Tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

2

3

4 Adatlap Rendszám Sorszám Alvázszám Gyártmány/Típus Motorszám Első forgalomba helyezés Kilométer állás átadáskor Kiállítás dátuma Tulajdonos neve Tulajdonos címe Tulajdonos telefonszáma Erre a gépjárműre, a fent megjelölt időpontok között, (de maximum km futásteljesítményig) a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a jelen fu zetben vállalt szerződéses feltételek szerint Garancia4 szolgáltatást nyújt. Információ külföldi márkaszervizek számára: Der Importeur (Porsche Hungaria GmbH) u bernimmt fu r dieses Auto eine spezielle Garantie im o.g. Zeitraum (jedoch höchstens bis km Fahrleistung). Vor der Gewährleistungsreparatur rufen Sie bitte den Importeur unter der folgenden Nummer an: (+36) The Hungarian importer (Porsche Hungaria Trading Company) undertakes a special guarantee in the indicated period (but maximum to km running) for this car. Please call the importer before any repair under guarantee is needed (+36) A Garancia4 szolgáltatásba bevont nem a gyártó által beszerelt extrafelszerelések: A szolgáltatásba csak olyan extrafelszerelések (kivétel motortuning) vonhatóak be, amelyek a Szolgáltatótól származnak és legkésőbb a fent megadott szolgáltatás kezdetéig Márkaszerviznél keru ltek beszerelésre Kijelentem, hogy a Garancia4 feltételeit megismertem, tudomásul vettem és elfogadom Vevő Márkaszerviz (aláírás) (aláírás, bélyegző) A vevő példánya

5

6 Adatlap Rendszám Sorszám Alvázszám Gyártmány/Típus Motorszám Első forgalomba helyezés Kilométer állás átadáskor Kiállítás dátuma Tulajdonos neve Tulajdonos címe Tulajdonos telefonszáma Erre a gépjárműre, a fent megjelölt időpontok között, (de maximum km futásteljesítményig) a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a jelen fu zetben vállalt szerződéses feltételek szerint Garancia4 szolgáltatást nyújt. Információ külföldi márkaszervizek számára: Der Importeur (Porsche Hungaria GmbH) u bernimmt fu r dieses Auto eine spezielle Garantie im o.g. Zeitraum (jedoch höchstens bis km Fahrleistung). Vor der Gewährleistungsreparatur rufen Sie bitte den Importeur unter der folgenden Nummer an: (+36) The Hungarian importer (Porsche Hungaria Trading Company) undertakes a special guarantee in the indicated period (but maximum to km running) for this car. Please call the importer before any repair under guarantee is needed (+36) A Garancia4 szolgáltatásba bevont nem a gyártó által beszerelt extrafelszerelések: A szolgáltatásba csak olyan extrafelszerelések (kivétel motortuning) vonhatóak be, amelyek a Szolgáltatótól származnak és legkésőbb a fent megadott szolgáltatás kezdetéig Márkaszerviznél keru ltek beszerelésre Kijelentem, hogy a Garancia4 feltételeit megismertem, tudomásul vettem és elfogadom Vevő Márkaszerviz (aláírás) (aláírás, bélyegző) A márkaszerviz példánya

7 Tisztelt Ügyfelünk! Üdvözöljük Önt, mint a cégünk által az Ön gépjárművére kifejlesztett szervizszolgáltatás kedvezményezettjét. Az általunk képviselt márkák kiváló minősége és szervizhálózatunk biztos háttere lehetővé tette, hogy ezt a teljeskörű szervizszolgáltatást kidolgozzuk ügyfeleink számára. Meggyőződésünk, hogy jól választott és őszintén reméljük, hogy gépkocsijában használata során sok öröme telik majd. Garancia4 szolgáltatásunkkal biztosítjuk Önnek, hogy a jótállás két éve alatt már megszokott teljes biztonságot a 3. és 4. évben, akár km futásteljesítményig is élvezhesse. Miközben pedig a szervizválasztáson gondolkodik, ne felejtse a következőket; a márkaszerviz mindig szakszerű, mert a gyári eszközök és információk birtokában nem kényszerül improvizációra. A márkaszerviz mindig dokumentál, ezért tevékenysége a munka- és technológiai lapokon és a részletes számlán, sőt a gyári rendszereken keresztül is visszakereshető, ami az esetleges későbbi Garancia4-es javítás elbírálását is meg könnyíti. A márkaszervizben vezetett szervizfüzet jelentős árelőny, hiszen ez az autó eladásakor több százezer forint többletbevételt jelenthet az Ön számára. A Márkaszervizekkel biztos a mobilitás, hiszen az általuk nyújtott garancia és aszisztansz szolgáltatás Európa-szerte (lásd még 6. oldal 2. es pont Külföldön: ) érvényesíthető. A Garancia4 szolgáltatások érvényesítéséhez bizonyos tennivalók Önre is hárulnak. Az általunk kínált lehetőségek igénybevételéhez kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatónkban leírtakat. Jó utat és gondtalan autózást kíván Önnek a Porsche Hungaria Kft. 7

8

9 Tartalomjegyzék Adatlapok Köszöntő Fontos tudnivalók Általános Szerződési Feltételek 1. Meghatározások A Garancia4 szolgáltatás feltételei A Garancia4 költségtérítési feltételei Tulajdonosváltás Teru leti hatály Időbeli hatály Korlátozások és kizárások Egyéb rendelkezések Adatlapok tulajdonosváltozás bejelentéséhez 9

10 Fontos tudnivalók Jogosultság A Garancia4 szolgáltatást az Adatlapon feltu ntetett azon gépjárműtulajdonos veheti igénybe, aki javítást és a gyártó által előírt karbantartást mindenkor legkésőbb az előírt esedékesség (futásteljesítmény vagy időpont) elérésekor (LongLife periódusnál a gépkocsi szervizesedékesség-jelzője szerint), eredeti vagy igazoltan minőségileg egyenértékű alkatrészekkel, a gyártó által aktuálisan meghatározott szervizberendezések és technológia felhasználásával végezteti el, továbbá a gyártó által nyilvánosságra hozott minőségjavító intézkedésekben megjelölt munkákat a gépkocsin végrehajtatja. Fontos, hogy a szerviz választásánál minden esetben még a karbantartási- vagy javítási megbízás megadása előtt a szervizt írásban nyilatkoztassa arról, hogy a választott szerviz rendelkezik-e a fent meghatározott szervizberendezésekkel, technológiai ismerettel, képzettséggel, illetve a gépkocsiba beépítésre keru lő alkatrészek eredetiek vagy minőségileg egyenértékűek-e. A Garancia4 szolgáltatás olyan gépkocsi esetén vehető igénybe, amelyet: új autóként a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. importált Magyarországra, a gyártó által kiadott vagy a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. által pótolt szervizfu zettel, továbbá érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik. Kérju k, hogy a Garancia4 érvényességét igazoló fu zetet és a szervizfu zetet, továbbá amennyiben a korábbi javításokat és karbantartásokat nem márkaszervizben végeztette a javításról és a karbantartásról szóló számlákat és a szerviz fent megadott nyilatkozatát minden autóút alkalmával tartsa magánál, annak érdekében, hogy a márka szervizben igazolni tudja a szolgáltatásra vonatkozó jogosultságát. 10

11 A Garancia4 szolgáltatás igénybevétele Amennyiben gépkocsija meghibásodott és Ön élni kíván a Garancia4 szolgáltatással, úgy szíveskedjen a gépkocsit a típusának megfelelő márkaszervizbe bevinni és a Garancia4 érvényességét igazoló fu zetet, a szervizfu zetet, továbbá amennyiben a korábbi javításokat és karbantartásokat nem márkaszervizben végeztette a javításról és a karbantartásról szóló számlákat és a szerviz előző pontban említett nyilatkozatát bemutatni. A meghibásodás elhárítása során szu kségessé vált alkatrészjavítás, illetve -csere, anyag és munkadíj költségeit a Garancia4 az Általános Szerződési Feltételekben részletezett szabályok szerint megtéríti Ön helyett. 1. Magyarországon: A térítést általában a Márkaszerviz önállóan bírálja el. Egyes esetekben, például nagyértékű javítások esetén, a javítás módjának eldöntése érdekében, a javítás megkezdése előtt elengedhetetlen a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. és a Márkaszerviz egyedi egyeztetése. 2. Ku lföldön: A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. előzetes hozzájárulása szu kséges a költségek átvállalásához, ezért kérju k, hogy a Tájékoztatóban található Adatlapot és annak ku lföldi márkaszervizeknek szóló keretes részét minden esetben mutassa meg a ku lföldi márkaszerviznek! Általában a ku lföldi márkaszerviznél a javítás költségét a helyszínen ki kell egyenlíteni. Ilyenkor az előzetesen egyeztetett és elfogadott költségeket a Garancia4 utólag téríti meg a gépjármű tulajdonosának. Tulajdonosváltás Tulajdonosváltás esetén a Garancia4 az eredeti feltételekkel tovább él, amennyiben a tájékoztató fu zetben található Tulajdonosváltozás bejelentése űrlap kitöltésre és valamelyik márkaszerviznél leadásra keru l (lásd még Általános Szerződési Feltételek 4. pont). 11

12 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Meghatározások 1.1. E szerződés alkalmazásában: a) A gépkocsi felszereltsége: A gépkocsi eredeti gyári felszereltségéhez tartozó, valamint az utólag beépített olyan alkatrészek, felszerelések, amelyek a Szolgáltatótól, illetve a Parts Center Budapesttől származnak, és Márkaszerviznél keru ltek megvásárlásra és/vagy beszerelésre és ku lön megjelölésre keru ltek a Tájékoztató Adatlapjában. b) Felek: Szolgáltató és Jogosult egyu ttesen c) Jogosult: A fu zet Adatlapján és a gépjármű forgalmi engedélyében tulajdonosként feltu ntetett természetes vagy jogi személy. d) Márkaszerviz: A szerződés szerinti márka hivatalos márkaszerviz hálózatának bármely európai tagja. e) Meghibásodás: A gépkocsi felszereltségének hirtelen, váratlan, előre nem látható meghibásodása, mely az u zemszerű működés helyre állításához szu kségessé teszi a javítást vagy az alkatrész cseréjét. f) Minőségileg egyenértékű alkatrész: Az a pótalkatrész, amelynél annak gyártója bármikor igazolni tudja, hogy az adott pótalkatrész minősége és minden műszaki paramétere megfelel a szóban forgó gépjármű gyári összeszereléséhez jelenleg vagy korábban használt elemekének; g) Szolgáltató: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27., telefon: , fax: ) h) Közvetítő: Az a magyarországi márkakereskedő és/vagy Márkaszerviz, ahol a Garancia4 szerződést megkötötték. 12

13 2. A Garancia4 szolgáltatás és feltételei A Szolgáltató megtéríti a gépkocsi felszereltségéhez tartozó alkatrész javításának, illetve cseréjének anyag- és munkadíjköltségét a 3. pont szerint, az alábbi feltételek egyu ttes teljesu lése esetén: 2.1. A gépjárművet Szolgáltató újként hozta be Magyarországra, továbbá érvényes forgalmi engedéllyel és a gyártó által kiadott vagy a Szolgáltató által pótolt szervizfu zettel rendelkezik; 2.2. A Jogosult felmutatja a érvényességét igazoló fu zetet, és a szervizfu zetet Amennyiben a Jogosult a korábbi javításokat és karbantartásokat nem Márkaszervizben végeztette, a Jogosult felmutatja a javításokról és karbantartásokról szóló számlákat és a szerviz nyilatkozatát arról, hogy a gyártó által előírt karbantartását mindenkor eredeti, vagy igazoltan Minőségileg egyenértékű alkatrészekkel, a gyártó által aktuálisan meghatározott szervizberendezések és technológia felhasználásával végezte el, továbbá a gyártó által nyilvánosságra hozott minőségjavító akciókban megjelölt munkákat a gépkocsin végrehajtotta A Meghibásodást Márkaszerviz hárítja el. 13

14 3. A Garancia4 költségtérítési feltételei Szolgáltató a Meghibásodás Márkaszervizben elvégeztetett elhárításának anyag- és munkadíj költségét a következők szerint téríti meg: 3.1. A költségek számításának alapját a Szolgáltató magyarországi Márkaszerviz hálózatában, a javítás idején érvényes, ajánlott alkatrészárak és munkanormák (munkaidők) képezik A térítés egy évben a fenti módon számított, tényleges költségeket, figyelembe véve nem haladhatja meg, a bruttó forintot. A teljes javítási költség és a Garancia4 által térített összeg közötti ku lönbözet megfizetésének kötelezettsége Jogosultat terheli A magyarországi Garancia4 javításoknál Szolgáltató közvetlenu l a Márkaszerviznek fizeti meg a költségtérítést. Ku lföldi Márkaszervizben történő javításnál általában a javítás költségét a helyszínen ki kell egyenlíteni. Ilyenkor az előzetesen egyeztetett és elfogadott költségeket a Szolgáltató utólag téríti meg Jogosultnak. Egyébként ku lföldön minden esetben a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szu kséges a költségek átvállalásához. A hiba okának feltárását célzó szétszerelés költségeit a Garancia4 kizárólag akkor fedezi, ha bebizonyosodik, hogy a jelen szerződés szerinti Meghibásodás történt. Ellenkező esetben a felmeru lő költségek megtérítése Jogosultat terheli. 4. Tulajdonosváltás A gépjármű eladásakor a szolgáltatás továbbra is igénybe vehető, amennyiben az új tulajdonos az adásvételt követően 30 munkanapon belu l a kitöltött Tulajdonosváltozás bejelentése űrlapot a saját nevére kiállított forgalmi engedély másolatával egyu tt átadja valamely Márkaszerviznek. Ennek hiányában a szolgáltatás az adásvétel napjától számított 30. munkanap után automatikusan megszűnik. 14

15 5. Teru leti hatály A Garancia4 szolgáltatás Európa országaiban vehető igénybe, kivételek ez alól a következő országok: Albánia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Moldávia, Grúzia, Oroszország, Örményország, Törökország (ázsiai része), Ukrajna. Ku lföldön történt meg hibásodás esetén kérju k, vegye figyelembe a ku lföldön adódó általános eljárásbeli ku lönbségeket (lásd: Fontos tudnivalók / Garancia4 szolgáltatás igénybe vétele 6. oldal). 6. Időbeli hatály A Garancia4 szolgáltatás a jármű első forgalomba helyezésétől számított 3. és 4. évben (a hónap között) és maximum km futásteljesítmény eléréséig érvényes. Azaz a szolgáltatás a fu zet elején található Adatlapon rögzített Garancia4 kezdete időponttól a Garancia4 lejárata időpontig, legfeljebb azonban km futás teljesítmény eléréséig vehető igénybe. 7. Korlátozások és kizárások A Garancia4 nem érvényesíthető az alábbi esetekben, illetve nem fedezi a következő költségeket: 7.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 3.2. pontjában rögzített értékhatárokat meghaladó, illetve egyéb költségek és károk, beleértve a következményi és a nem vagyoni károkat is A máshonnan megtéru lő költségek, például biztosítási kártérítések illetve egyéb visszatérítések A jelen Általános Szerződési Feltételek 2. pontjában felsorolt követelmények teljesítésének hiánya. Így ku lönösen a gyártó által előírt karbantartások és beállítások elmulasztására vagy ha a Meghibásodás a javítások (pl. töréskár miatt) gyári előírásoknak nem megfelelő alkatrészekkel, technológiával, szervizberendezéssel történt elvégzésére vezethető vissza. 15

16 7.4. Azon alkatrészek és részegységek, továbbá az azok beépítéséből eredő meghibásodások, amelyek nem tartoznak a gépkocsi felszereltségéhez és nem keru ltek a gépjármű Tájékoztató Adatlap -jának, Garancia4 szolgáltatásba bevont nem a gyártó által beszerelt extrafelszerelések részében A motor tuningolására, teljesítménynövelésére használt nem gyári alkatrészek és részegységek, továbbá az azok beépítéséből eredő meghibásodások Minden, közúti forgalomban bekövetkezett vagy egyéb balesetből közvetlenu l vagy közvetve következő meghibásodás Jég, jégeső, tűz, árvíz, vihar, villámcsapás, felhőszakadás, földrengés, földmozgás, fagyáskárok, háború, terrortámadás, továbbá minden egyéb elháríthatatlan ku lső erő által okozott meghibásodás Lopással, rongálással, feltöréssel hatóság általi elszállíttatással, lefoglalással és egyéb hatósági intézkedéssel kapcsolatos meghibásodás A gépjárműnek a jelen szerződés hatálya alatt bekövetkező, a nem rendeltetés szerű továbbá a kezelési utasításokkal ellentétes használatára visszavezethető meghibásodása (például: nem megfelelő u zemanyag, adalék- és kenőanyag vagy más folyadékok használata; versenyen vagy kísérleten történő használat) Természetes kopás következményeként beálló meghibásodás (például izzók kiégése, biztosítékok, fékbetétek, kuplungtárcsa, ékszíjak, szűrők, gumiabroncsok, gyertyák, ablaktörlők, lengéscsillapítók természetes elhasználódása) A szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott meghibásodások A szakszerűtlen javítással, illetve beavatkozással kiváltott meghibásodások A kárenyhítési kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő további meghibásodások. 16

17 8. Egyéb rendelkezések 8.1. A Garancia4 szolgáltatással kapcsolatos további kérdések, esetleges panaszok tisztázása érdekében kérju k, forduljon a magyarországi Márkaszervizek valamelyikéhez A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók Szerződő felek a szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén, a jogvita eldöntésére a felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. Amennyiben ez a kikötés érvénytelennek minősu lne, úgy a Felek kikötik hatáskörtől fu ggően a Budai Központi Keru leti Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 17

18

19 Tulajdonosváltozás bejelentése Rendszám Sorszám Alvázszám Gyártmány/Típus Motorszám Első forgalomba helyezés Kilométer állás átadáskor Kiállítás dátuma Tulajdonos neve Tulajdonos címe Tulajdonos telefonszáma Erre a gépjárműre, a fent megjelölt időpontok között, (de maximum km futásteljesítményig) a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a jelen fu zetben vállalt szerződéses feltételek szerint Garancia4 szolgáltatást nyújt. Kivonat az Általános Szerződési Feltételek 4. pontjából: 4. Tulajdonosváltás A gépjármű eladásakor a szolgáltatás továbbra is igénybe vehető, amennyiben az új tulajdonos az adásvételt követő 30 munkanapon belül a kitöltött Tulajdonosváltozás bejelentése űrlapot a saját nevére kiállított forgalmi engedély másolatával együtt átadja valamely Márkaszerviznek. Ennek hiányában a szolgáltatás az adásvétel napjától számított 30. munkanap után automatikusan megszűnik. Kijelentem, hogy a Garancia4 feltételeit megismertem, tudomásul vettem és elfogadom Vevő Márkaszerviz (aláírás) (aláírás, bélyegző) A márkaszerviz példánya

20

21 Tulajdonosváltozás bejelentése Rendszám Sorszám Alvázszám Gyártmány/Típus Motorszám Első forgalomba helyezés Kilométer állás átadáskor Kiállítás dátuma Tulajdonos neve Tulajdonos címe Tulajdonos telefonszáma Erre a gépjárműre, a fent megjelölt időpontok között, (de maximum km futásteljesítményig) a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. a jelen fu zetben vállalt szerződéses feltételek szerint Garancia4 szolgáltatást nyújt. Kivonat az Általános Szerződési Feltételek 4. pontjából: 4. Tulajdonosváltás A gépjármű eladásakor a szolgáltatás továbbra is igénybe vehető, amennyiben az új tulajdonos az adásvételt követő 30 munkanapon belül a kitöltött Tulajdonosváltozás bejelentése űrlapot a saját nevére kiállított forgalmi engedély másolatával együtt átadja valamely Márkaszerviznek. Ennek hiányában a szolgáltatás az adásvétel napjától számított 30. munkanap után automatikusan megszűnik. Kijelentem, hogy a Garancia4 feltételeit megismertem, tudomásul vettem és elfogadom Vevő Márkaszerviz (aláírás) (aláírás, bélyegző) A vevő példánya

22

23

24 Kiadó: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. Kiadás időpontja: június A változtatás joga fenntartva. Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk. GAR4VWSK1106

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ORSZÁGÚTI SEGITSÉGNYÚJTÁS BIZTOSÍTÁS (ASSZISZTENCIA)

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

Termékbiztosítás Ön még nagyobb biztonsággal számolhat

Termékbiztosítás Ön még nagyobb biztonsággal számolhat Termékbiztosítás Ön még nagyobb biztonsággal számolhat TARTALOMJEGYZÉK 1. A HAPPY CARE TERMÉKBIZTOSÍTÁS NAGYOBB BIZTONSÁGOT NYÚJT 3 2 MIÉRT VÁLASSZAM A HAPPY CARE TERMÉKBIZTOSÍTÁST? 3 3. KÁR ESETÉN GYORS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.).

5. Szolgáltató: a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina körút 55.). KÉSZÜLÉKBIZTOSÍTÁS VÉLETLENSZERŰ KÁROSODÁS, RONGÁLÁS, LOPÁS, HIRTELEN BELSŐ MEGHIBÁSODÁS ÉS PÁRÁSODÁS VAGY NEDVESEDÉS ESETÉRE ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki.

A biztosítási fedezet egyebek között minden olyan fizikai kárra kiterjed, amelyet a vonatkozó feltételben nem zártak ki. TÁJÉKOZTATÓ AZ ATLASZ ELECTRONIC ELECTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSÁRÓL (MJK: T-ELECTRONIC 001-2014) TISZTELT PARTNERÜNK! Örülünk, hogy lehetőségünk van tájékoztatni Önt a QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2008) ARV 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01-től 1/24 ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 UTASBIZTOSÍTÁS MOTORKERÉKPÁROSOKNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT

PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT 1 2 PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE TELJES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Üvegkár-biztosítás Lopáskár-biztosítás

Részletesebben

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RAPID CASCO II. BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK A jelen biztosítási feltételek szerint létrejött szerzôdés alapján az OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) hivatalos magyar pénznemben, önrészesedés

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÖTÉVES JÓTÁLLÁS. Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖTÉVES JÓTÁLLÁS Akció Részvételi Szabályzata 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Ez a Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) határozza meg az Ötéves Jótállás elnevezésű akció (a továbbiakban: Akció ) részletes

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI AZ EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓJA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tisztelt Partnerünk! Köszönjük bizalmát, hogy csatlakozni kíván a Magyar Telekom Nyrt., mint Szerződő és az

Részletesebben

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE revol EXPRESS TERMÉKCSALÁD SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI ÉS TERMÉKTÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és a revolution Software

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben