LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOGISZTIKA. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2008."

Átírás

1 LOGISZTIKA oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK A LOGISZTIKA FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE A logisztika fogalma és története Különböző irányzatok a logisztika értelmezésében A LOGISZTIKA TÉRHÓDÍTÁSÁNAK HÁTTERE Az ETE diszharmóniája Az áruszállítás logisztikai folyamatokba integrálására irányuló törekvések A logisztika feladata, célja, területei Logisztikai rendszerek, eszközök, létesítmények, ellátási láncok A logisztikai rendszerek, ezek eszközei és létesítményei A logisztikai ellátási láncokról Logisztikai folyamatok Az anyagáramlást megvalósító (röviden: anyagáramlási) folyamatok Az információáramlást megvalósító (röviden: információs) folyamatok A VÁLLALATI LOGISZTIKA ALAPJAI A VÁLLALATI LOGISZTIKA FELADATAI, CÉLKITŰTÉSEI A VÁLLALATI LOGISZTIKA FŐBB RÉSZTERÜLETEI, IRÁNYÍTÁSI SZINTJEI A vállalati logisztika főbb részterületei (ld. 17. ábra) A vállalati logisztika irányítási szintjei AZ ELLÁTÁSI (BESZERZÉSI) LOGISZTIKA AZ ANYAGELLÁTÁS (-GAZDÁLKODÁS) ALAPJAI AZ ELLÁTÁS FŐ FOLYAMATAI A BESZERZÉS A beszerzés feladatai Make or buy döntések Beszerzési stratégiák A beszállítók megválasztása AZ ELLÁTÁSI (BESZERZÉSI) LOGISZTIKA FELADATAI A JIT-ELVŰ ANYAGELLÁTÁS A JIT-koncepció A JIT-elvű anyagellátás modelljei A JIT-elvű anyagellátás megvalósítása KÉSZLETEZÉS A KÉSZLETEZÉS FELADATAI, ALAPFOGALMAI KÉSZLETEZÉSI STRATÉGIÁK, KÉSZLETEZÉSI MODELLEK Egyszerű készletezési stratégiák A készletezés egyszerű (költségminimalizáló) modellje Számítógépes készletgazdálkodás TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA ALAPFOGALMAK A TERMELÉSI RENDSZEREK TERVEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOLYAMATJELLEMZŐK A folyamatjellemzők csoportosítása Az idő- és teljesítménynorma bemutatása A TERMELÉSI RENDSZEREK KAPACITÁSA ÉS KIHASZNÁLÁSA Az időalapok meghatározása

3 5.3.2 A termelési kapacitás fogalma, számítási módja A termelési kapacitás kihasználása, a kihasználás számítási módja A kapacitás tartalékok fogalma, termelésbe vonásuk lehetőségei A TERMELÉSI RENDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A termelési rendszerek szervezési típusa, csoportosítása tömegszerűség szerint A műhelyrendszerű termelés jellemzői A csoportos rendszerű termelés jellemzői A folyamatos rendszerű termelés jellemzői Az integrált gyártórendszerek jellemzői A TERMELÉSI FOLYAMATOK ÁTFUTÁSI IDEJÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Az átfutási idő összetétele és számítási módja A hálótervezés alapjai A GYÁRTÁSTERVEZÉS ÉS -IRÁNYÍTÁS A gyártástervezés és -irányítás feladatai és céljai A Gyártástervezés A Gyártásirányítás A gyártás tervezésére és irányítására szolgáló rendszerkoncepciók (stratégiák) A számítógéppel integrált gyártás ELOSZTÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) LOGISZTIKA AZ ÉRTÉKESÍTÉS FELADATAI AZ ELOSZTÁSI (ÉRTÉKESÍTÉSI) LOGISZTIKA FELADATAI ELOSZTÁSI (FIZIKAI DISZTRIBÚCIÓS) RENDSZEREK Az elosztási rendszerekkel szemben támasztott követelmények Az elosztási rendszerek összetevői és jellemzői HULLADÉKKEZELÉSI LOGISZTIKA A HULLADÉKKEZELÉSI LOGISZTIKA FELADATA, A HULLADÉKOK MINŐSÉGI, MENNYISÉGI JELLEMZŐI HULLADÉKKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK, ÚJRAHASZNOSÍTÁSI MODELLEK A HULADÉKKEZELÉS SZABÁLYOZÁSA

4 ELŐSZÓ Kedves Hallgatónk! Egy olyan tudományág alapismereteit rendszerezi az Ön számára ez a jegyzet, amely már az ókorban nagyon fontossá vált, de a XX. század közepe óta egészen hasonló tartalommal és jelentéssel új felvirágzását éli: ez a logisztika. A fejlett piacgazdaság vette újra elő a katonaság által már többször használt fogalmat, ezúttal nem emberek ellen, hanem az emberi szükségletek jobb, gyorsabb kielégítésére. A logisztika újonnan felvállalt célja az áruk, termékek gyorsabb eljuttatása a fogyasztókhoz. A téma aktualitását erősíti, hogy Magyarország már a 20. század utolsó évtizedei óta mintegy logisztikai felvonulási terület abban az ellátási láncban, amelyet a fejlettebb Nyugat-Európa épít ki a közép- és kelet-európai régiók ellátására. Ezért fontos lesz még a következő évtizedekben is a logisztika magyarországi művelése. Tananyagunkat úgy szerkesztettük, hogy segítsük az otthoni felkészülést. Kérdéseket írtunk a fejezetek végére, amelyeknek tartalma segít a vizsgára való felkészülésben. A jegyzetben különböző részletességgel találhatóak meg a más szakirodalomban is jól ismert részletek. Ennek okai: a beszerzés és a készletezés a Beszerzés, Készletezés, Raktározás c. tantárgyban van, és ott kerül részletezésre, ezért itt csak röviden, a fő-folyamatok szintjén szerepel. Viszont a szállítási-szállítmányozási fejezetek részletesek, mert más jegyzet a logisztikának erre a részére a megadott tantárgy-felosztásban nincsen. Ferke György 4

5 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés 1. egység 1. LOGISZTIKAI ALAPISMERETEK 1.1. A LOGISZTIKA FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE A logisztika fogalma és története A logisztika görög eredetű szó, a következő előzményekből: logo, logos, logistikos; ezek a gondolkodáshoz kapcsolódó görög szavak. Innen került tovább a latinba, majd a franciába, és a többi nyelvbe is: logo, logos, logistikos = gondolkodás; görög logicus, logistas, logisticon = gondoskodás, gondozás; latin loger, mareschal des logis = gondoskodás, szálláscsinálás francia szavak. Olvasmány Korai írásmunka a logisztikában: Marcus Terentius Varro (Kr.e.1.sz.), Logisticon c. műve. A római hadseregben a Logistasok feladata az élelmiszerellátás, szállásbiztosítás volt. Kicsit később VI. Leo bizánci császár ( ) megfogalmazása a Harcászat c. katonai tárgyú gyűjteményéből: A logisztikához tartozik, hogy a hadsereg tagjainak zsoldját kifizessék, a hadsereget megfelelően felfegyverezzék és megszervezzék, lövegekkel és hadianyagokkal ellássák, szükségleteiket időben és elégségesen biztosítsák, a hadjárat minden mozzanatát megfelelően előkészítsék. Gondoskodjanak a szükséges térről és időről, a terep et a hadsereg mozgáslehetőségei, valamint az ellenség ellenálló képessége figyelembevételével helyesen becsüljék meg, és ezeknek a funkcióknak megfelelően szabályozzák és rendeljék el, egyszóval irányítsák, saját fegyveres erőik mozgását és szétbontakozását. Jelenlegi értelmezés a hadászatban: Mindazokat a tevékenységeket és eszközhasználatot magában foglalja, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a harcoló alakulatok létfenntartása, mozgása és hadművelete (utánpótlás, anyagi és személyi ellátás) szervezett és jól áttekinthető legyen. A logisztika hadászaton belüli főbb feladatai: az anyagellátás, 5

6 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ az utánpótlás, készletezés, a csapat elhelyezése, anyag- és sebesültszállítás szervezése; továbbá az infrastruktúra rendelkezésre bocsátása és az információs hálózat kiépítése. Ezeknek a megfogalmazásoknak az egymás mellé állítása mutatja, hogy a logisztika katonai értelmezése időben stabil, két évezred alatt lényegében nem változott: úgy szervezzük meg az ellátást, hogy hidaljuk át a teret és az időt, és mindehhez vegyük hozzá az erőforrás-feltéteket, és az informatikai feltételeket.?! 1. Történt-e valami változás a logisztika fogalmában az eltelt 2000 évben, és ha igen, mi volt az? 2. Sorolja fel azokat a szavakat, amelyek kapcsolatosak a logisztikával! Különböző irányzatok a logisztika értelmezésében Az alábbiakban különböző irányzatok, szemléletek alapján magfogalmazott logisztika definíciókból közlünk néhányat a közelmúltból. Figyeljék meg a definíciók hasonlóságát: a.) Pfhol: Marketig Logistik (1972): A logisztika tartalmaz minden olyan tevékenységet, amellyel hálózatban mozgásokat és tárolásokat alakítanak ki, irányítanak, szabályoznak. Az együttes működés a hálózatban tárgyak információk áramlását indítja meg úgy, hogy a teret és az időt minél eredményesebben hidalják át. b.) Ballou: Business Logistics Management (1973) A logisztika feladata az alapanyag beszerzéstől a végső fogyasztásig terjedően az anyagáramlásban előforduló szállítási, rakodási, tárolási tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése azzal a céllal, hogy az áramlásban levő anyag időben és a legkisebb ráfordítással a megfelelő helyre jusson. c.) BME Közlekedésüzemi Tanszék (1992): A logisztika anyagok, termékek, hulladékok és a hozzájuk tartozó információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezésével, szervezésével, irányításával és ellenőrzésévei kapcsolatos tevékenységek összessége. Feladata annak biztosítása, hogy a hatékony termeléshez, illetve a vevők igényeinek rugalmas kielégítéséhez szükséges 6

7 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés anyagok, termékek és szolgáltatások a megfelelő időpontban, a megfelelő helyen, a megfelelő minőségben és mennyiségben a mindenkori rendszer céljaihoz illeszkedő költségráfordítások mellett rendelkezésre álljanak. d.) BME Vállalatgazdaságtan Tanszék (1995): A logisztika anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk rendszere. e.) Logisztikai Fejlesztési Központ (1995): fontos definíció A logisztika egyrészt szemlélet, másrészt módszer, amely biztosítja hogy az ellátási feladatok a beszerzéstől az áru tényleges elosztásáig egy olyan integrált rendszert alkossanak, amelyben az anyag-, az információ és az értékáramlás egészének optimuma valósul meg. Feltehetően a Tisztelt olvasó a d.) definíciót választaná, mert az a legrövidebb, azonban az e.) definíció szélesebb körű fogalmakkal és pontosabban mondja el a logisztika lényegét. És hogy a definíció után a megfogalmazást szélesítsük, következzék még néhány idézet arról, hogy mivel foglalkozik a logisztika, és mi a célja; elsősorban az angol és a magyar szakirodalomból: az anyagáramlással és a készletezéssel kapcsolatos költségek csökkentése; a hozam- és a versenyképesség növelése; az ellátás, készletezés szervezése; a szállítási készség és a piaci igények összhangjának megteremtése; a beszállítói kapcsolatok kialakítása; 7

8 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ az anyag- és információáramlások tervezése, szervezése, irányítása; a hatékony szervezet kialakítás; szervezetek létrehozása, meglevő szervezetek kiegészítése; az ellátás, termelés, elosztás alrendszereinek sajátosságai, illesztési problémái. Figyeljék meg, hogy ebből a felsorolásból a három utolsó egy kicsit kilóg, mert nem közvetlenül az anyag-áramlással, hanem annak feltételeivel foglalkozik, alrendszerekről beszél, ezek a feltételek a vezetés feladatkörébe tartoznak. Ezekkel a kérdésekkel és a logisztikai információáramlás részletesebb bemutatásával a következő félévben, a Logisztikai informatika c. tárgyban fogunk foglalkozni.?! 3. Mi a logisztika definíciója? 8

9 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés 2. egység 1.2. A LOGISZTIKA TÉRHÓDÍTÁSÁNAK HÁTTERE Az ETE diszharmóniája Kezdjük egy szemléletbeli képpel, amellyel a logisztika folyamata leírható, ez: az ellátás termelés elosztás kapcsolatrendszere, amelyet mindjárt az elején érdemes ETE -nek nevezni, mert úgy könnyű lesz megjegyezni, az egyszerűsített ábrázoláson: 1. sz. ábra: Az ellátás-termelés-elosztás kapcsolatrendszere. Az ábrához néhány kérdés és válasz kívánkozik: Hol van a szállítás? Mindenütt anyagmozgatás-szállítás van, ahol vastagabb nyilat látunk; Mi a helyzet a kereskedelemmel? Nos ez egyszerű, ha a termelést kitakarjuk a rajzból, és a megszakított nyilakat összekötjük, megkapjuk a kereskedelmi rendszer vázlatát. A rajz alapján gondoljuk végig, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben. A termékek életciklusa az elmúlt évben a fejlett ipari országokban rohamosan csökkent, egyre gyorsabban fejlesztettek ki újabb és újabb termékfajtákat. Különösen érzékelhető ez egyes gépipari termékek (pl. gépkocsik, háztartási gépek stb.) esetében, vagy az elektronikai 9

10 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ gyártmányoknál, amelyeknek rövid idő alatt már hatodik, esetenként tizedik, tizenötödik generációja került piacra. A termék-életciklus rövidülés nem egyenletesen érvényesül az előbb látott ETE kapcsolatrendszeren belül: az ellátás (beszerzés), és az elosztás (értékesítés), illetve ezek együttes átfutási ideje (az termék-fejlesztési és gyártási ciklus rövidülés miatt) egyre meghatározóbb lett az életcikluson belül, a piaci igényekhez való alkalmazkodás, a piaci verseny területén. Ennek az az oka, hogy a kapcsolatban lévő részfolyamatok közül a termelési átfutási idő rövidítését az adott terméket előállító vállalat saját technikai, technológiai, szervezési fejlesztéssel meg tudja oldani. A 2. ábra a Siemens vizsgálatnak példáján mutatja be a folyamatok arányának változását: 2. sz. ábra: A termelési átfutási idő rövidüléséből eredő diszharmónia. A diszharmónia mutatja, hogy hol a tartalék: a termelési művelet előtt és után. Nos, itt rejlik a logisztika térhódításának a háttere: Technikai, technológiai oldalról a gépesítés, az automatizálás a gyártási műveleti idők minimálisra csökkentését tette lehetővé, ezután ezek szervezési oldalról a logisztika többi területén kell, és lehet az átfutási időket csökkenteni. Ezek: A raktározás és az ellátás beszerzési oldala rövidíthető a just in time (JIT)-elvvel (éppen időre, vagy percre-kész elv, ld. majd a 3.7 fejezetben), a nulla készlet módszere; A gyártásközi anyagbiztosítási- és mozgatási folyamatoknál a Kanban módszer, az MRP-módszer, stb. alkalmazása a termelési folyamaton belül a műveletek térbeli illesztését és meggyorsítását teszi lehetővé. Ezek a most használt új logisztikai fogalmak tantárgyunk tananyagát képezik. Segítségükkel a termék felhasználóhoz történő eljuttatásának idejéből (relatíve) le fog rövidülni a 2. ábrán látható 60%-os Ellátási és 25%-os Elosztási átfutási idő hányad, és ezzel az egész felhasználóhoz juttatási idő lerövidül. Ez tehát a logisztika sikerének háttere. Az átfutási idő az részben az összetevő részfolyamatok idejének, valamint a bennük hagyományosan 10

11 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés kialakult készletek mennyiségének csökkentésével vagy megszüntetésével rövidíthető. Olvasmány Természetesen a diszharmóniának, illetve az azzal való ellátás-rövidítésnek ezzel nincs vége. Ugyanis a technológusok és a konstruktőrök jönnek, és ismét a gyártási időt rövidítik: A számítógéppel integrált rugalmas gyártórendszerek (CIM = Computer Integrated Manufacturing, ld.. később) magas gépesítettségi, illetve automatizáltsági szint mellett képesek a megrendelő igényeihez igazodó termékeket előállítani és ezzel a tömeggyártás előnyeinek megtartása mellett közepes vagy kis sorozatban, esetleg egyedi jelleggel terméket gyártan, igen rövid átfutási idő alatt. A téma szakmai környezetére az 5. fejezetben (Termelés) visszatérünk.. Példaként említhető a sindelfingeni Mercedes gyár, ahol naponta mintegy 1700 gépkocsit gyártanak, és előfordulhat, hogy nincs közöttük teljesen egyforma, még az azonos típusokon belül sem. Más a kocsi hossza, a színe, más az üléshuzata, a rádiója, az egyiknek van tetőszellőztetője, a másiknak nincs, az egyik automata, a másik hagyományos sebességváltós és így tovább. Nyilván majd megint a szállítási-ellátási logisztikusok jönnek, hogy rövidítsék a részfolyamatot. Probléma persze nincsen, mert a nyertes a Vevő lesz, feltéve, ha meg tudja vásárolni az árut.?! 4. Mit jelenet a logisztikai átfutási idők rövidüléséből eredő diszharmónia? Mi köze van ennek a logisztika térhódításához? Az áruszállítás logisztikai folyamatokba integrálására irányuló törekvések A gazdasági rendszerek az ellátási-elosztási rendszereken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ebbe a kapcsolatba az anyag- és áruszállítást végző közlekedés elsősorban árufuvarozási szolgáltatásaival közvetítő tényezőként lép be, ahogyan ez a 3. ábrán látható: 11

12 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ 3. sz. ábra: Az áruszállítást végző közlekedés helye az ellátótól a felhasználóig / fogyasztóig terjedő kapcsolatrendszerben. Az ellátási-elosztási rendszerben bekövetkező változások visszahatnak a közlekedési, az áruszállítási rendszerre is. A logisztikai értékalkotás központjában álló dimenziók, mint a téráthidalás, és az időáthidalás ugyanis a teljes folyamatban integráltan jelennek meg, mert a szállítással megvalósított téráthidalás egyidejűleg tárolással való időáthidalásként is értelmezhető (mozgótárolás). Ez egyben azt is jelenti, hogy a korszerű termelésszervezési eljárások és áruforgalmi technikák fokozatosan összemossák, egységes anyagáramlási rendszerré alakítják a távolsági áruszállítást, az üzemi belső anyagmozgatást, továbbá az anyagáramlást megelőző és/vagy kísérő információáramlást. 12

13 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés A rugalmas szállítórendszerek megfelelő technikai, technológiai és informatikai háttérrel, a rugalmas gyártórendszerekhez illeszkedő felkészültséggel teremtik meg az ellátók és a felhasználók közötti kapcsolatot. A Mercedes már említett sindelfingeni gyárában pl. percnyi pontossággal érkeznek a különböző alkatrészeket hozó szállítmányok, pedig csak a karosszéria acéllemezeit húsz gyárból küldik. A számítógéppel integrált rugalmas gyártórendszerek pedig, amellett, hogy szigorú követelményeket támasztanak a távolsági áruszállítás pontosságával, megbízhatóságával, rugalmasságával, továbbá a rakományokat megelőző és követő információk hozzáférésével kapcsolatban, megkövetelik olyan szükség szerint sajátos kialakítású járművek alkalmazását, amelyekről megfelelő rakományhordozók alkalmazásával - gyorsan és lehetőség szerint automatikusan lerakhatók és közvetlenül a gyártósorra továbbíthatók a rakományok. Olvasmány Jellegzetes példája ennek, pl. a BMW gépkocsik nyers karosszériáinak Dingolfing és Regensburg közötti szállítása. A nyers karosszériát a dingolfingi présüzemből a regensburgi szerelőüzembe szállítják különleges vasúti kocsikban és speciális rakományhordozókkal, a JIT-elvnek és az automatizált rakodás igényeinek megfelelően. Ennek a szállítási feladatnak a megoldására a Deutsche Bundesbahn sajátos vasúti kocsikat fejlesztett ki.?! 5. Mondjon példát: hogyan lehet az Ellátás szállítási folyamatát a logisztikai rendszerbe integrálni! 13

14 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ 3. egység 1.3. A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: A kialakult értelmezések alapján a logisztika feladata anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítás a és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben adódó feladatok megoldásához és tartós végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek megteremtése. Az anyagok ebben az értelmezésben lehetnek nyersanyagok, alapanyagok, alkatrészek, félkész termékek, késztermékek, kereskedelmi áruk, fogyasztási cikkek stb., valamint hulladékok, tehát az adott anyagáramlás tárgyai. A későbbiekben ezt az anyag megjelölést erre gondolva fogjuk használni. A logisztika célja (6M elv). A logisztika célja az, hogy piaci, termelési, ellátási igényekhez igazodva az előbbi pontban említett anyagok eljuttathatóak legyenek a kívánt helyre; mégpedig a: 1.) a megfelelő anyag, 2.) a megfelelő időpontban, 3.) a megfelelő helyre, 4.) a megfelelő mennyiségben, 5.) a megfelelő minőségben és 6.) a megfelelő költséggel. Ez a logisztikában az úgynevezett 6M elv. Olvasmány A 6M elv a logisztikai szemléletű gondolkodást is kifejezésre juttatja az által, hogy pl. nem csak a költségek vagy csak a teljesítmények minimalizálását tűzi ki célul, hanem több tényező figyelembevételével folyamat-optimalizálásra ösztönöz. A logisztikai célkitűzések és azok megvalósítására kidolgozott, alkalmazott eljárások döntő mértékben hozzájárulhatnak azoknak a hiányosságoknak a kiküszöböléséhez, amelyek negatívan hatnak egy-egy vállalkozás versenyképességére, vagy a gazdasági szervezetek működésének hatékonyságára. Az ellátás (beszerzés) és elosztás területén ilyenek: 14

15 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés a hosszú szállítási idők, a nagy szállítási ráfordítások, a magas készletezési költségek, a rugalmatlan szállítási kapcsolatok stb. A termelés területén: a hosszú átfutási idők, a rugalmatlanság, a folyamatelemek (technológiai, anyagmozgatási, tárolási stb. műveletek) illesztési pontatlansága: a szükséges információk hiánya vagy pontatlansága stb. A kapcsolódási helyeken: a nem összehangolt szállítási technológiák, a nem összehangolt információs technológiák, a nem kompatibilis számítógépek alkalmazása stb. Egyes irodalmi források további kiegészítéssel hét vagy nyolc elvet is említenek. Például külön kiemelik a termék megfelelő állapotát, és/vagy a megfelelő felhasználóhoz való eljuttatást. A logisztika területei: A logisztika az egyes szakterületekkel való kapcsolata alapján, a vállalkozások, a gazdálkodó szervezetek folyamatainak összhangját teremti meg, és ezzel teszi gazdaságosabbá a gazdaság működését. A logisztika általános integráló, összhangteremtő szerepe az 4. ábra szerinti modellel érzékeltethető: 4. sz. ábra: A logisztika integráló szerepének érzékeltetése. A modellen látható Gazdasági rendszer, Gazdálkodó szervezet lehet ipari, kereskedelmi vagy szolgáltató vállalat, mező- vagy erdőgazdasági üzem, kórház, bank, erőmű, bányamű, kutatóintézet, oktatási intézmény, 15

16 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ honvédségi alakulat vagy akár egy-egy város üzlethálózata is. Eszerint különböztethető meg többek között: a vállalkozási (azon belül ipari, kereskedelmi, közlekedési) logisztika; a kórházi logisztika; a banki logisztika; a city logisztika, stb.; amikor is az általános feladatokat és célkitűzéseket az adott rendszerre (annak ellátására, hatékony működésére) kell értelmezni. Bonyolult vállalkozási rendszerekben - a feladatok differenciálódásával összefüggésben - szokás még, pl. termelési logisztikáról, üzemeltetési logisztikáról beszélni, attól függően, hogy milyen funkcionális feladatok megoldását kell támogatni (szervezni, irányítani ellenőrizni). A 4. ábra, valamint az előző gondolatmenet alapján felvázolható egy-egy gazdasági rendszer (vállalkozás) vagy gazdálkodó szervezet logisztikai modellje. Az 5. ábra, pl. egy-telephelyes iparvállalat logisztikai modelljét szemlélteti: 5. sz. ábra: Iparvállalat logisztikai modellje. Az iparvállalati rendszerben, így e modellben is, sajátos - környezetvédelmi szempontból kiemelkedő - szerepet tölt be a hulladékkezelési logisztika, melyre röviden egy olvasmány-rész erejéig visszatérünk, azután pedig a 7. fejezetben. 16

17 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés A rajzon ugyanakkor érdemes megfigyelni az anyagok áramlását mutató nyilakat irányát! Az anyag -áramlással egyirányú nyíl: az egyik információs nyíl; Az anyag -áramlással ellentétes irányú nyilak: a hulladék-áramlás, és a másik információs nyíl. Az információk az anyagra és az anyagáramlásban közreműködő elemekre vonatkoznak. Az információáramlás az anyag áramlásához illeszkedik. Olvasmány A termelési és a felhasználási/fogyasztási folyamatban keletkező hulladék, valamint az elhasznált termékek (pl. háztartási gépek, gépkocsik stb.) anyagának, részeinek újrahasznosítása (recycling) nemcsak költségcsökkentő, hanem alapanyagforrás - és egyben környezetkímélő tényező is. Az anyagáramlást megkönnyítő egységrakomány-képző eszközök, csomagolóeszközök (pl. palackok) kiindulási helyre való visszajuttatása, továbbá a felhasznált tennék újra nem hasznosítható részének, az újra fel nem használható csomagolóeszközöknek gyűjtése, semlegesítése ugyancsak a hulladékkezelési logisztika feladata. Logisztikai szemléletben tehát az anyagáramlási folyamat nem a tennék felhasználásával, hanem a felhasznált tennék és/vagy csomagoló anyagának újrahasználásával vagy semlegesítésével fejeződik be. Nézzük ezek után a területeket, amelyeket a logisztika integrál. A következő, 6. ábrán láthatunk társ-tudományokat illetve társ-szakterületeket, amelyekkel a logisztikának közös tevékenységei vannak (minőség-ellenőrzés, karbantartás). Ugyanakkor már olyan logisztikai részfolyamatokat is láthatunk, amelyeket majd ebben a jegyzetben fogunk részletezni (termelésprogramozás, szállítás, készletgazdálkodás, stb.). A rajz áttekintése után kell végiggondolnunk azt, hogy a logisztika a maga céljainak (6M) elérése érdekében saját területeibe integrálja a környezetében lévő tevékenységeket: 17

18 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ 6. sz. ábra: Logisztikai, termelési és marketing jellegű főbb tevékenységi területek kapcsolatai. A logisztika fő tevékenységi területei a vállalkozási anyagáramláshoz kapcsolódnak, míg további területei a termeléshez, illetve az értékesítéshez illeszkedve segítik elő a célok megvalósítását. Az interfész (összekötő, kapcsolódó) tevékenységek szervezeti hovatartozása annak függvénye, hogy milyen a vállalkozási szervezet, az ellátási folyamattal szembeni igények, a vállalkozás nagysága, a termékjellemzők stb. Olvasmány A logisztika és a marketing kapcsolatában az angolszász szakirodalom nagy jelentőséget tulajdonít a marketinglogisztikának, amely - a meghatározás szerint - minden olyan tevékenységet magába foglal, mely a piacok célirányos befolyásolására és a vállalat piaci részesedésének növelésére irányul, jobb szállítási szolgáltatás, állandó szállítási készség és megfelelő termékjelenlét révén. Amíg a marketing ösztönzi a keresletet és lehetőségeket kínál a logisztika számára a termék fogyasztóhoz való eljuttatatására, a vevő kiszolgálására, addig a logisztika végrehajtja a keresletkielégítést. A marketing, mint vállalati funkció, az elmúlt években új elemekkel gazdagodott. A klasszikus marketing piacfeltárása, terméktervezése, értékesítő és piacbefolyásoló tevékenysége kiegészült a beszerzés marketingjével és az értékesítés utáni szolgáltatással (after sale service). A beszerzés azért épült be a marketing tevékenységbe, mert a piaci kínálat növekedett (kínálati piacok alakultak ki), és a vállalati versenyképesség 18

19 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés egyik döntő tényezője lett, hogy számukra optimális forrásból szerezzék be a működésükhöz szükséges anyagokat, alkatrészeket, energiákat. A legkedvezőbb forrás feltárására pedig - különösen integrálódó piacok közepette - marketing piacfeltáró technikákat kell alkalmazni. Az értékesítés utáni szolgáltatás részben a vevőnek nyújt segítséget a vásárolt termék felhasználásában, részben visszacsatolja a gyártóhoz azokat a tapasztalatokat, amelyeket a vevő a termék felhasználása, fogyasztása során szerzett. A kiegészített funkciójú marketing és a logisztika három területen kapcsolódik egymáshoz, illetve egészíti ki egymást: a beszerzési (szállítói) piac, az értékesítési (vásárlói) piac és az értékesítés utáni szolgáltatások területén.?! 6. Sorolja fel a 6M részeit! 7. Mik az áramló, mozgatott, szállított anyagok a logisztikai rendszerben? 8. A logisztikát alkalmazó Gazdálkodó szervezetek fajtái szempontjából milyen logisztikákról beszélhetünk (milyen típusú gazdálkodó szervezetekben alkalmaznak logisztikai szemléletmódot)? 9. Sorolja fel a marketing és a termelés oldaláról a logisztikába integrálódott fontosabb tevékenységeket! 19

20 Megjegyzés Atalanta Oktatási Központ 4. egység 1.4. Logisztikai rendszerek, eszközök, létesítmények, ellátási láncok A logisztikai rendszerek, ezek eszközei és létesítményei Nézzük előbb a definíciókat, azután rajzokon és táblázatokban mutatjuk be Őket. Logisztikai rendszer alatt egy vagy több ellátó (forrás) és felhasználó vagy fogyasztó (nyelő) közötti anyag- és információáramlás megvalósításában közreműködő eszközök, létesítmények és szervezetek értendők. Logisztikai eszközöknek egy adott logisztikai rendszeren belüli anyag- és információáramlást megvalósító eszközök, gépek és berendezések halmaza tekinthető. Az anyagáramlás megvalósításában közreműködő fontosabb eszközök: vasúti, közúti és vízi járművek, szakaszos és folyamatos működésű szállítógépek, rakodógépek, raktári tároló eszközök és kiszolgáló berendezések, és a közöttük szükséges kapcsolatot megvalósító (pl. átadó, összekapcsoló) elemek, szállítási, rakodási és raktározási segédeszközök (egységrakomány-képző eszközök, konténerek), csomagolóeszközök stb. Az információáramlás eszközei között az adatfelvevő, az adatrögzítő, az adattároló eszközöket, az adatátviteli és adatfeldolgozó eszközöket (hardver), és az ezeket működtető eljárásokat (szoftver) kell megemlíteni. A logisztikai létesítmények egy adott logisztikai rendszeren belüli anyag- és információáramlásban érintett épületek, területek, utak és szállítópályák. A létesítmények közül meghatározó szerepük van a raktárépületeknek és a tárolóterületeknek, amelyek szinte valamennyi logisztikai rendszer részét képezik. A logisztikai szervezet a logisztikai célkitűzésekkel (lásd 6M-elv) összhangban és más vállalati szervezetekkel együttműködve az anyag- és információáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi, valamint a gazdasági rendszer működtetéséhez szükséges további feltételek megteremtésében működik közre. 20

21 Atalanta Oktatási Központ Megjegyzés A bonyolult logisztikai rendszerek működtetésében egyre fontosabb szerepet játszik a logisztikai menedzsment, amelynek a tervezés, a szervezés, az irányítás-szabályozás (logisztikai controlling) és az ellenőrzés teljes folyamatában a célirányos és hatékony munkavégzést kell biztosítania. Ezek után következzenek a rajzos leírások: A logisztikai rendszerek alapstruktúráit mutatjuk meg a 7. ábrán: A logisztikai rendszerek alapstruktúrái : Egylépcsős (közvetlen kapcsolatú) rendszerek (7/a ábra): A térbeli és időbeli különbségek áthidalása közvetlen anyagáramlással történik a fel- és leadóhelyek (források és nyelők) között. Előnyük, hogy nem szakad meg az anyagáram, így nincs szükség további tárolási, rakodási folyamatok beillesztésére. Többlépcsős (közvetett kapcsolatú) rendszerek (7/b, c, d ábrák): A térbeli és időbeli különbségek áthidalása közvetett anyagáramlással történik. Az anyagáram egy vagy több olyan ponton (helyen) megszakad, amely(ek) gyűjtési és/vagy elosztási funkciót tölt(enek) be a rendszerben. E hely(ek)en további, tárolási, rakodási és egyéb folyamatok (pl. osztályozás, válogatás, rendelés-összeállítás) megvalósítására van szükség. 7. sz. ábra: Logisztikai rendszerek alapstruktúrái. 21

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai folyamat BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés Beszerzési logisztika Szállítási mód és eszköz megválasztása Beszállítás Beszerzési folyamat: - igények meghatározása, - ajánlatkérés és feldolgozás, - beszállítók kiválasztása,

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Logisztikai rendszerek. Szakálosné Dr. Mátyás Katalin LOGISZTIKA Logisztikai rendszerek Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A rendszer Felföldi L.: A rendszer valamely meghatározott cél elérése, vagy valamely feladat megoldására tudatosan kiválasztott, meghatározott

Részletesebben

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története

Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése. 1. A logisztika kialakulásának története Menedzsmentfórum:2001-04-22 A logisztika fogalmának rövid ismertetése 1. A logisztika kialakulásának története A logisztika fogalma először a haditudományokban jelent meg, a római hadseregben az úgynevezett

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Anyagmozgatás fejlődésének története

Anyagmozgatás fejlődésének története Anyagmozgatás fejlődésének története 1. fólia súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek); nagy mennyiségű anyagok szállítása (szállítóberendezések); nehéz fizikai munka megkönnyítése (gépesített

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség.

Logisztikai teljesítménytol függo költségek. Teljes logisztikai költségek. Logisztikai teljesítmény hiánya okozta költségek. költség. 0., ELŐADÁS LOGISZTIAI ÖLTSÉGE A tevékenységek esetén is számolni kell ekkel. Ezek a ek különbözőképpen számolhatóak, attól függően, hogy milyen tényezőket vesznek számításba és hogy a tevékenységek hogyan

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika a gazdaságban 99. lecke Logisztika jelentése, történelmi

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás I. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens ek - 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból. Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Virtuális vállalatok logisztikai nézőpontból Virtuális vállalat 2014/15 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Logisztikai alapok Logisztika A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben Az infrastruktúra alapjai 9. előadás A logisztika szerepe a gazdasági és területi fejlődésben A logisztika fogalma A logisztika görög eredetű szó (logo = gondolkodni, logos = értelem, logisticos = logikusan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 6. Előadás JIT elvű elosztási folyamat A JIT elvű elosztás jellemzői napjainkban kerültek kialakításra. alkalmazása

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tudnivalók Segédanyagok Jegyzet, előadásvázlatok, munkafüzet Példatár, konzultáció, képletgyűjtemény Elméleti kérdések kidolgozása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Logisztika és marketing 104. lecke A logisztika és a marketing

Részletesebben

Dr. Fodor Zita egyetemi docens

Dr. Fodor Zita egyetemi docens Záróvizsga tételek Dr. Fodor Zita egyetemi docens 18. tétel Ismertesse a logisztikai és a marketingfunkciók kölcsönhatásait, valamint az integrált logisztikai (teljes)költségkoncepciót! Területek beszerzés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai

Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai Logisztikai hálózatok funkcionális elemekre bontása intralogisztikai rendszerekben Minden rendszer, és így a logisztikai hálózatok is egymással meghatározott kapcsolatban lévő rendszerelemekből, illetve

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

A logisztikai információs hálózat felépülése

A logisztikai információs hálózat felépülése Bank Vám Termelővállalat Kereskedelmi vállalat Fuvarozó vállalat Szállítmányozó vállalat Felhasználó vállalat Biztosító Hálózati szintű információs kapcsolat Hálózati szintű logisztikai irányítás információs

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

Anyagmozgatás gépei. Raktározás

Anyagmozgatás gépei. Raktározás Anyagmozgatás gépei Raktározás Raktározási rendszer értelmezése Raktározás: Raktár Integrálja a tárolást közvetlenül megelızı és követı raktáron belüli fizikai folyamatokat(mozgatás,egységrakomány- képzés,stb.)továbbá

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 14. tétel Egy kft. logisztikai költséggazdálkodása a számviteli adatok szerint nem megfelelő, ezért a számviteli vezetővel együttműködve a logisztikai vezető számára meghatározták a szolgáltatási rendszer

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 4. Előadás Beszerzési logisztikai stratégiák Beszerzési logisztikai stratégiák BESZÁLLÍTÓ Beszállítás, ütemezés

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II.

Logisztikai rendszer. Kis- és középvállalkozások. Általános jellemzők Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Logisztikai rendszer 2 Általános jellemzők Anyagi jellegű folyamatok Anyagáramlások (helyváltoztatás) (kereskedelem) Anyagátalakulások (fizikai, kémia)

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM és a 12/2013 (III.28) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó

Részletesebben

Logisztika A. 5. témakör

Logisztika A. 5. témakör Logisztika A tantárgy 5 témakör Ellátási lánc menedzsment koncepciója (Supply Chain) MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 1 Ellátási lánc menedzsment (Supply- Chain-Management SCM) A

Részletesebben

Hagyományos termelésirányítási módszerek:

Hagyományos termelésirányítási módszerek: Hagyományos termelésirányítási módszerek: - A termelésirányítás határozza meg, hogy az adott termék egyes technológiai műveletei - melyik gépeken vagy gépcsoportokon készüljenek el, - mikor kezdődjenek

Részletesebben

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment Részidős üzleti mesterszakok egyetemi adjunktus Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék kallo@mvt.bme.hu Tematika Bevezetés A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése Alapfogalmak, az előrejelzési módszerek osztályozása Előrejelzési

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

Logisztikai költségek

Logisztikai költségek 1 Logsztka ek Vállalat állandó logsztka ek Logsztka teljesítménytol függo ek Logsztka teljesítmény okozta veszteségek Teljes logsztka ek Logsztka teljesítmény hánya okozta ek Vállalat állandó logsztka

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A logisztika definíciói, logisztikai rendszerek 101. lecke Napjainkban

Részletesebben

ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG SZÁLLÍTÁS (S)

ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG SZÁLLÍTÁS (S) 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG RAKODÁS (R) kis horizontális és vertikális távolság, kis mûveleti idõ. nagy mûveleti idõ, minimális mozgatás. TÁROLÁS (T) SZÁLLÍTÁS (S) nagy horizontális

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

FoodManufuture FP7 projekt

FoodManufuture FP7 projekt FoodManufuture FP7 projekt Virtuális és kibővített (augmented) valóság - Élelmiszeripari igények és alkalmazási lehetőségek dr. Sebők András Campden BRI Magyarország FoodManufuture workshop Budapest, Vidékfejlesztési

Részletesebben

A személyközlekedés minősítési rendszere

A személyközlekedés minősítési rendszere A személyközlekedés minősítési rendszere személyközlekedés tervezése és működtetése során alapvető jelentőségűek a i jellemzők bonus-malus rendszer működtetésére a megrendelési szerződések szerint Minőség:

Részletesebben

LOGISZTIKA. Anyagmozgatás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Anyagmozgatás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Anyagmozgatás Szakálosné Mátyás Katalin F Az anyagáramlás fizikai megvalósulása Feladó Áramló anyag Út Nyelő N Az anyagáramlás objektumai Anyag: az áramló objektum (tárgy, személy, stb.) Forrás:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 02 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Vállalati hulladékgazdálkodás fogalma A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező

Részletesebben

LOGISZTIKAI RENDSZEREK

LOGISZTIKAI RENDSZEREK 1. ELŐADÁS BEVEZETÉS A globalizáció gyakorlati hatásai o Megnövekedett távolságok o Magyarországon a két legmesszebb fekvő település távolsága légvonalban ~ 500 km (pl. Felsőszölnök - Tiszabecs: 496 km),

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ

LOGISZTIKA ÉS GLOBALIZÁCIÓ LOGISZTIA ÉS GLOBALIZÁCIÓ A piacok globalizálódásának következménye: - nemzeti piacok szükségletét lényegesen meghaladó termelési volumenek valósíthatók meg, - termékek és termékjellemzők változatának

Részletesebben

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ,

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ, ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG RAKODÁS (R) kis horizontális és vertikális távolság, kis mûveleti idõ. nagy mûveleti idõ, minimális mozgatás. TÁROLÁS (T)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT

Marketing I. X. előadás. Beszerzési magatartás és ipari marketing. Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Marketing I. X. előadás Beszerzési magatartás és ipari marketing Dr. Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi adjunktus BME-MVT Amiről ma szó lesz 1. Az ipari piac sajátosságai 2. A beszerzési döntés folyamata 3.

Részletesebben

ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK. Téves következtetések az ellátási lánc irányításáról

ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK. Téves következtetések az ellátási lánc irányításáról ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK Téves következtetések az ellátási lánc irányításáról A logisztikán belüli változások sok vállalat számára a készletre gyártás (make to stock) helyett a megrendelésre gyártásra (make to

Részletesebben

Korszerű termelésszervezési eljárások

Korszerű termelésszervezési eljárások Korszerű termelésszervezési eljárások 2010.10.25. 1. Just In Time (Éppen időben) módszer Termeld ma azt, amire holnap szükség van. A JIT-elv négy alapeleme: nincs raktárkészlet rövid szállítási idők kis

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Számítástechnika. 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat!

Számítástechnika. 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat! Számítástechnika 1. Határozza meg a hardver fogalmát és sorolja fel a fontosabb hardverelemeket és funkciójukat! 2. Sorolja fel egy személyi számítógép (PC) fontosabb részegységeit és ismertesse az egyes

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft.

A kontrolling a megoldások alappillére. Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A kontrolling a megoldások alappillére Mátyásföldi Imre LogControl Kft. A Logisztikai szolgáltatás modellje B XD T1 T2 AR T KR XD Megrendelő Beszállító Beszállítás Alapanyag Raktár Termelés Készáru Raktár

Részletesebben