Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása"

Átírás

1 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása Tények és feladatok, koncepciók és dilemmák kpmg.hu

2 2 Section or Brochure name

3 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása 3 Tartalom Vezetői összefoglaló 4 A felmérésről 6 A CRD II-III szerinti változások 7 A CRD IV szerinti változások 8 Hatások a bankok jövedelmezőségére 10 Hatások a fejlett módszerek bevezetésére 11 A hibrid instrumentumok és az értékpapírosítás 12 Stratégiai válaszok 13 A magyar pénzügyi rendszer stabilitásának alakulása KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG

4 4 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása Vezetői összefoglaló A pénzügyi válság során sok olyan kihívás merült fel, melyekre a bankszektor nem, vagy csak részben volt felkészülve. Addig széles körben elfogadott feltevések és bizonyosságok kérdőjeleződtek meg, számos bank nem, vagy csak állami segítséggel élte túl az időszakot. A válság tanulságai nyomán a pénzügyi szolgáltató szektor szabályozói környezete jelentős változásokon megy keresztül: új európai felügyeleti rendszer jön létre, a felügyeleti jogkör szélesedik, és átalakulás alatt állnak a prudenciális és számviteli szabályok. A KPMG felmérése abba nyújt betekintést, hogyan vélekednek a magyar bankszektor szakemberei a bázeli szabályozói környezet változása támasztotta követelményekről, főként az Európai Unióban bevezetendő normákról illetve azoknak a magyar bankrendszerre gyakorolt hatásáról. A vonatkozó európai irányelv (CRD Capital Requirements Directive) elfogadott módosításai és a Bázel III keretében megfogalmazott új előírások a pénzintézeti szektor biztonságosabb és stabilabb működését kívánják megteremteni. A változások elsősorban a szavatoló tőke mértékét, minőségét és transzparenciáját, a tőkemegfelelés szintjét, a likviditási kockázatkezelést és a kockázatkezelés speciális területeit (nagykockázatok, kereskedési könyv, értékpapírosítás, stb.) érintik. Az európai irányelv módosításait tartalmazó első két csomag (CRD I-II) teljes körű, és a harmadik csomag (CRD III) egyes követelményeinek implementálása a magyar jogszabályi környezetbe folyamatban van; az új szabályoknak többségében már várhatóan január 1-től meg kell felelni. A CRD IV (Bázel III) intézkedéseinek bevezetése január 1-ig fokozatosan történik meg, azonban a felkészülést a lehető legkorábban meg kell kezdeni a módosuló jogszabályi követelményekhez történő megfelelés biztosítása érdekében. A globális szabályozói környezet változásai számos kérdést vetnek fel azok magyarországi vonatkozásaival kapcsolatban. Mely változások jelentik a legnagyobb kihívást a szabályozói követelmények teljesítésében? Milyen hatással lehet a szabályozói követelmények változása a hazai bankszektor jövedelmezőségére, a fejlett módszerek bevezetésére, a tőke és az adósság tulajdonságait ötvöző hibrid instrumentumok és az értékpapírosítás elterjedtségére? Milyen általános mikro- és makroszintű következményekkel járhatnak a szabályozói környezet változásai, azaz hogyan alakul a jövőben az egyes bankok üzleti és működési modellje, valamint a pénzügyi rendszer stabilitása? 2010 szeptemberében, a bázeli szabályok változásával kapcsolatos felmérésünkben a fenti kérdésekre kerestük a választ hat elismert szakértő és mintegy nyolcvan banki kockázatkezelésben érintett szakember bevonásával. A szakmai vélemények az egyes kérdésekben nagy szórást mutattak mindez megítélésünk szerint a banki szabályozói környezet jövőbeni változásával kapcsolatos bizonytalanságot, valamint a magyar bankszektor egyes piaci szereplői közti jelentős különbségeket tükrözi.

5 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása 5 A kérdéskör általános megítélése azonban szinte egyöntetű: a szabályozói környezet változásai összességében lényegiek és húsbavágóak, a felkészülést időben meg kell kezdeni annak érdekében, hogy az egyes bankok megfeleljenek a szigorodó szabályozói előírásoknak, és mindezt a lehető leghatékonyabb módon tegyék. A mennyiségi és a minőségi tőkekövetelmények a következő években jelentősen szigorodnak: felmérésünk eredménye szerint a megfelelés e téren komoly kihívást támaszt a magyar bankrendszer számára. A változások további hangsúlyos eleme a likviditási kockázatkezeléssel kapcsolatos követelmények szigorodása: a januártól esedékes új szabályok közül a likviditási kockázatkezeléssel kapcsolatos minőségi elvárások teljesítését tartották a megkérdezettek az egyik legnehezebb feladatnak. A Bázel III (CRD IV) keretében bevezetendő, nemzetközileg harmonizált likviditási mutatóknak való megfelelést különösen szigorú elvárásként jellemezték a szakértők, figyelembe véve a magyar bankrendszer forrásszerkezetét, finanszírozási struktúráját től számos további területen vezetnek be új követelményeket vagy szigorítják a meglévő szabályozást, amelyek közül a megkérdezettek a javadalmazást és a nagykockázatvállalást emelték ki. A hatásokat illetően a többség szerint az átlagos banki jövedelmezőség romlása mellett tovább növekednek a bankok eredményessége közötti különbségek. A stratégiai válaszok középpontjában várhatóan a további költségcsökkentés, illetve kockázatkezelési és mérési eszközök fejlesztése áll majd. Valószínűsíthetően egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a banki portfóliók további optimalizálására és a szervezeti kockázattudatosság erősítésére is. Több válaszadó szerint a változások felgyorsíthatják a Bázel II szerinti fejlett módszerek bevezetését, illetve akár hozzájárulhatnak a magyar piacon eddig kevésbé elterjedt hibrid tőkeelemek jelentőségének növekedéséhez. Bár a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) szeptember 12-i sajtóközleményével részben véglegesítette a Bázel III keretrendszer legfontosabb számait és a fokozatos bevezetés ütemezését, a későbbi információk tükrében bizonyos elemek további finomítása várható. Egyelőre azonban még számos nyitott kérdés van a különböző témakörökben a mennyiségi és minőségi követelményeket illetően egyaránt, a 2009-ben és 2010-ben közzé tett konzultatív dokumentumokból már ismert új követelmények pontosítása és véglegesítése még folyamatban van. Mindezeken túl a szabályozói változások sora feltehetően nem ér véget. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság Bázel III szabályok utáni, jövőbeni kezdeményezései várhatóan a következő területeket érintik majd: a kereskedési könyvvel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata, ideértve a kereskedési könyv megkülönböztetésének indokoltságát a tőkekövetelmény számítás szempontjából, továbbá a külső minősítésekre való támaszkodás csökkentését célzó elvek kidolgozása, a rendszerszinten jelentős pénzintézetekkel (SIFI Systematically Important Financial Institutions) szembeni követelmények szigorítása, a feltételes tőkeelemek (contingent capital) kezelése. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság kilátásba helyezte a koncentrációs kockázatot hordozó nagy kitettségek kezelésének szabályozását is, amelyről az Európai Unióban már 1992-től, azóta többször módosított irányelv rendelkezik. A Bázel III utáni célkitűzések között szerepel a bankfelügyeleti tevékenység hatékonyságának és alapelveinek további fejlesztése is. Mindezek fényében lényegesnek tartjuk kiemelni, hogy a szabályozói környezet nyújtotta kihívások folyamatos nyomon követése és a felkészülés mielőbbi megkezdése kulcsfontosságú a bankszektor minden szereplője számára.

6 6 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása A felmérésről Felmérésünket 2010 szeptemberében, a Bázeli Bankfeügyeleti Bizottság szeptember 12-i sajtóközleményének megjelenését követően készítettük mintegy 80 kockázatkezelésben jártas szakember megkérdezésével. A felmérés során hét a szabályozási keretrendszer változásával és a Bázel III-mal kapcsolatos kérdésben kérdeztük meg a KPMG szeptember végi konferenciáján megjelent szakembereket. A megkérdezettek az alábbi banki területeket képviselték: 34% 4% 8% 54% Kockázatkezelés, kockázat ellenőrzés Pénzügy, számvitel, jelentésszolgálat Internal audit, internal control, compliance Egyéb Az egyes kérdések vonatkozásában hat kiemelt szakértő véleményét is kikértük: Klemencsics Márta Nemzetgazdasági Minisztérium, főosztályvezető Krizsanovits Péter OTP Bank Nyrt., főosztályvezető Nagy Márton Magyar Nemzeti Bank, pénzügyi stabilitás helyettes vezetője Dr. Szőke Magdolna Takarékbank Zrt., elnöki tanácsadó Seregdy László PSZÁF, főosztályvezető Dr. Soczó Csaba Raiffeisen Bank Zrt., főosztályvezető A szakértői vélemények egyéni álláspontokat tükröznek, melyek nem feltétlenül egyeznek meg az egyes szakértők által képviselt intézmények álláspontjával.

7 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása 7 A CRD II-III szerinti változások Az Európai Unióban a hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkemegfelelését szabályozó irányelvek változásainak első hulláma ben lép hatályba, és a következő területeket érinti: Szavatoló tőkében figyelembe vehető hibrid instrumentumok szabályozása Nagykockázat-vállalás szabályainak változása Likviditási kockázat kezelése Értékpapírosítás, újraértékpapírosítás tőkekövetelményének szigorítása Kereskedési könyv tőkekövetelményének szigorítása, főként a belső modelleket alkalmazó hitelintézeteknél Javadalmazási politikára vonatkozó specifikus követelmények meghatározása Az Európai Tanács és az Európai Parlament által még 2009-ben elfogadott CRD II legalizálta az adósság és a saját tőke tulajdonságait ötvöző hibrid instrumentumoknak az alapvető tőkébe (Tier 1) való beszámíthatóságát. Ezt a bázeli szabályozás már 1998 óta lehetővé tette, és több tagállam, köztük Magyarország is a bázeli szabályokkal összhangban bevezette. Ez a változás azonban olyan időben történik, amikor már látható, hogy a Bázel III (CRD IV) szabályok a szavatoló tőke szerkezetét az alapvető tőke irányába, és azon belül is a törzsrészvényekhez hasonló tulajdonságú instrumentumokat és a kapcsolódó eredménytartalékot magában foglaló elsőrendű alapvető tőke (Core Tier 1) irányába tolják el. Több ponton változnak a nagykockázatvállalási szabályok. Jelentős szigorítás, hogy a nagykockázati limitbe bekerülnek az éven belüli bankközi kitettségek. Ezek mentesítésére a nagykockázati limit alól a tagállamoknak eddig saját hatáskörben lehetőségük volt. Emellett kiterjedtebbek lesznek az ügyfélcsoport meghatározására vonatkozó követelmények. Jogszabályi szintre emelkednek a likviditási kockázatkezelés legfontosabb minőségi követelményei. Részben a CRD II, részben majd a CRD III magyar jogba történő átültetésével lényegesen szigorodnak az értékpapírosításhoz kapcsolódó tőkekövetelmények mind az értékpapírosító, mind a befektetető intézmények vonatkozásában. Az újraértékpapírosított kitettségekkel kapcsolatos tőkekövetelmény pedig magasabb lesz az egyszerű értékpapírosításénál. A CRD III átvételével a kereskedési könyvbe sorolt tételek tőkekövetelménye a belső modellt alkalmazó hitelintézetek számára emelkedni fog: a tőkekövetelmény növekszik a stresszhelyzetekre számított értékkel. Mely CRD II-III által érintett terület jelenti a legnagyobb kihívást a magyar bankok számára az új követelmények teljesítésében? 18% 5% 3% 6% 27% 41% Likviditási kockázat kezelése Nagykockázat-vállalás Javadalmazás Kereskedési könyv tőkekövetelménye Értékpapírosítás, újra-értékpapírosítás Hibrid instrumentumok Ezen túlmenően a partnerek hitelminőségének romlására is szükséges tőkekövetelményt számolni. A javadalmazási politikával kapcsolatos követelmények mindenekelőtt a vezető állású, illetve az intézmény kockázatvállalására lényeges hatást gyakorló személyekre vonatkozó javadalmazási politika elemeire vonatkoznak. A szabályok kiterjednek a jutalmak, bónuszok rendszeres jövedelemhez viszonyított mértékére és összetételére, a visszatartandó és halasztott az intézmény pénzügyi és kockázati helyzetétől függően megállapított juttatás arányára vonatkoznak, de vannak az egész intézményt érintő követelményei is. Kardinális kérdés az anyabanki források kezelése. Általános jelenség, hogy nemcsak a piaci, de az anyabanki források időtávja is rövidül (mintegy 55%-os rövid távú források aránya), amely kedvezőtlen a magyar bankrendszer általános likviditási helyzete szempontjából. Nagy Márton A nagykockázat-vállalási szabályok bankközi kitettségekre való kiterjesztése különösen a kis és középméretű intézményeket érinti hátrányosan. Dr. Szőke Magdolna Fontos kiemelni, hogy a 2011 évre vonatkozó bónuszkifizetések során már az új szabályozás szerint kell eljárni. Klemencsics Márta 2010 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

8 8 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása A megkérdezettek túlnyomó többsége szerint a CRD II-III által érintett területek közül a likviditási kockázat kezelése a legnagyobb kihívás a magyar bankok számára, de jelentős felkészülést igényel várhatóan a nagykockázatvállalási és javadalmazási szabályok változásaihoz való alkalmazkodás is. A likviditási kockázat kezelése új és hangsúlyos elem a szabályozásban. Az eddigiekben a likviditási kockázat kevésbé szabályozott terület volt. Bár a CRD II kizárólag minőségi követelményeket támaszt a likviditási kockázatkezeléssel kapcsolatban (a nemzetközileg harmonizált mennyiségi követelményeket majd a Bázel III (CRD IV) szabályozás vezeti be), felmérésünk résztvevői ezt a változást értékelték a legnagyobb kihívásnak a ben hatályba lépő változások közül. A válság nyomán egyre fontosabb szerepet tölt be a cash flow a banki döntéshozatalban is, megnőtt a likviditáskezelésre fordított figyelem. A szabályozói előírások változása azonban ezen túlmutat. Az egyik leglényegesebb új elem a finanszírozási szerkezet diverzifikáltságának követelménye, amely azért jelent kihívást a magyar bankrendszer számára, mert hazánkban a leánybankok forrásai között különösen nagy az anyabanki források súlya. A diverzifikáció követelménye mellett a válságból levont tanulságok nyomán hangsúlyos elem a mérlegen kívüli tételek kezelése is, az ezekkel kapcsolatos cash-flow becslések kialakítása. A CRD IV szerinti változások Az MNB a közelmúltban megvizsgálta a magyar bankok likviditási helyzetét. A tapasztalatok szerint két tényező az anyabanki források beszámíthatóságának kérdése, illetve a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja nagyban a megfelelést. Nagy Márton A kvantitatív likviditási előírásoknak alapvetően konszolidált szinten van értelme. Krizsanovich Péter A végleges javaslatot a jelenlegi tervek szerint 2011 márciusában fogja az Európai Bizottság kiadni, a magyar EU-elnökség idején. A magyar érdekérvényesítés várhatóan kiemelt területe lesz - a magyar bankrendszer jellegzetességeiből adódóan az anyabanki források kezelése. Klemencsics Márta A bankrendszer komplexitásának fokozódásával szükség van olyan, relatíve egyszerű követelményekre, mint a tőkeáttételi mutató. Nagy Márton A bázeli szabályozás változásainak második hulláma január 1-ig fokozatosan kerül bevezetésre. A változások a következő területeket érintik: Szavatoló tőkébe beszámítható elemek korlátozása és a szavatoló tőke összetételére vonatkozó szabályok szigorítása Anticiklikus és tőkemegőrzési pufferek bevezetése Tőkeáttételi korlát bevezetése Likviditási mutatók bevezetése A partnerkockázati kitettségek mérésének szigorítása Hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal kapcsolatos tőkekövetelmény változtatása / szigorítása Egységes európai prudenciális szabálykönyv létrehozása, bizonyos részletkérdések harmonizálására 2013-tól kezdődően a bázeli szabályozás alá eső bankok fokozatosan egyre több és jobb minőségű tőkét lesznek kötelesek tartani. A tőke minőségének javítása keretében új szabályok születnek a szavatoló tőke összetételére vonatkozóan. Új elemként az alapvető tőkén (Tier 1) belül megjelenik az elsőrendű alapvető tőke (Core Tier 1). Az elsőrendű alapvető tőke minimális arányát a szabályozás meghatározza, és több prudenciális limitet is ennek mértékéhez kívánnak kötni. Ezen felül lényegében a tőkekövetelmény megemelését jelenti a tőkemegőrzési puffer képzésének az előírása, amelynek a forrását kizárólag az alapvető tőke jelentheti. Amennyiben a tőkemegőrzési puffer nem éri el a megfelelő mértéket, az várhatóan a felosztható adózott eredmény korlátozását vonja majd maga után. A tőkekövetelmény prociklikus hatását csökkenteni hivatott az anticiklikus tőkepuffer, amelynek mértékét tagállami szinten fogják meghatározni a megadott 0-2,5%-os intervallumon belül. A tőkepuffer mértéke várhatóan az adott ország gazdasági szereplőivel szembeni kitettség mértékétől függ majd. A tőkeáttételi mutató az elsőrendű alapvető tőkének (Core Tier 1) a teljes eszközállományhoz és a mérlegen kívüli tételekhez viszonyított arányát szabályozza majd. A tőkeáttételi mutató bevezetésének célja a kockázat alapú tőkekövetelmény-rendszer kiegészítése nem-kockázat alapú mutatóval, illetve a bankszektor stabilitását csökkentő túlzott tőkeáttétel mérséklése. Minimum érték meghatározása és a nevező számításának pontos részleteinek meghatározása a későbbiekben várható. A jelenlegi tervek szerint a mutató minimális értéke feltehetően 3% körüli lesz.

9 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása 9 A nemzetközileg egységesen szabályozott likviditási mutatók közül a rövid távú, likviditásfedezeti ráta (LCR Liquidity Coverage Ratio) kerül majd elsőként bevezetésre. A mutató azon likvid eszközök minimálisan elvárt arányát szabályozza majd 30 napos időtávra vonatkozóan, melyek likviditási stresszhelyzet esetén azonnal pénzzé tehetők. A mutatók pontos számítási módjára hatástanulmányt követően tesznek javaslatot, a minimális szint valószínűleg 100%-os lesz. A nettó stabil finanszírozási ráta (NSFR Net Stable Funding Ratio) a hitelintézetek lejárati összhangjának szabályozására irányul, meghatározva azt, hogy az egyes eszközcsoport és mérlegen kívül lehívható tételek milyen mértékben igényelnek éven túli vagy stabilnak tekinthető finanszírozási forrást. A magyarországi leánybankok korábban már említett, anyabanki forrásoktól való erős függősége miatt mindkét likviditási mutató tekintetében lényeges, hogy a csoporton belüli forrásokat és kihelyezéseket miként kell majd kezelni. Az is kiemelt jelentőségű, hogy devizanemenként kell-e majd teljesíteni a likviditási mutatókkal kapcsolatos minimum követelményeket. A partnerkockázati tőkekövetelmény esetében jelentős szigorítások várhatóak a belső modellt alkalmazó intézményekre vonatkozóan, amelyek többek között kiterjednek a stresszhelyzetek fokozottabb vizsgálatára és a legnagyobb bankokkal és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségek tőkekövetelményének magasabb korrelációs együtthatóval történő számítására. Várhatóan tőkekövetelményt szükséges majd számolni a partnerek hitelminőségének romlására vonatkozóan is Mennyiségi és minőségi tőkekövetelmények Minimum core Tier 1 ráta 2 3,5 4,0 4,5 Minimum Tier 1 (alapvető tőke) 4 4,5 5,5 6,0 Tőkemegfelelési mutató 8 Tőkemegőrzési puffer Tőkemegőrzési puffer 0,625 1,25 1,875 2,5 Likviditási mutatók LCR Megfigyelési periódus Minimum standard NSFR Megfigyelési periódus Minimum standard Tőkeáttételi korlát Tőkeáttételi mutató Felügyeleti monitoring Párhuzamos futtatás Közzététel 1. Pilléres alkalmazás Mely CRD IV által érintett terület jelenti a legnagyobb kihívást a magyar bankok számára az új követelmények teljesítésében? 31% 20% Mennyiségi és minőségi tőkekövetelmények, tőkepufferek Likviditási mutatók Tőkeáttételi korlát 49% Véleményünk szerint melyet a szakmai konzultációk is alátámasztottak a Bázel III változások összességében lényegiek és nagy horderejűek. Az egyes szakmai vélemények azonban megoszlanak abban a tekintetben, hogy mely követelmények teljesítése jelenti a legnagyobb kihívást a magyar bankrendszer számára. Ezt érzékelteti felmérésünk eredménye is; minden egyes kiválasztott terület relatíve sok szavazatot kapott. Úgy véljük, a válaszokban tapasztalható nagy szórás abból is fakad, hogy a Bázel III adta kihívások természete nagymértékben bankfüggő. A magyar bankrendszer átlagos tőkemegfelelése kedvezően alakul, azonban az egyes bankok közti különbségek arányaiban jelentősek. Olyan intézményeknél, melyeknél jelenleg a kockázatvállalási képesség korlátozott, mivel a tőkemegfelelés közel van a felügyelet által meghatározott minimális szinthez legyen az tudatos kockázati stratégia vagy kedvezőtlen üzleti körülmények eredménye, pótlólagos tőkebevonás szükségessége valószínűsíthető. Kiemelten fontos, hogy az intézmények fokozott hangsúlyt helyezzenek a szavatoló tőke és a kockázatok tőkekövetelményének a tervezésére, értékeljék a követelményekhez viszonyított várható helyzetüket, és minél hamarabb megkezdjék felkészülésüket az új követelmények teljesítésére.

10 10 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása Hatások a bankok jövedelmezőségére A valós probléma a magyar bankrendszer versenyképessége terén jelentkezik ben a ROE 5% körüli, mellyel Magyarország a régió sereghajtói közé tartozik. A versenyhátrány fő okai közt a bankadó és a devizahitelezésből adódó deviza mismatch említhető meg. Nagy Márton Növekszik a leánybankok versenye az anyabanki forrásokért. Ebben a versenyben feltehetően a ROE alakulása lesz a döntő szempont. Dr. Soczó Csaba A szabályozói változások elsődleges célja a bankrendszer stabilitásának megerősítése. Mindemellett az új bázeli szabályozás a hitelezés visszafogásán és a forrásköltségek növekedésén keresztül a bankszektor jövedelmezőségének általános csökkenéséhez is vezet. A magyar bankszektor sajáttőke-arányos jövedelmezősége (ROE) az elmúlt években jelentős mértékben a 2006-os 23,95%-ról 2009-re 8,68%-ra csökkent. Felmérésünk során azt tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek mintegy háromnegyede szerint a bázeli szabályozás változása kedvezőtlen irányba fogja befolyásolni a magyar bankszektor általános jövedelmezőségét, míg az egyes piaci szereplők közti különbségek tovább nőnek. A banki teljesítmények közötti különbségek várható növekedése mögött három alapvető okot látunk: A piaci és szabályozói környezet változásából adódóan az expanzív stratégiák helyett a piaci szereplőkre általánosságban a befelé fordulás költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, és a részpiacok feltárása lesz jellemző. Az egyes banki stratégiák sokkal eltérőbbek lesznek annál, mint az tapasztalható volt expanzív piaci körülmények esetén. A változások a bankszektor szereplőit különböző állapotban érték. Vannak olyan szereplők, amelyek tőke- és likviditási helyzete erős. Ezeknek a pénzintézeteknek a mozgástere sokkal kevésbé szűkül, mint a gyengébb helyzetűeké. Olyan pénzintézet esetében, ahol anyabanki szinten meghatározó döntéshozóvá vált az állam, a prioritások részben eltérhetnek a piac többi szereplőjétől. ROE alakulása a magyar bankszektorban ( ) 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Milyen hatással lesz a szabályozói környezet változása a hazai bankok jövedelmezőségére? 18% 7% 75% Az átlagos jövedelmezőség csökken, viszont növekednek a különbségek A bankok jövedelmezősége hasonló mértékben csökken Nem változik alapvetően a jövedelmezőség, mivel a növekvő költségeket a bankok kompenzálni tudják

11 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása 11 Hatások a fejlett módszerek bevezetésére A szabályozói környezet általános szigorodása várhatóan növelni fogja a bankrendszer tőkeigényét, ennek következtében nő a kockázattudatos banki működés jelentősége. A fejlett módszerek bevezetése kockázattudatos működés esetén csökkenti a minimális szabályozói tőkekövetelmény mértékét. Felmérésünk megkérdezettjei körében azonban megosztottságot tapasztaltunk az új bázeli szabályozás fejlett módszer bevezetésére gyakorolt hatását illetően. Milyen hatása lesz a változásoknak a fejlett módszerek bevezetésére? 20% 36% Visszafogják, mivel a banki vezetők tartanak attól, hogy a fejlett módszerek magasabb tőkekövetelményt eredményeznek Ösztönzik, mivel a fejlett módszerek kockázattudatos működés esetén alacsonyabb tőkekövetelményt eredményeznek Nem lesz rá lényegi hatásuk 44% A válaszok szerint egyes banki területek eltérően gondolkoznak a fenti kérdésről; a pénzügyi-számviteli terület képviselői nagyobb arányban gondolják úgy, hogy a szabályozói környezet változása ösztönözni fogja a fejlett módszerek bevezetését, mint a kockázatkezelési terület képviselői. A jelenlegi helyzettel kapcsolatosan a magyarországi nagybankokról elmondható, hogy a hitelezési kockázatnál a belső minősítésre alapuló módszerre (IRB-re) való felkészültség tekintetében három csoportra oszthatóak. Az első csoport a sztenderd módszert alkalmazza a hitelkockázat tőkekövetelményének meghatározásához, és a közeljövőben nem is tervezi az áttérést az IRB módszerre. A második csoportba tartozó bankok jelenleg még a sztenderd módszert használják, de középtávon az IRB módszer bevezetésére készülnek. A harmadik csoport tagjai már vagy megkapták az engedélyt az IRB módszer használatára, vagy a közeljövőben (egy éven belül) tervezik bevezetni azt. Meg kell azonban jegyezni, hogy az IRB esetében is létezik egy alapmódszer (FIRB) és egy fejlett módszer (AIRB), ahol a fejlettebb módszerre való áttérést szintén a felügyelettel engedélyeztetni kell. Ha megvizsgáljuk a bankok mérlegfőösszeg szerinti részesedését a három előbbi kategóriában, akkor az látható, hogy nagyjából egyenlő arányban oszlik meg a nagybankokra jutó összes eszközállomány a három csoporton belül. A külföldi tulajdonú magyarországi nagybankokról általánosságban elmondható, hogy vagy már bevezették az IRB módszert, vagy rövid, illetve középtávon tervezik bevezetni azt. Az IRB módszer bevezetésében meghatározó szerepe van a magyarországi leánybankok külföldi anyabankjainak. Az IRB bevezetése többször anyabanki nyomásra valósul meg, mivel az anyabanknak a módszer engedélyezéséhez be kellett mutatnia, hogy milyen ütemezésben vezeti be az IRB módszert a csoporthoz tartozó tagoknál. A szabályozói minimális tőkekövetelmény számítására a működési és a piaci kockázatok terén kevés magyar piaci szereplő vezetett be fejlett módszereket. A fejlett módszerek elvileg kockázatérzékenyebb tőkeszámítást eredményeznek, de ez az egyszerűbb módszerek alkalmazását és a fejlettebb eljárásokra való áttérést egyaránt ösztönözheti általános válasz nehezen adható. Krizsanovich Péter Az intézmények egyedi helyzetétől függően a változásokból adódóan indokolt lehet a fejlettebb módszerek bevezetésének mérlegelése. Egy FIRB módszert alkalmazó bank esetében például megfontolásra érdemes az AIRB módszer bevezetése. Dr. Soczó Csaba A piaci kockázat esetében a belső tőkeszükséglet (2. Pillér) meghatározásához számos bank alkalmaz szofisztikáltabb, VaR alapú mérési módszereket. Ezen bankok esetében tulajdonosi nyomásra elképzelhető, hogy a következő években lesznek olyan szereplők, amelyek a szabályozói minimális tőkekövetelmény számítására a piaci kockázatok esetében megfontolják a belső modell módszer bevezetését. Ez ellen hat azonban, hogy a CRD III által meghatározott változások, mindenekelőtt a stressz alatti VaR értékkel megnövelt tőkekövetelmény az előzetes hatásvizsgálatok szerint a korábbi szinthez képest kétszereséreháromszorosára emelik a piaci kockázatok tőkekövetelményét.

12 12 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása Hibrid instrumentumok a szavatoló tőkében és az értékpapírosítás A Bázel I óta a tőke felhígult az ún. hibrid instrumentumokkal, melyek sajátosságaikban különböznek a törzsrészvénytől. Részben ez váltotta ki változások szükségességét. Dr. Szőke Magdolna A jövőbeni lehetőségek értékelésénél fontos figyelembe venni, hogy a hibrid eszközök jelenleg Magyarországon kevésbé elterjedtek, mint a fejlettebb pénz- és tőkepiaccal rendelkező országokban. Dr. Soczó Csaba A jövőbeni felügyeleti struktúra egyik célja a piaci innovációk gyorsabb lekövetése. A CRD módosítások sora valószínűleg még nem ért véget. Seregdi László A hibrid instrumentumok és az értékpapírosítás jelentősége a magyar bankpiacon jelenleg relatíve csekély. A jövőbeni állapotot két ellenkező irányú trend befolyásolhatja. Egyrészt minden olyan instrumentum jelentősége növekszik, amely hozzásegíti a pénzintézeteket a kitűzött tőkemegfelelési szint eléréséhez, ugyanakkor a szabályozás szigorodása várhatóan ezzel ellentétes irányban hat. A CRD IV ugyanis a megemelt tőkekövetelmény szinthez nagyobb arányban igényel elsőrendű alapvető tőkét (Core Tier 1), mint amennyi a CRD II átvétele után szükséges. Az értékpapírosítás magyarországi jövőjének alakulását a tőkekövetelményre vonatkozó előírások változásán túlmenően jelentősen befolyásolja az is, hogy változik-e a konstrukció lebonyolításának, mindenekelőtt a követelések átruházásának hazai jogszabályi környezete. A megkérdezettek 45%-a szerint nem várható jelentős változás a hibrid instrumentumok és az értékpapírosítás a magyar piacon való elterjedésében. A kockázatkezelési terület képviselői jellemzően nagyobb arányban szavaztak a fenti eszközök terjedésére, mint az egyéb főként pénzügyi és számviteli területről érkezők. Bár a magyar szakemberek körében jelen van egy általános bizalmatlanság ezekkel az eszközökkel kapcsolatban, úgy véljük, hogy transzparens alkalmazás és szigorú kockázatkezelési elvek érvényesülése mentén alkalmasak lehetnek a banki kockázatok valós mérséklésére. Hogyan változik Magyarországon a hibrid instrumentumok és az értékpapírosítás jelentősége a következő években? 20% Nem várható jelentős változás 45% Növekszik, mivel ezen eszközök hozzájárulhatnak a változó szabályozói előírások teljesítéséhez 35% Csökken, mivel a válság nyomán növekedett a bizonytalanság a hibrid instrumentumok és az értékpapírosítás alkalmazásával kapcsolatosan

13 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása 13 Stratégiai válaszok A felsővezetői prioritások a pénzügyi válság nyomán jelentősen változnak. Sok pénzintézet számára a válság ideje alatt a túlélés volt az egyetlen prioritás. A szabályozói környezet változásaival kapcsolatban még számos a tisztázandó kérdés, ugyanakkor nincs idő késlekedni a közép- és hosszú távú stratégiai és operatív válaszok kidolgozásával, lényeges a felkészülés mielőbbi megkezdése. A KPMG nemzetközi banki vezetőkkel folytatott konzultációi rávilágítottak arra, hogy a válság és a szabályozói környezet kihívásaira nyújtott válaszokat nagyban befolyásolja a válság érzékelt mértékének súlyossága. Az ázsiai, latinamerikai piacokon versenyző bankok jellemzően nem eszközöltek jelentős stratégiai változásokat. A banki üzleti és működési modell a válság által súlyosan érintett területeken elsősorban Európában és az USA-ban átalakulóban van. Számos intézmény számára az üzleti modell átalakítása a pótlólagos tőkebevonáson túl a mérlegfőösszeg csökkentésével, a tőkeáttétel mérséklésével és akár az alacsony megtérülésű üzletágak vagy termékek megszüntetésével járhat. Az üzleti modell mellett a működési modellnek is alkalmazkodnia kell a környezeti változásokhoz; költségcsökkentési és hatékonyságnövelési akciókkal, az árazási gyakorlat felülvizsgálatával, illetve mindenek felett a kockázatkezelés felülvizsgálatával. A magyar bankpiac a válság által közepesen érintett bankpiacok közé sorolható. A felmérés során megkérdezett szakemberek mintegy 43%-a szerint a szabályozói elvárások változása nyomán a kockázatkezelés kerül a vezetői fókuszba. Csaknem egyharmaduk a költségcsökkentésen és hatékonyságnövelésen, kisebb részük pedig a termékportfólió átalakításán látja a hangsúlyt. A kockázatkezelési és egyéb területekről érkezők hasonlóan látták a prioritásokat. A válaszlépésekkel kapcsolatos fő kérdés, hogyan biztosítják a bankok a szükséges tőkét és likviditást, illetve az erre vonatkozó szempontokat hogyan építik bele a döntési folyamatba Dr. Soczó Csaba A likviditási mutatók kiszámítása feltehetően komoly fejlesztési igényeket fog generálni, főleg akkor, ha annak csoport és egyedi szinten is meg kell felelni. Krizsanovich Péter A felkészülés mielőbbi megkezdése kulcsfontosságú. Dr. Szőke Magdolna

14 14 Bázel III és a szabályozási keretrendszer változása A magyar pénzügyi rendszer stabilitásának alakulása A magyar bankrendszer destabilizációját a túlzott devizahitelezés okozta. Manapság devizahitel új jelzáloghitel formájában már nem vehető fel, ugyanakkor a devizahitelezés mivel a hitelek futamideje jellemzően év nem fog olyan gyorsan leépülni, mint ahogy felépült. A devizaárfolyamok alakulása lényegi befolyással lesz mind a Bázel III által előírt tőkemegfelelési, mind a likviditási mutatók értékére. Nagy Márton A Bázel III által előírt likviditási szabályok a likviditási forrásköltségek növekedéséhez vezethetnek. Krizsanovich Péter A Bázel III nem hivatott egy következő gazdasági buborék kialakulásának megelőzésére, azonban hatékony a bankszektor köré vont védőköpeny megerősítésében. Ehhez hozzájárulhatnak még az anticiklikus intézkedések is, ezek hatását azonban jelenleg még nehéz megjósolni. Dr. Soczó Csaba A bázeli szabályozás alapvető célja a nemzetközi bankrendszer stabilitásának megerősítése, ugyanakkor más szabályozói előírásokkal együttesen olyan mellékhatásokat is kiválthat, melyek az eredeti szabályozói szándékkal ellentétesek. A bankrendszer szerkezetének átalakulása a pénzügyi rendszer stabilitásának átmeneti hanyatlása ellenére is szükséges és hasznos folyamat. A bankrendszer tőke- és egyéb, a szavatoló tőkében figyelembe vehető forrásigénye a szabályozói szándékkal összhangban növekedni fog. Ugyanakkor, részben szintén a változó szabályozói környezet hatására a banki jövedelmezőség, és így a befektetők által elérhető nyereség is várhatóan romlik. A pótlólagos forrásbevonási lehetőségek szűkülése a hitelezési tevékenység visszafogásához vezethet, amely gyengítheti a bankrendszer stabilitását is. A veszteséges üzletágak megszüntetése a bankokba vetett bizalom további csökkenését is okozhatja. Azt is lényeges kiemelni, hogy a szabályozói környezet változása elsősorban a múltbeli válságokra nyújtott válaszreakció. A jövőbeni válságokra való felkészülésben a szabályozói megfelelésen túl létfontosságú a banki kockázatkezelés minőségének tudatos fejlesztése. Milyen irányba hat a szabályozói előírások változása a magyar pénzügyi rendszer stabilitására? 31% Nincs jelentős hatással rá, mivel a magyar pénzügyi rendszert érintő alapvető kockázatokat az új követelmények nem érintik Csökkenti, mivel a hitelezési hajlandóság csökkenése negatívan hathat a pénzügyi rendszer stabilitására Növeli 34% 35% A válaszokból tükröződik a jövővel kapcsolatos bizonytalanság. A válaszadók több mint kétharmada a szabályozói előírások hatását a pénzügyi stabilitásra pozitívnak, vagy semlegesnek gondolja. A különböző területekről megkérdezett szakemberek álláspontja eltérést mutat: a kockázatkezelési terület jellemzően szkeptikusabb, mint más területek képviselői.

15

16 Kapcsolat Leposa Csilla Pénzügyikockázat-kezelés partner T.: E.: Székely Zoltán Pénzügyi szolgáltatási szektor partner T.: E.: Szalai Péter Pénzügyi szolgáltatási szektor menedzser T.: E.: kpmg.hu Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név és a KPMG logo és a cutting through complexity a KPMG International Cooperative ( KPMG International ), lajstromozott védjegye KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Bázel III A bázeli szabályozás változásai

Bázel III A bázeli szabályozás változásai RISK MANAGEMENT SERVICES Bázel III A bázeli szabályozás változásai 010. december 9. ADVISORY Tartalom Bevezetés CRD II-III CRD IV (Bázel III) Összegzés A Bázel III- GAZDASÁGI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÓI REAKCIÓ

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai

CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai CRD IV/CRR hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályozásának várható változásai dr. Kardosné Vadászi Zsuzsanna 2012. április CRR/CRD IV javaslat áttekintése A 2006/48/EK és 2006/49/EK

Részletesebben

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Seregdi László PSZÁF 2010. november 18. Témák 1. Pénzügyi szabályozás fő nemzetközi mozgatóelemei 2. Hitelintézeti szektor 3. Könyvvizsgálattal

Részletesebben

CRD IV és CRR. Szalai Péter, menedzser peter.szalai@kpmg.hu. Budapest. 2013. Október 6.

CRD IV és CRR. Szalai Péter, menedzser peter.szalai@kpmg.hu. Budapest. 2013. Október 6. CRD IV és CRR Szalai Péter, menedzser peter.szalai@kpmg.hu Budapest 2013. Október 6. Tartalom 1. Bevezetés 2. Tőkekövetelmények 3. Likviditási sztenderdek 4. Irányítás és Felügyelet 1 Bázel II áttekintése

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

Jogszabályi megfelelés- A kiegészítő jelentés (hitelintézetek)

Jogszabályi megfelelés- A kiegészítő jelentés (hitelintézetek) Jogszabályi megfelelés- A kiegészítő jelentés (hitelintézetek) Csáki Zsuzsanna 2014. December 8. 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér 2. Vizsgálati módszertan 3. Vizsgálati jelentés 4. Szerkezet, tartalom

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati példákon Dr. Pálosi-Németh Balázs, Tamás Sándor Budapest, 18 November 2010 A Bank tőkemegfelelésének

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában?

Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Hogyan segíthet egy tanácsadó egy költséghatékony IT kialakításában? Kórász Tamás igazgató, KPMG Tanácsadó Kft. 2013.11.12. Tartalom 1. Mit vár el egy KKV-vezető az informatikától? 2. A buzzword felhő

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy A pénzp nzügyi rendszer aktuális kérdk rdései Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy 1 A pénzp nzügyi rendszer szerepe a gazdaságban gban - A pénzügyi rendszer

Részletesebben

A jövő Felhőjetények. lehetőségek. Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27.

A jövő Felhőjetények. lehetőségek. Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27. A jövő Felhőjetények és lehetőségek Székely Zoltán 51. Közgazdász- Vándorgyűlés Gyula 2013.09.27. Tartalom I. Cloud értelmezése, jelentősége II. III. A Cloud előnyei és kihívásai Várakozások IV. Cloud

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

A devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozásának felülvizsgálata

A devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozásának felülvizsgálata A devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) szabályozásának felülvizsgálata Az MNB a pénzügyi rendszer stabilitásának erősítése érdekében rendeletet alkotott a banki likviditási mutatókra vonatkozóan.

Részletesebben

A bankunió hatása a magyar bankrendszerre

A bankunió hatása a magyar bankrendszerre A bankunió hatása a magyar bankrendszerre Farkas Ádám Főigazgató EBA 2014 Január 21 GKI, Budapest 2012 EBA European Banking Authority Az EU pénzügyi felügyeleti intézményrendszerének átalakítása 2011-ben

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői

Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Informatikai projekteredmények elfogadottságának tényezői Rabi Ákos 2014.02.18. Tartalom 1. Problémafelvetés Informatikai projekteredmények elfogadottsága 2. Informatikai projektek sikertényezői 3. Szoftverek

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

A digitális bank és a tőzsde

A digitális bank és a tőzsde A digitális bank és a tőzsde Hegedüs Éva Elnök-vezérigazgató GRÁNIT Bank Zrt. Budapest, 2016. szeptember 16. TARTALOM 1.Globális trendek a bankszektorban 2.A digitális forradalom átalakítja az ügyfélkiszolgálást

Részletesebben

I. Az ajánlás célja, hatálya és alkalmazási szintje

I. Az ajánlás célja, hatálya és alkalmazási szintje A Magyar Nemzeti Bank 11/2016. (XII.1.) számú ajánlása az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról I. Az ajánlás célja, hatálya és alkalmazási szintje Az ajánlás

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

Változások a nagykockázatvállalás

Változások a nagykockázatvállalás Változások a nagykockázatvállalás táblákban Konzultáció a hitelintézetek és befektetési vállalkozások számára Adatszolgáltatási és monitoring főosztály 2013. június 20-21. Nagykockázati adatszolgáltatás

Részletesebben

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről P é n z ü g y i S t a b i l i t á s i T a n á c s Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről Helyszín: Időpont: Résztvevők: A PSZÁF VI. emeleti tanácsterme 2010. december 15-e 9 órától

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai

A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai A PSZÁF szövetkezeti hitelintézeteknél végzett átfogó vizsgálatainak tapasztalatai SREP tapasztalatok, felügyeleti elvárások Vincze Endre főosztályvezető-helyettes Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások

Részletesebben

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció

Szolvencia II - áttekintés. Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció Szolvencia II - áttekintés Tatai Ágnes 2011. Január 17. 24. Piaci konzultáció 1 A Szolvencia II projekt állása, a felügyelés alapjai 2 Hol tart a folyamat? 1. szintű szabályozás elfogadva: 2009 év végén

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu Miről volt szó? Monetáris alrendszer: Kétszintű bankrendszer Jegybankok: Cél: inflációs célkövetés rendszere, árstabilitás Eszköz: irányadó ráta

Részletesebben

Seregdi László. 2014. november 12.

Seregdi László. 2014. november 12. Seregdi László Az új Hpt., a CRD IV és CRR, ICAAP, avagy az új tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél az első év tapasztalatai 2014. november 12. Tartalom 1. Bevezetés,

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

QIS4 Az ING tapasztalatai

QIS4 Az ING tapasztalatai QIS4 Az ING tapasztalatai Diószeghy Zoltán Aktárius, ING PSZÁF konzultáció 2008.12.10 Kockázatok szabályozása a csoporton belül Végrehajtás Szabályozás Kockázati stratégia Kockázati étvágy 3 védelmi vonal

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA C 120/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2017.4.13. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA (2017. április 4.) az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes

Részletesebben

Implementation guideline on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast CEBS, 28 July 2010.

Implementation guideline on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast CEBS, 28 July 2010. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2012. (IV.17.) számú ajánlása a mögöttes kitettségeknek a nagykockázat-vállalási szabályok értelmezése keretében történő kezeléséről Az Európai Parlament

Részletesebben

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1.

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1. GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT Version: 1. Hatályos: 2015. június 01. A GlobalFXInvetsmentZrt.(GLOBALFX vagy Társaság) jelen szabályzatban határozza meg az 575/2013/EU rendelet

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA. (]ÉÉÉÉ hónap nap])

ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA. (]ÉÉÉÉ hónap nap]) HU ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK AJÁNLÁSA (]ÉÉÉÉ hónap nap]) az uniós jogszabályokban biztosított egyes választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok által a kevésbé

Részletesebben

Vállalati adatvédelem

Vállalati adatvédelem Vállalati adatvédelem és a Hargitai László, kiberbiztonsági tanácsadó 2017. március 2. Tartalom 1 a kibertérben 2 adatok: üzleti érték és 3 - új követelmények és ok 4 Megoldás: a szervezet szintjén 5 Az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május

KPMG Vállalathitelezési felmérés. 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés 2012. május KPMG Vállalathitelezési felmérés Kiket kérdeztünk meg? A felmérésben részt vevő bankok piaci részesedése a hitelpiacon 27% 73% Résztvevő bankok Megjegyzés:

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

2014. június 19. EBA/GL/2014/04. Iránymutatások

2014. június 19. EBA/GL/2014/04. Iránymutatások 2014. június 19. EBA/GL/2014/04 Iránymutatások az ESRB/2012/2 ajánlásban foglalt A. ajánlás 4. bekezdése alapján a hitelintézetek finanszírozási terveire vonatkozó harmonizált fogalom-meghatározásokról

Részletesebben

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.)

Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Integrált tervezés bevezetése (MKB Bank Zrt.) Előadó: Martzy Antal Tartalom A tervezés hangsúlyainak alakulása A Baseli kihívások, paradigma váltás Top down és bottom up megközelítés harmonizációja Integrált

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex

KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Vállalathitelezési Hangulatindex KPMG Tanácsadó Kft. 2015. november KPMG.hu 4 3 2 2,50 2,73 1 1,45 1,34 0-1 0,08-0,72-0,28 2011. június 2011. november 2012. május 2012. december 2013. június 2014.

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

2015. december 31. Sopron, 2016. április

2015. december 31. Sopron, 2016. április A Sopron Bank Zrt. tájékoztatója az 575/213/EU rendelet Nyolcadik részében - Nyilvánosságra hozatal az intézmények által foglalt követelmények alapján 215. december 31. Sopron, 216. április TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. KOCKÁZATI- ÉS LIKVIDITÁSI STRATÉGIÁJA 2012-2014 2014 évek ekre Bevezetés A Takarékszövetkezet három éves időtávokra készíti el Stratégiai

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2009.12.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 291/1 I (Állásfoglalások, ajánlások és vélemények) VÉLEMÉNYEK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2009. november 12.) a 2006/48/EK és

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI

Részletesebben

Bázel III oktatás. Szalai Péter, menedzser. KPMG Tanácsadó Kft. Budapest. 2014. november

Bázel III oktatás. Szalai Péter, menedzser. KPMG Tanácsadó Kft. Budapest. 2014. november Bázel III oktatás Szalai Péter, menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest 2014. november Tartalom 1. Bevezetés 2. Tőkekövetelmények 3. Helyreállítási és szanálási tervek 4. Javaslatok az audit kapcsán 5.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

tekintettel az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint lefolytatott nyilvános konzultációra és elvégzett elemzésre,

tekintettel az 1024/2013/EU rendelet 4. cikkének (3) bekezdése szerint lefolytatott nyilvános konzultációra és elvégzett elemzésre, L 78/60 2016.3.24. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/445 RENDELETE (2016. március 14.) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkör gyakorlásáról (EKB/2016/4) AZ EURÓPAI

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Változások a hitelintézeti adatszolgáltatásban

Változások a hitelintézeti adatszolgáltatásban Változások a hitelintézeti adatszolgáltatásban A COREP táblák helye az adatszolgáltatásban Előkészületben az adatszolgáltatás átfogó reformja Előadó: Nyeste Mária osztályvezető Szakmai fórum 2007. október

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

Év végi transzferár-kiigazítások az áfa és vám rendszerében

Év végi transzferár-kiigazítások az áfa és vám rendszerében Év végi transzferár-kiigazítások az áfa és vám rendszerében Farkas Zoltán 2016.04.13. 1 Tartalom Transzferár-kiigazítások áfavonzata Mikor érint áfát egy kiigazítás? Áfát érintő transzferár kiigazítások

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján SZV014/2014 1 Tartalom 1. Bevezetés... 9 2. A nyilvánosságra

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A -a és a 234/2007(IX.4.) Korm.rendeletnek megfelelően

Részletesebben

Seregdi László: De mit kezdhetnek a bankok az árnyékbankokkal?

Seregdi László: De mit kezdhetnek a bankok az árnyékbankokkal? Seregdi László: De mit kezdhetnek a bankok az árnyékbankokkal? A válság tanulságaként Európa újraértékeli az - egyre erősödő - árnyékbanki szektor szerepét. Baj esetén ezek fertőzésveszélyt jelenthetnek

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

Bankadók Magyarországon és Európában

Bankadók Magyarországon és Európában Bankadók Magyarországon és Európában 2011. november 30. Miskolci Egyetem & Magyar Könyvvizsgálói Kamara BAZ Megyei Szervezete Vass Péter Magyar Bankszövetség A pénzügyi intézmények adóztatása mögött meghúzódó

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása dr. Kandrács Csaba Hitelezés 2015. Sofitel Hotel, Budapest, 2015. május 7. A vállalati hitelállomány javulást mutat, de továbbra is lassú a portfoliótisztulás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011.

Raiffeisen Euró Likviditási Alap. Féléves jelentés 2011. Raiffeisen Euró Likviditási Alap Féléves jelentés 2011. I. A Raiffeisen Euró Likviditási Alap (RELA) bemutatása RAIFFEISEN EURÓ LIKVIDITÁSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011. 1. Alapadatok Alap neve: Felügyeleti

Részletesebben

CRD I CRD II. http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2009:302:0097:0119:en:pdf. 1 Az irányelvek elérhetők a következő címen:

CRD I CRD II. http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2009:302:0097:0119:en:pdf. 1 Az irányelvek elérhetők a következő címen: A hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelmény szabályozásának (CRD) a közelmúltban elfogadott és jelenleg folyamatban lévő uniós módosításai A hitelintézetek és befektetési vállalkozások

Részletesebben