A Csorba Győző Könyvtár esélyegyenlőségi terve március március 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csorba Győző Könyvtár esélyegyenlőségi terve 2014. március 1. 2015. március 1."

Átírás

1 A Csorba Győző Könyvtár esélyegyenlőségi terve március március 1. Jelen esélyegyenlőségi terv március 1-jétől március 1-jéig terjedő időszakra készült, egyrészről a Csorba Győző Könyvtár, mint munkáltató képviseletében: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató, másrészről a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete munkahelyi alapszervezete képviseletében: Pap Dávid Zoltán titkár, mint a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet képviselői együttesen fogadták el a vonatkozó törvények, jogszabályok figyelembe vételével a hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérése és javítása céljából. Vonatkozó törvények, jogszabályok: 1. a Munka Törvénykönyve évi CXXV. törvény az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 3. A 332/ 2006 (XH 23.) Korm. rendelettel módosított 362/2004. (XII.26.) Kormányrendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Preambulum Jelen esélyegyenlőségi terv a munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási helyzetének elemzését,valamint a munkáltató ezen munkavállalók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló irányelveit és intézkedéseit tartalmazza. I. Az esélyegyenlőségi terv hatálya: Jelen esélyegyenlőségi terv a március l-jétől a március 1-jéig tartó időszakra tartalmazza a preambulumban megfogalmazottakat. A következő időszakra szóló esélyegyenlőségi terv elfogadási határideje március 1. II. III. Általános célok, etikai elvek: A jelen Esélyegyenlőségi Tervet aláíró Felek az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nők, - a 40 évesnél idősebb, - a roma, - fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyeket, - két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy gyermeket egyedül nevelő munkavállalókat, pályakezdőket, - nagycsaládosokat, - vagy idős szüleit családjukban gondozó dolgozók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében együttműködnek az érintetteket támogató intézkedések meghozatalában. Közösen keresik további kedvezmények bevezetésének és alkalmazásának lehetőségét, különösen a munkakörülmények, az egészségmegőrzés, a díjazás, és egyéb juttatások terén. A munkáltató elkötelezettséget vállal a Csorba Győző Megyei Könyvtárban dolgozók hátrányos megkülönböztetésének megakadályozására. Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok megjelölése (2014. március 1-jei állapot): Az aláíró felek rögzítik, hogy a munkáltatóval 58 fő áll alkalmazásban szakmai

2 munkakört betöltő közalkalmazott, továbbá 22, egyéb munkakörben alkalmazott közalkalmazott áll jogviszonyban, akik közül jelenleg 2-en tartósan távol vannak. A foglalkoztatottak közül hátrányos helyzetűnek tekintjük: 1. a nőket, 2. a 40 évesnél idősebb munkavállalókat, 3. a romákat, 4. fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyeket, 5. két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy gyermeket egyedül nevelő munkavállalókat, 6. pályakezdőket, 7. nagycsaládosokat, 8. vagy idős szüleit családjukban gondozó dolgozók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében együttműködnek az érintetteket támogató intézkedések meghozatalában. IV. Az egyes, hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzetének elemzése: 1. Női munkavállalók (61 fő) Az intézményben könyvtárosként 46 nő, egyéb alkalmazottként 15 nő dolgozik. Közülük 2 női alkalmazott van jelenleg tartósan távol. Az aláíró felek megállapítják, hogy a nők foglalkoztatásukat, bérezésüket, képzésben való részvételüket és egyéb körülményeiket tekintve a többi munkavállalói csoporttal azonos helyzetben vannak, velük kapcsolatban hátrányos megkülönböztetés nem állapítható meg, pozitív megkülönböztetésben egyéb körülményeik miatt részesülnek (ld.: szülőként, egyedül élőként, stb.) évnél idősebb munkavállalók (55 fő). Az intézményben összesen: könyvtárosi munkakörben 37 fő, egyéb munkakörben 18 fő a negyven év feletti munkavállaló. Az aláíró felek megállapítják, hogy az összes dolgozói létszámhoz (80 fő) viszonyítva, a dolgozók 68,7%-a 40 évnél idősebb dolgozó, foglalkoztatási arányukból hátrányos megkülönböztetés nem állapítható meg. 3. Roma munkavállaló (önkéntes nyilatkozat alapján) nincs az Intézményben. 4. Fogyatékossággal élő munkavállaló rokkantnyugdíjas férfi/nő legalább 50%-os mértékű fogyatékossággal, vagy csökkent munkaképességgel 2 fő dolgozik az Intézményben. 5. Két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy gyermeket egyedül nevelő munkavállalók. Ezen munkavállalói körbe jelenleg 6 alkalmazott tartozik, tehát az össz. dolgozók 7,4 %-a. 6. Pályakezdő munkavállaló jelen esélyegyenlőségi terv készítésekor nem állt alkalmazásában. 7. A nagycsaládos munkavállalók akik legalább három gyermeket nevelnek 3 fő. Az aláíró felek egyetértenek abban, hogy ezen munkavállalói csoport szülői feladataira tekintettel és a lehetőségekhez képest, azokkal összhangban kell munkahelyi tevékenységüket és munkarendjüket szabályozni. 8. A betegség vagy öregség miatt ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozóval egy háztartásban élő munkavállalók. Ebbe a munkavállalói csoportba jelenleg 1 fő tartozik. Az aláírók egyetértenek abban, hogy ezen munkavállalói csoport ápolási és gondozási kötelezettségére tekintettel és a lehetőségekhez képest, azokkal összhangban kell munkarendjüket szabályozni. V. A hátrányos helyzet enyhítését és az esélyegyenlőséget szolgálni hivatott programtervek az egyes munkavállaló csoportokra lebontva: 1. A nők esélyegyenlőségét szolgáló irányelvek és azok megvalósulását szolgálni hivatott intézkedések a nők a Csorba Győző Könyvtárban legnagyobb munkavállalói csoportját alkotják. Ebből kifolyólag a munkavállalói közösség

3 tagjaiként jelentős súlyuk van a munkavállalói döntések meghozatalakor, a munkáltató intézkedései véleményezésekor, képesek érdekeik érvényesítésére. 2. A negyven évnél idősebb munkavállalók esélyegyenlőségét szolgáló irányelvek és azok megvalósulását szolgálni hivatott intézkedések. A munkavállalók jó egészségi állapotának, biztonságának és jó közérzetének megtartása érdekében a munkáltató a foglalkoztatás-egészségügyi szolgálat segítségével prevenciós szűrővizsgálatokat szervez a legtipikusabb betegségekre való tekintettel, pl. szemészet, vérnyomásmérés, cukorbetegségek, csontritkulás-mérés, rákszűrés, stb. A munkáltató által nem szervezett egyéb - kötelező, és nem kötelező -, de az egészségmegőrzés szempontjából szükséges szűrővizsgálatok esetében is, munkaidő kedvezményt biztosít. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a dolgozó munkaköri feladatainak ellátását. A munkáltató engedélyezi, hogy a krónikus betegségben szenvedő, rendszeres kezelés alatt álló dolgozók a kezelést, a munkaidő egy részében is igénybe vehessék. A kedvezmény igénybevétele nem akadályozhatja a dolgozó munkaköri feladatainak ellátását. 3. Roma származású munkavállalók. Önkéntes nyilatkozat alapján az Intézményben roma származású munkavállaló nem dolgozik 4. A fogyatékossággal élő munkavállalók esélyegyenlőségét szolgáló irányelvek és azok megvalósulását szolgálni hivatott intézkedések. Foglalkoztatás: az aláíró felek rögzítik, hogy munkáltató a fogyatékossággal élő alkalmazásával segítette elő a múltban ezen munkavállalói csoport hátrányos helyzetének enyhítését. A munkáltató ezúton elkötelezi magát azon elv és alkalmazási szempont mellett, miszerint több a betöltendő munkakört kielégítően betölteni képes jelölt közül a fogyatékossággal élő munkavállalót részesíti előnyben. Akadálymentesítés: a mozgássérült személyek esetében a mozgáshoz szükséges feltételek (az épület megközelítésének, az abba való bejutásnak, az azon belül való közlekedésnek és a menekülés lehetőségek) biztosítása. 5. Két, vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelő, vagy gyermeket egyedül nevelő munkavállalók esélyegyenlőségét szolgáló irányelvek és azok megvalósulását szolgálni hivatott intézkedések: Rugalmasabb munkaidő-beosztás. Az aláíró felek egyetértenek abban, hogy ezen munkavállaló csoport szülői feladataira tekintettel és a lehetőségekhez képest, azokkal összhangban kell intézményi tevékenységüket és munkarendjüket szabályozni. a. Az aláírók rögzítik, hogy munkáltatónál hosszú évek óta és a tapasztalat szerint jól működő gyakorlat, hogy ezen munkavállalói csoport tagjainak munkarendjét a munkáltató ennek figyelembevételével állapítja meg. Ez a munkáltatói intézkedés lehetőséget biztosít számukra arra, hogy a gyermek óvodába, iskolába indításáról megfelelően gondoskodni tudjanak. b. A fentieken túlmenően a munkáltató messzemenően törekszik eleget tenni ezen munkavállaló csoport tagjai által kinyilvánított és figyelembe vehető a munkaidő beosztásával kapcsolatos kívánságainak (rugalmas munkaidő, négyhavi munkaidő-keret). c. A munkáltató ezen munkavállalói csoport számára lehetővé teszi, hogy a törvényben megszabott bejelentési határidőhöz képest, a munkavállalóra kedvezőbb határidővel, esedékessége napján jelentse be a gyermekei gondozására biztosított pótszabadság igénybevételét. d. A munkáltató a szakszervezettel együttműködve e csoport tagjait is bevonja a munkahelyi családos rendezvényekbe (pl. Mikulás napi rendezvény). e. A pályakezdő munkavállalók esélyegyenlőségét szolgáló irányelvek és azok megvalósulását szolgálni hivatott intézkedések: szakmai

4 tapasztalatszerzés. Az aláírók felek egyetértenek abban, hogy a pályakezdő fiatalok legnagyobb nehézsége elméleti tudásuk a gyakorlati életben történő alkalmazása. Ennek kiküszöbölését, a beilleszkedést, a szakmai ismeretek megszerzését célozza a Csorba Győző Könyvtár gyakornoki szabályzata, amely hároméves időintervallumban vezeti be a pályakezdőt a szakmai ismeretek megszerzésébe. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg igazolja a munkavállaló, hogy a munkahelyi esélyegyenlőségi tervet megismerte. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 36. -ában foglaltakra figyelemmel a Csorba Győző Könyvtár, mint munkáltató, valamint a Csorba Győző Könyvtár Szakszervezete között március l-jétől március 1-jéig terjedő hatállyal létrejött Esélyegyenlőségi Tervben meghatározottak végrehajtása és a hátrányos helyzetű dolgozókat megillető kedvezmények igénybevételének biztosítása érdekében a szakszervezettel egyetértésben kiadom az alábbi intézkedést. 1. Jelen intézkedés hatálya a Csorba Győző Könyvtár teljes személyi állományára kiterjed. A Csorba Győző Könyvtár március l-jétől március 1-jéig terjedő időszakra megkötött Esélyegyenlőségi Tervét (a továbbiakban: ET-t) a teljes munkavállalói körrel ismertetni kell. A munkavállalók a rendelkezésükre bocsátott, jelen intézkedés 6. számú mellékletében meghatározott formátumú űrlapon kötelesek aláírásukkal igazolni annak tényét, hogy az ET-ben foglaltakat megismerték. E határidőt követően az újonnan berendeltek, jogviszonyt létesítők esetében belépéskor ismerik meg az ET-ben foglaltakat. Felelős: osztályvezetők, csoportvezetők Határidő: március Az ET-t, a kedvezmények igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat, (1-4. számú melléklet) valamint a panasztételi űrlapot (5. számú melléklet) a Csorba Győző Könyvtár internetes honlapján letölthető formátumban meg kell jeleníteni. Felelős: Informatikai munkatárs Határidő: február A kedvezmények igénybevételére jogosító nyilatkozatokat a Csorba Győző Könyvtár titkárságára kell megküldeni. Felelős: osztályvezetők Határidő: folyamatos E határidőt követően az újonnan berendeltek, jogviszonyt létesítők esetében belépéskor. 4. A kedvezmények igénybevételére jogosult állományról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseinek megtartásával nyilvántartást kell vezetni. Pécs, március 1. Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka könyvtárigazgató Pap Dávid Zoltán KKDSz titkár

5 1. sz. melléklet Nyilatkozat az eltartott gyermekek számáról Munkavállaló neve: Adószáma: Gyermek neve:... Születési ideje:... Gyermek neve: Születési ideje:... Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem: igen nem Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: munkavállaló aláírása

6 2. sz. melléklet Nyilatkozat tartósan beteg szülő ápolásáról Munkahely megnevezése:... Munkavállaló neve:... Adószáma: Szülő neve:... Születési ideje: Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: munkavállaló aláírása

7 3. sz melléklet Nyilatkozat legalább 50 %-os fogyatékosságról, megváltozott munkaképességről Munkahely megnevezése: Munkavállaló neve:... Adószáma: Fogyatékosság mértéke, megnevezése:... Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: munkavállaló aláírása

8 4. sz. melléklet Nyilatkozat tartósan beteg gyermek neveléséről Munkahely megnevezése: Munkavállaló neve:... Adószáma: Gyermek neve: Születési ideje: Gyermek neve: Születési ideje:... Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem: igen nem Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. Dátum: munkavállaló aláírása

9 5. sz. melléklet Esélyegyenlőséggel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos panasztételi űrlap Munkáltató neve, címe: Munkavállaló érdekképviseleti szervezet, a hova a panasz érkezett: A panasztétel dátuma: A panasz rövid leírása (az érdekképviselet tölti ki). Az esélyegyenlőségi referens/bizottság javaslata: A véleményezés dátuma:

10 6. sz. melléklet Az esélyegyenlőségi tervet megismertem Balázs Ágnes Balog Márta Balogh Gyuláné Belényesi Zsolt Bencze Gyöngyi Benked Anett Bilonka Boglárka dr. Bocz Nínó Budányi Ágostonné Cseresznyés Anikó Csirkéné Kemény Andrea Csobán László Dériné Fődi Katalin Dettréné Radnai Judit Domonkos Zita Drinóczi Ildikó Friedrich István Fűkőné Herceg Helga Gáspár Zsolt Gyánti István Győriné Kövesdi Zsuzsanna Gyurák Orsolya Hajdú Zsuzsánna Havasiné Farkas Margit Iványi Mária Jancsik Patricia Jankovicsné Pándi Éva Kárpáti Szlávna Kaszáné Dezső Márta

11 Katona Anikó Kerekes Imre dr. Kériné Szabó Ilona Kropf Lászlóné Kiss Sándorné Kiss Zoltán János Kissné Heinrich Szilvia Kisszabóné Trapl Ivett Kohlmanné Sinkó Judit Kovács Attila Kovácsné Sorosi Csilla Karmmer Katalin Laky Judit Andrea Léman Tímea Lénárdné Csépán Réka Maneszkó Krisztina Márkus István Márton Mária Mészárosné Sík Zsófia Mizerák Andrea Öhlmüller Gabriella Pajor Zsófia Pap Áron Pap Dávid Zoltán Papné Ozsváth Dóra Papp Veronika Reinisch Csaba Rippl Lajos Mihályné Rozs Tamás Sarbak Tímea Simon Eszter Sipos Péter Skublics Péterné

12 Sorosics Éva Szabolcsiné Orosz Hajnalka dr. Szabóné Miszlai Ágnes Szécsei Jánosné Szeifer Csaba Székedi Zsóka Szilágyi Éva Szokola Lászlóné Sztrinyi Judit Szűcs Marietta Szűts Gergely Etele Takács Károlyné Tinusz János Tormási Gabriella Villányi Rózas Vörös Csilla Zókáné Bozsik Anna Zselinszky Tamás

Magyar Telekom Nyrt. Központi Üzemi Tanács Távközlési Szakszervezet Magyar Távközlési Ágazati Szakszervezet T-Net Szakszervezet Dél-Bács Megyei Távközlési Dolgozók Szakszervezete A Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. 2014/26. szám Budapest, 2014. október 30. Szám: 42387/2014. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2014 (OT 26.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata

ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál. Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-1. A5-2013-2013-0053 Szervezetfejlesztés Balatonboglár Város Önkormányzatánál Dokumentum: Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30.

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2014.07.01.-2015.12.31. Készült: 2014. június 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum 4 I. Előzmények 4 1. 1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 4 1.2. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger Város Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Csenger TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása... 2 2. Az

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 2012-2013 Tartalom Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1. A közoktatás esélyegyenlősége... 2 2. Az esélyegyenlőségi terv hatóköre... 3 3. Általános

Részletesebben

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény a hátrányos megkülönböztetés csökkentése

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására

4. Konkrét programok, intézkedések az egyenlő bánásmód biztosítására és az esélyegyenlőség előmozdítására A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2007. január 1. 2007. december 31. közötti időszakra 1. Általános elvek, célok ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Tartalomjegyzék Az esélyegyenlőségi terv szellemisége:

Részletesebben

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008

Az EBC*Licensing Magyarország Kft. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 Az ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE TÁMOP-2.2.4-11/1-2011-0008 2012. október 15-től 2014. szeptember 30-áig terjedő időszakra Tartalomjegyzék A. ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 1. Családbarát munkahelyi körülmények

Részletesebben

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1149 BUDAPEST, VÁRNA U. 21/B. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Érvényesség: 2008.

Részletesebben

I. Általános célok, etikai elvek

I. Általános célok, etikai elvek ELNÖK 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2. 7101 Pf. 92 t. 06 74 505-800 f. 06 74 505-801 e. birosag@szekszardit.birosag.hu szekszarditorvenyszek.birosag.hu Ügyiratszám: 2014. El. I. D. 17/4. Az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Esélyegyenlőségi terve MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Esélyegyenlőségi terve Preambulum Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda

Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Baráti Közhasznú Egyesület Esélyegyenlőségi terve a Értékmentő Tanoda Jászladányi Tanoda Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve

Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve Esélyegyenlőségi terv Az Echo Innovációs Műhely esélyegyenlőségi terve 2013. június 1-2015. május 31-i időszakra A terv hatálya Az esélyegyenlőségi terv hatálya kiterjed az Echo Innovációs Műhely képviseletében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: 20/2012.(X.10.) 21/2012.(X.10.) Határozatok: 192/2012.(X.10.)

Részletesebben

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP Segédlet pályázati útmutatóhoz - ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati

Részletesebben

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra

A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve. 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra A Cromo Alapítvány Esélyegyenlőségi terve 2013. január 1. - 2014. december 30. közötti időszakra Tartalom Bevezető...3 Helyzetelemzés...5 Általános célok...5 Etikai elvek...6 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. július

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. július Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. július TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY

Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete ALAPSZABÁLY A 2007. szeptember 28. napján kelt Alapszabály óta bekövetkezett alapvető törvényváltozások Polgári Törvénykönyv, Civil Törvény miatt szükségessé vált

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők:

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok különösen a következők: ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat mivel költségvetési szervként 50 főnél több közalkalmazottat foglalkoztat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Részletesebben