DRV Éves jelentés 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRV Éves jelentés 2009."

Átírás

1 1

2 2

3 Tartalomjegyzék Összefoglaló...4. Küldetés - Vállalatfilozófia Minőségpolitika - Környezetvédelem...6. Stratégia Szervezet Vízellátás Csatornaszolgáltatás Fenntartás, üzemeltetés Laboratóriumi tevékenységek Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink Beruházások Humánpolitika Vállalati kultúra - értékek Fogyasztói kapcsolatok Kommunikáció - Társadalmi kapcsolatok Önkormányzati kapcsolatok Értékesítés Árbevétel Gazdálkodás Pénzügyi helyzet Eredménykimutatás Mérleg - Eszközök (Aktívák) Mérleg - Források (Passzívák) Cashflow-kimutatás Könyvvizsgálói jelentés

4 Összefoglaló Tisztelt Olvasó! Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb A víziközmű-szolgáltatója állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet, a közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot, a társaság jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint. Az elmúlt esztendőt összességében 16,4 milliárd Ft-os nettó árbevétel mellett a terveinket meghaladó eredménnyel zártuk. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Kiegészítő tevékenységként többek között laboratóriumi tevékenységet végzünk, illetve műszaki szolgáltatásokat nyújtunk. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, és 460 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. A Zrt. vízátadóként közreműködik többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs és Komló ellátásában. Az elmúlt év a Zrt. életében a szervezetkorszerűsítés jegyében zajlott, egy nagyszabású projekt keretében a műszaki területet teljes körűen átalakítottuk, célunk a hatékonyság növelése és a tevékenységek átláthatóvá tétele volt. Az egységesség jegyében a műszaki irányítás és végrehajtás szintjén szétválasztottuk az üzemeltetési és fenntartási folyamatokat. Az üzemvezetőségeket a tevékenységek szétválasztásával egyidejűleg műszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével területileg összevontuk, a 14 alaptevékenységű üzem helyett 10 üzemvezetőséget alakítottunk ki. Újabb lépést tettünk az egykapus ügyfélszolgálat megvalósítása felé: a társaság teljes működési területét felügyelő központi műszaki hibafelvevő szolgálatot hoztunk létre, amely a nap 24 órájában elérhető. szervezetkorszerűsítési folyamat megalapozta a Zrt. fenntartható fejődését, A eredményes gazdálkodását. Mindezt kifejezi az a évben kapott Elkötelezettség a Kiválóságért Díj, mellyel a nemzetközi EFQM szervezet és hazai partnercége, a Szövetség a Kiválóságért Alapítvány ismerte el a Zrt. a szervezeti kiválóság érdekében tett erőfeszítéseit évi Víz világnapi fotópályázati alkotás 4

5 KÜLDETÉS VÁLLALATFILOZÓFIA Küldetés Vállalatfilozófia A Zrt. vezető regionális víziközmű-szolgáltatóként színvonalas és biztonságos a fogyasztói igényeket és a környezetvédelmi szempontokat egyaránt kielégítő szolgáltatásokat kíván nyújtani fogyasztóinak és partnereinek. Működése során ésszerű ráfordításokkal, korszerű technológiával, hatékony és eredményes gazdálkodással biztosítja a megfelelő megtérülést tulajdonosainak. Társaságunk jól képzett, teljesítményük alapján elismert munkatársakkal, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó munkaszervezettel törekszik a fogyasztók elégedettségét kivívó, európai színvonalú víziközmű-szolgáltatás biztosítására. A működésünket meghatározó filozófiai elemek és értékek az alábbiak: Az érdekhordozók, a partnerek tisztelete, amely alatt kiemelt hangsúllyal jelennek meg a tulajdonosok, a partner önkormányzatok, a fogyasztók, a munkatársak és a hatóságok. Az érdekhordozók nyílt és látens igényeinek való megfelelés. Piacszerű és etikus magatartás minden területen. Kiemelt minőségű szolgáltatás nyújtása. Szabályozott, kiszámított működés, hatékony költséggazdálkodás. Folyamatos fejlődést mutató munkaszervezet megléte. Vízbázisok védelme, aktív magatartás a környezet védelmében. Aktív társadalmi szerep, felelős nagyvállalati magatartás. 5

6 MINŐSÉGPOLITIKA KÖRNYEZETVÉDELEM Minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A vízügyi ágazaton belül társaságunk az elsők között szerezte meg az ISO szabvány előírásainak megfelelő tanúsítást, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken és a hozzájuk kapcsolódó szennyvízelvezetési rendszereken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszert vezetjük be és üzemeltetjük. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel. A minőségi célok elérése érdekében a víz- és csatornaszolgáltatás folyamatait az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe, és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerbe, az ISO szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaljuk. Kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Környezet védelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmére is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges cél, hogy a közműves vízellátó-rendszereken szolgáltatott ivóvízből keletkező szennyvíz teljes mennyisége meg legyen tisztítva. 6

7 STRATÉGIA A piaci környezet felgyorsult változásai, a vevői igények növekedése, a megnyíló új fejlesztési és piaci lehetőségek, valamint a tulajdonosi elvárások szükségessé tették a Zrt. stratégiájának újragondolását. Társaságunk évekre vonatkozó stratégiáját 2009 év végén alakítottuk ki, melynek kulcselemei az alábbiakban olvashatóak. 1. Eredményesség javítása, gazdasági potenciál növelése A Zrt. kiemelt stratégiai célja az eredményes működés. Árbevétel-arányosan a stratégiai periódus végére 3,6%-os adózás előtti nyereséget kell elérni úgy, hogy települési kalkulációs szinten pozitív üzemi eredmény képződjék. Valamennyi következő stratégiai alapcél ennek a célnak az elérését szolgálja. 2. Piaci és ügyfélkapcsolati célok Alapvető célkitűzés a jelenlegi működési területen a Zrt. érdekeit szolgáló vízi közművek üzemeltetésének hosszú távú megtartása, és szolgáltatási terület növelése új települések vízi közművei üzemeltetési jogának megszerzésével üzemeltetési vagy koncessziós szerződéssel, illetve akvizíció útján. A jelenlegi működési területen értékesített ivóvíz tekintetében cél az általános fogyasztáscsökkenés ellensúlyozása, az elérendő stratégiai célérték az (összes) értékesített ivóvíz- és szennyvíz-mennyiség tekintetében a 2009-es tervérték 7%-os növelése, várható inflációközeli díjemelések mellett. A végfogyasztói ügyfélkapcsolatok fejlesztése révén cél a 75%-os fogyasztói elégedettség elérése. 4. Technológiai, technikai célok Cél a műszaki területet támogató informatikai rendszerek fejlesztése, a hiányzó elemek bevezetése. A központi diszpécserszolgálat, a munkairányítás informatikai támogatása, valamit a komplex térinformatikai rendszer létrehozása lehetővé teszi a hibákra való gyorsabb reagálást, és hatékonyabbá teszi az üzemirányítást. Cél a hálózati vízveszteség 1,5 százalékpontos csökkenése a periódus végére. A emellett mind a belső, mind a külső piacon javítja épület- és eszközkihasználtságát, és folyamatosan felülvizsgálja műszaki rendszereinek állapotát és teljesítőképességét a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósítása érdekében. 5. Szervezeti és humángazdálkodási célok A szervezeti működésben hangsúlyos szerepet kap a felelős vállalatirányítás, a társadalmi felelősségvállalás. Fontos cél az előző stratégiai időszakban bevezetett új irányítási rendszerek működtetése és folyamatos fejlesztése. Kiemelt cél a kiválóság kultúra terjesztése a szervezeten belül, továbbá a szervezeti önértékelés gyakorlatának elmélyítése. A humán erőforrás menedzsment és gazdálkodási tevékenység fő célja azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a Zrt. emberi erőforrásaiban rejlő potenciális teljesítményből fenntartható módon a lehető legtöbb realizálódjon a foglalkoztatási költségek hatékony felhasználása mellett. A HR-munka értékteremtő elemei között kiemelt hangsúllyal jelenik meg a szervezetfejlesztés támogatása, a szervezeti kultúra formálása, a motiváló teljesítménymenedzselési és ösztönzési rendszer kialakításának folytatása, a stratégiai fókuszú személyzetfejlesztés és munkaerő-gazdálkodás, az érdekképviseletekkel folytatott partneri kommunikáció. 3. Pénzügyi célok A reálfolyamatainak hatékony működtetése érdekében az üzleti folyamatok javításával mindössze 6,3%-kal tervezi növelni költségszintjét változó áron számítva, szemben az inflációs indexek nagyobb mértékű növekedésével. További fő cél az árbevételarányos lejárt kintlévőség-állomány 6%-os szinten történő tartása, melyet a kintlévőség-kezelési folyamat folyamatos fejlesztésével, finomításával, illetve az önkormányzatokkal való együttműködéssel kíván megvalósítani társaságunk. 7

8 Szervezet FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Dr. Páva Zsolt (2010. június 28-tól) Dr. Szondi Szilvia (2010. június 28-tól) Molnár Kata Orsolya (2010. június 28-tól) Bocsev István Pintér Lajos CÉGVEZETÉS Winkler Tamás Csuport László Kovács Attila Veigl Gábor Cservenné Boros Andrea Dr. Gombai Dénes Hornyák Csaba vezérigazgató (2010. június 28-tól) gazdasági vezérigazgató-helyettes műszaki vezérigazgató-helyettes értékesítési igazgató humán erőforrás igazgató jogi igazgató informatikai igazgató (2009. augusztus17-től) Társasági Központ szervezeti felépítése március 1-jétől ELNÖK- VEZÉRIGAZGATÓ Érdekképviseletek Belső Ellenőrzés Folyamatmenedzsment- és Projektiroda PR-iroda Stratégiai Iroda GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓ INFOR MATIKAI IGAZGATÓ JOGI IGAZGATÓ Kontrolling Osztály Vagyongazdálkodási Osztál Logisztikai Osztály Központi Vizsgálólaboratórium ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK Üzemviteli Osztály Technológiai és Környezetvédelmi Osztály Energetikai Osztály FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK Fenntartási Osztály Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK Beruházási Osztály Ügyfélkapcsolati vezető Ügyfélszolgálati Osztály Leolvasási és Számlázási Osztály Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály Informatikai Osztály Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Osztály Számviteli Osztály Üzemeltetési Üzemvezetőségek Mélyépítő Kft. Értékesítési és Marketing Osztály 8

9 Szervezet Üzemvezetőségek szervezeti felépítése március 1-jétől Zrt. KÖZPONT Üzemeltetési főmérnök Fenntartási főmérnök ÉSZAK-BALATONI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG DÉL-BALATONI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG ÉSZAK-BALATONI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG DÉL-BALATONI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG DUNA-DRÁVA ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG VELENCEI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG DUNA-DRÁVA FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG VELENCEI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐ SOMOGY MEGYEI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG SOMOGY MEGYEI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG IPARI SZOLGÁLTATÓ ÜZEM T u l a j d o n o s i h á n ya d m e g o s z l á s a ( december 31.) 90 % Magyar Állam Saját tulajdon A cég munkatársai Helyi önkormányzatok 6,0 % 2,2 % 1,8 % 9

10 Vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, valamint az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünkhöz kapcsolódóan feladatunkat többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 40%-a felszíni, 60%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 410 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 295 ezer m 3, ami a területen mérhető napi átlagos vízfogyasztás 48%-ának tárolására alkalmas. A Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos, tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét az ÁNTSZ felügyelete mellett akkreditált laboratóriumainkban ellenőrizzük. Egyéb regionális ivóvízrendszerek: Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db db db db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Társaságunknál 2007-ben a vízveszteség-csökkentési tevékenység második hároméves periódusa indult meg, mely alapvető célja, a gazdasági veszteség csökkentése mellett növeli a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segít a karbantartási, javítási feladatokkal, illetve rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozásában, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárásában is. Műszaki adatok (2009) Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 296 Vízvezeték-hálózat hossza (km): Termelt ivóvíz (ezer m 3 ): Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 ): 264 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 ): Ivóvíztermelési adatok a drv zrt. ellátási területén Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer: Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali regionális távvezeték 10

11 CSATORNASZOLGÁLTATÁS Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szennyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. Több mint km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy m 3 /nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat veszünk a beérkező szennyvízből, a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét. Műszaki adatok (2009) Csatornahálózat hossza (km): Szennyvízátemelők száma (db): 776 Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 34 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 ): Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): Szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek: Balaton-térségi regionális szennyvízelvezetőés -tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és -tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek Szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db db db db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Tisztítot szennyvíz mennyiségének alakulása a Zrt. ellátási területén 2010 évi Víz világnapi fotópályázati alkotás 11

12 FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS Az üzembiztos működés garantálására hivatott üzemfenntartási infrastruktúra 2009-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával igyekeztünk biztosítani. Fenntartási költségek alakulása (E Ft) Év Ivóvíz Szennyvíz Ipari víz Összesen Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2009-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszámának az előző évekhez viszonyított növekedését az alábbiak indokolják: a hálózatok öregedése, növekedése a Hibafelvevő Központ október 1-jei indulása, melynek köszönhetően minden hibát egyedileg kezelünk a rendszereinken, a Szervezetkorszerűsítés III projekt kapcsán kialakult szervezetek hatása a korábban üzemeltetésként elszámolt tevékenységek közül néhány átkerült a szigorúbb ügyvitelű fenntartási körbe egyenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi esetkezeléssel. A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés, és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Vízveszteség alakulása Vízveszteség Év Egy bekötésre jutó Százalékos (%) Fajlagos (m 3 /km/h) (m 3 /bekötés) ,75 0, , ,16 0, , ,77 0, , ,75 0, ,97 Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat Vízágazat Szennyvízágazat Iparivíz-ágazat

13 Laboratórium A Zrt. az általa szolgáltatott ivóvizet saját laboratóriumaiban az év minden napján folyamatosan vizsgálja, ellenőrizi a víz minőségét, mielőtt az a fogyasztókhoz ér. Az ivóvíz minőségének vizsgálatán túl szigorúan ellenőrizzük a víztisztítási műveletek hatásfokát, beleértve a nyersvíz mint kiindulás anyag minőségét is. A szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás eredményességének nyomon követése a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain szintén a laboratórium feladata, a környezettudatos üzemeltetést támogatva. A termék-minőségellenőrzési tevékenységet társaságunknál centralizált laboratóriumi szervezet látja el. Szinte minden területi laboratóriumunk akkreditált a különböző eredetű vizek fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatára. Ezen túl számos telep működését követjük folyamatos online monitorozással, melyhez karbantartási, ellenőrzési feladatok végzésével járulunk hozzá. Szakembereink évente többtízezer mintából többszázezer vizsgálatot végeznek, a mintavételek és a vizsgálatok száma az alábbiak szerint alakult: Szervezetfejlesztés: A Központi Vizsgálólaboratórium fejlesztési céljai alapvetően a területi és szervezeti tagoltság csökkentése, a tevékenységi terület bővítése és egységes kilépés a külső piacra. Számos kiemelt partnerünk van a wellness-központot, szállodát, medencés fürdőt, termál- és gyógyfürdőt, természetes strandot üzemeltetők körében. Célunk a partnereink számának növelése, kiemelkedő minőségű szolgáltatás nyújtása, mind belső mind külső megrendelőink számára. Műszaki fejlesztés: 2009-ben a vízterhelési díj felhasználásával a rendelkezésre álló társasági forrásból a Központi Vizsgálólaboratórium műszerparkja is fejlődött. A beruházások megvalósításával célunk a vizsgálati spektrumunk szélesítése, amelyek a vizsgálati idők csökkentésével, illetőleg eddig nem vizsgált vízminőségi jellemzők vizsgálatával szélesebb körben támogatják az üzemeltetést. A módszerfejlesztési munka ban sikeresen megkezdődött és folyamatosan zajlott 2009-ben is, melynek újabb eredménye reményeink szerint 2010-ben területbővítéssel zárul Összes mintaszám (db) Összes belső mintaszám Összes külső mintaszám Összes vizsgálatszám (db) Összes belső vizsgálatszám Ivóvíz kémia Ivóvíz bakteriológia Ivóvíz mikroszkópos biológia Szennyvíz kémia Szennyvíz mikroszkópos biológia Összes külső vizsgálatszám % 1 % 5 % Vizsgálatszámok megoszlása 2009-ben Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma Szennyvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma 3 % 57 % Szennyvízkémiai vizsgálatok száma Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma 12 % Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma Összes külső vizsgálatok száma 13

14 ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is ellenőrzi. Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma: Év Mennyiség (db) Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit 2006-ban digitális regiszterrel is felszereltük. Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza: Év Mennyiség (km) Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. Az csatornavizsgáló készülékkel óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül évi fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében. Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza: Év Mennyiség (km) 30,9 11,8 22,

15 ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzés jeleníthető meg ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: béléscső vizsgálata, rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, szűrők állapota, homok-iszap feltöltődés mértéke, nyugalmi vízszintmérés, mélységmérések, áramlásmérés, vezetőképesség, hőmérsékletmérés. Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma: Év Mennyiség (db) Folyékony hulladék A Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól öszszegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretein belüli kezelést tudunk biztosítani. Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége: Év Mennyiség (m 3 ) Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják. 15

16 Beruházások Beruházási források E Ft-ban Megnevezés 2006 évi tény évi tény évi tény évi tény Amortizációs forrás Ebből: amortizáció a közművagyon után amortizáció a működtető vagyon után Pénzügyi lízing Hitel Egyéb forrás ebből: közműfejlesztés állami forrás egyéb külső forrás egyéb hasznosításból származó forrás ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú projekt támogatási szerződését október 15-én társaságunk mint projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztrérium Fejlesztési Igazgatósága mint közreműködő szervezet aláírta. A projekt előkészítésének befejezése 2010 második felében várható, 2009-ben a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki változatok kidolgozása zajlott. A révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítésére és fejlesztésére vonatkozó szerződést június 16-án írták alá a szerződő felek, majd megtörtént a külső szolgáltatók kiválasztása. A projekt előkészítésének befejezése 2011 első felében várható, az elmúlt évben az adatszolgáltatás és az egyeztetések játszották a főszerepet a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki változatok kidolgozásához. Beruházási teljesítmények E Ft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény Építés, technológiai szerelés ebből: saját kivitelezés idegen kivitelezés Gép, jármű, berendezés Egyéb Összesen

17 Beruházások Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A magyar állam által finanszírozott beruházás tanulmányterve elkészült, mely három változatot tartalmazott. Meghatároztuk azokat a műszaki paramétereket, melyeket a beruházás során meg kívánunk valósítani, illetve hozzáigazítottuk azokat a jelenlegi fogyasztói igényekhez. A vízjogi engedélyezési eljárás év elején kezdődött, majd lezárult a kivitelezési ütem pályáztatása is. A nyertes pályázóval megvalósuló beruházási ütem értéke 250 M Ft, a befejezés határideje december 31. volt. A Nyirádi és Darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon udvartéri munkákat valósítottunk meg, a távvezeték és a glóbusz megvalósítását 2010-re irányoztuk elő. A balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetése Az Észak-kelet-balatoni Regionális Vízmű és a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű gazdaságosabb üzemeltetését a balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetésével és a nyirádi vízbázis kihasználtságának növelésével kívánjuk biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi hatástanulmány elkészíttetését írta elő annak bizonyítására, hogy a nyirádi vízbázisból tervezett vízkivétel nagysága nem befolyásolja a hévízi rendszer vízadóképességét. A tanulmány elkészítése után 2008 szeptemberében a vízjogi létesítési engedélyt társaságunk megkapta. A fonyódi felszíni vízmű leállításával kapcsolatos átalakítási munkák műszaki átadása december 19-én megtörtént. A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás első félévében megtörténik. A Balaton térség VI-os régíójának szagtalanítási programja A Balatonfűzfő és Balatonfüred közötti regionális szennyvízcsatorna-hálózaton lévő átemelők szagtalanítási programja október végén kezdődött meg kormányzati finanszírozással, melynek megvalósításában társaságunk jelentős szerepet vállalt. A fejlesztés során a régió átemelőire a szaghatás kiküszöbölése érdekében limitált nitrátadagolást, valamint biofiltereket telepítünk. A Zrt. a programhoz kapcsoltan további saját forrást is biztosított mintegy 30 M Ft értékben a tolózáraknák rendbetételére, valamint 28 M Ft-ot a régió átemelőinek irányítástechnikai rendszerbe történő integrálására. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2010 júniusában elkészülnek, a próbaüzemi munkálatok augusztusban várhatók. Az önkormányzatok víziközmű-fejlesztéseinek elősegítése Balatonudvari község Tűzoltó utca közművesítése: A Zrt májusában megbízási szerződést kötött az önkormányzattal a Tűzoltó utca közműépítésére, a kivitelezés műszaki ellenőrzésére. A beruházás összértéke 8-9 M Ft, a kivitelezési munkák várható indítása a szezont követően fog megtörténni. Egyéb kiemelt beruházások: Balatonfüreden az önkormányzat által nyert európai uniós támogatáshoz kapcsolódóan mintegy 40 millió forint értékben újítottuk fel a Fürdő utca ivóvíz- és szennyvízhálózatát. A felújítás folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely jelenleg engedélyezés alatt van. A kivitelezés várható kezdése IV. negyedévére, illetve I. negyedévre tehető az engedélyezési eljárás időigényétől függően. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 40 M Ft. 17

18 HUMÁNPOLITIKA A humán erőforrás gazdálkodási tevékenység fő célja azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a Zrt. emberi erőforrásaiban rejlő potenciális teljesítményből fenntartható módon a lehető legtöbb realizálódjon a foglalkoztatási költségek hatékony felhasználása mellett. A Zrt. létszámának optimalizálása a 2009-es évben folytatódott. Az átlagos állományi létszám fő volt, 117 új munkatárs érkezett a -hez, 197 munkatársunktól váltunk meg. A társasági átlagéletkor szervezeti egységenként változó: 39 és 47 év között mozog, a társasági átlag 42 év. meg a szervezetfejlesztés támogatása, a szervezeti kultúra formálása, a motiváló teljesítménymenedzselési és ösztönzési rendszer kialakításának folytatása, a stratégiai fókuszú személyzetfejlesztés és munkaerőgazdálkodás, az érdekképviseletekkel folytatott partneri kommunikáció Átlagos statisztikai állományi létszám alakulása. Munkaköri csoportokra szabott teljesítménymenedzselési rendszereket működtetünk, melyek lehetővé teszik a szervezeti és az egyéni célok összehangolását, a teljesítmények folyamatos javítását. A személyzetfejlesztési tevékenység fő célja a stratégia megvalósítására képes munkatársak biztosítása. A képzések fókuszában a következő képzések álltak: A Zrt. bérrendszerét, bérpolitikáját a bérek belső és külső méltányosságának vizsgálatára, a helyi munkaerő-piaci viszonyok figyelembe vételére alapozta. Az alapbéren és a munkavégzéshez kapcsolódó pótlékokon kívül a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerése céljából motivációs rendszert működtettünk (prémium, jutalom, mozgóbér), a projektek során a munkaköri feladatokon túli többletmunkát, az eredményeket anyagilag és erkölcsileg is díjaztuk. Választható béren kívüli juttatási rendszerünk az adómentesen adható juttatások széles választékát kínálja munkatársaink számára. Üdültetési és lakástámogatási rendszerünkön keresztül támogattuk a munkatársak rekreációját és segítettük lakáskörülményeik javítását. A HR-munka értékteremtő elemei között kiemelt hangsúllyal jelenik vezetőképzés, értékesítési munkatársak képzése, ügyfélkapcsolattal rendelkező munkatársak képzése, speciális szakmai képzések. Összességében az éves bérköltség mintegy 1,77%-át (a szakképzési hozzájárulásból felnőttképzésre fordítható részt is beleértve) fordítottuk képzésekre, munkatársaink fejlesztésére. A humán erőforrás gazdálkodás belső egységeknek nyújtott szolgáltatásaiban hangsúlyosak voltak a minőségi tényezők, a jogbiztonság, a munkahely értékközvetítő szerepe. 18

19 Vállalati kultúra - értékek Vállalatunk értékteremtő múltja 100 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a község képviselőtestületének határozata alapján megkezdték Siófokon a vízmű építését. A múlt értékei, az elődök munkája kötelez bennünket nemcsak a mában nyújtandó minőségi szolgáltatásra, hanem a jövőért való felelősségvállalásra is. A felelősségvállalás meghatározó eleme a tudatosan vállalt értékek szerinti működés, amely nélkül nem létezhet eredményes, fejlődő szervezet. A fizikai, szellemi és vezető munkatársak közös munkájával a korábbi íratlan normáinkat, kívánatos értékeinket írásban is rögzítettük, hogy minden munkavállalóra nézve kötelező érvénnyel bírjanak. Vállalati értékeink: Társadalmi felelősségvállalás A környezettudatos szemlélet áthatja társaságunk munkatársainak mindennapi munkáját, gondolkodását. A Zrt. társadalmi felelősségvállalását tudatos és felelősségteljes magatartással hirdeti Vevőorientáltság A vevőorientáltság alapja annak a határozott törekvésnek a kinyilvánítása, hogy a ügyfelei, partnerei a szükségleteiknek megfelelően testre szabott, az életvitelüket és üzleti tevékenységüket kiszolgáló folyamatos és kifogástalan minőségű szolgáltatásban részesüljenek Versenyképesség eredményorientáltság A versenyképesség a Zrt. hosszú távú sikerességének záloga, melynek lényege, hogy társaságunk szolgáltatásait a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtja ügyfeleinek Nyitottság a változásra igény a fejlődésre A versenyképesség alapja a folyamatosan fejlődő technológia és technika alkalmazása, az üzleti folyamatokat megvalósító és támogató szervezet, amely nem nélkülözheti a munkatársak igényét a fejlődésre, alkotó- és cselekvőkészségüket Elkötelezettség Az elkötelezettség nem a sikeres társasággal való azonosulást jelenti, hanem annak elfogadását, hogy a siker megtartásához felelősségre és tehervállalásra van szükség Szakmaiság A Zrt. munkatársainak megalapozott szakmai ismeretek alapján kell a feladataikat megbízhatóan végezniük, a társaság érdekeit szem előtt tartva, a feladatvégzéshez szükséges információk és erőforrások figyelembevételével Teljesítményorientáltság Nincs szervezeti teljesítmény egyéni teljesítmény nélkül Gazdaszemlélet A gazdaszemlélet megköveteli az erőforrások felelős és takarékos, ám az adott, kitűzött célt megvalósítani képes felhasználását Együttműködés Társaságunk céljainak elérése feltételezi a munkatársak szakmai, emberi együttműködését. Egy-egy munkatárs nem lehet sikeres az együttműködés és a csapatmunka vállalása nélkül Munkáltatói-munkavállalói partnerség A vezetők láttassák a munkatársakkal, hogy a Zrt. fontos alapkövei. Elvárás a munkatársaktól az elkötelezettség, a minőségi munkavégzés, a csapatmunka, amelyért cserébe tisztelet, megbecsülés és társaságunk piaci és pénzügyi helyzetéhez illeszkedő anyagi elismerés jár. 19

20 Fogyasztói kapcsolatok A Zrt. stratégiai célja az ügyfélkapcsolatok javítása olyan szakmai és informatikai fejlesztések megvalósításával, melyek ügyfeleink és munkatársaink igényeit egyaránt kielégítik, a kétirányú kapcsolattartást megkönnyítik. Célunk az ügyfelek elégedettségének növelése pontos leolvasási és ellenőrzött számlázási tevékenység, egységesített és formalizált ügyintézés, illetve proaktív kommunikáció révén. szolgáló rendszer a nap 24 órájában tájékoztatást nyújt a Zrt. által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban, és kényelmes ügyintézést tesz lehetővé fogyasztóink számára. A fogyasztóvédelmi törvény előírásainak megfelelően a csütörtöki munkanapokon óráig, a többi napon 7.30 és óra között biztosítják ügyintézőink az élőszavas kommunikációt ügyfeleinkkel évben az ügyintézővel folytatott beszélgetések száma meghaladta a hívást. Munkatársaink a vízmérőket az állandó lakossági fogyasztóknál 5 részszámla kibocsátását követően hathavonta, a lakossági idényfogyasztóknál évente egyszer olvassák le. A közületi fogyasztók vízmérőinek leolvasására és az elszámolásra havonta kerül sor. A fogyasztási helyen olvasott mérőállásokat a leolvasók kézi számítógépen (PDA) rögzítik és az elszámoláshoz szükséges mérőállások automatikusan kerülnek át számlázási rendszerünkbe. A tömeges számlázás során saját számlázási központunk évente mintegy 2,3 millió számlát nyomtat ki, borítékol és postáz fogyasztóinknak. A Zrt. funkcionálisan centralizált ügyfélszolgálatot működtet. Az ügyfélszolgálati folyamatokkal foglalkozó munkatársak egy központi szervezethez tartoznak. Az ügyintézők az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon érkező és eltérő földrajzi helyen fogadott megkereséseit egységes szabály- és normarendszer alapján kezelik. Az ügyfélszolgálat munkatársai jól felkészültek, képzettek, szakmai és kommunikációs készségeik fejlesztésére évben is fokozott gondot fordított a Zrt. A legtöbb ügy bármely módon intézhető, javasoljuk a telefonon vagy elektronikus csatornákon keresztül történő ügyintézést. Működési területünkön 3 ügyfélszolgálati irodában és 13 információs ponton személyes ügyintézésre is lehetőség nyílik, bár az esetek többségében nem szükséges az ügyfélfogadási hely személyes felkeresése évben mintegy ügyben szolgálták ki fogyasztóinkat az ügyfélfogadó helyek személyesen. Társaságunk a telefonos megkereséseket a INFO Vonalon ( ) fogadja. A helyi hívás díjával tárcsázható telefonos ügyfélki- A központi levelezési címre (8601 Siófok, Pf. 888.) beérkező írásos megkeresések szétosztása, nyilvántartása és jóváhagyása digitalizáltan történik, a válaszleveleket központilag nyomtatjuk és postázzuk fogyasztóink számára évben társaságunk ügyfélszolgálata mintegy írásos megkeresést válaszolt meg. A fogyasztói megkeresések megoszlása az elmúlt két évben (db) Személyes fogyasztói megkeresés Telefonos ügyintézés Írásos megkeresés A fogyasztói megkeresések fogadását és kezelését segíti a Contact Center működése. Ez az informatikai szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfélszolgálat egységesen kezelje a beérkező fogyasztói megkereséseket, függetlenül az igénybe vett kommunikációs csatornától (telefonos/írásbeli/elektronikus/személyes megkeresés) és a megkeresés földrajzi helyétől. 20

Tisztelt Olvasó! Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató

Tisztelt Olvasó! Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Éves jelentés 2008. Tartalomjegyzék Összefoglaló...1. Küldetés - Vállalatfilozófia...2. Minőségpolitika - Környezetvédelem...3. Stratégia...4. Szervezet...5. Vízellátás...6. Csatornaszolgáltatás...7. Fenntartás,

Részletesebben

Tájékoztató BALATONFENYVES. a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységéről. 2012. december 5.

Tájékoztató BALATONFENYVES. a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységéről. 2012. december 5. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tevékenységéről BALATONFENYVES 2012. december 5. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ... 3 1. Alapinformációk... 3 2. Működési terület... 6 3. Vízellátás...

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a

Ö s s z e f o g l a l ó. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, az ivóvíz-értékesítés, a Éves Jelentés 2010 Ö s s z e f o g l a l ó Tisztelt Olvasó, Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország egyik legjelenősebb víziközmű-szolgáltatójaként állami és önkormányzati tulajdonban

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Az IQvíz Tanácsadó Kft. ügyvezetőinek referenciamunkái a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél 2001 2012

Az IQvíz Tanácsadó Kft. ügyvezetőinek referenciamunkái a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél 2001 2012 Az IQvíz Tanácsadó Kft. ügyvezetőinek referenciamunkái a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-nél 2001 2012 Vállalati projektek vezetése (projektvezetés/munkacsoport vezetés) Szervezetkorszerűsítés I. 2005

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Összefoglaló... 4 Szervezet... 5 Fõbb adatok... 6 Stratégia... 7 Vízellátás... 8 Csatornaszolgáltatás... 9 Fenntartás, üzemeltetés...

Összefoglaló... 4 Szervezet... 5 Fõbb adatok... 6 Stratégia... 7 Vízellátás... 8 Csatornaszolgáltatás... 9 Fenntartás, üzemeltetés... 3 Összefoglaló.................................................................................................. 4 Szervezet.....................................................................................................

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Beszámoló a gazdálkodásról. Jánossomorja 2015 és 2016 I-III negyedév

Beszámoló a gazdálkodásról. Jánossomorja 2015 és 2016 I-III negyedév Beszámoló a gazdálkodásról Jánossomorja 2015 és 2016 I-III negyedév Összköltség típusú eredménykimutatás Jánossomorja Megnevezés 2015. 1-12 hó (eft) 2016. 1-9 hó (eft) Belföldi értékesítés árbevétele 128

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRÁNYELVEK, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSI ESZKÖZÖK DR. SZALÓKI SZILVIA AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Költséghatékonyság javító eszközök - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal eszköztára

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2011. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program

Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program Mert az a lényeg amit az ügyfél tapasztal! Magyarország ügyfélbarát víziközmű szolgáltatói program TARTALOMJEGYZÉK (oldalszámok) MIRŐL SZÓL AZ IQVÍZ ÜGYFÉLBARÁT SZOLGÁLTATÓK PROGRAM ÉS MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

CATLEYA HUMÁN NONPROFIT

CATLEYA HUMÁN NONPROFIT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET CATLEYA HUMÁN NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság Cg. 01-09-969316 Egyszerűsített éves beszámolójához 2013. január 01. 2013. december 31. I. Általános rész a) A vállalkozás bemutatása

Részletesebben