Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 4. szám február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 4. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 4. szám február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 29/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 30/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 31/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Döntéshozatalban történő részvételről A Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról, valamint dr. Papp László alpolgármester alapítványban betöltött tisztsége ellátásához hozzájárulás adásáról Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása címmel benyújtandó pályázatban való részvételről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról

2 32/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 33/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 34/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése állandó bizottságai átruházott hatásköreit, valamint egyéb feladatait meghatározó önkormányzati határozatok módosításáról 378 A Debrecen, Arany J. u. 59. s z. alatt található 9134/1 hrsz-ú és a 9134/2 hrsz-ú ingatlanok árverésen történő együttes értékesítéséről 379 A Galamb utca 2. s zám alatti hrsz-ú ingatlan DEHUSZ Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról és alapító okirat módosításáról /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Pályázat kiírásáról a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus vezetői munkakörének betöltésére /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 37/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a Debrecen, Bocskai István út Józsakert utca csomópontban gyalogos átkelőhely építéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére 387 A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívásban való részvételről /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 39/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 40/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 41/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 42/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A Nemzeti Egészségipari Stratégiai Klaszter Szövetség alapításában való részvételről Döntéshozatalban való részvételről Az MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft. alapításáról és a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának módosításáról A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartói jogának a Honvédelmi Minisztérium részére történő átadásáról szóló szándéknyilatkozatról A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője jogviszonyának átalakításáról /2011. (II. 18.) önkormányzati A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium magasabb vezetőjének megbízásáról

3 határozata /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentés elfogadásáról /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 46/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A 38. számú házi gyermekorvosi körzet működtetőjének változásáról szóló 22/2011. (I. 27.) Ö.h. módosításáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 48/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatóról 439 A Rakovszky Dániel Általános Iskola magasabb vezetőjének lemondásáról, illetve pályázat kiírásáról magasabb vezetői beosztás ellátására (kivonat) /2011. (II. 18.) önkormányzati határozata Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat) 459

4 273 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 1 döntéshozatalban történő részvételről A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. ( 2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva A Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása, valamint hozzájárulás dr. Papp László alpolgármester alapítványban betöltött tisztsége ellátásához tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Dr. Papp László alpolgármestert a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból nem zárja ki. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata a Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról, valamint dr. Papp László alpolgármester alapítványban betöltött tisztsége ellátásához hozzájárulás adásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 22. (1) bekezdése, 33/A. (2) és (3) bekezdései és a 103. ( 2) bekezdése, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 57. -a, 59. (2) bekezdése alapján I./ 1./ tudomásul veszi Dr. Bács Zoltán nem képviselő bizottsági tag lemondását a P énzügyi Bizottságban betöltött tagságáról, valamint megköszöni nem képviselő bizottsági tagként végzett munkáját. 2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel megválasztja február 17. na pjával Czoller Tamást a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjának. II./ Hozzájárul, hogy dr. Papp László alpolgármester a DEBRECEN A MAGYAR LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány kuratóriumi tagsági feladatait alpolgármesteri megbízatásával egyidejűleg lássa el. 1 A Közgyűlés a határozatokat a február 17-ei ülésén fogadta el.

5 274 III./ Felkéri a polgármestert, hogy az I./ 1./ és 2./ pontokban foglalt döntésről a Pénzügyi Bizottság elnökét és az érintetteket, továbbá a II. pont szerinti döntésről a DEBRECEN A MAGYAR LABDARÚGÁSÉRT Alapítvány kuratóriumának elnökét tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 2 Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidoldozása címmel benyújtandó pályázatban való részvételről A Közgyűlés Dr. Papp László alpolgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján 1./ partnerként részt vesz a N agyváradi Metropolisz Övezet által, a as Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programkeretén belül meghirdetésre került Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és Program kidolgozása címmel benyújtandó pályázatban. 2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel a pályázathoz Euró összegű saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város évi költségvetéseiben. 3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Nagyváradi Metropolisz Övezet vezérigazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Polgármesteri Kabinet vezetője 4./ Felhatalmazza a p olgármestert a p ályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester 2 A Közgyűlés a határozatot a február 17-ei ülésén fogadta el.

6 275 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2011. (II. 18.) önkormányzati határozata 3 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az évi LXV. törvény 77. (1) bekezdésében, valamint a 80. (1) bekezdése és a 88. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ elfogadja, hogy a évi költségvetés végrehajtása és az önkormányzat jövőbeni finanszírozhatósága érdekében további intézkedéseket kell tenni, ezért utasítja a polgármestert, alpolgármestereket, a jegyzőt, továbbá aljegyzőt, a hivatali szervezeti egységeinek vezetőit, hogy a) mérjék fel a jelenlegi intézményhálózat fenntartásának szükségességét, különös tekintettel a csökkenő iskolai tanulólétszámra, b) készítsék elő az intézmények átadását/megszüntetését minden ágazatot érintően, c) a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok költségtakarékosabb működtetése érdekében a külső finanszírozás lehetőségét vizsgálják meg, továbbá mérjék fel az ellátandó feladatok nagyságát és tegyenek javaslatot azok ésszerű szűkítésére. Határidő: azonnali és folyamatos, de legkésőbb június 30. Felelős: az előkészítésért: a szervezeti egységek vezetői az egyeztetésekért: a jegyző és az érintett alpolgármesterek az előterjesztésért: a polgármester 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket arra, hogy a feladatellátás rendjét vizsgálják felül a finanszírozhatóság érdekében, javaslataikat terjesszék az illetékes alpolgármesterhez. Határidő: folyamatos Felelős: az intézmények vezetői Értékelés: április / Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását, továbbá a következő évekre fedezet biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Elismeri a Debreceni Vízmű Zrt-nek a Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása című projekt előkészítésével és bonyolításával kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban felmerült költségét E Ft nettó összegben. Felkéri a polgármestert, hogy a követelés elismeréssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 3 A Közgyűlés a határozatot a február 17-ei ülésén fogadta el.

7 276 5./ Elfogadja a mellékletei szerint az önkormányzati és r észben önkormányzati tulajdonú támogatott, korlátolt felelősségű társaság és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével. 6./ Elfogadja, hogy a Sportuszoda, a Bartók Terem, a Kölcsey Központ Kongresszusi Központja, valamint Galériája esetében, hogy a d ecember havi bérleti díj nettó összegének alapul vételével január 1-jétől a havi bérleti díj nettó összege 50%-kal csökkentésre kerüljön. Határidő: azonnal Felelős: a szerződések előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződések aláírásáért: a polgármester 7./ Felkéri a p olgármestert az ö nkormányzat költségvetési rendeletében é vre jóváhagyott E Ft hitel felvételére, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: a költségvetés elfogadását követően azonnal Felelős: a polgármester az előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

8 1. melléklet ALFÖLD SZAKKÉPZŐ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI TERVE

9 A társaság évben ezer Ft támogatásban részesült DMJV Önkormányzatától, továbbá Balmazújváros Önkormányzata 250 ezer Ft, Hajdúböszörmény Önkormányzata 350 ezer Ft támogatást nyújtott a t ársaságnak. A szakképzési hozzájárulásról és a k épzés fejlesztésének támogatásáról szóló é vi LXXXVI. törvény i változása alapján az Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a fejlesztési támogatás 3%-át annak fogadásával, nyilvántartásával és elszámolásával kapcsolatos végrehajtási rendeletben meghatározott feladatok elvégzésének működtetési költségeire használhatja. Az e cél ra felhasználható összeg é vben e zer Ft volt. A kapott támogatás csak részben fedezte a T ársaság kiadásait. A mérleg tervezetnél a bankbetétek soron szereplő összeg tartalmazza az Alföld Szakképzőnél jelenleg futó TÁMOP /1 és TIOP /1 projektekre utalt előlegeket. A Társaság közhasznú tevékenységet folytat, adófizetési kötelezettsége nem lesz. Az üzleti terv a évi tapasztalatok alapján került kidolgozásra. A Társaság évi működésének biztosításához kérem, hogy az igényelt ezer Ft támogatást tervezze be a Gazdálkodási Főosztály a költségvetésbe. Debrecen, február 10 Tisztelettel: Hajnal János ügyvezető

10 Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. MÉRLEG TERV év adatok eft-ban MÉRLEG évi tény évi várható évi terv Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

11 Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Eredmény terv év adatok eft-ban évi terv évi várható évi terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Decentralizált támogatás d) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Balmazújv e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás DMJV f) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Hbösz g) Más Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások

12 08. Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség a) Bér munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke 0 0 0

13 k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23) LÉTSZÁM évi terv évi tény évi terv munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Létszám összesen 3 3 3

14 Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. üzemeltetési költségek évre víz és csatorna díj: villamosenergia díj: távhő díj: gáz díj: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

15 2. melléklet DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4025 Debrecen Arany J.u.60. Adószám: ÉVI ÜZLETI TERV Debrecen, február 9.

16 Kiegészítés A DEHUSZ NONPROFIT KFT évi üzleti tervéhez A legfontosabb dolog a DEHUSZ életében a korábbi évekhez képest a belső megújulás, változás. Változás a nyilvántartási rendszerekben, a munkafolyamatok ellenőrizhetőségében, a személyi állományban, a szervezeti struktúrában, és a legfontosabb dologban, a szemléletben. A fentiek közül egyes tényezők a működés közben jelentkező problémák megoldása érdekében folyamatosan változnak. A DEHUSZ munkáját befolyásoló külső tényezők is jelentősen megváltoztak. Míg a tavalyi évben a legnagyobb munkacsúcs idején is közel 700 közcélú dolgozó volt foglalkoztatva a DEHUSZ-nál, idén előreláthatólag közel 2800 munkavállaló fog munkát kapni, ami egy lényegesen szervezettebb személyzeti hátteret is megkövetel a DEHUSZ-tól. A közfoglalkoztatás rendszere erősen átalakult - 4 illetve 8 órás foglalkoztatás, munkaidő keret alkalmazásának lehetősége - ami új szoftverek beszerzését is indokolttá tette, természetesen az ajánlattevők árainak, és termékeinek több szempont szerinti megvizsgálása után. A tavalyi évben munkavezetőket biztosító OFA program kiírása is bizonytalan volt, ami szintén nehezítette a tervezést (hatással volt a szervezeti struktúra kialakítására, ennek következményeként a bér költségekre). A közfoglalkoztatásra kiírt pályázatok esetében is sikerült olyan dolgokat elérnünk, amire a korábbi években nem volt példa (pl.: mobil WC-k költségének elszámolása, fűkaszák üzemanyagának elszámolása), és bár ezek is időbe teltek, de hosszútávon mindenképpen előremutatóak, bizonyos esetekben a város szempontjából költségmegtakarítást is jelentenek. A pályázatokban még mindig vannak olyan nyitott kérdések - a megfelelő szervek válaszát várjuk a kérdés eldöntésében - amik az elszámolható költségeket befolyásolják, ezáltal hatással vannak az üzleti tervünkre. A fentiek mellett egy új telephely kialakítását is meg kívánjuk valósítani a Galamb utcán, mivel a Csokonai utcai telepünkön már több konfliktus alakult ki a dolgozók és a környéken lakók között (a telepnek nincs saját udvara, így a dolgozók az utcán várakoznak, ezzel akadályozva a forgalmat). A tavalyi év gyakorlatával ellentétben idén a felújítás jelentős részét a közfoglalkoztatottakkal szeretném megvalósítani mivel sokan az építőiparban dolgoztak korábban és csak a legszükségesebb munkákat adnám ki külső vállalkozónak, ami a város szempontjából szintén megtakarítást jelent. Végül, de nem utolsó sorban szem előtt kellett tartanom azt is, hogy a DEHUSZ es tény adatai sem minden esetben tény adatok voltak. Több olyan költségről is bebizonyosodott, hogy valótlan adatokra épül, amikkel az üzleti terv készítésénél számolnom kellett volna. Ezeket az adatokat legjobb tudásunk szerint igyekeztünk javítani, hogy a valós viszonyokat minél inkább megközelítsük.

17 DEHUSZ Kft évi üzleti terve "Tény" DEHUSZ + TÁMOP, KM, KC stb "Tény" DEHUSZ 2011 Költség (eft) Üzemanyag, energia Egyéb fenntartási ktg (gk. alk.) Irodaszer, nyomtatvány Berendezés, felszerelés ,7 Tisztítószer, hírlap Védőruha, szerszám Anyag ktg ,7 Karbantartás (munkadíj, szolgáltatás) Utazás, kiküldetés Posta, telefon, fax Egyéb szolg. (jogi,könyvv,munk,hull.) Tagdíj, szakkönyv, folyóirat Bérleti díj Igénybevett szolgáltatás Hatósági illeték ,4 Foglalkozás eü Pénzintézeti szolg ,7 Biztosítás Egyéb szolgáltatás ,1 Bér költség Egyéb személyi jell. (étk, védői, szja) FEB díj Tp. Hozzájárulás Szem jellegű egyéb Bérjárulékok ,2 Rehab. Hozzájárulás Bérjárulékok ,2 Értékcsökkenés Helyi adó Kamat Vissza nem ig. ÁFA terven felüli értékcsökkenés Egyéb ráfordítás Összesen:

18 2011 évi üzemeltetési költségek víz, csatorna villamosenergia gáz

19 2011 tervezett létszám 2010 létszám (az adatok júliustól erősen változtak) szellemi-fizikai teljes-részmunkaidős szellemi-fizikai teljes-részmunkaidős ügyvezető szellemi 8 órás ügyvezető szellemi 8 órás ellenőr szellemi 8 órás irodavezető szellemi 8 órás telepvezető szellemi 8 órás bázisvezető szellemi 8 órás gazdasági vezető, könyvelő szellemi 8 órás gazdasági vezető szellemi 8 órás pályázati koord, munkaügyes szellemi 8 órás munkaügyes, pénztáros szellemi 8 órás raktáros 1 fizikai 8 órás nehézgépkezelő 1 fizikai 8 órás raktáros 2 fizikai 8 órás nehézgépkezelő 2 fizikai 6 órás raktáros 3 fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás nehézgépkezelő 1 fizikai 8 órás gépkocsivezető fizikai 8 órás nehézgépkezelő 2 fizikai 6 órás munkavezető fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás munkavezető fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás munkavezető fizikai 8 órás adminisztrátor szellemi 8 órás munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás pénztáros szellemi 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás gépkocsi- és munkavezető fizikai 8 órás munkavezető fizikai 8 órás munkavezető fizikai 8 órás TB ügyintéző szellemi 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás bérszámfejtő szellemi 8 órás munkaügyes szellemi 8 órás eljáró, pénztáros szellemi 6 órás

20 MÉRLEG MÉRLEG TERV évi tény évi várható évi terv Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tők III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

21 3. melléklet Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve Készült: február 1

22 Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve rövid szöveges értékelés Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervében szereplő bevételek és kiadások a társaság fő tevékenységeinek jellege szerint az alábbi főbb csoportokba sorolhatók: közhasznú tevékenységek: a tulajdonosi hozzájárulás, valamint a támogatásokból, valamint a saját projektekből származó bevételek és az azokat terhelő kiadások; a városfejlesztő társaság feladatellátása: a Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja c. projekt megvalósításával kapcsolatos bevételek és kiadások; vállalkozói tevékenységek: a városi fejlesztési ügynökségi funkcióhoz és egyéb vállalkozási típusú feladatokhoz kapcsolódó bevételek, valamint az azokat terhelő kiadások A évre tervezett bevételek összege mintegy Ft, amelynek háromnegyede a közhasznú tevékenységből (azon belül elsősorban az Euro-Régió Ház saját nemzetközi projektjeiből), 11,5%-a városfejlesztő társaság funkcióból, 13,5%-a pedig a v állalkozási tevékenységből származik. A Europe Direct Információs Központ évi EUR-ra rúgó költségvetéséből az Európai Bizottságtól a tevékenységekre elnyert támogatás összege a tavalyihoz hasonlóan EUR, viszont a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a társfinanszírozást 2011-ben már nem biztosítja. A költségvetés hiányzó EUR összegét (280 HUF/EUR árfolyammal számolva mintegy Ft-ot) az Euro-Régió Ház adja saját erőként, illetve jelenleg is keres támogató partnert ehhez. Társaságunk működéséhez egyedül DMJV Önkormányzata nyújt támogatást, ennek megfelelően a tulajdonosok közül az Euro-Régió Ház is túlnyomórészt csak DMJV-nek nyújt szolgáltatásokat. A többi tulajdonos közül a Debreceni Egyetem, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és I parkamara semmilyen támogatást nem biztosít, a C ívis Ház Zrt. pedig az Euro-Régió Ház által használt ingatlan kedvezményes bérlete révén támogat minket (ez pénzbeli juttatást nem jelent, a rezsi költségeket is teljes egészében mi álljuk). Az Euro-Régió Ház é vre tervezett kiadásainak tervezett összege Ft, amelyek tevékenységcsoportonkénti megoszlása a bevételekhez hasonló: a várható kiadások 80,1%-a a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódik, amely magasabb az ebből származó bevételeknél (mindez abból ered, hogy a z utófinanszírozott nemzetközi projektekben realizálódó jelentős kiadások egy részét az Európai Unió finanszírozási gyakorlatából eredően csak 2012-ben kapjuk majd meg). A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatásának kiesése miatt a Europe Direct Információs Központ üzemeltetésére fordított kiadások összege is meghaladja a bevételekét. Mindezek miatt a közhasznú tevékenységek egyenlege negatív. 2

23 A városfejlesztő társaság funkciót terhelő kiadások megegyeznek a bevételekkel, amely egyrészt a projekthez kapcsolódóan igénybe vett külső szolgáltatások finanszírozását, másrészt pedig a projektmenedzsmentből származó bevételeink teljes egészében bér jellegű költségekre történő felhasználását jelenti. A vállalkozási tevékenységet terhelő tervezett kiadások (elsősorban működési költségek, kisebb részt bérek) összege mintegy Ft-tal alatta marad az ebből származó bevételeknek, ami várhatóan ellensúlyozza a közhasznú tevékenységek negatívumát. A bérjellegű ráfordításaink tekintetében növekedést nem terveztünk, sőt a évhez képest a bérjellegű ráfordítások összege az új ügyvezető alacsonyabb bére miatt valamelyest csökken. Az előzetes kalkulációk szerint a évben a bérjellegű költségek összege mintegy Ft. Társaságunknál béremelést az elmúlt két évhez hasonlóan 2011-ben sem tervezünk, reményeink szerint az ú j adótörvények várható hatásai a n ettó bérekre korrigálják majd az infláció hatását. A DMJV Önkormányzatától kapott támogatás a bérjellegű költségeknek alig több, mint ötödét fedezi. Az Euro-Régió Ház a saját projektjeiből származó bevételekből mintegy Ft-ot tud 2011-ben a bérterhek csökkentésére fordítani, amely a munkavállalói bérek és járulékok mintegy 58%-át teszi ki. Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. a várható bevételeit és kiadásait figyelembe véve összefoglalva megállapítható, hogy társaságunk a évi közhasznú tevékenységét a vállalkozási jellegű tevékenységek kismértékű nyeresége és a tagok működési költségekhez történő hozzájárulása mellett tudja folyamatosan ellátni. Debrecen, február 9. Dancs László ügyvezető Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 3

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 5. szám 2008. március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 26. évi 4. szám 26. március 14. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 25/26. (II. 16.) Ö. h. Az AKSD

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 12. szám 2008. június 18. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 105/2008. (V. 29.) Ö.h. Tag

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Eltérés 2014. 2013. Társaság neve: Terv - Várható Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható eft % 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 954 996 873 676

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése

A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése A Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 2012. évi Üzleti jelentése A Társaság bemutatása. A társaság tagja (tulajdonosa) a Magyar Állam, akinek a nevében

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS AZ ÜGYVEZETÉS ÜZLETI JELENTÉSE A GABONAKUTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szeged, 2015. április 28. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1 1. Társaságunk

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozati javaslatot elfogadni. Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Varga Sándor Tárgy: Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve Mell: Üzleti terv Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31.

ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT. 2013.évi. 2013. január 01-2013. december 31. ORSÚ.GOS FOGLALKOZTATASI KÖZHASZNÚ NONPROFlT KFT. ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁ TOL T FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG 2013.évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 01-2013. december

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI KÖVETELÉSKEZELŐ KFT. 2014. ÉVI ÜZLETI TERV Budapest, 2013 november 29. Kovács István Ügyvezető igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. ALAPADATOK 2 3. A BÖK KFT. MŰKÖDÉSE,

Részletesebben