A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk: I. Változások a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben - a Kjt. Módosított 40. II. Változások a Kjt. Közoktatási végrehajtási rendeletében Vezetője: Tagjai: Készítette: Horváthné Ivony Ágnes tanító, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 836/2006.) a Matematika-Informatika Munkaközösség képviselője. Bartus Noémi tanár, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 797/2006.) a Társadalom és művészet Munkaközösség vezetője, a Szervezeti munkaközösség képviselője Bereczky Réka tanár a Nyelvi munkaközösség képviselője Papp Istvánné tanár a Természettudományi munkaközösség képviselője Rozgonyi Andrásné tanár, a Társadalom és művészet munkaközösség képviselője, a Fejlesztő csoport vezetője Zeleiné Asztalos Katalin tanító, az Egészséges életvitel munkaközösség képviselője. Berkes Anna intézményvezető Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2009.március 17. Fenntartói jóváhagyás dátuma: április 29. Tervezett felülvizsgálat dátuma: Ezen anyag a szerzők jogvédelme alatt áll. Sem egészében, sem részleteiben a szerzők engedélye nélkül nem sokszorosítható

3 Készült a 2006/2007-es tanévben Készítette: Horváthné Ivony Ágnes minőségügyi vezető Bartus Noémi Bereczky Réka Papp Istvánné Dr Reök György Rozgonyi Andrásné Szabó Zsófia Zeleiné Asztalos Katalin Berkes Anna igazgató

4 ELŐSZÓ A Remetekertvárosi Általános Iskola tantestülete elkészítette az intézmény hatékony működését segítő második, módosított és kiegészített változatát. A feladat elvégzésének több aktualitása is volt. Az intézmény vezetőjének személye augusztus 1-től megváltozott és ezzel egyidejűleg a szervezet átalakulása is megkezdődött. Kialakult a vertikális folyamatszabályozás az iskola működésében és a szakmai tartalmak kezelésében is. A korábban Kovács Edit igazgatóhelyettes irányításával és a munkaközösség-vezetők bevonásával elkészült ot a tanév kezdete óta felülvizsgáltuk, és a jogszabály által előírt szükséges módosításokat elvégeztük. Az aktualizálásokat megvalósító módosítás és a pedagógusok értékelési rendszerének kidolgozása a teljes tantestület munkáját dicséri. A munka folyamata és módszerei a következők voltak: A tanév elején megalakult a Minőségirányítási Csoport annak érdekében, hogy az intézményi minőségirányítási folyamatokat szakszerűbbé tegyük. A Csoport tagjai önkéntes jelentkezés alapján választódtak ki úgy, hogy az intézmény szakmai érdekszféráinak a lehető legjobban megfeleljen a csoport összetétele. A szervezeti és szakmai munkaközösségek 1-1 főt delegáltak. A csoport vezetőjét képzettsége alapján az intézményvezetés bízta meg a feladattal. Vezetője: Tagjai: Horváthné Ivony Ágnes tanító, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 836/2006.) az Iformatika és matematika munkaközösség képviselője. Bartus Noémi tanár, minőségügyi szakértő, (szakirányú továbbképzési okl.sz: 797/2006.) a Társadalom és művészet Munkaközösség vezetője, a Szervezeti munkaközösség képviselője Bereczky Réka tanár a Nyelvi munkaközösség képviselője Papp Istvánné tanár a Természettudományi munkaközösség képviselője Dr. Reök György, a Fejlesztő Csoport vezetője és képviselője, iskolapszichológus Rozgonyi Andrásné tanár, a Társadalom és művészet munkaközösség képviselője Szabó Zsófia tanító a Szervezeti munkaközösség Napközis csoportjának képviselője Zeleiné Asztalos Katalin tanító, az Egészséges életvitel munkaközösség képviselője. Alkalmanként segítette a csoport munkáját Dr. Fábiánné Debreczeni Anikó tanár, mint értékelési szakértő ( Ig.sz: ).

5 Külső szakértőként szupervizori feladatkörben a csoporttal rendszeresen konzultált B.Sipos Gabriella minőségügyi szakértő (Ig.sz.: ) Az intézményvezetést az igazgató képviselte a munka folyamatában. A Program grafikai és szerkesztési munkáit Báthory Gabriella informatika tanár kolléga végezte. A módosítások és a teljesítményértékelés elkészült termékeit a Csoport tagjai, mint a munkaközösségek képviselői ismertették a kollégákkal, majd az esetleges változtatásokat, javaslatokat a Minőségügyi Csoportban újratárgyalták, módosították. Az elkészült teljes anyagot tantestületi értekezleten megvitattuk, módosítási javaslatokat tettünk és a Csoportban újrafogalmazták. A végleges változatot a tantestület március 27-én elfogadta. A tantestület a fenti módszerek alkalmazásának köszönhetően a teljes folyamatot figyelemmel és munkával végigkísérte, ezáltal az elkészült anyagot ismeri és a megvalósításával egyetért. A szükséges kiegészítések az 5. MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS c. fejezetben találhatóak az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.7., 5.8., 5.9., és az pontban. A elkészítése nagy volumenű munka volt. Szeretném kifejezni köszönetemet minden kollégámnak a felelősségteljes, szakszerű munkáért! Köszönöm a II. Kerületi Önkormányzat Művelődési és Sport Irodája munkatársainak a szakmai konzultációkat, valamint a rendelkezésünkre bocsátott szakmai anyagokat! A következő évben fő feladatunk a tervezett folyamatok elindítása, kipróbálása, korrekciója, bevezetése. Ehhez kívánok mindannyiunknak jó egészséget, türelmet! Budapest, március 30. Berkes Anna igazgató

6 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ AZ ÖMIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ TARTALMI EGYSÉGEI KÜLDETÉSNYILATKOZAT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA Minőségpolitikai nyilatkozat Kiemelt oktatási területeink Nevelési elvek (Pedagógiai Program/Nevelési Program) Minőségcélok II. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A VEZETÉS FELELŐSSÉGE Jogi követelmények Stratégiai tervezés Éves tervezés Vezetői ellenőrzés Éves értékelés tanévzáró értekezleten A MIR működtetése Dokumentumok kezelése PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS Kommunikáció a partnerekkel Panaszkezelés PR tevékenység Nyomon követés, beválásvizsgálat NEVELÉS-OKTATÁS A pedagógusok együttműködése A csoport vezetéséért felelős pedagógus szerepe A tanulás támogatása Az 1. osztályosok beiskolázása Nevelés- oktatás közös követelményeinek érvényesítése Az adott csoport / osztály előrehaladására vonatkozó éves tervezés Erőforrások Emberi erőforrások Továbbképzési rendszer Tárgyi erőforrások Beszerzési terv Gazdasági és pénzügyi folyamatok Pályázatfigyelés, pályázás menete Tankönyvtámogatás és rendelés menete MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS Az ellenőrzés, mérés és értékelés alapelvei, célrendszere, hasznosítása, vonatkozási területe Az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer területei Vezetők teljesítményértékelése A vezetők értékelésének szempontjai, minősítése... 96

7 5.4. Pedagógusok teljesítményértékelése A pedagógusok értékelésének szempontjai, minősítése Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelése A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak értékelésének szempontjai, minősítése Partneri igény és elégedettségmérés A tanulók értékelése A tanulók országos mérése és értékelése, eredményeinek figyelembe vétele A külső mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi értékelése A teljes körű intézményi önértékelés A mérési-értékelési rendszer panaszkezelés rendje Belső audit Megelőzés, helyesbítés BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY Biztonságos munka- és tanulási körülmények biztosítása Szemléletformálás, prevenció Érvényességi rendelkezések Nyílvánosságra hozás terve

8 I. Általános rész 1. AZ ÖMIP INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ TARTALMI EGYSÉGEI Kerületi alapelvek - az átlagtól eltérő, viselkedés- és/vagy teljesítmény-problémákkal küzdő gyermekek ellátása, a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján; - a felzárkóztatás és tehetséggondozás kiemelt kezelése; - segítségnyújtás a mentális problémák megoldásához; - az esélyegyenlőség megteremtése; - a prevenciós tevékenységek erősítése; - a nevelési, oktatási feladatok színvonalas ellátása, fejlesztése; - a pedagógus szakma fejlődésének, módszertani megújulásának támogatása; - az oktatás tárgyi feltételeinek javítása; - az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, kiszélesítése, - a tanulási, kommunikációs, kooperatív képességek fejlesztése; - az idegen nyelven való kommunikációs képesség elősegítése; - a környezeti és egészséges életmódra nevelés előtérbe helyezése; - hatékony gyermek- és ifjúságvédelem - hatékony gazdálkodás Minőségi célok, feladatok Minőségi célok Az intézmények által meghatározott szakmai programok megvalósulásának eredményességi mutatói legalább 70 %-os elégedettséget mutatnak. Minden intézmény - az igényeknek megfelelően biztosítja az esélyegyenlőséget a kiemelkedő tehetségű, a tanulási nehézségekkel, valamint a magatartási problémákkal küzdő gyermekek számára. Az intézmények ös továbbképzési terveiben prioritást kapnak a modernizációs pedagógia tanulásszervezési és tanítási - tanulási módszerei (kooperatív tanulás, projekt, a nem szakrendszerű oktatásra felkészülés). A továbbképzési keret 70%-os felhasználása erre a célra történik. Feladatok Rendszeres partneri igényfelmérés (nyomonkövetés, egyeztetés a szakmai elvárásokkal, korrekció). Hatás- és hatékonyságvizsgálat. Az átjárhatóság és a folytathatóság elvének érvényesítése. A folyamat szabályozásának elkészítése a PSZSZ-el közösen, a MI felügyelete mellett. Tudatos továbbképzési tervek készítése.

9 Minőségi célok Az intézmények minőségirányítási rendszere biztosítja az nevelési-oktatási folyamat hatékonyságát és hatásosságát. Feladatok Az intézmények PDCA ciklus működtetésével, önellenőrzési rendszer működtetésével folyamatosan figyeljék kitűzött céljaik megvalósulását. Minden intézmény legalább négyévente végezzen átfogó önértékelést, ez legyen alapja a fenntartói ellenőrzéseknek, értékeléseknek. Minden intézmény alakítsa ki mérésiellenőrzési-értékelési rendszerét, alapul véve a kerületi koncepciót. Az idegen nyelv tanítását a tanulók szükségletei határozzák meg. Használható és továbbfejleszthető idegen nyelv oktatása. Állami nyelvvizsgák minél nagyobb számban való letétele. A kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása (használható nyelvtudás). Tanárok továbbképzése, külföldi cserekapcsolatok keresése, anyanyelvi környezetben nyelvgyakorlás szervezése.

10 Az intézménnyel kapcsolatos általános minőségcélok Feladatok A kerettantervek felhasználásával készített pedagógiai programok jogszabály szerinti bevezetése, későbbi beválásának folyamatos figyelemmel kisérése Az oktatás tartalmának és kínálatának fejlesztése Sikerkritériumok, várható eredmények Tanügyigazgatás tudatos tervezése, tantárgyi követelményeknek valómegfelelés Változó elvárásoknak való megfelelés, alkalmazkodás Módszerek, eljárások Tervezés éves lebontásban; ellenőrzés, értékelés Innovációs programok, idegen nyelvi órák, informatikai-, művészeti foglalkozások Felelősök, közreműködők Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők, szaktanárok Munkaközösségek szaktanárok, tanítók Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Tanév kezdése előtt Folyamatosan Kommunikációs alapkészségek, értelmi, szociális képességek fejlesztése Tehetségekkel és a hátrányos helyzetűekkel való egyenrangú törődés Az esélyegyenlőséget, esélyteremtést segítő, biztosító oktatási, nevelési formák alkalmazása Tankötelezettség teljesítése Továbbhaladáshoz szükséges alapismeretek, alapkészségek megfelelő szintű alkalmazása Egyéni tanulási út biztosítása, versenyeken eredményes szereplés Egyéni bánásmód elvének érvényesítése, nevelőtestületi egységes elv érvényesülése Tanulói továbbhaladás, átjárhatóság biztosított Tanulási módszerek tanítása, csoportbontásban történő oktatás, nívócsoportos oktatás Differenciált, egyéni személyiség- és készségfejlesztés tanórán és tanórán kívül, szakkörök, önképzőkörök Motivációs jellegű felzárkóztató foglalkozások. A gyengébb képességűek egyéni fejlesztése Tanítók, napközis nevelők, szaktanárok Osztályfőnökök, szaktanárok, napközis nevelők Pedagógus közösség Igazgató Folyamatosan Év közben folyamatosan, nyáron alkotótáborban Tanév folyamán Folyamatosan

11 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Módszerek, eljárások Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Napközbeni, napközis ellátás biztosítása Pályaorientáció, pályaválasztás segítése Nevelési feladatok teljesítése a pedagógiai programban foglaltak szerint A társadalmilag hátrányos helyzetű fiatalokkal és, a különleges ellátást igénylő tanulókkal való foglalkozás Tantárgyi értékelés iskolai rendszerének felülvizsgálata, korrekciója Nincsenek csellengő gyermekek, a másnapi tanórákra biztosított a felkészülés Tanulók, szülők naprakész információkat kapnak a lehetőségekről az egyéni életpálya tervezéséhez, és az azzal összefüggő továbbtanulási döntéshez Egészséges életmód kialakítása, tanulói közösségi tevékenységek számának növelése, szociális érzékenység, magatartás és viselkedéskultúra fejlesztése, hogy a mindennapi életben is szokássá váljék. Biztosított a képzésük, fejlesztésük. A gyerekek a folyamatos fejlesztések eredményeként igény esetén bejutnak a középfokú oktatási intézményekbe. Elfogadott, egységes lesz az adott intézményben a törvényi változások miatti korrekció után Együttműködés a közművelődési intézmény munkatársaival, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében Intézmények együttműködése, pályaválasztási tanácsadó, önismereti tesztek, iskolalátogatások, továbbtanulási orvosi vizsgálat Mindennapos testmozgás, osztálykirándulások, diákönkormányzati tevékenységek; iskolaegészségügyi ellátás megszervezése, közéletiségre nevelés a diákönkormányzat munkájában Hátránykompenzáció. Fejlesztésüket szolgáló speciális programok alkalmazása. Együttműködés a Családsegítő Szolgálat munkatársával és a Nevelési Tanácsadóval. Logopédiai ellátás, gyógytestnevelés biztosítása. Tantárgyak követelményrendszerének áttekintése, a közoktatási törvény alapján Napközis nevelők, osztályfőnökök, szabadidő-szervező, könyvtáros tanár Osztályfőnökök, iskolai pályaválasztási felelős Igazgató, nevelőtestület, szülői munka-közösség, patronálói közösség, védőnők Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök, Családsegítő Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, szülő Igazgató, szaktanárok, tanítók Tanév folyamán, napközis táborokban Folyamatosan, 5-8-ig minden évfolyamon Folyamatosan Tanév folyamán, igény szerint nyári szünetben is Tanévkezdés előtt

12 Feladatok Sikerkritériumok várható eredmények Módszerek, eljárások Felelősök, közreműködők Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő A pedagógiai program éves lebontása, önértékelési rendszer kidolgozása A pedagógiai program végrehajtásának értékelése, reális helyzetkép kialakítása Folyamatszabályozás, fejlesztési területek minőségközpontú elemzése, Partnerekkel való kapcsolattartás módjainak kidolgozása, újraértelmezése Igazgató, programkészítő pedagógusok június 30. A humán erőforrás újabb hosszú távú tervének elkészítése Pedagógusok kompetenciájának növekedése pl.: a különleges ellátást igénylőkkel és a hátrányos helyzetűek fejlesztésével foglalkozóknál, új módszerek megismerése Továbbképzési terv, beiskolázási terv, gyógypedagógus, logopédus, fejlesztőpedagógus, jelentkezés, elfogadás, szükség szerint Igazgató 277/1997 (XII. 22) Kormányrendelet szerint A taneszköz-ellátottság fejlesztése Az ellátottság közelíti a rendeletnek való megfelelést Taneszköz-ellátottság áttekintése, ésszerű igények felmérése, pályázatírás a fejlesztésre Igazgató, gazdaságvezető, munkaközösség-vezetők Tanévkezdés előtt Az intézmény-értékelési, minőségirányítási rendszer stratégiájának lebontása Társadalmi, szakmai kapcsolatok szélesednek Nevelési területek számbavétele, prioritások állítása Minőségi körök vezetői, partnerek képviselői Tanév elején Intézményi együttműködés Kölcsönös kapcsolat kialakul, állandósul; megismerik egymás követelményeit; részt vesznek egymás rendezvényein, versenyein; sikeres beiskolázás Társintézményekkel szakmai tapasztalatcsere: óvodákkal, közművelődési intézményekkel, egészségügyi, gyermekjóléti intézményekkel középiskolákkal; nyílt napok Igazgató, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, tanítók Folyamatosan, az aktuális intézménynél

13 Feladatok Kapcsolattartás a szülőkkel, fenntartóval, partnerekkel Sikerkritériumok várható eredmények Egységes szemlélet alakul ki a szülői ház és iskola között Módszerek, eljárások Szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás, szülői fórumok Felelősök, közreműködők Igazgató helyettes, szülői munkaközösség-vezető, osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő Tanévben folyamatosan Hatékony gazdálkodás; osztálylétszámok kialakítása; férőhelykihasználtság tekintetében Törvény szerinti osztálylétszámok, férőhelykihasználtság a legoptimálisabb az intézkedési terv szerint Statisztikai adatok elemzése, előrejelzések prognosztizálása, évenkénti felülvizsgálata; az egy pedagógusra jutó tanulók számának aránya Igazgató, gazdasági ügyintéző Beiskolázás időszaka, minden év októbere Nevelési program felülvizsgálata Az intézményi minőségirányítási rendszer kidolgozása, a program elkészítése A kitűzött célokhoz közelít a mindennapi nevelő-oktató munka, a megvalósítás 70 %- ban teljesül Az elkészült program koherens az önkormányzati minőségirányítási programmal, ez alapján működik az intézmény minőségfejlesztési rendszere Eredményesség és hatékonyságvizsgálat; ellenőrzés, értékelés Helyzetértékelés, stratégiai cél, feladat- és időterv, ellenőrzési, mérés-értékelési rendszer. fejlesztési mutatók, partnerek elégedettségi szintje Intézményvezető, programkészítő pedagógusok Intézményvezető, minőségi körök vezetői, tagjai június 30-ig június 30.

14 Intézményünk fenntartói ellenőrzése Ellenőrzés tárgya Időszaka Végzője Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelőse Intézmények értesítésének módja Törvényességi ellenőrzés (munkaügyi dokumentáció vezetése, jogszabályok érvényesülése, tanügyigazgatás, diákjogok érvényesülése, tanulói fegyelmi ügyek dokumentációja) Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott tanügyigazgatási előadó, szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Szakmai ellenőrzés (pedagógiai program megvalósulása, a működés hatékonysága, szakmai eredményesség, gyermekés ifjúságvédelmi tevékenység, tanulói és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések) Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) Szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Pénzügyi ellenőrzés (normatív és kötött támogatások igénylése és felhasználása, költségvetés teljesítése, munkaügyi döntések költségkihatása, támogatásokkal való Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott gazdasági előadó, szakértő Hivatal belső ellenőre Minden tanév szept. 15-ig Minden év február 15-ig A MI vezetője Jegyző Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása elszámolás, intézményi pénzügyi tervezéssel kapcsolatos feladatok)

15 Az intézményrendszer értékelése Ellenőrzés tárgya Időszaka Végzője Ütemterv elkészítésének határideje Ütemterv elkészítésének felelőse Intézmények értesítésének módja Az intézményrendszer működésének teljes körű elemzése, értékelése Vezetői ciklusonként egyszer (legalább négyévente) A MI által megbízott tanügyigazgatási előadó, szakértő Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Az intézményvezető értékelése (önértékelés alapján) A vezetői ciklus legalább minden második évében Az intézményvezető írásbeli beszámolója, valamint interjú Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, az érintett intézmények írásbeli tájékoztatása Az intézményrendszer működésének elemzése, értékelése (tantárgyfelosztás, óraterv, statisztika, munkaerő-gazdálkodási terv, beiskolázási terv, pénzügyi beszámolók, jegyzőkönyvek, munkatervek Évente előre meghatározott rend szerint, melyet az MI munkaterve tartalmaz A MI által megbízott tanügyigazgatási és gazdasági előadó, Minden tanév szept. 15-ig A MI vezetője Tájékoztatás igazgatói értekezleteken, minden intézmény írásbeli tájékoztatása

16 2. KÜLDETÉSNYILATKOZAT A 3. évezred elején egy szabad, magabiztos és produktív társadalom képe vezérel bennünket, melyben az emberi méltóság, az esélyegyenlőség a testi, lelki és szociális jólét kiemelt fontosságú. A pedagógiai gyakorlatunk olyan szemléleten alapul, melyben minden gyermek a saját képességének, lehetőségeinek megfelelően kibontakozhat, melyben diákjaink egymás és a közösség iránt felelősséget éreznek, stresszmentes, biztonságos, boldog és családias légkörű iskolai környezetben nevelkednek, ahol első helyen áll az erkölcsi tartás, a hagyományápolás, a differenciált foglalkoztatás az alkotókészség és a versenyképes tudás megszerzése, fejlesztése. Céljaink megvalósításával az iskolahasználók vonzó, gyermekközpontú intézményben tanulhatnak. Iskolánkban érték az egészség, valamint a környezetünk és a természet védelme, fejlesztése! Korunk kihívásaira egyedi oktatási programokkal válaszolunk, melyekkel diákjainkat képességeik legmagasabb szintjére fejlesztjük. Sajátosságaink: Az informatika tantárgyban alapfokú szövegszerkesztést tanítunk, Angol nyelvből Pitman nyelvvizsgára készítünk fel, A technika tantárgyban kötést horgolást, szövést fonást és sütés főzés ismereteket tanítunk, Gimnáziumi előkészítő foglalkozásokat indítunk magyar, angol és matematika tantárgyakból. Iskolánk otthont ad Esti Gimnázium részére is. A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek. Seneca

17 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA 3.1. Minőségpolitikai nyilatkozat A Földet nem őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön gondolat vezérli, a természet-, környezet- és egészségvédelem terén nagy hagyományokkal rendelkező iskolánk minden tevékenységét. Minőségpolitikánk elemei Biztonság: intézményünk biztonságot nyújt a gyermeküket iskolánkba beírató szülők és gyermekeik számára úgy tárgyi, mint személyi és szakmai értelemben. Megbízhatóság: intézményünk és pedagógusai, alkalmazottai a megtervezett és meghirdetett Pedagógiai Program és egyéb belső szabályozásokban foglaltaknak megfelelően tervezik, végzik mindennapi munkájukat. Szakmai hozzáértés: iskolánk vezetői, pedagógusai szakmai felkészültségük alapján, szakszerű intézményi működést képesek biztosítani, szakszerűen képesek fejleszteni iskolánk nevelési-oktatási koncepcióját, szakszerűen tudnak ismereteket átadni, képességeket fejleszteni. Konfliktuskezelés: iskolánk alkalmazottain keresztül szervezett formában biztosítja partnerei számára az elérhetőséget; problémák, konfliktusok esetén érdemi választ ad; az előforduló hibák kiküszöbölésére a megfelelő lépéseket megteszi. Partnerközpontúság: intézményünk rendszeres partneri elégedettség-mérések alkalmazásával, partneri igényfelmérések végzésével, Szülői Fórum működtetésével, gyűjti be információit az elvárásokról, igényekről, melyeket folyamatos fejlesztései során elégít ki. Kommunikáció: intézményünk a kiépített kommunikációs-, információs rendszerén keresztül képes biztosítani a párbeszéd folyamatosságát partnereivel. Hatékonyság: intézményünk biztosítja a saját hatáskörébe tartozó területek hatékony működtetését; pedagógusaink tevékenységükkel jelentős hozzáadott értéket hoznak létre. Minőségközpontúság: folyamatos fejlesztéssel növeljük a nevelés-oktatás színvonalát, ennek érdekében minőségirányítási rendszert működtetünk

18 3.2. Kiemelt oktatási területeink 1. Természet-, környezet- és egészségvédelmi Zöld program: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Nevelési Program, Helyi Tanterv/ Környezetnevelési program, iskolai óraterv, tantervek/) 2. Számítástechnika oktatás: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Helyi Tanterv/iskolai óraterv, szám.techn. tanterv/) 3. Idegen nyelv oktatás: kötelező tanórai választható tanórai foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/iskolai óraterv, angol tanterv/) önköltséges második idegen nyelv oktatása 6. évfolyamtól 4. Természetismeret: kötelező tanórai választható tanórai tanórán kívüli foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/ adott tantervek Nevelési Program/ Környezetnevelési program) 5. Szövegértelmezés: kötelező tanórai választható tanórai foglalkoztatások keretében (Helyi tanterv/ iskolai óraterv, szövegértelmezés és tantárgyi tantervek/)

19 3.3. Nevelési elvek (Pedagógiai Program/Nevelési Program) A pedagógiai alapelvek A pedagógiai alapelvek olyan normatív jellegű ajánlások, elvárások, követelmények, amelyek a kívánt pedagógiai hatást jelentősen elősegítik. Adott esetben a megfelelő pedagógiai alapelv érvényesülése nélkül el sem érhető a pedagógiai cél. Ebből következően a pedagógusnak nem ritkán válogatnia, súlyoznia kell az alapelvek között / akárcsak a módszerek és a feladatok esetében /, hogy mikor melyikre van nagyobb szükség. A legtöbb alapelv azonban olyan általános követelmény, amely - valamilyen szinten - mindenkor jelen kell legyen a pedagógus munkájában. A pedagógiai gyakorlatban bevált, nagyszámú alapelv közül iskolánk az alábbiakat preferálja, összhangban a pedagógiai célokkal: 1. Az őszinte pedagógiai alapviszony biztosítása. Ezen belül: a gyermek iránti őszinte érdeklődés, a személyes odafordulás, empátia, partnerként kezelés, türelem, pedagógiai tapintat, segítőkészség, a bizalomra, kölcsönös megértésre és tiszteletre alapozó kapcsolattartás. 2. A komplexitás elve. Ezen belül: a biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők hatásának állandó figyelembevétele. 3. Az aktivitás elve. Ezen belül: a gyermek saját aktivitásának / tapasztalati, élményszerző, felfedező tevékenységének / folyamatos elősegítése, a pedagógus-gyermek kölcsönös interaktivitásának és a társas interaktivitás biztosítása, visszacsatolás-visszajelzés mellett. 4. Pozitív pedagógia. Ezen belül: a gyermek adottságai, fejlettsége, aktuális állapota által meghatározott mindenkori keretek között a legjobb teljesítmények figyelembevétele, értékelése, kiemelése a képességek-készségek közötti transzfer-hatásokra és a személyiségdinamikára alapozva, mint indirekt motiválás. A jutalmazás preferálása a büntetéssel szemben. Hit a gyermekben. 5. A motiválás. Mint az indirekt pedagógiai hatásközlések királynője, nagyon sok forrásból táplálkozik, amelyeket folyamatosan ki kell aknázni, mivel csakis ez az út vezet az ismeretek és képességek magas szintű birtoklásához és alkalmazásához. 6. Igényesség. Mindenekelőtt a saját pedagógiai munkával szemben, de egyszersmind a gyermekkel szemben is / munkájával, magatartásával, teljesítményével /, amely túl kell mutasson a felszínen, a külsőségeken, a látszaton, és valódi értékeket kell közvetítsen. 7. A személyes példaadás. Ezen belül: a pedagógus mindenkori magatartását hassa át a tudat, hogy mintát, példát, - s egyben okot és érvet - ad a gyermek számára minden téren. A pozitív példák hatásmechanizmusánál vegye figyelembe a látens, nem tudatos tanulás - kevés látványos megnyilvánulással járó, időben elnyúló - folyamatait. 8. Holisztikus szemlélet. Ezen belül: mind a tantárgy oktatásában, mind a nevelési tevékenységben elengedhetetlen a rálátás a nagyobb egészre, a teljesség figyelembevétele, a felé való törekvés, legyen bár szó tantárgyon belüli, vagy tantárgyak közötti koordinációról, tematikus integrációról, környezetvédelemről, vagy személyiségfejlesztésről. 9. Elengedett kéz. Ezen belül: a szükséges segítség megadása, majd fokozatos önállósítás, a kezdeményezőkészség, az önfejlesztés, az önnevelés kibontakoztatása. 10.Optimális terhelés. Ezen belül: a legközelebbi fejlődési zóna mindenkori figyelembevétele a gyermeknél /valamint az aktuális állapoté /. 11.Naprakészség. A legújabb, megbízható ismeretek, módszerek alkalmazása

20 3.4. Minőségcélok 1. Környezeti és általános nevelési-oktatási feladataink olyan színvonalon végzése, mely lehetővé teszi kettő legalább a kerületi szabályzóknak megfelelő létszámú első osztály indítását. 2. Környezet-, természet- és egészségvédelmi Zöld programunk tanórán kívüli keretekben szervezett programjaiba a tanulók 100%-a kapcsolódjon be. 3. A komplex-környezetvédelmi belső mérésünk eredménye javuló tendenciát mutasson. 4. Külső méréseink eredményei legalább a korábbi mérések értékeit érjék el (budapesti átlag feletti értékek). 5. A PITMAN Qualifications Gyermek Nyelvvizsga szintjét a tanulók 50%-a érje el a 8. évfolyam végéig (az elkövetkező három éven belül kívánjuk elérni). 6. A PITMAN Qualifications Gyermek Nyelvvizsga szintjét jelző próbavizsgán résztvevők 90 %-a legyen sikeres. 7. A 8. évfolyamot befejező tanulóink közül gimnáziumba, illet szakközépiskolába jelentkezők aránya legalább 95% legyen. 8. A 8. évfolyamot befejező tanulóink közül gimnáziumba, illet szakközépiskolába felvettek aránya legalább 90% legyen. 9. A tanulói elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson iskolaátlagban. 10. A szülői elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson iskolaátlagban. 11. A dolgozói elégedettség-mérés minden kérdésben legalább 70%-os elégedettséget mutasson valamennyi dolgozó átlagában. 12. A dolgozói elégedettség-mérés a minőségirányítási rendszer 100%-os ismertségét és legalább 80%-os elfogadottságát jelezze. További szervezeti céljaink 1. Alkalmazottaink jól felkészültek, az új módszerek alkalmazására készek, megújulásra képesek legyenek 2. Alkalmazottaink mindennapi munkájuk során legyenek elkötelezettek a minőség iránt, segítőkészek partnereikkel szemben 3. Ideális munkakörülményeket teremtünk, és azt folyamatosan fejlesztjük

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók MIN GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN MINŐSÉGFEJLESZTÉS STANDARDJAI A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítették: Hegyesi Gábor Komár Mária Pál Tibor Póti Viktória MIN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 25/1. oldal 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben