A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette: Somodi András 2010.

2 A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A Nyugat Balkán országok történelme... 8 Szlovénia... 9 Horvátország Bosznia Hercegovina Albánia Szerbia Montenegró A gazdasági fejlődés Szlovénia gazdasági fejlődése Szlovénia és az euró Szlovénia külkereskedelme Szlovénia gazdasági fejlődése az elmúlt 5 éves időszakban Hazánk gazdasági kapcsolata Szlovéniával Horvátország gazdasága Horvátország és az EU gazdasági kapcsolata A horvát gazdasági mutatók alakulása az elmúlt években A horvát gazdaságpolitika az elmúlt években A horvát külkereskedelem jellegzetességei Magyar horvát kapcsolatok Szerbia gazdasága A szerb gazdaság helyzete az elmúlt öt évben az EU szemszögéből Az elmúlt öt év privatizációi Szerbiában Albánia gazdasága Az albán gazdaság nehézségei

3 Az albán piramisjáték Magyar albán kapcsolatok Bosznia Hercegovina gazdasága Külkereskedelmi mérleg Bosznia Hercegovina nemzetközi kapcsolatai Montenegró gazdasága Montenegró költségvetése Montenegró adósságállománya A gazdasági növekedés A munkaerő piac A külkereskedelmi mérleg Koszovó függetlensége Horvátország és Szerbia útja az EU felé Horvátország csatlakozási lépései Szerbia és az EU kapcsolata A gazdasági válság hatásai a Nyugat Balkánra Válság a Nyugat Balkánon Válság Szlovéniában Válság Horvátországban A válság hatása Szerbiában Összefoglalás, kilátások a jövőre Források: Ábrajegyzék Táblajegyzék

4 Bevezetés Mielőtt a téma tárgyalásába kezdenék, célszerű meghatározni azt a földrajzi, társadalmi-gazdasági egységet amely a dolgozatban tárgyalásra kerül. A Nyugat- Balkánt mint térkategóriát egyértelműen meghatározni nem egyszerű feladat, de nagyjából elfogadott nézet, hogy ide tartoznak Szlovénia kivételével az egykori Jugoszlávia utódállamai, valamint Albánia. Én azonban Szlovéniát is a térséghez fogom venni, a kulturális kapcsolatok, és egyéb gazdasági érdekek összefonódása miatt. Horvátország hovatartozása földrajzilag nem, inkább politikailag kérdéses, mivel a Horvát vezetés annak ellenére, hogy gazdasága mélyen a térségbe ágyazódott, nem kíván balkáni államként szerepelni a köztudatban. Klasszikus Nyugat Balkán államok Szerbia, Montenegró, Koszovó, Albánia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina. A dolgozatban ezen országok gazdasági fejlődését, teljesítményét, a háttérben meghúzódó okokat, lehetőségeket, valamint a ben kibontakozó gazdasági válság térségre gyakorolt hatásait kísérlem meg feltárni. A délszláv háborúk időszakával kezdődően több olyan nemzetközi szervezet is létrejött, melyek célja a térség stabilitásának megteremtése. A Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés, a SECI (Southeast European Cooperative Initiative) létrejöttét az USA és az Európai Unió kezdeményezte. A SAP (Stabilization and Association Process) már az EU tagság megalapozására helyezte a hangsúlyt. Később a SAP nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, WEU, SECI) támogatásával Délkelet-európai Stabilitási Paktummá (Stability Pact for South-Eastern Europe) bővült. E szervezeteknek részben Szlovénia is tagja, ez is indokolja a térség egyéb országaival együtt említeni.(forrás: Katona) Szlovéniával kapcsolatban megfigyelhető a még Horvátországénál is jelentősebb stratégiai fekvés. Szlovénia gyakorlatilag az összekötő kapocs Közép- és Nyugat- 4

5 Európa és a Balkán között, ezért szerepe kiemelkedően fontos a Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődésében. Ugyanez okozza azt is, hogy Szlovénia és a Nyugat-Balkán között kölcsönös érdek kapcsolatok húzódnak meg annak érdekében, hogy minél előbb követhessék a keleti társaikat (Bulgária, Románia) az EU csatlakozással. Horvátország esetében ez már 2012-től sem elképzelhetetlen, Szerbia, vagy a délebbi országoknál a helyzet nehezebbnek bizonyulhat. A Balkán-félsziget az elmúlt évtizedekben Európa egyik legkaotikusabb térségének számított, és a mai napig nem teljesen rendezettek a viszonyok. A térség meghatározó történései közé vehetjük kétség kívül a boszniai háborúkat, melyek a Balkán országokat szétzilálták, a korszak legkegyetlenebb, és embertelenebb vérengzéseibe torkolltak, az itt élő nemzetek gazdaságait jelentősen visszavetették. Az 1991-ben indult háború 1995-ben ért véget, de ezután is kiújultak a konfliktusok, ami egy NATO beavatkozáshoz is vezetett, és mindezek következménye az, hogy a mai napig állomásoznak NATO csapatok Koszovó területén. A Balkán, földrajzi fekvéséből adódóan, már a korai középkori történelem során is ütközőpontnak számított az akkori nagyhatalmak terjeszkedési elképzeléseiben, az évszázadokon át tartó próbálkozás a muzulmán világ részéről, hogy a keresztény Európát meghódítsák, itt fejtette ki hatását a legintenzívebben. Ennek, és más hasonló nemzetiségi konfliktusnak köszönhetően a térség gazdasága soha nem érte el azt a fejlettségi szintet az iparosodás időszaka alatt, mint az például a földrajzi fekvés gazdasági - kereskedelmi potenciális előnyeiből, nyersanyag, illetve termőföld ellátottságból következhetett volna. Ennek természetesen hatása volt a társadalmi berendezkedés kialakulására és sok egyéb jellegzetesség megjelenésére, amit ma szokás balkáni jelzővel illetni. Hazánk szempontjából természetesen kiemelkedő fontossággal bír a tárgyalt régió. Mindig is Magyarország jelentette az egyik érintkezési pontot a Balkán térség, és Európa nyugati, fejlettebb országai között, ahová hozzánk hasonlóan a 5

6 Balkán országok is próbáltak felzárkózni történelmük során. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy amíg szinte egész Európára jellemzőnek mondható egy nagyjából állandó átmenet nyugatról keleti irányba gazdasági, kulturális fejlettség tekintetében, addig a Balkán térségben ez a rend részben felborulni látszik. Ugyan az általam ebben a dolgozatban tárgyalt nyugati rész magában foglal olyan országokat, amelyek a nyugat- kelet különbséget a klasszikus értelemben igazolnák, például Horvátország az egyik legfejlettebb Balkán ország, mégis nem mondható ki egyértelműen ez a nyugat kelet tagolódás, hiszen például Bulgária már 2007 óta az Európai Unió tagja, míg Albánia, Szerbia egyelőre csak a nagyon távoli jövőben tervezhet csatlakozást. Sőt, a legszemléletesebb bukása a nyugatkelet típusú fejlettség elméletének az, hogy az Európai Uniónak egy nyugatbalkáni ország sem tagja, míg Bulgária, Románia tagságával az egész Kelet- Balkán csatlakozott az Unióhoz, ami mindenképpen üzenetet hordoz az említett országok fejlettségéről. Míg tehát Magyarország tagja az Uniónak, addig Szerbia, és Horvátország nem, ami azt jelenti, hogy a schengeni határokon keresztül érintkezünk ezekkel az országokkal. Így mi jelentjük a közvetlen kapcsolatot, ami gazdasági és kereskedelmi szempontból kulcsfontosságú. Magyarország számára e balkáni országok azért is fontosak, mert a határon túl élő magyar kisebbségek sorsa függ attól, hogy hogyan alakul többek között Szerbia gazdasági helyzete. A Nyugat-Balkán országok egyik meghatározó földrajzi tulajdonsága, hogy érintkeznek az Adriai-tengerrel. Ennek hatása két fő szempontból fontos. Elsősorban azért, mert a kereskedelmi útvonalak áthaladnak ezen országokon, hogy elérjék a kulcsfontosságú kikötőket, mint például a horvát Fiumét. Egyértelmű, hogy e tekintetben az említett országok közül leginkább Horvátország képes profitálni földrajzi fekvéséből, például Albánia, vagy Montenegró kevésbé, hiszen ezek az országok már kívül esnek az európai tranzit útvonalakon. A másik hatása a tenger közelségének a turizmusban figyelhető meg. A turizmusban is a horvátok állnak a legelőrébb a tárgyalt térségben. Magyarország felől minden idényben komoly turisztikai forgalom figyelhető meg, de német, és balkáni országok felőli turizmus is jelen van. A turizmus ilyen 6

7 mértékű megjelenése természetesen befolyásolhatná a nyugati országok fejlődését a keletiekkel szemben, de ez sem figyelhető meg egyértelműen, hiszen Horvátországhoz képest Szerbia, vagy éppen Albánia meglehetősen le van maradva turisztikai eredményben. A gazdasági, társadalmi hatása viszont világos. Az, hogy sok környező ország tengeri hajózási lehetőséghez vezető legrövidebb tranzit útja Horvátországon keresztül vezet, (például Magyarország, Szerbia, Szlovákia) eredményezte azt is, hogy az utóbbi évtizedben Horvátország infrastrukturálisan is kiemelkedő fejlődést mutatott be viszonyítva más Nyugat- Balkán országokhoz, figyelembe véve például az autópálya hálózatot. Ennek hatása a gazdasági fejlődésre természetesen nem elhanyagolható. A Balkán ezen térségére az elmúlt években politikailag kétség kívül az egyik legjelentősebb hatást Koszovó függetlenségének kikiáltása gyakorolta. Ez okból természetesen ezt az eseményt is megemlítem, illetve elemezem dolgozatomban. Koszovó 2008-ban kikiáltott függetlensége a régió gazdasági viszonyait, és kereskedelmi kapcsolatait is érinti, ugyanakkor a világpolitikában is lényeges, központi kérdéssé vált. A nemzeti önrendelkezés ilyen nyílt, és sikeres megjelenése ugyanis páratlannak mondható a modern történelemben. Ez azonban aggályokat keltett azon országokban, amelyek bármilyen módon érintettek lehetnének ahhoz hasonló elszakadási törekvésekben, amelyek a koszovói albánok részéről jelentkezett Szerbiával szemben. Szerbia, Oroszország, Románia, Szlovákia, Spanyolország például már az események kezdetétől kijelentették, hogy nem ismerik el Koszovó függetlenségét, így az Európai Unió is két részre szakadt az ügyben. Koszovó helyzetének alakulása, kapcsolatai a környező balkáni országokkal kulcsfontosságú lehet a gazdasági helyzetet tekintve is, ezért tárgyalására külön fejezetet szánok ban nem csak Koszovó függetlenné válása számított az egész világpolitika figyelmét felkeltő eseménynek, egy sokkal sajnálatosabb, és jobban elhúzódó folyamat is kezdetét vette ebben az évben. Elkezdődött ugyanis egy az ig tartó nagy gazdasági világválságot is felülmúló globális recesszió, amely szintén, úgy mint elődje, az egész világ gazdasági fejlődését a padlóra küldte. 7

8 Ugyan a válság az Egyesült Államokból indult azzal, hogy a másodlagos jelzáloghitel piacának összeomlása hatalmas veszteségeket okozott nagy fontosságú pénzintézeteknél, a probléma jellegéből adódóan, a hitelezési és bizalmi válság továbbgyűrűzése miatt, rövid idő alatt az egész világgazdaságra kiterjedt. Ez alól természetesen nem volt kivétel a Nyugat-Balkán sem, a maga nem túl stabil lábakon álló, sebezhető gazdaságaival. Mindez a gazdasági fejlődést jelentősen visszavetette, párhuzamosan az egész Unióban tapasztalható visszaeséssel. A recesszió hatásait, és a térségben okozott változásokat részletesebben megpróbálom bemutatni dolgozatomban, melyben tehát e törékeny társadalmi, nemzetiségi berendezkedésű régió elmúlt öt évben történt gazdasági fejlődéséről szeretnék átfogó képet nyújtani. A jelenleg is tartó gazdasági válság hatása Görögországban napjainkban is komoly problémákat okoz. A kormány megszorító intézkedéseire a szakszervezetek heves tiltakozással válaszolnak. A görög helyzet miatt is fontos az, hogy a globális válság Balkánra gyakorolt hatásait megérthessük, és ebből a szempontból is aktuálisnak tekinthető az általam tárgyalt téma. (Forrás: Katona Péter: A Nyugat-Balkán politikai földrajzi jelene és jövője) A Nyugat-Balkán országok történelme Ahhoz, hogy megértsük egy régió gazdasági fejlődésének mozgatórugóit, szükséges átlátni az adott országok kultúráját, tradícióit, politikai hátterét. Ebből kiindulva fontosnak tartom, hogy mielőtt a konkrét gazdasági folyamatok tárgyalásába fogok, egy rövid áttekintést tegyek az érintett országok történelméről. Alább minden tárgyalt ország történelmét röviden összefoglalom, hogy legyen egy kép arról, hogy az egyébként igen változatos, összetett politika múlttal rendelkező térség hogyan érte el mai állapotát. 8

9 Szlovénia Az alábbiakban Szlovénia bemutatásához kapcsolódóan röviden összefoglalom az ország történelmének fontosabb fordulópontjait, eseményeit. A mai szlovének ősei a 6. században telepedtek le többek között azon a területen, ahol ma Szlovénia található. Az Alpok keleti vonulataitól azonban többfelé elszórva, még a Dunántúlon is éltek, 300 évvel a magyarok érkezése előtt. A 8. századig az egész ábra: Szlovénia térképe Balkánt beterítő szláv törzsszövetséghez tartoztak. Először önálló államot Karintiában hoztak létre a keleti Alpok vidékén élő törzsek. A következő századokban különböző hercegségek, illetve Nagy Károly uralma alá tartozott a terület, ami végül a Német-Római birodalom része lett a 10. századtól. A 14. századtól tartozott a térség a Habsburg birodalomhoz, egészen 1918-ig, amikor Szlovénia Jugoszlávia része lett. A szlovén államiság alapjait az teremtette meg, amikor felvették a harcot a II. Világháború alatt a fasiszta megszállás ellen. A Világháború utáni Jugoszláv rendszerben egészen 1990-ig nem volt mozgástere autonóm szlovén törekvéseknek. Ebben az évben azonban szabad választásokat írtak ki, a következő évben pedig kihirdették függetlenségüket a szlovén-szerb háború következményeként. (Forrás: Bács) Ez után Szlovénia a balkáni államok közül a leggyorsabb, és stabilabb fejlődést mutatta be. Betudható ez annak is, hogy földrajzilag, és kulturálisan jobban be van ágyazva Nyugat-Európába, mint a többi balkáni ország, segítette őket azonban kis létszámú két millió körüli lakosságuk jobb alkalmazkodó képessége is. A fejlődésnek és a stabil államháztartásnak, pénzpolitikának köszönhetően 2004-ben az EU-hoz, 2007-ben pedig, az új csatlakozók között elsőként az euró zónához is csatlakoztak, minden értelemben gazdasági példát mutatva keleti társaiknak. Az euró bevezetését követően a gazdaság gyors növekedésnek indult, melynek fő oka az volt, hogy belekezdtek azokba a beruházásokba, melyeket az euró bevezetése 9

10 miatt elhalasztottak ban azonban ezt a gyors növekedést a világra szóló gazdasági válság megakasztotta. (Forrás: (Forrás:Bács Gyula: Jugoszlávia (Panoráma útikönyvek, Athenaeum Nyomda, Bp ) Horvátország Horvátország területére először szláv törzsek a 6-7. században érkeztek. A két külön fejedelemség Szlavónia, illetve Tengermelléki Horvátország, két részre tagolta a térséget. Ez utóbbi inkább velencei befolyás alatt állt. Az ország Tomislav, illetve Kresimir királyok alatt a kereszténység felé közeledett, majd az 1100-as évektől Magyarország részévé vált. Először I. László hódította meg Szlavóniát, Könyves Kálmánt pedig horvát királlyá koronázták 1102-ben. Ettől fogva 2. ábra: Horvátország térképe a két ország ún. reálunióban állt egymással egészen az első világháború végéig, amely közös had- és külpolitikát jelentett (Isztranauta). Ez alatt az időszak alatt a magyar királyok és a nagyhatalomnak számító Velence folyamatos harcot vívott a gazdag dalmát városok feletti fennhatóságért. A török terjeszkedés szintén évszázados háborúskodást hozott a horvátoknak. Az első világháború után Szerb- Horvát-Szlovén Királyság néven jött létre az első Jugoszláv államalakulat. Valódi függetlenséget Horvátország 1991 után ért el, mikor a függetlenség kikiáltása után kitört háború befejeződött (1995-ben), végleges szuverenitást pedig nagyjából 1998-ban ért el a teljes mai területén. A háborúskodás által okozott károk egyes becslések szerint elérték a 20 milliárd USD-t is. Ezen kívül 1991-ben kezdődött az országban egy komoly gazdasági 10

11 visszaesés is. Ebből a sokkból Horvátország csak a 2000-es évekre kezdett kilábalni. Jelenleg az EU bővítés egyik legnagyobb esélyesének számít a régióból, figyelembe véve, hogy a horvátoké a legerősebb gazdaság a pályázók közül a balkánon, területileg is a legközelebb áll az eddig már csatlakozott országokhoz. Turizmusa a tengerparti dalmáciai sávban igen erős, legfontosabb külkereskedelmi partnerei is EU tagállamok, főként Szlovénia, Németország, Olaszország. (Forrás: Bosznia-Hercegovina A többi nyugat-balkáni országhoz hasonlóan Bosznia területén is Illír törzsek laktak az ókorban. Szintén a 7. században, a mai Ukrajna felől érkező szlávok hódították meg ezután a térséget, és telepedtek le. A korai középkorban Bosznia erős magyar befolyás alatt áll, első államuk 1154-ben jön létre. A 15. században a török terjeszkedés hatására a bosnyák állam szétesik. 3. ábra: Bosznia Hercegovina térképe A török hódoltság nagyon komoly befolyással volt Bosznia történelmének alakulására. Már a 15. századtól teljesen a török uralom alá tartozott, viszont valamilyen szinten megtarthatta területi integritását, vallását. A népességben elkezdtek egyre nagyobb arányúvá válni a mohamedán közösségek. Bosznia a török birodalom szerves részévé vált. A törökök bukását követően a 19. században került a terület igazgatása az Osztrák-Magyar Monarchia alá. Az osztrák-magyar uralom elképzelése az volt, 11

12 hogy párhuzamosan élnének a térségben a muszlimok a szlávokkal, ezt azonban a felerősödő nacionalista eszmék meggátolták, melyek az első világháború kitörésében tetőztek. Az első világháború után Bosznia a Szerb-Horvát-Szlovén királyság (később Jugoszlávia) részévé vált. Itt nem ismerték el a bosnyákokat különálló nemzetnek. Bosznia-Hercegovinát a második világháború alatt november 25-én Jajcéban alapították. Bosznia pedig a hat jugoszláv tagköztársaság egyike lett. Innentől kezdve Tito 1980-as haláláig viszonylagos nyugalom jellemezte a boszniai viszonyokat. Ekkor azonban erősödni kezdett a nacionalizmus a térségben, amely végül 1992-ben a függetlenség megszavazásához vezetett. A függetlenség kikiáltására a Bosznia területén élő szerb közösségek szintén saját önálló államuk megalkotásával válaszoltak, ezt azonban csak Szerbia támogatta. Kitört a polgárháború Szerbia, Horvátország, és Bosznia között amely több százezer halálos áldozatot, millió fölötti számú menekültet eredményezett. Teljesen még a mai napig nem volt képes az ország újjáépülni, de hála a nemzetközi békefenntartó erőknek, a nyugalom már állandónak mondható. (Forrás: Albánia A Nyugat-Balkán népek közül talán az albánok eredete a legvitatottabb a történelemkutatók között. Kevés az egyértelmű bizonyíték arra vonatkozólag, hogy pontosan mely ókori nép leszármazottai, és hogyan telepedtek le a mai Albánia területén. A három fő elképzelés az Illír a Thrák, illetve a Dák származást valószínűsíti, ezek közül azonban a legelfogadottabb az, hogy az Illírektől származnak (Forrás: Albania: A Brief History, Craig Maguire, University of Florida). A 8. században erős rivalizálás alakult ki a római, illetve bizánci nagyhatalom között a területen. Maga az albán nép a 11. századra jelent meg, folyamatos viszályok, és háborúk között, melyek részben belviszályokat, részben az érkező 12

13 hódító népekkel történő harcokat jelentettek. A török terjeszkedés alatt ugyan nem került az ország a törökök uralma alá, de folyamatosan függtek az Oszmán Birodalomtól. A török uralom kora erre az országra is nagy hatást tett, az ország déli részén erős iszlamizálódás figyelhető meg, míg a hegyvidéken ebben az időben többé kevésbé fennmaradt a katolikus hit. (Forrás: Csaplár Krisztián: Az albán nemzetállam megteremtésének első kísérlete. Világtörténet (1999) 3 33) A 19. századtól jelent meg az albán nemzeti mozgalom, a Prizreni Liga által. Ebben az időszakban is szinte folyamatos belharcok, háborúk, határváltozások jellemezték az országot ben kiáltották ki Albánia függetlenségét. Az első világháború alatt kaotikus helyzetben, gyakorlatilag nem is létezett az ország, csak a világháború után sikerült az 1913-as határokat visszaszerezni. A második világháborúban a német és olasz erők ellen harcoltak, a háborút követően Enver Hoxha diktatúrája következett, mely időszak alatt Tito Jugoszláviája, illetve a sztálini Szovjetunió lett a főbb szövetséges. A 60-as évekre Albánia azonban elfordult a KGST-től, és inkább Kína irányában próbált ápolni kapcsolatait. A 70-es évekre azonban Kínával is megromlottak kapcsolataik, és egészen Hoxha haláláig az elszigetelődés jellemezte az ország politikáját. Az 1990-es évektől kialakult a többpártrendszer, maradtak azonban a kommunisták hatalmon, később a demokraták, és a szocialisták váltották egymást, a 90-es évek közepén az olaszoknak kellett megakadályozni egy polgárháború kitörését, amelyet befektetési alapok csődje okozott kis híján. Jelenleg a demokraták irányítják az országot, április 1-jén csatlakozott Albánia a NATO-hoz. (Forrás: 13

14 Szerbia A szerbek szintén a 7. században érkeztek a mai Szerbia területére. Kezdetben Bizánchoz tartozott a térség, a 13. században lett csak független. A rigómezei csata után török fennhatóság alá került, bár ez véglegesen csak a 15. században következett be. A szerb történelemben is nagy jelentőségű a középkori török befolyás tehát. A török megszállás ideje alatt volt jellemző, hogy a szerbek északabbra, Magyarországra vándoroltak, erre az időre tehető a 4. ábra: Szerbia térképe Délvidéken egyre több szerb letelepedése. Mai területét a Vajdaságot kivéve Szerbia az első Balkán háború során szerezte meg 1913-ban. Az első világháborút Szerbia a győztes oldalon zárja, és a Délvidéket is elcsatolják a trianoni békeszerződés értelmében, így jött létre először a Szerb-Horvát-Szlovén királyság, majd Jugoszlávia 1929-ben. A második világháború alatt Szerbia területén sajnálatos módon nagyon sok vérengzés, népirtás történt. A világháború után Jugoszlávia fokozatosan szakított a szocialista kapcsolatokkal, az államot 1961-től Tito vezette. Jugoszlávia csak 1992-ben bomlott fel, a délszláv háború alatt, annak következtében. Az 1999-es Szerbia elleni NATO légicsapások vetettek véget Milosevic hatalmának ban Szerbia és Montenegró néven jött létre egy államalakulat, amely a 2006-os montenegrói népszavazást követően, melyben a montenegróiak megszavazták, hogy függetlenedni kívánnak Szerbiától, két részre szakadt. Az államszövetkezet jogutódja Szerbia Köztársaság lett februárjában pedig Koszovó vált ki Szerbiából, és vált független állammá, melyet, mint azt a bevezetésben már megemlítettem, bizonyos hatalmak elismernek, bizonyos hatalmak azonban nem, azonban a többség kétség kívül Koszovó önállósága mellett áll ki, így Szerbia 2008 óta létezik a jelenlegi határai között. (Forrás: 14

15 Montenegró Montenegró területén az I.e. 3. században telepedtek le, és hoztak létre önálló államot. Az ókor során azonban a Rómaiak tartották fennhatóságuk alatt a területet. A szláv bevándorlás a 6. században kezdődött meg, később ezek a közösségek saját államot hoztak létre, nagyjából a 10. században, melyet Dukljának neveztek el. Montenegró néven a 13. századtól említik az országot. Duklját először a Bizánci Császárság hajtotta uralma alá, 5. ábra: Montenegró térképe majd később, a 12. századtól az ország területének jelentős hányada a szerb államhoz tartozott. A 15. századtól a többi környező országhoz hasonlóan a török hódoltság időszaka következett Montenegró történelmében is, ez az időszak pedig ugyan úgy mint az egész Balkánra, Montenegró társadalmára, és kultúrájára is komoly formáló erőként hatott. Az Oszmán Birodalom bukásáig nem is vált függetlenné ez az állam sem. Az 1878-as Berlini Kongresszuson nyilvánították Montenegrót függetlenné. Ez a változás területi növekedést is hozott az országnak és 1918 között az Osztrák Magyar Monarchia, 18 után a szerb csapatok szállták meg a területet. Ettől az évtől Montenegró a Szerb-Horvát-Szlovén királyság része. A második világháború alatt az ország olasz megszállás alá került, majd a háború végeztével Tito Jugoszláviájának része lett. Jugoszlávia megszűnése után, mint azt már Szerbiánál említettem, 2003-ig Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, majd 2003-tól a Szerbia és Montenegró Államközössége nevű államszövetségben létezett tovább az ország ban azonban, a montenegrói lakosság éppen megszavazta egy népszavazáson, hogy függetlenedjenek ettől az államszövetségtől, így 2006 óta létezik független államként. (Forrás: 15

16 A gazdasági fejlődés Miután nagyjából e rövid összefoglalással sikerült képet kapni arról, hogy milyen történelmi korszakok és változások jellemezték a Nugyat-Balkán térségét, és hogyan alakult ki az a politikai helyzet, amely most jellemző a régióra, rátérek a gazdaság konkrét elemzésére, hangsúlyt helyezve a tárgyidőszakra, azonban nem kizárólag azt az időszakot említve. Nem lehet ugyanis gazdasági folyamatokat értelmezni teljesen lehatárolt időszakokban, hiszen a 2005-ös állapotokra hatottak az előző évek történései, csak hogy egy példát említsek. A dolgozat címéből kiindulva azonban a ig terjedő időszak eredményeit fogom lényegesnek tekinteni. Itt hívom fel továbbá a tisztelt olvasó figyelmét arra, hogy a dolgozatban szereplő adatokra vonatkozó érvényességet március 31-es dátummal lezárom. Szlovénia gazdasági fejlődése Szlovénia az európai kontinens - és 2004 óta az Európai Unió - legkisebb országai közé tartozik. Kétmilliós népessége miatt könnyen alkalmazkodó, ugyanakkor erősen külkereskedelem függő országról beszélünk. Alkalmazkodóképességét mi sem bizonyítja jobban, mint a rekord sebességű euró bevezetés. Szlovénia és az euró A 2004-es csatlakozástól számítva mindössze három évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az újonnan belépett Szlovénia áttérhessen az euró használatára. Ez az idő jóval kevesebb annál, mint amire szüksége lesz bármely más Szlovéniával együtt csatlakozó országnak a maastrichti kritériumoknak való megfeleléshez. Az euró január 1-es bevezetését követően fél évig, júniusig kellett a szlovén üzleteknek a régi toláros, és az eurós árakat egyidejűleg feltüntetni. Ezalatt 16

17 ellenőrök ügyeltek arra, hogy az átváltás a megszabott 239,640 árfolyamnak megfeleljen. Június után már csak az eurós árak léteztek az országban. Az átmenetet az is megkönnyítette, hogy a szlovéneknek nem igazán volt jól megszokott, bevésődött régi pénznemük ig fizettek a jugoszláv dínárral, később a tolárt használták. Az érték meghatározására azonban a német márka volt használatos, és az euró megjelenése óta egyre több helyen használható volt az Unió pénzneme is, még a szlovén bevezetés előtt. Nehéz egész pontosan behatárolni, hogy milyen okai lehettek a szlovének mérföldes előnyének a 2004-es csatlakozó sáv előtt, a maastrichti szempontokat figyelembe véve. A sok lehetséges ok közül az egyik, talán legfontosabb lehet az a Jeffrey Sachs amerikai közgazdász által javasolt külgazdasági stratégia, amely alapján a szlovén külpolitika jóval óvatosabban viszonyult a külföldi tőke beáramláshoz, és a külföldi kézre privatizáláshoz, mint csatlakozó társai. Ez által ugyan le kellett mondania egy gyors növekedésről, ami közvetlenül a rendszerváltást követő privatizációk miatt más szomszédos, illetve hasonló helyzetben lévő országokban mutatkozott, ugyanakkor Szlovénia így megtartotta stratégiailag fontos iparágait, és ez később a stabil államháztartáshoz, így közvetve az euró bevezetéséhez segíthette a kis országot. (Forrás: Kitekintő - Az éltanuló: Szlovénia Euro-mérlege május 7.) Szlovénia külkereskedelme Amint azt az euró bevezetéséről szóló bekezdés előtt említettem, azon kívül, hogy Szlovénia alkalmazkodóképességben erős, akárcsak hazánk, erősen függő ország is, mégpedig függ a környező, nagyobb gazdasági erőt képviselő országokkal folytatott külkereskedelemtől. Ez abból is látható, hogy Szlovénia GDP-jében fontos hányadot képviselnek a külkereskedelemi áruforgalmak és szolgáltatások. Hozzávetőlegesen kétharmad része a szlovén külkereskedelemnek EU tagállammal bonyolítódik le. Ezek az országok a következők: Németország (Bajorország), Olaszország (Friuli, Venezia, Giulia), Ausztira (Karintia, és Stájerország) Franciaország, Magyarország, és Hollandia. Az EU-n kívüli 17

18 legfontosabb partnerek természetesen Horvátország, továbbá az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Oroszország. (Forrás: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara) 1. táblázat: Szlovénia külkereskedelme Szlovénia külkereskedelmi mutatói Export millió euróban Import millió euróban Forrás: Eurostat (ITD Hungary) Külkereskedelmi stratégia szempontjából különböző irányvonalak figyelhetők meg Szlovéniánál. Az egyik ilyen irányvonal, és talán ez tekinthető a legfontosabbnak, hogy a már meglévő EU-s piacokat megtartsák, illetve erősítsék. Ebben a tekintetben a 2009-es év nem volt szerencsés a szlovének számára. Az egyik legjelentősebb ilyen EU-s piac az autóiparban jelentkezett 2009 előtt, mégpedig a Szlovén Renault gyárból küldött export piacaként márciusától azonban a Renault francia kormányzati nyomásra megszüntette gyárát Szlovéniában, ezzel 400 munkahelyet visszahelyezve az anyaországba, és mintegy 1,76 milliárd eurós export forgalomtól fosztva meg a szlovén gazdaságot. (Forrás: Szabad Föld: Fejre áll Szlovénia gazdasága? március 20.) Szlovénia gazdasági fejlődése az elmúlt 5 éves időszakban Szlovénia a 2004-es EU csatlakozást követően is megőrizte stratégiai gazdasági ágazatai nagy részét, sok bírálat is érte a tartózkodó privatizációs stratégiája miatt. Gazdasága stabil maradt, és céltudatos, következetes gazdaságpolitikával tört az euró zónához való csatlakozás felé. A GDP növekedés is stabil maradt, 2006-ra 5,9 %-kal nőtt a gazdaság, 31 milliárd euróra. A következő évre a GDP 34,5 milliárd euró volt, 2008-ra pedig elérte a 37,1 milliárd eurót, ami 6,8%, majd 3,5%-os növekedést jelent. (Eurostat) 2008-ra tehát megfigyelhető a növekedési 18

19 ütem lassulása, ez részben már a gazdasági válság előszelének is tekinthető. A 2007-es kimagasló gazdasági teljesítmény azzal magyarázható, mint azt korábban már említettem, hogy több jelentős beruházás el lett halasztva az állam részéről, annak érdekében, hogy fenntartsák az államháztartás egyensúlyát az euró bevezetéséhez. Az euró zóna csatlakozást követően ezen beruházások hirtelen megindulása nagymértékben hozzájárult a térségben kiemelkedő növekedéshez. Az euró bevezetése miatt aggodalomra adott okot az a feltételezés, hogy megnövelheti a csatlakozás az inflációt, ez azonban nem következett be, illetve nem olyan mértékben, ahogy arra számítottak. A GDP termelésének megoszlásában a szolgáltatások képviselik a legnagyobb arányt, 60% felettit. A feldolgozóipar 35%, míg a mezőgazdaság csak 2-3%-os arányban vesz részt a bruttó hazai termék előállításában. (Forrás: ITD Hungary Zrt. : Szlovénia) 2. táblázat: Szlovénia gazdasága Szlovéniai gazdasági mutatók A GDP növekedése %-ban 5,9 6,8 3,5 A GDP értéke milliárd euróban 31 34,5 37,1 Egy főre jutó GDP folyó áron Infláció %-ban 2,5 3,8 5,5 Munkanélküliségi ráta %-ban 6 4,9 4,4 Folyó fizetési mérleg egyenlege millió euróban Költségvetés egyenlege a GDP %-ában -1,3 0,5-0,9 Forrás: ITD Hungary 19

20 Hazánk gazdasági kapcsolata Szlovéniával Magyarország, azon kívül, hogy szomszédos Szlovéniával, több okból is stratégiailag fontos partnere az országnak. Az egyik legfontosabb dél-nyugati irányba vezető tranzit útvonal, amely a mi hazánkon is áthalad, keresztülmegy a magyar-szlovén határon is. Az elmúlt években felértékelődött mindkét fél számára a magyar szlovén viszony, hiszen 2004-től mindkét ország perifériális szerepet kapott az Unión belül. A logisztika, és az energetika terén érezhető erősödő együttműködés a két fél között. A külkereskedelmi kapcsolatra a két ország között jellemző, hogy Magyarországnak export többlete van Szlovéniával szemben. Ez főként a feldolgozott termékekből, mezőgazdasági termékekből, és a gépgyártásból kerül ki. A külföldi tőkeáramlással kapcsolatban megjegyezhető, hogy a legjelentősebb magyar cégek, amelyek Szlovéniában befektettek a Mol, MASPED, Magyar Alumínium, illetve 2008-tól az Allianz Hungária. Az alábbi táblázatban a legfontosabb árucikkek, és azok forgalma láthatók a magyar-szlovén külkereskedelmi viszonylatban, magyar szemszögből. Az értékek millió euróban vannak megadva. 3. táblázat: Magyar szlovén kereskedelem Export Import Egyenleg Árucikkek Élelmiszer, ital, dohány 108,4 140,5 60, ,5 102,5 Energiahordozók 86, ,1 24,3 78,2 109,7 Feldolgozott termékek 225,2 255,7 261,4 269,1-36,3-13,4 Nyersanyagok 47,1 41,3 11,5 13,9 35,6 27,5 Gépek, gépi berendezések 296,1 279,4 282,5 310,4 13,7-31 Összesen 763,1 850,9 624,4 655,7 138,7 195,3 Forrás: KSH 20

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

2. Főbb gazdasági mutatók, a gazdaság szerkezete, főbb ágazatok. Horvátország főbb gazdasági mutatói, 2007-09

2. Főbb gazdasági mutatók, a gazdaság szerkezete, főbb ágazatok. Horvátország főbb gazdasági mutatói, 2007-09 HORVÁTORSZÁG I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Horvát Köztársaság parlamentális köztársaság Főváros Zágráb (Zagreb) Terület 56 594 km 2

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

BOSZNIA-HERCEGOVINA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk

BOSZNIA-HERCEGOVINA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk BOSZNIA-HERCEGOVINA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Bosznia-Hercegovina köztársaság Szarajevó Terület 52 280 km 2 Népesség Nemzetiségi

Részletesebben

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4.

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4. Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest 2010. November 4. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros. Hivatalos megnevezés Államforma

BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE. 1. Általános információk. Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros. Hivatalos megnevezés Államforma BULGÁRIA I. AZ ORSZÁG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Bolgár Köztársaság köztársaság Főváros Szófia Terület 110 910 km 2 Népesség 7 679 290 Nemzetiségi

Részletesebben

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok

LUXEMBURG. I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok LUXEMBURG I. Az ország társadalmi-gazdasági helyzete, bilaterális kapcsolatok 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Luxemburgi Nagyhercegség (franciául: Grand Duché de Luxembourg,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens

MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK. Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens MAGYAR-SZLOVÉN ÜZLETI LEHETŐSÉGEK Dr. Várvölgyi Tímea KGSZ Sárvári Gellért asszisztens Csatlakozás az EU-hoz: 2004. május 1. Euró bevezetése: 2007. január 1. Terület - Összes 20 273 km² - Víz (%) 0,6 Népesség

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA

KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA KÜLGAZDASÁG ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN: A KELETI NYITÁS NYUGATI TARTÁS POLITIKÁJA Hidvéghi Balázs külgazdaságért felelős helyettes államtitkár 2012. szeptember 28. EGER KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATAINK Magyarország

Részletesebben

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Gazdasági mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Gazdasági mutatók

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár

Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében. Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Határon átnyúló gazdasági együttműködés Szeged és Szabadka térségében Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Magyar-szerb kétoldalú kapcsolatok - külkereskedelem o 2010-ben Szerbia Magyarország kereskedelmi

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I VI. havi teljesítményéről Összefoglaló - 2013 első fél évében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel Kelet,

Részletesebben

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN

A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN A MAGYAR-UKRÁN KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK PERSPEKTÍVÁI AZ UKRÁN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS TÜKRÉBEN 1. Ukrajna általános bemutatása 1.1. Rövid történelmi áttekintés (1991-tıl) Szovjet elızmények. Függetlenség elnyerése

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia,

70 EU WORKING PAPERS 2/2006. Római Birodalom kultúrát: c) Az Osztrák-Magyar Monarchia, DR.SZŰCSR.GÁBOR* ANYUGATBALKÁNÉSAZEURÓPAIUNIÓ FURCSAPÁROK : BEVEZETŐMEGJEGYZÉSEK AcímelsőrészeazértutalNeilSimonvígjátékára,hogyszembetűnjönazakülöI hatalminak tekintett)akarateszköze,amozgásteret,azönállóságotszűkítőfölöslei

Részletesebben

Az osztrák gazdaság főbb mutatói

Az osztrák gazdaság főbb mutatói Üzleti lehetőségek Ausztriában Nyitott szemmel a német és osztrák piacon Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskemét 2013.05.23. Az osztrák gazdaság főbb mutatói Lakosság millió fő A GDP értéke

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. XII. havi teljesítményéről Összefoglaló A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői - A hazai szállodai kínálat, a szobák száma

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

Regionális gazdasági programok és a kisebbségi magyar szervezetek

Regionális gazdasági programok és a kisebbségi magyar szervezetek Regionális gazdasági programok és a kisebbségi magyar szervezetek Réti Tamás MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet Határok és határtérségek Nyíregyháza 2014.06.25. Vázlat Románia, Szlovákia és Szerbia

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt 2 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 3, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történő folyósítások előfinanszírozása, milliárd forint összegben

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

AUSZTRIA. 1. AUSZTRIA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk. Osztrák Köztársaság köztársaság Bécs Terület 83 870 km 2 Népesség

AUSZTRIA. 1. AUSZTRIA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk. Osztrák Köztársaság köztársaság Bécs Terület 83 870 km 2 Népesség AUSZTRIA 1. AUSZTRIA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 1. Általános információk Hivatalos megnevezés Államforma Főváros Osztrák Köztársaság köztársaság Bécs Terület 83 870 km 2 Népesség Nemzetiségi megoszlás

Részletesebben

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV?

1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? 1. tájékoztató MIÉRT KELL AZ EURÓPAI UNIÓNAK BERUHÁZÁSI TERV? A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban visszaesett a beruházások szintje. Együttes és koordinált, európai szintű fellépésre

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9.

Richter Csoport. 2014. 1-12. hó. 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Richter Csoport 2014. I-IV. negyedévi jelentés 2015. február 9. Összefoglaló 2014. I-IV. IV. negyedév Konszolidált árbevétel: -3,4% ( ), +0,5% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A fenntartható adósságpálya problémái Mellár Tamás egyetemi tanár A magyar gazdasági válság jellege Vajon az adósságválság a legsúlyosabb problémánk? Sokan igennel válaszolnak erre a kérdésre A kormány

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok UKRAJNA

Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok UKRAJNA Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok UKRAJNA 25. május 1. Ukrajna gazdasági helyzete Az ukrán gazdaságot az elmúlt -4 évhez hasonlóan 24-ben is magas fejlődési ütem, alacsony költségvetési hiány, alacsony

Részletesebben

KATAR-KUVAIT GAZDASÁGI HÁTTÉR

KATAR-KUVAIT GAZDASÁGI HÁTTÉR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KATAR-KUVAIT GAZDASÁGI HÁTTÉR Melléklet az MKIK üzleti delegáció meghirdetése kapcsán GAZDASÁGI HELYZET KATARBAN Áttekintés Katar a világ leggazdagabb államai közé tartozik,

Részletesebben

Szerbia bankrendszere és a válság

Szerbia bankrendszere és a válság Szerbia bankrendszere és a válság Jelasity Radován Elnök, Szerb Nemzeti Bank Budapest, 2009. November 5. Csak ha az dagály visszavonul, fog kiderülni ki úszott meztelenül * Alacsony állami rizikóbesorolás:

Részletesebben

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András

A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András A magyar makrogazdaság várható pályája és az azt övező kockázatok Balatoni András Magyarország 2009-ben A 2009-es válság a hazai gazdaságot legyengült állapotban érte A 2000-es évek elejétől folyamatosan

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június

A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június A fafeldolgozó és bútoripar helyzete 2012. január-június Jelen tanulmányban az ágazati adatok az új TEÁOR 08 osztályozásnak megfelel en szerepelnek. Fontosnak tartom, a jobb áttekinthet ség és adatértelmezés

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Tisztelt Leendő Kiállítók!

Tisztelt Leendő Kiállítók! Tisztelt Tagtársaim! Kedves Fémipari Vállalkozók! Országos Fémipari Ipartestület V. sz. hírlevele 2014. november 15-én Lipóton tartottuk meg az OFI Gazdasági Fórumát. Ez alkalommal több olyan téma került

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

5. Hét 2010. Február 5 Péntek

5. Hét 2010. Február 5 Péntek Napii Ellemzéss 5. Hét 2010. Február 5 Péntek SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A tőzsdei árfolyamokat hosszú hónapok óta a gazdasági növekedés, a recesszióból történő kilábalás iránti bizalom mozgatja.

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI

A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI A DUNA RÉGIÓ STRATÉGIA CÉLKITŰZÉSEI Joó István miniszteri biztos Duna Régió Stratégia Külgazdasági és Külügyminisztérium Balatonfüred, 2014. november 7. Regionális együttműködés jelentősége Balti-tengeri

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató

Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató Partnerségi workshop Art Hotel 2009. április 06. Süveges-Szabó László igazgató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium háttérintézménye, összekötő kapocs a gazdasági kormányzat, a külföldi cégek

Részletesebben

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY

ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ. 2014. szeptember VARGA MIHÁLY ÚT A FELLENDÜLÉSHEZ 2014. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kockázatok és lehetőségek Gazdaságpolitikai teendők Irányvonalak a jövőre nézve Kockázatok és lehetőségek Csak némileg javul a nemzetközi

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben