SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet. I. De regali dote ad ecclesiam."

Átírás

1

2 A kereszténység elterjesztése után az egyházak fölszereléséhez kellett látni. Gondos körültekintéssel előírja Szent István törvénye, hogy tíz falu építsen egy templomot, a melyhez adjanak két telket ugyanannyi szolgával, lóval és és igavonóval, hat ökörrel és két tehénnel, 30 aprómarhával. Ruhákról és egyházi terítőkről a király gondoskodik, papokról és könyvekről pedig a püspök. SZENT ISTVÁN MÁSODIK TÖRVÉNYKÖNYVE I. fejezet I. De regali dote ad ecclesiam. Decem ville ecclesiam edificent, quam duobus mansis totidemque mancipiis dotent, equo et iumento, sex bubus et duabus vaccis, XXX minutis bestiis. Vestimenta vero et coopertoria rex prevideat, presbiterum et libros episcopi. De minoribus capitulis consenserunt omnes, ad unamquamque ecclesiam curtem et duos mansos terrae pagenses ad ecclesiam recurrentes condonant, et inter centum viginti homines, nobiles et ingenuos similiter et litos, servum et ancillam eidem ecclesiae tribuant. Capit. de partibus Saxoniae c. 15. (M. G. Ll. T. V. p. 40.)

3 Hajdó István főesperes plébános úr köszöntője 3

4 4

5 A megújult Bazilika kincse, a Szent Jobb Az augusztus 15-én meghalt István királyt Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony székesegyházban temették el. VII. Gergely pápa hozzájárulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton augusztus 20-án "testét ünnepélyesen felemelték". A Szent Jobb a gyűrűvel együtt Mercurius szerzetes, a kincstár őre birtokába került, aki azt a Berettyó mellett álló családi monostorában rejtette el. Amikor május 30-án László király ide látogatott, Mercurius megvallotta neki titkát. Ez a Szent Jobb tiszteletére emelt monostor lett a Szent Jobb középkori őrzőhelye. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba (Lvovba) került, egy másik karereklyét a bécsi Szent István dómban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponyaereklyével együtt Raguzába (ma Dubrovnik) került. Mária Terézia császár- és királyné 1771-ben Raguza város tanácsa testületétől az Ereklyét visszaszerezte és Hadik András huszárkapitány vezetésével lovascsapat hozta Buda várába. Itt a királyi palota várkápolnájában őrizték november 29-éig. Ekkor, minthogy a fővárost megközelítette front, a Szent Koronát, a koronázási ékszereket és a Szent Jobbot nyugatra vitték, Salzburg környékén rejtették el. Ez a terület amerikai megszállási övezetté lett. Washington intézkedésére a Szent Koronát az Egyesült Államokba szállították, a Szent Jobbot pedig XII. Pius pápa hozzájárulásával amerikai katonai különítmény hozta vissza Magyarországra. Az ostrom következtében a romos fővárosba augusztus 19-én érkezett meg. Másnap körmenetben vitték a Szent István Bazilika elé. Ezt követően még két alkalommal kerülhetett sor az ünnepi Szent Jobb körmenetre. Ezek szerint az utolsó körmenetet 1947-ben Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek vezette a Bazilikától a Hősök teréig, amelyen ötszázezer résztvevő jelent meg. Ezek után a kommunista rendszer nem járult hozzá a Szent István-napi körmenet megtartásához-, sőt magát a Szent Jobbot is elzárt helyen kellett tartani. A nemzeti ereklyét csupán a Bazilikában lehetett bemutatni augusztus 20-án. A Szent Jobb körmenet 1989-ben éledt újjá és az Ereklyét nyilvános tisztelet övezi a Bazilika kápolnájában. A millennium évében, miként 1938-ban, 1988-ban ismét sorra került a Szent Jobb országjárása. A közel ezeréves kézfejereklye mozgatható. Két ízben került sor anatómiai vizsgálatra; Szentágothai János egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vezette az első eljárást 1988-ban, majd 2000-ben Réthelyi Miklós egyetemi tanár véleményezte az Ereklye állapotát. Mindkét szakember részéről a megállapítás előnyös és egybehangzó. Az immár húsz évnyi restaurálás eredményeként az idei Szent István napra megújult Bazilikában köszöntjük az Országalapító ünnepét. E Bazilika kincse a Szent Jobb. Határainkon inneni és határainkon túli magyarok itt róják le tiszteletteljes kegyeletüket és híven vallják őseinkkel együtt: "Áldott,Szent Jobb Kéz-, téged a magyar óhajtva néz! " Szabó Géza kanonok, a Szent István Bazilika plébánosa, a Szent Jobb őre 5

6 6 Szent István, Magyarország királya, felajánlotta országát az Istenszülőnek.

7 GYERGYÓI INTERJÚ SZENT ISTVÁN KIRÁLLYAL,,Ah, hol vagy magyarok Tündöklő csillaga, Ki voltál valaha Országunk istápja! Hol vagy, István király? Téged magyar kíván, Gyászos öltözetben, Teelőtted sírván.,, - Szent István királyunk, te tudod a legjobban, hogy mily régen magunkra öltöttük a gyászos öltözetet! Az új évezred küszöbét átléptük, és gyermeki bizalommal megkérdezzük: Mond Atyánk, mi a feladatunk, mi a küldetésünk. - Szent királyunk így szól: "Emlékeztek a történelmi igazságra, amikor a Szentlélek sugallatának segítségével beléptem a magyar Jordán folyóba és megkeresztelkedtem. Megértettem az Úr tanítását, amit Nikodémusnak mondott: "Bizony, bizony mondom neked: Aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát." (Jn 3,3) Újjászületésem pillanatában megnyílt az ég és Isten elfogadott fiának, de nem csak engem, az egykori Vajkot, hanem minden Kárpát-Duna medencében élő istenfélő nemzetet. Egyre jobban megértettem, hogy mekkora felelősség amit vállaltam. Bizonyítja ezt augusztus 15-e, amikor Nagyasszonyunk oltalmába ajánlottam országom, nemzetem és koronám. Mindhárom örökség betelekkönyvezett tulajdonotok. Amíg ezt az örökséget nem tudatosítjátok a jövő nemzedék életében, az evangélium üzenete fenyeget. Amikor Jézus a terméketlen fügefa gazdájának azt mondta: "Három év óta mindig jövők, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! Körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor majd kivágod." (Lk 13,7-9) A magyarok Nagyasszonya már ezer esztendeje, hogy közbenjár értünk, hogy gyümölcsöt teremjünk az Isten, a nemzet és a család számára. Népem, vissza kell térnetek az örök igazság megdönthetetlen világába! Gondolkodj el, népem, mi vár rátok ha továbbra is őseitek szent hitét elhagyjátok. Azt is tudom, hogy viharos vizeken hányódik a nemzet hajója. Ti azért mégis reménykedjetek. Viharba sodródott csónakotokban ott van a Mester. Ébresszétek fel! Ne feledjétek, amit a Mester nektek is mond: "Mit féltek kicsinyhitűek?" (Mt 8,26) A történelem ma is igazolja, hogyha diktátorok, pártok, miniszterek jönnek-mennek, de Isten népe változatlanul megmarad. Felelőségetek emberfeletti, mert minden időben vállalnotok kell a magyar golgotás keresztet. A keresztet bátran vegyétek vállatokra, mert nektek is szól a krisztusi biztatás: "Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig." (Mt 28,20) Égi édesanyánk népe, országa nem veszhet el. Meggyőződéssel énekeljétek: "Magyarországról, édes hazánkról, Ne feledkezzél el, szegény magyarokról." - Szent István királyunk, mire szeretnéd még figyelmeztetni, hozzád forduló gyermekeidet? - Fiaim tegyetek meg mindent, hogy az ezeréves magyar múlt, jelen és jövő a keresztény családokra épüljön! Az újkor küszöbén rátok köszöntött szabadsággal úgy bánjatok, hogy tudatosuljon bennetek, hogy most nem a külső ellenségekkel kell megküzdenetek, hanem a társadalom belső nehézségeivel. Jelzőtáblákat helyezzetek a veszélybe sodródott családok életébe! Szerváciusz Tibor, Kolozsvár szülöttjének műtermében sok vázlatot és meg nem született üzenetet láthattok. Megrázza az ember lelkét, amikor átelmélkedi az egyik 7

8 kivitelezésre nem került tervét emlékére álmodta meg a művész. Három hatalmas kőkereszt. A keresztek tövében egy keservesen síró gyászoló édesanya ül. A magyarok édesanya. Fiaim, értsétek meg, ma nem kereszt alatt síró anyákra van szüksége nemzetünknek, hanem bölcső mellett daloló őrangyalokra. A magyarság történelmi órája a gyermekek felett virrasztó édesanyák helytállásától függ. A gyermekvállalás emberi jog. Ugyancsak az emberi jog világába tartozik a magzat joga az élethez. Örök erkölcsi parancs, hogy minden élet szent. A nemzeti léteteket egyre magasabbra az ég felé építsétek. Szóljanak a Harangok szüntelenül, és keresztelőre hívjanak, ne a nemzet temetésére. A nemzet rügyfakadását, a gyermekeket, ne magatoknak neveljétek, hanem az Istennek, mert az igazi nevelés Istennel kezdődik, és Istennel fejeződik be. Népem, a magyarság nagyon súlyos történelmi időket él át. Fiaim, népem nem is szabadna ebben a küzdelmes időben pártokra szakadnotok. Talpra népem! Emeld magasra a keresztet és borulj térdre, hogy égig zengjen: Isten áld meg a magyart. - Szent István királyunk, a kérdések után mi is szeretnénk szólni a ránk vigyázó Atyához! Amikor Isten kitüntető szavát hallottad, megkeresztelkedésed után, a legelső, amire kérted nemzeted: "Építsetek templomot!" Történelmi viharok zúdultak le itt a végeken, Gyergyó ősi földjén. Most jött el a nagy lépés, hogy Gyergyószentmiklós a Te szent parancsodnak engedelmeskedjék. A nagy kérdésünk az volt: kinek az oltalmába ajánljuk épülő templomunkat. Igaz lett az ősi megfogalmazás: Vox populi, vox Dei (A nép szava Isten szava). Téged kértünk, hogy légy templomunknak védője. Egyházunk május 30-án ünnepli a nagy eseményt, Szent István király ereklyéjének átvitelét. Ezen a napon lesz templomunk búcsú ünnepe. Az ünnepünk széppé tételére nagy ajándék érkezik. Az Egri Segít a Város Alapítvány titkára Mandák Attila, az áldozatok sorozatát vállalva, elhozza a Szent Korona másolatát és benne a Te jelenlétedet, szent ereklyédet, amit Szabó Géza, a budapesti Szent István Bazilika főpapjának közbenjárására vehetünk birtokba. Szent István királyunk, segítsd a templomunk felépítését! Járj közben Istennél, hogy templomunk menedékhely legyen! Engedd, hogy megtanuljuk, hogy ne meneküljünk sorsunk elől, ne hagyjuk el őseink szent földjét, Erdély rögeit! Meneküljünk, de csak előre! Azt is vésd emlékezetünkbe, hogy Isten országát nem fegyverekkel, karddal lehet meghódítani, hanem hittel és szeretettel. Szent István, a Te templomodban újra és újra lelkünkbe zárjuk II. János Pál pápánk szavait, amikor Európa régi-új családját figyelmeztette és határozattan fölemelte szavát a kissebségi sorsban élőkért, beleértve az anyanyelv használatának jogát is. "A magyarok szívükön viselik a szomszédos országokban élő testvéreik sorsát. Jogosan kívánják, hogy megfelelő kapcsolatot tarthassanak fenn velük. Ha a határok sérthetetlenek, nem kell-e ugyanúgy azt is mondanunk, hogy maguk a népek is sérthetetlenek?" Templomépítő gyergyói néped még sok mindent szeretne felidézni. Mi tudjuk, hogy Atyai szíved mindennapi gondjaink végigkísérője. Végvári gyermekeid ma leborulunk előtted és őseinktől tanult imánkkal, esedezünk: Légy közbenjárónk. "Előtted könyörgünk, mi, bús magyar fiaid. Hozzád fohászkodik árva maradékod: Tekints István Király, szomorú hazánkra. Fordítsd szemeid régi országodra!" Hajdó István főesperes plébános 8

9 Az Ereklye Az ereklye, vagy relikvia eredetileg a Jézus Krisztussal, vagy Szűz Máriával kapcsolatba hozható tárgyakat jelentette, később a szentek testi maradványait, ruháit és egyéb használati tárgyait is ereklyékként tartották és tartják számon. Kiemelkedő ereklyék a Szent Kereszt darabkái és a szenvedés eszközei, illetve a szentek egész teste, vagy testrészei. Hitelesség szempontjából azok az ereklyék autentikusak, melyeket az illetékes egyházi hatóság okmánnyal, illetőleg pecséttel igazolt. Ezek az ereklyék liturgikus tiszteletben is részesülhetnek, ennek hiányában azonban csak a magánáhítat tárgyai lehetnek. Az ereklyék őrzése általában ereklyetartóban történik. A legrégibb ereklyetartók a IV. századból származnak, oltárokba épített, elefántcsontból, vagy nemesfémből készült ládikák voltak. A Szent Kereszt ereklyetartók rendszerint kereszt alakúak. A szentek kiemelkedő ereklyéit szarkofág formájú tartókban helyezték el. Gyakori volt az ereklyetartó táblák készítése is, melyek diptichonok, vagy triptichonok (szárnyas oltárok) voltak, a képek magukba foglalták az ereklyét is, és így a templomokat díszítették. Beszélő ereklyetartónak azokat a formákat nevezik, amelyek a szent attribútumát ábrázolják (jelen esetben a Szent Korona), vagy amely testrészét rejtik belsejükben, annak megfelelő alakúak: kéz, kar, láb, szív, stb. A herma a fejet, vagy a fej valamely részét tartalmazó ereklyetartó. Kisebb ereklyéket ampolnákban, kapszulákban, vagy gyűrűkben helyeztek el. Már az Ó-és az Újszövetségben is találunk az ereklyék tiszteletére utaló nyomokat. Például Mózes magával vitte a fogságból József hamvait, Elizeus csontjai pedig halottakat keltettek életre. Jézus ruhaszegélyének csupán az érintése is betegeket gyógyított meg. Az ősegyházban kezdettől fogva tisztelték a vértanúk maradványait. A mai értelemben vett ereklyekultusz a katakombákban kezdődött. A vértanúk temetésekor a hívek textíliákkal fogták fel az áldozatok vérét, esetleg magukkal vittek egy-egy darabkát az elhunytak testéből. A III. század óta szokássá vált vértanúk ereklyéinek az oltárokban való elhelyezése. A VI. század elején az ereklyék végleg bekerültek a templomokba, ekkor szűnt meg a vértanúk sírja közelében való misézés. Szent István királyt halála után Székesfehérváron temették el az általa építtetett bazilikában. Szarkofágját elsőként Szent László nyittatta föl, az ő nevéhez fűződik az országalapító szent király épen maradt jobb kezének tisztelete. A Szent Jobb a magyarság egyik legtiszteltebb jelértékű ereklyéje. A Szent Jobbra a XVIII. században Raguzában akadtak rá. Mária Terézia hozatta vissza 1771-ben Bécsbe, majd nemsokára Budára került. Amerre vitték, az országutat elözönlötte a jámbor nép, leborultak a szent egyház- és országalapító ereklyéje előtt. Az ereklye országjárása 1938-ban és 1988-ban megismétlődött. A Szent Jobb a Szent István ereklyék közül a legismertebb. A kalocsai érseki kincstárban őrzik a Szent István fejereklyéjét tartalmazó hermát. Szent István itteni csontereklyéjét a Szent Koronát ábrázoló ereklyetartóban helyezték el. Az ereklyecsont gyémántformára csiszolt ólomkristály tömbbe van beépítve. A legenda szerint István Asztrikot küldte koronáért és áldásért a pápához. Vele egy időben a lengyelek fejedelme is követet küldött a pápához, hogy koronát kérjen tőle. Szilveszter pápa el is készíttette részére a koronát, de az Úr Istvánt választotta, ő kapta meg a lengyel fejedelemnek szánt uralkodói jelvényt. Asztrikkal a korona mellett Szent Keresztet is küldött a pápa, hogy azt István apostolsága jeléül majd előtte vigyék. István uralkodása során 9

10 emberfeletti megpróbáltatásokat élt át. Imre herceg korai halála, a pogánysághoz húzó törzsek ellenszegülése, az ország megvédése próbára tették első királyunk türelmét és kitartását. Élete végén a Szent Koronával lelkét és nemzetét, egész hazáját a Boldogasszony oltalmába ajánlotta. Szent István megkoronázása óta Magyarországon a korona a legfontosabb felségjelvény. Első, szent királyunk koronája azonban nem maradt ránk. A mai Szent Korona görög feliratú - alsó - része (corona Graeca) aranyból készült abroncskorona, tulajdonképpen egy diadém, melynek egyik zománcképe I. Géza királyunk képmását ábrázolja. A bizánci császár ajándékaként került Magyarországra I. Géza korában. Az arany keresztpántok által alkotott, latin feliratú felső rész (corona Latina) zománcképeit az egykor Szent István tulajdonát képező ékszerről szerelték le abban az időben, mikor a görög koronát beboltozták (XI. sz. vége - XII. sz. vége). A tetején levő kereszt XVI. századi eredetű. Vitatott kérdés, hogy valamely sérülés okozta-e a kereszt ferdülését, vagy szándékosan így készült, a dőlés szöge ugyanis pontosan megegyezik a Föld tengelyének dőlésszögével. Mindenesetre, ha a kereszt azért ferdült volna el, mert elejtették a koronát, bizonyára azonnal meg is javították volna. A Szent Korona (corona Sacra) elnevezés 1256-tól fordul elő, ám a diadémot a XIII. század végétől évszázadokon át - tévesen - Szent István koronájának tartották. A Szent Korona a XV. századtól nemcsak a király felségjelvénye volt, hanem a magyar államot és államhatalmat is szimbolizálja. Dr. Löffler Erzsébet Az egri Érseki Gyűjteményi Központ Igazgatója 10

11 Mit jelent nekünk az épülő Szent István templom? Balázs Katalin riportjai Balázs József festőművész A templomépítés nemzetépítés. Mert a vallás az, ami egy közösséget, egy nemzetet képes életben tartani. Az ellenségnek mindig az volt az első lépése, hogy lerombolja a templomokat. Pontosan tudjuk, mit jelent Erdélyben az a tény, hogy az ortodoxok lépten-nyomon hagymakupolás templomokat építenek. Nem kérdés, mit jelent ez politikailag, mit jelent ez Erdélynek. Ezek nem is templomok, ezek állások. Az ortodoxia hagymakupolás, előretolt állásai Európa fele. Ha ők megtehetik azt, hogy ott is ortodox templom épüljön, ahol nincs kettőnél több ortodox, akkor nekünk százszorosan érdekünk, hogy egy városnegyedben, mely több mint másfél kilométerre van a város templomától, istenháza épüljön. Külön örvendek, hogy e templom körtemplom. Visszavezet lelkileg az ősvallásunkra is, amit csak tévesen nevezhetnek pogánynak. A Szent István név felvétele számunkra üzenetértéku: Erdélynek, Székelyföldnek, nemzetünknek Szent István azt a Magyarországot jelképezi, amely mindegyikünk lelkében ott él: az ép, egészséges Magyarországot. A templomépítés tehát léleképítés. Templomot Szent Istvánról elnevezni annyi lelkileg, mint országot építeni. Ha földrajzilag nincs is lehetôség arra, hogy határokat húzogassunk, létezik a magyar nemzet lelkében egy haza, haza a magasban. Ez a haza ilyen Szent István pilléreken áll. A boltozatot, amit a magasban lévő haza fölé a csillagos ég biztosít, az itt lent a Szent Korona. Úgy ahogy az atya Jézus képében a csillagos égről leszállt, közénk jött, úgy e templom révén a Magyar Parlamentbeli Szent Korona testesül meg itt, Gyergyószentmiklóson. Bár hiszünk mi, s a távolság nem kisebbíti a Szent Korona erejét, de mégis egy kicsit Tamásként szeretjük megtapogatni a sebeket. Ezeknek a sebeknek a tapasztalása által leszünk képesek tovább élni ezen a földön. Czink Attila templomgondnok A jelenlegi nagy rohanásban szükség van arra, hogy az egyház minél közelebb kerüljön az emberekhez. A kapcsolatfenntartás métereken is múlhat. A nagy közösségek nehezebben tudnak kommunikálni vezetőikkel, és a nagy nyáj széléről is könnyebben elcsen egy-egy bárányt a farkas. A mai viszonyok között, a változó világban a hit jelentheti a biztonságot - megtartásának fontosságához nem férhet kétség. A Bucsin negyedi templom, mint építmény is nagy jelentőséggel bír: oázis a betonrengeteg közepén, ahol Szent István ereje, üzenete hat. Márpedig manapság sem lehet a Szent Istváni elvek nélkül élni. És fontos, hogy ő lesz a védőszent, hisz Gyergyószentmiklósnak eddig nem volt nyári ünnepe, és valódi esemény, búcsú lesz Szent István jobbjának felmagasztalását ünnepelni. A templom által koronát kapunk, királyt, ki utat mutat, segíti életünket. Nagy szükség van vezetőkre, kik mögé fel lehet sorakozni, közösséget vállalva, közös utat járni. A hit útját, a biztonság útját a mai bizonytalanságban. És feladat is a templomépítés, a székelység, a kisebbségben élők feladata, mert ha elhagyjuk iskoláinkat, templomainkat, mi marad számunkra? 11

12 Bajna György újságíró Szomszédomban római katolikus templom épül. Olyan elképzelések szerint, hogy benne más keresztény felekezet is tarthasson istentiszteletet. Ha igényli. Számomra ez már azért is fontos, mert az eszmék és politikai irányzatok okán amúgy is feldarabolt magyar népemet, egyetlen erő tarthatja életben: a kereszténység. A keresztény ember pedig nem csak katolikus, de evangélikus, sőt vidékünkön a legszámosabb: református is, hogy itt megszakítsam a keresztény felekezetek felsorolását. Családunk és minden gyergyószentmiklósi kedves barátja, (Feigel) Matyi pap bácsi mondta egyszer:,,szent Péter szikláján sok madárnak jut hely fészkelni. A türelem, a szeretet, a másság elfogadásának legszebb szavai közé sorolom e mondatot. Számomra minden templom elsősorban szeretetház. Az emberi értékek közül pedig ezzel állunk manapság a legrosszabban. Fontos ez a templom. Nem csak azért, mert gyergyószentmiklósi vallja magát római katolikusnak. Üzenetei között már az oltalmazó szent, illetve a templom búcsúja időpontjának kiválasztása is körültekintésre vall. Szent István király jobbjának felmagasztalása, ereklyéinek átvétele ünnepe a jeles nap. Májusban lesz egyik, decemberben a másik templomunk búcsúja. Közben a Jézus Szent Szíve kápolna, a Szent Kristóf kápolna, a Szent Anna kápolna búcsúján is engesztelődhet a zarándok, illetve a környező települések búcsúi alkalmával. Egész évet átívelő lelki híd pillére épül általa. Aztán ne feledjük: Szent István királyunk kultusza nem erdélyi és nem székely fogantatású - történelmünk ismert eseményei okán. Márpedig 1000 év után - épp a szeretet jegyében - illő a kiengesztelődés. A jelképek fontos szerepet töltenek be az emberek életében. Sokak számára egyenesen energiaforrást jelentenek. Ezért talán a magamfajta, akit nem az ereklyék és a jelképek erősítenek hitében, fel sem tudja mérni, hogy mekkora érték, erő a majdan a templomunkban őrzött, a nagy szentünk csontdarabját (darabjait?) óvó ereklye. Hogy ráadásul a szent korona mását választották ereklyetartónak? Újabb fontos üzenet. Nem beszélni kell róla. Megérteni. Remélhetőleg első királyunk e parányi részeinek városom marad mindörökre utolsó nyugvóhelye. Jelenlétére - népünk egységének védelme okán is - nagy a szükség. Vencser Sándor önkormányzati képviselő, egyháztanácsos Erős katolikus családban hozott világra a Jóisten segítségével édesanyám, így nekem a templom az erőadó. Gyergyószentmiklóson templom épül. Ebben én nem kevesebbet, mint a magyarság megmaradását látom. Szent Istvánról nincs erdélyi, ki ne tudna. Talán nekünk sokkal többet is jelent Szent István, mint az anyahazaiaknak. Úgy látom, neki köszönhetjük, hogy még élünk. Benne bíztunk és hozzá fohászkodtunk mindig. A korona remény. Hit, remény és templom kell megmaradásunkhoz. 12

13 Kedves Rita segítő nővér Az utóbbi idők változásai okozták, hogy az emberek nagyon el vannak parttalanodva. Alapot, biztonságot nyújtani nekik a templom tud. Ezért nagyon fontos az épülő templom. Bármennyire nem akarjuk a vallást röghöz kötni, mégis kötődünk templomhoz, szent helyekhez. Gyergyószentmiklóson a Szent István templom egy nagyon fontos jel lesz. Jele annak, hogy igenis az Isten itt van az emberek életében, számíthatnak rá, hozzá lehet fordulni ebben a nagy bizonytalanságban az életnek mindenféle nyugével, bajával. Támasz lesz a templom, mely segít a bajokon felülemelkedni. A parttalanná vált életünknek sok köze van ahhoz, hogy kisebbségben élünk, de ezt elviselni könnyebb, ha magyarnak valljuk magunkat, ha érezzük, hogy a nemzet egy. Most, amikor úgy Erdélyben, mint Magyarországon mindenféle megosztási törekvések jelentkeznek, Szent István egy jelkép, mely nem megoszt, hanem egyesít, Isten útját mutatja a magyar népnek. 13

14

15

16

17 17

18 18

19 19

20 20 Szent István király ereklye csontjait a nagyszakácsi egyházközségre hagyományozó végrendelet másolata.

21 21

22 22

23 Szent István király ereklye csontjait a nagyszakácsi egyházközségre hagyományozó végrendelet másolata. FORDÍTÁS 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 A KATOLIKUS HIT MEGŐRZÉSÉRŐL (Részlet Szent István intelmeiből) Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, minthogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: "Csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd." A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen. "Ez a katolikus hit, melyben - miként Atanáz mondja - ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp sem üdvözül." Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok - távol legyen! -, kik az így egységbe fűzött Szentháromságot megosztani vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg: az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a szentegyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a szentegyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.

32

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! MEGEMLÉKEZÉS A tartalomból Héray András FSO: Búcsú Regőczi István atyától 2 Minden hónap 6-án Regőczi atya szentmisét mutatott be az Esztergomi Bazilika Kriptájában Mindszenty

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Jézusban van az igazság.

Jézusban van az igazság. www.communio.hu/luxchristi 2010. Szent István XI. évf. 3. szám (41) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Jézusban van az igazság. Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2013. Szent István király ünnepe XIV. évf. 3. szám (52) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Erények virágoskertje, béke aranyoltára, szelídség édenkertje, anyai

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Téged egek áldanak, minden kegyek asszonyát, Mária! Bűnösök kiáltanak

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

A SZERETET GYÕZELME. Görög Katolikus Értesítõ. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka 2009.

A SZERETET GYÕZELME. Görög Katolikus Értesítõ. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka 2009. Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! Görög Katolikus Pászka IX. évfolyam 2009. Görög Katolikus Értesítõ Ára: 70 Ft hhúsvét, A SZERETET GYÕZELME Krisztus feltámadását ünnepeljük és énekeljük: Legyőzte

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. jan. febr. VI/1. szám Ára: 165,- Ft Máriabesnyô kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

A IX. MAGYAR, TALÁLKOZÓ KRONIKAJA

A IX. MAGYAR, TALÁLKOZÓ KRONIKAJA A IX. MAGYAR, TALÁLKOZÓ, KRONIKAJA Közzéteszi: NÁDAS JÁNOS DR. ÁRPÁD KÖNYVKIADO VALLALAT CLEVELAND, OHIO 1970 Copyright by Nádas Gyula dr. Arpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace A venue, Cleveland, Ohio

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA

SZŰZ MÁRIA, A MAGYAROK NAGYASSZONYA POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 10. szám (36. Jg. Nr. 10) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. október AZ UTAT MUTATÓ KAZÁNI SZŰZANYA Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett

Részletesebben