JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről január

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V / Témaszám: 610 Vizsgálat-azonosító szám: V0057 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné osztályvezető Az összefoglaló jelentést készítette: Balázs Andrásné osztályvezető A számvevői jelentések feldolgozásában és a jelentés összeállításában közreműködött: Szappanos Júlia számvevő Az ellenőrzést végezték: Pásztor Katalin számvevő tanácsos Robák Ferencné számvevő Sas Imréné számvevő tanácsos Solymár Ágnes számvevő tanácsos Szappanos Júlia számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatások felhasználásának vizsgálatáról Jelentés a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, működtetésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 Jelentés a Gandhi Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a médiatörvény végrehajtásának pénzügyi - gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Televízió Közalapítvány és kapcsolódó ellenőrzés keretében a Magyar Televízió Rt. működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak juttatott állami eszközök felhasználásának és működtetésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a sportcélú közalapítványok működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Magyar Mozgókép Közalapítvány működésének szabályozottsága és szabályossága Létrehozása Induló vagyon A kuratórium, a szakkollégiumok, az ellenőrző bizottság és a titkárság megalakítása A tisztségviselőkre előírt összeférhetetlenségi szabályok betartása A kuratórium és a szakkollégiumok működése Határozatképtelen kuratóriumi ülések és törvénysértő határozatok Képviseleti jog és bankszámla feletti rendelkezés Titkárság Belső ellenőrzés Ellenőrző Bizottság A könyvvezetés és gazdálkodás szabályozottsága, szabályossága Gazdálkodási szabályzatok Éves költségvetések A számviteli nyilvántartás rendszere és szabályossága A támogatások elszámolása és nyilvántartása A cél szerinti- és a működési költségek elkülönítése Az éves beszámolók szabályossága, a beszámolási- és auditálási kötelezettség teljesítése Támogatások, bevételek és költségek A támogatások, bevételek alakulása Az NKÖM közreműködése a központi költségvetési támogatás felhasználási céljainak meghatározásában és a felhasználás elszámoltatásában A költségek alakulása Működési költségek Tiszteletdíjak A vállalkozási tevékenység és jövedelmezősége Pénzkezelés, vagyonvédelem és likviditás 50 1

5 4. A vagyon alakulása A vagyonszerkezet, az eszközök összetétele és változása Ingatlanvagyon Az ingatlanvagyon hasznosítása A siófoki üdülőingatlan értékesítése Gazdasági társaságokban szerzett részesedések Résztulajdonok, üzletrészek Az MMK egyszemélyes tulajdonában álló kft.-k Magyar Filmunió Kft Magyar Film Project Kft A központi költségvetési támogatások és bevételek felhasználásának törvényessége és célszerűsége A támogatásokról hozott döntések szabályossága Pályázati úton adott támogatások Az alapítóknak juttatott támogatások A pályázati úton nyújtott támogatások szabályozottsága és szabályossága A kuratórium által közvetlenül nyújtott támogatások A szakkollégiumok által nyújtott pályázati támogatások Pályázaton kívül adott támogatások Visszatérítendő támogatások Magyar Filmszemle A kereskedelmi televíziók által a médiatörvény alapján teljesített közalapítványi befizetések Az M-RTL-től (RTL Klub) származó bevételekből kifizetett támogatások Az MTM-SBS-től (TV2) származó bevételekből kifizetett támogatások 75 MELLÉKLETEK 1. számú Képviseleti jog átruházása I. 2. számú Képviseleti jog átruházása II. 3. számú Képviseleti jog átruházása III. 4. számú A Magyar Mozgókép Közalapítvány működési költségének és összes kifizetésének alakulása 5. számú A Magyar Mozgókép Közalapítvány költségei években 6. számú A Magyar Mozgókép Közalapítvány eszközei és forrásai 7. számú A Magyar Mozgókép Közalapítvány eredménykimutatása 8. számú A Magyar Mozgókép Közalapítvány költségei és ráfordításai 2

6 9. számú Az évi pályázati úton nyújtott támogatások 10. számú Az évi pályázati úton nyújtott támogatások 11. számú A évi pályázati úton nyújtott támogatások 12. számú A évi pályázati úton nyújtott támogatások 13. számú Kapott támogatások és bevételek 14. számú A közalapítvány pályázat útján nyújtott támogatásai az évek között 15. számú A közalapítvány kuratóriumának és szakkollégiumainak pályázat útján nyújtott támogatásai az évek között összesen 16. számú A közalapítvány kuratóriuma által a közalapítványi célú támogatásra jóváhagyott éves keret és ennek felhasználása az években 17. számú A Legfőbb Ügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Főosztálya vezetőjének levele az MMK kuratóriumának törvénysértő határozataival kapcsolatban 18. számú Az Állami Számvevőszék intézkedése az MMK állami támogatása és egyéb bevételei törvénysértő felhasználásának megszüntetése érdekében FÜGGELÉKEK 1. számú A Magyar Mozgókép Közalapítvány szakkollégiumainak filmgyártást támogató tevékenysége 3

7

8 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁFA tv. Áht. APEH EB EURIMAGES GM Gt. Kht. médiatörvény MKM MMA MMK M-RTL MTM-SBS NKA NKÖM OGY ORTT Ptk. SZMSZ Szt. (régi) Szt. (új) az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Ellenőrző Bizottság Kreatív mozi és audiovizuális alkotások létrejöttét és forgalmazását támogató európai alap Gazdasági Minisztérium a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény Művelődési és Közoktatási Minisztérium Magyar Mozgókép Alapítvány Magyar Mozgókép Közalapítvány Magyar RTL Televíziós Részvénytársaság (RTL-Klub) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság (TV2) Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Országgyűlés Országos Rádió és Televízió Testület a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Szervezeti és Működési Szabályzat a számvitelről szóló évi XVIII. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény 5

9

10 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Alapítvány Alapítványi célú tevékenység Befektetési tevékenység Cél szerinti juttatás Cél szerinti tevékenység Egyszemélyes társaság Egyszerűsített éves beszámoló Felelős személy Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy [Ptk. 74/A. (1) bekezdése]. Az alapító okiratban meghatározott célok szerinti tevékenység [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdése]. A közhasznú (köz)alapítvány saját eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység [Kht. 26. k) pontja]. A közhasznú (köz)alapítvány által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás [Kht. 26. a) pontja]. Minden olyan tevékenység, amely az alapító okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja [Kht. 26. b) pontja]. A társaságot egy tag is alapíthatja, illetve ilyen társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg. Egyszemélyes társaság alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. Az alapító okirat tartalmára és alakszerűségére a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a teljes pénzbetétet be kell fizetni, illetve valamennyi nem pénzbeli betétet a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben a tulajdonos tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni (Gt ai). Egyszerűsített mérlegből és eredménylevezetésből áll [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (7) bekezdése]. A közhasznú (köz)alapítvány alapító okiratában és belső szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy, valamint az a személy, aki az alapító okirat felhatalmazása, a közhasznú (köz)alapítvány legfőbb szervének határozata vagy szerződés alapján a közhasznú (köz)alapítvány képviseletére vagy bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult [Kht. 26. e) pontja]. 7

11 Induló vagyon Írásbeli szerződés Kiemelkedően közhasznú közalapítvány Közalapítvány Közfeladat Közhasznú közalapítvány Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú tevékenység Az alapítvány javára a célja megvalósításához az alapító okiratban meghatározott vagyon [Ptk. 74/A. (1) bekezdése, 74/B. (1) bekezdése]. Az alapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges [Ptk. 74/B. (4) bekezdése]. Az alapítványi vagyon pontos megjelölése nélkül az alapítvány nem jöhet létre [BH számú, egyedi ügyben hozott bírósági végzés]. A közhasznú (köz)alapítvány az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját [Kht. 14. (2) bekezdése]. A kiemelkedően közhasznú (köz)alapítványnak a közhasznú (köz)alapítványokra előírt követelmények teljesítésén túl közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot kell ellátnia, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza, továbbá a közhasznú tevékenységet maga látja el [Kht. 5. és a BH számú, egyedi ügyben hozott bírósági végzés]. A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre [Ptk. 74/G. (1) bekezdése]. Közfeladatnak minősül az az állami vagy helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról jogszabály alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia [Ptk. 74/G. (2) bekezdése]. A Kht. 26. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenység(ek)et folytatja; vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt [Kht. 4. ]. A közhasznú nyilvántartásba vett közalapítványoknál mérlegből, közhasznú eredménykimutatásból és tájékoztató adatokból áll [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (8) bekezdése, illetve 4. és 6. számú melléklete]. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a közhasznú közalapítvány alapító okiratában szereplő cél szerinti tevékenység [Kht. 26. c) pontja]. 8

12 Közhasznúsági jelentés Közvetlen politikai tevékenység Tartalmazza a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót [Kht. 19. (3) bekezdése]. A pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása [Kht. 26. d) pontja]. Legfőbb szerv A közalapítvány kezelő szerve (kuratóriuma) [Kht. 26. f) pontja]. Likviditási mutató A pénzügyi helyzet értékelésére szolgáló mutató, amely a likvid (egy éven belül pénzzé tehető) eszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya. Működési költségek Az üzemeltetési, fenntartási költségek (kiadások) és az egyéb közvetett költségek (kiadások) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 6. ]. Nem pénzbeli támogatás Nyilvánosság Vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetőleg vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen történő teljesen vagy részben ingyenes átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása [Kht. 26. h) pontja]. A kiemelkedően közhasznú közalapítvány az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza [Kht. 5. b) pontja]. A közhasznú és kiemelkedően közhasznú közalapítvány kuratóriumi ülései, határozatai, működése, szolgáltatásai igénybevételének módja és beszámolói nyilvánosak [Kht. 7. (1) bekezdése, (3) bekezdésének b) és d) pontja], a nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők [Kht. 14. (3) bekezdése]. A közhasznú és kiemelkedően közhasznú közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet [Kht. 19. (4) bekezdése]. A közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni [Ptk. 74/G. (8) bekezdése]. A közzétételnek, a beszámolónak a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetésével, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 150. nap [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése]. 9

13 Pályázat Színlelt pályázat Szt. szerinti egyéb szervezet Támogatás Tőkeellátottsági mutató Vállalkozási tevékenység Vezető tisztségviselő Az a nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli [Kht. 26. i) pontja]. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat [Kht. 15. (1) és (2) bekezdése]. Az alapítvány és a közalapítvány [Szt. (új) e) pontja]. Pénzbeli és nem pénzbeli juttatás [Kht. 26. j) pontja]. A saját vagyon részaránya az összes forráson belül. A jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatást [Kht. 26. l) pontja]. Az alapítvány és a közalapítvány kuratóriumának és felügyelő szervének elnöke és tagja, továbbá a közhasznú (köz)alapítvánnyal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az alapító okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy [Kht. 26. m) pontja]. 10

14 JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS A évben 1 Magyarországon az önálló jogi személyként működő nonprofit szervezet között (41,8%) alapítvány és közalapítvány volt. Az összes nonprofit szervezet nettó értékű tárgyi eszközeinek és aktíváinak 442,3 milliárd Ft összegéből az alapítványok és közalapítványok tulajdonában volt 280,6 milliárd Ft (63,4%), az összes nonprofit szervezetnél ezt a vagyont 92 milliárd Ft, ezen belül az alapítványok és közalapítványok vagyonát 19,8 milliárd Ft hitel- és egyéb tartozás terhelte. Az Állami Számvevőszék ellenőrzési hatásköre a nonprofit szervezeteket közöttük az alapítványokat illetően jelenleg a központi költségvetésből és a központi alapoktól kapott támogatás felhasználására terjed ki. A nonprofit szervezetek a évi 495,5 milliárd Ft összes bevételen belül a központi költségvetéstől és a központi alapoktól összesen 105,9 milliárd Ft (21,4%) támogatást kaptak, az alapítványok és a közalapítványok pedig a 187,7 milliárd Ft összes bevételen belül 53,7 milliárd Ft-ot (28,6%). A nonprofit szervezetek között január 1-jétől jelentek meg a közalapítványok, melyek megalakítására és működésére a Ptk. az alapítványok szabályozásán belül külön feltételeket és követelményeket határozott meg az alapítók körét, az ellátandó közfeladatokat, valamint a működés és gazdálkodás feltételeit illetően. Közalapítványt csak az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete hozhat létre állami közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, de a közalapítvány létrehozása nem érinti az államnak, illetve az önkormányzatnak a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét. A közalapítványok a nyilvánosság előtt tevékenykednek, ezért alapító okiratukat, gazdálkodásuk legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni. A közpénzek törvényes, felelős és a közjó érdekében történő felhasználását elősegítendő a Ptk. és a Kht. részletesen meghatározta a közalapítványok vagyonkezelő szervezete (kuratóriuma) működésének, képvi- 1 Központi Statisztikai Hivatal: Nonprofit szervezetek Magyarországon

15 BEVEZETÉS seletének, a tisztségviselők felelősségének és összeférhetetlenségének szabályait. A közalapítványok vagyonát kezelő szervezet (a kuratórium) tagjai az alapítók bizalmából látják el feladatukat, de tőlük sem közvetlenül, sem közvetve nem függhetnek, az alapítók nem gyakorolhatnak meghatározó befolyást a közalapítvány vagyonának felhasználására. A közalapítványok ellenőrzésére az alapítványoknál szigorúbb követelmények vonatkoznak, így az alapítóknak már az alapítással egyidőben létre kell hozni a kuratórium ellenőrzésére jogosult ellenőrző szervet (ellenőrző vagy felügyelő bizottságot). Az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványoknál az Állami Számvevőszék nemcsak az állami támogatás felhasználását, hanem a tevékenység törvényességét és célszerűségét is jogosult ellenőrizni. A évben működő 2, az Országgyűlés és a Kormány által alapított 34 közalapítvány saját tőkéje 15,9 milliárd Ft, összes bevétele 19,3 milliárd Ft volt, ebből a központi költségvetéstől és a központi alapoktól összesen 18,2 milliárd Ft támogatást kapott. A most ellenőrzött Magyar Mozgókép Közalapítvány 1998-ban jött létre, a évben a saját tőkéje 0,3 milliárd Ft, összes bevétele 1,8 milliárd Ft volt, ebből a központi költségvetéstől és központi alaptól összesen 1,2 milliárd Ft támogatást kapott. A Magyar Mozgókép Közalapítvány állami közfeladatai a Kormány számára az Alkotmányban meghatározott tudományos és kulturális fejlesztési feladatoknak az ellátásában, illetve az ezek megvalósulásához szükséges feltételek megteremtésében való közreműködésre terjedtek ki. A közalapítványt a Fővárosi Bíróság a 9. Pk /1998/9. számú végzésében január 1-jei hatállyal kiemelkedően közhasznú közalapítványként nyilvántartásba vette. A közalapítvány számára az alapító okirat a következő célok teljesítésében való közreműködést határozta meg: a mozgóképalkotások létrejöttének és a mozgóképkultúra terjesztésének elősegítése; a mozgóképalkotások megőrzése és védelme; a mozgóképszakmai tevékenység feltételeinek és infrastruktúrájának javítása, a mozgóképszakmában dolgozók szociális biztonságának elősegítése; a mozgóképkultúra fenntartása és megújulása; a mozgóképkultúra és a mozgóképszakma képviselete. 2 Állami Számvevőszék: Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (0228. szám) 12

16 BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék a Ptk. 74/G. -ának (8) bekezdése alapján ellenőrzi a közalapítványok gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét. Jelen ellenőrzés célja törvényességi és célszerűségi szempontból annak értékelése volt, hogy a közalapítvány rendelkezésére bocsátott induló vagyon működtetése és a központi költségvetési támogatás felhasználása összhangban volt-e az alapító okiratban meghatározott célokkal és feladatokkal; a kuratórium szabályosan gazdálkodott-e a közalapítvány vagyonával, a központi költségvetési támogatással és egyéb bevételeivel; a kuratórium törvényesen és célszerűen gyakorolta-e az egyszemélyes tulajdonában lévő kft.-kel kapcsolatos tulajdonosi jogokat. Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 21. (3) bekezdése alapján - ha egyes vizsgálati megállapítások kiegészítése válik szükségessé, és ehhez más szervnél is ellenőrzést kell végezni - az Állami Számvevőszék ellenőre jogosult az összefüggő tényeket ott vizsgálni. Ennek megfelelően kapcsolódó ellenőrzés keretében ellenőriztük a közalapítvány egyszemélyes gazdasági társaságainak a Magyar Filmunió Kft.-nek és a Magyar Filmproject Kft.-nek a gazdálkodását, tevékenységük hatását a közalapítványi célok teljesítésére; a központi költségvetési támogatást nyújtó Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál a közalapítvány támogatásának és a támogatás elszámoltatásának a szabályosságát. Az ellenőrzés a közalapítvánnyá alakulástól a december 31-ig tartó időszakra terjedt ki. 13

17 BEVEZETÉS 14

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Magyar Mozgókép Közalapítvány az évek között összesen 5,7 milliárd Ft támogatást, illetve bevételt realizált, ennek mintegy hetven százaléka származott a központi költségvetésből. A közalapítvány kuratóriuma a magyar filmgyártás fenntartásának és támogatásának ellátásában való közreműködés mellett szerepet vállalt a filmszakma életképességének megőrzésében és fejlesztésében, a filmgyártás és filmterjesztés külső és saját forrásainak összehangolásával és bővítésével igyekezett megőrizni a filmszakma infrastruktúráját. Az év közepétől a kuratórium romló költségvetési támogatási feltételek és önhibáján kívül ellehetetlenült működési keretek között törvénysértően működve teljesítette közhasznú feladatait. Az elmúlt ciklusban és a jelenleg működő Kormány(ok)nak és az NKÖM miniszter(ek)nek felróhatóan június 29-ét követően a kuratórium működésképtelenné vált, mivel a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratában egyedüli képviseleti joggal felruházott kuratóriumi elnök június 29-i lemondását követően a többi alapító által (már két alkalommal is, más-más személyt illetően) egyhangúlag felkért kuratóriumi elnök bírósági bejegyzéséhez szükséges intézkedéseket részben a Kormány(ok), részben a miniszter(ek) elmulasztották, így egyik felkért kuratóriumi elnök sem nem vehetett részt döntési joggal a kuratórium munkájában, illetve nem gyakorolhatta a közalapítvány képviseleti jogát. A kuratóriumi elnökön túl további két kurátor tisztségéről történt lemondása miatt egyikőjük helyett a nemzeti kulturális örökség miniszterének kellett volna más kurátort jelölni a nyolctagú kuratórium határozatképességéhez az alapító okiratban előírt kétharmados arányú megjelenés ellehetetlenült. A tisztségekről történt lemondások és az esetenkénti hiányzások miatt kialakult határozatképtelenség következtében az évek között hozott kuratóriumi határozatok hatvan százaléka törvénysértő. Álláspontunkkal azonosan a Legfőbb Ügyészség főosztályvezetője megerősítette 3, hogy a Magyar Mozgókép Közalapítvány kuratóriumának azon határozatait, amelyeket nem az alapító okirat szerinti kétharmados arányú megjelenéssel, tehát legalább hat fő jelenlétében hoztak, törvénysértőnek kell tekinteni. A Kormány a Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1206/2002. (XII. 20.) Korm. határozatban elfogadta az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést, és felhatalmazta a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy az alapító okiratot a Kormány nevében aláírja, to számú melléklet 15

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK vábbá azonnali határidő megjelölésével, hogy a módosítás bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a Kormány, mint az alapítók egyike nevében és képviseletében eljárjon. Jelentésünk nyilvánosságra hozásáig az alapító okirat jogerős bírósági nyilvántartásba vétele nem történt meg. A Magyar Mozgókép Közalapítvány állami közfeladatainak teljesítése és a magyar filmgyártás támogatásának folyamatossága érdekében a Magyar Mozgókép Közalapítvány főtitkára és a titkárság vezetői 1999 óta hatáskörüket meghaladó döntéseket hoztak részben a kuratórium, részben a kuratóriumi elnök helyett, illetve törvénysértően gyakorolták a képviseleti jogot 4. Az MMK főtitkárát felszólítottuk 5 arra, hogy az új kuratóriumi elnök és a határozatképes létszámú kuratórium jogerős bírósági bejegyzéséig a közalapítványnak juttatott állami támogatás és egyéb bevételek felhasználását - beleértve az újabb kötelezettségvállalásokat, továbbá a törvénysértő kuratóriumi határozatokon alapuló vagy kuratóriumi határozat nélküli szakkollégiumi kötelezettségvállalásokon alapuló pénzügyi teljesítéseket - haladéktalanul függessze fel. A törvénysértő tevékenység kialakulásában meghatározó szerepet játszott, hogy a lemondott kuratóriumi elnök a Magyar Mozgókép Közalapítvány képviseleti jogának gyakorlását illetéktelenül átruházta a főtitkárra, továbbá az, hogy az NKÖM szerződő félként a Magyar Mozgókép Közalapítvány képviseletében jóhiszemű álképviselő -ként elfogadta a főtitkárt és egy kurátort együttesen, a kuratórium utólagos jóváhagyását kikötve. A kuratórium, illetve a főtitkár az alapító okiratnak a titkárság feladatait meghatározó részéből azt a téves következtetést vonta le, hogy a kuratórium a főtitkárt az SZMSZ-ben felhatalmazhatja a képviseleti jog gyakorlásával. A magyar filmgyártás állami támogatására az elmúlt években többcsatornás támogatási és finanszírozási gyakorlat alakult ki, amelyben a Magyar Mozgókép Közalapítvány szerepe, a közreműködésével kapcsolatos kormányzati igény ellentmondásossá vált. Az Országgyűlés az évi költségvetési törvényben eredeti előirányzatként a filmszakmai támogatásokat még az akkor működő két alapítvány, a Magyar Mozgókép Alapítvány és a Magyar Történelmi Film Alapítvány támogatási előirányzatai keretében hagyta jóvá, közvetlenül az alapítványoknak nevére megjelölve. A Magyar Mozgókép Alapítvány közalapítvánnyá történt átalakítását követően a gyakorlatban a Magyar Mozgókép Közalapítványnak a filmgyártás támogatásában betöltött szerepe csökkent, mivel a központi költségvetésben a magyar filmgyártás támogatására szánt előirányzatok évről-évre csökkenő hányadát kapta. Az évek között az OGY az éves költségvetési törvényekben a Magyar Mozgókép Közalapítvány számára közvetlenül névre címzetten évente 1,1 milliárd Ft előirányzatot, ezen túl az NKÖM fejezeti kezelésű előirányzatai kereté- 4 Korábban már az Új Kézfogás Közalapítványnál (lásd a számú jelentést), a Magyarországi Cigányokért Közalapítványnál (lásd a számú jelentést) és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványnál (lásd a számú jelentést) is megállapítottuk, hogy a Ptk.-val és az alapító okirattal ellentétesen a munkaszervezet alkalmazottai és/vagy más személyek gyakorolták a képviseleti jogot számú melléklet 16

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ben millenniumi filmprodukciók jogcím megjelöléssel 1999-ben 700 millió Ft, 2000-ben 1050 millió Ft, ben millió Ft, filmszakmai támogatások jogcím megjelöléssel 2003-ban 3200 millió Ft, első filmesek támogatása jogcím megjelöléssel 200 millió Ft eredeti előirányzatot hagyott jóvá. A Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal ellentétben évente növekvő összegű költségvetési támogatást kapott a Magyar Történelmi Film Alapítvány, támogatásának eredeti előirányzata az évi 25 millió Ft-ról 2003-ra 200 millió Ft-ra nőtt. Az NKÖM a Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzeszközök nagyságát, a támogatás összegét nem támasztotta alá számításokkal, az előirányzatok tervezésekor még az inflációs hatást sem vette figyelembe, így a költségvetési támogatás reálértéke folyamatosan csökkent. Az NKÖM és a Magyar Mozgókép Közalapítvány a támogatások felhasználásával kapcsolatos előírásokat minden évben támogatási szerződésben rögzítette, melyben a minisztérium kikötötte az alapító okiratban meghatározott célok szerinti felhasználást, meghatározta az elszámolások benyújtásának határidejét és az elszámolás módját, de a támogatás felhasználását nem ellenőrizte. A Magyar Mozgókép Közalapítvány a támogatások felhasználásáról szakmai értékelést és pénzügyi elszámolást készített. Ennek elfogadásáról, illetve az elszámolások tényleges, tartalmi felülvizsgálatáról a minisztérium nem készített írásos dokumentumokat, az elszámolások elfogadásáról sem tájékoztatta a közalapítványt. A médiatörvényben előírt kötelezettség alapján a magyar filmgyártás támogatása céljából az MTM-SBS Rt., illetve az M-RTL összesen mintegy 1,2 milliárd Ft befizetést teljesített évek között a Magyar Mozgókép Közalapítványnak. A befizetések fogadására, illetve teljesítésére kötött megállapodások pénzügyi szempontból a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a kereskedelmi televíziók számára egyaránt előnyösek voltak: a kereskedelmi televíziók a befizetési kötelezettség szempontjából a közalapítványnak befizetett összeget kétszeres szorzóval vehették figyelembe, a Magyar Mozgókép Közalapítványnál viszont az évi támogatások és bevételek mintegy ötödrészét kitevő pótlólagos pénzforrás bővítette a magyar filmalkotások létrehozására fordítható közalapítványi támogatás összegét. A számottevő új bevételi forrás és támogatási lehetőség ellenére a kuratórium nem dolgozta ki és nem szabályozta e támogatások odaítélésének célrendszerét, követelményeit és folyamatát. Ezért következhetett be, hogy a konkrét támogatások odaítélését a titkárság vezetői és a kereskedelmi televíziók képviselői a kuratórium hatáskörének elvonásával és a nyilvánosság kizárásával végezték, a kuratórium a támogatásokról csak év végén, utólag kapott tájékoztatást. A megállapodásokban a Magyar Mozgókép Közalapítvány a kereskedelmi televízióknak a médiatörvényben megengedett bemutatási jogon felül indokolatlanul biztosította a támogatott művek és alkotók kiválasztásában való közreműködést. A Magyar Mozgókép Közalapítvány a megszűnt jogelőd Magyar Mozgókép Alapítvány vagyonából jött létre. Az alapító okirat azonban a bírósági nyilvántartásba vétel elhúzódása miatt nem az április 30-i nyilvántartásba vételkor ténylegesen meglévő és jogelőd által a megszűnéséig még gyarapított 491,7 millió Ft összegű vagyon összegét tüntette fel induló vagyonnak, ha- 17

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0351 2003. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0402 2004. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június

JELENTÉS. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0913 2009. június JELENTÉS az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0913 2009. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról

Jelentés. az MMK Kuratóriuma részére. a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Jelentés az MMK Kuratóriuma részére a Magyar Mozgókép Közalapítvány 2005-2009 évi gazdálkodásának átvilágításáról Budapest, 2010. június 15. Tartalom I. Vezetői összefoglaló 4 II. Előzmények 8 1. A megbízás

Részletesebben

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0559 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Táncsics Mihály Alapítvány 2003-2004. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0566 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december

JELENTÉS. az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0848 2008. december JELENTÉS az Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0848 2008. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0237 2002. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 31. Szabályszerűségi

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány Alapító Okirata, módosításokkal egységes szerkezetben (a változások vastagon, dőlt betűkkel szedve) A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári

Részletesebben

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006.

JELENTÉS. a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0650 2006. JELENTÉS a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0650 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0605 2006. március

JELENTÉS. 0605 2006. március JELENTÉS a Magyar Vöröskereszt 2003-2004. évi gazdálkodásához nyújtott költségvetési támogatások és pénzadományok Országos Titkárságnál való célszerű felhasználásának ellenőrzéséről 0605 2006. március

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Kolibri Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelődje 14035 2014.

Részletesebben