos pk. Higin p. vt. Ernő ap. Veronika Hilár pk. ea. + Remete Sz. Pál P. u. 31. V. 6. H. R. ev. 9. ft. Lit. ap. Tim és Csel. 29. PÜnk. U. 31. V. Péter b. Antal rem. Athanáz és Cyrill Makár Arzén Euthym Maxim 22 Sz Timót, Anasztáz Vízker. u. 2. v. Antal ap. Piroska sz. vt. B. Margit Fábián és Seb. Ágnes sz. vt. Vince vt. t P. u. 32. v H. R. ev. 10. ft. Lit. ap. Tim Ev. Lk y 24 H 25 K 26 Sz 27 Cs 28 P 29 Sz Zakeus V. Kelemen Xénia Naz. Gergely Xenofon a. és tsai. Ar. János erekly. Sziriai Efrém Ignác Vizker. u. 3. v. Timót pk. Pál megtérése Polikárp Aranysz.Sz. Ján. Nol.Sz. Péter t Szal. Sz. Ferenc P. u H. R. ev. 11. ft. Lit. ap. Tim és Zsd V 31 H Vámos és Fariz. 3 piisp. Cyrus és János Vízker. u. 4. v. Bosco Sz. János

6 5 A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI. - Első negyed 2-án 21 ó 4 p. Holdtölte 10-én 11 ó 9 p. Utolsó negyed 18-án 16 ó 32 p. Újhold 25-én 16 ó 24 p. IDŐJÁRÁS, l-től 8-ig derült, nagyon hideg ig szép, kissé enyhébb, ig csapadék, ig havazás. Elsején a nap hossza 8 ó 31 p., a hó végéig 1 ó 0 perccel nő. GAZDASÁGI MUNKÁK: Tovább kell trágyázni. Pocsolyákat levezetni 1 Ha a talaj elég szikkadt, szabadba petrezselymet vetni; melegágyba salátát, virágos kert, retket, spárgát és uborkát vetni. A gyümölcsfák száraz ágát lemetszeni, hernyófészkeket és mohát irtani, a tövüket körben megtrágyázni. Az erdőben a fát kivágni, a törzseket elszállítani. Szőlőkarókról gondoskodni, szőlőt trágyázni, a földet forgatni. Új bújtatvánvnlrról onnrlnsknhni. Bort lefeiteni. Méheknek, ha kell, étket

7 F E Si R fi Á Jf m m Napokj Gör. kat. (új n.) 1 jgyertyasz. eü., Trif. 2 Szí Gyertyasz. B. A. 3 Cs Simeon és Anna 4 P Izidor 5 Sz Ágota Bőjtelő hava 20 oep Róm. kat. Ignác pk. vt. Gyertyasz. B. A. Balázs pk. K.András pk. Ágota sz. vt. Nap Hold kelte nyugta t P. u. 34. v. 1- H. - R. ev. 1. it. - Lit. ap. Kor Ev. Lk A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI. - Első negyed 1-én 8 ó 8 p. Holdtölte 9-én 6 ó 29 p. Utolsó negyed 17-én 8 ó 42 p. - Újhold 24-én 2 ó 59 p. IDŐJÁRÁS. 1-6-ig szép idő; 7 13-ig nagyon hideg; ig kemény fagy; 21-től végig szeles, enyhülés várható. Elsején a nap hossza 9 ó 31 perc, a hó végéig 1 óra 33 perccel nő. 6 V Tékozló liú V. Bukol 7 H Partén, Lukács 8 K Tivadar, Zakariás 9 Sz Gyertyasz. ünz. 10 Cs Karalamp, Géza 11 P Balázs 12 Sz Halottak eml. B. Hetvened v Romuald ap. 7 20, 17 MáthaiSz.János 7 19 Alexander Cirill 7 17 Skolasztika 7 15 Lurdi Mária t szerv, alapitó p. U. 35. V H. - R. ev. 2. it. - Lit. ap. Kor Ev. 13 V 14 H 15 K 16 Sz 17 Cs 18 P 19 Sz Hüsíagypj^to^. B, Hatvanad Auxenc Onezim Pampfil és tsai. Tivadar Leó pp. Vezeklő atyák Bálint vt. Kolomb. Kolos Julianna vt. Donát pk. vt. Simon pk. vt. ti Konrád hv. P. u. 36. v H. - R. ev. 3. it. - Lit. a P. Róm v Vajhagyó v. Leó pk. 21 H Nagyb. kezd. Tim 22 K Eugeniumi vtk. 23 Sz Polykarp 24 Cs Ker. János fej. megt 25 P Taráz 26 Sz Tivadar B. Farsang v. Eleonóra Péter székfogl. Hamvazó sz.ttt ISzökőnap Mátyás aps. Géza vt. tt tt ( ~ , Mt Ev. Mt Nagyböjt 1. v H. - R. ev. 4. it. - Lit. ap. Zsd Ev. Jn V 28 H?Q K ürthodoxia v. Prokop Bazil Kfl OC7l'Ó»» Bl. Invocabit I Gábor pasz. tt 6 45 D- ' ii 17 r GAZDASÁGI MUNKÁK: A trágyát szétvillázni és leszántani. Gyenge vetést csilisalétrommal megjavítani, legelőket mésszel, gipsszel, turíával, kályhakorommal trágyázni. Ha a talaj szikkadt, szabadba salátát, karotíát, spenótot, retket, feketegyökeret, hagymát, kalarábét, borsót, melegágyba korai salátát, virágoskelt, babot, borsót, karfiolt kell vetni. Gyümölcsfák átültetése, oltása, karózása, megtisztogatása. Dús cserjék és lugasok megmetszése. Szőlőt trágyázni, forgatni, megmetszeni, újat ültetni és azt befödni. A seprőről vigyázatosan a bort leereszteni. A méhek napos időben kiereszthetők. Ha nincs mézük, kristálycukrot nekik. Ezt egyharmad rész vízzel felfőzni, lan-

8 a as AN AN I A I I C I Ü S Böjtmás hava 31 nap m m w is esj \M Napok Gör. kat. (új n.) Róm. kat. 1 Sz Eudokia 2 Cs Theodot 3 P Eutrop és tsai vtk. 4 Sz Halottak eml. Albin pk. Simplic p. Kunigunda Kázmér tt ftt tt Nap Hold kelte nyugta kelte nyugta Nagyböjt 2. v. 5. H. R. ev. 5. ft. Lit. ap. Zsd Ev. Mk V 6 H 7 K 8 Sz 9 Cs 10 P 11 S?. Nayyl). 2. V. Konón vt. Ammoriuszi 42 vt. Kerzoni fszvik. Teofilakt Szebasztei 40 vi. Kvadrát és tsai. vt Halottak eml. A 2. Reminisc. Perpétua ft Aqu.Sz.Tam. ft Istenes János tt Franciska 40 vértanú tff Szilárd tt Nagyböjt 3. v. 6. H. - R. ev. 6 it. Lit. ap. Zsd Ev. Mk V Ker. hódoló v. A 3. Ocuü H Nikefor íp. erekly. Szabin tt K Benedek Matild tt Sz Agáp és tsai. N. ü. Nemz. ün. fi Cs Szabin Geréb pk. tt P Elek Patrik pk. ttt Sz Halottak eml. Sándor pk. tt Nagyböjt 4. v. 7. H. R. ev. 7. ft. Lit. ap. Zsd Ev. Mk V 20 H 21 K 22 Sz 23 Cs 24 P 25 Sz Nb. 4. v. Krizant Szabbász kol. vtk. Jakab Bazil. Hódoíások Győző és tsai vtk. Orömhirv. eü. A 4. József B. Csák Mór tt Benedek ap. ff Genuai Kat. tt Viktórián vt. tt Gáb.főangy. ftt (Gy. 0. B. a.) Gyürn. O. B. A Nagyböjt H. R. ev. 8. ft. Lit. ap. Zsd Ev. Mk V 27 H 28 K 29 Sz 30 Cs 31 P Kb. 5. V. Gábor a. Matróna Hilárion, István Márk fp. és tsai vtk. János Hi^át A 5. Fek. vas. Damaszk. J. tt Kapisztr. Ján. tt Auguszta Kerény tt ff ?4

9 9 A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI. Első negyed 1-én 21 ó 40 p. Holdtölte 10 én 1 ó 28 p. Utolsó negyed 17-én 21 ó 5 p. Újhold 24-én 12ó36p. Első negyed 31-én 13 ó 34 p. IDŐJÁRÁS. 1 7-ig fagy, 8 14-ig gyönge havazás, enyhül, ig szeles, havas, ig sok eső. Elsején a nap hossza 11 ó 4 perc, a hó végéig 1 óra 47 percei nő. GAZDASÁGI MUNKÁK: A téli vetésről a vizet levezetni. Az időjárás szerint tavaszi gabonát, borsót, mákot, lóheréi vetni! A réteket megtrágyázni vagy boronálni, a rétet öntözni. Trágyás hidegágyba salátát, dinnyét, uborkát, kelvirágot, sőt korai babot vetni. Szabadba spenótot, korai borsót, zellert, stb. Fák ültetése. Oltás, csemeték ültetése. A még nem virágzó fák alját jól megkapálni. Gyümölcsfa magját elvetni, Ribizke-. egres, és málnabokrokat száraz gályáktól tisztisd meg, egy málnabokron négy ágnál többet ne hagyj. Erdőben csemeték ültetése. Szőllőben gyökeres, lehetőleg ripáriába oltott vesszőt ültess. Tráevázz, forgasd a földet. Metszés. A bort újra ereszd le. A tn í MÁ>7r] m PCT

10 gg ^ mg gg glt ül Hl A P K I L I i Szent György hava 30 nap a a B -B iiüi Nap Hold Napok Gör. kat. (új n.) Róm. kat. kelte nyugta kelte nyugta 1 Sz Lázár felt. E. Mária Hugó pk. tt Virágvasárnap. R. ev. Mt. 83. Lit. ap. Fii Ev. Jn V Jézus bev. Jeruzs. Nikétász József és György Kolozs és tsai vtk. Eutych Jézus kereszthalála. 8 Sz Nagysz. Herodion A 6. Virág-vas Rikárd pk. tt Izidor pk. Ferreri Vince tt Nagycsüt. Nagypéntek ttt Nagyszomb. tt Húsvét v. Lit. ap. cs. 1. Ev. Jn. 1. Vecs. ev. Jn V Jézus felt. A. Húsvét vas H Húsvét hétfő Húsvét hétfő K Húsvét kedd Leó pk Sz Bazil Gyula p Cs Márton Hermenegild P Arisztark és tsai Jusztin vt t _ Sz Kreszcensz Anasztázia H. R. ev. 1. it. Lit. ap. cs. 14. Ev. Jn V Tamás v. Agapé Al. Fehér vas H Simon és tsai Anicét p K János Apollonius Sz Pafnuciusz János Emma Cs Tivadar Tivadar hv P Január fszvt. és tsai P. Konrád t Sz Tivadar Szótér és Kájusz H. R. ev. 4. ít. Lit. ap. cs. 16. és cs. 29. Ev. Mk. 69. és Jn V Kenetli. assz. v. György A2. Misericord H Erzsébet Száva György vt K Márk imárk ev Sz Bazil Sz. József ünn Cs Simon K. Sz. Péter et P Jázon és Szozipater Keresztes Pál t Sz Kyzikei 9 vt. Péter vt H. R. ev. 5. it. Lit. ap. cs. 23. és cs. 29. Ev. Jn. 14. és Lk V Unaszak.v.JaUnhn IA * ia"-- 1 '

11 11 A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI. - Holdtölte 8-án 18 ó 22 p. Utolsó negyed 16-án 5 ó 59 p. Újhold 22-én 21 ó 43 p. Első negyed 30 án 7 ó 6 p. IDŐJÁRÁS. 1 6-ig viharos; 7 13-ig enyhül, de éjjeli fagyok; ig enyhe, borús; ig esős. Elsején a nap hossza 12 ó 51 p, a hó végéig 1 ó 36 perccel nő. GAZDASÁGI MUNKÁK : Takarmányfélék vetése. Gabona vetését befejezni! Burgonyát ültetni! A takarmányföldet gipsszel szórd be és boronáld meg. A rétre gondosan eressz vizet. Spárgaágyakat rendbehozni, a palántákat elülteni. Alvó szemre oltott fákat a szem fölött mesd meg. A gyümölcsfák körét újra lazítsd meg. Az erdőben a csemetéket kiültetni. Szőlőt foreratni, karózni, öntözni. A méhek szaporító helyét melegen Irar^árnlífit iavítsd ki.

12 15 m m A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI. - Holdtölte 8-án 8 ó 28 jj. Utolsó negyed 15-én 12 ó 12 p. Újhold 22-én 7 ó 12 Pünkösd hava 31 nan p - ~~ "esyed 30-án 1 ó 6 p. IDŐJÁRÁS. 1 5-ig szép; 6 12-ig esős idő; ig tüf változó; 21-től végig enyhe, itt-ott eső. Elsején a nap hossza V a I " 14 óra 27 perc, a hó végéig 1 ó 15 perccel nő., : Hóid \ \l J J o Í ^ í í é u m a Germán Po srá c íc Stt i renc. ' 2« T - r h ^ m í l M I ^ I H. i\. ev. 8. ït. Lit. ap. cs 14 VVakgyúgyitó V. (Izidor) A5. Rogate 15 H Pakhom Akhil Salle Ján. n K Tivadar Nep. Ján. 17 Sz Adronik és tsai Paskál hv. ^ 18 Cs Jézus mennybem. Áld.csütörtök 19 P Patrik Cölesztin + 20 Sz Talaleusz Bernardin. ^ - 6. H. R. ev. 10. ït. Lit. ap. cs. 44. és cs. 49. Ev. Jn. 34 W W f M P I <«ii! é é $ i i í 4 M i é J J Í [ J 2TvTlft. ZS. a. Konst. A 6. Exaudí ^ J ^ ^ é s ^ g GAZDASÁGI MUNKÁK: A korai burgonyát kapáld meg. 22 H Baziliszk Júlia sz. vt. ^ ílíjft ffi gazdag búzát még egy kissé megkaszálhatod. A tavaszi 23 K Mihály Dezső ^ Ilg / q vetést szárazságban főképpen homokon meghengerelni. A réteket 24 Sz Simon Ker. segítsége I2O 55 száraz időben öntözd, de kaszálás előtt két héttel ne eressz rá 25 Cs Ker. Ján. fej. megt. VII. Gergely p. 4 13( vizet. Gyomláld a kertet s ha kell, öntözz. Tököt, babot vetni. 26 P. Kárpusz Nérei Fülöp "L, Í2? 47 Gyümölcsfákat tisztogatni, lombosodás után megpermetezni. ; Halottak eml. M^ctia Béda er et. t-fíí fffl f )23 X> Télen oltott fák kötését kissé megereszteni, az alvó szemeket R. ev j n -LÍÍL j^ l9_44[_8 471 I levenni. Erdőben a tölgy és fenyő kergét letisztogatni. Rovar- 28 V lszíileitie ' lt : ~ " a P- csel. 3. v irtás. Utak, árkok kijavítása. Szőlőkapálas, köiözé*, felesleges 29 H Szilámmá" a l^ün ítösd"vflí n r r? ^, - ;. h a j t á s o k levágása, gáliccal permetezni, két-haromhete kint. 30 K Izsák Unn - Pü "kösd hétfő 4 Q Q 46 l 9 Wo~8 Bújtatás a kiveszett tövek helyére. Esetleges fagy e l.-n füstölni -31 Sz Hermina Árki Janka égetni, hogy a füstje ráfeküdjék.) A méhek rajiam kez P ni 1 «denek, ha lehet, rajoztató kaptárt tarts.

13 J t Jf I Jusztin és tsai Nikefor n 3 = «T I A HOLD FÉNYVALT9ZASA1, 5 - Hdd lte 19 8 ó Szent Iván hava 3U 113^8 n - Utolsó negyed 13-an 1b o bb P- ujnu - ElsŐ 1H.6JX- negyed 28-án 18 o 27 p.,,, ig kissé IDŐJÁRÁS 1-3-ig mel^' isjfn a nap hossza 15 szeles ig kellemes me^g^ - Elsegn a P^ fogy Pamfil Erazmusz ASzÍ^HMM^ és tsai vtk Klotild nyugté ÍT5! \ 2 37 óra 42 p., 21-ig 16 perccel no, a no vegéig f 15 Mindenszentek Dorót Ap. böjt. k. Besszár. és Hilár. ;Teodót 8 Cs Tivadar nvt. erekly. 9 P Alex. Cyrill 10 Sz Sándor és tsa vtk P. u. 2. v. Al, Szenhárms. Bonifác pk. Norbert pk. Róbert hv. Űrnapja Primusz Fel. f Margit kir-né 1. H. R. ev. 2. ft. 11 V Bertalan Barn. A2. Barnabása.) 12 H Onufer és Péter Fakundói János 13 K Akvilina, Trifil Páduai Antal 14 Sz Elizeus, Methód Nagy Vazul 15 Cs Ámosz Jolán 16 P I Tichon Jézus szíve f 17 SzjMánuel és tsai vtk Rainer hv. P. v H. - R. ev. 3. ff Lit. ap. Róm V Leontin vt. 19 H Júdás 20 K Methód 21 Sz Gyula 22 Cs Özséb 23 P lagrippin 24SzKer.Jánosszü!. p. U. 4. V H. 25V~ Febrónia vtnő 26 H Dávid 27 K Sámson 28SzCyrus és János Peter éspálfőapks 30 P A 12 ap. eml. A3. Efrém ea. Gyárfás és Prot. Szílvér p. Gonzaga Alajos Paulin pk. Edilírud f Ker. János szül. Mt ) j ( (22 29, ( Lif. ap. Róm. 82. és Csel R. ev. 4. ít. _ Lit. ap. Róm. A4. Vilmos János és Pál László kir. Ireneus >z. Péter és Pál Pál emlékezetet ) (20 Ev. Mt ( ( ) ( Ev. Mt ( GAZDASÁGI MUNKÁK: Irtsd a gazt, ha kell, öntözz. Tarlórépa alá szántsd a feltört földet. Kaszáld a lóherét, amint virágzott. Szénagyűjtés és aratás. Nedves évben babot vetni, őszi zöldbabot. Erdőben a vágások beosztása, szénégetés, fahordás. Szőllőn a felesleges hajtások eltávolítása, ha még nem virágoztak volna. Vigyázz a borra 1 Méhek rajzanak, kasokat "«arvizsorálni. ne dolgozzanak hiába!

14 Napok Gör. kat. (új n.) - ' ^ t-x-jc-a-) ím fóe) t#l fffij a Róm. kat. _Hold_ kelte [nyugtai <ph [,. 1 Sz Kozma és Demjén Jézus sz. vére»za ' P. u. 5. v. 4. H. R. ev. 5. ft. Lit. T T Í K I K K L '. ap. «-VK* Róm. 1^17^7320. Sz. Mária palástja A5. Sarlós B. Á. 3 H Jácint u : i Anatol a. i Minden sz. pápa T 4 K Krétai András Ulrik pk SzAthanáz és Lamp.,4 920 Zakkari Antal 18 18i 2 3r 6 Cs Szizoész Izaiás pr P Cyrill és Method 4 1 Oil , Cirill és Metódf\ 4 li- 8 Sz Prokop , 21 10, Erzsébet kir-né r ^ T r ^ ^ ^ ^ ^ f t. - Lit ap. Róm _ E v j^t. 29. y V Irongrác fszvt A6. Veronika sz 10 H Nikáp. 45 vt Amália K Eufémia (22 56 I. Pius p Sz 4 14, Proklusz és VidorÍGuaibért''János Cs üabor, István , P Akvilász, József Anaklét p , Bonaventura 15j%[Cirjákés Juliíta fl 4 17) " Henrik cs Pu H. 16 V Az első 6 e. zs. atyái. A7. Karm. B. A. 17 H Margit (Marina) , Elek hv s 18 K Emil Kamill hv " 19 Sz Makrina Páli Sz. Vince Cs Illés pr Jeromos hv r 21 P Simon és János , 4 24 Praxedes f Sz Mária Magdolna 4 24, MálÍ5_Magdolna ( P. u ( H. - R. ev. 8. ft. _ Lit. ap. Róm Ev. Mt V 24 H 25 K 26 Sz Ezekiel Krisztina Anna elh. 07 ^ erm?'" Piroska Ls ranteleimon 28 P Prokor és tsai 29_SzJ^allinik_Teodota P. u. 9. V. 30 V 31 H A8. Apollinár B. Kinga Jakab aps. Anna asszony Panteleon Ince p. Márta sz. H. - R. ev. 9. ft. _ Lit. Szilász és tsai apk A9. Judit vt. Sz. Ker. körm. eü. Loyolai Ignác n t ó - S Ä :» - ső" negyed 28-án 10 ó 23 p. IDŐJÁRÁS ig zivataros meleg ig szeles; ig viharos 15 ó 53 p. a hó végéig 55 perccel fogy ig változó, Elsején a nap , 19 45, 8 28J ra7dasági MUNKÁK: Aratás után tárcsázz és szánts , o 23 «7 S c f é ha szárazság van. egyszer-ketszer iol on oz _ ( $ 31 nnölcsfákat. Alsó szemre o l ^ f 1 ^ g 1 Szőllőt lazítani. Sok gyümölcsöt -fo f akat Jamasz^ ^ ap. Kor Ev. Mt. 59. újra kapálni. Kénezni a szőlőpenész el le n q V" a k t, evele. 4 35(19 37TÍ5ÖUTI n 01 ffzyuäääa méheket jobb helyre

15 m 19 ssss A ü C í U S Z T U S II Kisasszony hava 31 P. WIUIUU **w CtJ ^ - A p. - Első negyed 27-én 0 o 39 p. 1 IDŐJÁRÁS : 1 9-ig többnyire derült itt-ott eso; ig Elsején Napok Gör. kat. (új n.) Róm. kat. Nap kelte Inyugta kelte nap 1 K t Körm. bojt k. Vasas Sz. Péter 2 Sz István vt. erekly Lig. Alfonz 3 Cs Izsák, Dalmát 18 5 István er. 4P 4 40, Efezusi 7 vt. ifjú , Domonkos f. 5 Sz Euszigniusz , Havas B, A. I V 7 H 8 K 9 Sz 10 Cs 11 P u. 10. v H. - R. ev. Lk. 45. ürunk színeváltozása Dömét Emil Mátyás Lőrinc A10. Úr színv Kajetán hv. Cirjék vt. Vianney János Lőrinc Euplusz Zsuzsanna 12SzFociu.sz és tsai vtk KI ara sz. 13 V 14 H 15 K 16 Sz Lif. ap. Pét. 65. és Kor. f [ 21 53, 4 47, 19 23, , ) Í ti 11. v H. R. - R. ev. 11. ft. _ Lit. ap. Kor Ev. Mf. L Maxim Mikeás Boldogasszony elhunyta. A11. Ipoly és K. Özséb hv. Nagybold. assz. Jézus k. Diomed Joakim 17 Cs Miron Jácint hv. 18 P Flórusz és Laurusz Ilona cs. I?^?!^ild Ó _és_sámuel!lajos pk. 20 V 21 H 22 K 23 Sz 24 Cs 25 P 26 Sz L ü l i l z A ü - R- ev. 1. ft. - Lit. P. 13. v. 4. H. f 4 53! ! jl , 19L )19. ap. Kor és Gal. 200.! István ap. király A12^1sWrk. 5 lade. Vassza ISantalFranciska Agatonik, Luppusz '20 Timót 5 Kallinik Beniti Fülöp Eutik Bertalan aps. 5 Bertalan, Titusz 8) Lajos kir. Adorján és NaMliJZgf.v.-r, t, , II I J Ä ^ ' f f i A P , S S ' Ä, retket. 27 V Pimen atya 28 H Mózes 29 K Ker. János fejv. 30 Sz Sándor és tsni ír.u R. ^AiLlLi^aP. Kor Ev. Mt. A13. Kai. Józs. Ágoston pk. Ker. János fejv. 87) \ ,,/ j.. o Äl^to hair>li«nalt A mftzet ftl lehet 15 47i_

16 21 Napok Gör. kat. (új n.) 1 P (Ind. kezd, Simon Egyed SzjMamant, B. János István P. u H. kir. - L 6!! 3!^ ~ Lit " öp - Kor - 4 H te" 5 K 6 Sz 7Cs 8 P Babila, Mózes Zakariás Mihály főangy. S '.ózon Szűz Mária születése 9J5zJJoakim és Anna f -vt/reok^ l4. Mansvét Viterbói Róza Juszt. Lőrinc Ida Kassai vértanúk Kis Boldogassz ikláver Péter p. u H. R. ev. 4. ft. Lit. 10 V (Ménodora és tsai A15. Tol. Mik. 11 H Teodóra Profáz és Jácint 12 K Antonóm Mária neve 13 Sz Felt. t. sz. Kornél Notburga 14 Cs Ker. felrn. Sz. f felm. 15 P Nikétász Fájdalm. Sz. f 16 SzlEufém iá Kornél P. P ' 16 " V ' - 7. H. R. ev, f, Li( ap Holdtölte 2-án 21 A HOLD FENYVÁLTOZÁSAI Újhold 17-én Szent Mihály hava p. Utolsó Uioi: negyed 9-én 13 oá p. 30 p. Első ;gyed 25-én 13 o 7 p. 11-ig csendes, meleg IDŐJÁRÁS. 1-8-ig borús, de utana a esi ig változó; ig esőre hajlik. Elsején a Róm. kat. Nap HoWkp hossza " 21 perc, a ho vegeig 1 40 perccel fogy. kelte (nyugta kelte )nyi" ( (18 39) Ev. Mt (18 37) ( , , io r ) :18 25( ," ap- Gal és Kor. 176.; 5 30, 18 22) , 18 loi h ~ 8( i 11(18 1 Gal és Kor. 181.!«18 H h lies Eumén é s ísai vlk.jai6.sz.fcr.seb (18 3; 19 K Trófim és tsai vtk Kup. József ) Sz Eusztát és tsai vtk Január vt CsJónás Puszták Kán. ffi P Kvadrát, Fókász Máté aps Sz Ker. János fogant. Mária vt. fjfj Tekla sz. vf. ffi ( P. U. 17. v H. - R. ev. 6. ft. Lit. ap. Kor Ev. Mt V Tekla vt 25 H Eufrozina 26 K János 5 49(17 52jl3 36(22 2S 27 9R ^ S Küllisztrát, tsai vtk 5 51(17 50, 14 34] o Ls \arilon 29 P Cirjek 30 SzlVii a forrta I, AlZ.Fogolyk.M. Gellért vt. Cipriári és Juszí. Kozma és Damj. Vencel kir. Mihály főangy. f 5 52(17 48, i 16 46) vetés, ra7dasági MUNKÁK: Burgonyaszedés, őszi retket, S a. ^ Ö ' B a b o, s ^ ^ I f l ^ ' S S az új petoselymet^ fef^^'ssni. Csontos gyümölcs- Oltásokról a koteiekei ^;^l-' in de n '"' gy ü m ölcsnek ^ f ö S S Z 1 Í S S & Í S - T a rnéheket meg-.,,. öowprsadni.

17 o U T Ó K I Z M "PTÍ 19. m Mindszent hava A HOLD FÉNYVALTOZASA. M d j ő ^ n 5 ó, 31 tol» negyed 9.«n2ol2 p. UM^ ^ ^. 35 p í8yed 24-en 23 o P- ^ g_ ) 4 ^ meleg; 15_ nep IDŐJÁRÁS. 1 7-ig esős, lehűlés, fagyok. - Elsején a nap, íoldg enyhe; ig erős 1 A 41 nerccel fogy. - p : u - H. - r. e ^ r r r r u héllkhmllkel^za 11 ó 41 p. a ho vegeig «1C D ap 1 V [Szűz Mária Oltalma : Kor és Zsd. 32C 2 H Jusztina a Remi.g pk. I , K [Őrangyalok lareopagita Dénes 4 Sz Liziői Teréz Hierot, Ananiás 5 Cs Assziszi Sz. Fer Karitina, Román 6 P Piacid vt. lamá: lamas jbruno h 7Sz 2 X Ife'ásia anya 9 H 10 K 11 Sz 12 Cs 13 P 14 Sz Jakab, Andronik a Eulamp, Eulampia Fülöp, Teofán Probusz és tsai vtk Kárpusz, Papilász, Nazár és tsai P. 15 V f VII. egy.zs. atyái 16 H Longin 17 K Ozeás 18 Sz Lukács 19CsJoel, Várusz 20 P Antim 21 Sz Vidor _P L u. 21. v ~ 4. H. R. Dénes pk. Borgias Fere Piacidia Miksa Ede kir. Kalliszt p. ev. 9. Í ( ;-Tit A20 T. - ^ a l ^ O O ^ n, evmo^t. - Z Gál ap Alac. Margit Lukács ev. Alk. Péter Vendel Orsolya vt. Lit. SZ -1 ~ l 4 22 V Aberk fp. Efez 7 23 H IA21.Kordulasz Jakab ap K (Ignác pátr. 12 S! GAZDASÁGI MUNKÁK Burgonyaki:szedé, 0«ri ^etés. Aretász és tsai vtk Sz Marcián és tsai vtk jráfael fó'a A tavaszi vetés alá trágyázm es szantan. leh r, pe Cs Demeter Mór pécsi pk. \ á. 5 oí 22 QnKerti 19v?_ T: ágyakat trácvázni. trágyázni Teli salatat,^ Ken. ^ ^ élre 27 P Nesztor [Dömötör J «50 _ i t Snvenvt fát ültetni. Fákat nyesni, i zselymet vetni. Sövényt nyesn^aj«- megkefélni, a her- 28 Sz Szabina vt. f Terencius és tsai "0 megmeszelni vagy; voros lébe^ elés^ a gyümölcsmagot SimonésJúdás I P. u ! onyófészket eltávolítani. Magwfcoiai ei d q szo, v H. - R f elvetni. A hó ^^^^^ötthagyd eredni. A méheket telellürtöket. A vörps szolloíurtotó hagyd^^^^ eltávolüani Min. 29 V Anasztázia vtanya * nn, : 1 *-,v H A22.Kriszt.kir. 6 39, 16 48i 16 14, 3 22 tetésre rendbehozni ~ - méz kell. A kaptárt nedvesség 31 K den kaptárnak kb kg. mez Ken ni

18 25 SÍ Szent András hava Róm. kat.? r z!\p- zr j a és Dem jén Mindensz8nür~ 3 P Akin " és í> Saí vlk Halottak napja 4 C in PS f,m M? yörgy Hubert pk. -f JLMJoanmk^NíkanderlBorrom 5 V Galaktion,. 6 H Pál 7 K Melit. 33 vt Lázár 8 Sz Mihály és Gábor löangy. 9 Cs Onezifor, Matróna 10 P Olimp és tsai 11 SzMenász, Tivadar P. u. 24. v H. 12 V /Ilamízsnás János 13 H 14 K 15 Sz 16 Cs Máté 17 P Ar. sz. János Fülöp Guriász és tsai vtk Csodatevő Gergely 18Sz: Pia ton^é^román 26 V fllip. rern. Nikon a. 27 H Jakab?o f J?,ván - henark onra? m o n ' Fi emon ou CsIAndrás Nap kelte [nyugta kelte j ) (16 40i : A23. Imre hg. 6 50( , Lénárd hv. 6 51)16 36(21 48 Engelbert U Gottfried Tivadar vt Avell András +i Márton pk H ,15 R. 2- ft. - Lit. ap. Ef _ Ev. Lk. 3$ A 24. Márton p. Koszt. Szaniszló Jozafát Nagy Albert et Ödön pk., Csod. Gergely + Péter-Pál baz ( j (16 20, t P. u. 25. v. 8. H. R. ev. 3. ft. _ Lit. ap. Ef Ev. Lk V íbdiás pr. Barlám 20 H Gergely a. Proklusz JA25. Erzsébet K Boldogassz. bemutatása Valois Félix , 22 Sz Filemon és tsai Sz. M. bemut , 23 Cs Amfilok, Gergely Cecilia vt , Kelemen p (22 24 P Kelemen. Péter Keresztes Ján. f Sz Katalin. Merkúr Katalin vt P. u. 26. V. 1. H. R. ev. 4. ft. _ Lit. ap. Ef Ev. Lk. 66. A26.Berch.Jan Érmes Mária Pignatelli hv. Szaturnin András p r^ ! ! II A HOLD FÉNYVÁLTOZÁSAI p _ Újhold 15 én 23 o 29 p p _ Holdtölte 30-án 1 o 52 p. IDŐJÁRÁS. 1 6-ig esős ; 7-13-ig Utolsó - Első negyed 7-én negyed 23-án szeles, esőre hajló; az idő megenyhül, a 90-iff 1 evönse havazas; zi 10 ó 0 p, a hó végéig -Merül. - Elsején a nap hossza GAZDASÁG. MUNKtó ^ legtöbbször Kan es ius«u">- -,, ev használ. Burgonya és répakupacokat szatmav meg a rétet, ahol ágyba a szokásos zoiasegeivci. zöldségeket GyumotolakJUaj^ mknl pálni vagy megásni, szabadon lévő gyökereire trágyát A fát hamuból, mészből és agyagból való keverékkel kenheted be, erre a célra szebb és jobb a vörös lé. Fakitermelés, maggyűjtés. A szőlőt betakarni és trágyázni. Itt is legjobb műtrágya a káli- és foszforsav, mészben szegény helyen, szénsavas mész is. A must erjedésére vigyázz! A -. méheket..,, szélmentesen, i j száraz,

19 27 d e c 12 m is K i t b ff Karácsony hava m Napoki m Gör. kat. (új n.) 1 P Náhum 2 Szl Habakuk SS S Róm. kat. Elegy pk. Bibiana vt. ti kélte Nap nyugta kelte P. u. 27. V. 2. H. R. ev. 5. ît. Lit. ap. Eí Ev. Lk V 4 H 5 K 6 Sz 7 Cs 8 P 9 Sz Szofcniás pr. Borbála, Dam. Ján. Szabbász Miklós fp. Ambrus Szűz Mária sz. f. Patáp Al. Xav. Fer. Borbála Szabbasz ap. Miklós pk. Ambrus pk. Szeplőtelen fog. Furier Péter ( A H 0 L D FÉNY VÁLTOZÁSAI. - Utolsó negyed 7-én 15 «11 lla 57 p. Újhold 15 én 15 ó 34 p. Első negyed 22 én p. Holdtölte 29-én 15 ó 38 p. IDŐJÁRÁS ig fagy és gyönge havazás; ig mm? mt «-JJ-. 25-től végig hideg, havas. Elsején a nap Hold émileg enyhül: ZS 22-ig 18 perccel fogy, a hó végéig 5 perccel nő. ossza 8 o 44 P, nyutjlr 8 4( 9 4Í 31: « ' P. u. 28. V. 3. H. R. ev. 6. ît. Lit. ap. Kol Ev. Lk V 11 H 12 K 13 Sz 14 Cs 15 P 16 Sz 17 V 18 H 19 K 20 Sz 21 Cs 22 P 23 Sz 24 V 25 H 26 K 27 Sz 28 Cs 29 P 30 Sz Minász és tsai vtk. Dániel Spiridion Eusztát. tsai Luca Tirzusz és tsai vtk Eleutér Aggeus A 2. Melkiad. p. Damáz p. Ottilia Luca sz. Nikáz pk. Valér f Etelka cs ; H. R. ev. 7. ft. Lit. ap. Kol Ev. Lk. 76. Ősatyák v. Dániel Sebestyén és tsai. v. Bonifác Ignác Julianna Anasztázia. Kir. ó. Krétai 10 vt. A 3. Lázár 7 Grácián 7 Pelágia 7 Timótvt.Kánff 7 Tamás aps. 7 Zénó fff 7 Viktória ff " " P. u. 30. V. 5. H. R. ev. 8. ft. Lit, ap. Kol. 258 és Zsd Szt. atyák v. Jézus születése Istenszülő Mária István főszerpap Nikodémiai vtk. Aprószentek Anizia. Melánia A 4. Ádám, Éva Nagykarácsony István 1. vt. János aps. Aprószentek Tamás pk. t Dávid ; ' P. u. 31. V. 6. H. R. ev. 9. ft. Lit. ap. Tim és Gal V IKar. u. v. Szilveszter Q i*> GAZDASÁGI MUNKÁK: Melegágyakat trágyázni, körülárkolni. Zöldségtermelés szabályai: 1. mélyen áss; 2. jól trágyázz: 3. szolgalmasan lazítsd a beültetett talajt. Gyümölcsfák trágyázása, nyesegetése. A sebet viasszal, ha nagy, kátránnyal kenjük be. Szőllőben jó időben trágyázhatsz. Az idei bort leereszteni. A méhkaptárok kijáratait szűkíteni, de a levegőt el ii- i - i»í

20 29 28 Tudnivalók a böjtről. Miért böjtölünk? Mert ezzel Krisztus példáját követjük, bűneinkért vezel lünk, a test vágyainak legyőzésével lelkünk erejét növelji s bizonyságát adjuk annak, hogy nem a test kívánságain vagyunk rabszolgái, hanem az uralkodó lélek irányítja cse kedeteinket. Hogyan kel! böjtölnünk 1944-ben? Őseinknek böjti fegyelmét, kik böjti időben csak nővén eledelekkel éltek, állati termékek (tejnemű, tojás, zsír, hú nélkül, nehezen tudnánk megtartani. Hogy emiatt a régi törvi nyek ellen ne vétkezzünk, az Egyház felmentést ad a bc szigorú megtartása alól. Az enyhített fegyelemben hétféle időszakot különbözte hetünk meg: 1. Szabad hét. Mindennap (tehát pénteken is) szaba bármiféle eledelt (húst is) ennünk. 2. Rendes hét. Pénteken tartózkodnunk kell a húso eledelektől. Szerdán és pénteken a bőjtölés enyhítésének kái pótlásaként el kell mondanunk a felmentési imát (3 Miatyánk 3 Üdvözlégy és az A te oltalmad alá sietünk..." kezdetű ima, 3. Húshagyó vasárnapot követő hét. Pénteken tartóz kodnunk kell a húsos eledelektől és mindennap el kel mondanunk a felmentési imát. 4. Előbőjtök. Szerdán és pénteken tartózkodnunk kell a húsos eledelektől és mindennap el kell mondanunk a felmentési imát. 5. Nagyböjt. Hétfőn, szerdán és pénteken tartózkodnunk kell a húsos eledelektől és mindennap el kell mondanunk a felmentési imát. 6. Nagyhét. Mindennap tartózkodnunk kell a húsos eledelektől s mindennap el kell mondanunk a felmentési imát. 7. Szigorú böjt. Csak növényi eledelekkel táplálkozhatunk. Ha szombatra vagy vasárnapra esnék, csak a húsos eledelektől tartózkodunk s ilyenkor a felmentési imát el kell mondanunk. Jan Jan. 5. Jan Jan. 30 febr. 5. Febr F^br Febr. 20 ápr. 1. Ápr Ápr. 7. Ápr Ápr. 16 máj. 27. Máj. 28-jún. 3. Jún Jún. 30. júl. 31. Aug Aug Aug. 29. Aug. 30 szept. 13. Szept. 14. Szept. 15 nov. 14. Nov. 15-dec. 23. Dec. 24. Dec Dec rend az 1. pont Szabad hét boji 7 Szigorú böjt. Rendes böjt. Szabad hét. Rendes böjt. Húshagyó. Nagyböjt. Nagyhét. Szigorú böjt. Szabad hét. Rendes böjt. Szabad hét. Előbőjt. Rendes böjt. Előbőjt. Rendes böjt. Szigorú böjt. Rendes böjt. Szigorú böjt. Rendes böjt. Előbőjt. Szigorú böjt. Szabad hét. Szabad hét szerint. MEGJEGYZÉS: A mai rendkívüli háborús időkben nehézségeinkkel a szükséges felvilágosításért forduljunk az illetékes lelkészhez. Egyházi ünnepek, kötelező misehallgatással. A GÖRÖG Újév, jan. 1. Jézus megkeresztelkedése, jan. 6. Három püspök, jan. 30. Jézus bemutatása, íebr. 2. Gyümölcsoltó Boldogasszony, mórc. 25. Jézus feltámadása, ápr. 9. EGYHÁZBAN 1 l c- t Szent Péter Péte: és Pál, jún. 29. Szent Illés próféta, júl- 20. Úrszinváltozás, aug. 6. Boldogasszony elhunyta, aug. 15. Szent István magyar király, aug. 20. Ker. Szent János fejevéiele, aug. 29. Szűz Mária születése, szept. 8. Szt. Kereszt felmagasztalása szept. 14. Húsvéthétfő, Húsvéthetio, ápr. «h». 10. ozi.., 1. Szűz Mázva oltalma, okt. 1. Húsvétkedd, ápr. 11. H^-teie. Jézus mennybemenetele, máj. n*. ^.íh nr főangyt 1 a 18. IS,, c -' lek leszáll. Pünkösd vas. máj ÍTléTekSzáU.Pünkösdvas.mat.28. ^ ^ b e m u t a tá s a, nov. Pünkösdhétfő, mái. 29. n»

21 30 31 Krisztus Urunk születése, dec 25 Istenszülő Mária, dec. 26. Az év minden vasárnapja engedély. Csatolni kell még azt az N.m kötelező /mely igazolja, hogy m a Szent István első vértanú, dec 27 _.v.imh^uiq! il*""* > ^ zeplőlelen fogantatás L * foglalkozása X. X 1. i. ut*n 8 Szeplőtelen fogantatás, dec. 8. letetteknél a szülők születési bizo nyítványa is csatolandó. Beadvány Újév, jan. 1. Vízkereszt, jan. 6. Áldozócsütörtök, máj. 18. Űrnapja, jún. 8. Szent Péter és Pál, jún. 29. Adásvételi szerződés után góságokra vonatkozik 4'5 adóslevelek, kölcsönszerződések után 0-75 /, albérleti és alhaszonbérleti szerződések után 0 75 /, - anyakönyvi kivonatok után 2 P illeték: jár. Ajándékozási szerződés okirati illetéke 6 P. Beadványok közigazgatási ügyekben. A hatóságokhoz, hivatalokhoz vagy ezeket képviselő hivatalos személyekhez intézett beadványok első példányának első íve után, ha a törvény máshogyan nem rendelkezik, 3 pengő illeték jár. Az első példány többi íve, valamint a másod- és többi példány minden íve 2 pengő. Minden felzet után 50 fillér illetéket kell bélyegben leróni. Bevásárlási könyvek darabonként 1 P illeték alá esnek. Cseléd- és munkakönyvek, könyvvenként vagy bizományonként 1 P illeték alá esnek. Esedékes köztartozás fizetési halasztása iránti kérelmek után, ha az esedékes köztartozás 100 P-t meg nem halad 1 P, 500 P-ig 2 P, 1000 P-ig 3 P, 2000 P-ig 5 P, 5000 P-ig 10 P, P-ig 15 P, P felül 20 P illeték jár. Haszonbérleti szerződések 075 százalék illeték alá esnek. Földbirtok és bármiféle jog haszonbérlete iránt kötött szerzőhóo -ni-- A RÓMAI EGYHÁZBAN illetékek Nagyboldogasszony, aug. 15. Mindenszentek ünn. nov. 1. Szeplőtelen fogantatás dec. 8. Karácsony, dec. 24. Az év minden vasárnapja. teles, ha arról okiratot nem állit«tak ki. A szóbeli haszonbérleti szei ződéseket, a haszonbérletbe vá belépéstől számított 15 nap alal úgy a haszonbérbeadó, mint a ha szonbérbe vevő az illetékes adóhi vatalnál bejelenteni tartozik. Hitelesítések. Valamely okiratoi vagy irományon levő aláírások való diságának bíróságok, hatóságok, hite les helyek vagy közjegyzők által vak bizonyítása, hitelesítése, mindéi egyes aláírás után 2 pengő. Kereskedelmi cégek és társasági szerződések aláírásának hitelesítése aláírásonként 5 pengő. Hivatalos bizonyítványok, amelyekben bíróságok, állami, törvény-i hatósági, községi vagy egyházi hatóságok, hivatalok vagy hivatalos személyek bizonyítanak vagy tanúsítanak, 2 P. Az állampolgársági bizonyítványok illetéke 15 pengő, iskolai célra, nyugdíjjogosultság igazolása vagy állami szolgálatba való belépés céljából kiállított állampolgársági bizonyítványok 3 pengő illeték alá esnek. Ingatlan adásvételi szerződés illetéke 2000 pengőig 2 pengő, 2000 pengőn felül 3 pengő. Italmérési jog kérvényhez a kö-! vetkező okmányok kellenek: ; 1 X. 1. előtt születettéknél illetéke 3 pengő. Kereskedelmi könyvek 1:2500 négyszögcentiméterenként 50 fillér. Kérvények. [Lásd beadványok.] Kötelezvény, kölcsönszerződés. [Lásd adásvétel.] Marhalevelek után a következí illetékek járnak: a] minden júh és kecske és félévesnél fiatalabb malac után 50 fillér bl b] mindeu félévesnél ieievc=»«l L D idősebb vapv hízott sertés után 1 r. V&, ÖZ.Ü1 vuu % kétévesnél fiatalabb ló, szarva* marha Illái uu vagy», bivaly _ után, továbbá korukra való tekintet tekinget nélkül minden szamár vagy öszvér után 1 P. d) mindén kétévesnél idősebb ló, szarvasmarha vagy bivaly után 2 P. Névváltozást kérő beadványok illetéke nagykorúak részére 3 P. Közszolgálatban állók beadványa után 1 P. Nyugtára. Az érték után 0.75 % Orvosi bizonyítványokra 3 pengő. Szolgálati (munkavállalási) szerződés után 4-5 százalék illeték jár. Tanoncszerződések 2 pengő illeték alá esnek. Táncvigalmak, hangversenyek, zene és dalestélyek iránt benyújtott beadványok illetéke 3 pengő. Törlési engedélyek után 75 százai. Útlevelek kiállítása iránt beadott kérvény illetékmentes. Útlevél után köztisztviselő és egyéb közszolgálatban alkalmazott részére ideértve a nyugdíjasokat is 1 pengő. Más személy számára kiállított útlevél után 10 P. Számlák ívenként a következő illeték alá esnek: ha az azokban kitüntetett érték főösszege (és nem a követelés Postai díjak egyenlege) 50 P-ig 100 pengőig 200 pengőig 500 pengőig 1000 pengőig ezer pengőn felül I o 5 f 10 f 20 f 50 f 1 P 1 P 1000 pengőnként fize- Váltók százalék, ha a Hűtési határidő 6 hónál nem későbben jár le százalék, ha a fizetési határidő 6 hónapon túl jár le. Magánváltóürlapokat minden postahivatal köteles felülbélyegezni. Elrontott váltókat, míg azokon aláírások nincsenek, a postahivatalok tartoznak becserélni. ÁRUMINTA: BELFÖLD: 50 gr-ig 8 f 500 gr-ig 48 f HELYBE levelezőlap: 12 f; levél: 100 gr-ig 16 Í 10*) gr-ig 80 f 20 gr-ig 20 f;,250 er-ig gr-ig do 36 f, ', ^ gr-ig 24 f i. gr-ig J 50 f. AJÁNLÁS: 50 fillér. KÖNYV 100 gr-ig 6 f, 250 gr-.g VIDÉKRE levelezőlap: 18 f; levél: 10 {,500., gr-ig ~ 16 f, 1000 gr-ig 24 f, 20 K gr-ig 30 f 250 gr-ig 60 f " gr-ig 40 f. gr-ig 80 f. Ajánlás: 70 f; expressz 1 P. UTALVÁNYDÍJ: 500 on P íp 30 f 1 l NYOMTATVÁNY: m p P-ig 240 f A C. 500 gr-ig 48 f 20 gr-ig 4 f 100 P-1 80 f p-ig 280 f 50 gr-lg \ 100 gr-lg 16 f 250 gr-ig 24 f,"t7í DTD A DID 8 f 1000 gr-ig 80 f 2000 gr-ig 160 f 3000 gr-ig 320 f CSEKKBEFIZETESID1J: orv 20 P-ig u 1f> 10 f 100 r-lg OU P-őn felül 50 fillér

22 Rendes csomag díja f. ben az fh'jövbeeső rendeltetési helynél >g oo go 80 Díl TÁVIRATOK- Rendes: 10 szói> Sürgős: 10 szóil ~ ~ í' 80 P Helybe " ~ 3.60 P 25 TÁVBESZÉLŐ: 8 W / Í? km km 3 19 perc perc -1 t, km 3 P e,c 00 km 4 perc ~ - m t m I P erc km 3 perc km 3 perc KÜLFÖLD: O P 0.70 P 1 40 P 2.10 P 2.50 P 2.80 P 3.00 P NYOMTATVÁNY: 50 gr-ig 8 ÁRUMINTA: 100 gr-ig 16 f: mi den további 50 gr-ért 6 f. ÜZLETI PAPÍR: minden50 gr-értl LENGYELORSZÁG, OLASZOl SZÁG és GYARMATAI, ROMÁNli VATIKÁNVÁROS ÁLLAMOKBA li velezölap: 18 f; levél 20 gr-ig 30 ' minden további 20 gr-ért 30 1; Ajái lás: 70 f; expressz: 100 i. EGYÉÖ KÜLFÖLDRE levelező lap: 20 fillér; levél 20 grammij 30 f; ajánlás: 70 f; expressz: 100 t NYOMTATVÁNY: 50 gr-ig 8 filléi Súlyhatár 3 kg. ÁRUMINTA: 100 gr-ig 19 f; min. den további 50 gr-ért 8 f. Súly. határ fél kg. ÜZLET PAPÍR: legkisebb dij 40 f: minden további 50 gr-ért 8 fillér. Súlyhatár 3 kg. UTALVÁNYDÍJ KÜLFÖLDRE: ^ i \ P-ig P-ig f P-ig P-ig i onn 9nn r> n ' ' ou ' 800 P-ig 43o 3 SS p-1fg ; 900 P-í P-ig 530 a *00 P o J00P-!g5S0f finn 600 P- 280 lg 330 f f 1200 P-ig 630 { Vetőmagszükséglet a zöldségtermelésnél. 10 négyszögméter 100 vagyis 20" hosszú és 5- széles veteményágy bevetésére vagy beültetésére szükséges: 1 Veteménymagböl 3 dekagr, I o» 2 gramm 4 " Ez ád 60 darab rászát darabot fejet 250 db. gyökeret kg-ot darabot 150 fejet 150 darabot Kor A ló életkorának jelei. Metszőfogak Megjelenik, kiváltódik, sorba lép v^gy kopik Melyik sorban Születéskor a tej fogó jelen vannak mindkét 4-8 hétre n közép megjelennek ff 8-12 hóra n szeglet» ff 1 1/2 évre ff fogó kupája lekopik ff 1 3/4 évre ff közép»» ff 2 évre,, szeglet ff 21/2 évben az állandó fogó kiváltanak" ff 3 sorba nőnek 31/a n közép kiváltanak ff 4 sorba nőnek 41/2 ff ff " szeglet kiváltanak ff 5 sorba nőnek 6 ff " fogó lekopik a kupa az alsó 7 ff közép - ff ff» ft ff 8 7 szeglet ff ff» ff 9 ff ff» fogó rágólapja tojásdad alakú ff 10 ff ff közép ff ff ff tf 11 ff szeglet ff ff n ff 12 ff ff fogó rágólapja kerekded alakú ff 13 ff ff közép ff ff ff ff 14 ff ff szeglet ff ff n ff 15 ff ff fogó ff ff ff a felső 16 ff ff közép ff» ff ff 17 ff szeglet ff ff ff ff 18 ff ff fogó 3-szögl. rágólappal bírnak az alsó 19 ff ff közép ff ff ff n 20 ff r szeglet f> ff ff» 21 ff ff fogó ff ff ff a felső 22 ff ff közép ff ff ff» 23 n szeglet ff ff ff» 24 ff ff fogó visszás tojásdad alakú az alsó 25 ff közép ff ff ff 26 ff ff» szeglet ff ff ff n háziállatók vemhességi ideje. A vemhesség A vemhesség tart középtartama legkevesebb legfeljebb 340 napig 330 napig 419 napig Tehenek Juhok és kecskék

23 34 ALOMSZALMASZÜKSÉGLET EGY NAPRA. Lónak 3_3 kg Marhának (száraz takarmányozás) 25 5'5 (zöld ) Juhnak _01_0'3 Sertésnek _ i-q 20 Lónak Marhának Juhnak Sertésnek SÓSZÜKSÉGLET EGY NAPRA. VÍZSZÜKSÉGLET EGY NAPRA gramm Lónak _ liter Marhának Juhnak _ 5 10 Sertésnek 5 10 SÚLYVESZTESÉG ÁLLATOKNÁL SZÁLLÍTÁS KÖZBEN. Távolság km , , , Súlyveszteség % '73 7*07 A szavatossági főhibák és vélelmi idejük. Az évi M. E. sz. miniszteri tossági főhibák a következők: A) LOVAKNAL, SZAMARAKNÁL, ÖSZVÉREKNÉL. amok pedig a gor. kat. Névnapmutató na P tárr^gyezneu.. Benedek márc. 18, (21) A Benjámin (máj. öl) fon (dec. 24) Benő (márc. 31) él (dec. 24) Berta (jul. 24) orján 3. (márc. r r»\ 4), aug. 26 Bernát 1K (máj. O110T 20.i jun. 1 i 16, 35 Eszter (máj. 24) Etelka (febr. 5, dec. 16) Éva (dec. 24) F Farkas aug. 23, (szept. 1, Z t n 2 l márc. 18 j ^ i X, (U- 24) " 0kt. 31) Félix (jan. 14, máj. 21, kpr. 20) oston (máj. 18, aug. Blanka (aug. 10) nov. 29) Boldizsár (jan. b) Ferdinánd [máj. 30] 3. 28) Borbála dec. 4 Ferenc [jan. 29, ápr. 2 :os ápr. 17 (jún. 22), jún. i6,okt.3,10 dec júl. 7 C Flóra [júl. 29 nov 241 :hill máj. 14 u Franciska [márc. y adár feb. 15 (jún. 29) Cecilia (jún. 3, okt. 21),? ú [má-c 6 ju 18] ajos (jún. 21) nov. 22 6yr 2Q Fülöp [máj. 1,26 aug.231 bért (ápr. 7 és 23) Cirill jan. 18, márc, o W u nov. 14 Ifonz (aug. 2, okt. 30) Ifréd (júl. 19, nov. 14) mália (júl. 10, okt. 7, u nov. 20) mbrus dec. 7 (20) Dániel (febr. 16, júl. 21, riahhp], a nasztáz jan. 22, (ápr. 15 nov. 23) eec. 17 S rfphr inl dec. Gec. 25, nq Dávid dec. jún , n (dec.»» r 29) \jilipa» LA 4 * f' ^ T ^ - 26 ~ 31 Gáspár ~ -. jair.ss- 94]?] rendelet értelmében a (iebf.4, máj C 15) Deme'terjápr. 9) okt26 Gellért [szept^2^] S * 18, r aug. 19, (nov. 7, ^ 8> O e ^ j a n ^ okt. 17, (nov. 10), ^nes y ^ ^ 9; ^ novjvj^ ^ 1. Fulladás (száraz kehesség), beleértve a hörgősséget, 15 napi vélellntfebr. 3 (és 19, jún. nov 27.^ ec. 23j e /J U n ebr. 25, nov. 23] idővel.'; ' 2) júl. 25, (júl. 26), L>ezs v lg) [mái. 7] 2. Butacsira, 14 napi vélelmi idővel. szép,. 9, 9 Qomo'kos (aug. 4, okt. Gusztáv 1.pr 22. aug Havi vakság (belső szemgyulladás), 30 napi vélelmi idővel; Vntal an. 7, (febr. 'A w ^ Gyárfás [iun.19], okt , dec. 20) Gyárfás [jún 4. Takonykór, 14 napi vélelmi idővel. máj. 10, iun. 13, jul. Dorottya (febr. 6, jun. 5, Qy5rgy }an.8. ápr. 4, /, 28, szept. 2) szept: 9). 13, 24, máj. 5, [nov. 3, B) SZARVASMARHÁKNÁL, BIVALYOKNÁL. \ranka (dec. 2) Döme júl. 1, szept. 17) dec Gümőkór, amennyiben külső tünetekben nyilvánul, 30 napi véleliá rol?/ ápr Győző [febr. 28], márc. ' r, nov. 1 idővel; Krpád jan , nov, Álgümőkóros bélgyulladás, 30 napi vélelmi idővel. ^júl 5 ^ Gyula [ápr. 12, máj. 21], C) JUHOKNÁL, KECSKÉKNÉL. ^ l u s í í S ^ 29) 1. Juhhimlő, 8 napi vélelmi idővel; Aurél (jún. 15) 2. Rühösseg (csak juhoknál) a gyapjúval fedett testrészeken, 14 nap vélelmi idővel; B 3. Mételykór vagy tüdőférgesség, amennyiben táplálkozási zavarol.,, 7 nyilvánulnak, íulnak. 30 napi nani vélelmi idővel. Bakhusz okt. D) SERTÉSEKNÉL. 1. Sertésorbánc, 3 nazi vélelmi idővel; 2. Sertéspestis, 5 napi vélelmi idővel; 3. Borsókakór, 30 napi vélelmi idővel. Elek (febr. 11), márc. 17, júl, 17) Elemer nov. 1.. Ella febr. 10, márc. 24 Emánuel (márc. 2b) Emil (ápr. 5, ma] 28), F F W Emiüa (ápr. 5 nov 21) Bálint jan, 7, febr- 14 E m m a ( ápr. 19, jun. 29, Barnabás j;m 11 t 22) Bazil jan. 1 jan. 28, febr. ^ ápr 24 (jui.8, 28, á Pr. 12^ ^ 10 Hon ^ jún. 21 H Hedvig [okt. 17] Helén máj. 21, [augj 18] Henrik [jan. 14, júl. 12] Hilda [nov. 18] Ida [szept. 4, nov. 3] lika nov. 3 I

24 36 Ignác jan. 29, [febr. 1. júl. 31, dec. 15], dec. 20 Ilié«ál. 20, [aug. 9] Ilona mát. 21, (máj, 22, ang. 18, nov. 3J Imre [nov. 5] Ince [júl 28] Irma márc. 20] Irén [mára. 25, ápr. 5, 28, máj. 17, dec. 155 István nr-rc. 28, aug. 2, [aug. 3] aug. 20, szept. 2,] okt. 28. nov. 21], nov. 28, [dec.26], dec. 27 Iván jan. 7, feb. 24, máj. ián. 24, 29. szept. 23 Izabella jan. 9 ] Jakab márc. 21, ápr. 30, [máj. 1, júl 251' okt. 9, okt. 24. nov. 27 Janka máj. 6 János jan. 7, jan. 15, jan. 27, jan. 30, jan. 31, [febr. 8], febr. 24, [márc. 8], márc 30, ápr. 8, 18, 19, [máj. 6, 8], máj. 16, 21, [máj. 25], jún. 12, ián. 24. jún. 28, [júl. 12, 21, 30], auq. 29. szept. 2, 23, 26, [nov. 24], dec. 4. [dec. 27] Jenő márc. 7, [júl, 13], nov. 17, dec. 13 Jolán [nov. 18] József [febr. 4, márc. 17, 191, ápr. 4, [máj. 8, jún. 20], júl. 14. aug. 27, szept. 18, nov. 3 Judit júl. 30, dec. 10 Jusztin jún. 1 Jusztina okt. 2 K Kálmán okt. 13 Kamill júl. 18 Kamilla júl. 27 Karolina jún. 14, nov. 4 Károly jan. 23, márc. 2, ápr. 20, nov 4 Katalin febr. 13, ápr. 30, nov. 25, dec. 6 Kázmér márc. 4, 22, ánr Ifi szept. 18 és 22, okt. dec. 21 és 29 V 29, nov. 22, Kelemen jan. 23, nov. 23, Valér jan. nov. 24 zia [okt. 15] dec. 15 Klára aug. 12 és 18 Olga jún. 21 stápr. 2 ' Vazul 1. Bazil Z Zs Klolild jún. 13 Orbán máj. j 25, 7 okt. imcii lda r febr. ívu* - ) 6, 8 és 17, Veronika jan. 13, febr. 4, 8, Kolozs ápr. 5 (nov. 8) Orsó va 2 in o\ mai. o oltan /.Ulian lmiau., 1 ' *.. j ni Orsolya okt. 21 3r 20, 21 és 22, ma] Konstantin máj. 21 Ottó márc. 23 nov. fc jún 8, szept. 19, Viktor^febr. 26, júl. 28, Zsigmond [mai- í\ Kornél szept. 13 Ottilia dec. 13 o'v. 9 Zsófia máj. 15 szept. nov. H Kornélia márc. 31 Ottokár nov. 4 Zsuzsánna [febr. 19, Vilma okt. 25 Kristóf márc. 15, máj. 9, Vilmos jan. 10, ápr. y, aug. 11] júl. 26 ö Krisztina ápr. 18, júl. 24, Ödön nov. 16 aug. 5 Lajos aug. 19, 25 László jan. 1,30, febr. 28, márc. 22, ápr. 12, jún. 14, 27 Laura ápr. 11. jún. 28 Lidia aug. 3 Livia febr. 12 Lőrinc aug. 10 (szept. 5) M Magdolna júl. 22, aug. 3 Manuel, Manó márc. 26, jún. 17 Margit (jan. 28, febr. 23, jún. 7, júl. 13) júl. 17, júl. 20 Mária márc, 25, ápr. 1, júl. 2, júl 22, aug. 5, aug. 15, 31, szept. 8, szept. 12, nov. 21, dec. 8, dec. 26 Márta júl. 5, 27, 29 Márton ápr. 13, nov. 11, 12 Máté szept. 21. nov. 16 Matild márc. 14 Mátyás febr. 24, aug. 9, 21 Melánia jan. 7, dec 31 Menyhért jan. 6 Metód jún. 14, 20, júl. 7 Mihály máj. 8, 23, szept. 5, 29, nov. 8 Miklós márc 23, szept. 10, szept. 29, dec. 6 Miksa okt. 12 Miron aug. 17 Mór jan. 15, febr 21 Móric febr. 21, szept. 13 Mózes aug. 28 Pál jan. 15, jan. 25, m 7, máj. 18, jún. 3, j 26, jún. 29, 30, aug. szept. 6 Paula jan. 25, márc. jún. 3 Péter jan. 16, jan. 31' febr. 22, ápr. 16, 2! máj. 18, 16, jún. 3, ián. 29, aug. 1, 20/Szarvasbika okt. 19, nov. 6, dec- n T m K ik á Eá W J í?? Piroska jan. 18, júl. 2 Özbak Pongrác júl. 9, (febr. -ft^it máj. 12) Jüzsuta Őzgida R Rezső (ápr. 17) Richárd (febr 7, ápr. r Muflon toi Róbert (apr. 22, jun. In^fi^iT^Tííliáránv Róza márc. 8, aug. 3opuf lon ) uh parány Európai bölény Rozália (szept. 4) s Vadászati tilalmi TvTezeTHyúl "Siket- és nyirtajdkakas SIKei- CO 1.J...-I -..: Sándor febr. 26, márc. l^iket^éfnyirfajdtoj^ésjérce 14, (18, máj. 3), jún, Ír rdv-an " aug. 30 'j Fogoly, fürj és_haris Sára jan. 19, dec. 11 él. Túzokkakas 17 közötti vasárnap Sarolta (júl. 5) Túzoktojó és jérce,10 Simon 9, 1U jan dec 5, 18, febr. [30] 18, máj. 10, [okt. 28] -p^nzalonka ~ Vízi madár - Sz Szilárd márc. 11, máj. 2 Tamás márr- 7 V., Tilalmi idő = Éneklő madár, kis- «g ^ üstökösgém, vadpulyka reznektu zok, kanalasgém és batla, tovaoda a vadászati szempontból hasznos madarak, így: b.bic kékverc e a baglyok minden faja es a su<uy. 37 máj. 28, jun. 25 Vince jan. 22, ápr. 5, máj. 24, júl. 18, nov. 11 idő. 17

25 38 39 inek árán s akiknek csak arra jó a magyar testvér, hogy az J H f W 'T* ^ ^ % W w r irejtékezzék helyettük. Mélységes undorral fordulok el azoktól, A J&j^ B > W j fík gyáván megbújva félnek harcba szállni, ha azt kívánja -A. i^j haza s mélységes szánalommal vagyok az iránt, kinek dráább Ma; agyar gorogkatoükus vagyok/ rongy élete, mint a haza becsülete". Az én magyarságom cselekvő magyarság, tettekben, kelény munkában, küzdelmes harcban, s ha kell, vérem és éle- J? ( " f ez számomra? Jelenti, hogy ^ sm feláldozásában nyilvánuló áldozatos magyarság. katolikus Magyar Nem véletlen az, hogy vagyok, görög szertartású vagyok! I. vagyok! Az én magyarságom minden igaz magyarban testvérét zerető, minden becsületes magyarban sorstársát köszöntő magyarság. Nem becsülöm semmire azokat, akik szavalnak erről i testvériségről, de ha az eszményített magyarság verítékes arcú és kérges tenyerű magyarokban jelenik meg előttük, akkor elnéznek a fejük felett és nem látják meg a névtelen magyarok sorsában az örök magyar sorsot s csak a napos oldalon sütfiának születik, hanem Isten akarata A W«^? T "Mezőkkel éreznek sorsközösseget, akarata, hogy a földkerekségen különböző n/m^,1 í " í Minden igaz magyarban tisztelem és becsülöm a testvért a felséges Úr Isten örök rendié örömmel tölt el. ha régi vakság é és örömmel tölt el, ha a régi vakság és átokverte mulasztások d ír s =í -JR s s ^ p r - Az én magyarságom büszke magyarság. Határtalanul m indenkor ny büszke vagyok arra, hogy a világot megremegtető honfoglaló nitvallast teszek s hitvallásomat a életem feléld ősöknek ivadéka, ennek a sokat vérzett dicsőséges magyar zásával Az is én megpecsételem. magyarságom Isten k nemzetnek fia vagyok. Vérszerinti és lélekszerinti tagja annak nem harsogó szavakban nem " 9 d^a' a szerint való magy ars á, a magyarságnak, mely magányosan, rokontalanul, a maga erefeglával való melldöngetésben Jltl?" gú f rázís okban, nem 1. iébö1 állo,t ezer éven át a népek és birodalma k ütközőpont- - vgynangu tri... ^ a Kárpátok medencéjében ^ ^ [ SsWe kiie ' :giavai való melldöngetésben megnyilvánuló magyarság, hanei. tat'á rra l-törökkel szemben is baua k eresz ténység védelmét, lelkembe kitörölhetetlenül belevésett, minden idegszálamba:, hivatását: a nyugati kultúra es a benneégő, minden csepp véremben izzóan lángoló szent érzés es a kereszténység védelmét, Ez a szent érzés munkára, harcra, s ha kell életei feláldozására késztet. Mélységes megvetéssel fordulok el azol( tói a nagyszájúaktól, akik magyaroknak vallják magukat, di nem akarnak erejük minden megfeszítésével munkálkodni, kél kézi, vagy szellemi munkával dolgozni a magyarságért, hanen dologtalan herék módjára akarrmk " Büszke magyar vagyok én, mert a magyarság soha nem hódolt semmi földi hatalmasság előtt, de zsarnoka és elnyomója sem volt azoknak a hontalanná vált népeknek, melyeket ide sodort a sorsuk. Határtalanul büszke vagyok az én minden igaz magyar

26 41 31 Katolikus vagyok! érető Edésanya kezét és vezettetni magamat kérdések, kéteek és tagadások között is az igazság utján. Azln^hitem'nem' vasárnapi sallang, nem ünnepi cafrang, l-. i öltök fel ha a templomba megyek, hanem v "i.. Z ' US ^Syházának tagja, hitvallók unokája, vértar^ltemet betöltő, gondolataimban, szavaimban és cseorokose szentek leszármazottja. ^ " J ^ l l ö. sziklaszilárd meggyőződé. Egész. ( T, e ]es ] A gu ál,ampolgára -svok Isten földi országánaíetem iránytűje, melyhez nemcsak akkor igazodom, ha dea katolikus Anyaszentegyháznak, melyről Krisztus mondoll eg mosolyog rám, hanem méginkább akkor ha viharok a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Annak az EgyháXbolnak k^ü öttem, vagy akár a lelkemben. Eletem vila^to mely a hatalmasok hatalmával s az erősek erejével szembsváa melynek világánál szemlélem egyénies közösségi meghódította a világot az igazság számára. Annak az E M ^ á Z l Szikla-alap, melyre ráépítem köznapi és csaladi nak, mely az üldöztetések korszakában a vértanuk ezreivel le te m d í erről az alapról nem sodorhat el semmifele vihar, százezreivel dicsőítette meg Istent. Annak az Egyháznak me Az én hitem a hitvallók hite, emelt fővel és buszken emrltltével " ^ -ÍátXallom azt meg az emberek előtt s nem tántoríthat el tőle a L tyház Í mí és igazságtalanságok ellen. Anna^értanuság sem. SUinS - ^ CS r ények szo 'gálatába tudta állítar Katolikus vagyok 1 u naq híveinek százmillióit, akár 'a népvándorlás korának megtl S ez többet jelent számomra, mint hogy fényes nap homlokomra csurgatta az újjászületés eleven vízét ' eltotl^kódnak az evilági szépségek l á t á s á r a, de ugyanakkor küaru kembol az ősi bűn homályát s betöltötte lelkemet «mt S e m Isten dicsőségének minden képzeletet felulmulo szeptelő kegyelemmel. Azután megerősítetté^tt ezet t Í S t t J k a haláltusa borzalmaihoz visz közelebb, s Krisztus lovagjává ütött a bérmálás szentségében ValahZ hitem pedig az örökéletbe vezet. y szor sebet kaptam a lelkem üdvösségéért 3 t h«ri Dr7oabb nekem az én katolikus hitem, mint maga az gyúlási ajándékozott a feloldozásbantlkt m ' E L. sz^cléhatatlan Mla tölt el a Gondviselés nant, á b s V e ' v é H V : m bir m,ovább - - megerősített a! hogy katolikus vagyok. S f, Gre ve,elev el- Eletem nagy fordulópontjain mellettem állott Isten megszentelő kegyelmével s ha majd ThalZ agyon a nagy útra fogok készülődni, akkor is K ÍSZIUS ETV haza fog megerősíteni a sz. útravalóval Görög szertartású vagyok. risd U e arra a görög rítusra, - e ^ a keme, s e m lu do m, kinek W, l ya " J t Í ü l t J ^ v h é l a n (a Kris^us Urunk szenvedése es halala

27 43 31 által megszentelt helyen és Antiochiában (hol először használni legjobban a lelkem üdvösségét. Ha bárki megfosztlűtének ^ SZÓ és driában (az ókor szefctna őe, úgy érezném magam, mint a szárazra dobott hal; ebtenek pompazatos centrumában) bontakozott ki pazar sültető deme az én lelkemnek az én görög szertartásom, segeben. Büszke vagyok arra, hogy a görög ritus eredeti nf BüsXe vagyok az én görög szertartásomra, mert az vitte e v a az anotfi. ^ ^ n * é l í^ az evangéliumokelősző^evangélium fényességgé! a Maeotis partjain portyazo az apostolok leveleiket. Ezen a nyelven prédikált Szent ftttknet A görög szertartású egyház főpapja keresztelte meg d kátk a f "%^f^ a P 0 S, 0 l 0 k : eze " 9 nyelven izl ^Seíeteünket Hungordát, a mondák Hunorját, immár bon Í r 11,1 V Kdeten és NyUgaton ' Kisázsiában, Ró ^félezer évvel ezelőtt; görög szertartású papok neveltek es bon es Galliában egyaránt. S görög nyelven mondták a szeeltelték meg kevéssel utóbb másik ősmagyar fejedelmunm.sé,s nemcsak Keleten, hanem Nyugaton is, Rómáig Í Görög szertartású püspökök tanították a hitre osemaz első egy évszázad folyamán. ' ^ oglalás előtt századokkal. Görög szertartás szenn Büszke vagyok az én ősi görög rítusomra, mert ez ajé ke emelkedett meg Gyula, Bulcsú, Ajtony és Sarol a, Szent dekoz a az Egyháznak Antiochiaí Szent Ignácot aki elő E anyja S a magyarság és a görög szertartás elszakitha- 6gyháZát S katolikusnak ; Szent Äthan z ZcscJatát szimbolizálja a magyar Szent Korona, igazhituseg atyját. az ariánusök kérlelhetetlen ellenfelét azvmtnek alsó része a görög egyház szentjeit ábrazolja át" n Z : T 1 R án ÍS S2ent HÍtÜnknek l0b0^ ^ M ßtzt vagyok görög szertartásomra ; ezt követték apaink hs A Ki. Ze, f 11,1 9 SZerzetessé^ megalapítóját, a Szer és ősapáink, ezt követte annyi magyar ősöm a honfoglalas ota a fzöf ag t A 8 "" ta c já,; 9 két Szent Gergelyt a kölfót és századokon át szegénységben, elhagyatottságban, szinte a a filozofust; Aranyszájú Szent Jánost, a hitszónokok fejedelmé katakombák keresztényeihez hasonlóan őrizték meg a bekoltokat^k ^, SZent JánOSt a ' kö,tőt a tudóst ' és li tval ot zö t népek nyelvi hatásai ellenére magyarságunk mellett a szerkatohkus hittudomány első rendszerbe foglalóját-és szent e gj tapsunkat is Apáink és ősapáink ellen vétenénk, ha meg o- Cgl hazunk sok szellemóriását. ^g)ulllvuuv.. ^ lelkünkben a kitartás, ha unokáinkat megfősz a- rög szeraisu" 8 " h a Z f" *** rí ' US mra mert ' ^ e n a gö fánk nánk drága drága szellemi szellemi kincseinktől, kincseinktől, ha ha nem nem sugároznánk at, lel rog szertartasu egyház főpapjai és szerzetesei szálltak síh " kükbe ősi szent szertartásunk ragyogó szépségét. legtöbbször es legerősebben a katolikus hitet fenyegető tévta Mérhetetlenül büszke vagyok az én csodálatosan szép, s e t S^T" il AZ. t r ríánusok ' ^-uso/élonofs ősi görög szertartásomra. vesf TLZT ele 8örögszertar,ású egyház hit,udósa <-l IV. vettek tel a harcot s őriztek meg tisztaságába a katolikus hitet Büszke gyermeke vagyok én a görög szertartású egyház Magyarságom, katolikus hitem és ősi görög szertartásom CZ nul Z SPÍrá ta ZSO ' OZSmánk csoc lálatos szépségű hím,, álltt á 6 8 dá! nak ll<u[v megírá8ára iciftcuoi azok jelenti az én legbensőbb érzéseimnek szent háromságát. -^atyáinkat; ez csaltal segu dallamokat; ez alkotta J 6,kébő1 meg naev -kat ra CS csodálatos dá,a,os szé szé, J> Ne kérdezze senki ezeknek a szent érzéseknek sorrendjét: é finom mi imunkaltságában egyaránt felülmúlhatni va y ok hát elsősorban : magyar, katolikus vagy görög szermejy Ugy ] e tudja bilincselni szépsé, Jlíur» lán k szépsé- tartású? Józan ésszel senki sem kérdezhet ilyet, amint csak J antoríthatatlanul s elszakíthatatla^t ^8,,künket " í esztelen törheti a fejét azon, hogy a napsugár elsősorban mei ik 8 kk g SZertar,ásor "hoz, mert ezt kö ""í / agaszkodom az én legít és másodsorban világít, vagy netalán elsősorban világít és ebben ' sz ülettem és nevelkedtem ^f.'"^, és ősapá csak " másodsorban melegít-e. Mi jól tudjuk, hogy a sötétben " ' - i i. 1 >.1 A

28 44 4S Hiszen az Egyház legrégibb tradíciói a mi szertartásunk keretében élnek a legelevenebben s a magyarság lelke is a mi egyházunkban bontakozik ki a legszebben- A magyarságot egy ezredév tradíciói kötik össze a katolicizmussal és másfélezer év megszentelt emlékei kapcsolják össze a görög szertartással. Hiszen a miénk az első ősmagyar fejedelem, ki koronáját a vértanúság glóriájával cserélte fel; Gyula vezér konstantinápolyi megkeresztelése alkalmával mi hajtottuk Krisztus igájába a magyar féktelensége!; Sarolta személyében a mi egyházunk hajolt Szent István bölcsője fölé, hogy a legnagyobb uralkodók egyikével ajándékozza meg az egyetemes magyarságot; a magyar királyok koronázó palástját a mi apácáink áldott keze hímezte, a görög szertartású templomek ikonosztázainak mintájára ; s a magyar Szent Koronáról a görög szertartású egyház felfogása szerint ábrázolt Krisztus a görög egyház szentjeinek köréből tekint le a magyar népre. Senkinek a magyarságát nem akarjuk mi kétségbevonni vagy kisebbíteni, de büsz- tölgy sem okoskodik azon, hogy gyökérzetét vagy lombkor? - najat helyezze-é első vagy másod-sorba, hanem az anyaföldbkén hangoztatjuk, hogy amig protestáns magyar eve mélyeszti gyökereit s a magasban bontja ki lombkoronájávan, addig görögkatolikus magyar több mint masfeleze ev ota Éppen ugy eresztjük mi mélyre kitéphetetlen magyarságul van S ha egyáltalában lehet magyar va lasrol bes^élm. s ha 8 gyokérzetét a nemzeti lét talajába s "»«- L lehet a magyarságot fokozni, akkor a magyar emeljük ugyanakkor ms ugyan egyáltalán lehet a a7egmagyarabb vallást vallast gasba, isten felé, hitünk koronaját. Uuiugi.- görögkatolikus vallasban talal uk rn g ' bban a magyarok, Hiszen ennek 1, követői Uövptői köze közé 011lCtl\ alitak uo uc «- o <= B Katolikus hitünkhöz és ősi görög szertartásunkhoz vall ennek története fonódott össze a leghosszabb időn át ragaszkodásunkban ne keressen senki ellentétet. Úgy összetai gyön magyarsággal s ez emelte oltári nyelvvé, a szentmise nyelvévé tozik ez a kettő, mint a bor és a pohár. A pohárban édes magyar anyanyelvünket. győző bor a lényeg, de a pohár nélkül a Iegtüzesebb tokaji Egy percig sem tudnék élni magyarságom nélkül, vagy bor is szétömlene. A hit a fontos, de a mi hitünk áldott nektárja az ősi görög szertartás csodálatosan szépművű aranj De ha ez a három szent érzés tökéletes harmóniában katolikus hitem nélkül, vagy őseim dicső szertartása nélkül. össze- serlegében gyöngyözik előttünk. Ahogy a gondolat a szó köntösébe öltözik, ha elménk világából ki akar lépni, hitünk is a mi ősi szertartásunk aranyszálakból szőtt drága köntösében jelenik meg előttünk. Három különböző síkon mozog ez a három szent érzés és azért nem kerülnek egymással ellentétbe. Viszont nagyszerűen kiegészítik egymást és tökéletes összhangban, harmóniában olvadnak össze : 'd' a^tiilti be ' - lelkemet, '-""""ói akkor nkkor a boldogságtól szinte mámo- rosan kiáltom bele a nagy világba: Magyar görögkatolikus vagyok! H C s o g o r d a n ) * g t ç r ç S e születése után Másfélezer évvel ezelőtt, Krisztus urunk 527-ben egy ifjú fejedelem jelent meg hatalmas kíséretével, főemberei élén a görög szertartású kereszténység ragyogó fényű fővárosában, Konstantinápolyban. Hungordának hívták s a Fekete-tengertől észak-keletre, a Kubán-folyó partjain tanyázó ősmagyaroknak (akkori elnevezés szerint: onoguroknak) volt rettegett erejű, hatalmas uralkodója. Harcias népét nagy respektussal emlegették a bizánci világbirodalom vezérlő tábornokai és nagyon szerették vo'na az ifjú fejedelmet s bátor és hős ; a bizánci birodalom szövetségesének. Ezért ősmagyaroknak (ononépét megnyerni - y megtiszteltetésben ^ ^ ízokat ieiedelmi g u f k a» követségeket küldöttek

29 46 47 voltaképen két részből áll; a ragyogó díszbe öltözött a császári város s úgy fogadta fej (Hungorda fejedelem neve v ^ ^ & _ da képző delmi vendégét. dajdonképeni név: Hungor ^ Hungor. n évből a hagyomány Még nagyobb lett Konstantinápoly öröme, mikor Hujkárcsak e Vár-da szo a^h' agyásával. a Muagerisz-név eregorda fejedelem bejelentette, hogy szent meggyőződését követvlunor-t formált a 9 ang amiből a hagyomány Momeg akar keresztelkedni. eti formája pedig a Muaje ^ ^ ^ név köré regősök játszi Fényes ünnepségek közepette, a császári palota márváiíer-t illetve Magor-t lorma, szőtte Természetesen termében maga a pátriárka végezte a keresztelést, a keresaépzelete a csodaszarvas ^ ^ ^ Képzelet szüleménye, apaságot pedig maga a császár, a bizánci birodalom egyinindnyájan tudjuk, o mégsem kitalált dolog; ő a legrélegnagyobb, leghíresebb uralkodója, Jusztinián császár vállaliunor személye azon an smagyar j e j ec ielem, akit név-szeel, hogy a keresztapaság kötelékével is minél erősebben kagebben élt magyar em e ' görögkalolikusoknak soha el csolja magához és birodalmához a daliás ifjú fejedelmeint ismerünk, s nefeun m«f ^ mindenkoron, hogy ez s hős népét. nem halványuló baszkesey^ ^ ^ Hangorda) maga is Erről a fényes keresztelői ünnepségről részletesen beszáa ^anor ^ ^erínt megkeresztelt férfiú volt, tehát szellemi mólnak történelmi műveikben az akkori s a későbbi görög tööörög szer ar ^ gfrögkatoli*u.soknak. ténetírók, sőt még az évszázadok múlva író görög és latin töltse a mai i ^ ténészek is szükségesnek tartották azt elmondani történeim ^^ hitéért Konstantiműveikben. (így pl. Malalas, Joannes Epheseios, Joannes Hungorda fejedelem vértanúságot a qz ősma. nikiui püspök, Theophanes, Kedrenos, Mihály antióchiai pátri nápolyb a n megkereszteli kíséreténe t a g i b a huét Nem egéárka, Anastasius Bibliothecarius és még mások; mindezeket^ lelkében tovább plántálták a ^ ősmagyar (onogur) pontosan felsorolja s idézi dr. Papp Györgynek A magyarság gzen száz év múlva, 619. táján^egy ma! \ yba. Kurt fejedeés a bizánci kereszténység kapcsolatának kezdetei" c. mun-,. J e i em keresztelkedett meg Konstan i ^ ^ g ye r- kája) lem volt ez, aki Konstantinápolyban is neve ^ ^ ^ ^ g Hungorda fejedelemmel együtt keresztelkedett meg az ó mekkorában megismerte a Keresz y^ ^ mondja el ennek fényes kísérete. Aztán örvendezve tértek vissza országukba öróg szertartást. (Joannes nikiui pusp p app Q y említett azzal az elhatározással, hogy az egész ősmagyar (onogur) népet ^rténetét híres világkrónikájában, mi en keresztény hitre térítik. Az ifjú fejedelem járt elől a térítő buz- művében olvasható). virágzott az ősgalomban s azonnal összetörette a pogány bálványokat. ^ ^ fejedelem uralkodása alatt tova t nys g s 730. A pogány papok azonban hatalmukat féltették s ezért magyarok körében a görög szertartasu e pügpökség g voi t összeesküvést szőttek a fejedelem ellen s ől megölték ; Muagerisz már külön görög szertartasu mg -. - e ház nevű testvérét fejedelmükké tették s a bizánci birodalom bosz-i,,,, mea tehát a g ö r ö g szertartasu eg szujától félve keletre menekültek. Szdzadofefeaí elo^ m^ megiérésenek muna y A - i,,,. a latin szertartasu egyhazai görögkatohkusnak Az osmagyarsagnak az a resze azonban, mely nem tar- ^ s ában s ezért mmden 'yaz muyy" tott a pogány papokkal, elsősorban persze a meggyilkolt feje- j^éf nemes büszkeségnek kell ellölteme. delemnek Konstantinápolyban megkeresztelt kísérői továbbra is a régi helyen maradtak s ezeknek a lelkében kivirágzott a görög szertartású kereszténység.

30 49 léppeg ebbe W *. A logy mindenben mi leszünk,, mindenben mi leszünk a íelelosek. ilkergették. Kell, aki úlbailényrtson. Az öcsöki d i r e k t ó r i u i «^ - ^ - ^ ^ 7 Marci bácsi révén lehetett egyet-mást megtudni az öcsibe direktórium viselt dolgairól, amely direktóriumba ő olyan jt tanácsos félének csöppent be. Már elszállott az árnyékvilág! a direktórium főbb tagjaival; ideje megmenteni a feledés poi tói ezeket az eseteket, amiket ő mesél el jóízű humorával. 1 Csatakos tavaszi délután rosszkedvűen pipázott az iroá ban. Szokott újságja hiányzott, mert Pesten már a Tanácskö társaság uralkodott. Homérosz Iliászát olvasgatta, csakhoi minél távolabb legyen- a kommunista őrülettől. Ez csakugyi jó távol volt, még fordítása is a múlt századból. Az iroda ajtaján nagy lábcsoszogás és krákogás utá. bekopogtak. Sáritha, az öregbíró, Péderi, a törvénybíró és hí rom esküdt lépett be a szokott bizalmas tisztelettel. Elég naj feneket kerítve a dolognak előadták, hogy most voltak itt f községházán valamifélék a megyei direktóriumtól. Sántha SZÍ rint rájuk parancsoltak, hogy községi direktóriumot kell alap tani. Erről a kijövetelrő! már Marci bácsi is tudott, megkéi dezte hát a pipa mögül gúnyosan : No és alapítottak? Alapítottunk. Az egész nép, aki összefenődött, az mondta, maradjon minden úgy, ahogy vót. Legyünk mink Í direktórium. Hajdú ősök mély És miért jöttek ezzel ide? Tán én ültessem be magtyallásosságát s kat abba direktóriumba? bosszankodott Marci bácsi, akoüszke magyar majd a bőriből ugrott ki, ha ezt az új szót meghallotta. görögkatolikus öntudatét hirdeti Dehogyis, dehogy! Csak jelenteni jöttünk a dógot, a i ia t a lmas do- Eddig se titkoltuk el az igazságot nagyérdemű főúr előtt r0 gi templom, a válaszolta sértődött hangon Sántha. hajdúdorogi egy- No jó, jó. Maguk dolga ; ha elvállalták, akkor végez- 1 házme^e zék, de senki kárával. nogy en. a mai nehéz Sánlha sebogy se kedyefe bo 8 V ^ ^ t e a hangiét: dóben ^ n paprikás hangulaiban vnmezé ^ ^ Tudjuk mink azl, hogy ras meg tartozik, de lélek szerint osok,s. Mer...

31 51 31 És Sántha fölemelte balkezét a jobb tenyeréhez és ii ~ H P P várjanak ' CSak ' Há " y 8 ^ ^? l^tff tenyerébe mártogatva számlálta az okokat ^ ^ ** \ hétéves, mert első osztályba jár. Akkor szülei vallasat Mer ha rosszul csinálunk valamit akkor a kö 7 <^crr eti a {örvén y szerint.,,,.,,, lesz baja belőle. A község pedig minket fog okolni mikní A direktórium elment Monokiékhoz elmagyaraztak a dol- az egész bolondság el fog muhi. Monoki belement, hiszen úgyis ebbe, C l lug mujni IVIUIIUIVI a templomba,. jar, Marci bácsi belül elmosolyodott, de azért dercés hun,«* megházasodott. Azután csak itt fog ő eltemetodni CrCeS vágott közbe: ha " 8 Nemsokára jelentést kértek a megyei kozponttol, hogy - Úgy?! Tehát rám akarják sózni a terhet " tartanak-e titkos gyűléseket a faluban és vájjon a temp- Ejnye, de megnehezedett a papunk esze - mérgelőd^" nem hírdet-e a pap fölforgató tanokat. Mard bácsi magában Sántha. ' merge ' 0<^szövegezte nekik a jelentést, mely szerint a pap nem hir- - Azt éppenséggel nem! Csak jó szóért jönnénk hél 5elíorgató tanokat w., u.,. hóba, nehogy elvétsük a dógot Mer A rendeletek egymást érték, Marci bácsinak volt eleg dolga Sántha direktóriumi elnök tovább sorakoztatta érv, ük - Még az V U 9 jó> h gy ^ ^ ^ S* azalatt Marci bácsi nagyot húzott a pipájábóltsondolkóí volt kedvük vagy idejük eljönni onnan Műszóról. De Szóval ő vezesse a háttérből az egészet L Sánth. ^zer mégis lejött két cingár alak és előadast tartott az > f u- 9 szerint ez a bolondság el fog múlni * ' fásoknak. Ugyancsak meghagyták rendeletben, hogy ket - Értem már bíró úr! Ha valami tanácsra szükséi nkást Íö1 kel1 küldení 8 közp " tha t felvilágoslt tan " van, csak jöjjenek bizalommal. Eddig se multam auót sl a a - A íalu már jócskán ^ T ' 9 ^ T ^ ' t ^ Utaltam ajtot &e kinek. így a direktórium a cigánysorról Kolompár Joskat es Subi - Tudjuk mink azt! - helyeseltek mepkönnvebbültennyit szemelte ki e célra. Ha nem jártak a gazemberek isdirektóriumi tagok. megkönnyebbülten^ ^ ^, ega, ább most nevelődjenek. A hatra- Egy hét múlva máris szükség volt a jótanácsra Hivat Jy lt vörös őr vitte el őket> de 3 nyavalyas k., me? ^^ irat jött, mely érint az iskolákból el kell távolítani' 3 ' megszöktek világgá. Nem is merlek hazajönni, csak a tet, mert az iskola a közös kultúra helye ahol más vall-í.mmün bukása után. vagy felfogású tanulókat nem lehet zavarn!'ilyen megküld A Mekegőn levő boros pincéket is zár a!a vettek a szesztető jelekkel. > nyen megkulonbo^^ csak misebornak engedtek meg na- ~ De hiszen az egész iskolában csak Monoki Pista gyp' a egy decilitert. Mivel ezt ki kellett adni, ezért a direktoreke más vallású. Ezért csak nem fogják a keresztetkw együttesen ment föl a pincékhez az egy dec, borért, - Hát akkor mit csináljunk vele? kérdezte Sántha lonnan jókedvűen téregettek haza. - Mivel? A kereszttel? - nézett rá szúrólanmarh! bt, így csendesen telt-mult az idő. A rendeletek jöttek, Dehogy is a kereszttel 1 A MonoL g^e^kl^el^nü» f f ^ S l S junk? Mer világos, ha egyforma vallásuk van akjr^ mét csökre. Lehet azonban, hogy már gyanúsnak latszott elot uk írás is mellénk szól. ' " meg \ a túlságos nagy rend, vagy mert a tavaszi termesrekviralas em - Próbáljuk megmagyarázni Monokiéknak a dolgot Fel sikerült Cséplés idejére Uét f ' megbíz U f t sége úgyis katolikus. Már én beszéltem erről nekik Lelbí* P» tos * gyzéket ke " ett V6Zetm " w ^ volna, ha egy hiten lennének ' k két megbízott civilben kőműves-seged volt. k lehete,t - Az igaz! - vélte elismerően Sántha Akkor Nagy buzgósággal láttak neki feladatuknak A falu tartó megyünk is. Akk r ma ott őket ellátni. Ebben nem is lehetett panaszuk. Csak nem

32 52 31 tetszett nekik, hogy itt Öcsökön a szesztilalmat olyan lelkbölyödött kőmives rendbehozza a bíró úr Mólójának a retesen megtartják. Mikor erre erős célzásokat tettek a dl Aztán a parókia magtárát fogják kireperálni ami úgyis rium, elnök előtt, Sántha elnök-elvtárs megbotránkozva»égi munka lenne. Utána pedig itt-ojt még ledolgozzak a tudomásukra, hogy a törvényt éppen nekik illik legponindóságot, mert régi regula, hogy adós fizess 1 gp0w ban megtartani. A yolt dire którium mindezek után ünneplőbe öltözött es - Jó-jó! ~ vélte a cingárabb megbízott. De ilyen fagott a parókiára. Szép nyári nap volt csak úgy ragyoben egesz nap a zsákok mellett állni, aztán meg a feleli minden égen-földön. Beállítottak az irodaba ahol Marci - Hát aki a zsákot cipeli, meg a kévét rakja Isi jókedvűen pipázott. Sántha bíró úr a következő szonokgepet eteti! _ replikázom Sántha. Szóval az elnök tartotta: -, kérlelhetetlen volt. K 1 _ Minekutánna a felséges Úristen kegyesen megengedni Egy véletlen azonban a két kőműves malmára hajtjtóztatott. hogy tisztségünket becsülettel elvégeztük, eljöttünk vizet, azaz jelen esetben a bort. Minden gazda a régi jógköszönni nagyérdemű főúr ebbeli segítséget. Ugy vezetett kás szerint most is kiadta a gépeseknek a boráldomást műnket, mint a felséges Isten oszlopa a vörös tengeren at a változott helyzetre, illetve a két megbízottra való teki'nmó népet. Mink ezennel visszatérve biroi t.sztsegunkbe, nem üvegben és poharakban, hanem a vizes csobolyókbísülettel megköszönjük, hogy az öcsöki kommunizmus az csöcsös korsókban, amikbe nem lehetett belelátni Ha lejín félelmére, meg a község javára szolgalodott. a csobolyót, elkiáltotta magát: - Itt van a friss víz, emberek! ^ tm Ilyenkor összejöttek, nagyot húztak a csobolyóból és I dicsérték újra és újra az öcsöki híres vizet. Egyszer a J mellett feledték a csobolyót, s az egyik kőmives szomjas lé.. /. f - f á r C fölemelte Mar keson ugrott oda az egyik pelyva-hordó. í A 3 S Z l d l i a r b % % 7 az lattá, hogy a kőmives kezében megállott a csobolyó ( dalkozva nézett a csobolyóra, majd pedig az emberekre. A.,, M, AwvAról ismer t Franz Abt egyszer kölönöür aokáig ^ - Gazemberek I.11. aki megkérdezte löle, hogy miért olyan okedvu. Ezemúl naponta kellet, nekik borporciát adni az enni,; " ^ ÜRSS.Öv " t i a melle. A két kőmives most már olyan jól érezte marót h ~ Es mi 3 u7! a cséplés végeztével sem volt kedvük visszamennt a jel ~ Egy ha,almas f lnál? sekkel. Napról-napra maradtak, mert a termés-eredmény/s ~ ^ ^ ^ " gezmok kellett. Már egy hétig összegeztek, amikor megjött ~ ^ u á<siu? hír, hogy a kommün megbukott. Erre sürgősen el akartak távoz ~ \ k J Adta meg Franz Abt az eredeti választ de San ha. mos, már nem mint direktóriumi elnök, hanem n ~ * ^^olawa gyomtót derűs léptekkel sietett tovább, oregbiro, ezt nem tartotta he yes megoldásnak elégedetten simogatva gyomrai, aeru & cp ^ ^ k Előbb szolgálják meg. amit ettek^haífpo^yára. Csak Sánlt aszta " 8rSal * * * biro ur pincéjéből valami negyven liter bort lecsúsztattak 1 80 ' torkukon a nasv mplpoun cil-.í

33 A Szent Koro Minden nemzetnek drága ereklyéje és ékessége a kii korona; a magyar Szent Korona azonban sokkal több enf az egész államhatalom birtoklója, mely magában egyesi! nemzetet s a királyt, akik szellemi részeit képezik a Sz. rónának. j A Szent Korona mint koronázási ékszer két rt bői áll; az alsó főrészt, a tulajdonképeni koronát, Dukász hály görög császár ajándékozta I. Géza magyar királynál felső részt pedig, mely tulajdonképen összefogja az igazi kt nát, II. Szilveszter pápa ajándékozta Szent István királyunkr, E két korona összekapcsolásából jött létre a magyar Sz Korona, Minden öntudatos magyar görögkatolikusnak tudnia lt hogy ez az alsó korona (a Szent Korona főrésze) a göi : Megváltó trónuson ülő alakja látható, akárcsak a görög emplomok ikonosztázionjának közepén; jobbját a görög szertar- :ás szerinti áldásra emeli, baljában pedig az élet könyvét tartja. Két oldalt görög betűk olvashatók: IC XC melyek a Jézus Krisztus" név görög formájának kezdő betűi. Kétoldalt a görög egyházban különös tiszteletben részesülő Mihály és Gábor főangyalok képei láthatók, kezükben a háromágú hírnöki pálcával, ahogy a görög egyházi képek őket ábrázolni szokták. Mindkét képen görög felírás jelzi, hogy kit ábrázolnak azok. (Mihály és Gábor főangyalok tiszteletét november 8-án ünnepli a görög egyház). Ezután kétoldalt két szentnek a képe következik: a görög egyházban oly rendkívül nagy tiszteletben részesített Szent Györgynek és Szent Demeternek a képe. Mindkettő mellett görög betűkkel olvasható a szent neve. Szent György tiszteletére ma is külön ünnepet ül a görög egyház, de Szent Demeter tiszteletét is külön ünnep keretében üli meg több ország görög szertartású népe. Ezután kétoldalt ismét két görög szertartású szentnek, az u. n. ingyenes orvosoknak, Szent Kozmának és Szent Damjánnak a képe látható. Kétoldalt görög betűk jelzik a képen ábrázolt személy nevét. Szent Kozma és Szent Dámján nevét görög egyházi énekeink is állandóan együtt szokták említeni. Végül Dukász Mihály görög császár, Bíborbanszületett Konstantin görög trónörökös és I. Géza magyar király képei láthatók, valamennyin görögbetüs felírás magyarázza meg az ott ábrázolt személy nevét. Mindezek a zománc-ábrázolások a görög egyházi művészetnek rendkívül értékes termékei. A képeken ábrázolt angyalok és szentek a görög szertartású egyházban különös tiszteletben részesülnek; amikor pl. a görög pap a szentmise előkészületét végzi az előkészületi oltáron, a proszforából külön részecskéket helyez el általában az angyalok, majd pedig külön megemlítve Szent Demeter és Szent György, valamint Szent Kozma és Szent Dámján tiszteletére.

34 38 A magyar Sz. Korona görög szentjeinek ábrázolása kapcsolatban még két dolgot érdemes megjegyezni: I? ^ Am ^ ífku* 1. A felső rész ábrázolásain is láthatók a görög i ja * Qsa S fájócpl&'cl' J művészet nyomai: Az ott látható Megváltó-kép pl. nagyon wv/mnaa''/ sonlit a görög egyházi ábrázolásokhoz. ' 2. Dukász Mihály császár előtt már Konstantinosz Mon machosz görög császár is ajándékozott a magyar királynak rendkívül értékes aranv koronát Ezer esztendővel ezelőtt (Krisztus születése után művészetnek nagyok értét "/^' Ugyancsak a két magyar görög^gyh/ 0201^ vezér, Gyula és Bulcsu Konstantinápolyba utóbb elveszett «csak termé^ét. Ez ^ a korona azonbí nen jaz '' Európa-szerte rettegett kalandozó magyarok két vezéri' fotta aztte"y l t rf, S2áZad '- lza d Szánfoa második más C felében f 0 pt nagy megtiszteltetésben részesítette a büszke császári város. alusi ember ekéje a föld mélvéh"^yu ' a az er délyi részek fejedelme volt s a róla elnevezett Y * D..1 Gyulafehérváron székelt, Bulcsu pedig nagyon kemény és elszánt hadvezér volt. A császár mindkettőjüket nagy szívesmagyar 5 S g g g e ] fogadta főúri (patriciusi) méltósággal tüntette ki őket, Korona m Z T a f * * eauhárnnh f '^szebben a görög és lnür, H é^el égadta s töun (patríciust) meltoságg térítéjh e9yf rmdn dicsőséges szerepét a SZertartá % dús ajándékokkal kedveskedett nekik. maau e \ n a " y á belében és hirdeti? 9yarsa9 me l A két magyar vezér lelkét a szebbnél-szebb, ékesebbnéltat lan 'kapcsol ** ^ ^ Szertart ú egyház 8! 010 ' ékesebb S örög szertartású templomokkal ékes Konstantinápolya szaruhtfo an megragadták a keresztény eszmények, s mindketten felvették a keresztséget a görög egyház szertartása szerint; mint valamikor Hungordának, az ősmagyarok fejedelmének megkeresztelésénél történt, most is maga a pátriárka végezte a sz. szertartást s maga a császár (Konstantin) vállalta a keresztapaságot. Bulcsu megtérése nem volt meggyőződéses, Gyuláé azonban annál inkább. Ő egy Hierotheos nevezetű szerzetes-püspököt hozott Magyarországra, aki itt papjaival együtt térítgette a magyar népet, főként Gyula vezér erdélyi alattvalóit. A Hierotheos és papjai által megkeresztelt magyarok leszármazói az erdélyi székelyföldi gör. kat. magyarok. Gyula vezérnek volt egy leánya, akinek szépségéről elragadtatással írtak az akkori krónikások. Saroltának hívták, de A görög egyház három tündöklő csillaga : szépséges úrnő"-nek is nevezték. Sarolta kezéért sokan versengtek, -... ő, azonban., Magyarország Aranyszájú Sz. János, Nazi anzl fejedelméhez, a hatalmas oz. uergely és N agy Sz. Bazil * je]za fejedelemhez ment telesegul. (Falfestmény budapesi Sarolta már atyjától örökölte a görög szertartású egyházhoz templomunkban.) való tartozás nagy kegyelmét. Mint Gejza fejedelem hit- ortáo r7 rryart\rptr TI n n r 1 1 * 57

35 58 megtérítse. Általa kezdődött el hazánkban a kereszténys^ írják az ebből a korból való krónikások. És igazuk is v mert a Hungorda és Kurt fejedelmek s az ősmagyarok köz volt görög szertartású püspökök által a magyar nép lelké beleplántált kereszténységet az új haza felé való vándor 1 viharai nagyon megtépázták t és szinte újból kellett kezden nép megtérítését. Ez a kezdet fűződik Sarolta nevéhez. Sarolta művét azonban már csak fia, a magyarok el nagy királya, Szent István fejezte be. Görög szertartású édesanya hozta világra a mag; nemzet büszkeségét. Bár feljegyzések nem tanúskodnak rój de mégis nyilvánvaló és magától értetődő, hogy édesanyja ne sokkal születése után megkereszteltette gyermekét valamelf görög szertartású udvari papjával. Hogyan is engedte voli # egy mélységesen vállá: hitvallói lelkületű, egész n pét megtéríteni akaró éde anya, hogy épen az ő lei kedvesebb gyermeke marai jon kereszteletlenül húsz éve koráig. A keresztségben az Istvi nevet nyerte. Görög név azt jelenti, hogy koszorú, vag korona. Tulajdonképen nag) atyjától örökölte ezt a nevel hiszen Gyula vezért Konstani nápolyban István névre ke resztelték. Szent István a magyarsás egyik legnagyobb királya lett Úgy látta, hogy népének nerr a szakadárság felé haladó görög egyház, hanem a nyúl gati latin egyház felé kell igazodnia, s ezért Nvueratrnl

36 59 szertartású hithirdetőket. De azért a görög szertartású egyházzal sem szakított, görög szertartású szerzetházakat alapított s a veszprémvölgyi görög apácákat hatalmas birtok-adományokkal látta el. A nagy uralkodó 38 évi uralkodás után hunyt el; egy bizánci stílusú márványkoporsóban helyezték nyugalomra, mely ma is látható Székesfehérvárott. Görög szertartású anya ringatta bölcsőjét s görög művész keze faragta koporsóját. Sl jó fiatona f h parancsolat fa Arid.ássv Gyula gróf, mint a zempléni önkéntes nemzetőrök parancs o a vett részt a szabadságharcban. Katonái részére akkor a következő hu rioros tízparancsolatot adta ki: 1. S.hase számlá d az ellenséget, mert az egyszeregyet nem a háború számára találták ki. 2. Sohase fuss az ellenség elől, mert kimelegedel, tüdőgyulladási kepsz és abban halsz meg. 3. Sohase fordulj meg a golyóbis előtt, mert annak mindegy, akár hátul megy beléd, akár elől. 4. Sohase víg/ pénzt maiddal a csaíába, mert mindig azon lesz az eszed. 5. Sohase zörgess, ha be van zárva az ajtó, hanem menj be az ablakon. 6. Soh ise kérdezd, ha >y miért? ha neked parancsolnak; sohase felelj arra a kérdésre, hogy miért? ha te parancsolsz másnak. 7. Sohase egyél magad előbb, mint a lovad, mer te ülsz rajta, nem az terajtad. 8. Hábo úban sohase kérj és sohase adj bocsánatot. Nem vagy te császár, hogy kegyelmeket osztogass, ellenfeled sem az. 9. Sohase bántsd a közkatonát, míg tisztet látsz. Csak az aranypaszományra célozz. m Ní m «IÁCTV HA KP bet kan3z : süket légy, ha sebet adsz^

37 <60 fiiról beszél a korooázó palást A görög szertartású templomok ikonosztázionjának, a szentélyt eltakaró, aranyos faragványokkal ékes képállványnak mintájára a szentek képeivel díszítették a veszprémvölgyi görög apáca-zárda istenfélő lakói azt a mise-ruhát, melyet évszázadok óta a koronázás magasztos perceiben koronázó palástként használják királyaink- A görög egyházi művészetnek csodálatos szépségét sugározza ez a páratlanúl szép palást, melyet imádságos lélekkel álmodtak meg istenfélő apácáink s ezernyi gonddal, százezernyi öltéssel varázsoltak kézzelfogható valósággá Misemondó ruhának szánták s királyi palást lett belőle. Ha ennek a páratlanúl szép palástnak aranyszálakkal átszőtt selymét fellebbentjük, elmúlt idők mélységes titkaiba pillanthatunk bele. az Árpádházi királyok korában virágzott görög szertartású magyar szerzetes házak és apáca-zárdák életébe. Nem kevesebb, mint 9 ilyen görög szertartású monostor létezéséről tudunk hazánkban az árpádházi királyok uralkodása alatt. A veszprémvölgyi bazilissza apácák a koronázó palástot hímezik.

38 61 Legismertebb a veszprémvölgyi apácazárda, melyet Sz István királyunk hatalmas földbirtokokkal ajándékozott meg a maga, hitvese, gyermekei és egész Pannónia lelki üdvösségéért miként az a görög nyelvű alapítólevélből kitűnik. A történettudósok máig is vitatkoznak azon, hogy Sz. István, vagy az ő görög szertartású édesanyja, Sarolta, vagy Sz. Istvánnak a bolgár cárhoz férjhezment nővére (aki szintén görög szertartású volt), vagy pedig Sz. István fiának, Sz. Imre hercegnek felesége, a görög császár leánya volt-e ennek a zárdának alapítója. Ajtony vezér, ki Viddin városában ugyancsak a görög szertartás szerint keresztelkedett meg, Marosváron épített kolostort a görög szert, szerzetesek számára, akik később Oroszlánosra költöztek át. Radó nádor a szávaszentdemeteri görög szert, kolostort ajándékozta meg. III. Honorius pápának egyik leveléből tudjuk, hogy Visegrádon is görög szert, klastrom volt. Ugyancsak görög szert, barátok laktak azokban a barlangkolostorokban is, melyeket most tárnak fel Tihany félszigetén. A Sz. Pantaleimonról elnevezett Dunapentelén gör. szert, apácák voltak. Görög szert, szerzetesek voltak még a tornovai és a pásztói zárdáknak a lakói. Sok olyan szerzetháznak nevét ismerjük ebből az időből, melyekről nem tudjuk, hogy milyen rendhez tartoztak s milyen szertartású szerzetesek lakták azokat. Bizonyára több görög szert, klastrom lehetett ezek között. III. Ince pápának egyik leveléből tudjuk, hogy 1204-ben sok görög szert, szerzetház volt hazánkban s ugyanez a pápa már külön püspökségben akarta egyesíteni a görög szert, szerzetházakat s a hozzájuk tartozó híveket. * A magyarországi görög szert, szerzetházak lakóiról keveset tudunk. A veszprémvölgyi apácákról tudjuk, hogy az ország legelőkelőbb családjainak leányait oktatgatták a bizánci kézimunka-művészet titkaira. A pásztói kolostornak egy lakóját pedig névszerint is ismerjük ; Cserbán-nak hivták s nagytudományú férfiú volt, aki Damaszkuszi Sz. Jánosnak és Maximosz hitvallónak egy-egy művét görög nyelvről latinra fordította.

39 62 még ebből az időből, akik azonban külföldi szerzetházba, a híres kievi barlang-kolostorba mentek, ott is haltak meg s az oroszok szentjeik között tisztelik őket. Mózes volt az egyiknek a neve, Mátyás a másiké. Az a tény, hogy ezekben az időkben görög szert, magyar szerzetesek voltak, azt.bizonyítja, hogy a magyarság és a görög szertartású egyház nagyon szorosan összeforrott egymással. A magyarországi latin kolostorok még a XIII. században is kül- Szépségéről méltán híres hajdúbö'szö-ményi templomunk hangosan hirdeti a magyar görögkatolikus hívek áldozatos szeiefetét és ragaszkodását egyházuk iránt.

40 63 földi (olaszországi, németországi, galliai stb.) szerzetesekkel voltak tele. A görög szert, magyar szerzetesek pedig nem csupán a hazai kolostorokat töltötték meg, hanem még a távoli Kievbe is jutott belőlük kettő, akik szent életükkel szereztek ott becsületet a magyarságnak. * Az Árpád-házi királyok korában virágzott görög szert, szerzet-házak és apáca-zárdák a magyar görögkatolikus egyház dicsőséges múltjáról beszélnek. Ez a dicsőséges mult pedig arra kell, hogy lelkesítsen bennünket, hogy lobogó lelkesedéssel és minden erőnkkel dolgozzunk a magyar görögkatolikus egyház még dicsőségesebb jövőjéért. Igazságos osztozkodás A híres bécsi egyházi szónok, Abraham a Santa Clara, utazás közben egy fogadóba szállóit meg. Amikor bement a vendéglőbe, hogy megvacsorázzék, két barátját találta ott, akik feleségükkel éppen a vacsorához ültek. Az ötletességéről híres pap barátainak asztalához telepedett. Kevéssel utóbb a pincér már hozta is a négy sült foglyot, amit a két házaspár már korábban megrendelt. Az asztalnál ülők egyike próbára akarván tenni a mély humorú pap ötletességét felkérte Abraham a Santa Clara-t, hogy a négy fogolyt egyenlően ossza el ötőjük között, de úgy, hogy valamennyi fogoly egeszbf-n maradjon. Abraham a Santa Clara < gy pillanatra összeráncolta homlokát, hiszen a' feladat megoldhatatlannak látszott. Aztán derűs mosoly suhant át arcán s az egyik sült fogolyt villájára vette, s az egyik házaspár felé nyújtotta. Önök kelten s ez a sült fogoly: az összesen három. A második fogoly a másik házaspár elé került: Önök ketten s ez a sült fogoly : az szintén három. Végül a megmaradt kél fogolyt maga elé vette : Ez a két fogoly és csekélységem : az hasonlóképpen háro'n. Barátai kissé megnyújt orral figyelték az eredeti osztozkodást, Abraham a Santa Clara azonban derűsen fogott neki a falatozásnak : Az elosztás egyenlő s ezért senkinek sem lehet ellene kifogása.

41 64 len t A'/Á'e f, Krucsay Mihály sátoraljaújhelyi paróchus évben készült misefordítása évi másolatának címlapja.

42 éves a magyar liturgia A görög s általában a keleti szertartású egyházak ősi sajátsága, hogy a liturgiában (sz. misében) a nemzeti nyelv nagyobb szerepet kap, mint a nyugati (latin) egyházban, ahol a sz. mise nyelve a latin nyelv s csak kivételesen fordul elő más nyelvnek a használata (mint pl. az ószlávnak). A keleti és a nyugati ember gondolkozásbeli különbségében van ennek az oka. Ugyanez a különbség eredményezte pl. azt is, hogy Nyugaton hatalmas és egységes világbirodalom keletkezett, Görögország területén pedig egész sor apró városállam alakult. A keleti szertartású egyházakban a következő liturgikus nyelvek vannak használatban: a görög, a szír, a kháld, az örmény, a kopt, az aethióp, az arab, a gruz, az ószláv és a román. Amikor a mi magyar görögkatolikus őseink azt látták, hogy minden görög szertartású nép a saját nyelvén misézik, s hazánkban is a ruthének és a románok (utóbbiak épen az erdélyi fejedelmek rendeletei alapján) saját nyelvüket használják a sz. misében, maguk is kezdtek áttérni a magyar liturgikus nyelv használatára. Nem célunk itt felsorolni a magyar liturgia előzményeit, csak arra a tényre akarunk most rámutatni, hogy épen ban zárult le a magyar liturgia gyakorlatának másfél évszázada. Eddig ugyan úgy tudtuk, hogy Kricsfalussy György volt az, aki legelőször fordította le a teljes sz. misét magyar nyelvre 1795-ben s Bacsinszky András püspöknek ajánlotta azt fel névnapi ajándékul. Nincs azonban tudomásunk arról, hogy ez a fordítás ténylegesen használtatott-e a következő években, hiszen Kricsfalussy György fordítása bekerült a püspöki levéltárba. Murányi Miklós ungvári püspöki titkár úr könyvei közül

43 66 Mihály által 1793-ban, tehát pontosan 150 évvel ezelőtt készült fordítás alapján 1814-ben másolt le az akkori timári lelkész. A magyar görögkatolikus egyház drága ereklyéjét képező kéziratos misekönyv címlapja a következőket tartalmazza: Liturgia az az Isteni Sz. Szolgálat, vagy Mise, mely Arany Szájú Sz. János munkáiból magyar nyelvre által tétetett, és e Könyvetskébe Ftdő Lupess István Timári Parochus Úrtól le írattatott fordította Krucsay Mihál munkácsmegyei kanonok 1793-ban, elhalt Parochus antea Gálszécsensis, tum Parochus et VADiaconus S. A. Ujhelyiensis, denominatus in Canonicum obiit 1814." Tehát Krucsay Mihály fordította 1793-ban, mint sátoraljaújhelyi esperes-lelkész (azelőtt Gálszécsen volt parochus, ben pedig munkácsi e. m. kanonok lett s 1814-ben halt meg), Lupess István timári lelkész pedig lemásolta 1814-ben. A magyar liturgia ügyében a Szentszék elé terjesztett Emlékiratból s Sztripszky Hiador munkájából eddig is tudtuk, Magyarok Nagyasszonya Roskovics Ignác híres festménye. budapesti temolo-

44 67 hogy Krucsay Mihály lefordította magyar nyelvre a misét, hogy azonban az megelőzte Kricsfalussy fordítását, s hogy lénylegesen is használtatott, azt csak ebből az 1814.i évi másolatból tudjuk meg. Az Emlékirat megszerkesztői u. i. csak hallomásból tudtak ennek a fordításnak létezéséről s az Emlékirat megjegyzését vette át csupán Szlripszky műve. Krucsay Mihálynak a feledés homályából most előkerült műve (mely rövidesen teljesen alapos tudományos megvizsgálás alá fog kerülni), kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy a magyar liturgia immár 150 év óta él és virágzik, Isten dicsőségére, s a magyar görögkatolikus hívek százezreinek üdvösségére. Az üzleti Szélién? John Jacob Astor amerikai milliomos nagykereskedő egyszer így magyarázta meg bámulatos sikereit a pénzszerzés terén : Az élelmes kereskedő-szellem velem született tulajdonságom. Már kisgyermekkoromban elküldött édesanyám bevásárolni és az üzletnél, ha valaki megcsalódott, az sohasem én voltam. Egy napcn például a fűszereshez mentem tojásért. Kérem, mondtam neki adjon nekem egy tucat fekete tyúktól való tojást. Fekete tyúktól? csodálkozott a boltos. De hiszen ki tudja azt, hogy melyik tojást tojta fekete tyúk? Én tudom, feleltem. No, hát akkor hadd lássuk nevetett a fűszeres és rámutatott a tojásos kosárra. Én azután nyugodtan kiválasztottam a tizenkét legnagyobb tojást, kifizettem és vittem haza az anyámnak. Öntudatos magyar görögkatolikusnak _ kii /- r\r i _ L_I

45 68 A bajdúdorogi püspökség Háromszázezernyi magyar görögkatolikus hívő szent álma vált valóra akkor, amikor X. Piusz pápa 1912-ben a Christifideies Graeci" kezdetű bullájával megalapította a hajdúdorogi püspökséget. Már a Maeotis partján lévő őshazában lakó ősmagyaroknak külön görög szer- R p ^ f ^ 1 tartású püspökségük volt, miként azt a dorogi érsekség alá tartozó Ki Wii "V -AJL^J, JZUu! püspökségeknek ezerkétszáz esztendő- X. Piusz pápa, aki 1912-ben teljesítette a vei ezelőtt megírt fel- " X ^ S S ^ S A S S ^ 6 8 ' sorolásából tudjuk. Ezer évvel ezelőtt a Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula vezér hozott be Magyarországra egy Hierolheosz nevű görög szertartású szerzetespüspököt. Hétszáz esztendővel ezelőtt pedig Ili. Ince pápa szerette volna a Magyarországon lévő görög szertartású kolostorokat s a hozzájuk tartozott népeket egy püspökségben összefogni. Sok próbálkozás és múló sikerek után a múlt század második felében bontakozott ki hazánkban a gör. kat. [magyarság hatalmas mozgalma, mely azt a célt tűzte ki zászlajára, J

46 fean királyi bőkezűsége folytán három ruthén s négy román püspökség virágzott hazánkban, a magyar görögkatolikusok számára is adassék meg a magyar görögkatolikus püspökség. Valóságos kálvária-utat kellett megjárniok, míg célhoz értek s a nemzetiségek érzékenységére túlon-túl vigyázó magyar kormány elismerte annak jogosságát a magyar görögkatolikusság részére, amit a román és ruthén görögkatolikusság már régesrégen megkapott s zavartalanul élvezett. Ez azonban már régi magyar hiba: mindenkor megértőbbek voltunk az idegenekkel s mostohábbak a saját véreinkkel szemben. A magyar görögkatolikus püspök- sfcs^. «^a*"**'«' % ség felállítása ér- 'v^yy^j^^ dekében kialakult f^-jnk^f*^ mozgalomnak Sza- yf // \ -! bó Jenő főrendi- fi ÉSStBin \\ i házi tag volt a ve- Wj f VST m.zére, aki hitvallói J 1 JflH^HH \\] lelkülettel, szinte f j ff. mffbrwm \ fanatikus lelkesedéssel, bámulatos munkával és kitartással, mindenkinek példát mutató áldozatkészséggel küzdött és harcolt e szent ügy sikeréért. Születésének száz éves fordulója alkalmából minden öntudatos magyar görögkatoli- galom vezére. KUSnak tisztelettel Szabó Jenő főrendiházi tag, a magyar görögkatokell meghajolnia e likus püspökség megalapításáért folytatott moznagy férfiú emléke előtt. Az 1912-ben megszületett hajdúdorogi egyházmegye rövid LU Lili-iJ.-I-I 1 'ÍAflAn rtlrt " l/\#wr»í'»l» 69

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek

Elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 1 V Szűz Mária, Isten Anyja (Újév) - főünnep 2 H Nagy Szt. Vazul és Naziánzi Szt. Gergely püspökök és egyháztanítók 3 K 4 Sze Bayley Seton Szt. Erzsébet Anna 5 Cs 6 P Urunk megjelenése (Vízkereszt) - főünnep

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

2003. június/július June/July 27. hét week 27

2003. június/július June/July 27. hét week 27 2003. június/július June/July 27. hét week 27 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 1 Szerda Wednesday 2 Csütörtök Thursday 3 Péntek Friday 4 Szombat Saturday 5 Vasárnap Sunday 6 Pál Tihamér, Annamária Ottó Kornél,

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE ÉS A MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS RÉSZÉRE a 2014/2015. egyházi évre Kiadó: Hajdúdorogi Egyházmegye Felelős kiadó: Kocsis Fülöp megyéspüspök

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS

GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS GÖRÖGKATOLIKUS SZERTARTÁSI UTASÍTÁS A GÖRÖGKATOLIKUS METROPÓLIA EPARCHIÁI RÉSZÉRE a 2015/2016. egyházi évre Kiadó: Görögkatolikus Metropólia Felelős kiadó: Kocsis Fülöp metropolita ISSN: XXXX-XXXX Debrecen

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége!

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Glückliches Neujahr! Sretna Nova Godina! A naptár a Pogányi Hírek melléklete. Kiadja a Pogányért Alapítvány, Pogány Széchenyi

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE.

Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE ÉVRE. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, dicsőség néked! (BeijiU- MÁRIAPÓCSI NAPTÁR A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUS HIVŐK RÉSZÉRE AZ 1 9 4 5. ÉVRE. Cselekedjél kegyesen, Uram, jóakaratodból Sionnal, liogy épüljenek

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Dicsőség néked Krisztus istenünk, dicsőség néked!

Dicsőség néked Krisztus istenünk, dicsőség néked! Dicsőség néked Krisztus istenünk, dicsőség néked! w m ÉVRE. Szép Nagyasszony, hullasdkönnyedet. Vigasztald és mentsd meg nemzeted l TIZENKILENCEDIK ÉVFOLYAM. FELELŐS KIADÓ: DR. CSELÉNYI ISTVÁN. NYÍREGYHÁZA.

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Óbudai Szalézi Hírlevél

Óbudai Szalézi Hírlevél Óbudai Szalézi Hírlevél Február / Március 2016 HAMVAZÓSZERDÁN A mai nappal ismét ránk köszönt az az alkalmas szent idő, amely arra hivatott, hogy testünket-lelkünket az élő Isten szolgálatába fogja, az

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola

Rajtszám Eredmény Futam idő Neve Születési év Kategória Csapat ,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola MINI LEÁNY KATEGÓRIA 1 1 16,98 Simon Borbála Júlia 2009 Mini Pasaréti Síiskola GYEREK I. LEÁNY KATEGÓRIA 11 1 15,13 Boros Szonja 2008 Gyerek I. Pasaréti Síiskola 13 2 18,80 Kovács Ilka Anna 2008 Gyerek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Természettudományos Projektnap április 3.

Természettudományos Projektnap április 3. 2 - Kockák és nézetek Gunkl Viktor 9.D Kockák Szalai Krisztián 9.D Kockák Szép Krisztián 9.D Kockák 3 - A repülés műszerei - működési elvek Branstädter Zoltán 9.C Zsírok Klucsik Péter 9.C Zsírok Zsupek

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Múltidéző képeslapok

Múltidéző képeslapok Múltidéző képeslapok 2015 Január H 5 Simon 12 Ernő 19 Sára, Márió K 6 Gáspár, Bodizsár 13 Csongor, Veronika 20 Fábián, Sebestyén 26 Vanda, Paula 27 Angelika Sze 7 Attila, Ramóna 14 Bódog 21 Ágnes 28 Károly,

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom 07 A Reformáció 00. évfordulója alkalmából kiadja a Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye. Én vagyok az élet kenyere. Jn :8 Hálaadás Szatmárban Támogatta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő. Egyesület. Budapest / HUN Magyar Öttusa Szövetség Hely. Név Budapest / HUN 2016.03.10-12. Budapest Bajnokság, Hegedűs I. eml. - Felnőtt nő Egyesület Szül. év Lovag. Vívás Úszás Kombi Összes 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 300 (4) 262 (2) 27Gy-8V 304 (2) 2:12,22

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség

EGYÉNI VÉGEREDMÉNY. Utánpótlás Országos Bajnokság - Egyesület. Bp-Székesfehérvár / HUN Magyar Öttusa Szövetség Bp-Székesfehérvár / HUN 215.3.6-7. Felnőtt nő 1 ZS. TÓTH Anna UTE 1997 292 (8) 294 (3) 2:15,55 256 (2) 26Gy-9V 483 (9) 13:37,17 1325 2 SIMON Sarolta Csepel SC 1997 298 (1) 252 (16) 2:29,41 244 (4) 24Gy-11V

Részletesebben

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS

ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS ANGOL 1. kategória Maximális pontszám : 75 60% = 45 HEL YEZ ÉS PONTS ZÁM NÉV 1. 72 Németh Zsolt I. angol KATEG ÓRIA NYELV ISKOLA VÁROS FELKÉSZÍTŐ TANÁR 2. 71 Eke Laura I. angol Kazinczy Ferenc Református

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016.

HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. HODOS TAMÁS EMLÉKVERSENY 2016. U9 lány 1 2 3 pont meccs hely 1 Novák Adrienn 7-21 7-21 14 : 42 0 : 2 3. 2 Lengyel Flóra 21-7 21-19 42 : 26 2 : 0 1. 3 Kis-Kasza Arabella 21-7 19-21 40 : 28 1 : 1 2. U9

Részletesebben