KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: Dec. 07.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KerekEmese 2013/2014 Első forduló MAGONC Beküldési határidő: 2013. Dec. 07."

Átírás

1 Sziasztok! Emese és Kende idén államalapító királyunk, Szent István korába látogatnak el. Mindeközben megismerkednek a régészek munkájával és a keresztény világ sajátosságaival. Sok érdekes kalandban lesz részük, amelyekben a ti segítségetekre is számítanak. Tartsatok velük egy izgalmas kaland-sorozatban! 1. feladat 16 Emese és Kende elsőként a magyar régészet egyik legkiválóbb kutatójának munkáival ismerkednek meg és ennek révén belepillanthatnak a régészek munkájába is. László Gyula elismert régész-kutatónk, nevéhez fűződik a kettős honfoglalás elméletének kidolgozása, valamint számos kutatási eredmény. Az általa kiadott könyveket, tanulmányokat magas színvonal jellemzi. Kivételes művészi tehetsége révén munkáit kiváló illusztrációkkal látta el, amelyek önálló művészeti alkotásként is megállják a helyüket. Az alábbi felsorolásban olyan fogalmakat, évszámokat, helyszíneket, neveket olvashattok, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a neves kutatóhoz! Válasszátok ki azokat a helységneveket, címeket, neveket, amelyek valóban kapcsolódnak a neves kutatóhoz! Vigyázzatok, mert kakukktojások is vannak köztük! A kiválasztottakat meg is kell magyaráznotok! Kőhalom, Képzőművészeti Főiskola, 50 rajz a honfoglalókról, Gesta Hungarorum, Hopp Ferenc Múzeum, Kecskemét, Vidra Mária, Nagyvárad, Pozsony, Kolozsvár, Görögország

2 I.: II.: III.: IV.: V.: VI.: VII.: VIII.:

3 2. feladat 10 László Gyula nevéhez sok történeti témájú kiadvány kötődik. A táblázat alatti címeket és évszámokat kell helyesen összeillesztenetek a betűjeleik segítségével! rajz a honfoglalókról 1968 A honfoglaló magyarok művészete A honfoglaló magyarok 1990 A kettős honfoglalás 1973 A - Az ősember művészete B - A honfoglaló magyar nép élete C 1982 D E - Lehel kürtje F 1978 G - Hunor ésmagyar nyomában H Őseinkről I 1996 J - A honfoglalókról. Diószegi Vilmos emlékének

4 3. feladat 10 Ismerkedjetek meg a régészek munkájával! Az alábbi párokba szedett kifejezések közül aláhúzással válasszátok ki azokat, amelyek a régészek munkájára jellemzőek lehetnek! Egy-egy mondatban fejtsétek ki, hogy milyen munkában lehetnek ezek a szakértők hasznára! I.: Kutatóárok Barázda Szántás Ásatás Poroló ecset Festőhenger Fényképezőgép MP3-lejátszó Ásó Eke II.: III.: IV.: V.:

5 4. feladat 10 A történettudomány egyik fontos eleme, hogy az egyes eseményeket, uralkodókat, korszakokat el tudjuk helyezni térben és időben is. Amikor történelmet kezdtetek tanulni, az első pár órán azzal foglalkoztatok, hogy megismerjétek ezt a tudást és most pont erre lesz szükségetek! A táblázatban különböző fontos események megnevezéseit látjátok. Nektek kell kibogoznotok, hogy hogyan is kell elhelyeznünk ezeket a történéseket évszázadok szerint. Legyetek figyelmesek, nem biztos, hogy egy század csak egyszer szerepel a táblázatban! Államalapítás Honfoglalás Tatárjárás Pozsonyi csata Árpád-ház kihalása László Gyula születésének éve Barbarossa Frigyes keresztes hada átvonul Magyarországon A Tihanyi apátság megalapítása Géza halála, István (Vajk) fejedelemmé választása Az Aranybulla kiadása

6 5. feladat 15 A történészek munkáját úgynevezett segédtudományok segítik. Soroljatok fel a bal oldalon 5 olyan segédtudományt, amely a történészek munkáját segíti! A jobb oldalon 1 mondatban írjátok le, hogy miben van a történészek segítségére!

7 6. feladat 5 Emese és Kende az ezres években barangolva eljutottak a mai Ópusztaszerre, ahol ekkoriban már áll a templom és valószínűleg egy árpád-kori falu kezdett kialakulni. Segítsetek felderíteni nekik Szer monostorának történetét! Valaha az ópusztaszeri Emlékpark területén egy hatalmas templom, körülötte kolostori épületek és egy nagy mezőváros terült el. Az előző feladatokban találkoztatok a régészek munkájával, amelynek révén tudhatunk erről a templomról, annak átépítéseiről. A szeri templom is szigorú építészeti szabályok alapján épült meg. Az egyes épület-egységekből jelöltünk be párat. A megfelelő betűjeleket írjátok az a megfelelő négyzetekbe!

8 A Kapuzat B Kolostor-épületek C Mellékhajó D Főhajó E Apszis

9 7. feladat 3 Szer monostorának feltárása több időszakban történt és zajlik ma is. Mindegyik feltárás egy-egy neve magyar kutatóhoz kapcsolódott/kapcsolódik. Tegyétek időrendbe az egyes feltárásokat, valamint párosítsátok a kutatásokat vezető régész-szakértőket! tól Trogmayer Ottó Rómer Flóris Vályi Katalin

10 8. feladat 13 Szent István királyunk korából több ma is olvasható írásos forrás maradt fenn, ilyenek például Törvényei, Imre herceghez írt Intelmei, vagy a Pannonhalmi Apátság alapítólevele. Ilyen úgynevezett írásos forrásanyagokkal kell ebben a feladatban megismerkednetek. Feladatotok a következő: a megadott részletek alapján fel kell ismernetek, mely forrásból idéztünk. A betűjelet illesszétek a részletek elé! Emellett a részletekben találtok kiemelt neveket, fogalmakat, amelyekre rákérdeztünk. Válaszoljátok meg ezeket is, így lesz teljes a feladatmegoldásotok. A) Szent István király Törvényei - 8. Fejezet hogy vasárnap mindenki templomba járjon B) Szent István király Intelmei Imre herceghez C) Szent István király Törvényei Fejezet a szolgák felszabaditásáról D) Pannonhalmi Alapítólevél E) Szent István király kisebbik legendája

11 Ezért Isten szent egyháza és a mi híveink valamennyien, a mostaniak és jövendőbeliek, tudják meg, hogy a Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostornak az apátja Anasztáz közbenjárására, tanácsára és beleegyezésével ugyanezen monostornak olyan kiváltságot engedélyeztünk, amilyet (1)Montecassino Szent Benedek monostora kapott. De nehogy még úgy tűnjék, hogy a Szent Mihály egyháza ki lett fosztva, sőt nehogy a megyéspüspök jogtalanságot vagy kárt szenvedjen a (2)dézsmaszedésben, ezért neki adtam Kotró nevű udvarházat a hozzá tartozó emberekkel együtt. (1): Mi fűződik a nevéhez, mikor élt? (2): Mit jelent, kitől kinek járt? Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: "Csak az (3) nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd." Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az (4) eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. (3): Mire utal Szent István ezzel a kifejezéssel, honnan eredhet? (4): Mit jelent az alábbi fogalom?

12 Mert mindenből semmit sem tartott meg a maga szükségére, hanem elmenvén, (5) Szent Mártonnak szentelte, akinek tiszteletére bazilikát is épített. Őket pedig és utódaikat mind a mai napig az egyház szolgáivá tette. Úgy hisszük, kétségtelenül égi kegyelem látogatta meg őt: hogy az ellenség körül ne vegye, mennybéli szabadítót érdemelt vezéréül és oltalmazójául. Mert miként Isten az ő felkentjét, (6) Dávidot egykor angyala pártfogásával szabadította meg a filiszteusoktól, őt is így ragadta ki üldözőinek kezéből, kivezetve és elvezetve az üdvözülésre. (5): Nézzetek utána, milyen csodatételt kapcsolnak a nevéhez! (6): Mely műből ismerhette István és mely nép királya volt? Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a falusbiráknak, hogy vasárnaponként az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, férfia s asszonya, mind templomba menjen, kivéve azokat, a kik a (7) tűzhelyet őrzik. (7): Miért emeli ki a király a törvény szövegében, miért volt ilyen fontos ez a tevékenység István korában? Ha pedig szabadságot igért, és halála gátolván, bizonyságtételt nem szerzett róla, özvegyének és fiainak legyen hatalmok azon szabadságot megbizonyitaniok és (8) alamizsnálkodniok a szegényeknek a férj lelke váltságáért, tetszésök szerint. (8): Mit takar ez a fogalom?

13 9. feladat 20 Szent István is a magyar Árpád-ház uralkodóinak sorába tartozott. Kende összeszedett pár hasonlóképp árpád-házi királyt, de a sorrend összekeveredett. Segítsetek neki sorrendbe tenni őket uralkodási idejük szerint számozással, de fel kell tüntetnetek az uralkodási idejüket is évszámokban! Könyves Kálmán I. Szent István I. Szent László Aba Sámuel Salamon II. András III. Béla III. András IV. Béla IV. Kun László

14 10. feladat 10 Biztosan láttátok már Szent István királyunk kézjegyét, amely például a Pannonhalmi Apátság alapítólevelén is fennmaradt. Ezzel az írott formával hitelesítette a király a törvényeit, adományait. Feladatotok: Egy tetszőleges technikával készítsetek el egy hasonló kézjegyet a csapatotok, vagy valamelyik csapattagotok nevéből! Az elkészült munkát küldjétek vissza nekünk!

15 11. feladat 3 Az uralkodók koronázása meghatározott koronázási rend alapján történik. A magyar királyokat az úgynevezett mainzi koronázási rend szerint iktatták be a hivatalukba. Hasonlóan a világ többi uralkodójához, a magyar királyoknak is jellemző szertartási kellékei vannak. Válasszátok ki a képek betűjelének megjelölésével a MAGYAR koronázási kellékeket! A) B) C) D) E) F) G)

16 12. feladat 8 Egészítsétek ki a mondatokat betűjelekkel megjelölt szavak behelyettesítésével úgy, hogy egy értelmes szöveg legyen belőle a) Isten b) közrendűeket c) fecsegéssel d) vakmerőségért A kik I. igéjének hallgatására templomba gyülekezvén, ott a misemondás ideje alatt egymás között suttognak, egyebeket léha II. zavarnak és a szent leczkék éltető szavára nem figyelmeznek: ha öregebbek, dorgálják meg őket és szégyenséggel üzzek ki a templomból. Az ifjakat és III. pedig kössék ki mindenek szeme láttára a templom pitvarába és ostorozzák meg az ily nagy IV.. I. - II. - III. - IV. - e) Álmában f) az ördög g) 355-ben h) Savariába Márton nem töltött hosszabb időt Poitiersben. V. utasítást kapott, hogy térjen vissza szülőföldjére, Pannóniába és ott hirdesse Krisztus igazságát. Szülei Itáliából már korábban visszatértek VI.. A fiatal diakónus VII. hagyta el Poitierst. Útközben hirdette az evangéliumot, térítette a pogányokat. Pannóniába történő útja során számos viszontagság érte. Egy alkalommal rablók támadták meg, de látva bátorságát, nem bántották, sőt egyik támadóját meg is térítette. Életrajzírói másik eseményt is feljegyeztek, amely útja során történt vele. Útközben Mártonnak többször megjelent egy alak, aki újból és újból közölte vele, hogy bármerre megy, bármit cselekszik is, VIII. mindenütt ott lesz, kíséri mindenhová. V. - VI. - VII. - VIII. -

17 13. feladat 8 Keresztrejtvényt láttok. A sorokba a meghatározások megfejtését kell beírnotok. A függőleges színes sávban megjelenő fő megfejtés egy egyházi személy nevét rejti. 1. Levirátus magyar szóval 2. A Koppányt legyőző német lovag 3. István kortársa lengyel fejedelem 4. Koppány büntetése 5. Itt győzte le István Koppányt 6. István egyik legnagyobb ellenfele német császárként 7. az István által felvett új vallás

18 14. feladat 10 A mondatok előtt látható ablakokba tegyetek I, vagy H betűket annak megfelelően, hogy szerintetek igazak, vagy éppen hamisak az egyes sorokban olvasható állítások! A feladat akkor teljes, ha meg is indokoljátok, hogy miért döntöttetek úgy, ahogy. Ezt úgy tehetitek meg, hogy a HAMISNAK jelölt mondatokban kijelölitek azt a részt, ami miatt nem lehet igaz. István felesége bajor földről származott. Szent István a kereszténység keleti irányzatát vette fel és kötelezte erre népét is. A fekete magyarok elfogadták az új vallást. István uralma ellen pogánylázadás tört ki sógora, Koppány vezetésével. István király születésekor a Vajk nevet kapta. Szent István törvénykönyvei napjainkig fennmaradtak. István nem tudta megvédeni Magyarországot a német támadásokkal szemben. István rendelete alapján minden 10 falunak kellett közös erővel templomot építtetnie. Nem tudunk Szent István által elvesztett ütközetről. István uralma alatt a hadászatban megtartotta a pusztai könnyűlovas hadviselést.

19 15. feladat 10 A Koronázási Palástról azt tartja a történettudomány, hogy a koronázási ékszerek közül az egyetlen darab, amely valóban ebben a formában Istváné lehetett. A hagyomány szerint Gizella királyné hímezte a veszprémvölgyi apácakolostorban. A mintákat aranyfonallal hímezték a textilre. Eredetileg harang alakú miseruha volt. Látható rajta István mellett Gizella királyné és Imre herceg alakja is. A XVII., valamint a XIX. században is áthímezték állagmegőrzés céljából. Az uralkodó pár ben adományozta a székesfehérvári Nagyboldogasszony székesegyháznak. Feladatotok: A Palást ábrázolási stílusában szabadon megválasztott anyagfelhasználással jelenítsétek meg csapatotok történetét! Az elkészült munkákat postán küldjétek vissza nekünk!

20 16. feladat 5 Szent István királyunkkal kapcsolatos kérdéseket láttok. Sőt, nem csak kérdéseket, hanem lehetséges válaszokat is, amelyekből ki kell választani a helyese(ke)t. Figyeljetek, nem biztos, hogy csak egy jó válasz van! A pont csak akkor jár, ha több jó válasz esetén bejelölitek mindegyik lehetségest. Hol látható I. István legrégebbi ábrázolása? (A) az Aranybullán (B) a Szent Koronán (C) a Jogaron (D) a Paláston Melyek fűződnek I. István nevéhez? (A) ezüstdénár (B) tizedfizetés (C) ispánok (D) kancellária Az alábbi uralkodók közül kikkel találkozhatott volna Szent István királyunk? A) II. Konrád B) I. Oroszlánszívű Richárd C) XIV. LajosD) II. Jámbor Róbert Az alábbiak közül ki volt István édesapja? A) Árpád B) Géza fejedelem C) Ajtony D) Koppány Az alábbi alapítások közül melyik NEM Szent István nevéhez köthető? A) veszprémvölgyi apácakolostor B) bakonybéli apátság C) pécsváradi monostor D) tihanyi apátság

21 17. feladat 10 A történelmi Magyarországról készült úgynevezett vaktérképet látjátok. Feladatotok: Megjelöltünk 10 olyan települést, folyót, melyek Szent István uralkodása alatt fontos szerepet játszottak. írjátok be az egyes betűjeleket a helyszíneket jelölő négyzetekbe aszerint, hogy melyik várost/folyót jelölik! A) Esztergom B) Székesfehérvár C) Veszprém D) Győr E) Gyulafehérvár F) Somogyvár G) Pannonhalma H) Lajta-folyó I) Maros-folyó J) Pécsvárad

22 18. feladat 11 Ha már szó esett királyokról, nem hagyhatjuk ki a királynékat sem, akik a magyar királyok esetében is általában külhoniak voltak. A szövegben találtok lyukakat, amelyeket be kell töltenetek a megoldásaitokkal. Ne felejtsétek ki az egy mondatos választ igénylő feladatrészt sem a szöveges rész alatt! Anasztázia királyné, elterülő egykori nagyfejedelemségből, királyunk felesége a mai Ukrajna területén ből érkezett Magyarországra. A féktelen természetű Sarolt, felesége királyunk édesanyja Erdélyből érkezett. Szent István királyunk édesapja, Géza fejedelem a mai Németországhoz tartozó kérte meg fia számára kezét. Könyves Kálmán második feleségét, házasságtörésen érte, így hazaküldte. I Géza királyunk egészen távolról, a mai Görögország, Törökország, Izrael, Észak- Egyiptom területére is kiterjedő kérte feleségül Egy mondatban fogalmazzátok meg, hogy mi volt az uralkodók célja a házasságkötéseikkel?

23 19. feladat 10 Szent István már keresztény uralkodóként vonult be az európai történelembe. A feladatban a keresztény világra jellemző meghatározásokat olvashattok. A keretekben kell válaszolnotok arra, hogy miről szól a magyarázat! A világi élettől elzárt közösségben élő emberek. Több rendjük is létezik. Magányosan, a világtól elzártan élő vallásos személy. Szentek haláluk után hátrahagyott valamely testrésze, személyes tárgya, aminek a hívő emberek csodatévő erőt tulajdonítanak. Ilyen például István király megmaradt jobb keze, a Szent Jobb is. A kereszténységet úgynevezett könyves vallásnak is tartják. Két nagyon nagy egységből álló szent könyve kell itt megneveznetek! A kereszténység szent könyvének írásait eredetileg két nyelv segítségével jegyezték le. Az egyik egy ma is létező állam hivatalos nyelvének nagyon korai változata, a másik pedig egy ma már nem beszélt nyelv. Melyek ezek a nyelvek?

24 A keresztények Jézus Krisztust tisztelik az Isten fiaként. Amikor keresztre feszítették, a keresztfára egy táblát függesztettek, amin ez állt: INRI. Mi a feloldása ennek a betűszónak? A szent könyv két nagy egységéből az első rész zsidók által használt nevét kell leírnotok. Nevezik még Mózes öt könyvének is. A Szent István által felvett római katolikus egyház vezetője a pápa, aki Rómában székel. Mely szent trónján ül a római pápa? A Római Birodalom területén 380-ban államvallás rangjára emelte a császár a keresztény vallást. Ki volt ez a császár? Géza fejedelem 973-ban keresztény térítőket kért a német I. Ottótól. Milyen néven vonult be a történelembe ez az esemény?

25 20. feladat 5 Emese és Kende kalandjai során tanúja volt annak, ahogy István korában a kereszténység felváltotta a régi világ világképét, szokásrendszerét. A kereszténység felvétele nem egyik napról a másikra történt a magyarság esetében sem. Egy gyökereiben más világkép állt fel szemben a több évszázados, sőt évezredes szokásrenddel szemben. Ennek megfelelően különböző, a keresztény világra jellemző épületek, épülettípusok, vallási helyszínek jelentek meg Magyarországon is úgy, mint Európa többi területén is. A képek közül válasszátok ki a betűjelek megjelölésével azokat, amelyeken a keresztény világra jellemző épületet, tárgyat, helyszínt, személyt látjátok! Figyeljetek, legyetek alaposak, lehetnek köztük eléggé hasonlóak is! A B C

26 D E F G

27 H I J Összes pont: 192 Most pihenjetek egy kicsit, rövidesen újabb forduló vár rátok!

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig. munkafüzet. Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 munkafüzet Engedélyszám: Mozaik Kiadó Szeged, 2013 TARTALOM 1. A történelem forrásai... 3 AZ ÕSKORI EMBER 2. Az õskõkori

Részletesebben

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005.

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. DuDás-szabó Márta az árpádok nyomában a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia lehetőségeinek alkalmazása a tanítás folyamatában szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. az árpádok

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Zala megye történelmi olvasókönyve

Zala megye történelmi olvasókönyve Zala megye történelmi olvasókönyve Zala megye történelmi olvasókönyve Helytörténeti szöveggyűjtemény Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1996. A dokumentumokat válogatta, sajtó alá rendezte, és a bevezetőket

Részletesebben

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM. Az emberiség története a középkorig TARTÓS TANKÖNYV. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Horváth Andrea Horváth Levente Attila TÖRTÉNELEM Az emberiség története a középkorig 5 TARTÓS TANKÖNYV Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A könyvet írta: DR. HORVÁTH ANDREA fõiskolai adjunktus HORVÁTH LEVENTE ATTILA

Részletesebben

KerekEmese 2013/2014 Második forduló MAGONC Beküldési határidő: 2014. Jan. 31.

KerekEmese 2013/2014 Második forduló MAGONC Beküldési határidő: 2014. Jan. 31. Emesét és Kendét követve most a művészetek világába csöppenhettek, de nem maradnak ki a népszokásaink, jeles napjaink sem. Szükségetek lesz olvasmány-élményeitekre, egy kis saját kutatásra és ha figyeltetek

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

KerekEmese 2014/2015 Második forduló CSEMETE Beküldési határidő: 2015. Feb. 06.

KerekEmese 2014/2015 Második forduló CSEMETE Beküldési határidő: 2015. Feb. 06. A második feladatsorban szintén a XIX. század és a XX. század fordulójának időszakát járjuk körbe Feszty Árpád halálának évfordulójához, valamint a szintén évfordulós eseménysorhoz, az I. világháborúhoz

Részletesebben

Jézusban van az igazság.

Jézusban van az igazság. www.communio.hu/luxchristi 2010. Szent István XI. évf. 3. szám (41) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Jézusban van az igazság. Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban,

Részletesebben

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez

Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez Észrevételek az OFI által az általános iskolák 5. és 6. évfolyama számára készített kísérleti történelem tankönyvekhez A köznevelési államtitkár egy sajtótájékoztatón bejelentette, a tavaly az 1-2., 5-6.

Részletesebben

KerekEmese 2013/2014 Második forduló MAGONC Beküldési határidő: 2014. Jan. 31.

KerekEmese 2013/2014 Második forduló MAGONC Beküldési határidő: 2014. Jan. 31. Emesét és Kendét követve most a művészetek világába csöppenhettek, de nem maradnak ki a népszokásaink, jeles napjaink sem. Szükségetek lesz olvasmány-élményeitekre, egy kis saját kutatásra és ha figyeltetek

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája. Falus Orsolya ISPOTÁLYOS KERESZTES LOVAGRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája. Falus Orsolya ISPOTÁLYOS KERESZTES LOVAGRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Doktori Iskolája Falus Orsolya ISPOTÁLYOS KERESZTES LOVAGRENDEK AZ ÁRPÁD-KORI MAGYARORSZÁGON doktori értekezés Témavezető: Dr. Béli Gábor tanszékvezető

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:... I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás:........ interdiktum:.........

Részletesebben

KerekEmese 2013/2014 Második forduló CSEMETE Beküldési határidő: 2014. Jan. 31.

KerekEmese 2013/2014 Második forduló CSEMETE Beküldési határidő: 2014. Jan. 31. Emesét és Kendét követve most a művészetek világába csöppenhettek, de nem maradnak ki a népszokásaink, jeles napjaink sem. Szükségetek lesz olvasmány-élményeitekre, egy kis saját kutatásra és ha figyeltetek

Részletesebben

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2

OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 OBLÁCIÓ BENCÉS LELKISÉGI LAP 2006 VI/2 TARTALOM VI/2. Borián Elréd OSB Elôszó 3 AZ OBLÁTUSSÁGRÓL Kraß Maurus OSB A bencés oblátusok 5 Sárosi Attila Pál OSB obl Bencés obláció 7 Kálmán Gabriella Ágota OSB

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

Komáromi László A BIZÁNCI HATÁS KÉRDÉSE A KÖZÉPKORI MAGYAR JOGBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOGBAN Doktori értekezés Budapest, 2007 Témavezető: Prof. Dr. Zlinszky János Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-

Részletesebben

Az egyetemes zsinatok

Az egyetemes zsinatok Az egyetemes zsinatok Az egyházi szóhasználatban többféle megjelölést használnak azokra a gyűlésekre, amikor meghatározott egyházi személyek (akár klerikusok magukban, akár laikusokkal együtt) összejönnek,

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

A SZENT KORONA TITKAI

A SZENT KORONA TITKAI A SZENT KORONA TITKAI A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe. A Szent Korona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja

Részletesebben

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány

Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Varga Józsefné Horváth Mária Egy alig ismert Árpád-házi szent királylány Szent Kinga IV. Béla magyar királynak a leánya, aki később lengyel királyné lett Szemérmes Boleszláv feleségeként, majd férje halála

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

Nyomozás Budapesten. Kedves nyomozók!

Nyomozás Budapesten. Kedves nyomozók! Nyomozás Budapesten Irány: a Budai Vár! Kedves nyomozók! A mai napon egy titkos nyomozás részesei lehettek. A budai várban lévő Magyar Országos Levéltárból előkerült egy pergamen, amely titkosírással,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben