központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása)."

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 154. szám, május Ülésezett Szakszervezetünk Elnöksége Fókuszban a gazdálkodás, a taglétszám, a jövőkép A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége soron következő ülését április 10- én tartotta a MOL Székházban, amelyen az elnök Biri László elnökletével számos témakörben tanácskozott a vezető-testület. Elsőként a MOL Bányász elnöke bemutatta Révész Klárát, Szakszervezetünk új munkatársát és Szabó Pétert, a MOL Bányász szegedi alapszervezetének új elnökét, akiknek eredményes munkát kívánt, majd az elnökség hét napirendben tanácskozott. Széles teret szenteltek a szakszervezeti Révész Klára gazdálkodás, a költségvetés, a pénzügyi helyzet, a bevételek és kiadások alakulására. Az elnökségi tagok részletes betekintést kaptak a évi felhasználásról, a központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása). A évi költségvetés végrehajtásának tapasztalatait figyelembe véve alakították ki a évi tervezetet, a rendelkezésre álló anyagi erőforrások alapján biztosították a szükséges költségeket a szakterületi feladatok megoldására, miközben takarékos gazdálkodásra, rendszeres pénzügyi ellenőrzésre hívták fel a figyelmet az elnökségi tagok. Aszakszervezeti szolgáltatások ugyancsak górcső alá kerültek. A Királyházai Turistaház, a Tihanyi Horgásztanya, a Fedémesi családi üdülő, az Igali pihenőpark, a Bázakerettyei Déryné Művelődési Ház működtetése jelentős tételként szerepel a költségvetésben. A feladat: a bevételek növelése, a kiadások észszerű csökkentése, azok folyamatos Szabó Péter értékelése. Szövetségiszervezeti élet A szervezeti és szervezési témák sorában kiemelten foglalkoztak a taglétszám alakulásával, a tagmegtartás és tagépítéssel összefüggő alapvető és sürgős teendőkkel. Néhány munkahelyi csoport kivételével ahol százalékos a szervezettség valamennyi területen jelentős feladatok vannak. A tömegbázist erősíteni kell, szükséges felébreszteni a szervezetlen dolgozókat, köztük a fiatalokat, akik nem erősítik a szakszervezeti egységet, nem járulnak hozzá a közösségi eredmények hatékonyságának fokozásához, pedig a markánsabb érdekérvényesítéshez nagy szükség van arra, hogy a szervezetlen munkavállalók felsorakozzanak az alapvető szervezeti és munkavállalói érdekekért. Felismerés, összefogás, cselekvés kell, ami közös érdek. Az alapszervezeti elnökök/képviselők részletesen beszámoltak a munkavállalókat, a tagságot foglalkoztató főbb kérdésekről (munkaellátottság, Ha nem akarsz egyedül maradni, és számítasz a közösség erejére, akkor Be a szakszervezetbe! Hívunk, várunk, csatlakozz! foglalkoztatás, létszámleépítés, bérfejlesztés, kollektív szerződés), az alapszervezeti működés tapasztalatairól. Többen is felvetették Szakszervezetünk alapszabályának, a segélyezési, a kitüntetési sza- A szakszervezeti egyesülésnek nincs alternatívája!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május bályzatunk módosítását, kezdeményezték a szakszervezeti tagdíj (havi bruttó 1 százalék) újragondolását (érvek és ellenérvek jelentek meg), a szakszervezeti névváltozást (érvek és ellenérvek), sürgették az információ gyorsítását (honlap), a területi munka fokozását (kihelyezett elnökségi ülések). Az elnökségi ülésen Biri László előterjesztésében kiemelt figyelmet kapott a szakszervezetek közötti együttműködés és integráció, ami többlépcsős feladatsort jelent. Első körben szükségszerű tennivaló a MOL Nyrt-nél működő 4 /!/ szakszervezet közötti egyesülés, amelynek előkészítésére megbízást kapott a MOL Bányász ügyvezetése. Egyértelmű, hogy az integrációnak nincs alternatívája! Összefogásra van szükség, az erőket Be a szakszervezetbe! (szellemi, anyagi) koncentrálni kell, mert ebből lehet profitálni munkavállalóknak, a tagságnak, a szervezetnek. Cselekedni kell! Az eszmecsere befejezéseként értékelték a MOL Nyrt-nél sorra került ÜT és munkavédelmi képviselő választás kedvező bányász tapasztalatait, majd a Törekvéseink eredményessége a tagságon, az erős kollektíván is múlik! MOL Bányász elnöke a soron következő időszak kiemelt tennivalóiról szólt, köztük a már említettek mellett a fejlesztési koncepció kialakításáról, annak szakaszos végrehajtásáról, a szakszervezeti és nyelvi képzések (nemzetközi, hazai) ütemezéséről, a ciprusi szakszervezettel való együttműködés Szolidaritás=közös, kölcsönös kötelességés segítségvállalás! felfüggesztéséről (takarékossági indokok), a szomszédos olajos szakszervezetekkel (horvát, szlovén, szlovák, román, szerb) történő többoldalú együttműködés erősítéséről. Atöbb mint 6 órán át tartó tanácskozás, a mozgalmi év második elnökségi ülése rendkívül tartalmas eszmecserét hozott. A MOL Bányász vezető-tisztségviselői (Biri László, Juhász Attila, Kalász Sándor) mellett aktivizálta magát Nagygyőr Attila, Lakatos Péter, Szalai Géza, Éblné Németh Margit, dr. Takács Éva, Rottenberger Edit, Vitéz Ferenc, Szabó Péter, Milánkovich András, Polovics József, Komoróczyné Ladányi Judit. Balogh Antal Fotó: Szalai Géza Tagszervezés A szakszervezet hatékonysága, ereje a szervezettségben rejlik. Erő akkor van, ha többen vagyunk, ha szervezettek vagyunk s ráadásul akcióképesek. A szakszervezet szinte az egyetlen megmaradt védőbástya a munkavállalók számára. Ismerd fel az érdekeidet, lépj be a MOL Bányász Szakszervezetbe! MOL Bányász Szakszervezeti belépési nyilatkozat Megbízás Alulírott... (Törzsszám:...) Munkahely neve:... Címe:... Telefon/mellék:... Mobil:... cím:... Születési hely, idő:... Lakcím:... A szakszervezet alapszabályait magamra kötelezőknek tartom. Kérem a szakszervezetbe való felvételemet. Kelt:... ; 20 Kitöltés után kérjük a belépési nyilatkozatot eljuttatni a helyi MOL Bányász alapszervezethez.... Aláírás Alulírott:... Törzsszám:... Anyja neve:... Lakcím:... Mint a Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet tagja, megbízom munkáltatómat / /, hogy munkaviszonyom alapján mindenkori havi fizetésemből a szakszervezeti tagdíjam összegét / bruttó bérem 1% -át/ a számfejtéskor elkülönítse és átutalja a MOL Bányász Szakszervezet Budapest számlájára / OTP /. Tudomásul veszem, hogy a megbízás csak akkor vonható vissza, ha a szakszervezetnél kilépési nyilatkozatot teszek. Kelt:... ; Aláírás Kitöltés után kérjük a megbízást eljuttatni a helyi munkáltatóhoz. Hívunk! Várunk! Csatlakozz! Jelentkezz a bizalminál!

3 2013. május MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Majálisok a zalai olajosoknál, 1977 Fúrási felvonulók a nagykanizsai május elsejei ünnepen 1977-ben. Előtérben balról jobbra Varga Tibor, Fónagy László, Varga József ( Fage ) és leánya, Varga Ica, Sabján Imre, Lebár Lajos. (Fotó: archív, KFV) Akkor még a nemzetközi munkás öszszefogás ünnepeként köszöntötték május 1-jét. Manapság szó sincs semmiféle öszszefogásról, nemzetköziről a legkevésbé. Akkoriban szakszervezeti rendezésben bonyolódtak le az ünnepek olajipar-szerte: a szokásos politikai gyűlések után következtek a többnyire szabadtéri rendezvények: a sátrakban virsli, sör és egyéb üdítő várta a vendégeket, a sportpályákon is élénk élet folyt. A sátrakban a vendégeket kiszolgálók is gyakorta üzemi emberek voltak, akik tudták, hogy a legjobbak megjutalmazásából származó forintokért mérik az enni-innivalót. Afúrásnál közel forint talált gazdára: a szocialistabrigád-címekkel járó jutalmakon kívül 52-en kapták meg a kiváló dolgozóknak járó jelvényt a pénzzel együtt, de ők még külön forintot vihettek haza. Fender Gyula osztályvezető társadalmi feladatként látta el a szakszervezeti bizottság titkárának a cégvezetőséggel nem egyszer bizony keményen egyezkedni kényszerülő tisztségét. Mert, ugye, a vállalatvezetőségnek pénze volt, a szakszervezetnek pedig követelése a pénzek létrehozásának arányában. Ezért meg is kapta a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény arany fokozatát. Ugyanezért oklevelet akaszthatott szobája falára a nagylengyeli Sifter István és a kiskunmajsai Varga József, mindkettő munkásként. A DKFV gellénházi üzemében Bödőcs Imre, a vszb munkatársa mondott ünnepi beszédet, majd Hegedüs Sándor üszb-elnök következett a színpadon, hogy átvegye a Szakszervezeti Munkáért kitüntető jelvény ezüst fokozatát. Kerettyén a fölvonulást követően Fenyvesi Miklósné matematikus, szb-tag köszöntötte az egybegyűlteket, s külön is Szili Istvánnét és Csuka Jenőt, akik a SzOT kitüntető oklevelét vehették át. A hazai ipari méretű kőolaj-és földgázbányászat bölcsőjeként ismert üzem kivívta a kiváló címet, s ezért összesen 1 millió forint került a legjobbak zsebébe: 70-en kiváló dolgozók lettek, a szakma ifjú mestere és kiváló szakmunkás lett az üzem 33 fiatalja, a Kiváló Ifjú Mérnök címre 4-en lettek érdemesek, kiváló technikus lett 5 fő. A fiatalok között összesen forintot osztott szét az üzem vezetősége a szakszervezettel egyetértésben. Szücs László gépésztechnikus, a DKFV munkaverseny felelőse arról készített részletes összeállítást, hogy az OKGT által kitűzött feladatokat miként teljesítette a kerettyei üzem, amely egyúttal a CO 2 másodlagos mezőművelési eljárás országos hírű terepe is volt. Lovásziban Szentes Ferenc, a vállalati szakszervezeti bizottság titkára állt a mikrofon elé a zsúfolásig megtelt színházteremben. Boa Márton aki elkötelezett szakszervezeti emberként még a horgász egyesületet is irányította, ugyancsak SzOT-oklevelet kapott. Nótáros Mihály olajmérnök, fiatal üzemvezető és Barta Endre, az igazgató gazdasági helyettese adott át jutalmakat. A gépgyáriak majálissal ünnepeltek a Csótónál. Kállai Sándor igazgató forint pénzjutalommal együtt adta át a szocialista brigádok legjobbjainak járó címet jelképező jelvényeket. Szakszervezeti munkájáért Menyhárt István és Horváth György részesült oklevél-jutalomban. A Kögáznál üzemenként emlékeztek meg munkás-összetartás jelentőségéről. Ennél a vállalatnál is élüzem-avatás tette ünnepélyesebbé a rendezvényeket. Ezúttal a Mohácsi Ferenc gépészmérnök vezette gépészeti főosztályt tartotta erre érdemesnek a vállalat vezetősége, amelynek a nevében Dénes János, maga is gépész és gazdasági mérnök igazgató adta át a címet jelképező zászlót és oklevelet a pénzjutalom kíséretében. Vállalati kiváló dolgozó lett Schmidt András lakatos-műhelyi kovács, Szabó Imre tmk-s, Szever József autószerelő csoportvezető, Horváth László mérőjavító műszerész, Palángi Ferenc meo-vezető és Mohácsi Ferenc főosztályvezető is. Összesen forint talált boldog gazdájára. Ferencz Győző A tartalomból: Interjú Bakos Ernővel a MOL Nyrt. ÜT régi-új elnökével 7. oldal Munkához látott az új ÜT 8. oldal Együttes ülés a KVV-nél 9. oldal Húszévesek az üzemi tanácsok 10. oldal Eszmecsere Zágrábban 11. oldal Évfordulós történések 12. oldal Rétegpolitika 13. oldal Hagyományápolás 13. oldal - In memoriam 15. oldal Hírcsatorna 15. oldal Bonne Chance Bázakerettye 16. oldal Humor 16. oldal Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május Majálisok Három országos konföderáció (MSZOSZ, Autonóm, SZEF) szervezésében és rendezésében a Városligetben nagyszabású és rendhagyó szakszervezeti demonstrációra került sor május elsején, amelyen többek között zászlóbontásra, közös nyilatkozatra került sor a rendező szervek között, amelyek egy erős, egységes országos szakszervezetben tervezik a folytatást: az egyesüléssel erősítik az erőiket! BUDAPESTEN A felvonulás több ezres résztvevője a nagyszínpadon sorrakerült nagygyűlésen, a transzparens erdők sűrűjében meghallgatta az ágazati szakszervezeti munkás szóvivőket, majd a szakszervezeti vezetők (Pataky Péter, Székely Tamás, Varga László) reagálását és összegzését. Ezt követően közös májusfa állításra került sor, amelyen a tagszervezetek vezetői köztük Biri László, a MOL Bányász elnöke elhelyezték a szalagokat. Májusi 12 pont Magyarország kormánya ma nem a munkahelyek megőrzéséért harcol, hanem a munkavállalók ellen. Döntései nem segítik a bérből és fizetésből élőket, sokkal inkább azok alkalmazóit. A legrosszabb munkáltató pedig maga az állam, amely nem becsüli saját dolgozóit, mindazokat, akik az oktatástól a közszolgáltatásokig igyekeznek az egyre rosszabb körülmények között is elvégezni közérdekű feladataikat.mi, a magyar munkavállalók érdekképviseletei az alábbiakat követeljük Magyarország kormányától. Politikai szándék, akarat van az egyesülésre, de még sok munka áll előttünk. Szükségszerű a megosztottság megszüntetése, egy jobb szervezeti struktúra kialakítása. Reményeink szerint még ebben az évben egy szövetségbe tömörül a három legnagyobb országos konföderáció hangoztatta a nagygyűlésen Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke. A munkavállalók kiszolgáltatottak és elkeseredettek! Elegünk van! Változás kell! A politika nincs velünk! Csak egymásra számíthatunk! Itt az ideje, hogy a politika végre értünk és ne ellenünk dolgozzon! Tisztességes munkáért, tisztességes bért! Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Egyesülés= Erősíteni a munkavállalói érdekképviseletet!

5 2013. május MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 BUDAPESTEN Az Önkormányzat, a városi szakszervezetek köztük a MOL Bányász nagykanizsai alapszervezetei (MOL, Rotary, DKG-EAST, Nyugdíjasok) és a Kanizsai Kulturális Központ szervezésében immár második éve a Hevesi Sándor Művelődési Központ környékén, a Széchenyi téren rendezték meg a kanizsai majálist. (korábban a kedvelt Csónakázó tónál került erre sor). NAGYKANIZSÁN A programok kor a kanizsai fúvószenekar térzenéjével kezdődtek, majd Dénes Sándor alpolgármester, aztán Szalai Géza, a MOL Bányász elnökségi tagja a városi munkavállalói oldal képviseletében köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően Zsille János, a KÖGÁZ alapszervezeti elnöke olvasta fel a Májusi 12 pontot. Az ünnepi szónoklatok után este 10 óráig zajlottak a különböző kulturális és szórakoztató műsorok, többségében a városi- és városkörnyéki amatőr művészeti csoportok, együttesek létek fel és színes műsorral szórakoztatták a Nagyérdeműt! Ünnepelni csak méltósággal szabad!

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május Társadalmi párbeszéd kibővítése a különböző szinteken A LIGA Szakszervezetek tavaly év végén értesült arról, hogy a társadalmi párbeszéd kibővítése a különböző szinteken című projektjét a Norvég Alapok elfogadták, és ennek keretében euró támogatásban részesítették. A projekt, amelyben többek között az MSZOSZ és a Munkástanácsok is partner, márciusban indulhat. Szakszervezeti hírcsokor Aprojekt célja, hogy a megváltozott jogi, gazdasági és politikai környezetben a norvég tapasztalatok felhasználásával segítse elő a különböző szinteken a szociális dialógus bővítését, támogassa az európai kérdések hazai átültetését. A projekt továbbá a munkavállalók, munkáltatók tájékoztatását, képzését, valamint a közöttük lévő párbeszéd javítását célozza helyi, ágazati és országos szinteken. A projekt további célja, hogy újraépítse és megerősítse a szociális dialógust egy kiválasztott ágazatban, nevezetesen az energiaiparban, erősítse a tisztességes munkafeltételeket a kapacitásnöveléssel, az együttműködés erősítésével, új stratégia kidolgozásával, valamint úgynevezett információs pontok felállításával. Az ágazati dialógus megerősítése terén a projekt a villamos-energia ipar mellett a víz-, gáz- és olajipari, valamint bányász szakszervezeteket is bevonja a munkába. A projekt megítélt összege ugyan kevesebb, mint amelyre az eredeti tervek szóltak, a főpályázó azonban reméli, hogy hálózatok kialakítására, információs csatornák működtetésére és közös oktatási programok hasznosan hozzájárulnak szakszervezetek közötti együttműködés és a társadalmi párbeszéd fejlesztéséhez. A 2013 márciusától 2014 decemberéig tartó projekt vállalati, ágazati és országos szinten hivatott a szociális dialógust fejleszteni, széles partneri kör bevonásával. A projekt norvég partnerei: LO- Norway konföderáció Elektronikai és Számítástechnikai ágazati szakszervezet EL&IT (Electricians and IT Workers Union) A projekt magyar partnerei: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Munkástanácsok Országos Szövetsége Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Villamos-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége Bánya-, Energia-, és Ipari Dolgozók Szakszervezete Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Gázipari Szakszervezeti Szövetség Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet Olajipari Szakszervezet A szociális dialógus bővítése projekt három szinten igyekszik eredményeket elérni. Egyrészt országos szinten, az országos érdekegyeztetés bővítési lehetőségeiről írt tanulmánnyal, konferenciával (amelyek fontos eleme a norvég tapasztalatok megismerése), és a partnerek közötti információs hálózat kiépítésével. Másrészt ágazati szinten az energiaiparra koncentrálva tanulmány írásával, információs pontok kialakításával, tanfolyamsorozat szervezésével, valamint helyi szinteken, a munkáltatók és a munkavállalók képviselőit egy tanfolyam keretében oktató ismeretterjesztő képzéssorozat keretében. A projekt várható eredményei a szerződés szerint A partnerek közötti kommunikációt segítő hálózat megalakítása, 7 információs pont felállítása az energiaipari vállalatoknál, Országos és ágazati szinten a kapacitásuk fejlesztése és tapasztalatainak továbbfejlesztésével a társadalmi párbeszéd megerősítése, a szociális partnereket képviselő 450 fő képzése Magyarország minden megyéjében, 250 vállalat és szakszervezet bevonása a találkozókba és a szociális dialógusról tartandó közös szemináriumokba. Bízunk benne, hogy a projekt lendületet ad a szociális dialógus fejlődésének Magyarországon, és a projekt keretében vállalt partnerség erősíteni fogja szervezeteink együttműködését a különböző fórumokon. Rottenberger Edit Tagszervezés 29 új taggal bővült a MOL Bányász Szakszervezet taglétszáma, miután a MOL Bányász szegedi alapszervezeténél végzett tagtoborzási akción, a helyszíni eszmecserék során az érintett munkavállalók felismerték az összefogás szükségességét tájékoztatta lapunkat Szabó Péter, az alapszervezet új elnöke, aki azt is elmondta, hogy a szervezett régi-új dolgozók hatékony érdekvédelmet várnak szakszervezetünktől. (b) Új képviseletvezető Nyugállományba vonult az MSZOSZ Érdeméremmel kitüntetett Somogyi László, az MSZOSZ Zala megyei képviselet vezetője, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) területi régióvezető, aki több mint harminc éven át szolgálta az érdekképviseletet. Utóda Kocsi Béla (50 éves), aki legutóbb a Flextronicsnál (Zalaegerszeg) dolgozott és végzett érdekvédő tevékenységet. BA Kistérségi Érdekvédelmi Fórum Az IGR Jövő a határtérségben projekt szervezésében április 23-án, Nagykanizsán, a KITI iroda tanácskozó termében kistérségi szakszervezeti fórumot tartottak. A fórum kiemelt témája volt a megye és a nagykanizsai kistérség munkaerő-piaci helyzete, amely mellett számos témakörben tanácskoztak az érdekvédők. A tárgyalt témakörök között szerepelt a projekt állása, a főbb feladatok, az ifjúsági INFO-napok szervezése, valamint a szakterületi képzések beindítása. (b) Értékes eszmecsere a munkavállalókkal!

7 2013. május MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7 Új feladatok, új kihívások Interjú a MOL ÜT régi-új elnökével Több hónapos előkészítés, a szakaszos feladatok eredményes végrehajtása, az érvényes és eredményes voksolás után március közepén összeállt a csapat. Megalakult az öt évre megválasztott MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa, az üzemi tanácsosok saját soraikból megválasztották a vezető tisztségviselőket, köztük újjáválasztották Bakos Ernőt, a MOL Nyrt. Üt elnökét, akitől a napokban gyorsinterjút kértünk: A MOL Nyrt-nél sorra került ÜT választás érvényes és eredményes volt, melynek során a munkavállalók döntő többsége (közel 70%) élt szavazati jogával, felelősséggel voksoltak mind a szakszervezeti, mind az egyéni (munkavállalói) jelöltekre kezdte a régi-új elnök, majd így folytatta: Ezt főrumot is felhasználom arra, hogy nagy tisztelettel megköszönöm a voksoló munkatársak bizalmát, a tapasztalt hozzáállást, ami feljogosít bennünket arra, hogy a törvényekben meghatározott jogosítványokkal élve mind jobban megfeleljünk az új kihívásoknak, a növekvő feladatoknak. Rendkívül fontosnak tartom és nagyra értékelem azt a munkát, amit a tisztségviselők, aktivisták végeztek a választás sikere érdekében. Aktivizálták magukat a MOL-nál működő szakszervezetek, a közös jelölőlista, az újszerű együttműködés reményt ad a korszakos előrelépésre. Hatalmas munkát végeztek az operatív feladatokat ellátó tisztségviselők, nevezetesen a Szekeres László által vezetett Választási Bizottság, a Szavazatszedő Bizottság tagjai, akik áldozatos munkáját ezúttal is megköszönöm. Elnök Úr! Gratulálunk újjáválasztásához. Kérjük, hogy röviden összegezze az eltelt, több mint négy éves ciklus legfontosabb tapasztalatait. Melyek az új időszak kiemelt feladatai? - Az Üzemi Tanács választásokon a munkavállalók 70-80%-a szavaz, ez óriási legitimitást biztosít tagjainak, de ugyanekkora felelősséget is. Az ÜT szerepe, törvényi felhatalmazása jelentősen eltér a szakszervezetekétől, ezt felismerve a szakszervezetek vezetői néhány kivételtől eltekintve nem is indultak a választásokon, a tevékenység szoros együttműködés mellett már két ciklussal ezelőtt szétvált. - Alapelv, hogy a testület szakszervezetek felé pártatlan álláspontot képvisel, ugyanakkor elkötelezett a munkavállalói érdekek képviseletében. Húsz éve vagyok a különböző Üzemi Tanácsoknak tagja, de az ÜT bármilyen összetételű volt, mindig azon volt, hogy a hozzá tartozó területet és a munkavállalókat maximálisan képviselje, így jelenlegi tagjai is, egyénileg és testületileg a MOL Nyrt. összes munkavállalóját képviselik, szervezettől függetlenül. - Havonta üléseztünk munkaterv szerint, melyet az élet rendszeresen átírt, mint például az általunk nem tervezett Glokál átszervezés, vagy a jelentős nagyságú létszámleépítéssel járó Downstream hatékonyság növelés. A testület az elmúlt négy évben hihetetlen számú, a munkavállalókat érintő szabályozást és utasítást véleményezett. - Egyet tisztán kell látni: az Üzemi Tanácsnak csak a jóléti eszközök tekintetében van együttdöntési joga, a munkavállalókat érintő intézkedésekben, beleértve a létszámleépítést is, csak véleményezési joga van, melyet a munkáltató figyelembe vehet. Ezért rendkívül fontos, hogy a meggyőzés eszközeinek ismeretében élni tudjunk azokkal. Feladataink közé került a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése! - Az ÜT működését a nyitottság jellemezte és jellemzi, üléseinken a munkavállalók minden képviselője meghívott: szakszervezeti elnökök, Központi Munkavédelmi Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjai. - Az ÜT munkájához időszerű és hiteles információkra van szükség. Az előző ciklusban US többségi képviselet volt, ami a működésben nem volt észrevehető de éppen ezért a DS területeket igyekeztem sűrűbben látogatni, hogy a tájékoztatáson kívül a munkánkhoz elengedhetetlen munkavállalói véleményeket is megismerjem. A kihelyezett ülések, a munkavállalói fórumok, az ott elhangzó kérdések arra mindig jók, hogy a vezetés tapasztalja meg a dolgozói hangulatot, és direktben ismerje meg a munkavállalókat foglalkoztató problémákat. Az ÜT tagjai munkájuk során részben az üléseken, részben pedig a vezetőkkel való megbeszéléseken tudják felhasználni azt az információ halmazt, melyet az üzemi, irodai elbeszélgetéseken gyűjtenek be. Együttműködés - részvételi jogok - Az Üzemi Tanácshoz eddig is és várhatóan ezután is rendkívül sok információ fut be a munkavállalói és a munkáltatói oldalról. A választások után most már nyugodtan kijelenthetem, anélkül hogy kampány ízű lenne hogy az ÜT maximálisan igyekezett felhasználni ezeket a munkavállalók érdekében a meggyőzés és a lobbyzás eszközeivel. Talán egy kivételével soha nem tettük közzé, milyen eredményeket sikerült elérni a számos egyéni, vagy csoport problémák megoldásában, melyekkel kollégáink keresték meg az ÜT tagjait. Természetes hogy ezek száma egy létszámleépítésnél jelentősen megnő. Ez az egy alkalom a DS laborok összevonása és létszám leépítése volt, melynek során senki nem került utcára. Ezt jelentős sikerként éltük meg. Hozzátenném, hogy egy-egy jelentős létszámleépítés ténye és letárgyalása nagyon nagy lelki terhet jelentett tagjainknak, tisztában vagyunk vele, hogy az elbocsátás indokait megbeszélve, csak annak feltételeiről tárgyalhatunk, mely legutóbb két hétig tartott - legfeljebb lehetőség adódik néhányuknak munkahelyet találni. - Kiemelném a jóléti pénzügyi keret szerepét és felhasználását, külön kiemelve és megköszönve a segélyezési bizottság munkáját. Az elmúlt négy évben több mint 800 különösen nehéz helyzetbe került kollégánknak tudtunk rendkívüli segélyt biztosítani, összesen 156 mill. Ft. értékben. A Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjai tiszteletdíjuk felét visszautasítják, melyet külön megállapodás alapján munkavállalói segélyezésre használhatunk fel és a fenti összegben ez is benne van. - Az Üzemi Tanács napi működésében elengedhetetlen a megfelelő törvényismeret. Tagjainkat igyekeztünk ezzel a tudással felvértezni, de a napi aktuális eseményekből mindenki maga szerezte meg a megfelelő felkészültséget. Szerteágazó bel- és külföldi munkakapcsolatunk van, melyeket egyrészt lobbytevékenység hatékonyabbá tételére, másrészt a jó külföldi gyakorlatok átvételére használtunk fel. - A hazai politikai kapcsolatok nélkül ma már nem lehet törvénymódosító javaslatból törvény. Részben a kapcsolatainknak, részben a megfelelően előkészített javaslatoknak tudható be, hogy közülük számos beépült a hazai törvénykezésbe. A korai nyugdíjazással kapcsolatban már öt éve tárgyalunk, voltak részeredmények, melynek következtében az elmúlt években sokan elmehettek korengedményes nyugdíjba, de az áttörő siker még várat magára. Bízunk benne, hogy a műszakosok korkedvezményes lehetőségét és a korengedmény jogutódjaként beadott Vállalati Ellátást sikerül a közeljövőben elérni. Üzenet: A munkavállalók jogos védelme nem pártpolitika!

8 8 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május Szeretnének-e a jövőben másképpen működni, mint eddig? - Természetesen! Már nem szlogen, a MOLban egy az állandó: a változás. Ezt a változást szakmailag és stílusban is le kell tudni követnünk ahhoz, hogy a munkánkat, munkatársaink képviseletét eredményesen tudjuk ellátni. Ez évtől az ÜT öt éves ciklusban működhet, mely lehetőséget biztosít arra, hogy tagjainknak fele most megválasztott új tag megfelelő mennyiségű és minőségű képzésen tudjuk biztosítani azt a tudást, mely a munkájukhoz elengedhetetlen. Azzal, hogy három szakszervezet tagjai vesznek rész a munkában, és területileg teljes a lefedettség, lehetőség nyílik arra is, hogy a személyes és írott sajtóban való tájékoztatás még szélesebb körű legyen a jövőben. Az eddigi első két ülésén a tagok nagy aktivitást és kezdeményező készséget mutattak és minden jel arra mutat, hogy rövid összecsiszolódás után a testület jól együttműködve, hatékony munkát fog végezni. Az új felállás is biztosítéka annak, hogy a szakszervezetekkel még szorosabb együttműködésben végezzük munkánkat a jövőben. - Évekkel ezelőtt már jelentettem meg egy cikksorozatot az ÜT szerepéről és tevékenységéről, ezt szeretném megismételni az aktualitásokhoz igazítva és kiegészítve a Csoport Európai Üzemi Tanácsáról szóló tájékoztatóval. Fontos, hogy munkatársaink ismerjék meg mikor, és hogyan képes az ÜT képviselni érdekeiket, és miben különbözik tevékenységünk a szakszervezetekétől. Az ÜT nagyjából az előző ciklusban alkalmazott, jól bevált munkamódszer szerint dolgozik, a stílusban és a részletekben lesz más. - A Tabuk nélkül beszélgetés sorozatot melynek célja az egyes szervezetek működési hiányosságainak felvetése, átbeszélése a szervezet és a vezetés képviselőivel új rendszerben kívánjuk folytatni. A munkavállalói oldal részéről az ÜT tagjai és néhány a területet jól ismerő szakértő fog ezeken részt venni, hogy a valós problémák felszínre kerüljenek és biztosan el is jussanak az illetékes vezetőkhöz. A világ- és hazai gazdasági környezetet tekintve a vállalat is várhatóan új kihívásokkal, változó működési környezettel fog szembesülni, és ez a munkavállalók képviseletében az Üzemi Tanácsra is lényegesen több feladatot ró, és változáskövető, proaktív tevékenységet fog megkövetelni. Elnök Úr! Köszönjük az interjút. Munkájához, példaértékű tevékenységének folytatásához kívánunk sok sikert és Jó szerencsét! Balogh Antal A MOL Nyrt. Üzemi Tanács tavaszi üléséről jelentjük Százhalombattán tartotta március 26-i ülését a MOL Nyrt. Üzemi Tanács. A napirend szerint Zsinkó Tibor Logisztika MOL vezető és Szalay Zsolt Telepüzemeltetés MOL vezető tartott tájékoztatást a logisztika algyői telephely bezárásáról és telep-optimalizációról. Atelephely bezárását hatékonysági szempontok, a fajlagos költségek csökkentése indokolják. A válság óta 20%-kal csökkent a benzin kereslet, és hasonlóan a diesel is. A jövőben a trendet megfordító markáns változás nem várható. A másik probléma a rendkívül megnehezített szerb export. A vasúton ellátható algyői telephelyről a csővezetéki kapcsolattal rendelkező Szajolba tették át a szállításokat. Algyő főleg a pick-up vásárlóknak állt rendelkezésére. A megtakarítás a vasúti költségen és a másodlagos disztribúció költségén érhető el. A kockázatokat mérlegelve vették figyelembe, hogy a pick-up vevőket is, és az Algyőről indított cross country szállításokat is át kell iránytani Szajolba, ami esetleg vevővesztéssel járhat, de az eddigi tapasztalatokból kiindulva ez minimális. Szajolnak megvannak a közúti töltéshez a szükséges kapacitásai. A MOL logisztikai telepek helyzetét és kilátásait jellemezve elhangzott, hogy a költséghatékonyság szempontjából a DF a legjobb. Csepel az erős konkurencia dacára stabil a csővezeték ellátottsága miatt, a komáromi telep jövőjét az állami stratégiai volta biztosítja. A fehérvári telep kérdése pedig még nincs napirenden. Az ÜT tagjai rámutattak, hogy az algyői telep megszüntetése Dél-Kelet-Magyarország feladását, a MOL stratégiai terveibe illeszkedő szerbiai piac veszélyeztetését jelenti, a vevővesztés pedig ténylegesen aggasztó a konkurencia telepeinek terjedése miatt. Ezt az aggodalmat a vezetők a kereskedelmi számítások adataival hárították el, amelyek egyértelműen nem jeleznek vevővesztést a telepek átszervezése miatt. A stratégiai jelenlét pedig megvalósul a bezárást követő minimális költségen elvégezhető konzerválással és az újranyitás lehetőségének a megőrzésével. Kérdésre válaszolva a logisztikai vezetők elmondták, hogy a bezárásról hozott döntést megelőzően Algyőn jelentős beruházás nem történt a román exportra való felkészülés miatt végzett tankautó-töltő kibővítésén kívül, ami nem jelentős összeg. Akérdés munkavállalókat érintő részére áttérve a logisztika vezetők kijelentették, hogy az algyői munkavállalók felmentését és az elbocsátások rendjét a fennmaradó munkálatok és a konzerválás elvégzésének megfelelően fogják ütemezni. Minden érintett a csoportos létszámleépítés keretében kerül elbocsátásra. Az ÜT az előterjesztésre úgy reagált, hogy nem támogatja a létszámleépítést, mivel azonban megakadályozni nem tudja, tudomásul veszi a telepbezárást. A vasúti munkarend nyolc órás műszakokra való megváltoztatásának a tapasztalatait is megvitatták. A vezetés álláspontja szerint a nyolcórás munkarendnek köszönhetően a bevezetése óta egy éve nem történt emberi mulasztásra visszavezethető baleset a munkahelyen. Nem zárkóznak el azonban a 12 órás műszakra való visszatérés megvizsgálásának lehetőségétől. Az ÜT ügyrendjével és munkatervével összefüggő napirendi pontok megtárgyalására az elnök zárt ülést rendelt el. A vitára bocsátott ügyrendet a beküldött módosításokkal az Üzemi Tanács egyhangúlag elfogadta. Az elnök vitára bocsátotta a MOL Nyrt. Üzemi Tanács munkatervét. Javasolta a telepekhez kötődő kérdések helyszíni megvitatását az érintett tanácstagok részvételével. A kiemelt témakörök között szerepel júniusban egy kétnapos kihelyezett ülés Százhalombattán képzéssel egybekötve, egy egésznapos, a KTD-vel foglalkozó ülés szeptemberben, valamint a felső vezetés részvételével és csoportszintű vezetők beszámolóival, az EÜT-vel közösen tartandó ülés októberben. Az elnök kiemelte, hogy a Tabuk nélkül-t az ÜT részvételével kell megtartani, mert a munkavállalók már nem merik felvállalni a problémák jelzését. A munkatervet a részletes megtárgyalást követően a tanácstagok egyhangúlag elfogadták. Ezt követően megvitatták az ÜT Megállapodás tartalmát. Az Esélyegyenlőségi Bizottságba, valamint a Rehabilitációs Bizottságba az elnök Hornyák Józsefet javasolta, aki már az előbbi ciklusban is bizonyított felkészültségével és elkötelezett munkájával. A javaslatot a Tanács többségi támogatással elfogadta. Ezt követően az ÜT a évi jóléti keret felosztását vitatta meg. Az elnök ismertette, hogy a rendelkezésre álló öszszeg a vállalat támogatásából és az FB munkavállalói tagok tiszteletdíjának visszautasított részéből összesen közel 70 millió forint. Javasolta, hogy az eddigi tapasztalatok szerint 43 millió forintot segélyre, 20 milliót rendezvénytámogatásra, a többit (6,3 MFt) pedig tartalékba helyezze a Tanács. Az ÜT egyebekben támogatások odaítéléséről döntött. Németh Margit Szakszervezet nélkül nincs összefogás!

9 2013. május MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 9 Együttes ülés a KVV Zrt-nél Siófokon, a KVV Zrt. központi ipartelepének oktatótermében tartotta soron következő ülését a KVV Zrt. Szakszervezeti Bizottsága és az Üzemi Tanács, amelyre március 13-án került sor. Az ülésen részt vett Kalász Sándor, a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke is. Napirendek: A KVV Zrt évi üzleti terv teljesítése; A évi üzleti tervjavaslat, főbb feladatok; Egyebek. A KVV Zrt évi tevékenységének rövid étékelése: Simon Miklós vezérigazgató elmondta, hogy a 2012-es évünk nagyon nehezen indult. A külső körülmények megnehezítették a dolgunkat, a versenypiacon nem tudtunk megfelelő mennyiségű munkát megnyerni. Kevés hazai projekt volt kiírva, melyeknek alacsony volt a nyereségtartalma, ami nagymértékben befolyásolta cégünk eredményét. A múlt évi munka 5,6 milliárd Ft árbevételt hozott. Az év második felében indult csak a lengyelországi csővezeték-építés. A lengyel munkára való felkészülés sok energiát és munkát emésztett fel, mivel nagyon magasak voltak a műszaki követelmények a hegesztést illetően. Ezt az akadályt a KVV szakembergárdája magas színvonalon megoldotta, amit a megrendelő is elfogadott, mivel kielégítette az előirt követelményszintet. További elismerés illeti meg a gépparkot felkészítő kollégákat is, ami nagyon fontos feltétele az eredményes munkavégzésnek. Sajnos a cégünk többi egységeinek teljesítésére is kihatással volt a munkahiányos időszak, az első félév során és ennek következtében az egész éves tevékenység eredményét is nagymértékben befolyásolta. A évi üzleti tervjavaslat, főbb feladatok: Az idei évben már kedvezőbbnek mondhatjuk a lehetőségeinket, lényegesen javult a munkaellátottságunk, sikeresebbek volt a munkák megnyerése. Ezévi projektek és munkáink 90%-a az üzleti tervünknek már szerződéssel is lekötöttek. Ezt év végéig még tovább tudjuk növelni, több projekten pályázunk további munkák elnyerésére, bízva azok eredményességében. Új mérnök szakemberek beépítésére van szükség, és fontos a vezetői utánpótlás megteremtése. A cégcsoportnál a fiatalok életpályájával foglalkozunk, közöljük velük, hogy számítunk rájuk bizalmat adunk nekik, jövőképet mutatunk és hosszú távra tervezünk velük. Béremelés: A terv elfogadása, illetve a múlt évi tény felterjesztése folyik az igazgató tanácshoz, ha a döntés születik, április 1-től kezdődhetnek a tárgyalások és júniustól realizálódhatnak az emelések. Műszaki fejlesztés: Hegesztő berendezéseket vettünk, ezek feltétlenül kellettek az új projektjeinkhez, (Szlovák Tranzit, Déli Áramlat) ezzel erősebb lett cégünk. Zárt rendszerű tartálytisztítási projektünk új tevékenység, ipari és tartálytisztítási csapatot vettünk meg, (eszközöket, technológiát, teljes eszközparkkal) stratégiai célú volt. Április elején fog megérkezni a berendezés. Magyarországon ilyen technológia még nincs A gyártás korszerűsítése még nem sikerült, a Széchenyi tervet lezárták, új pályázat kiírását várjuk. CNC vezérlésű gépeket vettünk. Tartálytisztításhoz fedőporos hegesztő gépek kerültek beszerzésre. Tervezzük a világítás korszerűsítését, a csapadékvíz elvezetés megoldását az ipartelepen. A Minőségellenőrzési Igazgatóság: kb. 2 hete új auditori csapat értékelt bennünket és kiválóan megfeleltünk. A MEIG is várja a külső megrendelőket. Szakmai képzések: mérnök továbbképzések, szakmunkásképzések, folytatni kívánjuk az ipari tanulók képzését, a hegesztők minősítését. Gépfenntartás is kitett magáért. Az öreg KRAZ gépkocsikat felújították, lefestették, hogy megjelenhessünk velük biztonságos munkavégzésre. Négy fővel bővítenénk a létszámot. Minden gépünk területen lesz és megfelelő műszaki színvonalon működniük kell, ez nagyon fontos feladat lesz. A Déli-Áramlatról még nincs döntés, nyitottak vagyunk erre is, de 2014 előtt valószínűleg nem lesz rá lehetőség. Egyebek Galambosné Kelemen Edit humánerőforrás vezető tájékoztatást adott jelenlegi létszámhelyzetünkről: 453 fő a létszámunk, 52 fő új felvételis, 21 fő kilépett, a tervezett létszámunk évben 522 fő. Szarka Dénes kivitelezési igazgató szólt hozzá: A múlt évben kisebb projektek voltak a hazai piacon, ez nehezítette munkánkat. Az idén télen kb. 100 ember egész télen dolgozott, ebben az iparágban ez ritka dolog. Lengyelországban is tiszteletet vívtunk ki magunknak, a jó minőségű vezetéképítő munkánkkal. A fejlesztéseknél a mm-es vezeték építését figyelembe véve vettünk gépeket, eszközöket. Az FGSZ-nél digitalizálni kell az RTG filmeket, és csak a KVV MEIG-nek van ilyen digitalizáló műszere. Atalai József: Régi kollegáknak kevesebb a bére, mint egy új felvételisnek, akinek a kezét kell fogni és be kell tanítani! Simon Miklós: örökös téma a bérkülönbség, így van ez a szellemi dolgozóknál is. Ez a bérpolitika. Igen is legyen differenciálás. Egyéni teljesítményértékeléseknek itt van a fontossága. Az idősebb dolgozókat becsüljük meg, törzsgárdával, jutalommal, minőségi díjjal. Meg fogjuk vizsgálni a fenti helyzetet, és a lehetőségek figyelembevételével próbálunk javítani a feszültségen. Kalász Sándor MOL Bányász Szakszervezet alelnök: Emlékszik, amikor a KVV-nek nehezen ment a munkahiányos időszakban. Pozitív kép a KVV-nél a kitartás, az értékes emberek megtartása, még ha ez sok esetben nehézséget is okozott. A piacok mozgásának vagyunk mindannyian kitéve, ciklikusságok érződnek, a marketing tevékenység nagyon fontos feladat a munkák elnyerése során. Komoly dolog az, hogy az év elején látszódik a lekötött szerződés állomány. A több lábon állás ezt bizonyítja. Befejezésül a vezérigazgató megköszönte minden kollégának az odaadó munkáját és kitartását, kiemelve az év elején tapasztalt rendkívüli időjárási körülmények közötti vezetéképítési tevékenységet. Polovics József alapszervezeti elnök Megbízhatóság+szakértelem=MOL Bányász Szakszervezet!

10 10 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május Húszévesek az üzemi tanácsok Húsz évvel ezelőtt, 1993 májusában alakultak meg az első üzemi tanácsok a MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén, amelyeket a helyi (üzemi, vállalati, központi) szakszervezetek készítettek elő és a megalakult választási bizottságok bonyolítottak le intézkedési és ütemtervüknek megfelelően. Hazánkban, a rendszerváltást követően az Országgyűlés által hozott évi XXVIII-as és az évi XXII-es törvények rendelték el az üzemi tanácsok létrehozását. A módosított XXII. törvény alapján az első üzemi tanács választást március 18 - április 2-a közötti időszakra írták ki, majd képviselői indítványra az időpontot az Országgyűlés májusra halasztotta. Az olajiparban, a bányász működési területén mindenütt a szakszervezeti szervek (vsz, szb, bizalmi testület) feladata volt a rendhagyó választás szervezeti kereteinek kialakítása, a választási bizottságok megalakítása, amelyek hatáskörébe tartoztak üzemi, illetve vállalati szinten a választások lebonyolítása, az alakuló ülés előkészítése, a vezető tisztségviselők megválasztása (az üzemi tanácsosok saját soraikból választották meg az ÜT első elnökét). A bányász területeken a választásokat mindenütt a törvényi rendelkezéseknek megfelelően tartották meg ezelőtt 20 évvel, melynek során a munkavállalók a gazdasági társaságok állományi létszámának figyelembevételével Funkcionáló vezető tisztségviselők MOL Nyrt. egyszintű ÜT. Elnök: Bakos Ernő. Alelnök: Kis Bálint, Tóth András. Rotary Fúrási Zrt. (Nagykanizsa). Elnök: Anger Tamás. Alelnök: Parrag Tamás, Ferenczy Zoltán. DKG EAST Zrt. (Nagykanizsa). Elnök: Balogh József. Alelnök: Fleskó Györgyi. Kőolajvezetéképítő Zrt. (Siófok). Elnök: Kovácsné Fábics Etel. Alelnök: Séfel Gyula. GES Kft (Budapest). Elnök: Kalász Sándor. Alelnök: Bíró József. Geoinform Kft. (Szolnok). Elnök: Sipos István. Alelnök: Boros Szilvia. Gázgép Kft. (Nagykanizsa). Elnök: Baróti Tamás OILTECH Kft. (Lovászi). Elnök: Lapat József. E.ON Földgáz Storage Zrt. Elnök: Lakatos Péter Zala-petroltransz Kft. (Bázakerettye) fős üzemi tanácsot választottak, illetve az 50 fő alatti munkáltatónál üzemi megbízott került megválasztásra. Az első ÜT választáson a munkavállalók átlagban százalékban adták le szavazatukat, akik teljes mértékben támogatták, bizalmat szavaztak a MOL Bányász jelölteknek. A választások már az első körben érvényesek, eredményesek voltak és nagy sikert értek el a bányász jelöltek, a többségében választott szakszervezeti tisztségviselők. A megválasztott üzemi tanácsosok a MOL Bányász jelöltjét választották meg az ÜT első elnökének. Húsz évvel ezelőtt a MOL Rtnél kialakult szervezeti struktúrának megfelelően többlépcsős rendszerű üzemi tanácsokat választottak, hiszen abban az időben az üzemek (szakterületek) önálló jog-és hatáskörrel rendelkeztek. Működtek az üzemi tanácsok, az ágazati (pld. KTD) koordinációs tanácsok, valamint a MOL Rt. Központi Üzemi Tanács Győri Gábor elnök vezetésével. A MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén, az un. háttéripari gazdasági társaságoknál lebonyolított választásokon az üzemi tanácsosok az első ÜT elnöknek a következőket választották: Rotary Fúrási Kft.: Balogh Antal Kőolajkutató Vállalat: Mádi Sándorné Geofizikai Szolgáltató Kft.: Kalász Sándor Kögáz, Nagykanizsa: Venczler Béla DKG EAST Kft.: Juhász Lajos Geoinform Kft.: Kósa Miklós Kőolajvezetéképítő Kft.: Iváncsics Lajos Gáz-és Olajszállító Vállalat (Siófok): Kolompár Károly Napjainkban, nevezetesen 2013 májusában a MOL Bányász Szakszervezet szerveződési területén működő üzemi tanácsok és azok vezető tisztségviselői: Üzemi megbízott: Lakó József. A hírmondónak maradt húszéves ÜT elnök Köszöntjük a jubiláló üzemi tanácsokat, tanácsosokat! Nemzetközi felkészítő Az ÖGB (osztrák) és a Bányász Szakszervezet közötti együttműködés keretében áprilisban az ÖGB oktatási központjában (Klagenfurt - Wörthi-tó) egy hetes ÜT felkészítő tanfolyamon vett részt a bányász szakszervezeti tisztségviselők 25 fős csoportja (köztük az olajosok képviseletében a szerző és Léránt Ferenc, MOL NBÜ Nagykanizsa). A naponta 8 órától 17 óráig tartó tematikus képzésen résztvevőket meglátogatta Schalkhammer Antal, a BDSZ elnöke, aki tárgyalásokat folytatott az osztrák szakszervezeti vezetőkkel is. Az első titkári A MOL Rt-nél működő szakszervezetek (MOL Bányász, MOL Vegyész Szakszervezeti Szövetség, elnök: Kudela József, ill. Győri Gábor) június 29-én Zalaegerszegen, a Zalai Finomítóban közös titkári tanácskozást tartottak. Ez volt az első olyan szakszervezeti fórum, amelyen az ÜT választásokra történő felkészülésről tárgyaltak az elnökségi tagok és az alapszervezeti titkárok. Választások a MOL Rt-nél A Központi ÜT első elnöke: Győri Gábor A többszörösen módosított ÜT választás hatalmas munkát adott a szakszervezeteknek, no és a MOL Rt. Központi Választási Bizottságnak (elnök: dr. Szandelszky József). Végleges ütemterv alapján május a között tartották meg a választásokat a MOL-nál működő gazdasági társaságoknál. Megalakultak az üzemi tanácsok, majd létrejött a 13 tagú MOL Központi ÜT (benne 7 vegyész, 6 bányász üzemi tanácsos). Elnöknek Győri Gábort, alelnöknek Tóth Miklóst és Kolompár Károlyt választották.

11 2013. május MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11 ÜZEMI TANÁCS (ÜT) július 1-től a évi I. törvény (Munka Törvénykönyve) alapján Az ÜT biztosítja a munkavállalóknak a munkáltató vezetésében, a munkáltatói döntésekben való részvételét. Az ÜT legfontosabb jogosítványai: 1. Együttdöntési jog. 2. Véleményezési jog. 3. Tájékoztatáshoz való jog. 4. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése. 5. Tárgyaláshoz való jog. 6. Felügyelő bizottságba munkavállalói képviselőket jelölni. Az ÜT tagjainak száma (a munkavállalók fél évre számított átlagos statisztikai létszámának megfelelően): fő = 3 ÜT tag fő = 5 ÜT tag fő = 7 ÜT tag fő = 9 ÜT tag fő = 11 ÜT tag 2001-től = 13 ÜT tag Megjegyzés: az 50 fő alatti gazdasági társaságoknál 1 fő üzemi megbízottat választhatnak a munkavállalók. Az üzemi tanács mandátuma 5 évre szól. Eszmecsere Zágrábban Érdekegyeztetés A Rotary Zrt. nagy átalakuláson megy keresztül ebben az évben és 2014 évtől az információim szerint teljesen másként fog működni. Tájékozódás céljából jelentkeztünk be Biri Lászlóval, a MOL Bányász elnökével Áldott Zoltánhoz, az INA elnök-vezérigazgatójához, hogy megtudjuk, mit terveznek a Rotary Zrt. jövőjével kapcsolatosan. Atalálkozóra április 11.-én került sor, amelyen részt vett Gozdán Tibor a Rotary Zrt. vezérigazgatója és Biri László helyett Juhász Attila alelnök kolléga is. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy készül a CROSCO Csoport stratégiája, amely meghatározó lesz a Rotary jövője szempontjából is. A jelenlegi változatot még több fórumnak meg kell tárgyalnia és még sokat változhat. Ami biztos, hogy a két szervezet harmonizációja elkezdődött és folytatódni fog, a változás döntően a vezetőket érinti majd, a fizikai és szellemi kiszolgáló személyzetre továbbra is szükség lesz. Az angol nyelvtudás alapkövetelmény lesz a vezetőknél. A Crosco-t az INA jól prosperáló kutató leányvállalatként kívánja működtetni, erre jó esélyeket lát a piacon. A Rotarynak más kutatási területeket szánnak (magyar, lengyel, román kurd.), mint a horvát vállalatrésznek, a két résznek a szinergiák kihasználásában kell együtt dolgozni. A stratégia elfogadására várhatóan még az első félévben sor kerül, azt követően fogunk Balról jobbra: Juhász Attila, Szalai Géza, Áldott Zoltán, Gozdán Tibor Az eszmecsere előtt a SING-CROSCO szakszervezet vezető tisztségviselőivel is tárgyaltak. Balról jobbra: Jasna Pipunić, mellette Josip Dević róla tájékoztatást kapni. Felvetettük a szakszervezet részéről a tárgyaló partner kérdését a munkáltató részéről. Ezt az elmúlt év negatív tapasztalatai miatt vetettük fel. Elmondtam Áldott úrnak, hogy a Rotary Zrt. munkavállalói mélységesen fel vannak háborodva az elmúlt évi bérfejlesztés elmaradása miatt, miközben a cég rekord szintű eredményt ért el. Egész évben leveleztünk a Crosco elnökével, s mindössze egy egyszeri kifizetést engedélyeztek., s az év végi plusz két heti fizetési igényünkre írásbeli válaszra sem méltattak bennünket. Kifejtettem, hogy nem tartható a továbbiakban, hogy a Rotary többlet teljesítményéből a munkavállalók ne részesedjenek. Áldott úr kifejtette, hogy a tárgyaló partner Gozdán Tibor vezérigazgató, mindenben vele kell megállapodnunk, továbblépni csak akkor kell, ha a helyi tárgyalás nem vezet eredményre. Szalai Géza Fotó: INA MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

12 12 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május Évfordulós történések Visszapillantó 75 évvel ezelőtt május 6-án jött létre az EURO- GASCO magyarországi szeizmikus csoportja, megkezdődtek a felvételezések (Csath Béla). 65 évvel ezelőtt május 8-án az iparügyi miniszter dr. Székely Pált állami ellenőrnek kirendelte a MAORT-hoz. /cs.b./ 40 évvel ezelőtt május 5-6-án Szolnokon nagyszabású fúvószenekari találkozót szervezett az NKFV, NKFÜ és az MHSZ Szolnok városi szervezete, amelyen a házigazda Olajbányász-MHSZ zenekaron kívül a fesztivál résztvevői: Tatabányai Bányász, Ózdi Szénbányák, Oroszlányi Bányász, HM Központi Fúvószenekar, Városi Helyőrség Zenekara (Eger), Kilián Repülő Műszaki Főiskola zenekara. Forrás: Alföldi Olajbányász 20 évvel ezelőtt májusában tartották hazánkban az első üzemi tanács választásokat a rendszerváltást követően. Az olajiparban a között került sor a választásra. A MOL Bányász Szakszervezet működési területén a szakszervezetek feladata volt a választás előkészítése, a szervezeti keretek kialakítása, majd a választási bizottságok bonyolították le az első választást. A MOL Bányász jelöltjei elsöprő sikert arattak, köztük a következőket választották meg az ÜT első elnökének. Rotary Fúrási Kft. (Nagykanizsa): Balogh Antal. Kőolajkutató Vállalat (Szolnok): Mádi Sándorné. Kögáz Nagykanizsa: Venczler Béla. DKG EAST Kft. (Nagykanizsa): Juhász Lajos. Geofizikai Szolgáltató Kft (GES): Kalász Sándor, Geofizikai Mélyfúrási Szolgáltató Kft. (Geoinform): Kósa Miklós. Kőolajvezetéképítő Kft. (Siófok): Iváncsics Lajos. Gáz-és Olajszállító Vállalat: Kolompár Károly. A MOL Rt-nél megalakultak az üzemi tanácsok, létrejött a KTD koordinációs tanácsa, majd megalakult a Központi Üzemi Tanács. Elnök: Győri Gábor. 10 évvel ezelőtt május 8-án a MOL Rt. mintegy 3 milliárd Ft-ért értékesítette a ROTARY Fúrási Rt-t (hazai üzletág). A vevő: Rotary 2003 Befektetési és Tanácsadó Kft. (pénzügyi befektető), melynek részére a Gazdasági Verseny Hivatal április 15-i határozata engedélyezte a Rotary Fúrási Rt. részvényeinek megszerzését. A 4 tagú Igazgatóság elnöke dr. Tolnay Lajos (Mal elnöke), ügyvezető vezérigazgató Illés Miklós, a 3 tagú Felügyelő Bizottság elnöke dr. Seregély Zsolt május 26-án a Tihanyi Horgásztanyán (MOL Vegyész és MOL Bányász közös tulajdon) kezdődött a MOL Bányász Szakszervezet kihelyezett ülése az alelnök Lukácsi István elnökletével. Témák: első félévi szakszervezeti munka értékelése, a 4 szakszervezet (BDSZ, Villamosipari, MOL Bányász, MOL Vegyész) által létrehozandó Magyar Energiaipari Szakszervezeti Szövetség (MESZSZ) alapszabály tervezetének megvitatása, a 10 olajos küldött megválasztása. Másnap Bázakerettyén zárult a kétnapos elnökségi ülés a Déryné Művelődési Házban. Téma: a szakszervezet tulajdonába került intézmények (kultúrház, sporttelep) és ingatlanok helyzete, fejlesztési feladatok. 5 évvel ezelőtt május első hetében megjelent a MOL Bányász Szakszervezet kiadásában a MOL Bányász Hírlap választási különszám (II.), amelyben értékelték a MOL ÜT és munkavédelmi képviselő választás 1. fordulóját. Kudela József elnök Köszönet a munkavállalóknak és kérés a munkavállalókhoz írásában elismeréssel szólt az aktivitásról és újabb támogató kérést fogalmazott meg a 2. fordulóban a MOL Bányász jelöltek megválasztására május a között rendezte meg a MOL Bányász Szakszervezet és a MOL Üzemi Tanács a 43. Olajos Teke Kupa és a 2. Lukvár emlékversenyt Bázakerettyén. Győztesek. Csapat: Gellénháza. Egyéni összetett: Babati Gyula (Gellénháza). Legjobb teliző: Cseke Jenő (Resznek) és Szécsi Lászlóné (Nagykanizsa TSE). Legjobb taroló: Babati Gyula és Bicsák Erika (Nagykanizsa TSE). Összeállította: Balogh Antal Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

13 2013. május MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13 Választmányi ülésről jelentjük Az MSZOSZ Nyugdíjas Szövetség Választmánya március 12-én, két, sokunkat érintő előadást hallgatott meg. Az egészségügyi ellátórendszer átalakításának a járóbeteg szakellátásra gyakorolt hatásairól, valamint a várható további átalakításokról dr. Pásztényi Zsolt tartott nagyon érthető, világos, gyakorlati tapasztalatokra épülő előadást. Elmagyarázta, hogy a korszerű módszerek, műszerek és gyógyszerek, valamint a rendelkezésre álló anyagi keretek egyaránt indokolták az ellátás újragondolását, prioritásként a járóbeteg-ellátás erősítését. A hagyományos kórházi ágyak számának csökkentését több tényező indokolja. Ma már az összes műtét 40%-át egy napos ellátásként végzik. Jelentős a kórházi fertőzések aránya (7-8%), és az állami források is határt szabnak az ágyszámnak. A felszabaduló Kanizsai nyugdíjas hírcsokor Rétegpolitika ágyak jelentős hányadát a fontosnak tartott rehabilitáció területére csoportosították át. Az átalakítás folytatása során a betegirányításnál és a beutalásnál a hézag- és átfedés mentes ellátást kell megszervezni. Újdonság a piacon: négy magánbiztosító megjelenése. Ezek még nem képesek javítani a jelenlegi helyzeten. Az előadó bejelentette, hogy marad a jelenlegi rendszer, vagyis május elsejétől az önkormányzati kórházak nem kerülnek államosításra. Majthényi László, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány főtitkára az üdülési lehetőségek változásáról tartott tájékoztatást. Tavaly nyugdíjas üdülhetett. Ismertette, hogy az Erzsébet Utalvány bevételéből működik a Széchenyi program, és forintos önrész mellé forintos lehetőséghez juthat a pályázó nyugdíjas. Jelenleg 44 állami tulajdonú üdülő van a rendszerben, de szeretnék bővíteni más tulajdonú létesítménnyel. Jelentős előrelépésként értékelte az elektronikus jelentkezési rendszert. Jelezte, hogy további üdülési lehetőség várható még 2013-ban. A hozzászólók kifogásolták, hogy a papír alapú jelentkezést megszüntették, a nyugdíjasoknak általában nincs számítógépük, kevés az a 9 üdülő, amelyik nyugdíjast befogad, s hiányolták, hogy nincs gyógyvizes pihenési lehetőség. Előadó ígéretet tett arra, hogy a továbbiakban visszaállítják a papír alapú jelentkezési lehetőséget, s keresik a megoldást a választék bővítésére. A Választmány tagjai két, ilyen sok nyugdíjast érintő napirend egyidejű tárgyalását nem tartották szerencsésnek, az idő rövidsége miatt, amellyel Simon Dezső elnök úr is egyetértett. Papp Géza Március 8.-án a Nemzetközi Nőnap alkalmával az alapszervezet hölgy tagjainak köszöntésére került sor. 85 tagtársunkat virággal és megemlékezéssel köszöntötte az alapszervezet vezetője Fehér Imre és a rendezvényen vendégként résztvevő Göndör István országgyűlési képviselő. Március 21.-én kilencedik alkalommal került megszervezésre és lebonyolításra az alapszervezet hagyományos kulturális találkozója, melyen 15 társ idősügyi szervezet öntevékeny művészeti csoportja vett részt 255 fővel és működött közre a három órás műsorban. Április 18.-án, kilencedik alkalommal koszorúztunk az általunk ben a nagykanizsai Csónakázó Tónál ültetett EU fánál. Ezen az eseményen meghívottként részt vettek a nagykanizsai Vasutas Nyugdíjas Szakszervezeti Alapszervezet tagjai is. A rendezvényhez kapcsolódóan kötetlen baráti programmal, szalonna sütés is társult. Mindhárom rendezvényünk a hagyományőrzés, ápolás jegyében szerveződött, melyre az alapszervezetünknél nagy figyelmet fordítunk, hisz ez az egyik legfontosabb feladatunk a tagságunk életminőségének javítása mellett. (tudósítónktól) Szakszervezet történeti előadás a BOK ülésén Hagyományápolás A BOK március 28-i Budapesten megtartott ülésén Kudela József (képünkön), a MOL Bányász Szakszervezet korábbi elnöke tartott beszámolót a MOL Bányász Szakszervezet feladata és szerepe az OKGT átalakulásában és az elmúlt 20 évben címmel. Az átfogó előadás a 80-as évek végétől szinte napjainkig elemezte azokat a gazdasági és politikai változásokat, melyekkel egyidejűleg átalakult az OKGT és létrejött a MOL Rt., valamint a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete OKGT Bizottságából a kitermelésben, feldolgozásban és a kapcsolódó szervezeteknél aktív szakszervezeti alapszervezetek a frissen megalakuló MOL Bányász Szakszervezetbe tömörültek. A kezdetek az építkezés évei voltak a változások sodrában. Az erőfeszítések a kollektív tárgyalásokra és a megállapodások megkötésére irányultak a kiszervezések nyomán létrejövő vállalatoknál, valamint a szakszervezeti munka anyagi, tárgyi Várja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!

14 14 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május és személyi feltételeinek a kiharcolására a munkáltatónál. A szakszervezeti vezetőknek el kellett igazodni a szövevényesen alakuló gazdasági szabályozások útvesztőiben, a sokszor megalapozatlan gazdasági számításokon alapuló vállalati szerkezetváltások keltette káoszban. Ezenközben meg kellett találni a módját a politika befolyásolásának is a folyamatosan gyengülő szociálpolitika korábban kivívott eredményeinek a megtartása, vagy más, kiváltó megoldások bevezetése érdekében. Megvívta a szakszervezet a harcot a cafeteria bevezetéséért, részvények juttatásáért a dolgozók részére, a jóléti keretek megteremtéséért, a végkielégítés megváltásáért, a vállalat társadalmi felelősségvállalásának kiterjesztéséért, a kiszervezésre, vagy elbocsátásra kerülő dolgozók támogatásáért, a szakszervezeti tagok megtartásáért. Az események felelevenítése élénk hozzászólásokat váltott ki a hallgatóságból, hiszen mindenki személyesen megélte azokat az időket és sok volt a közös emlék. Az észrevételeket összegezve a mából visszatekintve most tudjuk igazán értékelni azt a munkát, amit a szakszervezet végzett a munkavállalói érdekek megjelenítéséért a hatalom és a vagyonok újrafelosztásának időszakában. Ezt fejezték ki a méltató és köszönő szavak is, melyek Kudela József személyes hozzájárulását ismerték el az eredményekhez. N.M. Energetika és a bányászat Április 16-án soron kívüli ülést tartott a BOK. A meghívott vendég, dr. Holoda Attila (képünkön) az OMBKE alelnöke Aktuális kihívások a hazai energetikában és a bányászatban címmel tartott előadást. Jó szerencsét! Ha bányászok találkoznak, ezekkel a szavakkal üdvözlik egymást. Talán nem is gondolnak e köszöntés eredetére. Péch Antal, a legnagyobb magyar bányász szívügyének tekintette az 1800-as évek derekától a bányászat minden területén a magyar nyelv használatát. Ő javasolta 1894-ben, a németből fordított Glück Auf köszönés helyett, a magyar nyelvi hagyományokhoz jobban igazodó Jó szerencsét! bevezetését. A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület szervezésében, immár 19. alkalommal jöttek össze Várpalotán, a Jó szerencsét Művelődési Központban azok a bányászok és kohászok, akiket megszólított a Szervező Bizottság Meghívója. Dr. Horn János aranyokleveles olajmérnök bevezetőjét követően kultúrműsor, majd dr. Holoda Attila, az OMBKE alelnökének igen értékes szakmai előadása Tisztelet az elődöknek! Az előadó egy idézettel, a napjainkban is időszerű, a múlt tiszteletére figyelmeztető Széchenyi mondattal kezdte, a címe alapján is sok érdeklődőt vonzó előadását. Majd megmutatta, hogy 2035-ig nincs olyan primerenergia igényre vonatkozó előrejelzés amely, indíttatástól függetlenül, ne növekedést jelezne, igaz ezt a fejlődő országok generálják, s várható, hogy 2010 és 2030 között számottevő változás sem lesz a fosszilis energiahordozók összetételében. Ismertette az Országgyűlési Határozat alapján, 2030-ig kidolgozott Nemzeti Energiastratégia vezérgondolatát: Függetlenedés az energiafüggőségtől, azaz a nagyszázalékú import felhasználás miatti sebezhetőséget kell mérsékelni. Többek között említette az energiatakarékosságot, a hazai megújuló energia többlet felhasználást, s nem utolsó sorban a hazai szén és szénhidrogén készlet környezetbarát felhasználását. A jelenleg ismert ásványkészlet bemutatását követően megjegyezte: Bűnös az a nép, amely hagyja a meglévő értékeit parlagon heverni. A megkutatott lignit, barna- és feketeszén vagyon több célra is hasznosítható lenne például földgáz import kiváltás, szociális alapú értékesítés, vegyipari alkalmazás, fenntartható korszerű technológiák kutatása. Mivel a szén jelentősége a vizsgált időszakban nőni fog, a kormányzati célt meg kell valósítani, azaz a felhagyott mecseki és borsodi bányák megnyitása segíthetné a foglalkoztatás bővítését, az oktatás újra indítását és a halódó, igen értékes szakmai kultúra megmentését. Külön szólt a szénhidrogén termeléssel kapcsolatos gondokról. A hagyományos szénhidrogén vagyon kitermelésén túl, amint Európában, úgy hazánkban is egyre nagyobb az érdeklődés a nem konvencionális készletek iránt. Hazánkban számos tényező akadályozza ennek hasznosítását. Elsősorban rendezni kell a környezetvédelmi, a technológiai és a gazdasági kérdéseket, valamint a jogi szabályozást. A reménybeli készletek meghatározásához elengedhetetlen a két és fél éve zárttá nyilvánított területek feloldása kutatási célokra. Az elismerten biztonságos Paksi Atomerőmű működtetéséhez a korábban bezárt bányában, kutatási mérések szerint még több mint 31 millió tonna fém urán van a föld alatt, s vár kitermelésre. Holoda Attila összefoglalásként, legfontosabb teendőkként a következőket mondta: A bányászatnak szüksége van átlátható és kiszámítható gazdasági és jogi feltételekre, egyszerűsített, biztonságos bányanyitási eljárásra, gazdaságos, mindenkire egyformán érvényes környezetvédelmi előírásokra valamint soron kívül kidolgozandó és bevezetendő közép- és felsőfokú bányászképzésre. Előadást József Attila gondolatával zárta: ez a mi munkánk, és nem is kevés. Papp Géza hangzott el. A program az épület belső falán elhelyezett bronz domborműnél folytatódott. Bóna Kovács Károly, salgótarjáni kötődésű szobrász és festőművész ben készítette el ezt az alkotását, melyet ezen a helyen 1958-ban avattak fel. Rabi Ferenc BDSZ elnök megemlékezése után következett az ünnepség legbensőségesebb része, a koszorúzás. A Bányász himnusz hangjai mellett helyezték el koszorúikat a tisztelgők. PG

15 2013. május MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15 In memoriam In memoriam In memoriam In memoriam MOLNÁR KÁROLY A Geofizikai Kutató Vállalat (GKV) volt vezérigazgatója, Molnár Károly életének 82. évében, április 2-án elhunyt. Megrendülten fogadtuk a halála bekövetkeztének hírét. Molnár Károly szakmai pályafutását az egyetem elvégzését követően ben a Maszolaj Rt. Geofizikai Vállalatánál kezdte. Végigjárta a ranglétrát. Segédészlelői beosztásból indulva, csoportvezetőn át vált a terepi mérések irányítójává, egyben a főmérnök helyettesévé, majd főmérnökké és végezetül olyan igazgatóvá, aki külön miniszteri engedéllyel használhatta a vezérigazgató megnevezést. Részese és irányítója volt a felszíni geofizika és vállalata fejlődésének, mely az analóg technológiától átvezetett a digitális korszakba. Magas színvonalú szakmai munkája mellett 1962-től évtizedeken át vállalt feladatot a Magyar Geofizikusok Egyesületében, 1978 és 1990 között az egyesület elnöke volt. Nemzetközi tevékenysége és elismertsége kapcsán bekerült az Európai Gyakorlati Geofizikusok Elnökségébe is ( ) ben mérnökközgazdász diplomát szerzett, majd ezt követően a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Kar végzős geofizikus hallgatóinak harminc éven át oktatta a geofizikai kutatások gazdaságtanát. Az oktatási tevékenysége elismeréseként címzetes egyetemi docens fokozatot ért el től volt tagja az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságnak, ahol 1985-től 1993-ig a Bizottság elnökhelyettesévé választották. Molnár Károly elkötelezettsége közismert volt mind a szakma, mind a munkavállalók irányába. Társadalmi elnöke volt az OKGT Trösztbizottság Geofizikai Kutató Vállalat Szakszervezeti Bizottságának, több cikluson át tagja volt a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Központi Vezetőségének a szakma és a munkavállalók képviseletében. Nyugdíjba vonulását követően a MOL Gondoskodás Alapítvány első elnöke volt. Emlékét kegyelettel megőrizzük! Igazgató Úr, nyugodjál békében! EMLÉKEZÜNK WITTICH TAMÁSRA, a szakszervezeti mozgalom kiemelkedő személyiségére, aki életének 64. évében április 21- én váratlanul elhunyt. Wittich Tamás 1996-tól tíz éven át töltött be vezetői tisztséget az MSZOSZ-nél, melynek előbb alelnöke, azután elnöke volt 2006-ig, majd a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója volt 2010-ig. Információk innen-onnan 39. Horgász öttusa Tihanyban A MOL Nyrt., a MOL Nyrt. Üzemi Tanács és a MOL Bányász Szakszervezet közös rendezésében kerül lebonyolításra a 39. MOL Horgász Kupa nemzetközi csapat és egyéni verseny, amelyre június 8-9-én kerül sor Tihanyban, a belső tónál. - Első alkalommal rendezzük meg a hagyományos versenyt a Balatonnál, nevezetesen Tihanyban, ahol a lefolytatott helyszíni tárgyalások során kedvező feltételek és lehetőségek várják a népes versenyzőgárdát említette Juhász Attila (képünkön), a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke, a kupabizottság titkára, majd így folytatta: - A hagyományos horgász öttusán várhatóan mintegy 30 csapat szereplésére számítunk, köztük itt lesznek a horvát, a szlovén, a szlovák, a román és szerb iparági horgásztársak, akikkel évtizedek óta gyümölcsöző együttműködést valósítunk meg. A tihanyi versenyprogram június 8-án a 11 órakor kezdődő ünnepélyes megnyitóval kezdődik. A csapatvezetők technikai értekezletét 13 órakor tartják, majd a technikaiügyességi versenyszámok délután 2 órakor kezdődnek, amikor a csapatok 1-1 versenyzője szellemi totó-ban, barkácsolásban, célbadobásban (szárazon és vízen) és halászléfőzésben küzd az élcsoportos helyekért. Az éjszakai halfogási csapatverseny (4-4 fővel) 18 órakor kezdődik és másnap reggel 8 óráig tart. Június 9-én, a mérlegelést követően 10,30 órakor tartják az ünnepélyes eredményhirdetést, melynek során az összesített pontversenyben győztes csapat 1 évre elnyeri a díszes vándorserleget, a legjobb csapat és egyéni helyezést elérek számos tiszteletdíjban részesülnek. /balogh/ NAPTÁR JÚNIUS Hírcsatorna 5 = Környezetvédelmi világnap 8 = Medárd napja 13 = Páduai Szent Antal napja 15 = A híd ünnepe 16 = Apák napja 21 = A csillagászati nyár kezdete 23 = Olimpiai nap 29 = Péter, Pál napja BOK program Május 30 = Kurucz István: Indulatok nélkül a répcelaki robbanásról. Június 27 = Dr. Héjjas István: Energiapolitika és környezetvédelem. Helyszín: Budapest, ELGI Székház, Columbus utca Kezdési idők: 16 óra. Minden érdeklődőt szeretettel vár a BOK vezetősége!

16 16 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP május Gázüzletág: megállapodás Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt március 28-án aláírta az E.ON gázüzletág (E.ON Földgáz Storage Zrt., Trade Zrt.) megvásárlásáról szóló megállapodást. A cég közgyűlése a szerződés előtt jóváhagyta a dokumentumot, melynek alapján a vételár mintegy 870 millió euró. A tranzakció a hatósági jóváhagyásokat követően zárulhat. A végleges ár a záráskori gázkészlet alapján alakul ki. Az előzetes tervek szerint a visszavásárolt gázüzletág (emlékeztetőül: április 1-jén értékesítette a MOL Nyrt. az üzletágat, a vevő: E.ON Ruhrgáz) szeptember 1-től kezdi meg működését az MVM Zrt. szervezeti, gazdasági rendszerében. /b/ Szülészeten: - Asszonyom, beengedhetem az apukát? - Isten ments! Mindjárt itt a férjem! *** Az idei nyárra egy igazi nyaralást terveztem, de a feleségem is elkísért. Amikor a főnököm megkérdezte, hogy ő a hülye, vagy én, azt feleltem: köztudott, hogy ő nem alkalmaz hülyéket. Amikor egy gyanús SMS-t találtam a feleségem telefonján, egy pillanatig azt hittem, egy másik férfival van viszonya. De szerencsére hamar kiderült, hogy nem, ez még ugyanaz a pasas. *** - Te hiszel a kísértetekben? - Á, azok nem léteznek! - Hogy lehetsz ilyen biztos a dologban? - Az anyósom két éve halt meg. Ha lenne rá mód, hogy engem kísértsen, már biztos megtalálta volna! *** Két paraszt találkozik. Azt mondja az egyik: - Képzeld, a múltkor a tenyészbikám impotens lett, de az állatorvos felírt valamit, amitől aztán helyrejött. Egy hét múlva megint találkoznak. - Komám, képzeld, most meg az én bikám gyengélkedik. Nem tudod, hogy hívják azt a gyógyszert? - Nem tudom, de csokoládéíze van. *** - Anyu, anyu! Egy törpe cukrász fog a városba jönni! - Na ne viccelj! - Pedig bemondta a rádió: Itt-ott előfordulhat a talaj menti fagyis. Lapzárta: június 5. MOL BÁ NYÁSZ HÍRLAP A MOL Bá nyász Szak szervezet érdekképviseleti lapja Megjelenik havonta. Felelõs kiadó: Biri László Szerkeszti a MOL Bányász Szerkesztõ Bizottsága: Balogh Antal (fõszerkesztõ), Telefon: (06 20) ; (06 20) ; (93) Szalai Géza (vezetõ tudósító), Telefon: (06 20) ; Juhász Attila, Kalász Sándor, Lukácsi István, Murin János, Világi Rudolf Szerkesztõbizottság címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Telefon: (06-1) , ola jos : 21850, Fax: (06 1) , ola jos 20798, Szerkesztõségi Nyomdai elõkészítés: Forest Green Bt. Te le fon: (30) ; Nyomtatás: Ti sza Nyom da Kft. Szol nok A lap ingyenes, melynek költségeit a MOL Bányász Szakszervezet finanszírozza Köszönjük megtisztelő figyelmét. Kérjük, legyen olvasója és aktív közreműködője következő számunknak is.

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 147. szám, 2012. október Ülésezett a bányász-elnökség Szövetségiszervezeti élet Taglétszámi

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 165. szám, VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. március 29. BUDAPESTEN A küldöttértekezlet tisztségviselői

Részletesebben

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, 2013. június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász

Részletesebben

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 171. szám, 2014. október Együttes ülésről jelentjük Az együttes ülés résztvevői, balról jobbra.

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 152 53. szám, 2013. március április Hat Bányász ÜT tag az új testületben ÜT választás 2013.

Részletesebben

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége!

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége! 14. évfolyam, 161. szám, 2013. december ellemes arácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MH Szerkesztősége! 2014! 2 arácsonyi arácsonyi gondolatok

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

Katona Dezső felvétele

Katona Dezső felvétele A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 12. évfolyam. 130. szám, 2011. május MOL ÜT ülésekről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Katona Dezső

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 146. szám, 2012. szeptember Országos központi ünnepség, Eger A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 120-121.szám, 2010. július-augusztus Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn Balról jobbra: Vitéz Ferenc, Milánkovich

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

El a kezekkel az Atomerõmûtõl!

El a kezekkel az Atomerõmûtõl! www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS-JÚNIUS Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM El a kezekkel az Atomerõmûtõl! Tiltakozó aláírásgyûjtés

Részletesebben

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL Bányász 16. évfolyam 176. szám, 2015. március MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK ALÁÍRTUK

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

Szakszervezeti majális 2014, Városliget

Szakszervezeti majális 2014, Városliget 101. évfolyam 2. szám Bu da pest, 2014. május 90 forint Szakszervezeti majális 2014, Városliget Európai Uniós tagságunk tíz éve, s a Budapesti Nyilatkozat Többezres tömeg indult el május elsején tíz órakor

Részletesebben

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai

Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók. Szakszervezeti Szövetsége. IX. Kongresszusának dokumentumai Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége IX. Kongresszusának dokumentumai Budapest, 2014. március 26. Tisztelt Küldöttársak! Kedves Barátaim! Tőlem megszokott módon és szóhasználattal,

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

Bérmegállapodás az MVM Csoportban

Bérmegállapodás az MVM Csoportban CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Új szakszervezet alakult A FIMUSZ és a VIKSZ szakszervezetek összeolvadásával megalakult az MVM Dolgozóinak

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Az érdekv sosem volv

Az érdekv sosem volv www.vd.hu A Vértesi Erõmû végelszámolása lassítva Erõsödik a tiltakozó hullám az erõmû gyors végelszámolása ellen. *** A Vértesi Erõmû Zrt. közgyûlése felkérte a Vértesi Erõmû Zrt. Igazgatóságát, hogy

Részletesebben

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket?

A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2013. MÁJUS - JÚNIUS 19. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM A rezsicsökkentés elviszi a bérünket? féléves kitekintés az ágazatban Gál Rezsõ Nagy

Részletesebben

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT

TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2011. JANUÁR. 16. ÉVF. 1. SZÁM TÁMOGASSA ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL A PRIMA PRIMISSIMA ALAPÍTVÁNYT A közhasznú szervezetként mûködô Prima

Részletesebben

www.vd.hu Magyarországra figyel a világ

www.vd.hu Magyarországra figyel a világ CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Magyarországra figyel a világ Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) felhívására 2011. április

Részletesebben

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Országos Értekezlet 2010. november 18-19. Hajdúszoboszló, Béke Hotel A programból: A megnyitó után az

Részletesebben

Postás. Dolgozó. Boldog, békés karácsonyi ünnepeket! A Postás Szakszervezetért 2013 kitüntetettjei. Történelmi szakszervezeti egyesülés

Postás. Dolgozó. Boldog, békés karácsonyi ünnepeket! A Postás Szakszervezetért 2013 kitüntetettjei. Történelmi szakszervezeti egyesülés 2013., 5. szám Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja A Postás Szakszervezetért 2013 kitüntetettjei 2. o. Történelmi szakszervezeti egyesülés 6. o. Számvetés a teljesség igénye nélkül

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

MI MSZOSZ INFÓ. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám

MI MSZOSZ INFÓ. A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám MI MSZOSZ INFÓ A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE LAPJA 2008 január 222. szám Tisztelt Olvasó! Haladni kell a korral: az új esztendõben megújult lapunk is. Az MSZOSZ INFÓ, a MI, nem csak adni

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben