TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA"

Átírás

1 IV. évf. 1. szám szeptember 9. HÍVÓ SZÓ Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja TANULÓ GYERMEKEK IMÁDSÁGA Szent Istenünk dicső Atyánk! Hozzád fohászkodunk, Hogy gyöngeségünkben nekünk Légy édes gyámolunk, Lelked világa űzze el Elménk homályait, Hogy megtanuljuk szent igéd Áldott parancsait, Oszlasd szívünk félelmeit, Mindenkor légy velünk Taníts, s vezess a jó úton Atyánk nagy Istenünk. Összeszedte Kardos István KARDOS ISTVÁN 1846-tól 40 évig református kántortanító volt Szigetszentmiklóson. Nevét ma az egykori 3-as iskola viseli. Részt vett az es szabadságharcban. Hamvai itt nyugszanak, s minden év március 15-én megkoszorúzzuk sírját. Naplójának Elegyes gyűjtemény című fejezetéből - melyben 1844-től leírta az iskolásverseket - való ez az idézett vers.

2 - 2 - NAPFÉNYRE KERÜL A MÚLT Ásatás a templomudvarban Július végétől különös látványban lehet részünk, ha a templom hátsó udvarára tévedt a tekintetünk. A szépen gondozott gyep helyett óriási gödör, egy monumentális falnak az alapjai tárultak a szemünk elé, és mindenfelé emberi csontvázak hevertek a kibontott sírgödrökben. Mi is történt? A gyülekezeti házunk alapozásánál emberi csontok és egy régi épület kövei bukkantak a felszínre. A Pest Megyei Múzeumok Igazgató-ságának régészei Batizi Zoltán és Hostyinszki Attila megállapították, hogy a régi, barokk templom alapjai bukkantak elő, és a templom melletti temető sírjaihoz tartozó csontok. Az ásatás költségeit a Múzeumnak kellett volna finanszírozni, de kasszájuk üresen kongott. A város Önkormányzata kiemelt fontosságú eseménynek tartotta, hogy a múlt emlékei napvilágra kerüljenek, ezért 5 millió forintot szavazott meg a régészeti feltárásra. Az Önkormányzat segítségét ezúton is köszönjük! Ugyancsak köszönetet mondunk Tóth Benő testvérünknek, aki az ingyen dolgozó régészhallgatók elszállásolását felvállalta, és köszönjük gyülekezet tagjainak az adományt, amelyből a hallgatók étkezését tudtuk finanszírozni! Bár a feltárás még folyamatban van, annyit már tudunk, hogy a barokk templom mellett előkerült a középkori templom maradványa is. Ebből sajnos csak a fal alapozásának, és egy feltehetően oldalkápolnának a töredékei maradtak meg. Ez a templom még a török hódoltság előtt épülhetett, és elképzelhető, hogy ezt építették át eleink 1798-ban, amely 1944-ben elpusztult. Mindkét templomhoz tartozott temető, melynek sírjai egymástól jól elkülöníthetők, de olyan sírok is kerültek elő, amelyek talán egy még korábbi temetőhöz tartoztak. Az előkerült sajnos nem túl gazdag leletek alapján megállapítható, hogy kb. a XII-XIII. századtól templom és temető állt már ezen a helyen, és azóta folyamatosan lakott helynek bizonyult. Gyülekezetünk, de egyben városunk múltja hirtelen kézzelfoghatóvá vált számunkra, és máris bővülhetett az ismeretünk. Reméljük, hogy egyszer majd egy kiállításon megtekinthetjük a leleteket, és történészeink pedig még pontosabb képet rajzolnak elénk, hogy milyenek is voltak, és hogyan is éltek őseink. Szalkay László

3 - 3 - NEMCSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER Hurrá, vakáció! Szabadság, pihenés, táborok. Így búcsúztunk az újság előző számában, és lám, már újra itt a következő lap. Percek, napok, évek, szinte röpül az idő. Egy forró augusztusi napon tiszteletes úr arra kért, hogy írjak az elmúlt húsz év tapasztalatairól, mivel ennyi ideje kezdődött újra a református hitoktatás a Bíró Lajos Általános Iskolában. Gondolatok cikáztak a fejemben, vajon mit írjak, mert ennyi idő alatt sok-sok élmény, tapasztalat gyűlik össze. Akkor villant az agyamba, hogy Szalkay László azt is mondta: Dióhéjban. Jó, de azt nem mondta, hogy mennyi diónak a héjában. Akkor úgy gondoltam, három dióban szedem össze gondolataimat az elmúlt húsz évvel kapcsolatban, mert számomra ez a három jelenti azt az erkölcsi normát, mely magyarságunkat, emberi tartásunkat, múltunkat, jövőnket meghatározza. Ez a három: család, iskola, templom. 1. dió család Én tősgyökeres miklósi családban születtem, leánykori nevem: Gere Mária. Az őseim évszázadokon keresztül ezen a földön végezték nehéz földműves munkájukat, ide jártak iskolába, templomba, itt nyugszanak a temetőben. Nagyapám, dédapám presbiterek voltak, apukám dalárdatagként szolgált a templomban. Engem is itt kereszteltek, konfirmációm és az esküvőm is a szigetszentmiklósi templomban zajlott, csakúgy, mint lányaim konfirmációja és esküvője. 2. dió iskola 1991-ben törvény határozott arról, hogy vissza kell adni azokat az ingatlanokat az egyháznak, amelyekben hitéleti, oktatási, szociális feladatokat kívánnak ellátni. 43 év szünet után iskolánkban is megindulhatott a református hitoktatás, Villányi Péter esperes úr közbenjárásának köszönhetően. Az önkormányzati iskola minden évfolyamán az a osztályba járók hittant is tanulnak, órarendbe építve. Nem terveztek hosszútávra, mert azt gondolták, ez is csak egy új divat, majd kikopik, mint minden felkapott dolog. Tévedtek. Egyre népszerűbb és vonzóbb lett a szülők körében az ilyenfajta értékteremtő nevelés. Nem szürkült, nem fakult húsz év óta. Ellenkezőleg, már felnőtt egy generáció a falakon belül, akik már a gyermekeiket hozzák a református osztályokba diákként. Sok küzdelem áll annak hátterében, hogy elmondhassuk: Jó nekünk itt lenni. (Mt 17:1-8) Egy szemléletes példát említek saját emlékeimből, a kezdetekről ban lettem a ref. 1.a oszt. osztályfőnöke. Azt mondta nekem valaki, hogy ha neki választani kellene az 1.a tanítása és a bánya között, inkább a bányát választaná. Ez jól tükrözi azt a sok nehéz évet,

4 - 4 - melyeken keresztül eljutottunk napjainkig. De aki aratni akar, előbb vetnie is kell. Bizalom, állhatatosság kellett ahhoz, hogy kizökkent világunkban egyre többen ismerjék fel, mi a lényeges. Jézus is erre tanít mindannyiunkat, hogy tanuljunk meg odafigyelni a lényegre. Keressétek először Isten országát, a többi azon felül megadatik. A jövőben is, hűségünket megőrizve maradunk méltók őseink példamutató hitéhez, akik sosem adták fel tartásukat. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj el! (Ézs 41:10) Ez az ige segít eligazodni a döntésekben, a feladatok között, az új tanévben kezdetén. Hálás vagyok az elmúlt 20 évért, hogy részt vehettem ebben a tanításban. Nemcsak terhet ró az Isten az emberre, hanem erőt is ad hozzá. Én ezt az erőt kérem az Úrtól, hogy a jövőben is megfelelően lássam el azokat a feladatokat mellyel Isten megbízott. 3. dió templom Talán 4 éves lehettem, mikor a nagymamám szépen felöltözve indult a templomba. Azt kérdeztem tőle: -Mit csinálnak ott, varrnak? Nevetve válaszolta: - Nem kislányom, imádkozunk, énekelünk. Csodálkozva néztem rá, mert számomra ez olyan titokzatos volt. Még akkor este megtanította nekem az esti imádságot. (Azóta is azt a változatot mondom) Titokzatos volt a gyermekeim számára is, mert kisiskolás korukban a Török Pál utcai pincében tartott hittanórára vittem őket, úgy, hogy Veres Erzsike néni a délutáni tanítás utolsó órájáról elengedte őket, csak nem volt szabad mondani nekik, hogy hova megyünk. Hazafelé is furcsán tekintettek ránk többen a villamoson, mikor egyik lányom fennhangon énekelte az aznap este tanult éneket. Szeret az Úr.. Számomra megtisztelő és fontos feladat volt, mikor a református osztály vezetője lehettem. (Már nem titokban.) Közben elvégeztem a Károli Gáspár Református Egyetem hitoktatói szakát 1996-ban. Az elmúlt évek során megtapasztaltam, hogy a templomban nemcsak imádkozni, énekelni, hanem nehéz munkát is kell végezni. Bizony varrni is kell, sok-sok lyukat szükséges befoltozni, hogy ne rongyokba burkolózzunk, hanem büszkén, emelt fővel viseljük ruházatunkat. Ezt a három kemény diót próbáltam feltörni a saját tapasztalataimon keresztül, amelyek a diók egy-egy gerezdjeiben vannak elrejtve. A múlt üzen a jelennek, s még komolyabb, hűségesebb szolgálatra kötelez így az új tanév kezdetén. Különösen az iskolában, mely híd a család és a templom között. Ruckel Józsefné

5 - 5 - BECSENGETTEK használhatóságát, érezzék azt, hogy A farizeusok vitája után (Mt 22,15-22) a szadduceusok volt értelme akarták a tanulásuknak. Jézust szóval tőrbe ejteni. Megszólalt az iskola csengője, 5-6 évvel ezelőtt némelyek Izraelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, akik ugyanakkor a görög kultúra tisztelői elkezdődött az új tanév. Nagy talán már el is felejtették azért voltak. A feltámadásban azonban nem hittek. A örömünkre az idén úgy indult el az kiáltottunk templom fényeiből Istenhez, igyekeztek hogy megélni. ne Egyházi elsős mértéknek református a osztály, Tórát hogy Mózes mind öt könyvét engedje fogadták megszüntetni el. Most is arra a református hivatkoztak. A Tórában a 29 is gyermeket szerepel a ide sógorházasság akarták íratni kérdése, a ami osztályokat, Jézus korában a családok már nem volt szívében kötelező. szülők, nem maradt üres hely, amit ébresszen vágyat gyermekük hitbelilelki nevelése irányában. Az elmúlt Jézustól azt kérdik, hogy egy asszony, akinek hét férje is volt földi életében, halála után kívülállóval kellett volna melyiknek lesz majd a felesége a hét közül? feltölteni. Sőt, annyian jelentkeztek évekre visszatekintve bátran még ezen felül, hogy a párhuzamos kijelenthetjük, hogy Isten Jézus erre így válaszol: nem ismeritek az Írásokat. b osztályban az osztály felét teszik meghallgatta A földi élet után kérésünket. a mennyben Nagy már nem a földi ki mérce megközelítőleg érvényesül. a Ott református már nem házasodnak, hálával és tartozunk férjhez sem ezért mennek, Neki, de hanem olyanok osztályba lesznek, beíratni mint az szándékozott angyalok a mennyben. tudjuk, Jó hogy nekünk nagy is a tanulni felelősségünk Isten ránk vonatkozó tanulók, akaratát így az iskola az vezetése Írásokban, ezt a az kijelentésekben, is. Nekünk, hogy a gyülekezetnek tévelyegjünk kell úgy és ne osztályt is református jellegű élni, hogy ezek a diákok és családok hivatkozzunk féligazságokra. Ami az üdvösségünkre tartozik, Isten azt kijelentette osztálynak minősítette. Köszönjük a azt érezzék, otthonra találtak számunkra az Írásokban, az ő Igéjében. szülők nevében is ezt a segítőkész közöttünk. Nem szállóvendégek, hozzáállást, és köszönjük az hanem részei ennek a közösségnek. (Részlet Szombathy Gyula a Reformátusok osztályfőnöknek, Tóth Béláné Ezért tárjuk lapjában ki szívünket megjelent előttük, cikkéből s ) Andrea tanítónőnek, hogy felvállalta ne azt nézzük, hogy néhányan nem az osztály vezetését. Az a osztály ismerik a templomi viselkedés tanítója Becz Jánosné Erzsike szabályait, hanem úgy tekintsünk tanítónő, aki Papp Jánosnét vál- rájuk, mint Isten gyermekeire, totta a református osztály ----xxxxx---- akikkel egy közös családot alkotunk. vezetésében. Új református osztályfőnököt köszönthetünk Tóth szemünk előtt Pál apostol szavait: Testvérként segítsük őket, és tartsuk Zsámboki Éva személyében, aki az Mi erősek pedig tartozunk azzal, 5.a Azért osztályfőnöke vagyunk a lett. világon, Isten hogy áldja valahol hogy otthon az legyünk erőtlenek benne! gyengeségeit mondja Ábel Tamási meg Áron mindannyiukat könyvében. munkájukban! Mit is jelent az otthon.? hordozzuk, Radnóti és így ne a ír: magunk Itthon kedvére vagyok. Ha De ugyanúgy Isten áldását kérjük a éljünk. (Róm. 15:1). lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét, virágát is tudom.. Tudom, hogy merre mennek, Szalkay László kik mennek régi pedagógusokra az úton.. De is, a sírok hogy is Isten beletartoznak az otthon fogalmába, ahol az anyóka adjon mindannyiuknak szeretetet, csendesen türelmet, sírogat. Azaz, halottaink bölcsességet is odatartoznak! munkájukhoz! Finnország Kérjük Istent, Erdélye hogy adja Karélia áldását szokták mondani ha az elcsatolt területekről van szó. diákjainkra Amikor az egykori is, Szovjetunió hogy kellő bekebelezte finn Karéliát, a lakosságot áttelepítették Finnország odaszánással, belsejébe. Aki szorgalommal tehette, magával vitte halottait is. Aki nem, azok számára a temetőkben sajátítsák emlékhelyeket el a tanulnivalókat, alakítottak és ki, ahol elhelyezhették az emlékezés virágait. fedezzék fel a megszerzett Mert elhunyt szeretteink is hozzánk tartoznak. Minden évben, legalább egyszer ismeretüknek a hasznosságát és felkeressük sírjaikat, virágot viszünk és az imbolygó mécsesek fényében rájuk emlékezünk.

6 - 6 - BEMUTATKOZÓ Segédlelkészi évemet Dunaújvárosban töltöttem, ez idő alatt a farizeusok vitája után (Mt 22,15-22) a szadduceusok akarták Jézust szóval tőrbe ejteni augusztus 18-án születtem nagyvárosi gyülekezet széleskörű aelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, akik Székesfehérváron. Gárdonyban nőttem rétegalkalmai ugyanakkor a görög mellett kultúra tisztelői a ltak. fel A református feltámadásban családban. azonban Középiskolai nem hittek. A szórványgondozásba templom fényeiből igyekeztek is betekintést megélni. yházi tanulmányaimat mértéknek a Tórát a Székesfehérvári Mózes öt könyvét nyertem. fogadták el. Most is arra hivatkoztak. A rában Ciszterci szerepel Szent a István sógorházasság Gimnáziumban kérdése, ami Jézus Majd korában Nagykőrösre már nem hívtak volt tanítani. kötelező. A végeztem, ahol 2005-ben érettségiztem. Károli Gáspár Református Egyetem zustól azt kérdik, hogy egy asszony, akinek hét Hálás vagyok középiskolai Tanítóképző férje is volt földi Főiskolai életében, halála Karának után elyiknek lelkészemnek, lesz majd akinek a felesége a a személye hét közül? és Teológiai Intézetében a biblikus tárgyak szolgálata nagy hatással volt rám. A tanításán túl, igehirdetési és zus középiskola erre így válaszol: alatt nem kezdtem ismeritek az el Írásokat. a pásztorációs A földi élet után szolgálatot a mennyben is végeztem már nem az földi Kántorképzőt mérce érvényesül. azért, Ott hogy már nem Istent házasodnak, ifjúság és körében. férjhez sem mennek, hanem lyanok dicsőítsem, lesznek, mint és az a angyalok Tőle kapott a mennyben Jó nekünk szeptember is tanulni 1-jével Isten rendelt ránk ki talentumom az Ő javára végzett a Dunamelléki Református natkozó akaratát az Írásokban, a kijelentésekben, hogy ne tévelyegjünk és ne gyülekezeti szolgálatban is Egyházkerület püspöke a vatkozzunk féligazságokra. Ami az üdvösségünkre megmutatkozzon. A gimnáziumi évek Szigetszentmiklós tartozik, Isten Kossuth azt kijelentette utcai ámunkra alatt erősödött az Írásokban, bennem az ő Igéjében. a vágy, az Református Egyházközségbe. Istentől kapott elhívás a lelkipásztori Igyekszem nap, mint nap szolgálatra, (Részlet Szombathy hogy Gyula embereket a Reformátusok krisztushordozó lapjában megjelent ember cikkéből lenni ) Krisztushoz vezessek és, hogy abból a Életcélom, hogy Jézus Krisztus nevét szeretetből, amit megtapasztaltam megismertessem az emberekkel, hogy Istenből, azt ne tartsam meg, hanem minél többen megtapasztalhassák, hogy másokkal is megosszam. Hálás vagyok az élet valódi értelme a Jézus tanáraimnak, akik Isten eszközei voltak ----xxxxx---- Krisztusban való hit, bizalom. abban, hogy tudatosan is készüljek erre Végül szeretném Isten áldását kérni a lelkészi hivatásra. a kedves olvasó számára az egyik Érettségi után jelentkeztem a Károli kedves Igémmel: Gáspár Azért vagyunk Református a világon, hogy Egyetem valahol otthon Erőt ad legyünk a megfáradtnak, benne! és mondja az erőtlent Ábel mási Hittudományi Áron könyvében. Karára. Mit is jelent Teológus az otthon.? nagyon Radnóti erőssé így ír: teszi. Itthon Elfáradnak vagyok. Ha és tanulmányaim mellett IV. és V. évben a ellankadnak az ifjak, még a bamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét, virágát Mozgássérültek Pető András legkiválóbbak is tudom.. Tudom, is megbotlanak. hogy merre mennek, De akik mennek Nevelőképző az úton.. és De a Nevelőintézetébe sírok is beletartoznak az az ÚRban otthon fogalmába, bíznak, erejük ahol az megújul, anyóka endesen református sírogat. hittanoktatás Azaz, halottaink megtartására is odatartoznak! szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, kértek fel. Nagyon örültem ennek, mert és nem lankadnak meg, járnak, és nem szociális Finnország érzékenységem Erdélye Karélia mindig szokták is mondani fáradnak ha el. az (Ézs elcsatolt 40:29-31) területekről van megmutatkozott az elesettek iránt. Murányi Melinda ó. Amikor az egykori Szovjetunió bekebelezte finn Karéliát, a lakosságot áttelepítették nország Szakdolgozati belsejébe. témaválasztásomat Aki tehette, magával az itt vitte halottait is. Aki nem, azok számára a töltött szolgálat is indokolta, amit A metőkben fogyatékkal emlékhelyeket élők integrálása alakítottak ki, a ahol elhelyezhették az emlékezés virágait. ert gyülekezeteinkbe elhunyt szeretteink címmel is írtam. hozzánk tartoznak. Minden évben, legalább egyszer lkeressük sírjaikat, virágot viszünk és az imbolygó mécsesek fényében rájuk lékezünk.

7 - 7 - "ENGEDJÉTEK HOZZÁM napos buszos kirándulás, kisvasutazás. JÖNNI A GYERMEKEKET..." Minden napra jutott sport- A (MÁRK farizeusok vitája után (Mt 22,15-22) 10:14) a szadduceusok foglalkozás, akarták kézműveskedés, Jézust szóval tőrbe sok-ejtenisok akik éneklés, ugyanakkor és persze a görög a vidám, kultúra ön- tisztelői Izraelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, Voltak, akiknek a szülei a fenti, feledt szabad játékra is maradt idő. voltak. A feltámadásban azonban nem hittek. A templom fényeiből igyekeztek megélni. Jézustól jövő parancsnak engedve bibliaismereti tábor központi Egyházi küldték mértéknek el gyermekeiket a Tórát Mózes gyülekezetünk is szerepel már hagyományos a sógorházasság biblia- kérdése, ami amelynek Jézus korában fejezeteit már minden nem volt napra kötelező. öt könyvét témája fogadták Jónás el. Most története is arra hivatkoztak. volt, A Tórában Jézustól ismereti azt kérdik, táborába, hogy egy ám asszony, akadtak akinek hét elosztva, férje is volt változatos földi életében, eszközökkel halála után melyiknek olyanok lesz is, majd akik a már felesége az előző a hét közül? év igyekeztünk megismertetni a gyermekekkel. Így minden napra jutott élményeit felidézve jöttek el újra, Jézus hogy erre így ismét válaszol: vidám nem ismeritek légkörben, az Írásokat. aranymondás, A földi élet után és az a aznapi mennyben történet már nem sokszínű programokkal töltsenek központi igazságát is együtt ismertük a földi mérce érvényesül. Ott már nem házasodnak, el egy hetet a nyári szünetből, és és fel, férjhez valamint sem mennek, naponta hanem olyanok bizonyára lesznek, akdtak mint olyanok az angyalok is, akik a mennyben. gyarapítottuk Jó nekünk odaillő is tanulni ének megtanulásával Isten ránk is hogy ismereteiket. ne tévelyegjünk A gyer-és ne vonatkozó szüleinek akaratát segítséget az jelentett, Írásokban, hogy a 1 kijelentésekben, hivatkozzunk hétig biztonságot féligazságokra. adó felügyeletet Ami az üdvösségünkre mekeket tartozik, életkoruk Isten szerint azt kijelentette igyekeztünk 7-8 fős csoportokra osztani, kaphattak gyermekeik, miközben jól számunkra az Írásokban, az ő Igéjében. érezhették magukat és vidáman, hiszen könnyebb így feldolgozni a játszva-tanulva tölthették el az időt. történeteket, több a lehetőség arra, (Részlet Szombathy Gyula a Reformátusok lapjában megjelent cikkéből Akár így, akár úgy, de még a tábor hogy beszélgetések alakulhassanak ) kezdete előtti utolsó napokban is ki, és hogy mindenki választ kapjon nőtt a jelentkezők száma, így Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy 46 a kérdéseire. Már a csoportbeosztásnál meglepődtünk, milyen magas a létszáma a gyermek táborozott gyülekezetünk szervezésében. ----xxxxx---- még óvodáskorú gyermekeknek. Bár A létszám nagy volt, az Úristen a tábort leginkább az iskolások azonban bőven adott segítő kezeket körében népszerűsítettük, jócskán is, minden nap több mint 10 felnőtt akadtak olyanok is, akik kistestvérükkel, otthon legyünk kistestvéreikkel benne! jelentkez- mondja Ábel foglalkozott Azért vagyunk a gyermekekkel, a világon, segített az Áron étkezések könyvében. előkészületeinél Mit is jelent és az otthon.? tek, és Radnóti mi csodálkozva így ír: Itthon tapasztaltuk, vagyok. Ha hogy valahol Tamási lábamhoz a takarításban. térdepel egy-egy Naponta bokor, kaptuk nevét, a virágát hogy is tudom.. a táborba Tudom, jelentkező hogy merre 46 gyermekből közel 20 még nem jár mennek, különböző felajánlásokat, gyümölccsel, süteménnyel, fagylalttal iskolába! kik mennek az úton.. De a sírok is beletartoznak az otthon fogalmába, ahol az anyóka csendesen tették még sírogat. vidámabbá Azaz, halottaink a táborozók is odatartoznak! Mindez persze azt vonta maga után, életét gyülekezetünk tagjai. Hálás hogy több segítőre volt szükség az szívvel Finnország köszönjük Erdélye utólag Karélia is szokták óvodás mondani csoport(ok)ban, ha az elcsatolt más területekről módszerekkel, finn Karéliát, minél a lakosságot inkább tevékeny- áttelepítették van szó. mindenkinek. Amikor az egykori Szovjetunió bekebelezte Finnország Június belsejébe. utolsó hetében Aki tehette, színes magával vitte kedtetve halottait kellett is. Aki foglalkoznunk nem, azok számára a a temetőkben programsorozat emlékhelyeket várt a gyerekekre, alakítottak ki, ahol kisebb elhelyezhették gyermekekkel az emlékezés és, mivel ők virágait. amelyben volt evezés, bográcsozás, még olvasni nem tudtak, sok időt Mert elhunyt szeretteink is hozzánk tartoznak. Minden évben, legalább egyszer ugrálóvárazás, pónilovaglás, egész felkeressük sírjaikat, virágot viszünk és az imbolygó mécsesek fényében rájuk

8 - 8 - kellett tölteni a dalok ismételt hatnám így is: a Kárpát-koszorú A farizeusok eléneklésével vitája is. után (Mt 22,15-22) a szadduceusok csúcsait. akarták Közben Jézust kutatva szóval a múltat tőrbe ejteni. Elgondolkodtunk azon, nem lenne-e felkeresik az eldugott kis magyar Izraelben ők a papi arisztokráciához tartoztak, akik ugyanakkor a görög kultúra tisztelői szükség gyülekezetben arra, hogy falvakat, a szórványban élőket. Rám voltak. külön A feltámadásban szervezzük meg azonban óvodás nem hittek. A nagy templom hatással fényeiből volt, igyekeztek amikor Délvidéken fogadták a Tarcal-hegynél el. Most is arra a hivatkoztak. Maradék A megélni. Egyházi korosztálynak mértéknek a tábort Tórát az Mózes iskolásokétól,hiszen szerepel a két a sógorházasság korosztálynak sok kérdése, ami nevű Jézus kis korában faluban voltak. már nem Már volt a neve kötelező. öt könyvét Tórában tekinetben különböző igényeik vannak, a kisebbeknek több felnőttre magyar reformátusok lakták, ma a is beszédes! Régen szinte teljesen Jézustól azt kérdik, hogy egy asszony, akinek hét férje is volt földi életében, halála után melyiknek van szükségük, lesz majd a más felesége ütemben a hét sajátítanak el dolgokat, a velük való Nincs magyar iskola sem. Csak a közül? lakosságnak kb. 30 %-a magyar. Jézus foglalkozáshoz erre így válaszol: más nem ismeritek módszerek, az Írásokat. családokban A földi élet hallanak után a mennyben magyar szót már a nem a földi eszközök mérce érvényesül. szükségesek. Ott már Mindez nem házasodnak, gyerekek. és férjhez Feledésbe sem merülnek mennek, hanem a olyanok persze lesznek, azon is mint múlik, az hogy angyalok melyik a mennyben. kulturális Jó hagyományok nekünk is tanulni is. Elszorult Isten ránk vonatkozó évben hányan akaratát jelentkeznek az Írásokban, egy adott a kijelentésekben, a szívem, hogy amikor ne tévelyegjünk egy idős és ne korosztályból házaspárnál vendégeskedett a hivatkozzunk féligazságokra. Ami az üdvösségünkre tartozik, Isten azt kijelentette Az Úristennek adunk hálát ezekért a Hazajáró, és régi magyar katonadalokat énekelt az idős házigazda. számunkra mosolygós az Írásokban, napokért, az ő azért Igéjében. hogy minden gyermek és felnőtt testi Felkeresnek várromokat, az egykor épségét (Részlet megőrizte, Szombathy hogy Gyula naponta a Reformátusok véráztatta lapjában harcmezőket megjelent és patinás cikkéből ) érezhettük az áldást, amit Tőle városokat. kaptunk. Egy-egy adás 25 perces, önállóan is Nagyon várjuk a 2013.évi nyári élvezhető. Nem olyan, mint a tábort is! sorozatok, hogy látni kell az előzményeket! Többször is ismétlik az Borossné Becz Márta ----xxxxx---- egyes részeket, gyakran délután is. FILMAJÁNLÓ Minden korosztálynak új ismereteket is nyújt. Szeretettel ajánlom. A Azért televízió vagyunk műsor-füzetében a világon, hogy nagyon Áron sokszor könyvében. nem tüntetik Mit is jelent fel a az otthon.? Radnóti így ír: Itthon vagyok. Ha valahol Török otthon Zsuzsanna legyünk benne! mondja Ábel Tamási lábamhoz műsorok térdepel témáját! egy-egy Csak akkor bokor, tudjuk nevét, virágát is tudom.. Tudom, hogy merre mennek, meg miről is van szó, ha egy adást kik mennek az úton.. De a sírok is beletartoznak az PROGRAMOK otthon fogalmába, ahol az anyóka megnézünk! Ilyenkor érhet csendesen kellemes sírogat. meglepetés Azaz, halottaink is. Én is is így odatartoznak! jártam, amikor a Hazajáró című szeptember 9. vasárnap 10 óra műsort Finnország végignéztem Erdélye Karélia a Duna szokták mondani évnyitó istentisztelet ha az elcsatolt és területekről jubileumi van szó. Televízióban. Amikor az egykori Mert Szovjetunió miről is szólt? bekebelezte ünnepség finn Karéliát, a lakosságot áttelepítették Kér fiatal - Kenyeres Oszkár és szeptember 16-tól minden Finnország belsejébe. Aki tehette, magával vitte halottait is. Aki nem, azok számára a Pintér János gyakorlott hegymászók - végigjárták a Felvidék, vasárnap 10 órakor gyermekistentisztelet elhelyezhették is az emlékezés virágait. temetőkben emlékhelyeket alakítottak ki, ahol Mert elhunyt szeretteink is hozzánk tartoznak. Kárpátalja, Délvidék, Muravidék, no szeptember Minden 28-tól évben, énekkari legalább próba egyszer felkeressük meg Erdély sírjaikat, hegységeit, virágot viszünk mond- és az imbolygó mécsesek fényében rájuk emlékezünk.

9 MEGTALÁLTUK A MESSIÁST

10 - 10 -

11 Házasságot kötöttek: Júniusban: Kiss József és Gonda Renáta Molnár Zoltán és Szabó Melinda Kocsis László és Dániel Mónika Júliusban: Stadler Dávid és Szekeres Krisztina Kereszteltük: Szeretetben és imádságban hordozzuk megkeresztelt Testvéreinket: Júniusban: Varga Antal és Szabó Margit leánya, Nóra Júliusban: Vig Balázs és Marosi Melinda fia, Roland Balázs Sárvári Soma és Ross Krisztina leánya, Luca Sára Fülöp Zsolt és Kálmán Krisztina fia, Balázs Becz Benjamin és Ughy Anita fia, Máté Stephan Alexander Schwaerzbeck és Szitkovics Szvetlána Hajnalka leánya, Lara Sophia Augusztusban: Ballók Csaba és Komáromi Ildikó leánya, Csenge és fia Szabolcs Garay Gergely és Glowinski Tímea leánya, Zselyke Ötvös Ernő és Farkas Dóra leányai, Réka és Petra Bahrt Zsolt és Ábrahám Virág Dóra leánya, Zsófia Németh Csaba és Sallós Orsolya fia, Zsombor ANYAKÖNYVI HÍREK június-augusztus Demény János és Sebesi Judit leányai Lili és Réka Halottaink: Fájó szívvel, de Istenbe vetett reménységgel búcsúztunk: Júniusban: Zakor András 63 éves. Kocsis Imre 70 éves, Síró Józsefné sz. Józsa Erzsébet 82 éves Júliusban: Vörös Gáborné sz. Bányai Jolán 95 éves Bulyáki Gergő Richárd 15 éves Gere Pálné sz. Kántor Eszter 86 Szabó Ferenc 77 éves Kurencz Györgyné sz. Vajda Borbála 76 éves Kovács Gyula 72 éves Augusztusban: Úri Kálmánné sz. Erdősi Ilona 83 éves Oszlács Andrásná sz. Molnár Ida Zsuzsanna 72 éves Kovács Istvánné sz. Kálmán Irén 78 éves Varga Irma sz. Keserű Irma 86 éves Gulyás Jánosné sz. Juhász Eszter 92 éves korában elhuny Testvéreinktől. Isten Igéje nyújtson vigasztalást a gyászolóknak: Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 90:1.

12 HETI ALKALMAINK HÉTFŐ: CSÜTÖRTÖK: PÉNTEK: VASÁRNAP: 7.30 áhítat bibliaóra 7.30 áhítat énekkar ifióra istentisztelet, és gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben HIVATALI ÓRÁK: Hétfő: Kedd: Csütörtök: Péntek: Telefonon más időpont is egyeztethető. Tel.: 24/ , Weblapunk, a következő címen megtekinthető: A következő szám október 28-án jelenik meg. Felelős szerkesztő: Főszerkesztő: Tördelőszerkesztő: Grafika: Szalkay László Antal Gergely Piskor Gyöngyi Kovács Dóra

V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ. Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja

V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ. Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja V. évf. 7. szám 2014. április 14. HÍVÓ SZÓ Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség lapja - 2 - HÚSVÉT NYÚL NÉLKÜL? A Húsvét szimbólumai, ahogyan mindannyian tudjuk: a nyuszi és a piros

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Semper reformari debet

Semper reformari debet 2012. szeptember VIII. évf. 3. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente Semper reformari debet Ez a latin mondat azt jelenti, hogy mindig reformálni kell, vagyis reformációra

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. október XVII. évfolyam 5. szám Református szentek (a Reformáció ünnepére) A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. nyárutó

HÍRLEVELE 2014. nyárutó A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. nyárutó Mire van szükségünk Nemrégiben eszembe jutott egy régi humoros írás. Az volt a lényege, hogy az Úr leküldte az angyalát a földre, hogy

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Luther Márton

Evangélikus hírlevél. Luther Márton Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Óvodánk életéből Missziói nap Szákszenden Bence Győző bemutatkozása Halottak napjára Esperesi

Részletesebben

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június

ÁRVÍ Z. Fabiny Tamás. In nomine Dei. VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június VI. évfolyam 2. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2013. június In nomine Dei Fabiny Tamás ÁRVÍ Z Áradnak a folyók. A Duna vízszintje évszázados rekordokat dönt meg. Bárhova tekintünk, lezárt utak,

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

Budai Református Egyházközség Ad ve nt

Budai Református Egyházközség Ad ve nt Budai Református Egyházközség Ad ve nt 2014 Kedves Olvasó! Öröm nekünk, hogy kezedbe vetted Hírlevelünket. Szeretettel készítettük neked és szeretteidnek. Mivel fogsz itt találkozni? Mire lehet elég néhány

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

"Felvirradt áldott, szép napunk!" Ünnepi köszöntõ

Felvirradt áldott, szép napunk! Ünnepi köszöntõ 2008. március IV. évf. 1. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu "Felvirradt áldott, szép napunk!" Ünnepi köszöntõ Húsvét ünnepére készülünk, ami a feltámadás ünnepe.

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; 2011. szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola

Részletesebben

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Bakkné Kecskés Ágnes vagyok, húsz éve élek Mátészalkán. Ifjúkori éveimet egy kis erdőháti faluban, Gacsályban töltöttem. Fehérgyarmaton a Közgazdasági

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XV. évfolyam, VII. szám; 2012.12.24. Áldott Karácsonyt! És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben