A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk: I. Változások a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben - a Kjt. Módosított 40. II. Változások a Kjt. Közoktatási végrehajtási rendeletében Vezetője: Tagjai: Készítette: Horváthné Ivony Ágnes tanító, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 836/2006.) a Matematika-Informatika Munkaközösség képviselője. Bartus Noémi tanár, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 797/2006.) a Társadalom és művészet Munkaközösség vezetője, a Szervezeti munkaközösség képviselője Bereczky Réka tanár a Nyelvi munkaközösség képviselője Papp Istvánné tanár a Természettudományi munkaközösség képviselője Rozgonyi Andrásné tanár, a Társadalom és művészet munkaközösség képviselője, a Fejlesztő csoport vezetője Zeleiné Asztalos Katalin tanító, az Egészséges életvitel munkaközösség képviselője. Berkes Anna intézményvezető Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2009.március 17. Fenntartói jóváhagyás dátuma: április 29. Tervezett felülvizsgálat dátuma: Ezen anyag a szerzők jogvédelme alatt áll. Sem egészében, sem részleteiben a szerzők engedélye nélkül nem sokszorosítható

3 Készült a 2006/2007-es tanévben Készítette: Horváthné Ivony Ágnes minőségügyi vezető Bartus Noémi Bereczky Réka Papp Istvánné Dr Reök György Rozgonyi Andrásné Szabó Zsófia Zeleiné Asztalos Katalin Berkes Anna igazgató

4 ELŐSZÓ A Remetekertvárosi Általános Iskola tantestülete elkészítette az intézmény hatékony működését segítő második, módosított és kiegészített változatát. A feladat elvégzésének több aktualitása is volt. Az intézmény vezetőjének személye augusztus 1-től megváltozott és ezzel egyidejűleg a szervezet átalakulása is megkezdődött. Kialakult a vertikális folyamatszabályozás az iskola működésében és a szakmai tartalmak kezelésében is. A korábban Kovács Edit igazgatóhelyettes irányításával és a munkaközösség-vezetők bevonásával elkészült ot a tanév kezdete óta felülvizsgáltuk, és a jogszabály által előírt szükséges módosításokat elvégeztük. Az aktualizálásokat megvalósító módosítás és a pedagógusok értékelési rendszerének kidolgozása a teljes tantestület munkáját dicséri. A munka folyamata és módszerei a következők voltak: A tanév elején megalakult a Minőségirányítási Csoport annak érdekében, hogy az intézményi minőségirányítási folyamatokat szakszerűbbé tegyük. A Csoport tagjai önkéntes jelentkezés alapján választódtak ki úgy, hogy az intézmény szakmai érdekszféráinak a lehető legjobban megfeleljen a csoport összetétele. A szervezeti és szakmai munkaközösségek 1-1 főt delegáltak. A csoport vezetőjét képzettsége alapján az intézményvezetés bízta meg a feladattal. Vezetője: Tagjai: Horváthné Ivony Ágnes tanító, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 836/2006.) az Iformatika és matematika munkaközösség képviselője. Bartus Noémi tanár, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 797/2006.) a Társadalom és művészet Munkaközösség vezetője, a Szervezeti munkaközösség képviselője Bereczky Réka tanár a Nyelvi munkaközösség képviselője Papp Istvánné tanár a Természettudományi munkaközösség képviselője Dr. Reök György, a Fejlesztő Csoport vezetője és képviselője, iskolapszichológus Rozgonyi Andrásné tanár, a Társadalom és művészet munkaközösség képviselője Szabó Zsófia tanító a Szervezeti munkaközösség Napközis csoportjának képviselője Zeleiné Asztalos Katalin tanító, az Egészséges életvitel munkaközösség képviselője. Alkalmanként segítette a csoport munkáját Dr. Fábiánné Debreczeni Anikó tanár, mint értékelési szakértő ( Ig.sz: ).

5 Külső szakértőként szupervizori feladatkörben a csoporttal rendszeresen konzultált B.Sipos Gabriella minőségügyi szakértő (Ig.sz.: ) Az intézményvezetést az igazgató képviselte a munka folyamatában. A Program grafikai és szerkesztési munkáit Báthory Gabriella informatika tanár kolléga végezte. A módosítások és a teljesítményértékelés elkészült termékeit a Csoport tagjai, mint a munkaközösségek képviselői ismertették a kollégákkal, majd az esetleges változtatásokat, javaslatokat a Minőségügyi Csoportban újratárgyalták, módosították. Az elkészült teljes anyagot tantestületi értekezleten megvitattuk, módosítási javaslatokat tettünk és a Csoportban újrafogalmazták. A végleges változatot a tantestület március 27-én elfogadta. A tantestület a fenti módszerek alkalmazásának köszönhetően a teljes folyamatot figyelemmel és munkával végigkísérte, ezáltal az elkészült anyagot ismeri és a megvalósításával egyetért. A szükséges kiegészítések az 5. MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS c. fejezetben találhatóak az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.7., 5.8., 5.9., és az pontban. A elkészítése nagy volumenű munka volt. Szeretném kifejezni köszönetemet minden kollégámnak a felelősségteljes, szakszerű munkáért! Köszönöm a II. Kerületi Önkormányzat Művelődési és Sport Irodája munkatársainak a szakmai konzultációkat, valamint a rendelkezésünkre bocsátott szakmai anyagokat! A következő évben fő feladatunk a tervezett folyamatok elindítása, kipróbálása, korrekciója, bevezetése. Ehhez kívánok mindannyiunknak jó egészséget, türelmet! Budapest, március 30. Berkes Anna igazgató

6 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ AZ ÖMIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ TARTALMI EGYSÉGEI KÜLDETÉSNYILATKOZAT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Minőségpolitikai nyilatkozat Kiemelt oktatási területeink Nevelési elvek (Pedagógiai Program/Nevelési Program) Minőségcélok II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A VEZETÉS FELELŐSSÉGE Jogi követelmények Stratégiai tervezés Éves tervezés Vezetői ellenőrzés Éves értékelés tanévzáró értekezleten A MIR működtetése Dokumentumok kezelése PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS Kommunikáció a partnerekkel Panaszkezelés PR tevékenység Nyomon követés, beválásvizsgálat NEVELÉS-OKTATÁS A pedagógusok együttműködése A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe A tanulás támogatása Az 1. osztályosok beiskolázása Nevelés- oktatás közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport / osztály előrehaladására vonatkozó éves tervezés Erőforrások Emberi erőforrások Továbbképzési rendszer Tárgyi erőforrások Beszerzési terv Gazdasági és pénzügyi folyamatok Pályázatfigyelés, pályázás menete Tankönyvtámogatás és rendelés menete MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS Az ellenőrzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer területei Vezetők teljesítményértékelése A vezetők értékelésének szempontjai, minősítése... 96

7 5.4. Pedagógusok teljesítményértékelése A pedagógusok értékelésének szempontjai, minősítése Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak értékelésének szempontjai, minősítése Partneri igény és elégedettségmérés A tanulók értékelése A tanulók országos mérése és értékelése, eredményeinek figyelembe vétele A külső mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi értékelése A teljes körű intézményi önértékelés A mérési-értékelési rendszer panaszkezelés rendje Belső audit Megelőzés, helyesbítés BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY Biztonságos munka- és tanulási körülmények biztosítása Szemléletformálás, prevenció Érvényességi rendelkezések Nyílvánosságra hozás terve

8 I. Általános rész 1. AZ ÖMIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ TARTALMI EGYSÉGEI Kerületi alapelvek - az átlagtól eltérő, viselkedés- és/vagy teljesítmény-problémákkal küzdő gyermekek ellátása, a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján; - a felzárkóztatás és tehetséggondozás kiemelt kezelése; - segítségnyújtás a mentális problémák megoldásához; - az esélyegyenlőség megteremtése; - a prevenciós tevékenységek erősítése; - a nevelési, oktatási feladatok színvonalas ellátása, fejlesztése; - a pedagógus szakma fejlődésének, módszertani megújulásának támogatása; - az oktatás tárgyi feltételeinek javítása; - az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, kiszélesítése, - a tanulási, kommunikációs, kooperatív képességek fejlesztése; - az idegen nyelven való kommunikációs képesség elősegítése; - a környezeti és egészséges életmódra nevelés előtérbe helyezése; - hatékony gyermek- és ifjúságvédelem - hatékony gazdálkodás Minőségi célok, feladatok Minőségi célok Az intézmények által meghatározott szakmai programok megvalósulásának eredményességi mutatói legalább 70 %-os elégedettséget mutatnak. Minden intézmény - az igényeknek megfelelően biztosítja az esélyegyenlőséget a kiemelkedő tehetségű, a tanulási nehézségekkel, valamint a magatartási problémákkal küzdő gyermekek számára. Az intézmények ös továbbképzési terveiben prioritást kapnak a modernizációs pedagógia tanulásszervezési és tanítási - tanulási módszerei (kooperatív tanulás, projekt, a nem szakrendszerű oktatásra felkészülés). A továbbképzési keret 70%-os felhasználása erre a célra történik. Feladatok Rendszeres partneri igényfelmérés (nyomonkövetés, egyeztetés a szakmai elvárásokkal, korrekció). Hatás- és hatékonyságvizsgálat. Az átjárhatóság és a folytathatóság elvének érvényesítése. A folyamat szabályozásának elkészítése a PSZSZ-el közösen, a MI felügyelete mellett. Tudatos továbbképzési tervek készítése.

9 Minőségi célok Az intézmények minőségirányítási rendszere biztosítja az nevelési-oktatási folyamat hatékonyságát és hatásosságát. Feladatok Az intézmények PDCA ciklus működtetésével, önellenőrzési rendszer működtetésével folyamatosan figyeljék kitűzött céljaik megvalósulását. Minden intézmény legalább négyévente végezzen átfogó önértékelést, ez legyen alapja a fenntartói ellenőrzéseknek, értékeléseknek. Minden intézmény alakítsa ki mérésiellenőrzési-értékelési rendszerét, alapul véve a kerületi koncepciót. Az idegen nyelv tanítását a tanulók szükségletei határozzák meg. Használható és továbbfejleszthető idegen nyelv oktatása. Állami nyelvvizsgák minél nagyobb számban való letétele. A kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása (használható nyelvtudás). Tanárok továbbképzése, külföldi cserekapcsolatok keresése, anyanyelvi környezetben nyelvgyakorlás szervezése.

10 Az intézménnyel kapcsolatos általános minőségcélok Feladatok A kerettantervek felhasználásával készített pedagógiai programok jogszabály szerinti bevezetése, későbbi beválásának folyamatos figyelemmel kisérése Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése Sikerkritériumok, várható eredmények Tanügyigazgatás tudatos tervezése, tantárgyi követelményeknek valómegfelelés Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Módszerek, eljárások Tervezés éves lebontásban; ellenőrzés, értékelés Innovációs programok, idegen nyelvi órák, informatikai-, művészeti foglalkozások Felelősök, közreműködők Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, szaktanárok Munkaközösségek szaktanárok, tanítók Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Tanév kezdése előtt Folyamatosan Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés Az esélyegyenlőséget, esélyteremtést segítő, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Tankötelezettség teljesítése Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelő szintű alkalmazása Egyéni tanulási út biztosítása, versenyeken eredményes szereplés Egyéni bánásmód elvének érvényesítése, nevelőtestületi egységes elv érvényesülése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított Tanulási módszerek tanítása, csoportbontásban történő oktatás, nívócsoportos oktatás Differenciált, egyéni személyiség- és készségfejlesztés tanórán és tanórán kívül, szakkörök, önképzőkörök Motivációs jellegű felzárkóztató foglalkozások. A gyengébb képességűek egyéni fejlesztése Tanítók, napközis nevelők, szaktanárok Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők Pedagógus közösség Igazgató Folyamatosan Év közben folyamatosan, nyáron alkotótáborban Tanév folyamán Folyamatosan

11 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Módszerek, eljárások Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint A társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalokkal és, a különleges ellátást igénylő tanulókkal való foglalkozás Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója Nincsenek csellengő gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés Tanulók, szülők naprakész információkat kapnak a lehetőségekről az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggő továbbtanulási döntéshez Egészséges életmód kialakítása, tanulói közösségi tevékenységek számának növelése, szociális érzékenység, magatartás és viselkedéskultúra fejlesztése, hogy a mindennapi életben is szokássá váljék. Biztosított a képzésük, fejlesztésük. A gyerekek a folyamatos fejlesztések eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Elfogadott, egységes lesz az adott intézményben a törvényi változások miatti korrekció után Együttműködés a közművelődési intézmény munkatársaival, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében Intézmények együttműködése, pályaválasztási tanácsadó, önismereti tesztek, iskolalátogatások, továbbtanulási orvosi vizsgálat Mindennapos testmozgás, osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek; iskolaegészségügyi ellátás megszervezése, közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Hátránykompenzáció. Fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása. Együttműködés a Családsegítő Szolgálat munkatársával és a Nevelési Tanácsadóval. Logopédiai ellátás, gyógytestnevelés biztosítása. Tantárgyak követelményrendszerének áttekintése, a közoktatási törvény alapján Napközis nevelők, osztályfőnökök, szabadidő-szervező, könyvtáros tanár Osztályfőnökök, iskolai pályaválasztási felelős Igazgató, nevelőtestület, szülői munka-közösség, patronálói közösség, védőnők Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, Családsegítő Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, szülő Igazgató, szaktanárok, tanítók Tanév folyamán, napközis táborokban Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Folyamatosan Tanév folyamán, igény szerint nyári szünetben is Tanévkezdés előtt

12 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Módszerek, eljárások Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési rendszer kidolgozása A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép kialakítása Folyamatszabályozás, fejlesztési területek minőségközpontú elemzése, Partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése Igazgató, programkészítő pedagógusok június 30. A humán erőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése Pedagógusok kompetenciájának növekedése pl.: a különleges ellátást igénylőkkel és a hátrányos helyzetűek fejlesztésével foglalkozóknál, új módszerek megismerése Továbbképzési terv, beiskolázási terv, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus, jelentkezés, elfogadás, szükség szerint Igazgató 277/1997 (XII. 22) Kormányrendelet szerint A taneszköz-ellátottság fejlesztése Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Taneszköz-ellátottság áttekintése, ésszerű igények felmérése, pályázatírás a fejlesztésre Igazgató, gazdaságvezető, munkaközösség-vezetők Tanévkezdés előtt Az intézmény-értékelési, minőségirányítási rendszer stratégiájának lebontása Társadalmi, szakmai kapcsolatok szélesednek Nevelési területek számbavétele, prioritások állítása Minőségi körök vezetői, partnerek képviselői Tanév elején Intézményi együttműködés Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; megismerik egymás követelményeit; részt vesznek egymás rendezvényein, versenyein; sikeres beiskolázás Társintézményekkel szakmai tapasztalatcsere: óvodákkal, közművelődési intézményekkel, egészségügyi, gyermekjóléti intézményekkel középiskolákkal; nyílt napok Igazgató, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, tanítók Folyamatosan, az aktuális intézménynél

13 Feladatok Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Sikerkritériumok várható eredmények Egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és iskola között Módszerek, eljárások Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás, szülői fórumok Felelősök, közreműködők Igazgató helyettes, szülői munkaközösség-vezető, osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Tanévben folyamatosan Hatékony gazdálkodás; osztálylétszámok kialakítása; férőhelykihasználtság tekintetében Törvény szerinti osztálylétszámok, férőhelykihasználtság a legoptimálisabb az intézkedési terv szerint Statisztikai adatok elemzése, előrejelzések prognosztizálása, évenkénti felülvizsgálata; az egy pedagógusra jutó tanulók számának aránya Igazgató, gazdasági ügyintéző Beiskolázás időszaka, minden év októbere Nevelési program felülvizsgálata Az intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozása, a program elkészítése A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi nevelő-oktató munka, a megvalósítás 70 %- ban teljesül Az elkészült program koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal, ez alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere Eredményesség és hatékonyságvizsgálat; ellenőrzés, értékelés Helyzetértékelés, stratégiai cél, feladat- és időterv, ellenőrzési, mérés-értékelési rendszer. fejlesztési mutatók, partnerek elégedettségi szintje Intézményvezető, programkészítő pedagógusok Intézményvezető, minőségi körök vezetői, tagjai június 30-ig június 30.

14 Intézményünk fenntartói ellenőrzése Ellenőrzés tárgya Időszaka Végzője Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelőse Intézmények értesítésének módja Törvényességi ellenőrzés (munkaügyi dokumentáció vezetése, jogszabályok érvényesülése, tanügyigazgatás, diákjogok érvényesülése, tanulói fegyelmi ügyek dokumentációja) Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott tanügyigazgatási előadó, szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Szakmai ellenőrzés (pedagógiai program megvalósulása, a működés hatékonysága, szakmai eredményesség, gyermekés ifjúságvédelmi tevékenység, tanulói és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések) Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) Szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Pénzügyi ellenőrzés (normatív és kötött támogatások igénylése és felhasználása, költségvetés teljesítése, munkaügyi döntések költségkihatása, támogatásokkal való Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott gazdasági előadó, szakértő Hivatal belső ellenőre Minden tanév szept. 15-ig Minden év február 15-ig A MI vezetője Jegyző Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása elszámolás, intézményi pénzügyi tervezéssel kapcsolatos feladatok)

15 Az intézményrendszer értékelése Ellenőrzés tárgya Időszaka Végzője Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelőse Intézmények értesítésének módja Az intézményrendszer működésének teljes körű elemzése, értékelése Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott tanügyigazgatási előadó, szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Az intézményvezető értékelése (önértékelés alapján) A vezetői ciklus legalább minden második évében Az intézményvezető írásbeli beszámolója, valamint interjú Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Az intézményrendszer működésének elemzése, értékelése (tantárgyfelosztás, óraterv, statisztika, munkaerő-gazdálkodási terv, beiskolázási terv, pénzügyi beszámolók, jegyzőkönyvek, munkatervek Évente előre meghatározott rend szerint, melyet az MI munkaterve tartalmaz A MI által megbízott tanügyigazgatási és gazdasági előadó, Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, minden intézmény írásbeli tájékoztatása

16 2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT A 3. évezred elején egy szabad, magabiztos és produktív társadalom képe vezérel bennünket, melyben az emberi méltóság, az esélyegyenlőség a testi, lelki és szociális jólét kiemelt fontosságú. A pedagógiai gyakorlatunk olyan szemléleten alapul, melyben minden gyermek a saját képességének, lehetőségeinek megfelelően kibontakozhat, melyben diákjaink egymás és a közösség iránt felelősséget éreznek, stresszmentes, biztonságos, boldog és családias légkörű iskolai környezetben nevelkednek, ahol első helyen áll az erkölcsi tartás, a hagyományápolás, a differenciált foglalkoztatás az alkotókészség és a versenyképes tudás megszerzése, fejlesztése. Céljaink megvalósításával az iskolahasználók vonzó, gyermekközpontú intézményben tanulhatnak. Iskolánkban érték az egészség, valamint a környezetünk és a természet védelme, fejlesztése! Korunk kihívásaira egyedi oktatási programokkal válaszolunk, melyekkel diákjainkat képességeik legmagasabb szintjére fejlesztjük. Sajátosságaink: Az informatika tantárgyban alapfokú szövegszerkesztést tanítunk, Angol nyelvből Pitman nyelvvizsgára készítünk fel, A technika tantárgyban kötést horgolást, szövést fonást és sütés főzés ismereteket tanítunk, Gimnáziumi előkészítő foglalkozásokat indítunk magyar, angol és matematika tantárgyakból. Iskolánk otthont ad Esti Gimnázium részére is. A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek. Seneca

17 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat A Földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön gondolat vezérli, a természet-, környezet- és egészségvédelem terén nagy hagyományokkal rendelkező iskolánk minden tevékenységét. Minőségpolitikánk elemei Biztonság: intézményünk biztonságot nyújt a gyermeküket iskolánkba beírató szülők és gyermekeik számára úgy tárgyi, mint személyi és szakmai értelemben. Megbízhatóság: intézményünk és pedagógusai, alkalmazottai a megtervezett és meghirdetett Pedagógiai Program és egyéb belső szabályozásokban foglaltaknak megfelelően tervezik, végzik mindennapi munkájukat. Szakmai hozzáértés: iskolánk vezetői, pedagógusai szakmai felkészültségük alapján, szakszerű intézményi működést képesek biztosítani, szakszerűen képesek fejleszteni iskolánk nevelési-oktatási koncepcióját, szakszerűen tudnak ismereteket átadni, képességeket fejleszteni. Konfliktuskezelés: iskolánk alkalmazottain keresztül szervezett formában biztosítja partnerei számára az elérhetőséget; problémák, konfliktusok esetén érdemi választ ad; az előforduló hibák kiküszöbölésére a megfelelő lépéseket megteszi. Partnerközpontúság: intézményünk rendszeres partneri elégedettség-mérések alkalmazásával, partneri igényfelmérések végzésével, Szülői Fórum működtetésével, gyűjti be információit az elvárásokról, igényekről, melyeket folyamatos fejlesztései során elégít ki. Kommunikáció: intézményünk a kiépített kommunikációs-, információs rendszerén keresztül képes biztosítani a párbeszéd folyamatosságát partnereivel. Hatékonyság: intézményünk biztosítja a saját hatáskörébe tartozó területek hatékony működtetését; pedagógusaink tevékenységükkel jelentős hozzáadott értéket hoznak létre. Minőségközpontúság: folyamatos fejlesztéssel növeljük a nevelés-oktatás színvonalát, ennek érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk

18 3.2. Kiemelt oktatási területeink 1. Természet-, környezet- és egészségvédelmi Zöld program: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Nevelési Program, Helyi Tanterv/ Környezetnevelési program, iskolai óraterv, tantervek/) 2. Számítástechnika oktatás: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Helyi Tanterv/iskolai óraterv, szám.techn. tanterv/) 3. Idegen nyelv oktatás: kötelező tanórai választható tanórai foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/iskolai óraterv, angol tanterv/) önköltséges második idegen nyelv oktatása 6. évfolyamtól 4. Természetismeret: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/ adott tantervek Nevelési Program/ Környezetnevelési program) 5. Szövegértelmezés: kötelező tanórai választható tanórai foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/ iskolai óraterv, szövegértelmezés és tantárgyi tantervek/)

19 3.3. Nevelési elvek (Pedagógiai Program/Nevelési Program) A pedagógiai alapelvek A pedagógiai alapelvek olyan normatív jellegű ajánlások, elvárások, követelmények, amelyek a kívánt pedagógiai hatást jelentősen elősegítik. Adott esetben a megfelelő pedagógiai alapelv érvényesülése nélkül el sem érhető a pedagógiai cél. Ebből következően a pedagógusnak nem ritkán válogatnia, súlyoznia kell az alapelvek között / akárcsak a módszerek és a feladatok esetében /, hogy mikor melyikre van nagyobb szükség. A legtöbb alapelv azonban olyan általános követelmény, amely - valamilyen szinten - mindenkor jelen kell legyen a pedagógus munkájában. A pedagógiai gyakorlatban bevált, nagyszámú alapelv közül iskolánk az alábbiakat preferálja, összhangban a pedagógiai célokkal: 1. Az őszinte pedagógiai alapviszony biztosítása. Ezen belül: a gyermek iránti őszinte érdeklődés, a személyes odafordulás, empátia, partnerként kezelés, türelem, pedagógiai tapintat, segítőkészség, a bizalomra, kölcsönös megértésre és tiszteletre alapozó kapcsolattartás. 2. A komplexitás elve. Ezen belül: a biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők hatásának állandó figyelembevétele. 3. Az aktivitás elve. Ezen belül: a gyermek saját aktivitásának / tapasztalati, élményszerző, felfedező tevékenységének / folyamatos elősegítése, a pedagógus-gyermek kölcsönös interaktivitásának és a társas interaktivitás biztosítása, visszacsatolás-visszajelzés mellett. 4. Pozitív pedagógia. Ezen belül: a gyermek adottságai, fejlettsége, aktuális állapota által meghatározott mindenkori keretek között a legjobb teljesítmények figyelembevétele, értékelése, kiemelése a képességek-készségek közötti transzfer-hatásokra és a személyiségdinamikára alapozva, mint indirekt motiválás. A jutalmazás preferálása a büntetéssel szemben. Hit a gyermekben. 5. A motiválás. Mint az indirekt pedagógiai hatásközlések királynője, nagyon sok forrásból táplálkozik, amelyeket folyamatosan ki kell aknázni, mivel csakis ez az út vezet az ismeretek és képességek magas szintű birtoklásához és alkalmazásához. 6. Igényesség. Mindenekelőtt a saját pedagógiai munkával szemben, de egyszersmind a gyermekkel szemben is / munkájával, magatartásával, teljesítményével /, amely túl kell mutasson a felszínen, a külsőségeken, a látszaton, és valódi értékeket kell közvetítsen. 7. A személyes példaadás. Ezen belül: a pedagógus mindenkori magatartását hassa át a tudat, hogy mintát, példát, - s egyben okot és érvet - ad a gyermek számára minden téren. A pozitív példák hatásmechanizmusánál vegye figyelembe a látens, nem tudatos tanulás - kevés látványos megnyilvánulással járó, időben elnyúló - folyamatait. 8. Holisztikus szemlélet. Ezen belül: mind a tantárgy oktatásában, mind a nevelési tevékenységben elengedhetetlen a rálátás a nagyobb egészre, a teljesség figyelembevétele, a felé való törekvés, legyen bár szó tantárgyon belüli, vagy tantárgyak közötti koordinációról, tematikus integrációról, környezetvédelemről, vagy személyiségfejlesztésről. 9. Elengedett kéz. Ezen belül: a szükséges segítség megadása, majd fokozatos önállósítás, a kezdeményezőkészség, az önfejlesztés, az önnevelés kibontakoztatása. 10.Optimális terhelés. Ezen belül: a legközelebbi fejlődési zóna mindenkori figyelembevétele a gyermeknél /valamint az aktuális állapoté /. 11.Naprakészség. A legújabb, megbízható ismeretek, módszerek alkalmazása

20 3.4. Minőségcélok 1. Környezeti és általános nevelési-oktatási feladataink olyan színvonalon végzése, mely lehetővé teszi kettő legalább a kerületi szabályzóknak megfelelő létszámú első osztály indítását. 2. Környezet-, természet- és egészségvédelmi Zöld programunk tanórán kívüli keretekben szervezett programjaiba a tanulók 100%-a kapcsolódjon be. 3. A komplex-környezetvédelmi belső mérésünk eredménye javuló tendenciát mutasson. 4. Külső méréseink eredményei legalább a korábbi mérések értékeit érjék el (budapesti átlag feletti értékek). 5. A PITMAN Qualifications Gyermek Nyelvvizsga szintjét a tanulók 50%-a érje el a 8. évfolyam végéig (az elkövetkező három éven belül kívánjuk elérni). 6. A PITMAN Qualifications Gyermek Nyelvvizsga szintjét jelző próbavizsgán résztvevők 90 %-a legyen sikeres. 7. A 8. évfolyamot befejező tanulóink közül gimnáziumba, illet szakközépiskolába jelentkezők aránya legalább 95% legyen. 8. A 8. évfolyamot befejező tanulóink közül gimnáziumba, illet szakközépiskolába felvettek aránya legalább 90% legyen. 9. A tanulói elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson iskolaátlagban. 10. A szülői elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson iskolaátlagban. 11. A dolgozói elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson valamennyi dolgozó átlagában. 12. A dolgozói elégedettség-mérés a minőségirányítási rendszer 100%-os ismertségét és legalább 80%-os elfogadottságát jelezze. További szervezeti céljaink 1. Alkalmazottaink jól felkészültek, az új módszerek alkalmazására készek, megújulásra képesek legyenek 2. Alkalmazottaink mindennapi munkájuk során legyenek elkötelezettek a minőség iránt, segítőkészek partnereikkel szemben 3. Ideális munkakörülményeket teremtünk, és azt folyamatosan fejlesztjük

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A 2008/2009-ES TANÉVBEN

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A 2008/2009-ES TANÉVBEN 2. sz. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ELVÁRÁSAI ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELADATOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A 2008/2009-ES TANÉVBEN A fenntartó elvárása: Az általános iskola jogszerűen, törvényszerűen

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám:

Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Változásköteles példány! Partnerközpontú működés (Ez a dokumentum az IMIP része) Sorszám: Módosítási szám: 1 Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső nevelési igazgatóhelyettes igazgató Hatálybalépés

Részletesebben

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004.

Pannónia Általános Iskola I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M. Budapest, 2004. I N T É Z M É N Y I M I N Ő S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M Budapest, 2004. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés I.1. I.2. I.3. II. II.1. II.2. III. III.1. III.2. IV. A minőségirányítási program jogszabályi

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév Munkaterv Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény,

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIVONAT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Székhely: 4375Piricse,Petőfi u.5. OM azonosító: Készítette: Hajdu Judit igazgató. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Intézményi Minőségirányítási Programja 2009. Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. AZ TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1.2. AZ CÉLJA... 6 1.3. MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK... 6 2.

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEZŐBERÉNYI KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (IMIP) 1 TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása 3. oldal 2. A fenntartó minőségirányítási

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Igazgató munkaköri leírása

Igazgató munkaköri leírása Igazgató munkaköri leírása I. RÉSZ A.) MUNKÁLTATÓ NÉV, CÍM: :... JOGGYAKORLÓ:... B.) MUNKAVÁLLALÓ NÉV:... FIZETÉSI OSZTÁLY: :... KULCSSZÁM:... FEOR SZÁMA:... C.) MUNKAKÖR BEOSZTÁS: IGAZGATÓ CÉL: Egyéni

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. 1 Minőségirányítási Program Intézmény

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása

IPR munkaterv Helyzetelemzés Személyi feltételek Differenciált tanulás-szervezés Tanulás tanítása IPR munkaterv Helyzetelemzés Intézményünkben 2004 óta folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program. A tavalyi tanévben is rendszeresen megtörténtek, dokumentálásra

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja

Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Készítette: Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Csoportja Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. március 28. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007.

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5

Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. A GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 3 1.1. Az iskola bemutatása 3 1.2. Jogi háttér 3 2. A GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 2.1. Fenntartói MIP-ből az intézményünkre vonatkozó feladatok 5 2.1.1.

Részletesebben

A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA - 1 - A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA P é t f ü r d ő 2 0 1 1. - 2 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezetés... 5 1.) Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. Minőségirányítási Program

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. Minőségirányítási Program MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Készítette: ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA Gábor Áron igazgató vezetésével Kolozsyné Grech Judit Hancsók Anita Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2009.június

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben