ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 43 /2014. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Előterjesztő neve: Papp István jegyző Előadó neve: Toók Gabriella igazgatási osztályvezető Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése Vezetői ellenőrzés - az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő előadó osztályvezetője Pénzügyi ellenőrzés - az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő Gazdasági vezető Törvényességi ellenőrzés - az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő Jegyző Nagykovácsi, 2014.május Az előterjesztés kiküldhető nem küldhető ki. Nagykovácsi, május 14. Polgármester 1

2 Döntést előkészítő indokolási rész Tisztelt Képviselő-testület! Előzmény: A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Tényállás: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. számú melléklete sorolja fel pontokba szedve azokat a tartalmi követelményeket, amelyek figyelembevételével a települési önkormányzatnak a Gyvt. szerinti átfogó értékelését el kell készítenie. A Kormányrendelet mellékletében meghatározott hét pontban rögzített tartalmi követelmények egy-egy fejezetcímként szerepelnek az átfogó értékelésben. Tisztelt Képviselő-testület! Felkérem Önöket, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására. Döntési lehetőség A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghozni a döntést. Nagykovácsi, május Papp István jegyző 2

3 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Nagykovácsi Nagyközség a 0 kilométerkőtől mindössze tizenöt, Budapest északnyugati határától alig hat kilométerre fekszik, a Budai-hegység egy méter magasan elterülő, méter magas hegyekkel övezett völgykatlanában. A település a népességnövekedés mértékét tekintve a dinamikusan fejlődő települések közé tartozik, lakosainak száma évről-évre emelkedik. Ennek a gyarapodó népességnek az oka egyrészt az, hogy a korábban üdülőterületnek számító Zsíros-hegy és az alatta elterülő két szántó belterületbe vonásával mintegy kétezer ingatlanon vált lehetővé a lakóház-építés, ami még évekig tartó folyamatos lélekszám-növekedéssel jár együtt. Másrészről Nagykovácsit fekvése és az a tény, hogy a település csak egy irányból érhető el, vonzóvá teszi a fiatal családok és gyermekvállalók körében, hiszen közel van a munkaés egyéb lehetőségekben bővelkedő főváros, azonban a település egy gyönyörű természeti környezetben fekvő, hegyek által körülölelt zsákfalu, amelyből kifolyólag a főváros közelsége ellenére is kristálytiszta a levegője és nincs átmenő autós forgalom. A XXI. században ezek a tulajdonságok olyan vonzerővel bírnak, hogy a 90-es években elkezdődött rohamos lakosságnövekedés után most ismét demográfiai ugrás figyelhető meg a településen. A beköltöző lakosok jelentős hányada az értelmiségi, biztos egzisztenciával rendelkező fiatal felnőttek közül kerül ki, akik jellemző módon több gyermeket is vállalnak. A nagykovácsi lakosságnak a két jellemzője az, hogy itt a legmagasabb az egy főre eső szellemi termékek aránya, hiszen rengeteg művész talál a zsákfalu nyugalmában otthonra, valamint a rendkívül magas gyermeklétszám és a több-, illetve sokgyermekes családok nagy száma. Mindezek alapján Nagykovácsi egyszerre falu és kertváros, hangulatában, megjelenésében egyaránt. A folyamatos népesség-növekedés egyrészről a jelenlegi infrastruktúra túlterhelését okozza, másrészt viszont a lakosság fiatalodását, az aktív korú és a gyermek-népesség gyarapodását hozza magával. A nagyközség állandó bejelentett lakóinak száma 2014 január 1-jén: 7481 fő, ebből a 18 év alatti korosztály: 1905 fő. Előrejelzések szerint a lélekszám néhány éven belül eléri a tízezer főt. Demográfiai adatok Nagykovácsiban január 1-jei adatok alapján: Nagykovácsi Nagyközség állandó lakosainak száma: 7481 fő Lakónépesség alakulása 0-18 éves korosztályra vonatkozóan:

4 Lakónépesség alakulása 0- éves kortól Összes (Adatforrás: Népesség nyilvántartás Nagykovácsi) Születési adatok Nagykovácsiban: év Születések száma (fő) (Adatforrás: Védőnői szolgálat Nagykovácsi) A Nagykovácsi Kispatak Óvodába beiratkozott kisgyermekek száma a 2013/2014. nevelési évre: 327 fő. A Nagykovácsi Általános Iskolába beiratkozott tanulók létszáma a 2013/2014-es tanítási évre: 471 fő. (Adatforrás: Kispatak Óvoda és Nagykovácsi Általános Iskola) 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK) való jogosultság megállapítására irányuló kérelem 2013-ban 43 db érkezett a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalba. Nagykovácsi Nagyközség jegyzője 34 család 75 gyermeke vonatkozásában állapította meg az RGYK-t, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt. ) 19. -a alapján. A kérelmek közül 9 db elutasításra került, ennek okai többnyire a jövedelmi és vagyoni helyzet-, illetve néhány esetben a lakcímváltozás volt december 31-i adatok alapján 31 család 71 gyermeke volt jogosult RGYK-ra, ebből 10 családban volt egyedülálló a szülő, a gyermekek száma pedig a következőképpen alakult korosztály szerint: 6 éves 7-14 éves éves 19- éves

5 Az RGYK alapján a családok bölcsődés, óvodás és kisiskolás gyermekei normatív állami támogatásként térítésmentes étkezésben és tankönyv ellátásban részesültek, ezen felül kétszer kaptak gyermekenként 5.800,- Ft értékben gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt augusztusában 31 család 81 gyermekére (70 kiskorú, 11 fiatal felnőtt) tekintettel ,- Ft értékben került kiosztásra a gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány novemberében pedig ez az összeg 28 család 65 gyermekére (56 kiskorú és 9 fiatal felnőtt) tekintettel ,- Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2013-ban 25 család 27 esetben részesült összesen ,- Ft összegű támogatásban. 2 kérelem elutasításra került, kiskorú gyermek hiánya miatt. Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete döntése alapján a polgármesterre átruházott hatáskör. {A Gyvt. 21. és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010. (VI. 01.) sz. Kt. rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) 14. -a alapján } 2014-től változás, hogy az önkormányzat nem különböző elnevezéssel és jogcímmel nyújt az általa megszabott kritériumoknak megfelelő rászorultaknak támogatást, hanem egységes elnevezéssel az önkormányzati segély került bevezetésre, így a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is beolvadt ebbe a támogatási formába. A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adat a szűkős anyagi helyzet. Az alacsony jövedelem sok esetben a munkanélküliség miatt anyagi tartalékkal nem rendelkező családoknál egy-egy váratlan kiadás, betegség, nem várt magasabb közüzemi számla létfenntartási gondokat okozhat, mivel ezek költségét fedezni, segítség nélkül nem tudják. b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete döntése alapján a polgármesterre átruházott hatáskör a gyermekétkeztetési díjkedvezmény megállapítása, amely kedvezményben 2013 első félévében 14 család 22 gyermeke részesült, 2013 második félévében pedig 3 család 5 gyermekére tekintettel került megállapításra a díjkedvezményre való jogosultság. A helyi rendelet 23. -ában szabályozott méltányossági alapon megállapított intézményi térítési díjcsökkentés legfeljebb 50%- os mértékű lehet, a jogosultság feltétele az alacsony jövedelmi helyzet; arra az esetre jelent méltányos megoldást, amikor egy kérelmező esetében az egy főre eső jövedelem kicsivel a jövedelemhatár fölé esik és így az RGYK már nem megállapítható. A díjkedvezmény fedezése az önkormányzat számára ,- Ft kiadást jelentett 2013-ban. Az önkormányzat költségvetési keret hiányában egyéb, törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatást nem nyújtott 2013-ban, azonban 2014-ben újdonságként bevezetésre került a babakelengye támogatás (0-6 hónapos gyermekek alacsony jövedelmű szüleinek nyújtott egyszeri támogatás), valamint a hátrányos helyzetű fiataloknak a felsőfokú tanulmányok elősegítését szolgáló havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély. 5

6 c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok A gyermekétkeztetést az óvodás gyermekek részére önkormányzatunk az óvodai főzőkonyha kapacitásával oldja meg. A főzőkonyhán a Kispatak Óvoda 5 konyhai dolgozónak biztosít munkát, ezen kívül a reggeli/tízórai, ebéd és uzsonna tagóvodákba való eljuttatásában és egyéb munkákban besegít 2 fő a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-től. A nagykovácsi Kispatak Óvoda 3 tagóvodával rendelkezik, a főzőkonyha a Dózsa György utcai tagóvodában található, innen történik a kiszállítás a Száva- és a Kaszáló utcai tagóvodába. Az általános iskolás gyermekek közétkeztetését külső beszállító biztosítja. Kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok (2013. december 31-i adatok alapján): - A nagycsaládosok (három- vagy többgyermekes családok) esetén az állam 50%-os étkezési díjkedvezményt biztosít; - Az RGYK esetén az óvodások és az 1-8. osztályos tanulók 100%-os normatív étkezési díjkedvezményben, tartósan beteg gyermek miatti emelt családi pótlékban részesülő részesülnek; - Tartósan beteg gyermek esetében (emelt családi pótlék alapján) az állam 50%-os étkezési díjkedvezményt nyújt; - Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat polgármestere hatáskörébe tartózó legfeljebb 50%-os étkezési díjkedvezményt állapíthat meg. Összesítő táblázat a kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatokról: Kedvezmény Kispatak Óvoda Nagykovácsi Nagykovácsi Nagykovácsi Általános Általános Iskola Iskola Napközi Menza Össz.: Forintban összesen évben Három vagy 105 fő 105 fő 48 fő 258 fő ,-Ft többgyermekes családok esetén 50%-os étkezési támogatásban részesült Rendszeres 12 fő 15 fő 13 fő 40 fő ,-Ft gyermekvédelmi kedvezmény alapján 100%-os támogatásban részesült Tartósan beteg gyermek miatt emelt összegű családi pótlék alapján 50%-os támogatásba részesült 1 fő 6 fő 3 fő 10 fő ,- Ft 6

7 Önkormányzati 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 205,795,- Ft határozat alapján 50%-os támogatásban részesült Önkormányzati - 1 fő 1 fő 2 fő ,- Ft határozat alapján 25%-os támogatásban részesült Összesen 119 fő 128 fő 66 fő 313 fő ,- (Adatforrás: Kispatak Óvoda és NATÜ Kft.) A fenti táblázatban nem szerepel az a 31 gyermek, akikre való tekintettel az RGYK Nagykovácsiban került megállapításra, de nem óvodás vagy kisiskolás korúak, vagy nem a helyi általános iskolába járnak. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai) b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. A települési önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást 2013-ban Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ látta el. Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ július 1-jétől a családsegítő és gyermekjóléti-, valamint a házi segítségnyújtás szakfeladatokat feladat-ellátási szerződés alapján látta és jelenleg is látja el. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás szakmailag külön egységként, az ügyek kezelésében és az adminisztrációban is egymástól elkülönítve működik. Mind a családsegítő, mind a gyermekjóléti alapellátás feladatait egy-egy főállásban dolgozó családgondozó látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat alapellátási, védelembe vételi, és egyéb feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerint a szervezés, szolgáltatás és gondozás terén biztosítja. A Szolgálat heti működési ideje 2013-ban: Heti óraszám: területi munka: hivatalos ügyintézés: team munka: félfogadás: 40 óra ebből: 13 óra 5 óra 6 óra 16 óra 7

8 A munkaidő fele része kötetlen terepmunkával: családlátogatásokkal és egyéb hivatalos elfoglaltságokkal (gyermekvédelmi tárgyalások, szakmai egyeztetések, bírósági tárgyaláson megjelenés, jelzőrendszeri megbeszélések, hivatalos levelek megírása, környezettanulmányok, adminisztráció, stb.) telt. A Gyermekjóléti Szolgálatnak 2013-ban 321 megkeresése volt és 57 szakmaközi megbeszélésen vett részt. Tárgyévben alapellátás keretében 29 gyermeket gondozott a szolgálat, tanácsadottként megjelentek száma: 50 fő. Gyermekvédelmi szakellátásban való közreműködés 6 gyermek esetében volt szükséges. Ezen felül 12 esetben kereste meg oktatási intézmény a gyermekjóléti szolgálatot 10 óra alatti igazolatlan mulasztás ügyben. Ilyenkor törvényi kötelezettség felvenni a kapcsolatot a családdal, felhívni figyelmüket az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire és megajánlani a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét. A hozott problémák tekintetében továbbra is a leggyakoribb a váláshoz kapcsolódó gyermekelhelyezést-, láthatást-, gyermektartást érintő tanulási-, magatartási- és iskolai hiányzásokkal kapcsolatos problémák. Iskolai magatartási problémák miatt négy tanuló került folyamatos gondozásba. Tárgyévben 4 általános iskolás számára biztosított a Gyermekjóléti Szolgálat korrepetálást, illetve 2 csecsemő korú kisgyermek korai fejlesztésében vett részt. A forgalmi napló adatai alapján a leggyakrabban előforduló szakmai tevékenységek az információnyújtás (119), tanácsadás (87), segítő beszélgetés (21), családlátogatás (28), hivatalos ügyekben való közreműködés (12), konfliktuskezelés, mediáció (1). Esetkör Jelzőrendszer tagjai által közvetített Átmeneti nevelésben elhelyezések száma Családba fogadás által elhelyezett gyermekek száma Igazolatlan hiányzások miatt nyilvántartásba lett véve Családi, kapcsolati problémákban érintett gyermekek száma Magatartási, tanulási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek száma Létfenntartást veszélyeztető anyagi problémákkal küzdő családokban élő gyermekek száma Korrepetálásra járt Egyéni (korai) fejlesztésben részt vett Védelembe vettek száma Esetek/gyermekek száma: 22 gyermek 6 gyermek 2 gyermek 6 gyermek 10 gyermek 6 gyermek 11 gyermek 4 gyermek 6 gyermek Nincs A Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ban 57 esetben vett részt szakmaközi esetmegbeszéléseken a jelzőrendszer tagjaival. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés az eltelt két év alatt nagyon szorossá vált. 8

9 2013 őszétől megkezdte működését a településen a Budakeszi Nevelési Tanácsadó 3 pszichológusa, ami minden gyermekekkel foglakozó intézmény számára nagyon nagy segítséget jelent április 26-án megrendezésre került az éves gyermekvédelmi konferencia. Az aktuális téma a járási közigazgatási rendszer kiépítése jelentette gyermekvédelmi változások voltak. A konferencián részt vettek Budakeszi Járási Gyámhivatal munkatársai, akik részletesen ismertették a gyámhivatalok megváltozott működését. A Gyermekjóléti Szolgálat év nyarán a helyi általános iskola rajztanára segítségével jobb-agyféltekés rajztanfolyamot szervezett a 12 évnél idősebb érdeklődőknek, amelyre nagy volt az érdeklődés. (Adatforrás: Ezüstkor Szociális Gondozó Központ) 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. Felügyeleti szervek részéről szakmai ellenőrzés évben nem volt. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). A jövőre nézve, a pénzbeli és természetbeni ellátásokra az elmúlt években is rendelkezése álló költségvetési keret biztosított, így az anyagi veszélyeztetettség remélhetően nem fog növekedni. A jelzőrendszer tagjainak felelős tevékenysége és a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ családgondozójának tevékenysége folytán a gyermekvédelemi munka színvonalának további javulása várható. A jelzőrendszerek tagjai munkájuk során megtapasztalták annak fontosságát, hogy az idejében történt cselekvés gátolja, illetve csökkenti a probléma kialakulását. 6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. Településünkön bűnmegelőzési program nem készült és a bűncselekmények száma oly mértékben elenyésző, hogy a 2013-as évben a rendőrségi nyilvántartásban nagykovácsi származású gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető nem is szerepel. Nagykovácsiban a 2012-es évhez képest jelentősen visszaesett az ismertté vált bűncselekmények száma: 2012-ben 137 eset, 2013-ban viszont csak 84 bűncselekmény vált ismertté, ezek túlnyomórészt vagyon elleni bűncselekmények voltak (lopás, lakásbetörés, rablás, kifosztás ). A bűncselekmények számának alakulásában, a bűncselekmények megelőzésében fontos szerepe van a körzeti-megbízott állandó jelenlétének és a helyi készenléti szolgálat egyedülálló színvonalon végzett tevékenységének. 9

10 Az alacsony bűnelkövetésben nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola a település kapujában található és zsákfalu révén csak egyirányú a menekülési lehetőség. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek, a civil szervezeteteknek, az egyházaknak, a helyi koordináció megteremtésében az önkormányzatoknak és a rendőrségnek. A lakosság és a fiatalkorúak bűnmegelőzési célú tájékoztatását az e célból készített kiadványok, tévéműsorok, és a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek együttműködése nagymértékben elősegíti. Az iskola tanulói részére osztályfőnöki óra keretében, a védőnői szolgálat és külsős előadók által több témakörben kerülnek megszervezésre rendszeres jelleggel szexuális felvilágosítás, drog prevenció, alkohol és dohányzás káros hatásairól szóló előadások. A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete bűnmegelőzéssel kapcsolatos iskolai fórumot szervez évente legalább egyszer bűn-, baleset- és tűzmegelőzési, vagyonvédelmi és tűzoltó ismeretekről. (Adatforrás: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság, Budakeszi Rendőrörs) 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Nagykovácsiban számos civil szervezet működik, melyek rengeteg program szervezésével, feladatok magukra vállalásával teszik szebbé, élhetőbbé a környezetünket. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2011. (XI. 29.) sz. Kt. rendelete alapján 2013-ban 16 pályázó civil szervezetet, illetve pályázati célt támogatott. A működési célú-, valamint program megvalósítását szolgáló pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek jólétét közvetve vagy közvetlenül érintő civil szervezetek a következők voltak: o A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete önkéntes munka keretében tűzoltó és polgárőri tevékenységet lát el Nagykovácsiban. Az iskolában bűn-, baleset- és tűzmegelőzési fórumokon tartanak felvilágosítást, a településen tartott rendezvényeken pedig tűzmegelőzési, tűzvédelmi és közbiztonsági feladatokat látnak el. Leggyakrabban a műszaki mentés során segédkeztek a tavalyi évben. Azon felül, hogy folyamatos segítségnyújtást biztosítottak a bajbajutottakon és a közbiztonságban prevenciót nyújtottak, a tavalyi évben a rendkívüli hóhelyzet és a dunai árvíz idején mutatták meg azt, hogy önkéntesekre szükség van. o A Crosskovácsi Sport és Környezetvédő Egyesület 2013 során is magas színvonalú edzést nyújtott a gyerekeknek a kerékpársport terén, és mindezt gyakorlatilag mindenki számára elérhetővé téve, hiszen fontos célként tűzték ki, hogy az anyagilag nehezebb helyzetben élő gyerekek is járhassanak edzéseikre. A részvételt nem anyagi szempontok, hanem szorgalom, lelkesedés és tehetség határozzák meg és nem elsősorban a versenyeredményekre koncentrálnak, hanem az egészségre, jókedvre, egymás és a természet tiszteletére és a komoly technikai felkészülésre. 10

11 o A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület sportfelszerelés vásárlására kapott támogatást. Az egyesület célja, hogy a gyerekek megszeressék a sportolást, mindennapjaik részévé váljon a rendszeres testmozgás, megtanuljanak csapatjátékosként szerepet vállalni. Az egyesület labdarugó és kézilabda szakosztállyal működik. o A Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület (NUSE) 2009-es megalakulásával az iskoláskorú gyermekek sportolási lehetősége a településen belül megoldódott. A jövőre nézve e lehetőség megtartó erejét kell erősíteni azért, hogy helyben minél több gyermek sportolási lehetősége megmaradjon ra olyan népszerű lett az egyesület a gyerekek körében, hogy több, mint 100 gyermek látogatja az edzéseket, és ennek több, mint 95 %-a igazolt versenyző. A foci edzéseket a Nagykovácsi Általános Iskola tornatermében és az Amerikai Iskolától ( American International School of Budapest ) bérelt tornateremben tartják ban a szokásos nyári tábort Balatonberényben rendezték 32 gyermek és 5 felnőtt részvételével. A rendszeres mozgás, a sport a gyermekek egészséges fejlődését, ellenálló képességét segíti. o A Nagykovácsi Zenei Alapítvány a Nagykovácsiban és környékén élő gyermekek és fiatalok részére művészetoktatást biztosít a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola (NAMI) működtetésével. Az önkormányzat kedvezményes teremhasználatot biztosít a művészeti iskola növendékinek, akik tavaly is bemutathatták tehetségüket az Amerikai Iskola színháztermében a szokásos Évzáró-, valamint a Karácsonyi Gálán. o A Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány különböző rendezvényekkel tette tartalmassá a helyi gyermekek életét. Tavasszal egy sütivásár rendezésével az Apraja-nagyja játszótér pergolájára gyűjtöttek, ősszel padig nyárbúcsúztató bográcsozást szerveztek a Nagykovácsi Síiskola területén augusztusában Nemzetközi Ifjúsági Táborban, Linumban táborozhatott 6 nagykovácsi fiatal. Az alapítvány a drogprevenció és bűnmegelőzés céljából játékos foglalkozást tartott a 8. osztályos diákoknak a nagykovácsi Általános Iskolában. o A Zsíros hegyi Kilátások Egyesület a évi Gyermeknap a Csillagfürt Parkban rendezvényt szervezte meg önkormányzati támogatásból. A gyermeknapi rendezvénynek minden évben nagy sikere van a gyermekek körében. A játszótéren való hancúrozással, sütizéssel, arcfestéssel és egyéb kézműveskedéssel tarkított eseményt az Eszter-lánc Mesezenekar tette az még tartalmasabbá. o A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Nagykovácsi Csoportjába jelenleg 75 nagycsalád tartozik. Alakulásuk célja a közösségépítésen túl az, hogy együtt tehessenek a településért, segítsék azt élhetőbbé tenni. Az önkormányzat 2 programot támogatott: az Apraja-Nagyja játszótéren megrendezett gyermeknapot és a Luca-nap az Öregiskolában programot június 15-re jótékonysági ünnepséget szerveztek az Arany János utcai Apraja-Nagyja játszótér megnyitására, amiben a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft., az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, a Nagykovácsi Természet és Környezetvédő Egyesület és számos helyi vállalkozó is segített. Ezeken kívül a csoport segítette a helyi Karitászt a húsvéti és karácsonyi adománycsomagok előkészítésében és kiszállításában, harmadik alkalommal rendezte meg hagyományteremtő céllal a Házasság hetét, a Húsvétváró játszóházat és a Luca-napot, valamint más helyi civil szervezet programjain csoportként vettek részt, erősítve az összetartozást (tavaszi nagytakarítás, civil napi gyomlálás a játszótéren). 11

12 A civil szervezeteken kívül Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatta a Nagykovácsi Általános Iskola szervezésében magtartott öko-tábort, valamit 5 helyi viszonylatban hátrányos helyzetű kisiskolást táboroztatott 2013 júniusában, Zamárdiban, a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány táborában. Nagykovácsi, május 15. Papp István jegyző HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján és a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletének figyelembevételével elkészített a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 12

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról.

IKT. SZ: 1016-5/2012. Tárgy: Átfogó értékelés Szuhakálló községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1016-5/2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Átfogó

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

9. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

9. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója)

1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat. beszámolója) tevékenységéről szóló beszámoló) Evangélikus Német Nemzetiségi Ovoda. gyermekvédelmi beszámolója) - egyéb, - a fejezete). a meg l-loffinann Szilvia Ovodavezető (.Katicabogár Ovodai Intézménye gyermekvédelmi beszámolója) 1-lumánsegítő és Szociális Szolgálat Kovács Edina Igazgató (Beszámoló 3., 6. fejezete,

Részletesebben