17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM."

Átírás

1 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _ f y\ V* V JtmuoJ i U.UV.ii w\/i, \ r fűzve 60 krjczár. Frnklin-Társult kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvkereskedésben kphtó: KTHOLIKUS IMKÖFYVEK. lboh Sz. J. Áhítt óri. Elmélkedések Isten, erény és z örökké vlóság felett. Bőrbe kötve rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. lboh J. S., Heilige nklnge. Gebete für ktholische Christen. 19. nflge. Octv. Mit sechs Sthlstichen. Gebunden in Ledér mit Gold- Bcbnitt und Schuber 3 fi. 50 kr. Gebunden in Chgrinleder mit Schliessen 6 fl. Gebunden in Smmt mit Silberkreutz u. Schliessen 8 fi. Zwnzigste Originál-nflge in kleinsten Tohenformt. Gebunden in Chgrinleder mit Schliessen 3 fi. Geb. in Smmt mit líretz und Schliessen 5 fi. Győrffy Iván. Kis mennyei mnn. Hrmdik kidás. Eötve 25 kr. Mennyei mnn. Etholikus im- és énekkönyv tnuló ifjk és éltesbek számár, hrmdik kidás. Eötve 50 kr. Hngri. Isten templom. Imkönyv minden rendű és állpotú keresztény ktholikusok számár. Zsebkidás. Egy czólmetszettel, bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Eék v. vörös bársonyb kötve, kereszttel és kpocscsl 6 frt. Trkányi Bél. TJj rózsáskert. Imádságos és énekes könyv ktholikus keresztény hivek hsználtár. z egri érseki htóság jóváhgyásávl, ötödik kidás. Legkisebb zseblkbn egy czélmetszettel, bőrbe kötve, rnyvágássl Chgrin-bőrbe kötve kpocscsl 3 frt. Kphtó zonkívül finom frnczi bőr és borjubőr diszkőtésekben kpocscsl 4 6 írtig. Továbbá bársonykötésekben új-ezüst és vlódifin. ezüst kpocscsl, és srokkl vgy kerettel 6 14 frtig. Trkányi Bél. Ngyböjti kluz. Erisztus kínszenvedésének és hlálánk negyvennpi megszentelésére ngyhéti ájttossággl együtt. Négy czélmetszettel. Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Árttlnok öröme. Ktholikus imkönyvecske kis gyermekek számár. Sok képpel. Eötve 20 kr. Vezérngyl mennyei koron elnyerésére. Etholikus imádságos és énekes könyv. Négy czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl Ugynz: zsehkidás. Bőrbe kötve rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 fit. kjdonok őrngyl. Etholikus imkönyv. Velinppiron 5 képpel. Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 5 frt. Ugynz: zsebkidás. Bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Eék v. vörös bársonyb kötve, kereszttel és kpocscsl 8 frt. Vezére sillg z üdv elnyerésére. Imkönyv kth. nőnem hsználtár. Öt czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl 3 frt 50 kr. Ugynz zsebkidás 2 czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Eék vgy vörös bársonyb kötve, kpocscsl 8 frt. Ifjúság kluz z örök életre. Etholikus imkönyv énekekkel és zsoltárokkl. Vászonb kötve, rnyvágássl 80 kr. Keresztény öregek gyámol. Etholikus imádságos könyv. Egy czimképpel. Bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Hirdetések felvétetnek kidóhivtlbn, Budpestem, IV,, egyetem-utez 4. sz. ltt \ %J *' Különleges Rizspor \ «* BI8HUTTM- VEGYÍTVE Ci *~ CH. FY, ILLTSZERÉSZ, PRIS 9, rue de l Pix, 9 PRIS HPIzT r0bp6 svnyviz-forrs cgtrtlmbb Bzikeny-lvny-svnyB- Qrod kierltei bebizonyítottk hogy «zensv«lvny lg. obb és legbiztosbb gyógy koszvényt Gidsg szenvedők ti ' síénsv-kikeny mrs. *» lvny-trtlmt áltl Kdini svny' vii külínlegs gyótyszerzint ht: köménynél, epo-, hólyg- és» ki vöknél, rny-érnél, f érvélynél, «oty» Ürességnél, nemorbloknll ' UeezyUt és egyuulásn» húrul- éi Idekbjekbn.Olot fordék, l»»*»ok. ** nd *» 1 Főrktárk Budpesten: Estetklty L. és WStwTÜ MttM VÉGELDÁS _ J %-kl leszállított árk mellett z üzletág változttás mitt, és pedig ngyobb mennyiségű porczellán, fyence, fém- és broncz-áruk, függő- és sztli lámpák. TQ+n-PTT- X t/ O U \J JL J BUDPEST Hs -plot FRNKLIN-TÁRSULT kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó z osztr. trtomi nyok számár Szelinski György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben I. Stephnspltz Nr. ( PROTESTÁNS IMKÖNYVEK. Borsodi József. Templomi imák. Vsárnpokr, ünnepekre s máslklmkr közistenitiszteleti hsználtul. Hrmdik kidás. Vászonb kötve Cleynmnn Károly. Isten, mindenem, örömöm, vigsztlásom. Imádságok és elmélkedések mivelt keresztyének számár. Hrmdik, Szász Eárolytól átnézett és kiegészített kid. Vászonb kötve 80 kr. Velinppiron bőrbe kötve rnyvágássl Czelder Márton. Mindennpi és lklmi imádságok. Templomi és csládi hsználtr. Második bővített kidás. Vászonb kötve, rnyvágássl 1 frt 40 kr. Dobos János. Keresztyén imák. házi ájttosság növelésére és protestáns keresztyén felekezetek hsználtár. Második kidás. Vászonb kötve 80 kr., velinppiron bőrbe kötve rnyvágássl 2 frt 50 kr., frnczi bőrbe kötve kpocscsl 5 frt. Ugynz : zsebkidás, bőrbe kötve rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve kpocscsl 3 frt. gyermek imái és első vllásos érzelmei. Mindkét hitvllású protestáns gyermekek számár. Második kidás. Vászonb kötve 80 kr. Győry Vilmos. Emlékkönyv confirmátióhoz készülő protestáns hjdonok számár. Egy finom képpel. Velinppiroson, vászonb kötve rnyvágássl 1 frt 20 kr. Heissler József, dr. kerezztyén ember imkönyve. Vászonb kötve rnyvágássl 1 frt 60 kr. Kis János. Lelki áldoztok imákbn és énekben. kidás. Vászonb kötve rny-vágássl Velinppiron, bőrbe kötve rnyvágássl Ujbb átnézett és megbővitett 1 frt 20 kr. Medgyes Ljos. Protestáns csládok imkönyve imdlokkl. Vászonb kötve, rnyvágássl Ppp Károly. Esti hrng vgy ujbb keresztyén tnítások protestáns keresztyén csládok számár. Vász. kötve 1 frt. Velinpp. fekete bőrkötésben 1 frt 80 kr. Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők számár. Második kidás. Egy czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl 2 frt 50 kr., frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 4 frt. Ugynz kék vgy vörös bársonyb kötve 6 frt. Ssikszy György. Keresztyén tnítások és imák mindkét felekezetű protestánsok lelki épületére. jelen szükséghez lklmzv. Vászonb kötve 1 frt 20 kr., velinppiron bőrbe kötve Tomp Mihály. Oljág. Elmélkedések, fohászok és imák. Hölgyek számár olvsásr és imkönyvül. Vászonb kötve, rnyvágássl 3 frt 40 kr- Frnczi bőrkötésben kpocscsl 5 &" Ugynez: zsehkidás, vászonb kötve rnyvágássl 2 frt 50 kr- Frnczi bőrkötésben kpocscsl 4 &» Vörös Eszter. Buzgó imák. Vászonb kötve, rnyvágássul 80 kr. Zsohokke Henrik. Áhitt órái. Eiválogtv és fordítv Szász Eároly áltl. Eét kötetben. Vászonb kötve, rnyvágássl 5 frt. H TNPI «*sr 18. SZÁM BUDPEST, ÁPRILIS 29. XXXV. ÉVFOLYM. Klöfizetéti feltételek: VSÁRNPI UJSÁG és egész évre 12 írt POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre- 6 SCHOPENHUER RTHUR. Ez ÉVI február 22-én tették le Mjn melletti Frnkfurtbn lpkövét nnk monumentumnk, mely e százd egyik legkiválóbb szellemének, Schopenhuer rthurnk emlékét lesz z utókor előtt külsőképen is hirdetendő. z lpkő letételére zt npot válsztották, melyen száz évvel ez előtt z férfiú született, ki bölesészet terén mrdndó nyomokt hgyott mg után s kinek filozófii munkái htlms behtássl voltk és vnnk m is világnézetünk lkulásár. Mikor ngy munkáj, «Die Welt ls Willeund Vorstellung», 1819-ben megjelent, sejtelme sem volt senkinek rról ngy átlkulásról, melyet z z emberek gondolkozásábn elő fog idézni, s csk kevesen értették meg lkotó erejét és mélységét nnk szellemnek, mely e munkából elősugárzik. De e kevesek közt oly férfik tlálkoztk, mint Goethe és Jen Pul, s ez utóbbi pnszkodv említi, hogy Schopenhuer munkáj nem tlálkozott kellő mélttássl, hogy z lángeszű, merész, sokoldlú, éles elmével és mély belátássl irott munk, melyet csk dicsérettel lehet említeni, noh láírni nem lehet. Nem pedig «m vigsztln és feneketlen mélysége mitt, mely Norvégi borongó homályu tengerszemének mélységéhez hsonló, honnn sötét meredek sziklflkból álló töbörböl soh sem látni npot, hnem csillgosnk látjuk fényes nppl is z eget, s nem látunk rjt elvonulni sem mdrt, sem felleget." Schopenhuer életpályáj lehető legkedvezőbb vl rr, hogy bölcsész váljék belőle. Kitűnő nevelésben részesült s igen korán nyilván lklm megismerkednie Európ művelt állmivl, természeti viszonyikkl, állmi és társdlmi berendezkedéseikkel, látókörét legkellemesebb módon szélesbíthette s később, mint vgyonos ember, z élet gondjitól menten szentelhette mgát tudományos hjlmánk. tyj, Schopenhuer Henrik Plóris, tekintélyes kereskedő, Csupán VSÁBNPI UJSÁG T, et { félévre Csupán POLITIKI ÚJDONSÁGOK nyj, Trosinger Johnn, széles körökben olvsott regényirónő volt. Ettől örökölte eleven észlelőtehetségét, ritk elmeélt, nyelvbeli kifejezés könnyűséget, szóvl értelmiségét; tyjától ellenben heves vérmérsékletet, z krt erélyét, büszke, hjthttln jellemet s így sját mgábn is megerősítve láthtt zt későbbi elméletét, hogy z ember z ő lényének mgvát, kedélyét, krtát tyjától, lelkének erejét és irányát pedig nyjától örökli. Neveltetése egészen sjátszerű vl. Eendszeres iskoli okttásbn nem részesült. tyj ngy kedvelője volt z utzásoknk. Bejárt Német-, Frnczi-, ngol- és Olszországot, Svájczot s mindenüvé mgávl vitte fiát. Hosszbb, rövidebb időre nevelőintézetekbe is dt, így Hmburgbn, Londonbn, Hvrebn, úgy hogy mire fiunémetországb vissztért, nnyir elfelejtette nynyelvét, hogy csk nehezen tudt mgát rjt megértetni. SCHOPENHUER RTHUR. \\ I egei egész évre 6 frt 1 félévre _ 3 Külföldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó De minden iskoli nevelésnél fontosbb vl z ő szellemi kifejlődésére z utzási közben fölmerült külvilági jelenségek közvetlen látás. S ő mg is ezt trtott helyes nevelési iránynk. «mesterséges nevelésnél írj elömondás, tnítás, olvsás utján tele tömjük gyermek fejét foglmkkl, mielőtt még elegendő kiterjedésű ismeretségben álln szemlélhető külvilággl. m foglmknk képzetét tpsztltnk utóbb kell megnyernie: ddig zonbn fonákul lklmzz e foglmkt, téves világításbn látj dolgokt és embereket. így esik ztán, hogy ferde iránybn neveltetünk, s hogy fitl korunkbn hosszs olvsás és tnulás után vgy együgyűen, vgy félszegen lépünk világb s bbn ztán vgy túlságosn ggodlmskodv és szorongv, vgy vkmerően viselkedünk. Ez következése m hysteron proteronnk ( termetes dolgok megfordításánk), mely szellemünk természetes fejlődési rendének ellenére előbb juttt bennünket foglmkhoz s csk zután képzetekhez. Hosszú tpsztltnk kell utólg foglmk hmis lklmzás áltl keletkezett ítéleteinket helyre igzítni, mi ritkán sikerül teljesen. zért vn oly kevés tudós embernek józn, természetes esze, mi pedig tnultlnoknál nem is ritkság.» z utzási kedv s szemlélhető világ jelenségeivel vló megismerkedés vágy oly erős vl z ifjúbn, hogy mikor tyj szbd válsztást engedett neki, hogy vgy legyen tudós és kkor hgyjon föl z utzásokkl, vgy járjon-keljen világbn s legyen kereskedő: nehéz szívvel ugyn, de ez utóbbir szánt mgát s négy évig volt egy kereskedőházbn. Csk tyj hlál után, 19 éves korábn szentelhette mgát hjlmánk, s ekkor ngyon rövid idő ltt pótolt iskoli ismereteinek hiányit ben, 21 éves korábn göttdngi, két év múlv berlini egyetemre ment, hol z kkor hírének zenithjén álló Fichtet hllgtt. De nem birt megbrátkozni mestere idelizmusávl s cskhmr teljesen elfordult tőle. Később Jenábn bölesészet tudorává vtttt mgái ztán Weimrb ment, hol Frnklin-Társult nyomdáj. (Budpest, egyetem-utez 4.)

2 290 VSÁRNPI...UJSÁG. 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. szorítkozik, mgsztos, vigsztló, villámszerűén ideköltözött nyj házábn «német thén* lphngult, de nem világ mgyrázó ve fölvilágosító olvsinánynyá teszi minden időkre. ngy szellemeinek rendes tlálkozó helye volt s zérelve. Csk pesszimizmusról szóló tnávl kell Hogyn jutott Schopenhuer pesszimizmus hol Goethe fitl bölcsészt bevtt «színek kivételt tennünk, mert z erőszkolt. így rgu Két forrásbólmerító: egytheoretikusból tnár? ről* írott tnáb, s mi különösen ngy htás mentál : z ember lényege z krt; z krt sl volt ezutáni irányár, megismerkedett Myer és egy élettniból. mz közelről érinti Scho egyetlen ok z élni krás (Wille zum Lében); penhuer-féle filozófi lényegét, mely e két szó Frigyes hires orientlistávl, ki bevezette z ind szükség és bjlódás, nélkülözés es szenvedés z ó-világb s föltárt előtte hinduk szent köny bn fogllhtó össze: «világ-krt.» Megje élni krásnk rugój; ennélfogv mg z élet gyezzük zonbn eleve, hogy már ez tn is túl veit. Ekkor keletkezett Schopenhuerben kelet is folyton trtó szenvedés és gonosz álom, me gondolkozási irány s Buddh tn iránti mz hldott álláspont, Schopenhuer megértéséhez lyet nyitott szemmel álmodunk s melynek állító zonbn nélkülözhetetlen. előszeretet, mely z ö bölcsészetét oly htáro E teteinek: «világ-krt,» ellentétele: lgos örömei csk bbn állnk, hogy szen zottn jellemzi világ-képzet* s ez z igz. E nehéz tételt egy vedésnek véletlen távol mrdási s csk rr politiki hullámzások elcsillpultávl Scho egyszerű fiziológii példávl szeretnők világo vlók, hogy lklmul szolgáljnk szenvedé penhuer Drezdáb ment s ott több éven át bú sbbá tenni. menny dörög ez egy oly igzság, seknek ujbb niegrohnásuukr: szóvl, z élet várkodott mügyüjteményekben s különböző melynek tudtár fülünk áltl jutunk. De hol oly nyomorúságos vlmi, hogy még költőknek tudományokbn. De leginkább sját kedélyvi dörög z ég? dörgés zj: felhőben történik lázs gyveleje, különböző vllásoknk po lágábn mélyedt el, ekkor lkotván meg bölcsé ez zj? Nyilván nem ; mert h sem emberi, kolról lkotott foglmi sem képesek z élet szeti rendszerét, melyet már fönnebb említett sem állti fül nincsen közelben: zj nem szenvedéseit teljes mélységükig kimeríteni. ngy művében megirt s zután, 1818-bn Hát ez csk poézis, mint minden hngulthlltszik, nincs zj, vihr zonbn vn s épen 111 imáb és Nápolyb utzott s 1820-bn Ber olyn z, mint voln kkor, h hllná vlki, filozófi, de nem tudomány, már kiindulási linben docensnek hbilitálttt mgát. De csk így tehát zj nem fellegekben megy végbe, pont is gyenge, mert hogy mért voln szenve egy fél éven át töltötte be kthedráját, ismét hnem fülben, vgy, mint fiziológok mondják, dés rugój z élni krásnk, zt senki sem érti Olszországb ment s egész 1825-ig ott mrdt. egy hlló lénynek hlló szervében. H ezt z meg. ztán vlóság kritikáját sem állj ki. z 1831-ben Mjn melletti Frnkfurtbn tele észleletet áltlánosítjuk, zt kell mondnunk, élni krás csk kkor fájdlom, h nem érte el pedett le s egész 1SG0. szeptember 21-dikén hogy zj existencziáj nem kívül vn rjtunk, czélját; de h elérte, kkor bj le vn küzdve, bekövetkezett hláláig ott mrdt, visszvonul hnem bennünk vn: tehát «szubjektív jelen nélkülözés megszűnt, fájdlom kéjjé válto tn világtól, csupán bölcsészeti tnulmányi ség.* De kell lenni vlminek kívülünk is, mi zott. Hogy vlki bjnk vgy örömnek tekinti-e nk és elmélkedéseinek élve. zjt okozz. Vn is: levegőnek egy sjátszerű z életet, ez z ö egyéni dolg, s bbn egy böl Irodlmi munkásság ez utolsó hrmiucz év hullámzás. De h nem voln hlló lény vilá- i csész sem lehet igz biró, mert nincsen sttisz ltt nem volt vlmi termékeny. Csupán három gon, kkor ez léghullámzás, zjnk ez z "ob tik, inely erről számot djon s h lenne is, munk jelent meg tőle: 1836-bn «z krt jektív correltum*, sohsem jelentkezhetnék egyetlen kivétel már megdöntené szbályt. természetben", 1841-ben «Vizsgáltok z ethik zjnk. így tehát érthetővé válik tlán, hogy Pedig hát vnnk ilyen «kivételek*, sőt tlán z ket lpkérdése körül», és 1851-ben kisebb böl zj es világosság stb. nem egyéb, mint mi emberiség ngy többsége mind ilyen kivétel, csészeti irti, melyeket «Prerg és prlipo- képzeletünk s h nem voln hlló és látó lény, vnnk, kik z élettel meg vnnk elégedve s men» czím ltt tett közzé. ném, sötét, színtelen lenne világ. nem tlálják kínnk. Jöhet ennek ztán filo Mi npság, midőn Schopenhuer bölcseimi zófus, hirdetheti, hogy brátom, te tévedsz, De mi hngnál, fénynél, színnél ( színek rendszerére nnyi gondolkozó elme esküszik, mit te örömnek, kéjnek érzesz, z vlójábn csk részei fehér fénynek, mint zt szivár szinte hihetetlenül hngzik, hogy főművének csk kín és szenvedés: zt fogj felelni neki: h ványnál látjuk) könnyen tehető érthetővé, nehe első kidásáról lig vett világ tudomást, úgy zebben mgyrázhtó meg dolgok egyéb tu én zt, mit te fájdlomnk mondsz, kéjnek hogy zt ngyobb részében csk mkultúr ljdonságinál, minők tömörség, áthtlnság, érzem, hát én zzl teljesen meg vgyok elé gynánt lehetett eldni s hogy 25 évvel később ; oszthtóság, nyg, lk és idom. S mégis meg gedve, mert zzl, mi z én érzésemen kivül megjelent második kidásnk is tetemesen kel- j kell tennünk hsonló bstrkcziót, hjói kr esik, nem törődöm. lett leszállítni z árát, hogy leglább nyomt- ; juk ismerni, mit világ lényegéről tudunk. Schopenhuer pesszimizmusánk zonbn csk tási költségek egy része vissztérüljön. Csk dolgoknk egyéb tuljdonságit is csupán ér másodrendű forrás theoretikus, z első 1853-bn, midőn z ngolok fogllkozni kezdtek zékeink áltl birjuk észlelni, ezekre kell htniok, fiziológii. pesszimizmus hngultoknk z Schopenhuer filozófiájávl, lett ismeretesebbé ezek vezetik tovább z gyb, hol tudtunkr össz-eredője, hngult pedig s épígy lehn Németországbn is, elnnyir, hogy z utóbbi jutnk. mint mennydörgést zjnk észleljük, goltság lelki, végső elemzésében pedig testi három évtized ltt ról és műveiről irott mun- holott z rjtunk kivül nem egyéb léghullámzás egészségi állpotbn rejlik. Mg Schopenhuer kák szám egész irodlmt teremtett s ösz- nál, s mint villámot fénynek ismerjük föl, pesszimizmusát sokn z ö szükmellűségéből s szes műveinek kidását is szükségesnek tlált holott rjtunk kivül nem más, mint setherhul- gyenge testi lkotásából szármzttják, mint nemzete. lámzás: ép úgy ezt lég- és ethermozgást is [ mely gyenge test nem bírt el kellő mérvben Schopenhuert pesszimizmus bölcsészének csk mi sját képzetünknek kell tekintenünk, j vérrel ellátni z óriás gyvelőt. Es ő cskugyn nevezik, s tény, hogy pesszimizmust, vgy is mert hisz mozgás is csk olyn vlmi, mi fitl korától fogv ngy fokú melncholiábn zt világnézetet, mely világot képzelhető nek, mint zjnk, fénynek, csupán érzékeink legrosszbbnk tekinti, z életet küzdések és áltl jutunk tudtár. Hogy ezt két mozgást : szenvedett, mi öröklött bj volt nál. tyj is fájdlmk szkdtln lánczoltánk hirdeti mennydörgésnél és villámnál nem látjuk, z nem vlószínűleg ily melncholikus hngultábn rr következtetésre jut, hogy jobb nem lenni, tesz semmit, mert nnk egyedül érzékeink tö- mg vetett életének véget. Mindzok, kik Schopenhuert kárhozttják mint lenni, ezt világnézetet ő fejlesztette keletien volt z ok. fő z, hogy z esetre, \ s ethikáját önzőnek és elvetendőnek mondják, ki legmgsbb fokr. h más láthtó mozgások nem szülték voln Meg kell zonbn jegyeznünk, hogy Schopen meg fejünkben mozgás képzetét, levegőt csk mellékes dolgokból indulnk ki, s egészen huer bölcseletének mgv nem pesszimizmus, és sethert sem birnók fölruházni mozgás tulj mellőzik erkölcstnánk zt ngy érdemét, melylyel megállpított, hogy z ember értéké noh ez volt z, mi őt divtossá tette. Nem is donságávl. nek egyedüli igz mértéke részvét. ez tn mrdndó értékű z ő rendszerében. Ebben ö fölötte áll Knt «ktegorikus impeebből világossá válik, hogy mi bennünk pesszimizmusnk, mint tudományos felfogás nk, voltképen nincs is értelme. nnk előtte meglevő képzeletet ruházzuk át z etherre és rtivusánk.* tlábn véve jellem jó tulj z volt hit, hogy ez világ legjobb világ levegőre, s még egy lépéssel tovább menve, zt donságink nem dhtunk elsőséget szellemi minden lehető világok között. Ez volt z optimiz kell mondnunk, hogy vlmint mozgás, I képességek fölött. Mert h zt mondjuk: z em mus. Ezt pesszimizmus megfordított. mi I zonképen zok zv elemek is, melyekből áll, ber nem tehet rról, hogy ostob, de igenis tudomány sem z egyikkel, sem másikkl nem t. i. tér és idő, mi képzeletünk s minden, tehet rról, hogy gonosz: kkor nem mondtunk törődik s zt mondj: ez világ z egyetlen mi térben és időben létezik, dolgok lkj, igzt. Hát szivjóság nem épen oly domány természetnek, mint lángész? Hát «morál világ, mely lehetséges. Ebben meg is kell áll idom és minden egyéb tuljdonság. podnunk, h csk z egyéni hngultot nem Egybe fogllv: nem tudjuk, minők dolgok insnity»-ben szenvedő embert több felelősség krjuk világegyetem tuljdonságává tenni, vlójukbn, csk zt tudjuk, minőknek tűnnek. terheli betegségeért, mint zt, ki értelmi megmely pedig z ő csillgivl és tejutjivl átko föl nekünk. Ezt tételt Schopenhuer népsze- [ zvrodásbn szenved? Nem. Csk z "krt zottul keveset törődik teremtmények fájdlmá : rűen is mgyrázz meg «világ mint krt ; nk*, vgy mondjuk: jellemnek z ember lénye vl vgy örömével. Jónk vgy rossznk trtni és képzet* czimü munkáj második kötetének gévé emelése áltl válik lehetővé zt vlódi er világot vlóbn nem egyéb, mint m hngu első fejezetében, mely z első kötet rendszerének kölcstnt fölállítni, melyet Schopenhuer e sz ltnk, mely nem világbn, hnem sját ke foglltj. Ez lpigzság fölfedésének z érdeme \ vkkl jellemez: délyünkben urlkodik, átruházás világ egye Knté. «mint np világ mellett elhlványul temere. világegyetem z elmúlásnk és újjá Knt mondt világot nnk, minek előt fákly és tűzijáték, ép úgy elhlványul szellem, születésnek örökös körforgásávl se nem jó, tünk megjelenik, Schopenhuer nnk, minek lángész, szépség sziv jóság mellett. hol se nem rossz, nem is lehet, mivel nincsen képzeljük, mi nem lényeges eltérés, noh ez ez utóbbi ngy mértékben jelentkezik, ott min még egy másik világegyetem is, melylyel utóbbi zt hiszi. világot, minő z vlóbn \ denütt pótolni tudj mindm tuljdonságokt, összehsonlíthtnék s nnál jobbnk vgy rosz- is, minő z rjtunk kivül, Knt «ds Ding n úgy hogy szégyeljük, hogy jó szivü embert, szbbnk itélhetnők. Ily ítéletet csk kkor sich»-nek, z «önmgábn vett dolognk* nevezi mielőtt megismertük, eszesnek is, szépnek is formálhtnánk, h megvoln lehetőség két s zt mondj rá, hogy megismerésünknek kivül j nem tláltuk. korlátolt ész s legfeltűnőbb ellenkező természetű világot vonnunk párhu esik körén. Schopenhuer ellenben zt hiszi, rut külső is mintegy átszellemül, mihelyt zmb, mint hogy mgsság is csk ott le hogy ő megismerte s hogy föltlált bbn vl- szívnek rendkívüli jóság kiséri, vlmi m het, hol mélység vn, fehér szin is csk miben, mi bennünk, emberekben mint krt ; gsbbszerű szépség sugározz körül s oly bölott hol fekete vn stb. zt hngultot pe jelentkezik s mi hsonló lényegben megvn cseség szól hozzánk belőle, mely mellett min dig, melyet világ szemlélő emberben kelt, minden más dologbn, még kőben is. den más bölcseség elnémulni kénytelen. Mert világr vontkozttni, vkmerőség s nnyi, Ezt tnt z ujbb tudomány nem fogdj el.! szív jóság trnscendentális tuljdonság, dol mint zt személyt, ki világot jónk De Schopenhuernek z krtról szóló tn h- goknk z életen túl htó rendéhez trtozik s vgy rossznk ítéli, világ középpontjává, czél- tlms előrelépés z emberi lélektn terén, s 1nem hsonlíthtó össze semmi más tökéletesség jává tenni. pesszimizmus tehát, vlmint z ez őt igen szép elméletekhez jutttt s irtit i gel. hol ngy mértékben vn jelen, oly ngygyá optimizmus is, legföljebb z életnek lehet z zokbn részeiben, hol z emberi krtr teszi szivet, hogy minden bbn benne vn, ]8. SZÁM XXXV. ÉVFOLYM. úem pedig rjt kívül, mért hisz minden lényt átzonosit z önmg lényével. Mi ehhez képest z elme, lángész? mi Verulmi Bco?» ki így írt, zt nem lehet jogosn önzéssel vádolni, s noh öt pesszimizmus bölcsészének fogj nevezni ezentúl is világ, noh világ- és embergyűlölőnek tűnt föl mgános elvonultságábn; zon téren, melyen szelleme mű ködött, még is oly rendkívüli tünemény vl, mint más téren vele sokbn rokon Lord Byron, világfájdlom és pesszimizmus költője s épúgy megérdemli z utókor kegyeletes emléke zetét. TEMPLOMBN. Gyötört z élet sok ke-erve, gondj, Sápdtn és reménytelen bolyongv Szűk utczák ném, elhgyott során, Midőn hivők kihngzó bús dnáj, Vgy régi emlék szent vrázs tán Becslt z Ur rég nem látott lkáb, Hol z örök-mécs fénye reszketett mély, titokztos homály felett. Néhány komoly szent bámiü porlepetten, Kis ngyl bontj kő-szárnyát felettem, Körültem un hölgy és csőcselék, Elggott kéjencz, rózsás rczú gyermek Egy áhítt szent ihletében ég. Kit z erények szörnyű terhe tört meg, Kit bűn, gyönyör vázzá sorvszt már, S egy lényt dicsér mél dllm-ár! Isten! neved' zsoltárb szőve hllv, Elmámorít e szó titkos foglm, Es lelkem messze, messze ellebeg E boltivek, e tömjénfüst ködéből, Hová nem ht fohász, mit jk rebeg, Hová imádó dllm-ár sem ér föl, Csk őrült lélek bolyg, józn ész, Es minden eszme végtelenbe vész! Oh Föld, te mindenség csekély prány, Zord mélyed titkos lomtáráb hányv Hány szörnyeteg hideg kővé meredt, Mely küzde egykor rémítő tusákon S te oezeán, ti zúgó tengerek! Homálytokt benépesülve látom S megnémít csodált, borzlom, zt vélve, hogy csk lázbn álmodom.... S e kis golyó mégis mi mérhetetlen! Hiszen gyémántfényű tiszt cseppben, Mely ott rgyog rózs levelén : Bont és teremt múlás levés htlm; Bizn sok milliónyi törpe lény Nyüzsögve teng, egymást szeretve, flv Egy cseppben egy világ oh mily csodás! S z ember egy Titán, egy óriás! S képzelet tovább sodorj lelkem' Hol kihlt, ném végtelenben myriád tüzes gömb pörgve száll, Mint tánezosnői ngy Mindenségnek. Ki rendezé, miót trt e bál? Leend-e szűnóráj, ér-e véget? S vég mgsztos, rémes lészen-e? Borulj le ember, porszem porszeme I.... Khosz kering, kvrg, pezsg, forr köröttem És térdre roskdék le megtörötten, S mig őrüléssel küzde már gym: Egv sújtv üdvözítő pillntr Feléin villnt tisztán, világosn végetlen ngy Istenség foglm, Kit száz lkbn sejt földi lény! S z «TJr imáj*-t hlkn tördelem.... Mgom vlók szentegyház ölében ; z orgon, zsoltár ném régen S újjászületve én is távozám, Még vissznézve mgs kpubn márvány szentek bámultk reám, Oly feddőn, szemrehányón, szomorún, Mig titokztos homály felett: Csk z örökmécs fénye reszketett!.... KilMV.UtY K ltoly. VSÁRNPI ÜJSÁG. 291 buer, Bánságbn Neubnter, ltinul: Neocoloni, Neorustici, Neoincole); előfordult to (Románo csibákero sziklribe, zz: Czigány nyelvbeli vábbá : új polgár, új prszt, hsználtbn vn tudomány.) móré. 2. Sttisztikájuk czímű szksz terjedelmes II. és részletes összeállításából idézünk egy pár fő czigány nyelvtn egyik kdémii bírálój dtot. z erdélyi k. kincstár összeírás szerint dr. Ponori Thewrewk Emil egyetemi tnár volt, 1762-ben Erdélyben volt 642 sátoros tksáé ki clssic-philologii szktnulmányi mellett j (zz 642 cslád fisclis) és 887 cslád rny már régebben is ráért néh czigányok, kivált mosó czigány ben volt: rnymosó cslád 1291, fisclis cslád 1239, mgánosok vgy köz zenéjök iránt is tudományosn érdeklődni. fő- ségekhez trtozó cslád 12686, összesen herczeg könyve kézirtánk tnulmányozás cslád. z rnymosó czigányoktól kincstár kedvet élesztett benne, hogy tüzetesebben fog nk ngy hszn volt. fisclis czigányok 26 llkozzék czigány kérdéssel. Megbíztván vjdság ltt állottk. többi czigányok közt könyvészeti függelék szerkesztésével, hozzáfogott volt 8598 megtelepedett és 4088 kóbor cslád, összesen lélekkel. z 1785-diki összeírás z nyg összegyűjtéséhez. Mg mondj beve 1694 rnymosó csládfőt számlált bn zetésben, hogy függelék "eredetileg nem így Mgyrországon állítólg 30,000, Erdélyben volt gondolv, de nyomról-nyomr hldó ku 50,000 (más dt szerint 60,000) czigány volt; ttás nnyi új dolgot hozott felszínre, czigány- z 1856-iki népszámlálás szerint Mgyrországon kérdés oly sokoldlúnk és rendkívül érdekesnek 72,2000, Horvát- és Tótországbn 1370, Erdély ben , htárőrvidéken 20, összesen bizonyult, hogy ennek következtében czigány 103,750. z 1873-iki összeírás szerint összes szá könyvészetből némileg czigány encyclopedi muk 21,714. Ezek z egyes megyék és városok lett*! szerint külön ki vnnk muttv; legtöbb vn lsó-fehérmegyében (6516), ztán következnek: függelék szerkesztője könyv megjelenése Bihr (6380). Szeben (5906), Kolozs (5738), előtt több ízben nyilvánosn tett jelentést ról. j Kük üllő (5610), Hunyd (5096), több mint így elnöki megnyitó beszédjében, Pott V. hlá 4000 volt rd, Gömör, Heves, Krssó, Pest, láról vló megemlékezése kpcsán is tárgylt Szbolcs, Sztmár, Temesmegyében. Mros és Ud czigány nyelv ügyét philologii társság ez, vrhelyszékben. Legkevesebb volt ÁVv, Turócz, Liptó, és Mosón megyékben. városok közt évi közgyűlésén, mely József főberczeget tisz- ; legtöbb volt Kolozsvárit (722), Sztmár-Németi teletbeli tggá válsztott. Később pedig, z (685), rd (662), Ngyvárd (546), Zombor kdémiábn mint rendes tg fogllván széket, (526), zután H.-M.-Vásárhely, Kecskemét, Debbehtón értekezett e munkáról és egyéb tnul reczen, Szeged, Versecz, Fogrs stb. városábn mányiról ngytudományu főherczegnek, ki 14 városból egy sincs kitüntetve. htárőrvidé ken 12,149 volt, mit nem lehet összeegyeztetni z kdémiábn is tiszteletbeli tgnk vn j z 1856 iki dtokkl. jánlv. z számösszeggel szemben z függelék, "Irodlmi kluz* czímmel, j népszámlálás szerint csk vlmivel több, mint könyv lpjit fogllj el. Ngy része hrmdrésze vllott mgát czigánynk, t. i. czímeket sorol fel, egy-egy tnulmányos meg , ezekből Horvát-Szlvonországbn jegyzéssel. De vnnk fejezetek, melyekben Ezeken kivül volt még nem-czigány, ki czigányul tudott, mi meglepő ngy szám. Ezek szerkesztő behtóbbn tárgylj czigány kér közt volt mgyr nynyelvű , oláh 4874, dés főbb mozzntit, terjedelmesebben idéz tót 2288, horvát-szerb 1159, német 496, ruthén más irókt, vgy mg fejteget és értekezik. 266, vend 21. bevllott czigányok közül beszél Ezek szkszok többnyire igen érdekesek és csk czigányul (ez feltűnően sok és nem áltlánosbb érdeküek, szerkesztő szerint: vlószínű), míg oláhul , mgyrul , tótul 6597, horvát-szerbül 4870, németül «E kluz mindzoknk szolgál, kik czigány Sem írni, sem olvsni nem tud , mi fj iránt érdeklődnek és vele kár néprjzi, kár egyik igen szomorú sötét lpj népokttásunk történelmi, kár nyelvészeti, kár egyéb tudó- i nk. Felekezet szerint volt: görög-keleti , mányos czélból fogllkozni krnk.* S ezt í gör. ktholikus , rómi ktholikus , szolgáltot cskugyn dereksn megteszi e \ helvét hitvllású 9022, ágost. hitv. 1620, unitá rius 891, hitfelekezetnélküli 40; még izrelit kluz, s tekintve zt, hogy z egész világ iro- és egyéb nem-keresztény is volt; legújbb dlm és művészete terén tlálj tárgyit, s hogy dtok szerint legtöbb czigány volt Ngy-Küránylg kevéssé kimerítő előmunkáltok lp küllő-megyében : 6814, Mros-Tord-megyében ján áll, reltív teljesnek és bszolút összefoglló 6164, Kis-Küküllő-megyében városok közül: Kolozsvárit (425), Debreczenben (321), nk és lezárónk mondhtók e jegyzékek, melye Verseczen (210), Temesvárit (208). z nép ket okvetetlenül lpul kell elfogdniuk z ez számlálás dti szerint Debreczenben zonbn utáni összeállításoknk. Különben mg szer- j egy czigány sincs; debreczeni czigányok kesztő igéri némileg kiegészítést, midőn zt ugynis kevesen tudnk czigányul, mind tudnk mondj: «mi z egyes fejezetekben itt-ott mgyrul, mgyr nemzetiségűeknek vllják mgukt, ellenzik z «új mgyr* elnevezést, hiányzik, nnk pótlását időhöz nem kötött to mely szerintük zsidót illeti. S ez péld m vábbi kuttások sikerétől vgy véletlen rák- gyrázz meg zt ngy eltérést, mely z dástól várhtni csk*. Hát várjuk is, még pedig és számok közt vn. Ez utóbbi z nynyelvet vette lpul, pedig hzi czigángy érdeklődéssel! nyoknk több mint fele már nem tud czi z első fejezetet megelőzőleg felsorolj szer gányul. kesztő könyvészetet muttó jegyzékeket és 3. szksz z nthropologii vizsgáltokról ismertetéseket, még pedig külön z áltlános kt, ztán mgyrországi czigányokról szóló d rövid áttekintést és mint ritk tüneményt meg müvek Tipry-féle (Mgyr könyvszemle említi, hogy gr. Péchy Mnónk Ngy-Szebenben ) jegyzékének kiegészítését, s végül 1868-bn gyönyörű szép szőkehju czigányleányt ismét z áltlános könyvészetre trtozókt. z mutttk. Dr. Thewrewk Emil is látott szőke czi elsők közt nem tláljuk Pott fontos összeállítá gány leányt, szerinte nem tiszt czigányvérü. Te sát legutolsó ngyobb müvében, Techmer-féle kintetbe jöhet e jelenségnél z körülmeny is, Interntionle Zeitschrift für Sprehwissen- hogy szász fluk oláh lkosság közt igen gykrn schft* I. kötetében. mgyr jegyzék itt tlán tlálhtni szőke gyermeket (1. Schvicker. «I>ie felesleges; úgy is csk egy kis részét idézi ké- Deutschen in Ungrn*, , jegyiét). Egy mgyr népdl is (Erdélyi I. Népdlok, III. Bőbb fejezetenként felsorolt új nygnk. z I. fejezet szól Czigányok etimológiájá 197. L) kenderhju egyiptomi szépséget emleget. ról, még pedig 1. czigányok neveiről. mgyr "Czigányokról vló históri* (1749?) így írj országi czigányok elnevezésének összeállításábn j le vjdát: ott tláljuk következőket: czigány, (tzigán; Hj kondor, fog mint elefánt-csont szép, csládnév is, lt. Cignus); Fro népe, Fro- jk, mint kláris, teste fekete s ép, Tekintete vidám, merő mennyei kép, niták, Fro népek, F. nemzetsége, F. fii, Vlhov fordul, csudálj sok nép. F. ivdék. 17(11 -ben Mári Terézi megtiltott j e nevek hsználását s helyükbe z újlkosok vgy j Idézve vnnk kopsz czigányokról szóló d újingyrok-féleket rendelte (Németül: Neu- Itok is. JÓZSEF FŐHERCZEG KÖNYVE.

3 292 VSÁRNPI UJSÁG. 18. SZM xxxv. ÉVFOLYM. czigádyok élelméről sok mende-mond volt elterjedve. Áltlábn úgy élnek, mint más szegény emberek, de megeszik döghust is, mint czigányokról vló históri, Gvdányi, mgyr példbeszéd s mg czigány Sztojk is emlegeti. Régibb időkben emberevöknek trtották, zt hitték hogy megeszik sirból kiásott holttesteket. Ily vád lpján 1782-ben 45 czigányt végeztek ki Hontbn. Ez lptln gynúsítás tlán onnn szármzott, hogy czigányok néh bizonyos idő múlv kiássák hlottjikt és újr eltemetik. dohányt és bgót rendkívül szeretik és híres Czink Pnn is nő létére pipázv szokott volt hegedülni. Öltözetükről is érdekes megjegyzéseket tlálunk. czigány nem szeret prszt ruhát viselni, szereti rikító színeket, német czigány zöldet, mgyr kivált pirost, nők selymet és mindenféle cziczomát, rny-ezüst pénzeket és kgylókt ( melyek néhol muletképen is viseltetnek). Vlmikor eltiltották hosszú köpeny viselésétől, kivált vásárkor, mert lopáshoz lklmsk voltk. lepedős czigányok öltözékét nevök jelzi, purdékét z, hogy czigány eredetű «csóré* tájszólásilg ((meztelent* jelent. Lkásuk. kóbor czigányoknk tuljdonképen nincsen, hjlékuk sátor s télen néhol hegyoldlb vájt odu. letelepedett czigányok putribn s kunyhóbn lknk flun ós város végén, czigánysoron, melynek különféle helyi neve vn. deésvidéki czigányok lkás rothdt szlmávl fedett vesszökerítés. "*V *rü 18, SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. JVSÁRNPI UJSÁG. 293 MÁTYÁS KIRÁLY MELLKÉPE BRÜSSZELI CORVIN-MISSLÉBN 1485-BÖL. MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÉRME. Eredetije Nemzeti Múzeum régiségtárábn. kifejezések. Hogy ezt szokást nem Európábn vették fel, rr érdekes dtot mutt Herrmnn közleménye z 500 év előtti örményországi czigányokról (((rmenii), április). Gyermekeiket többször is megkereszteltetik. Több vriáczióbn is előfordul z mese, hogy templomuk szlonnából volt építve, s vgy mguk ették meg, vgy kuty. Fogllkozásuk, kenyérkeresetök elég változtos. «czigány vgy 1. közönség multttásávl: mint zenész, énekes, tánczos, kötéltánczos, czirkuszi mülovs, tornász, bohócz, verselő és mesélő improvizátor, mrionett-játékos, medve- és mjom-tánczolttó, vgy 2. kézművességgel, iprrl, kereskedéssel, különféle szolgáltokkl: mint kovács, teknő-iszkábáló, lktos, kolompáros (lábbeli-ptkoló és foltozó), esztergályos, f - frgó, rnyásó, hlász, lókupecz, zsibárus, házló, kocsmáros, szkács, fuvros, kpás, kszás, tégl- és vályogvető, hóhér, sintér stb. vgy 3. jóslássl, vrázslássl, kuruzsolássl; vgy 4. koldulássl és lopássl keresi kenyerét." Nyelvünkben czigány = mgyr népzenész, vgy kovács; czigány és czigánykodás=kolduló és koldulás; czigányság RCZKÉPE MÁTYÁS KIRÁLY cslássl járó kereskedés; czigánykereset=lopás, cslás. Is CORVIN-CODEXBEN HIERONYMÜS-FÉLE meretes rók-táncz: kis purdék, leguggolv felugorv jár H88-BÓL. ják lfelöket cspdosv; s czigánykerék: oldlt kezökre eregetvén mgukt, lábukkl tljhoz függélyes kört irnk le levegőben, ismét tlpon teremnek s ezt ismétlik sokszor gyorsn egymásután, míg krjczárt nem kpnk. mgyrbn róktáncz=pjkos öröm nyilvánulás; czigány - BÉCSI Zsófi herczegnő. Viktóri herczegnő. NÉMET CSÁSZÁR HÁROM HJDON LEÁNY. Mrgit herczegnő. házsságukról szóló irodlombn dr. Wlislockitól is trtlms czikk jelent meg épen Vsárnpi Újságbn (1886. év folym lp.) Vn jegykendőjük és jegygyürüjök; menysszonyért vételárt fizetnek, mely z nyáé. Régen megbotránkoztk, h egyházi ember templombn áldott meg czigányok házsságát. Rendesen csk egymás közt házsodnk, de több péld vn rá, hogy czigány leányok herczegnők és grófnők lettek. Debreczenben már múlt százdbn mgyr leányt vettek el jó módú czigányok; Bunkó Miklós egy berlini gzdg kereskedő lányát jegyezte el tvly. Mári Terézi megtiltott volt egyniás közti házságukt, és reguláczió sok keserűséget okozott volt nekik. Megemlíthetünk még egy pár idetrtozó kézirtot: Dr. Wlislocki: czigányok csládi és nemzetségi viszonyi, és Dr. Herrmnn ntl: z nyós czigányoknál, és z nyszeretet czigány népköltészetben. betegségről, hlálról és Umetésről ránylg keveset tlálunk följegyezve. betegségre nézve legfontosbb dtok Wlislocki közölte vrázs-igékben és ráolvsásokbn tlálhtók («Ethnologische Mittheilungen us Ungrn», I. és H. füzet). czigány ngyon fél hláltól, keservesen megsirtj hlottjit és kerüli helyet, hol fjbeü meghlt. rr nem gondol, hogy örökséget kpjon. czigány vllás szerfölött érdekes, de még kevéssé földerített them. Színleg rendszerint zt vllást követik, melynek hivei közt élnek; több felekezet közt inkább hjlnk mindkét görög, ztán r. ktholikus vllás felé. Ismeretes «czigány vllás*, «fluhitű» és «fluvllásu» MÁTYÁS ÉS BETRIX RCZKÉPE RÓMI VTIKÁNI CORVIN-BREVIRIUMBN BÖL. NÉMET CSÁSZÁR SET.J CHRLOTTENBUROI XRNCSHZBN.

4 294 kereket hányni fejére állni; hord el ezi gány kereket =tkrodjál. Kovács- és érezmüves mesterségüknek kulturtörténelmi jelentősége vn. Egy kiváló tudós, Btillrd, több érdekes dolgoztábn ezigá ny oknk tuljdonítj bronznk Európáb ho ztlát; elmélete szerint történeiemelötti idők benjutottk voln Európáb. Mindenesetre igen merész hipothezis. kovács-fogllkozásról egy pár igen érdekes régi dt idézését tláljuk, pl. czigányokról vló históriából és Hrff lovgnk 1496-iki görögországi feljegyzéseiből. Ez utóbbi évben II. Ulászló levelet d egy ezigány csptnk, mely pécsi püspök számár hdiszereket gyár tott. Ez időtájt Brssóbn is ők végezték z ily nemű munkákt városi fegyverkovács felügye lete ltt. Thurzó nádor 1616-bn csk ilyen érezműves czigányokt említ. Debreczenben kü lön «kovácsló» czéhük volt. rugyr vinnye (kovács műhely) szó vlószínűleg ezigány nyelv ből került szlávb, s onnn hozzánk. z ó-bu di hjógyárbn néh ezigány kovácsok is dol goznk; drót-munkákt is készítenek («ezigány mityánk*), pecsétet vésnek, Blkánbn csodá ltrméltó filigrán munkákt állítnk elő. kováes-czigány néh muzsikus is, pl. Czink Pnn segített néh kovácsmunkájábn férjének, ki egyszersmind híres bőgős volt. z rnyásás vgy rnymosás is több száz ezigány-csládot táplál. Híven őrzik z ezt meg engedő 1776-iki királyi prncsot, mely zonbn érvénytelenné vált z 1854-iki bánytörvény áltl. Dráv és Mur folyóbn termelés volt 1850ben írt, 1881-ben 9550 frt, Dun és Bábábn 1880-bn4717,1881-ben4 ezer505frt. Egyéb fogllkozásr is érdekes dtokt tlá lunk. Hermán Ottónál vn egy fejezet ezigány hlászról. Lókupeczségökre számos mgyr köz mondás is vontkozik. Debreczenben Dávid czigánynk vlh legszebb lov volt, Sz bdkán egy ilyen ezigány lókereskedő virilist. zsámbéki zenész- czigányok sszonyi szép fe hér hímzéseket készítenek fővárosi hölgyek számár. (Kolozsvártt és Brssóbn is.) Moldvá bn ezüsttel, rnynyl hímeznek. Tudvlevő, hogy ezigány áltlábn húzódozik minden fárdságtól. Legkevésbbé szereti föld míves munkát. Egyébiránt «József főherczegnek nem rég kezdett, de már is jó eredményt muttó zon kísérlete, hogy göböljárási pusztáján min denféle munkár lklmzz czigányokt, e fj jellemére kedvezőbb világot vet. Mint fű tőknek cséplőgépnél és egyéb teendőkben is jó hsznukt vehetni.» hóhér-sintér- és peczít-teendőket máshol is, nálunk is gykrn czigányok végezték. Dózsát is ők végeztek ki; országszerte ők nykztk, törtek kerékbe, kínoztk. kuruezvilágbn s szbdsághrezbn ők voltk táborbn z ksztók. Jóslás, vrázslás, kuruzslás jellemző fogllko zásuk, mely kivált róluk szóló regényekben gykrn fordul elő. Jóki szerint («Szeretve mind vérpdig*) Czink Pnn tudott kntérolni, duzsolni, vjákolni s bábírrl bekenni s zt mondj: «ifriszkuin,czifriszkum,czingerebringi.» (Ezekre és sok hsonló czigányos mondókákr stb., melyek mgyr domákbn, elbeszélések ben, énekekben stb. előfordulnk, megjegyezhet jük, hogy semmi értelmók, kevés kivétellel nem ezigány szók, hnem csk utánozzák úgy hogy ezigány nyelv hngzását.) Vsfüvei zár kt nyitnk, «kipörgetik rostán veszett tárgy eltolvjlásáto, kincset keresnek, kártyát vetnek, tenyérből jósolnk, tűzvészt elhárítnk stb. (Egy elmés német népdl czigányjóslás pródiáj: «Die Zigeunerin* Simrock, «Volkslieder,» 368). Tolvj, csló, hzug, kolduló voltukt is szá mos közmondásunk emlegeti. «czigány-kereset; semmi ezigány sem érne fel vele; bélyeges lór is felül ezigány; nem kell czigányt lopásr tnítni; jól tud szántni czigányok lován; ezigány is megesküdhetnék rá; ezi gány se mond mindenkor igzt; ezigány czimbor; ezigány sátorbn árul; ezigány sátor ltt született; ezigány ülőn klpál; különben ezi gány nem lop, csk szerez: lopni nem szógyen, csk rjtveszteni, és lopni könnyebb mint dol gozni", mondj ezigány. Czigánykodik-erősen kunyorál. Már Clepinus is (16. százd) ezigány és czigányság szóvl fordítj rvszságot és cslást jelentő ltin kifejezéseket. Vámbéry fel tűnő hsonltosságot tlált perzsii és hzi oláh ezigány közt, de Perzsiábn becsületesek szoktk lenni, mert «hol gzd mg tolvj, ott nehéz lopás.» szmosujvári lóvásárr VSÁBNPI UJSÁG. Mezőségről jönnek lókötők, z sszonyok meg ügyesen lopnk tyúkokt, bő köpenyegök ltt, morzsát hintvén nekik. gyermekrblás vádj, melylyel oly gykrn! illetik, kivált regényekben és színdrbokbn, többnyire érdemetlenül éri őket. Vn nekik m guknk elég! Tlálón fejezi ki ezt rny János Bolond Istókbn: «Loptm! ki ördög lopn ily kmszt? Loptm! hogy is n e ; hisz csk nem mlcz.n Dr. H.. MÁTYÁS-KIRÁLY ÉS BETRIX RCZKÉPEI CORVIN-KODEXEKBEN. Corvin-kódexeket Csontosi János uj old lukról ismerteti z «rcheologii Értesítőn leg újbb számábn. Mátyás király és neje, Betrix királyné rczképe sokszor előfordul kódexek minitűr festményei közt s ezekre hivj föl most i szkértők figyelmét, összeállítv egyszersmind i z eddig ismert 120 Corvinából merített dtó kt. ngy közönséget is bizonyár érdekelni fogj, hogy Corvinák közül húsz kézirt tr tott fön Mátyás és Betrix rczképét, s ezekből eddig csk brüsszeli «Missle» czímlpján levő Mátj'ás-rczképét ismertette Henszlmnn Imre! tudósunk. legrégibb rczkóp, mely Mátyás királyról egykorú kézirtbn tlálhtó, 1467-bóí szármj zik s ndres Pnnoniusnk: De regiis virtuti\ bus d Mthim Hungáriáé Regem czimű mun kjábn mrdt fönn, melyet szerző Mátyás királynk jánlott. kézirt vtikáni könyv; tárbn őriztetik s fényes kiállítású czímlpján, i z initilébn, Mátyás királyt krosszékben ülve, j kormánypálczávl kezében tünteti fel. ndres [ Pnnonius, mgyrországi szármzású krthuzi I rendi szerzetes Ferrr melletti szent Kristóf ról nevezett monostorbn, szept. 1-én írt i munkáját, melyet bizonyos Márk mester bölj csésztől küldött Mátyásnk. kép, mely kódex I czímlpján előfordul, nem z eredeti rczkép, I vgy érem után, hnem képzeletből, minitor! önkénye szerint készült, mit bizonyít z kö rülmény, hogy Mátyás király itten szkállsnk vn festve, olynnk tehát, minőnek őt sem reánk mrdt egykorú emlékérmekben, sem Corvin mrdványibn, hol rcz mindig sz káll nélkül vn ábrázolv, nem tláljuk. 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. brüsszeli Misslénk minden tekintetben méltó párj vtikáni Breviárium, mely z iro dlombn mint Breviárium Mtthie Corvini ismeretes, ívrétü hártyán, góth betűkkel, Missléhoz hsonló minitűrökkel, lpszéli dí szítésekkel és szintén ttvntes munkáj, de befejezetlen mrdt, s tervezett minitűrö ket és lpszéli díszítéseket z utolsó leveleken már el nem készíthette. kódex 8-ik levelén fényes kiállítású minitűr z egész díszlpnk felét teszi. kép szent Pál postolt ábrázolj, mint kősziklán állv szónokol. Előtte figyelő sokság, nők és férfik, köztük z első sorbn Mátyás és Betrix. Mátyás király olsz szbású köntösben széken ül, míg bljábn rny jo grt trt. Fejét nyüt rny koron fedi. Dús szőke hj hullámosn folyik le vállir s ezeket egészen eltkrj. Mellette jobbról szin tén olsz szbású köntösben egy ismeretlen férfi ül, fején cserfkoszorúvl, rczát Má tyás felé fordítj és jobb kezének muttó uj ját figyelmeztetőleg fölfelé emeli. Blról Betrix királyné kivágott hosszú ruhábn térdel és kezeit imár összetéve trtj, fején semmi disz, hjsimár fésülve, nykán fehér gyöngysor. Hát mögött egy széken nyilt rny koron fekszik, mellette pedig egy nő rny jogrt trt, mely nyilván Betrixé. Ezeknek hát mögött nőkből álló csoport (köztük három férfi) áhíttos rczczl szent Pálr figyel, s háttért egy város lát képe fogllj el. H most Mátyás és Betrixnek ezen rczképét brüsszeli Misslébn előforduló, szintén ttvntes áltl festett, rczképeivel ósz szehsonlítjuk, úgy z eltérés kettő között igen szembetűnő. Itt Mátyás, rczélben nézve, sokkl fitlbbnk látszik, mint z rczképen, pedig ez kép z előbbinél néhány évvel későbben készült. Ellenben Betrix, kit Missle medillonjábn ttvntes még Mátyásnál is jobbn idelizálv festett, jelen rczképen ngyon is reálisn vn festve s inkább hsonlít zon rczképekhez, melyek Betrixről emlékérmeken és z mbrsi gyűjtemény márvány domborművén fönmrdtk. Vlószínűleg híres Frncesco utorio de Cherico műve bécsi udvri könyvtár «Hieronymus in Mtheum Mrcum et Ecclesisten Commentriusi) czimű codexe, melyet Sigismundus de Sigismundis október 18-án másolt, s mely Il-ik czímlpon Mátyás rcz képét egy hosszúkás mellképen muttj olsz szbású vörös köntösben, bbérkoszorúvl fején. rczvonási, különösen orr, száj, áll igen jellemzők. Dús hj elöl homlokár vn fésülve s ezt egészen eltkrj, hátul pedig göndör für tökben omlik vállir. E kép okt. 18- és április 6-ik közt készült, mikor Mátyás király éves volt; itt zonbn sokkl idő sebbnek vn festve. rcz ránezos, öreges kiné zésű, s dús hj már nem oly szőke, mint z előbbi képeken, hnem őszszel vegyes, mi hjztnk hmvs színt kölcsönöz. E kép vgy eredetiről, vgy pedig igen jó emlékéremről ké szült, s igzolj zt, mit Mátyás királyról egy korú irók följegyeztek, hogy t. i. idő előtt meg öregedett. Ezen rczképét eredeti ngyságú hsonmásbp muttjuk be. Corvin kódexekben Mátyás királyról fönn mrdt rczképek soroztát tulj donképen bécsi jezsuiták Corvin-Misslój nyitj meg, me lyet 1469-ben Bécsben Georgius Cthedrlis és Institoris nevű könyvmásolók készítettek s mely Mátyás királynk legrégibb festett rczképét tr tott fön. Mátyás király és Betrix királyné rczképét együtt őrizte meg brüsszeli Missle, melyet ttvntes de ttvntibus ig fes tett. Bemuttjuk belőle czímlpnk zt ré szét, melyet Mátyás képe diszít. kézirtnk egész irodlm vn. Ngy ívrótü hártyán, góth I betűkkel, pzr fónynyel és ngy művészi töj kélylyel vn kiállítv. legszebb és legfényesebb J Corvin-codex, mit ekkorig ismerünk, több ngyszerű diszlppl. Ezenkívül számos kitűnő kivitelű lpszóli díszítések, ngyszerű minitűrök! és mesteri kezdő betűk ékesítik. VIKTÓRI, NÉMET CSÁSZÁRI HERCZEGNŐ Mátyás király rczképe háromszor jön elő coés NŐVÉREI. dexben, Betrixó kétszer; és pedig mindkettő jüké mint mellkép, színes medillonbn, továbbá kár komolyn féltette Bismrck berezeg z Cnon előtti képen Mátyásé térdelő helyzet európi béke biztonságát és német nemzeti ben, födetlen fővel és imár összetett kezekkel politikát ttól, hogy Bttenberg Sándor berezeg és codex 411-ik levelén rny éremben ismét nőül veszi Viktóri herczegnőt, Frigyes császár mindkettőjüké e körirttl: «MTHIS COR- leányát, kár csk zért volt oly heves és köve VINVS REX HVNG. és BETBIX DE RGO telő házsság ellenzésében, hogy mint sokn REG. HVNG.» sejtették tekintélyét sok tekintetben más z elsőről, mely medillonbn Mátyás királyt ként gondolkozó uj urlkodóvl szemben s még mellképben tünteti fel, már Henszlmnn Imre inkább nnk neje, vkbuzgó németek áltl még mondott, hogy nem eredetiről, hnem emlék most is idegennek tekintett császárné ellenében érem után készült. király dús szőke hjjl, már kezdetben kimutss: tény, hogy Bismrck mely egészen válláig ér és homlokánk felső herczeg tiltkozás fent említett házsság ellen j részét is eltkrj, vn ábrázolv, fejét cserko, nemcsk Németországbn, de z egész művelt szorú övezi, nykán pedig rnyos, gyöngyös és világbn ngy feltűnést keltett. Nem érdektelen drágköves lánczot visel, míg vörösszínű prem- z sem, hogy feltűnés igen sok helyen egye gllérrl díszített köntöse ltt rny pánczél és nesen regényes színezetű volt, s minth még ez ltt fehér ing gllérj láthtó. ruh sz most is volnánk romntikus fejedelmi házs bás olsz ízlésre vll s z egész mellkép, h le ságok igen sok komoly lp egyenesen számítjuk zt, hogy művész Mátyás rczképét "szerető fitl pár» védelmére kelt Bismrck ellen kissé idelizált, szksztott más zon emlék s nem merész politikust, hnem gyöngédéremnek, melyet szintén közlünk nemzeti telén férfiút támdt meg benne. múzeumbn levő után, s mely vlószínűleg Vilmos császár hlál lklmávl bemutttuk ttvntesnek is mintául szolgált. ugyn már német császári cslád tgjit egy J8. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. VSBNPL UJSÁG. 295 csoportos képben, hol Viktóri herczegnő rcz Csknem hsonló dolgot beszélnek z ujbb utzás czélját. Beszélt neki Vikenröl. Kér képe is be volt muttv, mindmellett most j időkből is ápril 12-én Vernon Brydges dezte, hogy nem érkezett-e ujbb hir felőle legngy nevezetességű politiki házssági ügy l j dmirál Grsse gróf frnczi dmirl hjóhd! utolsó levele ót, vájjon z itteni tengerészek zt klmából nem trtjuk feleslegesnek, hogy Frigyes ellen küzdvén, hjój véletlenül legngyobb hiszik-e hogy mindenestől elveszett!... és váj császár három hjdon leányánk rczképeit tömkelegbe került s már főárbocz is bedőlt. jon hjótörés, mely több bergeni csládot külön, ngyobb lkbn is bemutssuk. góthi Egyszerre egy lövés szétrombolt fedélzeten gyászb borított, uem birt-e tengerészeti lmnch s után más nptárk eléggé indis- levő tyúkketreczet, z dmirl kedvencz kks htóságokt rr, hogy nyomozásokt indít krétek hjdon leányok életkorát egész ponto kirepült s szétterpesztett szárnykkl z árbocz- snk? sn nyilvánosságr hozni s így mi is felemlítjük, törzsre repülvén, hngosn kezdett kukorikolni. Hogyn lehetne ezt tenni, miután nem tud hogy sokt emlegetett qusi menysszony, már elcsüggedt ktonák erre föllelkesültek, htni, mily helyen történt szerencsétlenség'? Viktóri herczegnő 1866 ápril 12-én született, összecsptk z ellenség hjójávl s rövid idő viszonzá z ifjbb Help. két húg közül Zsófi herczegnő 1870 június ltt kivívták didlt. Pár évvel később 1794 Megengedem, kedves Help brátom, de 14-én, Mrgit herczegnő pedig 1871 ápril 22-én. jun. 1 -én, midőn Howe lord verte meg frn- épen zért kell nyomozásokt tenni, hogy ezt Egy nénjük, Srolt herczegnő (született 1860 cziákt, Berkeley kpitány hjóján, «Mrl- megtudhssuk. július 24-én) már tiz évvel ezelőtt, 1878 február borough»-on hsonló eset történt. Hsonló ily Hogy ezt megtudhssuk! hvábn ment nőül Bernát szász-meiningeni esetet beszélnek 1812-ből, midőn M'Dorough Ugy vn! H nem ismerjük helyet, hol herczeghez s gyermekei is vnnk. meriki hjóhd z ngol hjóhdt Chem- Viken elmerült, leglább zt helyet ismerjük, Bttenberg Sándor herczeget, Bismrck ál plin tván megverte. Nem vlószínű, hogy mind hol dán hjó legénysége kihlászt plcztl kikosrzott kérőt, már többször bemutttuk három eset megtörtént, de bizonyos, hogy egy kot tengerből. Birtokábn vgyunk tehát egy olvsóinknk. M már csendes kis német herczeg, szer megtörtént. Legvlószínűbb z első eset. biztos útbigzításnk, melyet bűn voln fel de egykor szbdságát vissznyert Bulgáriánk klsszikus népeknél nem volt kksvidl nem hsználni. fejedelme volt, kinek működése s regényes sors vllásos szertrtás kiegészítő része, bár kks Hol vn z hely? két-három évvel ezelőtt hónpokon át fogllkoz ébersége mitt pollónk, Merkúrnk és esku Figyeljen rám kedves Help. ttt művelt emberek gondoltit. Nem csekély lpnk s bátorság mitt Mrsnk és thénének Hog Sylvius ekkor közölte vele z ujbb d fontosságú események voltk ezek, komoly poli szentelt mdr volt. Plutrkh elbeszélése sze tokt, melyeket tengerészeti hivtl közölt tikusok világtörténeti fordultokt vártk után. rint spártiknál, h háborút diplomtáin vele legutóbb, vlmint zt is, hogy fel vn h z ily események nem hmr törlődnek ki z ügyesen végezték be, bikát, h küzdelemmel tlmzv ezen dtok értékesítésére. emberek emlékezetéből s tlán ez is egyik ok kkst áldoztk z isteneknek. Egyiptombn Kmp Ole sorsjegyét trtlmzó plczkot nnk, hogy Bismrck kétségkívül gyöngédtelen görög korszk idején kksvidl igen nép Mosselmn kpitány prncsnokság ltt modorú fellépte oly ngy feltűnést keltett. szerű volt. rómik már kevésbbé kedvelték, álló «Keresztély» nevű dán hjó tlált meg június 3-án kétszáz tengeri mértföldnyire Izlnd hbár ők is ismerték. z ujbb népek közt leginkább elterjedt tól délnyugtnk, keleti szél ltt. NRNCSHÁZ CHRLOTTENBURGBN. kksvidl ngliábn, hol állítólg már ró kpitány zonnl tudomást vett z okirtról, Frigyes német császár betegsége kpcsán gy mi légiók megérkezése előtt, de hét százd ót kötelessége szerint, hogy lehetőség esetén zon kort emlegették lpok Chrlottenburgot, zt bizonyosn ismerték. Ngyon népszerűvé lett nl segítségére siethessen zoknk kik sze csinos és népes várost Berlin közelében, mely Sturtok korszkábn, midőn mguk királyok rencsétlenséget netlán túlélték. De miután régi királyi kstélyáról s fejedelmi sírboltjáról rendeztek külön kksvidlokt. múlt százd sorsjegy hátuljár írt sorok semmiféle útbig nevezetes. lklmunk volt már nekünk is mgát végén s jelen százd elején z ngol lpok kü zítást se trtlmztk, hjótörés színhelyét ille kstélyt s sírboltot is úgy kívülről, mint lön tudósításokt irtk nevezetesebb kks tőleg, Keresztéig nem siethetett ktsztróf benső részleteiben bemuttni. Jelenleg kstély vidlokról, épen úgy, mint m lóversenyekről. vidékére. ngy kiterjedésű prkjánk egy részét, nrncs Londonbn külön állndó helyiségek voltk e Mosselmn kpitány becsületes ember volt. házt és környékét muttjuk be, mely z utóbbi czélr, sőt hires Drury Lne színházt is több Kevésbbé lelkiismeretes ember z ő helyén tlán időkben szintén gykrn volt emlegetés tárgy, ször hsználták kksvidlokr. Hires volt megtrtott voln mgánk sorsjegyet. Mosmivel Frigyes császár márczius 12-ike ót, midőn Newmrketben királyi kks-szinház, melyet selmán ellenben csupán zon törte fejét, hochrlottenburgb megérkezett, igen gykrn s Hogrth is megörökített, továbbá Gllowgte- j gyn juttss el rendeltetése helyére, mihelyt kezdetben jóformán nponként sétálgtott Pit Newcstle-on-Tyne-bn. E helyeken s másutt j kikötőben megérkezik. «Hnzen Huld Dlbn», benne, midőn zord idő mitt szbd légre z előkelő urknk külön páholyik voltk. e czim mindent megmondott. Ennél többet nem orvosi nem engedték kimennie. yorki püspök e százd elején ügyes és szen kellett tudni. Mg nrncsház terjedelmes épület, mely vedélyes kksvidl-rendező volt s dr. Wild zonbn mikor Mosselmn kpitány Koppen királyi kápolnától nyugotr terjed, plot Róbert egyházi költő verseket irt egyes kksok hágáb ért, zt gondolt, hogy helyesebben cse észki szárny felett, muzóleum felé vezető dicsőségére. Sok csládnév ered z ngoloknál lekszik, h levelet átdj dán htóságoknk, fsor előtt. Nem üvegfedelü z épület, mint z kksvidloktól s emlékük megmrdt z ngol helyett, hogy közvetlenül czimzettnek kül ily nrncsházk szoktk lenni, de mindkét nyelvben és szokásokbn. küzdő kksokkl dené el. Ez biztosbb és szbályosbb ut volt. oldlt elhelyezett terjedelmes blkok ngy vilá ngy üzleteket csináltk s ez üzleteknek főszék- i Cskugyn ugy is tett és koppenhági minisz gosságot ársztnk benne; középen kókuszdió- helye volt m is Cockspumk nevezett utcz. térium zonnl értesítette krisztiánii minisz törmelékekkel megrkott út vezet el, melynek! kksok lábár kötözött srkntyúk készítésére tériumot. mindkét oldlán két sor fládákb ültetett n külön szbdlmt kértek. jelen százd máso kkoribn már megkpták volt Hog Sylvius rncsf vn, s e helyen elég szépen virít dik évtizedétől fogv zonbn, midőn még vol első leveleit, melyekben tüzetes tudósítást kért nk. z épület közepén pvillonlku diszítmény tk oly nyilvános vidlok, hol kks I Viken sors felől. Ismeretes volt, mily ok mitt vn jónii oszlopokkl, közepén virágágygyl s küzdött egyszerre s hreztér husdrbokkl, j" érdeklődött oly ngy mértékben Hnzen cs köröskörül z egyes virágcsoportok közt ülőhe tollkkl és vérrel volt fedve, kijöttek z áltlá lád űánt. Tudták, hogy Hog Sylvius még bizo lyekkel. nos divtból, egyesek mindinkább ngyobb un nyos ideig Dlbn szándékozik mrdni s zért Ezen helyen, nnk lngyos, nedve3 leve dorrl nyiltkoztk felölök s lssnkint vissz neki küldték el dán hjó legénysége áltl gőjében töltötte el legszívesebben Németország be szorult z egész multság köznép közé, mely megtlált okmányt oly czélból, hogy zt átdj teg császár üres óráit; mesterséges virágillt nek még m is egyik főmultság, hbár többé- ; Hnzen Huldánk. zót ez történet nem szűnt meg izglom leglább némileg visszemlékeztette őt Riviér kevésbbó titokbn űzik. bn trtni közvéleményt és két világ összes bűbájos mosolygó egére és Sn Remo gyönyörű hírlpjibn közölt meghtó részletek nem hgy növényzetére. Csendes, meleg időben szbd volt ták feledésbe menni. kikocsizni is, de ez ránylg ritkán történt Ezt közölte Hog Sylvius röviden brátjávl, meg, beteg csk z blkokon át nézhette I z ifjbb Helppel, ki szvit legngyobb érdek szbd világot s milliók ur csk üvegházi 9672-dik szám. kel hllgtt. tnár így fejezte be közleményét: növények illtábn gyönyörködhetett. Szegény Vn tehát egy kétségbevonhtln dt, császár! Regény egy kötetben. mely bból áll, hogy plczkot július 3-án t lálták meg, hétszáz tengeri mértföldnyi távol Irt V E R N E GYUL. ságbn Izlndtól délnyugotr, körülbelül egy KKSVIDL. Iránomból HUSZÁR IMRE. (Folyttás.) hónppl Viken elindulás után Sint Pierre Miquelonból Európ felé. Ősrégi népmultság kksvidl, melyről XIL És ennél többet nem tud ön? néhány nyomot szétszórtn már z őskor törté Hog Sylvius Run nevű hjón megérkezvén Nem, kedves Help, de leggykorlottbb netében is tlálunk. khini krónikások leg régibb korbn is emlegetik s perzsákról z m Bergenbe, kikötő legvégén, hlpicz rkprt bergeni tengerészek segélyével, zokévl, kik rdt fenn, hogy kksvidlt mintegy vllásos ján szállt prtr s zonnl Tyske Bodrone vá e vidékeken hjóztk és szelek, de főleg z! ármltok áltlános irányát ismerik, nem le szertrtásnk tekintették. görögök előtt is rosrészbe sietett, hol z ifjbb Help lkott. Természetesen esett z eső, minthogy Bergen- hetne-e megállpítni z utt, melyen pismeretes volt. eschylos «Eumenides»-ében I thene istennő óvj thén lkosit polgár ben évenkint háromszázhtvn np szokott esni. lczk végig hldt? És ztán megközelítőleg háborúktól, melyek szerinte kksvidlokhoz Kevés kényelmesebb házt lehetett voln tlálni egybevetvén sebességét zon idővel, mely kihsonlítnk. Ugynily hsonltot hsznál Pin- z egész városbn, z ifjbb Help vendégszerető hlászttás pillntáig eltelt, nem voln-e lehet dr is. Ellenben Themistoklesről zt mondják, házánál. fogdttás, melyben Hog Sylvius séges kiszámítni helyet, hol Kmp Ole hogy hrezosit buzdítv felemlíté, hogy küzdő részesült, szintén sehol se lehetett voln mele tengerbe dobt, vgyis ktsztróf színhelyét? z ifjú Help nem igen helybenhgyólg csó kksok életüket is föláldozzák pusztán becsű- I gebb, szívélyesebb, tüntetőbb. Brátj birto letért, nem pedig hzájuk megmentéseért; mond káb vette őt, mint vlmely gondjir bízott vált fejét! Nem voln-e nnyi, mint biztos ják, hogy z theneiek folytonosn megemlékez becses csomgot, melyet csk kellő lkbn eredménytelenség elé menni, h z összes nyo tek e lelkesítő szvkról s ez idő ót kks- j kiállított térítvény mellett fog ismét kidni mozási kísérleteket ily ingtg dtokr építe nék, melyek közé tévedések nnyi kútforrás vidlok ngyobb becsben állottk előttök, mint kezéből. Hog Sylvius zonnl közölte z ifjbb Helppel vegyülhet? hjótuljdonos hideg és gykorlti szomszéd nemzeteknél. E G Y SORSJEGY.

5 VSÁKNPI UJSÁG. 296 eszű ember létére kötelességének trtott erre figyelmeztetni Hog Sylviust. Megengedem, Help brátom, hogy csk ngyon bizonytln dtokt fogunk nyerhetni, de ez nem elég r rr, hogy bbnhgyjuk z egész dolgot. É n htározottn rgszkodom hozzá, hogy minden lehető megtörténjék e sze gény emberek kedvéért, kiknek életemet kö szönhetem. Igen, és szükség esetén nem hboz nám feláldozni mindenemet, mivel birok, hogy feltlálhssm Kmp Ölet és visszdhssm jegyesének, Hnzen Huldánk! É s Hog Sylvius ekkor részletesen elbeszélte rjuknfoszi klndját. Elmondt, hogy sietett segítségére derék Joel húgávl együtt, életük koczkázttásávl, miből z következett, hogy közbejöttük nélkül m n e m voln szerencséje, Help brátj vendégének lehetni. Help ur, mint említők, nem igen volt hjlndó mgát illúziókbn ringtni, de nem ellenzetté, hogy megkísértsék vlószínűtlent, sőt lehe tetlent is, mihelyt emberiességi kérdésről volt szó. Végre tehát helyeselte Hog Sylvius áltl tervezett kísérletet. Sylvius, mond, en támogtni fogom önt egész erőmből. Igz, önnek igz vn. H Még ugynz n p számos hjóskpitány, he ringhlász és kluz gyűlt össze Help testvé rek házánál. Volt köztük számos olyn is, ki még most is utzgtott, jelenlevők egy része pe dig nyuglomb vonult öreg tengerészekből állt. Hog Sylvius mindenek elölt megismertette ve lük helyzetet. Elmondt nekik, hogy Kmp Ole május 3-án dobt plczkot tengerbe és dán kpitány június 3-án kpt kézhez, Izlnd tól délnyugtr, kétszáz tengeri mértföldnyi tá volbn. vit soká trtott s kérdést lposn meg hányták. E derek emberek közt egy se volt, ki nem tudt voln, milyen z izlndi és newfoundlndi vizekben z ármltok átlános irá ny, melyet szem előtt kell trtni feldt megoldásánál. Ismeretes és kétségbevonhtln tény volt zonbn, hogy hjótörés idejében, vgyib Viken elindulás és plczk kihlászttás közt lefolyt hetekben vég nélküli délkeleti szelek korbácsolták z tlnti-tenger e részét. Kétség kívül e vihroknk volt tuljdonítndó k tsztróf is. Viken vlószínűleg nem bírt többé széllel küzdeni és kénytelen volt szél ltt visszfelé menni. Épen npójegyen ezen 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. 18. SZM xxxv. ÉVFOLYM. EGYVELEG. * Vilmos német császárnk ujbbn még szob rászti munkáját is fedezték fel. Keil tnár néliány évvel ezelőtt Emsben z elhányt császár mellszob rát készítette el s ez lklomml császár mellén levő pour le mórite rendjel ngy csillgát sjátkezűleg mintázt. művész vázltszerű munkát ke gyeletesen eredeti állpotábn hgyt, bár z egész szobor tervezetétől eltérő. Bruck Ljos jelenleg Londonbn élő művész hzánkfi egy «Qurtett» czűntí képen dr. Joclúm, Struss Ljos, Kies és Pietti bires hegedűsöket együtt festette le. Nemcsk művészek képei, de hires hng szereik is természet után ábrázolvák e képen. * Spiritisztikus k é p t á r t állított fel egy hires newyorki ügyvéd. E képtárbn z ő hite szerint régi hires művészek szellemei örökítik meg más hires emberek rczit. Efel lefestette Shkesperet és Nilson délt, pelles szent Pált és szent Ágos tont, vlmint egy csoportbn Pltót, risztotelest, Socrtest, Pythgorst és rchimedest és igy tovább. Ugynebben fntsztikus gyűjteményben vn to vábbá Erzsébet ngol királynő szellemének Mrs bolygón kelt levele, továbbá Jeft leányánk nyilt kozt, hogy tyj ő helyette kecskét áldozott z urnák, ő pedig zárdáb lépett. Newyorki spiritiszt körökben e nevezetes gyűjtemény ngy feltűnést keltett. GRÓF KÁROLYI SÁNDOR. KÁROLYI SÁNDOR GRÓF BÚCSÚZTTÓJ.* HOG SYLVIUS MEGISMERTETTE VELÜK HELYZETET. HLPICZ BERGENBEN. EGY csk legcsekélyebb esély létezik is Viken le génységéből vlmely túlélőt feltlálni, minde nekfelett pedig zt derék Ölet, kinek je gyese z ön életét megmentette, ezt z esélyt n e m szbd felhsználtlnul hgynunk. Nem, Help, nem, viszonzá tnár, még kkor is, h csk egy százezredresznyi esély voln. - Még m egybe fogom gyűjteni házmnál legtpsztltbb bergeni tengerészeket, Sylvius. Meg fogom hívni mindzokt, kik Izlnd és New-Foundlnd vizeiben hjóztk vgy szoktk hjózni. Mjd meglátjuk, mit fognk tná csolni ;.. É s mit tnácsolni fognk, zt megteszszük! viszonzá Hog Sylvius ngy hévvel. kormány támogtását birom. Fel vgyok h tlmzv egyik vizo-hjóját útnk indítni Viken felkeresésére és számítok rá, hogy senki se fog hbozni, h rról lesz szó, hogy ily válll kozáshoz cstlkozzék. zonnl megyek tengerészeti hivtlhoz, mond z ifjbb Help. krj, hogy elkísérjem? Szükségtelen! Ön bizonynyl f á r d t... F á r d t?... é n?... z én korombn? Mindegy. Pihenjen kedves és örök ifjú Sylvius és várjon rám itthon. SOrSJEGY. időszkábn szoktk srkvidéki jegek l á s felé úszni z tlnti-tengeren. Lehetséges, hogy összeütközés történt és Viken megtört e mozgó szirtek egyikén, melyeket oly nehéz elkerülni. H cskugyn igy történt, miért ne menekül hetett voln legénység, vgy nnk egy része jégmezők egyikére, miután rr bizonyos menynyiségü élelmiszert átszállított? z esetben, mi után szél jégmezőt éjszknyugt felé hjtott, nem volt lehetetlen, hogy szerencsétlenek végre mégis szárzföldre juthttk grönlndi prtok vlmelyik pontján. Ebben z iránybn és ezek ben vizekben kellett tehát megkisérleni nyo mozásokt. Ez volt tengerészek értekezletének egyhn gúlg dott válsz Hog Sylvius különböző kér déseire. Nem volt kétség z iránt, hogy kijelölt iránybn kellett eljárni. De mit lehetne feltlálni egyebet roncsoknál és töredékeknél, h Viken vlmely óriási jéghegygyei ütközött voln öszsze? Lehetett-e számítni hjótörést túléltek vissztérésére? Ez több mint kétséges volt. t nár jól látt, hogy legilletékesebbek nem kr tk felelni erre z egyenes kérdésre. De és ebben mindnyájn egyetértettek ez nem volt elég ok rr, hogy ne cselekedjenek! Még pedig lehető leggyorsbbn. (Folyt, köv.) * glmbpostát gondosn felhsználják most z olszok z bisszinii hdjártbn. Minden előőrs ily glmbpost útján áll összeköttetésben Mssovávl. megérkező mdrk oly fészekbe jutnk, hon nn nem mehetnek ki ismét, de melynek nyílásá nál bejutáskor villmos csengő szóll meg. Minden tisztnél 4 glmb vn. * Ktoni kísérletek. Toursnál zt z érdekes eredményt muttták ki, hogy kutyák sürgönyök küldésére leglklmsbbk. z első versenynél ugyn kuty vizet inni megállpodott s kitűzött távolságr veloczipeden nyrgló ember hmrább ért be, de második versenynél már kutyák győz tek, távolságot (3'/«ngol mérföld) perez ltt futván be, mig veloczipednek 15 percznél több s lovsembernek 24 perezre volt szüksége, hogy ugynzt z utt megtegyék. * Boyton kpitány csknem beleveszett közelebb Michign-tób. Ngy úszó jégtábl Chicgóból ki verte csónkját tó benseje felé, hol elvesztette úszó szerszámit s jégdrbok közt is csk ny nehezen trthtt fenn mgát, mig végre 15 óri kűzködés után félig megfgyv kimentették. í! Női szivrkák előállításávl fogllkozik három párisi gyár. szivrkákbn egy kevés ópium s mellett különféle illtszer vn s ezek minősége sze rint árulják z iboly-, jázmin-, ylng-ylng s más illtszerekről elnevezett szivrkákt. szerencsétlen : z egészséget rontó divt Prisbn ngyon terjed. Néhány nppl ezelőtt egy díszes kiállí tású könyv került nyilvánosság elé, Károlyi Sándor gróf verses búcsúzttój, mely közel másfél százdig volt elrejtve poros könyvek és kták foliánsi között. E verses búcsúzttóhoz többféle érdek fűződik. Károlyi Sándor gróf ne vezetes történelmi lk levén: z egyénre, mint mgánszemélyre vontkozó dtok többó-kevésbbé közpály emberét is jellemzik s mint ilyenek némi átlános történelmi értékkel bír nk. Másfelől zonbn múlt százd első felé nek elhnytló irodlmát, melyet hosszs küz delmekben kifárdt nemzet egyetlen nevezetesb művel sem tudott gzdgítni, jobbár ilyen ver ses búcsúzttók képezik, melyeknek szóbn levő egyik becses példány. Nem zért, minth e búcsúzttóbn mint más hsonló búcsúz ttókbn vlmi sok költészetet, vgy vlmi művésziesb kompozicziót tlálnánk: mint iro dlomtörténeti dtok jöhetnek csk figyelembe s pedig nnál nevezetesebbek, minél kiválóbb emberek hlálár készültek. Nem is szükség zt kuttnunk, ki volt e verses búcsúzttó szerzője. dolog természete szerint rr nézve kevésbbé érdekes, ki z efféle búcsúzttót i r t ; rr nézve fontos, ki fölött elmondtott vgy eléne keltetett. H már e szempontból tekintjük szóbn levő m u n k á t : kétszeresen figyelemreméltónk mondhtjuk zt egyfelől személy kiváló törté neti lkj, másfelől m kor irodlmi sivárság mitt. Károlyi Sándor, kinek sírboltbn el helyezett eredeti képe után készült rczképét mi számunk közli e könyv muttványául tudvlevőleg Rákóczy-mozglomnk egyik leg tevékenyebb hrezos s sztmári békekötésnek egyik fötényezője, lkotój volt. Munkásság, htás sokkl ismeretesebbek, semhogy zokt most czélunk lehetne elmondni. Történetíróink zonbn ngyon különbözőleg Ítélik meg z ő életpályáját. nnyi bizonyos, hogy Bákóczyforrdlmt nem z ő úgynevezett ((ngyrvá gyás és önzése» bukttt meg, mint sokn állí tották. Igz, hogy sztmári békekötés Bocsky-, Bethlen- és Bákóczy György-féle fölkelések eredményeihez képest hsonlíthttlnul cseké lyebb vívmányokt dott nemzetünknek: de z kkori viszonyok közt tlán mégis lehető leg előnyösebb volt. Visszállított lkotmányunkt s mennyire lehetett, orvosolt sérelmeinket. S mennyire átlábn véve békekötés nemze tünkre nézve üdvös volt, zt ngy részben, Pálffy János teljhtlmú megbízott ngy érdemei mellett, Károlyi Sándor óvtos, tpinttos eljá rásánk köszönhetni. Károlyi Sándor, ekkor még csk báró, teljes mértékben élvezte z urlkodóház kegyelmét. * Mélt. Gr. és Generális Ngy-Károlyi Károlyi Sán dor temetése lklmávl részint énekelt, részint el mondott verses búcsúzttó. Sjtó lá rendezte s kidj Eble Gábor, Bpest, Hornyánszky Viktor könyv nyomdáj. Ár: 2 frt 50 kr. VSÁRNPI UJSÁG. Mindjárt következő évben, 1712-ben grófi rngr, mjd belső titkos tnácsosi méltóságr emeltetett. Törekvését főkép z képezte, hogy sztmári békekötés pontjit mindkét fél ponto sn megtrts s ez irányú működésében szerzett érdemeit koron folyvást méltánylttl kisérte ben m. kir. helytrtótnács tgjává, ké sőbb, tíz év múlv pedig sját költségén fölál lított lovs-ezred tuljdonosává, később táborngygyá neveztetett ki. Ez utolsó kitüntetését zonbn m á r nem sokáig élte túl, mert szept. 8-án súlyos betegség után meghlt, het venöt éves korábn, Erdődön. E történelmi nevezetességű vár melynek képét könyv czímlpján Moreili G. áltl met szett vignett tünteti föl, egy 1808 bn készült s gr. Károlyik csládi levéltárábn őrzött vizfestmény után most már tökéletes rom. Drágffyk ősi fészkét XVI. százd második felében, zivtros idők látogtták. Ostrom ostromr követ kezett, gyújtogtás, rblás egymást váltogtták. hjdni fénynek és pompánk még árnyék is elenyészett. Végre is Hsszán bég, János Zsig mond szövetségese földig rombolt s ily állpot bn jutott e vár Károlyik birtokáb, mikor zt Károlyi Mihály báró özvegye, Zsennyei Bor bál, török hrezokbn elesett férje érdemeinek jutlmául királyi dományképen kpt. le rombolt vár helyére Károlyi Sándor gróf olsz építészekkel építtette zt szép kstélyt és ká polnát, mely még százd első felében is meg volt s pedig képünk áltl feltüntetett lkbn. E kápolnábn esküdött Petőfi Szendrey Júliánk örök hűséget. várkstély kertjének káczfái ltt álmodozott ngy költőnk csládi boldogsá gáról s költői dicsőségéről. Már kkor pusz tulni kezdő fli mulndóság fölött elmerengő költő lelkéből édes dllmokt csltk ki, s régi dicsőség érzelme szerelmi mámoráb olvdt húrjin. Elpusztuló kert ott vár ltt kezdetű szép költeménye e hngultnk z eredménye. Sejtette mintegy költő, hogy nem látj többet hjdni ssok e romlásnk indult képét: Dicső vitézség! édes szerelem I Bejárom egyszer még e helyeket, M itt vgyok még s holnp távozom, S tán vissz többé nem is jöhetek z említett képeken kívül még több rjz is dí szíti e munkát Éble Gábornk, kidónk buzglmából. búcsúzttónk külön stylszerü czímlpj vn, melyet Mttolony bécsi fmet sző készített fekete lpon fehér betűkkel; búcsúzttó végén pedig zárókép gynánt fóthi kript szobránk másoltát láthtni, melynek eredetijét Tenerni hires olsz szobrász lkott. Mg kidó érdekesen elmondj e nyilvános ságr bocsátott búcsúzttó történetét, dr. Váczy János pedig irodlomtörténeti tájékozttást igyek szik ról nyújtni. Szóvl e könyv nemcsk mint irodlomtörténeti emlék, de mint nyomdászti mű is mindenkép érdekes.figyelemreméltó. kiál lítás fénye és ízléses volt vlóbn jól illik hhoz főúrhoz, kinek életéhez, történelmi fontosságához, némi dtokt kivn nyújtni. á ERDŐD VÁR. RÁKÁSZT. míg ráknk egyik, átvitt értelemben lkl mzott formáj npjinkbn érezhető nyomást gykorol világtörténet menetére, mennyiben tudniillik leghtlmsbb urlkodó torkábn megfészkelődött; s míg ott, chrlottenburgi csöndes szob küszöbe előtt, Bergmnn tnár híres klinikáján, Virchov és Wldeyer lbortó riumábn ádáz hrezot folytt német tudo mány z ngol ellen : «rák, nem rák és mégis rák, de még sem z» rendszer szerint, ddig ná 297 lunk, hlászti törvény tárgylás közben, vizek csöndes, de zért rvsz lkój ugyncsk megcsipdeste t. ház sejtelmes tudóit. Pedig t. ház rákj is csk úgy voltjelen, mint z egyszeri czigányé: ezé levélben írv, mzé törvényjvsltbn nyomttv. De t, ház helyzete mindenesetre jobb volt czigányé nál, mert míg ennek rákji ptkb szöktek,, ddig Nemzeti Múzeum ott vn törvényho zás tőszomszédságábn rákok gyűjteményével, z zokr vontkozó irodlomml egyetemben s öt perez ltt meg lehetett voln teljes, tiszt felvilágosítás igz, hogy csk «szkszerű*, mitől minálunk oly ngy trtózkodás. Legyen emlékezet okáért ideírv, hogy rák, z rchiter et Eques Linneus «Cncer st cus* fj, mely későbben z stcus fluvitilis nevet kpt s máig is viseli, már másodszor sze repel mgyr törvényhozásbn. múlt ország gyűlésen felhozt egyik pp-képviselő, hson lítván hozzá bizonyos «t túloldlt*, mondván: «rák is, mikor hátrfelé megyén, zt gondolj hogy előre hld», miből kisült, hogy mire még Drwin sem válllkozott, rr reájött z egyház, t. i. hogy mit is gondol rák? Második szereplése soklábú hátrálónk most esett meg s ugyncsk megjárt; folymi rák, kecskerák, fehér rák, stcus leptodctylus, sőt «solo rák», mint fj, noh csk német «étlpon* vn meg dignosis, éppen úgy mint «Solo Stierl*, mgyrán «öreg kecsege*, tudományos lpj. No de lássuk dolog velejét. rák törzsformáj, mely Mgyrország vizeit eredetileg népesítette és sokságánál fogv köztáp lálék számb ment, z stcus fluvitilis B. s ezt kiválón vskos, húsos ollój tüntette ki, melyet -v&l jelzett rjzunk mutt. Korunkbn zonbn Fekete-tenger felöl, z bb ömlő folyókbn, úgy nálunk, mint déli Oroszországbn is, egy más form jelentkezik, s mennyire tudjuk, régi, vskos ollóju formát kiszorítj.* Ez z új form feltűnően krcsú, ÖBztövér ollóvl bír, minőt képünkön B m u t t ; ez felnyomuló form kpt z stcus leptodctylus E., szószerinti értelemben: okrcsuujju rák* nevet. lerjzolt két olló testileg egyform ngyságú rákról vn véve s elég szembeszökően muttj különbséget. Ez "leptodctylus*, zután fkecskerák*. Minden egyéb csk piczi, illetőleg konyhbeli mesterszó, t. i. «solo rák*, ez igen ngy; «kövi rák*, bizonyos ptkokból vló, melyekben rák kiválón sötét, mjdnem fekete sziűt ölt. színről szólv, tudnunk kell, hogy nemcsk rák, hnem vijben élő álltok egyátlábn lpszín tekintetében víznek bizonyos tulj donsági, sőt hely szerint véve részei sze rint változók. fenyves homályábn folyó p tkrész pisztrángj sötétszinü, ott pedig, hol ptk réten, szbd helyen siet tov, pisztrángj is világos. rákkl is így vgyunk. Több p tk vn Mgyrországon, melyben fehér rák nem r i t k ; Bltonbn épen feltűnő z ránylgos mennyisége s itt kettőt kell t u d n u n k ; először zt, hogy Blton vize z u. n. krbo nátokbn rendkívül gzdg, mi viznek sját szerű szint is kölcsönöz tömegben értve, kü lönösen Sió elején szépen láthtó másod* Több ily jelenség is vn. Igy régi ptkányt, Mus rttus, körülbelől 1727 ót keletről előrenyo muló rőt ptkány, Mus decnmnus, szorítj ki s ná lunk régi már ritksággá vált; továbbá régi «kis svábot* Blttá germnic erősen szorítj dél keletről jövő ngy, brn Feriplnet orientális.

6 298 VSÁRNPI ÜJSG. szór, hogy e víz lkói e színhez lklmzkodnk: hlk hát pld. rendkívül világos. Innen ered het rákok elfehéredóse is. Változtosság kedvéért álljon még itt z is, hogy rák nem csk könnyen pótolj z elvesz tett tgot, hnem ollój ágsodásr is hjlik. Képünkön C krcsú ollóju rák mozgthtó ujjánk, D vskos ollóju rák ugynzon részé nek elágsodását muttj, mig E szilárd hü velyk bokrosodását mgyrázz. Egészben véve rák minálunk nem részesül kellő figyelemben ; felföldi városokbn ráká szt z úrirendnek májális-féle multság; más felé «czigánymesterség»; nekem sokszorosn olyt tláltk, melynek frklj duzzdozott z ikrától. Ám piczinkr, csinos kosrkbn eldásr kerülő *ljbchi» rák világosn zt mgyrázz, hogy másfelé, hol kevesebb z elfogultság s több z élelmesség, rák mgyr pénzből vgyont teremt. HERMÁN OTTÓ. Z IBOLYÁRÓL..X g IBOLYÁRULÓ I.EÁNY BUDPESTEN. Vlmi csodáltos vrázst gykorol szeré nyen meghúzódó kis iboly, midőn z üde t vszi pázsiton először megjelen. Örülünk ugyn z üvegházi ibolyánk is, melylyel mi mükertészet tél közepén is meg lep, miltt fgy jégvmígokt rjzol blk inkr ; de mesterségesen nevelt virágnál hiány zik z «első ibolyái vrázs es poézise, mely tvsz megérkezésének hírnöke. növényzet megváltozttj egy-egy vidék jellegét. De bizonyos, hogy környezet és elren dezés is jelentékenyen emeli növényvilág eszthetiki htását, ügy viszonylik hoz, mint fogllvány drágkőhöz. Hol érvényesülhetne szebben pl. búzvirág sötétkék színe, mint megérett klászok rny hullámi között, vgy csipkerózs, mely zöld indáivl beszövi ko pár szirteket, életet és kellemet kölcsönözve zoknk s rideg, köves tljnk köszönheti szépsége mgsbb jelentőségét. bogáncs me rev, szigorú lkjábn terméketlenség jelképe; hzáj sivtg; ő puszták és romok virág. vízirózs, mely mint egy megtestesült rege merül fel titokteljes hbokból, félig elveszti vrázsát, mihelyt vizitündérek birodlmából kiszkitttott. rege és költészet kiváló előszeretettel fogll kozik e növényekkel, zokt bizonyos jelentőség gel és érzésekkel ruházv fel. z iboly élő példát szolgáltt erre. Tudjuk, hogy lyri köl tészet, különösen pedig tvszi dlok minden európi népnél ibolyillttl vnnk tele. megifjult föld újjászületésének jelvényéül tekintették z ibolyát már görög poéták is, de ennek teljes ellentétéül egyúttl hlál jel képének is, sötét színéért és szomorún földrehjló lkjáért. Fogdjuk el npjinkig is fenn mrdt brátságosbb jelentőségét, mely vi dám görögöknél sokkl elterjedtebb lehetett, mert z théneiek legkedvenczebb virág z iboly volt, s ők zt oly ngy mennyiségben te nyésztették kertjeikben, hogy ez áltl z istenek város: «ibolyültu», «ibolyától koszorúzott* szép melléknevet nyert. * z kropolis hegyén még m is dúsn terem z iboly vdon mel lékesen megjegyezve, délen sokkl pompásbbn illtozik, mint nálunk s míg szellő éjjelen ként z örökszép márványromok és ezüstlevelü oljfák koronái felett hlhttln múltról regei : z ibolyák mosolyogv és csevegve tekintenek csillgokhoz fel. szép görögnők prktikus utódi z «ibolyszemű» istennőnek, thénének szentelt földön z iboly virágit egy sjátságos illtú csemege készítéséhez hsználják fel. középkor elején is tvsz hírnökének te kintették z ibolyát. usztriábn Bbenbergek urlkodás idejében, krónikások egy évenkint trttni szokott tvszi ünnepről tesznek emlí tést, melynek középpontj z első iboly volt s melyen ifjú és öreg vidám tréfák közt vett részt. ki Bécs környékén z első ibolyát megpilln tott, zonnl jelentést tett ról berezegnek, ki egész udvrától és lkosság trk tömegétől kisérve, rr helyre lovgolt, hol ztán leg szebb szűznek kellett z első ibolyát leszkítni. E kedvelt virággl még egy sjátságos rege is össze vn kötve. Egy lovg hjdn beszéli rege rossz szellemet kigúnyolt görbe láb mitt, miért ez őt ztán egész várávl és min den bennelevövel egy mély sziklhsdékb sülyesztette. De várnk szelíd és ngyltiszt kissszony felett nem volt htlm sátánnk; ez megmenekült, de szegénynek egyedül, elh gyottn kellett élnie. Ekkor egy jó szellem megkönyörült mgá nosn búslkodó lányon s kedves ibolyává vál tozttt, zonbn száz évben csk egyszer volt szbd nyílni s midőn százdik év leteltével egy ifjú lovg őt, mint z év «elsö ibolyás-ját feltlált és megcsókolt: megtört vrázs, elő tűnt újr z elsülyedt vár, lovgokkl és cst lósokkl és z így megváltott szép kissszony ke zével köszönte meg szép lovgnk vrázs megtörését. mi z iboly tuljdonképeni hzáját illeti, rr nézve nem lehet htározott feleletet dni. Európábn csknem mindenütt honos s ról szóló széles mondkör után ítélve, már legré gibb időktől fogv tenyészik itt. hová zonbn tudás el nem ér, ott hit rege fogllj el tért. így görögöknél tlsnk egyik leány pollótól üldöztetve ibolyává vál tozott ; más rege szerint Jupiter elől mene külő Io léptei nyomábn fkdott. Egy hsonlón kedves regét beszél el Herder : világ teremté sekor kopár sziklákt csupán fű borított; ekkor z láztosság elülteté z ibolyát s z sokáig mint neki szentelt virág volt ismeretes. Frncziországbn troubdourok korábn szerepelt z iboly ben «Toulousei hét Troubdour* áltl rendezett költői versenyen egy rny iboly volt z első jutlom. I. és Hl. Npóleon két nejének életében is z iboly jelzé sorsuk változását. z első, sokt szenvedett Beuhrnis Jozefine szenvedélyes virágkedvelő volt s rendkívül szerette szerény ibolyát s Npóleon minden évben meg szokt lepni nejét kedvencz virág első példányivl. Egy tvszi npon, midőn ismét megjelent ez árttln szerelmi jándékkl, lig szívt be Már Homer említi z ibolyát Klypso szigetének >rdicsomi leírásábn: i zöld rét ibolyávl és zelerrel volt tele». Odtfnzt 5. Í 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. császárné csokor édes illtát, e kiáltássl ejtette ki kezeiből: «z ibolyáknk hlotti szguk vn!» S vlóbn virágok egy temetőből szkíttttk le s z utolsók vlánk, melyeket Jozefine férjé től kpott. Néhány hónppl később élete bol dogság örökre eltemettetett. Midőn Hl-ik N póleon Montijo Eugéniát először látt, ez szintén fris ibolyákkl volt ékítve s e pillnt htározott változtteljes sors felett. Hogy regékben és dlokbn mindig jó illtú márcziusi iboly, «viol odort» ér tendő, szükségtelen említeni. növényisme zonbn több mint hrmincz képviselőjét ismeri e nemnek. Mindezek közt háromszirmu iboly legismertebb, mely árvácsk, császárszkáll viol tricolor név ltt számtln változtbn díszíti kertjeinket s kultúr keze ltt már csknem egészen elvesztette csládi hsonltos ságát. Kevésbbé ismeretes, de sokkl érdekesebb z úgynevezett klmus iboly. Ez ujbbn be tűszerinti értelemben mélység kincseinek vált vrázsvesszejévé. hol e virág rny levelei mu ttkoznk, ott tlj kétségkívül horgnyt tr tlmz.rokoni közül említésreméltó még sárg iboly cheirntus nnuus, mely hjdn várkertekben tenyészett, innen pedig kézmű ves blkáb került s így igzi népies virággá változott. Szóljunk végre vlmit z iboly illtáról. Vlmint dlköltészetben z iboly minden virág közt elvitázhtlnul z első helyet fogllj el rózs mellett; ép úgy illt is z théneiek ót npjinkig legkedveltebb rózsáé mellett. Józn gondolkozású és tlálmányokbn gzdg korunk jól érti, miként kell z illékony virág illtot számtln szesz- és illtüvegcsébe lekötni. Vnnk gyárk, hol évenként 10,000 kilo ibolyvirág hsználttik fel illtszer készítésére, mi, tekintve kis virágok elenyésző súlyát, bi zonyár figyelemreméltó szám. De nem csk z ember kedveli illtát, hnem mg természet is gyönyörködni látszott művében, midőn z ibolyáb bele lehelte z elbűvölő illtot, mert sokszorosítni igyekezett zt s egy krdliliom féle iris florentin gyökerébe is bele ol tott, mely mint ibolygyökér árulttik gyógytárkbn, honnn iris- vgy ibolypor név ltt z előkelő hölgyvilág illtszeres dobozib ván dorol. Iboly-illtot terjeszt még egy penész-féle is, z úgynevezett ibolymoh, bissus jolithus. Ez nedves helyeken fekvő köveken tlálhtó s z ily köveket nép egyszerűen ibolyköveknek nevezi, feltűnő, áthtó ibolyilltuk mitt. INCZE JENŐ. JUBILEUMI JÁNDÉKOK KIÁLLÍTÁS VTIKÁNBN. múlt év utolsó npján volt ötvenedik évfor dulój nnk npnk, midőn Odesclchi bibornok z kkor 27 éves Pecci Jochim Vincent Rfel Ljos grófot pppá szentelte. fitl pp, ki öt év múlv már püspök, 1845-ben érsek s 1854-ben bibornok lett s így z egyházi méltó ságok soroztán szoktln gyorssággl emel kedett, 1878 február 20-án jutott el legmg sbb rngr, mint XIII. Leo páp, s ezt mgs rngot is már tíz év ót fogllj el. Ismeretes, hogy kettős jubileum lklmából szó szoros értelmében világ minden részéből jöttek ján dékok pénzben s különféle emléktárgyk lk jábn Rómáb s Európ egyes országiból százk, sőt ezrek vándoroltk jelenleg már nnyir megkönyített közlekedési eszközökkel z egyház fejének tiszteletére. jubileum lklmából hozott péterfillérek értéke 10 millió forintot jóvl túlhldj s nem sokkl kevesebb lehet tömérdek jándékmű s emléktárgy értéke. Mgánosoktól is érkeztek ngyszerű jándékok. Egy frnczi bbé hr mdfél millió frnkot örökölvén, egész örök ségét pápánk dt, kijelentvén, hogy ő zzl ngy összeggel nem tud mit csinálni, mivel megszokt, hogy hvi 300 frnkból éljen, mennyi volt eddig jövedelme, zért z egész összeget pápánk dj, csk rr kéri, hogy gondoljon mjd ő reá is, h jövőben esetleg mégis meg tláln szorulni. z jándéktárgyk ngy része egyházi jellegű: misemondó-ruhák, keresztek, szent képek stb. Vn közöttök számos igen becses művészi drb s így Vetri Pál kiváló olsz festőtől I. Gergely páp képe, Clvi Konstntintól János evngélist ezüst szobr, melyet jeruzsálemi johnnit 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. lovgok jándékoztk, ureli Cesrtól quinói Tmás szobr s több más kitűnő szobor és kép. Ezek tárgyk vtikáni plot ngy csrno kábn vnnk már több hét ót kiállítv s mind mellett, különösen folyvást ngy tömegekben érkező jubileris zrándokok részéről ngyon sűrűn látogtttnk. Tervben vn, hogy z ján déktárgyk becsesebbjeiből «Museo Leonino» czím ltt külön gyűjtemény szerveztessék ugyn csk Vtikánbn, hol világ egyik legneveze tesebb könyvtár, levéltár s képtár mellett már eddig is külön rómi, etruszk és egyiptomi muzeumok s egy felirtos kövek gyűjteménye vn, nem is említve sixtini-kápolnát és stnzákt, melyeket művészet legelső fejedel mei számos ngy képtárnál becsesebbé tettek hlhttln műveik áltl. kiállított művekről és látogtóiról nyújt kép zetet lpunk mi képe. tárgyk csknem eltűn nek látogtók ngy szám s változtos érdekes cspti mellett. Ppok, brátok, páczák külön féle egyenruhákbn, trk öltözetű svájezi test őrök régi helebárdokkl s közöttök egyszerű prsztok gyermekeikkel s messze földről jött tudósok és előkelő urk tolongnk. z utób bik mindegyike első sorbn csk zt keresi fel, mi z ő hzájából érkezett, hogy dicsekedve elmondhss, hogy ez volt legszebb és legművésziebb vlmennyi között. Vlóbn kiállí tás, melynek Összehordásábn oly sok nemzet hü ktholikusi versenyezve igyekeztek legjobbt dni, korunk legérdekesebb kiállítási közé tr tozik, s «Museo Leonino»-t, h egykor készen lesz, ngy örömmel fogják látogtni rómi touristák még Vtikán tömérdek más kincsei nek megszemlélése után is. Z EMBERI TEST VILLMOSSÁG. Régi tpsztlt már, hogy z emberi test kü lönböző részeiben, különösen hjkbn s z ujjk hegyén olykor vlóságos villmtelepek ész lelhetők. tudósok közt különösen Dubois Rymond hires berlini tnár fogllkozott z em beri test villmosságánk kérdésével s néhány tudományos tételt is állított fel erre vontkozó lg. Kuttási szerint z emberi test villmos ság rendesen pozitív, és ereje többnyire nem ngyobb, mint minőt tljjl összekötött réz és czink muttnk. z úgynevezett vérmes vér lktú embereknek több szbd villmosságuk vn, mint hidegvérüeknek, s este ngyobb mennyiségű villmosság gyűl össze, mint np más részeiben. szeszes itlok és z áltluk élénkített körforgás is emeli ezt. negtív vil lmosság gykrbbn fordul elő nőknél, mint férfiknál. Feltünőleg erős villmosság eseteit is jegyez ték fel néh egyes embereknél. Ezek között tlán leghíresebb volt z oxfordi villmos nő z Egye sült-állmokbn jnuár 25-én, midőn z égboltozton pompás éjszki fény tűnt fel, e nő meglepetéssel vette észre, hogy, midőn fivére rczát krt megsimogtni, ujjiból z rcz felé szikrák szökkentek ki. Intelligens egyének ből álló ngy társság vizsgált meg több izben e sjátságos tüneményt, mely nőnél február végéig folyvást erősebben muttkozott, zután gyengült, de teljesen csk május közepe táján tűnt el. H nyugodt kedélyhngult volt, tü nemény erősebben muttkozott. Midőn kn dllónál olvsott s nem tett más mozgást, mint hogy időről-időre egyet fordított, gykrn ugrot tk ki szikrák lábából kndlló vs felé, bár selyem-hrisny volt rjt. Képes volt más embe reket is megtelíteni villmossággl. legkedve zőbb körülmények között egy perezben négy, másfél hüvelyk hosszú szikr ugrott ki belőle oly robjjl, hogy z egész szobábn meg lehetett hllni; szikr négy összefogózott emberen is áthtott. z orvosok gypot és gypjú helyett selyembe öltöztették, de ez nem gátolt meg villám fejlődését, holott nővére, h z áltl le vetett selyemruhát felvette, nem lett villmossá. Feltűnő villmos tüneteket észleltek továbbá 1849-ben két königsbergi fiún, kiknek hjából mindnnyiszor, midőn este nppli ingeiket le vetették, villmos fény árdt ki. H selyem kendő vel érintették meg hjukt ilyenkor, z nnyir megtelt villmos ármml, hogy közvetlen után z ujj hegyéből csup közelítésre is szikr ugrott ki. nők hosszú szárz hjából is gykrn ugrik ki fésülés közben szikr s még gykrbbn lehet hllni villmos sistergést. Különösen VSÁRNPI UJSÁG. gykoribb ez zót, hogy szrúfésüket ált lábn gummi-fésűkkel cserélték fel. Ugynz tünemény muttkozik itt is, melyet mcsk szőrénél gykrn tpsztlunk, mely ugynis sötétben megsimítv gykrn d villmos szikrát. Régebben ezért mcskát villmos álltnk is trtották s bőrét villmgépeknel dörzsölönek hsználták, holott tényleg szőr nem bir vezető képeséggel. Loomin már z ötvenes években számos h sonló tünetet észlelve, különösen Észk-meri kábn, test villmos képességének egyik okául zt emelte ki, hogy czipőtlpk gypjuszőnyeggel érintkeznek. z ily tünemények kkor muttkoznk leggykrbbn, h külső levegő hideg s szárz, s Észk-merikábn levegő szárzság tudvlevőleg sokkl mgsbb fokr emelkedhetik, mint nálunk. Gykori volt továbbá tünet légfűtésre berendezett házkbn, kü lönösen, midőn téli hidegben termeket erősen fűtötték. Minden eddig tett kísérlet csk pozitív vill mosságot muttott, mely testnek dörzsöléséből támdt; betegek és egészségesek, férfik és nők ugynezt szbályt erősítették meg s néh ugyn csupsz testen is muttkoztk villmos tünetek, de mindnnyiszor kevéssel előbb ruh drb érintette test felületét, s tudvlevőleg mindenkor nehézséggel jár test felületéhez tpdt villmos feszültség utolsó nyomit elhá rítni. JÓ-SZÍV. z árvízkárosultk segélyezése. társdlombn ngy rányú mozglom in dult meg, hogy z árdások áltl nnyir súj tottk segélyt kpjnk, gyűjtés országos legyen s meghozhss áldoztát mindenki, sját tehet sége szerint. Előkelő körök, befolyásos férfik, jótékony buzgólkodásukról ismert hölgyek, mű vészek, írók egyesülnek, hogy z eredmény mi nél ngyobb legyen, s hogy megválogssák és fölhsználják mindzokt z eszközöket, melyek ily czéloknál sikerre vezetnek: gyűjtsenek, elő dásokt, sorsjátékokt rendezzenek, igénybe vegyék sjtót, mely «Segítség» lbumnál is oly hthtós tényezőnek bizonyult. cspás ngy, ezren és ezren várják könyörület domá nyit. mozglom is jóvl ngyobb méretű, mint mely tűzkárosultk jvár tvly meg indult, mikor legfeljebb ezer cslád kerté tá mogtást. z eredmény is okvetetlenül még fé nyesebb lesz. z emberbráti szövetkezet Tisz Kálmánné úrnő vezetése ltt lkult meg. Nál trtották z első tnácskozásokt, s z ő elnöklete ltt foly tovább szervezkedés és czélirányos ter vezések munkáj. Jó-szív czíme z egyesület nek, jó szívek működnek és jó szívekhez fordul nk. Jóki indítványozt czimet e szvkkl: «kinek jó szíve vn, z dni fog, kinek nincs, rr úgy sem számíthtunk.* z ápril 21-ki értekezleten ngy végrehjtó köz ponti bizottságb megválsztttk: gróf ndrássy Gyuláné, Beniczky Ferenczné, Bischitz Dávidné, gr. Csekonics Jánosné, Jlics Ignáczné, Krusz Izidorné gróf Károlyi Sándorné, Krlovnszky Istvánná, gróf Szápáry Gézáné, gróf Szápáry Gyuláné, Tisz Kál mánné és Széli Kálmánné. Továbbá: Ábrányi Kor nél, czél Bél báró, ndrássy Gytil gróf, ndrássy Mnó gróf, pponyi lbert gróf, Beniczky Ferencz, Csávolszky Ljos, Drányi Ignácz, Dessewfy urél gróf, Flk Miks, Gerlóczy Károly, Hynld Ljos biboros-érsek, Hegedűs Sándor, MnyiDániel, Ivánk Imre, Jóki Mór, Károlyi István gróf, Kochmeister Frigyes báró, Lonky ntl, Lukács ntl, Péchy Tmás, Pejchevich Miklós gróf, Ráth Károly főpol gármester, Stesser József, Szápáry Gyul gróf, Szász Károly püspök, Trkovich József, Tisz Ljos gróf, Török János főkpitány, Vy Miklós báró és Vdni Károly. E központi bizottság még következő tgokkl egészítette ki mgát: Hrkányi Frigyes, gr. Zichy Jenő, Visi Imre, Lévy Henrik, Ngy Gábor és Hu szár dolf. lkítottk továbbá különféle bizottságokt. Ezek: irodlmi és művészi, bzár, szinügyi, pénz gyűjtő és sorsjátéki, népünnepi, crroussel és egy vidéki bizottság; bizottságok mgukt leg jobb be'átásuk szerint kiegészíthetik. z lkí tott bizottságok névsor következő: Irodlmi és művészi bizottság: Beniczky Ferenczné, gróf Károlyi Tiborné. Ábrányi Kornél, rny László, Benczúr Gyul, Bérezik Árpád, Bródy Zsig mond, Csávolszky Ljos, Csernátony Ljos, Csukássy József, Flk Miks, Feszty Árpád, Futtky Gyul, Grecsák Károly, Gyuli Pál, Jóki Mór, Kenedy 299 Géz, Légrády Károly, Ngy Miklós, Roskovits Ig nácz, Szász Károly, P. Szthniáry Károly, Szmrecsányi Miklós, Telepy Károly, Tors Kálmán, Vágó Pál, Vdni Károly, Zl György, Zichy ntl. Bzár bizottság: Tisz Kálmánné, dler Bnclri Hedvig, gróf ndrássy Gyuláné, rny Lászlóné gr. Bánffy Béláné, Beniczky Ferenczné, gr. Berehtold Richárdné, Bischitz Dávidné, gr. Csekonics Já nosné, Dániel Ernőné, Herzberg Sándorné, Horváth Gyuláné, Jálics Ignáczné, báró Inkey Nándorné, Krusz Izidomé, Molnár Viktorné, gr. Károlyi Gyu láné, gr. Károlyi Sándorné, Krlovnszky Istvánná, Schnierer ldárné, Stephni Ljosné, gr. Szpiíry Gézáné, gr. Szápáry Gyuláné, Száll Kálmánnné, bár Vécsey Józsefné, Wekerle Sándorné, Wodiner Bé láné, gr. Zichy Nándorné. Színügyi bizottság: Tisz Kálmánné, gróf nd rássy Gyuláné, Beniczky Ferenczné, gróf Csekonics Jánosné, Jálics Ignáczné, gróf Szápáry Gézáné, gróf Szápáry Gyuláné, Schnierer ldárné. gr. Zichy Nán dorné, gr. Zichy Pál Ferenczné, gr. ndrássy Gyul, gr. ndrássy Tivdr, Beniczky Ferencz, Bercsényi Bél, Erkel Sándor, Evv Ljos, Hjós Zsigmond, Károlyi Tibor gróf, Királyi Pál, Lipthy Bél báró, Mesnil Viktor b., Nády Ferencz, Odry Lehel, Puly Ede, Szápáry Géz gr., Tisz Ljos gr., Ujházy Ede, ifj. Wodiner lbert báró, Zichy Géz gróf, Zichy Jenő gróf. Pénzgyűjtő és sorsjáték-bizottság: dler Bnclri Hedvig, gróf ndrássy ldárné, rny Lászlóné, Bischitz Dávidné, gróf Csekonics Jánosné, Dániel Ernőné, Emmer Kornélné, Herzberg Sándorné, Hor váth Gyuláné, gróf Károlyi Sándorné, Krusz Izi dorné, Molnár Viktorné, Stephni Ljosné, Wekerle Sándorné, Wodiner Béláné. ebly dolf, rny László, Brázy Kálmán, Domonyi Brüll Miks, Flk Zsigmond, Kmermyer Károly, Krp Ferencz, Lávy Henrik, Lukács ntl, Mtlekovics Sándor, Neu mnn Frigyes, őrgróf Pllvicini Ede, Schweiger Márton, Steiger Gyul, Szivák Imre, Török József, Whrmnn Mór, Wekerle Sándor, id. Wodiner lbert báró, Zichy Ferencz gr. Népünnepi bizottság: Hollán Ernőné, báró Inkey Nándorné, Ivánk Imréná, Korányi Frigyesné, Kr lovnszky Istvánná, báró Lipthy Béláné, Országh Sándorné, Ráth Károlyné, tzél Bél br., ndrássy ldár gr., ifj. ndrássy Gyul gr., ndrássy Sándor gróf, Bánffy György báró, ifj. Btthyány Géz gróf, Beöthy lgemon, Bnrchrd Konrád, Csávolszky L jos, Dániel Ernő, Érczhegyi Ferencz, Ferencz Ká roly, Freyberger Pál, Gbriny József, Geist Gáspár, Gerlóczy Károly, Gromon Dezső, győri Gschwindt Mihály, Horváth Gyul, Horváth Sándor, Jekelflusy Lnjos, Károlyi István gr., MendI István, Móricz Pál, Nikolich Fedor br., Pulovich László, Perlky Elek, Pucher József, Prückler László, Kérni Róbert, Kupp Zsigmond, Splényi Ödön báró, Szápáry István gróf, Teleki Géz gróf, Teleki József gróf, Török János főkpitány, Tors Kálmán, Zichy ntl gróf, Zichy Jenő gróf. Croussel-bizottság: gróf ndrássy Gyuláné, gróf Bánffy Béláné, gr. Berchtold Richárdné, gr. Károlyi Gyúl áné, Száll Kálmánné, gróf Zichy Nep. Jánosné, gróf Zichy Nándorné, báró Vécsey Józsefné, id. gróf ndrássy Gyul, ifj. gr. ndrássy Gyul, gr. ndrássy Sándor, br. Edelsheim Gyuly Lipót, Ghyczy Bél, Hollán Ernő, gr. Károlyi István, gr. Teleki József. Vidéki bizottság : ifj. gróf Btthány Ljosné, gróf Hunydy Lászlóné, ifj. gróf Károlyi Istvánná, báró Kemény Kálmánné, br. Nikolich Fedorné, gr. Pálffy Dun Lipótné, Péchy Tmásné, gr. Széchenyi Pálné, lmássy Géz, Bárczy Gyul, id. gróf Btthányi Géz, Bubics Zsigmond püspök, Császk György püs pök, Dulánszky Nándor püspök, Domhidy István, Földváry Mihály, Rlyés Bálint, Isák Dezső, Kálly Zoltán, Kndlovics Imre, Lukács Bél, Lutzenbcher Pál, Melczer Géz, br. Sennyey István, Somossy Bél, Schluch Lőrincz püspök, Szél Ákos, Szomjs József, Zly István. központi bizottság ápril 26-án délután képviselőház termében ülésezett. Tisz Kálmánné úrhölgy bejelentette, hogy József főherczeg ezer forintot és Zichy Ferencz gróf is ugynennyit küldött kárvllottk számár, Lederer Sándor lovg pedig sorsjáték rendezésére válllko zott, Zichy Mihály, kitűnő festő, művei leg közelebb megnyitndó kiállításánk jé vedel iet meg fogj felezni vizkárosultkkl, s hogy virág-tombolát rendező társság is feljánlott jövedelmének egy hrmdrészét. budi lövészegyesület legközelebb ngy ünnepet rendez kár vllottk jvár, Zhn György örökösei pedig ezer drb színes üveggel fogják gyrpítni bzárt. z elnök felszólításár elszéledtek ezután, z lbi zottságok s képviselőház különböző termeiben hoszszbb-rővidebb ideig tnácskoztk progrmmjukról. z irodlmi és művészeti bizottság elnökeivé Jóki Mórt és Beniczkyné Bjz Lenkét válsztották; jegy zőkké Ngy Miklóst, Visi Imrét, Tors Kálmánt, Szmrecsányi Miklóst, György ldárt és Szádeczky

7 300 Ljost. bizottság kebelébe fogdj több bécsi és külföldi lp budpesti levelezőjét, képes heti és élczlpok szerkesztőit, vlmint ngyobb könyv nyomttó intézetek igzgtóit is. Elhtározt továbbá hogy május hóbn rendezendő bzárünnepre külön illusztrált lpot fog kidni, melynek Fenyvessy Fe rencz országgyűlési képviselő lesz szerkesztője. «Jó-szív» bizottság minden irományát, hirdetését külön jelvénynyel látj el, melyhez egyik festőművé szetünk készít llegorikus rjzot. eroussel-bizottság ndrássy Gyuláné grófszszonyt válsztott elnökéül, sorsjáték bizottság Ká rolyi Sándorné grófnőt, népünnep-bizottság elnökei: Hollán Ernőné és tzél Bél báró, lelnök : Horváth Gyul és Gerlóczy Károly, jegyzők : Csávolszky L jos, Perlky Elek képviselők és Geiszt Gáspár. nép ünnep előkészítésére Ivánk Imréné elnöklete ltt öt tgú bizottság lkult. vidéki bizottság elnökei Széchenyi Pálné, gr. Bttyány Gózáné és br. Kemény Kálmánné ; lelnökök: Földváry Mihály és Szomjs József; jegyzők: Kálly Zoltán és Széli Ákos kép viselők. szinügyi bizottság elnökökké Tisz Kálmánnét és Zichy Jenő grófot, 'jegyzőkké Nády Ferenczet és Stesser Ferencz miniszteri tnácsost válsztott. Május 16-án ngy elődást rendez z operházbn következő műsorrl: lklmi prológ és khórál után Zichy Mihály képe "Segítség lbum -ból, élő l kokkl; zután Zichy Géz grófnk t Vár törté nete* czímű melodrámi költeménye, végül "Tün dérek tv» czímű blld zenével, énekkel, ném játékkl és élőképpel. bizottság megkéri Jóki Mórt, hogy tjó sziv» czim ltt lklmi drbot Ír jon, melyet egy később megállpítndó estén, Bud pest összes színházibn, vlmint z összes vidéki szinpdokon egyszerre muttnánk be. május 16-iki elődásr jegyekre Tisz Kálmánné sszony nál és Zichy Jenő grófnál, vgy z oper titkári hi vtlábn lehet előjegyszni. * jótékony bzár. bzár rendező bizottságé hó 25-ikén tnácskozott gr. Csekonics Jánosné plo tájábn. grófnő korábbi időkben is sokt buzgól kodott jótékonyság terén, s rendezett több fényes sikerű bzárt. zért bízták rá most is. tnácsko zásr sokn jelentek meg, s elhtározt bizottság, hogy bezárt május hó 12-ike és 14-ike közt rende zi kiállítási iprcsrnoknk bbn részében, hol most virágkiállítás vn. bzár mindig csk délután három órától esteli nyolczig lesz nyitv. Jegyzőjéül Stesser József miniszteri tnácsost, pénz tárnokul pedig Csávossy Bél országgyűlési képvise lőt válsztott bizottság. IRODLOM ÉS MŰVÉSZET. Peles meséi (Povestile Pelesului). Irt Crmen Sylv, fordított Gidóflvy Géz. Megjelent Ngy szebenben s Bévi-testvérek bizomány utján sze rezhető meg 1 forintért. Bégen érzett hátrány iro dlmi viszonyinknk, hogy vidéken megjelent műről kevesebb esetben vesz közönség oly mér tékben tudomást, mint mennyire sok ily munk megérdemelné. Első sorbn és főképen szépiro dlmi dolgoztokról lehet ezt mondni, mi bbn leli mgyráztát, mert elég ok vn z ily könyvek iránti bizlmtlnságr. most említett munkávl zonbn érdemes fogllkozni. Szerzője senki más, mint: Erzsébet román királyné, kinek műveit szíve sen fordítják idegen nyelvekre. Peles meséi* román népmondák, s egyesítve vn bennök román köznép egészséges fölfogás z elbeszélő poétikus nyelvével és költő fntáziájávl. Mindenik mond nép jkán élő egy-egy mesét dolgoz föl, melyről egy hegycsúcs, brlng vgy ptk vette nevét. zt lehet mondni, hogy Crmen Sylv e kötetben déli Kárpátok nevezetes csúcsink mindegyikére egy-egy emléket állított. z egyes lkok vlódi román nóptipusok, melyek mindegyike egy-egy prózábn elmondott blld hősének is beválik. prsztlegény mesterkéletlen szerelme, leány ke resetlen nivság és női hős jelleme költői ossz hngbn olvd össze. királyi irónő Gidóflvybn méltó tolmácsr tlált, fordítás z eredetinek üdesé get híven tükrözteti vissz. Végül még zt jegyezhet jük föl, hogy könyv nyomás világos, tiszt, kiállí tásánál fogv pedig bármely könyvtár díszéül szol gálht. (Dr. Sz. I.) VSÁRNPI UJSÁG Mjd legújbb régészeti leletekről szóló értesíté sek, könyvismertetések s próbb közlemények kö vetkeznek. Stnley t Utzásom Közép-frikábn* czímű művéből, melynek nemrég második füzetes kidás indult meg Bévi-testvérek kidásábn, most kül döttek szét 3 8 füzeteket. Egy-egy díszesen ki állított, képekkel illusztrált fűzet ár 30 kr. Bévitestvérek kidóhivtl műre negyed- vgy félévre szóló előfizetést is elfogd. Gykorlti orosz nyelvtn jelent meg Ungvártt is, Lévi Mór könyvkidásábn. Tnodái- ós mgán hsználtr irt Bkovszky János. Először 1867-ben került könyvpiczr, s most fölujították, mikor keleti bonyodlmk z orosz nyelv megtnulását is npirendre hozták s egyszerre több orosz nyelvtn is készült mgyrok számár. Bkovszky, ki z orosz irodlomml sokt fogllkozott s z orosz nyelvet lposn bírt, nyelvtnábn rr törekedett, hogy könyvét mgán szorglomml is eredménynyel le hessen hsználni. r 1 frt 50 kr. Sport könyv. Épen lóversenyek idejére hgyt el sjtót: «Egy pillnt ltt áttekinthető verseny lovink formáj 1887-ben.* «The form t Glncé.» Minden győztes ló tvlyi (1887) összes futmi egy egy helyen csoportosítv, miáltl minden ló ké pessége egyszerre áttekinthető. lovk neve betű rendben felsorolv. Fogdásoknál, totlisteurnél hsználják külföldi gyepeken z ily könyveket. Kimuttj minden lóról, hogy hányszor nyert 1000, 1500, 2000 frtot vgy ngyobb értékű versenyt. zsebkönyv, 140 oldl, ár 1 forint. Megrendelhető I Vdász- és Versenylpok* szerkesztőségénél, posti megrendeléssel. Ugynily füzet fog megjelenni ápril végével, melyben z ddig z idei,bécsi versenyeken futott lovk eredményei lesznek. r helyben 30 kr, vidékre posti biztosítás mellett 45 kr, mely levél jegyekben is küldhető. nemzeti színházbn ápril 24-ikén z egyfel vonásos próságok egész özönét vitték színpdr. Nem kevesebb, mint öt eredeti kis színdrb került elődásr. Egyszerre krtk túlesni rjtok, ugy lát szik. De tömeges megjelenés sem tkrgtj hiá nyokt. z próságok is hoszdlmssá válhtnk, s bebizonyult, hogy öt színmű még nem elég trkság egy estére. Hármt z előtte vló estén z operszínház jóté kony elődásából ismerhetett közönség egy része. Egy régibb vígjáték: *Nói diplomáczi*, Szulyovszky Ignácztól, még múlt évtizedekből vló. színmű írás technikáj is fejlődött zót. z lpeszme z, hogy nő hmrbb ér czélt, h szeret, minth diplomtizál. Helvey Lur, Csillg Teréz, Hetényi és Sánt személyesítették szerepeket. Legtöbb htás sl volt «Hárms szövetség* vígjáték Torkos Lász lótól. Három testvérlány fogdást tesz, hogy nem mennek férjhez. legifjbbr nézve zonbn csk hmr elviselhetetlenné válik szövetség, kérője vn, kit szeret is. fitl ember tehát szövetség felbontásár törekszik. Udvrol z idősb testvérek nek, s zok széttépik szerződést, ztán pedig meg kéri legfitlbbt. Kár, hogy kijátszott két lány édes testvére hrmdiknk, mert testvérek közti játék kellemetlenül ht, és kár, hogy több vidám sággl és elmésséggel nincs dolgozv vígjáték. Lendvyné, Szcsvyné, lszeghi Irm és Mihályfi egész oddássl játszották vígjátékot, s velők együtt szerzőt is hívt közönség, de nem volt jelen. * komikus* czímű monológot (Kürthy Emiltől) Vizvári Gyul élénken dt elő. Egy komi kus bosszúságit festi, ki le kr mondni színé szi pályáról, mert bosszontj őt, hogy kkor is nevet nek rjt, h komolyn lép föl z életben. ztán sorbn megvizsgálj különböző életpályákt, me lyekre kedve voln, míg végre bbn állpodik meg, hogy legjobb lesz komikusnk mrdni. Negye dik drb t kidó lkás*, Tolni ndortól, nem zeti színház tgjától. Gyenge nygból készült, mely szinpdi trtlmt nem tudott ölteni. Egy kincstári bérlő fővárosbn lkást keres, s egy fitl özvegy bárónőhöz nyit be, kit egykor szeretett. két régi ismerős szivében föllobbn régi láng s boldo gok lesznek. bágydtn irt szinpdi kísérletet Márkus Emíli, Nády, Bókéssy Irm közreműködése támogtt. Ötödik próság: * zálogházbn*, He tényi Bélától, nemzeti színház tgjától, élénkeb ben vn jelenetezve, de tárgy durv, hng nyers. Egy fitl sszony értékes gyűrűt visz zálogházb, hol vlltór fogják: hogyn jutott gyűrűhöz, melynek eltűnését már rendőrségnek is bejelen tették? Mg férj tett jelentést gyűrű eltűnésé ről, és most feleség viszi zálogb z eltűnt jószá got. Ebből kerekedik bonyodlom, tudniillik, hogy z sszony mostoh fiánk egy könnyelmű kis dós ságát krj így kiegyenlítem. benne előforduló szerepeket Lánczy Ilk, Vizvári, Gyenes és Szigeti Imre dták. 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM dásbn mind három mgyr színház tgji. színház egészen megtelt. műsor nyolcz számból volt összeállítv. Ünnepi nyitányul, Erkel Sándor igzgtó vezénylete ltt, Erkel Ferencznek nomzeti színház 50 éves jubileu már irt nyitányát dták elő. *z álrczos bál* má sodik felvonásánk néhány jelenetét Bellincioni Gemm és Perotti Gyul, tsemirmis* czímű ope ránk egy jelenetét és szólóját Schröder-Hnfstengl Mári, z «Ördög Róbert* hrmdik felvonásánk első képét pedig Bellincioni Gemm, Perotti Gyul és Ney Dávid dták elő. Mind e számokt közönség műélvezettel hllgtt, s szerepelő elsőrendű éne keseket és énekesnőket z őket megillető tetszéssel és tpssl kisérte. Mjd bonyi népszínművének * betyár kendőjének* csárdi jelenete következett Blh Lujzávl (kinek Pi-piros kendőt* háromszor kellett ismételni). Vidor Pálll, Klárnévl. Három eredeti kis színművet is bemutttk: «kidó l kás* (Tolni ndortól), ' komikus* (mgán jelenekürthy Emiltől) és «zálogházbn* (Hetényi Bélát tói) melyeket nemzeti szinház tgji játszottk, s s melyet másnp nemzeti színházbn ismételtek. népszínházbn ápril 25-ikén huszonötödikszer dták Konti József tsuhncz* czímű eredeti operettejét, most is telt ház előtt. Blh Lujz sszony z egész színi évszk legvonzóbb drbjává emelte. zeneszerző zzl fejezte ki háláját kitűnő művésznő iránt, hogy 25-ik elődáson rny koszorúvl tisz telte meg, melyet z első felvonásbn nyújtottk föl neki zenekrból, piros tlsz vánkoson, közön ség ridó tpsi közt. bécsi nemzetközi műkiállitás lklmából ki tűzött 30 rny és 20 ezüst érem kiosztás felett már döntött pálybiróság, melynek elnöke Schmidt Frigyes báró, jegyzője pedig Keleti Gusztáv, z orsz. mgyr képzőművészeti társult igzgtój volt. mgyr művek közül Benczúr Gyulánk Tisz Kál mán miniszterelnököt ábrázoló festményét és Horovitz Lipótnk Spieh herczegnőt feltüntető rczképét rny éremmel, vlmint Bihri Sándornk «bíró előtt* czímű életképét (mely király tulj don) és Klein Miks Berlinben élő mgyr szárm zású festőnek szoborművét, mely germán hrczost ábrázol rómi czirkuszbn, ezüst éremmel tüntették ki. mgyr csoportból még öt más művésznek kitüntetése volt jvsltbn, de többséget nem sikerült megnyerniük. díjkiosztás eredményéről kultuszminiszterhez szóló jelentés szerkesztését szin tén Keletire ruházták, ki e megbízásnk már meg is felelt. 18 <ZÁM. 18 SS. XXXV ÉVFOLYM. 301 VSÁRNPI UJSÁG megbízott Szvorényi Józef munkájávl elkészült. munk megvizsgálásávl Szász Károly másodelnököt bízták meg. z első felolvsó Byer József volt < Shkesperei nyomok irodlmunkbn és mgyr színészet mű során 1790-től 1837-ig* czímű székfoglló értekezé sével, melyben főkép Kzinczy Hmlet-fordításáról hzólt. Után l'ulszky Ferencz trtott felolvsást.visszemlékezéseim* czímmel. EbbenJ mgyr nyelv és irodlom sorsáról beszélt. százd első negyedében úgymond sőt csknem z egész első felében felföldi városok művelt köreiben m gyr szót lig lehetet hllni. német nyelv volt kultúránk jele s átlános volt meggyőződés, hogy mgyr nyelv sokkl szegényebb, semhogy bbn ki lehetne fejezni zokt z eszméket, melyek külföldi hírlpok és irodlom áltl társlkodás körébe is behtottk. Széchenyi István gróf htását mgyr irodlom fejlődésére felolvsó szerint még most is lig mélttják elegendően. z kdémi meglpítás központot teremtett mgyr irod lomnk. grófnk folytonos izgtás m szikrává vált, mely főnemeseinkben meggyújtott ismét már elludt nemzeti érzést. Budpesten lkó kiválóbb írókt, Vörösmrtyt, Bjzát, Toldyt, Döbrenteyt ídó'ió'l-időre mgához hivt ebédre. Midőn régészeti és embertni társult ápril 24-iki hvi ülésén, melyen Pulszky Ferencz elnökölt, dr. Hmpel József érdekesen ismertetett Ngy Ljos király korából szármzó ötvösműveket, két remek czímerlkot, melyek Ngy Ljos áltl mgyr zrándokok czéljir lpított cheni kápoln ékes ségét képezték. czímereket erdélyi készítmények nek trtj, még pedig művészi kivitelű csttok, melyeket Besztercze város jánlhtott fel Ngy Ljos királynk, ki ztán z cheni kápolnánk jándékozt. második felolvsó Tgányi Károly z «Embertn és embertni földrjz»-ról értekezett. z embertn fjból, z embertni földrjz pedig természeti környezetből mgyrázz népek krk terét. Mivel két irány egymást kizárni igyekszik, fölolvsó két fktort törekszik érvényre jutttni, kimuttv, hogy ezek együttes htásából állnk elő zok jellemző vonások, melyek z egyes népek egész mivoltán tükröződnek. Végül Szendrei János titkár terjesztette elő jelentését, mely szerint társult vgyon jelenleg 819 Mári-Dorotty egylet, mely mgyr tnító nők érdekében lkult, József főherczeg leány, Mári Dorotty főherczegnő védnöksége ltt, ápril 2'2-ikén trtott közgyűlését. Báró Nyáry dolfné szesen 39 kiállító vesz részt és versenyzők jutl mzásár 224 rny, 28 tiszteletdíj, továbbá 85 db rny-, ezüst- és bronz érem áll jury rendelke zésére. megnyitásr ngyszámú, díszes közönség gyűlt össze ; ott voltk: Széchenyi Pál gróf földmivelési miniszter, Mtlekovits Sándor állmtitkár, Báth Károly főpolgármester, z orsz. kertészeti egyesület tgji, számos képviselő stb. Emich Gusztáv, mint kiállítási elnök, beszédet intézett gr. Csáky László hoz, kertészeti egyesület elnökéhez, ismertette kiállítást s kiemelte, hogy dczár zord időjárásnk s z elemi cspásoknk, kiállítás mégis sikerült. Hngozttt nemcsk társdlom, hnem József főherczeg érdeklődését kiállítás iránt. Csáky László gróf erre kijelenté, hogy örömmel tesz eleget fel szólításnk, mert kiállítás fényes tnúbizonyság nnk, hogy virág és növénytermelés és fejlesztés, mely hzánkbn régebben el volt hnygolv, n gyon szép lendületnek indult. z elnök szvi végze tével Molináry-ezred zenekr rázendítette Kossuth-indulót. társság ennek hngji mellett körútr indult kiállítás megtekintésére. német császár betegségében ismét jobb fordu lt állt be. Állpot körülményekhez képest meg- KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. mgyr tud. kdémi ápril 23-iki ülésén Hunflvy Pál elnökölt, s két felolvsásból állt npi rend. V tf György z kdémi kidásábn nem sokár megjelenő Btthyány-kodex koráról és jelentőségéről értekezett «legrégibb mgyr protestáns énekes könyv* czím ltt. kódex Btthyány Ignácz püs pök áltl jutott Gyulfehérvárr. Toldy Ferencz már ismertette, értékes nyelvemléknek mondt s ktholikus énekes krkönyvnek (chorle) trtott. Ennek ellenében három év előtt Kálmán Frks kódexről ngyon kicsinylően beszélt. Tgdt, mintb XVI. százdból szármznék és szerinte nem is pápist hymnrium, hnem Gelei-Bákóczi «Grduál»-jánk megjelenése után (1646) másolt református irott grduál. Volf megczáfolt Kálmán Frkst. Bthyány-kodexbe z 1563-ik évszám vn beirv, de mikor ez bele került, kódexnek már készen kellett lenni. Több körülményből kitetszik, hogy év előtt nem írhtták, tehát XVI-ik százdnk épen közepéből szármzik. Volf legrégibb grduált is merte föl benne, de nem kth. hymnrium vgy chorle, mint Toldy vélte, hnem református rituális énekeskönyv. Még bból z időből vló, mikor két felekezet nem vált el egészen egymástól, s ugynegy templombn végezte z isteni tiszteletet. Meg vn benne sok kth. ének; régibb mgyr énekek máso lti ezek, s zért nyelvileg és irodlomtörténetileg becsesek. zsoltárok fordítás is kth. eredetű, mi kitűnik zsoltárok számozásából. De ngyobb része kódexnek református eredetű. Nem Gelei Öreg Grduáljánk. másolt ez, hnem nnk egyik főforrás. z értekezést megéljenezték. Ez után Thewrewk Emil egy vendégtől, dr. Kssi Gusz távtól «Pltói tnulmányok* czímű dolgoztot mu ttott be. Először mélttj zokt bizonyítékokt, melyek Pltó neve ltt ránk mrdt irtok vlódi ságáról tnúskodnk; mjd pltói irtok dilogikus lkjáról szól. Kssi meggyőződése szerint Pltó egész irodlmi hgytékát bírjuk. z «rcheologii Értesítőn új füzetében, Csontosi Jánosnk Korvinákról szóló érdekes czikkén kívül, melyről bővebben is szólunk, további trtlms közlemények ezek: Bézkori tárgyk z erdélyi medencze területéről, Téglás Gábortól. Két régi síremlék kssi dómbn (két képpel) Mysz operszínházbn ápril 23-ikán rendkívüli kovszky Viktortól. Csládi czímerek régi hzi ötvös Kisfludy-társság ápril 15-iH hvi ülésén műveken, Csergheő GézátóL Henszlmnn Imre pedig elődás volt, jótékony czélr, budi református Gyuli Pál elnökölt, s Beöthy Zsolt titkár bejelen folyttj honi műemlékeink hivtlos osztályozását, i templom építési lpjánk jvár, s részt vett z elő- j tette, hogy Szemere Pál műveinek összegyűjtésével PÁP JUBILEUMI JÁNDÉKINK KIÁLLÍTÁS VTIKÁNBN. Grynk egy szép költeménye Henszlmnnk egy értekezése megjelent, házához hivt, liogy személye sen ismerkedjék meg vele. Pulszky, Trefort, Eötvös József br. stb. gykori vendégei voltk, szóvl és tettel buzdított z írókt és szított bennök hz fis lángot. Áttér politik irodlomr is és meg jegyzi, hogy Széchenyi irtin és hírlpi czikkein kívül nem is volt mgyr nyelvű politiki irodlom, e tekintetben külföldre voltunk utlv. figyelem mel hllgtott felolvsás után Brtók Ljos olvst fel «Kárpáti emlékekből* czímű htásos költeményét, mire z ülés véget ért. földrjzi társság ápril 26-ikán trtott ülésén, melyen Hunflvy János elnökölt, dr. sbóth János olvsott föl szomorún korszerű kérdésről, z lföldi árdásokról. Fejtegette, hogy gátrendszer vizek szbályo zásánk egyik része, de mgábn egyoldlú fél munk. Nem z kérdés tehát, hogy hol és hogyn kell gátkt és töltéseket építeni, hnem z, hogy minő rendszert kell követni z árvizek leküzdésére. Erre nézve legfontosbb elv z, hogy víznek helyet csináljunk, h nem krjuk, hogy mg törjön utt mgánk. S e czélr legjobb mód z, hogy kiterjedt cstornázási és öntözési hálóztot létesítsünk. Ez ztán Kánánná fogj változttni z lföldet. Után Tóth dolf értekezett «fokhálóztnk uj és könynyen szerkeszthető vetületéről*, és z ülés vé get ért. elnökölt s titkári jelentést Brtoniek Géz terjesz tette elő. z egyesület vgyon egy év ltt 14,000 írtról 30,000 frtr emelkedett, tgok is szporodtk, s most már hozzá lehet fogni tnítónők menedék há zánk fölépítéséhez, melyre város ezer négyszög ölnyi telket dott z Orczy-kert mögött, tisztvise lők telepénél. György ldár gyűjtő bizottság részéről terjesztett elő jelenté t. tnítónők otthon érdekében megkezdett gyűjtés eredménye már eddig is meghldj 10,000. forintot. szétküldött 15,000 gyűjtőrvből még 13,571, tehát ngyobb rész nem érkezett vissz. Mint jelentés hngsú lyozz, e szép sikert társdlom érdeklődósének fölkeltése hozz létre. bizottság buzgó működésé ért Zírzen Jnk elnöknek és György ldárnk, vlmint gyűjtő bizottság többi tgjink köz gyűlés közönetet szvzott. Ezután megválsztttk elnöknek Nyáry dolf báróné, pénztárnoknk Zírzen Jnk, ellenőrnek Stretvizer Ljosné. z eddig mű ködött válsztmányt is néhány uj tggl kibővítve újr megválsztották. MI UJSÁG? virágkiállítás. Ápril 26-ikán virágkiállítás nyílt meg z országos kiállítás városügeti ngy iprcsmokábn. Élénk tnúságot tesz z hzi kertészet különböző ágink fejlődéséről. kiállításbn ösz- nyugttó. híz csökkent, z étvágy kielégítő, s z orvosok reméuylik, hogy Frigyes császárnk most jó idei,' nyuglm lesz. Viktóri ngol királynő leányávl, Betrix herczegnővel és vejével, Bttenberg Henrik herczeggel, három npot töltött Chrlottenburgbn s ápril 26-ikán este utzott el. Még csk néhány np előtt ggodlmk közt vár ták Viktóri királynőt, kinek látogtását kkor öszszekötötték császár leányánk, Viktóri herczegnőnek eljegyzésével, volt bolgár fejedelemmel. De e házssági tervről most szó sem volt, s mint z udvri ebéden jelenlevők megjegyezték, királynő legszívesebb módon beszélgetett Bismrck herczeg gel. királynő vejének, beteg császárnk látog tásár ment. E hó 26-ikán pedig meglátogtt muzóleumbn Vilmos császár koporsóját és koszo rút helyezett rá. Kitüntetett királynő. Crmen Sylv román királynét «Les Pensées d'une Beine* czímű frnczi nyelven irt munkájáért frnczi kdémi egyik dijávl tüntette ki. dijt nem készpénzben fogják kiszolgálttni fejedelmi írónőnek, hnem három érmet (rny, ezüst és bronzérmet) veretnek szá már, mindegyike kitüntetvén királynő művének czimét s z évi dátumot. Meszlényi Gyul sztmári püspök e hó 16-ikán este érkezett meg székvárosáb s ünnepélyes fogd ttásbn részesült. káptln küldöttsége Debre-

8 302 czenig m e n t elébe, Ngy-Károlybn pedig kerületi ppság fogdt. S z t m á r t t Böszörményi Károly fő polgármester köszöntötte város lkosság nevében. püspök fölszentelése e h ó 29-ikén lesz, s fényes szertrtást H i d s y Kornél szombthelyi püspök és Pável Mihály ngy-várdi görög k t h o h k u s püspök segédlete mellett, Smss József egri érsek fogj végezni. G ö n c z y P á l j u b i l e u m. közokttásügyi minisz t é r i u m állmtitkáránk, s z iskol ü g y érdemes előmozdítójánk j u b i l e u m á t május 6-ikán ülik m e g r e d o u t termében. z e g y h á z j o g u j t n á r t u d o m á n y - e g y e t e m e n. tudomány-egyetem egyházjogi tnszékére dr. Korács Gyul kdémii t g és kir. tábli biró neveztetett ki. Első eset tudomány-egyetem fenn állás ót, h o g y z egyházjogi tnszékre protestánst neveznek k i. M u n k á c s y M i h á l y jelenleg bécsi udvri m ú zeum menyezetére jövő ngy kompoziczióján dolgo zik, melyet király rendelt m e g nál. E m ü v e mel lett n e m m o n d o t t le budpesti állndó országház s z á m i r kilátásb helyezett n s g y t ö r t é n e l m i festmé nyéről sem, mely Árpád honfogllását fogj megörö kíteni. E festményhez ngy művész széles kört fel ölelő t n u l m á n y o k t tett és többféle vázltot feje zett be. z r d i v é r t n u k sírhelyét körülvevő t é r meg vásárlásár m e g i n d i t o ' t gyűjtés m o s t n á i g 831 frt 61 k r t tesz ki. z eddigi kidások m á r fedezve vn nk. Vlószínű, hogy terminusr leglább 1000 frt fog összegyűlni. Budpestről, Kolozsvárról, Szeged ről, Debreczenből s t ö b b i l y m g y r városból n e m érkezett be egy krjczár d o m á n y sem, m i g Pozsony ból, Kssáról s m á s félnémet helyről ngy összegeket küldtek. z e l s ő m g y r s z í n i g z g t ó s i r j. m g y r színészet történetében nevezetes hely j u t o t t Kele m e n Lászlónk, z első mgyr színigzgtónk. Csnád-Plotán hlt meg, de behorpdt sírj jelte len. D r. Vli Bél felszólításár Buj Ljos ottni tnító sokáig fárdozott zzl, hogy sírr, mely egészen el vn süppedve, rákdjon és összekeresse z dtokt, melyek z elhunytr vontkoznk. Kelemen László élő unokáj m u t t t m e g neki sírt, z egyház n y k ö n y v e i b ő l pedig kiderité, h o g y Kelemen deczember 24-ikén 5 4 éves korábn hlt m e g m i n t k á n t o r - t n í t ó, özvegyet, Liptsei Máriát, hgyv m g u t á n. Most sírkővel jelölik m e g hmvkt. b u d v á r i M á t y á s - t e m p l o m újjáépítését t vszi idő beálltávl ismét megkezdték. Schulek t n á r tervei szerint épülő főegyház z idén igen kö zel j u t végleges befejezéséhez. E z évben első sorbn t e m p l o m belsejében m e g hiányzó b o l t o z t o k t : z előcsrnok, Bél-torony s z észki mellékhjó első szkszánk boltoztát építik ki. E z u t á n következik t e m p l o m nyugoti, vgyis Szentháromság-térre néző főhomlokztánk diszes főoromml vló kiegé szítése. r n y k o s z o r ú t tláltk z rd-csnádi vsút egyik kitérőjének készítése közben.'zentnni vr r i n g b e n vsúti munkások. koszorú brbár kor ból vló, vert rny, súly negyven drb r n y t n y o m és bbérleveleket ábrázol. Drbokr v n ugyn törve, d e m i n d e n részecskéje m e g vn és tel jesen összeilleszthető. ngyérdekű leletet múze u m n k küldik m e g. M g y r k u t t ó k O r o s z o r s z á g b n. közokttási miniszter és t u d. kdémi támogtásávl k é t fi t l tudós, Munkácsy B e r n á t és Pápy Károly Orosz országb utztk, hogy z Uri-vidék finn-ugor és t t á r népsége k ö z t tegyenek tnulmányokt, s Keguly irtit kiegészítsék. H z érkezett utolsó levelökben jelentik, h o g y Kzán felé v n n k ú t b n. Pétervárról Nisni-Novgorodig ngyon kellemetlen volt z u t kori tvszi időben. z utk, m i n t P á p y irj, i n k á b b ptkokhoz hsonlítottk és gyk r n derékig sárbn-vizben kellett gázolniok. Kzán bn hosszbbn fognk trtózkodni, mielőtt z Urihegységen átkelnének. I t t látták tyánkfii közül z elsőket, csuvszokt. I t t is igen előzékenyen fogd ták őket z orosz tudósok. Legközelebbi állomásuk Verehoturje lesz, mely m á r t u l v n z Urálon. Pápy következő levele t e h á t m á r mgyrok ősh zájából fog hozzánk érkezni. L e v é l p p í r o k f e s t é s e m i n t n ő i f o g l l k o z á s z orsz. nőipriskolábn berendezett levélppír-festő tnfolym szerencsés eszmének bizonyult. Oly sok szegény, sját erejére utlt leányk jelentkezett fölvételre, hogy z intézet tágs t e r m e i m á r több n ö v e n d é k befogdásár n e m képesek. z igzgtó 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. VSÁRNPI UJSÁG. ság derék m u n k á t végzett, m i d ő n z ingyenes tn folym megnyitásávl m ó d o t nyújtott nekik meg élhetésre. S e mellett elősegítette oly iprág meghonosulását, melynek t e r m é k e i é r t : festett levél ppírokért eddig ezreket d t u n k külföldnek. n ő ipriskolábn festett levélppirosok kiállják ver senyt külföldiekkel: vn bennök lelemény és ötlet s ez z ok, hogy közönség ngyon h m r meg kedvelte z ily ppirosokt. Néhány fővárosi ppír kereskedő máris sokt eldott belőlük s történtek tömeges megrendelé-ek is. F ö l d r e n g é s S o p r o n b n. E h ó 10-ikén Sopronbn gyönge földingást éreztek, h r m d n p e h ó 12-ikén reggel 6 ói u t á n zonbn oly erővel ismétlődött, h o g y m i n d városbn, m i n d k ö r n y é k é n ngyobb károkt okozott. földindulás észkkeleti irányból délnyugt felé húzódott és Kis-Mrtonbn heves lökések folytán több ház összedőlt. szikri cznkorgyárbn dolgozó munkások között. földindulás n g y r é m ü l e t e t keltett, m e r t több m u n k á s földre esett, m i n e k r z okát hirtelen n e m tudták felis m e r n i. Sopron városábn főképen z blkok csörrenése figyelmeztette lkosokt természeti t ü n e ményre. jórészt m é g ágybn fekvő városi lkosok i t t - o t t ugy érezték, m i n t h ágyukt bölcsősze ű e n r i n g t n á k. rengést Vsvárit is érezték. felől ngyon hosszú, mi túlságos részletezésből ered, másfelől ngyon merev, mi onnn vn, hosv szerző szinte mint vlmi predikácziót, ugy osztott részekre, hogy egyfelől, másfelől meg hrmdik felöls z egyfelől és másfelől közt 16 htos sor vn. válsztott stróf-szerkezet sem szerencsés. Egy nv költő rkt zt igy össze de bb hgyt, m g á i g nehézkesnek tlálván. Mindzáltl sjnálnók, h nemes hngultú költemény elveszne s zért, h főlpunkbn nem lehet is, «K. N.»-bn sort igyek szünk keríteni reá. I. I I. zt hiszi gyönyörködhetik vlki z olysmi ben, hogy z rnyos szép npfény nremegően ren ő» vgy hogy költő, «gyötrelmes kétség közt» «reményes örömmel* csüng kedvesén, «égő szerelem mel*? Mi nem hiszszük! szxu XXXV. ÉVFOLYM. 303 VSÁRNPI UJSÁG. Frnklin-Társult kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: JI &»B 'ORITNICZI GYÓGYFÜRDŐ " Bog 3 h l 3 h ne > 2 s X -9»o Liptómegye, vsnti állomás Rózshegy. Évd-megnyitás m á j u s 15-én. wuöevwjet. sványriz-gyógtjmml, fenyö-fiittlök, jhitrö, húlegrizgj/öífymöd. Elsőrendű gyógyhely gyomor- e's belbetegse'gek, máj- e's típ&gmtuk't rnyere* bántlmk, sáp kor, sthm es lileijesse'g,11, n. Messze mértföldekre elterülő fenyveseinél fogv á r t l n levegőjű k l i m t i k u s gyógyhely. ost, távird-állomás és gyógytár helyben. FiirdőorvoB: D r.o r m i. l ó /. s c r. Menettérti jegyek 33''u árleengedéssel, z előés ntőidényben (május 15-től július l-ig, ug. 10-től szept. végéig) tetemesen mérsékelt árk. Minden bővebb tudósításokkl szolgál és lká sokr megrendelést elfogd f ü r d ő i g z g t ó s á g. P SKKJÁTÉK számú feldvány. Weinheimer R-től. Sötét. BŰ "E M 2 * 2 '3. * «fc i: m üt!ni *" S g * BJT3 h Ifi}!1 mm 37=7r Frnklin-Társult * E g y e t e m i t n á r r á nevezték ki h m e d b d b n (Keletindi) Dr. Sorbji Kornéliát, egy benzülött perzs vllású nőt, ki első t u d o r z i n d n ő k között. * Női felsőbb i s k o l á t!pított h t ngol n ő To kióbn. z intézet, melyben fitl nőknek mgsbb képzettséget krnk nyújtni, egy j p á n i berezeg védnöksége ltt áll. rtö wrvi. kidásábn Budpesten megjelent kereskedésben kphtó: és minden könyv GZDSÁGI MELLÉKIPEÁGK ÉS GZDSÁGI HÍZHPR NÉPSZEKÜ ISMERTETÉSE. Gykorlti útmuttássl. K ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l flusi n é p v i s z o n y i r. Irt GYÜEKY HLÁLOZÁSOK. E l h u n y t k közelebbi npok l t t : gr. FOEGÁCH ÁGOST, z esztergomi főkáptln ngyprépostj, szebenicoi fölszentelt püspök, sokáig Esztergommegye főispáni helytrtój, e h ó 26-ikán, 75 éves korábn, E s z t e r g o m b n. SZMOSST. E L E K, n g y - v á r d i n y ű g. rjztnár, Munkácsy Mihály első tnítój festészet ben, kire jeles művész m i n d i g hálávl emlékezett, s kinek hlálát távirtilg m e g t u d v á n, szintén ez u t ó n intézkedett, hogy budpesti közkórházbn 61 éves k o r á b n e l h u n y t tnítóját z ő költségén temessék el s nevében koszorút tegyenek koporsó j á r ; temetésen z orsz. képzőművészeti társult igzgtóság is jelen volt. GÖBGEV ISTVÁN, köz becsülésben é l t férfiú, 5 3 éves, Lőcsén. E I T E L HENRIK, Brssómegye első ljegyzője és tiszteletbeli főjegyzője, Brssóbn. TIBÁD BPÁD, Tibád ntl országgyűlési képviselő testvére, okleveles gzd, 27 éves, Budpesten ; u g y n i t t : MODEB MÓR, fővárosi posztó-kereskedő Moder és B r e i t n e r czég egyik főnöke ; W E I L IZIDOB, első éves orvos-növendék. DEBRECZENI P É T E R, b i r t o k o s és Debreczen-városi tisztviselő. PFISZTBBER KÁROLY, gyógyszerész, 3 3 éves, kiben rövid idő ltt egy sok tgú köztiszteletű cslád utolsó tgj szállt sirb, Ngy-tádon. H É D E R ISTVÁN, m á r m r o s - s z i g e t i l y c e u m V H - i k o s z t á l y á n k n ö v e n d é k e, 16 éves. F E J É R V Á B I JÁNOS, é n e k t n á r, N g y - V á r d o n. SLMON LJOS, d i t r ó i plébános, és kiérdemült gyergyó-kerületi főesperes, 78 éves, ki 34 évig volt Ditró szeretett lelkipásztor, Csik-Somlyón. BERZEVICZY TIVDRNÉ, szül. Szinnyey máli, Ber- zeviczy lbert közokttásügyi állmtitkár édes nyj, példás j ó n ő, 70 éves korábn, s holttestét Berzeviczén t e m e t t é k el csládi sírboltbn. Br. JÓSIK GÁBORNÉ, szül. Vldek Vléri, z erdélyi risztokráczi egyik legtiszteltebb hölgye, Bécsben, orvosi m ű t é t u t á n beállott sebláz következtében, s hmvit Kolozsvárr szállították. KGÁLYI NDORNÉ, szül. d H Koszorúzott pálymű. filágos.«' g i> z sz. feldvány Ehrenstein Megfejtés. Világos. Sötét. Világos.. Sötét. Ve3 f3 Ke6 e5 : () 1. 7 b6 : v. d3 d4 f. _ Ke5 d3:(b) He2 íi Vf3 f6 t K. t. sz. 2. Vf3 c6 \ Kc6-eö Hb6 ei v. 3. Hf-2 g4 f t. sz. Hf2 d3 mt. 4. Vc6 c4 f6 mt. b. c. 2. H - d 4 : (c) 2. Ke5 e6 3. Hf2-g4 f t. sz. 3. Vf3 e4 f K. t. sz. 4. Vf3 Í6 d5 mt. 4. Vc4 e5 d5 mt. H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Budpesten: K. J. és F. H. ndorfi S. Kovács J. z Erkel-skktársság nevében: Exner K. Trnóczon: Németh Péter pesti skk-kör. H i b i g z í t á s : z 1488 sz. feldványbn h l - r e sötét futár állítndó. Kthliktis v. «4 Ciintute es 30H. Szién. Kt. sz ifi. Fül. és Jk. p. 2S. th. pk. e. 3C. Sz. Ker. feltl. 4P. Flórián Tt. 5S. V. Pius p. protestáns szül. Clir máli, képviselőház elnöki irodigz gtójánk neje,.43 éves, Budpesten ; u g y n i t t : BERZSENYI ignáezné; pénzügyminiszteri irodtiszt neje, 4 2 éves. Ozv. É L T E S LJOSNÉ!, szül. S á n t h Róz, dr. Éltes Károly kolozsvári plébános és kno nok édes nyj. 80 éves, Kolozsvárit. KÁSZONYI JÁNOSNÉ, szül. Hász Mári. 72 éves, rdon. D E B RECZY IMRÉNÉ, szül. Á b r h á m Id, ngy-várdi posthivtli főnök neje, 3 5 éves. PÉNTEK F R K8NÉ, született Deáky Erzsébet, szilágy-somlyói r e n d ő r k p i t á n y neje, 5 5 éves. BÁN GÉZÁKÉ, szül. Körtvélyessy I r é n, 34 éves, Dobón. KLÓR JÓZSEFNÉ, szül. Berencsy I r m, 2 3 éves, Verebélyen. TETTLY NÁNDORNÉ, szül. Huser Emili, fővárosi könyvke reskedő neje, 46 éves. SZEEBESZTOI MONDNIVLÓ. B. 8. Ezt tárgyt sokn, s kitűnő költök is, Petőfi, Shelley stb. leírták már, szebbnél szebben. z előttünk levő sem épen érdemetlen m u n k ; de egy krjczár. Görög-Orosz Izrelit 17BSbőjtVI.f. 18 Lgb. G 4 Szibill Eotróp 18 János szerz. 19 Fülöp és Jkb 19 Pfnncz 20 Zsigmond 20 Teodor vt. 21 Mkh. 21 Jnuár Ker. föltl Ngypéntek 23G.me Flórián Gocsárd 23 György vt. 24 S. 5 per Utolsó negyed 3-án 1 ór 3 pk. reggel. Felelős szerkesztő: N g y M i k l ó s. (L. egyetem-tér 6. szám.) Kwizd köszvényfolydék. Kwizd Ferencz János, cs. kir. osztrák és román kir udv. szállító, és kerületi gyógyszerész Korneuburgbn. Tisztelettel t u d t o m, h o g y z Ön k ö s z v é n y f o l y d é k á t szintúgy c s ú z m i n t k ö s z v é n y eseteiben legjobb sikerrel l k l m z t m ; zonkívül m i n t í izmokt erősítő szert ngyobb gyloglások előtt és u t á n, legmelegebben jánlhtom. Teljes tisztelettel D r. Med. S t i e g e r Á r m i n, cs. tnácsos. Ischl, 1885 nov. 20-ikán. K w i z d köszvényfolydék vlódi minős égben kphtó minden gyógyszertárbn. Fő letét: korneuburgi ker. gyógyszertár. Smives figyelembe vételül. mény vételénél leérjük t. mindig Kwind köszvény kát kérni s rr ügyelni, E készít közönséget, folydé hogy ugy minden iivef/, vlmint crton mellékelt védjegy isgyel legyen ellátv. Ár fűzve 60 krjczár. TBTLOM: Bevezetés. Első rész: Gzdsági mellékiprágk. Gyümölcstenyész tés. Méhészet. Tyúktenyésztés. Házinyúltenyésztés. Glmbtenyésztés. Mgvk és gyógyfüvek termesztése. Kender- és lentermesztés. Tormtermesztés. Eomlótermesztés. Szederf- és selyemheruyótenyésztés. Gynmölcs-értékesités. Gyümölcs bor és gyümölcseczet. Tejgzdság. Sjtkészités. Kötöfüztenyésztés. Pipszár meggyftenyésztés. SzSlőlugs. Sütőtöktermesztés. Trágyszpuritás. Csicsók. Csiktenyéztés. ráktenyésztés. Második rész: Háziiprágk. Fűz-vesszöfonás. Szlmfonás. Kákfonás. Czirok feldolgozás. Fszerszám-frgás. Esztergályozás. Sétpálczák és esernyönyelek. Bordcsinálás. Fonás és szövés. Olj ütés. Fonálmunkék. Házi keményitö. Szppnfőzés. Trhony. - Kukoriczfoszlány. Dobozcsinálás. Cserebogár-olj. Hulldékok gyűjtése. Zárszó. dlékok lelenczügy kérdéséhez, T r t l o m : Bevezetés. z árvák Olszországbn. Frncziország é s Belgium. Spnyol népcsoport. Oroszország és Blkánállmok. Beformált vllású á l l m o k : Németország, Helveti, Hollndi, Scndináv állmok, ngol ország és merik. usztri. Mgyrország. z elhgyott gyermekek ellátásánk módji és elvei.. Jvslt. 4=fr=J/ I DEÁK FERENCZ ÉLETE. [ Hirdetések Szerkesztette Á L D O K Második kidás képekkel. IMRE. r fűzve I felvétetnek kidó-hivtl bn, Budpesten, egyetem-utcz 4. sz.. EMLÉKKÖNYV. HETI NPTÁR. Április-május hó. Xp 60 M.-túl. ték el Rgályon. BOHONCZY ISTVÁNNÉ, szül. Á b r 78-ik évében, Székesfehérváron. R E G E I É JÁNOSNÉ, r fűzve megfejtése. Török Erzsébet, 51 éves, s közrészvét mellett temet h á m Mári, néhi törvényszéki ülnök özvegye, élete Második megbővitett kidás. Világos indul s negyedik lépésre mtot mond NTL. 60 krjczár. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiif F1HÉI ni. kir. állmvsutk MIKIJ< gépgyár vezérügynöke Budpest, ü l l ő i u t 2 5. sz., K ö z t e l e k. BLTONFÜREDI FÜRDŐIDÉNY május á n nyitttik meg. Blton-Füred enyhe és egyenletes légköri viezonyánál és kitűnő juhsvó-intézeténél fogv különösen jánlhtó: idült légcsőbomt és tüdőbántlmknál; égvényes sós, szénsvs vss forrási, hideg és meleg szénsvs fürdői, gőzfürdő s női és férfi uszodávl ellátott bltou-fürdőijvhák: gyenge emésztés, idült gyo mor-, bélhuzm-, vesemedencze- és hólyg-hurut, hsi pozsg, máj, lép, rnyér és női bán-lmák ellen; továbbá vérszegénység, sápkór és görvélykórnál, áltlános gyengeség, gerinczgy- és idegbántlmknál Rendszeres szőlő-kur szeptember 1-én kezdődik. Diszes gyógyterem, elegáns éttermek, terrsse. kávécsrnok, födött sétány, jó zenekr és szini elődások, vizi sétákr kényelmes és biztos ngoi csónkok s vitor láshjók, bál, tombol, j ó resturtio Wild vezetése ltt szép és kényelme sen bútorozott lkások, post és távirdi hivtl, jól rendezett gyógyszertár. B -Füredre vontkozó ismertetések kphtók minden könyvkereskedésben és fürdőben. fürdő-intézet rövid ismertetése kívántr ingyen megküldetik. közlekedés, teljesen ujjá'kitndó bltoni gőzhjó elkészítésében fen. forgó késedelem mitt további intézkedésig egyelőre n y u g t i v s t ves«p r ó m i állomásától történik, honnn z ott mindenkor kellő számbn levő kényel mes bérkocsikon és kellemes utón, másfél ór ltt juthtni Blton-Füredre. Vsúti sison-jegyek 33l/t"lo kedvezménynyel, ezen kivül ünnep- és vsárnpokt megelőző npon Budpestről B.-Fürcdre és vissz 3 npr érvényes jegyek feláron kphtók. fürdő-intézet rendelő fö-orros: Dr. Hury ; urd. orvos : Gemál. Lkásmegrendelések (melyekre előleg küldendő) Écsy LáSílÓ igzgtóhoz intézendök B.-Füredre. Lkások június 15-ig és ugusztus 20-tól 30o 0 -l olcsóbbk. b.-füredi ásványvíz főrktár Budpesten Édesknty L. m. k. udv. és szerb kir. udv. á8ványiz.8zállitónál; és kphtó még Székesfehérvárott Bírkmyer és Veszprém ben l ü l l e r füszerkereskedésében. «#ÍS..<lö.lcr«M»*««M«r IU*O-lgZgtOSg. rctányomt nem dijwttik.) jánlj: m. kir. állmvsutk gépgyárábn készfiit, hzi sjátos viszonyink nk legjobbn megfelelő és m u n k k é p e s s é g t e k i n t e t é b e n f e l ü l m u l h t l n 6, 8 és 1 0 lóerejü locomobilokt és 48", 54" és 6 0 vskevetü gőzcséplőgépeket kiváló fontosságú szbd, szerkezeti újításikkl; továbbá: 2, 27» 3 é s 4 lóerejü locomobiljit hozzájuk 'rtozó p á n c z é l s z e j e s c s é p l ő g é p e k k e l, vlmint mindennemű j á r g á n y o s cséplőgépeket, ered. Myer-trieuröket, B k e r - r o s t á k t, fűkszálókt, H o l l i n g s w o r t h - s z é n g e r e M y é k e t, könnyen kezelhető s pontos működésű F v o r i t g b o n - r t ó g é p e k e t és minden ejyéb legjobbknk bizonyult és szolid szerkezetű mezőgzdsági gépeket legjutányosbb árk mellett. 3NF~ Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

9 VSÁRNPI 304 S2XÁIXNÖ VESZTÉSRE z egyetlen, legbiztosbb et legszilárdbb ezer Bosse Z 1844-BEN LPÍTOTT 18. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM UJSÁG. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiihiminiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiihiiiiiini tál mgyrországi EREDETI MUSTCHES-BI.ZSMJ siker biztosítv 4 6 hét ltt. bőrre teljesen ártlmtln. Bizo nyítványok többé nem hoztnk nyil vánosságr. Szállítás titoktrtás mellett, utánvéttel is. Egy szelencze frt Kphtó Bud pesten: Dr. Budi Emil, városi gysz. «Szt. Háromságához, városházt. r. Becsben : Weis J. gyógyszertárábn, *szereesenhez* Tuchluben, 27. sz. BITOR KEHESKEDÉS BUDPESTI II. SZTLOS-EGYLET BENE PÁL ÉS TÁRS V. ker., n á d o r - u t c z 14, jánlj n. é. butorvásárló közönségnek dúsn felszerelt, szolid sztlos- és kárpitos-bútorit, úgymint leg elegánsbb szlongrniturk, fogdó termek, ebédlőés hálószob-butor legegyszerűbb és legfinombb ízlé ses kivitelben, igen olcsó árk mellett hölgyek figyelmébe >> y I vfc f'hmrl* & LUEFF SÁNDOR Budpest, váczi utcz 22. szám,,,nemzeti szállod" épületében Most.1 61% n y i t o t t é s jánlj különösen: F r n k l i n - T á r s u l t kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvkereskedésben kphtó: ng*. tokt, ng. egész OROSZ BESZÉLYEK Johnn Mri F r i n vlódi kölni vize, üvegje 1 frt, kisebb 50 kr. Mli)l\7PrPk t o n J o r r é jegeczesitve creyon lkbn zsebben hordhtó. IlluljöíiCl CIV ijegujbb és legfinombb ngol és frnczi czi készitmónvek készítmények; 1 frt, 1 frt ÍO, 1 frt 60 és Legfinombb p á r i s i h ö l g y p o r (Veloutine) fehér, rózs és tests2inü. Csk 50 kr., 60 kr., 80 kr., 1 frt 20 kr., 1 frt 50 kr. és 1 frt 80 kr. ELSŐ KÖTET. & *Y újonnn berendezett illtszer-üzletet Renrd h e r c z e g n ő s z é p í t ő v i z é t, mely z rczról májfolpörenéseket eltávolítj, s nnk üde szint kölcsönöz. 1 üveg 84 kr. B e n r d herczegnőszppn drbj 35 kr. Ez szppn z világon közkedveltségnek örvend és orvosok áltl is jánlttik z rczbör tisztításár. Vidéki m e g r e n d e l é s e k p o n t o s n - > teljesíttetnek. IBTÁK F r n c i o r s z á g és K ü l f ö l d Minden illtszerész é n é l é s F o drászánál jy T Q. 'S Különleges Rixspor F Y, ILLTSZERÉSZ, 9. n e de l Pix, 9 - PRIS Trtlom: Puskin Szergj. Sándor. nyegin Eugén. Begény versek ben. Ford. Bérczy K. Kissszony prsztrubábn. Pikkdám. Hózivtr. Gogol Miklós. szorocsineczi vásár. rettenetes bosszú. májusi éj vgy vizbefult leány. Kryloo ndrejevics Iván. Éjszkák. Dosztojevszkij Tódor. szerény szszony. Turgenyev iván. Egy kétségbeesett ember. Bégi képek. Költemények prózábn. Fordított Csopey László. Budpest, váczi utcz 24. szám. Késeit egyes fogkt, fogsorokt és plombokt, jótállás mellett; árk mér sékeltek. Kivontr részletfizetésre. KPÁIM r Ü» P Ő jvyátti-forrj legtrtlmsbb» i k e n y - lvny viz. Qrod kisérleui bebiion; hogy ctesv lvni ' ás l«fbiztosbb fyógyköszvényks isvedök n é Gzdg már. sénsv-siksnyés lvny-trtlm áltl Roini vys' IÍX kfimnlegm tyágys rkés* kt: k6i»énjnél.»«.. K M t t f - «e * * * * köveknél, rny-érnéi,l fízvvérvnél. golyvánál árfsáfnél, cymorkjeknái bjoknál *» i. egy efyáutált tálábn Hurut- Idkjtbf. 6l«* TOrdtl, i; trák Budpesten: E t t k l t etá M E T Z M. szeirvit, - t é r S-ilc s z.. jánlj jól berendezett bizományi rktárát tinóm kézi szppn, illtszer, szivcs, fésű és kefe-árokbn. E l d á s g y á r i árkon. GÖRÖG ÉS U T Í \ REMEKÍRÓK. KIDJ H. TUD. KD. CLSSIC-PHILOLOGII BIZOTTSÁG. 19. TMYDIM MÁSODIK ZSOLDOS BENŐ. KÖTET. ELSŐ KÖTET. IBTÁK GOGOL MIKLÓS, KOCHNOVSZKYNÉ, gróf S O L L O H U B, gróf T O L S T O J L. N. Ár vászonb kötve HEMDIK KÖTET. IET TUEGENTEV SZERGEJÉVIOS IVÁN. Ár vászonb kötve BUDPEST, MÁJUS Csupán VSÁRNPI ÜJSÁG { 6géfZ é v r e Ö f r t \ félévre... Z K D É M I D Í S Z T E R M E. tud. kdémi plotájánk ngy ülésterme, dczár építészeti teljes kész voltánk, híjávl volt eddig m művészeti dísznek, mely z ily rendeltetésű termeknek mi MGYR Ár fűzve 1 frt 40 kr. Görögül és mgyrul, ár fűzve 2 frt 40 kr. Á r fűzve XXXV. egés évre Csupán POLITIKI ÚJDONSÁGOK : / " l félévre npság már lényeges kelléke. ki tágs, szép, világos terembe belépett, nyomsztólg htot tk reá z egyhngú flk, melyeknek fehér szí nét csk helyenkint törte meg némi rnyozás s gipszlkztok, oszlopfejek, krzton sor kozó krytidok végtelenül hideg benyomást MÁSODIK KÖTET. IV. és V-dik KÖNYV. Trtlom: Gogol Miklós. köpenyeg. Egy kép régi jó idő ből. Bulyb Tárász. Kochnovszkyné. Szeretet. Gróf Sollohub. Előkelő világ. gyógyszerészné. Gróf Tolstoj L. N. Csládi boldogság. SZÁM. Előfizetési feltételek: VSÁRNPI UJSÁG és \ egész évre 1 2 frt POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / f é l é v r e.. 6 FOBDITOTT, BEVEZETÉSSEL ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTT B R N FOGORVOS Budpest, F R N K L I N - T Á R S U L T, kidásibn Bud pesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: Ár vászonb kötve.jsmuttl VEGYÍTVE PRIS PUSKIN SNDOB, GOGOL MIKLÓS, KKYLOV L, DOSZTOJEVSZKIJ TÓDOR, TUKGrENYEV IVÁN. 6 frt 3 ÉVFOLYM. Külföldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó gykoroltk szemlélőre. Olyn volt terem, mint egy díszes rám, melyből zonbn képet vgy tükröt ki vették, vgy vlmi protestáns temp lom belseje, melyben protestáns vllási tekintetek követelik lehető egyszerűség betrtását. Ok ennek nem z volt, minth z kdémi 8 0 krjozár. Görögül és mgyrul, ár fűzve 1 frt 40 kr. I l i. kötet szept. hóbn fog megjelenni. UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM Dr. Vskovits-féle [ vizgy ógy-intézet Budpesten, budi városmjorbn. Trtlom: Egy vdász irti. Ford. Csopey László. Tvszi E 38 év ót fenálló hzi intézet ngy előnyét teszi z hullámok. Ford. Timkó Iván. E olcsóságokon kívül jó ellátás, fesztelen kényelem és E gondos orvosi kezelés. Teljes ellátás és fürdőzés egy E hétre frt szob minősége szerint. vízgyógy= mód lklmzás orvostudományi elvek szerint túlzás E nélkül történik, szükség szerint v i l l m o z á s l és m i i E ázássl összekötve. Legjobb sikerrel kezeltetnek vizkue rávl, különösen ideg- és gerinczgyi bántlmk, szédüe lés, főfájások, bénulások, görcsök, szggtások; továbbá E gyomor-, bél- és máj bjok, köhögés, vérköpés, folytonof Véglúesen, Zólyommegyében E székrekedés és rnyeres bántlom következményei, E csúzos és köszvényes fájdlmk. Kivált pedig és cskis M g y r o r s z á g k i t ű n ő uj s v n y u v i z e, E intézeti vizkurávl gyógyulnk s z e l l e m i túlerőlteti* kphtó S k i c s p o n g á s és z iszákosság következményei. jáne ltos továbbá mint leghtósbb eszköze z üdülésnek és BRÁZY KÁLMÁN E edzésnek. E l m e b e t e g e k n e m v é t e t n e k f ö l. Intézeti E igzgtó és rendelő orvos dr. F j t h P é t e r. z intézetet n g y k e r e s k e d ő n é l ós f ő r k t á r o s n á l B u d p e s t e n, E és vizgyógymódot ismertető könyvecskét ingyen és béri V. ker., Hnzenm-körnt 2 3. szám ltt = mentve küld z i g z g t ó s á g. s v á b h e g y i fürdő E ás v i z g y ó g y i n t é z e t csk május lö-ével nyílik meg. és forráskezelősógnél: vsút-, post- é s távírd niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiilllilllllllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilliililillihl állomás Véghles-Szltn (Zólyommegye). ffl. Frigyes német császár és Victori német császárné Vsárnpi Újság 12. számábn közölt ngy rczképeiröl, sok oldlról kifejezett kívánlomnk megfelelendök, erösebb ppiroson, külön kidást rendeztünk, mely keretben igen lklms szobdíszt képezhet. 41 k 59 cm. ngyságú képpár ezen finombb kidás kphtó óvtosn csomgolv (összehjttlnul) és bérmentve 50 krjczárért, mely összeg előre küldendő postutlványnyl. Frnklin-Társulftt, mgyr irodlmi intézet és könyvnyomd Budpest, IV., Egyetem-utcz i. VÉGELDÁS 5 0 /o-kl l e s z á l l í t o t t árk m e l l e t t z ü z l e t á g v á l t o z t t á s mitt, porés pedig ngyobb mennyiségű czellán, fyence, fém- és broncz-áruk, függő- és sztli lámpák. 40 Testory BUDPEST Hs-plot. véghlesi < V E R - - f o r r á s vizét D r. L e n g y e l B é l egyetemi r. tnár és z ásványvíz vegyelemző intézet igzgtój elemezte és s z é n s v s l k l k u s v s s s v n y ú v í z n e k t l á l t, mely t i s z t s á g és n g y mennyiségei s z é n s v s nátrium, s z é n s v s v s és s z é n s v s m é s z trtlm áltl, legtekintélyesebb orvosok véleménye szerint g y o m o r b j o k n á l, t ú l ságos gyomorsv, gyomorégés, gyomorgörcs, i d ü l t g y o m o r t k á r, i d ü l t h ö r g - és g é g e h u r u t n á l, v é r s z e g é n y s é g (sápkór) és e b b ő l e r e d ő i d e g e s ségnél, görvélykór, hólyghurut, ngyhomok és h ű g y k ő stb. bjoknál igen előnyösen hsználhtó, vlmint ü d í t ő v í z n e k is egyedül, borrl vgy cognkkl stb. keverve, kitűnően megfelel, bort nem festi. modern elvek szerint berendezett forrás, közvetle nül trehyt-sziklából fkd és igen bővizű; szerves nygtól és tljvíztől egészen ment, s környék lko si emberemlékezet ót mint leghthtósbb gyógy vizet és üditő itlt élvezik. töltögetés nem mint más ilyen forrásnál vgy s vnyúvíz - kutknál szivttyúzás hnem közvetlen z erős lefolyás áltl történik. z üvegek Siemens-féle gyárból vlók, lehető legjobbn vnnk dugszolv és töltögetésök leggondosbb. Árk Budpesten: rk Véffhlesen: E g y l i t e r e s ü v e g g e l 1 9 kr. Egy l i t e r e s ü v e g g e l 1 7 kr. F é l l i t e r e s ü v e g g e l I S kr. csomgolás nélkül. F é l l i t e r e s ü v e g g e l l - t kr. 50 év ót sikerrel hsználttik! Szeplő és májfoltokt, vlmint z összes bőr tisztátlnságokt eltávolít jótállás mellett Spitzer-féle szeplő és májfolt elleni rczkenőcs és SMtor-szppn. Vlódi minőségben egyedül csk 115 év ót fennálló Slvátor" gyógyszertárbn Eszéken, felsőváros, Dienes J. C-nél m kphtó. Htás előmozditttik Spitzer-féle slkos mosdóvíz hsznált áltl 1 üveg ár 50 kr. jánlom mkcsbb bor tisztátlnságoknál M i l i c - r c z k e n ő c s ö t, 1 tégely 60 kr. K i t ű n ő l y o n i r i z s p o r 1 doboz 1 frt, kis doboz 50 kr. 1 tég. S p i t z e r - k e n ő c s 35 kr. 1 drb S l v á t o r - s z p p n 50 kr. Bsf" Mintán többféle utánzások léteznek, Spitzer- és Mibckenőcsbez hsználndó szppnb sját czégem be vn nyomv és csk ezen czégemmel ellátott Slvátor-szppn tekinthető vlódink; Spitzer-kenöcs födelén pedig Slvátorfej dom ború nyomásbn vn feltüntetve. ~9t B k t á r B u d p e s t e n T ö r ö k J ó z s e f g y ó g y s z e r t á r á b n, k i r á l y - u t c z 1 2. Po'f" megrendelések utánvétel mellett zonnl pontosn eszközöltetnek. Z KDÉMI Frnklin-Társult nyomdáj. (Budpest, egyetem-utcz 4.) DÍSZTERME. Weinwurm ntl fényképe után

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases.

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases. EXPANDED BOLYAI GEOMETRY HORVÁTH ISTVÁN SZELLŐ LÁSZLÓ EXPANDED BOLYAI GEOMETRY CIKKSOROZAT A KITERJESZTETT BOLYAI GEOMETRIÁRÓL: I. BOLYAI JÁNOS ÚJ, MÁS VILÁGA Cikkünken egy új megközelítésen tárgyljuk

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

A Peszéri-erdőben jártunk

A Peszéri-erdőben jártunk A Peszéri-erdőben jártunk Mesél z erdő, mesél z erdő Hobo A május már csk ilyen. Rövid, szeszélyes és terepen lenni csk keveset lehet. Néh eszembe jut, bárcsk lehetne tnévben is egy újrtervezés gomb, és

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben