Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására."

Átírás

1 Házirend

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Nevelési alapelvünk... 3 I. Bevezetés... 3 I.1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült... 3 I.2. Intézményi adatok... 3 II. A működés rendje a tárgyi feltételekkel összefüggő szabályok... 4 II.1. Érkezés távozás... 4 II.2. Esti hazamenetel... 4 II. 3. A nevelési év rendje... 5 II.5. A szülők és más felnőttek intézményben tartózkodásának rendje... 5 II.6. A foglalkozások rendje... 5 III. A működés rendje a gyermekekkel összefüggő szabályok... 6 III.1.Az étkezési térítési díj befizetésének szabályozása a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések.. 6 III.2. A szociális támogatás megállapításának elvei, szabályai... 6 III. 3. Ingyenes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések... 6 III. 4. Óvodai felvétel rendje (beiratkozásnál személyi azonosítás, adatváltozás bejelentése), más intézményekből való átvétel rendje... 7 III.5. Csoportba osztás elvei... 7 III.6. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések, a szülők tájékoztatása és a véleménynyilvánítás szabályozása... 8 III.6.1. A gyermekek ruházata... 8 III.6.2. A szülők tájékoztatása a rendszeres orvosi vizsgálatokról... 8 III.7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén szükséges intézkedések... 9 III.7.1. Védő óvó előírások... 9 III.8. Dohányzás szabályozása... 9 III.9. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, a behozott eszközök, ruházat elhelyezése, őrzése... 9 III.10. Az óvodába járással kapcsolatos kötelezettségek... 9 III.11. Magatartással kapcsolatos elvárások III.12. A szülők jogai és kötelességei III Szülői jogok III A szülők kötelessége, hogy III.13. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai

3 Kedves Szülők! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Nevelési alapelvünk Óvodásainkat a tradicionális nevelés alapján a felnőttek és egymás tiszteletére neveljük, arra, hogy el tudják fogadni társaik egyéniségének különbözőségét, másságát, ki tudják fejezni magukat, de képesek legyenek alkalmazkodni is, az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Igyekszünk határozott ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni. Kérjük, hogy törekvésünk sikere érdekében, otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. I. Bevezetés I.1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 3. A gyermek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény 4. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 5. A Jó Pásztor Református Óvoda SzMSz-e és mellékletei A házirend az óvodai SzMSz melléklete. Az óvodai SzMSz megtekinthető az óvodavezetői irodában. A házirend egy példányát minden újonnan felvett gyermek szülőjének átadjuk, valamint a gyermeköltözőkben kifüggesztésre kerül. I.2. Intézményi adatok Óvoda neve: Jó Pásztor Református Óvoda Óvoda címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18. sz. Tel: 06-52/ , Tel / fax: Alapító és fenntartó neve: Hajdúböszörmény Kálvin Téri Református Egyházközség Címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 19. sz. Óvodavezető: Szabadi Edit Pedagógiai vezető helyettes: Balogh Lászlóné Minőségirányítási programfelelős: Gajdánné Tóth Éva Óvodai gyermekvédelmi felelős: Szabadi Antalné Óvodatitkár: Rózsa Péterné Az óvodai férőhelyek száma: 135 fő. Sajátos nevelési igényű gyermek : : 4 fő Az óvodai csoportok száma: 5. Az óvoda alkalmazottainak száma: 21 fő 3

4 Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. A szülők, előre bejelentett igény alapján részesei lehetnek az óvodai nevelőmunkának, illetve betekintést nyerhetnek abba. Az óvodavezető és óvodapedagógusok hozzájárulásával részt vehet az óvodai foglalkozásokon. A szülőknek lehetőségük van rá és mi igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. A szülők joga, hogy Szülői Szervezetet működtessenek, amely: figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő (egy óvodai csoport) bármely kérdésről tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől az e kérdéskörbe tartozó ügyek tárgyalásakor. II. A működés rendje a tárgyi feltételekkel összefüggő szabályok II.1. Érkezés távozás Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfő péntek: reggel 6 30 órától délután óráig. Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglakozik a gyermekekkel. Reggel ig, és délután ig összevont csoportban történik a gyermekek óvodai nevelése. Nevelésünk eredményessége érdekében kérjük, hogy 9 00 óráig hozzák be a gyermeküket. A később érkező gyermekek kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe úgy,hogy a megkezdett foglalkozást ne zavarják meg. A gyermek kíséret nélkül csak abban az esetben jöhet óvodába, ill. mehet onnan haza, ha a szülő aláírásával igazolja, hogy ez, az ő kívánságára és felelősségére történik. Az óvodapedagógus, csak azokért a gyermekekért vállal felelősséget, akik megérkeztek és a szülőtől átvette őket. A gyermek hazamenetelekor, ha az óvodapedagógus a gyermeket a szülőnek átadta, a továbbiakban nem tartozik érte felelősséggel. Óvodába lépéskor, a szülőknek írásban kell jelezniük, hogy ki viheti haza a gyermeket az óvodából és az ebben történt változást év közben is kötelesek bejelenteni. Válás, családi megegyezés, hivatalos papírok hiányában nem áll módunkban bármelyik szülőtől megtagadni gyermekük hazavitelét. II.2. Esti hazamenetel Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve,elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben,de kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel. Befogadási időn túl a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük, ne tartózkodjanak, testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, 4

5 amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. A foglalkozások idején, illetve pihenő időben ne zavarjuk az óvodásokat. II. 3. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 01. napjától augusztus 31. napjáig tart. Június, július, augusztus hónapokban, nyári életrend szerint működünk, a mindenkori gyermeklétszámnak megfelelően, összevont csoportokkal. Ebben az időszakban elsősorban a dolgozó szülők gyermekeinek ellátását tudjuk biztosítani. Óvodánk évente 6 hétre, a takarítási és felújítási munkák miatt zárva tart a fenntartó engedélye alapján. A zárás időpontját előre és szükség esetén, előre bejelentett igény alapján, a zárás idejére a nyitva tartó óvodában biztosítjuk a gyermekek ellátását. A zárás időpontját minden év február 15. napjáig közzé tesszük, hogy a szülők tervezni tudják nyári szabadságukat. Az iskolai szünetek alatt, ha a gyermeklétszám lecsökken, összevont csoportokban biztosítjuk a gyermekek óvodai nevelését. Óvodánk évente 5 nevelés nélküli munkanapot tart, melyet az óvodapedagógusok szakmai napként használnak fel, amelyek időpontját a nevelőtestület határozza meg. Ennek időpontjáról munkatervünkben rendelkezünk. A szülőket az időpontról legalább 7 nappal korábban tájékoztatjuk. Ezeken a napokon a szülő gondoskodik gyermeke elhelyezéséről, indokolt esetben ügyeletet biztosítunk a gyermekek számára. Ezeken a napokon a gyermekek távollétében dolgoznak az alkalmazottak. Óvodánk életét ünnepeink és hagyományaik gazdagítják. Ezen alkalmak a szülők felé nyitott programok, a gyermekek szülők óvodai munkatársak együttműködésének lehetőségei. A nevelési év rendjét minden évben az óvoda nevelési tervében határozzuk meg, melyet a szülők képviselőivel ismertetünk. II.5. A szülők és más felnőttek intézményben tartózkodásának rendje A szülő a gyermek óvónőjével előre egyeztetett időpontban, bármikor személyesen tájékozódhat a csoportban folyó nevelésről. A munkatársakon kívüli személyek, az óvoda vezetőjének engedélyével tartózkodhatnak az óvodában (leendő szülők, munkatársak hozzátartozói, árusok stb.) II.6. A foglalkozások rendje Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló foglakozások keretében történik. A gyermekekkel az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik. 5

6 Kérjük a kedves szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az óvónőt, munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól. III. A működés rendje a gyermekekkel összefüggő szabályok III.1.Az étkezési térítési díj befizetésének szabályozása a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába. A tízórai 9 00 és óra között, az ebéd óra között, az uzsonna óra között, korosztályonként változóan történik. Az étkezési térítési díjat havi három alkalommal meghatározott napon előre kell befizetni. Pótbefizetésre a következő héten van lehetőség. A befizetések éves rendje és módja a csoportok öltözőjében van kifüggesztve. Ha a gyermek beteg lesz a szülőnek kötelessége jelezni a hiányzást. Ha a szülő aznap óráig bejelenteni a hiányzást és kéri az étkezés lemondását akkor az másnap fog életbe lépni. Ha 10 óra után telefonál akkor már csak harmadnap tudjuk figyelembe venni a hiányzását. A hiányzás után a gyermek érkezését előző nap óráig be kell jelenteni, csak akkor tudunk neki étkezést biztosítani. Ha a szülő ezt nem teljesíti az óvodapedagógus nem köteles fogadni a gyermeket az óvodában. A bejelentést megtehetik telefonon szóban, vagy személyesen beírva a gyermekek öltözőjében elhelyezett füzetben. Az óvoda a napi hiányzásokat a felvételi és mulasztási naplóban nyilvántartja. Az étkezésben részesülő gyermek hiányzásakor a visszatérítés a szülők bejelentéséhez kötött. Az orvosi igazolást utólagosan nem tudjuk figyelembe venni az étkezés lemondásánál, ill. a visszatérítésnél. A reggel óráig írásban vagy telefonon jelzett bejelentése az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek is kötelessége, mivel az ő ebédjüket is meg kell rendelnünk, ill. le kell mondanunk. A gyermekek által fogyasztott élelmiszerekből az óvoda 48 órán át ételmintát köteles megőrizni. Kivétel: születés és névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai és az egész csoport számára szolgáló, kiegészítő gyümölcs és zöldség. Az öltözőkben étkezni tilos (ÁNTSZ)! Kérjük a kedves szülőket, hogy ne adjanak csokoládét, rágógumit stb. gyermeküknek elváláskor,vagy érkezéskor. III.2. A szociális támogatás megállapításának elvei, szabályai A család anyagi helyzetétől függően a szülők kérésére és az óvodapedagógus támogató javaslatára, rászorultságtól függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesülhet a gyermek. A három és több gyermekes család gyermeke és a tartósan beteg gyermek 50%-os térítési díjkedvezményre jogosult. III. 3. Ingyenes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei az óvodában ingyenes étkezésre jogosultak. Az igénybevételéhez, minden nevelési év elején egy, a szülő által kitöltött és aláírt 6

7 nyilatkozatot, valamint a jogosultságot igazoló határozatot és a születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát kell benyújtani. A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást kaphat, gyermeke óvónőjétől, vagy az óvoda gyermekvédelmi felelősétől és az óvodatitkártól. III. 4. Óvodai felvétel rendje (beiratkozásnál személyi azonosítás, adatváltozás bejelentése), más intézményekből való átvétel rendje Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik: Az óvodai beíratás Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által meghatározott időben történik évi egy alkalommal. Az újonnan érkező gyermekeket, férőhelyünktől függően, a nevelési évben folyamatosan fogadjuk. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - lakcímkártyája, TAJ kártyája, - más óvodából átiratkozó 5. életévét betöltött gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött Értesítés óvodaváltoztatásról c. igazolás szükséges. III.5. Csoportba osztás elvei Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt: A gyermekek csoportba történő beosztásánál figyelembe veszi a szülők és az óvodapedagógusok véleményét. A gyermekek felvételét az óvodavezető csak helyhiány miatt tagadhatja meg, vagy indokolt esetben megfelelő szakvélemény alapján irányíthatja más intézménybe. Óvodába a 3. életévét betöltött, ágy és szobatiszta gyermek vehető fel és az óvodai nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség megszerzéséig részesülhet. Iskolába léphet legkorábban a gyermek, abban a naptári évben, amikor a hatodik életévét betöltötte. Óvodában maradhat legkésőbb annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a hetedik életévét augusztus 31.-e után tölt be, de ehhez a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye és a nevelőtestület egyetértése is szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára történik. A gyermek attól a nevelési évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 7

8 III.6. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések, a szülők tájékoztatása és a véleménynyilvánítás szabályozása Beteg, lábadozó, gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába, saját gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. Az óvodában megbetegedett gyermekük hazaviteléről az óvónő értesítése után, a szülőknek kell gondoskodniuk. Az óvodában a gyermekeknek gyógyszert nem adhat be az óvodapedagógus! Ha mégis késnének, kérjük a kedves szülőket, hogy telefonon jelezzék, hogy a csoport számítani tudjon a gyermekre. Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján óráig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. Betegségből gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerek közösségbe! III.6.1. A gyermekek ruházata Öltözködjenek rétegesen, az időjárásnak megfelelően. Ruházatuk legyen strapabíró, kényelmes és könnyen kezelhető. Az óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk. A gyermek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. Kérjük, jellel vagy névvel ellátni a gyermek holmiját. Kérjük a kedves szülőket, hogy gyakran nézzék át zsákjukat: van-e megfelelő váltóruha, jó-e még a benti cipő stb. III.6.2. A szülők tájékoztatása a rendszeres orvosi vizsgálatokról Minden óvodás gyermek gyógyászati és fogászati vizsgálaton vesz részt, melyet az óvoda orvosa és fogorvosa lát el. A középsősök és nagycsoportosok szemészeti és hallásvizsgálaton vesznek részt. A vizsgálatokról, majd azok eredményéről tájékoztatjuk a szülőket. Ha a szűrővizsgálatokból kiderül, hogy a gyermeknek további vizsgálatokra van szüksége, az orvos szakrendelésre utalja, de az ott való megjelenésről már a szülőnek kell gondoskodnia. Erről igazolást kell hozni. Az orvosi papírokat a védőnő rendelkezésére kell bocsátani, mert bevezetésre kerül a gyermek egészségügyi törzslapjára. Abban az esetben, ha a szülő ezt a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, mert egyéni módon szeretné megoldani, vagy a kezelésnek előzményei vannak,kérjük, hogy erről tájékoztassák a csoport óvónőit. 8

9 III.7. Védő óvó előírások, bombariadó esetén szükséges intézkedések III.7.1. Védő óvó előírások A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok a gyermekeket életkoruknak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik. A veszélyforrásokra minden esetben felhívjuk gyermekeink figyelmét, ha az óvoda épületét elhagyjuk. A gyermekeknek kirándulásokat, tanulmányi sétákat stb. a szülők beleegyezésével, kérésükre szervezünk. Minden alkalommal írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, hogy engedélyezik gyermekük részvételét az óvodán kívüli programokon. Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére balesetmentes, gondozott, biztonságot nyújtó óvodai környezetére,a testi, lelki egészségük biztosítására. Baleset esetén a gyermek ellátása az elsődleges feladatunk. Ha szükséges azonnal orvosi segítséget kérünk és értesítjük a szülőket. Az óvodába szúró, vágóeszközt, tűzszerszámot, valamint egyéb balesetveszélyes tárgyat, behozni tilos! A szülő, naponta köteles meggyőződni arról, hogy gyermeke nem hozott-e otthonról magával ilyen tárgyakat. A bombariadó szabályozása az óvoda SZMSZ- ben található. A riasztás esetén szükséges tennivalók, a telefonok mellett kifüggesztve elolvasható. III.8. Dohányzás szabályozása Az óvoda nem dohányzó intézmény, ezért kérjük a szülőket, hogy az óvoda egész területén (épület, udvar) a dohányzási tilalmat betartani szíveskedjenek. III.9. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, a behozott eszközök, ruházat elhelyezése, őrzése A gyermekek óvodai jellel ellátott felszerelésének (ruha, cipő, kabát stb.) elhelyezése, a csoportok öltözőjében biztosított. Az óvodába behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk. Gyermekeinket arra neveljük, hogy az óvoda eszközeit, berendezéseit óvják, ezt a szülőktől is elvárjuk. A szülők reggeli érkezésekor 6 30 órától 9 00 óráig, illetve napközben és délután órától óráig a főbejáraton csak mágneskártyával, vagy kaputelefonon történő bejelentkezést követően lehet bejutni az intézménybe. A kaputelefont csak indokolt esetben vegyék igénybe, mivel az óvoda egy kártyát ingyenesen, a többit ( 500 Ft / db ) igény szerint biztosít. Az akadályoztatás miatt kérjük szíves elnézésüket, gyermekük védelme, valamint az intézmény vagyonvédelme érdekében. III.10. Az óvodába járással kapcsolatos kötelezettségek Betegségből felgyógyult, vagy az óvodából betegség gyanújával hazaadott gyermeket orvosi igazolással fogadunk vissza. Az orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező! Ha a gyermek nem betegség miatt hiányzik, a szülőnek írásban igazolnia kell azt. 9

10 Ha az ötödik életévét betöltött gyermek 7 napot igazolatlanul hiányzik, és az óvodavezető írásbeli felszólítása ellenére sem jelenik meg az óvodában, erről értesítenünk kell a helyi Önkormányzat Jegyzőjét, aki eljárást kezdeményez a mulasztásért felelős szülő ellen. III.11. Magatartással kapcsolatos elvárások Óvodásainkat arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket.fogadják el a másságot, szeressék társaikat. Tudjanak alkalmazkodni és legyenek képesek kifejezni magukat. Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Kérjék óvodapedagógusok segítségét konfliktusaik megoldásához. Törekvéseink sikeressége érdekében elvárjuk a szülőktől, hogy otthon is ezeket az elveket erősítsék gyermekeikben. III.12. A szülők jogai és kötelességei III Szülői jogok Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a szülők megismerjék óvodánk Nevelési Programját, Házirendjét, illetve Minőségirányítási Programját, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. Részletes és érdemi tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről, magaviseletéről. Gyermekük neveléséhez, ha igénylik a segítséget, tanácsot adunk. III A szülők kötelessége, hogy Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa az öt éves gyermek óvodába járását. Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével, foglalkozó pedagógusokkal. Tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát. III.13. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó nevelőmunka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai: Családlátogatás, Szülői értekezletek, szülői közösségének megbeszélései, Fogadóórák (közösen egyeztetett időben), Nyílt napok, munkadélutánok, játszó délutánok, 10

11 11

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült:

Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND. 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: Soltszentimrei Szivárvány Óvoda HÁZIREND Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült: 1. Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

OM azonosító: 200 804 7. verzió

OM azonosító: 200 804 7. verzió Házirend OM azonosító: 200 804 7. verzió Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Jó Pásztor Református Óvodában. Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3. HÁZIREND I. BEVEZETÉS 1. A házirend célja, hatálya, módosítása Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend meghatározza az óvoda működésének a

Részletesebben

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01.

HÁZIREND. Készítette: Biró Irma óvodavezető. Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel/Fax: 62/420-365 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu Web: mavovoda.try.hu HÁZIREND Készítette: Biró Irma óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2009. 09. 01. Kedves Szülők!

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA ÉS MANÓVÁR BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető 1 TARTALOM BEVEZETŐ 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5. 1.1. A Házirend az alább

Részletesebben

Százszorszép Óvoda TÁC Százszorszép Óvoda Etalonsport Tagóvodája CSŐSZ Házirend- 2004. Módosítások: -2006.-2013. Verziószám: 3-2013.

Százszorszép Óvoda TÁC Százszorszép Óvoda Etalonsport Tagóvodája CSŐSZ Házirend- 2004. Módosítások: -2006.-2013. Verziószám: 3-2013. H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1. Az óvoda igénybevétele... 4 1.2. Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók, óvodai felvétel... 5 1.3 Az óvoda nyitva tartása...

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

Boldogfalva Óvoda HÁZIRENDJE

Boldogfalva Óvoda HÁZIRENDJE Boldogfalva Óvoda 4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/a. 4014 Debrecen, Manninger u. 6. Tel/ Fax: 52/315-723 52/315-723, 52/537-147, 52/537-148, Telephely: 52/442-177 E-mail:boldogfalva@ovoda.debrecen.hu Tehetségpont

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1/2014. (VIII:29.) (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A Nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje

Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Az atkári Árnyaskert Óvoda házirendje Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! 1. Bevezető

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros

2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY. Balmazújváros 2013. Házirend EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Balmazújváros Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19., fax: 52/370-316 E-mail: balmazovi@gmail.com Kedves Szülők!

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE

Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE Pázmándi Pitypang Óvoda HÁZIRENDJE 2014/2015 HÁZIREND A házirend célja, hogy az óvodába járó gyermekek nyugodt biztonságos körülmények között, életkori sajátosságaikhoz igazodó, sajátos nevelési igénynek

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben.

Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! Óvodánk Veszprém városának és a város környékének egyetlen katolikus óvodája. Az óvodát a városban élő katolikus családok kérésére hozta létre a katolikus egyház, hogy a vallásukat

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013

Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Szentesi Felsőpárti Óvoda HÁZIRENDJE 2013 Készítette a jogelőd intézmények Házirendjének adaptálásával : Geréné Dunaháti-Vas Márta intézményvezető Hatályba lépésének időpontja: 2013. április 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete

Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Intézmény neve: Dorog Városi Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2510 Dorog, Intézmény OM-azonosítója: 202010 Intézmény fenntartója: Dorog Város Képviselő- testülete Az óvoda vezetője:

Részletesebben

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december

Kedves Szülők! Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje Készítette: Éger Tünde tagóvoda vezető. 2004. december Kedves Szülők! MKF Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Mónus Illés utcai tagóvoda Házirendje

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben