Antenna Hungária Zrt Budapest, Petzvál József u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33."

Átírás

1 Antenna Hungária Zrt Budapest, Petzvál József u Összevont (konszolidált) beszámoló a április 1-től december 31-ig tartó üzleti évre

2 <kép> összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 2

3 Tartalomjegyzék III. Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet Az Antenna Hungária csoport általános bemutatása A társaságok főbb adatai A társaságok tevékenységének bemutatása Az összevont éves beszámoló összeállításával és könyvvizsgálatával kapcsolatos adatok Az üzleti év legjelentősebb gazdasági eseményei A konszolidáció számviteli politika alapelvei Az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése Alkalmazott értékelési eljárások és módszerek, amortizációs politika Kiegészítő mellékletek a összevont (konszolidált) mérleghez Kiegészítő mellékletek az összevont (konszolidált) eredménykimutatáshoz Az Antenna Hungária cégcsoport összevont (konszolidált) cash-flow kimutatása Az Igazgatóságnak és a Felügyelőbizottság tagjainak járandósága, nyújtott kölcsönök Mérlegen kívüli és fordulónap utáni tételek Az Antenna Hungária cégcsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete Környezetvédelem Az összevont (konszolidált) éves beszámolót aláíró személyek összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 3

4 III. Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet 1. Az Antenna Hungária Zrt. ( Társaság ) és a konszolidálásba bevont társaságok általános bemutatása A konszolidálásba bevonandó társaságok köre ( Antenna Hungária cégcsoport ) a december 31- én érvényes adatok alapján került meghatározásra. A mérlegkészítés napjáig nem történt változás a leányvállalatok körében és a részesedések mértékében. anyavállalat: leányvállalatok: Antenna Hungária Zrt. Hungaro Digitel Kft. Digitális Átállásért Nonprofit Kft. Az Antenna Hungária Zrt. leányvállalatainak minősítése a konszolidáció szempontjából: részesedési arány részesedés szavazat szerint bevonás módja Hungaro DigiTel Kft. 55,38 % leányvállalat leányvállalatként Digitális Átállásért Nonprofit Kft. 100 % leányvállalat leányvállalatként A fenti társaságoknak nincs részesedése más társaságban, így nincs olyan leányvállalat, közös vezetésű vállalat vagy társult vállalkozás, amely ne került volna bevonásra a konszolidációba. Tekintettel arra, hogy a Antenna Hungária cégcsoport végső tulajdonosi körében így a kapcsolt vállalkozások körében változás történt május 30-tól, ezért az előző üzleti év során kapcsolt vállalkozásnak tekintett társaságok és az ezekkel összefüggésben kimutatott mérleg és eredménykimutatás adatok átsorolásra kerültek a nem kapcsolt társaságokkal szembeni megfelelő eszköz és forrásoldali, illetve eredmény kategóriákba. Antenna Hungária Zrt. leányvállalatainak jegyzett tőkéje, a részesedések mértéke és más vállalkozásban lévő részesedések értéke -én: jegyzett tőke részesedés mértéke részesedés összege Hungaro DigiTel Kft ,38 % Digitális Átállásért Nonprofit Kft % Semelyik leányvállalatnak nem volt részesedése a konszolidálásba bevont más leányvállalatban. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 4

5 1.1 Az anyavállalat és a leányvállalatok főbb adatai Az Antenna Hungária Zrt. főbb adatai cégneve: rövidített elnevezése: működési formája: ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Antenna Hungária Zrt. zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság adószáma: statisztikai számjele: cégjegyzékszáma: tulajdonosa: a Magyar Állam (100%) alaptőkéje: ezer forint székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u fő tevékenység: weboldal elérhetősége: 6020 televízió műsor összeállítása, szolgáltatása (TEÁOR 08 szerint) A Társaság alaptőkéje darab 1000 forint névértékű törzsrészvényből áll, amelyek mindegyikének tulajdonosa a Magyar Állam. A részvényesi jogok gyakorlója az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. a) pontja alapján december 31-éig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca ). A Társaság alaptőkéje forint, amely forint pénzbeli és forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes egészében rendelkezésre bocsátásra került. Mindegyik törzsrészvény egyetlen szavazatra jogosítja fel tulajdonosát, névre szólóak és egyetlen sorozatot képeznek, továbbá a Társasággal szemben azonos jogokat biztosítanak. A törzsrészvények dematerializált formában kerültek előállításra. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 5

6 A Digitális Átállásért Nonprofit Kft. főbb adatai cégneve: rövidített elnevezése: működési formája: Digitális Átállásért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális Átállásért Nonprofit Kft. egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adószáma: statisztikai számjele: cégjegyzékszáma: tulajdonosa: Antenna Hungária Zrt. (100%) törzstőke: ezer forint székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u fő tevékenysége: 7021 '08 PR, kommunikáció (TEÁOR 08 szerint) A Hungaro DigiTel Kft. főbb adatai cégneve: rövidített elnevezése: működési formája: Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Hungaro DigiTel Kft. korlátolt felelősségű társaság adószáma: statisztikai számjele: cégjegyzékszáma: tulajdonosai és Antenna Hungária Zrt. (55,38%) tulajdoni aránya: PT Participações SGPS SA (44,62%) törzstőke: ezer forint székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Lakihegy Komp u. 2. fő tevékenysége: weboldal elérhetősége: 6130 Műholdas távközlés (TEÁOR 08 szerint) A tulajdonosi részesedések arányai azonos arányú szavazati jogot képviselnek. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 6

7 A PT Participações SGPS SA címe: Av.Fontes Pereira de Melo 40, Lisboa, Portugália A Hungaro DigiTel Kft. társtulajdonosa a PT Participacoes SGPS, S.A. (PTP) február 10-én kézhez vett levelében jelezte az Antenna Hungária Zrt-nek, hogy a Hungaro DigiTel Kft.-ben birtokolt 44,62%-os üzletrészét a PT Moveis Servicos de Telecomuncacoes SGPS S.A. (a PTP 100%-os anyavállalata) részére értékesíteni kívánja és mellékelte a PTM kötelező érvényű vételi ajánlatát. A rendkívül magas vételárra tekintettel az Antenna Hungária Zrt február 24-én meghozott részvényesi határozat értelmében a hatályos törvények szerint őt megillető elővásárlási jogáról lemondott. 1.2 A társaságok tevékenységének bemutatása Az Antenna Hungária Zrt. főbb szolgáltatásai Az Antenna Hungária Zrt. országos műsorszóró és távközlési infrastruktúrával rendelkező, jelentős árbevételű, nyereségesen működő állami távközlési vállalatként a hazai telekommunikációs szektor meghatározó szereplője. Több mint 310 fős szakembergárdájával egyszerre szolgáltat üzleti, kormányzati és lakossági ügyfélkörnek. Jelenleg kizárólag az Antenna Hungária Zrt. biztosít Magyarországon országos televízió- és rádióműsor-szétosztás, valamint szórási szolgáltatásokat. Társaságunk hosszú távon is piacvezető szerepre törekszik a magyarországi digitális földfelszíni televízió- és rádióműsor-terjesztési szolgáltatásokban ( DVB-T szolgáltatások ). A digitális átállás következtében felszabaduló kapacitást kihasználva a társaság 2010-ben megjelent a lakossági fizetős TV szolgáltatások piacán is Mindig TV Extra márkanév alatt nyújtott szolgáltatásával, amelynek kínálatában jelenleg a MinDig TV 8 ingyenesen fogható csatornáját kiegészítve 47 fizetős TV csatorna szerepel. A szolgáltatásnak köszönhetően a Társaság az állami tulajdonban lévő távközlési vállalatok közül egyedüliként jelentős lakossági ügyfélkörrel rendelkezik: 99%-os országos lefedettségű szolgáltatását jelenleg kb lakossági előfizető veszi igénybe (ezzel a fizetős TV szolgáltatások piacán a társaság részesedése 4% körüli, amellyel az 5 legnagyobb szolgáltató egyike). Az Antenna Hungária Zrt. üzleti távközlési szolgáltatásokat menedzselt bérelt vonal, ún. IP-VPN nyújt üzleti és kormányzati ügyfeleknek, alapvetően a vezeték nélküli képességek kihasználásával. Az üzletág a meglévő országos gerinchálózat kihasználására erőforrás alapú stratégiaként jött létre, de a sikeres értékesítésnek köszönhetően az intenzív verseny miatt csökkenő árak és növekvő sávszélesség igények ellenére azóta komoly bevételtermelő szolgáltatáscsoporttá nőtt. Az Antenna Hungária Zrt. szakmai tapasztalatára alapozva üzemeltetési (telephely-karbantartási és hibaelhárítási) szolgáltatásokat nyújt külső partnereknek, országos elérést biztosító öt regionális szervizközpontjából. Egy jelentős mobil szolgáltató hálózatának teljes körű karbantartása mellett több, mint 4100 állomáson végeznek hibaelhárítási és karbantartási feladatokat a Társaság szakemberei. A szolgáltatás emellett kiterjed az egyes kiegészítő berendezések (áramellátó, toronyvilágítás, antennák, tápvonalak stb.) infrastrukturális hibajavítására, karbantartására, illetve szükségáramforrás biztosítására és logisztikai feladatokra (tartalékegység-nyilvántartás és szállítás) is. Az infrastruktúra bérbeadási szolgáltatások keretében az Antenna Hungária Zrt. egyedi és megkerülhetetlen torony-infrastruktúráját kihasználva bérbe adja telephelyhálózatán levő tornyainak szabad kapacitását és műszaki létesítményeit, továbbá az országosan elhelyezkedő vállalati ingatlanok (földterület, iroda- és raktárhelyiségek, központi telephely) szabad területeit, döntően más távközlési szolgáltatók részére. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 7

8 Kereskedelmi műsorszolgáltatók számára a 4 NY pozícióban lévő AMOS-3 műholdon kínál a társaság MPEG-2/DVB szabványú digitális műholdas szolgáltatásokat. A műholdon szerződéses partnereinknek, elsősorban kereskedelmi televíziós csatornáknak biztosítunk digitális műholdas feladó szolgáltatást. A Hungaro DigiTel Kft. főbb szolgáltatásai A Hungaro DigiTel Kft. műholdas VSAT (Very Small Aperture Terminal) technológiát alkalmaz elsősorban nagy megbízhatóságú adatátviteli összeköttetések kiépítésére. A műholdas adatátvitelt lehetővé tevő VSAT rendszer teljes körű szolgáltatást biztosít a felhasználó informatikai hálózatához tartozó távoli végpontok és a központ közötti folyamatos adatforgalomhoz. Ezekre alapozva a vállalat virtuális magánhálózatokat (VPN), szélessávú internetet, tranzakció alapú adatátvitelt, dedikált pontpont összeköttetéseket, mobil műholdas megoldásokat és backup összeköttetéseket képes megvalósítani, valamint ezeken felül nem VSAT alapú, műholdas telefon-szolgáltatást is nyújt ügyfeleinek. A digitális műholdas feladás keretén belül pedig a társaság MPEG-2 szabványú digitális műholdas szolgáltatásokat biztosít több műholdon keresztül. A Digitális Átállásért Nonprofit Kft. szolgáltatásai A Digitális Átállásért Nonprofit Kft november 27-én került megalapításra, majd a Fővárosi Cégbíróság december 10-én bejegyezte. A társaság megalapításának célja a földfelszíni digitális műsorszórásra történő átállás ( Digitális Átállás ) támogatása, elősegítése és az átállásban érintettek tájékoztatása volt. A földfelszíni digitális televíziós műsorszórásra történő átállás október 31-én véglegesen lezárult, azonban nem csak a földfelszíni analóg TV műsorszóró szolgáltatás lekapcsolásában történő közreműködés, hanem a földfelszíni rádió műsorszórás digitális átállásának támogatása is a társaság feladata. Az analóg rádió műsorszórás lekapcsolása még nem, és a közeljövőben nem is valószínű, hogy megtörténik. A társaság jövőjét jelentősen befolyásoló döntésről a jelen éves beszámoló elkészítésekor nem állt rendelkezésre információ. 1.3 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításával és könyvvizsgálatával kapcsolatos adatok A konszolidációs számviteli feladatok irányításával, vezetésével, az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításával megbízott személy: Rathmann Krisztián Lakcím:1025 Budapest Zöldlomb utca b. Regisztrációs száma: Az Antenna Hungária Zrt. a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolóját a évi Számvitelről szóló C. törvény alapján könyvvizsgálónak kell ellenőriznie. A Társaság könyvvizsgálója: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft Budapest, Váci út 20. (kamarai bejegyzési szám: ) A könyvvizsgálatért a könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy: Bodócsy Ágnes, bejegyzett könyvvizsgáló lakcím: 1116 Budapest, Bezdán utca 25. (kamarai nyilvántartási száma: ) A Társaság a tárgy üzleti évben eft-ot számolt el a törvény által előírt kötelező könyvvizsgálati díjként. Egyéb bizonyosságot jelentő szolgáltatások díja 745 eft. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálati díja 260 eft. A Hungaro Digitel Kft. és a Digitális Átállásért Nonprofit Kft. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 8

9 összesen 550 eft-ot számolt el az éves beszámolók könyvvizsgálati díjaként, illetve 255 eft-ot pedig egyéb bizonyosságot jelentő szolgáltatások díjaként. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló közzétételi helye: a számviteli törvény szerint illetve az Antenna Hungária Zrt. honlapja (www.ahrt.hu) 1.4 A december 31-én záródó üzleti év legjelentősebb gazdasági eseményei és a társaságok működési környezetében történő változások Az Antenna Hungária Zrt. korábbi tulajdonosa, a TDF SAS (Franciaország, Montrouge, Marx Dormoy Av. 106) és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt. ) március 26-án megállapodást kötött az Antenna Hungária Zrt. 100%-os részesedésének értékesítéséről. A tranzakció május 30-án lezárult. A tranzakció lezárásával együtt a TDF SAS felé fennálló tulajdonosi kölcsön kiegyenlítésre került a NISZ Zrt.-től kapott kölcsönből. A 106/2014. (III. 26.) Korm. rendelet szerint a Társaság részvényeinek a NISZ Zrt. általi megszerzése hozzájárul a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megfogalmazott célkitűzések eléréséhez és a közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen távközlési szolgáltatások megfelelő minőségi és biztonsági szintű ellátásához, így a kormányrendelet a tranzakciót nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti. A részesedésre vonatkozó adásvételi megállapodás lezárását követően a NISZ Zrt július 23-án határozatot hozott az Antenna Hungária Zrt.-ben történő alaptőke-emelésről a következők szerint: a Ft összértékű alaptőke (jegyzett tőke) Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás és Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) a Ft értékű tőketartalék pedig Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás, Ft pedig nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás alapja a tulajdonosi kölcsön tőkerésze ( Ft) és annak az időarányosan számított kamata ( Ft) július 25-én a NISZ Zrt. értékesítette az Antenna Hungária Zrt.-ben meglévő 100%-os részesedését a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettséget december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja a 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. a.) pontja alapján. 2. A konszolidációs számviteli politika alapelvei 2.1 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése A Társaság a számvitelről szóló évi C törvény alapján könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számviteli törvény előírásaival összhangban mérleget, eredménykimutatást, és cash-flow kimutatást is tartalmazó összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll. A Társaság az összevont (konszolidált) éves beszámolóval egyidejűleg összevont (konszolidált) üzleti jelentést is készít, azonban ezt nem teszi közzé. A tárgy üzleti év április 1-től december 31-ig tart tekintettel az alábbiakra. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 9

10 Az Antenna Hungária cégcsoportba tartozó társaságok esetében módosításra került a korábban alkalmazott üzleti év (április 1. és az azt követő év március 31. közötti időszak), így a cégcsoport minden vállalatának az üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg és eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatóságát jelentősen befolyásolja, hogy a április 1-től december 31-ig tartó időszak adatai 9 hónapot felölelő működési tevékenységet takarnak. A mérlegkészítés időpontja: január 26. A Társaság A típusú összevont (konszolidált) mérleget és eredménykimutatást készít, az eredményét összköltség eljárással állapítja meg. A Társaság nem élt a számviteli törvény által biztosított összevonási vagy részletezési lehetőségekkel, vagyis a mérlegben és az eredménykimutatásban nem kerültek sorok összevonásra vagy új sorok szerepeltetésre. Az Antenna Hungária cégcsoport minden társasága a könyveit magyar forintban vezeti, a társaságok által készített éves beszámoló pénzneme is a magyar forint, illetve a jelen összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai is ezer forintban kerültek feltűntetésre (eltérés esetén külön jelölve). 2.2 Alkalmazott értékelési eljárások és módszerek, amortizációs politika A konszolidálásba bevont társaságok az eszközeiket beszerzési áron (vételi áron, apport értéken), saját előállítás esetén utókalkuláció szerinti közvetlen költségen veszi fel könyveibe, tehát alapvetően múltbeli költségen értékelik. A tárgyi eszközöknél értéknövelő tényezőként számolják el a meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésváltozással, átalakítással, eredeti állag helyreállításával kapcsolatos beszerzési (előállítási) költségeket. A beszerzési költség tartalmaz minden, az eszközhöz egyedileg kapcsolható ráfordítást, beleértve a vissza nem igényelhető ÁFÁ-t, hatósági díjakat, illetékeket is Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó érték figyelembevételével, lineáris módszerrel számolják el: immateriális javaknál 17-50% között, a tárgyi eszközöknél o ingatlanokat 2-8 % között, illetve a kiemelt épületgépészeti elemeket 14,5%-kal, o gépeket, berendezéseket 12,5%-14,3%-kal, o irányítástechnikai, számítástechnikai berendezéseket 30%-kal, o járműveket 20%-kal, o bérbe adott berendezéseket 30%-kal o bérbe adott ingatlanokat 10%-kal írja le évente. Immateriális eszközként (üzleti vagy cégérték) mutatjuk ki az Antenna Hungária Zrt. korábbi tulajdonosától, a TDF Hungary Kft.-től a március 30-án történt beolvadás során átvett üzleti vagy cégértéket A konszolidált mérlegben a források könyv szerinti értéken szerepelnek. Az adósságkonszolidálás után megmaradt céltartalék a konszolidációba bevont vállalatok saját minősítése szerint került kimutatásra. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 10

11 Az Antenna Hungária Zrt. az előző üzleti év végén a várható időarányos prémium kifizetésre 480 millió Ft céltartalékot képzett, amely összeg teljes egészében feloldásra került a tárgy üzleti évben, tekintettel a 2014 májusában történő tényleges kifizetésre, így a Társaságot ilyen jellegű kötelezettség már semmilyen formában nem terheli A konszolidálásba bevont társaságok a készleteket súlyozott átlagáras módszerrel értékelik. Jelentős piaci árcsökkenés, feleslegessé válás, megrongálódás esetén értékvesztést számolnak el A konszolidálásba bevont társaságok a vevő és adós egyedi minősítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és mérlegkészítésig nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolnak el. Az értékvesztés mértéke a kétes és határidőn túli követelések, valamint az adott előlegek várható veszteségei után 5-100% közötti A konszolidálásba bevont társaságok esetében a külföldi pénzértékre szóló követelések és a kötelezettségek nyilvántartásba vétele az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon történik A csoporton belüli eszközértékesítések során keletkező bruttó érték differencia elszámolása során, amennyiben az adott eszköz vagy elemei leszerelésre és újbóli aktiválásra kerülnek, a következő becslési eljárást alkalmazzuk: Mivel a tevékenységből adódóan a leszerelt eszközök újraaktiválása rövid időn belül megtörténik, ezért a konszolidáció során azzal az egyszerűsítéssel él a csoport, hogy az adott eszköz le-, és felszerelése egy időpontra esik MindigTV Extra szolgáltatáshoz kapcsolódó gazdasági események elszámolása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik meg: A szerződés aláírásakor a vevők által fizetett belépési (aktiválási) díj a szerződés egész időtartamára szóló bevételként van nyilvántartva. A jelkódolásához használt ún. smart kártyák tárgyi eszközként vannak nyilvántartva, mivel a tulajdonosuk az Antenna Hungária Zrt. A set-top boxok vagy CA modulok támogatását, amely az alacsonyabb eladási áron keresztül valósul meg az eredménykimutatásban az értékesítés pillanatában felmerülő veszteségként számoljuk el (értékesítés nettó árbevétele - ELÁBÉ). Ha a szokásos vagy az értékesítési kampányban vállalt piaci ár alacsonyabb a bekerülési értéknél, a különbséget azonnal elszámoljuk készlet értékvesztésként (lásd pont) Jelenleg hűségprogram nem kapcsolódik a szolgáltatáshoz. Az eddigi tapasztalatok alapján az Antenna Hungária Zrt. nem képez céltartalékot a CA modulok és set-top boxok meghibásodásából eredő garanciális kötelezettségekre, az eszközök eladásához kapcsolódó reklamációkra. A prepaid szolgáltatás bevételeit az adott szolgáltatási időszak hónapjai között osztjuk meg időarányosan Jelentősnek minősített az a hiba, amely a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően a feltárt hibák és hibahatások- eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 11

12 3. Kiegészítő mellékletek az összevont (konszolidált) mérleghez Mérleg A/I. sor Immateriális javak Megnevezés Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Bruttó érték április Növekedés Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Bruttó érték HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Értékcsökkenés április 1. Terv szerinti amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK Nettó érték április 1. Nettó érték Az Antenna Hungária cégcsoport társaságai a tárgy üzleti évben nem aktiváltak saját kutatás, kísérleti fejlesztési tevékenységet. Az Antenna Hungária Zrt. üzleti és cégérték könyv szerinti nyilvántartási értékét összevetette a Társaság részvényeink adásvételéről szóló megállapodásban szereplő eladási árral és cégértékkel, az ún. enterprise value -vel, amely alátámasztja a jelenlegi nyilvántartási értéket, terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása nem indokolt. A Társaság a tárgy üzleti év végén az üzleti vagy cégérték értékeléséhez a NISZ Zrt. és a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti, az Antenna Hungária Zrt. részvényeinek adásvételéről szóló tranzakció árazását vette figyelembe. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 12

13 Mérleg A/II. sor Tárgyi eszközök Megnevezés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések., járművek Kisértékű egyéb berendezések és felszerelések Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Bruttó érték április Növekedés Egyéb növekedés Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Bruttó érték HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Értékcsökkenés április 1. Terv szerinti amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK Nettó érték április 1. Nettó érték Az Antenna Hungária cégcsoport tagjainak nincsenek a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei. Az Antenna Hungária Zrt eft értékben számolt el terven felüli értékcsökkenést bizonyos ingatlanjai esetében, mivel a piaci érték a nettó könyv szerinti értéket nem támasztotta alá, illetve az Antenna Hungária Zrt eft értékben számolt el értékvesztés visszaírást más ingatlanjai esetében tekintettel arra, hogy a piaci érték már tartósan meghaladta a nyilvántartási értéket. Minden ingatlan esetében a piaci értéket független értékbecslő állapította meg. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 13

14 Mérleg B/I. Készletek sor, Készletek nettó értéke március 31. Anyagok Áruk Összesen Mérleg B/I. Készletek sorból : Készletekkel kapcsolatos értékvesztés tárgyévi változása Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Tárgyévi visszaírás 0 Összesen: A Társaság értékvesztést képzett készleteire, mivel a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet tartós és jelentős összegűnek minősül Mérleg B/II. sorból Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból március 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból Összesen: Mérleg B/II. sorból Egyéb követelések március 31. Költségvetéssel szemben Helyi adókkal kapcsolatosan Alkalmazottakkal szemben Egyéb követelések Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 14

15 Követelésekre elszámolt értékvesztések Értékvesztés halmozott értéke év elején Növekedése Csökkenése Követelés leírás miatt kivezetett értékvesztés Hoszzú lejáratrövid lejárat közti átsorolás Értékvesztés halmozott értéke december 31-én Egyéb tartósan adott kölcsön Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Összesen: Lejárt fizetési határidejű számlákra és kisebb mértékben pedig a jelenlegi, vagy volt munkavállalókkal szembeni kölcsönkövetelésekre került értékvesztés megképzésre. Mérleg B/II. sorból Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés A április 1. - közötti időszakban a konszolidálás során átmenetileg felmerülő eredménycsökkentő tételek hatásaként társasági adókövetelés halmozódott fel eft összegben, így a tárgyévi adókülönbözet növelte a konszolidáció során keletkezett társasági adó követelést. Ettől az évtől az adózott eredményben a vállalat csoport tagjainak és a közbenső eredmény kalkulációjánál is 10%-os adókulcs került elszámolásra. Mérleg B/IV. sor Pénzeszközök március 31. Elszámolási bankszámlák Pénztár Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 15

16 Mérleg C. sor Aktív időbeli elhatárolások március 31. Egyéb bevétel elhatárolás Költségelhatárolások Összesen: Mérleg D. sor Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék* Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok részesedése Összesen Nyitóegyenleg üzleti évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Tőkeemelés augusztus 1-jén Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Tárgy üzleti év mérleg szerinti eredménye Külső tag részesedése a mérleg szerinti eredményből Leányvállalati saját tőke változás Fejlesztési tartalék miatt átsorolás Lekötött tartalék feloldás Záró egyenleg Az Antenna Hungária cégcsoport összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredménye eft, az eredmény elfogadásáról a Társaság tulajdonosa az összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásakor dönt. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 16

17 Mérleg D/I. sor Jegyzett tőke március 31. Részarány Részarány % Névérték % Névérték Alaptőke Ebből: Külföldi gazdasági társaság Magyar Állam Az Antenna Hungária Zrt. alaptőkéje darab Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amelyek tulajdonosa a Magyar Állam. A március 31-én összesen Ft értékű alaptőke (jegyzett tőke) a tulajdonos július 23-ai határozata alapján Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás és Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás). A tőkeemelést a Fővárosi Bíróság augusztus 1-jén bejegyezte. Mindegyik törzsrészvény egyetlen szavazatra jogosítja fel tulajdonosát, névre szólóak és egyetlen sorozatot képeznek, továbbá a Társasággal szemben azonos jogokat biztosítanak. A törzsrészvények dematerializált formában kerültek előállításra. Mérleg D/III. sor Tőketartalék A NISZ Zrt július 23-án hozott határozata szerint a Ft értékű tőketartalék Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás, Ft pedig nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás). Mérleg D/V. sor Lekötött tartalék A Társaság tárgy üzleti évben nem képzett lekötött tartalékot az eredménytartalék terhére fejlesztési tartalék jogcímen az évi LXXXI. tv társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 7. (1) f) pontja alapján. Az előző üzleti évben képzett eft összegű fejlesztési tartalék teljes egészében felhasználásra került. Mérleg D/VIII. sor Leányvállalat saját tőke változás március 31. Hungaro DigiTel Kft Digitális Átállásért Nonprofit Kft Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 17

18 Mérleg E. sor Céltartalékok Nyitó egyenleg Tárgyévi felhasználás Tárgyévi képzés Záró egyenleg Korengedményes nyugdíjra, felmentési munkabérre és végkielégítésre képzett céltartalék Kifizetett felmentési bérre és járulékaira képzett céltartalék Várható kötelezettségre képzett céltartalék Ebből: Környezetvédelmi kötelezettségre képzett Összesen A várható kötelezettségekre képzett céltartalék kategória március 31-én fennálló egyenlege csökkent a Társaság sikeres eladásával kapcsolatos jutalmazási csomag tényleges kifizetésének megtörténte, így az erre a kötelezettségre képezett céltartalék ( eft) feloldása miatt, amelyet részben ellentételezett a várható, az érintett munkavállalók számára munkaszerződésben, illetve megállapodásban rögzített célfeladatok díjazására képzett céltartalék. A felmentési bérre és járulékaira megképzett céltartalék indoka, hogy munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése esetén, amennyiben a munkaviszony megszűnésének napja a december 31-ét követő időszakban van, úgy a kifizetett, de nem a tárgyévre vonatkozó arányos felmentési/felmondási időre járó munkabér, illetve járulékai aktív időbeli elhatárolásra kerülnek, és ezzel azonos összegben pedig céltartalék kerül megképzésre. Mérleg F/I. sorból Tőkekonszolidációs különbözet A Hungaro DigiTel Kft. konszolidációba történő első bevonásakor tőkekonszolidációs különbözet keletkezett eft értékben. A Digitális Átállásért Nonprofit Kft esetében ilyen jellegű tőkekonszolidációs különbözet nem merült fel. Mérleg F/II. sorból Hosszú lejáratra kapott kölcsönök március 31. Az Antenna Hungária cégcsoport korábbi tulajdonosával, a TDF SASsal szemben fennálló kölcsön Összesen ebből: Éven belüli lejáratú és 5 év közötti lejáratú év feletti lejáratú 0 0 összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 18

19 Mérleg F/III. sorból Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Az Antenna Hungária cégcsoport társaságainak december 31-én rövid lejáratú hitel, vagy kölcsön tartozásuk nem volt. Mérleg F/III. sorból Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból március 31. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Összesen: Mérleg F/III. sorból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek március 31. Költségvetéssel szemben Alkalmazottakkal kapcsolatos kötelezettségek Társadalombiztosítással szemben Helyi adók Egyéb kötelezettségek Összesen: Mérleg G. sor Passzív időbeli elhatárolások március 31. Költségelhatárolás Bevételek elhatárolása Kamatok és bankköltségek Prémiumok és járulékai Halasztott bevételek Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 19

20 4. Kiegészítő melléklet az összevont (konszolidált) eredménykimutatáshoz Az eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatóságát jelentősen befolyásolja, hogy a április 1-től december 31-ig tartó üzleti év 9 hónapnyi működést fed le, miközben az előző üzleti év (2013. április március 31. közötti időszak) 12 havi tevékenység adatait tartalmazza. Eredménykimutatás 01. sor Belföldi értékesítés nettó árbevétele április március április 1.- digitális TV szolgáltatás radió szolgáltatás lakossági szolgáltatás üzleti távközlési szolgáltatás bérbeadás és bérleti szolgáltatás karbantartási szolgáltatás műholdas szolgáltatás analóg TV szolgáltatás egyéb alaptevékenység Alaptevékenység összesen továbbszámlázott szolgáltatások közvetített szolgáltatás értéknövelt szolgáltatások egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenységek összesen Mindösszesen Eredménykimutatás 02. sor Export értékesítés nettó árbevétele április március április 1.- Irak Cseh Köztársaság Izrael Bulgária Németország Egyesült Királyság Lengyelország Szlovákia Hollandia Luxemburg Franciaország Lettország Ausztria Ukrajna Románia USA Összesen összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 20

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Plotinus Holding Nyrt. részvényesei részére A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. (a Társaság ) mellékelt 2013. évi konszolidált

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége vezetősége részére Azegyszerűsítettévesbeszámolórólkészültjelentés Elvégeztük a VTMSZ mellékelt 2013. évi az egyéb szervezetek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben