17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM."

Átírás

1 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _ f y\ V* V JtmuoJ i U.UV.ii w\/i, \ r fűzve 60 krjczár. Frnklin-Társult kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvkereskedésben kphtó: KTHOLIKUS IMKÖFYVEK. lboh Sz. J. Áhítt óri. Elmélkedések Isten, erény és z örökké vlóság felett. Bőrbe kötve rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. lboh J. S., Heilige nklnge. Gebete für ktholische Christen. 19. nflge. Octv. Mit sechs Sthlstichen. Gebunden in Ledér mit Gold- Bcbnitt und Schuber 3 fi. 50 kr. Gebunden in Chgrinleder mit Schliessen 6 fl. Gebunden in Smmt mit Silberkreutz u. Schliessen 8 fi. Zwnzigste Originál-nflge in kleinsten Tohenformt. Gebunden in Chgrinleder mit Schliessen 3 fi. Geb. in Smmt mit líretz und Schliessen 5 fi. Győrffy Iván. Kis mennyei mnn. Hrmdik kidás. Eötve 25 kr. Mennyei mnn. Etholikus im- és énekkönyv tnuló ifjk és éltesbek számár, hrmdik kidás. Eötve 50 kr. Hngri. Isten templom. Imkönyv minden rendű és állpotú keresztény ktholikusok számár. Zsebkidás. Egy czólmetszettel, bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Eék v. vörös bársonyb kötve, kereszttel és kpocscsl 6 frt. Trkányi Bél. TJj rózsáskert. Imádságos és énekes könyv ktholikus keresztény hivek hsználtár. z egri érseki htóság jóváhgyásávl, ötödik kidás. Legkisebb zseblkbn egy czélmetszettel, bőrbe kötve, rnyvágássl Chgrin-bőrbe kötve kpocscsl 3 frt. Kphtó zonkívül finom frnczi bőr és borjubőr diszkőtésekben kpocscsl 4 6 írtig. Továbbá bársonykötésekben új-ezüst és vlódifin. ezüst kpocscsl, és srokkl vgy kerettel 6 14 frtig. Trkányi Bél. Ngyböjti kluz. Erisztus kínszenvedésének és hlálánk negyvennpi megszentelésére ngyhéti ájttossággl együtt. Négy czélmetszettel. Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Árttlnok öröme. Ktholikus imkönyvecske kis gyermekek számár. Sok képpel. Eötve 20 kr. Vezérngyl mennyei koron elnyerésére. Etholikus imádságos és énekes könyv. Négy czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl Ugynz: zsehkidás. Bőrbe kötve rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 fit. kjdonok őrngyl. Etholikus imkönyv. Velinppiron 5 képpel. Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 5 frt. Ugynz: zsebkidás. Bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Eék v. vörös bársonyb kötve, kereszttel és kpocscsl 8 frt. Vezére sillg z üdv elnyerésére. Imkönyv kth. nőnem hsználtár. Öt czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl 3 frt 50 kr. Ugynz zsebkidás 2 czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Eék vgy vörös bársonyb kötve, kpocscsl 8 frt. Ifjúság kluz z örök életre. Etholikus imkönyv énekekkel és zsoltárokkl. Vászonb kötve, rnyvágássl 80 kr. Keresztény öregek gyámol. Etholikus imádságos könyv. Egy czimképpel. Bőrbe kötve, rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 3 frt. Hirdetések felvétetnek kidóhivtlbn, Budpestem, IV,, egyetem-utez 4. sz. ltt \ %J *' Különleges Rizspor \ «* BI8HUTTM- VEGYÍTVE Ci *~ CH. FY, ILLTSZERÉSZ, PRIS 9, rue de l Pix, 9 PRIS HPIzT r0bp6 svnyviz-forrs cgtrtlmbb Bzikeny-lvny-svnyB- Qrod kierltei bebizonyítottk hogy «zensv«lvny lg. obb és legbiztosbb gyógy koszvényt Gidsg szenvedők ti ' síénsv-kikeny mrs. *» lvny-trtlmt áltl Kdini svny' vii külínlegs gyótyszerzint ht: köménynél, epo-, hólyg- és» ki vöknél, rny-érnél, f érvélynél, «oty» Ürességnél, nemorbloknll ' UeezyUt és egyuulásn» húrul- éi Idekbjekbn.Olot fordék, l»»*»ok. ** nd *» 1 Főrktárk Budpesten: Estetklty L. és WStwTÜ MttM VÉGELDÁS _ J %-kl leszállított árk mellett z üzletág változttás mitt, és pedig ngyobb mennyiségű porczellán, fyence, fém- és broncz-áruk, függő- és sztli lámpák. TQ+n-PTT- X t/ O U \J JL J BUDPEST Hs -plot FRNKLIN-TÁRSULT kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó z osztr. trtomi nyok számár Szelinski György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben I. Stephnspltz Nr. ( PROTESTÁNS IMKÖNYVEK. Borsodi József. Templomi imák. Vsárnpokr, ünnepekre s máslklmkr közistenitiszteleti hsználtul. Hrmdik kidás. Vászonb kötve Cleynmnn Károly. Isten, mindenem, örömöm, vigsztlásom. Imádságok és elmélkedések mivelt keresztyének számár. Hrmdik, Szász Eárolytól átnézett és kiegészített kid. Vászonb kötve 80 kr. Velinppiron bőrbe kötve rnyvágássl Czelder Márton. Mindennpi és lklmi imádságok. Templomi és csládi hsználtr. Második bővített kidás. Vászonb kötve, rnyvágássl 1 frt 40 kr. Dobos János. Keresztyén imák. házi ájttosság növelésére és protestáns keresztyén felekezetek hsználtár. Második kidás. Vászonb kötve 80 kr., velinppiron bőrbe kötve rnyvágássl 2 frt 50 kr., frnczi bőrbe kötve kpocscsl 5 frt. Ugynz : zsebkidás, bőrbe kötve rnyvágássl Frnczi bőrbe kötve kpocscsl 3 frt. gyermek imái és első vllásos érzelmei. Mindkét hitvllású protestáns gyermekek számár. Második kidás. Vászonb kötve 80 kr. Győry Vilmos. Emlékkönyv confirmátióhoz készülő protestáns hjdonok számár. Egy finom képpel. Velinppiroson, vászonb kötve rnyvágássl 1 frt 20 kr. Heissler József, dr. kerezztyén ember imkönyve. Vászonb kötve rnyvágássl 1 frt 60 kr. Kis János. Lelki áldoztok imákbn és énekben. kidás. Vászonb kötve rny-vágássl Velinppiron, bőrbe kötve rnyvágássl Ujbb átnézett és megbővitett 1 frt 20 kr. Medgyes Ljos. Protestáns csládok imkönyve imdlokkl. Vászonb kötve, rnyvágássl Ppp Károly. Esti hrng vgy ujbb keresztyén tnítások protestáns keresztyén csládok számár. Vász. kötve 1 frt. Velinpp. fekete bőrkötésben 1 frt 80 kr. Szász Károly. Buzgóság könyve. Elmélkedések és imák protestáns nők számár. Második kidás. Egy czélmetszettel. Bőrbe kötve, rnyvágássl 2 frt 50 kr., frnczi bőrbe kötve, kpocscsl 4 frt. Ugynz kék vgy vörös bársonyb kötve 6 frt. Ssikszy György. Keresztyén tnítások és imák mindkét felekezetű protestánsok lelki épületére. jelen szükséghez lklmzv. Vászonb kötve 1 frt 20 kr., velinppiron bőrbe kötve Tomp Mihály. Oljág. Elmélkedések, fohászok és imák. Hölgyek számár olvsásr és imkönyvül. Vászonb kötve, rnyvágássl 3 frt 40 kr- Frnczi bőrkötésben kpocscsl 5 &" Ugynez: zsehkidás, vászonb kötve rnyvágássl 2 frt 50 kr- Frnczi bőrkötésben kpocscsl 4 &» Vörös Eszter. Buzgó imák. Vászonb kötve, rnyvágássul 80 kr. Zsohokke Henrik. Áhitt órái. Eiválogtv és fordítv Szász Eároly áltl. Eét kötetben. Vászonb kötve, rnyvágássl 5 frt. H TNPI «*sr 18. SZÁM BUDPEST, ÁPRILIS 29. XXXV. ÉVFOLYM. Klöfizetéti feltételek: VSÁRNPI UJSÁG és egész évre 12 írt POLITIKI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre- 6 SCHOPENHUER RTHUR. Ez ÉVI február 22-én tették le Mjn melletti Frnkfurtbn lpkövét nnk monumentumnk, mely e százd egyik legkiválóbb szellemének, Schopenhuer rthurnk emlékét lesz z utókor előtt külsőképen is hirdetendő. z lpkő letételére zt npot válsztották, melyen száz évvel ez előtt z férfiú született, ki bölesészet terén mrdndó nyomokt hgyott mg után s kinek filozófii munkái htlms behtássl voltk és vnnk m is világnézetünk lkulásár. Mikor ngy munkáj, «Die Welt ls Willeund Vorstellung», 1819-ben megjelent, sejtelme sem volt senkinek rról ngy átlkulásról, melyet z z emberek gondolkozásábn elő fog idézni, s csk kevesen értették meg lkotó erejét és mélységét nnk szellemnek, mely e munkából elősugárzik. De e kevesek közt oly férfik tlálkoztk, mint Goethe és Jen Pul, s ez utóbbi pnszkodv említi, hogy Schopenhuer munkáj nem tlálkozott kellő mélttássl, hogy z lángeszű, merész, sokoldlú, éles elmével és mély belátássl irott munk, melyet csk dicsérettel lehet említeni, noh láírni nem lehet. Nem pedig «m vigsztln és feneketlen mélysége mitt, mely Norvégi borongó homályu tengerszemének mélységéhez hsonló, honnn sötét meredek sziklflkból álló töbörböl soh sem látni npot, hnem csillgosnk látjuk fényes nppl is z eget, s nem látunk rjt elvonulni sem mdrt, sem felleget." Schopenhuer életpályáj lehető legkedvezőbb vl rr, hogy bölcsész váljék belőle. Kitűnő nevelésben részesült s igen korán nyilván lklm megismerkednie Európ művelt állmivl, természeti viszonyikkl, állmi és társdlmi berendezkedéseikkel, látókörét legkellemesebb módon szélesbíthette s később, mint vgyonos ember, z élet gondjitól menten szentelhette mgát tudományos hjlmánk. tyj, Schopenhuer Henrik Plóris, tekintélyes kereskedő, Csupán VSÁBNPI UJSÁG T, et { félévre Csupán POLITIKI ÚJDONSÁGOK nyj, Trosinger Johnn, széles körökben olvsott regényirónő volt. Ettől örökölte eleven észlelőtehetségét, ritk elmeélt, nyelvbeli kifejezés könnyűséget, szóvl értelmiségét; tyjától ellenben heves vérmérsékletet, z krt erélyét, büszke, hjthttln jellemet s így sját mgábn is megerősítve láthtt zt későbbi elméletét, hogy z ember z ő lényének mgvát, kedélyét, krtát tyjától, lelkének erejét és irányát pedig nyjától örökli. Neveltetése egészen sjátszerű vl. Eendszeres iskoli okttásbn nem részesült. tyj ngy kedvelője volt z utzásoknk. Bejárt Német-, Frnczi-, ngol- és Olszországot, Svájczot s mindenüvé mgávl vitte fiát. Hosszbb, rövidebb időre nevelőintézetekbe is dt, így Hmburgbn, Londonbn, Hvrebn, úgy hogy mire fiunémetországb vissztért, nnyir elfelejtette nynyelvét, hogy csk nehezen tudt mgát rjt megértetni. SCHOPENHUER RTHUR. \\ I egei egész évre 6 frt 1 félévre _ 3 Külföldi előfizetésekhez postilg meghtározott viteldíj is cstolndó De minden iskoli nevelésnél fontosbb vl z ő szellemi kifejlődésére z utzási közben fölmerült külvilági jelenségek közvetlen látás. S ő mg is ezt trtott helyes nevelési iránynk. «mesterséges nevelésnél írj elömondás, tnítás, olvsás utján tele tömjük gyermek fejét foglmkkl, mielőtt még elegendő kiterjedésű ismeretségben álln szemlélhető külvilággl. m foglmknk képzetét tpsztltnk utóbb kell megnyernie: ddig zonbn fonákul lklmzz e foglmkt, téves világításbn látj dolgokt és embereket. így esik ztán, hogy ferde iránybn neveltetünk, s hogy fitl korunkbn hosszs olvsás és tnulás után vgy együgyűen, vgy félszegen lépünk világb s bbn ztán vgy túlságosn ggodlmskodv és szorongv, vgy vkmerően viselkedünk. Ez következése m hysteron proteronnk ( termetes dolgok megfordításánk), mely szellemünk természetes fejlődési rendének ellenére előbb juttt bennünket foglmkhoz s csk zután képzetekhez. Hosszú tpsztltnk kell utólg foglmk hmis lklmzás áltl keletkezett ítéleteinket helyre igzítni, mi ritkán sikerül teljesen. zért vn oly kevés tudós embernek józn, természetes esze, mi pedig tnultlnoknál nem is ritkság.» z utzási kedv s szemlélhető világ jelenségeivel vló megismerkedés vágy oly erős vl z ifjúbn, hogy mikor tyj szbd válsztást engedett neki, hogy vgy legyen tudós és kkor hgyjon föl z utzásokkl, vgy járjon-keljen világbn s legyen kereskedő: nehéz szívvel ugyn, de ez utóbbir szánt mgát s négy évig volt egy kereskedőházbn. Csk tyj hlál után, 19 éves korábn szentelhette mgát hjlmánk, s ekkor ngyon rövid idő ltt pótolt iskoli ismereteinek hiányit ben, 21 éves korábn göttdngi, két év múlv berlini egyetemre ment, hol z kkor hírének zenithjén álló Fichtet hllgtt. De nem birt megbrátkozni mestere idelizmusávl s cskhmr teljesen elfordult tőle. Később Jenábn bölesészet tudorává vtttt mgái ztán Weimrb ment, hol Frnklin-Társult nyomdáj. (Budpest, egyetem-utez 4.)

2 290 VSÁRNPI...UJSÁG. 18. SZÁM xxxv. ÉVFOLYM. szorítkozik, mgsztos, vigsztló, villámszerűén ideköltözött nyj házábn «német thén* lphngult, de nem világ mgyrázó ve fölvilágosító olvsinánynyá teszi minden időkre. ngy szellemeinek rendes tlálkozó helye volt s zérelve. Csk pesszimizmusról szóló tnávl kell Hogyn jutott Schopenhuer pesszimizmus hol Goethe fitl bölcsészt bevtt «színek kivételt tennünk, mert z erőszkolt. így rgu Két forrásbólmerító: egytheoretikusból tnár? ről* írott tnáb, s mi különösen ngy htás mentál : z ember lényege z krt; z krt sl volt ezutáni irányár, megismerkedett Myer és egy élettniból. mz közelről érinti Scho egyetlen ok z élni krás (Wille zum Lében); penhuer-féle filozófi lényegét, mely e két szó Frigyes hires orientlistávl, ki bevezette z ind szükség és bjlódás, nélkülözés es szenvedés z ó-világb s föltárt előtte hinduk szent köny bn fogllhtó össze: «világ-krt.» Megje élni krásnk rugój; ennélfogv mg z élet gyezzük zonbn eleve, hogy már ez tn is túl veit. Ekkor keletkezett Schopenhuerben kelet is folyton trtó szenvedés és gonosz álom, me gondolkozási irány s Buddh tn iránti mz hldott álláspont, Schopenhuer megértéséhez lyet nyitott szemmel álmodunk s melynek állító zonbn nélkülözhetetlen. előszeretet, mely z ö bölcsészetét oly htáro E teteinek: «világ-krt,» ellentétele: lgos örömei csk bbn állnk, hogy szen zottn jellemzi világ-képzet* s ez z igz. E nehéz tételt egy vedésnek véletlen távol mrdási s csk rr politiki hullámzások elcsillpultávl Scho egyszerű fiziológii példávl szeretnők világo vlók, hogy lklmul szolgáljnk szenvedé penhuer Drezdáb ment s ott több éven át bú sbbá tenni. menny dörög ez egy oly igzság, seknek ujbb niegrohnásuukr: szóvl, z élet várkodott mügyüjteményekben s különböző melynek tudtár fülünk áltl jutunk. De hol oly nyomorúságos vlmi, hogy még költőknek tudományokbn. De leginkább sját kedélyvi dörög z ég? dörgés zj: felhőben történik lázs gyveleje, különböző vllásoknk po lágábn mélyedt el, ekkor lkotván meg bölcsé ez zj? Nyilván nem ; mert h sem emberi, kolról lkotott foglmi sem képesek z élet szeti rendszerét, melyet már fönnebb említett sem állti fül nincsen közelben: zj nem szenvedéseit teljes mélységükig kimeríteni. ngy művében megirt s zután, 1818-bn Hát ez csk poézis, mint minden hngulthlltszik, nincs zj, vihr zonbn vn s épen 111 imáb és Nápolyb utzott s 1820-bn Ber olyn z, mint voln kkor, h hllná vlki, filozófi, de nem tudomány, már kiindulási linben docensnek hbilitálttt mgát. De csk így tehát zj nem fellegekben megy végbe, pont is gyenge, mert hogy mért voln szenve egy fél éven át töltötte be kthedráját, ismét hnem fülben, vgy, mint fiziológok mondják, dés rugój z élni krásnk, zt senki sem érti Olszországb ment s egész 1825-ig ott mrdt. egy hlló lénynek hlló szervében. H ezt z meg. ztán vlóság kritikáját sem állj ki. z 1831-ben Mjn melletti Frnkfurtbn tele észleletet áltlánosítjuk, zt kell mondnunk, élni krás csk kkor fájdlom, h nem érte el pedett le s egész 1SG0. szeptember 21-dikén hogy zj existencziáj nem kívül vn rjtunk, czélját; de h elérte, kkor bj le vn küzdve, bekövetkezett hláláig ott mrdt, visszvonul hnem bennünk vn: tehát «szubjektív jelen nélkülözés megszűnt, fájdlom kéjjé válto tn világtól, csupán bölcsészeti tnulmányi ség.* De kell lenni vlminek kívülünk is, mi zott. Hogy vlki bjnk vgy örömnek tekinti-e nk és elmélkedéseinek élve. zjt okozz. Vn is: levegőnek egy sjátszerű z életet, ez z ö egyéni dolg, s bbn egy böl Irodlmi munkásság ez utolsó hrmiucz év hullámzás. De h nem voln hlló lény vilá- i csész sem lehet igz biró, mert nincsen sttisz ltt nem volt vlmi termékeny. Csupán három gon, kkor ez léghullámzás, zjnk ez z "ob tik, inely erről számot djon s h lenne is, munk jelent meg tőle: 1836-bn «z krt jektív correltum*, sohsem jelentkezhetnék egyetlen kivétel már megdöntené szbályt. természetben", 1841-ben «Vizsgáltok z ethik zjnk. így tehát érthetővé válik tlán, hogy Pedig hát vnnk ilyen «kivételek*, sőt tlán z ket lpkérdése körül», és 1851-ben kisebb böl zj es világosság stb. nem egyéb, mint mi emberiség ngy többsége mind ilyen kivétel, csészeti irti, melyeket «Prerg és prlipo- képzeletünk s h nem voln hlló és látó lény, vnnk, kik z élettel meg vnnk elégedve s men» czím ltt tett közzé. ném, sötét, színtelen lenne világ. nem tlálják kínnk. Jöhet ennek ztán filo Mi npság, midőn Schopenhuer bölcseimi zófus, hirdetheti, hogy brátom, te tévedsz, De mi hngnál, fénynél, színnél ( színek rendszerére nnyi gondolkozó elme esküszik, mit te örömnek, kéjnek érzesz, z vlójábn csk részei fehér fénynek, mint zt szivár szinte hihetetlenül hngzik, hogy főművének csk kín és szenvedés: zt fogj felelni neki: h ványnál látjuk) könnyen tehető érthetővé, nehe első kidásáról lig vett világ tudomást, úgy zebben mgyrázhtó meg dolgok egyéb tu én zt, mit te fájdlomnk mondsz, kéjnek hogy zt ngyobb részében csk mkultúr ljdonságinál, minők tömörség, áthtlnság, érzem, hát én zzl teljesen meg vgyok elé gynánt lehetett eldni s hogy 25 évvel később ; oszthtóság, nyg, lk és idom. S mégis meg gedve, mert zzl, mi z én érzésemen kivül megjelent második kidásnk is tetemesen kel- j kell tennünk hsonló bstrkcziót, hjói kr esik, nem törődöm. lett leszállítni z árát, hogy leglább nyomt- ; juk ismerni, mit világ lényegéről tudunk. Schopenhuer pesszimizmusánk zonbn csk tási költségek egy része vissztérüljön. Csk dolgoknk egyéb tuljdonságit is csupán ér másodrendű forrás theoretikus, z első 1853-bn, midőn z ngolok fogllkozni kezdtek zékeink áltl birjuk észlelni, ezekre kell htniok, fiziológii. pesszimizmus hngultoknk z Schopenhuer filozófiájávl, lett ismeretesebbé ezek vezetik tovább z gyb, hol tudtunkr össz-eredője, hngult pedig s épígy lehn Németországbn is, elnnyir, hogy z utóbbi jutnk. mint mennydörgést zjnk észleljük, goltság lelki, végső elemzésében pedig testi három évtized ltt ról és műveiről irott mun- holott z rjtunk kivül nem egyéb léghullámzás egészségi állpotbn rejlik. Mg Schopenhuer kák szám egész irodlmt teremtett s ösz- nál, s mint villámot fénynek ismerjük föl, pesszimizmusát sokn z ö szükmellűségéből s szes műveinek kidását is szükségesnek tlált holott rjtunk kivül nem más, mint setherhul- gyenge testi lkotásából szármzttják, mint nemzete. lámzás: ép úgy ezt lég- és ethermozgást is [ mely gyenge test nem bírt el kellő mérvben Schopenhuert pesszimizmus bölcsészének csk mi sját képzetünknek kell tekintenünk, j vérrel ellátni z óriás gyvelőt. Es ő cskugyn nevezik, s tény, hogy pesszimizmust, vgy is mert hisz mozgás is csk olyn vlmi, mi fitl korától fogv ngy fokú melncholiábn zt világnézetet, mely világot képzelhető nek, mint zjnk, fénynek, csupán érzékeink legrosszbbnk tekinti, z életet küzdések és áltl jutunk tudtár. Hogy ezt két mozgást : szenvedett, mi öröklött bj volt nál. tyj is fájdlmk szkdtln lánczoltánk hirdeti mennydörgésnél és villámnál nem látjuk, z nem vlószínűleg ily melncholikus hngultábn rr következtetésre jut, hogy jobb nem lenni, tesz semmit, mert nnk egyedül érzékeink tö- mg vetett életének véget. Mindzok, kik Schopenhuert kárhozttják mint lenni, ezt világnézetet ő fejlesztette keletien volt z ok. fő z, hogy z esetre, \ s ethikáját önzőnek és elvetendőnek mondják, ki legmgsbb fokr. h más láthtó mozgások nem szülték voln Meg kell zonbn jegyeznünk, hogy Schopen meg fejünkben mozgás képzetét, levegőt csk mellékes dolgokból indulnk ki, s egészen huer bölcseletének mgv nem pesszimizmus, és sethert sem birnók fölruházni mozgás tulj mellőzik erkölcstnánk zt ngy érdemét, melylyel megállpított, hogy z ember értéké noh ez volt z, mi őt divtossá tette. Nem is donságávl. nek egyedüli igz mértéke részvét. ez tn mrdndó értékű z ő rendszerében. Ebben ö fölötte áll Knt «ktegorikus impeebből világossá válik, hogy mi bennünk pesszimizmusnk, mint tudományos felfogás nk, voltképen nincs is értelme. nnk előtte meglevő képzeletet ruházzuk át z etherre és rtivusánk.* tlábn véve jellem jó tulj z volt hit, hogy ez világ legjobb világ levegőre, s még egy lépéssel tovább menve, zt donságink nem dhtunk elsőséget szellemi minden lehető világok között. Ez volt z optimiz kell mondnunk, hogy vlmint mozgás, I képességek fölött. Mert h zt mondjuk: z em mus. Ezt pesszimizmus megfordított. mi I zonképen zok zv elemek is, melyekből áll, ber nem tehet rról, hogy ostob, de igenis tudomány sem z egyikkel, sem másikkl nem t. i. tér és idő, mi képzeletünk s minden, tehet rról, hogy gonosz: kkor nem mondtunk törődik s zt mondj: ez világ z egyetlen mi térben és időben létezik, dolgok lkj, igzt. Hát szivjóság nem épen oly domány természetnek, mint lángész? Hát «morál világ, mely lehetséges. Ebben meg is kell áll idom és minden egyéb tuljdonság. podnunk, h csk z egyéni hngultot nem Egybe fogllv: nem tudjuk, minők dolgok insnity»-ben szenvedő embert több felelősség krjuk világegyetem tuljdonságává tenni, vlójukbn, csk zt tudjuk, minőknek tűnnek. terheli betegségeért, mint zt, ki értelmi megmely pedig z ő csillgivl és tejutjivl átko föl nekünk. Ezt tételt Schopenhuer népsze- [ zvrodásbn szenved? Nem. Csk z "krt zottul keveset törődik teremtmények fájdlmá : rűen is mgyrázz meg «világ mint krt ; nk*, vgy mondjuk: jellemnek z ember lénye vl vgy örömével. Jónk vgy rossznk trtni és képzet* czimü munkáj második kötetének gévé emelése áltl válik lehetővé zt vlódi er világot vlóbn nem egyéb, mint m hngu első fejezetében, mely z első kötet rendszerének kölcstnt fölállítni, melyet Schopenhuer e sz ltnk, mely nem világbn, hnem sját ke foglltj. Ez lpigzság fölfedésének z érdeme \ vkkl jellemez: délyünkben urlkodik, átruházás világ egye Knté. «mint np világ mellett elhlványul temere. világegyetem z elmúlásnk és újjá Knt mondt világot nnk, minek előt fákly és tűzijáték, ép úgy elhlványul szellem, születésnek örökös körforgásávl se nem jó, tünk megjelenik, Schopenhuer nnk, minek lángész, szépség sziv jóság mellett. hol se nem rossz, nem is lehet, mivel nincsen képzeljük, mi nem lényeges eltérés, noh ez ez utóbbi ngy mértékben jelentkezik, ott min még egy másik világegyetem is, melylyel utóbbi zt hiszi. világot, minő z vlóbn \ denütt pótolni tudj mindm tuljdonságokt, összehsonlíthtnék s nnál jobbnk vgy rosz- is, minő z rjtunk kivül, Knt «ds Ding n úgy hogy szégyeljük, hogy jó szivü embert, szbbnk itélhetnők. Ily ítéletet csk kkor sich»-nek, z «önmgábn vett dolognk* nevezi mielőtt megismertük, eszesnek is, szépnek is formálhtnánk, h megvoln lehetőség két s zt mondj rá, hogy megismerésünknek kivül j nem tláltuk. korlátolt ész s legfeltűnőbb ellenkező természetű világot vonnunk párhu esik körén. Schopenhuer ellenben zt hiszi, rut külső is mintegy átszellemül, mihelyt zmb, mint hogy mgsság is csk ott le hogy ő megismerte s hogy föltlált bbn vl- szívnek rendkívüli jóság kiséri, vlmi m het, hol mélység vn, fehér szin is csk miben, mi bennünk, emberekben mint krt ; gsbbszerű szépség sugározz körül s oly bölott hol fekete vn stb. zt hngultot pe jelentkezik s mi hsonló lényegben megvn cseség szól hozzánk belőle, mely mellett min dig, melyet világ szemlélő emberben kelt, minden más dologbn, még kőben is. den más bölcseség elnémulni kénytelen. Mert világr vontkozttni, vkmerőség s nnyi, Ezt tnt z ujbb tudomány nem fogdj el.! szív jóság trnscendentális tuljdonság, dol mint zt személyt, ki világot jónk De Schopenhuernek z krtról szóló tn h- goknk z életen túl htó rendéhez trtozik s vgy rossznk ítéli, világ középpontjává, czél- tlms előrelépés z emberi lélektn terén, s 1nem hsonlíthtó össze semmi más tökéletesség jává tenni. pesszimizmus tehát, vlmint z ez őt igen szép elméletekhez jutttt s irtit i gel. hol ngy mértékben vn jelen, oly ngygyá optimizmus is, legföljebb z életnek lehet z zokbn részeiben, hol z emberi krtr teszi szivet, hogy minden bbn benne vn, ]8. SZÁM XXXV. ÉVFOLYM. úem pedig rjt kívül, mért hisz minden lényt átzonosit z önmg lényével. Mi ehhez képest z elme, lángész? mi Verulmi Bco?» ki így írt, zt nem lehet jogosn önzéssel vádolni, s noh öt pesszimizmus bölcsészének fogj nevezni ezentúl is világ, noh világ- és embergyűlölőnek tűnt föl mgános elvonultságábn; zon téren, melyen szelleme mű ködött, még is oly rendkívüli tünemény vl, mint más téren vele sokbn rokon Lord Byron, világfájdlom és pesszimizmus költője s épúgy megérdemli z utókor kegyeletes emléke zetét. TEMPLOMBN. Gyötört z élet sok ke-erve, gondj, Sápdtn és reménytelen bolyongv Szűk utczák ném, elhgyott során, Midőn hivők kihngzó bús dnáj, Vgy régi emlék szent vrázs tán Becslt z Ur rég nem látott lkáb, Hol z örök-mécs fénye reszketett mély, titokztos homály felett. Néhány komoly szent bámiü porlepetten, Kis ngyl bontj kő-szárnyát felettem, Körültem un hölgy és csőcselék, Elggott kéjencz, rózsás rczú gyermek Egy áhítt szent ihletében ég. Kit z erények szörnyű terhe tört meg, Kit bűn, gyönyör vázzá sorvszt már, S egy lényt dicsér mél dllm-ár! Isten! neved' zsoltárb szőve hllv, Elmámorít e szó titkos foglm, Es lelkem messze, messze ellebeg E boltivek, e tömjénfüst ködéből, Hová nem ht fohász, mit jk rebeg, Hová imádó dllm-ár sem ér föl, Csk őrült lélek bolyg, józn ész, Es minden eszme végtelenbe vész! Oh Föld, te mindenség csekély prány, Zord mélyed titkos lomtáráb hányv Hány szörnyeteg hideg kővé meredt, Mely küzde egykor rémítő tusákon S te oezeán, ti zúgó tengerek! Homálytokt benépesülve látom S megnémít csodált, borzlom, zt vélve, hogy csk lázbn álmodom.... S e kis golyó mégis mi mérhetetlen! Hiszen gyémántfényű tiszt cseppben, Mely ott rgyog rózs levelén : Bont és teremt múlás levés htlm; Bizn sok milliónyi törpe lény Nyüzsögve teng, egymást szeretve, flv Egy cseppben egy világ oh mily csodás! S z ember egy Titán, egy óriás! S képzelet tovább sodorj lelkem' Hol kihlt, ném végtelenben myriád tüzes gömb pörgve száll, Mint tánezosnői ngy Mindenségnek. Ki rendezé, miót trt e bál? Leend-e szűnóráj, ér-e véget? S vég mgsztos, rémes lészen-e? Borulj le ember, porszem porszeme I.... Khosz kering, kvrg, pezsg, forr köröttem És térdre roskdék le megtörötten, S mig őrüléssel küzde már gym: Egv sújtv üdvözítő pillntr Feléin villnt tisztán, világosn végetlen ngy Istenség foglm, Kit száz lkbn sejt földi lény! S z «TJr imáj*-t hlkn tördelem.... Mgom vlók szentegyház ölében ; z orgon, zsoltár ném régen S újjászületve én is távozám, Még vissznézve mgs kpubn márvány szentek bámultk reám, Oly feddőn, szemrehányón, szomorún, Mig titokztos homály felett: Csk z örökmécs fénye reszketett!.... KilMV.UtY K ltoly. VSÁRNPI ÜJSÁG. 291 buer, Bánságbn Neubnter, ltinul: Neocoloni, Neorustici, Neoincole); előfordult to (Románo csibákero sziklribe, zz: Czigány nyelvbeli vábbá : új polgár, új prszt, hsználtbn vn tudomány.) móré. 2. Sttisztikájuk czímű szksz terjedelmes II. és részletes összeállításából idézünk egy pár fő czigány nyelvtn egyik kdémii bírálój dtot. z erdélyi k. kincstár összeírás szerint dr. Ponori Thewrewk Emil egyetemi tnár volt, 1762-ben Erdélyben volt 642 sátoros tksáé ki clssic-philologii szktnulmányi mellett j (zz 642 cslád fisclis) és 887 cslád rny már régebben is ráért néh czigányok, kivált mosó czigány ben volt: rnymosó cslád 1291, fisclis cslád 1239, mgánosok vgy köz zenéjök iránt is tudományosn érdeklődni. fő- ségekhez trtozó cslád 12686, összesen herczeg könyve kézirtánk tnulmányozás cslád. z rnymosó czigányoktól kincstár kedvet élesztett benne, hogy tüzetesebben fog nk ngy hszn volt. fisclis czigányok 26 llkozzék czigány kérdéssel. Megbíztván vjdság ltt állottk. többi czigányok közt könyvészeti függelék szerkesztésével, hozzáfogott volt 8598 megtelepedett és 4088 kóbor cslád, összesen lélekkel. z 1785-diki összeírás z nyg összegyűjtéséhez. Mg mondj beve 1694 rnymosó csládfőt számlált bn zetésben, hogy függelék "eredetileg nem így Mgyrországon állítólg 30,000, Erdélyben volt gondolv, de nyomról-nyomr hldó ku 50,000 (más dt szerint 60,000) czigány volt; ttás nnyi új dolgot hozott felszínre, czigány- z 1856-iki népszámlálás szerint Mgyrországon kérdés oly sokoldlúnk és rendkívül érdekesnek 72,2000, Horvát- és Tótországbn 1370, Erdély ben , htárőrvidéken 20, összesen bizonyult, hogy ennek következtében czigány 103,750. z 1873-iki összeírás szerint összes szá könyvészetből némileg czigány encyclopedi muk 21,714. Ezek z egyes megyék és városok lett*! szerint külön ki vnnk muttv; legtöbb vn lsó-fehérmegyében (6516), ztán következnek: függelék szerkesztője könyv megjelenése Bihr (6380). Szeben (5906), Kolozs (5738), előtt több ízben nyilvánosn tett jelentést ról. j Kük üllő (5610), Hunyd (5096), több mint így elnöki megnyitó beszédjében, Pott V. hlá 4000 volt rd, Gömör, Heves, Krssó, Pest, láról vló megemlékezése kpcsán is tárgylt Szbolcs, Sztmár, Temesmegyében. Mros és Ud czigány nyelv ügyét philologii társság ez, vrhelyszékben. Legkevesebb volt ÁVv, Turócz, Liptó, és Mosón megyékben. városok közt évi közgyűlésén, mely József főberczeget tisz- ; legtöbb volt Kolozsvárit (722), Sztmár-Németi teletbeli tggá válsztott. Később pedig, z (685), rd (662), Ngyvárd (546), Zombor kdémiábn mint rendes tg fogllván széket, (526), zután H.-M.-Vásárhely, Kecskemét, Debbehtón értekezett e munkáról és egyéb tnul reczen, Szeged, Versecz, Fogrs stb. városábn mányiról ngytudományu főherczegnek, ki 14 városból egy sincs kitüntetve. htárőrvidé ken 12,149 volt, mit nem lehet összeegyeztetni z kdémiábn is tiszteletbeli tgnk vn j z 1856 iki dtokkl. jánlv. z számösszeggel szemben z függelék, "Irodlmi kluz* czímmel, j népszámlálás szerint csk vlmivel több, mint könyv lpjit fogllj el. Ngy része hrmdrésze vllott mgát czigánynk, t. i. czímeket sorol fel, egy-egy tnulmányos meg , ezekből Horvát-Szlvonországbn jegyzéssel. De vnnk fejezetek, melyekben Ezeken kivül volt még nem-czigány, ki czigányul tudott, mi meglepő ngy szám. Ezek szerkesztő behtóbbn tárgylj czigány kér közt volt mgyr nynyelvű , oláh 4874, dés főbb mozzntit, terjedelmesebben idéz tót 2288, horvát-szerb 1159, német 496, ruthén más irókt, vgy mg fejteget és értekezik. 266, vend 21. bevllott czigányok közül beszél Ezek szkszok többnyire igen érdekesek és csk czigányul (ez feltűnően sok és nem áltlánosbb érdeküek, szerkesztő szerint: vlószínű), míg oláhul , mgyrul , tótul 6597, horvát-szerbül 4870, németül «E kluz mindzoknk szolgál, kik czigány Sem írni, sem olvsni nem tud , mi fj iránt érdeklődnek és vele kár néprjzi, kár egyik igen szomorú sötét lpj népokttásunk történelmi, kár nyelvészeti, kár egyéb tudó- i nk. Felekezet szerint volt: görög-keleti , mányos czélból fogllkozni krnk.* S ezt í gör. ktholikus , rómi ktholikus , szolgáltot cskugyn dereksn megteszi e \ helvét hitvllású 9022, ágost. hitv. 1620, unitá rius 891, hitfelekezetnélküli 40; még izrelit kluz, s tekintve zt, hogy z egész világ iro- és egyéb nem-keresztény is volt; legújbb dlm és művészete terén tlálj tárgyit, s hogy dtok szerint legtöbb czigány volt Ngy-Küránylg kevéssé kimerítő előmunkáltok lp küllő-megyében : 6814, Mros-Tord-megyében ján áll, reltív teljesnek és bszolút összefoglló 6164, Kis-Küküllő-megyében városok közül: Kolozsvárit (425), Debreczenben (321), nk és lezárónk mondhtók e jegyzékek, melye Verseczen (210), Temesvárit (208). z nép ket okvetetlenül lpul kell elfogdniuk z ez számlálás dti szerint Debreczenben zonbn utáni összeállításoknk. Különben mg szer- j egy czigány sincs; debreczeni czigányok kesztő igéri némileg kiegészítést, midőn zt ugynis kevesen tudnk czigányul, mind tudnk mondj: «mi z egyes fejezetekben itt-ott mgyrul, mgyr nemzetiségűeknek vllják mgukt, ellenzik z «új mgyr* elnevezést, hiányzik, nnk pótlását időhöz nem kötött to mely szerintük zsidót illeti. S ez péld m vábbi kuttások sikerétől vgy véletlen rák- gyrázz meg zt ngy eltérést, mely z dástól várhtni csk*. Hát várjuk is, még pedig és számok közt vn. Ez utóbbi z nynyelvet vette lpul, pedig hzi czigángy érdeklődéssel! nyoknk több mint fele már nem tud czi z első fejezetet megelőzőleg felsorolj szer gányul. kesztő könyvészetet muttó jegyzékeket és 3. szksz z nthropologii vizsgáltokról ismertetéseket, még pedig külön z áltlános kt, ztán mgyrországi czigányokról szóló d rövid áttekintést és mint ritk tüneményt meg müvek Tipry-féle (Mgyr könyvszemle említi, hogy gr. Péchy Mnónk Ngy-Szebenben ) jegyzékének kiegészítését, s végül 1868-bn gyönyörű szép szőkehju czigányleányt ismét z áltlános könyvészetre trtozókt. z mutttk. Dr. Thewrewk Emil is látott szőke czi elsők közt nem tláljuk Pott fontos összeállítá gány leányt, szerinte nem tiszt czigányvérü. Te sát legutolsó ngyobb müvében, Techmer-féle kintetbe jöhet e jelenségnél z körülmeny is, Interntionle Zeitschrift für Sprehwissen- hogy szász fluk oláh lkosság közt igen gykrn schft* I. kötetében. mgyr jegyzék itt tlán tlálhtni szőke gyermeket (1. Schvicker. «I>ie felesleges; úgy is csk egy kis részét idézi ké- Deutschen in Ungrn*, , jegyiét). Egy mgyr népdl is (Erdélyi I. Népdlok, III. Bőbb fejezetenként felsorolt új nygnk. z I. fejezet szól Czigányok etimológiájá 197. L) kenderhju egyiptomi szépséget emleget. ról, még pedig 1. czigányok neveiről. mgyr "Czigányokról vló históri* (1749?) így írj országi czigányok elnevezésének összeállításábn j le vjdát: ott tláljuk következőket: czigány, (tzigán; Hj kondor, fog mint elefánt-csont szép, csládnév is, lt. Cignus); Fro népe, Fro- jk, mint kláris, teste fekete s ép, Tekintete vidám, merő mennyei kép, niták, Fro népek, F. nemzetsége, F. fii, Vlhov fordul, csudálj sok nép. F. ivdék. 17(11 -ben Mári Terézi megtiltott j e nevek hsználását s helyükbe z újlkosok vgy j Idézve vnnk kopsz czigányokról szóló d újingyrok-féleket rendelte (Németül: Neu- Itok is. JÓZSEF FŐHERCZEG KÖNYVE.

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM.

S^szA* 1$3 xxxv. évwa^ 6. SZÁM. 1888. BUDAPEST, FEBRUÁR 5. XXXV. ÉVFOLYAM. 84 VASÁENAPJJJSÁG^ S^szA* $3 xxxv. évw^ TOROK SÁNDOR gyógyszertárát z Operához" Andrássy-ut 29., megnytott. Fényes berendezés, bel- és külföld 'különlegességek, kötszerek, sebészet segédeszközök, lltszerek,

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben