ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről május

2 Állami Számvevőszék Iktatószám: V /2015. Témaszám: 1749 Vizsgálat-azonosító szám: V Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Az ellenőrzést vezette és az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kulcsár Lászlóné ellenőrzésvezető A számvevőszéki jelentés összeállításában közreműködött: Hegyes Mária számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Gergely Tilda számvevő Hegyes Mária számvevő tanácsos Jenei Zsuzsanna számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 , TARTALOMJEGYZEK BEVEZETÉS 7 1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. Az alapítvány gazdálkodásának törvényessége 1.1. A kuratórium és a munkaszervezet tevékenységének megfelelősége 1.2. A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok elfogadásának megfelelősége 1.3. A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok felhasználásának és közzétételének szabályszerűsége 1.4. Az alapítvány által létrehozott szervezetre vonatkozó tulajdonosi döntések megfelelősége 2. Az éves számviteli beszámolók és az alapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések szabályszerűsége 2.1. Az alapítvány tevékenységéről szóló éves jelentés megfelelősége 2.2. A mérleg összeállításának szabályszerűsége 2.3. Az eredménykimutatás szabályszerűsége 3. Az alapítvány könyvvezetésének szabályszerűsége 3.1. A könyvvezetés szabályozottsága 3.2. A könyvvezetés gyakorlatának megfelelősége 4. Az előző ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtása " MELLÉKLETEK 1. számú Beszámoló a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi tevékenységéről ( 6 oldal) 2. számú Beszámoló a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi tevékenységéről (6 oldal) 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE TÖRVÉNYEK ÁSZ tv. Civil tv. Kbt. Párt tv. Pártalapítványi tv. Ptk. Számv. tv. RENDELETEK 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet SZÓ RÖVIDÍTÉSEK alapító alapító okirat 1 alapító okirat 2 alapító okirat 3 alapítvány ÁSZ Felügyelő Bizottság kuratórium Leltározási szabályzat az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (2014. III. 15-től a Civil tv. 11-X. fejezeteiben foglaltakat a pártalapítványokra nem kell alkalmazni) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló évi XLVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (hatályos március 15-ig) a számvitelről szóló évi C. törvény a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány alapító okirata (hatályos május február 12. között) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány alapító okirata (hatályos február október 15. között) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány alapító okirata (hatályos október 16-ától) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Állami Számvevőszék Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Felügyelő Bizottsága Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzata (hatályos: január 31-étől) 3

6 Pénzkezelési szabályzat 1 Pénzkezelési szabályzat2 PKA PSZA Selejtezési szabályzat Számlarend Számviteli politika 1 Számviteli politika2 SZMSZ2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Pénzkezelési Szabályzata (hatályos: január 31-étől) (hatályos: január l-jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Pénzkezelési Szabályzata (hatályos: január l-jétől) Polgári Kultúráért Alapítvány Polgári Szemle Alapítvány Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Selejtezési szabályzata (hatályos: február 4- étől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Számlarendje (hatályos: január l-jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Számviteli politikája (hatályos: január 1- jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Számviteli politikája (hatályos: január 1- jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: január 31-étől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: január l-jétől) 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR adomány adománygyűjtés adományozott civil szervezet csatlakozói támogatás gazdálkodó tevékenység költségvetési támogatás kuratórium a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás (forrás: Civil tv pontja); az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés a) pontja) a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás (Tao. tv. 4. l/a. pont) az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés b) pontja) az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelően gyűjti (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés d) pontja) a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány (forrás: Civil tv pontja); az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés f) pontja) A csatlakozó természetes személyektől és szervezetektől saját forrásukból az alapítvány részére, annak céljai megvalósításhoz nyújtott összeg, amelyet az alapítvány az egyéb bevételek között elkülönítetten köteles kimutatni. azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek (Civil tv pont) az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt (Civil tv pont) az alapítvány kezelő szervezete (forrás: BH ) 5

8 törzsvagyon az induló tőke, megnövelve alapítvány esetében a csatlakozók által kifejezetten az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal (Civil tv pont) 6

9 , JELENTES a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló évi XLVII. törvény (Pártalapítványi tv.) alapján a pártok a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységük elősegítésére a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvényben (Párt tv.) meghatározott mértékű költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhatnak létre. A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (Fidesz-MPSZ) - a törvényben biztosított lehetőséggel élve ban létrehozta a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványt (alapítvány). Az alapítvány célja a politikai kultúra fejlesztése, a nemzeti elkötelezettség és a kereszténydemokrata eszmekör jegyében. Ehhez kapcsolódóan célja az ország határain belül, illetve a határon túli magyarság lakta területeken tudományos, kutatási tevékenység szervezése, elsősorban a társadalomtudományok körében, majd részben e kutatások eredményeinek felhasználásával is oktatási, ismeretterjesztő tevékenység végzése, mely jelentős mértékben hozzájárulhat az állampolgárok közéleti ismereteinek szélesítéséhez, a politikai szféra, a pártok és az állampolgárok kapcsolatának erősítéséhez, valamint a határon túli magyarság nemzeti elkötelezettségének fejlesztéséhez, nemzettudatának erősítéséhez. Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően a és évben egyaránt 611,7-611,7 M Ft költségvetési támogatásban részesült. A Pártalapítványi tv. 4. (2) bekezdése alapján az alapítvány gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jogosult. A Pártalapítványi tv. 4. (4) bekezdése alapján az ÁSZ kétévenként ellenőrzi azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek e törvény szerint költségvetési támogatásban részesültek. Az ÁSZ legutóbb 2012-ben az alapítvány évi gazdálkodásának törvényességét ellenőrizte, jelentésében intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg (13019 számú jelentés). Jelen ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy az alapítvány években törvényesen gazdálkodott, amelynek keretében ellenőriztük: az alapítvány gazdálkodásának törvényességét; az éves számviteli beszámolók és éves jelentések jogszabályi előírásoknak való megfelelését; az alapítvány könyvvezetésében a Számv. tv., a pártalapítványok könyvvezetésére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, valamint belső előírások betartását; 7

10 BEVEZETÉS az előző ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását. Az ellenőrzött időszak: január december 31. Az ellenőrzés hasznosulása: az ellenőrzés a gazdálkodás szabályszerűségének bemutatásával hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom objektív képet alkothasson a pártalapítványok működéséről. A hiányosságok, szabálytalanságok feltárása, az ennek kapcsán megfogalmazott megállapítások elősegíthetik a pártalapítványok szabályszerű gazdálkodását. A gazdálkodás szabályszerűségének bemutatásával az ellenőrzés értékteremtő módon járul hozzá az ÁSZ stratégiai céljainak megvalósításához. Az ellenőrzést a pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés módszertani szabályai szerint, a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) által kiadott, nemzetközi standardok (ISSAI) figyelembevételével végeztük. A kiadási főösszeg 2%-ánál magasabb összegű alapítvány által nyújtott támogatások esetében teljes körű ellenőrzést végeztünk. A személyi jellegű kifizetések, bérköltségek és járulékok közül évente egy véletlenszerűen választott hónap tételei kerültek ellenőrzésre. A ráfordításoknál továbbá az alacsony kockázatot jelentő kis összegű tételek esetén a késedelmi kamatok tételei közül a legnagyobbat, a posta-, és bankköltségek közül évente a két-két legnagyobb összegűt ellenőriztük. Véletlen mintavétellel ellenőriztük a kiadási főösszeg 2%-ánál alacsonyabb összegű támogatásokat és az előzőekben fel nem sorolt ráfordításokat. A levont következtetések a költségek és ráfordítások esetében a mintatételekhez kapcsolódó gazdasági események és bizonylatok vonatkozásában értelmezendők. Az ellenőrzés jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. (3) bekezdése, valamint a Pártalapítványi tv. 4. (2) és (4) bekezdései szolgáltatták. Az Ász tv. 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jelentéstervezetet megküldtük az alapítvány kuratóriumának elnöke részére, aki az ÁSZ tv. 29. (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogával nem élt, a jelentéstervezetre észrevételt nem tett. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK..,,,,,.., 1. OSSZEGZO MEGALLAPITASOK, KOVETKEZTETESEK Az alapítvány törvényesen gazdálkodott, kuratóriumának és munkaszervezetének tevékenysége megfelelt a jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak. A hatályos alapító okiratban foglaltak megfeleltek a Ptk. előírásainak, meghatározták az alapítvány célját, vagyona felhasználásának szabályait. Az alapító okiratot az alapító az ellenőrzött időszakban két alkalommal kisebb változások miatt módosította. Az alapítvány SZMSZ 1,.-je az alapító okirattal összhangban írta elő a kuratórium és a munkaszervezet feladat- és hatáskörét. Az SZMSZ 1 módosítására egy alkalommal került sor, a szervezetben történt munkakör elnevezések változása okán. A kuratórium döntéseit a belső szabályzatok rendelkezéseinek megfelelő gyakorisággal összehívott, határozatképes üléseken, az alapítványi célok megvalósítása érdekében törvényesen, az alapító okirat,. 3 előírásainak megfelelően hozta meg. Az alapítvány tevékenységét folyamatosan nyomon követte a költségvetés és az annak végrehajtásáról készített évenkénti alapítványi beszámolók elfogadásán keresztül. A képviseleti és a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása megfelelt az alapító okirat 1. 3, az SZMSZi, 2 és a pénzkezelési szabályzat 2 előírásainak. Az alapítvány összes bevétele az ellenőrzött időszakban ezer Ft volt, melynek 94,5%-a származott költségvetési támogatásból, amit a Párt tv. előírásainak megfelelő összegben és formában kapott. A csatlakozói támogatásokat a Pártalapítványi tv. szabályozásának megfelelően fogadta be és tette közzé honlapján, adományban nem részesült. Az ellenőrzött időszak ráfordításainak összege ezer Ft volt, ennek 14,1 %-a működési ráfordítás, 85,9%-a az alapító okirat 1.s-ban meghatározott közvetlen és közvetett cél szerinti felhasználás volt. Az alapítvány a kapott költségvetési és egyéb támogatások felhasználása során betartotta a törvényi, a belső szabályozási és a csatlakozó által előírt szabályokat, azokat a Párt tv.-ben és az alapító okiratban meghatározott célokra használta fel. A cél szerinti ráfordítások 71,6%-át a továbbadott támogatások jelentették, melyek odaítéléséről minden esetben a kuratórium döntött. A támogatottakkal a kuratórium elnöke megkötötte a támogatási szerződéseket, melyekben rendelkeztek a támogatások felhasználásának, elszámolásának részletes szabályairól. A támogatottak elszámolásait a kuratórium fogadta el. Az alapítvány által az ellenőrzött időszakot megelőzően létrehozott két szervezetre vonatkozó tulajdonosi, alapítói döntések megfeleltek a Ptk. és a belső szabályozási előírásoknak. Az alapítvány egyik szervezete működéséhez nyújtott támogatást, mellyel a szervezet szabályosan elszámolt. Az alapítvány éves számviteli beszámolói és éves jelentései összességében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Az egyszerűsített éves beszámolók mérlegeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze. Az alapítvány éves beszámolóit a kuratórium általi jóváhagyást megelőzően a Felügyelő Bizottság véleményezte, és a könyvvizsgáló is jóváhagyta. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGALLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK Az alapítvány könyvvezetésének szabályozottsága megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, rendelkezett a törvényi előírásoknak megfelelő számviteli politikával és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal. Az alapítvány könyvvezetésének gyakorlata megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak. Az ÁSZ előző ellenőrzése során nem fogalmazott meg intézkedést igénylő javaslatot, ezért az alapítványnak intézkedési terv készítési kötelezettsége nem volt. 10

13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK,,,, II. RESZLETES MEGALLAPITASOK 1. Az ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGE 1.1. A kuratórium és a munkaszervezet tevékenységének megfelelősége Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a Ptk. 74/B. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelő hatályos alapító okirat mal rendelkezett. Az alapító okirat ban foglalt célok és a célok érdekében meghatározott tevékenységek megfeleltek a Párt tv. 9/A. (1) bekezdésében, illetve a Pártalapítványi tv. 1. ában előírtaknak. Az alapító okirat1. 3 a képviseleti jog gyakorlását a Ptk. 74/C. (1) és (4) előírásaival összhangban szabályozta. Az alapító okirati-et az ellenőrzött időszakban az alapító két alkalommal módosította, a kuratórium tagjainak kinevezésére jogosult személyében, a kapcsolódó kinevezési jog gyakorlásának időtartamában, továbbá az alapító címében és a Felügyelő Bizottság tagjainak személyében történt változást érintették a módosítások. Az alapítvány az ellenőrzött években hatályos SZMSZ1,2-vel rendelkezett, ami a kuratóriumra, a munkaszervezetre, ezek működésére és az alapítvány alkalmazottainak feladat- és hatáskörére vonatkozóan tartalmazott szabályozást. Az SZMSZ, módosítására a szervezetben betöltött funkciók változásai miatt került sor. Az alapítvány céljaira rendelt 600 ezer Ft vagyont és annak felhasználási módját az alapító okirat1_ 3 és az SZMSZ1,2 a Ptk. előírásaival összhangban rögzítette. A kuratórium az alapító okirat1. 3 -ban foglaltaknak megfelelően az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról évente tájékoztatást adott az alapító részére a tevékenységről szóló beszámoló megküldésével. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre jogosultakat és a jogkör gyakorlásának módját az alapító okirat1. 3, az SZMSZ1,2 és a pénzkezelési szabályzat1,2 egymással és a Ptk. 74/C. (1) és (4) bekezdéseivel összhangban határozta meg. A jogosultak a képviseleti és a bankszámla feletti rendelkezés szabályait az ellenőrzött időszakban betartották. A kuratórium az ellenőrzött időszakban az alapító okirat,_, és az SZMSZ1.2 szabályainak megfelelő negyedévenkénti gyakoriságnál többször, (évente öt, illetve hét alkalommal) ülésezett, az ülések összehívása, a jegyzőkönyvek készítése során a vonatkozó előírásokat érvényesítették. A kuratórium működése megfelelt az alapító okirat1_ 3 és SZMSZ1,2 előírásainak. A kuratórium gondoskodott a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerinti éves költségvetési tervek elkészítéséről, melyekben biztosították a kiadások és bevételek egyensúlyát. A kuratórium - az alapító okirat1. 3 vonatkozó előírásának megfelelően - az alapítvány éves költségvetési tervét elfogadta. Az alapítvány folyamatosan nyomon követte a költségvetés alakulását, illetve arról tájékoztatta a kuratóriumot. A kuratórium döntött a nyújtott támogatásokról és a felhasználásukról készített beszámolók elfogadásáról, továbbá a képzési és a külügyi feladatok elvégzéséről félévenként beszámolót fogadott el. A gazdasági 11

14 ~ II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK igazgató az alapítvány pénzügyeiről, a feladatok teljesítéséhez a költségvetési sorok között szükséges átcsoportosításokról a kuratóriumot szóban tájékoztatta, amit az tudomásul vett. A gazdálkodás operatív feladatait - könyvvezetés - külső számviteli szolgáltató szervezet látta el. A könyvelést végző Kft.-vel az alapítvány 2003 novemberében kötötte meg a év végéig folyamatosan hatályos, a Ptk. előírásainak megfelelő megbízási szerződést, amely tartalmazta - többek között - a megbízott feladatait, illetve az alapítvány szavatossági joga érvényesítésének módját. A szerződést az ellenőrzött időszakban nem módosították. Az alapítvány kuratóriumának és munkaszervezetének tevékenysége megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok elfogadásának megfelelősége Az alapítvány az ellenőrzött időszakban éves beszámolóiban összesen ezer Ft bevételt mutatott ki a következők szerint: A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi bevételeinek megoszlása ( 6 /o) Központi költségvetés! támogatás 94,5% Csatlakozói támogatás 0,6% Az ellenőrzött és évben az összes bevétel 94,5%-a ( ezer Ft) költségvetési támogatásból származott, melyre az alapítvány a Párt tv. 9/ A. (3) bekezdése alapján jogosult volt. Mértéke és folyósítása megfelelt a Párt tv. 9/A. (2) és (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. A bevételek 4,8%-a ( ezer Ft) pénzeszköz lekötés kamatából, 0,1%-a (959 ezer Ft) költségtérítésekből, árfolyam különbözetből és a dolgozók által megtérített telefonhasználatból származtak. Az alapítvány csatlakozói támogatást 2012-ben a Konrad Adenauer alapítványtól kapott. A 8295 ezer Ft összegű támogatást az alapítvány a Pártalapítványi tv. 3. (2)-(3) bekezdéseit betartva fogadta el, melyről az alapító okirat 1. 3 előírásaival összhangban a kuratórium az éves költségvetés jóváhagyása keretében döntött, az összeg a támogató bankszámlájáról érkezett az alapítvány bankszámlájára. A csatlakozói támogatási célok igazodtak a Párt. tv. 9/A. (1) bekezdésében meghatározottakhoz, azokat képzésre, rendezvényre és a csatlakozó által meghatározott céloknak megfelelő működésre kapta az alapítvány. A csatlakozói támogatás felhasználásáról az alapítvány negyedévente dokumentáltan, határidőben, a szerződésben foglaltak szerint elszámolt. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a Civil tv pontjában, illetve a 350/2011. (XII 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott adományban nem részesült. A költségvetési és egyéb támogatások elfogadása megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok felhasználásának és közzétételének szabályszerűsége Az alapítvány és évi összes ráfordítása ezer Ft volt, melyet a következő diagram szemléltet. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ráfordításai a és a években (ezer Ft-ban) llműködési költllégek Egyéb célszerinti közvetlen és közvetett költségek DTámogatások mogánszemélyeknek Támogatások szervezereknek A és a évi összes ráfordítások 85,9%-a ( ezer Ft) az alapítványi célok megvalósítása érdekében merült fel, közvetlen és közvetett cél szerinti ráfordításként. Az alapítvány működési kiadásai a ráfordítások 14,1%-át ( ezer Ft) tették ki. Az alapítvány az ellenőrzött időszakban kapott költségvetési támogatást, valamint a 2012-ben a Konrad Adenauer alapítványtól kapott csatlakozói támogatást a Párt tv. 9/A. (1) bekezdésében, az alapító okirat ban, illetve a támogatást nyújtó által meghatározott célokra használta fel. Az alapítvány betartotta az alapító párttal való együttműködése Párt tv. 4. (2) bekezdésében foglalt előírásokat. során a Az ellenőrzött időszakban az alapítvány cél szerinti feladatellátására fordított összeg 71,6%-át ( ezer Ft) egyedi kérelmek alapján, az alapítvány pályázati koncepciójával összhangban álló támogatások nyújtására, 28,4%-át ( ezer Ft) saját szervezeti keretek között megvalósított képzésekre, rendezvényekre, kutatásokra, nemzetközi kapcsolatok szervezésére (konferenciák) és egyéb tevékenységekre használta fel. Az alapítvány a támogatások 4, 1 %-át ( ezer Ft) magánszemélyeknek, 95,9%-át ( ezer Ft) szervezeteknek nyújtotta. A támogatások odaítéléséről az alapító okirat 1.3 előírásának megfelelően minden esetben a kuratórium döntött. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveiben rögzítették a támogatottak nevét és a támogatás összegét. A támogatásokról hozott kuratóriumi határozatok, illetve a megkötött támogatási szerződések szabályosak voltak, azokat a kuratórium elnöke írta alá, és biztosították a támogatások cél szerinti felhasználását. A támogatási szerződések tartalmazták a kuratóriumi 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK döntés számát, a támogatás célját, jellegét, összegét, a folyósítás módját és határidejét, az elszámolás határidejét és feltételeit. Rögzítették, hogy az alapítvány jogosult a támogatás felhasználásának ellenőrzésére. Meghatározták a szerződésszegés eseteit és ezek jogkövetkezményeit, szankcióit. Az alapítvány a támogatásokat a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően minden esetben a támogatott bankszámlájára utalta. A támogatottak elszámoltatása során az alapítvány a belső szabályzatokban és a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően járt el. Az alapítvány a nyilvántartásai szerinti elszámolási határidő betartására felszólította a támogatottakat. Az elszámolási határidő módosítására irányuló kérelmeket a kuratórium jóváhagyta. Az alapítvány munkatársai a támogatási összegek cél szerinti és szabályos felhasználásának ellenőrzését a támogatott szervezetek által beküldött dokumentumok alapján végezték el. A támogatottakat az esetleges hiányosságok pótlására felszólították. A támogatások elszámolásának elfogadásáról a kuratórium minden elszámolás esetében határozatot hozott. Az ellenőrzött támogatások esetében a támogatottak egy kivétellel betartották a. támogatási szerződésekben meghatározott, illetve kuratóriumi döntéssel meghosszabbított elszámolási határidőt és elszámolási szabályokat. Egy ellenőrzött támogatás esetében a támogatott szervezet nem számolt el a támogatás teljes összegével. Az alapítvány az elvárható gondossággal járt el, kétszer felszólította a támogatottat a támogatás jogszerű felhasználását igazoló bizonylatok csatolására, illetve ennek hiányában az összeg visszafizetésére. Az alapítvány a Pártalapítványi tv. 3. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a kapott támogatással kapcsolatos közzétételi kötelezettségét a honlapján, illetve az éves tevékenységéről készített jelentésének a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében történt közzététele útján teljesítette. E támogatások felhasználására vonatkozó beszámolási és közzétételi kötelezettségét az alapítvány szintén szabályszerűen teljesítette. A kuratórium a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásoknak megfelelően határozatban döntött a saját szervezeti keretek között megvalósított cél szerinti tevékenységekről és azok költségeiről. A kuratórium a működési költségek keretösszegét mindkét évben meghatározta, melyeket a megállapított keretösszegen belül használtak fel. Az alapítványnak nem voltak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései Az alapítvány által létrehozott szervezetre vonatkozó tulajdonosi döntések megfelelősége Az alapítvány az ellenőrzött időszakban szervezetet nem alapított, korábban két alapítványt hozott létre, a PSZA-t és a PKA-t. A PSZA és a PKA esetében az alapítói jogok gyakorlása az ellenőrzött időszakban a Ptk. előírásaiban és a belső szabályozásban foglaltaknak megfelelő volt. A PKA alapító okiratát az ellenőrzött időszakban az alapító nem módosította. A PSZA alapító okiratának módosítására egy alkalommal szabályszerűen került sor, az alapító és a PSZA székhelyének, illetve a PSZA Felügyelő Bizottságának összetétel változása miatt. Az alapítvány kuratóriuma az ellenőrzött időszakban a PSZA részére a Polgári Szemle folyóirat megjelentetésére három támogatási szerződésben összesen 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 8800 ezer Ft támogatást nyújtott. A PSZA a szerződésekben rögzített, illetve a kuratórium határozatával engedélyezett meghosszabbított határidőre, a támogatási szerződéseknek megfelelő módon elszámolt a támogatások cél szerinti felhasználásáról. Az alapítvány kuratóriuma az ellenőrzött időszakban a PKA részére támogatást nem nyújtott. A kuratórium 2012-ben döntött a PKA január 1. napjával végelszámolással történő megszüntetéséről. 2. Az ÍVES SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK ÍS AZ ALAPÍTVÁNY TEVÍKENY SÍGÍRŐL SZÓLÓ ÍVES JELENTÉSEK SZABÁLYSZERŰSÉGE 2.1. Az alapítvány tevékenységéről szóló éves jelentés megfelelősége Az alapítvány a és a évi tevékenységéről a Pártalapítványi tv. 3/A. (1) bekezdésében előírt éves jelentéseket a Pártalapítványi tv. 3/ A. (3) bekezdésében előírt tartalommal elkészítette, a kuratórium azokat a Pártalapítványi tv. 3/ A. (2) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint elfogadta. A jelentések közzétételi kötelezettségének az alapítvány a Pártalapítványi tv. 3/A. (5) bekezdésében előírtak alapján a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében és a saját honlapján határidőben eleget tett. Az alapítvány éves jelentései összességében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Az alapítvány a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (1)-(3), illetve a 7. (2) bekezdésében és a számviteli politika 1,,-ben meghatározott formában, tartalommal és határidőben tett eleget beszámolási kötelezettségének. Az alapító okirat ban előírtaknak megfelelően a Felügyelő Bizottság az éves beszámolókat véleményezte, a kuratóriumnak elfogadásra ajánlotta, azokat a kuratórium elfogadta. Az egyszerűsített éves beszámolók részét képező mérleget és eredménykimutatást a Számv. tv. 20. (6) bekezdésében előírtak szerint a képviseletre jogosult kuratóriumi elnök írta alá. Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a számviteli politikájában előírtaknak megfelelően könyvvizsgálót alkalmazott. A választott könyvvizsgáló az alapítvány és évi egyszerűsített éves beszámolóit hitelesítő záradékkal látta el. Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolóiban a Számv. tv. 15. és 16. -aiban megfogalmazott számviteli alapelvek érvényesültek, a beszámolók nem tartalmaztak a Számv. tv. 3. (3) bekezdés 3. pontja szerinti, illetve a számviteli politikában meghatározott lényeges mértékű vagy jelentős összegű hibát. A beszámolókban szereplő adatok a Számv. tv. előírásainak megfelelően a számviteli nyilvántartások adataiból levezethetők voltak, a beszámolósorok adatai a kapcsolódó főkönyvi kivonatok, a főkönyvi számlák, az analitikus és egyeztető nyilvántartások adataival megegyeztek, bizonylatokkal alátámasztottak voltak és valós képet nyújtottak az alapítvány gazdálkodásáról A mérleg összeállításának szabályszerűsége Az ellenőrzött években az éves mérlegekben kimutatott eszközök és források értékadatait a Számv. tv. 69. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásokkal összhangban, a leltározási szabályzat szerinti leltárakkal és kapcsolódó jegyzőkönyvekkel 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK alátámasztották. Az éves mérlegekben az adott mérlegsoron a Számv. tv. szerinti tartalommal és értékkel szerepeltették az adatokat. Az ellenőrzött időszakban az immateriális javak és tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása és az állomány-változások (beruházások, aktiválások, selejtezés, terv szerinti értékcsökkenés, kis értékű eszközök) elszámolása és értékelése összhangban volt a Számv. tv illetve a belső szabályzatok - a számviteli politikai,z. a számlarend, a leltározási szabályzat és a selejtezési szabályzat - előírásaival. Az eszközök beszerzése során 2012-ben és 2013-ban betartották az SZMSZi, 2 -ben előírt kötelezettségvállalás szabályait. A és a évi egyszerűsített éves beszámolóban a Számv. tv. előírásainak megfelelően a forgóeszközökön belül munkavállalókkal szembeni, illetve egyéb elismert követeléseket mutattak ki. A pénzeszközök év végi állományi értéke megegyezett az év végi pénztárjelentés záró állomány és a záró bankkivonatok egyenlegeinek összegével. A kötelezettségek állománya a és a években hitelt nem tartalmazott, a rövid lejáratú kötelezettségek a Számv. tv. előírásának megfelelően a kuratórium által megítélt és a tárgyévben ki nem fizetett támogatásokat, a szállítói tartozások értékét, és az év végi adó- és járuléktartozásokat tartalmazták. A évben kimutatott hosszú lejáratú kötelezettség a tárgyévben odaítélt, de a következő években kifizetendő támogatásokhoz kapcsolódott. A mérlegben az induló tőke az alapító okirat 1.3 által meghatározott induló vagyon értékének megfelelően szerepelt. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások elszámolása megfelelt a Számv. tv. előírásainak Az eredménykimutatás szabályszerűsége Az ellenőrzött időszakban az eredménykimutatásban a bevételeket és a ráfordításokat a Számv. tv. előírásainak megfelelő könyvelési alapbizonylatokkal (szerződések, szállítói számlák, bér- és egyéb főkönyvi feladások) támasztották alá. Az alapítvány betartotta a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. (1), illetve 17. (4) bekezdésének eredménykimutatásra vonatkozó előírásai szerinti bontást. Az eredménykimutatás sorai az adott sorokon kimutatható bevételek, illetve ráfordítások körébe tartozó tételeket tartalmaztak. A ráfordítások elszámolásánál érvényesítették a kötelezettségvállalás, a teljesítésigazolás és az utalványozás vonatkozásában a Számv. tv (1) bekezdés c) pontjában, az SZMSZi,z-ben és a pénzkezelési szabályzatban meghatározott előírásokat. A szerződéseket - az alapító okirat 3 előírásával összhangban - a kuratórium elnöke kötötte meg. 3. Az ALAPÍTVÁNY KÖNYVVEZETÉSÉNEK SZABÁLYSZERŰSÉGE 3.1. A könyvvezetés szabályozottsága Az alapítvány könyvvezetésének szabályozottsága megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A könyvvezetés és az éves beszámolók elkészítésének belső szabályozási rendszere a Számv. tv. által kötelezően előírt szabályozáson alapult. A Számv. tv. 14. (3)-(4) bekezdéseiben, illetve az (5) bekezdés a), b) és d) 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK pontjaiban foglalt előírásaival összhangban az alapítvány rendelkezett számviteli politikávali,2 (ennek keretében határozták meg az eszközök és források értékelési szabályait), leltárkészítési és leltározási, valamint pénzkezelési szabályzattal1.2, továbbá a Számv. tv ának megfelelően számlarenddel. Az elkészített szabályzatok módosítása és jóváhagyása a jogszabályi változásokat követően megtörtént. Az alapítvány a számviteli politikát kétszer, a pénzkezelési szabályzatot egyszer módosította, betartva a Számv tv. 14. (11) bekezdésében foglalt előírásokat. A kuratórium a szabályzatokat és azok módosításait jóváhagyta. A számviteli politikai,2 a Számv. tv 14. (4) és (5) bekezdéseiben foglalt előírásokkal összhangban, a 224/2000. (XIl.19.) Korm. rendelet6. (1)-(6) bekezdéseit figyelembe véve, az alapítványi sajátosságoknak megfelelően tartalmazta az egyszerűsített éves beszámoló formáját és tartalmát, a zárlati feladatokat, az értékcsökkenés elszámolásának, továbbá az eszközök és források értékelésének szabályait, valamint az alapítványi célú tevékenység közvetlen és működési költségeinek elkülönített nyilvántartási rendjét, és a kötelezettségek analitikus nyilvántartásának szabályait. Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata a Számv. tv. 69. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján az alapítványi gazdálkodás sajátosságainak megfelelően tartalmazta a mérlegtételeket alátámasztó leltárak elkészítését, formáit, a leltározással kapcsolatos feladatokat, a mennyiségi felvétellel és egyeztetéssel leltározandó eszközök és források körét, a leltározás gyakoriságát és idejét. A selejtezés szabályait és dokumentálásának módját külön selejtezési szabályzat tartalmazta. A Számv. tv (2) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a számlarend tartalmazta a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát, a bizonylati rendet, az alkalmazásra kijelölt számlák számjelét és megnevezését, a számlák tartalmát, a növekedések és csökkenések jogcímeit, a számlákat érintő gazdasági eseményeket, azok más főkönyvi számlákkal való kapcsolatát A könyvvezetés gyakorlatának megfelelősége Az alapítvány könyvvezetésének gyakorlata megfelelt a Számv. tv. 14. (1), a 15. (1)-(9) és a 16. (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a , a /A., és a okban foglalt rendelkezéseknek és a belső szabályozási előírásoknak. Az ellenőrzött időszakban az alapítvány könyvvezetését, bérszámfejtését, a beszámolók összeállítását szerződéses megbízással számviteli szolgáltató szervezet végezte, amely 2003 óta nem változott. A könyvvezetést az ellenőrzött időszakban azonos könyvelési programmal végezték, amelyből az ellenőrzéshez szükséges adatokat biztosították. A gazdasági eseményeket idősorrendben rögzítették, a könyvelt tételekhez a Számv. tv. előírásainak megfelelő alapbizonylatok kapcsolódtak. A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó számviteli bizonylatok alaki és tartalmi követelményei tekintetében, a mintatételek ellenőrzése során tapasztalt eseti és kisebb hiányosságok ellenére betartották a Számv. tv (1) bekezdésében foglalt előírásokat, illetve a számlakijelölés gyakorlata összhangban volt a Számv. tv. és a számlarend előírásaival: 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK négy bizonylaton feltüntetett könyvelési számlaszámot- szociális hozzájárulási adó - az alapítvány számlarendje, valamint annak mellékletét képező számlatükre a Számv. tv (2) bekezdés a) pontjának rendelkezése ellenére nem tartalmazta, ugyanakkor a könyvelés megfelelő volt; két pénztári bizonylaton a Számv. tv (1) bekezdés e) pontjának előírása ellenére nem szerepelt az átvevő aláírása. Az egyszerűsített éves beszámolók elkészítését megelőzően a számviteli politika1,,-ben megjelölt könyvviteli zárlati feladatokat a Számv. tv. előírásainak megfelelően elvégezték. Az ellenőrzött időszakban a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata a belső szabályzatoknak megfelelő volt. Az alapítvány a Számv. tv (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásnak megfelelően számlarendjében szabályozta a főkönyvi számlákhoz rendelt analitikák körét, tartalmát, vezetésük rendjét. Az ellenőrzött időszakban a számlarendben előírt nyilvántartásokat vezették, az év végi záráshoz a főkönyvi kivonatot az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi számlák egyeztetése alapján állították össze. A szigorú számadás alá vont bizonylatok körét a pénzkezelési szabályzati,,-ben határozták meg, azok szigorú számadási kötelezettség alá vonása és nyilvántartásának vezetése megfelelt a Számv. tv (1)-(3) bekezdéseiben és a belső szabályzatokban előírtaknak. Az alapítvány a házipénztár kezelését, a pénztári nyilvántartások vezetését és ellenőrzését a pénzkezelési szabályzati, 2 -ben foglaltak szerint végezte. A szabályzatban előírt nyilvántartásokat vezették, a havi pénztári zárásokat dokumentálták. A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása elektronikus banki utaláson keresztül volt biztosított. Az alapítvány a Számv. tv (1 )-(3) bekezdéseiben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodott a mérlegek, leltárak, főkönyvi kivonatok, valamint a bizonylatok szabályszerű megőrzéséről. 4. Az ELŐZŐ ÁSZ ELLENŐRZÉS JAVASLATAI ALAPJÁN KÉSZÍTETT INTÉZ KEDÉSI TERVBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSA Az ÁSZ a számú a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről szóló jelentésben intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg, ezért az alapítványnak ezen jelentéshez kapcsolódó, az ÁSZ tv. 33. (1) bekezdésében előírt intézkedési terv készítési kötelezettsége nem volt. Budapest, május A Lt. Melléklet: 2 db 18

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezés 2011.ÉV szá. a b e 1 1 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0

Sor- A tétel megnevezés 2011.ÉV szá. a b e 1 1 ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 0 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazságért, a Jobb Magyarországért Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12108 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0006-051/2012. Témaszám:

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány

Önálló Főiskolai Közalapítvány Önálló Főiskolai Közalapítvány 1909698891-1-07 2011. évi Közhasznúsági jelentése 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány Oldal 1 Tájékoztató adatok: Alakulás ideje : 1991. november

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2008-2009. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1102 2011. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Államháztartáson

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2011. ÉVRŐL I. Egyszerűsített éves beszámoló - eredménykimutatás - mérleg II. Kimutatás a nagyobb összegű támogatások felhasználásáról III. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Jelentés. Pártalapítványok gazdálkodása

Jelentés. Pártalapítványok gazdálkodása Jelentés Pártalapítványok gazdálkodása A költségvetési támogatásban részesülő pártalapítványok 2014 2015. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése a Barankovics István Alapítványnál 2017. 17092 www.asz.hu

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 5 0 4 7 5 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2012. (12.02.06.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2011. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete

Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 1 8 6 6 9 8 9 7-4 6 1 0-2 0 0-1 3 Statisztikai számjel Csévharaszti Polgárőség Egyesülete 2212 Csévharaszt, József A. u 10 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a évről A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2008. évről Alapítványunknak a közhasznú szervezetekről szóló többször módosított 1997. évi CLVI. törvény rendelkezése alapján beszámolási

Részletesebben