A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk: I. Változások a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben - a Kjt. Módosított 40. II. Változások a Kjt. Közoktatási végrehajtási rendeletében Vezetője: Tagjai: Készítette: Horváthné Ivony Ágnes tanító, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 836/2006.) a Matematika-Informatika Munkaközösség képviselője. Bartus Noémi tanár, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 797/2006.) a Társadalom és művészet Munkaközösség vezetője, a Szervezeti munkaközösség képviselője Bereczky Réka tanár a Nyelvi munkaközösség képviselője Papp Istvánné tanár a Természettudományi munkaközösség képviselője Rozgonyi Andrásné tanár, a Társadalom és művészet munkaközösség képviselője, a Fejlesztő csoport vezetője Zeleiné Asztalos Katalin tanító, az Egészséges életvitel munkaközösség képviselője. Berkes Anna intézményvezető Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2009.március 17. Fenntartói jóváhagyás dátuma: április 29. Tervezett felülvizsgálat dátuma: Ezen anyag a szerzők jogvédelme alatt áll. Sem egészében, sem részleteiben a szerzők engedélye nélkül nem sokszorosítható

3 Készült a 2006/2007-es tanévben Készítette: Horváthné Ivony Ágnes minőségügyi vezető Bartus Noémi Bereczky Réka Papp Istvánné Dr Reök György Rozgonyi Andrásné Szabó Zsófia Zeleiné Asztalos Katalin Berkes Anna igazgató

4 ELŐSZÓ A Remetekertvárosi Általános Iskola tantestülete elkészítette az intézmény hatékony működését segítő második, módosított és kiegészített változatát. A feladat elvégzésének több aktualitása is volt. Az intézmény vezetőjének személye augusztus 1-től megváltozott és ezzel egyidejűleg a szervezet átalakulása is megkezdődött. Kialakult a vertikális folyamatszabályozás az iskola működésében és a szakmai tartalmak kezelésében is. A korábban Kovács Edit igazgatóhelyettes irányításával és a munkaközösség-vezetők bevonásával elkészült ot a tanév kezdete óta felülvizsgáltuk, és a jogszabály által előírt szükséges módosításokat elvégeztük. Az aktualizálásokat megvalósító módosítás és a pedagógusok értékelési rendszerének kidolgozása a teljes tantestület munkáját dicséri. A munka folyamata és módszerei a következők voltak: A tanév elején megalakult a Minőségirányítási Csoport annak érdekében, hogy az intézményi minőségirányítási folyamatokat szakszerűbbé tegyük. A Csoport tagjai önkéntes jelentkezés alapján választódtak ki úgy, hogy az intézmény szakmai érdekszféráinak a lehető legjobban megfeleljen a csoport összetétele. A szervezeti és szakmai munkaközösségek 1-1 főt delegáltak. A csoport vezetőjét képzettsége alapján az intézményvezetés bízta meg a feladattal. Vezetője: Tagjai: Horváthné Ivony Ágnes tanító, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 836/2006.) az Iformatika és matematika munkaközösség képviselője. Bartus Noémi tanár, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 797/2006.) a Társadalom és művészet Munkaközösség vezetője, a Szervezeti munkaközösség képviselője Bereczky Réka tanár a Nyelvi munkaközösség képviselője Papp Istvánné tanár a Természettudományi munkaközösség képviselője Dr. Reök György, a Fejlesztő Csoport vezetője és képviselője, iskolapszichológus Rozgonyi Andrásné tanár, a Társadalom és művészet munkaközösség képviselője Szabó Zsófia tanító a Szervezeti munkaközösség Napközis csoportjának képviselője Zeleiné Asztalos Katalin tanító, az Egészséges életvitel munkaközösség képviselője. Alkalmanként segítette a csoport munkáját Dr. Fábiánné Debreczeni Anikó tanár, mint értékelési szakértő ( Ig.sz: ).

5 Külső szakértőként szupervizori feladatkörben a csoporttal rendszeresen konzultált B.Sipos Gabriella minőségügyi szakértő (Ig.sz.: ) Az intézményvezetést az igazgató képviselte a munka folyamatában. A Program grafikai és szerkesztési munkáit Báthory Gabriella informatika tanár kolléga végezte. A módosítások és a teljesítményértékelés elkészült termékeit a Csoport tagjai, mint a munkaközösségek képviselői ismertették a kollégákkal, majd az esetleges változtatásokat, javaslatokat a Minőségügyi Csoportban újratárgyalták, módosították. Az elkészült teljes anyagot tantestületi értekezleten megvitattuk, módosítási javaslatokat tettünk és a Csoportban újrafogalmazták. A végleges változatot a tantestület március 27-én elfogadta. A tantestület a fenti módszerek alkalmazásának köszönhetően a teljes folyamatot figyelemmel és munkával végigkísérte, ezáltal az elkészült anyagot ismeri és a megvalósításával egyetért. A szükséges kiegészítések az 5. MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS c. fejezetben találhatóak az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.7., 5.8., 5.9., és az pontban. A elkészítése nagy volumenű munka volt. Szeretném kifejezni köszönetemet minden kollégámnak a felelősségteljes, szakszerű munkáért! Köszönöm a II. Kerületi Önkormányzat Művelődési és Sport Irodája munkatársainak a szakmai konzultációkat, valamint a rendelkezésünkre bocsátott szakmai anyagokat! A következő évben fő feladatunk a tervezett folyamatok elindítása, kipróbálása, korrekciója, bevezetése. Ehhez kívánok mindannyiunknak jó egészséget, türelmet! Budapest, március 30. Berkes Anna igazgató

6 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ AZ ÖMIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ TARTALMI EGYSÉGEI KÜLDETÉSNYILATKOZAT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Minőségpolitikai nyilatkozat Kiemelt oktatási területeink Nevelési elvek (Pedagógiai Program/Nevelési Program) Minőségcélok II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A VEZETÉS FELELŐSSÉGE Jogi követelmények Stratégiai tervezés Éves tervezés Vezetői ellenőrzés Éves értékelés tanévzáró értekezleten A MIR működtetése Dokumentumok kezelése PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS Kommunikáció a partnerekkel Panaszkezelés PR tevékenység Nyomon követés, beválásvizsgálat NEVELÉS-OKTATÁS A pedagógusok együttműködése A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe A tanulás támogatása Az 1. osztályosok beiskolázása Nevelés- oktatás közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport / osztály előrehaladására vonatkozó éves tervezés Erőforrások Emberi erőforrások Továbbképzési rendszer Tárgyi erőforrások Beszerzési terv Gazdasági és pénzügyi folyamatok Pályázatfigyelés, pályázás menete Tankönyvtámogatás és rendelés menete MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS Az ellenőrzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer területei Vezetők teljesítményértékelése A vezetők értékelésének szempontjai, minősítése... 96

7 5.4. Pedagógusok teljesítményértékelése A pedagógusok értékelésének szempontjai, minősítése Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak értékelésének szempontjai, minősítése Partneri igény és elégedettségmérés A tanulók értékelése A tanulók országos mérése és értékelése, eredményeinek figyelembe vétele A külső mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi értékelése A teljes körű intézményi önértékelés A mérési-értékelési rendszer panaszkezelés rendje Belső audit Megelőzés, helyesbítés BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY Biztonságos munka- és tanulási körülmények biztosítása Szemléletformálás, prevenció Érvényességi rendelkezések Nyílvánosságra hozás terve

8 I. Általános rész 1. AZ ÖMIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ TARTALMI EGYSÉGEI Kerületi alapelvek - az átlagtól eltérő, viselkedés- és/vagy teljesítmény-problémákkal küzdő gyermekek ellátása, a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján; - a felzárkóztatás és tehetséggondozás kiemelt kezelése; - segítségnyújtás a mentális problémák megoldásához; - az esélyegyenlőség megteremtése; - a prevenciós tevékenységek erősítése; - a nevelési, oktatási feladatok színvonalas ellátása, fejlesztése; - a pedagógus szakma fejlődésének, módszertani megújulásának támogatása; - az oktatás tárgyi feltételeinek javítása; - az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, kiszélesítése, - a tanulási, kommunikációs, kooperatív képességek fejlesztése; - az idegen nyelven való kommunikációs képesség elősegítése; - a környezeti és egészséges életmódra nevelés előtérbe helyezése; - hatékony gyermek- és ifjúságvédelem - hatékony gazdálkodás Minőségi célok, feladatok Minőségi célok Az intézmények által meghatározott szakmai programok megvalósulásának eredményességi mutatói legalább 70 %-os elégedettséget mutatnak. Minden intézmény - az igényeknek megfelelően biztosítja az esélyegyenlőséget a kiemelkedő tehetségű, a tanulási nehézségekkel, valamint a magatartási problémákkal küzdő gyermekek számára. Az intézmények ös továbbképzési terveiben prioritást kapnak a modernizációs pedagógia tanulásszervezési és tanítási - tanulási módszerei (kooperatív tanulás, projekt, a nem szakrendszerű oktatásra felkészülés). A továbbképzési keret 70%-os felhasználása erre a célra történik. Feladatok Rendszeres partneri igényfelmérés (nyomonkövetés, egyeztetés a szakmai elvárásokkal, korrekció). Hatás- és hatékonyságvizsgálat. Az átjárhatóság és a folytathatóság elvének érvényesítése. A folyamat szabályozásának elkészítése a PSZSZ-el közösen, a MI felügyelete mellett. Tudatos továbbképzési tervek készítése.

9 Minőségi célok Az intézmények minőségirányítási rendszere biztosítja az nevelési-oktatási folyamat hatékonyságát és hatásosságát. Feladatok Az intézmények PDCA ciklus működtetésével, önellenőrzési rendszer működtetésével folyamatosan figyeljék kitűzött céljaik megvalósulását. Minden intézmény legalább négyévente végezzen átfogó önértékelést, ez legyen alapja a fenntartói ellenőrzéseknek, értékeléseknek. Minden intézmény alakítsa ki mérésiellenőrzési-értékelési rendszerét, alapul véve a kerületi koncepciót. Az idegen nyelv tanítását a tanulók szükségletei határozzák meg. Használható és továbbfejleszthető idegen nyelv oktatása. Állami nyelvvizsgák minél nagyobb számban való letétele. A kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása (használható nyelvtudás). Tanárok továbbképzése, külföldi cserekapcsolatok keresése, anyanyelvi környezetben nyelvgyakorlás szervezése.

10 Az intézménnyel kapcsolatos általános minőségcélok Feladatok A kerettantervek felhasználásával készített pedagógiai programok jogszabály szerinti bevezetése, későbbi beválásának folyamatos figyelemmel kisérése Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése Sikerkritériumok, várható eredmények Tanügyigazgatás tudatos tervezése, tantárgyi követelményeknek valómegfelelés Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Módszerek, eljárások Tervezés éves lebontásban; ellenőrzés, értékelés Innovációs programok, idegen nyelvi órák, informatikai-, művészeti foglalkozások Felelősök, közreműködők Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, szaktanárok Munkaközösségek szaktanárok, tanítók Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Tanév kezdése előtt Folyamatosan Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés Az esélyegyenlőséget, esélyteremtést segítő, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Tankötelezettség teljesítése Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelő szintű alkalmazása Egyéni tanulási út biztosítása, versenyeken eredményes szereplés Egyéni bánásmód elvének érvényesítése, nevelőtestületi egységes elv érvényesülése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított Tanulási módszerek tanítása, csoportbontásban történő oktatás, nívócsoportos oktatás Differenciált, egyéni személyiség- és készségfejlesztés tanórán és tanórán kívül, szakkörök, önképzőkörök Motivációs jellegű felzárkóztató foglalkozások. A gyengébb képességűek egyéni fejlesztése Tanítók, napközis nevelők, szaktanárok Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők Pedagógus közösség Igazgató Folyamatosan Év közben folyamatosan, nyáron alkotótáborban Tanév folyamán Folyamatosan

11 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Módszerek, eljárások Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint A társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalokkal és, a különleges ellátást igénylő tanulókkal való foglalkozás Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója Nincsenek csellengő gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés Tanulók, szülők naprakész információkat kapnak a lehetőségekről az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggő továbbtanulási döntéshez Egészséges életmód kialakítása, tanulói közösségi tevékenységek számának növelése, szociális érzékenység, magatartás és viselkedéskultúra fejlesztése, hogy a mindennapi életben is szokássá váljék. Biztosított a képzésük, fejlesztésük. A gyerekek a folyamatos fejlesztések eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Elfogadott, egységes lesz az adott intézményben a törvényi változások miatti korrekció után Együttműködés a közművelődési intézmény munkatársaival, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében Intézmények együttműködése, pályaválasztási tanácsadó, önismereti tesztek, iskolalátogatások, továbbtanulási orvosi vizsgálat Mindennapos testmozgás, osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek; iskolaegészségügyi ellátás megszervezése, közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Hátránykompenzáció. Fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása. Együttműködés a Családsegítő Szolgálat munkatársával és a Nevelési Tanácsadóval. Logopédiai ellátás, gyógytestnevelés biztosítása. Tantárgyak követelményrendszerének áttekintése, a közoktatási törvény alapján Napközis nevelők, osztályfőnökök, szabadidő-szervező, könyvtáros tanár Osztályfőnökök, iskolai pályaválasztási felelős Igazgató, nevelőtestület, szülői munka-közösség, patronálói közösség, védőnők Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, Családsegítő Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, szülő Igazgató, szaktanárok, tanítók Tanév folyamán, napközis táborokban Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Folyamatosan Tanév folyamán, igény szerint nyári szünetben is Tanévkezdés előtt

12 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Módszerek, eljárások Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési rendszer kidolgozása A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép kialakítása Folyamatszabályozás, fejlesztési területek minőségközpontú elemzése, Partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése Igazgató, programkészítő pedagógusok június 30. A humán erőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése Pedagógusok kompetenciájának növekedése pl.: a különleges ellátást igénylőkkel és a hátrányos helyzetűek fejlesztésével foglalkozóknál, új módszerek megismerése Továbbképzési terv, beiskolázási terv, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus, jelentkezés, elfogadás, szükség szerint Igazgató 277/1997 (XII. 22) Kormányrendelet szerint A taneszköz-ellátottság fejlesztése Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Taneszköz-ellátottság áttekintése, ésszerű igények felmérése, pályázatírás a fejlesztésre Igazgató, gazdaságvezető, munkaközösség-vezetők Tanévkezdés előtt Az intézmény-értékelési, minőségirányítási rendszer stratégiájának lebontása Társadalmi, szakmai kapcsolatok szélesednek Nevelési területek számbavétele, prioritások állítása Minőségi körök vezetői, partnerek képviselői Tanév elején Intézményi együttműködés Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; megismerik egymás követelményeit; részt vesznek egymás rendezvényein, versenyein; sikeres beiskolázás Társintézményekkel szakmai tapasztalatcsere: óvodákkal, közművelődési intézményekkel, egészségügyi, gyermekjóléti intézményekkel középiskolákkal; nyílt napok Igazgató, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, tanítók Folyamatosan, az aktuális intézménynél

13 Feladatok Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Sikerkritériumok várható eredmények Egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és iskola között Módszerek, eljárások Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás, szülői fórumok Felelősök, közreműködők Igazgató helyettes, szülői munkaközösség-vezető, osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Tanévben folyamatosan Hatékony gazdálkodás; osztálylétszámok kialakítása; férőhelykihasználtság tekintetében Törvény szerinti osztálylétszámok, férőhelykihasználtság a legoptimálisabb az intézkedési terv szerint Statisztikai adatok elemzése, előrejelzések prognosztizálása, évenkénti felülvizsgálata; az egy pedagógusra jutó tanulók számának aránya Igazgató, gazdasági ügyintéző Beiskolázás időszaka, minden év októbere Nevelési program felülvizsgálata Az intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozása, a program elkészítése A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi nevelő-oktató munka, a megvalósítás 70 %- ban teljesül Az elkészült program koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal, ez alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere Eredményesség és hatékonyságvizsgálat; ellenőrzés, értékelés Helyzetértékelés, stratégiai cél, feladat- és időterv, ellenőrzési, mérés-értékelési rendszer. fejlesztési mutatók, partnerek elégedettségi szintje Intézményvezető, programkészítő pedagógusok Intézményvezető, minőségi körök vezetői, tagjai június 30-ig június 30.

14 Intézményünk fenntartói ellenőrzése Ellenőrzés tárgya Időszaka Végzője Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelőse Intézmények értesítésének módja Törvényességi ellenőrzés (munkaügyi dokumentáció vezetése, jogszabályok érvényesülése, tanügyigazgatás, diákjogok érvényesülése, tanulói fegyelmi ügyek dokumentációja) Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott tanügyigazgatási előadó, szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Szakmai ellenőrzés (pedagógiai program megvalósulása, a működés hatékonysága, szakmai eredményesség, gyermekés ifjúságvédelmi tevékenység, tanulói és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések) Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) Szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Pénzügyi ellenőrzés (normatív és kötött támogatások igénylése és felhasználása, költségvetés teljesítése, munkaügyi döntések költségkihatása, támogatásokkal való Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott gazdasági előadó, szakértő Hivatal belső ellenőre Minden tanév szept. 15-ig Minden év február 15-ig A MI vezetője Jegyző Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása elszámolás, intézményi pénzügyi tervezéssel kapcsolatos feladatok)

15 Az intézményrendszer értékelése Ellenőrzés tárgya Időszaka Végzője Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelőse Intézmények értesítésének módja Az intézményrendszer működésének teljes körű elemzése, értékelése Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott tanügyigazgatási előadó, szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Az intézményvezető értékelése (önértékelés alapján) A vezetői ciklus legalább minden második évében Az intézményvezető írásbeli beszámolója, valamint interjú Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Az intézményrendszer működésének elemzése, értékelése (tantárgyfelosztás, óraterv, statisztika, munkaerő-gazdálkodási terv, beiskolázási terv, pénzügyi beszámolók, jegyzőkönyvek, munkatervek Évente előre meghatározott rend szerint, melyet az MI munkaterve tartalmaz A MI által megbízott tanügyigazgatási és gazdasági előadó, Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, minden intézmény írásbeli tájékoztatása

16 2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT A 3. évezred elején egy szabad, magabiztos és produktív társadalom képe vezérel bennünket, melyben az emberi méltóság, az esélyegyenlőség a testi, lelki és szociális jólét kiemelt fontosságú. A pedagógiai gyakorlatunk olyan szemléleten alapul, melyben minden gyermek a saját képességének, lehetőségeinek megfelelően kibontakozhat, melyben diákjaink egymás és a közösség iránt felelősséget éreznek, stresszmentes, biztonságos, boldog és családias légkörű iskolai környezetben nevelkednek, ahol első helyen áll az erkölcsi tartás, a hagyományápolás, a differenciált foglalkoztatás az alkotókészség és a versenyképes tudás megszerzése, fejlesztése. Céljaink megvalósításával az iskolahasználók vonzó, gyermekközpontú intézményben tanulhatnak. Iskolánkban érték az egészség, valamint a környezetünk és a természet védelme, fejlesztése! Korunk kihívásaira egyedi oktatási programokkal válaszolunk, melyekkel diákjainkat képességeik legmagasabb szintjére fejlesztjük. Sajátosságaink: Az informatika tantárgyban alapfokú szövegszerkesztést tanítunk, Angol nyelvből Pitman nyelvvizsgára készítünk fel, A technika tantárgyban kötést horgolást, szövést fonást és sütés főzés ismereteket tanítunk, Gimnáziumi előkészítő foglalkozásokat indítunk magyar, angol és matematika tantárgyakból. Iskolánk otthont ad Esti Gimnázium részére is. A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek. Seneca

17 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat A Földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön gondolat vezérli, a természet-, környezet- és egészségvédelem terén nagy hagyományokkal rendelkező iskolánk minden tevékenységét. Minőségpolitikánk elemei Biztonság: intézményünk biztonságot nyújt a gyermeküket iskolánkba beírató szülők és gyermekeik számára úgy tárgyi, mint személyi és szakmai értelemben. Megbízhatóság: intézményünk és pedagógusai, alkalmazottai a megtervezett és meghirdetett Pedagógiai Program és egyéb belső szabályozásokban foglaltaknak megfelelően tervezik, végzik mindennapi munkájukat. Szakmai hozzáértés: iskolánk vezetői, pedagógusai szakmai felkészültségük alapján, szakszerű intézményi működést képesek biztosítani, szakszerűen képesek fejleszteni iskolánk nevelési-oktatási koncepcióját, szakszerűen tudnak ismereteket átadni, képességeket fejleszteni. Konfliktuskezelés: iskolánk alkalmazottain keresztül szervezett formában biztosítja partnerei számára az elérhetőséget; problémák, konfliktusok esetén érdemi választ ad; az előforduló hibák kiküszöbölésére a megfelelő lépéseket megteszi. Partnerközpontúság: intézményünk rendszeres partneri elégedettség-mérések alkalmazásával, partneri igényfelmérések végzésével, Szülői Fórum működtetésével, gyűjti be információit az elvárásokról, igényekről, melyeket folyamatos fejlesztései során elégít ki. Kommunikáció: intézményünk a kiépített kommunikációs-, információs rendszerén keresztül képes biztosítani a párbeszéd folyamatosságát partnereivel. Hatékonyság: intézményünk biztosítja a saját hatáskörébe tartozó területek hatékony működtetését; pedagógusaink tevékenységükkel jelentős hozzáadott értéket hoznak létre. Minőségközpontúság: folyamatos fejlesztéssel növeljük a nevelés-oktatás színvonalát, ennek érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk

18 3.2. Kiemelt oktatási területeink 1. Természet-, környezet- és egészségvédelmi Zöld program: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Nevelési Program, Helyi Tanterv/ Környezetnevelési program, iskolai óraterv, tantervek/) 2. Számítástechnika oktatás: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Helyi Tanterv/iskolai óraterv, szám.techn. tanterv/) 3. Idegen nyelv oktatás: kötelező tanórai választható tanórai foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/iskolai óraterv, angol tanterv/) önköltséges második idegen nyelv oktatása 6. évfolyamtól 4. Természetismeret: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/ adott tantervek Nevelési Program/ Környezetnevelési program) 5. Szövegértelmezés: kötelező tanórai választható tanórai foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/ iskolai óraterv, szövegértelmezés és tantárgyi tantervek/)

19 3.3. Nevelési elvek (Pedagógiai Program/Nevelési Program) A pedagógiai alapelvek A pedagógiai alapelvek olyan normatív jellegű ajánlások, elvárások, követelmények, amelyek a kívánt pedagógiai hatást jelentősen elősegítik. Adott esetben a megfelelő pedagógiai alapelv érvényesülése nélkül el sem érhető a pedagógiai cél. Ebből következően a pedagógusnak nem ritkán válogatnia, súlyoznia kell az alapelvek között / akárcsak a módszerek és a feladatok esetében /, hogy mikor melyikre van nagyobb szükség. A legtöbb alapelv azonban olyan általános követelmény, amely - valamilyen szinten - mindenkor jelen kell legyen a pedagógus munkájában. A pedagógiai gyakorlatban bevált, nagyszámú alapelv közül iskolánk az alábbiakat preferálja, összhangban a pedagógiai célokkal: 1. Az őszinte pedagógiai alapviszony biztosítása. Ezen belül: a gyermek iránti őszinte érdeklődés, a személyes odafordulás, empátia, partnerként kezelés, türelem, pedagógiai tapintat, segítőkészség, a bizalomra, kölcsönös megértésre és tiszteletre alapozó kapcsolattartás. 2. A komplexitás elve. Ezen belül: a biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők hatásának állandó figyelembevétele. 3. Az aktivitás elve. Ezen belül: a gyermek saját aktivitásának / tapasztalati, élményszerző, felfedező tevékenységének / folyamatos elősegítése, a pedagógus-gyermek kölcsönös interaktivitásának és a társas interaktivitás biztosítása, visszacsatolás-visszajelzés mellett. 4. Pozitív pedagógia. Ezen belül: a gyermek adottságai, fejlettsége, aktuális állapota által meghatározott mindenkori keretek között a legjobb teljesítmények figyelembevétele, értékelése, kiemelése a képességek-készségek közötti transzfer-hatásokra és a személyiségdinamikára alapozva, mint indirekt motiválás. A jutalmazás preferálása a büntetéssel szemben. Hit a gyermekben. 5. A motiválás. Mint az indirekt pedagógiai hatásközlések királynője, nagyon sok forrásból táplálkozik, amelyeket folyamatosan ki kell aknázni, mivel csakis ez az út vezet az ismeretek és képességek magas szintű birtoklásához és alkalmazásához. 6. Igényesség. Mindenekelőtt a saját pedagógiai munkával szemben, de egyszersmind a gyermekkel szemben is / munkájával, magatartásával, teljesítményével /, amely túl kell mutasson a felszínen, a külsőségeken, a látszaton, és valódi értékeket kell közvetítsen. 7. A személyes példaadás. Ezen belül: a pedagógus mindenkori magatartását hassa át a tudat, hogy mintát, példát, - s egyben okot és érvet - ad a gyermek számára minden téren. A pozitív példák hatásmechanizmusánál vegye figyelembe a látens, nem tudatos tanulás - kevés látványos megnyilvánulással járó, időben elnyúló - folyamatait. 8. Holisztikus szemlélet. Ezen belül: mind a tantárgy oktatásában, mind a nevelési tevékenységben elengedhetetlen a rálátás a nagyobb egészre, a teljesség figyelembevétele, a felé való törekvés, legyen bár szó tantárgyon belüli, vagy tantárgyak közötti koordinációról, tematikus integrációról, környezetvédelemről, vagy személyiségfejlesztésről. 9. Elengedett kéz. Ezen belül: a szükséges segítség megadása, majd fokozatos önállósítás, a kezdeményezőkészség, az önfejlesztés, az önnevelés kibontakoztatása. 10.Optimális terhelés. Ezen belül: a legközelebbi fejlődési zóna mindenkori figyelembevétele a gyermeknél /valamint az aktuális állapoté /. 11.Naprakészség. A legújabb, megbízható ismeretek, módszerek alkalmazása

20 3.4. Minőségcélok 1. Környezeti és általános nevelési-oktatási feladataink olyan színvonalon végzése, mely lehetővé teszi kettő legalább a kerületi szabályzóknak megfelelő létszámú első osztály indítását. 2. Környezet-, természet- és egészségvédelmi Zöld programunk tanórán kívüli keretekben szervezett programjaiba a tanulók 100%-a kapcsolódjon be. 3. A komplex-környezetvédelmi belső mérésünk eredménye javuló tendenciát mutasson. 4. Külső méréseink eredményei legalább a korábbi mérések értékeit érjék el (budapesti átlag feletti értékek). 5. A PITMAN Qualifications Gyermek Nyelvvizsga szintjét a tanulók 50%-a érje el a 8. évfolyam végéig (az elkövetkező három éven belül kívánjuk elérni). 6. A PITMAN Qualifications Gyermek Nyelvvizsga szintjét jelző próbavizsgán résztvevők 90 %-a legyen sikeres. 7. A 8. évfolyamot befejező tanulóink közül gimnáziumba, illet szakközépiskolába jelentkezők aránya legalább 95% legyen. 8. A 8. évfolyamot befejező tanulóink közül gimnáziumba, illet szakközépiskolába felvettek aránya legalább 90% legyen. 9. A tanulói elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson iskolaátlagban. 10. A szülői elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson iskolaátlagban. 11. A dolgozói elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson valamennyi dolgozó átlagában. 12. A dolgozói elégedettség-mérés a minőségirányítási rendszer 100%-os ismertségét és legalább 80%-os elfogadottságát jelezze. További szervezeti céljaink 1. Alkalmazottaink jól felkészültek, az új módszerek alkalmazására készek, megújulásra képesek legyenek 2. Alkalmazottaink mindennapi munkájuk során legyenek elkötelezettek a minőség iránt, segítőkészek partnereikkel szemben 3. Ideális munkakörülményeket teremtünk, és azt folyamatosan fejlesztjük

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben