Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat. Kiadva a 10/2012. számú ügyvezeti utasítással.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat. Kiadva a 10/2012. számú ügyvezeti utasítással."

Átírás

1 Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat Kiadva a 10/2012. számú ügyvezeti utasítással.

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szolgáltatási Szabályzat célja, hogy az Alapszabály V. fejezet Az önsegélyez tevékenységgel kapcsolatos sajátos szabályok alapján meghatározza az önsegélyez tevékenység rendszerén keresztül biztosított szolgáltatások igénybevételének egységes elveit és részletes szabályait, valamint megkönnyítse a tagok eligazodását az új szolgáltatási struktúrában. 2. A Szolgáltatási Szabályzat hatálya kiterjed: a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyez Egyesület (továbbiakban: Egyesület) önsegélyez tevékenységére (továbbiakban önsegélyez tevékenység), az önsegélyez tagsági jogviszonnyal rendelkez személyekre, 3. A tagsági viszony létesítésétl a tagot díjfizetési kötelezettség terheli. A befizetend díj mértéke a bruttó kereset 0,5%-a, de minimum Ft/hó, maximum Ft/hó. A rendszeres díjbefizetések meglétének ellenrzése a tag felelssége. Az Egyesület 3 havi díjelmaradás után kizárja a tagot az Önsegélyez ágazatból. 4. A tag a tagsági viszony létesítésének idpontjáról írásban értesíti a munkáltatót és egyidejleg megbízást ad a tagdíj levonására (ez történhet vagy az Önsegélyez tagviszony létesítése dokumentum az Egyesület képviselje által záradékolt példány leadásával, vagy a munkáltató által meghatározott módon, pl. elektronikus levél továbbításával). Az önsegélyez tagság megszüntetésekor ugyancsak a tagnak kell ezt a megbízást visszavonnia a munkáltatónál. 5. Az önsegélyez szolgáltatásokra azok a tagok jogosultak - tagdíj fizetése mellett - akik olyan munkáltatók munkavállalói, amelyek az Egyesület részére közérdek céljai megvalósítása érdekében támogatást nyújtanak. A támogatás/segély legkorábban a tagviszony létesítését követen, az alább részletezett idej tagdíj megfizetése után bekövetkezett eseményre kérhet. Egészségügyi szolgáltatások 3 díjfizet hónap után Segélyek 3 díjfizet hónap után Családtámogatási program 1 díjfizet hónap után Kisüdül Belépést követen azonnal II. AZ ÖNSEGÉLYEZ TEVÉKENYSÉG SZOLGÁLTATÁSAI 1. Egészségügyi szolgáltatások A kiemelked veszélyesség betegségek megelzése, illetve korai felismerése érdekében az egészségvédelmet, egészségfejlesztést szolgáló egészségügyi szréseken való részvétel támogatandó. Az Egyesülettel kötött szerzdés szerinti - az egészségvédelmi programra támogatást fizet munkáltató által meghatározott - tagsági kör a betegségek korai felismerését célzó szrvizsgálaton vehet részt. A programban való részvételre jogosult önsegélyez tagoknak lehetségük van az Egyesülettel szerzdött egészségügyi intézményben járóbeteg, illetve fekvbeteg gyógyintézeti szakellátás területén az átlagosnál magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. 1

3 Az egészségügyi szolgáltatási program tartalmát az Elnökség határozza meg A Szent Imre Kórház Kiemelt Hotelszolgáltatási Egységén igénybe vehet szolgáltatás A Szent Imre Kórház A szárnyának földszintjén kialakított Kiemelt Hotelszolgálati VIP1 és a K épület IV. emeletén a VIP2 egységében, kétágyas szobákban vehet igénybe a hotelszolgáltatás. A szobák felszereltsége: Légkondicionálás Zuhanyzós fürdszoba Elektromos mozgatású faborítású korszer ágy Plazma TV Htszekrény, étkezasztal A szolgáltatás magában foglalja a kiemelt nvérellátás és egyéni diéta lehetségét A szolgáltatás igénybevételének feltétele: A VIP1 és VIP2 egységek a betegek aktív belgyógyászati ellátását biztosítják, amely kizárólag az aktív ellátást igényl ideig vehet igénybe. Ezért sem krónikus, sem ápolási céllal nem kerülhet be páciens. Az akut betegségek kivizsgálása és ápolása általában 7-10 napos befekvést igényel. A betegek elhelyezése az orvos szakma szabályai szerint történik, ezért a kiemelt hotelszolgáltatás az alábbi esetekben nem vehet igénybe, azaz a szolgáltatás nem biztosítható: krónikus betegség (elfekv osztályon történ elhelyezés szükségessége esetén), fertz betegség, mtét után vagy akut panaszokkal bekerül betegek esetében 24 órás felügyelet szükségessége, szülészeti, ngyógyászati ellátás, lipid részlegén történ elhelyezés indokoltsága, intenzív terápiás ellátás szükségessége esetén. Szakmai indokok alapján felmerülhetnek a fentiekben fel nem sorolt indokok, amelyek a kórház egyéb osztályain történ elhelyezést teszik szükségessé. Helyhiány esetén a Kiemelt Hotelszolgálati egységen az elhelyezés, az els lehetséges alkalommal történik, addig a kórház más osztályán helyezik el a betegeket. A Szt. Imre Kórház VIP1 és VIP2 egységeiben kialakított kétágyas szobákban történ elhelyezés az önsegélyez tag számára térítésmentes Igénybejelentés Az igénybejelentés eljegyzéssel történik, a kórházban mköd diszpécser szolgálat koordinálja az elhelyezést. A diszpécser személyesen a Szent Imre Kórház betegirányítási recepcióján, illetve telefonon ( ) érhet el. Az eljegyzés során a diszpécser figyelembe veszi a VIP1 és VIP2 egységek szabad kapacitását, az eljegyzésre váró tag egészségügyi állapotát, a tag felvételi idpontra vonatkozó kívánságát, a beutaló orvos kérését és ezek alapján javaslatot tesz az 2

4 elhelyezés idpontjára. Tájékoztatást ad az igénybevétel feltételeirl és esetleges költségeirl. Sürgsségi ellátás esetén: amennyiben az önsegélyez tag a kórház Sürgsségi Betegfelvételi Osztályán (SBO) kerül felvételre, és a Kiemelt Hotelszolgálati egységeken történ elhelyezésre tart igényt, igazolnia kell a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesületnél lév önsegélyez egyesületi tagságát. Az SBO értesíti a kórházi diszpécsert, aki a tag azonosítását és jogosultságának igazolását követen intézkedik a Kiemelt Hotelszolgálati egységen történ elhelyezésrl, amennyiben van szabad kapacitás. Ennek hiányában koordinálja a beteg más kórházi osztályon történ elhelyezését, és azonnal intézkedik, amint a VIP1 és VIP2 egységeken történ elhelyezés lehetvé válik A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdben igénybe vehet szolgáltatás Az ellátás és az ápolás kétágyas, fürdszobás szobákban, szakmai indokok alapján történik. Az önsegélyez tagok részére a kiemelt hotelszolgáltatás térítésmentes. A kórházba történ felvételhez a háziorvos, vagy szakorvos által kiállított fekvbeteg beutaló javaslatra van szükség, kiegészítve 2-3 hetes rutin laborleletekkel, EKG-val, (belgyógyászati kardiológiai véleménnyel, rehabilitációs folyamat alatti terhelhetségérl) egy éven belüli mellkas röntgenfelvételekkel A SOTE Ortopédiai Klinikán igénybe vehet szolgáltatás Az önsegélyez tagok vázizületi betegségek kezeléseinek igénybevételére van lehetség. A kórházi hotelszolgáltatásokról bvebb információ: Egészségmegrz szrés Az egészségmegrzés, valamint a korai stádiumban lév egészségkárosító rizikófaktorok feltárása érdekében szrvizsgálatok elvégzésére van lehetség a leggyakoribb népegészségügyi megbetegedések irányában. A szrésekrl a honlapon, és az önsegélyez tagoknak a szrésrl küldött tájékoztató levélben található részletes leírás. Az évenkénti szrés a tagok számára térítésmentes Szrvizsgálat lehetséges helyszínei: Budapesten: DIMENZIÓ Egészségközpont (1054 Budapest, Vécsey utca 3.) Vidéken csoportos szervezés keretében, meghatározott rendelkben (Gyr, Pécs, Debrecen,Nyíregyháza, Miskolc, Sopron. Szeged) Jelentkezés a szrésre A szrésre jelentkezés az alábbi csatornákon történhet: - Az oldalon, regisztrációt követen - Telefonon a DIMENZIÓ Egészségközpontban (tel: ) A konkrét szrési idpontot a szolgáltatóval kell egyeztetni! 3

5 A szrés idpontjának módosítása Legkésbb két nappal a szrésre egyeztetett dátum eltt lehet idpontot módosítani, mind telefonon, mind a webes felületen. Ha a jogosultnak felróhatóan, a jogosult nem mondja le az elre egyeztetett idpontot, és nem megy el a szrésre, a tárgyévi szrési periódusban csak térítés ellenében vehet részt a szrésen. Bvebb információ a következ linken található: 2. A munkahely elvesztését enyhít szolgáltatások A munkahely elvesztésével járó egzisztenciális és egészségügyi kockázatok részleges kompenzálására, illetve az öngondoskodás ösztönzésére támogatás/szolgáltatás nyújtható azon önsegélyez tagsági körbe tartozó tagok részére, mely tagsági körre a támogató külön szerzdés szerinti céltámogatást, hozzájárulást nyújt. A támogatás/szolgáltatás feltételrendszerét, igénybevételének módját és esedékességét, a támogatásra jogosultak körét, pénzbeli támogatás esetén annak bruttó összegét az Egyesület és a Támogató szerzdésben határozza meg. 3. Családtámogatási program A Családsegít program szolgáltatásait az az önsegélyez tag veheti igénybe, akinek munkáltatója az Egyesülettel erre külön szerzdést köt, és a szerzdésben meghatározott támogatást az Egyesületnek megfizeti. A támogatás célja a kisgyermekes szülk munkába való visszatérésének elsegítése, a családok gyermekelhelyezéssel kapcsolatos terheinek csökkentése. A cél megvalósítása érdekében az Egyesület országos szinten támogatja bölcsdei és óvodai férhelyek bvítését. A férhelybvítés megítélésében az Egyesület figyelembe veszi a támogatók vonatkozó elvárásait, illetve a támogatás cél szerinti felhasználásával kapcsolatos szempontjait. Az Egyesület támogatja 1-7 éves korig a gyermekek oktatási-, nevelési éven belüli, és 4-18 éves korig a nyári szünetek ideje alatti elhelyezését. A támogatást az az önsegélyez tag igényelheti, aki legalább egy hónappal a juttatás igénybevétele eltt már tagdíjat fizetett, valamint a tagságát tagdíj fizetéssel folyamatosan fenntartja, és akinek munkáltatója kifejezetten e célra támogatást nyújt az Egyesületnek az alábbiak szerint. Igénylnek tekinthet: Az e célra külön támogatást fizet munkáltatóval munkaviszonyban álló (vagy munkaer-kölcsönzés keretében foglalkoztatott) munkavállaló A támogatás az önsegélyez taggal (édes szül, nevelszül, gondvisel, gyám) egy háztartásban él gyermek(ek) után vehet igénybe. Elvált szülk esetén, az elvált, nem önsegélyez tag szülvel közös háztartásban él gyermek után a támogatás NEM vehet igénybe! A Családtámogatási programban részt vev szervezetek/intézmények a szakmai tevékenységük színvonaláért, mködésükért teljes kör felelsséggel tartoznak. 4

6 3.1. Bölcsdei/Óvodai elhelyezés A program célja a családok (szülk) gyermekelhelyezéssel kapcsolatos terheinek csökkentése, a támogatóval (munkáltatóval) kötött megállapodás szerint Jogosultság A bölcsdei/óvodai elhelyezés az igénylvel közös háztartásban él 1-7 év közötti gyermek(ek) után igényelhet. Amennyiben egy háztartásban mindkét szül rendelkezik önsegélyez tagsági jogviszonnyal, abban az esetben, az adott gyermek után csak az egyik tag érvényesítheti a jogosultságot. A támogató munkáltatóval munkaviszonyban lév Önsegélyez tag a következ támogatásban részesülhet: - Bölcsdei elhelyezésre támogatás adható minden aktív állományban lév munkavállaló önsegélyez tag számára, amennyiben 1-3 év közötti gyermekével/gyermekeivel közös háztartásban él. - Óvodai elhelyezésre támogatás adható minden aktív állományban lév munkavállaló önsegélyez tag részére, emennyiben 3-7 év közötti gyermekével/gyermekeivel közös háztartásban él. Az Egyesület honlapján felajánlott férhelyi lehetségek közül lehet választani. Új intézménnyel szerzdéskötésre minimum 3 gyermek elhelyezése esetén kerülhet sor, ettl eltérni csak a támogató elzetes egyetértésével lehet. A férhelyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik. A részvételi szándékot a választott intézménynek is jelezni kell. Inaktív, vagy inaktívvá váló munkaviszony (szülési szabadság, TGYÁS, GYED, GYES idszaka vagy betegség illetve egyéb okokból történ huzamos távollét idszaka) esetén egyedi döntés alapján a támogatóval egyeztetve kerül elbírálásra, hogy a támogatás a huzamos távollét idszaka alatt is igénybe vehet-e. Az egyedi döntés alapján kerül meghatározásra mind a bölcsdei/óvodai támogatás igénybevételének huzamos távollét alatti idszaka, mind pedig a támogatás huzamos távollét alatti összege. A döntéstl függen esetlegesen megítélésre került huzamos távollét alatti támogatási idszak leteltét követen, a teljes igénybevételi díj és az önsegélyez tagdíj megfizetése mellett a bölcsdei/óvodai elhelyezés továbbra is igénybe vehet. Évközben megszn munkaviszony vagy önsegélyez tagság esetén a támogatás nélküli teljes igénybevételi díjat kell a továbbiakban megfizetni. A felmentési idre, illetve abból maximum 3 hónapra - önsegélyez tagdíj megfizetése mellett - a támogatás tovább adható. Ezen idszak méltányossági alapon, a támogató egyetértésével - önsegélyez tagdíj megfizetése mellett - egyszer további 3 hónappal meghosszabbítható. A tag részérl történ támogatási igény megsznését az Egyesület részére írásban be kell jelenteni. A támogatást igényl önsegélyez tag a munkaviszonyában bekövetkezett változásról bejelentési kötelezettséggel tartozik az Egyesület részére. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkáltató által nyújtott támogatási díjat az önsegélyez tagnak visszamenlegesen meg kell téríteni. 5

7 Jelentkezés módja: - A férhelyekre folyamatosan lehet jelentkezni, az igénybevételi szándék kezdete eltt legalább 30 nappal. - A kitöltött és aláírt igényllapot 1 példányban az Egyesület címére (1509 Budapest, Pf. 78.) kell eljuttatni. - Az igénybevétel lehetségérl vagy annak sikertelenségérl a jelentkezést követ 15 napon belül ben tájékoztatja az igénylt a DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Kft. Bvebb információ a következ linken található: Táborozás Jogosultság A támogatás az igényl szülvel közös háztartásban él 4-18 év közötti gyermek(ek) után igényelhet. Amennyiben egy háztartásban mind két szül rendelkezik önsegélyez tagi jogviszonnyal, adott gyermek után csak az egyik tag (szül) érvényesítheti a jogosultságot. Az az önsegélyez tag, akinek a gyermeke már bölcsdei/óvodai támogatásban részesül, ugyanarra a gyermekre táborozást a bölcsdei/óvodai támogatással párhuzamosan nem vehet igénybe! Az Egyesület kéri a rokonsági fok születési anyakönyvi kivonattal történ igazolását. A nyári tábor igénybevételének pontos részletei az e célra támogatást fizet munkáltatóval egyeztetve, szóbeli megállapodás keretében, évente kerülnek meghatározásra. Errl a tagok a honlapunkon a lenti linken, illetve a munkáltatójuktól kapott tájékoztató alapján értesülhetnek. A táborokba a jelentkezést a tábornál kell kezdeményezni az igénybevétel eltt legalább 14 nappal, a tábor jelentkezési lapján. Ezt követen a tábor megküldi a jelentkezk névsorát az egyesületi ügyintéznek. A jogosultságok leellenrzése után, a beérkezéstl számított 8 munkanapon belül, az ügyintéz írásban (elektronikusan) értesíti a szülket és a tábort is a kedvezményes igénybevétel lehetségérl. A kedvezményes ár csak azután érvényesíthet, ha a pozitív elbírálást kézhez kapták. Ennek hiányában a gyermek csak teljes áron veheti igénybe a szolgáltatást. Táborozásra igénybe vehet támogatás mértéke: maximum 10 napra Ft/nap Jelentkezés módja: - A részvételi szándékot a tábornak kell jelezni. A férhelyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik. Bvebb információ a következ linken található: 4. Segélyezési program keretében nyújtott szolgáltatások Jogosultak: az önsegélyez tagdíjat fizet egyesületi tagok, illetve a támogatói szerzdésben erre a szolgáltatásra megjelölt egyesületi tagsági kör. 6

8 4.1. Gyermekvállalás támogatása A gyermekvállalási támogatás összege gyermekenként: A gyermek születésének évében forint A támogatási igény érvényesítéséhez kötelezen csatolandó dokumentum A támogatás igény érvényesítéséhez az Igénybejelent nyomtatvány és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata szükséges Krónikus betegségi segély A krónikus betegségi segélyezés célja a súlyos betegséggel él tagsági kör kiadásainak enyhítése. Segélyre jogosító krónikus megbetegedésnek tekintjük azokat a betegségeket, amelyekre a mindenkori hatályos jogszabály alapján az összevont adóalap adóját csökkent kedvezmény igényelhet, továbbá a daganatos megbetegedéseket. A beérkezett igényeket az Egyesület vezet orvosa bírálja el A támogatás nyújtásának speciális feltételei Krónikus betegségi segély igénylésére jogosult az az önsegélyez tag, aki: tartósan beteg és rendszeres gyógykezelésben részesül, és betegsége adóalapot csökkent kedvezmény igénybevételére jogosít daganatos betegsége miatt szakorvosi kezelés alatt áll; 20. életévét be nem töltött, családi pótlék folyósítására jogot adó beteg gyermekét saját háztartásban neveli A krónikus betegségi segély összege A krónikus betegségi segély összege évente a feltételek igazolt fennállása esetén személyenként forint, igénybevétele évente egy alkalommal lehetséges A támogatási igény érvényesítéséhez kötelezen csatolandó dokumentumok Adóalap csökkentésére jogcímet adó vagy daganatos betegség miatt történ igénylés esetén az Igénybejelentéshez az adott betegséget igazoló egészségügyi intézmény által kiállított 6 hónapnál nem régebbi zárójelentés, vagy szakorvosi vélemény másolati példányát kell csatolni. Tartósan beteg gyermek jogán történ igénylés esetén az Igénybejelent nyomtatványhoz csatolni kell a tartósan fennálló betegségrl szóló, illetve a súlyosan fogyatékos gyermekrl szóló, a Magyar Államkincstár által kiadott érvényes igazolás másolati példányát, és 20 év alatti gyermek jogán történ igénylés esetén a családi pótlék folyósítását igazoló dokumentumot. 7

9 4.3. Rendkívüli segély A támogatási jogosultság speciális feltételei Az önsegélyez tagot ért jelents anyagi megrázkódtatással járó eseménnyel összefüggésben, szociális rászorultság esetén, ha a tagnak és közeli hozzátartozóinak létfenntartása csak küls segítséggel biztosítható, évente egy alkalommal rendkívüli segély igényelhet. Jelents anyagi megrázkódtatással járó eseménynek tekinthet az önsegélyez tag tulajdonában (állandó használatában) lév ingatlanban vagy ingóságban - ide nem értve a készpénzt, illetve ékszert - bekövetkezett és igazolt jelents Ft-ot meghaladó - vagyoni kár, ha az más módon nem térül meg. Rendkívüli segélyt igényelhet az az önsegélyz tag is, akinek saját, vagy házastársa/élettársa és eltartott gyermeke súlyos egészségkárosodásának gyógyítása, rehabilitációja érdekében végzett egészségügyi beavatkozást a társadalombiztosítás nem támogatja. A segély odaítélésérl a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyez Egyesület Elnöksége havonta dönt és annak összege esetenként eltér, a maximálisan adható Ft-ot csak rendkívül indokolt esetben haladhatja meg Az igényérvényesítéshez kötelezen csatolandó dokumentumok Az Igénybejelent nyomtaványhoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumok másolatát. havi nettó jövedelemrl szóló igazolás(ok) és/vagy eredeti nyugdíj szelvény(ek), családi pótlék igazolás, egyéb jövedelmek (pl. gyermekét egyedül nevel szül esetén gyerektartás, stb.) igazolása, a bekövetkezett kár igazolására szolgáló szerv (rendrségi jegyzkönyv, biztosító kárfelvételi okmánya), által kiállított okirat másolata. egészségkárosodás esetén, annak rögzítését tartalmazó egészségügyi intézmény által kiállított zárójelentés, vagy szakorvosi vélemény másolata. a kérelem indokával összefügg dokumentációk másolata (pl. rezsi költségekrl, stb.) Az Egyesület jogosult a benyújtott okmányok eredeti példányainak bemutatását kérni Temetési segély A temetési segély a temetéssel összefügg kiadások enyhítését szolgálja A támogatási jogosultság speciális feltételei Temetési segélyt az az önsegélyez tag igényelhet, akinek házastársa, élettársa vagy egyenes ági rokona elhalálozott. A tag érvényes önsegélyez tagsági jogviszony alatt bekövetkez halála esetén a temetési segély igénylésére az eltemettet házastárs, élettárs vagy egyeneságbeli 8

10 rokon jogosult A temetési segély összege A temetési segély összege Ft A támogatási igény érvényesítéséhez kötelezen csatolandó dokumentumok Az igénybejelent nyomtatványhoz csatolandó dokumentumok: a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a házastársi, illetve egyenes ági rokoni kapcsolat igazolására szóló nyilatkozat,nagyszül halála esetén (amennyiben szükséges) az egyenes ági rokoni kapcsolat igazolását szolgáló dokumentum másolata önsegélyez tag halála esetén a kérelmez nevére szóló temetési számla másolata is Szolgáltatások igénybevételének menete Az Igénybejelent formanyomtatványok letölthetk a DIMENZIÓ Csoport honlapjáról (www.dimenziocsoport.hu), illetve internetes hozzáférés hiányában személyesen az Egyesület Ügyfélszolgálatán (1013. Budapest, Krisztina krt. 55.), postai úton, az Egyesület címén (1509 Budapest, Pf.: 78.), vagy ingyenesen hívható zöldszámon kérhet. A benyújtott Igénybejelent nyomtatványok akkor kerülnek elbírálásra, ha azokhoz hiánytalanul csatolásra kerültek az adott segély/támogatás részletes szabályait tárgyaló fejezetben nevesített dokumentumok másolatai. Az esetlegesen hiányzó dokumentumok pótlására szükséges id lerövidítése érdekében ajánlott az cím kitöltése az Igénybejelentn. Az igénybejelentésen a tagnak az aláírását két tanúval kell hitelesíttetnie, amennyiben nem személyesen az Ügyfélszolgálati irodában írja alá. Az eredeti aláírással ellátott igénybejelentések leadhatóak az Egyesület Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), vagy postai úton (DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület, 1509 Bp., Pf. 78.) kell azokat az Egyesülethez eljuttatni A segélyek folyósítása A segélyek, támogatások folyósítása a tag kérelme alapján jelen szabályzatban meghatározott módon történik.a kifizetett segélyekrl a folyósítást végz Egyesület személyenként nyilvántartást vezet. A támogatásokra/segélyekre (ez alól kivételt képez a rendkívüli segély) vonatkozó, hiánytalanul beérkezett Igénybejelent a beérkezés napjától számítva legkésbb 15 munkanapon belül kerül elbírálásra és folyósításra. Az elbírálás és folyósítás hiánypótlás esetén az utolsó pótlólag megküldött dokumentum(ok) beérkezésétl számított 15. munkanapon belül történik. A munkáltató által lejelentett: állományon kívül, tartósan beteg gyermek ápolása, GYES, GYED, stb. ideje alatt támogatás csak abban az esetben fizethet ki, ha a tag az Ft/hó minimális tagdíjat az érintett idszakra folyamatosan megfizette. Az Egyesület által folyósított segélyekre az igényt, a segélyre okot adó körülmény bekövetkezése napjától számítva, legfeljebb három hónapig lehet érvényesíteni (kivéve krónikus segély), legkésbb a tárgyévet követ év január 15-ig. 9

11 A segélyekkel, támogatásokkal való bármilyen visszaélés, a juttatások másokra történ átruházása els esetben kizárja a tagot az önsegélyez ágazatból. A jogtalanul felvett segélyt, támogatást, juttatást minden esetben vissza kell fizetni. 5. Kisüdülk igénybevétele Az Egyesület önköltségi áron történ térítési díj ellenében az egyesületi tag, a tag házastársa (élettársa), gyermeke és közeli hozzátartozója általános egészségi állapotának megóvása, javítása, betegség megelzése céljából, valamint egészségügyi rehabilitáció elsegítése érdekében vendégházakat üzemeltet, és szervezi azok igénybevételét Kisüdülk címe: Miskolctapolca, 3519 Kiss József u. 24. Keszthely, 8360 Kossuth u. 129, Gyula, 5700 Kétmalom u Dózsa György út em. 2. (garzon) Pécs, 7635 Ángyán János u. 10. Hollók, 3176 Kossuth u. 92. Budapest, 1147 Rákospatak u fsz Kisüdülk igénybevételének térítési díjai: Önköltségi ár: 2500 Ft/f/éj 2 év alatti gyermek: ingyenes 2-18 év közötti gyermek: 1500 Ft/f/éj Az Egyesület Alkony ágazatának tagjai el- és utószezonban (január 3. április 30., illetve szeptember 1. december 22.) Ft/f/éj áron vehetik igénybe az üdülket Jelentkezés: Interneten keresztül, a linken lehet jelentkezni. (Internet hiányában pedig postai úton levélben a foglalási adatok pontos megadásával. Postacím: DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület, 1509 Bp., Pf. 78.) 5.4. Kisüdülk igénybevételének szabályai: A szálláshelyre érkezéskor az üdül mködtetésével megbízott szolgáltatónál (továbbiakban: gondnok) kell jelentkezni. Az üdülési díjat és a helyi idegenforgalmi adót érkezéskor, a gondnoknál kell befizetni. A szobákat az érkezés napján óra között lehet elfoglalni (a gondnokkal történ telefonos egyeztetés alapján ettl el lehet térni). A távozás napján 10 óráig kell elhagyni a szobát. Érkezéskor személyi azonosításhoz szükséges okmány, valamint a szállás visszaigazolási bizonylat (voucher) bemutatása szükséges, melyet en vagy postai úton a jelentkezést követen kapnak meg. 10

12 A szállás visszaigazolási bizonylat csak a rajta feltüntetett üdülbe és idszakra érvényes. Más személyre nem ruházható át, azon javítás nem alkalmazható. Az üdült csak olyan személy látogathatja, aki nem lázas, fertz betegségben nem szenved, önmaga ellátására képes. Él állatot az üdülbe bevinni tilos! A foglalással kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, kérjük az en jelezhet a foglalási kód és az idpont megjelölésével. Bvebb információ: linken található III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az a tag, aki az önsegélyez ágazatból kilép, vagy akit onnan kizártak és tagsági viszonya megsznését megelz 12 hónapon belül pénzbeli segélyben (támogatásban) részesült, a szolgáltatás igénybevételétl számítva további 12 havi tagdíjat köteles megfizetni. Nem vonatkozik a fenti fizetési kötelezettség arra a tagra, akinek a munkáltatóval fennálló munkaviszonya átszervezés-, technikai-, technológiai váltás miatti munkahely-felszámolás, létszámcsökkentés miatt sznt meg. Ezt a tag a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói dokumentum másolati példányával köteles igazolni. Jelen szabályzat alkalmazásában IV. ÉRTELMEZ RENDELKEZÉS 1. jogosultság: az egyes szolgáltatásoknál részletezettek szerint. 2. szolgáltató: természetes személy, jogi személyiség-, jogi személyiséggel nem rendelkez társaság, amely az Egyesülettel kötött szerzdés alapján a teljes jogú ágazati tagsági jogviszonnyal bíró személyi kör számára szolgáltatást nyújt. 3. egészségügyi szolgáltatás: azon tevékenységek összessége, amelyek az egyén egészségének megrzése, betegségek korai felismerése, megelzése, kialakult állapot javítása, vagy a további állapot romlás megelzését szolgálja. 4. szociálisan rászoruló: segélyezés szempontjából szociálisan rászorulónak tekinthet az a tag, akinek a saját háztartásában élk esetében az egy fre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a tárgy év január elsején érvényes minimálbér másfélszeresét; 5. gyermek: alatt az egy háztartásban él vérszerinti, örökbe fogadott és a nevelt gyermeket kell érteni; 6. saját háztartásban nevelt gyermek: az a gyermek, aki a taggal életvitelszeren együtt él, és gondozásáról rendszeres jelleggel a tag gondoskodik; 7. egyenes ágbeli rokon: a gyermek, a szül, a nagyszül, és az unoka 8. közeli hozzátartozó (Polgári Törvénykönyv a szerint): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott-, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelszül, valamint a testvér 9. család: egy lakásban együtt él, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkez közeli hozzátartozók közössége; 11

13 10. elemi kár: különösen a jéges, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég-, és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy biológiai tz okozta kár. A kár független szerv (biztosító, földmvelési hivatal, katasztrófa védelem stb.) által kiállított szakvéleménnyel, jegyzkönyvvel igazolható; 11. krónikus betegség: jogszabályban nevesített betegségek csoportjába tartozó egészségi állapot, amelyek adóalapot csökkent kedvezmény igénybevételére jogosítanak; 12. jelents anyagi megrázkódtatás: Jelents anyagi megrázkódtatásnak tekinthet az az eset, ahol a bekövetkezett kár értéke eléri a forintot. 12

Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat. Kiadva a 25/2011 számú ügyvezet igazgatói utasítással.

Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat. Kiadva a 25/2011 számú ügyvezet igazgatói utasítással. Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat Kiadva a 25/2011 számú ügyvezet igazgatói utasítással. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szolgáltatási Szabályzat célja, hogy az Alapszabály V. fejezet Az önsegélyez tevékenységgel

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL Az önkormányzat a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idszakos létfenntartási gondokkal küzd,

Részletesebben

A DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezı Egyesület ügyvezetı elnökének 8/2010. sz. utasítása

A DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezı Egyesület ügyvezetı elnökének 8/2010. sz. utasítása A DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezı Egyesület ügyvezetı elnökének 8/2010. sz. utasítása a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezı Egyesület munkavállalói részére A mai nappal kiadom a DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezı

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Északdunántúli Villamosenergia-ipari Szervezet 9027. Gyır Kandó u. 13. SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: a 2008. december 8.-i Szakszervezeti Tanács ülésen Hatálybalépés: 2009. január 1. 2 SEGÉLYEZÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL

TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL TÁJÉKOZTATÓ ÁPOLÁSI DÍJRÓL Az ápolási díj olyan anyagi hozzájárulás, amelyet a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozók vehetnek igénybe. Az ápolási díj három

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye árvaellátás elbírálásához Minden árvára vonatkozóan külön igénybejelentést kell kitölteni! E nyomtatvány pontos

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP

A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP TURA VÁROS GYÁMHIVATALA 2194 TURA, PETFI TÉR 1. : (28) 581-020/109 FAX: (28) 581-027 Email: gyamhivatal@tura.hu A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK- SZÁMADÁSI 7RLAP A GONDNOK SZÁMADÁSÁRA VONATKOZÓ

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. Segélyalap Szabályzata Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690. FAX: 00-(36)-1-220-8921. Száma: 00/A/ 00008/2007. A Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:...

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:... JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint:............. 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d. Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete Társadalmi Ügyek Bizottsága K ö r m e n d Tárgy: Önkormányzati segély iránti k é r e l e m Alulírott kérem, hogy részemre önkormányzati segélyt megállapítani

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve:

KÉRELEM Települési támogatás megállapításához. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye:.. Anyja neve: KÉRELEM Települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1.) Kérelmező neve /születési név is /. /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Polgárdi Város Önkormányzata 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel/fax: (22) 576-230 E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu www.polgardi.hu 1. melléklet 19/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130

Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre u. 52. Telefon: 28/504-130 Kérelem Települési támogatása megállapítása iránt 1. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3. TÁJÉKOZTATÓ A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:...

A D A T L A P. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. 1./ Pályázó családi és utóneve... Anyja neve:... Lakóhely:... A D A T L A P a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához A., Személyi adatok 1./ Pályázó családi és utóneve...... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tel.

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata

KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata (A működési szabályzat érvényes 2015. szeptember 1-től) KKDSZ Segélyezési Bizottságának Szabályzata A segélyezés célja a szociálisan rászoruló szakszervezeti tagok segélyezése, támogatása, az életükben

Részletesebben

BELÜGYI ÉS RENDVÉDELMI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE ÜDÜLÉSI SZABÁLYZAT 2008.

BELÜGYI ÉS RENDVÉDELMI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE ÜDÜLÉSI SZABÁLYZAT 2008. BELÜGYI ÉS RENDVÉDELMI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE ÜDÜLÉSI SZABÁLYZAT 2008. I. AZ ÜDÜLÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. A szabályzat hatálya kiterjed a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének. Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. III.

A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének. Segélyezési Szabályzata évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról. III. Elfogadott A PTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Segélyezési Szabályzata 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról III. Fejezet FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 35. 85 Szociális segély:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve:

I. A kérelmező 1. Neve: Születési neve: 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 3. Anyja születési családi és utóneve: Budapest, V., Városház u. 9-11. 1364 Bp. Pf. 269. Adatlap 2016-13 magánszemélyek méltányossági, fizetési könnyítés iránti kérelemének elbírálásához Hivatkozási szám: FPH001/ - / Budapest Főváros Főpolgármesteri

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) méltányosságra irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) méltányosságra irányuló kérelmének elbírálásához Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Adóiroda 2045. Törökbálint, Kinizsi u. 29. GL Outlet Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: ado@torokbalint.hu

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben