Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 4. szám február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 4. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 4. szám február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 29/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 30/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 31/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Döntéshozatalban történő részvételről A Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról, valamint dr. Papp László alpolgármester alapítványban betöltött tisztsége ellátásához hozzájárulás adásáról Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása címmel benyújtandó pályázatban való részvételről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról

2 32/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 33/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 34/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó bizottságai átruházott hatásköreit, valamint egyéb feladatait meghatározó önkormányzati határozatok módosításáról 378 A Debrecen, Arany J. u. 59. s z. alatt található 9134/1 hrsz-ú és a 9134/2 hrsz-ú ingatlanok árverésen történő együttes értékesítéséről 379 A Galamb utca 2. s zám alatti hrsz-ú ingatlan DEHUSZ Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról és alapító okirat módosításáról /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Pályázat kiírásáról a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltésére /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 37/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debrecen, Bocskai István út Józsakert utca csomópontban gyalogos átkelőhely építéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére 387 A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívásban való részvételről /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 39/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 40/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 41/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 42/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A Nemzeti Egészségipari Stratégiai Klaszter Szövetség alapításában való részvételről Döntéshozatalban való részvételről Az MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. alapításáról és a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosításáról A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának a Honvédelmi Minisztérium részére történő átadásáról szóló szándéknyilatkozatról A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának átalakításáról /2011. (II. 18.) önkormányzati A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium magasabb vezetőjének megbízásáról

3 határozata /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentés elfogadásáról /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 46/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A 38. számú házi gyermekorvosi körzet működtetőjének változásáról szóló 22/2011. (I. 27.) Ö.h. módosításáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 48/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatóról 439 A Rakovszky Dániel Általános Iskola magasabb vezetőjének lemondásáról, illetve pályázat kiírásáról magasabb vezetői beosztás ellátására (kivonat) /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 459

4 273 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 1 döntéshozatalban történő részvételről A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. ( 2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása, valamint hozzájárulás dr. Papp László alpolgármester alapítványban betöltött tisztsége ellátásához tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Dr. Papp László alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról, valamint dr. Papp László alpolgármester alapítványban betöltött tisztsége ellátásához hozzájárulás adásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 22. (1) bekezdése, 33/A. (2) és (3) bekezdései és a 103. ( 2) bekezdése, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. -a, 59. (2) bekezdése alapján I./ 1./ tudomásul veszi Dr. Bács Zoltán nem képviselő bizottsági tag lemondását a P énzügyi Bizottságban betöltött tagságáról, valamint megköszöni nem képviselő bizottsági tagként végzett munkáját. 2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel megválasztja február 17. na pjával Czoller Tamást a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának. II./ Hozzájárul, hogy dr. Papp László alpolgármester a DEBRECEN A MAGYAR LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg lássa el. 1 A Közgyűlés a határozatokat a február 17-ei ülésén fogadta el.

5 274 III./ Felkéri a polgármestert, hogy az I./ 1./ és 2./ pontokban foglalt döntésről a Pénzügyi Bizottság elnökét és az érintetteket, továbbá a II. pont szerinti döntésről a DEBRECEN A MAGYAR LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány kuratóriumának elnökét tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 2 Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidoldozása címmel benyújtandó pályázatban való részvételről A Közgyűlés Dr. Papp László alpolgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ partnerként részt vesz a N agyváradi Metropolisz Övezet által, a as Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programkeretén belül meghirdetésre került Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása címmel benyújtandó pályázatban. 2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a pályázathoz Euró összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város évi költségvetéseiben. 3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Nagyváradi Metropolisz Övezet vezérigazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Polgármesteri Kabinet vezetője 4./ Felhatalmazza a p olgármestert a p ályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 2 A Közgyűlés a határozatot a február 17-ei ülésén fogadta el.

6 275 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 3 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdése és a 88. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ elfogadja, hogy a évi költségvetés végrehajtása és az önkormányzat jövőbeni finanszírozhatósága érdekében további intézkedéseket kell tenni, ezért utasítja a polgármestert, alpolgármestereket, a jegyzőt, továbbá aljegyzőt, a hivatali szervezeti egységeinek vezetőit, hogy a) mérjék fel a jelenlegi intézményhálózat fenntartásának szükségességét, különös tekintettel a csökkenő iskolai tanulólétszámra, b) készítsék elő az intézmények átadását/megszüntetését minden ágazatot érintően, c) a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok költségtakarékosabb működtetése érdekében a külső finanszírozás lehetőségét vizsgálják meg, továbbá mérjék fel az ellátandó feladatok nagyságát és tegyenek javaslatot azok ésszerű szűkítésére. Határidő: azonnali és folyamatos, de legkésőbb június 30. Felelős: az előkészítésért: a szervezeti egységek vezetői az egyeztetésekért: a jegyző és az érintett alpolgármesterek az előterjesztésért: a polgármester 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket arra, hogy a feladatellátás rendjét vizsgálják felül a finanszírozhatóság érdekében, javaslataikat terjesszék az illetékes alpolgármesterhez. Határidő: folyamatos Felelős: az intézmények vezetői Értékelés: április / Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását, továbbá a következő évekre fedezet biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Elismeri a Debreceni Vízmű Zrt-nek a Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása című projekt előkészítésével és bonyolításával kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban felmerült költségét E Ft nettó összegben. Felkéri a polgármestert, hogy a követelés elismeréssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 3 A Közgyűlés a határozatot a február 17-ei ülésén fogadta el.

7 276 5./ Elfogadja a mellékletei szerint az önkormányzati és r észben önkormányzati tulajdonú támogatott, korlátolt felelősségű társaság és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével. 6./ Elfogadja, hogy a Sportuszoda, a Bartók Terem, a Kölcsey Központ Kongresszusi Központja, valamint Galériája esetében, hogy a d ecember havi bérleti díj nettó összegének alapul vételével január 1-jétől a havi bérleti díj nettó összege 50%-kal csökkentésre kerüljön. Határidő: azonnal Felelős: a szerződések előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződések aláírásáért: a polgármester 7./ Felkéri a p olgármestert az ö nkormányzat költségvetési rendeletében é vre jóváhagyott E Ft hitel felvételére, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a költségvetés elfogadását követően azonnal Felelős: a polgármester az előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 1. melléklet ALFÖLD SZAKKÉPZŐ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TERVE

9 A társaság évben ezer Ft támogatásban részesült DMJV Önkormányzatától, továbbá Balmazújváros Önkormányzata 250 ezer Ft, Hajdúböszörmény Önkormányzata 350 ezer Ft támogatást nyújtott a t ársaságnak. A szakképzési hozzájárulásról és a k épzés fejlesztésének támogatásáról szóló é vi LXXXVI. törvény i változása alapján az Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a fejlesztési támogatás 3%-át annak fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos végrehajtási rendeletben meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire használhatja. Az e cél ra felhasználható összeg é vben e zer Ft volt. A kapott támogatás csak részben fedezte a T ársaság kiadásait. A mérleg tervezetnél a bankbetétek soron szereplő összeg tartalmazza az Alföld Szakképzőnél jelenleg futó TÁMOP /1 és TIOP /1 projektekre utalt előlegeket. A Társaság közhasznú tevékenységet folytat, adófizetési kötelezettsége nem lesz. Az üzleti terv a évi tapasztalatok alapján került kidolgozásra. A Társaság évi működésének biztosításához kérem, hogy az igényelt ezer Ft támogatást tervezze be a Gazdálkodási Főosztály a költségvetésbe. Debrecen, február 10 Tisztelettel: Hajnal János ügyvezető

10 Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. MÉRLEG TERV év adatok eft-ban MÉRLEG évi tény évi várható évi terv Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

11 Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Eredmény terv év adatok eft-ban évi terv évi várható évi terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Decentralizált támogatás d) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Balmazújv e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás DMJV f) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Hbösz g) Más Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások

12 08. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség a) Bér munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke 0 0 0

13 k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) LÉTSZÁM évi terv évi tény évi terv munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Létszám összesen 3 3 3

14 Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzemeltetési költségek évre víz és csatorna díj: villamosenergia díj: távhő díj: gáz díj: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

15 2. melléklet DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4025 Debrecen Arany J.u.60. Adószám: ÉVI ÜZLETI TERV Debrecen, február 9.

16 Kiegészítés A DEHUSZ NONPROFIT KFT évi üzleti tervéhez A legfontosabb dolog a DEHUSZ életében a korábbi évekhez képest a belső megújulás, változás. Változás a nyilvántartási rendszerekben, a munkafolyamatok ellenőrizhetőségében, a személyi állományban, a szervezeti struktúrában, és a legfontosabb dologban, a szemléletben. A fentiek közül egyes tényezők a működés közben jelentkező problémák megoldása érdekében folyamatosan változnak. A DEHUSZ munkáját befolyásoló külső tényezők is jelentősen megváltoztak. Míg a tavalyi évben a legnagyobb munkacsúcs idején is közel 700 közcélú dolgozó volt foglalkoztatva a DEHUSZ-nál, idén előreláthatólag közel 2800 munkavállaló fog munkát kapni, ami egy lényegesen szervezettebb személyzeti hátteret is megkövetel a DEHUSZ-tól. A közfoglalkoztatás rendszere erősen átalakult - 4 illetve 8 órás foglalkoztatás, munkaidő keret alkalmazásának lehetősége - ami új szoftverek beszerzését is indokolttá tette, természetesen az ajánlattevők árainak, és termékeinek több szempont szerinti megvizsgálása után. A tavalyi évben munkavezetőket biztosító OFA program kiírása is bizonytalan volt, ami szintén nehezítette a tervezést (hatással volt a szervezeti struktúra kialakítására, ennek következményeként a bér költségekre). A közfoglalkoztatásra kiírt pályázatok esetében is sikerült olyan dolgokat elérnünk, amire a korábbi években nem volt példa (pl.: mobil WC-k költségének elszámolása, fűkaszák üzemanyagának elszámolása), és bár ezek is időbe teltek, de hosszútávon mindenképpen előremutatóak, bizonyos esetekben a város szempontjából költségmegtakarítást is jelentenek. A pályázatokban még mindig vannak olyan nyitott kérdések - a megfelelő szervek válaszát várjuk a kérdés eldöntésében - amik az elszámolható költségeket befolyásolják, ezáltal hatással vannak az üzleti tervünkre. A fentiek mellett egy új telephely kialakítását is meg kívánjuk valósítani a Galamb utcán, mivel a Csokonai utcai telepünkön már több konfliktus alakult ki a dolgozók és a környéken lakók között (a telepnek nincs saját udvara, így a dolgozók az utcán várakoznak, ezzel akadályozva a forgalmat). A tavalyi év gyakorlatával ellentétben idén a felújítás jelentős részét a közfoglalkoztatottakkal szeretném megvalósítani mivel sokan az építőiparban dolgoztak korábban és csak a legszükségesebb munkákat adnám ki külső vállalkozónak, ami a város szempontjából szintén megtakarítást jelent. Végül, de nem utolsó sorban szem előtt kellett tartanom azt is, hogy a DEHUSZ es tény adatai sem minden esetben tény adatok voltak. Több olyan költségről is bebizonyosodott, hogy valótlan adatokra épül, amikkel az üzleti terv készítésénél számolnom kellett volna. Ezeket az adatokat legjobb tudásunk szerint igyekeztünk javítani, hogy a valós viszonyokat minél inkább megközelítsük.

17 DEHUSZ Kft évi üzleti terve "Tény" DEHUSZ + TÁMOP, KM, KC stb "Tény" DEHUSZ 2011 Költség (eft) Üzemanyag, energia Egyéb fenntartási ktg (gk. alk.) Irodaszer, nyomtatvány Berendezés, felszerelés ,7 Tisztítószer, hírlap Védőruha, szerszám Anyag ktg ,7 Karbantartás (munkadíj, szolgáltatás) Utazás, kiküldetés Posta, telefon, fax Egyéb szolg. (jogi,könyvv,munk,hull.) Tagdíj, szakkönyv, folyóirat Bérleti díj Igénybevett szolgáltatás Hatósági illeték ,4 Foglalkozás eü Pénzintézeti szolg ,7 Biztosítás Egyéb szolgáltatás ,1 Bér költség Egyéb személyi jell. (étk, védői, szja) FEB díj Tp. Hozzájárulás Szem jellegű egyéb Bérjárulékok ,2 Rehab. Hozzájárulás Bérjárulékok ,2 Értékcsökkenés Helyi adó Kamat Vissza nem ig. ÁFA terven felüli értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Összesen:

18 2011 évi üzemeltetési költségek víz, csatorna villamosenergia gáz

19 2011 tervezett létszám 2010 létszám (az adatok júliustól erősen változtak) szellemi-fizikai teljes-részmunkaidős szellemi-fizikai teljes-részmunkaidős ügyvezető szellemi 8 órás ügyvezető szellemi 8 órás ellenőr szellemi 8 órás irodavezető szellemi 8 órás telepvezető szellemi 8 órás bázisvezető szellemi 8 órás gazdasági vezető, könyvelő szellemi 8 órás gazdasági vezető szellemi 8 órás pályázati koord, munkaügyes szellemi 8 órás munkaügyes, pénztáros szellemi 8 órás raktáros 1 fizikai 8 órás nehézgépkezelő 1 fizikai 8 órás raktáros 2 fizikai 8 órás nehézgépkezelő 2 fizikai 6 órás raktáros 3 fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás nehézgépkezelő 1 fizikai 8 órás gépkocsivezető fizikai 8 órás nehézgépkezelő 2 fizikai 6 órás munkavezető fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás munkavezető fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás munkavezető fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás pénztáros szellemi 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás munkavezető fizikai 8 órás munkavezető fizikai 8 órás TB ügyintéző szellemi 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás munkaügyes szellemi 8 órás eljáró, pénztáros szellemi 6 órás

20 MÉRLEG MÉRLEG TERV évi tény évi várható évi terv Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tők III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

21 3. melléklet Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve Készült: február 1

22 Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve rövid szöveges értékelés Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervében szereplő bevételek és kiadások a társaság fő tevékenységeinek jellege szerint az alábbi főbb csoportokba sorolhatók: közhasznú tevékenységek: a tulajdonosi hozzájárulás, valamint a támogatásokból, valamint a saját projektekből származó bevételek és az azokat terhelő kiadások; a városfejlesztő társaság feladatellátása: a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja c. projekt megvalósításával kapcsolatos bevételek és kiadások; vállalkozói tevékenységek: a városi fejlesztési ügynökségi funkcióhoz és egyéb vállalkozási típusú feladatokhoz kapcsolódó bevételek, valamint az azokat terhelő kiadások A évre tervezett bevételek összege mintegy Ft, amelynek háromnegyede a közhasznú tevékenységből (azon belül elsősorban az Euro-Régió Ház saját nemzetközi projektjeiből), 11,5%-a városfejlesztő társaság funkcióból, 13,5%-a pedig a v állalkozási tevékenységből származik. A Europe Direct Információs Központ évi EUR-ra rúgó költségvetéséből az Európai Bizottságtól a tevékenységekre elnyert támogatás összege a tavalyihoz hasonlóan EUR, viszont a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a társfinanszírozást 2011-ben már nem biztosítja. A költségvetés hiányzó EUR összegét (280 HUF/EUR árfolyammal számolva mintegy Ft-ot) az Euro-Régió Ház adja saját erőként, illetve jelenleg is keres támogató partnert ehhez. Társaságunk működéséhez egyedül DMJV Önkormányzata nyújt támogatást, ennek megfelelően a tulajdonosok közül az Euro-Régió Ház is túlnyomórészt csak DMJV-nek nyújt szolgáltatásokat. A többi tulajdonos közül a Debreceni Egyetem, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és I parkamara semmilyen támogatást nem biztosít, a C ívis Ház Zrt. pedig az Euro-Régió Ház által használt ingatlan kedvezményes bérlete révén támogat minket (ez pénzbeli juttatást nem jelent, a rezsi költségeket is teljes egészében mi álljuk). Az Euro-Régió Ház é vre tervezett kiadásainak tervezett összege Ft, amelyek tevékenységcsoportonkénti megoszlása a bevételekhez hasonló: a várható kiadások 80,1%-a a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódik, amely magasabb az ebből származó bevételeknél (mindez abból ered, hogy a z utófinanszírozott nemzetközi projektekben realizálódó jelentős kiadások egy részét az Európai Unió finanszírozási gyakorlatából eredően csak 2012-ben kapjuk majd meg). A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásának kiesése miatt a Europe Direct Információs Központ üzemeltetésére fordított kiadások összege is meghaladja a bevételekét. Mindezek miatt a közhasznú tevékenységek egyenlege negatív. 2

23 A városfejlesztő társaság funkciót terhelő kiadások megegyeznek a bevételekkel, amely egyrészt a projekthez kapcsolódóan igénybe vett külső szolgáltatások finanszírozását, másrészt pedig a projektmenedzsmentből származó bevételeink teljes egészében bér jellegű költségekre történő felhasználását jelenti. A vállalkozási tevékenységet terhelő tervezett kiadások (elsősorban működési költségek, kisebb részt bérek) összege mintegy Ft-tal alatta marad az ebből származó bevételeknek, ami várhatóan ellensúlyozza a közhasznú tevékenységek negatívumát. A bérjellegű ráfordításaink tekintetében növekedést nem terveztünk, sőt a évhez képest a bérjellegű ráfordítások összege az új ügyvezető alacsonyabb bére miatt valamelyest csökken. Az előzetes kalkulációk szerint a évben a bérjellegű költségek összege mintegy Ft. Társaságunknál béremelést az elmúlt két évhez hasonlóan 2011-ben sem tervezünk, reményeink szerint az ú j adótörvények várható hatásai a n ettó bérekre korrigálják majd az infláció hatását. A DMJV Önkormányzatától kapott támogatás a bérjellegű költségeknek alig több, mint ötödét fedezi. Az Euro-Régió Ház a saját projektjeiből származó bevételekből mintegy Ft-ot tud 2011-ben a bérterhek csökkentésére fordítani, amely a munkavállalói bérek és járulékok mintegy 58%-át teszi ki. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. a várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összefoglalva megállapítható, hogy társaságunk a évi közhasznú tevékenységét a vállalkozási jellegű tevékenységek kismértékű nyeresége és a tagok működési költségekhez történő hozzájárulása mellett tudja folyamatosan ellátni. Debrecen, február 9. Dancs László ügyvezető Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 3

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2013. 2012. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2013. 2012. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2013. 2012. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 854 680 745

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2008.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben