SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam."

Átírás

1

2 A kereszténység elterjesztése után az egyházak fölszereléséhez kellett látni. Gondos körültekintéssel előírja Szent István törvénye, hogy tíz falu építsen egy templomot, a melyhez adjanak két telket ugyanannyi szolgával, lóval és és igavonóval, hat ökörrel és két tehénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról és egyházi terítőkről a király gondoskodik, papokról és könyvekről pedig a püspök. SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet I. De regali dote ad ecclesiam. Decem ville ecclesiam edificent, quam duobus mansis totidemque mancipiis dotent, equo et iumento, sex bubus et duabus vaccis, XXX minutis bestiis. Vestimenta vero et coopertoria rex prevideat, presbiterum et libros episcopi. De minoribus capitulis consenserunt omnes, ad unamquamque ecclesiam curtem et duos mansos terrae pagenses ad ecclesiam recurrentes condonant, et inter centum viginti homines, nobiles et ingenuos similiter et litos, servum et ancillam eidem ecclesiae tribuant. Capit. de partibus Saxoniae c. 15. (M. G. Ll. T. V. p. 40.)

3 Hajdó István főesperes plébános úr köszöntője 3

4 4

5 A megújult Bazilika kincse, a Szent Jobb Az augusztus 15-én meghalt István királyt Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony székesegyházban temették el. VII. Gergely pápa hozzájárulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton augusztus 20-án "testét ünnepélyesen felemelték". A Szent Jobb a gyűrűvel együtt Mercurius szerzetes, a kincstár őre birtokába került, aki azt a Berettyó mellett álló családi monostorában rejtette el. Amikor május 30-án László király ide látogatott, Mercurius megvallotta neki titkát. Ez a Szent Jobb tiszteletére emelt monostor lett a Szent Jobb középkori őrzőhelye. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba (Lvovba) került, egy másik karereklyét a bécsi Szent István dómban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponyaereklyével együtt Raguzába (ma Dubrovnik) került. Mária Terézia császár- és királyné 1771-ben Raguza város tanácsa testületétől az Ereklyét visszaszerezte és Hadik András huszárkapitány vezetésével lovascsapat hozta Buda várába. Itt a királyi palota várkápolnájában őrizték november 29-éig. Ekkor, minthogy a fővárost megközelítette front, a Szent Koronát, a koronázási ékszereket és a Szent Jobbot nyugatra vitték, Salzburg környékén rejtették el. Ez a terület amerikai megszállási övezetté lett. Washington intézkedésére a Szent Koronát az Egyesült Államokba szállították, a Szent Jobbot pedig XII. Pius pápa hozzájárulásával amerikai katonai különítmény hozta vissza Magyarországra. Az ostrom következtében a romos fővárosba augusztus 19-én érkezett meg. Másnap körmenetben vitték a Szent István Bazilika elé. Ezt követően még két alkalommal kerülhetett sor az ünnepi Szent Jobb körmenetre. Ezek szerint az utolsó körmenetet 1947-ben Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek vezette a Bazilikától a Hősök teréig, amelyen ötszázezer résztvevő jelent meg. Ezek után a kommunista rendszer nem járult hozzá a Szent István-napi körmenet megtartásához-, sőt magát a Szent Jobbot is elzárt helyen kellett tartani. A nemzeti ereklyét csupán a Bazilikában lehetett bemutatni augusztus 20-án. A Szent Jobb körmenet 1989-ben éledt újjá és az Ereklyét nyilvános tisztelet övezi a Bazilika kápolnájában. A millennium évében, miként 1938-ban, 1988-ban ismét sorra került a Szent Jobb országjárása. A közel ezeréves kézfejereklye mozgatható. Két ízben került sor anatómiai vizsgálatra; Szentágothai János egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vezette az első eljárást 1988-ban, majd 2000-ben Réthelyi Miklós egyetemi tanár véleményezte az Ereklye állapotát. Mindkét szakember részéről a megállapítás előnyös és egybehangzó. Az immár húsz évnyi restaurálás eredményeként az idei Szent István napra megújult Bazilikában köszöntjük az Országalapító ünnepét. E Bazilika kincse a Szent Jobb. Határainkon inneni és határainkon túli magyarok itt róják le tiszteletteljes kegyeletüket és híven vallják őseinkkel együtt: "Áldott,Szent Jobb Kéz-, téged a magyar óhajtva néz! " Szabó Géza kanonok, a Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre 5

6 6 Szent István, Magyarország királya, felajánlotta országát az Istenszülőnek.

7 GYERGYÓI INTERJÚ SZENT ISTVÁN KIRÁLLYAL,,Ah, hol vagy magyarok Tündöklő csillaga, Ki voltál valaha Országunk istápja! Hol vagy, István király? Téged magyar kíván, Gyászos öltözetben, Teelőtted sírván.,, - Szent István királyunk, te tudod a legjobban, hogy mily régen magunkra öltöttük a gyászos öltözetet! Az új évezred küszöbét átléptük, és gyermeki bizalommal megkérdezzük: Mond Atyánk, mi a feladatunk, mi a küldetésünk. - Szent királyunk így szól: "Emlékeztek a történelmi igazságra, amikor a Szentlélek sugallatának segítségével beléptem a magyar Jordán folyóba és megkeresztelkedtem. Megértettem az Úr tanítását, amit Nikodémusnak mondott: "Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát." (Jn 3,3) Újjászületésem pillanatában megnyílt az ég és Isten elfogadott fiának, de nem csak engem, az egykori Vajkot, hanem minden Kárpát-Duna medencében élő istenfélő nemzetet. Egyre jobban megértettem, hogy mekkora felelősség amit vállaltam. Bizonyítja ezt augusztus 15-e, amikor Nagyasszonyunk oltalmába ajánlottam országom, nemzetem és koronám. Mindhárom örökség betelekkönyvezett tulajdonotok. Amíg ezt az örökséget nem tudatosítjátok a jövő nemzedék életében, az evangélium üzenete fenyeget. Amikor Jézus a terméketlen fügefa gazdájának azt mondta: "Három év óta mindig jövők, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod." (Lk 13,7-9) A magyarok Nagyasszonya már ezer esztendeje, hogy közbenjár értünk, hogy gyümölcsöt teremjünk az Isten, a nemzet és a család számára. Népem, vissza kell térnetek az örök igazság megdönthetetlen világába! Gondolkodj el, népem, mi vár rátok ha továbbra is őseitek szent hitét elhagyjátok. Azt is tudom, hogy viharos vizeken hányódik a nemzet hajója. Ti azért mégis reménykedjetek. Viharba sodródott csónakotokban ott van a Mester. Ébresszétek fel! Ne feledjétek, amit a Mester nektek is mond: "Mit féltek kicsinyhitűek?" (Mt 8,26) A történelem ma is igazolja, hogyha diktátorok, pártok, miniszterek jönnek-mennek, de Isten népe változatlanul megmarad. Felelőségetek emberfeletti, mert minden időben vállalnotok kell a magyar golgotás keresztet. A keresztet bátran vegyétek vállatokra, mert nektek is szól a krisztusi biztatás: "Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig." (Mt 28,20) Égi édesanyánk népe, országa nem veszhet el. Meggyőződéssel énekeljétek: "Magyarországról, édes hazánkról, Ne feledkezzél el, szegény magyarokról." - Szent István királyunk, mire szeretnéd még figyelmeztetni, hozzád forduló gyermekeidet? - Fiaim tegyetek meg mindent, hogy az ezeréves magyar múlt, jelen és jövő a keresztény családokra épüljön! Az újkor küszöbén rátok köszöntött szabadsággal úgy bánjatok, hogy tudatosuljon bennetek, hogy most nem a külső ellenségekkel kell megküzdenetek, hanem a társadalom belső nehézségeivel. Jelzőtáblákat helyezzetek a veszélybe sodródott családok életébe! Szerváciusz Tibor, Kolozsvár szülöttjének műtermében sok vázlatot és meg nem született üzenetet láthattok. Megrázza az ember lelkét, amikor átelmélkedi az egyik 7

8 kivitelezésre nem került tervét emlékére álmodta meg a művész. Három hatalmas kőkereszt. A keresztek tövében egy keservesen síró gyászoló édesanya ül. A magyarok édesanya. Fiaim, értsétek meg, ma nem kereszt alatt síró anyákra van szüksége nemzetünknek, hanem bölcső mellett daloló őrangyalokra. A magyarság történelmi órája a gyermekek felett virrasztó édesanyák helytállásától függ. A gyermekvállalás emberi jog. Ugyancsak az emberi jog világába tartozik a magzat joga az élethez. Örök erkölcsi parancs, hogy minden élet szent. A nemzeti léteteket egyre magasabbra az ég felé építsétek. Szóljanak a Harangok szüntelenül, és keresztelőre hívjanak, ne a nemzet temetésére. A nemzet rügyfakadását, a gyermekeket, ne magatoknak neveljétek, hanem az Istennek, mert az igazi nevelés Istennel kezdődik, és Istennel fejeződik be. Népem, a magyarság nagyon súlyos történelmi időket él át. Fiaim, népem nem is szabadna ebben a küzdelmes időben pártokra szakadnotok. Talpra népem! Emeld magasra a keresztet és borulj térdre, hogy égig zengjen: Isten áld meg a magyart. - Szent István királyunk, a kérdések után mi is szeretnénk szólni a ránk vigyázó Atyához! Amikor Isten kitüntető szavát hallottad, megkeresztelkedésed után, a legelső, amire kérted nemzeted: "Építsetek templomot!" Történelmi viharok zúdultak le itt a végeken, Gyergyó ősi földjén. Most jött el a nagy lépés, hogy Gyergyószentmiklós a Te szent parancsodnak engedelmeskedjék. A nagy kérdésünk az volt: kinek az oltalmába ajánljuk épülő templomunkat. Igaz lett az ősi megfogalmazás: Vox populi, vox Dei (A nép szava Isten szava). Téged kértünk, hogy légy templomunknak védője. Egyházunk május 30-án ünnepli a nagy eseményt, Szent István király ereklyéjének átvitelét. Ezen a napon lesz templomunk búcsú ünnepe. Az ünnepünk széppé tételére nagy ajándék érkezik. Az Egri Segít a Város Alapítvány titkára Mandák Attila, az áldozatok sorozatát vállalva, elhozza a Szent Korona másolatát és benne a Te jelenlétedet, szent ereklyédet, amit Szabó Géza, a budapesti Szent István Bazilika főpapjának közbenjárására vehetünk birtokba. Szent István királyunk, segítsd a templomunk felépítését! Járj közben Istennél, hogy templomunk menedékhely legyen! Engedd, hogy megtanuljuk, hogy ne meneküljünk sorsunk elől, ne hagyjuk el őseink szent földjét, Erdély rögeit! Meneküljünk, de csak előre! Azt is vésd emlékezetünkbe, hogy Isten országát nem fegyverekkel, karddal lehet meghódítani, hanem hittel és szeretettel. Szent István, a Te templomodban újra és újra lelkünkbe zárjuk II. János Pál pápánk szavait, amikor Európa régi-új családját figyelmeztette és határozattan fölemelte szavát a kissebségi sorsban élőkért, beleértve az anyanyelv használatának jogát is. "A magyarok szívükön viselik a szomszédos országokban élő testvéreik sorsát. Jogosan kívánják, hogy megfelelő kapcsolatot tarthassanak fenn velük. Ha a határok sérthetetlenek, nem kell-e ugyanúgy azt is mondanunk, hogy maguk a népek is sérthetetlenek?" Templomépítő gyergyói néped még sok mindent szeretne felidézni. Mi tudjuk, hogy Atyai szíved mindennapi gondjaink végigkísérője. Végvári gyermekeid ma leborulunk előtted és őseinktől tanult imánkkal, esedezünk: Légy közbenjárónk. "Előtted könyörgünk, mi, bús magyar fiaid. Hozzád fohászkodik árva maradékod: Tekints István Király, szomorú hazánkra. Fordítsd szemeid régi országodra!" Hajdó István főesperes plébános 8

9 Az Ereklye Az ereklye, vagy relikvia eredetileg a Jézus Krisztussal, vagy Szűz Máriával kapcsolatba hozható tárgyakat jelentette, később a szentek testi maradványait, ruháit és egyéb használati tárgyait is ereklyékként tartották és tartják számon. Kiemelkedő ereklyék a Szent Kereszt darabkái és a szenvedés eszközei, illetve a szentek egész teste, vagy testrészei. Hitelesség szempontjából azok az ereklyék autentikusak, melyeket az illetékes egyházi hatóság okmánnyal, illetőleg pecséttel igazolt. Ezek az ereklyék liturgikus tiszteletben is részesülhetnek, ennek hiányában azonban csak a magánáhítat tárgyai lehetnek. Az ereklyék őrzése általában ereklyetartóban történik. A legrégibb ereklyetartók a IV. századból származnak, oltárokba épített, elefántcsontból, vagy nemesfémből készült ládikák voltak. A Szent Kereszt ereklyetartók rendszerint kereszt alakúak. A szentek kiemelkedő ereklyéit szarkofág formájú tartókban helyezték el. Gyakori volt az ereklyetartó táblák készítése is, melyek diptichonok, vagy triptichonok (szárnyas oltárok) voltak, a képek magukba foglalták az ereklyét is, és így a templomokat díszítették. Beszélő ereklyetartónak azokat a formákat nevezik, amelyek a szent attribútumát ábrázolják (jelen esetben a Szent Korona), vagy amely testrészét rejtik belsejükben, annak megfelelő alakúak: kéz, kar, láb, szív, stb. A herma a fejet, vagy a fej valamely részét tartalmazó ereklyetartó. Kisebb ereklyéket ampolnákban, kapszulákban, vagy gyűrűkben helyeztek el. Már az Ó-és az Újszövetségben is találunk az ereklyék tiszteletére utaló nyomokat. Például Mózes magával vitte a fogságból József hamvait, Elizeus csontjai pedig halottakat keltettek életre. Jézus ruhaszegélyének csupán az érintése is betegeket gyógyított meg. Az ősegyházban kezdettől fogva tisztelték a vértanúk maradványait. A mai értelemben vett ereklyekultusz a katakombákban kezdődött. A vértanúk temetésekor a hívek textíliákkal fogták fel az áldozatok vérét, esetleg magukkal vittek egy-egy darabkát az elhunytak testéből. A III. század óta szokássá vált vértanúk ereklyéinek az oltárokban való elhelyezése. A VI. század elején az ereklyék végleg bekerültek a templomokba, ekkor szűnt meg a vértanúk sírja közelében való misézés. Szent István királyt halála után Székesfehérváron temették el az általa építtetett bazilikában. Szarkofágját elsőként Szent László nyittatta föl, az ő nevéhez fűződik az országalapító szent király épen maradt jobb kezének tisztelete. A Szent Jobb a magyarság egyik legtiszteltebb jelértékű ereklyéje. A Szent Jobbra a XVIII. században Raguzában akadtak rá. Mária Terézia hozatta vissza 1771-ben Bécsbe, majd nemsokára Budára került. Amerre vitték, az országutat elözönlötte a jámbor nép, leborultak a szent egyház- és országalapító ereklyéje előtt. Az ereklye országjárása 1938-ban és 1988-ban megismétlődött. A Szent Jobb a Szent István ereklyék közül a legismertebb. A kalocsai érseki kincstárban őrzik a Szent István fejereklyéjét tartalmazó hermát. Szent István itteni csontereklyéjét a Szent Koronát ábrázoló ereklyetartóban helyezték el. Az ereklyecsont gyémántformára csiszolt ólomkristály tömbbe van beépítve. A legenda szerint István Asztrikot küldte koronáért és áldásért a pápához. Vele egy időben a lengyelek fejedelme is követet küldött a pápához, hogy koronát kérjen tőle. Szilveszter pápa el is készíttette részére a koronát, de az Úr Istvánt választotta, ő kapta meg a lengyel fejedelemnek szánt uralkodói jelvényt. Asztrikkal a korona mellett Szent Keresztet is küldött a pápa, hogy azt István apostolsága jeléül majd előtte vigyék. István uralkodása során 9

10 emberfeletti megpróbáltatásokat élt át. Imre herceg korai halála, a pogánysághoz húzó törzsek ellenszegülése, az ország megvédése próbára tették első királyunk türelmét és kitartását. Élete végén a Szent Koronával lelkét és nemzetét, egész hazáját a Boldogasszony oltalmába ajánlotta. Szent István megkoronázása óta Magyarországon a korona a legfontosabb felségjelvény. Első, szent királyunk koronája azonban nem maradt ránk. A mai Szent Korona görög feliratú - alsó - része (corona Graeca) aranyból készült abroncskorona, tulajdonképpen egy diadém, melynek egyik zománcképe I. Géza királyunk képmását ábrázolja. A bizánci császár ajándékaként került Magyarországra I. Géza korában. Az arany keresztpántok által alkotott, latin feliratú felső rész (corona Latina) zománcképeit az egykor Szent István tulajdonát képező ékszerről szerelték le abban az időben, mikor a görög koronát beboltozták (XI. sz. vége - XII. sz. vége). A tetején levő kereszt XVI. századi eredetű. Vitatott kérdés, hogy valamely sérülés okozta-e a kereszt ferdülését, vagy szándékosan így készült, a dőlés szöge ugyanis pontosan megegyezik a Föld tengelyének dőlésszögével. Mindenesetre, ha a kereszt azért ferdült volna el, mert elejtették a koronát, bizonyára azonnal meg is javították volna. A Szent Korona (corona Sacra) elnevezés 1256-tól fordul elő, ám a diadémot a XIII. század végétől évszázadokon át - tévesen - Szent István koronájának tartották. A Szent Korona a XV. századtól nemcsak a király felségjelvénye volt, hanem a magyar államot és államhatalmat is szimbolizálja. Dr. Löffler Erzsébet Az egri Érseki Gyűjteményi Központ Igazgatója 10

11 Mit jelent nekünk az épülő Szent István templom? Balázs Katalin riportjai Balázs József festőművész A templomépítés nemzetépítés. Mert a vallás az, ami egy közösséget, egy nemzetet képes életben tartani. Az ellenségnek mindig az volt az első lépése, hogy lerombolja a templomokat. Pontosan tudjuk, mit jelent Erdélyben az a tény, hogy az ortodoxok lépten-nyomon hagymakupolás templomokat építenek. Nem kérdés, mit jelent ez politikailag, mit jelent ez Erdélynek. Ezek nem is templomok, ezek állások. Az ortodoxia hagymakupolás, előretolt állásai Európa fele. Ha ők megtehetik azt, hogy ott is ortodox templom épüljön, ahol nincs kettőnél több ortodox, akkor nekünk százszorosan érdekünk, hogy egy városnegyedben, mely több mint másfél kilométerre van a város templomától, istenháza épüljön. Külön örvendek, hogy e templom körtemplom. Visszavezet lelkileg az ősvallásunkra is, amit csak tévesen nevezhetnek pogánynak. A Szent István név felvétele számunkra üzenetértéku: Erdélynek, Székelyföldnek, nemzetünknek Szent István azt a Magyarországot jelképezi, amely mindegyikünk lelkében ott él: az ép, egészséges Magyarországot. A templomépítés tehát léleképítés. Templomot Szent Istvánról elnevezni annyi lelkileg, mint országot építeni. Ha földrajzilag nincs is lehetôség arra, hogy határokat húzogassunk, létezik a magyar nemzet lelkében egy haza, haza a magasban. Ez a haza ilyen Szent István pilléreken áll. A boltozatot, amit a magasban lévő haza fölé a csillagos ég biztosít, az itt lent a Szent Korona. Úgy ahogy az atya Jézus képében a csillagos égről leszállt, közénk jött, úgy e templom révén a Magyar Parlamentbeli Szent Korona testesül meg itt, Gyergyószentmiklóson. Bár hiszünk mi, s a távolság nem kisebbíti a Szent Korona erejét, de mégis egy kicsit Tamásként szeretjük megtapogatni a sebeket. Ezeknek a sebeknek a tapasztalása által leszünk képesek tovább élni ezen a földön. Czink Attila templomgondnok A jelenlegi nagy rohanásban szükség van arra, hogy az egyház minél közelebb kerüljön az emberekhez. A kapcsolatfenntartás métereken is múlhat. A nagy közösségek nehezebben tudnak kommunikálni vezetőikkel, és a nagy nyáj széléről is könnyebben elcsen egy-egy bárányt a farkas. A mai viszonyok között, a változó világban a hit jelentheti a biztonságot - megtartásának fontosságához nem férhet kétség. A Bucsin negyedi templom, mint építmény is nagy jelentőséggel bír: oázis a betonrengeteg közepén, ahol Szent István ereje, üzenete hat. Márpedig manapság sem lehet a Szent Istváni elvek nélkül élni. És fontos, hogy ő lesz a védőszent, hisz Gyergyószentmiklósnak eddig nem volt nyári ünnepe, és valódi esemény, búcsú lesz Szent István jobbjának felmagasztalását ünnepelni. A templom által koronát kapunk, királyt, ki utat mutat, segíti életünket. Nagy szükség van vezetőkre, kik mögé fel lehet sorakozni, közösséget vállalva, közös utat járni. A hit útját, a biztonság útját a mai bizonytalanságban. És feladat is a templomépítés, a székelység, a kisebbségben élők feladata, mert ha elhagyjuk iskoláinkat, templomainkat, mi marad számunkra? 11

12 Bajna György újságíró Szomszédomban római katolikus templom épül. Olyan elképzelések szerint, hogy benne más keresztény felekezet is tarthasson istentiszteletet. Ha igényli. Számomra ez már azért is fontos, mert az eszmék és politikai irányzatok okán amúgy is feldarabolt magyar népemet, egyetlen erő tarthatja életben: a kereszténység. A keresztény ember pedig nem csak katolikus, de evangélikus, sőt vidékünkön a legszámosabb: református is, hogy itt megszakítsam a keresztény felekezetek felsorolását. Családunk és minden gyergyószentmiklósi kedves barátja, (Feigel) Matyi pap bácsi mondta egyszer:,,szent Péter szikláján sok madárnak jut hely fészkelni. A türelem, a szeretet, a másság elfogadásának legszebb szavai közé sorolom e mondatot. Számomra minden templom elsősorban szeretetház. Az emberi értékek közül pedig ezzel állunk manapság a legrosszabban. Fontos ez a templom. Nem csak azért, mert gyergyószentmiklósi vallja magát római katolikusnak. Üzenetei között már az oltalmazó szent, illetve a templom búcsúja időpontjának kiválasztása is körültekintésre vall. Szent István király jobbjának felmagasztalása, ereklyéinek átvétele ünnepe a jeles nap. Májusban lesz egyik, decemberben a másik templomunk búcsúja. Közben a Jézus Szent Szíve kápolna, a Szent Kristóf kápolna, a Szent Anna kápolna búcsúján is engesztelődhet a zarándok, illetve a környező települések búcsúi alkalmával. Egész évet átívelő lelki híd pillére épül általa. Aztán ne feledjük: Szent István királyunk kultusza nem erdélyi és nem székely fogantatású - történelmünk ismert eseményei okán. Márpedig 1000 év után - épp a szeretet jegyében - illő a kiengesztelődés. A jelképek fontos szerepet töltenek be az emberek életében. Sokak számára egyenesen energiaforrást jelentenek. Ezért talán a magamfajta, akit nem az ereklyék és a jelképek erősítenek hitében, fel sem tudja mérni, hogy mekkora érték, erő a majdan a templomunkban őrzött, a nagy szentünk csontdarabját (darabjait?) óvó ereklye. Hogy ráadásul a szent korona mását választották ereklyetartónak? Újabb fontos üzenet. Nem beszélni kell róla. Megérteni. Remélhetőleg első királyunk e parányi részeinek városom marad mindörökre utolsó nyugvóhelye. Jelenlétére - népünk egységének védelme okán is - nagy a szükség. Vencser Sándor önkormányzati képviselő, egyháztanácsos Erős katolikus családban hozott világra a Jóisten segítségével édesanyám, így nekem a templom az erőadó. Gyergyószentmiklóson templom épül. Ebben én nem kevesebbet, mint a magyarság megmaradását látom. Szent Istvánról nincs erdélyi, ki ne tudna. Talán nekünk sokkal többet is jelent Szent István, mint az anyahazaiaknak. Úgy látom, neki köszönhetjük, hogy még élünk. Benne bíztunk és hozzá fohászkodtunk mindig. A korona remény. Hit, remény és templom kell megmaradásunkhoz. 12

13 Kedves Rita segítő nővér Az utóbbi idők változásai okozták, hogy az emberek nagyon el vannak parttalanodva. Alapot, biztonságot nyújtani nekik a templom tud. Ezért nagyon fontos az épülő templom. Bármennyire nem akarjuk a vallást röghöz kötni, mégis kötődünk templomhoz, szent helyekhez. Gyergyószentmiklóson a Szent István templom egy nagyon fontos jel lesz. Jele annak, hogy igenis az Isten itt van az emberek életében, számíthatnak rá, hozzá lehet fordulni ebben a nagy bizonytalanságban az életnek mindenféle nyugével, bajával. Támasz lesz a templom, mely segít a bajokon felülemelkedni. A parttalanná vált életünknek sok köze van ahhoz, hogy kisebbségben élünk, de ezt elviselni könnyebb, ha magyarnak valljuk magunkat, ha érezzük, hogy a nemzet egy. Most, amikor úgy Erdélyben, mint Magyarországon mindenféle megosztási törekvések jelentkeznek, Szent István egy jelkép, mely nem megoszt, hanem egyesít, Isten útját mutatja a magyar népnek. 13

14

15

16

17 17

18 18

19 19

20 20 Szent István király ereklye csontjait a nagyszakácsi egyházközségre hagyományozó végrendelet másolata.

21 21

22 22

23 Szent István király ereklye csontjait a nagyszakácsi egyházközségre hagyományozó végrendelet másolata. FORDÍTÁS 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL (Részlet Szent István intelmeiből) Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd." A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. "Ez a katolikus hit, melyben - miként Atanáz mondja - ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül." Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.

32

SZENT ISTVÁN TÖRVÉNYE (részlet)

SZENT ISTVÁN TÖRVÉNYE (részlet) SZENT ISTVÁN TÖRVÉNYE (részlet)...minden tíz falu építsen egy templomot, amelyhez adjanak két telket ugyanannyi szolgával, lóval és igavonóval, hat ökörrel és két tehénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról és

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás

A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás A MISE MENETE (TÁBLÁZAT) BEVEZETÉS Kezdőének, bevonulás Csengő Térdhajtás Oltárcsók Keresztvetés, köszöntés (szándék) Bűnbánat Kyrie Főkönyörgés IGE LITURGIÁJA Olvasmány Zsoltár (Graduale, psalmus responsoricus)

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Géza fejedelemsége

Géza fejedelemsége Államalapítás Géza fejedelemsége 972-997 -933: Merseburg -955: Augsburg Kérdés: Folytatás Döntés: 973 Katasztrófális vereségek vagy befejezés????? Kelet vagy Nyugat Quedlinburgi-i konferencia - 12 magyar

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008

Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 Hittan Érettségi Tételsor 2007-2008 1.A Tétel: Az üdvtörténet főszereplője: az ember (Ter 2,4-25) Témakör: Az ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig Mutassa be a második teremtés-elbeszélés

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE

SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE 1 SZŰZ MÁRIA OLTALMA ÜNNEPE Mária, a közbenjáró Mint minden évben, az idén is sokan a vakmerő fürdőzés áldozatai lettek. Jó néhányan a Dunába, Tiszába, Balatonba, vad vizekbe fulladtak. Volt köztük egy

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalvi archaikus népi imák települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csapó Jánosné 2. A

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot.

Vác. A XII. században Magyarország egyik leggazdagabb városa. Imre király itt tart 1193-ban nemzeti zsinatot. Vác A Duna völgyében, különböző tájegységek találkozásánál fekszik ez a bájos, mediterrán hangulatú kisváros. Ha kellőképpen kipihentük magunkat, bújjunk kényelmes cipőbe, vegyünk térképet a kezünkbe,

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész

Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010 9:47 PM Page 241 Orosz fémikonok Svájci magángyûjteménybôl 2010. december 4., szombat, 11. óra Szakmai meghatározás: prof. dr. Ruzsa György mûvészettörténész 864IKON.qxd 11/7/2010

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben