TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA"

Átírás

1 IV. évf. 1. szám szeptember 9. HÍVÓ SZÓ Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA Szent Istenünk dicső Atyánk! Hozzád fohászkodunk, Hogy gyöngeségünkben nekünk Légy édes gyámolunk, Lelked világa űzze el Elménk homályait, Hogy megtanuljuk szent igéd Áldott parancsait, Oszlasd szívünk félelmeit, Mindenkor légy velünk Taníts, s vezess a jó úton Atyánk nagy Istenünk. Összeszedte Kardos István KARDOS ISTVÁN 1846-tól 40 évig református kántortanító volt Szigetszentmiklóson. Nevét ma az egykori 3-as iskola viseli. Részt vett az es szabadságharcban. Hamvai itt nyugszanak, s minden év március 15-én megkoszorúzzuk sírját. Naplójának Elegyes gyűjtemény című fejezetéből - melyben 1844-től leírta az iskolásverseket - való ez az idézett vers.

2 - 2 - NAPFÉNYRE KERÜL A MÚLT Ásatás a templomudvarban Július végétől különös látványban lehet részünk, ha a templom hátsó udvarára tévedt a tekintetünk. A szépen gondozott gyep helyett óriási gödör, egy monumentális falnak az alapjai tárultak a szemünk elé, és mindenfelé emberi csontvázak hevertek a kibontott sírgödrökben. Mi is történt? A gyülekezeti házunk alapozásánál emberi csontok és egy régi épület kövei bukkantak a felszínre. A Pest Megyei Múzeumok Igazgató-ságának régészei Batizi Zoltán és Hostyinszki Attila megállapították, hogy a régi, barokk templom alapjai bukkantak elő, és a templom melletti temető sírjaihoz tartozó csontok. Az ásatás költségeit a Múzeumnak kellett volna finanszírozni, de kasszájuk üresen kongott. A város Önkormányzata kiemelt fontosságú eseménynek tartotta, hogy a múlt emlékei napvilágra kerüljenek, ezért 5 millió forintot szavazott meg a régészeti feltárásra. Az Önkormányzat segítségét ezúton is köszönjük! Ugyancsak köszönetet mondunk Tóth Benő testvérünknek, aki az ingyen dolgozó régészhallgatók elszállásolását felvállalta, és köszönjük gyülekezet tagjainak az adományt, amelyből a hallgatók étkezését tudtuk finanszírozni! Bár a feltárás még folyamatban van, annyit már tudunk, hogy a barokk templom mellett előkerült a középkori templom maradványa is. Ebből sajnos csak a fal alapozásának, és egy feltehetően oldalkápolnának a töredékei maradtak meg. Ez a templom még a török hódoltság előtt épülhetett, és elképzelhető, hogy ezt építették át eleink 1798-ban, amely 1944-ben elpusztult. Mindkét templomhoz tartozott temető, melynek sírjai egymástól jól elkülöníthetők, de olyan sírok is kerültek elő, amelyek talán egy még korábbi temetőhöz tartoztak. Az előkerült sajnos nem túl gazdag leletek alapján megállapítható, hogy kb. a XII-XIII. századtól templom és temető állt már ezen a helyen, és azóta folyamatosan lakott helynek bizonyult. Gyülekezetünk, de egyben városunk múltja hirtelen kézzelfoghatóvá vált számunkra, és máris bővülhetett az ismeretünk. Reméljük, hogy egyszer majd egy kiállításon megtekinthetjük a leleteket, és történészeink pedig még pontosabb képet rajzolnak elénk, hogy milyenek is voltak, és hogyan is éltek őseink. Szalkay László

3 - 3 - NEMCSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER Hurrá, vakáció! Szabadság, pihenés, táborok. Így búcsúztunk az újság előző számában, és lám, már újra itt a következő lap. Percek, napok, évek, szinte röpül az idő. Egy forró augusztusi napon tiszteletes úr arra kért, hogy írjak az elmúlt húsz év tapasztalatairól, mivel ennyi ideje kezdődött újra a református hitoktatás a Bíró Lajos Általános Iskolában. Gondolatok cikáztak a fejemben, vajon mit írjak, mert ennyi idő alatt sok-sok élmény, tapasztalat gyűlik össze. Akkor villant az agyamba, hogy Szalkay László azt is mondta: Dióhéjban. Jó, de azt nem mondta, hogy mennyi diónak a héjában. Akkor úgy gondoltam, három dióban szedem össze gondolataimat az elmúlt húsz évvel kapcsolatban, mert számomra ez a három jelenti azt az erkölcsi normát, mely magyarságunkat, emberi tartásunkat, múltunkat, jövőnket meghatározza. Ez a három: család, iskola, templom. 1. dió család Én tősgyökeres miklósi családban születtem, leánykori nevem: Gere Mária. Az őseim évszázadokon keresztül ezen a földön végezték nehéz földműves munkájukat, ide jártak iskolába, templomba, itt nyugszanak a temetőben. Nagyapám, dédapám presbiterek voltak, apukám dalárdatagként szolgált a templomban. Engem is itt kereszteltek, konfirmációm és az esküvőm is a szigetszentmiklósi templomban zajlott, csakúgy, mint lányaim konfirmációja és esküvője. 2. dió iskola 1991-ben törvény határozott arról, hogy vissza kell adni azokat az ingatlanokat az egyháznak, amelyekben hitéleti, oktatási, szociális feladatokat kívánnak ellátni. 43 év szünet után iskolánkban is megindulhatott a református hitoktatás, Villányi Péter esperes úr közbenjárásának köszönhetően. Az önkormányzati iskola minden évfolyamán az a osztályba járók hittant is tanulnak, órarendbe építve. Nem terveztek hosszútávra, mert azt gondolták, ez is csak egy új divat, majd kikopik, mint minden felkapott dolog. Tévedtek. Egyre népszerűbb és vonzóbb lett a szülők körében az ilyenfajta értékteremtő nevelés. Nem szürkült, nem fakult húsz év óta. Ellenkezőleg, már felnőtt egy generáció a falakon belül, akik már a gyermekeiket hozzák a református osztályokba diákként. Sok küzdelem áll annak hátterében, hogy elmondhassuk: Jó nekünk itt lenni. (Mt 17:1-8) Egy szemléletes példát említek saját emlékeimből, a kezdetekről ban lettem a ref. 1.a oszt. osztályfőnöke. Azt mondta nekem valaki, hogy ha neki választani kellene az 1.a tanítása és a bánya között, inkább a bányát választaná. Ez jól tükrözi azt a sok nehéz évet,

4 - 4 - melyeken keresztül eljutottunk napjainkig. De aki aratni akar, előbb vetnie is kell. Bizalom, állhatatosság kellett ahhoz, hogy kizökkent világunkban egyre többen ismerjék fel, mi a lényeges. Jézus is erre tanít mindannyiunkat, hogy tanuljunk meg odafigyelni a lényegre. Keressétek először Isten országát, a többi azon felül megadatik. A jövőben is, hűségünket megőrizve maradunk méltók őseink példamutató hitéhez, akik sosem adták fel tartásukat. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj el! (Ézs 41:10) Ez az ige segít eligazodni a döntésekben, a feladatok között, az új tanévben kezdetén. Hálás vagyok az elmúlt 20 évért, hogy részt vehettem ebben a tanításban. Nemcsak terhet ró az Isten az emberre, hanem erőt is ad hozzá. Én ezt az erőt kérem az Úrtól, hogy a jövőben is megfelelően lássam el azokat a feladatokat mellyel Isten megbízott. 3. dió templom Talán 4 éves lehettem, mikor a nagymamám szépen felöltözve indult a templomba. Azt kérdeztem tőle: -Mit csinálnak ott, varrnak? Nevetve válaszolta: - Nem kislányom, imádkozunk, énekelünk. Csodálkozva néztem rá, mert számomra ez olyan titokzatos volt. Még akkor este megtanította nekem az esti imádságot. (Azóta is azt a változatot mondom) Titokzatos volt a gyermekeim számára is, mert kisiskolás korukban a Török Pál utcai pincében tartott hittanórára vittem őket, úgy, hogy Veres Erzsike néni a délutáni tanítás utolsó órájáról elengedte őket, csak nem volt szabad mondani nekik, hogy hova megyünk. Hazafelé is furcsán tekintettek ránk többen a villamoson, mikor egyik lányom fennhangon énekelte az aznap este tanult éneket. Szeret az Úr.. Számomra megtisztelő és fontos feladat volt, mikor a református osztály vezetője lehettem. (Már nem titokban.) Közben elvégeztem a Károli Gáspár Református Egyetem hitoktatói szakát 1996-ban. Az elmúlt évek során megtapasztaltam, hogy a templomban nemcsak imádkozni, énekelni, hanem nehéz munkát is kell végezni. Bizony varrni is kell, sok-sok lyukat szükséges befoltozni, hogy ne rongyokba burkolózzunk, hanem büszkén, emelt fővel viseljük ruházatunkat. Ezt a három kemény diót próbáltam feltörni a saját tapasztalataimon keresztül, amelyek a diók egy-egy gerezdjeiben vannak elrejtve. A múlt üzen a jelennek, s még komolyabb, hűségesebb szolgálatra kötelez így az új tanév kezdetén. Különösen az iskolában, mely híd a család és a templom között. Ruckel Józsefné

5 - 5 - BECSENGETTEK használhatóságát, érezzék azt, hogy A farizeusok vitája után (Mt 22,15-22) a szadduceusok volt értelme akarták a tanulásuknak. Jézust szóval tőrbe ejteni. Megszólalt az iskola csengője, 5-6 évvel ezelőtt némelyek Izraelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, akik ugyanakkor a görög kultúra tisztelői elkezdődött az új tanév. Nagy talán már el is felejtették azért voltak. A feltámadásban azonban nem hittek. A örömünkre az idén úgy indult el az kiáltottunk templom fényeiből Istenhez, igyekeztek hogy megélni. ne Egyházi elsős mértéknek református a osztály, Tórát hogy Mózes mind öt könyvét engedje fogadták megszüntetni el. Most is arra a református hivatkoztak. A Tórában a 29 is gyermeket szerepel a ide sógorházasság akarták íratni kérdése, a ami osztályokat, Jézus korában a családok már nem volt szívében kötelező. szülők, nem maradt üres hely, amit ébresszen vágyat gyermekük hitbelilelki nevelése irányában. Az elmúlt Jézustól azt kérdik, hogy egy asszony, akinek hét férje is volt földi életében, halála után kívülállóval kellett volna melyiknek lesz majd a felesége a hét közül? feltölteni. Sőt, annyian jelentkeztek évekre visszatekintve bátran még ezen felül, hogy a párhuzamos kijelenthetjük, hogy Isten Jézus erre így válaszol: nem ismeritek az Írásokat. b osztályban az osztály felét teszik meghallgatta A földi élet után kérésünket. a mennyben Nagy már nem a földi ki mérce megközelítőleg érvényesül. a Ott református már nem házasodnak, hálával és tartozunk férjhez sem ezért mennek, Neki, de hanem olyanok osztályba lesznek, beíratni mint az szándékozott angyalok a mennyben. tudjuk, Jó hogy nekünk nagy is a tanulni felelősségünk Isten ránk vonatkozó tanulók, akaratát így az iskola az vezetése Írásokban, ezt a az kijelentésekben, is. Nekünk, hogy a gyülekezetnek tévelyegjünk kell úgy és ne osztályt is református jellegű élni, hogy ezek a diákok és családok hivatkozzunk féligazságokra. Ami az üdvösségünkre tartozik, Isten azt kijelentette osztálynak minősítette. Köszönjük a azt érezzék, otthonra találtak számunkra az Írásokban, az ő Igéjében. szülők nevében is ezt a segítőkész közöttünk. Nem szállóvendégek, hozzáállást, és köszönjük az hanem részei ennek a közösségnek. (Részlet Szombathy Gyula a Reformátusok osztályfőnöknek, Tóth Béláné Ezért tárjuk lapjában ki szívünket megjelent előttük, cikkéből s ) Andrea tanítónőnek, hogy felvállalta ne azt nézzük, hogy néhányan nem az osztály vezetését. Az a osztály ismerik a templomi viselkedés tanítója Becz Jánosné Erzsike szabályait, hanem úgy tekintsünk tanítónő, aki Papp Jánosnét vál- rájuk, mint Isten gyermekeire, totta a református osztály ----xxxxx---- akikkel egy közös családot alkotunk. vezetésében. Új református osztályfőnököt köszönthetünk Tóth szemünk előtt Pál apostol szavait: Testvérként segítsük őket, és tartsuk Zsámboki Éva személyében, aki az Mi erősek pedig tartozunk azzal, 5.a Azért osztályfőnöke vagyunk a lett. világon, Isten hogy áldja valahol hogy otthon az legyünk erőtlenek benne! gyengeségeit mondja Ábel Tamási meg Áron mindannyiukat könyvében. munkájukban! Mit is jelent az otthon.? hordozzuk, Radnóti és így ne a ír: magunk Itthon kedvére vagyok. Ha De ugyanúgy Isten áldását kérjük a éljünk. (Róm. 15:1). lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét, virágát is tudom.. Tudom, hogy merre mennek, Szalkay László kik mennek régi pedagógusokra az úton.. De is, a sírok hogy is Isten beletartoznak az otthon fogalmába, ahol az anyóka adjon mindannyiuknak szeretetet, csendesen türelmet, sírogat. Azaz, halottaink bölcsességet is odatartoznak! munkájukhoz! Finnország Kérjük Istent, Erdélye hogy adja Karélia áldását szokták mondani ha az elcsatolt területekről van szó. diákjainkra Amikor az egykori is, Szovjetunió hogy kellő bekebelezte finn Karéliát, a lakosságot áttelepítették Finnország odaszánással, belsejébe. Aki szorgalommal tehette, magával vitte halottait is. Aki nem, azok számára a temetőkben sajátítsák emlékhelyeket el a tanulnivalókat, alakítottak és ki, ahol elhelyezhették az emlékezés virágait. fedezzék fel a megszerzett Mert elhunyt szeretteink is hozzánk tartoznak. Minden évben, legalább egyszer ismeretüknek a hasznosságát és felkeressük sírjaikat, virágot viszünk és az imbolygó mécsesek fényében rájuk emlékezünk.

6 - 6 - BEMUTATKOZÓ Segédlelkészi évemet Dunaújvárosban töltöttem, ez idő alatt a farizeusok vitája után (Mt 22,15-22) a szadduceusok akarták Jézust szóval tőrbe ejteni augusztus 18-án születtem nagyvárosi gyülekezet széleskörű aelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, akik Székesfehérváron. Gárdonyban nőttem rétegalkalmai ugyanakkor a görög mellett kultúra tisztelői a ltak. fel A református feltámadásban családban. azonban Középiskolai nem hittek. A szórványgondozásba templom fényeiből igyekeztek is betekintést megélni. yházi tanulmányaimat mértéknek a Tórát a Székesfehérvári Mózes öt könyvét nyertem. fogadták el. Most is arra hivatkoztak. A rában Ciszterci szerepel Szent a István sógorházasság Gimnáziumban kérdése, ami Jézus Majd korában Nagykőrösre már nem hívtak volt tanítani. kötelező. A végeztem, ahol 2005-ben érettségiztem. Károli Gáspár Református Egyetem zustól azt kérdik, hogy egy asszony, akinek hét Hálás vagyok középiskolai Tanítóképző férje is volt földi Főiskolai életében, halála Karának után elyiknek lelkészemnek, lesz majd akinek a felesége a a személye hét közül? és Teológiai Intézetében a biblikus tárgyak szolgálata nagy hatással volt rám. A tanításán túl, igehirdetési és zus középiskola erre így válaszol: alatt nem kezdtem ismeritek az el Írásokat. a pásztorációs A földi élet után szolgálatot a mennyben is végeztem már nem az földi Kántorképzőt mérce érvényesül. azért, Ott hogy már nem Istent házasodnak, ifjúság és körében. férjhez sem mennek, hanem lyanok dicsőítsem, lesznek, mint és az a angyalok Tőle kapott a mennyben Jó nekünk szeptember is tanulni 1-jével Isten rendelt ránk ki talentumom az Ő javára végzett a Dunamelléki Református natkozó akaratát az Írásokban, a kijelentésekben, hogy ne tévelyegjünk és ne gyülekezeti szolgálatban is Egyházkerület püspöke a vatkozzunk féligazságokra. Ami az üdvösségünkre megmutatkozzon. A gimnáziumi évek Szigetszentmiklós tartozik, Isten Kossuth azt kijelentette utcai ámunkra alatt erősödött az Írásokban, bennem az ő Igéjében. a vágy, az Református Egyházközségbe. Istentől kapott elhívás a lelkipásztori Igyekszem nap, mint nap szolgálatra, (Részlet Szombathy hogy Gyula embereket a Reformátusok krisztushordozó lapjában megjelent ember cikkéből lenni ) Krisztushoz vezessek és, hogy abból a Életcélom, hogy Jézus Krisztus nevét szeretetből, amit megtapasztaltam megismertessem az emberekkel, hogy Istenből, azt ne tartsam meg, hanem minél többen megtapasztalhassák, hogy másokkal is megosszam. Hálás vagyok az élet valódi értelme a Jézus tanáraimnak, akik Isten eszközei voltak ----xxxxx---- Krisztusban való hit, bizalom. abban, hogy tudatosan is készüljek erre Végül szeretném Isten áldását kérni a lelkészi hivatásra. a kedves olvasó számára az egyik Érettségi után jelentkeztem a Károli kedves Igémmel: Gáspár Azért vagyunk Református a világon, hogy Egyetem valahol otthon Erőt ad legyünk a megfáradtnak, benne! és mondja az erőtlent Ábel mási Hittudományi Áron könyvében. Karára. Mit is jelent Teológus az otthon.? nagyon Radnóti erőssé így ír: teszi. Itthon Elfáradnak vagyok. Ha és tanulmányaim mellett IV. és V. évben a ellankadnak az ifjak, még a bamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét, virágát Mozgássérültek Pető András legkiválóbbak is tudom.. Tudom, is megbotlanak. hogy merre mennek, De akik mennek Nevelőképző az úton.. és De a Nevelőintézetébe sírok is beletartoznak az az ÚRban otthon fogalmába, bíznak, erejük ahol az megújul, anyóka endesen református sírogat. hittanoktatás Azaz, halottaink megtartására is odatartoznak! szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, kértek fel. Nagyon örültem ennek, mert és nem lankadnak meg, járnak, és nem szociális Finnország érzékenységem Erdélye Karélia mindig szokták is mondani fáradnak ha el. az (Ézs elcsatolt 40:29-31) területekről van megmutatkozott az elesettek iránt. Murányi Melinda ó. Amikor az egykori Szovjetunió bekebelezte finn Karéliát, a lakosságot áttelepítették nország Szakdolgozati belsejébe. témaválasztásomat Aki tehette, magával az itt vitte halottait is. Aki nem, azok számára a töltött szolgálat is indokolta, amit A metőkben fogyatékkal emlékhelyeket élők integrálása alakítottak ki, a ahol elhelyezhették az emlékezés virágait. ert gyülekezeteinkbe elhunyt szeretteink címmel is írtam. hozzánk tartoznak. Minden évben, legalább egyszer lkeressük sírjaikat, virágot viszünk és az imbolygó mécsesek fényében rájuk lékezünk.

7 - 7 - "ENGEDJÉTEK HOZZÁM napos buszos kirándulás, kisvasutazás. JÖNNI A GYERMEKEKET..." Minden napra jutott sport- A (MÁRK farizeusok vitája után (Mt 22,15-22) 10:14) a szadduceusok foglalkozás, akarták kézműveskedés, Jézust szóval tőrbe sok-ejtenisok akik éneklés, ugyanakkor és persze a görög a vidám, kultúra ön- tisztelői Izraelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, Voltak, akiknek a szülei a fenti, feledt szabad játékra is maradt idő. voltak. A feltámadásban azonban nem hittek. A templom fényeiből igyekeztek megélni. Jézustól jövő parancsnak engedve bibliaismereti tábor központi Egyházi küldték mértéknek el gyermekeiket a Tórát Mózes gyülekezetünk is szerepel már hagyományos a sógorházasság biblia- kérdése, ami amelynek Jézus korában fejezeteit már minden nem volt napra kötelező. öt könyvét témája fogadták Jónás el. Most története is arra hivatkoztak. volt, A Tórában Jézustól ismereti azt kérdik, táborába, hogy egy ám asszony, akadtak akinek hét elosztva, férje is volt változatos földi életében, eszközökkel halála után melyiknek olyanok lesz is, majd akik a már felesége az előző a hét közül? év igyekeztünk megismertetni a gyermekekkel. Így minden napra jutott élményeit felidézve jöttek el újra, Jézus hogy erre így ismét válaszol: vidám nem ismeritek légkörben, az Írásokat. aranymondás, A földi élet után és az a aznapi mennyben történet már nem sokszínű programokkal töltsenek központi igazságát is együtt ismertük a földi mérce érvényesül. Ott már nem házasodnak, el egy hetet a nyári szünetből, és és fel, férjhez valamint sem mennek, naponta hanem olyanok bizonyára lesznek, akdtak mint olyanok az angyalok is, akik a mennyben. gyarapítottuk Jó nekünk odaillő is tanulni ének megtanulásával Isten ránk is hogy ismereteiket. ne tévelyegjünk A gyer-és ne vonatkozó szüleinek akaratát segítséget az jelentett, Írásokban, hogy a 1 kijelentésekben, hivatkozzunk hétig biztonságot féligazságokra. adó felügyeletet Ami az üdvösségünkre mekeket tartozik, életkoruk Isten szerint azt kijelentette igyekeztünk 7-8 fős csoportokra osztani, kaphattak gyermekeik, miközben jól számunkra az Írásokban, az ő Igéjében. érezhették magukat és vidáman, hiszen könnyebb így feldolgozni a játszva-tanulva tölthették el az időt. történeteket, több a lehetőség arra, (Részlet Szombathy Gyula a Reformátusok lapjában megjelent cikkéből Akár így, akár úgy, de még a tábor hogy beszélgetések alakulhassanak ) kezdete előtti utolsó napokban is ki, és hogy mindenki választ kapjon nőtt a jelentkezők száma, így Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy 46 a kérdéseire. Már a csoportbeosztásnál meglepődtünk, milyen magas a létszáma a gyermek táborozott gyülekezetünk szervezésében. ----xxxxx---- még óvodáskorú gyermekeknek. Bár A létszám nagy volt, az Úristen a tábort leginkább az iskolások azonban bőven adott segítő kezeket körében népszerűsítettük, jócskán is, minden nap több mint 10 felnőtt akadtak olyanok is, akik kistestvérükkel, otthon legyünk kistestvéreikkel benne! jelentkez- mondja Ábel foglalkozott Azért vagyunk a gyermekekkel, a világon, segített az Áron étkezések könyvében. előkészületeinél Mit is jelent és az otthon.? tek, és Radnóti mi csodálkozva így ír: Itthon tapasztaltuk, vagyok. Ha hogy valahol Tamási lábamhoz a takarításban. térdepel egy-egy Naponta bokor, kaptuk nevét, a virágát hogy is tudom.. a táborba Tudom, jelentkező hogy merre 46 gyermekből közel 20 még nem jár mennek, különböző felajánlásokat, gyümölccsel, süteménnyel, fagylalttal iskolába! kik mennek az úton.. De a sírok is beletartoznak az otthon fogalmába, ahol az anyóka csendesen tették még sírogat. vidámabbá Azaz, halottaink a táborozók is odatartoznak! Mindez persze azt vonta maga után, életét gyülekezetünk tagjai. Hálás hogy több segítőre volt szükség az szívvel Finnország köszönjük Erdélye utólag Karélia is szokták óvodás mondani csoport(ok)ban, ha az elcsatolt más területekről módszerekkel, finn Karéliát, minél a lakosságot inkább tevékeny- áttelepítették van szó. mindenkinek. Amikor az egykori Szovjetunió bekebelezte Finnország Június belsejébe. utolsó hetében Aki tehette, színes magával vitte kedtetve halottait kellett is. Aki foglalkoznunk nem, azok számára a a temetőkben programsorozat emlékhelyeket várt a gyerekekre, alakítottak ki, ahol kisebb elhelyezhették gyermekekkel az emlékezés és, mivel ők virágait. amelyben volt evezés, bográcsozás, még olvasni nem tudtak, sok időt Mert elhunyt szeretteink is hozzánk tartoznak. Minden évben, legalább egyszer ugrálóvárazás, pónilovaglás, egész felkeressük sírjaikat, virágot viszünk és az imbolygó mécsesek fényében rájuk

8 - 8 - kellett tölteni a dalok ismételt hatnám így is: a Kárpát-koszorú A farizeusok eléneklésével vitája is. után (Mt 22,15-22) a szadduceusok csúcsait. akarták Közben Jézust kutatva szóval a múltat tőrbe ejteni. Elgondolkodtunk azon, nem lenne-e felkeresik az eldugott kis magyar Izraelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, akik ugyanakkor a görög kultúra tisztelői szükség gyülekezetben arra, hogy falvakat, a szórványban élőket. Rám voltak. külön A feltámadásban szervezzük meg azonban óvodás nem hittek. A nagy templom hatással fényeiből volt, igyekeztek amikor Délvidéken fogadták a Tarcal-hegynél el. Most is arra a hivatkoztak. Maradék A megélni. Egyházi korosztálynak mértéknek a tábort Tórát az Mózes iskolásokétól,hiszen szerepel a két a sógorházasság korosztálynak sok kérdése, ami nevű Jézus kis korában faluban voltak. már nem Már volt a neve kötelező. öt könyvét Tórában tekinetben különböző igényeik vannak, a kisebbeknek több felnőttre magyar reformátusok lakták, ma a is beszédes! Régen szinte teljesen Jézustól azt kérdik, hogy egy asszony, akinek hét férje is volt földi életében, halála után melyiknek van szükségük, lesz majd a más felesége ütemben a hét sajátítanak el dolgokat, a velük való Nincs magyar iskola sem. Csak a közül? lakosságnak kb. 30 %-a magyar. Jézus foglalkozáshoz erre így válaszol: más nem ismeritek módszerek, az Írásokat. családokban A földi élet hallanak után a mennyben magyar szót már a nem a földi eszközök mérce érvényesül. szükségesek. Ott már Mindez nem házasodnak, gyerekek. és férjhez Feledésbe sem merülnek mennek, hanem a olyanok persze lesznek, azon is mint múlik, az hogy angyalok melyik a mennyben. kulturális Jó hagyományok nekünk is tanulni is. Elszorult Isten ránk vonatkozó évben hányan akaratát jelentkeznek az Írásokban, egy adott a kijelentésekben, a szívem, hogy amikor ne tévelyegjünk egy idős és ne korosztályból házaspárnál vendégeskedett a hivatkozzunk féligazságokra. Ami az üdvösségünkre tartozik, Isten azt kijelentette Az Úristennek adunk hálát ezekért a Hazajáró, és régi magyar katonadalokat énekelt az idős házigazda. számunkra mosolygós az Írásokban, napokért, az ő azért Igéjében. hogy minden gyermek és felnőtt testi Felkeresnek várromokat, az egykor épségét (Részlet megőrizte, Szombathy hogy Gyula naponta a Reformátusok véráztatta lapjában harcmezőket megjelent és patinás cikkéből ) érezhettük az áldást, amit Tőle városokat. kaptunk. Egy-egy adás 25 perces, önállóan is Nagyon várjuk a 2013.évi nyári élvezhető. Nem olyan, mint a tábort is! sorozatok, hogy látni kell az előzményeket! Többször is ismétlik az Borossné Becz Márta ----xxxxx---- egyes részeket, gyakran délután is. FILMAJÁNLÓ Minden korosztálynak új ismereteket is nyújt. Szeretettel ajánlom. A Azért televízió vagyunk műsor-füzetében a világon, hogy nagyon Áron sokszor könyvében. nem tüntetik Mit is jelent fel a az otthon.? Radnóti így ír: Itthon vagyok. Ha valahol Török otthon Zsuzsanna legyünk benne! mondja Ábel Tamási lábamhoz műsorok térdepel témáját! egy-egy Csak akkor bokor, tudjuk nevét, virágát is tudom.. Tudom, hogy merre mennek, meg miről is van szó, ha egy adást kik mennek az úton.. De a sírok is beletartoznak az PROGRAMOK otthon fogalmába, ahol az anyóka megnézünk! Ilyenkor érhet csendesen kellemes sírogat. meglepetés Azaz, halottaink is. Én is is így odatartoznak! jártam, amikor a Hazajáró című szeptember 9. vasárnap 10 óra műsort Finnország végignéztem Erdélye Karélia a Duna szokták mondani évnyitó istentisztelet ha az elcsatolt és területekről jubileumi van szó. Televízióban. Amikor az egykori Mert Szovjetunió miről is szólt? bekebelezte ünnepség finn Karéliát, a lakosságot áttelepítették Kér fiatal - Kenyeres Oszkár és szeptember 16-tól minden Finnország belsejébe. Aki tehette, magával vitte halottait is. Aki nem, azok számára a Pintér János gyakorlott hegymászók - végigjárták a Felvidék, vasárnap 10 órakor gyermekistentisztelet elhelyezhették is az emlékezés virágait. temetőkben emlékhelyeket alakítottak ki, ahol Mert elhunyt szeretteink is hozzánk tartoznak. Kárpátalja, Délvidék, Muravidék, no szeptember Minden 28-tól évben, énekkari legalább próba egyszer felkeressük meg Erdély sírjaikat, hegységeit, virágot viszünk mond- és az imbolygó mécsesek fényében rájuk emlékezünk.

9 MEGTALÁLTUK A MESSIÁST

10 - 10 -

11 Házasságot kötöttek: Júniusban: Kiss József és Gonda Renáta Molnár Zoltán és Szabó Melinda Kocsis László és Dániel Mónika Júliusban: Stadler Dávid és Szekeres Krisztina Kereszteltük: Szeretetben és imádságban hordozzuk megkeresztelt Testvéreinket: Júniusban: Varga Antal és Szabó Margit leánya, Nóra Júliusban: Vig Balázs és Marosi Melinda fia, Roland Balázs Sárvári Soma és Ross Krisztina leánya, Luca Sára Fülöp Zsolt és Kálmán Krisztina fia, Balázs Becz Benjamin és Ughy Anita fia, Máté Stephan Alexander Schwaerzbeck és Szitkovics Szvetlána Hajnalka leánya, Lara Sophia Augusztusban: Ballók Csaba és Komáromi Ildikó leánya, Csenge és fia Szabolcs Garay Gergely és Glowinski Tímea leánya, Zselyke Ötvös Ernő és Farkas Dóra leányai, Réka és Petra Bahrt Zsolt és Ábrahám Virág Dóra leánya, Zsófia Németh Csaba és Sallós Orsolya fia, Zsombor ANYAKÖNYVI HÍREK június-augusztus Demény János és Sebesi Judit leányai Lili és Réka Halottaink: Fájó szívvel, de Istenbe vetett reménységgel búcsúztunk: Júniusban: Zakor András 63 éves. Kocsis Imre 70 éves, Síró Józsefné sz. Józsa Erzsébet 82 éves Júliusban: Vörös Gáborné sz. Bányai Jolán 95 éves Bulyáki Gergő Richárd 15 éves Gere Pálné sz. Kántor Eszter 86 Szabó Ferenc 77 éves Kurencz Györgyné sz. Vajda Borbála 76 éves Kovács Gyula 72 éves Augusztusban: Úri Kálmánné sz. Erdősi Ilona 83 éves Oszlács Andrásná sz. Molnár Ida Zsuzsanna 72 éves Kovács Istvánné sz. Kálmán Irén 78 éves Varga Irma sz. Keserű Irma 86 éves Gulyás Jánosné sz. Juhász Eszter 92 éves korában elhuny Testvéreinktől. Isten Igéje nyújtson vigasztalást a gyászolóknak: Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 90:1.

12 HETI ALKALMAINK HÉTFŐ: CSÜTÖRTÖK: PÉNTEK: VASÁRNAP: 7.30 áhítat bibliaóra 7.30 áhítat énekkar ifióra istentisztelet, és gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben HIVATALI ÓRÁK: Hétfő: Kedd: Csütörtök: Péntek: Telefonon más időpont is egyeztethető. Tel.: 24/ , Weblapunk, a következő címen megtekinthető: A következő szám október 28-án jelenik meg. Felelős szerkesztő: Főszerkesztő: Tördelőszerkesztő: Grafika: Szalkay László Antal Gergely Piskor Gyöngyi Kovács Dóra

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Debrecen I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Debrecen I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 37,000 37,700 74,700 2 i Református Koll. Ált. Isk. 35,600 37,800 73,400 3 DE Kossuth L. Gyak. Ált. Isk. 35,300 37,100 72,400 4 Nyíregyháza Nyíregyházi

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m

Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények FIÚK. 13 éves fiúk. 60 m Tolna Megye Nyílt Fedett Pályás Atlétikai Bajnoksága 2012 február 17. Bonyhád Eredmények 13 éves fiúk FIÚK Valkay Tamás 1999 AC Szekszárd 1 8,03 Kugli Ákos 1999 AC Szekszárd 2 8,10 Fehér Nándor 1999 AC

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap

Pátyi Terepfutás szeptember 01, vasárnap Pátyi Terepfutás 2013. szeptember 01, vasárnap 400 m 2007-1. 29 Nagy Soma Dániel f 2007-1 1:29 2. 24 Sike Roland András f 2007-2 1:30 3. 88 Laky Péter f 2007-3 1:32 4. 8 Szöllıs Hanka n 2007-1 1:35 5.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24.

IX. Vácrátóti Crossfutás március 24. IX. Vácrátóti Crossfutás 2007. március 24. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI GERGELY 1993 87 15:36 2. PÁLL ÁDÁM 1993 93 19:00 3. PÁPAI BENEDEK 1998 469 19:44 4. NEMCSICS

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15

2015. január 12 április 16. Terem: E ép. fszt. 1. Csoportkód: 04/2015/M Időpont: hétfő és szerda, 13:00 16:15 Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztásokat. Kérjük, hogy az első tanítási napotokon a megadott terembe és a megadott időpontra menjetek. Az első tanítási napra a tandíjon

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE

VASAS SC ATLÉTIKAI VERSENYE 200 m férfi abszolút f1:0,0; f2: -1,0; f3: 0,0; f4: 0,0; f5:0,0 1. Németh Csaba 1997 Vasas SC 22,56 f1 2. Kemény Dávid 1995 Vasas SC 22,59 f1 3. Együd Máté 1996 Eötvös DSE 22,90 f1 4. Máté Milán 1996 Bp.

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97)

BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT október 21. Hıgyész. Eredmények. Lányok Gyermek korosztály (96-97) BARON VON TWICKEL MEZEIFUTÓ VERSENYSOROZAT 2008. október 21. Hıgyész Eredmények Lányok Gyermek korosztály (96-97) 800 méter 1. Récsei Rita Pécsi Futó Klub 2. Tóth Lili DOVASE 3. Tóth Virág DOVASE 4. Temesi

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

alapján A tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT.

alapján A tanév eredményei Díjazottak I. kategória II. kategória ISKOLA NEVE OSZT. http://www.berzsenyi.hu/~kulcsar/ alapján A 2010-2011. tanév eredményei "Díjazottak" I. kategória A 6 vagy 8 osztályos középiskolai osztályok, a tavalyi évben 0. évfolyamos képzésben részt vett osztályok,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Bethlen Gábor Közg. Szki. 48,100 1 47,700 1,000 46,550 1 47,800 1 190,150 2 Szeged Széchenyi I. Gimn. és Szki. 47,600 2 46,700 2 46,250 2 47,400 2 187,950 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság

2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N I. Bizottság 2016. február 1. hétfő 9 óra Terem: N.2.225 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Michelberger Pál egyetemi docens Borbás László adjunktus Kérdező tanárok: Dr. Lazányi Kornélia Szakdolgozat Borbás

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós,

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Dunavarsány. Bíró Lajos Általános Iskola, Szigetszentmiklós, 2015. november 18. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD területi vetélkedő Iskolánk idén is megrendezte a területi vetélkedőt 2015.november 18.-án, szerdán. A vetélkedő szervezésében újdonság volt, hogy a verseny megrendezését

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben