ó ó ó r s t 2. Alkoss hárombetûs szavakat a megadott betûkbôl! Egy szóban ugyanaz a betû csak egyszer szerepelhet! 8 pont a) kmso b) rtvá

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ó ó ó r s t 2. Alkoss hárombetûs szavakat a megadott betûkbôl! Egy szóban ugyanaz a betû csak egyszer szerepelhet! 8 pont a) kmso b) rtvá"

Átírás

1 A DECEMBERI FORDULÓ FELADATAI KIS NYELVÉSZ 1. osztály 1. Melyik betût melyik kép nevének leírásakor kell használnod? Kösd hozzá! Írd is le a szavakat! 4 pont a á l l l o ó ó ó r s t 2. Alkoss hárombetûs szavakat a megadott betûkbôl! Egy szóban ugyanaz a betû csak egyszer szerepelhet! 8 pont a) kmso b) rtvá

2 2. osztály 1. Folytasd a szótagláncokat egy-egy odaillô szó beírásával! 5 pont es-te, te-ve, ve-vô, ki-rály-fi, fi-ú, ko-lib-ri, ri-gó, ta-kar, kar-csú, te-tô, tô-le, le-ve-gô, 2. Kik várják a Mikulás ajándékát az ablakok mögött? Megtudod, ha a szótagokat helyes sorrendbe állítod! Írd le a neveket! Ügyelj a helyesírásra! 9 pont VE KA CE A RI EL NI RO CÍ LI LA GAB AN NA RI MA TE VEN LE I ZA BEL LA TI DAR VA HEN ET TA RI LAN TA BER 3. osztály 1. A táblázat vízszintes és függôleges soraiban karácsonnyal kapcsolatos fôneveket olvashatsz össze. Írj le minél többet! 12 pont 2. Tomi ajándékokkal kedveskedik szüleinek, nagyszüleinek, testvéreinek. Találd ki a betûkör alapján, mivel lepi meg a családtagokat! 6 pont 4

3 4. osztály 1. Díszítsd fel a karácsonyfát! Egészítsd ki a vízszintes sorokat szavakká! 8 pont 2. Mivel ajándékozta meg a Mikulás a gyerekeket? Megtudhatod, ha az egyszerû szavakból összetett szavakat alkotsz. Írd le a szavakat helyesen úgy, hogy a Mivel? kérdésre válaszoljanak! 7 pont sakk futball víz emlék edzô társas plüss festék könyv játék mackó készlet labda léc 5. osztály 1. Keresd soronként a közös elôtagot! 6 pont a) véd fi vágy b) gyúró hámor ököl c) szárító szesz szál d) adag fa támla e) ágy áldás orvos f) fal imádó oltás 2. Gyûjts 5-5 állatnevet, amelyet j-vel, illetve ly-nal írunk! 10 pont 5

4 6. osztály szót adunk meg soronként. Ha eléjük ugyanazt a betût illeszted, 3 új jelentésû szót kapsz. 5 pont a) kár, cél, lak: b) ál, akó, író: c) iga, ihol, avar: d) Ábel, alap, apa: e) part, Lajos, kos: 2. Döntsd el: y-nal vagy i-vel írjuk-e helyesen a következô személyneveket! 5 pont II. Rákócz Ferenc, Vörösmart Mihály, Kölcse Ferenc, Hunyad János, Csokona Vitéz Mihály A DECEMBERI FORDULÓ FELADATAI MATEMATIKA 1. osztály 1. Ádám és Laci szaloncukor-kötözési versenyt tartanak. 2 perc után Ádám 6-ot, Laci ennél 2-vel kevesebbet kötött meg. Hányat kötöttek meg ketten összesen? Rajzold vagy írd le, hogyan gondolkodtál! 5 pont 2. Mikulás bácsi elindult ajándékot osztogatni. 5 lépés megtétele után visszacsúszott 3 lépést, majd 2 lépés után elôre csúszott 2 lépést. Hány lépésre van a kiindulástól? Rajzold vagy írd le, hogyan gondolkodtál! 3 pont 2. osztály 1. Kinek írt levelet Laci? Megtudod, ha elvégzed a számításokat, majd az eredményeket és a hozzájuk tartozó betûket csökkenô sorrendbe állítod. 8 pont I L U S Á M K 2. Amikor Niki született, édesanyja 30 éves volt. Életkoruk összege most 38 év. Mennyi idôs Niki, és mennyi az édesanyja? Készíts táblázatot és próbálgass! 4 pont 3. osztály 1. Melyik szám kerül a kérdôjel helyére? Miért? Indokold! 4 pont ?

5 2. Mi a megfejtés? Számolj írásban! 7 pont = = = = = = = 445 = K 597 = R 609 = A 931 = CS 630 = O 625 = NY 835 = Á 4. osztály 1. Magyarországról Franciaországba szeretnénk eljutni az ábra szerint. Hányféle útvonalat választhatunk? Írd is le a terveket! 6 pont Csehország Svájc Magyarország Németország Belgium Franciaország Ausztria Luxemburg 2. Adrien 1879 Ft-ért vásárolt ajándékot, 296 Ft-tal kevesebbért, mint testvére. A két testvér összesen mennyit költött ajándékra? Tartsd be a szöveges feladat megoldási menetét! 5 pont 5. osztály 1. Három borász 21 hordót vásárolt egy pincegazdaságtól. Ezek közül 7 félig, 7 egészen tele van borral, 7 pedig üres. Hogyan kell osztozkodniuk, hogy a bornak átöntése és összekeverése nélkül mindenki 7 hordót és egyenlô mennyiségû bort kapjon? 3 pont 2. Az ábrán egy kocka hálójának egy részét látod. Egészítsd ki! (Több módon is próbáld!) Hány éle mentén vágtuk szét a kockát? 5 pont 6. osztály 1. Hány különbözô méretû téglalap alkotható legfeljebb 6 darab 1 cm oldalhosszúságú négyzetbôl? (A négyzet is téglalap!) Határozd meg az ilyen módon alkotható összes téglalap területének az összegét! 9 pont 2. Két testvér életkorának összege 16 év. Amikor ez az összeg megkétszerezôdik, a fiatalabb testvér életkora annyi lesz, mint az idôsebb testvéré most. Hány évesek a testvérek most? 4 pont 7

6 A DECEMBERI FORDULÓ FELADATAI TERMÉSZETISMERET 1. osztály 1. Hova bújnak télen az állatok? Kösd össze az összetartozókat! Színezd ki azokat az állatokat, amelyeknek nem találtál téli szállást! 8 potnt 2. Kösd a téli hónapokhoz a megfelelô képet! 7 pont DECEMBER FEBRUÁR JANUÁR 8

7 2. osztály 1. Csoportosítsd a számok segítségével az élelmiszereket! Pótold a hiányzó csoportok nevét! 14 pont Tej, tejtermék: Kenyér-, tésztafélék: : 5; 14 : 2; 6 Húsfélék, felvágottak: Édességek: 2. Válogass a szavak közül! Melyik hova illik? Írd a mondatok után! 2 pont szív gyomor izmok tüdô Csontjainkhoz tapadnak. Segítségükkel fejthetjük ki a mozgáshoz szükséges erôt. Ahhoz, hogy jól fejlôdjenek, egészségesen kell táplálkoznunk, sokat kell mozognunk. A mellüregben helyezkedik el, a bordák védelmében. Az egész testet ellátja friss vérrel. Ritmikus mozgását éjjel-nappal végzi. 9

8 3. osztály 1. Csoportosítsd az állatokat! 10 pont emlôs: hüllô: madár: 1. mocsári teknôs, 2. vidra, 3. szárcsa, 4. pézsmapocok, 5. vízisikló, 6. gólya, 7. hód, 8. tôkés réce, 9. kanalasgém, 10. cickány 2. Egészítsd ki a mondatokat! 5 pont A virágpor és a nektár a kedvenc csemegéje. (Minek?) Az állatok alkalmazkodnak. (Mihez?) A fácán a alkalmazkodik környezetéhez. (Mivel?) A az ember gondoskodik. (Mikrôl?) a madarakon az ember segít. (Mikor?) 4. osztály 1. Döntsd el, hogy igazak (I) vagy hamisak (H) az állítások! 6 pont A ló nagytestû gerinces állat. A csôdör 11 hónapos vemhesség után egy csikót ellik. A kutya kölykei vakon jönnek a világra. A kutya csak a húst eszi meg. A rovarok lába izmokból áll. A csiga fején két pár szarvacska (tapogató) található. 2. a) Számozással állítsd helyes sorrendbe az ember életkori szakaszait! 7 pont ifjúkor, csecsemôkor, idôskor, felnôttkor, gyermekkor, serdülôkor, kisgyermekkor b) Egészítsd ki a mondatokat! 6 pont A az anyaméhben 9 hónapig fejlôdik. A csecsemô számára az elsô három hónapban a legfontosabb táplálék. A kisgyermekkor éves korig tart. A gyermekkorban folyamatosan kihullanak a. A egy hosszú életszakasz. Az öregkorban az ember csontozata, izomzata már nem olyan. 10

9 5. osztály 1. a) Számítsd ki a napi középhômérsékletet! 2 pont reggel: 5 C, délben: 15 C, este: 4 C b) Számítsd ki a napi hôingást! 3 pont reggel: 3 C, délben: + 10 C, este: 1 C 2. Válogasd szét a csapadékfajták jellemzôit! Egy szám több helyre is kerülhet! 18 pont harmat: dér: zúzmara: köd: 1. folyékony halmazállapotú csapadék, 2. jégkristályokból áll, 3. nyáron képzôdik, 4. télen jellemzô, 5. ôsszel gyakori, 6. nem felhôbôl hullik, 7. a talaj felszínén válik ki, 8. kerítéseken, villanyvezetékeken figyelhetô meg, 9. a felszín közelében látható felhô, 10. akkor keletkezik, ha melegebb, párásabb levegô érkezik egy hidegebb levegôjû helyre 6. osztály 1. Egy-egy számmal válaszolj! 11 pont a) az idôzónák száma: b) ennyit fordul a Föld a tengelye körül egy óra alatt: c) a szomszédos idôzónák zónaidejének különbsége: óra d) ennyi idô alatt fordul a Föld a tengelye körül 1 -ot: perc e) a Föld forgástengelye ekkora szögben hajlik a keringés síkjához: f) az év hossza: nap óra g) az azonos hosszúsági körön fekvô települések helyi idejének különbsége: perc h) a február hónap napjainak száma szökôévben: nap i) a szökônap dátuma: j) az egymástól 15 -ra fekvô délkörök helyi idejének különbsége: 6. Igazak (I) vagy hamisak (H) az állítások? 10 pont a) A déli félgömbön március 21-én kezdôdik a tavasz: b) Június 22-én a legrövidebb a nappal és leghosszabb az éjszaka a déli félgömbön: c) December 24-e a téli napforduló dátuma: d) Az év során a Földön kétszer van napéjegyenlôség: e) Szeptember 23-án a napsugarak a Baktérítôre érkeznek merôlegesen: f) A nyári napforduló dátuma július 22.: g) Szeptember 23-a az ôszi napéjegyenlôség dátuma: h) Június 22-én kezdôdik a déli félgömbön a téli évszak: i) Március 21-én a napsugarak az Egyenlítôre érkeznek merôlegesen: j) Június 22-én a napsugarak a Ráktérítôre érkeznek merôlegesen: 11

ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEK FEBRUÁR A JANUÁRI FORDULÓ MEGOLDÁSAI KIS NYELVÉSZ. 3. osztály. 4. osztály. 7 pont

ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEK FEBRUÁR A JANUÁRI FORDULÓ MEGOLDÁSAI KIS NYELVÉSZ. 3. osztály. 4. osztály. 7 pont ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYEK FEBRUÁR Megfejtések: gomb, holló, sír, szerény, bors, kép 6 pont Pl.: Finom gyümölcs a datolya. A színházban a jegyem az erkélyre szól. Legelsô hangszerem egy furulya volt.

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

Matematika feladatok

Matematika feladatok Matematika feladatok 2. osztály 1. Két tégla = 6 kg meg egy fél tégla. Három tégla hány kg? A) 6 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 8 kg E) 12 kg 2. A parkolóban 5 járműnek összesen 14 kereke van. Mennyi lehet az autó

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. 2. félév ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. OSZTÁLYA ÉS A 7 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette Esztergályos

Részletesebben

Pintér Tibor Sallai Margit KÖRNYEZET- ISMERET. Munkatankönyv harmadik osztályosoknak

Pintér Tibor Sallai Margit KÖRNYEZET- ISMERET. Munkatankönyv harmadik osztályosoknak Pintér Tibor Sallai Margit KÖRNYEZET- ISMERET Munkatankönyv harmadik osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2007 Szerzô: PINTÉR TIBOR zoopedagógus SALLAI MARGIT tanító Lektorálták: ALBERTNÉ DR. HERBSZT MÁRIA

Részletesebben

2012. május 30., 8.00

2012. május 30., 8.00 6. évfolyam 2012. május 30., 8.00 füzet Országos kompetenciamérés 2012 Oktatási Hivatal OKM2012_6 evfolyam_ fuzet.indb 1 2012.02.01. 10:55:28 Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika-

Részletesebben

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő 1. Mi a különbség a cserje és a fa között? Írj CS, illetve F betűt a következő növények után: kocsányos tölgy F, mogyoró CS,

Részletesebben

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS

Lippai György. Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 4. OSZTÁLYA ÉS A 10 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ELSÕ KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Juhász Lászlóné Illusztrálta Mohó Virág Szerkesztette

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok

Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok Burai Lászlóné dr. Faragó Attiláné Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 004 Bírálta Esztergályos Jenõ Lektorálta Dr. Szilágyi Imréné Aébertné dr. Hebszt Mária Szerkesztette

Részletesebben

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek

Bevezetés légkör hőmérsékletét napsugárzás csapadék szél DEFINÍCIÓ időjárásnak időjárási elemek Bevezetés Ebben a fejezetben a földfelszínt körülölelő levegőburok, a légkör jelenségeivel ismerkedünk meg. Választ kapunk arra, hogyan keletkeznek a felhők, mikor hullik eső és mikor hó, milyen pusztításokat

Részletesebben

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3 KATEGÓRIA P3 1. Két kalácsért 32 centet fizetnénk. Hány centet fizet Peti, ha saját magának és három testvérének is vesz egy-egy kalácsot? 2. Írjátok le egy szóval, hogy milyen műveleti jelet kell a példában

Részletesebben

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012.

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő:

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev SKATULYA-ELV Sava Grozdev Ha 3 apró labdát akarunk elhelyezni a nadrágunk 2 zsebébe, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy legalább 2 labda azonos zsebbe fog kerülni. Hasonlóan, ha 4 kicsi dobozt akarunk

Részletesebben

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

Kulcsár Ella Váczi Éva. Ötletkosár. Módszertani kézikönyv és feladatlapok a kompetencia alapú és/vagy a nem szakrendszerű órákra (5. és 6.

Kulcsár Ella Váczi Éva. Ötletkosár. Módszertani kézikönyv és feladatlapok a kompetencia alapú és/vagy a nem szakrendszerű órákra (5. és 6. Kulcsár Ella Váczi Éva Ötletkosár Módszertani kézikönyv és feladatlapok a kompetencia alapú és/vagy a nem szakrendszerű órákra (5. és 6. évfolyam) Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Ajánlás

Részletesebben

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai

4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul Hasonlóság és alkalmazásai Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. szakiskolai évfolyam 4. modul: Hasonlóság és alkalmazásai Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

Felkészülés a Versenyvizsgára

Felkészülés a Versenyvizsgára Felkészülés a Versenyvizsgára Feladatok 6. osztályosoknak 1. Ha egy tégla 2 kg meg egy fél tégla, akkor hány kg két tégla? 2. Elköltöttem a pénzem felét, maradt 100 Ft-om. Mennyi pénzem volt eredetileg?

Részletesebben

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok Nyiri Istvánné Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 4. osztály NEGYEDIK, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2006 Bírálta BARTHA JÁNOSNÉ ESZTERGÁLYOS JENŐ Lektorálta DR. SZILÁGYI IMRÉNÉ Szerkesztette ESZTERGÁLYOS

Részletesebben

Számítástechnikai feladatgyűjtemény

Számítástechnikai feladatgyűjtemény Kovács László Számítástechnikai feladatgyűjtemény 2003. Amennyiben szeretné ezt a dokumentumot nyomtatott formában, B/5 formátumú könyvként is megkapni, jelezze ezt a szerzőnek az info@kobakbt.hu címen.

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010. Időpont Évfolyam

Részletesebben