Antenna Hungária Zrt Budapest, Petzvál József u

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33."

Átírás

1 Antenna Hungária Zrt Budapest, Petzvál József u Összevont (konszolidált) beszámoló a április 1-től december 31-ig tartó üzleti évre

2 <kép> összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 2

3 Tartalomjegyzék III. Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet Az Antenna Hungária csoport általános bemutatása A társaságok főbb adatai A társaságok tevékenységének bemutatása Az összevont éves beszámoló összeállításával és könyvvizsgálatával kapcsolatos adatok Az üzleti év legjelentősebb gazdasági eseményei A konszolidáció számviteli politika alapelvei Az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése Alkalmazott értékelési eljárások és módszerek, amortizációs politika Kiegészítő mellékletek a összevont (konszolidált) mérleghez Kiegészítő mellékletek az összevont (konszolidált) eredménykimutatáshoz Az Antenna Hungária cégcsoport összevont (konszolidált) cash-flow kimutatása Az Igazgatóságnak és a Felügyelőbizottság tagjainak járandósága, nyújtott kölcsönök Mérlegen kívüli és fordulónap utáni tételek Az Antenna Hungária cégcsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete Környezetvédelem Az összevont (konszolidált) éves beszámolót aláíró személyek összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 3

4 III. Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet 1. Az Antenna Hungária Zrt. ( Társaság ) és a konszolidálásba bevont társaságok általános bemutatása A konszolidálásba bevonandó társaságok köre ( Antenna Hungária cégcsoport ) a december 31- én érvényes adatok alapján került meghatározásra. A mérlegkészítés napjáig nem történt változás a leányvállalatok körében és a részesedések mértékében. anyavállalat: leányvállalatok: Antenna Hungária Zrt. Hungaro Digitel Kft. Digitális Átállásért Nonprofit Kft. Az Antenna Hungária Zrt. leányvállalatainak minősítése a konszolidáció szempontjából: részesedési arány részesedés szavazat szerint bevonás módja Hungaro DigiTel Kft. 55,38 % leányvállalat leányvállalatként Digitális Átállásért Nonprofit Kft. 100 % leányvállalat leányvállalatként A fenti társaságoknak nincs részesedése más társaságban, így nincs olyan leányvállalat, közös vezetésű vállalat vagy társult vállalkozás, amely ne került volna bevonásra a konszolidációba. Tekintettel arra, hogy a Antenna Hungária cégcsoport végső tulajdonosi körében így a kapcsolt vállalkozások körében változás történt május 30-tól, ezért az előző üzleti év során kapcsolt vállalkozásnak tekintett társaságok és az ezekkel összefüggésben kimutatott mérleg és eredménykimutatás adatok átsorolásra kerültek a nem kapcsolt társaságokkal szembeni megfelelő eszköz és forrásoldali, illetve eredmény kategóriákba. Antenna Hungária Zrt. leányvállalatainak jegyzett tőkéje, a részesedések mértéke és más vállalkozásban lévő részesedések értéke -én: jegyzett tőke részesedés mértéke részesedés összege Hungaro DigiTel Kft ,38 % Digitális Átállásért Nonprofit Kft % Semelyik leányvállalatnak nem volt részesedése a konszolidálásba bevont más leányvállalatban. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 4

5 1.1 Az anyavállalat és a leányvállalatok főbb adatai Az Antenna Hungária Zrt. főbb adatai cégneve: rövidített elnevezése: működési formája: ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Antenna Hungária Zrt. zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság adószáma: statisztikai számjele: cégjegyzékszáma: tulajdonosa: a Magyar Állam (100%) alaptőkéje: ezer forint székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u fő tevékenység: weboldal elérhetősége: 6020 televízió műsor összeállítása, szolgáltatása (TEÁOR 08 szerint) A Társaság alaptőkéje darab 1000 forint névértékű törzsrészvényből áll, amelyek mindegyikének tulajdonosa a Magyar Állam. A részvényesi jogok gyakorlója az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. a) pontja alapján december 31-éig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca ). A Társaság alaptőkéje forint, amely forint pénzbeli és forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes egészében rendelkezésre bocsátásra került. Mindegyik törzsrészvény egyetlen szavazatra jogosítja fel tulajdonosát, névre szólóak és egyetlen sorozatot képeznek, továbbá a Társasággal szemben azonos jogokat biztosítanak. A törzsrészvények dematerializált formában kerültek előállításra. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 5

6 A Digitális Átállásért Nonprofit Kft. főbb adatai cégneve: rövidített elnevezése: működési formája: Digitális Átállásért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Digitális Átállásért Nonprofit Kft. egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adószáma: statisztikai számjele: cégjegyzékszáma: tulajdonosa: Antenna Hungária Zrt. (100%) törzstőke: ezer forint székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u fő tevékenysége: 7021 '08 PR, kommunikáció (TEÁOR 08 szerint) A Hungaro DigiTel Kft. főbb adatai cégneve: rövidített elnevezése: működési formája: Hungaro DigiTel Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Hungaro DigiTel Kft. korlátolt felelősségű társaság adószáma: statisztikai számjele: cégjegyzékszáma: tulajdonosai és Antenna Hungária Zrt. (55,38%) tulajdoni aránya: PT Participações SGPS SA (44,62%) törzstőke: ezer forint székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Lakihegy Komp u. 2. fő tevékenysége: weboldal elérhetősége: 6130 Műholdas távközlés (TEÁOR 08 szerint) A tulajdonosi részesedések arányai azonos arányú szavazati jogot képviselnek. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 6

7 A PT Participações SGPS SA címe: Av.Fontes Pereira de Melo 40, Lisboa, Portugália A Hungaro DigiTel Kft. társtulajdonosa a PT Participacoes SGPS, S.A. (PTP) február 10-én kézhez vett levelében jelezte az Antenna Hungária Zrt-nek, hogy a Hungaro DigiTel Kft.-ben birtokolt 44,62%-os üzletrészét a PT Moveis Servicos de Telecomuncacoes SGPS S.A. (a PTP 100%-os anyavállalata) részére értékesíteni kívánja és mellékelte a PTM kötelező érvényű vételi ajánlatát. A rendkívül magas vételárra tekintettel az Antenna Hungária Zrt február 24-én meghozott részvényesi határozat értelmében a hatályos törvények szerint őt megillető elővásárlási jogáról lemondott. 1.2 A társaságok tevékenységének bemutatása Az Antenna Hungária Zrt. főbb szolgáltatásai Az Antenna Hungária Zrt. országos műsorszóró és távközlési infrastruktúrával rendelkező, jelentős árbevételű, nyereségesen működő állami távközlési vállalatként a hazai telekommunikációs szektor meghatározó szereplője. Több mint 310 fős szakembergárdájával egyszerre szolgáltat üzleti, kormányzati és lakossági ügyfélkörnek. Jelenleg kizárólag az Antenna Hungária Zrt. biztosít Magyarországon országos televízió- és rádióműsor-szétosztás, valamint szórási szolgáltatásokat. Társaságunk hosszú távon is piacvezető szerepre törekszik a magyarországi digitális földfelszíni televízió- és rádióműsor-terjesztési szolgáltatásokban ( DVB-T szolgáltatások ). A digitális átállás következtében felszabaduló kapacitást kihasználva a társaság 2010-ben megjelent a lakossági fizetős TV szolgáltatások piacán is Mindig TV Extra márkanév alatt nyújtott szolgáltatásával, amelynek kínálatában jelenleg a MinDig TV 8 ingyenesen fogható csatornáját kiegészítve 47 fizetős TV csatorna szerepel. A szolgáltatásnak köszönhetően a Társaság az állami tulajdonban lévő távközlési vállalatok közül egyedüliként jelentős lakossági ügyfélkörrel rendelkezik: 99%-os országos lefedettségű szolgáltatását jelenleg kb lakossági előfizető veszi igénybe (ezzel a fizetős TV szolgáltatások piacán a társaság részesedése 4% körüli, amellyel az 5 legnagyobb szolgáltató egyike). Az Antenna Hungária Zrt. üzleti távközlési szolgáltatásokat menedzselt bérelt vonal, ún. IP-VPN nyújt üzleti és kormányzati ügyfeleknek, alapvetően a vezeték nélküli képességek kihasználásával. Az üzletág a meglévő országos gerinchálózat kihasználására erőforrás alapú stratégiaként jött létre, de a sikeres értékesítésnek köszönhetően az intenzív verseny miatt csökkenő árak és növekvő sávszélesség igények ellenére azóta komoly bevételtermelő szolgáltatáscsoporttá nőtt. Az Antenna Hungária Zrt. szakmai tapasztalatára alapozva üzemeltetési (telephely-karbantartási és hibaelhárítási) szolgáltatásokat nyújt külső partnereknek, országos elérést biztosító öt regionális szervizközpontjából. Egy jelentős mobil szolgáltató hálózatának teljes körű karbantartása mellett több, mint 4100 állomáson végeznek hibaelhárítási és karbantartási feladatokat a Társaság szakemberei. A szolgáltatás emellett kiterjed az egyes kiegészítő berendezések (áramellátó, toronyvilágítás, antennák, tápvonalak stb.) infrastrukturális hibajavítására, karbantartására, illetve szükségáramforrás biztosítására és logisztikai feladatokra (tartalékegység-nyilvántartás és szállítás) is. Az infrastruktúra bérbeadási szolgáltatások keretében az Antenna Hungária Zrt. egyedi és megkerülhetetlen torony-infrastruktúráját kihasználva bérbe adja telephelyhálózatán levő tornyainak szabad kapacitását és műszaki létesítményeit, továbbá az országosan elhelyezkedő vállalati ingatlanok (földterület, iroda- és raktárhelyiségek, központi telephely) szabad területeit, döntően más távközlési szolgáltatók részére. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 7

8 Kereskedelmi műsorszolgáltatók számára a 4 NY pozícióban lévő AMOS-3 műholdon kínál a társaság MPEG-2/DVB szabványú digitális műholdas szolgáltatásokat. A műholdon szerződéses partnereinknek, elsősorban kereskedelmi televíziós csatornáknak biztosítunk digitális műholdas feladó szolgáltatást. A Hungaro DigiTel Kft. főbb szolgáltatásai A Hungaro DigiTel Kft. műholdas VSAT (Very Small Aperture Terminal) technológiát alkalmaz elsősorban nagy megbízhatóságú adatátviteli összeköttetések kiépítésére. A műholdas adatátvitelt lehetővé tevő VSAT rendszer teljes körű szolgáltatást biztosít a felhasználó informatikai hálózatához tartozó távoli végpontok és a központ közötti folyamatos adatforgalomhoz. Ezekre alapozva a vállalat virtuális magánhálózatokat (VPN), szélessávú internetet, tranzakció alapú adatátvitelt, dedikált pontpont összeköttetéseket, mobil műholdas megoldásokat és backup összeköttetéseket képes megvalósítani, valamint ezeken felül nem VSAT alapú, műholdas telefon-szolgáltatást is nyújt ügyfeleinek. A digitális műholdas feladás keretén belül pedig a társaság MPEG-2 szabványú digitális műholdas szolgáltatásokat biztosít több műholdon keresztül. A Digitális Átállásért Nonprofit Kft. szolgáltatásai A Digitális Átállásért Nonprofit Kft november 27-én került megalapításra, majd a Fővárosi Cégbíróság december 10-én bejegyezte. A társaság megalapításának célja a földfelszíni digitális műsorszórásra történő átállás ( Digitális Átállás ) támogatása, elősegítése és az átállásban érintettek tájékoztatása volt. A földfelszíni digitális televíziós műsorszórásra történő átállás október 31-én véglegesen lezárult, azonban nem csak a földfelszíni analóg TV műsorszóró szolgáltatás lekapcsolásában történő közreműködés, hanem a földfelszíni rádió műsorszórás digitális átállásának támogatása is a társaság feladata. Az analóg rádió műsorszórás lekapcsolása még nem, és a közeljövőben nem is valószínű, hogy megtörténik. A társaság jövőjét jelentősen befolyásoló döntésről a jelen éves beszámoló elkészítésekor nem állt rendelkezésre információ. 1.3 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításával és könyvvizsgálatával kapcsolatos adatok A konszolidációs számviteli feladatok irányításával, vezetésével, az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításával megbízott személy: Rathmann Krisztián Lakcím:1025 Budapest Zöldlomb utca b. Regisztrációs száma: Az Antenna Hungária Zrt. a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámolóját a évi Számvitelről szóló C. törvény alapján könyvvizsgálónak kell ellenőriznie. A Társaság könyvvizsgálója: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft Budapest, Váci út 20. (kamarai bejegyzési szám: ) A könyvvizsgálatért a könyvvizsgálói feladatok ellátására kijelölt személy: Bodócsy Ágnes, bejegyzett könyvvizsgáló lakcím: 1116 Budapest, Bezdán utca 25. (kamarai nyilvántartási száma: ) A Társaság a tárgy üzleti évben eft-ot számolt el a törvény által előírt kötelező könyvvizsgálati díjként. Egyéb bizonyosságot jelentő szolgáltatások díja 745 eft. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálati díja 260 eft. A Hungaro Digitel Kft. és a Digitális Átállásért Nonprofit Kft. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 8

9 összesen 550 eft-ot számolt el az éves beszámolók könyvvizsgálati díjaként, illetve 255 eft-ot pedig egyéb bizonyosságot jelentő szolgáltatások díjaként. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló közzétételi helye: a számviteli törvény szerint illetve az Antenna Hungária Zrt. honlapja (www.ahrt.hu) 1.4 A december 31-én záródó üzleti év legjelentősebb gazdasági eseményei és a társaságok működési környezetében történő változások Az Antenna Hungária Zrt. korábbi tulajdonosa, a TDF SAS (Franciaország, Montrouge, Marx Dormoy Av. 106) és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgálat Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt. ) március 26-án megállapodást kötött az Antenna Hungária Zrt. 100%-os részesedésének értékesítéséről. A tranzakció május 30-án lezárult. A tranzakció lezárásával együtt a TDF SAS felé fennálló tulajdonosi kölcsön kiegyenlítésre került a NISZ Zrt.-től kapott kölcsönből. A 106/2014. (III. 26.) Korm. rendelet szerint a Társaság részvényeinek a NISZ Zrt. általi megszerzése hozzájárul a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megfogalmazott célkitűzések eléréséhez és a közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen távközlési szolgáltatások megfelelő minőségi és biztonsági szintű ellátásához, így a kormányrendelet a tranzakciót nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti. A részesedésre vonatkozó adásvételi megállapodás lezárását követően a NISZ Zrt július 23-án határozatot hozott az Antenna Hungária Zrt.-ben történő alaptőke-emelésről a következők szerint: a Ft összértékű alaptőke (jegyzett tőke) Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás és Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) a Ft értékű tőketartalék pedig Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás, Ft pedig nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás alapja a tulajdonosi kölcsön tőkerésze ( Ft) és annak az időarányosan számított kamata ( Ft) július 25-én a NISZ Zrt. értékesítette az Antenna Hungária Zrt.-ben meglévő 100%-os részesedését a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettséget december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja a 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 1. a.) pontja alapján. 2. A konszolidációs számviteli politika alapelvei 2.1 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése A Társaság a számvitelről szóló évi C törvény alapján könyvvezetésében a kettős könyvvitelt alkalmazza. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számviteli törvény előírásaival összhangban mérleget, eredménykimutatást, és cash-flow kimutatást is tartalmazó összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll. A Társaság az összevont (konszolidált) éves beszámolóval egyidejűleg összevont (konszolidált) üzleti jelentést is készít, azonban ezt nem teszi közzé. A tárgy üzleti év április 1-től december 31-ig tart tekintettel az alábbiakra. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 9

10 Az Antenna Hungária cégcsoportba tartozó társaságok esetében módosításra került a korábban alkalmazott üzleti év (április 1. és az azt követő év március 31. közötti időszak), így a cégcsoport minden vállalatának az üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg és eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatóságát jelentősen befolyásolja, hogy a április 1-től december 31-ig tartó időszak adatai 9 hónapot felölelő működési tevékenységet takarnak. A mérlegkészítés időpontja: január 26. A Társaság A típusú összevont (konszolidált) mérleget és eredménykimutatást készít, az eredményét összköltség eljárással állapítja meg. A Társaság nem élt a számviteli törvény által biztosított összevonási vagy részletezési lehetőségekkel, vagyis a mérlegben és az eredménykimutatásban nem kerültek sorok összevonásra vagy új sorok szerepeltetésre. Az Antenna Hungária cégcsoport minden társasága a könyveit magyar forintban vezeti, a társaságok által készített éves beszámoló pénzneme is a magyar forint, illetve a jelen összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai is ezer forintban kerültek feltűntetésre (eltérés esetén külön jelölve). 2.2 Alkalmazott értékelési eljárások és módszerek, amortizációs politika A konszolidálásba bevont társaságok az eszközeiket beszerzési áron (vételi áron, apport értéken), saját előállítás esetén utókalkuláció szerinti közvetlen költségen veszi fel könyveibe, tehát alapvetően múltbeli költségen értékelik. A tárgyi eszközöknél értéknövelő tényezőként számolják el a meglévő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésváltozással, átalakítással, eredeti állag helyreállításával kapcsolatos beszerzési (előállítási) költségeket. A beszerzési költség tartalmaz minden, az eszközhöz egyedileg kapcsolható ráfordítást, beleértve a vissza nem igényelhető ÁFÁ-t, hatósági díjakat, illetékeket is Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenését a bruttó érték figyelembevételével, lineáris módszerrel számolják el: immateriális javaknál 17-50% között, a tárgyi eszközöknél o ingatlanokat 2-8 % között, illetve a kiemelt épületgépészeti elemeket 14,5%-kal, o gépeket, berendezéseket 12,5%-14,3%-kal, o irányítástechnikai, számítástechnikai berendezéseket 30%-kal, o járműveket 20%-kal, o bérbe adott berendezéseket 30%-kal o bérbe adott ingatlanokat 10%-kal írja le évente. Immateriális eszközként (üzleti vagy cégérték) mutatjuk ki az Antenna Hungária Zrt. korábbi tulajdonosától, a TDF Hungary Kft.-től a március 30-án történt beolvadás során átvett üzleti vagy cégértéket A konszolidált mérlegben a források könyv szerinti értéken szerepelnek. Az adósságkonszolidálás után megmaradt céltartalék a konszolidációba bevont vállalatok saját minősítése szerint került kimutatásra. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 10

11 Az Antenna Hungária Zrt. az előző üzleti év végén a várható időarányos prémium kifizetésre 480 millió Ft céltartalékot képzett, amely összeg teljes egészében feloldásra került a tárgy üzleti évben, tekintettel a 2014 májusában történő tényleges kifizetésre, így a Társaságot ilyen jellegű kötelezettség már semmilyen formában nem terheli A konszolidálásba bevont társaságok a készleteket súlyozott átlagáras módszerrel értékelik. Jelentős piaci árcsökkenés, feleslegessé válás, megrongálódás esetén értékvesztést számolnak el A konszolidálásba bevont társaságok a vevő és adós egyedi minősítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és mérlegkészítésig nem rendezett követeléseknél értékvesztést számolnak el. Az értékvesztés mértéke a kétes és határidőn túli követelések, valamint az adott előlegek várható veszteségei után 5-100% közötti A konszolidálásba bevont társaságok esetében a külföldi pénzértékre szóló követelések és a kötelezettségek nyilvántartásba vétele az MNB által közzétett hivatalos árfolyamon történik A csoporton belüli eszközértékesítések során keletkező bruttó érték differencia elszámolása során, amennyiben az adott eszköz vagy elemei leszerelésre és újbóli aktiválásra kerülnek, a következő becslési eljárást alkalmazzuk: Mivel a tevékenységből adódóan a leszerelt eszközök újraaktiválása rövid időn belül megtörténik, ezért a konszolidáció során azzal az egyszerűsítéssel él a csoport, hogy az adott eszköz le-, és felszerelése egy időpontra esik MindigTV Extra szolgáltatáshoz kapcsolódó gazdasági események elszámolása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik meg: A szerződés aláírásakor a vevők által fizetett belépési (aktiválási) díj a szerződés egész időtartamára szóló bevételként van nyilvántartva. A jelkódolásához használt ún. smart kártyák tárgyi eszközként vannak nyilvántartva, mivel a tulajdonosuk az Antenna Hungária Zrt. A set-top boxok vagy CA modulok támogatását, amely az alacsonyabb eladási áron keresztül valósul meg az eredménykimutatásban az értékesítés pillanatában felmerülő veszteségként számoljuk el (értékesítés nettó árbevétele - ELÁBÉ). Ha a szokásos vagy az értékesítési kampányban vállalt piaci ár alacsonyabb a bekerülési értéknél, a különbséget azonnal elszámoljuk készlet értékvesztésként (lásd pont) Jelenleg hűségprogram nem kapcsolódik a szolgáltatáshoz. Az eddigi tapasztalatok alapján az Antenna Hungária Zrt. nem képez céltartalékot a CA modulok és set-top boxok meghibásodásából eredő garanciális kötelezettségekre, az eszközök eladásához kapcsolódó reklamációkra. A prepaid szolgáltatás bevételeit az adott szolgáltatási időszak hónapjai között osztjuk meg időarányosan Jelentősnek minősített az a hiba, amely a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően a feltárt hibák és hibahatások- eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 11

12 3. Kiegészítő mellékletek az összevont (konszolidált) mérleghez Mérleg A/I. sor Immateriális javak Megnevezés Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Bruttó érték április Növekedés Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Bruttó érték HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Értékcsökkenés április 1. Terv szerinti amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK Nettó érték április 1. Nettó érték Az Antenna Hungária cégcsoport társaságai a tárgy üzleti évben nem aktiváltak saját kutatás, kísérleti fejlesztési tevékenységet. Az Antenna Hungária Zrt. üzleti és cégérték könyv szerinti nyilvántartási értékét összevetette a Társaság részvényeink adásvételéről szóló megállapodásban szereplő eladási árral és cégértékkel, az ún. enterprise value -vel, amely alátámasztja a jelenlegi nyilvántartási értéket, terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása nem indokolt. A Társaság a tárgy üzleti év végén az üzleti vagy cégérték értékeléséhez a NISZ Zrt. és a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. közötti, az Antenna Hungária Zrt. részvényeinek adásvételéről szóló tranzakció árazását vette figyelembe. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 12

13 Mérleg A/II. sor Tárgyi eszközök Megnevezés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések., járművek Kisértékű egyéb berendezések és felszerelések Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Bruttó érték április Növekedés Egyéb növekedés Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Bruttó érték HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS Értékcsökkenés április 1. Terv szerinti amortizáció Terven felüli értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás Átsorolás Selejtezés, hiány Csökkenések Értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK Nettó érték április 1. Nettó érték Az Antenna Hungária cégcsoport tagjainak nincsenek a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei. Az Antenna Hungária Zrt eft értékben számolt el terven felüli értékcsökkenést bizonyos ingatlanjai esetében, mivel a piaci érték a nettó könyv szerinti értéket nem támasztotta alá, illetve az Antenna Hungária Zrt eft értékben számolt el értékvesztés visszaírást más ingatlanjai esetében tekintettel arra, hogy a piaci érték már tartósan meghaladta a nyilvántartási értéket. Minden ingatlan esetében a piaci értéket független értékbecslő állapította meg. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 13

14 Mérleg B/I. Készletek sor, Készletek nettó értéke március 31. Anyagok Áruk Összesen Mérleg B/I. Készletek sorból : Készletekkel kapcsolatos értékvesztés tárgyévi változása Nyitó Tárgyévi növekedés Tárgyévi csökkenés Tárgyévi visszaírás 0 Összesen: A Társaság értékvesztést képzett készleteire, mivel a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet tartós és jelentős összegűnek minősül Mérleg B/II. sorból Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból március 31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból Összesen: Mérleg B/II. sorból Egyéb követelések március 31. Költségvetéssel szemben Helyi adókkal kapcsolatosan Alkalmazottakkal szemben Egyéb követelések Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 14

15 Követelésekre elszámolt értékvesztések Értékvesztés halmozott értéke év elején Növekedése Csökkenése Követelés leírás miatt kivezetett értékvesztés Hoszzú lejáratrövid lejárat közti átsorolás Értékvesztés halmozott értéke december 31-én Egyéb tartósan adott kölcsön Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések Összesen: Lejárt fizetési határidejű számlákra és kisebb mértékben pedig a jelenlegi, vagy volt munkavállalókkal szembeni kölcsönkövetelésekre került értékvesztés megképzésre. Mérleg B/II. sorból Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés A április 1. - közötti időszakban a konszolidálás során átmenetileg felmerülő eredménycsökkentő tételek hatásaként társasági adókövetelés halmozódott fel eft összegben, így a tárgyévi adókülönbözet növelte a konszolidáció során keletkezett társasági adó követelést. Ettől az évtől az adózott eredményben a vállalat csoport tagjainak és a közbenső eredmény kalkulációjánál is 10%-os adókulcs került elszámolásra. Mérleg B/IV. sor Pénzeszközök március 31. Elszámolási bankszámlák Pénztár Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 15

16 Mérleg C. sor Aktív időbeli elhatárolások március 31. Egyéb bevétel elhatárolás Költségelhatárolások Összesen: Mérleg D. sor Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék* Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Leányvállalati saját tőke változás Külső tagok részesedése Összesen Nyitóegyenleg üzleti évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Tőkeemelés augusztus 1-jén Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Tárgy üzleti év mérleg szerinti eredménye Külső tag részesedése a mérleg szerinti eredményből Leányvállalati saját tőke változás Fejlesztési tartalék miatt átsorolás Lekötött tartalék feloldás Záró egyenleg Az Antenna Hungária cégcsoport összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredménye eft, az eredmény elfogadásáról a Társaság tulajdonosa az összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásakor dönt. összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 16

17 Mérleg D/I. sor Jegyzett tőke március 31. Részarány Részarány % Névérték % Névérték Alaptőke Ebből: Külföldi gazdasági társaság Magyar Állam Az Antenna Hungária Zrt. alaptőkéje darab Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll, amelyek tulajdonosa a Magyar Állam. A március 31-én összesen Ft értékű alaptőke (jegyzett tőke) a tulajdonos július 23-ai határozata alapján Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás és Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás). A tőkeemelést a Fővárosi Bíróság augusztus 1-jén bejegyezte. Mindegyik törzsrészvény egyetlen szavazatra jogosítja fel tulajdonosát, névre szólóak és egyetlen sorozatot képeznek, továbbá a Társasággal szemben azonos jogokat biztosítanak. A törzsrészvények dematerializált formában kerültek előállításra. Mérleg D/III. sor Tőketartalék A NISZ Zrt július 23-án hozott határozata szerint a Ft értékű tőketartalék Ft-tal került emelésre (ebből Ft pénzbeli hozzájárulás, Ft pedig nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás). Mérleg D/V. sor Lekötött tartalék A Társaság tárgy üzleti évben nem képzett lekötött tartalékot az eredménytartalék terhére fejlesztési tartalék jogcímen az évi LXXXI. tv társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény 7. (1) f) pontja alapján. Az előző üzleti évben képzett eft összegű fejlesztési tartalék teljes egészében felhasználásra került. Mérleg D/VIII. sor Leányvállalat saját tőke változás március 31. Hungaro DigiTel Kft Digitális Átállásért Nonprofit Kft Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 17

18 Mérleg E. sor Céltartalékok Nyitó egyenleg Tárgyévi felhasználás Tárgyévi képzés Záró egyenleg Korengedményes nyugdíjra, felmentési munkabérre és végkielégítésre képzett céltartalék Kifizetett felmentési bérre és járulékaira képzett céltartalék Várható kötelezettségre képzett céltartalék Ebből: Környezetvédelmi kötelezettségre képzett Összesen A várható kötelezettségekre képzett céltartalék kategória március 31-én fennálló egyenlege csökkent a Társaság sikeres eladásával kapcsolatos jutalmazási csomag tényleges kifizetésének megtörténte, így az erre a kötelezettségre képezett céltartalék ( eft) feloldása miatt, amelyet részben ellentételezett a várható, az érintett munkavállalók számára munkaszerződésben, illetve megállapodásban rögzített célfeladatok díjazására képzett céltartalék. A felmentési bérre és járulékaira megképzett céltartalék indoka, hogy munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése esetén, amennyiben a munkaviszony megszűnésének napja a december 31-ét követő időszakban van, úgy a kifizetett, de nem a tárgyévre vonatkozó arányos felmentési/felmondási időre járó munkabér, illetve járulékai aktív időbeli elhatárolásra kerülnek, és ezzel azonos összegben pedig céltartalék kerül megképzésre. Mérleg F/I. sorból Tőkekonszolidációs különbözet A Hungaro DigiTel Kft. konszolidációba történő első bevonásakor tőkekonszolidációs különbözet keletkezett eft értékben. A Digitális Átállásért Nonprofit Kft esetében ilyen jellegű tőkekonszolidációs különbözet nem merült fel. Mérleg F/II. sorból Hosszú lejáratra kapott kölcsönök március 31. Az Antenna Hungária cégcsoport korábbi tulajdonosával, a TDF SASsal szemben fennálló kölcsön Összesen ebből: Éven belüli lejáratú és 5 év közötti lejáratú év feletti lejáratú 0 0 összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 18

19 Mérleg F/III. sorból Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Az Antenna Hungária cégcsoport társaságainak december 31-én rövid lejáratú hitel, vagy kölcsön tartozásuk nem volt. Mérleg F/III. sorból Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból március 31. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Összesen: Mérleg F/III. sorból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek március 31. Költségvetéssel szemben Alkalmazottakkal kapcsolatos kötelezettségek Társadalombiztosítással szemben Helyi adók Egyéb kötelezettségek Összesen: Mérleg G. sor Passzív időbeli elhatárolások március 31. Költségelhatárolás Bevételek elhatárolása Kamatok és bankköltségek Prémiumok és járulékai Halasztott bevételek Összesen: összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 19

20 4. Kiegészítő melléklet az összevont (konszolidált) eredménykimutatáshoz Az eredménykimutatás adatainak összehasonlíthatóságát jelentősen befolyásolja, hogy a április 1-től december 31-ig tartó üzleti év 9 hónapnyi működést fed le, miközben az előző üzleti év (2013. április március 31. közötti időszak) 12 havi tevékenység adatait tartalmazza. Eredménykimutatás 01. sor Belföldi értékesítés nettó árbevétele április március április 1.- digitális TV szolgáltatás radió szolgáltatás lakossági szolgáltatás üzleti távközlési szolgáltatás bérbeadás és bérleti szolgáltatás karbantartási szolgáltatás műholdas szolgáltatás analóg TV szolgáltatás egyéb alaptevékenység Alaptevékenység összesen továbbszámlázott szolgáltatások közvetített szolgáltatás értéknövelt szolgáltatások egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenységek összesen Mindösszesen Eredménykimutatás 02. sor Export értékesítés nettó árbevétele április március április 1.- Irak Cseh Köztársaság Izrael Bulgária Németország Egyesült Királyság Lengyelország Szlovákia Hollandia Luxemburg Franciaország Lettország Ausztria Ukrajna Románia USA Összesen összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz 20

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés

KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary. Független könyvvizsgálói jelentés ABCD KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az Aeroplex Közép-Európai

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013

MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 1 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Mérleg tartalomjegyzék 2 Mérleg Tartalomjegyzék Független Könyvvizsgálói jelentés 3 Összevont (konszolidált) Mérleg 5 Összevont (konszolidált) Eredménykimutatás

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves JeLeNtÉs 2013. DECEMBER 31. 1 MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves BeszáMOLó És vezetőségi JeLeNtÉs 2013.

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2006.december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 7 2 6 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék száma NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe 2006.december 31. Éves beszámoló Kelt:

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén

FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Fuso: FUture of television FUSO ECOSYSTEM NYRT. Éves Jelentés és Mellékletek elfogadva a társaság 2014.05.05-én megtartott éves rendes közgyűlésén Budapest, 2014.04.01 NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben