ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről május

2 Állami Számvevőszék Iktatószám: V /2015. Témaszám: 1749 Vizsgálat-azonosító szám: V Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Az ellenőrzést vezette és az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kulcsár Lászlóné ellenőrzésvezető A számvevőszéki jelentés összeállításában közreműködött: Hegyes Mária számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Gergely Tilda számvevő Hegyes Mária számvevő tanácsos Jenei Zsuzsanna számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 , TARTALOMJEGYZEK BEVEZETÉS 7 1. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. Az alapítvány gazdálkodásának törvényessége 1.1. A kuratórium és a munkaszervezet tevékenységének megfelelősége 1.2. A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok elfogadásának megfelelősége 1.3. A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok felhasználásának és közzétételének szabályszerűsége 1.4. Az alapítvány által létrehozott szervezetre vonatkozó tulajdonosi döntések megfelelősége 2. Az éves számviteli beszámolók és az alapítvány tevékenységéről szóló éves jelentések szabályszerűsége 2.1. Az alapítvány tevékenységéről szóló éves jelentés megfelelősége 2.2. A mérleg összeállításának szabályszerűsége 2.3. Az eredménykimutatás szabályszerűsége 3. Az alapítvány könyvvezetésének szabályszerűsége 3.1. A könyvvezetés szabályozottsága 3.2. A könyvvezetés gyakorlatának megfelelősége 4. Az előző ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtása " MELLÉKLETEK 1. számú Beszámoló a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi tevékenységéről ( 6 oldal) 2. számú Beszámoló a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi tevékenységéről (6 oldal) 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE TÖRVÉNYEK ÁSZ tv. Civil tv. Kbt. Párt tv. Pártalapítványi tv. Ptk. Számv. tv. RENDELETEK 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet SZÓ RÖVIDÍTÉSEK alapító alapító okirat 1 alapító okirat 2 alapító okirat 3 alapítvány ÁSZ Felügyelő Bizottság kuratórium Leltározási szabályzat az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (2014. III. 15-től a Civil tv. 11-X. fejezeteiben foglaltakat a pártalapítványokra nem kell alkalmazni) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló évi XLVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (hatályos március 15-ig) a számvitelről szóló évi C. törvény a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány alapító okirata (hatályos május február 12. között) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány alapító okirata (hatályos február október 15. között) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány alapító okirata (hatályos október 16-ától) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Állami Számvevőszék Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Felügyelő Bizottsága Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Leltárkészítési és leltározási szabályzata (hatályos: január 31-étől) 3

6 Pénzkezelési szabályzat 1 Pénzkezelési szabályzat2 PKA PSZA Selejtezési szabályzat Számlarend Számviteli politika 1 Számviteli politika2 SZMSZ2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Pénzkezelési Szabályzata (hatályos: január 31-étől) (hatályos: január l-jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Pénzkezelési Szabályzata (hatályos: január l-jétől) Polgári Kultúráért Alapítvány Polgári Szemle Alapítvány Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Selejtezési szabályzata (hatályos: február 4- étől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Számlarendje (hatályos: január l-jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Számviteli politikája (hatályos: január 1- jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Számviteli politikája (hatályos: január 1- jétől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: január 31-étől) Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: január l-jétől) 4

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR adomány adománygyűjtés adományozott civil szervezet csatlakozói támogatás gazdálkodó tevékenység költségvetési támogatás kuratórium a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás (forrás: Civil tv pontja); az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés a) pontja) a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás (Tao. tv. 4. l/a. pont) az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés b) pontja) az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelően gyűjti (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés d) pontja) a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány (forrás: Civil tv pontja); az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot (forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés f) pontja) A csatlakozó természetes személyektől és szervezetektől saját forrásukból az alapítvány részére, annak céljai megvalósításhoz nyújtott összeg, amelyet az alapítvány az egyéb bevételek között elkülönítetten köteles kimutatni. azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt eredményeznek (Civil tv pont) az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében nyújt (Civil tv pont) az alapítvány kezelő szervezete (forrás: BH ) 5

8 törzsvagyon az induló tőke, megnövelve alapítvány esetében a csatlakozók által kifejezetten az induló tőke növelése érdekében rendelkezésre bocsátott vagyonnal (Civil tv pont) 6

9 , JELENTES a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló évi XLVII. törvény (Pártalapítványi tv.) alapján a pártok a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási és oktatási tevékenységük elősegítésére a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvényben (Párt tv.) meghatározott mértékű költségvetési támogatásra jogosult alapítványt hozhatnak létre. A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (Fidesz-MPSZ) - a törvényben biztosított lehetőséggel élve ban létrehozta a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványt (alapítvány). Az alapítvány célja a politikai kultúra fejlesztése, a nemzeti elkötelezettség és a kereszténydemokrata eszmekör jegyében. Ehhez kapcsolódóan célja az ország határain belül, illetve a határon túli magyarság lakta területeken tudományos, kutatási tevékenység szervezése, elsősorban a társadalomtudományok körében, majd részben e kutatások eredményeinek felhasználásával is oktatási, ismeretterjesztő tevékenység végzése, mely jelentős mértékben hozzájárulhat az állampolgárok közéleti ismereteinek szélesítéséhez, a politikai szféra, a pártok és az állampolgárok kapcsolatának erősítéséhez, valamint a határon túli magyarság nemzeti elkötelezettségének fejlesztéséhez, nemzettudatának erősítéséhez. Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően a és évben egyaránt 611,7-611,7 M Ft költségvetési támogatásban részesült. A Pártalapítványi tv. 4. (2) bekezdése alapján az alapítvány gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jogosult. A Pártalapítványi tv. 4. (4) bekezdése alapján az ÁSZ kétévenként ellenőrzi azoknak az alapítványoknak a gazdálkodását, amelyek e törvény szerint költségvetési támogatásban részesültek. Az ÁSZ legutóbb 2012-ben az alapítvány évi gazdálkodásának törvényességét ellenőrizte, jelentésében intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg (13019 számú jelentés). Jelen ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy az alapítvány években törvényesen gazdálkodott, amelynek keretében ellenőriztük: az alapítvány gazdálkodásának törvényességét; az éves számviteli beszámolók és éves jelentések jogszabályi előírásoknak való megfelelését; az alapítvány könyvvezetésében a Számv. tv., a pártalapítványok könyvvezetésére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések, valamint belső előírások betartását; 7

10 BEVEZETÉS az előző ÁSZ ellenőrzés javaslatai alapján készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását. Az ellenőrzött időszak: január december 31. Az ellenőrzés hasznosulása: az ellenőrzés a gazdálkodás szabályszerűségének bemutatásával hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom objektív képet alkothasson a pártalapítványok működéséről. A hiányosságok, szabálytalanságok feltárása, az ennek kapcsán megfogalmazott megállapítások elősegíthetik a pártalapítványok szabályszerű gazdálkodását. A gazdálkodás szabályszerűségének bemutatásával az ellenőrzés értékteremtő módon járul hozzá az ÁSZ stratégiai céljainak megvalósításához. Az ellenőrzést a pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés módszertani szabályai szerint, a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) által kiadott, nemzetközi standardok (ISSAI) figyelembevételével végeztük. A kiadási főösszeg 2%-ánál magasabb összegű alapítvány által nyújtott támogatások esetében teljes körű ellenőrzést végeztünk. A személyi jellegű kifizetések, bérköltségek és járulékok közül évente egy véletlenszerűen választott hónap tételei kerültek ellenőrzésre. A ráfordításoknál továbbá az alacsony kockázatot jelentő kis összegű tételek esetén a késedelmi kamatok tételei közül a legnagyobbat, a posta-, és bankköltségek közül évente a két-két legnagyobb összegűt ellenőriztük. Véletlen mintavétellel ellenőriztük a kiadási főösszeg 2%-ánál alacsonyabb összegű támogatásokat és az előzőekben fel nem sorolt ráfordításokat. A levont következtetések a költségek és ráfordítások esetében a mintatételekhez kapcsolódó gazdasági események és bizonylatok vonatkozásában értelmezendők. Az ellenőrzés jogszabályi alapját az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 5. (3) bekezdése, valamint a Pártalapítványi tv. 4. (2) és (4) bekezdései szolgáltatták. Az Ász tv. 29. (1) bekezdésében foglaltak alapján a jelentéstervezetet megküldtük az alapítvány kuratóriumának elnöke részére, aki az ÁSZ tv. 29. (2) bekezdésében foglalt észrevételezési jogával nem élt, a jelentéstervezetre észrevételt nem tett. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK..,,,,,.., 1. OSSZEGZO MEGALLAPITASOK, KOVETKEZTETESEK Az alapítvány törvényesen gazdálkodott, kuratóriumának és munkaszervezetének tevékenysége megfelelt a jogszabályi és belső szabályozási előírásoknak. A hatályos alapító okiratban foglaltak megfeleltek a Ptk. előírásainak, meghatározták az alapítvány célját, vagyona felhasználásának szabályait. Az alapító okiratot az alapító az ellenőrzött időszakban két alkalommal kisebb változások miatt módosította. Az alapítvány SZMSZ 1,.-je az alapító okirattal összhangban írta elő a kuratórium és a munkaszervezet feladat- és hatáskörét. Az SZMSZ 1 módosítására egy alkalommal került sor, a szervezetben történt munkakör elnevezések változása okán. A kuratórium döntéseit a belső szabályzatok rendelkezéseinek megfelelő gyakorisággal összehívott, határozatképes üléseken, az alapítványi célok megvalósítása érdekében törvényesen, az alapító okirat,. 3 előírásainak megfelelően hozta meg. Az alapítvány tevékenységét folyamatosan nyomon követte a költségvetés és az annak végrehajtásáról készített évenkénti alapítványi beszámolók elfogadásán keresztül. A képviseleti és a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása megfelelt az alapító okirat 1. 3, az SZMSZi, 2 és a pénzkezelési szabályzat 2 előírásainak. Az alapítvány összes bevétele az ellenőrzött időszakban ezer Ft volt, melynek 94,5%-a származott költségvetési támogatásból, amit a Párt tv. előírásainak megfelelő összegben és formában kapott. A csatlakozói támogatásokat a Pártalapítványi tv. szabályozásának megfelelően fogadta be és tette közzé honlapján, adományban nem részesült. Az ellenőrzött időszak ráfordításainak összege ezer Ft volt, ennek 14,1 %-a működési ráfordítás, 85,9%-a az alapító okirat 1.s-ban meghatározott közvetlen és közvetett cél szerinti felhasználás volt. Az alapítvány a kapott költségvetési és egyéb támogatások felhasználása során betartotta a törvényi, a belső szabályozási és a csatlakozó által előírt szabályokat, azokat a Párt tv.-ben és az alapító okiratban meghatározott célokra használta fel. A cél szerinti ráfordítások 71,6%-át a továbbadott támogatások jelentették, melyek odaítéléséről minden esetben a kuratórium döntött. A támogatottakkal a kuratórium elnöke megkötötte a támogatási szerződéseket, melyekben rendelkeztek a támogatások felhasználásának, elszámolásának részletes szabályairól. A támogatottak elszámolásait a kuratórium fogadta el. Az alapítvány által az ellenőrzött időszakot megelőzően létrehozott két szervezetre vonatkozó tulajdonosi, alapítói döntések megfeleltek a Ptk. és a belső szabályozási előírásoknak. Az alapítvány egyik szervezete működéséhez nyújtott támogatást, mellyel a szervezet szabályosan elszámolt. Az alapítvány éves számviteli beszámolói és éves jelentései összességében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Az egyszerűsített éves beszámolók mérlegeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze. Az alapítvány éves beszámolóit a kuratórium általi jóváhagyást megelőzően a Felügyelő Bizottság véleményezte, és a könyvvizsgáló is jóváhagyta. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGALLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK Az alapítvány könyvvezetésének szabályozottsága megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, rendelkezett a törvényi előírásoknak megfelelő számviteli politikával és az ahhoz kapcsolódó szabályzatokkal. Az alapítvány könyvvezetésének gyakorlata megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak. Az ÁSZ előző ellenőrzése során nem fogalmazott meg intézkedést igénylő javaslatot, ezért az alapítványnak intézkedési terv készítési kötelezettsége nem volt. 10

13 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK,,,, II. RESZLETES MEGALLAPITASOK 1. Az ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGE 1.1. A kuratórium és a munkaszervezet tevékenységének megfelelősége Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a Ptk. 74/B. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelő hatályos alapító okirat mal rendelkezett. Az alapító okirat ban foglalt célok és a célok érdekében meghatározott tevékenységek megfeleltek a Párt tv. 9/A. (1) bekezdésében, illetve a Pártalapítványi tv. 1. ában előírtaknak. Az alapító okirat1. 3 a képviseleti jog gyakorlását a Ptk. 74/C. (1) és (4) előírásaival összhangban szabályozta. Az alapító okirati-et az ellenőrzött időszakban az alapító két alkalommal módosította, a kuratórium tagjainak kinevezésére jogosult személyében, a kapcsolódó kinevezési jog gyakorlásának időtartamában, továbbá az alapító címében és a Felügyelő Bizottság tagjainak személyében történt változást érintették a módosítások. Az alapítvány az ellenőrzött években hatályos SZMSZ1,2-vel rendelkezett, ami a kuratóriumra, a munkaszervezetre, ezek működésére és az alapítvány alkalmazottainak feladat- és hatáskörére vonatkozóan tartalmazott szabályozást. Az SZMSZ, módosítására a szervezetben betöltött funkciók változásai miatt került sor. Az alapítvány céljaira rendelt 600 ezer Ft vagyont és annak felhasználási módját az alapító okirat1_ 3 és az SZMSZ1,2 a Ptk. előírásaival összhangban rögzítette. A kuratórium az alapító okirat1. 3 -ban foglaltaknak megfelelően az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról évente tájékoztatást adott az alapító részére a tevékenységről szóló beszámoló megküldésével. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre jogosultakat és a jogkör gyakorlásának módját az alapító okirat1. 3, az SZMSZ1,2 és a pénzkezelési szabályzat1,2 egymással és a Ptk. 74/C. (1) és (4) bekezdéseivel összhangban határozta meg. A jogosultak a képviseleti és a bankszámla feletti rendelkezés szabályait az ellenőrzött időszakban betartották. A kuratórium az ellenőrzött időszakban az alapító okirat,_, és az SZMSZ1.2 szabályainak megfelelő negyedévenkénti gyakoriságnál többször, (évente öt, illetve hét alkalommal) ülésezett, az ülések összehívása, a jegyzőkönyvek készítése során a vonatkozó előírásokat érvényesítették. A kuratórium működése megfelelt az alapító okirat1_ 3 és SZMSZ1,2 előírásainak. A kuratórium gondoskodott a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt tartalom szerinti éves költségvetési tervek elkészítéséről, melyekben biztosították a kiadások és bevételek egyensúlyát. A kuratórium - az alapító okirat1. 3 vonatkozó előírásának megfelelően - az alapítvány éves költségvetési tervét elfogadta. Az alapítvány folyamatosan nyomon követte a költségvetés alakulását, illetve arról tájékoztatta a kuratóriumot. A kuratórium döntött a nyújtott támogatásokról és a felhasználásukról készített beszámolók elfogadásáról, továbbá a képzési és a külügyi feladatok elvégzéséről félévenként beszámolót fogadott el. A gazdasági 11

14 ~ II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK igazgató az alapítvány pénzügyeiről, a feladatok teljesítéséhez a költségvetési sorok között szükséges átcsoportosításokról a kuratóriumot szóban tájékoztatta, amit az tudomásul vett. A gazdálkodás operatív feladatait - könyvvezetés - külső számviteli szolgáltató szervezet látta el. A könyvelést végző Kft.-vel az alapítvány 2003 novemberében kötötte meg a év végéig folyamatosan hatályos, a Ptk. előírásainak megfelelő megbízási szerződést, amely tartalmazta - többek között - a megbízott feladatait, illetve az alapítvány szavatossági joga érvényesítésének módját. A szerződést az ellenőrzött időszakban nem módosították. Az alapítvány kuratóriumának és munkaszervezetének tevékenysége megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok elfogadásának megfelelősége Az alapítvány az ellenőrzött időszakban éves beszámolóiban összesen ezer Ft bevételt mutatott ki a következők szerint: A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány évi bevételeinek megoszlása ( 6 /o) Központi költségvetés! támogatás 94,5% Csatlakozói támogatás 0,6% Az ellenőrzött és évben az összes bevétel 94,5%-a ( ezer Ft) költségvetési támogatásból származott, melyre az alapítvány a Párt tv. 9/ A. (3) bekezdése alapján jogosult volt. Mértéke és folyósítása megfelelt a Párt tv. 9/A. (2) és (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek. A bevételek 4,8%-a ( ezer Ft) pénzeszköz lekötés kamatából, 0,1%-a (959 ezer Ft) költségtérítésekből, árfolyam különbözetből és a dolgozók által megtérített telefonhasználatból származtak. Az alapítvány csatlakozói támogatást 2012-ben a Konrad Adenauer alapítványtól kapott. A 8295 ezer Ft összegű támogatást az alapítvány a Pártalapítványi tv. 3. (2)-(3) bekezdéseit betartva fogadta el, melyről az alapító okirat 1. 3 előírásaival összhangban a kuratórium az éves költségvetés jóváhagyása keretében döntött, az összeg a támogató bankszámlájáról érkezett az alapítvány bankszámlájára. A csatlakozói támogatási célok igazodtak a Párt. tv. 9/A. (1) bekezdésében meghatározottakhoz, azokat képzésre, rendezvényre és a csatlakozó által meghatározott céloknak megfelelő működésre kapta az alapítvány. A csatlakozói támogatás felhasználásáról az alapítvány negyedévente dokumentáltan, határidőben, a szerződésben foglaltak szerint elszámolt. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a Civil tv pontjában, illetve a 350/2011. (XII 30.) Korm. rendelet 1. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott adományban nem részesült. A költségvetési és egyéb támogatások elfogadása megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozási előírásoknak A költségvetési és egyéb kapott támogatások, adományok felhasználásának és közzétételének szabályszerűsége Az alapítvány és évi összes ráfordítása ezer Ft volt, melyet a következő diagram szemléltet. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ráfordításai a és a években (ezer Ft-ban) llműködési költllégek Egyéb célszerinti közvetlen és közvetett költségek DTámogatások mogánszemélyeknek Támogatások szervezereknek A és a évi összes ráfordítások 85,9%-a ( ezer Ft) az alapítványi célok megvalósítása érdekében merült fel, közvetlen és közvetett cél szerinti ráfordításként. Az alapítvány működési kiadásai a ráfordítások 14,1%-át ( ezer Ft) tették ki. Az alapítvány az ellenőrzött időszakban kapott költségvetési támogatást, valamint a 2012-ben a Konrad Adenauer alapítványtól kapott csatlakozói támogatást a Párt tv. 9/A. (1) bekezdésében, az alapító okirat ban, illetve a támogatást nyújtó által meghatározott célokra használta fel. Az alapítvány betartotta az alapító párttal való együttműködése Párt tv. 4. (2) bekezdésében foglalt előírásokat. során a Az ellenőrzött időszakban az alapítvány cél szerinti feladatellátására fordított összeg 71,6%-át ( ezer Ft) egyedi kérelmek alapján, az alapítvány pályázati koncepciójával összhangban álló támogatások nyújtására, 28,4%-át ( ezer Ft) saját szervezeti keretek között megvalósított képzésekre, rendezvényekre, kutatásokra, nemzetközi kapcsolatok szervezésére (konferenciák) és egyéb tevékenységekre használta fel. Az alapítvány a támogatások 4, 1 %-át ( ezer Ft) magánszemélyeknek, 95,9%-át ( ezer Ft) szervezeteknek nyújtotta. A támogatások odaítéléséről az alapító okirat 1.3 előírásának megfelelően minden esetben a kuratórium döntött. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyveiben rögzítették a támogatottak nevét és a támogatás összegét. A támogatásokról hozott kuratóriumi határozatok, illetve a megkötött támogatási szerződések szabályosak voltak, azokat a kuratórium elnöke írta alá, és biztosították a támogatások cél szerinti felhasználását. A támogatási szerződések tartalmazták a kuratóriumi 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK döntés számát, a támogatás célját, jellegét, összegét, a folyósítás módját és határidejét, az elszámolás határidejét és feltételeit. Rögzítették, hogy az alapítvány jogosult a támogatás felhasználásának ellenőrzésére. Meghatározták a szerződésszegés eseteit és ezek jogkövetkezményeit, szankcióit. Az alapítvány a támogatásokat a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően minden esetben a támogatott bankszámlájára utalta. A támogatottak elszámoltatása során az alapítvány a belső szabályzatokban és a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően járt el. Az alapítvány a nyilvántartásai szerinti elszámolási határidő betartására felszólította a támogatottakat. Az elszámolási határidő módosítására irányuló kérelmeket a kuratórium jóváhagyta. Az alapítvány munkatársai a támogatási összegek cél szerinti és szabályos felhasználásának ellenőrzését a támogatott szervezetek által beküldött dokumentumok alapján végezték el. A támogatottakat az esetleges hiányosságok pótlására felszólították. A támogatások elszámolásának elfogadásáról a kuratórium minden elszámolás esetében határozatot hozott. Az ellenőrzött támogatások esetében a támogatottak egy kivétellel betartották a. támogatási szerződésekben meghatározott, illetve kuratóriumi döntéssel meghosszabbított elszámolási határidőt és elszámolási szabályokat. Egy ellenőrzött támogatás esetében a támogatott szervezet nem számolt el a támogatás teljes összegével. Az alapítvány az elvárható gondossággal járt el, kétszer felszólította a támogatottat a támogatás jogszerű felhasználását igazoló bizonylatok csatolására, illetve ennek hiányában az összeg visszafizetésére. Az alapítvány a Pártalapítványi tv. 3. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a kapott támogatással kapcsolatos közzétételi kötelezettségét a honlapján, illetve az éves tevékenységéről készített jelentésének a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében történt közzététele útján teljesítette. E támogatások felhasználására vonatkozó beszámolási és közzétételi kötelezettségét az alapítvány szintén szabályszerűen teljesítette. A kuratórium a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásoknak megfelelően határozatban döntött a saját szervezeti keretek között megvalósított cél szerinti tevékenységekről és azok költségeiről. A kuratórium a működési költségek keretösszegét mindkét évben meghatározta, melyeket a megállapított keretösszegen belül használtak fel. Az alapítványnak nem voltak a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzései Az alapítvány által létrehozott szervezetre vonatkozó tulajdonosi döntések megfelelősége Az alapítvány az ellenőrzött időszakban szervezetet nem alapított, korábban két alapítványt hozott létre, a PSZA-t és a PKA-t. A PSZA és a PKA esetében az alapítói jogok gyakorlása az ellenőrzött időszakban a Ptk. előírásaiban és a belső szabályozásban foglaltaknak megfelelő volt. A PKA alapító okiratát az ellenőrzött időszakban az alapító nem módosította. A PSZA alapító okiratának módosítására egy alkalommal szabályszerűen került sor, az alapító és a PSZA székhelyének, illetve a PSZA Felügyelő Bizottságának összetétel változása miatt. Az alapítvány kuratóriuma az ellenőrzött időszakban a PSZA részére a Polgári Szemle folyóirat megjelentetésére három támogatási szerződésben összesen 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 8800 ezer Ft támogatást nyújtott. A PSZA a szerződésekben rögzített, illetve a kuratórium határozatával engedélyezett meghosszabbított határidőre, a támogatási szerződéseknek megfelelő módon elszámolt a támogatások cél szerinti felhasználásáról. Az alapítvány kuratóriuma az ellenőrzött időszakban a PKA részére támogatást nem nyújtott. A kuratórium 2012-ben döntött a PKA január 1. napjával végelszámolással történő megszüntetéséről. 2. Az ÍVES SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK ÍS AZ ALAPÍTVÁNY TEVÍKENY SÍGÍRŐL SZÓLÓ ÍVES JELENTÉSEK SZABÁLYSZERŰSÉGE 2.1. Az alapítvány tevékenységéről szóló éves jelentés megfelelősége Az alapítvány a és a évi tevékenységéről a Pártalapítványi tv. 3/A. (1) bekezdésében előírt éves jelentéseket a Pártalapítványi tv. 3/ A. (3) bekezdésében előírt tartalommal elkészítette, a kuratórium azokat a Pártalapítványi tv. 3/ A. (2) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint elfogadta. A jelentések közzétételi kötelezettségének az alapítvány a Pártalapítványi tv. 3/A. (5) bekezdésében előírtak alapján a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében és a saját honlapján határidőben eleget tett. Az alapítvány éves jelentései összességében megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. Az alapítvány a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (1)-(3), illetve a 7. (2) bekezdésében és a számviteli politika 1,,-ben meghatározott formában, tartalommal és határidőben tett eleget beszámolási kötelezettségének. Az alapító okirat ban előírtaknak megfelelően a Felügyelő Bizottság az éves beszámolókat véleményezte, a kuratóriumnak elfogadásra ajánlotta, azokat a kuratórium elfogadta. Az egyszerűsített éves beszámolók részét képező mérleget és eredménykimutatást a Számv. tv. 20. (6) bekezdésében előírtak szerint a képviseletre jogosult kuratóriumi elnök írta alá. Az alapítvány az ellenőrzött időszakban a számviteli politikájában előírtaknak megfelelően könyvvizsgálót alkalmazott. A választott könyvvizsgáló az alapítvány és évi egyszerűsített éves beszámolóit hitelesítő záradékkal látta el. Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolóiban a Számv. tv. 15. és 16. -aiban megfogalmazott számviteli alapelvek érvényesültek, a beszámolók nem tartalmaztak a Számv. tv. 3. (3) bekezdés 3. pontja szerinti, illetve a számviteli politikában meghatározott lényeges mértékű vagy jelentős összegű hibát. A beszámolókban szereplő adatok a Számv. tv. előírásainak megfelelően a számviteli nyilvántartások adataiból levezethetők voltak, a beszámolósorok adatai a kapcsolódó főkönyvi kivonatok, a főkönyvi számlák, az analitikus és egyeztető nyilvántartások adataival megegyeztek, bizonylatokkal alátámasztottak voltak és valós képet nyújtottak az alapítvány gazdálkodásáról A mérleg összeállításának szabályszerűsége Az ellenőrzött években az éves mérlegekben kimutatott eszközök és források értékadatait a Számv. tv. 69. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásokkal összhangban, a leltározási szabályzat szerinti leltárakkal és kapcsolódó jegyzőkönyvekkel 15

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTES. a Szovetseg a Polgari Magyarorszagert Alapftvany 201 0-2011. evi gazdalkodasa torvenyessegenek ellenorzeserol ALLAM I SZAMVEVOSZEK

JELENTES. a Szovetseg a Polgari Magyarorszagert Alapftvany 201 0-2011. evi gazdalkodasa torvenyessegenek ellenorzeserol ALLAM I SZAMVEVOSZEK ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES a Szovetseg a Polgari Magyarorszagert Alapftvany 201 0-2011. evi gazdalkodasa torvenyessegenek ellenorzeserol 13019 201 3. marcius Anami Szamvevoszek Iktat6szam: V-0039-043/2013.

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február

JELENTÉS. a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1206 2012. február JELENTÉS a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1206 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3058-063/2011. Témaszám: 1033 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség 2002-2003. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0454 2004. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0561 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. 14066 2014. április Állami

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Miskolci Operafesztivál Kulturális Szeigáitató Nonprofit Kft. 14067

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14048

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről Bárka Színház Nonprofit Kft. 14056 2014. március Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0528 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat -ellátásának ellenőrzéséről józsef Attila Színház Nonprofit Kft. 14047 2014. április Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. Budapest Főváros IV. kerület Ujpest ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14217 2014.

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. Budapest Főváros IV. kerület Ujpest ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14217 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről ' Budapest Főváros IV. kerület Ujpest 14217 2014. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0539-078/2014.

Részletesebben