Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat. Kiadva a 10/2012. számú ügyvezeti utasítással.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat. Kiadva a 10/2012. számú ügyvezeti utasítással."

Átírás

1 Önsegélyez Szolgáltatási Szabályzat Kiadva a 10/2012. számú ügyvezeti utasítással.

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szolgáltatási Szabályzat célja, hogy az Alapszabály V. fejezet Az önsegélyez tevékenységgel kapcsolatos sajátos szabályok alapján meghatározza az önsegélyez tevékenység rendszerén keresztül biztosított szolgáltatások igénybevételének egységes elveit és részletes szabályait, valamint megkönnyítse a tagok eligazodását az új szolgáltatási struktúrában. 2. A Szolgáltatási Szabályzat hatálya kiterjed: a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyez Egyesület (továbbiakban: Egyesület) önsegélyez tevékenységére (továbbiakban önsegélyez tevékenység), az önsegélyez tagsági jogviszonnyal rendelkez személyekre, 3. A tagsági viszony létesítésétl a tagot díjfizetési kötelezettség terheli. A befizetend díj mértéke a bruttó kereset 0,5%-a, de minimum Ft/hó, maximum Ft/hó. A rendszeres díjbefizetések meglétének ellenrzése a tag felelssége. Az Egyesület 3 havi díjelmaradás után kizárja a tagot az Önsegélyez ágazatból. 4. A tag a tagsági viszony létesítésének idpontjáról írásban értesíti a munkáltatót és egyidejleg megbízást ad a tagdíj levonására (ez történhet vagy az Önsegélyez tagviszony létesítése dokumentum az Egyesület képviselje által záradékolt példány leadásával, vagy a munkáltató által meghatározott módon, pl. elektronikus levél továbbításával). Az önsegélyez tagság megszüntetésekor ugyancsak a tagnak kell ezt a megbízást visszavonnia a munkáltatónál. 5. Az önsegélyez szolgáltatásokra azok a tagok jogosultak - tagdíj fizetése mellett - akik olyan munkáltatók munkavállalói, amelyek az Egyesület részére közérdek céljai megvalósítása érdekében támogatást nyújtanak. A támogatás/segély legkorábban a tagviszony létesítését követen, az alább részletezett idej tagdíj megfizetése után bekövetkezett eseményre kérhet. Egészségügyi szolgáltatások 3 díjfizet hónap után Segélyek 3 díjfizet hónap után Családtámogatási program 1 díjfizet hónap után Kisüdül Belépést követen azonnal II. AZ ÖNSEGÉLYEZ TEVÉKENYSÉG SZOLGÁLTATÁSAI 1. Egészségügyi szolgáltatások A kiemelked veszélyesség betegségek megelzése, illetve korai felismerése érdekében az egészségvédelmet, egészségfejlesztést szolgáló egészségügyi szréseken való részvétel támogatandó. Az Egyesülettel kötött szerzdés szerinti - az egészségvédelmi programra támogatást fizet munkáltató által meghatározott - tagsági kör a betegségek korai felismerését célzó szrvizsgálaton vehet részt. A programban való részvételre jogosult önsegélyez tagoknak lehetségük van az Egyesülettel szerzdött egészségügyi intézményben járóbeteg, illetve fekvbeteg gyógyintézeti szakellátás területén az átlagosnál magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. 1

3 Az egészségügyi szolgáltatási program tartalmát az Elnökség határozza meg A Szent Imre Kórház Kiemelt Hotelszolgáltatási Egységén igénybe vehet szolgáltatás A Szent Imre Kórház A szárnyának földszintjén kialakított Kiemelt Hotelszolgálati VIP1 és a K épület IV. emeletén a VIP2 egységében, kétágyas szobákban vehet igénybe a hotelszolgáltatás. A szobák felszereltsége: Légkondicionálás Zuhanyzós fürdszoba Elektromos mozgatású faborítású korszer ágy Plazma TV Htszekrény, étkezasztal A szolgáltatás magában foglalja a kiemelt nvérellátás és egyéni diéta lehetségét A szolgáltatás igénybevételének feltétele: A VIP1 és VIP2 egységek a betegek aktív belgyógyászati ellátását biztosítják, amely kizárólag az aktív ellátást igényl ideig vehet igénybe. Ezért sem krónikus, sem ápolási céllal nem kerülhet be páciens. Az akut betegségek kivizsgálása és ápolása általában 7-10 napos befekvést igényel. A betegek elhelyezése az orvos szakma szabályai szerint történik, ezért a kiemelt hotelszolgáltatás az alábbi esetekben nem vehet igénybe, azaz a szolgáltatás nem biztosítható: krónikus betegség (elfekv osztályon történ elhelyezés szükségessége esetén), fertz betegség, mtét után vagy akut panaszokkal bekerül betegek esetében 24 órás felügyelet szükségessége, szülészeti, ngyógyászati ellátás, lipid részlegén történ elhelyezés indokoltsága, intenzív terápiás ellátás szükségessége esetén. Szakmai indokok alapján felmerülhetnek a fentiekben fel nem sorolt indokok, amelyek a kórház egyéb osztályain történ elhelyezést teszik szükségessé. Helyhiány esetén a Kiemelt Hotelszolgálati egységen az elhelyezés, az els lehetséges alkalommal történik, addig a kórház más osztályán helyezik el a betegeket. A Szt. Imre Kórház VIP1 és VIP2 egységeiben kialakított kétágyas szobákban történ elhelyezés az önsegélyez tag számára térítésmentes Igénybejelentés Az igénybejelentés eljegyzéssel történik, a kórházban mköd diszpécser szolgálat koordinálja az elhelyezést. A diszpécser személyesen a Szent Imre Kórház betegirányítási recepcióján, illetve telefonon ( ) érhet el. Az eljegyzés során a diszpécser figyelembe veszi a VIP1 és VIP2 egységek szabad kapacitását, az eljegyzésre váró tag egészségügyi állapotát, a tag felvételi idpontra vonatkozó kívánságát, a beutaló orvos kérését és ezek alapján javaslatot tesz az 2

4 elhelyezés idpontjára. Tájékoztatást ad az igénybevétel feltételeirl és esetleges költségeirl. Sürgsségi ellátás esetén: amennyiben az önsegélyez tag a kórház Sürgsségi Betegfelvételi Osztályán (SBO) kerül felvételre, és a Kiemelt Hotelszolgálati egységeken történ elhelyezésre tart igényt, igazolnia kell a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesületnél lév önsegélyez egyesületi tagságát. Az SBO értesíti a kórházi diszpécsert, aki a tag azonosítását és jogosultságának igazolását követen intézkedik a Kiemelt Hotelszolgálati egységen történ elhelyezésrl, amennyiben van szabad kapacitás. Ennek hiányában koordinálja a beteg más kórházi osztályon történ elhelyezését, és azonnal intézkedik, amint a VIP1 és VIP2 egységeken történ elhelyezés lehetvé válik A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdben igénybe vehet szolgáltatás Az ellátás és az ápolás kétágyas, fürdszobás szobákban, szakmai indokok alapján történik. Az önsegélyez tagok részére a kiemelt hotelszolgáltatás térítésmentes. A kórházba történ felvételhez a háziorvos, vagy szakorvos által kiállított fekvbeteg beutaló javaslatra van szükség, kiegészítve 2-3 hetes rutin laborleletekkel, EKG-val, (belgyógyászati kardiológiai véleménnyel, rehabilitációs folyamat alatti terhelhetségérl) egy éven belüli mellkas röntgenfelvételekkel A SOTE Ortopédiai Klinikán igénybe vehet szolgáltatás Az önsegélyez tagok vázizületi betegségek kezeléseinek igénybevételére van lehetség. A kórházi hotelszolgáltatásokról bvebb információ: Egészségmegrz szrés Az egészségmegrzés, valamint a korai stádiumban lév egészségkárosító rizikófaktorok feltárása érdekében szrvizsgálatok elvégzésére van lehetség a leggyakoribb népegészségügyi megbetegedések irányában. A szrésekrl a honlapon, és az önsegélyez tagoknak a szrésrl küldött tájékoztató levélben található részletes leírás. Az évenkénti szrés a tagok számára térítésmentes Szrvizsgálat lehetséges helyszínei: Budapesten: DIMENZIÓ Egészségközpont (1054 Budapest, Vécsey utca 3.) Vidéken csoportos szervezés keretében, meghatározott rendelkben (Gyr, Pécs, Debrecen,Nyíregyháza, Miskolc, Sopron. Szeged) Jelentkezés a szrésre A szrésre jelentkezés az alábbi csatornákon történhet: - Az oldalon, regisztrációt követen - Telefonon a DIMENZIÓ Egészségközpontban (tel: ) A konkrét szrési idpontot a szolgáltatóval kell egyeztetni! 3

5 A szrés idpontjának módosítása Legkésbb két nappal a szrésre egyeztetett dátum eltt lehet idpontot módosítani, mind telefonon, mind a webes felületen. Ha a jogosultnak felróhatóan, a jogosult nem mondja le az elre egyeztetett idpontot, és nem megy el a szrésre, a tárgyévi szrési periódusban csak térítés ellenében vehet részt a szrésen. Bvebb információ a következ linken található: 2. A munkahely elvesztését enyhít szolgáltatások A munkahely elvesztésével járó egzisztenciális és egészségügyi kockázatok részleges kompenzálására, illetve az öngondoskodás ösztönzésére támogatás/szolgáltatás nyújtható azon önsegélyez tagsági körbe tartozó tagok részére, mely tagsági körre a támogató külön szerzdés szerinti céltámogatást, hozzájárulást nyújt. A támogatás/szolgáltatás feltételrendszerét, igénybevételének módját és esedékességét, a támogatásra jogosultak körét, pénzbeli támogatás esetén annak bruttó összegét az Egyesület és a Támogató szerzdésben határozza meg. 3. Családtámogatási program A Családsegít program szolgáltatásait az az önsegélyez tag veheti igénybe, akinek munkáltatója az Egyesülettel erre külön szerzdést köt, és a szerzdésben meghatározott támogatást az Egyesületnek megfizeti. A támogatás célja a kisgyermekes szülk munkába való visszatérésének elsegítése, a családok gyermekelhelyezéssel kapcsolatos terheinek csökkentése. A cél megvalósítása érdekében az Egyesület országos szinten támogatja bölcsdei és óvodai férhelyek bvítését. A férhelybvítés megítélésében az Egyesület figyelembe veszi a támogatók vonatkozó elvárásait, illetve a támogatás cél szerinti felhasználásával kapcsolatos szempontjait. Az Egyesület támogatja 1-7 éves korig a gyermekek oktatási-, nevelési éven belüli, és 4-18 éves korig a nyári szünetek ideje alatti elhelyezését. A támogatást az az önsegélyez tag igényelheti, aki legalább egy hónappal a juttatás igénybevétele eltt már tagdíjat fizetett, valamint a tagságát tagdíj fizetéssel folyamatosan fenntartja, és akinek munkáltatója kifejezetten e célra támogatást nyújt az Egyesületnek az alábbiak szerint. Igénylnek tekinthet: Az e célra külön támogatást fizet munkáltatóval munkaviszonyban álló (vagy munkaer-kölcsönzés keretében foglalkoztatott) munkavállaló A támogatás az önsegélyez taggal (édes szül, nevelszül, gondvisel, gyám) egy háztartásban él gyermek(ek) után vehet igénybe. Elvált szülk esetén, az elvált, nem önsegélyez tag szülvel közös háztartásban él gyermek után a támogatás NEM vehet igénybe! A Családtámogatási programban részt vev szervezetek/intézmények a szakmai tevékenységük színvonaláért, mködésükért teljes kör felelsséggel tartoznak. 4

6 3.1. Bölcsdei/Óvodai elhelyezés A program célja a családok (szülk) gyermekelhelyezéssel kapcsolatos terheinek csökkentése, a támogatóval (munkáltatóval) kötött megállapodás szerint Jogosultság A bölcsdei/óvodai elhelyezés az igénylvel közös háztartásban él 1-7 év közötti gyermek(ek) után igényelhet. Amennyiben egy háztartásban mindkét szül rendelkezik önsegélyez tagsági jogviszonnyal, abban az esetben, az adott gyermek után csak az egyik tag érvényesítheti a jogosultságot. A támogató munkáltatóval munkaviszonyban lév Önsegélyez tag a következ támogatásban részesülhet: - Bölcsdei elhelyezésre támogatás adható minden aktív állományban lév munkavállaló önsegélyez tag számára, amennyiben 1-3 év közötti gyermekével/gyermekeivel közös háztartásban él. - Óvodai elhelyezésre támogatás adható minden aktív állományban lév munkavállaló önsegélyez tag részére, emennyiben 3-7 év közötti gyermekével/gyermekeivel közös háztartásban él. Az Egyesület honlapján felajánlott férhelyi lehetségek közül lehet választani. Új intézménnyel szerzdéskötésre minimum 3 gyermek elhelyezése esetén kerülhet sor, ettl eltérni csak a támogató elzetes egyetértésével lehet. A férhelyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik. A részvételi szándékot a választott intézménynek is jelezni kell. Inaktív, vagy inaktívvá váló munkaviszony (szülési szabadság, TGYÁS, GYED, GYES idszaka vagy betegség illetve egyéb okokból történ huzamos távollét idszaka) esetén egyedi döntés alapján a támogatóval egyeztetve kerül elbírálásra, hogy a támogatás a huzamos távollét idszaka alatt is igénybe vehet-e. Az egyedi döntés alapján kerül meghatározásra mind a bölcsdei/óvodai támogatás igénybevételének huzamos távollét alatti idszaka, mind pedig a támogatás huzamos távollét alatti összege. A döntéstl függen esetlegesen megítélésre került huzamos távollét alatti támogatási idszak leteltét követen, a teljes igénybevételi díj és az önsegélyez tagdíj megfizetése mellett a bölcsdei/óvodai elhelyezés továbbra is igénybe vehet. Évközben megszn munkaviszony vagy önsegélyez tagság esetén a támogatás nélküli teljes igénybevételi díjat kell a továbbiakban megfizetni. A felmentési idre, illetve abból maximum 3 hónapra - önsegélyez tagdíj megfizetése mellett - a támogatás tovább adható. Ezen idszak méltányossági alapon, a támogató egyetértésével - önsegélyez tagdíj megfizetése mellett - egyszer további 3 hónappal meghosszabbítható. A tag részérl történ támogatási igény megsznését az Egyesület részére írásban be kell jelenteni. A támogatást igényl önsegélyez tag a munkaviszonyában bekövetkezett változásról bejelentési kötelezettséggel tartozik az Egyesület részére. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a munkáltató által nyújtott támogatási díjat az önsegélyez tagnak visszamenlegesen meg kell téríteni. 5

7 Jelentkezés módja: - A férhelyekre folyamatosan lehet jelentkezni, az igénybevételi szándék kezdete eltt legalább 30 nappal. - A kitöltött és aláírt igényllapot 1 példányban az Egyesület címére (1509 Budapest, Pf. 78.) kell eljuttatni. - Az igénybevétel lehetségérl vagy annak sikertelenségérl a jelentkezést követ 15 napon belül ben tájékoztatja az igénylt a DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Kft. Bvebb információ a következ linken található: Táborozás Jogosultság A támogatás az igényl szülvel közös háztartásban él 4-18 év közötti gyermek(ek) után igényelhet. Amennyiben egy háztartásban mind két szül rendelkezik önsegélyez tagi jogviszonnyal, adott gyermek után csak az egyik tag (szül) érvényesítheti a jogosultságot. Az az önsegélyez tag, akinek a gyermeke már bölcsdei/óvodai támogatásban részesül, ugyanarra a gyermekre táborozást a bölcsdei/óvodai támogatással párhuzamosan nem vehet igénybe! Az Egyesület kéri a rokonsági fok születési anyakönyvi kivonattal történ igazolását. A nyári tábor igénybevételének pontos részletei az e célra támogatást fizet munkáltatóval egyeztetve, szóbeli megállapodás keretében, évente kerülnek meghatározásra. Errl a tagok a honlapunkon a lenti linken, illetve a munkáltatójuktól kapott tájékoztató alapján értesülhetnek. A táborokba a jelentkezést a tábornál kell kezdeményezni az igénybevétel eltt legalább 14 nappal, a tábor jelentkezési lapján. Ezt követen a tábor megküldi a jelentkezk névsorát az egyesületi ügyintéznek. A jogosultságok leellenrzése után, a beérkezéstl számított 8 munkanapon belül, az ügyintéz írásban (elektronikusan) értesíti a szülket és a tábort is a kedvezményes igénybevétel lehetségérl. A kedvezményes ár csak azután érvényesíthet, ha a pozitív elbírálást kézhez kapták. Ennek hiányában a gyermek csak teljes áron veheti igénybe a szolgáltatást. Táborozásra igénybe vehet támogatás mértéke: maximum 10 napra Ft/nap Jelentkezés módja: - A részvételi szándékot a tábornak kell jelezni. A férhelyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik. Bvebb információ a következ linken található: 4. Segélyezési program keretében nyújtott szolgáltatások Jogosultak: az önsegélyez tagdíjat fizet egyesületi tagok, illetve a támogatói szerzdésben erre a szolgáltatásra megjelölt egyesületi tagsági kör. 6

8 4.1. Gyermekvállalás támogatása A gyermekvállalási támogatás összege gyermekenként: A gyermek születésének évében forint A támogatási igény érvényesítéséhez kötelezen csatolandó dokumentum A támogatás igény érvényesítéséhez az Igénybejelent nyomtatvány és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata szükséges Krónikus betegségi segély A krónikus betegségi segélyezés célja a súlyos betegséggel él tagsági kör kiadásainak enyhítése. Segélyre jogosító krónikus megbetegedésnek tekintjük azokat a betegségeket, amelyekre a mindenkori hatályos jogszabály alapján az összevont adóalap adóját csökkent kedvezmény igényelhet, továbbá a daganatos megbetegedéseket. A beérkezett igényeket az Egyesület vezet orvosa bírálja el A támogatás nyújtásának speciális feltételei Krónikus betegségi segély igénylésére jogosult az az önsegélyez tag, aki: tartósan beteg és rendszeres gyógykezelésben részesül, és betegsége adóalapot csökkent kedvezmény igénybevételére jogosít daganatos betegsége miatt szakorvosi kezelés alatt áll; 20. életévét be nem töltött, családi pótlék folyósítására jogot adó beteg gyermekét saját háztartásban neveli A krónikus betegségi segély összege A krónikus betegségi segély összege évente a feltételek igazolt fennállása esetén személyenként forint, igénybevétele évente egy alkalommal lehetséges A támogatási igény érvényesítéséhez kötelezen csatolandó dokumentumok Adóalap csökkentésére jogcímet adó vagy daganatos betegség miatt történ igénylés esetén az Igénybejelentéshez az adott betegséget igazoló egészségügyi intézmény által kiállított 6 hónapnál nem régebbi zárójelentés, vagy szakorvosi vélemény másolati példányát kell csatolni. Tartósan beteg gyermek jogán történ igénylés esetén az Igénybejelent nyomtatványhoz csatolni kell a tartósan fennálló betegségrl szóló, illetve a súlyosan fogyatékos gyermekrl szóló, a Magyar Államkincstár által kiadott érvényes igazolás másolati példányát, és 20 év alatti gyermek jogán történ igénylés esetén a családi pótlék folyósítását igazoló dokumentumot. 7

9 4.3. Rendkívüli segély A támogatási jogosultság speciális feltételei Az önsegélyez tagot ért jelents anyagi megrázkódtatással járó eseménnyel összefüggésben, szociális rászorultság esetén, ha a tagnak és közeli hozzátartozóinak létfenntartása csak küls segítséggel biztosítható, évente egy alkalommal rendkívüli segély igényelhet. Jelents anyagi megrázkódtatással járó eseménynek tekinthet az önsegélyez tag tulajdonában (állandó használatában) lév ingatlanban vagy ingóságban - ide nem értve a készpénzt, illetve ékszert - bekövetkezett és igazolt jelents Ft-ot meghaladó - vagyoni kár, ha az más módon nem térül meg. Rendkívüli segélyt igényelhet az az önsegélyz tag is, akinek saját, vagy házastársa/élettársa és eltartott gyermeke súlyos egészségkárosodásának gyógyítása, rehabilitációja érdekében végzett egészségügyi beavatkozást a társadalombiztosítás nem támogatja. A segély odaítélésérl a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyez Egyesület Elnöksége havonta dönt és annak összege esetenként eltér, a maximálisan adható Ft-ot csak rendkívül indokolt esetben haladhatja meg Az igényérvényesítéshez kötelezen csatolandó dokumentumok Az Igénybejelent nyomtaványhoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumok másolatát. havi nettó jövedelemrl szóló igazolás(ok) és/vagy eredeti nyugdíj szelvény(ek), családi pótlék igazolás, egyéb jövedelmek (pl. gyermekét egyedül nevel szül esetén gyerektartás, stb.) igazolása, a bekövetkezett kár igazolására szolgáló szerv (rendrségi jegyzkönyv, biztosító kárfelvételi okmánya), által kiállított okirat másolata. egészségkárosodás esetén, annak rögzítését tartalmazó egészségügyi intézmény által kiállított zárójelentés, vagy szakorvosi vélemény másolata. a kérelem indokával összefügg dokumentációk másolata (pl. rezsi költségekrl, stb.) Az Egyesület jogosult a benyújtott okmányok eredeti példányainak bemutatását kérni Temetési segély A temetési segély a temetéssel összefügg kiadások enyhítését szolgálja A támogatási jogosultság speciális feltételei Temetési segélyt az az önsegélyez tag igényelhet, akinek házastársa, élettársa vagy egyenes ági rokona elhalálozott. A tag érvényes önsegélyez tagsági jogviszony alatt bekövetkez halála esetén a temetési segély igénylésére az eltemettet házastárs, élettárs vagy egyeneságbeli 8

10 rokon jogosult A temetési segély összege A temetési segély összege Ft A támogatási igény érvényesítéséhez kötelezen csatolandó dokumentumok Az igénybejelent nyomtatványhoz csatolandó dokumentumok: a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a házastársi, illetve egyenes ági rokoni kapcsolat igazolására szóló nyilatkozat,nagyszül halála esetén (amennyiben szükséges) az egyenes ági rokoni kapcsolat igazolását szolgáló dokumentum másolata önsegélyez tag halála esetén a kérelmez nevére szóló temetési számla másolata is Szolgáltatások igénybevételének menete Az Igénybejelent formanyomtatványok letölthetk a DIMENZIÓ Csoport honlapjáról (www.dimenziocsoport.hu), illetve internetes hozzáférés hiányában személyesen az Egyesület Ügyfélszolgálatán (1013. Budapest, Krisztina krt. 55.), postai úton, az Egyesület címén (1509 Budapest, Pf.: 78.), vagy ingyenesen hívható zöldszámon kérhet. A benyújtott Igénybejelent nyomtatványok akkor kerülnek elbírálásra, ha azokhoz hiánytalanul csatolásra kerültek az adott segély/támogatás részletes szabályait tárgyaló fejezetben nevesített dokumentumok másolatai. Az esetlegesen hiányzó dokumentumok pótlására szükséges id lerövidítése érdekében ajánlott az cím kitöltése az Igénybejelentn. Az igénybejelentésen a tagnak az aláírását két tanúval kell hitelesíttetnie, amennyiben nem személyesen az Ügyfélszolgálati irodában írja alá. Az eredeti aláírással ellátott igénybejelentések leadhatóak az Egyesület Ügyfélszolgálatán (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), vagy postai úton (DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület, 1509 Bp., Pf. 78.) kell azokat az Egyesülethez eljuttatni A segélyek folyósítása A segélyek, támogatások folyósítása a tag kérelme alapján jelen szabályzatban meghatározott módon történik.a kifizetett segélyekrl a folyósítást végz Egyesület személyenként nyilvántartást vezet. A támogatásokra/segélyekre (ez alól kivételt képez a rendkívüli segély) vonatkozó, hiánytalanul beérkezett Igénybejelent a beérkezés napjától számítva legkésbb 15 munkanapon belül kerül elbírálásra és folyósításra. Az elbírálás és folyósítás hiánypótlás esetén az utolsó pótlólag megküldött dokumentum(ok) beérkezésétl számított 15. munkanapon belül történik. A munkáltató által lejelentett: állományon kívül, tartósan beteg gyermek ápolása, GYES, GYED, stb. ideje alatt támogatás csak abban az esetben fizethet ki, ha a tag az Ft/hó minimális tagdíjat az érintett idszakra folyamatosan megfizette. Az Egyesület által folyósított segélyekre az igényt, a segélyre okot adó körülmény bekövetkezése napjától számítva, legfeljebb három hónapig lehet érvényesíteni (kivéve krónikus segély), legkésbb a tárgyévet követ év január 15-ig. 9

11 A segélyekkel, támogatásokkal való bármilyen visszaélés, a juttatások másokra történ átruházása els esetben kizárja a tagot az önsegélyez ágazatból. A jogtalanul felvett segélyt, támogatást, juttatást minden esetben vissza kell fizetni. 5. Kisüdülk igénybevétele Az Egyesület önköltségi áron történ térítési díj ellenében az egyesületi tag, a tag házastársa (élettársa), gyermeke és közeli hozzátartozója általános egészségi állapotának megóvása, javítása, betegség megelzése céljából, valamint egészségügyi rehabilitáció elsegítése érdekében vendégházakat üzemeltet, és szervezi azok igénybevételét Kisüdülk címe: Miskolctapolca, 3519 Kiss József u. 24. Keszthely, 8360 Kossuth u. 129, Gyula, 5700 Kétmalom u Dózsa György út em. 2. (garzon) Pécs, 7635 Ángyán János u. 10. Hollók, 3176 Kossuth u. 92. Budapest, 1147 Rákospatak u fsz Kisüdülk igénybevételének térítési díjai: Önköltségi ár: 2500 Ft/f/éj 2 év alatti gyermek: ingyenes 2-18 év közötti gyermek: 1500 Ft/f/éj Az Egyesület Alkony ágazatának tagjai el- és utószezonban (január 3. április 30., illetve szeptember 1. december 22.) Ft/f/éj áron vehetik igénybe az üdülket Jelentkezés: Interneten keresztül, a linken lehet jelentkezni. (Internet hiányában pedig postai úton levélben a foglalási adatok pontos megadásával. Postacím: DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító Egyesület, 1509 Bp., Pf. 78.) 5.4. Kisüdülk igénybevételének szabályai: A szálláshelyre érkezéskor az üdül mködtetésével megbízott szolgáltatónál (továbbiakban: gondnok) kell jelentkezni. Az üdülési díjat és a helyi idegenforgalmi adót érkezéskor, a gondnoknál kell befizetni. A szobákat az érkezés napján óra között lehet elfoglalni (a gondnokkal történ telefonos egyeztetés alapján ettl el lehet térni). A távozás napján 10 óráig kell elhagyni a szobát. Érkezéskor személyi azonosításhoz szükséges okmány, valamint a szállás visszaigazolási bizonylat (voucher) bemutatása szükséges, melyet en vagy postai úton a jelentkezést követen kapnak meg. 10

12 A szállás visszaigazolási bizonylat csak a rajta feltüntetett üdülbe és idszakra érvényes. Más személyre nem ruházható át, azon javítás nem alkalmazható. Az üdült csak olyan személy látogathatja, aki nem lázas, fertz betegségben nem szenved, önmaga ellátására képes. Él állatot az üdülbe bevinni tilos! A foglalással kapcsolatban bármilyen kérdése, problémája merülne fel, kérjük az en jelezhet a foglalási kód és az idpont megjelölésével. Bvebb információ: linken található III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Az a tag, aki az önsegélyez ágazatból kilép, vagy akit onnan kizártak és tagsági viszonya megsznését megelz 12 hónapon belül pénzbeli segélyben (támogatásban) részesült, a szolgáltatás igénybevételétl számítva további 12 havi tagdíjat köteles megfizetni. Nem vonatkozik a fenti fizetési kötelezettség arra a tagra, akinek a munkáltatóval fennálló munkaviszonya átszervezés-, technikai-, technológiai váltás miatti munkahely-felszámolás, létszámcsökkentés miatt sznt meg. Ezt a tag a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói dokumentum másolati példányával köteles igazolni. Jelen szabályzat alkalmazásában IV. ÉRTELMEZ RENDELKEZÉS 1. jogosultság: az egyes szolgáltatásoknál részletezettek szerint. 2. szolgáltató: természetes személy, jogi személyiség-, jogi személyiséggel nem rendelkez társaság, amely az Egyesülettel kötött szerzdés alapján a teljes jogú ágazati tagsági jogviszonnyal bíró személyi kör számára szolgáltatást nyújt. 3. egészségügyi szolgáltatás: azon tevékenységek összessége, amelyek az egyén egészségének megrzése, betegségek korai felismerése, megelzése, kialakult állapot javítása, vagy a további állapot romlás megelzését szolgálja. 4. szociálisan rászoruló: segélyezés szempontjából szociálisan rászorulónak tekinthet az a tag, akinek a saját háztartásában élk esetében az egy fre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a tárgy év január elsején érvényes minimálbér másfélszeresét; 5. gyermek: alatt az egy háztartásban él vérszerinti, örökbe fogadott és a nevelt gyermeket kell érteni; 6. saját háztartásban nevelt gyermek: az a gyermek, aki a taggal életvitelszeren együtt él, és gondozásáról rendszeres jelleggel a tag gondoskodik; 7. egyenes ágbeli rokon: a gyermek, a szül, a nagyszül, és az unoka 8. közeli hozzátartozó (Polgári Törvénykönyv a szerint): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott-, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelszül, valamint a testvér 9. család: egy lakásban együtt él, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkez közeli hozzátartozók közössége; 11

13 10. elemi kár: különösen a jéges, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég-, és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy biológiai tz okozta kár. A kár független szerv (biztosító, földmvelési hivatal, katasztrófa védelem stb.) által kiállított szakvéleménnyel, jegyzkönyvvel igazolható; 11. krónikus betegség: jogszabályban nevesített betegségek csoportjába tartozó egészségi állapot, amelyek adóalapot csökkent kedvezmény igénybevételére jogosítanak; 12. jelents anyagi megrázkódtatás: Jelents anyagi megrázkódtatásnak tekinthet az az eset, ahol a bekövetkezett kár értéke eléri a forintot. 12

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1..

I. Általános rendelkezések Rendelet hatálya 1.. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 13/1995. (VII. 31.) számú Ök. rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IX.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról.

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról. Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Információk Időseknek Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Információk Időseknek 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról 1 Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14. NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(III.25.) KT, a 9/2009.(V.15.) KT, a 16/2009.(VII.10.) KT, a 22/2009.(X.05.) Kt, és a 25/2009.(X.05.) KT rendeletével és a 3/2010.(III.16.) Kt, a

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (II.27.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (II.27.) önkormányzati. r e n d e l e t e Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím.

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyrl. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrl Az Országgylés - a lakosság egészsége iránt érzett felelsségétl áthatva, - attól a meggyzdéstl vezérelve, hogy az egyén egészséghez fzd érdeke és jólléte elsbbséget

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /.. ( ) Önkormányzati Rendelete a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (X.01.) Kt. RENDELETE A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról (Egységes szerkezetben a 10/2007. (VII.02.)

Részletesebben