Buzás Gyula - Csendes István - Túróczi Imre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Buzás Gyula - Csendes István - Túróczi Imre"

Átírás

1

2 SZOLNOKI FŐISKOLA Buzás Gyula - Csendes István - Túróczi Imre FELADATGYŰJTEMÉNY (Chikán Attila Bevezetés a vállalatgazdaságtanba című tankönyvéhez) Szolnok, 2007

3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A vállalat érintettjei, céljai, formái 4 2. A vállalat helye a társadalmi rendszerben A vállalat tevékenységi rendszere A tevékenységi rendszer és a stratégia Marketing Innováció Az emberi erőforrás (munkaerő) Az információ, mint erőforrás Az értéktermelő folyamatok menedzsmentje Anyagi folyamatok és készletek a logisztikai rendszer Termelés és szolgáltatás Vállalati pénzügyek A vállalat stratégiája 62 Felhasznált irodalom 66

4 - 2 - BEVEZETÉS Feladatgyüjteményünk Chikán Bevezetés a vállalatgazdaságtanba című tankönyvének kiegészítéseként készült, szerkezete a tankönyv szerkezetét követi. Az egyes fejezetekhez tesztfeladatok és számítási feladatok kapcsolódnak, ezek megoldását közvetlenül a feladatok leírása után ismertetjük. A tesztfeladatok egyrészt elősegítik az elméleti összefüggések megértését, az alapfogalmak tisztázását, másrészt lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy a hallgatónak sikerült-e kellő szinten elsajátítania a tananyagot. A számítási feladatoknak megkülönböztetett szerepe van. A gazdasági tudományok empírikus, a gazdasági élet valós eseményeinek feltárására épülő tudományok, ezért a hallhatóknak meg kell ismerniük az alapvető gazdasági elemzési módszereket. A tantárgy gyakorlati foglalkozásain is ezekkel a módszerekkel foglalkozunk. A feladatgyüjteményben a gyakorlatokon tárgyalt példákhoz hasonló feladatok találhatók, és a tantárgyi kollokviumon szintén hasonló példákat kell majd megoldani az elméleti kérdésekről szóló beszámoló mellett. Az egyes feladatok előtt dőlt betűkkel írt sorokban röviden ismertetjük a különböző gazdasági mutatószámok tartalmát, összefüggéseit és számításuk módját. Eredményes munkát kívánunk! A szerzők

5 A VÁLLALAT ÉRINTETTJEI, CÉLJAI, FORMÁI A/ Tesztfeladatok 1. Az üzleti vállalkozás alapvető célja: a) A tulajdonosok anyagi jólétének biztosítása. b) A fogyasztói és társadalmi igények kielégítése. c) A fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett. 2. A vállalat a) az üzleti vállalkozással azonos fogalom. b) a jogi személyiségű vállalkozások szervezete. c) az állam gazdasági tevékenységeinek szervezeti kerete. 3. Az alábbiak közül melyik állítás hamis? a) A fogyasztói igény mögött emberi szükségletek és vágyak húzódnak meg. b) A fogyasztói igény mint fizetőképes kereslet jelenik meg a piacon. c) A fogyasztói igény nemcsak a piacon jelenik meg. 4. Mi a különbség a számviteli és a gazdasági profit között? a) A számviteli profit a bevétel és az explicit költségek különbözete, ebből levonva az implicit költségeket is, kapjuk meg a gazdasági profitot. b) A gazdasági profit a számviteli profit és a normál profit különbözete. c) A számviteli profit mindig kisebb mint a gazdasági profit. 5. Mit tartalmaznak az alternatív költségek? a) A vállalatba befektetett saját munka és tőke feláldozott/elveszített hasznát. b) Az implicit költségeket. c) A felhasznált anyag, energia, munkaerő stb. költségeit és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének összegét. 6. A vállalat küldetése meghatározza a) a tevékenységi kört, a működés és a külső kapcsolattartás alapelveit. b) a vállalat felelősségét a társadalom tagjaival szemben. c) a vállalat alapvető céljának konkrét paramétereit. 7. A vállalati működés belső érintettjei a a) tulajdonosok, vezetők, menedzserek; alkalmazottak. b) fogyasztók, helyi vállalkozók, helyi civil szervezetek. c). tulajdonosok, vezetők, beosztottak. 8. Miben érdekeltek elsősorban a belső érintettek egyes csoportjai? a) A fogyasztók az árak csökkenésében. b) A tulajdonosok tőkéjük növelésében. c) A menedzserek személyes jövedelmük növelésében. 9. Az alábbiak közül kik tartoznak a külső érintettek körébe? a) A tulajdonosok és a munkavállalók családtagjai. b) A vevők, szállítók, stratégiai partnerek és versenytársak. c) A pénzügyi menedzserek.

6 A képviseleti probléma lényege, hogy a) a menedzserek jobb informáltságuk következtében saját céljaikat követik. b) a tulajdonosok a menedzsereket saját ügynökeiknek tekintik. c) a megbízó-ügynök viszonyból fakadó kölcsönös érdekek érvényesüljenek. 11. A felelős vállalati koncepció lényege, hogy a) a profitszerzés mint alapvető cél mellett a vállalatnak társadalmi felelőssége is van. b) a menedzserek felelősek a tulajdonosok vagyonának gyarapításáért. c) a vállalat köteles betartani a jogszabályok előírásait. 12. Az alábbiak közül melyik felsorolás írja le helyesen a vállalati célok tartalmának terjedelmi hierarchiáját? a) Alapvető cél - Távlati célok Küldetés Működési célok Irányítási célok. b) Alapvető cél Küldetés Távlati célok Közvetlen célok Operatív célok. c) Küldetés Stratégiai célok Taktikai célok Funkcionális célok. 13. Jelölje meg, hogy az alább felsorolt előnyöket melyik vállalkozási formákra vonatkozóan tartja jellemzőnek? Egyéni Társaság Részvényvállalkozás társaság a) Adózási kedvezmények... b) Jó tőkebevonási lehetőség... c) Kisebb adatszolgáltatási kötelezettség... d) Egyszerű alapítás... e) A tulajdonosok korlátozott felelőssége... f) Korlátlan élettartam... g) A vállalkozó függetlensége... h) Áttekinthetőség Jelölje meg, hogy az alább felsorolt hátrányokat melyik vállalkozási formákra vonatkozóan tartja jellemzőnek! Egyéni Társaság Részvényvállalkozás társaság a) Korlátlan felelősség... b) Adóhátrányok... c) Személyi konfliktusok lehetősége... d) Korlátozott élettartam... e) Korlátozott tőkebevonási lehetőség... f) Költséges alapítás és megszűnés... g) Széleskörű adatszolgáltatási kötelezettség Mi a különbség a felszámolási és a csődeljárás között? a) Nincs különbség, mivel mindkettő a vállalat megszűnéséhez vezet. b) A felszámolást minden esetben a hitelezők kezdeményezik, a csődeljárást pedig maga a vállalat kezdeményezi. c) A felszámolás a vállalat megszűnéséhez vezet, a csődeljárás pedig az adósságok rendezését is eredményezheti. 16. Milyen előnye lehet annak, ha a vállalat önkéntesen csődeljárást kér maga ellen?

7 - 5 - a) Jogilag érvényesen szüneteltetheti adósságai megfizetését. b) Mentesül az adósságok kamatainak megfizetése alól. c) Megmaradt eszközeivel szabadon rendelkezik. 17. Mi késztethet egy hitelezőt arra, hogy a csődbe jutott vállalat számára a vissza nem fizetett hiteleken felül újabb hiteleket folyósítson? a) Így az esetleges felszámolási eljárás során biztos lehet abban, hogy a többi hitelezővel szemben előnyben fogják részesíteni. b) Attól tart, hogy a vállalat felszámolása esetében véglegesen le kellene mondania kihelyezett tőkéjének visszaszerzéséről. c) Ezek után a hitelek után törvényesen magasabb kamatokat számolhat fel.

8 A tesztfeladatok megoldása: 1. c) 2. b) 3. c) 4. b) 5. a) 6. a) 7. c) 8. b) 9. b) 10. a) 11. a) 12. b) 13. Egyéni vállalkozás: a) c) d) g) h) Társaság: a) e) Részvénytársaság: b) e) f) 14. Egyéni vállalkozás: a) d) e) Társaság: c) Részvénytársaság: b) f) g) 15. c) 16. a) 17. b) - 6 -

9 - 7 - B/ Számítási feladatok 1. A számviteli és a gazdasági profit tartalma A mikroökonómiai tanulmányokból már ismert a számviteli és a gazdasági profit fogalma: Számviteli profit = bevételek számviteli költségek Számviteli költségek = anyagi és személyi jellegű ráfordítások + értékcsökkenési leírás + + egyéb költségek és ráfordítások Gazdasági profit = számviteli profit alternatív költségek Alternatív költségek (lehetőségi költségek, opportunity costs, normál profit stb.) = = a vállalatba befektetett saját munka és tőke feláldozott/elveszített haszna A jövedelmezőségi mutatók a számviteli, illetve a gazdasági profit százalékos arányát fejezik ki a bevételekhez, a költségekhez, illetve a lekötött tőkéhez viszonyítva. A feladat: Egy EFt saját tőkével működő gazdasági társaság éves árbevétele EFt volt. Az adott évben a bankok a betétek után átlagosan 8 % kamatot fizettek. A társaság számviteli költségei az alábbiak szerint alakultak: anyag-és energia költség EFt munkabér és közterhei EFt értékcsökkenés EFt egyéb költség EFt a) Számolja ki a gazdasági költségek, a számviteli, a normál és a gazdasági profit összegét! b) Számítson jövedelmezőségi mutatókat! 2. A költségrugalmassági mutató azt fejezi ki, hogy egyik időszakról a másikra az árbevétel 1 százalékos változása hány százalékos költségváltozást idéz elő. Költségrugalmassági mutató,% = költségváltozás százaléka árbevételváltozás százaléka A feladat: Egy vállalat árbevétele és költségei az alábbiak szerint alakultak: Bázisidőszak Tárgyidőszak Árbevétel, EFt Állandó/fix költség, EFt Változó költség, EFt a) Számítsa ki a vállalat profitjának/eredményének összegét! b) Állapítsa meg a költségrugalmassági mutatókat! c) A következő, tehát a harmadik időszakban a vállalat az árbevétel újabb 15 százalékos növelését tervezi, és feltételezi, hogy az árarányok, azaz a költségrugalmassági mutató változatlan marad. Számolja ki, hogyan alakul az árbevétel, a költségek és az eredmény ebben a harmadik időszakban!

10 - 8 - A számítási feladatok megoldása l. a) Számviteli profit = ( ) = = = EFt Normálprofit = ,08 = EFt Gazdasági költség = = EFt Gazdasági profit = = EFt, = = EFt b) Számviteli Gazdasági j ö v e d e l m e z ő s é g Árbevétel-arányos = 14,9 % = 3,5 % Költség-arányos = 17,5 % = 3,6 % Tőke-arányos = 10,4 % = 2,4 % 2. a) Az összes költség az állandó és a változó költségek összege, a profit az árbevétel és az összes költség különbözete: Bázisidőszak Tárgyidőszak Költség összesen = EFt = EFt Profit = EFt = EFt b) Az árbevétel változása: ( ) - 1 = 24,85 % A változó költség változása: ( :96.500) - 1 = 21,76 % Az állandó költség összege változatlan marad! Költségrugalmassági mutató = 21,76 24,85 = 0,8757 c) A harmadik időszakban az árbevétel ( ,15 =) EFt-ra emelkedik. A fix költség változatlanul EFt marad. A változó költség (15 0,8757 =) 13,14 %-kal, ( ,1314 =) EFt-ra nő. Az összes költség ( =) EFt lesz. A vállalat profitja várhatóan ( =) EFt-ra emelkedik.

11 A VÁLLALAT HELYE A TÁRSADALMI RENDSZERBEN A/ Tesztfeladatok 1. A vállalat alábbi piaci szerepkörei közül melyik tekinthető a legmeghatározóbbnak? a) Vevő b) Eladó c) Versenytárs d) Kooperációs partner 2. Az alább felsoroltak közül melyik NEM tartozik a piacra történő belépés korlátai közé? a) Az állami szabályozás különböző eszközei. b) A gazdaságos méret eléréséhez szükséges tőke hiánya. c) A vállalkozó család megélhetésének biztosítása. 3. A piaci verseny három funkciója. a) a jóléti, az allokációs és a hatékonysági funkció. b) a társadalmi, a kooperációs és a szelektáló funkció. c) a szervezői, a hatékonysági és a minőségbiztosító funkció. 4. Miért van szükség a piaci verseny törvényi szabályozására? a) Mert a vállalatok nem szeretik, korlátozni akarják a versenyt. b) Mert az éles piaci verseny sok vállalkozót tönkre tehet. c) Az állam ezáltal biztosíthatja a társadalmi szükségletek kielégítését. 5. Az alábbiak közül melyik tekinthető a verseny tisztaságát fenyegető lépésnek? a) Bizonyos termékek fejlesztésének, szabványosításának koordinálása. b) Erőfölény, monopolhelyzet kialakítása. c) Ármegállapodás, a piacok felosztása. 6. A piaci koordináció mellett miért van szükség az állam gazdasági szerepvállalására? a) A globalizáció veszélyeinek elhárítása érdekében. b) A méltányossági, biztonsági kérdések, a közjavak kezelése érdekében. c) A fiskális és a monetáris gazdaságpolitikai eszközök alkalmazásához szükséges feltételek megteremtése érdekében. 7. Hogyan írható le helyesen a gazdasági mechanizmus és a gazdaságpolitika kapcsolata? a) A gazdasági mechanizmus a gazdasági folyamatok jogi-intézményi kerete, a gazdaságpolitika ennek rövidebb távlatra szóló irányítása. b) A gazdaságpolitika az állami koordináció módjának hosszú távra szóló meghatározása, a gazdasági mechanizmus ennek rövid távon alkalmazott eszközrendszere. c) Azonos tartalmú, szinonim fogalmakat jelentenek. 8. Az államnak a nemzetgazdaság stabilitásával kapcsolatos célkitűzései helyesen a) az ország biztonságának megteremtése, a piaci kudarcok elkerülése. b) az infláció, a munkanélküliség, az államadósság kezelése. c) a reál infrastruktúra fenntartása, a közjavak kezelése.

12 Jelölje meg, hogy az alább felsorolt eszközök az állami szabályozás melyik szférájához tartoznak! Közvetlen Vállalatközi Vállalaton vállalat- kapcsolatok belüli viszonyok szabályozás szabályozása szabályozása a) Versenyszabályozás... b) Foglalkoztatási feltételek előírása... c) Adók és támogatások... d) Öröklési kérdések szabályozása... e) Környezetvédelmi előírások... f) Minimálbérek megállapítása... g) Vállalatalapításra vonatkozó előírások... h) Szakszervezetek szabályozása... i) Társasági törvény... j) Helyi közigazgatásra vonatkozó előírások Melyek az állami vállalatok magánvállalkozásokkal szembeni legfőbb ismérvei? a) Méretük meghaladja a magánvállalatok méreteit, mivel szinte korlátlan állami tőke felett rendelkeznek. b) Jövedelmezőségük magasabb, mivel a legkeresettebb termékeket állítják elő. c) Közjavakat állítanak elő, sikerük kritériuma nem csak a profit, erőteljes a dolgozói részvétel. 11. Véleménye szerint a jövőben milyen tényezők hatására milyen irányban fog változni a vállalatok és a civil társadalom szervezeteinek viszonya? a) A globalizáció a gazdasági versenyt élesebbé teszi, ezért a vállalatok egyre kevésbé vehetik figyelembe e szervezetek érdekeit. b) A civil szervezetek működése is vállalatszerű lesz, így a profitszerzésben a vállalatok konkurenseivé válnak. c) A polgári társadalom erősödésével a civil szervezetek szerepe nőni fog és ez lökést ad a felelős vállalat koncepció terjedésének. 12. Mit jelent az a megállapítás, hogy a természetre gyakorolt káros hatások a vállalati működés externáliái közé tartoznak? a) Azt, hogy a vállalat működése anyagi ellentételezés nélkül negatívan befolyásolja a természeti környezetet és azon keresztül más vállalatokat, a társadalmat. b) Azt, hogy ezeknek a hatásoknak minden más hatásnál nagyobb jelentősége van c) Azt, hogy ezek a hatások hosszabb távon visszafordíthatatlan negatív folyamatokat indukálnak. 13. Az alábbiak közül melyik intézkedések tekinthetők az externáliák internalizálásának? a) A külső hatások belsővé tétele, piacosítása a tulajdonjogok tisztázását követően.. b) Szennyezés kibocsátási normák előírása. c) Környezetvédelmi adók kivetése. 14. A következő felsorolások közül melyik tartalmazza legteljesebben a mai gazdaság jellemzőit? a) Globális, hatékony, alternatív, fenntartható, profitorientált. b) Felelős, tudás alapú, szolgáltató, hálózati, globális.

13 c) Hatékony, automatizált, globális, informatikai, alternatív. A tesztfeladatok megoldása: 1. b) 2. c) 3. a) 4. a) 5. c) 6. b) 7.a) 8. b) 9. Közvetlen vállalatszabályozás: b) c) f) g) i) Vállalatközi kapcsolatok szabályozása: a) e) j) Vállalaton belüli viszonyok szabályozása: d) h 10. c) 11. c) 12. a) 13. a) 14. b)

14 B/ Számítási feladatok 1. A nemzetgazdaság teljesítményének mérése A vállalat tevékenységére nagy hatással van az adott ország gazdasági fejlettsége, ezért célszerű átismételni a makroökonómiában már megismert, a nemzetgazdasági teljesítmény mérésére szolgáló mutatószámokat: Bruttó kibocsátás (GO): az adott évben az adott ország területén megtermelt összes termék és szolgáltatás értéke. Bruttó hazai termék (GDP): az adott évben az adott ország területén létrehozott, végső felhasználásra kerülő termékek és szolgáltatások értéke; a bruttó kibocsátás csökkentve a folyó termelő felhasználás (Cf) értékével. GDP = GO - Cf Nettó hazai termék (NDP): az adott évben az adott ország területén létrehozott új értékek és szolgáltatások értékösszege; a bruttó hazai termék csökkentve az évi amortizációval (Ca). NDP = GDP Ca Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): adott ország állampolgárai által az adott évben bel- és külföldön összesen megtermelt végső felhasználásra kerülő termékek és szolgáltatások értéke; a bruttó hazai termék korrigálva a nemzetközi jövedelemáramlás (I) értékével. GNI = GDP +/- I Nettó nemzetijövedelem(nni): a bruttó nemzeti termék csökkentve az amortizációval. NNI = GNI Ca A feladat: Egy ország gazdaságát az alábbi adatok jellemzik: bruttó kibocsátás milliárd folyó termelő felhasználás évi amortizáció nemzetközi jövedelemáramlás egyenlege Számítsa ki az alábbi a GDP, az NDP, a GNI és az NNI összegét! 2. Egy országban a évi nettó nemzeti jövedelem összege milliárd volt. Ismert még az évi amortizáció 610 milliárd a külföldről beáramló jövedelmek (+I) 450 a külföldre kiáramló jövedelmek (-I) 380 Számítsa ki a GNI, az NDP és a GDP összegét!

15 A számítási feladatok megoldása 1. GDP = GO Cf = = milliárd NDP = GDP Ca = = GNI = GDP +/- I = = NNI = GNI Ca = = I = = 70 milliárd GNI = NNI + Ca = = NDP = NNI +/- I = = GDP = NDP + Ca = = 5.640

16 A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE 3.1. A TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS A STRATÉGIA A/ Tesztfeladatok 1. Helyezze megfelelő logikai sorrendbe a vállalat létrehozásának és eredményes működtetésének alábbi lépéseit, illetve feltételeit! a) A szervezeti keret, a vállalat létrehozása. (Sorszám.:.) b) A tevékenységi kör meghatározása. (Sorszám:.) c) A belső szervezeti munkamegosztás kialakítása. (Sorszám:.) d) A kielégítendő fogyasztói igény azonosítása. (Sorszám:.) e) A tőke befektetése. (Sorszám:.) 2. Az értéklánc a) adott fogyasztói igény kielégítése érdekében összekapcsolódó vállalatok sorozata. b) a vállalaton belüli tevékenységek értékalkotó összekapcsolódása. c) a vállalati infrastruktúrát alkotó elemek logikai rendszere. 3. Az ellátási lánc a) adott fogyasztói igény kielégítése érdekében összekapcsolódó vállalatok sorozata. b) a vállalaton belüli tevékenységek értékalkotó összekapcsolódása. c) a vállalati infrastruktúrát alkotó elemek logikai rendszere. 4. Az alábbi, Porter felfogása szerinti vállalati tevékenységeket sorolja be a megadott csoportokba! Elsődleges Támogató tevékenységek a) Marketing.. b) Logisztika.. c) Beszerzés.. d) Pénzügyek.. e) Tervezés.. f) Termelés.. g) Emberi erőforrás menedzsment.. h)technológia-menedzsment.. 5. Az alábbi meghatározások közül melyik írja le legpontosabban a vállalati stratégia fogalmát? a) A stratégia a vállalat termelésének hosszabb távú bővítésére vonatkozó állásfoglalások összefüggő rendszere. b) A stratégia a vállalat alapvető céljának eléréséhez szükséges operatív intézkedésekért felelős vezetőket és a végrehajtásban közreműködő szervezeti egységeket jelöli ki. c) A stratégia a vállalati működés vezérfonala, a vállalati célokat és elérésük módjait fogalmazza meg.

17 A tesztfeladatok megoldása 1. d) e) a) b) c) 2. b) 3. a) 4. Elsődleges tevékenységek: a) b) f) Támogató tevékenységek: c) d) e) g) h) 5. c)

18 MARKETING A/ Tesztfeladatok 1. Az alábbiak közül melyik felsorolás tartalmazza pontosan a marketingstratégia tartalmi jellemzőit? a) A piac szegmentálása, a termékpolitika kialakítása, a reklám eszközeinek megválasztása. b) A kielégítendő fogyasztói szükséglet meghatározása, a versenystratégia kialakítása, a fogyasztók megnyerése. c) A célpiac kiválasztása, a marketingcsatorna kialakítása, az árpolitikai célok kiválasztása, a kommunikációs politika eszközeinek alkalmazása. 2. Jelölje meg, hogy a következő szempontok a fogyasztók melyik csoportjára jellemzők elsősorban! Egyéni Szervezeti fogyasztók a) Árérzékenység.. b) Rugalmas kereslet.. c) Megfontolt döntéshozatal.. d) Társadalmi tényezők.. e) Tartós piaci kapcsolat.. f) Közbeeső termékek iránti kereslet.. g) Referenciacsoportok.. 3. A piacszegmentálás a) a piac felosztása az egyes vállalatok között. b) a piac felosztása a fogyasztók különböző csoportjai között. c) a fogyasztói igények feltárása a piackutatás eszközeinek felhasználásával. 4. A célpiac a) az a piacszegmens, ahol a vállalat termékeit a legmagasabb áron sikerült értékesíteni. b) az a piacszegmens, ahol a vállalat a legnagyobb forgalmat tudta lebonyolítani. c) azon piacszegmensek köre, amelyekben a vállalat az igényeket a jövőben ki akarja elégíteni. 5. A pozicionálás a) a termék tulajdonságainak más termékekhez viszonyított meghatározása és közzététele. b) a vállalat piaci helyzetének elemzése és stratégiai körülhatárolása. c) a vállalat piaci pozícióinak jogszabályokban történő rögzítése. 6. Versenystratégiájuk alapján a vállalatok alábbi csoportjait lehet megkülönböztetni: a) Vezetők, kihívók, követők és meghúzódók. b) Nyertesek, ügyeskedők, kivárók és vesztesek. c) Sztárok, kérdőjelek, fejőstehenek, döglött kutyák. 7. A marketingmix alkalmazásának célja a) a reklám hatékonyságának fokozása.

19 b) a költségek csökkentése. c) a fogyasztók megnyerése. 8. A marketingmix eszközeinek fő csoportjai: a) Reklám, személyes eladás, vásárlásösztönzés, promotion. b) Termék-, ár-, elosztási és kommunikációs politika. c) Választék, márkanév, csomagolás, garancia. 9. Jelölje meg, hogy a termék életciklusának egyes szakaszaiban melyek a vállalat legfontosabb stratégiai feladatai! (Egy szakaszban több feladat is felmerülhet.) Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás s z a k a s z a a) Árpolitika.... b) Beruházás.... c) Piackutatás.... d) Új helyettesítő termék bevezetése.... e) Promóció.... f) Kiárusítás.... g) Termékfejlesztés Melyik felsorolás tartalmazza helyesen az ismert árképzési módszereket? a) Profitmaximalizálás, bevétel-maximalizálás és költségminimalizálás alapján álló árképzés. b) Költségalapú, keresletalapú és versenytársalapú árképzés. c) Hatósági előírások, jogszabályok és termelési szerződések alapján álló árképzés.

20 A tesztfeladatok megoldása l. b) 2. Egyéni fogyasztó: a) b) d) g) Szervezeti fogyasztó: c) e) f) 3. b) 4. c) 5. a) 6. a) 7. c) 8. b) 9. Bevezetés: b) c) Növekedés: b) g) Érettség: a) d) e) Hanyatlás: a) e) f) 10. b)

21 B/ Számítási feladatok 1. Költségalapú árképzés A költségalapú árképzés esetén a vállalat kiszámítja a termék előállításának teljes költségét, majd ezt egy meghatározott százalékkal felpótlékolva kapja meg az árat. A feladat: Egy 60 szobás balatoni üdülőszálloda a következő 90 napos nyári főszezonban átlagosan 85 %-os kihasználásra számíthat. Ez alatt az időszak alatt költségei várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: anyagjellegű ráfordítások EFt személyi jellegű ráfordítások EFt értékcsökkenési leírás EFt egyéb költségek és ráfordítások EFt összesen: EFt Mekkorának kell lennie a szobák napi árának akkor, ha a vállalat figyelembe véve a 8 % körüli banki betéti kamatokat is költségarányosan 20 % számviteli profitot szeretne elérni? 2. A fedezeti pont számítása A fedezeti elv alkalmazására a keresletalapú árképzésnél van szükség. A fedezeti pont az a legalacsonyabb értékesítési szint, amely mellett a termelés (értékesítés) összes költsége (állandó+változó) megtérül, vagyis a profit nulla. Meghatározásához elsőként az egységnyi termékre jutó fedezeti összeg ismeretére van szükség: Egységnyi termékre jutó fedezeti összeg = Egységár Egy termék változó költsége A vállalatnak az értékesítési volumentől, azaz az árbevételtől független állandó(fix) költségeit az árbevétel és a változó költségek különbözeteként jelentkező fedezeti összegből kell kitermelnie. A fedezeti pont azt mutatja meg, hogy mennyi terméket kell ahhoz értékesíteni, hogy az összes fix költség fedezetét kitermeljék, vagyis az eredmény nulla legyen: Fedezeti pont = Összes fix költség Egy termék fedezeti összege Mindezekhez kapcsolódva használatos még a fedezeti hányad mutatója: Fedezeti hányad = Fedezeti összeg Árbevétel A feladat: Egy vállalat alábbi adatait ismerjük: a termék értékesítési ára 5 EFt/db egy termék változó költsége 3 EFt/db a vállalat fix költsége EFt a) Határozza meg egy termék fedezeti összegét és fedezeti hányadát! b) Adja meg a fedezeti pontnak megfelelő értékesítési volument! c) Számolja ki, mennyi terméket kellene ahhoz eladni, hogy a vállalat évi nyeresége EFt legyen!

22 A számítási feladatok megoldása 1. A 20 %-os költségarányos jövedelem eléréséhez ( ,2 =) EFt árbevételt kell elérni. A számviteli profit ebben az esetben( =) EFt lesz, ami valóban [( ) 100 =] 20 %-a az összes költségnek. A szálloda kapacitását és a kihasználást figyelembe véve, a 9o napos szezon alatt ( ,85 =) nap kiadásával számolhatnak, ezért a szobák naponkénti árát ( =) 18 EFt-ban kell meghatározni. 2. a) Egy termék fedezeti összege = 5 3 = 2 EFt/db Fedezeti hányad = 2 5 = 0,4 100 = 40 % b) Fedezeti volumen = = db c) EFt nyereség eléréséhez a fedezeti volumen felett értékesíteni kell ( =) db, összesen ( =) db terméket.

23 AZ INNOVÁCIÓ A/ Tesztfeladatok 1. Az alábbi meghatározások közül melyik írja le legpontosabban az innováció fogalmát? a) Az innováció új befektetések eszközlése a termelés hatékonyságának növelése érdekében. b) Az innováció a fogyasztói igények új, magasabb minőségi szinten való kielégítése. c) Az innováció új termék, vagy szolgáltatás piaci bevezetésének folyamata. 2. Az innováció alapvető tulajdonságai: a) Az újdonság, a fogyasztó orientáltság, a kockázat. b) Az új termék, az új technológia, az új gyártási eljárások. c) Az új fogyasztói igény, az új szervezet, a bizonytalanság. 3. Az innováció megvalósításának lehetséges formái: a) Új kutatás, fejlesztés, befektetés. b) Új információk, marketing, stratégia. c) Új termék, technológia, szervezet. 4. Soroljon fel legalább négy olyan fontos tényezőt, amelyek befolyásolják a vállalat innovációs stratégiájának sikerességét! 5. Sorolja fel azokat a vezetői tulajdonságokat, amelyek szükségesek a sikeres innovációs tevékenység levezényléséhez!.. 6. Egy műszaki áruház alábbi innovatív intézkedéseit sorolja be a megadott csoportokba! Termék- Technológiai Szervezeti i n n o v á c i ó a) Hétvégi nyitvatartás... b) Új csomagolás... c) A kínálat bővítése... d) Önkiszolgálás bevezetése... e) Új szolgáltatások... f) Bankkártya-használat lehetővé tétele.. g) Új érdekeltségi rendszer. h) Ingyenes parkolási lehetőség vásárlóknak Az egyes intézkedések helyes sorrendje a termékinnováció folyamatában: a) Terméktervezés, piaci tesztelés, ötletgyűjtés, piaci bevezetés, termelés. b) Ötletgyűjtés, termelés, piaci tesztelés, terméktervezés, piaci bevezetés. c) Ötletgyűjtés, terméktervezés, piaci tesztelés, termelés, piaci bevezetés.

24 A tesztfeladatok megoldása 1. b) 2. a) 3. c) 4. Hatékony információs rendszer, minőségközpontúság, gyorsaság, kooperáció, figyelem az externáliákra, a kiszállás lehetősége stb. 5. Összefüggések felismerése, konkrét elképzelések, kommunikációs készség, csapatépítés, a siker megosztása stb. 6. Termékinnováció: c) e) Technológiai innováció: b) d) f) h) Szervezeti innováció: a) g) 7. c)

25 AZ EMBERI ERŐFORRÁS (MUNKAERŐ) Tesztfeladatok 1. Az emberi erőforrás-menedzsment általános feladata: a) A munkahelyi követelmények és a munkavállalói igények összehangolása. b) A munkaerő-szükséglet megállapítása és a bérezési rendszer kialakítása. c) A felvétel és elbocsátás, a karriertervezés és képzés, a munkaszervezés. 2. Az alábbiak közül melyik állítás hamis? Az emberi erőforrás az anyagi erőforrásokhoz felértékelődött, mert a) megerősödtek a szakszervezetek. b) a minőség szerepe megnőtt. c) szigorodtak a munkaügyi jogszabályok. 3. Az alábbi jellemzőket sorolja be a szervezeti struktúra, illetve a szervezeti kultúra tényezői közé! S z e r v e z e t i struktúra kultúra a) A vezetők kiválasztásának módja.. b) Egyéni vagy csoportos munkadíjazás.. c) Az egységek közötti munkamegosztás módja.. d) A vállalati hagyományok ápolása.. e) A döntési hatáskörök megosztása.. f) Az információáramlás szabályozása.. g) Közösen elfogadott értékek.. h) A döntések előkészítésének módja.. i) Alá-fölérendeltségi viszonyok.. 4. A nettó munkaerő-szükséglet a) az összes foglalkoztatott és a vezetők létszámának különbözete. b) a vállalatnak a munkaerőpiacon megjelenő kereslete. c) az összes foglalkoztatott és az aktív tevékenységet folytató tulajdonosok létszámának különbözete. 5. Az alábbi felsorolások közül melyik írja le legpontosabban a munkavállalók keresetének összetevőit? a) Alapbér, teljesítménybér, prémium, jutalom, szociális szolgáltatások és egyéb kiegészítő juttatások. b) Alapbér, pótlékok, prémiumok, jutalékok, újítási díjak, jogdíjak, kiegészítő fizetések. c) Bruttó bér, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítás, személy jövedelemadó-előleg természetbeni juttatások. 6. Melyik állítás hamis? A kollektív szerződés rögzíti a) a bérekre és egyéb juttatásokra vonatkozó megállapodásokat. b) a munkaidőt és a munkavégzés feltételeit. c) a foglalkoztatottak létszámát.

26 A tesztfeladatok megoldása 1. a) 2. a) 3. Szervezeti struktúra: c) e) f) i) Szervezeti kultúra: a) b) d) g) h) 4. b) 5. b) 6. c)

27 B/ Számítási feladatok 1. A munkatermelékenység vizsgálata A vállalatban az emberi erőforrás felhasználásának hatékonysága a munkatermelékenység mutatószámai segítségével vizsgálható. Általános megfogalmazásban a munkatermelékenység = a termelés eredménye felhasznált munka. A termelés eredménye természetes mértékegységben (kg, db stb.), vagy pénzben (termelési érték, adózás utáni eredmény stb.) fejezhető ki. A felhasznált munka mennyisége az átlagos állományi létszámmal, a felhasznált munkanapok, munkaórák számával vagy pénzben, a bérköltség összegével fejezhető ki Gyakran használják ezeknek a mutatóknak a reciprokait is, amelyek az egységnyi eredményhez szükséges munkaerő-ráfordítás nagyságát mutatják meg. A feladat. Egy sporthajókat gyártó kisvállalat alábbi éves adatait ismerjük: Előállított sporthajó 45 db Egységár 650 EFt/db Adózás utáni eredmény EFt Alkalmazottak száma 4 fő Ledolgozott munkaidő óra Bérköltség EFt Állapítsa meg a számítható munkatermelékenységi mutatók értékét! 2. A munkaerő felhasználás és a munkaidő kihasználás elemzése Az emberi erőforrás kapacitásának kihasználása az alábbi mutatószámokkal jellemezhető: Munkaerő felhasználási mutató, % = (teljesített munkanapok törvényes munkanapok) 100 Egésznapos távollétek aránya, % = 100 munkaerő felhasználási mutató Munkanap átlagos hossza, óra = teljesített munkaórák túlórák nélkül teljesített munkanapok Törtnapi távollétek, óra/nap = 8,0 munkanap átlagos hossza Törtnapi távollétek aránya, % = (törtnapi távollétek 8,0) 100 Munkaidő kihasználási mutató, % = (munkanap átlagos hossza munkanap törvényes hossza) 100 Túlórák aránya, % = (túlórák teljesített munkaórák) 100 A feladat. Egy gépipari üzem tervezett és tényleges éves munkaügyi adatai egy fő átlagos állományi létszámra vetítve az alábbiak: Terv Tény Törvényes munkanapok Teljesített munkanapok

Alapfogalmak, alapszámítások

Alapfogalmak, alapszámítások Alapfogalmak, alapszámítások Fazekas Tamás Vállalatgazdaságtan szeminárium 1. Vállalati gazdálkodás Gazdálkodás - Gazdaságosság. A gazdálkodás a vállalat számára szűkösen rendelkezésre álló és adott időszakon

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés

Gyakorló feladatok a Vezetõi számvitel tárgyhoz Témakör: Fedezeti elemzés 1. feladat Egy világító kertitörpéket gyártó vállalkozás 12 000 darab kertitörpe gyártását és értékesítését tervezi. Költségei és árbevétele várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Megnevezés eft Változó

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ. Cenzori. Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04 / 155 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. május 15. 8.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Forgóeszközgazdálkodás

Forgóeszközgazdálkodás A forgóeszközök közé a következő eszközök sorolhatók: anyagok befejezetlen termelés és félkész termékek késztermékkészlet vásárolt árú vevőkkel szembeni követelések pénzeszközök A forgóeszközök szerkezetének

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Vállalkozások vagyongazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások vagyongazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/36 Vállalkozások vagyongazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) ESZKÖZÖK FORRÁSOK Mibe? Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 074406/4/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pelletgyártási, felhasználási adatok

Pelletgyártási, felhasználási adatok Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók

Raktározás számítási feladatok. Raktárüzemtani mutatók Raktározás számítási feladatok Raktárüzemtani mutatók 1 1. Feladat Egy raktár havi záró készletszintje az alábbi táblázat szerint alakul. Az éves értékesítés: 1200ezer Ft. Számítsa ki a forgási sebességet

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Ellátási Lánc Menedzsment

Ellátási Lánc Menedzsment Ellátási Lánc Menedzsment A 21. század első évtizedeire a nemzetközi verseny erősödése a termék-életciklusok rövidülése a magasabb minőségi szinten és alacsonyabb fogyasztói árakon történő fogyasztói igény

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont

1. feladat Összesen: 30 pont. 1.1. Aláhúzással jelölje a mondat helyesnek tartott befejező részét! 16 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárgyi eszköz-gazdálkodás

Tárgyi eszköz-gazdálkodás Tárgyi eszköz-gazdálkodás Gazdálkodás, gazdaságosság, kontrolling Termelési eszközök és megtérülésük A tárgyi eszközök értéküket több termelési perióduson belül adják át a készterméknek, miközben használati

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt!

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt! 1464-06 ELŐKÉSZÍTÉS 1464-06/1 GAZDÁLKODÁSI SZÁMÍTÁSOK, VESZTESÉGSZÁMÍTÁS, KAPACITÁSSZÁMÍTÁS 1. a) Ön egy vendéglő vezetője. Kérem, mutassa be, hogy üzletében az árubeszerzéskor milyen források állnak rendelkezésére,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele)

Készletezés. A készletezés hosszú távú döntései (a készletek nagysága és összetétele) Készletezés Árukészlet: a forgalom lebonyolítását biztosító áruállomány, árumennyiség. Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. A készletezés hosszú távú döntései

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A makroökonómia mutatói

A makroökonómia mutatói 1. 1999. évben Seholsincs országban az összes kibocsátás 4500 m$ volt. A folyó termelő felhasználás 2600 m$, a tárgyi eszközök értékcsökkenése 500 m$. Külföldről származó elsődleges jövedelem 40 m$, a

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés 1. példa Egy vállalkozás termékválasztékának bõvítése érdekében új termék kifejlesztését tervezi. A fejlesztés elsõ szakasza lezárult, az összegyûjtött és értékelt információk alapján két termék fejlesztését

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát

a) 2630 md. USD b) 3119 md. USD c) 3389 md. USD d) 2800 md. USD b) Le kell vonni az értékcsökkenés nagyságát NEMZETGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNY STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 1. Egy hipotetikus gazdaság alábbi adatait ismerjük Milliárd USD Fogyasztás 1925 Nettó export 44 Kamat fizetések 81 Személyi adók 500 Értékcsökkenés

Részletesebben

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Emberi erõforrás-gazdálkodás Vállalkozások erõforrásai Anyagi eszközök (gépek, berendezések

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói

A technológiai berendezés (M) bemenő (BT) és kimenő (KT) munkahelyi tárolói 9., ELŐADÁS LOGISZTIKA A TERMELÉSIRÁNYÍTÁSBAN Hagyományos termelésirányítási módszerek A termelésirányítás feladata az egyes gyártási műveletek sorrendjének és eszközökhöz történő hozzárendelésének meghatározása.

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI

Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Mikroökonómia - 4. elıadás A TERMELÉS RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGEI Bacsi, 4. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben