MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a évi zárszámadásról. 867.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867."

Átírás

1 MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Tv /1/ bekezdése, valamint az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Tv alapján Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzata évi gazdálkodásának végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés bevételi előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben meghatározott részletezés szerint állapítja meg e Ft-ban /2/ A bevételek részletezését költségvetési címenként, szakfeladatonként a 2. számú melléklet, működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet, a normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását 4. számú melléklet tartalmazza. /1/ A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés kiadási előirányzatának teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott részletezés szerint állapítja meg e Ft-ban /2/ A kiadások költségvetési címenkénti, ezen belül kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. /3/ A pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. /4/ A társadalmi és szociálpolitikai juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. /5/ A felhalmozási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerinti részletezésben a beruházási kiadásokat e Ft a felújításokat e Ft összeggel hagyja jóvá a képviselő-testület. A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát a 9. számú mellékletben foglaltak szerint e Ft 3. 1

2 összeggel hagyja jóvá. 4. /1/ A zárás a Szlovák Önkormányzat 13/2008. (II.26.) SZNÖ határozatával elfogadott zárszámadását e Ft bevétellel 600 e Ft kiadással e Ft pénzmaradvánnyal tartalmazza. /2/ A zárás a Román Önkormányzat 4/2008. (II.25.) RKÖ határozatával elfogadott zárszámadását e Ft bevétellel e Ft kiadással 2 e Ft pénzmaradvánnyal tartalmazza. 5. A képviselő-testület Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának ténylegesen foglalkoztatott létszámadatait a 10. számú melléklet szerint fogadja el. A 11. számú melléklet, tájékoztató jelleggel tartalmazza az Önkormányzat évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását Az Önkormányzat által kivetett helyi adók évi kivetése és beszedése tájékoztató jelleggel a 12. számú mellékletben szerepel. 8. Nagyközségi Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 13. számú melléklet részletezettek szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján. 9. Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának többéves elkötelezettsége: nincs 10. Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának hitelállománya nincs 11. Közvetett támogatások: - Szemétdíj támogatás 300 e Ft 2

3 12. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Medgyesegyháza, március 19. Dr. Nagy Béla polgármester Gácsér Béla jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése március 27-én megtörtént. Gácsér Béla jegyző 3

4 1. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez BEVÉTELEINK ALAKULÁSA: (Ezer Ft-ban) Ssz Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges % 1. Normatív állami támogatás ,0 2. Normatív módon elosztott,kötött felhasználású támogatások ,0 3. Személyi jövedelemadó helyben maradó része ,0 4. SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére ,0 5. SZJA normatív módon elosztott része ,0 6. Gépjármű adó ,2 7. Termőföld bérbeadása ,0 8. Késedelmi pótlék bevétel Talajterhelési díj TB Alapból átvett pénzeszköz ,5 11. Működési bevétel ,2 12. Egyéb önkormányzati bevétel ,6 13. Központosított előirányzatok ,0 14. Helyi iparűzési adó ,5 15. Fejlesztési feladatok támogatása ,7 16. Hosszú lejáratú értékpapír ,0 17. Hátr. helyz. kistérs. felzárkóztatása ,0 18. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ,3 19. Támogatás ért. működési bevét ,5 20. Hitel felvétel Pénzmaradvány ,0 Összesen: ,8 Kiadásaink alakulása: (Ezer Ft-ban) ssz Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges % 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,2 3. Dologi kiadások ,8 4. Pénzeszközátadás és egyéb támogatás ,8 5. Felújítás ,9 5. Felhalmozási kiadások ,5 6. Tartalék Összesen:

5 2. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Működési bevételek részletezése szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat megnevezése Eredeti Módosított Tényleges 1. Helyi közutak fenntartása Kábel televízió üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartási feladatok Általános Iskola Labor Szociális otthon Házi segítségnyújtás Idősek klubja Művelődési Ház és Könyvtár Fürdő és strandszolgáltatás

6 6

7 3. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett SZJA elszámolása Költségvetési Sorszám Állami hozzájárulás jogcíme tv.sz. Évközi lemondás Tényleges felhaszn. Év végi eltérés mut. szám hozzájár. mut. szám hozzájár. mutatósz. hozzájár. mutatósz. hozzájár. 1. Községek általános feladata Tömegközlekedéi feladatok Lakott külterület Lakossági folyékony hulladék Társadalmilag elmaradott település Pénzbeni természetbeni ellátások Lakáshozjutás támogatása Szociális és családsegítés alapellátás Szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti Szociális étkezés Házi segítségnyújtás 2006-ban Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Idősek klubja Szociális otthon Óvodai nevelés Iskolai 1-4 évfolyam Iskola 5-8 évfolyam Közoktatási alap 4 hó óvoda Közoktatási alap 4 hó óvoda Közoktatási alap 4 hó óvoda Közoktatási alap 4 hó óvoda Közoktatás

8 i alap 4 hó iskola 25. Közoktatási alap 4 hó iskola Közoktatási alap 4 hó iskola Közoktatás i alap 4 hó iskola Közoktatási alap 4 hó iskola Közoktatási alap 4 hó iskola Napközis tanulószoba Iskolotthonos oktatás Iskola otthonos oktatás Kisebbségi oktatás Pedagógiai szakmai szolgáltatások Bejáró gyerekek óvodában Bejáró tanuló 1-4 évfolyam Bejáró tanuló 5-8 évfolyam Kozoktatás kieg. Óvoda társ Közoktatás kieg iskola 1-4 évfolyam Közoktatás kieg. 5-8 évfolyam Gyógypedagógiai óvodás Gyógypedagógiai nevelés 1-4 évfolyam Gyógypedagógiai nevelés 5-8 évfolyam Gyógypedagógiai kiegészítő Gyógypedagógiai kiegészítő Gyógypedagógiai kiegészító 5-8 évf % beteg gyermek étkeztetés % 3 v. több gyerek étkeztetés % étkezés 5 évf. rgyv Ingyenes étkezés óvodában Ingyenes étkezés 1-4 évfolyam Általános tankönyv Ingyenes tankönyv tartós beteg Ingyenes tankönyv sajátos igényű

9 tanulók 55. Ingyenes tankönyv rendsz. gyvt kedv Ingyenes tankönyv 3 v. több gyermek Helyi közművelődési feladatok Összesen: sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása Állami hozzájárulás jogcíme Költségvetési tv.sz. Évközi lemondás Tényleges felhaszn. Év végi eltérés mut.szá m hozzájár. mut.szá m hozzájár. mutatósz. hozzájár. mutatósz. hozzájár. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása Pedagógus továbbképzés szakvizsga 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Összesen: sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez 9

10 10

11 Megnevezés Személyi juttatás Munkált.járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átad. Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Kiadások összesen Előir. Tényl Telj. Előir. Tényl Telj. Előir. Tényl Telj. Előir. Tényl Telj. Előir. Tényl Telj. Előir. Tényl Telj. Előir. Tényl Telj % % % % % % %. 1.Igazgatási tevékenység % % % Szennyvíz % 2. Parkfenntartás % % 3. Közutak üzemeltetése % % 4. Saját ingatlan üzemeltetése % % 5. Város és községgazdálk % % % % 6. Települési vízellátás % % 7. Köztemető fenntartása % % 8. Közvilágítási feladat % % 9. Állategészségügyi szolgálat % % 10.Rendszeres pénzbeni ell % % % 11. Munkanélküli ell % % 12.Eseti pénzbeni ell % % 13. Gyermekvéd.eseti ell % % 14. Szennyvízelvezetés és kez % % 15.Egyéb kulturális tevékenys % % 16.Sportcélok és feladatok % % 17.Köztisztasági tevékenység % % 18.Környezetvédelem kiadásai 400 0% % 19.Fürdő és strandszolgáltatás % % % % 20.Szlovák nemzetiségi ÖK % % 21.Román nemzetiségi Ök % % 22. Képviselő választás % % 0 0 Működési kiadások: % % % % % Fejlesztések % % % % % % Működési Tartalék 0 0 Fejlesztések,tartalékok % % % 0 0 0% Összesen: % % % % % % % % % %

12 6. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Pénzeszközátadás, egyéb támogatások részletezése Ssz. Támogatás jogcíme Összeg 1. Házi orvosok és gyermekorvos támogatása Ügyeleti díj Sani. Med Trans Kft Gyerekorvos készenléti díj, iskola eü. feladatok 237 Bűnmegelőzés és Vagyonvédelmi Egyesület 4. támogatás Sport Egyesület támogatása Fiatal házasok első lakásszerzésének 6. támogatása Ösztöndíjak 730 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 8. (buszbérlet) 610 Összesen:

13 7. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Önkormányzatok által folyósított ellátottak részletezése Ssz. Támogatás jogcíme Összeg 1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély (közsegély) Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorultságtól függő ellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Köztemetés Közgyógyellátás Étkeztetés támogatása Házi segítségnyújtás Természetben nyújtott szociális ellátás Összesen

14 8. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Felújítási kiadások részletezése célonként S.sz. Felújítási kiadás jogcíme Összeg 1. ROP Iskola felújítás Sporttelep felújítás Ktv számítógép felújítás Hivatal számítógép felújítás Iskola fénymásoló felújítás Öno épület felújítás Ktv kamera felújítás 86 Összesen: Beruházási kiadások részletezése célonként S.sz. Beruházási kiadás jogcíme Összeg 1. Művelődési Ház Licence program Várossá nyilvánítási tanulmány Járdaépítés Bánkút Díszburkolat Iskola Bánkút Dózsa út Rákóczi u. járda Hivatal számítógép beruházás Ktv Lcd monitor Rop Iskola számítástechnikai gépek Művelődési Ház számítógép vásárlás Művelődési Ház 3 db számítógép Medgyesbodzási Iskola számítógép Öno bútor vásárlás Művelődési Ház klímaberendezés Szociális Otthon szivattyú vásásrlás Szociális Otthon hűtő vásárlás Labor felszerelések Részvény vásárlás Rop Iskola berendezési tárgyak Rop Iskola számítógép vásárlás Interreg pályázat közbeszerzés lebonyolítása Szélessávú kivitelezési terv készítés Összesen:

15 9. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁSA Megnevezés Előző év Tárgy év 1./ Záró pénzkészlet / Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege 0 0 (+ -) 3./ Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege / Passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) / Aktív függő elszámolások záró egyenlege / Passzív függő elszámolások záró egyenlege / Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen / Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa / Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány / Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt / Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt / Módosított pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány= 1.sor 9+11.sor összege 15

16 10. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat és intézményei dolgozói létszám alakulása Sszám. Szakfeladat megnevezése Dolgozói létszám 2007 Polgármesteri Hivatal 1. Parkfenntartás 0 2. Igazgatási tevékenység Város és községgazdálkodás 5 4. Fürdő és strandszolgáltatás 4 4. Ö s s z e s e n 30 Gondozási Központ 5. Idősek otthona Háziorvosi szolgálat 1 7. Házi gyermekorvosi szolgálat 0 8. Labor 1 9. Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Családsegítő szolgálat Házi segítségnyújtás 3,5 13. Jelzőrendszeres szolgálat Támogató szolgálat Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 2 Ö s s z e s e n: 25,5 Általános Iskola és Óvoda 17. Iskola: pedagógus 26 iskolatitkár 1 pedagógiai asszisztens 1 takarító 3 karbantartó Napközi: pedagógus Óvoda: óvónő 14 gondozónő,dajka 7 6 órás kisegítő 0 20 Művelődési Ház: igazgató 1 népművelő 1 Informatikus 0 könyvtáros 1 Kábel tv.szerelő 2 takarító 1 Ö s s z e s e n : 65 16

17 Önkormányzat összesen: 120,5 11. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz. Megnevezés 2007 I. Működési bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési tám. És átengedett szja Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatér.igénybevétele 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeni juttatása 15. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 19. Tartalékok 20. Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 21. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 22. Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 24. Felhalmozási áfa visszatérülése 25. Értékesített tárgyi eszk.és immater.javak áfája 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 27. Hosszú lejáratú hitel

18 28. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 31. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk.és immater.javak után áfa befiz. 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata 38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Részvények, részesedések vásárlása 40. Tartalékok 41. Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

19 19

20 12. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez Helyi adók kivetésének és beszedésének alakulása 2007-ben Követelések részletezése Megnevezés Tárgyév Előző évi Folyó évi Érték- Összes Pénzforg. Pénzügy i Pénzügyi Előző évi Tárgyévi Összes eleji követelés előírás vesztés követelés nélküli teljesítés teljesítés követelés követelés követelés tranzakció előző állomány helyesbít. k évre tárgyévre Gépjárműad ó Iparűzési adó Összesen: Megnevezés Álllomán y az előző Kötelezettsége k részletezése Tárgyév i Év végi Összes Pénzforg. Pénzügy Előző évi i Pénzügyi Előző évi Tárgyévi Összes kötelezettsé g kötele- értékelés kötele- nélküli teljesítés teljesítés kötele- kötele- kötele- évekről helyesbítése zettség különböz. zettség tranzakció k előző évre tárgyévre zettésg zettség zettség Ip.adó feltöltés miatt Ip.adó túlfizet.miatt Összesen:

21 13. sz. melléklet a 6/2008 Ök. rendelethez KÖNYVVITELI MÉRLEG szerv megnevezése PIR-törzsszám szektor fejezet/megy e cím/alcím/ település-típus szakágazat űrlap év időszak ezer forintban ESZKÖZÖK Sorszám állományi érték Előző év Tárgyév Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 1 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 2 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) Szellemi termékek (1114., 1124.) Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , , 1327., , , 147.) Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

22 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) támogatási program előlegek (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen (49+50)

23 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési bankszámlák (32.) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62) FORRÁSOK Sorszám állományi érték Előző év Tárgyév Induló tőke (411.) Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Kiadási megtakarítás (425.) Bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

24 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, ből, 4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (94+95) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) ( ) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) helyi adó túlfizetés (4472.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, ből, 4331-ből) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, ből) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438- ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

25 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) számú önkormányzati rendelete Értény Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról Értény

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön Költségvetés 2010. 1.a. számú melléklet Adatok: e Ftban 2009. év 2009. év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek 16 043 24 161 16 675 1. Intézményi

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben