Barangolások a Mátyusföld településein

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barangolások a Mátyusföld településein"

Átírás

1 Barangolások a Mátyusföld településein 95 Vízkelet területén a régészek késő bronzkori, valamint a Nagymorva-Birodalom időszakából származó sírokat találtak ban Kusoud néven említik. A falut a Dudvág két részre osztja. A község cigányzenészei a környéken is híresek voltak. A Thurzó család kápolnája a 17. században épült. A Vízkelethez 1943-ban hozzácsatolt Hegy falu román stílusú, téglából épült temploma között épült. A rajta látható barokk elemek 1752-ből származnak. A homlokzatot között restaurálták. Hegy község lakosai nemesi privilégiumokat nyertek és a Hegyi előnevet viselték. T.r. Lenóerdőmajor, Sziget, Zúgómajor. Feketenyék neve először 1113-ban a zobori okiratban Vízkelet-Hegy román kori temploma fordul elő. Péterháza település 1323-ban a falu határában volt található. Legrégibb pecsétjének felirata: PAGUS NEIK A pecsét középső mezője rákot ábrázol alatta csónakkal, mely az egykori vízi világ jelentőségére utal. A falu első templomkápolnáját 1923-ban lebontották. A falu északi részén egyesül a Feketevíz a Dudvággal. Ez utóbbi medrét Vízkelettől 1903-ban a Szeli-Dudvág folyó átterelésével alakították ki. A Feketevíznek az 1960-as évek végén végzett szabályozásával a folyó vizének nagy részét nem a Vezekényen átfolyó eredeti mederbe, de a felduzzasztott Kis-Dunába terelték. A falutól 4 km-re egy kisebb teljesítményű vízierőművet létesítettek. A duzzasztó környéke a közeli Agerdővel együtt a horgászok kedvelt helye. A hétvégi házak szaporodásával és a vízi Duzzasztó Feketenyék határában turizmus növekedésével a terület az idegenforgalom egyik helyi központjává válik. Nyéken faiskola működik. A folyóhordalékok jelentős kavicskitermelést tesznek lehetővé. Vezekény a Megyer patak két partján terült el, de az as pestisjárvány után a Feketevízhez közelebb építették. A település régi helyén található homokgödrökben bronzkori temetkezési helyre bukkantak. A község legrégibb ismert pecsétje 1790-ből egy csónakot ábrázol, melyben két evezős ül. Temploma eredetileg egyhajós barokk kápolna 1718-ban épült, mai formájára 1778-ban bővítették. A falu területén a Queen és a Vén Diófa vendéglátóipari egységek működnek. Tallós jelentős régészeti lelőhely (kőkorszak, bronzkor, A vezekényi művelődési ház és udvara halstatti kultúra, szláv temető a 7 8. századból). Barokkklasszicista kastélyát Esterházy Ferenc építtette 1760-ban. A kastély szomszédságában áll a Szentháromság tiszteletére emelt templom, amelyet ben építettek. A kastélyépület mögött nagy parkot alakítottak ki, melyben több egzotikus fafajta található. A temető bejáratánál áll az ben épített Lourdes-i barlang. A kegyhellyé nyilvánított búcsújáró helyhez a népi emlékezet alapján több csodás gyógyulás kapcsolódik. A Feketevíz partján áll Nepomuki Szent Jánosnak, a hidak védőszentjének a szobra ból Évente számos zarándok keresi fel. A Kis-Duna partján, a festői környezetben álló cölöpös Maticza-malom a környék értékes ipari műemléke. Eredetileg hajómalom volt, később rögzítették cölöpökre, és építették hozzá a terelőgátat, A tallósi kastélypark Pozsonyeperjes felé, a falu határában a kavicskitermelés által létrejött tavat ma halastóként hasznosítják. T.r.: Dinnyésdomb, Dunapart, Gulyamező, Jegenyésmajor, Úrföldpuszta.

2 96 Barangolások a Mátyusföld településein Galánta és környéke Galánta a Mátyusföld gazdasági, közigazgatási, közlekedési és üzleti központja. Első írásos emléke 1237-ből származik. A település 1421-ig más-más család tulajdonában volt. Ettől kezdve azonban csaknem hat évszázadon át túlnyomórészt az Esterházyak birtoka. Ferdinánd király 1635-ben vásártartási jogot adott a településnek. A városban az Esterházyak két kastélya áll. Az Esterházy család fényét a Galántán született Esterházy Miklós ( ) alapozta meg, aki országbíró volt, majd 1625-ben a pozsonyi A Szent István király plébániatemplom országgyűlés nádorrá választotta. A 18. században fejlődésnek indult a kézműipar, céhek alakultak. A 16. században iskolája, a 17. században már ispotálya is volt a városnak. A Szent István király római katolikus templomot 1805-ben szentelték fel. A város a 19. században a közigazgatás központjává vált, a járásbíróság, az adóés telekkönyvi hivatal székhelye lett, pénzintézetek alakultak, fejlődése az december 16-án átadott Bécs Budapest vasútvonallal, valamint az 1883 áprilisában átadott Galánta szeredi leágazással tovább bővült. Kodály Zoltán, a világhírű zeneszerző, zenepedagógus és népdalgyűjtő Galántán élte le gyermekkorának legszebb hét esztendejét. A városban 1890-től nyomda működött től fontos szerepet töltött be a Hanza Szövetkezeti Áruközpont, melynek központja Galántán volt. A városban adták ki a Mátyusföldi Lapokat és a Galánta és vidéke hetilapot. A vidék az elmúlt században mezőgazdaságáról, élelmiszeriparáról, bútor- és gépiparáról volt ismert és 1983 között jelentős állami beruházással regionális A galántai r. k. templom belülről kórház létesült tól a Samsung cég elektronikai összeszerelő üzemet és logisztikai központot működtet ben nyitotta meg kapuit a Galandia Termál Centrum. T.r.: Hodi, Nebojsza, Javorinka, Kolónia, Garasdmajor, Kórószegmajor, Ónyiúti telep, Teréz-major. Taksony község Taksony vezérről, Árpád unokájáról kapta nevét, akinek mellszobra a falu főterén áll. A település határában az 1950-es években bronzkori temetőt, valamint a honfoglaláskori sírokat tártak fel. Legkorábbi pecsétjén a semptei vár képe látható, ahová a község a 15. században tartozott. A falu főutcáján található, műemlékké nyilvánított nádfedeles parasztház 1847-ben épült, egykor a bíró lakta, ma tájház. A ház előtt gabonavermek találhatók, melyek a többi gazdaházra is jellemzők voltak ben a község határában a kolonizáció keretében létrehozták Štefánikovo (Javorinka) kolóniát, mely közigazgatásilag 1945-ig Taksonyhoz tartozott, majd önálló község, 1960-ig, amikor Galántához csatolták. A község eredeti elnevezését 1948-ban Matúškovóra változtatták. A faluban a Taxon és a Toldi vendéglők színvonalas szolgáltatást kínálnak. T.r.: Kostihatelep, Pallócpuszta, Sárditelep. Toldi vendéglő Taksonyon A neogótikus kastély toronybástyája

3 Barangolások a Mátyusföld településein 97 Nagymácséd és Vága a legészakibbra fekvő magyar települések a Vág mentén. Gazdag mindkét falu népi kultúrája, hagyománya, jellegzetes az itteni nyelvjárás szókincse, mely archaikus elemeket tartalmaz. Nagymácséd területén a régészek értékes kőkorszaki és vaskorszaki leletre bukkantak. Jelentős a 10. század elejéről származó honfoglaláskori lovas síroknak a feltárása. A község múltját a falumúzeum állandó kiállítása mutatja be. Vágát 1259-ben említik először. A 14. század elejétől az esztergomi érsekség birtoka volt. Az 1689-ből származó pecsétje Szent Adalbertet, az esztergomi érsekség patrónusát ábrázolja. Lakói halászattal, a molnármesterséggel, gabona- és gyümölcstermesztéssel, juhtenyésztéssel és méhészkedéssel foglalkoztak. Az elmúlt évtizedekben pattogatott kukoricát árultak a környező falvakban, de az ostyasütést is művelik. Nemeskajal a Dernye patak mentén helyezkedik el, mely a Vág elvezető mellékágát képezi. Lakói IV. Béla királytól kapták a nemességet. A 19. században a község lakosainak többségét a nemesség tette ki, akik földtulajdonosok voltak. A kisnemesi falvakban, így Kajalon is, a közbirtokossági gyűléseken megválasztott bírót a 19. század végéig hadnagynak nevezték. T.r.: Ónypuszta. Tósnyárasd neve először 1113-ban szerepel a zobori oklevélben. A községet sokszor sújtotta árvíz, 1672-ben a törökök pusztítása nyomán két évtizedig elnéptelenedett. A falu határában található Pallócpuszta 1955-ig Taksonyhoz tartozott. Felsőszeli a Dudvág két partján fekszik. A középkorban rév volt itt a Dudvágon. A falu 1686-ban készült pecsétje templomot ábrázol, tornyán kakas látható, utalva arra, hogy a lakosság akkor többségében evangélikus vallású volt. A 19. század végétől a második világháborúig a faluhoz tartozó Dögösön az Esterházyak, majd Szold Zsigmond nagybirtokos tulajdonában szeszgyár működött, ahol a lakosok nagy része idénymunkásként dolgozott. T.r.: Körtvélyes. Alsószeli 1601-ben 6 halastóval rendelkezett. A falu lakói a 18. században az állattenyésztés mellett sófuvarozással is foglalkoztak. A község első ipari létesítménye az 1922-ben felépített gőzhajtású hengeres malom volt. Királyrév Pered határában jött létre 1785 körül a sellyei uradalom jobbágyainak letelepedésével. Korábban egy Szentmihály nevű település volt itt, mely a török időkben elnéptelenedett. A mai település elnevezését a feketevízi gázlóról kapta június 20-án a község határában véres csata zajlott a honvédsereg és a császári hadsereg között. T.r.: Úrföld, Mácsonyás. A deportálás és a kitelepítés emlékműve Nagymácsédon Nemeskajali üdvözlőtábla a címerrel Az alsószeli evangélikus templom Alsóhatár (régebben Szelicsárda, Versend) az alsószeli nagygazdák birtokrészein lakó cselédek, pásztorok tanyasi településeiből alakult ki. A 19. században már létező csárda mellett, a Feketevíz átkelőjénél hídi vámot szedtek. Első iskoláját a helyiek önerőből 1927-ben építették. Önálló községgé 1957-ben lett között Királyrévhez tartozott. A lakosok életét jelentős mértékben nehezítették az évente ismétlődő árvizek. Nádszeg alapítását az 1634-es egyházlátogatási jegyzőkönyv 1596-ra teszi. A település a már korábban meglévő Kőse település mellett jött létre a törökök elől menekülő családok letelepedésével. Lakosai a mezőgazdasági termelés mellett fuvarozással és pákászással foglalkoztak. A Kis-Dunán a vontatott uszályhajók kikötője a község Páhó (Páholy) nevű részén volt. Elsősorban a királyi sólerakatból szállították a sót szekereken Komáromba, Szeredbe, Nagyszombatba és a Csallóköz falvaiba. Az itteni raktárakat még 1847-ben is a komáromi helyőrség katonái őrizték. A pákászok lápos vidéken halászattal, vadászattal, madarászattal foglalkozó személyek voltak. (A páka a káka vízinövény virágzata, melyből a szó keletkezett.) A községben egészségügyi létesítmények működnek idős emberek számára.

4 98 Barangolások a Mátyusföld településein Vágsellye és környéke Vágsellye járási székhely és ipari központ. Vegyi üzeme az egyik legnagyobb Szlovákiában. Az Árpád-házi királyok premontrei szerzeteseket telepítettek Sellyére, őket a jezsuiták követték. A vágsellyei reneszánsz kastélyt nagy valószínűséggel a 14. században emelték. A reneszánsz stílusú egyemeletes épület négy sarkát egy-egy kerek torony erősítettei, míg a kapuját felvonóhíd védelmezte. Erről tanúskodik a napjainkig megmaradt kőkeretes kapunyílás is. Pázmány Péter ben Vágsellyére került, mint misszionárius és a helyi jezsuita kollégium tanára. Bocskai István csapatai elfoglalták Sellyét, és a városból egy időre kiűzték a jezsuitákat. A kollé- A sellyei vegyi üzem gium 1615-ben a törökveszély miatt települt át Nagyszombatba. A jezsuiták gimnáziumába járt Bottyán János, aki a későbbiekben Vak Bottyán kuruc generálisként lett a magyar hadtörténet ismert alakja. Ennek az egykori iskolának az erődítményszerű épületében, melynek árkádos, szép belső udvara van, ma a megyei levéltár kapott helyet. A városban született és itt is van eltemetve Feketeházy János ( ) mérnök, hídtervező. A városban található tájház a mátyusföldi építészet remeke. T.r.: Vágvecse (az Vágvecsei lakótelep as évekig önálló község volt), Bilictanya, Hetmény-puszta, Killincstanya, Hrušov, Káposztás. Családi farm Vágkirályfa határában határában talált neolitkori őslénycsontok, cserépedénytöredékek, a bronzkori és a vaskori leletek bizonyítják az ember korai megtelepedését a község mai területén. A falu első írásos emléke 1113-ból származik. A Vág biztosította a lakosság megélhetését, de a folyó féktelensége gyakorta próbára tette a falut. A község híres volt szilvapálinkájáról. Közigazgatásilag 1818-ig Vágvecse is a községhez tartozott. Tornóc a középkorban a királyi halászok faluja volt. A 19. század 70-es éveiben 15 malom működött itt a Vágon. A 20. század elején dinnyetermesztéséről volt híres a település. A Szent Király Szövetség falvainak emlékműve Vágkirályfa határában 1970-ben épült meg a Vág egyik jelentős vízduzzasztója. A faluban született és itt is nyugszik Janics Kálmán ( ) orvos, közíró, politikus. A falu tagja a Szent Király Szövetségnek, mely közel 20, Szent István nevét viselő magyar települést tömörít. A vágkirályfai vízerőművet 1985-ben adták át rendeltetésének, mely biztosítja a terület árvízvédelmét, öntözési célokra vizet nyernek belőle, kiválóan alkalmas üdülés és vízisportok céljaira. A falu határában létesített családi farmnak, ahol hipoterápiás kezelést is igénybe vehetnek, gyakori vendégei a gyermekintézetek és gyermekotthonok lakói. Vághosszúfalu A vághosszúfalui tűzoltószertár

5 Barangolások a Mátyusföld településein 99 A Sókszelőcét Farkasddal összekötő kompjárat repelt a pannonhalmi apátság birtokai között. Lakói a kosárfonás mesterei voltak. T.r.: Bábpuszta, Cigánytelep, Szőcstanya, Perjés, Malomházak. Deákit legkorábban egy 1002-ben kelt oklevél említi, mely szerint István király 1001-ben bencés szerzeteseket telepített ide. A román stílusú templom 1228-ban épült az ban emelt kápolna helyén. A templom hajója felett kialakított felső templomot egykor a bencés szerzetesek kolostorként használták. Itt még láthatóak a középkori freskók nyomai. A 13. század elején itt használták azt a szertartáskönyvet, mely a legrégibb magyar összefüggö nyelvemlékünket, a Halotti Beszédet tartalmazza. A háromhajós, kéttornyú építmény mai formáját az évben Schulek Frigyes által irányított átépítés során kapta, melyet között a deáki születésű Serédi Jusztinián hercegprímás újíttatott fel. T.r. Gelencepuszta. Pered nevének első írásos említésével a Pannonhalmi Apátság ben keletkezett birtokösszeírásában találkozunk. A község legjelentősebb történelmi eseménye a honvéd- és a császári seregek június Dinnyével megrakott szekereiken egészen Trencsénig jutottak el a tornóciak ben a községhez tartozó majorságokon kolóniát hoztak létre, mely a falu részévé vált szeptemberében a kommunista párt vezetésével tiltakozás zajlott itt a fasizmus ellen és Csehszlovákia egységéért. T.r.: Felsőjattó, Újmajor, Kulcsárvölgymajor, Máriamajor. Sókszelőce két település, Sók és Szelőce egyesülésével jött létre. Szelőce már a 11. század végén sze- Régi harangláb Deákiban én lezajlott csatája. Az ütközet helyszínét emlékmű jelzi, melynél március 15-én minden évben regionális ünnepség keretében emlékeznek meg az elesettekről, a szabadságharc hőseiről. A község közel 4000 lakosával a térség legnagyobb falui közé tartozik. Zsigárd első írásos említése 1251-ből való, de a falu már a 12. században is létezett, mely a tatárjáráskor elpusztult. A 14. század első felében a Zsigárdy nemzetség bölcsője. A török portyázások idején a település ismét elpusztult. A kálvini tanok itt is gyökeret eresztettek. A falu a 18. század elején az esztergomi érsekséghez tartozott, és Esterházy Imre érsek jóvoltából fejlődésnek indult. A faluban katolikus és református templom, valamint evangélikus imaház található. A földesúri kúriák közül több jó állapotban megmaradt. A falu határában játszódott le június án a zsigárdi csata, melynek emlékművét 1999-ben leplezték le. Zsigárd ismert szülötte Erdélyi László ( ) történész, bencésrendi pap és tanító, a MTA tagja, a debreceni egyetem egykori rektora. A téglagyártást a 19. század második felében honosította meg a Tímár család. A téglagyárat, melynek kéménye ma is áll, 1940-ben a Donáth család építtette. A gyár 1945-ben történt államosítása után a bazini téglagyár részeként virágcserepeket gyártottak itt. T.r.: Érsekmajor. Farkasd és Negyed jellegzetes nagy határral rendelkező települések A tornóci tiltakozási emlékmű A zsigárdi csata emlékét őrző kopjafa a Vág partján. Lakóik már a 19. században ismertek voltak kertészeti tudományukról. Jó minőségű terményeiket (sárgarépát, káposztát, vöröshagymát és dinnyét) dereglyéken szállították le Budapestig. Farkasdot az 1113-ból származó oklevél Forcasként említi. A 18. században a mesteremberek (molnárok,

6 100 Barangolások a Mátyusföld településein takácsok, szabók) céhekbe tömörültek ben a község vásártartási joggal rendelkezett. A falunak református és katolikus temploma van. Farkasdot Sókszelőcével komp köti össze. A faluban máig él a farsangi tőkehúzás szokása. T.r.: Szomola. Negyed a 12. században a zobori apátsághoz, majd a nyitrai püspökséghez tartozott. A lakosság elsősorban kertész- A volt farkasdi malom kedéssel foglalkozott. A káposztasavanyítás jellegzetes tevékenység volt. A 19. században a faluban téglagyár, kenderés repceolajprés működött. A Vág medréből jelentős a kavicskitermelés. A Vágsellye Negyed vasútvonalat, a Csángót október 17-én adták át a forgalomnak. T.r.: A negyedi lakópark Cigánynegyed, Csóványos, Pálfalva. A környék jelentős városai Nagyszombat 72 ezer lakosú megyeszékhely. A középkor óta jelentős kereskedőváros a Budát Prágával összekötő Via Bohemica ( Cseh út ) mentén. Várossá IV. Béla emelte 1238-ban. Volt a cseh király, II. Přemysl Otokár és Csák Máté tulajdona, de Nagy Lajos király is szívesen tartózkodott falai között. Magyar neve a szombati napokon tartott hetivásárai nyomán alakult ki ben a husziták foglalták el. Esztergom török kézre jutása után a katolikus érsekség 1543-ban ide tette át székhelyét, s itt is maradt 1822-ig. Ebben ez idő alatt Nagyszombat az ország egyházi központjává lett. Pázmány Péter 1619-ben egyházi és világi főiskolát, majd 1635-ben egyetemet alapított a városban, melyet 1777-ben Budára költöztettek át, így lett a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem elődje. A Telegdi Miklós érsek által alapított nyomdában egyházi nyomtatványokat, énekeskönyveket jelentettek meg december 24-én Nagyszombat alatt Farkashidánál II. Rákóczi Ferenc csatát vesztett a labancok ellen, december 13-án pedig Guyon Richárd honvédserege ütközött itt meg az osztrákokkal ben Anton Bernolák Szlovák Tudós Társaságot hozott létre (Slovenské učené tovarišstvo), míg 1870-ben a Szent Adalbert Egyesület (Spolok Svätého Vojtecha) alakult meg a városban. Az akkori Magyarország első vasútvonalát, a Pozsony Nagyszombat szakaszt, melyet lovak vontattak és 1838-ban kezdték építeni, 1846-ban adták át a forgalomnak. A város szülötte Mikuláš Schneider-Trnavský ( ) ben a szlovákiai katolikus egyházi tartomány A Keresztelő Szent János katedrális székhelye lett ben a városban újra egyetem alkult, 1996-ban megyeszékhellyé vált. Látnivalók: A középkori várost téglalap alakban körülvevő századi erődítményt a török ellen olasz építészek vezetésével 1553 és 1556 között építették át. A 9 10 m magas városfal 3 km hosszan ma is architektonikai eleme a városképnek. A Szt. Miklós gótikus háromhajós plébániatemplom a században érseki bazilikaként

7 Barangolások a Mátyusföld településein 101 szolgált. A mellette álló Érseki palotát Oláh Miklós prímás építtette 1562-ben. A palotával szemben a Kanonok-házak sorakoznak. Hajdan a templom előtti téren tartották szombatonként az állatvásárokat. A gimnázium épülete 1648-ban szemináriumnak épült. Itt érettségizett Kodály Zoltán. A 15 éves korában itt komponált Stabat Materét húsvétkor ma is éneklik a nagyszombati dómban. Az egykori egyetem barokk épülete 1678 és 1773 között épült, melynek teológiai és bölcsészeti kara volt. Az épület tetején Hell Miksa jezsuita csillagász-professzor állított fel megfigyelő állomást. A mellette álló Keresztelő Szent János katedrálist, az egykori egyetemi templomot ( ) között Esterházy Miklós nádor építtette díszes barokk stílusban. Az 1640-ben készült faoltára Közép-Európában az egyik legnagyobb. Az egykori egyetemi épületeket (az orvosi kar épülete, Albertínum, Rubrorum, Marianum) fokozatosan felújítják. A várostorony 1654-ben épült, magassága 70 méter. A színház Szlovákia egyik legrégibb színházépülete, 1831-ben épült empire stílusban. A Városháza 1793-ban copf stílusban épült kétemeletes épületét a főutca felől díszes erkély díszíti. Nagyszombatot számos temploma (orsolyiták-, trinitáriusok-, ferencrendiek-, Szt. Ilona-, Szt. József-, klarisszák-temploma) miatt szlovákiai Rómának is nevezik. A város mindkét zsinagógája a 19. században épült, az egyikben ma a J. Koniarek képtárat helyezték el. A Zene Háza a Mikuláš Schneider-Trnavský életművét bemutató kiállításnak ad helyet. A Bethlen-szabadságharc idején ebben az épületben őrizték a magyar koronát. Nyitra 85 ezer lakosával a Zobor hegység lábánál fekvő ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi központ, megyeszékhely és iskolaváros. A városban évente mezőgazdasági vásárokat tartanak. A 9. század első harmadában itt székelt az első nyitrai szláv fejedelem, Pribina. 863 után itt tevékenykedett a szaloniki Metód érsek, aki a kereszténységre térítette az itt élő szlávokat. Nyitrának 880-ban már püspöksége volt, ezt újította fel 1113-ban Könyves Kálmán Árpád-házi király. 894-ben a Zobor-hegy alatt ütköztek meg a honfoglaló magyarok Svätopluk hadaival ig a város a püspökség tulajdonában volt. Nyitrát Csák Máté kétszer is feldúlta, ban egy rövid időre a török is elfoglalta. A városképet a várdomb és annak egyházi épületegyüttese határozza meg: a barokk tornyú székesegyház, a püspöki palota a gazdasági épületekkel és a várfalrendszer. A Szent Emmeramus templom 1158-ban épült. Ez a vár legrégibb része. E román kori templom mellé még két templom épült, egy gótikus a 14. században, ez a felső templom, majd egy díszes barokk stílusú, ez az alsó templom. A várfal keleti bástyáját Vazul-toronynak hívják, István király itt tartotta fogva és vakíttatta meg lázadó rokonát, Vazult. A várfal déli része A nyitrai vár alatti városrész védett műemlék. A vár értékes műemléke a századból származó Szent István templom, amelynek belsejét középkori falfestmények díszítik. A város fölött emelkedő Zobor-hegyen 1075-ben a pannonhalmi bencések alapítottak apátságot. Az esztergomi érsek azonban elvette a gazdag kolostor vagyonát, s így az apátság elpusztult. A 17. században a kamalduliak (fehér barátok) építettek új kolostort a hegyre. Ezt a rendet II. József szüntette meg 1782-ben. Közigazgatásilag a városhoz tartozik Gerencsér és Csitár. A Zobor-hegy két oldalán 15, régi hagyományaikat őrző község fekszik. A Zobor-alji egykori magyar falvak jeles népi szokásokat, dalokat és sajátos archaikus nyelvjárást őriztek meg.

8 102 Barangolások a Mátyusföld településein Érsekújvár, a Nyitra folyó partján, mezővárosból ipari központtá nőtte ki magát. Járási székhely 42 ezer lakossal. A város a 16. században keletkezett négy, a törökök által elpusztított település helyén. Esztergom törökökkel szembeni eleste után az esztergomi érsek, a Duna bal partján fekvő birtokai védelmére, 1545-ben épített várat. A második vár az as években a folyó jobb partján épült az olasz Baldigara fivérek tervei alapján. Szabályos hatszögletű vár volt, a csúcsokban füles bástyákkal, két kapuval, sakktáblás elrendezésű utcahálózattal, a vár körül vizesárokkal. Az építmény a török elleni végvárrendszer jelentős láncszeme lett. A város történelmének sötét éve 1663 volt, amikor a 200 ezer harcossal érkező török sereg bekerítette az erődítményt, és ezt később el is foglalta. A város között török uralom alatt volt. A császári seregek csak húsz éves török megszállás után tudták az erődöt és a várost felszabadítani. Érsekújvár felszabadítása fontos esemény volt az akkori Európában, amit az egész kontinensen harangzúgással ünnepeltek. A csatában részt vett Zrínyi Miklós költő és hadvezér is. A város erődje fokozatosan elvesztette jelentőségét, és III. Károly király parancsára 1724 és 1726 között lerombolták ben Szécsényi György esztergomi érsek kiváltságlevelében Érsekújvárt városi rangra emelte. A Rákócziszabadságharc idején a kurucok egyik legfontosabb fellegvára volt Bottyán János főkapitánysága alatt. A főtéren zajlott le a kuruc idők szomorú eseménye, az áruló Ocskay László lefejezése. Ocskay egy sikertelen ostrom után átállt a császár oldalára. Jávorka Ádám hadnagy január 3-án elfogta Ocskayt, akit még aznap az újvári főtéren lefejeztek. Ezt a helyet ma a főtér kőburkolatában egy Ferences rendi templom bronz emléktábla jelzi. Érsekújvár legszebb történelmi műemléke az 1779-ből származó Kálvária, amely a Forgács-bástya egyik fennmaradt részében található. A kálváridombra lépcsősor vezet. A dombon tizenkét kápolna, keresztek és szobrok vannak, melyek későbarokk stílusúak. Ezek közül a Hétfájdalmú Szűzanya kápolna a legdominánsabb épület. A kálvária húsvétkor és az érsekújvári búcsú (Porcinkula) ünnepén van nyitva. Emléktábla a kőburkolatban A főtér látványosságai a Szent Kereszt-templom és a barokk stílusú Szentháromság-szobor. A templomot 1877-ben Simor János megújíttatta. A Szentháromság-szobrot az 1740-ben pusztított pestisjárvány befejeződésének emlékére építették meg. A ferences templom és kolostor az 1626 és 1631 közötti időben épült. Bejárata felett ma is olvashatjuk: Pax intrantibus, (békesség a betérőnek), amely a ferencesek köszöntésére emlékeztet től haláláig, 1813-ig Anton Bernolák volt a helyi katolikus esperes, illetve az egyházi iskola felügyelője. Szobra a főtéren található, hamvai a Szentháromság kápolnában nyugszanak. Kassák Lajos egy érsekújvári lakatosműhelyben inaskodott ben nyílt meg a forgalom előtt a Párkánynána Pozsony közötti vasútvonal. A 19. század második felétől majdnem egy századon át az újvári vasútállomás jellegzetessége volt a helyi cigányzenekar, mely a Rákóczi-indulóval fogadta a beérkező vonatok utasait. A második világháborúban a környék városai közül Érsekújvárra hullott a legtöbb bomba. Angol és amerikai gépek két alkalommal bombázták: október 14-én szőnyegbombázással a vasútállomás teljes környékét megsemmisítették; március 14-én az angol-amerikai repülők 700 bombát dobtak a városra. A bombázások következtében 4 ezer lakos halt meg.

3. szakasz Pécs Nagykanizsa

3. szakasz Pécs Nagykanizsa 3. szakasz Pécs Nagykanizsa Pécs Nagykanizsa szakasz áttekintő térképe Abaliget Kelta eredetű településnek tartják. A 11. században az Aba nemzetség alapította, írásos emlékekben 1332-ben bukkant fel először

Részletesebben

Programajánló Hungária Panzió

Programajánló  Hungária Panzió Programajánló A világlátás nagy nevelőiskola; nemesíti a szellemet, tágítja az értelmet és kiirtja az előítéleteket. Bengt Danielsson Hungária Panzió PAX & CARITAS Kft 3519 Miskolc, Csabai út 7. +36 46

Részletesebben

2 szakasz Koprivnica Pécs

2 szakasz Koprivnica Pécs 2 szakasz Koprivnica Pécs Koprivnica-Križevci County Koprivnica-Križevci Megye Horvátország északi részén található. Nevét a megye két legnagyobb városáról kapta: Koprivnica és Križevci. Koprivnica a megyeszékhely.

Részletesebben

Zarándoklás a Felvidéken. Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27.

Zarándoklás a Felvidéken. Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27. Zarándoklás a Felvidéken Úton a kincses Magyarország bányavárosaiba 2013. április 25 27. Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés

Részletesebben

I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó völgye

I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE. A Sajó völgye I. A SAJÓ FELSŐ FOLYÁSA SAJÓ MENTE A Sajó völgye A Sajó Gömör megye keleti részének meghatározó folyója, évmilliók alatt egy csodálatosan szép völgyet alakított ki észak-déli irányban. A táj nemcsak festői,

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

LENGYELORSZÁG MAGYARUL

LENGYELORSZÁG MAGYARUL LENGYELORSZÁG MAGYARUL Polákia Magazin Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1173 Budapest, Pesti út 165. 2010. JÚLIUS 12-22. IRÁNY GRUNWALD Lengyelország magyarul 2 Polákia Magazin

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben

Szászrégen és környéke

Szászrégen és környéke Bartos Csilla Orlai Sándor Szászrégen és környéke Útikalauz Környezetvédõ Egyesület Érd, 2007. Szászrégen és környéke Útikalauz Írta, szerkesztette: Bartos Csilla és Orlai Sándor Fénykép: Orlai Sándor

Részletesebben

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI Szívünkbe égett történelem BEMUTATKOZÁS Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) Falvaink Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati csücskében

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Sétaút a Királynék városában

Sétaút a Királynék városában Sétaút a Királynék városában Veszprém dombjai és völgyei, boltívei és tornyai, a lejtős szűk utcák és a tágas terek so k olyan titkot rejtenek, melyek felfedezésre várnak. Veszprém csendes, szemérmes város.

Részletesebben

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050 Helyi értékeink Szolnok diákszemmel A kiadvány összeállításában közreműködtek a Szandaszőlősi Általános

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

GYSEV. magazin HÚSVÉT KÖRMEND SPORT PRÁGA KIRUCCANÁSOK ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÜLFÖLDI ÚTI CÉL ROVAT II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS

GYSEV. magazin HÚSVÉT KÖRMEND SPORT PRÁGA KIRUCCANÁSOK ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÜLFÖLDI ÚTI CÉL ROVAT II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS GYSEV II. ÉVFOLYAM 02 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS magazin ÚTI CÉL AJÁNLÓ KÖRMEND HÚSVÉT SPORT ROVAT KIRUCCANÁSOK KÜLFÖLDI ÚTI CÉL PRÁGA Ingyenes kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható Túravonat a Bakonyba

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV

MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTIKÖNYV BARANGOLÁS A MECSEK-VÖLGYSÉG-HEGYHÁT ÚTJAIN Kiadja: Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, Dr. Finta István elnök 7349 Szászvár, Május 1. tér 1. www.mvh-hacs.hu Minden jog

Részletesebben

Karcag Kunok éve 2009

Karcag Kunok éve 2009 Karcag Kunok éve 2009 Karcag város a Kunok Világtalálkozója évében A Belsô-Ázsiából eredô kun-kipcsak törzsszövetség a 11. század derekán jelent meg a keleteurópai sztyeppén. 1071-ben a kijevi fejedelemség

Részletesebben

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei Budapest Közép-Dunavidék Kistérségei www.itthon.hu Itthon otthon van Erdő Etyek-Budai borvidék Kunsági borvidék Nemzeti Park Régióhatár Autópálya Vasút Komp Tourinform Iroda Kastély Vár Várrom Múzeum Gyógy/termál/wellness

Részletesebben

v á r o s a v á r o s b a n

v á r o s a v á r o s b a n város a városban Tisztelt Látogatók, Kedves Vendégek! város a városban Szeretettel köszöntöm Önöket Óbudán, Budapest második legnagyobb kerületében, a 2000 éves városban. Óbuda különleges hely, ahol egyszerre

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Nagykanizsa látnivalói

Nagykanizsa látnivalói Nagykanizsa látnivalói A VASEMBERHÁZ A város földesura építtette a XVIII. század közepén barokk stílusban, később klasszicista vonásokat is nyert. A kétszintes épület homlokzatának egyszerűségét az Erzsébet

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig

Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig JÁROLI JÓZSEF Békéscsaba rövid története a kezdetektől napjainkig Békéscsaba rövid története.indd 1 18/09/14 20:25 Városvédő Füzetek 3. Szerkeszti: Jároli József Békéscsaba rövid története.indd 2 18/09/14

Részletesebben

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek)

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Bevezető Kevés olyan festői szép sziklavidék van hazánkban, mint a Séd völgye Veszprémben. A patak 60 80 méter mély völgyet vágott a dolomit

Részletesebben