Piackutató, Reklám- és Marketing-tevékenységet tervező, Szervező Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piackutató, Reklám- és Marketing-tevékenységet tervező, Szervező Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Piackutató, Reklám- és Marketing-tevékenységet tervező, Szervező Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HORVÁTHNÉ KOVÁCS ADRIENN, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, VIZEUM HUNGARY MÉDIA KFT. A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Minden reklám fele kidobott pénz, csak nem tudni, hogy melyik fele. /David Ogilvy/ Régen egy-egy sikeres kereskedő mindig tudta, milyen árukat vigyen a piacra, mi, miért kelendő. A középkorban a hajósok hozták-vitték a híreket, és a piacok felkutatásához főként tőlük, vagy más kereskedőktől lehetett hasznos információkhoz jutni. Ezek a kereskedők mindig el tudták adni áruikat. Voltak olyan kereskedők is, akik csak a vásárokon jelentek meg portékáikkal. Ők is tudták előre, hogy miből mennyit kell vinniük, részben abból, hogy az előző években mekkora igény volt rá, részben ismerték az emberek vásárlási szokásait, és azt, hogy várhatóan mire lesz szükség. Tudták, hogyha tavasszal jégverés volt, vagy nagyobb árvíz, vagy természeti csapás, akkor nem lesz pénzük az embereknek, és ahhoz, hogy jó vásárt csináljanak, vagy engedniük kellett az árból, vagy kicsit változtatni kellett termékeiken, hogy olcsóbban tudják adni. Az ipari forradalom után, a termelés növekedésével, de főként a XX. századtól tudatosan kell kezelni és befolyásolni a piacot ahhoz, hogy nagy mennyiségű áru jól eladható legyen. Egyre több hasonló termék, szolgáltatás jelent meg a piacokon. Ki, miért választja egyiket, vagy másikat? Egy cég akkor lesz sikeres, ha tudatosan tudja kezelni a versenytársakat, befolyásolni a fogyasztói döntéseket. Hosszú távon a piaci siker alapfeltétele a vásárlói szokások, igények pontos ismerete. Ahhoz, hogy a piaci szereplők tudatosan befolyásolni tudják a piacot, előbb valakinek fel kell mérni, ki kell kutatni az összes olyan tényezőt, ami befolyásolhatja azt. A piackutató alaptevékenysége ez. Mióta piacgazdaság működik a világon, az eladók termékeiket és A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK szolgáltatásaikat kínálva versenyeznek a vásárlók kegyeiért, igyekeznek az áruk tulajdonságaival, áraival elnyerni a vevők tetszését. A vásárlói hajlandóság szempontjainak felkutatásával arra törekednek, hogy a szükségletek minél alaposabb ismerete alapján maguk felé fordítsák a fogyasztókat. Természetesen ebbe a terméken és annak árán kívül az értékesítés módja és a reklám is beletartozik. Marketingnek azt az összetett tevékenységet nevezzük, amelyet egy piaci szereplő (gyártó, kereskedő, szolgáltató) termékeiért a piac meghódítása érdekében végez, amely által fennmaradni és fejlődni törekszik korunk nagy gazdasági kihívásai közepette. A marketing áthatja a cég valamennyi részlegének, egységének munkáját, meghatározza üzletpolitikáját, ezáltal nem csak a piac alakítását, befolyásolási módját és eszközeit jelenti, hanem egy teljes körű gazdasági gondolkodásmódot is. A fogyasztás az elmúlt néhány évtizedben óriási léptékben növekedett. A cégek között hatalmas méretű gazdasági verseny zajlik, és ehhez kapcsolódóan óriási láthatatlan gépezetet működtetnek a marketing területén. Ez határozza meg a jövőben bevezetésre kerülő termékeket és szolgáltatásokat, az értékesítési csatornákat, az árat és a kapcsolódó reklámtevékenységet is. Egy-egy kisebb eladási ügylet lebonyolításában éppúgy, mint egy bonyolult, széles körben bevezetni kívánt márka marketingkampányában, hasonló fajtájú feladatok hárulnak azokra a szakemberekre, akit marketingmenedzsernek, marketing- vagy reklámszakembernek nevezünk. A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Fő feladatok, tevékenységek A piac befolyásolásában nagy szerepük van a marketingszakembereknek, de ahhoz, hogy tudatosan befolyásolni tudják a piacot, előbb valakinek fel kell mérni, ki kell kutatni az összes olyan tényezőt, ami befolyásolhatja azt. A piackutató alaptevékenysége ez. Tehát láthatjuk, hogy a két szakma összefügg, ezért munkájuk során is gyakran előfordul, hogy hasonló tevékenységeket, feladatokat kell elvégezniük. A piackutató fő feladatai A piackutatás vizsgálható területei és kutatási programja igen sokféle feladatból, lépésből, tevékenységből tevődhet össze. A piackutatónak kutatásonként más és más piacokat, lehetőségeket kell vizsgálnia. Miután a piackutató megismeri a konkrét kutatás célját, meghatározza a kutatás irányát, módszereit, a kutatás során elvégzendő konkrét feladatokat és tevékenységeket. Ezek alapján összeállítja a kutatás költségvetését. Amennyiben megbízói jóváhagyták mindezeket, elkezdődhet a konkrét munka. A munka folyamata: 1. Adatgyűjtés: a vizsgálandó áruról, szolgáltatásról, a piaci környezetről, a kereslet-kínálat alakulásáról, A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a vevők összetételéről, vásárlási szokásaikról, a célcsoportról. A piackutató az adatgyűjtéshez: meghatározza a célpiacokat, célcsoportokat; összeállítja a vizsgálandó területekre vonatkozó kérdéseket, kérdőíveket, segédanyagokat, mindazt, ami a kutatás szempontjából fontos lehet. Az adatgyűjtés különböző módszerek segítségével történik. A választott módszer lehet többek között: kérdőíves vizsgálat, telefonos interjú, személyes interjú, adatbázis-elemzés, internetes lekérdezés, személyekhez kiküldött levél (direkt mail, azaz DM levél). Ennek során a piackutató munkáját több ember segíti, például: kérdezőbiztosok, termékbemutatókat végző hostessek, adatbázis-elemzők stb. 2. Az összegyűjtött adatokat a piackutató: szelektálja, feldolgozza, elemzi, értékeli. 3. Ezek után a piackutató megállapítja az összefüggéseket és a tanulságokat. 4. A megállapításokat tanulmány formájában rögzíti, majd továbbítja megbízói számára. A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Ezek alapján az információk alapján készítik el a marketingszakemberek stratégiájukat, fejlesztési terveiket, végzik el a termék árazását, döntenek az értékesítési csatornákról és készítenek reklámtervet. A piackutató munkája során alkalmazhat megfigyelést, kikérdezést, kísérletet, például: próbavásárlást. A piackutató minden egyes feladata más és más módszereket igényel. Munkájuk során pedig sokféle területen vizsgálódhatnak: Elemezhetik a különböző termékek, szolgáltatások, szervezetek vagy vállalatok piaci környezetét és helyzetét. Vizsgálják az egyéni vásárlási szokásokat, magatartásokat, ezen belül a vásárlói magatartást befolyásoló tényezőket, a vásárlók kulturális, személyes, társadalmi, pszichológiai jellemzőit, döntési folyamataikat, magatartásukat. Kutathatják a cégek, szervezetek vevői magatartását, hogy hogyan hozzák meg beszerzési döntéseiket, kik vesznek részt a beszerzésekben, milyen főbb hatások befolyásolják döntéseiket, vannak-e viszonteladóik. Versenyanalízist is végezhetnek. Ez is a piackutatás egy külön területe, amelyben vizsgálják: a konkurenciát, a cég piaci helyzetét, a versenytársak döntéseit, céljait, erős és gyenge pontjait, várható reakcióit stb. A fentiekben felsoroltakon kívül munkájukat még számos más területen végezhetik: a politológusok, politikai elemzők munkáját segítve például ők végzik egy-egy politikus népszerűségének felmérését. Összefoglalva, a piackutató tevékenységének lényege, hogy az általa vizsgált A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK kérdéskörre megfelelő választ kapjon, amellyel segítheti megbízója továbblépését. A marketingszakember fő feladatai A marketingtevékenységnek sokféle, változatos célja lehet és ennek megfelelően jól megkülönböztethetők az egyes főbb célokhoz rendelt tevékenységi körök. A marketingcélokból adódó tevékenységek erősen összetettek és változatos feladatok elé állítják a területen dolgozó munkatársakat. Jól olajozott, összehangolt munkát igényel a marketing, a kiválasztott fogyasztók körének elérése, szükségleteinek feltárása, megértése, az igényeket kielégítő megoldások kitalálása és megvalósítása. Ennek a bonyolult feladatnak a végrehajtásához nem csak a marketingszakemberekre van szükség, hanem a szervezet valamennyi dolgozójának marketingszemléletű magatartására. Csak ilyen piacorientált működést megvalósító szervezet képes tartósan magas profitot elérni, a gazdasági versenyben élen maradni. A marketing szerteágazó munka, hiszen marketingesnek nevezzük: a nagyobb vállalatoknál dolgozó: o kommunikációért és PR-tevékenységért felelős marketingmenedzsereket, o a termékekért, szolgáltatásokért felelős termékmenedzsereket; a reklámügynökségeknél dolgozó: o egy-egy ügyfélért felelős ügyfél (client) menedzsereket, o kreatív munkát végző munkatársakat (grafikusokat, designereket stb.), A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK o médiatervezőket és vásárlókat, o egyéb reklámügynökségi munkatársakat; a kisebb cégeknél dolgozó reklámügyintézőket. A fenti felsorolás nem teljes körű, hiszen a marketingszervezet helye a szervezeti hierarchiában szinte minden cégnél más és más. A marketingszakember munkájában nagyfokú szabadságot élvez, hiszen a cég piacpolitikai lépéseit például egy új termék bevezetésének, egy új szolgáltatás megjelentetésének feladatait - ő maga találja ki, majd bocsátja útjára. Ebben a folyamatban azonban ezeket az ötleteket erősen meg kell védenie, sokat kell harcolnia saját cége más területein dolgozó kollégáival. A vállalati szférában tevékenykedő marketingszakember (termék-, portfólióvagy marketingmenedzser): irányítja vagy koordinálja a cég piaci értékesítési tevékenységét; részt vesz a cég üzleti koncepciójának kidolgozásában; megtervezi a piaci lehetőségeket, különböző eszközökkel és módszerekkel folyamatosan felügyeli a termék és a márka menedzselését; az eladási tevékenység feladataihoz kapcsolódóan megszervezi, irányítja és ellenőrzi a reklám- és az egyéb kommunikációs feladatokat; saját kompetenciájában önállóan, kreatívan megfogalmaz egy marketingfeladatot (például: egy adott termék vagy szolgáltatás értékesítésével milyen célt kíván elérni); kidolgozza a marketingstratégiát; részletesen időegységekre lebontja a megvalósításhoz szükséges tevékenységeket - feladattervet készít; A-7

12 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a marketingstratégiát egyezteti a cég felső vezetésével és területeivel, döntés-előkészítést végez; cégének vezetői és más részlegeinek munkatársai előtt bemutatja, prezentálja terveit; feltárja a piaci lehetőségeket (a piackutatók segítségével), amelynek keretében: információkat gyűjt, meghatározza saját helyzetét a piacon, kiválasztja a szóba jöhető piacokat, tájékozódik a piaci szereplőkről és megismeri a célpiac hatósági előírásait, szokásait; komplex piacelemzést végez, amely során felismeri a piaci változásokat, és javaslatot készít a piaci problémák kezelésére; stratégiai, operatív és akcióterveket készít, melynek keretében: meghatározza, hogy milyen eredményeket kíván elérni a termékkel vagy szolgáltatással, akcióval, és akció- és költségtervet készít; meghatározza a termék, ár, piac, promóció optimális kombinációját, az ún. marketing-mixet; meghatározza a cég piaci céljait legeredményesebben támogató reklám-, PR- és eladás-ösztönzési feladatokat; tárgyalásokat folytat piackutatási, PR- és médiaügynökségekkel, kiválasztja a cégeket és részükre megbízást ad. A cégeknél dolgozó marketingszakemberek aztán a marketing- és reklámtevékenységhez kapcsolódó munkát reklámügynökségeknél, médiaügynökségeknél dolgozó marketingszakemberekkel együttműködve végzik el. A vezetői beosztásban dolgozó marketingszakembernek a szakmai tapasztalat függvényében vannak döntési jogosultságai és felelőssége a A-8

13 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK forgalom alakulásáért. Munkáját a termék által generált piaci részesedés, forgalom, profitszint alakulásán keresztül ítéli meg a cég vezetése. A személyi és tárgyi tényezők, azaz a cégen belüli esetleges személyi változások, és a cég külső környezetében váratlanul bekövetkező fordulatok egyaránt hatással vannak a marketingmunka egészére. A munkavégzés eszközei A munkavégzés eszközei mindkét szakma esetében ugyanazok: számítógép és különböző programok, adatbázisok telefon alapvető irodai eszközök, például: o fax o fénymásoló o hőkötő o spirálozó o iratmegsemmisítő gépek nyomtatványok szakmai kiadványok prezentációs eszközök: o vetítővászon o írásvetítő o videolejátszó o tv o projektor Munkahely, munkakörnyezet Mind a piackutató, mind a marketingszakember tevékenysége nagyobb részét zárt térben, irodában végzi. Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy külső partnereknél kell tárgyaláson részt venniük. A-9

14 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK A piackutató esetében olykor egy-egy kutatási program külső helyszíneken történő munkavégzést kíván (kérdőíves megkérdezés, mélyinterjú), de ez előfordulhat a marketingszakemberekkel is (például a termékbemutatók ellenőrzésénél, a termékek kiszállításánál stb.). Mindkét szakmában utaznak is, amennyiben a feladat megkívánja. A nagyobb, multinacionális cégeknél dolgozó marketingmenedzserek munkaideje a reklámügynökségek munkaidejéhez igazodik, jellemző a túlmunka. Kisebb cégeknél az ügyvezető igazgatóval történő megállapodásnak megfelelően alakul a munkaidő; részben fix, részben kötetlen. Munkája során kikkel kerül kapcsolatba? A piackutató kapcsolatot tart: a megrendelővel, kérdező biztosokkal, hostessekkel, a célpiacát alkotó emberekkel interjúalanyokkal, adatfeldolgozókkal, adatbázis szakértőkkel. A piackutató is, mint a legtöbb alkalmazott, nem egyedül, önmagában végzi munkáját, hanem egy team, azaz munkacsoport tagjaként. Ebből következik, hogy munkatársaival van a legszorosabb kapcsolatban. a cég felső vezetésével, A marketingszakember kapcsolatot tart: cégének más osztályain dolgozó munkatársakkal, piackutatással foglalkozó cégek munkatársaival, PR- és médiaügynökségekkel, reklámügynökségek munkatársaival. A-10

15 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

16 KÖVETELMÉNYEK Fizikai igénybevétel, megterhelés, környezeti ártalmak, hátrányok Mivel mindkét szakma tevékenysége részben ülő, részben mozgó munka, legfőképp szellemi tevékenységek végzését kívánja. A fizikai igénybevétel csak minimális, tehát ebből a szempontból nem mondható megterhelőnek. A szellemi munkából kifolyólag a túlmunka nagyfokú stresszel, pszichés megterheléssel járhat. Előfordulhat, hogy a területen dolgozók a napi sokféle munka miatt nem figyelnek oda az egészséges életmódra, a rendszeres napközbeni táplálkozásra, ami több probléma forrása is lehet. Emellett a rendszeres számítógép-használat a szem romlását eredményezheti. Egészségügyi követelmények A piackutatáshoz nem támasztanak speciális egészségügyi követelményeket, mint a legtöbb irodai szakmánál, itt is az érzékszervek megfelelő működése szükséges. Munkavégzése során használnia kell kezeit, ujjait, látását, hallását, de legfőképpen fejét és eszét. A piackutatónak tárgyalásai, az emberekkel való kommunikációja során a felsoroltakon kívül szüksége van megfelelő beszédkészségre, tehát nyelvi kifejezőkészségre. A kéz használata elengedhetetlen, de némi mozgáskorlátozottsággal még bárki végezheti ezt a tevékenységet. A marketingszakemberek esetében majdhogynem elmondhatjuk a fent felsoroltakat, hiszen tevékenységük, munkavégzésük körülményei is nagyon hasonlóak a piackutatóéhoz. Fizikai érzékszervek tekintetében az ép látás és színlátás, az egészséges végtagok megléte, zavar nélküli beszédkészség elengedhetetlen követelmények. B-1

17 KÖVETELMÉNYEK A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet együttműködést kívánó munkát nem végezhet A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas váltakozó/gyakori utazást igénylő munkahelyen munkát nem végezhet Egyes munkaköröket korlátozó egészségi tényezők jó látást igénylő munka végzésére nem alkalmas. A szakma sikeres gyakorlásához szükséges képességek (kompetenciák) Közös személyes kompetenciák: Szakmai kompetenciák: teherbíró képesség stresszoldó képesség jó szervezőkészség logikus gondolkodás egy-két idegen nyelven tárgyalóképes kommunikációs készség Személyes kompetenciák: önállóság B-2

18 KÖVETELMÉNYEK jó beszédkészség kapcsolatteremtő képesség nyitottság az együttműködésre motivációs és irányító képesség empátia más kultúrák, illetve szakterületek megközelítéseit illetően hatékony projektirányító és -szervezőképesség konfliktusmegoldó képesség felelősségvállalás a saját és mások teljesítményéért A piackutató speciális kompetenciái: Szakmai kompetenciák: kitartás jó elemző készség számolási készség jó problémamegoldó képesség lényeglátó képesség etikus magatartás szociális érzékenység morális kérdések iránti nyitottság Személyes kompetenciák: érdeklődés nyitottság B-3

19 KÖVETELMÉNYEK A marketingszakember kompetenciái: Szakmai kompetenciák: jó időgazdálkodási és gazdasági szemlélet figyelem-megosztási képesség Személyes kompetenciák: kreativitás kezdeményezőkészség jó tervezőkészség logikus gondolkodás jó érvelési készség Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Aki piackutató vagy marketingszakember szeretne lenni, annak jó eredményt kell elérnie valamely idegen nyelvből (angol, francia, német, olasz, spanyol vagy orosz), illetve történelemből, közgazdasági, marketing- vagy vendéglátó-idegenforgalmi ismeretekből. A piackutató szakmájának gyakorlásához szükséges a statisztika, szociológia tárgyakban elért megfelelő eredmény is. Érdeklődési kör Mint a marketingtevékenységek általában, a piackutatás is a közgazdaságra, szociológiára, társadalomismeretre épül. Figyelnie kell a kutatás gazdaságosságára, illetve költségeire is, emellett a szakember irodalmi és technikai műveltsége is fontos szerepet játszik a munkavégzésben. Jó, ha rendelkezik kereskedelmi ismeretekkel és marketinges felkészültséggel is egy jó piackutató. B-4

20 KÖVETELMÉNYEK A marketingszakembernél fontos szempont, hogy kedvelje az emberekkel való foglalkozást, hiszen munkájának alapvető célja olyan termékek és szolgáltatások kitalálása és hatékony bevezetése a piacra, amelyek a legjobban kielégítik az emberek szükségleteit. Az emberi igények és problémák iránti fogékonyság, később pedig a munka folyamatában a jó együttműködés elérése munkatársaival elengedhetetlen elemei a jó munkavégzésnek. Fontos a széles látókör és az általános tájékozottság minél több témában. B-5

21 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

22 SZAKKÉPZÉS Előképzettség, képzés ideje, helye, költségek A piackutatói vagy az említett marketinges munkakörök betöltéséhez a középfokú végzettség érettségi a minimum elvárás, de a diplomások elhelyezkedési lehetőségei sokkal jobbak. A marketing szakmához két szinten lehet képzettséget szerezni. Minősített képzés (OKJ-s tanfolyam) keretében a jelentkezők végzettséget szerezhetnek a következő szakon: 1. marketing- és reklámügyintéző. Felsőfokú képzés keretében pedig végzettséget szerezhetnek a következő szakon: 2. kereskedelem és marketing (BA-s képzésben), marketing (MA-s képzésben). Magasabb munkaköröket (marketingmenedzser, termékmenedzser, vezető piackutató) csak a felsőfokú szakképesítés megszerzésével lehet betölteni. Marketing- és reklámügyintéző OKJ-s képzés A szakma iskolai rendszerben és felnőttképzésben is tanulható. A képzés időtartama 1 év, felnőttképzés esetén legfeljebb 1000 óra. A képzésen 70%-ban elméletet tanulnak és 30%-ban gyakorlatot. C-1

23 SZAKKÉPZÉS Mivel felnőttképzésről van szó, többnyire költségtérítéses tanfolyamokról beszélünk. A tanfolyam elvégzésével a szakember középszintű szakképesítést kap, amellyel szellemi munkát igénylő munkakört is be tud majd betölteni. A képzés során tanulandó tárgycsoportok/modulok: ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek marketing és PR alapismeretek ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén a marketing- és reklámtevékenység szervezése. Képzésbe felvehető létszám: A szakmák iránti nagy érdeklődés miatt a képzésre felvett létszám sokszor többszörösével meghaladja a munkaerő iránti tényleges kereslet nagyságát. A több nyelvet beszélő, terület iránt érdeklődő munkavállalóknak először mindenképpen érdemes a munkaerő iránti keresletet felmérni és a tanfolyamra (akár már egy biztos állás birtokában) csak ezután jelentkezni. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). A kereskedelem-marketing oktatása a felsőoktatásban A felsőfokú végzettséget igénylő munkakörök betöltéséhez felsőfokú intézményben, BA-s képzésben kereskedelem és marketing szakra, MA-s C-2

24 SZAKKÉPZÉS képzésben pedig marketing szakra kell jelentkezni. Ezeken a szakokon végez a marketingszakemberek mellett a legtöbb piackutató is. Akik ezt a szakot választják, azoknak: egy sikeres érettségi után valamilyen egyetemi alapszakon (7 félév) kell végzettséget szerezniük (kreditek megszerzésével, bemeneteli követelményeknek való megfeleléssel). majd ha szeretnének ezen a szakterületen magasabb szintű oktatásban részesülni és magasabb szintű végzettséget szerezni, sikeres felvételit kell tenni a marketing mesterképzésre (további 4 félév). A kereskedelem-marketing szakon mind BA, mind MA fokozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is indulnak képzések. Kereskedelem és marketing alapszak A kereskedelmi és marketing alapszak a gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik, a közgazdasági képzés egyik leggyakorlatiasabb szakja. A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. C-3

25 SZAKKÉPZÉS Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörei: Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: matematika statisztika informatika mikro- és makroökonómia nemzetközi gazdaságtan pénzügytan vállalati gazdaságtan marketing számvitel menedzsment üzleti kommunikáció szaknyelv környezet-gazdaságtan alapozó üzleti ismeretkörök gazdasági jog Társadalomtudományi alapismeretek: EU általános és gazdasági jogi ismeretek gazdaságtörténet szociológia pszichológia filozófia C-4

26 SZAKKÉPZÉS Szakmai törzsanyag: vállalatirányítás kereskedelem gazdaságtana marketing menedzsment szervezeti magatartás vállalati pénzügyek marketingkutatás külkereskedelmi technikák marketingkommunikáció logisztika, média-gazdaságtan továbbá választható szakirányok, amelyek a szak törzsanyagához a kereskedelem vagy marketing szakanyagához kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek. A szakmai képzés része egy fél évig tartó összefüggő szakmai gyakorlat, amely közelebb viszi a hallgatókat a munka világához. A kereskedelmi életben ma már elképzelhetetlen, hogy egy jól képzett szakember ne beszéljen idegen nyelven, sőt nyelveken. A minimális elvárás a kereskedelmi- és marketingszakemberek felé az angol nyelv ismerete, hiszen a biznisz nyelve elsősorban az angol. Ezen az alapszakon nem elég megérteni a nyelvet, a lényeg a kommunikáción van, ezért az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges. C-2

27 SZAKKÉPZÉS Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek ismerik: a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit; a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és non-profit szférában; a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival; a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét; az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit; a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit; a logisztikai folyamatokat; az e-üzlet módszereit és hátterét; képesek a marketing-értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra. A szakemberek alkalmasak: kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására; különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére; önálló és csoportmunka végzésére; a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, partnerekkel való együttműködésre; reklám-, és eladás-ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére, hatékony programok összeállítására és lebonyolításuk ellenőrzésére; C-3

28 SZAKKÉPZÉS a kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére; egyes logisztikai feladatok ellátására; a kereskedelem és marketing specifikus szoftvereinek használatára; jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra. Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a kereskedelmi és marketing képzés második ciklusában, vagy megszerzett alapszakos diplomájukkal elhelyezkedhetnek kis- és középvállalatoknál, ahol megszervezhetik és irányíthatják a kereskedelmi és marketingtevékenységet, vagy üzletkötői feladatokat láthatnak el. Marketing mesterszak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és nonbusiness szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására. C-4

29 SZAKKÉPZÉS A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc) A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdász, marketing szakon Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: modern közgazdasági elméletek döntéselméleti és módszertani ismeretek szervezetek és vállalkozások gazdálkodása, vezetése és irányítása stratégiai menedzsment pénzügyi menedzsment a marketing vezetési kérdései értékteremtő folyamatok logisztikai folyamatok tervezése és irányítása Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: környezet- és piacelemzés tervezése, végrehajtása marketingkutatás módszertana marketing információs és döntéstámogató rendszer a fogyasztáselmélet kérdései és vásárlói magatartás elemzése disztribúció-menedzsment beszerzési és értékesítési (Sales) folyamatok irányítása, vezetése ellátási lánc menedzselése termékek és márkák menedzselése integrált marketing-kommunikáció kommunikációs stratégia és eszközei gazdasági és versenyjogi ismeretek C-5

30 SZAKKÉPZÉS marketingstratégia tervezése és végrehajtása marketing-kontrolling interkulturális, nemzetközi marketing kérdései társadalomtudományi módszertanok legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása Szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: Differenciált szakmai ismeretek: o szakirányok o specializációk o szakmai modulok o szabályozottan választható szakmai tantárgyak az intézményi sajátosságoknak megfelelően A szakmai gyakorlatot a diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg. A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú, C típusú szakmai nyelvvizsga, vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú, C típusú nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél. A marketing mesterszakon végzettek ismerik: a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, annak mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit különböző szinteken; C-6

31 SZAKKÉPZÉS az Európai Unió működését, szakmailag releváns irányelveit, szabályozását; a marketingrendszer működését, az értékalkotás módjait, az érték mérésének és növelésének módszereit; a vállalati gazdálkodás átfogó kategóriáit, a teljesítmény mérésének módjait és marketingterülettel való kapcsolatát; az értékalkotó marketingfolyamatok és az innováció kapcsolatát; a marketing-részterületek mérésének és elemzésének módszereit; az adatok magas szintű kvantitatív elemzésének (közgazdasági, ökonometriai, matematikai-statisztikai) módszereit; a komplex problémák megoldásának technikáit; a kultúraközi kutatás módszertanát; a marketingtervezés folyamatát, módszereit; a vevőorientáció érvényesítésének szervezeti formáit és folyamatait; a szakterületre vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalmat; a választott doktori képzés igényeinek megfelelő kutatási módszertant. A szakemberek alkalmasak: a vállalat értékalkotó tevékenységének átlátására és a vállalati stratégia kialakításában való részvételre; a marketing-, kereskedelmi és logisztikai folyamatok teljesítménymutatóinak meghatározására és a pénzügyi és nempénzügyi teljesítménymutatók elemzésére; a piaci jelenségek elmélyült elemzésére; marketingprogramok és tervek összeállítására és a tervezés irányítására; egyes marketing-részterületek irányítására (pl. termékmenedzsment, termékfejlesztés, reklám, értékesítés, személyes eladás, árkialakítás, kutatás stb.) és ugyanezen területek vezető szakértőjeként való működésre; C-7

MARKETING MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MARKETING MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MARKETING MENEDZSER SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MARKETING MENEDZSER Feladatok és

Részletesebben

Vállalkozások szervezője, ügyintézője Szakmabemutató információs mappa

Vállalkozások szervezője, ügyintézője Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: ELEK LÁSZLÓ, CÉGVEZETŐ, JEL BT. A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Utazási tanácsadó, Szervező, Idegenforgalmi ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Utazási tanácsadó, Szervező, Idegenforgalmi ügyintéző Szakmabemutató információs mappa Utazási tanácsadó, Szervező, Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KATONA DÓRA,

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TÓTH ANNA, KÖZÉPISKOLAI TANÁR, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Közlekedésmérnök Szakmabemutató információs mappa

Közlekedésmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: GÉBER ANDRÁS, KÖZLEKEDÉSMÉRNÖK, BKV ZRT.

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó,

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, Telemarketing asszisztens) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE

Részletesebben

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa , Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa

Humán-erőforrás fejlesztési elemző, szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: TAMÁSI PÁL SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa

Szoftverfejlesztő / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa / Szoftver és alkalmazásfejlesztők - elemzők Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BORSI

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Egészségügyi rehabilitációs foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: SZABADOS ZSUZSANNA, NYUGDÍJAS SZÍNÉSZ,

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Szállodai recepciós Szakmabemutató információs mappa

Szállodai recepciós Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: UNGÁR TAMÁS, SZÁLLODAI FŐPORTÁS, MAGYAR

Részletesebben

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Mezőgazdasági technikus Szakmabemutató információs mappa

Mezőgazdasági technikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: SZŰCS KATALIN, SZAKMAI INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐ,

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Szakmabemutató információs mappa

Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. HAZAI ISTVÁNNÉ, A FŐVÁROS GYERMEK-

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

IKT működéstechnikus Szakmabemutató információs mappa

IKT működéstechnikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: NÉMETH TIBOR SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GYÖRGY A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Szociológus, demográfus Szakmabemutató információs mappa

Szociológus, demográfus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: REBUS EGYESÜLET NEVÉBEN RÁCZ ANDREA ÉS CSURGÓ BERNADETT

Részletesebben

Boltvezető Szakmabemutató információs mappa

Boltvezető Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: RÁCZ LAJOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TÓTH SÁNDORNÉ A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben