Piackutató, Reklám- és Marketing-tevékenységet tervező, Szervező Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piackutató, Reklám- és Marketing-tevékenységet tervező, Szervező Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Piackutató, Reklám- és Marketing-tevékenységet tervező, Szervező Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HORVÁTHNÉ KOVÁCS ADRIENN, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, VIZEUM HUNGARY MÉDIA KFT. A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Minden reklám fele kidobott pénz, csak nem tudni, hogy melyik fele. /David Ogilvy/ Régen egy-egy sikeres kereskedő mindig tudta, milyen árukat vigyen a piacra, mi, miért kelendő. A középkorban a hajósok hozták-vitték a híreket, és a piacok felkutatásához főként tőlük, vagy más kereskedőktől lehetett hasznos információkhoz jutni. Ezek a kereskedők mindig el tudták adni áruikat. Voltak olyan kereskedők is, akik csak a vásárokon jelentek meg portékáikkal. Ők is tudták előre, hogy miből mennyit kell vinniük, részben abból, hogy az előző években mekkora igény volt rá, részben ismerték az emberek vásárlási szokásait, és azt, hogy várhatóan mire lesz szükség. Tudták, hogyha tavasszal jégverés volt, vagy nagyobb árvíz, vagy természeti csapás, akkor nem lesz pénzük az embereknek, és ahhoz, hogy jó vásárt csináljanak, vagy engedniük kellett az árból, vagy kicsit változtatni kellett termékeiken, hogy olcsóbban tudják adni. Az ipari forradalom után, a termelés növekedésével, de főként a XX. századtól tudatosan kell kezelni és befolyásolni a piacot ahhoz, hogy nagy mennyiségű áru jól eladható legyen. Egyre több hasonló termék, szolgáltatás jelent meg a piacokon. Ki, miért választja egyiket, vagy másikat? Egy cég akkor lesz sikeres, ha tudatosan tudja kezelni a versenytársakat, befolyásolni a fogyasztói döntéseket. Hosszú távon a piaci siker alapfeltétele a vásárlói szokások, igények pontos ismerete. Ahhoz, hogy a piaci szereplők tudatosan befolyásolni tudják a piacot, előbb valakinek fel kell mérni, ki kell kutatni az összes olyan tényezőt, ami befolyásolhatja azt. A piackutató alaptevékenysége ez. Mióta piacgazdaság működik a világon, az eladók termékeiket és A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK szolgáltatásaikat kínálva versenyeznek a vásárlók kegyeiért, igyekeznek az áruk tulajdonságaival, áraival elnyerni a vevők tetszését. A vásárlói hajlandóság szempontjainak felkutatásával arra törekednek, hogy a szükségletek minél alaposabb ismerete alapján maguk felé fordítsák a fogyasztókat. Természetesen ebbe a terméken és annak árán kívül az értékesítés módja és a reklám is beletartozik. Marketingnek azt az összetett tevékenységet nevezzük, amelyet egy piaci szereplő (gyártó, kereskedő, szolgáltató) termékeiért a piac meghódítása érdekében végez, amely által fennmaradni és fejlődni törekszik korunk nagy gazdasági kihívásai közepette. A marketing áthatja a cég valamennyi részlegének, egységének munkáját, meghatározza üzletpolitikáját, ezáltal nem csak a piac alakítását, befolyásolási módját és eszközeit jelenti, hanem egy teljes körű gazdasági gondolkodásmódot is. A fogyasztás az elmúlt néhány évtizedben óriási léptékben növekedett. A cégek között hatalmas méretű gazdasági verseny zajlik, és ehhez kapcsolódóan óriási láthatatlan gépezetet működtetnek a marketing területén. Ez határozza meg a jövőben bevezetésre kerülő termékeket és szolgáltatásokat, az értékesítési csatornákat, az árat és a kapcsolódó reklámtevékenységet is. Egy-egy kisebb eladási ügylet lebonyolításában éppúgy, mint egy bonyolult, széles körben bevezetni kívánt márka marketingkampányában, hasonló fajtájú feladatok hárulnak azokra a szakemberekre, akit marketingmenedzsernek, marketing- vagy reklámszakembernek nevezünk. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Fő feladatok, tevékenységek A piac befolyásolásában nagy szerepük van a marketingszakembereknek, de ahhoz, hogy tudatosan befolyásolni tudják a piacot, előbb valakinek fel kell mérni, ki kell kutatni az összes olyan tényezőt, ami befolyásolhatja azt. A piackutató alaptevékenysége ez. Tehát láthatjuk, hogy a két szakma összefügg, ezért munkájuk során is gyakran előfordul, hogy hasonló tevékenységeket, feladatokat kell elvégezniük. A piackutató fő feladatai A piackutatás vizsgálható területei és kutatási programja igen sokféle feladatból, lépésből, tevékenységből tevődhet össze. A piackutatónak kutatásonként más és más piacokat, lehetőségeket kell vizsgálnia. Miután a piackutató megismeri a konkrét kutatás célját, meghatározza a kutatás irányát, módszereit, a kutatás során elvégzendő konkrét feladatokat és tevékenységeket. Ezek alapján összeállítja a kutatás költségvetését. Amennyiben megbízói jóváhagyták mindezeket, elkezdődhet a konkrét munka. A munka folyamata: 1. Adatgyűjtés: a vizsgálandó áruról, szolgáltatásról, a piaci környezetről, a kereslet-kínálat alakulásáról, A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a vevők összetételéről, vásárlási szokásaikról, a célcsoportról. A piackutató az adatgyűjtéshez: meghatározza a célpiacokat, célcsoportokat; összeállítja a vizsgálandó területekre vonatkozó kérdéseket, kérdőíveket, segédanyagokat, mindazt, ami a kutatás szempontjából fontos lehet. Az adatgyűjtés különböző módszerek segítségével történik. A választott módszer lehet többek között: kérdőíves vizsgálat, telefonos interjú, személyes interjú, adatbázis-elemzés, internetes lekérdezés, személyekhez kiküldött levél (direkt mail, azaz DM levél). Ennek során a piackutató munkáját több ember segíti, például: kérdezőbiztosok, termékbemutatókat végző hostessek, adatbázis-elemzők stb. 2. Az összegyűjtött adatokat a piackutató: szelektálja, feldolgozza, elemzi, értékeli. 3. Ezek után a piackutató megállapítja az összefüggéseket és a tanulságokat. 4. A megállapításokat tanulmány formájában rögzíti, majd továbbítja megbízói számára. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ezek alapján az információk alapján készítik el a marketingszakemberek stratégiájukat, fejlesztési terveiket, végzik el a termék árazását, döntenek az értékesítési csatornákról és készítenek reklámtervet. A piackutató munkája során alkalmazhat megfigyelést, kikérdezést, kísérletet, például: próbavásárlást. A piackutató minden egyes feladata más és más módszereket igényel. Munkájuk során pedig sokféle területen vizsgálódhatnak: Elemezhetik a különböző termékek, szolgáltatások, szervezetek vagy vállalatok piaci környezetét és helyzetét. Vizsgálják az egyéni vásárlási szokásokat, magatartásokat, ezen belül a vásárlói magatartást befolyásoló tényezőket, a vásárlók kulturális, személyes, társadalmi, pszichológiai jellemzőit, döntési folyamataikat, magatartásukat. Kutathatják a cégek, szervezetek vevői magatartását, hogy hogyan hozzák meg beszerzési döntéseiket, kik vesznek részt a beszerzésekben, milyen főbb hatások befolyásolják döntéseiket, vannak-e viszonteladóik. Versenyanalízist is végezhetnek. Ez is a piackutatás egy külön területe, amelyben vizsgálják: a konkurenciát, a cég piaci helyzetét, a versenytársak döntéseit, céljait, erős és gyenge pontjait, várható reakcióit stb. A fentiekben felsoroltakon kívül munkájukat még számos más területen végezhetik: a politológusok, politikai elemzők munkáját segítve például ők végzik egy-egy politikus népszerűségének felmérését. Összefoglalva, a piackutató tevékenységének lényege, hogy az általa vizsgált A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK kérdéskörre megfelelő választ kapjon, amellyel segítheti megbízója továbblépését. A marketingszakember fő feladatai A marketingtevékenységnek sokféle, változatos célja lehet és ennek megfelelően jól megkülönböztethetők az egyes főbb célokhoz rendelt tevékenységi körök. A marketingcélokból adódó tevékenységek erősen összetettek és változatos feladatok elé állítják a területen dolgozó munkatársakat. Jól olajozott, összehangolt munkát igényel a marketing, a kiválasztott fogyasztók körének elérése, szükségleteinek feltárása, megértése, az igényeket kielégítő megoldások kitalálása és megvalósítása. Ennek a bonyolult feladatnak a végrehajtásához nem csak a marketingszakemberekre van szükség, hanem a szervezet valamennyi dolgozójának marketingszemléletű magatartására. Csak ilyen piacorientált működést megvalósító szervezet képes tartósan magas profitot elérni, a gazdasági versenyben élen maradni. A marketing szerteágazó munka, hiszen marketingesnek nevezzük: a nagyobb vállalatoknál dolgozó: o kommunikációért és PR-tevékenységért felelős marketingmenedzsereket, o a termékekért, szolgáltatásokért felelős termékmenedzsereket; a reklámügynökségeknél dolgozó: o egy-egy ügyfélért felelős ügyfél (client) menedzsereket, o kreatív munkát végző munkatársakat (grafikusokat, designereket stb.), A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK o médiatervezőket és vásárlókat, o egyéb reklámügynökségi munkatársakat; a kisebb cégeknél dolgozó reklámügyintézőket. A fenti felsorolás nem teljes körű, hiszen a marketingszervezet helye a szervezeti hierarchiában szinte minden cégnél más és más. A marketingszakember munkájában nagyfokú szabadságot élvez, hiszen a cég piacpolitikai lépéseit például egy új termék bevezetésének, egy új szolgáltatás megjelentetésének feladatait - ő maga találja ki, majd bocsátja útjára. Ebben a folyamatban azonban ezeket az ötleteket erősen meg kell védenie, sokat kell harcolnia saját cége más területein dolgozó kollégáival. A vállalati szférában tevékenykedő marketingszakember (termék-, portfólióvagy marketingmenedzser): irányítja vagy koordinálja a cég piaci értékesítési tevékenységét; részt vesz a cég üzleti koncepciójának kidolgozásában; megtervezi a piaci lehetőségeket, különböző eszközökkel és módszerekkel folyamatosan felügyeli a termék és a márka menedzselését; az eladási tevékenység feladataihoz kapcsolódóan megszervezi, irányítja és ellenőrzi a reklám- és az egyéb kommunikációs feladatokat; saját kompetenciájában önállóan, kreatívan megfogalmaz egy marketingfeladatot (például: egy adott termék vagy szolgáltatás értékesítésével milyen célt kíván elérni); kidolgozza a marketingstratégiát; részletesen időegységekre lebontja a megvalósításhoz szükséges tevékenységeket - feladattervet készít; A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a marketingstratégiát egyezteti a cég felső vezetésével és területeivel, döntés-előkészítést végez; cégének vezetői és más részlegeinek munkatársai előtt bemutatja, prezentálja terveit; feltárja a piaci lehetőségeket (a piackutatók segítségével), amelynek keretében: információkat gyűjt, meghatározza saját helyzetét a piacon, kiválasztja a szóba jöhető piacokat, tájékozódik a piaci szereplőkről és megismeri a célpiac hatósági előírásait, szokásait; komplex piacelemzést végez, amely során felismeri a piaci változásokat, és javaslatot készít a piaci problémák kezelésére; stratégiai, operatív és akcióterveket készít, melynek keretében: meghatározza, hogy milyen eredményeket kíván elérni a termékkel vagy szolgáltatással, akcióval, és akció- és költségtervet készít; meghatározza a termék, ár, piac, promóció optimális kombinációját, az ún. marketing-mixet; meghatározza a cég piaci céljait legeredményesebben támogató reklám-, PR- és eladás-ösztönzési feladatokat; tárgyalásokat folytat piackutatási, PR- és médiaügynökségekkel, kiválasztja a cégeket és részükre megbízást ad. A cégeknél dolgozó marketingszakemberek aztán a marketing- és reklámtevékenységhez kapcsolódó munkát reklámügynökségeknél, médiaügynökségeknél dolgozó marketingszakemberekkel együttműködve végzik el. A vezetői beosztásban dolgozó marketingszakembernek a szakmai tapasztalat függvényében vannak döntési jogosultságai és felelőssége a A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK forgalom alakulásáért. Munkáját a termék által generált piaci részesedés, forgalom, profitszint alakulásán keresztül ítéli meg a cég vezetése. A személyi és tárgyi tényezők, azaz a cégen belüli esetleges személyi változások, és a cég külső környezetében váratlanul bekövetkező fordulatok egyaránt hatással vannak a marketingmunka egészére. A munkavégzés eszközei A munkavégzés eszközei mindkét szakma esetében ugyanazok: számítógép és különböző programok, adatbázisok telefon alapvető irodai eszközök, például: o fax o fénymásoló o hőkötő o spirálozó o iratmegsemmisítő gépek nyomtatványok szakmai kiadványok prezentációs eszközök: o vetítővászon o írásvetítő o videolejátszó o tv o projektor Munkahely, munkakörnyezet Mind a piackutató, mind a marketingszakember tevékenysége nagyobb részét zárt térben, irodában végzi. Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy külső partnereknél kell tárgyaláson részt venniük. A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A piackutató esetében olykor egy-egy kutatási program külső helyszíneken történő munkavégzést kíván (kérdőíves megkérdezés, mélyinterjú), de ez előfordulhat a marketingszakemberekkel is (például a termékbemutatók ellenőrzésénél, a termékek kiszállításánál stb.). Mindkét szakmában utaznak is, amennyiben a feladat megkívánja. A nagyobb, multinacionális cégeknél dolgozó marketingmenedzserek munkaideje a reklámügynökségek munkaidejéhez igazodik, jellemző a túlmunka. Kisebb cégeknél az ügyvezető igazgatóval történő megállapodásnak megfelelően alakul a munkaidő; részben fix, részben kötetlen. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba? A piackutató kapcsolatot tart: a megrendelővel, kérdező biztosokkal, hostessekkel, a célpiacát alkotó emberekkel interjúalanyokkal, adatfeldolgozókkal, adatbázis szakértőkkel. A piackutató is, mint a legtöbb alkalmazott, nem egyedül, önmagában végzi munkáját, hanem egy team, azaz munkacsoport tagjaként. Ebből következik, hogy munkatársaival van a legszorosabb kapcsolatban. a cég felső vezetésével, A marketingszakember kapcsolatot tart: cégének más osztályain dolgozó munkatársakkal, piackutatással foglalkozó cégek munkatársaival, PR- és médiaügynökségekkel, reklámügynökségek munkatársaival. A-10

15 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

16 KÖVETELMÉNYEK Fizikai igénybevétel, megterhelés, környezeti ártalmak, hátrányok Mivel mindkét szakma tevékenysége részben ülő, részben mozgó munka, legfőképp szellemi tevékenységek végzését kívánja. A fizikai igénybevétel csak minimális, tehát ebből a szempontból nem mondható megterhelőnek. A szellemi munkából kifolyólag a túlmunka nagyfokú stresszel, pszichés megterheléssel járhat. Előfordulhat, hogy a területen dolgozók a napi sokféle munka miatt nem figyelnek oda az egészséges életmódra, a rendszeres napközbeni táplálkozásra, ami több probléma forrása is lehet. Emellett a rendszeres számítógép-használat a szem romlását eredményezheti. Egészségügyi követelmények A piackutatáshoz nem támasztanak speciális egészségügyi követelményeket, mint a legtöbb irodai szakmánál, itt is az érzékszervek megfelelő működése szükséges. Munkavégzése során használnia kell kezeit, ujjait, látását, hallását, de legfőképpen fejét és eszét. A piackutatónak tárgyalásai, az emberekkel való kommunikációja során a felsoroltakon kívül szüksége van megfelelő beszédkészségre, tehát nyelvi kifejezőkészségre. A kéz használata elengedhetetlen, de némi mozgáskorlátozottsággal még bárki végezheti ezt a tevékenységet. A marketingszakemberek esetében majdhogynem elmondhatjuk a fent felsoroltakat, hiszen tevékenységük, munkavégzésük körülményei is nagyon hasonlóak a piackutatóéhoz. Fizikai érzékszervek tekintetében az ép látás és színlátás, az egészséges végtagok megléte, zavar nélküli beszédkészség elengedhetetlen követelmények. B-1

17 KÖVETELMÉNYEK A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet együttműködést kívánó munkát nem végezhet A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas váltakozó/gyakori utazást igénylő munkahelyen munkát nem végezhet Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas. A szakma sikeres gyakorlásához szükséges képességek (kompetenciák) Közös személyes kompetenciák: Szakmai kompetenciák: teherbíró képesség stresszoldó képesség jó szervezőkészség logikus gondolkodás egy-két idegen nyelven tárgyalóképes kommunikációs készség Személyes kompetenciák: önállóság B-2

18 KÖVETELMÉNYEK jó beszédkészség kapcsolatteremtő képesség nyitottság az együttműködésre motivációs és irányító képesség empátia más kultúrák, illetve szakterületek megközelítéseit illetően hatékony projektirányító és -szervezőképesség konfliktusmegoldó képesség felelősségvállalás a saját és mások teljesítményéért A piackutató speciális kompetenciái: Szakmai kompetenciák: kitartás jó elemző készség számolási készség jó problémamegoldó képesség lényeglátó képesség etikus magatartás szociális érzékenység morális kérdések iránti nyitottság Személyes kompetenciák: érdeklődés nyitottság B-3

19 KÖVETELMÉNYEK A marketingszakember kompetenciái: Szakmai kompetenciák: jó időgazdálkodási és gazdasági szemlélet figyelem-megosztási képesség Személyes kompetenciák: kreativitás kezdeményezőkészség jó tervezőkészség logikus gondolkodás jó érvelési készség Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Aki piackutató vagy marketingszakember szeretne lenni, annak jó eredményt kell elérnie valamely idegen nyelvből (angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz), illetve történelemből, közgazdasági, marketing- vagy vendéglátó-idegenforgalmi ismeretekből. A piackutató szakmájának gyakorlásához szükséges a statisztika, szociológia tárgyakban elért megfelelő eredmény is. Érdeklődési kör Mint a marketingtevékenységek általában, a piackutatás is a közgazdaságra, szociológiára, társadalomismeretre épül. Figyelnie kell a kutatás gazdaságosságára, illetve költségeire is, emellett a szakember irodalmi és technikai műveltsége is fontos szerepet játszik a munkavégzésben. Jó, ha rendelkezik kereskedelmi ismeretekkel és marketinges felkészültséggel is egy jó piackutató. B-4

20 KÖVETELMÉNYEK A marketingszakembernél fontos szempont, hogy kedvelje az emberekkel való foglalkozást, hiszen munkájának alapvető célja olyan termékek és szolgáltatások kitalálása és hatékony bevezetése a piacra, amelyek a legjobban kielégítik az emberek szükségleteit. Az emberi igények és problémák iránti fogékonyság, később pedig a munka folyamatában a jó együttműködés elérése munkatársaival elengedhetetlen elemei a jó munkavégzésnek. Fontos a széles látókör és az általános tájékozottság minél több témában. B-5

21 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

22 SZAKKÉPZÉS Előképzettség, képzés ideje, helye, költségek A piackutatói vagy az említett marketinges munkakörök betöltéséhez a középfokú végzettség érettségi a minimum elvárás, de a diplomások elhelyezkedési lehetőségei sokkal jobbak. A marketing szakmához két szinten lehet képzettséget szerezni. Minősített képzés (OKJ-s tanfolyam) keretében a jelentkezők végzettséget szerezhetnek a következő szakon: 1. marketing- és reklámügyintéző. Felsőfokú képzés keretében pedig végzettséget szerezhetnek a következő szakon: 2. kereskedelem és marketing (BA-s képzésben), marketing (MA-s képzésben). Magasabb munkaköröket (marketingmenedzser, termékmenedzser, vezető piackutató) csak a felsőfokú szakképesítés megszerzésével lehet betölteni. Marketing- és reklámügyintéző OKJ-s képzés A szakma iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható. A képzés időtartama 1 év, felnőttképzés esetén legfeljebb 1000 óra. A képzésen 70%-ban elméletet tanulnak és 30%-ban gyakorlatot. C-1

23 SZAKKÉPZÉS Mivel felnőttképzésről van szó, többnyire költségtérítéses tanfolyamokról beszélünk. A tanfolyam elvégzésével a szakember középszintű szakképesítést kap, amellyel szellemi munkát igénylő munkakört is be tud majd betölteni. A képzés során tanulandó tárgycsoportok/modulok: ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek marketing és PR alapismeretek ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén a marketing- és reklámtevékenység szervezése. Képzésbe felvehető létszám: A szakmák iránti nagy érdeklődés miatt a képzésre felvett létszám sokszor többszörösével meghaladja a munkaerő iránti tényleges kereslet nagyságát. A több nyelvet beszélő, terület iránt érdeklődő munkavállalóknak először mindenképpen érdemes a munkaerő iránti keresletet felmérni és a tanfolyamra (akár már egy biztos állás birtokában) csak ezután jelentkezni. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). A kereskedelem-marketing oktatása a felsőoktatásban A felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltéséhez felsőfokú intézményben, BA-s képzésben kereskedelem és marketing szakra, MA-s C-2

24 SZAKKÉPZÉS képzésben pedig marketing szakra kell jelentkezni. Ezeken a szakokon végez a marketingszakemberek mellett a legtöbb piackutató is. Akik ezt a szakot választják, azoknak: egy sikeres érettségi után valamilyen egyetemi alapszakon (7 félév) kell végzettséget szerezniük (kreditek megszerzésével, bemeneteli követelményeknek való megfeleléssel). majd ha szeretnének ezen a szakterületen magasabb szintű oktatásban részesülni és magasabb szintű végzettséget szerezni, sikeres felvételit kell tenni a marketing mesterképzésre (további 4 félév). A kereskedelem-marketing szakon mind BA, mind MA fokozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is indulnak képzések. Kereskedelem és marketing alapszak A kereskedelmi és marketing alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik, a közgazdasági képzés egyik leggyakorlatiasabb szakja. A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. C-3

25 SZAKKÉPZÉS Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörei: Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: matematika statisztika informatika mikro- és makroökonómia nemzetközi gazdaságtan pénzügytan vállalati gazdaságtan marketing számvitel menedzsment üzleti kommunikáció szaknyelv környezet-gazdaságtan alapozó üzleti ismeretkörök gazdasági jog Társadalomtudományi alapismeretek: EU általános és gazdasági jogi ismeretek gazdaságtörténet szociológia pszichológia filozófia C-4

26 SZAKKÉPZÉS Szakmai törzsanyag: vállalatirányítás kereskedelem gazdaságtana marketing menedzsment szervezeti magatartás vállalati pénzügyek marketingkutatás külkereskedelmi technikák marketingkommunikáció logisztika, média-gazdaságtan továbbá választható szakirányok, amelyek a szak törzsanyagához a kereskedelem vagy marketing szakanyagához kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek. A szakmai képzés része egy fél évig tartó összefüggő szakmai gyakorlat, amely közelebb viszi a hallgatókat a munka világához. A kereskedelmi életben ma már elképzelhetetlen, hogy egy jól képzett szakember ne beszéljen idegen nyelven, sőt nyelveken. A minimális elvárás a kereskedelmi- és marketingszakemberek felé az angol nyelv ismerete, hiszen a biznisz nyelve elsősorban az angol. Ezen az alapszakon nem elég megérteni a nyelvet, a lényeg a kommunikáción van, ezért az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. C-2

27 SZAKKÉPZÉS Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek ismerik: a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit; a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és non-profit szférában; a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival; a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét; az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit; a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit; a logisztikai folyamatokat; az e-üzlet módszereit és hátterét; képesek a marketing-értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra. A szakemberek alkalmasak: kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására; különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére; önálló és csoportmunka végzésére; a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, partnerekkel való együttműködésre; reklám-, és eladás-ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére, hatékony programok összeállítására és lebonyolításuk ellenőrzésére; C-3

28 SZAKKÉPZÉS a kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére; egyes logisztikai feladatok ellátására; a kereskedelem és marketing specifikus szoftvereinek használatára; jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra. Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a kereskedelmi és marketing képzés második ciklusában, vagy megszerzett alapszakos diplomájukkal elhelyezkedhetnek kis- és középvállalatoknál, ahol megszervezhetik és irányíthatják a kereskedelmi és marketingtevékenységet, vagy üzletkötői feladatokat láthatnak el. Marketing mesterszak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és nonbusiness szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. C-4

29 SZAKKÉPZÉS A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdász, marketing szakon Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: modern közgazdasági elméletek döntéselméleti és módszertani ismeretek szervezetek és vállalkozások gazdálkodása, vezetése és irányítása stratégiai menedzsment pénzügyi menedzsment a marketing vezetési kérdései értékteremtő folyamatok logisztikai folyamatok tervezése és irányítása Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: környezet- és piacelemzés tervezése, végrehajtása marketingkutatás módszertana marketing információs és döntéstámogató rendszer a fogyasztáselmélet kérdései és vásárlói magatartás elemzése disztribúció-menedzsment beszerzési és értékesítési (Sales) folyamatok irányítása, vezetése ellátási lánc menedzselése termékek és márkák menedzselése integrált marketing-kommunikáció kommunikációs stratégia és eszközei gazdasági és versenyjogi ismeretek C-5

30 SZAKKÉPZÉS marketingstratégia tervezése és végrehajtása marketing-kontrolling interkulturális, nemzetközi marketing kérdései társadalomtudományi módszertanok legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: Differenciált szakmai ismeretek: o szakirányok o specializációk o szakmai modulok o szabályozottan választható szakmai tantárgyak az intézményi sajátosságoknak megfelelően A szakmai gyakorlatot a diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg. A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú szakmai nyelvvizsga, vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. A marketing mesterszakon végzettek ismerik: a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, annak mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit különböző szinteken; C-6

31 SZAKKÉPZÉS az Európai Unió működését, szakmailag releváns irányelveit, szabályozását; a marketingrendszer működését, az értékalkotás módjait, az érték mérésének és növelésének módszereit; a vállalati gazdálkodás átfogó kategóriáit, a teljesítmény mérésének módjait és marketingterülettel való kapcsolatát; az értékalkotó marketingfolyamatok és az innováció kapcsolatát; a marketing-részterületek mérésének és elemzésének módszereit; az adatok magas szintű kvantitatív elemzésének (közgazdasági, ökonometriai, matematikai-statisztikai) módszereit; a komplex problémák megoldásának technikáit; a kultúraközi kutatás módszertanát; a marketingtervezés folyamatát, módszereit; a vevőorientáció érvényesítésének szervezeti formáit és folyamatait; a szakterületre vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmat; a választott doktori képzés igényeinek megfelelő kutatási módszertant. A szakemberek alkalmasak: a vállalat értékalkotó tevékenységének átlátására és a vállalati stratégia kialakításában való részvételre; a marketing-, kereskedelmi és logisztikai folyamatok teljesítménymutatóinak meghatározására és a pénzügyi és nempénzügyi teljesítménymutatók elemzésére; a piaci jelenségek elmélyült elemzésére; marketingprogramok és tervek összeállítására és a tervezés irányítására; egyes marketing-részterületek irányítására (pl. termékmenedzsment, termékfejlesztés, reklám, értékesítés, személyes eladás, árkialakítás, kutatás stb.) és ugyanezen területek vezető szakértőjeként való működésre; C-7

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK 1.

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Marketing mesterképzési szak

Marketing mesterképzési szak Edutus Főiskola Marketing mesterképzési szak Tanterv Lezárva:.06.14. A szak alapadatai: Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Marketing (Marketing) Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV MARKETING MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2016.

PTE KTK MSC-TANTERV MARKETING MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2016. PTE KTK MSC-TANTERV MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG MARKETING MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2016. Utolsó módosítás: 2016-06-01 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők 1.1 A szak felelős vezetői

Részletesebben

PIACKUTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

PIACKUTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés PIACKUTATÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése PIACKUTATÓ Feladatok és tevékenységek A piackutató

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

MARKETING MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MARKETING MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MARKETING MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MARKETING MENEDZSER Feladatok és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MARKETING MESTERKÉPZÉS. 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MARKETING MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETVITELI SZAKMENEDZSER

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK

19. MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK A Debreceni Egyetem képzési programja 2007 GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: o Agrárgazdasági o Regionális és vidékfejlesztési Képzési terület, képzési ág: Agrár

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Tanszék KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Képzési és kimeneti

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit Kódja

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering) 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület

WSUF Gazdasági Tudományos Tanácsadó Testület Sümeg Város Önkormányzata és a John Henry Newman Oktatási Központ megállapodása alapján 2015-ben megalapításra került a John Henry Newman Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ A sümegi képzési központban

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali

Gazdaságtudományi Kar. Tanterv. MBA mesterszak. Levelező tagozat. Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar MBA mesterszak Levelező tagozat Érvényes: 2010. szeptember 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Török Ádám Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Kereskedelem és marketing alapképzési szak

Kereskedelem és marketing alapképzési szak Edutus Főiskola Kereskedelem és marketing alapképzési szak Tanterv Lezárva.06.14. A szak alapadatai: Kereskedelem és marketing alapképzési szak (Commerce and Marketing) Képzésért felelős intézmény Intézményi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK

HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI EGYHÁZI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY TEKINTETÉBEN 1. KATEKÉTA-LELKIPÁSZTORI MUNKATÁRS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: katekéta-lelkipásztori munkatárs (Catechist-

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK bölcsészettudomány mester nappali Bölcsészettudományi Kar 4 félév

Részletesebben

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK INFORMATIKUS ÉS SZAKIGAZGATÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK Indított szakirányok: Szakigazgatási, Informatikai Képzési terület, képzési ág: Agrár képzési terület; Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV MARKETING MSC2014 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV MARKETING MSC2014 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV MSC2014 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG MARKETING MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-03-04 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők 1.1 A szak felelős vezetői

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar. Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak Szolnok 2016 1 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉS 1.Az indítandó mesterszak megnevezése: vállalkozásfejlesztés 2.Az oklevélben

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: fordítói szakirány Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali, levelező A szakért

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali

EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség Tagozat: EMBERI ERŐFORRÁSOK BA Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Nappali NBG_GI804G0 Elemi gazdasági számítások Gy 2 0 1 Az Elemi

Részletesebben

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

A fentiekben hivatkozott rendelet több pontban is érintette az alap- és mesterszakok képzési és kimeneti követelményét.. ALAPKÉPZÉSI SZAKOK Tájékoztató Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Képzési területenkénti követelményrendszer a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2009.

PTE KTK MSC-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2009. PTE KTK MSC-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Pécs, 2009. Utolsó módosítás: 2011-05-26 Gáspár Tamás Alapvető jellemzők A szak Képzési és Kimeneti

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK EKE-AVK (Gyöngyösi Campus) Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák szakmai készség és motiváció alapján (Í+Sz) EKE-BTK (Egri Campus) Képz. Munkarend forma (félév)

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS BA2006 ALAPSZAK. Pécs, 2006.

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS BA2006 ALAPSZAK. Pécs, 2006. PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPSZAK BA2006 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS Utolsó módosítás: 2010-11-03 Gáspár Tamás Pécs, 2006. 2 A SZAK BEMUTATÁSA A kereskedelem

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 2008.06.03. Kari Tanács 6. napirendi pont Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának kiegészítő Felvételi Szabályzata 3. A Miskolci Egyetemen a felvételi eljárás rendjére a mindenkor hatályos jogszabályokban

Részletesebben

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: mester Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar Képzési idő: 4 félév

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1.3.5.3. SZ. SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2009 1.3.5.3. sz. Egyetemi szabályzat A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GAZDÁLKODÁS- SZERVEZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GAZDÁLKODÁS-SZERVEZŐ Feladatok

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Utolsó módosítás: Gáspár Tamás

PTE KTK MSC-TANTERV MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Utolsó módosítás: Gáspár Tamás PTE KTK MSC-TANTERV MSC2016 ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Utolsó módosítás: 2016-06-01 Gáspár Tamás 1. Alapvető jellemzők 1.1. A szak felelős vezetői A szak felelőse:

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről 5. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez HITÉLETI SZAKOK I. VALAMENNYI HITÉLETI KÉPZÉST

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben