Barangolások a Mátyusföld településein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barangolások a Mátyusföld településein"

Átírás

1 Barangolások a Mátyusföld településein 95 Vízkelet területén a régészek késő bronzkori, valamint a Nagymorva-Birodalom időszakából származó sírokat találtak ban Kusoud néven említik. A falut a Dudvág két részre osztja. A község cigányzenészei a környéken is híresek voltak. A Thurzó család kápolnája a 17. században épült. A Vízkelethez 1943-ban hozzácsatolt Hegy falu román stílusú, téglából épült temploma között épült. A rajta látható barokk elemek 1752-ből származnak. A homlokzatot között restaurálták. Hegy község lakosai nemesi privilégiumokat nyertek és a Hegyi előnevet viselték. T.r. Lenóerdőmajor, Sziget, Zúgómajor. Feketenyék neve először 1113-ban a zobori okiratban Vízkelet-Hegy román kori temploma fordul elő. Péterháza település 1323-ban a falu határában volt található. Legrégibb pecsétjének felirata: PAGUS NEIK A pecsét középső mezője rákot ábrázol alatta csónakkal, mely az egykori vízi világ jelentőségére utal. A falu első templomkápolnáját 1923-ban lebontották. A falu északi részén egyesül a Feketevíz a Dudvággal. Ez utóbbi medrét Vízkelettől 1903-ban a Szeli-Dudvág folyó átterelésével alakították ki. A Feketevíznek az 1960-as évek végén végzett szabályozásával a folyó vizének nagy részét nem a Vezekényen átfolyó eredeti mederbe, de a felduzzasztott Kis-Dunába terelték. A falutól 4 km-re egy kisebb teljesítményű vízierőművet létesítettek. A duzzasztó környéke a közeli Agerdővel együtt a horgászok kedvelt helye. A hétvégi házak szaporodásával és a vízi Duzzasztó Feketenyék határában turizmus növekedésével a terület az idegenforgalom egyik helyi központjává válik. Nyéken faiskola működik. A folyóhordalékok jelentős kavicskitermelést tesznek lehetővé. Vezekény a Megyer patak két partján terült el, de az as pestisjárvány után a Feketevízhez közelebb építették. A település régi helyén található homokgödrökben bronzkori temetkezési helyre bukkantak. A község legrégibb ismert pecsétje 1790-ből egy csónakot ábrázol, melyben két evezős ül. Temploma eredetileg egyhajós barokk kápolna 1718-ban épült, mai formájára 1778-ban bővítették. A falu területén a Queen és a Vén Diófa vendéglátóipari egységek működnek. Tallós jelentős régészeti lelőhely (kőkorszak, bronzkor, A vezekényi művelődési ház és udvara halstatti kultúra, szláv temető a 7 8. századból). Barokkklasszicista kastélyát Esterházy Ferenc építtette 1760-ban. A kastély szomszédságában áll a Szentháromság tiszteletére emelt templom, amelyet ben építettek. A kastélyépület mögött nagy parkot alakítottak ki, melyben több egzotikus fafajta található. A temető bejáratánál áll az ben épített Lourdes-i barlang. A kegyhellyé nyilvánított búcsújáró helyhez a népi emlékezet alapján több csodás gyógyulás kapcsolódik. A Feketevíz partján áll Nepomuki Szent Jánosnak, a hidak védőszentjének a szobra ból Évente számos zarándok keresi fel. A Kis-Duna partján, a festői környezetben álló cölöpös Maticza-malom a környék értékes ipari műemléke. Eredetileg hajómalom volt, később rögzítették cölöpökre, és építették hozzá a terelőgátat, A tallósi kastélypark Pozsonyeperjes felé, a falu határában a kavicskitermelés által létrejött tavat ma halastóként hasznosítják. T.r.: Dinnyésdomb, Dunapart, Gulyamező, Jegenyésmajor, Úrföldpuszta.

2 96 Barangolások a Mátyusföld településein Galánta és környéke Galánta a Mátyusföld gazdasági, közigazgatási, közlekedési és üzleti központja. Első írásos emléke 1237-ből származik. A település 1421-ig más-más család tulajdonában volt. Ettől kezdve azonban csaknem hat évszázadon át túlnyomórészt az Esterházyak birtoka. Ferdinánd király 1635-ben vásártartási jogot adott a településnek. A városban az Esterházyak két kastélya áll. Az Esterházy család fényét a Galántán született Esterházy Miklós ( ) alapozta meg, aki országbíró volt, majd 1625-ben a pozsonyi A Szent István király plébániatemplom országgyűlés nádorrá választotta. A 18. században fejlődésnek indult a kézműipar, céhek alakultak. A 16. században iskolája, a 17. században már ispotálya is volt a városnak. A Szent István király római katolikus templomot 1805-ben szentelték fel. A város a 19. században a közigazgatás központjává vált, a járásbíróság, az adóés telekkönyvi hivatal székhelye lett, pénzintézetek alakultak, fejlődése az december 16-án átadott Bécs Budapest vasútvonallal, valamint az 1883 áprilisában átadott Galánta szeredi leágazással tovább bővült. Kodály Zoltán, a világhírű zeneszerző, zenepedagógus és népdalgyűjtő Galántán élte le gyermekkorának legszebb hét esztendejét. A városban 1890-től nyomda működött től fontos szerepet töltött be a Hanza Szövetkezeti Áruközpont, melynek központja Galántán volt. A városban adták ki a Mátyusföldi Lapokat és a Galánta és vidéke hetilapot. A vidék az elmúlt században mezőgazdaságáról, élelmiszeriparáról, bútor- és gépiparáról volt ismert és 1983 között jelentős állami beruházással regionális A galántai r. k. templom belülről kórház létesült tól a Samsung cég elektronikai összeszerelő üzemet és logisztikai központot működtet ben nyitotta meg kapuit a Galandia Termál Centrum. T.r.: Hodi, Nebojsza, Javorinka, Kolónia, Garasdmajor, Kórószegmajor, Ónyiúti telep, Teréz-major. Taksony község Taksony vezérről, Árpád unokájáról kapta nevét, akinek mellszobra a falu főterén áll. A település határában az 1950-es években bronzkori temetőt, valamint a honfoglaláskori sírokat tártak fel. Legkorábbi pecsétjén a semptei vár képe látható, ahová a község a 15. században tartozott. A falu főutcáján található, műemlékké nyilvánított nádfedeles parasztház 1847-ben épült, egykor a bíró lakta, ma tájház. A ház előtt gabonavermek találhatók, melyek a többi gazdaházra is jellemzők voltak ben a község határában a kolonizáció keretében létrehozták Štefánikovo (Javorinka) kolóniát, mely közigazgatásilag 1945-ig Taksonyhoz tartozott, majd önálló község, 1960-ig, amikor Galántához csatolták. A község eredeti elnevezését 1948-ban Matúškovóra változtatták. A faluban a Taxon és a Toldi vendéglők színvonalas szolgáltatást kínálnak. T.r.: Kostihatelep, Pallócpuszta, Sárditelep. Toldi vendéglő Taksonyon A neogótikus kastély toronybástyája

3 Barangolások a Mátyusföld településein 97 Nagymácséd és Vága a legészakibbra fekvő magyar települések a Vág mentén. Gazdag mindkét falu népi kultúrája, hagyománya, jellegzetes az itteni nyelvjárás szókincse, mely archaikus elemeket tartalmaz. Nagymácséd területén a régészek értékes kőkorszaki és vaskorszaki leletre bukkantak. Jelentős a 10. század elejéről származó honfoglaláskori lovas síroknak a feltárása. A község múltját a falumúzeum állandó kiállítása mutatja be. Vágát 1259-ben említik először. A 14. század elejétől az esztergomi érsekség birtoka volt. Az 1689-ből származó pecsétje Szent Adalbertet, az esztergomi érsekség patrónusát ábrázolja. Lakói halászattal, a molnármesterséggel, gabona- és gyümölcstermesztéssel, juhtenyésztéssel és méhészkedéssel foglalkoztak. Az elmúlt évtizedekben pattogatott kukoricát árultak a környező falvakban, de az ostyasütést is művelik. Nemeskajal a Dernye patak mentén helyezkedik el, mely a Vág elvezető mellékágát képezi. Lakói IV. Béla királytól kapták a nemességet. A 19. században a község lakosainak többségét a nemesség tette ki, akik földtulajdonosok voltak. A kisnemesi falvakban, így Kajalon is, a közbirtokossági gyűléseken megválasztott bírót a 19. század végéig hadnagynak nevezték. T.r.: Ónypuszta. Tósnyárasd neve először 1113-ban szerepel a zobori oklevélben. A községet sokszor sújtotta árvíz, 1672-ben a törökök pusztítása nyomán két évtizedig elnéptelenedett. A falu határában található Pallócpuszta 1955-ig Taksonyhoz tartozott. Felsőszeli a Dudvág két partján fekszik. A középkorban rév volt itt a Dudvágon. A falu 1686-ban készült pecsétje templomot ábrázol, tornyán kakas látható, utalva arra, hogy a lakosság akkor többségében evangélikus vallású volt. A 19. század végétől a második világháborúig a faluhoz tartozó Dögösön az Esterházyak, majd Szold Zsigmond nagybirtokos tulajdonában szeszgyár működött, ahol a lakosok nagy része idénymunkásként dolgozott. T.r.: Körtvélyes. Alsószeli 1601-ben 6 halastóval rendelkezett. A falu lakói a 18. században az állattenyésztés mellett sófuvarozással is foglalkoztak. A község első ipari létesítménye az 1922-ben felépített gőzhajtású hengeres malom volt. Királyrév Pered határában jött létre 1785 körül a sellyei uradalom jobbágyainak letelepedésével. Korábban egy Szentmihály nevű település volt itt, mely a török időkben elnéptelenedett. A mai település elnevezését a feketevízi gázlóról kapta június 20-án a község határában véres csata zajlott a honvédsereg és a császári hadsereg között. T.r.: Úrföld, Mácsonyás. A deportálás és a kitelepítés emlékműve Nagymácsédon Nemeskajali üdvözlőtábla a címerrel Az alsószeli evangélikus templom Alsóhatár (régebben Szelicsárda, Versend) az alsószeli nagygazdák birtokrészein lakó cselédek, pásztorok tanyasi településeiből alakult ki. A 19. században már létező csárda mellett, a Feketevíz átkelőjénél hídi vámot szedtek. Első iskoláját a helyiek önerőből 1927-ben építették. Önálló községgé 1957-ben lett között Királyrévhez tartozott. A lakosok életét jelentős mértékben nehezítették az évente ismétlődő árvizek. Nádszeg alapítását az 1634-es egyházlátogatási jegyzőkönyv 1596-ra teszi. A település a már korábban meglévő Kőse település mellett jött létre a törökök elől menekülő családok letelepedésével. Lakosai a mezőgazdasági termelés mellett fuvarozással és pákászással foglalkoztak. A Kis-Dunán a vontatott uszályhajók kikötője a község Páhó (Páholy) nevű részén volt. Elsősorban a királyi sólerakatból szállították a sót szekereken Komáromba, Szeredbe, Nagyszombatba és a Csallóköz falvaiba. Az itteni raktárakat még 1847-ben is a komáromi helyőrség katonái őrizték. A pákászok lápos vidéken halászattal, vadászattal, madarászattal foglalkozó személyek voltak. (A páka a káka vízinövény virágzata, melyből a szó keletkezett.) A községben egészségügyi létesítmények működnek idős emberek számára.

4 98 Barangolások a Mátyusföld településein Vágsellye és környéke Vágsellye járási székhely és ipari központ. Vegyi üzeme az egyik legnagyobb Szlovákiában. Az Árpád-házi királyok premontrei szerzeteseket telepítettek Sellyére, őket a jezsuiták követték. A vágsellyei reneszánsz kastélyt nagy valószínűséggel a 14. században emelték. A reneszánsz stílusú egyemeletes épület négy sarkát egy-egy kerek torony erősítettei, míg a kapuját felvonóhíd védelmezte. Erről tanúskodik a napjainkig megmaradt kőkeretes kapunyílás is. Pázmány Péter ben Vágsellyére került, mint misszionárius és a helyi jezsuita kollégium tanára. Bocskai István csapatai elfoglalták Sellyét, és a városból egy időre kiűzték a jezsuitákat. A kollé- A sellyei vegyi üzem gium 1615-ben a törökveszély miatt települt át Nagyszombatba. A jezsuiták gimnáziumába járt Bottyán János, aki a későbbiekben Vak Bottyán kuruc generálisként lett a magyar hadtörténet ismert alakja. Ennek az egykori iskolának az erődítményszerű épületében, melynek árkádos, szép belső udvara van, ma a megyei levéltár kapott helyet. A városban született és itt is van eltemetve Feketeházy János ( ) mérnök, hídtervező. A városban található tájház a mátyusföldi építészet remeke. T.r.: Vágvecse (az Vágvecsei lakótelep as évekig önálló község volt), Bilictanya, Hetmény-puszta, Killincstanya, Hrušov, Káposztás. Családi farm Vágkirályfa határában határában talált neolitkori őslénycsontok, cserépedénytöredékek, a bronzkori és a vaskori leletek bizonyítják az ember korai megtelepedését a község mai területén. A falu első írásos emléke 1113-ból származik. A Vág biztosította a lakosság megélhetését, de a folyó féktelensége gyakorta próbára tette a falut. A község híres volt szilvapálinkájáról. Közigazgatásilag 1818-ig Vágvecse is a községhez tartozott. Tornóc a középkorban a királyi halászok faluja volt. A 19. század 70-es éveiben 15 malom működött itt a Vágon. A 20. század elején dinnyetermesztéséről volt híres a település. A Szent Király Szövetség falvainak emlékműve Vágkirályfa határában 1970-ben épült meg a Vág egyik jelentős vízduzzasztója. A faluban született és itt is nyugszik Janics Kálmán ( ) orvos, közíró, politikus. A falu tagja a Szent Király Szövetségnek, mely közel 20, Szent István nevét viselő magyar települést tömörít. A vágkirályfai vízerőművet 1985-ben adták át rendeltetésének, mely biztosítja a terület árvízvédelmét, öntözési célokra vizet nyernek belőle, kiválóan alkalmas üdülés és vízisportok céljaira. A falu határában létesített családi farmnak, ahol hipoterápiás kezelést is igénybe vehetnek, gyakori vendégei a gyermekintézetek és gyermekotthonok lakói. Vághosszúfalu A vághosszúfalui tűzoltószertár

5 Barangolások a Mátyusföld településein 99 A Sókszelőcét Farkasddal összekötő kompjárat repelt a pannonhalmi apátság birtokai között. Lakói a kosárfonás mesterei voltak. T.r.: Bábpuszta, Cigánytelep, Szőcstanya, Perjés, Malomházak. Deákit legkorábban egy 1002-ben kelt oklevél említi, mely szerint István király 1001-ben bencés szerzeteseket telepített ide. A román stílusú templom 1228-ban épült az ban emelt kápolna helyén. A templom hajója felett kialakított felső templomot egykor a bencés szerzetesek kolostorként használták. Itt még láthatóak a középkori freskók nyomai. A 13. század elején itt használták azt a szertartáskönyvet, mely a legrégibb magyar összefüggö nyelvemlékünket, a Halotti Beszédet tartalmazza. A háromhajós, kéttornyú építmény mai formáját az évben Schulek Frigyes által irányított átépítés során kapta, melyet között a deáki születésű Serédi Jusztinián hercegprímás újíttatott fel. T.r. Gelencepuszta. Pered nevének első írásos említésével a Pannonhalmi Apátság ben keletkezett birtokösszeírásában találkozunk. A község legjelentősebb történelmi eseménye a honvéd- és a császári seregek június Dinnyével megrakott szekereiken egészen Trencsénig jutottak el a tornóciak ben a községhez tartozó majorságokon kolóniát hoztak létre, mely a falu részévé vált szeptemberében a kommunista párt vezetésével tiltakozás zajlott itt a fasizmus ellen és Csehszlovákia egységéért. T.r.: Felsőjattó, Újmajor, Kulcsárvölgymajor, Máriamajor. Sókszelőce két település, Sók és Szelőce egyesülésével jött létre. Szelőce már a 11. század végén sze- Régi harangláb Deákiban én lezajlott csatája. Az ütközet helyszínét emlékmű jelzi, melynél március 15-én minden évben regionális ünnepség keretében emlékeznek meg az elesettekről, a szabadságharc hőseiről. A község közel 4000 lakosával a térség legnagyobb falui közé tartozik. Zsigárd első írásos említése 1251-ből való, de a falu már a 12. században is létezett, mely a tatárjáráskor elpusztult. A 14. század első felében a Zsigárdy nemzetség bölcsője. A török portyázások idején a település ismét elpusztult. A kálvini tanok itt is gyökeret eresztettek. A falu a 18. század elején az esztergomi érsekséghez tartozott, és Esterházy Imre érsek jóvoltából fejlődésnek indult. A faluban katolikus és református templom, valamint evangélikus imaház található. A földesúri kúriák közül több jó állapotban megmaradt. A falu határában játszódott le június án a zsigárdi csata, melynek emlékművét 1999-ben leplezték le. Zsigárd ismert szülötte Erdélyi László ( ) történész, bencésrendi pap és tanító, a MTA tagja, a debreceni egyetem egykori rektora. A téglagyártást a 19. század második felében honosította meg a Tímár család. A téglagyárat, melynek kéménye ma is áll, 1940-ben a Donáth család építtette. A gyár 1945-ben történt államosítása után a bazini téglagyár részeként virágcserepeket gyártottak itt. T.r.: Érsekmajor. Farkasd és Negyed jellegzetes nagy határral rendelkező települések A tornóci tiltakozási emlékmű A zsigárdi csata emlékét őrző kopjafa a Vág partján. Lakóik már a 19. században ismertek voltak kertészeti tudományukról. Jó minőségű terményeiket (sárgarépát, káposztát, vöröshagymát és dinnyét) dereglyéken szállították le Budapestig. Farkasdot az 1113-ból származó oklevél Forcasként említi. A 18. században a mesteremberek (molnárok,

6 100 Barangolások a Mátyusföld településein takácsok, szabók) céhekbe tömörültek ben a község vásártartási joggal rendelkezett. A falunak református és katolikus temploma van. Farkasdot Sókszelőcével komp köti össze. A faluban máig él a farsangi tőkehúzás szokása. T.r.: Szomola. Negyed a 12. században a zobori apátsághoz, majd a nyitrai püspökséghez tartozott. A lakosság elsősorban kertész- A volt farkasdi malom kedéssel foglalkozott. A káposztasavanyítás jellegzetes tevékenység volt. A 19. században a faluban téglagyár, kenderés repceolajprés működött. A Vág medréből jelentős a kavicskitermelés. A Vágsellye Negyed vasútvonalat, a Csángót október 17-én adták át a forgalomnak. T.r.: A negyedi lakópark Cigánynegyed, Csóványos, Pálfalva. A környék jelentős városai Nagyszombat 72 ezer lakosú megyeszékhely. A középkor óta jelentős kereskedőváros a Budát Prágával összekötő Via Bohemica ( Cseh út ) mentén. Várossá IV. Béla emelte 1238-ban. Volt a cseh király, II. Přemysl Otokár és Csák Máté tulajdona, de Nagy Lajos király is szívesen tartózkodott falai között. Magyar neve a szombati napokon tartott hetivásárai nyomán alakult ki ben a husziták foglalták el. Esztergom török kézre jutása után a katolikus érsekség 1543-ban ide tette át székhelyét, s itt is maradt 1822-ig. Ebben ez idő alatt Nagyszombat az ország egyházi központjává lett. Pázmány Péter 1619-ben egyházi és világi főiskolát, majd 1635-ben egyetemet alapított a városban, melyet 1777-ben Budára költöztettek át, így lett a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem elődje. A Telegdi Miklós érsek által alapított nyomdában egyházi nyomtatványokat, énekeskönyveket jelentettek meg december 24-én Nagyszombat alatt Farkashidánál II. Rákóczi Ferenc csatát vesztett a labancok ellen, december 13-án pedig Guyon Richárd honvédserege ütközött itt meg az osztrákokkal ben Anton Bernolák Szlovák Tudós Társaságot hozott létre (Slovenské učené tovarišstvo), míg 1870-ben a Szent Adalbert Egyesület (Spolok Svätého Vojtecha) alakult meg a városban. Az akkori Magyarország első vasútvonalát, a Pozsony Nagyszombat szakaszt, melyet lovak vontattak és 1838-ban kezdték építeni, 1846-ban adták át a forgalomnak. A város szülötte Mikuláš Schneider-Trnavský ( ) ben a szlovákiai katolikus egyházi tartomány A Keresztelő Szent János katedrális székhelye lett ben a városban újra egyetem alkult, 1996-ban megyeszékhellyé vált. Látnivalók: A középkori várost téglalap alakban körülvevő századi erődítményt a török ellen olasz építészek vezetésével 1553 és 1556 között építették át. A 9 10 m magas városfal 3 km hosszan ma is architektonikai eleme a városképnek. A Szt. Miklós gótikus háromhajós plébániatemplom a században érseki bazilikaként

7 Barangolások a Mátyusföld településein 101 szolgált. A mellette álló Érseki palotát Oláh Miklós prímás építtette 1562-ben. A palotával szemben a Kanonok-házak sorakoznak. Hajdan a templom előtti téren tartották szombatonként az állatvásárokat. A gimnázium épülete 1648-ban szemináriumnak épült. Itt érettségizett Kodály Zoltán. A 15 éves korában itt komponált Stabat Materét húsvétkor ma is éneklik a nagyszombati dómban. Az egykori egyetem barokk épülete 1678 és 1773 között épült, melynek teológiai és bölcsészeti kara volt. Az épület tetején Hell Miksa jezsuita csillagász-professzor állított fel megfigyelő állomást. A mellette álló Keresztelő Szent János katedrálist, az egykori egyetemi templomot ( ) között Esterházy Miklós nádor építtette díszes barokk stílusban. Az 1640-ben készült faoltára Közép-Európában az egyik legnagyobb. Az egykori egyetemi épületeket (az orvosi kar épülete, Albertínum, Rubrorum, Marianum) fokozatosan felújítják. A várostorony 1654-ben épült, magassága 70 méter. A színház Szlovákia egyik legrégibb színházépülete, 1831-ben épült empire stílusban. A Városháza 1793-ban copf stílusban épült kétemeletes épületét a főutca felől díszes erkély díszíti. Nagyszombatot számos temploma (orsolyiták-, trinitáriusok-, ferencrendiek-, Szt. Ilona-, Szt. József-, klarisszák-temploma) miatt szlovákiai Rómának is nevezik. A város mindkét zsinagógája a 19. században épült, az egyikben ma a J. Koniarek képtárat helyezték el. A Zene Háza a Mikuláš Schneider-Trnavský életművét bemutató kiállításnak ad helyet. A Bethlen-szabadságharc idején ebben az épületben őrizték a magyar koronát. Nyitra 85 ezer lakosával a Zobor hegység lábánál fekvő ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi központ, megyeszékhely és iskolaváros. A városban évente mezőgazdasági vásárokat tartanak. A 9. század első harmadában itt székelt az első nyitrai szláv fejedelem, Pribina. 863 után itt tevékenykedett a szaloniki Metód érsek, aki a kereszténységre térítette az itt élő szlávokat. Nyitrának 880-ban már püspöksége volt, ezt újította fel 1113-ban Könyves Kálmán Árpád-házi király. 894-ben a Zobor-hegy alatt ütköztek meg a honfoglaló magyarok Svätopluk hadaival ig a város a püspökség tulajdonában volt. Nyitrát Csák Máté kétszer is feldúlta, ban egy rövid időre a török is elfoglalta. A városképet a várdomb és annak egyházi épületegyüttese határozza meg: a barokk tornyú székesegyház, a püspöki palota a gazdasági épületekkel és a várfalrendszer. A Szent Emmeramus templom 1158-ban épült. Ez a vár legrégibb része. E román kori templom mellé még két templom épült, egy gótikus a 14. században, ez a felső templom, majd egy díszes barokk stílusú, ez az alsó templom. A várfal keleti bástyáját Vazul-toronynak hívják, István király itt tartotta fogva és vakíttatta meg lázadó rokonát, Vazult. A várfal déli része A nyitrai vár alatti városrész védett műemlék. A vár értékes műemléke a századból származó Szent István templom, amelynek belsejét középkori falfestmények díszítik. A város fölött emelkedő Zobor-hegyen 1075-ben a pannonhalmi bencések alapítottak apátságot. Az esztergomi érsek azonban elvette a gazdag kolostor vagyonát, s így az apátság elpusztult. A 17. században a kamalduliak (fehér barátok) építettek új kolostort a hegyre. Ezt a rendet II. József szüntette meg 1782-ben. Közigazgatásilag a városhoz tartozik Gerencsér és Csitár. A Zobor-hegy két oldalán 15, régi hagyományaikat őrző község fekszik. A Zobor-alji egykori magyar falvak jeles népi szokásokat, dalokat és sajátos archaikus nyelvjárást őriztek meg.

8 102 Barangolások a Mátyusföld településein Érsekújvár, a Nyitra folyó partján, mezővárosból ipari központtá nőtte ki magát. Járási székhely 42 ezer lakossal. A város a 16. században keletkezett négy, a törökök által elpusztított település helyén. Esztergom törökökkel szembeni eleste után az esztergomi érsek, a Duna bal partján fekvő birtokai védelmére, 1545-ben épített várat. A második vár az as években a folyó jobb partján épült az olasz Baldigara fivérek tervei alapján. Szabályos hatszögletű vár volt, a csúcsokban füles bástyákkal, két kapuval, sakktáblás elrendezésű utcahálózattal, a vár körül vizesárokkal. Az építmény a török elleni végvárrendszer jelentős láncszeme lett. A város történelmének sötét éve 1663 volt, amikor a 200 ezer harcossal érkező török sereg bekerítette az erődítményt, és ezt később el is foglalta. A város között török uralom alatt volt. A császári seregek csak húsz éves török megszállás után tudták az erődöt és a várost felszabadítani. Érsekújvár felszabadítása fontos esemény volt az akkori Európában, amit az egész kontinensen harangzúgással ünnepeltek. A csatában részt vett Zrínyi Miklós költő és hadvezér is. A város erődje fokozatosan elvesztette jelentőségét, és III. Károly király parancsára 1724 és 1726 között lerombolták ben Szécsényi György esztergomi érsek kiváltságlevelében Érsekújvárt városi rangra emelte. A Rákócziszabadságharc idején a kurucok egyik legfontosabb fellegvára volt Bottyán János főkapitánysága alatt. A főtéren zajlott le a kuruc idők szomorú eseménye, az áruló Ocskay László lefejezése. Ocskay egy sikertelen ostrom után átállt a császár oldalára. Jávorka Ádám hadnagy január 3-án elfogta Ocskayt, akit még aznap az újvári főtéren lefejeztek. Ezt a helyet ma a főtér kőburkolatában egy Ferences rendi templom bronz emléktábla jelzi. Érsekújvár legszebb történelmi műemléke az 1779-ből származó Kálvária, amely a Forgács-bástya egyik fennmaradt részében található. A kálváridombra lépcsősor vezet. A dombon tizenkét kápolna, keresztek és szobrok vannak, melyek későbarokk stílusúak. Ezek közül a Hétfájdalmú Szűzanya kápolna a legdominánsabb épület. A kálvária húsvétkor és az érsekújvári búcsú (Porcinkula) ünnepén van nyitva. Emléktábla a kőburkolatban A főtér látványosságai a Szent Kereszt-templom és a barokk stílusú Szentháromság-szobor. A templomot 1877-ben Simor János megújíttatta. A Szentháromság-szobrot az 1740-ben pusztított pestisjárvány befejeződésének emlékére építették meg. A ferences templom és kolostor az 1626 és 1631 közötti időben épült. Bejárata felett ma is olvashatjuk: Pax intrantibus, (békesség a betérőnek), amely a ferencesek köszöntésére emlékeztet től haláláig, 1813-ig Anton Bernolák volt a helyi katolikus esperes, illetve az egyházi iskola felügyelője. Szobra a főtéren található, hamvai a Szentháromság kápolnában nyugszanak. Kassák Lajos egy érsekújvári lakatosműhelyben inaskodott ben nyílt meg a forgalom előtt a Párkánynána Pozsony közötti vasútvonal. A 19. század második felétől majdnem egy századon át az újvári vasútállomás jellegzetessége volt a helyi cigányzenekar, mely a Rákóczi-indulóval fogadta a beérkező vonatok utasait. A második világháborúban a környék városai közül Érsekújvárra hullott a legtöbb bomba. Angol és amerikai gépek két alkalommal bombázták: október 14-én szőnyegbombázással a vasútállomás teljes környékét megsemmisítették; március 14-én az angol-amerikai repülők 700 bombát dobtak a városra. A bombázások következtében 4 ezer lakos halt meg.

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit -

A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA. - Horváth Judit - A DUDVÁG KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA - Horváth Judit - - Történelmi áttekintés, - Szlovákia adminisztratív felosztása, - Kistérség és Diószeg városának bemutatása, - Kistérség és Diószeg városának turisztikai

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. előkészítő óra Csallóköz, Galánta és Zoboralja Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia Csallóköz A

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA

A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KULTÚRÁJA A Kárpát-medence népei és kultúrájuk a honfoglalás előtt V. század: népvándorlás germán népek, mongol-türk eredetű lovas-nomád népek, avarok, szlávok A magyarok eredete

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Határtalanul! Az áprilisi találkozás alkalmával, a gútaiak megérkezését követően közösen bejártuk Ráckeve nevezetességeit.

Határtalanul! Az áprilisi találkozás alkalmával, a gútaiak megérkezését követően közösen bejártuk Ráckeve nevezetességeit. Határtalanul! Az Ady Endre Gimnázium 2012 ben pályázatott nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által hirdetett Határtalanul! program gimnáziumok közötti együttműködésben megvalósuló programjára.

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült.

Bodágmindszent: Református temploma 1800 körül épült. Adorjás: 1837-ben szentelték fel a református templomot, festett kazetták, mellette parókia. Birtokosai: Garaiak, Gerébek, Perényiek, Batthyányiak, Zrínyiek. Baranyahídvég: Baranyahídvég (Hídvég) nevét

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon

Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon Kiegészítı és gyakorló feladatok a 9-10/8-as leckéhez Reformáció és katolikus megújulás a szétszabdalt Magyarországon I. Teszt 1. Ki volt az alábbiak közül katolikus püspök? a. Bornemissza Péter b. Forgách

Részletesebben

Nyitra - Turisztikai információk

Nyitra - Turisztikai információk Nyitra - Turisztikai információk fedezd fel a helyet, éld át az élményt Nyitra különlegességei és látnivalói... az egyházmegye székhelye (880-tól)... vallási műemlékek városa és zarándokhely (vár, katedrális,

Részletesebben

Kamond (település bemutatása)

Kamond (település bemutatása) Kamond (település bemutatása) Kamond elhelyezkedése: Kamond község Magyarországon, Veszprém megye nyugati peremén, a Devecseri Járás területén, a 8-as számú Főút és a Marcal folyó mellett található. Területe:

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Ajánlott túraútvonalak Faluséta

Ajánlott túraútvonalak Faluséta MONOSTORAPÁTI Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között húzódó út mentén fekszik, az Eger-patak völgyében, mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik. Határai: északon az Agártető, délkeleten a

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

A környék műemlékei és idegenforgalma

A környék műemlékei és idegenforgalma 86 Templomok Deáki A deáki Szűz Mária templom a környék egyik legfigyelemreméltóbb egyházi építménye. A kéttornyos, nyugati bejárattal rendelkező építmény a román kori téglaépítészet tipikus alkotása,

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön)

5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) 5. Bakancsos palóc út Palóc séta, Palóc tréfa (7 bornap palócföldön) ÚTVONALÚT ÚTVONAL 1. nap: Érkezés: 9-órakor Gyöngyösre. GYÖNGYÖS A Mátra kapuja; közúton az M3-as autópályán, a 3-as főúton, illetve

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Erdélyi barangolás - Marosvásárhely

Erdélyi barangolás - Marosvásárhely 2011 február 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Erdély középsõ részén fekszik, festõi földrajzi környezetben. Átszeli a Maros folyó, s tölgy és bükk erdõkkel

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás

jankó ablak www.jankokft.hu A biztos megoldás Referencia Album WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÖRÖM IDoSEK OTTHONA ÉS GIMNÁZIUM Veszprém, Sólyi utca 20. Budapest, V. ker., Molnár utca 4. 2005-ben Dinamikusan nyitotta fejlődő meg iskola, kapuit melyet

Részletesebben

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI

Visegrád. Esztergom. KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI Visegrád Esztergom KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS Az 5. 6. OSZTÁLY TANULÓI 0 A Dunakanyar legszebb városai Duna folyó Esztergom Visegrád Szentendre Vác Budapest Duna folyó 1 ESZTERGOM VISEGRÁD A Duna

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM. 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Postára adás utolsó határideje: 2016. november 24. (postabélyegző) 38 p Név:.. Iskola

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek!

Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! H Í R V I R Á G Kedves MKKSZ nyugdíjas tagok! Kedves nyugdíjas közösségek! 2015. év 2. szám A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Országos Nyugdíjas Tanács

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági fejlődés a 20. század elejéig

Társadalmi és gazdasági fejlődés a 20. század elejéig 15 A Mátyusföld megnevezés kialakulása A Mátyusföld elnevezés alatt ma általában a Galántai és a Vágsellyei járás, valamint részben a Szenci járás települései által meghatározott területet értjük. A tájegység

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

- A hotel területén. - Turizmus

- A hotel területén. - Turizmus - A hotel területén A Panoráma Hotel területén a következő szabadidős tevékenységek aktív végzése lehetséges: fitnesz, úszás, tenisz, futball, lábfoci, kosárlabda, strandröplabda, tollaslabda, pentaque,

Részletesebben

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra

Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Kőröshegy-Tab-Siófok kerékpártúra Túra hossza: 70 km Nehézsége: Közepes Terep: Dombvidék Kerékpártúránkat a kőröshegyi templomnál indítjuk(1). A Petőfi úton tekerve hagyjuk el a falut déli irányba. Utunk

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Nyírbátor Város 2013. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2013. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Nyírbátor Város 2013. évi Rendezvényterve Nyírbátor Város 2013. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23. - az 1848-49.

Részletesebben

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK

BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Vasvári Zoltán BÖRZSÖNYI IMPRESSZIÓK Néprajzi és irodalmi tanulmányok Budapest, 2014 TARTALOM Matyikó Sebestyén József: AJÁNLÓ SOROK... 9 ELŐSZÓ... 13 SZOKOLYÁRÓL... 18 KÉT SZOKOLYAI KÖZÖS GYŰJTŐÚT...

Részletesebben

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK

r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY ADATOK r é s z l e t : 10 EURÓPAI NAGYVÁROS T A N U L M Á N Y POZSONY IHRIG Dénes 2007. január 31. ADATOK Szlovákia legnagyobb városa és fővárosa. terület (Nagy-Pozsony): 367,5 km2 Népesség: 450.000 fő Legrégebbi

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14

A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 A Budai Várnegyed és Várlejtõk fejlesztési koncepcióvázlata 2011.06.14 Megrendelõ: Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat Generáltervezõ: Középülettervezõ Zártkörûen Mûködö Részvénytársaság BEVEZETÕ

Részletesebben

Kladnoban jártunk november

Kladnoban jártunk november Kladnoban jártunk 2009. november 11-14. A négy napos program a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma által hirdetett pályázaton elnyert 600.000 Ft támogatással,

Részletesebben

Karcag - a szobrok városa

Karcag - a szobrok városa Karcag - a szobrok városa Karcag a múlt valóságos panteonja. A város lakossága és a látogatók sok köztéri, közintézményi szoborban és más műalkotásban gyönyörködhetnek. Kun emlékhely a város határában

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Az adattal kapcsolatos kifogások ellenére biztos, hogy Károly Róbert 1321. február 26.-i adománylevelében már valóban a mai Buziást adományozza

Az adattal kapcsolatos kifogások ellenére biztos, hogy Károly Róbert 1321. február 26.-i adománylevelében már valóban a mai Buziást adományozza BUZIÁSFÜRDŐ 1905-ig Buziás, város a Bánságban, Temes megyében. Temesvártól 33 km-re délkeletre fekszik. Buziásfürdő/ Băile Buziaş, németül Busiasch (Temes megye) Hozzátartozó falvak: Bakóvár és Nagyszilas

Részletesebben

Bátonyterenyei kistérség

Bátonyterenyei kistérség Bátonyterenyei kistérség Régió: Észak-Magyarország Megye: Nógrád megye A 14 települést magába foglaló kistérség Nógrád megye keleti részén, a Cserhát és a Mátra találkozásánál fekszik. Két, egymástól jól

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Magyarország látnivalói I. Tematikus képgyűjtemény az Idegenforgalmi földrajz tantárgyhoz

Magyarország látnivalói I. Tematikus képgyűjtemény az Idegenforgalmi földrajz tantárgyhoz Magyarország látnivalói I. Tematikus képgyűjtemény az Idegenforgalmi földrajz tantárgyhoz Budapest - Parlament Steindl Imre tervei alapján épült 1896-1904 eklektikus stílusban Kupolatermében őrzik legfontosabb

Részletesebben

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet MŰEMLÉKEK Legend: M = műemlék MK= műemléki környezet Bodrogkeresztúr M 1394 00863/1953 hrsz.: 7 R. k. templom, késő gótikus, 15. sz. vége MK 6686 16114/1968 A r. k. templom műemléki környezete M 1396 50041/1958

Részletesebben