Ellátási lánc információs rendszerének architektúrája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellátási lánc információs rendszerének architektúrája"

Átírás

1 MEB th Internatinal Cnference n Management, Enterprise and Benchmarking June 5 6, 2009 Budapest, Hungary Ellátási lánc infrmációs rendszerének architektúrája Dr. Lőrincz Péter főisklai tanár Budapesti Műszaki Főiskla ROIK, Absztrakt: A vállalati infrmációs rendszernek jelentős szerepe van a belső és a kperatív ellátási rendszerekben történő anyagkezelési flyamatk hatékny és gazdaságs kialakításában és működtetésében. Az anyagáramlás menedzselése sajátssága és adtt esetben glbális kiterjedtsége miatt speciális megldáskat és eszközöket igényel az infrmatikától. A cikk bemutat egy két szempntú (két dimenziós) taxnómiai sémát, amely egy rendszerbe fglalja az ellátás srán használats infrmatikai módszereket és eszközöket. A belső és kperatív ellátási rendszereken belül külön választja a tervezési (menedzsment) és a végrehajtási szintet. Az egyes megldásk terjedelmei kk miatt csak röviden kerülnek bemutatásra. Az érdeklődő lvasó számára útmutatást jelent az irdalmjegyzék. Kulcsszavak: ellátási rendszer, taxnmia, taxnómiai séma az ellátási rendszerben, infrmációs rendszer, EPCglbal Hálózat 1. Bevezetés - infrmációs rendszer szerepe az ellátási láncban A lgisztika és az ellátási rendszer definíció szerűen nagy mértékben támaszkdik az infrmáció ellátásra és az infrmatikai eszközök használatára. Az anyagáramlás hatékny és gazdaságs irányítása csak időszerű és releváns infrmáció birtkában valósítható meg. Ilyen módn a lgisztikai infrmatika (Lgistics Infrmatin System LIS), mint a lgisztikai feladatk ellátását segítő infrmáció menedzsment létjgsultsága és fntssága egyértelmű. A kérdés, hgy milyen módn lehet rendszerbe szervezni a meglévő eljáráskat és eszközöket. 245

2 Lőrincz P. Ellátási lánc infrmációs rendszerének architektúrája 2. A rendszerezés alapelve a taxnómia séma Taxnómia - visznylag ritkán használats kifejezés, amely rendszerezést, rendszertant fejez ki. Eredendően a bilógia, az élő világ klasszifikálására használják a kifejezést, amely később tágabb felhasználást is kaptt. Minden rendszertannak a kiindulási pntja a rendszerezési séma, amely halmazkba, majd struktúrákba rendezi az entitáskat. A ellátási rendszerhez kapcslódó infrmatika taxnómiai sémájaként célszerűnek tartjuk az ellátás rendszerezési elvének követését. Ezt a meglátásunkat arra alapztuk, hgy az infrmáció ellátás támgató, kiegészítő funkcióként az anyag ellátás tervezéséhez és a flyamatk végrehajtásáhz kapcslódik. 3. Ellátási rendszer architektúra Ennek alapján az infrmatikai feladatkat két dimenzió mentén szervezhetjük rendszerbe, amely felsztás követi a SCOR mdell lgikáját [2]: I. Vertikálisan - döntési szintek szerint tervezési szint vagy menedzsment szint, végrehajtási vagy peratív szint. II. Az ellátás rendszer terjedelme szerint: belső ellátási rendszer: beszerzési, termelési és elsztási lgisztika, kperatív vagy több szintű (n-tier) ellátási rendszer, az ellátási lánc struktúra. Ebből adódóan az ellátási rendszer feladatai egy 2x2-es mátrixba rendezhetők: I. A belső ellátás rendszer tervezési feladatai II. III. IV. A belső ellátási rendszer végrehajtási feladatai A kperatív ellátási rendszer tervezési feladatai A kperatív rendszer végrehajtási feladatai I. A belső ellátás rendszer tervezési feladatai avagy a lgisztikai infrmatika megldásai menedzsment szinten A szervezeten (vállalatn) belüli anyagáramlás menedzseléséhez kapcslódó feladat az ellátási rendszer vállalatn belüli struktúrájának tervezés. Ennek egyik területét képezik a mdellezési szimulációs eljárásk, amelynek segítségével a virtuális térben végrehajttt kísérletek alapján lehet döntéseket hzni a lgisztikai 246

3 MEB th Internatinal Cnference n Management, Enterprise and Benchmarking June 5 6, 2009 Budapest, Hungary struktúra kialakítására, a lgisztikai erőfrrásk ptimális elsztására vnatkzólag. Ezt a célt szlgálják a mdellező, szimulációs fejlesztő eszközök, mint például a PwerSim vagy a VizSim. Az ellátási flyamatk a teljes vállalati rendszerbe ágyazttan léteznek. Az anyagáramláshz kötött döntések ezer szállal kapcslódnak a vállalat egyéb funkcinális területein hztt döntésekhez. Az integrált vállalati infrmációs rendszer, az ERP (Enterprise Resurces Planning) valósítja meg ezt az integrációt az infrmáció menedzsment szintjén. Az anyagszükséglet tervezéstől a készletgazdálkdás területén át a disztribúcióig fgja át a flyamatkat, de nem szrítkzik csupán az anyagáramláshz kötött döntési feladatkra. Kiemelt szerepe van az MRP I. anyagszükséglet számításnak, amely összekapcslja az anyag ellátási flyamatt a gyártási flyamat tervezésével. A vállalat szintű tervezés részét képezi a DRP (Distributin Resurces Planning), az elsztási erőfrrás tervezés, amely részben már átnyúlik a vállalati határn túlra. A tervezési feladatt kiterjeszti a vállalathz kapcslódó ellátási rendszerre is. A vezetői szint lgisztikát is érintő infrmatikai feladat a teljesítménymérés, a lgisztikai cntrlling infrmáció ellátása. A feladat egy összehanglt, Kaplan- Nrtn megfgalmazása szerint kiegyensúlyztt (balanced) mutatószámrendszer kialakítása és fenntartása, amelyen keresztül a vállalat vezetésének rálátása van a vállalat működésére a végrehajtási szinttől a felső vezetésig. A mutatók, mint infrmációk aggregált jellegűek, amelyhez alapadatkat az peratív szintről kapnak. A felsővezetés azt várja el az infrmációs rendszertől, hgy alkalmas legyen szabályztt tartalmmal és ütemben azkat a mutatókat szlgáltatni, de adjn lehetőséget az ad hc infrmációigény kielégítésére is rövid idő alatt, az elvárt pntssági szinten és minél kevesebb külső szakember igénybevételével. Az OLAP és az adatbányászat megldásai adnak megldást. II. A belső ellátási rendszer végrehajtási feladatai (LES Lgistics Executin System) A belső ellátási rendszer tvábbi alrendszerekre illetve részflyamatkra bntható: beszerzési vagy szrs értelembe vett ellátási lgisztikai flyamat, a raktárgazdálkdás rendszere WMS Warehuse Management System, gyártási lgisztika flyamata, elsztási lgisztika flyamata. A végrehajtási szinten az anyag és infrmációáramlás szrs és szerves kapcslatba kerül egymással. Az anyagáram szabályzása egyik ldalról szükségessé teszi adatk (infrmáció) gyűjtését a flyamatról, illetve a beavatkzáshz szükséges adatk eljuttatását a beavatkzási pntra. A vállalatn belüli lgisztikai infrmatikai feladatk egyik legizgalmasabb területe az adatgyűjtés és ezen belül az aznsító jellegű adatk gyűjtése 247

4 Lőrincz P. Ellátási lánc infrmációs rendszerének architektúrája minimális emberi beavatkzás mellett. A feladatt autmatikus adatgyűjtésnek illetve autmatikus aznsításnak nevezzük. (Aut-Data-Cllectin; ADC, illetve Aut Identificatin: AutID) A feladat minél magasabb színvnaln való megldása érdekében fnts az infrmációs- és ezen keresztül az anyagflyamat kezelésnek hatéknysága, pntssága és rugalmassága szempntjából. Száms ICT eszköz került rendszerbeállításra, amelynek két legismertebb tagja: a vnalkód és a rádifrekvenciás aznsító (RFID) rendszer. Mindkét rendszer arra képes, hgy az bjektummal kapcslats lyan adatkat kezeljen és jelenítsen meg, amelyek emberi közreműködés eredményeként jöttek létre és kerültek fel a hrdzóra. Az igazi megldás a primér attribútumk felismerésének, kvantifikálásának és kódlásának autmatizálása. Mind az aznsító, mind a nem aznsító (leíró) adatk előállításár szlgálnak a szenzrk illetve a szenzr hálózatk A megldásk messze nem tekinthetők teljesnek, a krlátt az infrmatikai eszközök szenzrs és jelfelismerő képessége jelenti, függetlenül attól, hgy képről vagy hangról van szó. Az adatgyűjtés és beavatkzás szrsan kapcslódik az anyagáramlás flyamatának szabályzásáhz, irányításáhz, vezérléséhez, hiszen a flyamatk térben és időben játszódnak le és több bjektumnak az összehanglt mzgását kell krdinálni. Ismét az a kérdés merül fel, hgy mekkra szerepet tudunk szánni az ICT eszközöknek a flyamatk autmatizálásában. A szabályztt flyamat kmplexitása eltérő megldáskat igényel: centralizált hierarchikus, heterarchikus vagy decentralizált krdinációs megldáskat. Új irányzatnak látjuk az elszttt vagy beágyaztt intelligenciájú rendszerek megjelenésével a kperatív vagy hlnikus lgisztikai és gyártási rendszerek, és az intelligens termék kncepció kialakulását. [3] III. A kperatív ellátási rendszer (ellátási lánc) tervezési feladatai - A lgisztika infrmatika megldásai a kperatív vagy több szintű (ntier) ellátási rendszerben A XXI. század gazdasági jelensége a vállalati hálók, vagy más néven ellátási lánck (hálók) uralják a piackat. Lgisztikai szempntból külső, azaz vállalatközi anyag-, infrmáció-, és értékáramlás megvalósítása a cél. Ebben az esetben már nem egy egy vállalat, hanem egyébként jgilag és gazdaságilag önálló vállalatból felépülő rendszer irányítása a feladat. A megldás alapja a vállalatk közötti infrmáció megsztás és a krdináció. Az infrmáció megsztás lényegesen több, mint az infrmáció csere, mert már kperatív tervezésről, 248

5 MEB th Internatinal Cnference n Management, Enterprise and Benchmarking June 5 6, 2009 Budapest, Hungary kereslet prgnózisról és készletezési plitikáról kell gndskdni. Az egyik elfgadtt megldás a CPFR Cllabrative Planning Frecasting and Replenishment [7]. IV. A kperatív rendszer végrehajtási feladatai Lazán csatlt rendszerek A makrlgisztikai rendszerek egyik és egyúttal alapvető sajátssága, hgy az anyagáramlás flyamata glbális. A távlság az adatátvitel, a kmmunikáció feladatát teszi bnylulttá, illetve nem hagyható ki, hgy térben mzgó, mbil bjektumkról kell infrmációt szerezni, illetve tvábbadni. Track and Trace Az egyik tipikus lgisztikai infrmatikai prbléma ennek ellenére nem csupán a kmmunikáció, hanem az bjektum (áru) nymn követése (track-and-trace). A nymn követés a megnevezés ellenére nem csupán a földrajzi hely meghatárzását jelenti, hanem a lgisztikai bjektumk (áru, szállító eszközök, személyek) állaptának távli megfigyelését, követését illetve a szükséges beavatkzásk megtételét. A telematikai feladat egyik részprblémáját, a földrajzi hely meghatárzása, amelynek megldása és eszköze már hétköznapivá váló navigációs eszközökből közismert: a GPS rendszer. [8] Kmmunikáció - A vállalatközi kapcslat lgisztikai ldalai a beszerzési, illetve az elsztási lgisztika, amelyben jelentős szerepe van az infrmáció megsztásnak. Ez részben kmmunikációs feladat, amelyre a hagymánys technika mellett megldást jelentett az EDI (Electrnic Data Interchange), illetve az Internet. Az Internet, illetve a web technlógiára épített elektrnikus kereskedelem (e-cmmerce) új megldást hztt a lgisztika területén is az elektrnikus beszerzéssel. A szervezet ellátásának kritikus eleme, a beszerzés számára új lehetőségek nyíltak azáltal, hgy a beszerzési marketing, a ptenciális beszállító felkutatás és a vásárlási flyamat már nem a hagymánys piacn, hanem a virtuális piactereken zajlik. Az ellátási lánck gazdasági szerepének növekedésével együtt erősödik az ellátási láncn belül áramló anyaghz kapcslódó infrmáció megsztásának igénye és az infrmációval szemben támaszttt minőségi követelmény. Váltzásk legfőbb elemei: Megnövekedett az infrmáció áramlás intenzitás Nagybb mennyiségű, pntsabb és időszerű infrmációra van szükség az anyagi flyamatk irányításáhz Ehhez szükséges az a terméket (áru) és az árut kísérő egyéb fizikai eszközök, mint lgisztikai bjektumk (tárló-, csmagló és anyagmzgató eszközök) követése a láncban, 249

6 Lőrincz P. Ellátási lánc infrmációs rendszerének architektúrája az áruk flyamats és pnts helyének meghatárzása az ellátási láncban A fenti igények megldására alakultak ki nymn követési és árukövetési rendszerek (track and trace), amelyeknek alapját képezik az autmatikus adatgyűjtés és aznsítás valamint a helymeghatárzás eszközei. Az adatgyűjtés alábbi lgisztikai bjektumaira terjedhet ki: Termékek: egyedi termékek, egységrakmányk, rakdólapkn lévő rakatk Szállítmányk Hulladékk, selejtes termékek Lgisztikai eszközök: rakdólap, knténer, más újra felhasználható (visszatérő) egységrakmány képző eszközök Szállító-, anyagmzgató eszközök: targnca, kamin, tehergépkcsi,. Tárhely: raktári plc, raktári terület egy biznys pntja, áruházi plc, gyűjtőhelyek Egyéb bjektumk: pénztár, pint f sale (POS), raktárak, elsztó közpntk, lgisztikai szlgáltató közpntk be-, és kilépési pntjai, kapui 4. Infrmáció megsztás az ellátási láncn belül Az elektrnikus termékkód rendszer: az EPCglbal Netwrk [8] A glbális kereskedelemben és ellátási lánckban történő infrmáció megsztásra kínál megldást az elektrnikus termékkód hálózat, az EPCglbal Netwrk kísérlet. EPC az Electrnic Prduct Cde angl szavak kezdőbetűjéből képzett mzaikszó, amely jelentése elektrnikus termékkód. A termékkód önmagában csupán egy sajáts aznsító lenne, a használhatósága csak akkr érvényesül, ha ezt egy lyan rendszerbe helyezzük, amely biztsítja a termékhez vagy bármilyen egyéb bjektumhz kapcslódó adatk nagy mennyiségben való, biztnságs tárlását, és az adatk krlátlan elérését. A lehetőséget bővíthetők, amennyiben az aznsító rögzítésére lyan eszközt (címkét, bélyeget) alkalmazunk, amely elérése, azaz lvasása rugalmasan történik. Erre a célra kiválóan alkalmas a feltörekvőben és elterjedőben lévő RFID (rádiófrekvenciás aznsítás) technika, amely kiegészülve egy módsíttt kódszámrendszerrel és ráépülve az Internetre, mint világméretű kmmunikációs hálózatra kialakítható vlt az elektrnikus termékkód rendszer. A kísérletet az MIT-ben működő AutID Center indíttta el, mint egy világméretű kezdeményezést az RFID hasznsítására az ellátási lánckban, és a kereskedelmi rendszerekben. Amint az EPC technlógia sikeresen kifejlesztése került felmerült az igény a tényleges hasznsításra, amelyre egy gyakrlattal rendelkezdő, 250

7 MEB th Internatinal Cnference n Management, Enterprise and Benchmarking June 5 6, 2009 Budapest, Hungary szabvány alktásra képes szervezetet kerestek. Ez lett az EAN Internatinal és az UCC Inc., amelyek létrehzták EPCglbal Inc. vállalatt, mint nnprfit, világméretű, ellátási lánc partnert. A szervezet célja ilyen módn a EPCglbal Netwrk elterjesztése a gyakrlatban. A kísérlet srán száms feladatt kellett megldani, de a terjedés egyik fő akadálya az RFID címkék krlátztt alkalmazásában van, amelynek kai: a címkék magas fajlags költsége az lvasók magas bekerülési költsége Az EPC hálózat rendszertechnikai felépítése A rendszer alapeleme az elektrnikus termékkód EPC (Electrnic Prduct Cde), amely egy aznsítási séma fizikai bjektumk egyedi előfrdulásainak átfgó aznsítására, felhasználva elvileg bármilyen adathrdzót, de kedvező fizikai és lgisztikai sajátsságai miatt legelőnyösebb az RFID címkék használata. A vnatkzó adat szabvány meghatárzza (kódlt) adatnak a hsszát és felépítését, de nem határzza meg tartalmát. Ebből adódóan, a neve ellenre nem csupán termékek, hanem bármilyen fizikai esetleg lgikai bjektum esetében használható, amely lehetőséggel a lgisztikai felhasználásban éltek is. Az EPC, a neve ellenére tehát nem csupán egy kód, hanem valójában egy metakódlási séma, amely támgatja eltérő felhasználási területek igényeit. Alkalmazható meglévő kódlási sémákra, ahl ez lehetséges, és lehetőség van új sémák meghatárzására is, amennyiben szükséges. A vnatkzó szabványban megadtt eljárásk az alábbi kódkat fglalják magukba: GID General Identifier, általáns aznsító, SGTIN, a EAN UCC szervezet srszámmal elláttt Glbális Termék Aznsító ja, (GTIN Glbal Trade Indentificatin Number) SSCC az EAN UCC szervezet Szállítási Egység Srszám (aznsító) Kód (SSCC Serial Shipping Cntainer Cde) GLN az EAN UCC szervezet Glbális Hely(aznsít) Száma, (GLN Glbal Lcatin Number) GRAI az EAN UCC szervezet Újra Felhasználható Eszközök Aznsítója (GRAI-Glbal Returnable Asset Identifier) GIAI az EAN UCC szervezet Egyéb Eszköz Aznsítója (GIAI Glbal Individual Asset Identifier) A szabvány hárm szintre bntja az aznsítást: A fizikai vagy lgikai bjektum (termék, csmag, hely, rakdó lap ) egyedi előfrdulásának aznsítása, amely független a fizikai hrdzótól 251

8 Lőrincz P. Ellátási lánc infrmációs rendszerének architektúrája (RFID címke, vnalkód) vagy az adatbázis mezőtől. Ez egy absztrakt név vagy szám, amelyet az egyed aznsítására használnak. A kód egyedivé teszi, ezáltal meg lehet különböztetni minden egyed előfrdulását, de ennél többre nem alkalmas. Tvábbi infrmációt nem ad! Kódlási szint, a fentiekben leírt aznsító száms módn kódlható, mint az egyes vnalkód, RFID címke és egyéb kódlási rendszerekben. Fizikai megvalósítás szintje, az egyes kódk fizikai megjelenítése lyan frmában, hgy valamilyen eszköz (lvasó) segítségével érzékelhető (lvasható) legyen. Minden kódlásnak elvileg száms fizikai megvalósítása lehet. Az EPCglbal Netwrk Rendszer A rendszer elsődleges célja azns idejű (real time) adatk tvábbítása az ellátási láncban egyedi termékekről Az áru mzgásának követése az ellátási láncban a termék elkészültétől a fgyasztóig, esetleg az inverz lgisztikai szakaszban is. A rendszer másdlags célja: Az ellátási láncban lévő egyéb fizikai bjektum aznsítása, helyének mzgásának meghatárzása. A rendszer elemei: EPC elektrnikus termékkód, amely amint a fentiekben látható fizikai és lgikai bjektumk úgymint termék, hely, szállítmány és eszközök egyedi előfrdulásának aznsítására alkalmas kód. Aznsító rendszer: amely két részből áll EPC címke, az adathrdzó egy RFID eszköz, amely hrdzóra erősített mikrchip és egy antenna. Az elektrnikus termékkódt hrdzza a bélyegben lévő memória illetve mikrchip. A RFID technikának megfelelően az EPC címke kmmunikál az lvasóval. EPC (RFID) lvasó: teszi lehetővé a hrdzón lévő infrmáció érzékelést, amelyet lvasásnak neveztünk. EPC rendszer köztesszftvere (middleware), amely kezeli az azns idejű (real time) lvasást, az adatk szűrését, aggregálását, tvábbítását az EPC Infrmációs Szervernek és a vállalat egyéb infrmációs rendszerének. Az EPCglbal kifejlesztett egy szftver interfész szabványt az adatcseréhez az EPC lvasó és a hálózat, valamint az infrmációs rendszerek között. 252

9 MEB th Internatinal Cnference n Management, Enterprise and Benchmarking June 5 6, 2009 Budapest, Hungary EPC Infrmációs Szerver (EPC Infrmatin Service) alakítja át a rendszerben lévő adatkat PML frmátumúvá, hgy más szlgáltatásk számára is felhasználható legyen. Amennyiben az EPC adatk sztttak az ellátási láncn belül lehetőség (szükség) van egy Kereső Szlgáltató, (Access registry) használatára, amely lehetővé teszi az adtt EPC-hez tartzó adatk megkeresését és elérést. Az ONS az egyik eleme ennek a szlgáltatónak. ONS Objektum Név Szlgáltató (Object Name Service) egy átfgó hálózatn belüli elérést tesz lehetővé azáltal, hgy az EPC-hez hzzárendeli azt az Internet címet (URL), ahl minden tvábbi, az bjektummal kapcslats infrmáció megtalálható. Ezen a pntn és itt rendelődik össze az bjektum kódja mindazzal az infrmációval, amely az bjektummal kapcslatban a rendszerben tárlására került é a felhasználó számára fnts lehet. Az EPC Hálózat Adat Szabványai, amelyek specifikálják a hálózatban használt adatk szintaxisát és tartalmát (szemantikáját) két részből állnak: Az alkalmazásból származó előnyök: kevesebb készletezési prbléma hatéknyabb kereskedelem gyrsabb kiskereskedelmi kiszlgálás csökkenő kiskereskedelmi munka a lpásk, dézsmálásk mennyiségének csökkenése a termék hamisításának bnylultabbá válása és csökkenése a csmaglóanyagk, göngyölegek hatéknyságának növelése termékvisszahívás célzttabb az újrahasznsítás hatéknyságának javulása: csökken a hulladékk mennyisége csökken az eladhatatlan rmlandó áruk mennyisége a munkaerő létszámának csökkentése a raktárzásban, kereskedelemben raktárkészlet átláthatósága flyamatk biztnságsabbá tétele az állóeszköz állmány csökkenése gyrsabb és pntsabb kmissiózás nagy értékű áruk pnts nyilvántartása 253

10 Lőrincz P. Ellátási lánc infrmációs rendszerének architektúrája pntsabb rakmányjegyzék nem kerülnek felesleges áruk az ellátási láncba Irdalm [1] Dr. Lőrincz Péter, A lgisztika infrmatikai támgatása (In.Dr. Körmendi Lajs (szerk.), Gyakrlati lgisztikai tanácsadó, Dashöfer Verlag, 2005, 13. fejezet [2] Dr. Lőrincz Péter, Ódr Ágta, Az ellátási lánc infrmációs rendszere, Krszerű infkmmunikációs technikák és technlógiák alkalmazása a vállalati gyakrlatban Tanulmánykötet, Reginális Fejlesztési Operatív Prgram 2008 [3] McFarlane, D., Aut ID Systems and Intelligent Manufacturing Cntrl, Engineering Applicatin f Artificial Intelligence, 16, Pergamn 2003 [4] Dr. Lőrincz Péter, Az ellátási lánck sajátsságai menedzsment és infrmatikai szempntból, MEB 2008, Budapest [5] Dr. Tkdi Jenő, Krszerű alkalmaztt infrmatikai technlógiák a lgisztikai flyamatk irányításában és szervezésében, Lgisztikai Híradó, któber [6] Gelei Andrea, Kétszeri Dávid, Lgisztikai infrmációs rendszerek felépítése és fejlődési tendenciái, Crvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet 80. számú Műhelytanulmány, június [7] Selfert, Dirk, Cllabrative Planning Frecasting and Replenishment, Hw t create a Supply Chain Advantage, Galile Business, 2002 [8] Kecskés K., Krázli Z. Nymn követés glbális szabványkkal, GS1 Magyarrszág Kht,

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak

Az azonosító a rádióhullám mezőben felhasználva annak energiáját válaszol az olvasó parancsainak Állami Nyomda Nyrt. Alkalmazott RFID: Fókuszban a logisztika! Forrás: Amazon UK Rácz László, chipkártya és RFID tanácsadó Állami Nyomda Nyrt. www.allaminyomda.hu racz@any.hu, Telefon: 431 1393 RFID Radio

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

Globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepe a termékek azonosításában és nyomon követésében

Globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepe a termékek azonosításában és nyomon követésében 14. LOGISZTIKAI KONGRESSZUS 2006. november. 16. Globális azonosítási és kommunikációs szabványok szerepe a termékek azonosításában és nyomon követésében Kétszeri Dávid GS1 világszerte 2006 GS1 Magyarország

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

1. A GÉPIPARI VÁLLALAT ÉS TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE

1. A GÉPIPARI VÁLLALAT ÉS TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE 1. A GÉPIPARI VÁLLALAT ÉS TEVÉKENYSÉGI RENDSZERE Az ipari vállalat a nemzetgazdaság meghatárzó eleme. Olyan termelő egység, amely ptimális esetben az éppen fennálló és fizetőképes keresletnek megfelelő

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

1.4. A vállalati tevékenység számítógépes támogatása

1.4. A vállalati tevékenység számítógépes támogatása A gyártástervezés lyan termelést segítő tevékenység, amely a gyártmány gyártáshelyes és minimális költséggel járó előállítását biztsítja. A gyártástervezés részterületei: gyártási flyamattervezés, művelettervezés,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2.

Építésügyi Fizetési Portál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. Építésügyi Fizetési Prtál (EKOP-2.A.3-2013-2013-0003) Képzés 2. ÉTDR hatósági felhasználók képzése Készítette: Szbnya Margit 2014.10.25. ÉTDR hatósági felhasználók képzése... 1 1. Építésügyi Fizetési Prtál

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26.

Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Visegrád, 2008. november 26. Hatékony információáramlás globális szabványokkal - avagy miként támogatják a modern infokommunikációs eszközök a biztonságos élelmiszerek ellátási láncát Kétszeri Dávid vezető szakértő GS1 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos

IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a logisztikában. Dömötörfi Ákos IFFK 2013 Budapest, 2013. augusztus 28-30. Paradigmaváltás a lgisztikában Dömötörfi Áks Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Műszaki Tudmányi Dktri Iskla H 9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel:+36-96-503-490;

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása

3.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 1 humánerıforrás gazdálkodási rendszerének megújítása 3.1. Az Állami Fglalkztatási Szlgálat 1 humánerıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása Az alprjekt bemutatása A Nemzeti Fglalkztatási Szlgálat humán erıfrrás gazdálkdási rendszerének megújítása c. alprjekt

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

i-fleet flottakövető rendszer bemutatása

i-fleet flottakövető rendszer bemutatása i-cell Kft i-fleet flttakövető rendszer bemutatása i-cell Infrmatikai Fejlesztő és Szlgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária köz 5. Adószám: 11756420-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-674965 TARTALOMJEGYZÉK 1 Cégünkről...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o http://fariblghu.wrdpress.cm/2011/12/31/final-exam-tpics-it/ http://fariblghu.wrdpress.cm 1. Mit nevezünk számítógépes hálózatnak Az egymástól térben elválaszttt számítógépek összekapcslását jelenti. E

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében:

1. A portálrendszer keretében elérhetı alkalmazások továbbfejlesztése keretében: 2.2. - ÁFSZ 1 prtál funkciók bıvítése, elektrnikus krmányzati szlgáltatásk tvábbfejlesztése Az alprjekt bemutatása Az alprjekt célja, indklása, kapcslódás a kiemelt prjekt általáns céljáhz Az alprjekt

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Adatbenyújtási kézikönyv

Adatbenyújtási kézikönyv Adatbenyújtási kézikönyv 22. rész Az engedélyezési kérelem elkészítése és benyújtása Annankatu 18, P Bx 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnrszág) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.eurpa.eu

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014

Foglalkoztatás és a foglalkoztatási formák kérdőiv 2014 Fglalkztatás és a fglalkztatási frmák kérdőiv 2014 Tisztelt Hölgyem, Uram! A Kmárm-Esztergm Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (KEMKI), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Kmárm-Esztergm megyei Igazgatósága

Részletesebben

MasterLogic-200 PLC. Nagy teljesítményű és sokrétűen alkalmazható CPU (nagy sebesség / memória, IECprogramozás

MasterLogic-200 PLC. Nagy teljesítményű és sokrétűen alkalmazható CPU (nagy sebesség / memória, IECprogramozás MasterLgic-200 PLC A MasterLgic-200, a Hneywell új generációs prgramzható lgikai vezérlő- (PLC) családja tvább növeli az Experin hálózat lgikai, lánclt, srrendi és csprts vezérlési lehetőségeinek teljesítményét

Részletesebben

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület

Felsőoktatási tematika Államháztartási szakterület Felsőktatási tematika Államháztartási szakterület Oktatási nap Időtartam 1. alkalm 4 Frrás SQL felépítése, mduljai A pénzügy-számvitel alrendszer szerepe, mduljai és elhelyezkedése a Frrásban. - A pénzügy,

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP

BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Kncepcinális terv (WP2) 2010.03.29. Kncepcinális terv ÁROP 3.A.1/B pályázat kapcsán készített szervezetfejlesztési javaslat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE

1. A SZERZŐDÉS 2. SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 3. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI, A MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK ÉRTELMEZÉSE 1. A SZERZŐDÉS Webtárhely/hnlap szlgáltatási szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A megrendelőnek (tvábbiakban Előfizető), aki a hnlap/webtárhely szlgáltatást (tvábbiakban Szlgáltatás) igénybe kívánja

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Adatmodellezés CityGML használatával

Adatmodellezés CityGML használatával Társadalm térinfrmatika kataszter * GISpen knferencia Adatmdellezés CityGML használatával Kttyán László Nyugat-magyarrszági Egyetem Geinfrmatikai Kar ÖSSZEFOGLALÁS (Times 12 pnts félkövér nagybetűk) A

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan

MÓDSZERTANI KÖTET. a közszolgáltatások versenyképességi szempontú átvilágítására irányuló kísérleti projekt megalapozása projekthez kapcsolódóan MÓDSZERTANI KÖTET a közszlgáltatásk versenyképességi szempntú átvilágítására irányuló kísérleti prjekt megalapzása prjekthez kapcslódóan 2013. 07. 29. Kapcslattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása

A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása A Nettarget Kft webes rendszereinek bemutatása Sk éves kereskedelemben és szlgáltatásban eltöltött idő és hasnlóan sk prgramzói fejlesztőmunka alapzta meg rendszereink magas színvnalát. A cég alapítói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Tervezet Kódszám:

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

Vállalkozás bemutatása

Vállalkozás bemutatása Szakmai beszámló Térségi és helyi vállalkzásk fejlesztése, új szlgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztős Egyesület által meghirdetett intézkedés Vállalkzás

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

HULLADÉKGYŰJTŐ MÉRLEGCSALÁD és. RFID azonosító- és nyomon követő rendszer

HULLADÉKGYŰJTŐ MÉRLEGCSALÁD és. RFID azonosító- és nyomon követő rendszer HULLADÉKGYŰJTŐ MÉRLEGCSALÁD és RFID aznsító- és nymn követő rendszer A hitelesített mérőeszköz rendeltetése: A digitális ipari mérleg a hulladékbegyűjtő jármű ürítő szerkezetébe integrálva a hulladékgyűjtő

Részletesebben

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft.

2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. 2015 09 29. MISKOLCI EGYETEM B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nn-prfit Kft. SAJTÓKÖZLEMÉNY DUÁLIS KÉPZÉSEK A MISKOLCI EGYETEMEN 1 ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ PROJEKT ZÁRÓ DISSZEMINÁCIÓS

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat.

A kis- és középvállalkozások folyamatosan keresik azokat a lehetőségeket és megoldásokat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pozíciójukat. A kis- és középvállalkzásk flyamatsan keresik azkat a lehetőségeket és megldáskat, melyekkel erősíthetik, vagy javíthatják piaci pzíciójukat. A hagymánys termékközpntú szemlélet helyett ma egyre inkább

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

A JUNIPER NETWORKS UNIFIED ACCESS CONTROL PORTFOLIÓJA

A JUNIPER NETWORKS UNIFIED ACCESS CONTROL PORTFOLIÓJA A JUNIPER NETWORKS UNIFIED ACCESS CONTROL PORTFOLIÓJA AZ INFRANET CONTROLLER, AZ UAC AGENT ÉS AZ ENFORCEMENT POINT ESZKÖZÖK A hálózat, az azn futó alkalmazásk és az üzlet többé nem elválasztható fgalmak.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

"Micsoda NŐ" promóciós játék

Micsoda NŐ promóciós játék "Micsda NŐ" prmóciós játék A játék célja A prmóciós játék célja az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcslat felvételi lista összeállítása és az összegyűjtött adatknak a Kupn

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ TRÖSZTELLENES ÉS VERSENNYEL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÓ A Magna erélyesen, de tisztességesen versenyzik, és támgatja a szabad és becsületes

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben