ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 43 /2014. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Előterjesztő neve: Papp István jegyző Előadó neve: Toók Gabriella igazgatási osztályvezető Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése Vezetői ellenőrzés - az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő előadó osztályvezetője Pénzügyi ellenőrzés - az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő Gazdasági vezető Törvényességi ellenőrzés - az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő Jegyző Nagykovácsi, 2014.május Az előterjesztés kiküldhető nem küldhető ki. Nagykovácsi, május 14. Polgármester 1

2 Döntést előkészítő indokolási rész Tisztelt Képviselő-testület! Előzmény: A települési önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Tényállás: A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. számú melléklete sorolja fel pontokba szedve azokat a tartalmi követelményeket, amelyek figyelembevételével a települési önkormányzatnak a Gyvt. szerinti átfogó értékelését el kell készítenie. A Kormányrendelet mellékletében meghatározott hét pontban rögzített tartalmi követelmények egy-egy fejezetcímként szerepelnek az átfogó értékelésben. Tisztelt Képviselő-testület! Felkérem Önöket, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására. Döntési lehetőség A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell meghozni a döntést. Nagykovácsi, május Papp István jegyző 2

3 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Nagykovácsi Nagyközség a 0 kilométerkőtől mindössze tizenöt, Budapest északnyugati határától alig hat kilométerre fekszik, a Budai-hegység egy méter magasan elterülő, méter magas hegyekkel övezett völgykatlanában. A település a népességnövekedés mértékét tekintve a dinamikusan fejlődő települések közé tartozik, lakosainak száma évről-évre emelkedik. Ennek a gyarapodó népességnek az oka egyrészt az, hogy a korábban üdülőterületnek számító Zsíros-hegy és az alatta elterülő két szántó belterületbe vonásával mintegy kétezer ingatlanon vált lehetővé a lakóház-építés, ami még évekig tartó folyamatos lélekszám-növekedéssel jár együtt. Másrészről Nagykovácsit fekvése és az a tény, hogy a település csak egy irányból érhető el, vonzóvá teszi a fiatal családok és gyermekvállalók körében, hiszen közel van a munkaés egyéb lehetőségekben bővelkedő főváros, azonban a település egy gyönyörű természeti környezetben fekvő, hegyek által körülölelt zsákfalu, amelyből kifolyólag a főváros közelsége ellenére is kristálytiszta a levegője és nincs átmenő autós forgalom. A XXI. században ezek a tulajdonságok olyan vonzerővel bírnak, hogy a 90-es években elkezdődött rohamos lakosságnövekedés után most ismét demográfiai ugrás figyelhető meg a településen. A beköltöző lakosok jelentős hányada az értelmiségi, biztos egzisztenciával rendelkező fiatal felnőttek közül kerül ki, akik jellemző módon több gyermeket is vállalnak. A nagykovácsi lakosságnak a két jellemzője az, hogy itt a legmagasabb az egy főre eső szellemi termékek aránya, hiszen rengeteg művész talál a zsákfalu nyugalmában otthonra, valamint a rendkívül magas gyermeklétszám és a több-, illetve sokgyermekes családok nagy száma. Mindezek alapján Nagykovácsi egyszerre falu és kertváros, hangulatában, megjelenésében egyaránt. A folyamatos népesség-növekedés egyrészről a jelenlegi infrastruktúra túlterhelését okozza, másrészt viszont a lakosság fiatalodását, az aktív korú és a gyermek-népesség gyarapodását hozza magával. A nagyközség állandó bejelentett lakóinak száma 2014 január 1-jén: 7481 fő, ebből a 18 év alatti korosztály: 1905 fő. Előrejelzések szerint a lélekszám néhány éven belül eléri a tízezer főt. Demográfiai adatok Nagykovácsiban január 1-jei adatok alapján: Nagykovácsi Nagyközség állandó lakosainak száma: 7481 fő Lakónépesség alakulása 0-18 éves korosztályra vonatkozóan:

4 Lakónépesség alakulása 0- éves kortól Összes (Adatforrás: Népesség nyilvántartás Nagykovácsi) Születési adatok Nagykovácsiban: év Születések száma (fő) (Adatforrás: Védőnői szolgálat Nagykovácsi) A Nagykovácsi Kispatak Óvodába beiratkozott kisgyermekek száma a 2013/2014. nevelési évre: 327 fő. A Nagykovácsi Általános Iskolába beiratkozott tanulók létszáma a 2013/2014-es tanítási évre: 471 fő. (Adatforrás: Kispatak Óvoda és Nagykovácsi Általános Iskola) 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (a továbbiakban: RGYK) való jogosultság megállapítására irányuló kérelem 2013-ban 43 db érkezett a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalba. Nagykovácsi Nagyközség jegyzője 34 család 75 gyermeke vonatkozásában állapította meg az RGYK-t, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt. ) 19. -a alapján. A kérelmek közül 9 db elutasításra került, ennek okai többnyire a jövedelmi és vagyoni helyzet-, illetve néhány esetben a lakcímváltozás volt december 31-i adatok alapján 31 család 71 gyermeke volt jogosult RGYK-ra, ebből 10 családban volt egyedülálló a szülő, a gyermekek száma pedig a következőképpen alakult korosztály szerint: 6 éves 7-14 éves éves 19- éves

5 Az RGYK alapján a családok bölcsődés, óvodás és kisiskolás gyermekei normatív állami támogatásként térítésmentes étkezésben és tankönyv ellátásban részesültek, ezen felül kétszer kaptak gyermekenként 5.800,- Ft értékben gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt augusztusában 31 család 81 gyermekére (70 kiskorú, 11 fiatal felnőtt) tekintettel ,- Ft értékben került kiosztásra a gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány novemberében pedig ez az összeg 28 család 65 gyermekére (56 kiskorú és 9 fiatal felnőtt) tekintettel ,- Ft volt. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2013-ban 25 család 27 esetben részesült összesen ,- Ft összegű támogatásban. 2 kérelem elutasításra került, kiskorú gyermek hiánya miatt. Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete döntése alapján a polgármesterre átruházott hatáskör. {A Gyvt. 21. és a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2010. (VI. 01.) sz. Kt. rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) 14. -a alapján } 2014-től változás, hogy az önkormányzat nem különböző elnevezéssel és jogcímmel nyújt az általa megszabott kritériumoknak megfelelő rászorultaknak támogatást, hanem egységes elnevezéssel az önkormányzati segély került bevezetésre, így a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is beolvadt ebbe a támogatási formába. A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adat a szűkős anyagi helyzet. Az alacsony jövedelem sok esetben a munkanélküliség miatt anyagi tartalékkal nem rendelkező családoknál egy-egy váratlan kiadás, betegség, nem várt magasabb közüzemi számla létfenntartási gondokat okozhat, mivel ezek költségét fedezni, segítség nélkül nem tudják. b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete döntése alapján a polgármesterre átruházott hatáskör a gyermekétkeztetési díjkedvezmény megállapítása, amely kedvezményben 2013 első félévében 14 család 22 gyermeke részesült, 2013 második félévében pedig 3 család 5 gyermekére tekintettel került megállapításra a díjkedvezményre való jogosultság. A helyi rendelet 23. -ában szabályozott méltányossági alapon megállapított intézményi térítési díjcsökkentés legfeljebb 50%- os mértékű lehet, a jogosultság feltétele az alacsony jövedelmi helyzet; arra az esetre jelent méltányos megoldást, amikor egy kérelmező esetében az egy főre eső jövedelem kicsivel a jövedelemhatár fölé esik és így az RGYK már nem megállapítható. A díjkedvezmény fedezése az önkormányzat számára ,- Ft kiadást jelentett 2013-ban. Az önkormányzat költségvetési keret hiányában egyéb, törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatást nem nyújtott 2013-ban, azonban 2014-ben újdonságként bevezetésre került a babakelengye támogatás (0-6 hónapos gyermekek alacsony jövedelmű szüleinek nyújtott egyszeri támogatás), valamint a hátrányos helyzetű fiataloknak a felsőfokú tanulmányok elősegítését szolgáló havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati segély. 5

6 c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok A gyermekétkeztetést az óvodás gyermekek részére önkormányzatunk az óvodai főzőkonyha kapacitásával oldja meg. A főzőkonyhán a Kispatak Óvoda 5 konyhai dolgozónak biztosít munkát, ezen kívül a reggeli/tízórai, ebéd és uzsonna tagóvodákba való eljuttatásában és egyéb munkákban besegít 2 fő a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft-től. A nagykovácsi Kispatak Óvoda 3 tagóvodával rendelkezik, a főzőkonyha a Dózsa György utcai tagóvodában található, innen történik a kiszállítás a Száva- és a Kaszáló utcai tagóvodába. Az általános iskolás gyermekek közétkeztetését külső beszállító biztosítja. Kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok (2013. december 31-i adatok alapján): - A nagycsaládosok (három- vagy többgyermekes családok) esetén az állam 50%-os étkezési díjkedvezményt biztosít; - Az RGYK esetén az óvodások és az 1-8. osztályos tanulók 100%-os normatív étkezési díjkedvezményben, tartósan beteg gyermek miatti emelt családi pótlékban részesülő részesülnek; - Tartósan beteg gyermek esetében (emelt családi pótlék alapján) az állam 50%-os étkezési díjkedvezményt nyújt; - Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat polgármestere hatáskörébe tartózó legfeljebb 50%-os étkezési díjkedvezményt állapíthat meg. Összesítő táblázat a kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatokról: Kedvezmény Kispatak Óvoda Nagykovácsi Nagykovácsi Nagykovácsi Általános Általános Iskola Iskola Napközi Menza Össz.: Forintban összesen évben Három vagy 105 fő 105 fő 48 fő 258 fő ,-Ft többgyermekes családok esetén 50%-os étkezési támogatásban részesült Rendszeres 12 fő 15 fő 13 fő 40 fő ,-Ft gyermekvédelmi kedvezmény alapján 100%-os támogatásban részesült Tartósan beteg gyermek miatt emelt összegű családi pótlék alapján 50%-os támogatásba részesült 1 fő 6 fő 3 fő 10 fő ,- Ft 6

7 Önkormányzati 1 fő 1 fő 1 fő 3 fő 205,795,- Ft határozat alapján 50%-os támogatásban részesült Önkormányzati - 1 fő 1 fő 2 fő ,- Ft határozat alapján 25%-os támogatásban részesült Összesen 119 fő 128 fő 66 fő 313 fő ,- (Adatforrás: Kispatak Óvoda és NATÜ Kft.) A fenti táblázatban nem szerepel az a 31 gyermek, akikre való tekintettel az RGYK Nagykovácsiban került megállapításra, de nem óvodás vagy kisiskolás korúak, vagy nem a helyi általános iskolába járnak. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai) b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok. A települési önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátást 2013-ban Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ látta el. Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ július 1-jétől a családsegítő és gyermekjóléti-, valamint a házi segítségnyújtás szakfeladatokat feladat-ellátási szerződés alapján látta és jelenleg is látja el. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatás szakmailag külön egységként, az ügyek kezelésében és az adminisztrációban is egymástól elkülönítve működik. Mind a családsegítő, mind a gyermekjóléti alapellátás feladatait egy-egy főállásban dolgozó családgondozó látja el. A Gyermekjóléti Szolgálat alapellátási, védelembe vételi, és egyéb feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerint a szervezés, szolgáltatás és gondozás terén biztosítja. A Szolgálat heti működési ideje 2013-ban: Heti óraszám: területi munka: hivatalos ügyintézés: team munka: félfogadás: 40 óra ebből: 13 óra 5 óra 6 óra 16 óra 7

8 A munkaidő fele része kötetlen terepmunkával: családlátogatásokkal és egyéb hivatalos elfoglaltságokkal (gyermekvédelmi tárgyalások, szakmai egyeztetések, bírósági tárgyaláson megjelenés, jelzőrendszeri megbeszélések, hivatalos levelek megírása, környezettanulmányok, adminisztráció, stb.) telt. A Gyermekjóléti Szolgálatnak 2013-ban 321 megkeresése volt és 57 szakmaközi megbeszélésen vett részt. Tárgyévben alapellátás keretében 29 gyermeket gondozott a szolgálat, tanácsadottként megjelentek száma: 50 fő. Gyermekvédelmi szakellátásban való közreműködés 6 gyermek esetében volt szükséges. Ezen felül 12 esetben kereste meg oktatási intézmény a gyermekjóléti szolgálatot 10 óra alatti igazolatlan mulasztás ügyben. Ilyenkor törvényi kötelezettség felvenni a kapcsolatot a családdal, felhívni figyelmüket az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeire és megajánlani a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét. A hozott problémák tekintetében továbbra is a leggyakoribb a váláshoz kapcsolódó gyermekelhelyezést-, láthatást-, gyermektartást érintő tanulási-, magatartási- és iskolai hiányzásokkal kapcsolatos problémák. Iskolai magatartási problémák miatt négy tanuló került folyamatos gondozásba. Tárgyévben 4 általános iskolás számára biztosított a Gyermekjóléti Szolgálat korrepetálást, illetve 2 csecsemő korú kisgyermek korai fejlesztésében vett részt. A forgalmi napló adatai alapján a leggyakrabban előforduló szakmai tevékenységek az információnyújtás (119), tanácsadás (87), segítő beszélgetés (21), családlátogatás (28), hivatalos ügyekben való közreműködés (12), konfliktuskezelés, mediáció (1). Esetkör Jelzőrendszer tagjai által közvetített Átmeneti nevelésben elhelyezések száma Családba fogadás által elhelyezett gyermekek száma Igazolatlan hiányzások miatt nyilvántartásba lett véve Családi, kapcsolati problémákban érintett gyermekek száma Magatartási, tanulási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek száma Létfenntartást veszélyeztető anyagi problémákkal küzdő családokban élő gyermekek száma Korrepetálásra járt Egyéni (korai) fejlesztésben részt vett Védelembe vettek száma Esetek/gyermekek száma: 22 gyermek 6 gyermek 2 gyermek 6 gyermek 10 gyermek 6 gyermek 11 gyermek 4 gyermek 6 gyermek Nincs A Gyermekjóléti Szolgálat 2013-ban 57 esetben vett részt szakmaközi esetmegbeszéléseken a jelzőrendszer tagjaival. A jelzőrendszer tagjaival az együttműködés az eltelt két év alatt nagyon szorossá vált. 8

9 2013 őszétől megkezdte működését a településen a Budakeszi Nevelési Tanácsadó 3 pszichológusa, ami minden gyermekekkel foglakozó intézmény számára nagyon nagy segítséget jelent április 26-án megrendezésre került az éves gyermekvédelmi konferencia. Az aktuális téma a járási közigazgatási rendszer kiépítése jelentette gyermekvédelmi változások voltak. A konferencián részt vettek Budakeszi Járási Gyámhivatal munkatársai, akik részletesen ismertették a gyámhivatalok megváltozott működését. A Gyermekjóléti Szolgálat év nyarán a helyi általános iskola rajztanára segítségével jobb-agyféltekés rajztanfolyamot szervezett a 12 évnél idősebb érdeklődőknek, amelyre nagy volt az érdeklődés. (Adatforrás: Ezüstkor Szociális Gondozó Központ) 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. Felügyeleti szervek részéről szakmai ellenőrzés évben nem volt. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). A jövőre nézve, a pénzbeli és természetbeni ellátásokra az elmúlt években is rendelkezése álló költségvetési keret biztosított, így az anyagi veszélyeztetettség remélhetően nem fog növekedni. A jelzőrendszer tagjainak felelős tevékenysége és a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központ családgondozójának tevékenysége folytán a gyermekvédelemi munka színvonalának további javulása várható. A jelzőrendszerek tagjai munkájuk során megtapasztalták annak fontosságát, hogy az idejében történt cselekvés gátolja, illetve csökkenti a probléma kialakulását. 6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. Településünkön bűnmegelőzési program nem készült és a bűncselekmények száma oly mértékben elenyésző, hogy a 2013-as évben a rendőrségi nyilvántartásban nagykovácsi származású gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövető nem is szerepel. Nagykovácsiban a 2012-es évhez képest jelentősen visszaesett az ismertté vált bűncselekmények száma: 2012-ben 137 eset, 2013-ban viszont csak 84 bűncselekmény vált ismertté, ezek túlnyomórészt vagyon elleni bűncselekmények voltak (lopás, lakásbetörés, rablás, kifosztás ). A bűncselekmények számának alakulásában, a bűncselekmények megelőzésében fontos szerepe van a körzeti-megbízott állandó jelenlétének és a helyi készenléti szolgálat egyedülálló színvonalon végzett tevékenységének. 9

10 Az alacsony bűnelkövetésben nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola a település kapujában található és zsákfalu révén csak egyirányú a menekülési lehetőség. A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek, a civil szervezeteteknek, az egyházaknak, a helyi koordináció megteremtésében az önkormányzatoknak és a rendőrségnek. A lakosság és a fiatalkorúak bűnmegelőzési célú tájékoztatását az e célból készített kiadványok, tévéműsorok, és a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek együttműködése nagymértékben elősegíti. Az iskola tanulói részére osztályfőnöki óra keretében, a védőnői szolgálat és külsős előadók által több témakörben kerülnek megszervezésre rendszeres jelleggel szexuális felvilágosítás, drog prevenció, alkohol és dohányzás káros hatásairól szóló előadások. A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete bűnmegelőzéssel kapcsolatos iskolai fórumot szervez évente legalább egyszer bűn-, baleset- és tűzmegelőzési, vagyonvédelmi és tűzoltó ismeretekről. (Adatforrás: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budaörsi Rendőrkapitányság, Budakeszi Rendőrörs) 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Nagykovácsiban számos civil szervezet működik, melyek rengeteg program szervezésével, feladatok magukra vállalásával teszik szebbé, élhetőbbé a környezetünket. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2011. (XI. 29.) sz. Kt. rendelete alapján 2013-ban 16 pályázó civil szervezetet, illetve pályázati célt támogatott. A működési célú-, valamint program megvalósítását szolgáló pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek jólétét közvetve vagy közvetlenül érintő civil szervezetek a következők voltak: o A Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete önkéntes munka keretében tűzoltó és polgárőri tevékenységet lát el Nagykovácsiban. Az iskolában bűn-, baleset- és tűzmegelőzési fórumokon tartanak felvilágosítást, a településen tartott rendezvényeken pedig tűzmegelőzési, tűzvédelmi és közbiztonsági feladatokat látnak el. Leggyakrabban a műszaki mentés során segédkeztek a tavalyi évben. Azon felül, hogy folyamatos segítségnyújtást biztosítottak a bajbajutottakon és a közbiztonságban prevenciót nyújtottak, a tavalyi évben a rendkívüli hóhelyzet és a dunai árvíz idején mutatták meg azt, hogy önkéntesekre szükség van. o A Crosskovácsi Sport és Környezetvédő Egyesület 2013 során is magas színvonalú edzést nyújtott a gyerekeknek a kerékpársport terén, és mindezt gyakorlatilag mindenki számára elérhetővé téve, hiszen fontos célként tűzték ki, hogy az anyagilag nehezebb helyzetben élő gyerekek is járhassanak edzéseikre. A részvételt nem anyagi szempontok, hanem szorgalom, lelkesedés és tehetség határozzák meg és nem elsősorban a versenyeredményekre koncentrálnak, hanem az egészségre, jókedvre, egymás és a természet tiszteletére és a komoly technikai felkészülésre. 10

11 o A Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület sportfelszerelés vásárlására kapott támogatást. Az egyesület célja, hogy a gyerekek megszeressék a sportolást, mindennapjaik részévé váljon a rendszeres testmozgás, megtanuljanak csapatjátékosként szerepet vállalni. Az egyesület labdarugó és kézilabda szakosztállyal működik. o A Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület (NUSE) 2009-es megalakulásával az iskoláskorú gyermekek sportolási lehetősége a településen belül megoldódott. A jövőre nézve e lehetőség megtartó erejét kell erősíteni azért, hogy helyben minél több gyermek sportolási lehetősége megmaradjon ra olyan népszerű lett az egyesület a gyerekek körében, hogy több, mint 100 gyermek látogatja az edzéseket, és ennek több, mint 95 %-a igazolt versenyző. A foci edzéseket a Nagykovácsi Általános Iskola tornatermében és az Amerikai Iskolától ( American International School of Budapest ) bérelt tornateremben tartják ban a szokásos nyári tábort Balatonberényben rendezték 32 gyermek és 5 felnőtt részvételével. A rendszeres mozgás, a sport a gyermekek egészséges fejlődését, ellenálló képességét segíti. o A Nagykovácsi Zenei Alapítvány a Nagykovácsiban és környékén élő gyermekek és fiatalok részére művészetoktatást biztosít a Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola (NAMI) működtetésével. Az önkormányzat kedvezményes teremhasználatot biztosít a művészeti iskola növendékinek, akik tavaly is bemutathatták tehetségüket az Amerikai Iskola színháztermében a szokásos Évzáró-, valamint a Karácsonyi Gálán. o A Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány különböző rendezvényekkel tette tartalmassá a helyi gyermekek életét. Tavasszal egy sütivásár rendezésével az Apraja-nagyja játszótér pergolájára gyűjtöttek, ősszel padig nyárbúcsúztató bográcsozást szerveztek a Nagykovácsi Síiskola területén augusztusában Nemzetközi Ifjúsági Táborban, Linumban táborozhatott 6 nagykovácsi fiatal. Az alapítvány a drogprevenció és bűnmegelőzés céljából játékos foglalkozást tartott a 8. osztályos diákoknak a nagykovácsi Általános Iskolában. o A Zsíros hegyi Kilátások Egyesület a évi Gyermeknap a Csillagfürt Parkban rendezvényt szervezte meg önkormányzati támogatásból. A gyermeknapi rendezvénynek minden évben nagy sikere van a gyermekek körében. A játszótéren való hancúrozással, sütizéssel, arcfestéssel és egyéb kézműveskedéssel tarkított eseményt az Eszter-lánc Mesezenekar tette az még tartalmasabbá. o A Nagycsaládosok Országos Egyesületének Nagykovácsi Csoportjába jelenleg 75 nagycsalád tartozik. Alakulásuk célja a közösségépítésen túl az, hogy együtt tehessenek a településért, segítsék azt élhetőbbé tenni. Az önkormányzat 2 programot támogatott: az Apraja-Nagyja játszótéren megrendezett gyermeknapot és a Luca-nap az Öregiskolában programot június 15-re jótékonysági ünnepséget szerveztek az Arany János utcai Apraja-Nagyja játszótér megnyitására, amiben a Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft., az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, a Nagykovácsi Természet és Környezetvédő Egyesület és számos helyi vállalkozó is segített. Ezeken kívül a csoport segítette a helyi Karitászt a húsvéti és karácsonyi adománycsomagok előkészítésében és kiszállításában, harmadik alkalommal rendezte meg hagyományteremtő céllal a Házasság hetét, a Húsvétváró játszóházat és a Luca-napot, valamint más helyi civil szervezet programjain csoportként vettek részt, erősítve az összetartozást (tavaszi nagytakarítás, civil napi gyomlálás a játszótéren). 11

12 A civil szervezeteken kívül Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata támogatta a Nagykovácsi Általános Iskola szervezésében magtartott öko-tábort, valamit 5 helyi viszonylatban hátrányos helyzetű kisiskolást táboroztatott 2013 júniusában, Zamárdiban, a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány táborában. Nagykovácsi, május 15. Papp István jegyző HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján és a gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletének figyelembevételével elkészített a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 12

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28 -i ülésére

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28 -i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: dr. Zakály Erzsébet Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek: - Nyilvános - Zárt Előterjesztés 4. napirendi pont Nagykovácsi

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2013. (III.28.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2013. (III.28.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. MÁRCIUS 28-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E-74/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: E-74/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E-74/2015. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2014. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.) KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Aljegyző:- Tisztelt Képviselő-testület!

Aljegyző:- Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. május 26. Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla aljegyző. Előadó: Ferencz Andrásné szoc igazgatási üi.. Melléklet: Átfogó értékelés 2010. Véleményezi:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

9. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról

9. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 45/2015. Tárgy: Döntés az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 2014. évi beszámolójának elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015.

3. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 118/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 118/2015. Tárgy: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés

Részletesebben

6. napirend. E-szám: 19/2015

6. napirend. E-szám: 19/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 19/2015 Tárgy: Döntés a 2014. évben nyújtott költségvetési támogatások elszámolásainak elfogadásáról Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve:

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜLÉSÉRE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 8308 ZALAHALÁP, Petőfi tér 4. VESZPRÉM MEGYE Tel/fax: 87/413-233 87/510-595 E-mail: titkarsag@zalahalap.hu Szám: 2/140-16/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S ZALAHALÁP TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 50/2015.

5. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 50/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 50/2015. Tárgy: Döntés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr.

Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. Dr. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés Sajóivánka

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Ecsegfalva település gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelet Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96.. (6)

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2015. május 27-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tárgy: Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról.

Tárgy: Átfogó értékelés Sajógalgóc községi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról. ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 18-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1506-3/2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Átfogó értékelés

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Napirend gyermekjóléti szolgáltatás beszámolója Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás Bánk községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti

Részletesebben