DRV Éves jelentés 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRV Éves jelentés 2009."

Átírás

1 1

2 2

3 Tartalomjegyzék Összefoglaló...4. Küldetés - Vállalatfilozófia Minőségpolitika - Környezetvédelem...6. Stratégia Szervezet Vízellátás Csatornaszolgáltatás Fenntartás, üzemeltetés Laboratóriumi tevékenységek Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink Beruházások Humánpolitika Vállalati kultúra - értékek Fogyasztói kapcsolatok Kommunikáció - Társadalmi kapcsolatok Önkormányzati kapcsolatok Értékesítés Árbevétel Gazdálkodás Pénzügyi helyzet Eredménykimutatás Mérleg - Eszközök (Aktívák) Mérleg - Források (Passzívák) Cashflow-kimutatás Könyvvizsgálói jelentés

4 Összefoglaló Tisztelt Olvasó! Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az ország területileg legnagyobb A víziközmű-szolgáltatója állami és önkormányzati tulajdonban lévő vízellátó- és szennyvízrendszereket üzemeltet, a közművagyon értéke meghaladja a 65 milliárd forintot, a társaság jegyzett tőkéje 4,44 milliárd forint. Az elmúlt esztendőt összességében 16,4 milliárd Ft-os nettó árbevétel mellett a terveinket meghaladó eredménnyel zártuk. Alaptevékenységünket képezi az ivóvíztermelés és -szolgáltatás, ivóvíz-értékesítés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az iparivíz-termelés és -szolgáltatás. Kiegészítő tevékenységként többek között laboratóriumi tevékenységet végzünk, illetve műszaki szolgáltatásokat nyújtunk. Tevékenységünket a Dunántúl hat megyéjében Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Tolna és Zala megyében végezzük, mintegy 700 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról gondoskodunk, és 460 ezer lakos számára biztosítjuk a csatornaszolgáltatást. A Zrt. vízátadóként közreműködik többek között Dunaújváros, Székesfehérvár, Ajka, Mohács, Pécs és Komló ellátásában. Az elmúlt év a Zrt. életében a szervezetkorszerűsítés jegyében zajlott, egy nagyszabású projekt keretében a műszaki területet teljes körűen átalakítottuk, célunk a hatékonyság növelése és a tevékenységek átláthatóvá tétele volt. Az egységesség jegyében a műszaki irányítás és végrehajtás szintjén szétválasztottuk az üzemeltetési és fenntartási folyamatokat. Az üzemvezetőségeket a tevékenységek szétválasztásával egyidejűleg műszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével területileg összevontuk, a 14 alaptevékenységű üzem helyett 10 üzemvezetőséget alakítottunk ki. Újabb lépést tettünk az egykapus ügyfélszolgálat megvalósítása felé: a társaság teljes működési területét felügyelő központi műszaki hibafelvevő szolgálatot hoztunk létre, amely a nap 24 órájában elérhető. szervezetkorszerűsítési folyamat megalapozta a Zrt. fenntartható fejődését, A eredményes gazdálkodását. Mindezt kifejezi az a évben kapott Elkötelezettség a Kiválóságért Díj, mellyel a nemzetközi EFQM szervezet és hazai partnercége, a Szövetség a Kiválóságért Alapítvány ismerte el a Zrt. a szervezeti kiválóság érdekében tett erőfeszítéseit évi Víz világnapi fotópályázati alkotás 4

5 KÜLDETÉS VÁLLALATFILOZÓFIA Küldetés Vállalatfilozófia A Zrt. vezető regionális víziközmű-szolgáltatóként színvonalas és biztonságos a fogyasztói igényeket és a környezetvédelmi szempontokat egyaránt kielégítő szolgáltatásokat kíván nyújtani fogyasztóinak és partnereinek. Működése során ésszerű ráfordításokkal, korszerű technológiával, hatékony és eredményes gazdálkodással biztosítja a megfelelő megtérülést tulajdonosainak. Társaságunk jól képzett, teljesítményük alapján elismert munkatársakkal, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó munkaszervezettel törekszik a fogyasztók elégedettségét kivívó, európai színvonalú víziközmű-szolgáltatás biztosítására. A működésünket meghatározó filozófiai elemek és értékek az alábbiak: Az érdekhordozók, a partnerek tisztelete, amely alatt kiemelt hangsúllyal jelennek meg a tulajdonosok, a partner önkormányzatok, a fogyasztók, a munkatársak és a hatóságok. Az érdekhordozók nyílt és látens igényeinek való megfelelés. Piacszerű és etikus magatartás minden területen. Kiemelt minőségű szolgáltatás nyújtása. Szabályozott, kiszámított működés, hatékony költséggazdálkodás. Folyamatos fejlődést mutató munkaszervezet megléte. Vízbázisok védelme, aktív magatartás a környezet védelmében. Aktív társadalmi szerep, felelős nagyvállalati magatartás. 5

6 MINŐSÉGPOLITIKA KÖRNYEZETVÉDELEM Minőségpolitika Működési területünkön a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget tekintjük, melyet mindennapi munkánk részeként kezelünk. Minőségpolitikánk, melyben elköteleztük magunkat a minőség és tevékenységeink folyamatos tökéletesítése mellett, egységesen és teljes körűen érvényes a társaság valamennyi víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos működési folyamatára és tevékenységére. A vízügyi ágazaton belül társaságunk az elsők között szerezte meg az ISO szabvány előírásainak megfelelő tanúsítást, ily módon több szennyvíztisztító-telepünk már a Környezetközpontú Irányítási Rendszer európai normáknak megfelelő szabványai szerint működik. Környezeti politikánk értelmében az új beruházásban megvalósuló szennyvíztisztító-telepeken és a hozzájuk kapcsolódó szennyvízelvezetési rendszereken szintén a Környezetközpontú Irányítási Rendszert vezetjük be és üzemeltetjük. A szennyvízelvezető-rendszerek üzembiztonságának megóvása és fokozása érdekében a környezetvédelem területén folyamatosan bővítjük a minőségellenőrzés feltételrendszerét, biztosítjuk az együttműködést a hatóságokkal és az egyéb érdekelt szervezetekkel. A minőségi célok elérése érdekében a víz- és csatornaszolgáltatás folyamatait az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerbe, és az ehhez szorosan kapcsolódó ISO szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerbe, az ISO szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerbe, valamint az ISO szabvány szerinti laboratóriumi minőségirányítási rendszerbe foglaljuk. Kialakítjuk, működtetjük és továbbfejlesztjük az integrált minőségirányítási rendszer személyi, tárgyi, kommunikációs és módszertani feltételeit. Környezet védelem A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységének köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, emellett kiemelt figyelmet szentelünk a kezelésünkben lévő sérülékeny vízbázisok védelmére is. Vállalatunk az önkormányzatokkal együttműködve törekszik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére, valamint a rákötések számának növelésére. A jövőre nézve környezetvédelmi szempontból elsődleges cél, hogy a közműves vízellátó-rendszereken szolgáltatott ivóvízből keletkező szennyvíz teljes mennyisége meg legyen tisztítva. 6

7 STRATÉGIA A piaci környezet felgyorsult változásai, a vevői igények növekedése, a megnyíló új fejlesztési és piaci lehetőségek, valamint a tulajdonosi elvárások szükségessé tették a Zrt. stratégiájának újragondolását. Társaságunk évekre vonatkozó stratégiáját 2009 év végén alakítottuk ki, melynek kulcselemei az alábbiakban olvashatóak. 1. Eredményesség javítása, gazdasági potenciál növelése A Zrt. kiemelt stratégiai célja az eredményes működés. Árbevétel-arányosan a stratégiai periódus végére 3,6%-os adózás előtti nyereséget kell elérni úgy, hogy települési kalkulációs szinten pozitív üzemi eredmény képződjék. Valamennyi következő stratégiai alapcél ennek a célnak az elérését szolgálja. 2. Piaci és ügyfélkapcsolati célok Alapvető célkitűzés a jelenlegi működési területen a Zrt. érdekeit szolgáló vízi közművek üzemeltetésének hosszú távú megtartása, és szolgáltatási terület növelése új települések vízi közművei üzemeltetési jogának megszerzésével üzemeltetési vagy koncessziós szerződéssel, illetve akvizíció útján. A jelenlegi működési területen értékesített ivóvíz tekintetében cél az általános fogyasztáscsökkenés ellensúlyozása, az elérendő stratégiai célérték az (összes) értékesített ivóvíz- és szennyvíz-mennyiség tekintetében a 2009-es tervérték 7%-os növelése, várható inflációközeli díjemelések mellett. A végfogyasztói ügyfélkapcsolatok fejlesztése révén cél a 75%-os fogyasztói elégedettség elérése. 4. Technológiai, technikai célok Cél a műszaki területet támogató informatikai rendszerek fejlesztése, a hiányzó elemek bevezetése. A központi diszpécserszolgálat, a munkairányítás informatikai támogatása, valamit a komplex térinformatikai rendszer létrehozása lehetővé teszi a hibákra való gyorsabb reagálást, és hatékonyabbá teszi az üzemirányítást. Cél a hálózati vízveszteség 1,5 százalékpontos csökkenése a periódus végére. A emellett mind a belső, mind a külső piacon javítja épület- és eszközkihasználtságát, és folyamatosan felülvizsgálja műszaki rendszereinek állapotát és teljesítőképességét a gazdaságosabb üzemeltetés megvalósítása érdekében. 5. Szervezeti és humángazdálkodási célok A szervezeti működésben hangsúlyos szerepet kap a felelős vállalatirányítás, a társadalmi felelősségvállalás. Fontos cél az előző stratégiai időszakban bevezetett új irányítási rendszerek működtetése és folyamatos fejlesztése. Kiemelt cél a kiválóság kultúra terjesztése a szervezeten belül, továbbá a szervezeti önértékelés gyakorlatának elmélyítése. A humán erőforrás menedzsment és gazdálkodási tevékenység fő célja azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a Zrt. emberi erőforrásaiban rejlő potenciális teljesítményből fenntartható módon a lehető legtöbb realizálódjon a foglalkoztatási költségek hatékony felhasználása mellett. A HR-munka értékteremtő elemei között kiemelt hangsúllyal jelenik meg a szervezetfejlesztés támogatása, a szervezeti kultúra formálása, a motiváló teljesítménymenedzselési és ösztönzési rendszer kialakításának folytatása, a stratégiai fókuszú személyzetfejlesztés és munkaerő-gazdálkodás, az érdekképviseletekkel folytatott partneri kommunikáció. 3. Pénzügyi célok A reálfolyamatainak hatékony működtetése érdekében az üzleti folyamatok javításával mindössze 6,3%-kal tervezi növelni költségszintjét változó áron számítva, szemben az inflációs indexek nagyobb mértékű növekedésével. További fő cél az árbevételarányos lejárt kintlévőség-állomány 6%-os szinten történő tartása, melyet a kintlévőség-kezelési folyamat folyamatos fejlesztésével, finomításával, illetve az önkormányzatokkal való együttműködéssel kíván megvalósítani társaságunk. 7

8 Szervezet FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Dr. Páva Zsolt (2010. június 28-tól) Dr. Szondi Szilvia (2010. június 28-tól) Molnár Kata Orsolya (2010. június 28-tól) Bocsev István Pintér Lajos CÉGVEZETÉS Winkler Tamás Csuport László Kovács Attila Veigl Gábor Cservenné Boros Andrea Dr. Gombai Dénes Hornyák Csaba vezérigazgató (2010. június 28-tól) gazdasági vezérigazgató-helyettes műszaki vezérigazgató-helyettes értékesítési igazgató humán erőforrás igazgató jogi igazgató informatikai igazgató (2009. augusztus17-től) Társasági Központ szervezeti felépítése március 1-jétől ELNÖK- VEZÉRIGAZGATÓ Érdekképviseletek Belső Ellenőrzés Folyamatmenedzsment- és Projektiroda PR-iroda Stratégiai Iroda GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES MŰSZAKI VEZÉRIGAZGATÓ- HELYETTES ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ HUMÁN ERŐFORRÁS IGAZGATÓ INFOR MATIKAI IGAZGATÓ JOGI IGAZGATÓ Kontrolling Osztály Vagyongazdálkodási Osztál Logisztikai Osztály Központi Vizsgálólaboratórium ÜZEMELTETÉSI FŐMÉRNÖK Üzemviteli Osztály Technológiai és Környezetvédelmi Osztály Energetikai Osztály FENNTARTÁSI FŐMÉRNÖK Fenntartási Osztály Ipari Szolgáltató Üzem Fenntartási Üzemvezetőségek FEJLESZTÉSI FŐMÉRNÖK Beruházási Osztály Ügyfélkapcsolati vezető Ügyfélszolgálati Osztály Leolvasási és Számlázási Osztály Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály Informatikai Osztály Jogi és Igazgatási Osztály Pénzügyi Osztály Számviteli Osztály Üzemeltetési Üzemvezetőségek Mélyépítő Kft. Értékesítési és Marketing Osztály 8

9 Szervezet Üzemvezetőségek szervezeti felépítése március 1-jétől Zrt. KÖZPONT Üzemeltetési főmérnök Fenntartási főmérnök ÉSZAK-BALATONI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG DÉL-BALATONI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG ÉSZAK-BALATONI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG DÉL-BALATONI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG DUNA-DRÁVA ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG VELENCEI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG DUNA-DRÁVA FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG VELENCEI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐ SOMOGY MEGYEI ÜZEMELTETÉSI ÜZEMVEZETŐSÉG SOMOGY MEGYEI FENNTARTÁSI ÜZEMVEZETŐSÉG IPARI SZOLGÁLTATÓ ÜZEM T u l a j d o n o s i h á n ya d m e g o s z l á s a ( december 31.) 90 % Magyar Állam Saját tulajdon A cég munkatársai Helyi önkormányzatok 6,0 % 2,2 % 1,8 % 9

10 Vízellátás Társaságunk regionális és helyi ivóvízművek, valamint ipari vízművek üzemeltetésével biztosítja a lakossági és közületi fogyasztók, valamint az ipari és mezőgazdasági üzemek vízellátását. Víztermelési tevékenységünkhöz kapcsolódóan feladatunkat többek között a csőhálózatok, vízkivételi művek, vízkezelő létesítmények és tározók üzemeltetése és fenntartása is. Ellátási területünkön az ivóvíz 40%-a felszíni, 60%-a pedig felszín alatti vízbázisból származik. Napi ivóvíztermelő-kapacitásunk 410 ezer m 3, üzemeltetett ivóvíztárolóink össztérfogata 295 ezer m 3, ami a területen mérhető napi átlagos vízfogyasztás 48%-ának tárolására alkalmas. A Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos, tartalmazza mindazokat az ásványi anyagokat, (pl.: kalcium, magnézium, mikroelemek), melyekre az emberi szervezetnek szüksége van. Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége határozza meg, társaságunk működési területén általában közepes keménységű a víz. A szolgáltatott ivóvíz termelése, kezelése és szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik, annak minősége megfelel az érvényben lévő előírásoknak. A megtisztított ivóvíz minőségét az ÁNTSZ felügyelete mellett akkreditált laboratóriumainkban ellenőrizzük. Egyéb regionális ivóvízrendszerek: Velencei-tavi Regionális Vízmű Sümegi Regionális Vízmű Nyirád-Ajka Regionális Vízmű Pécs-Mohács és Pécs-Komló Regionális Vízmű Ivóvíz-szolgáltatás fogyasztási helyeinek száma Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db db db db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Társaságunknál 2007-ben a vízveszteség-csökkentési tevékenység második hároméves periódusa indult meg, mely alapvető célja, a gazdasági veszteség csökkentése mellett növeli a hálózatismeretet és az üzembiztonságot, segít a karbantartási, javítási feladatokkal, illetve rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések megalapozásában, továbbá a fogyasztói oldalon keletkezett hibák feltárásában is. Műszaki adatok (2009) Ivóvíztermelő vízbázisok száma (db): 296 Vízvezeték-hálózat hossza (km): Termelt ivóvíz (ezer m 3 ): Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m 3 ): 264 Társszolgáltatóknak átadott víz (ezer m 3 ): Ivóvíztermelési adatok a drv zrt. ellátási területén Működtetett regionális vízellátó rendszerek: Balatoni regionális ivóvízrendszer: Délkelet-balatoni Regionális Vízmű Északkelet-balatoni Regionális Vízmű Nyugat-balatoni Regionális Vízmű Fonyód-Marcali regionális távvezeték 10

11 CSATORNASZOLGÁLTATÁS Az ivóvízhasználat során keletkezett szennyvizet el kell vezetni, és meg kell tisztítani annak érdekében, hogy ne szennyezze környezetünket. Élővizeink különösen a tavak, így a Balaton és a Velencei-tó ökológiai egyensúlya borulna fel, ha tisztítatlanul folynának bele a szerves anyagok mellett kórokozókat és különféle szilárd szennyeződéseket is tartalmazó szennyvizek. Társaságunk helyi jelentőségű, valamint regionális szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek, szennyvíztisztító-telepek működtetésével gondoskodik a keletkező szennyvizek elvezetéséről, szagtalanításáról, szakszerű tisztításáról, a szennyvíziszap kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről. Több mint km hosszú csatornahálózatból érkező szennyvizeket mintegy m 3 /nap mechanikai, biológiai, továbbá a Balaton térségében helyenként III. fokozatú tisztítókapacitás fogadja. A szennyvíztisztítás során az élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet. A kezelt szennyvíz minőségét saját laboratóriumainkban folyamatosan ellenőrzik munkatársaink: mintákat veszünk a beérkező szennyvízből, a tisztítási technológia során, és a természetbe történő kibocsátás előtt. A környezeti ártalmak elkerülése érdekében a megtisztított víz baktérium-, szervesanyag-, foszfor-, nitrogén- és sótartalmát is vizsgálják a szakemberek. A Zrt. munkatársain kívül a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet is vizsgálja a természetes élővizeinkbe bocsátott tisztított szennyvíz minőségét. Műszaki adatok (2009) Csatornahálózat hossza (km): Szennyvízátemelők száma (db): 776 Szennyvíztisztító-telepek száma (db): 34 Számlázott szennyvíz (ezer m 3 ): Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m 3 ): Szennyvízelvezető- és -tisztítórendszerek: Balaton-térségi regionális szennyvízelvezetőés -tisztítóművek Velencei-tavi regionális szennyvízelvezető- és -tisztítóművek Egyéb helyi tisztítóművek Szolgáltatási helyek számának változása Lakosság Közület Összesen Évek változás előző változás előző változás előző db db db db % db % db % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Tisztítot szennyvíz mennyiségének alakulása a Zrt. ellátási területén 2010 évi Víz világnapi fotópályázati alkotás 11

12 FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS Az üzembiztos működés garantálására hivatott üzemfenntartási infrastruktúra 2009-ben is eredményesen ellátta feladatát, zavartalan szolgáltatást végeztünk a szezonális és az azon kívüli időszakban is. A víziközmű-rendszerek műszaki állapotát, üzembiztonságát a korlátozottan rendelkezésre álló rekonstrukciós és fenntartási források hatékonyabb felhasználásával igyekeztünk biztosítani. Fenntartási költségek alakulása (E Ft) Év Ivóvíz Szennyvíz Ipari víz Összesen Az üzemfenntartás két alappillére a karbantartási és a hibaelhárítási tevékenység. A karbantartási tevékenység feladatait 2009-ben is a szakmai elvárások szerint hajtottuk végre, ezzel is elősegítve a rendszerek állagmegóvását. A bekövetkezett meghibásodások és károk elhárítását megfelelő színvonalon oldottuk meg. A meghibásodások darabszámának az előző évekhez viszonyított növekedését az alábbiak indokolják: a hálózatok öregedése, növekedése a Hibafelvevő Központ október 1-jei indulása, melynek köszönhetően minden hibát egyedileg kezelünk a rendszereinken, a Szervezetkorszerűsítés III projekt kapcsán kialakult szervezetek hatása a korábban üzemeltetésként elszámolt tevékenységek közül néhány átkerült a szigorúbb ügyvitelű fenntartási körbe egyenkénti munkalapnyitással, azaz egyedi esetkezeléssel. A vízveszteség-csökkentés érdekében végrehajtott folyamatos rekonstrukciós és diagnosztikai tevékenységek, valamint a hálózati mérősítés, és a fogyasztói mérőprogramok biztosították az elvárt vízveszteség mutatók teljesülését. Vízveszteség alakulása Vízveszteség Év Egy bekötésre jutó Százalékos (%) Fajlagos (m 3 /km/h) (m 3 /bekötés) ,75 0, , ,16 0, , ,77 0, , ,75 0, ,97 Hibaelhárítások számának alakulása (db) Ágazat Vízágazat Szennyvízágazat Iparivíz-ágazat

13 Laboratórium A Zrt. az általa szolgáltatott ivóvizet saját laboratóriumaiban az év minden napján folyamatosan vizsgálja, ellenőrizi a víz minőségét, mielőtt az a fogyasztókhoz ér. Az ivóvíz minőségének vizsgálatán túl szigorúan ellenőrizzük a víztisztítási műveletek hatásfokát, beleértve a nyersvíz mint kiindulás anyag minőségét is. A szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás eredményességének nyomon követése a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain szintén a laboratórium feladata, a környezettudatos üzemeltetést támogatva. A termék-minőségellenőrzési tevékenységet társaságunknál centralizált laboratóriumi szervezet látja el. Szinte minden területi laboratóriumunk akkreditált a különböző eredetű vizek fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatára. Ezen túl számos telep működését követjük folyamatos online monitorozással, melyhez karbantartási, ellenőrzési feladatok végzésével járulunk hozzá. Szakembereink évente többtízezer mintából többszázezer vizsgálatot végeznek, a mintavételek és a vizsgálatok száma az alábbiak szerint alakult: Szervezetfejlesztés: A Központi Vizsgálólaboratórium fejlesztési céljai alapvetően a területi és szervezeti tagoltság csökkentése, a tevékenységi terület bővítése és egységes kilépés a külső piacra. Számos kiemelt partnerünk van a wellness-központot, szállodát, medencés fürdőt, termál- és gyógyfürdőt, természetes strandot üzemeltetők körében. Célunk a partnereink számának növelése, kiemelkedő minőségű szolgáltatás nyújtása, mind belső mind külső megrendelőink számára. Műszaki fejlesztés: 2009-ben a vízterhelési díj felhasználásával a rendelkezésre álló társasági forrásból a Központi Vizsgálólaboratórium műszerparkja is fejlődött. A beruházások megvalósításával célunk a vizsgálati spektrumunk szélesítése, amelyek a vizsgálati idők csökkentésével, illetőleg eddig nem vizsgált vízminőségi jellemzők vizsgálatával szélesebb körben támogatják az üzemeltetést. A módszerfejlesztési munka ban sikeresen megkezdődött és folyamatosan zajlott 2009-ben is, melynek újabb eredménye reményeink szerint 2010-ben területbővítéssel zárul Összes mintaszám (db) Összes belső mintaszám Összes külső mintaszám Összes vizsgálatszám (db) Összes belső vizsgálatszám Ivóvíz kémia Ivóvíz bakteriológia Ivóvíz mikroszkópos biológia Szennyvíz kémia Szennyvíz mikroszkópos biológia Összes külső vizsgálatszám % 1 % 5 % Vizsgálatszámok megoszlása 2009-ben Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma Szennyvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma 3 % 57 % Szennyvízkémiai vizsgálatok száma Ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatok száma 12 % Ivóvíz bakteriológiai vizsgálatok száma Összes külső vizsgálatok száma 13

14 ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Vízmérőjavítás és -hitelesítés A pontos mérés a szolgáltató és a fogyasztó közös érdeke. Ipari Szolgáltató Üzemünk több mint 30 éve vállalja vízmérők javítását, hitelesítését és új vízmérők összeszerelését. Hitelesítő laboratóriumunkat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) is ellenőrzi. Zrt. által javított vagy hitelesített vízmérők száma: Év Mennyiség (db) Hőmennyiségmérés A távhőszolgáltatásban használatos hőmennyiségmérőket 4 évente kell hitelesíttetni. Társaságunk ezért a közelmúltban hőmennyiségmérők hitelesítésével bővítette szolgáltatási körét: Ipari Szolgáltató Üzemünkben hőmennyiségmérők forgalmazásával, hitelesítésével, reklamációs ellenőrző mérésekkel és komplett mérési rendszerek kiépítésével állunk külső és belső ügyfeleink rendelkezésére ben 106 db hőmennyiségmérőt hitelesítettek munkatársaink. Diagnosztika Vízveszteség felkutatása Az ivóvíz-szolgáltatás egyik sarkalatos problémája a vezetékek meghibásodása esetén fellépő hálózati vízveszteség. Az ivóvízhálózaton megjelenő repedések, szivárgások gyors és szakszerű feltárása érdekében alkalmazzuk a vízveszteségmérő műszercsaládot. A mérőkocsi beépített és mobil felszerelése lehetővé teszi a hálózat komplex vizsgálatát. Segítségével pontosan meghatározhatjuk a vízveszteség meglétét és a kialakult hiba pontos helyét, valamint a szivárgás mértékét. A mérőkocsit 2006-ban digitális regiszterrel is felszereltük. Zrt. által vizsgált ivóvízvezeték hossza: Év Mennyiség (km) Videokamerás csatornavizsgálat A szennyvízelvezető-rendszerek használatuk és üzemeltetésük során különféle környezeti hatások következtében megsérülhetnek. Az csatornavizsgáló készülékkel óta vállaljuk a szennyvízvezeték belső állapotának felmérését, regisztrálását, megfigyelését és lejtésdiagram készítését cm-ig bármilyen anyagú és hosszúságú csatornaszakasz ellenőrzését a vezeték megbontása nélkül végezzük el. A berendezés gépkocsiba építve bárhol használható, külső tényezőktől (áramellátás, stb.) függetlenül évi fejlesztés eredményeként már kézi kamerával is végzünk csatornavizsgálatokat a hatékonyság javítása érdekében. Zrt. által vizsgált csatornaszakasz hossza: Év Mennyiség (km) 30,9 11,8 22,

15 ALAPTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI SZOLGÁLTATÁSAINK Ivóvízkutak videokamerás vizsgálata 1998-tól a pásztázó és billenő kamerarendszer segítségével a mélyfúrású kutak teljes körű vizuális vizsgálatát végezzük, és színes felvételen rögzítjük a kamera által látottakat. A képernyőn megjelentetjük a kút adatait, hibahelynél szöveges megjegyzés jeleníthető meg ben az ivóvízkutak videokamerás vizsgálatához beszereztünk IBAK-típusú áramlás és vezetőképesség mérő szondát. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjed ki: béléscső vizsgálata, rakatváltások, tömszelencék ellenőrzése, szűrők állapota, homok-iszap feltöltődés mértéke, nyugalmi vízszintmérés, mélységmérések, áramlásmérés, vezetőképesség, hőmérsékletmérés. Zrt. által vizsgált ivóvízkutak száma: Év Mennyiség (db) Folyékony hulladék A Zrt. működési területén számtalan sérülékeny ivóvízbázis található, melyet a jelentősen szennyezett talajvíz veszélyeztethet. Társaságunk jelenleg 20 szennyvíztelepén közel 100 település folyékony hulladékát kezeli (mint ártalmatlanító és/vagy mint gyűjtő). A szennyvíztelepeinken lehetőség van a lakosságtól öszszegyűjtött folyékony hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására is. Egyes településeken komplex közszolgáltatást, más településeken begyűjtést, elszállítást, ártalmatlanítást, vagy csak fogadást és ártalmatlanítást, illetve háromoldalú szerződés keretein belüli kezelést tudunk biztosítani. Zrt. által üzemeltetett telepeken ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyisége: Év Mennyiség (m 3 ) Mélyépítő és Szolgáltató Kft. A Mélyépítő és Szolgáltató Kft december 3-án alakult meg. A közműépítési, fenntartási és helyreállítási tevékenységet folytató korlátolt felelősségű társaság a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata. Tevékenységi köréhez tartozik az ivóvíz- és szennyvízvezeték-hálózatok építése kis, közepes, valamint nagy átmérőtartományban. A kft. foglalkozik mélyépítési szerkezetek építésével, gépészeti szerelésével, valamint meglévő közműhálózatok rekonstrukciós felújításával, komplett ivóvíz- vagy szennyvízgépészeti rendszerek szerelésével. Ezen kívül különféle út-, járda- és térburkolatok építését, helyreállítását földmunkával kiegészítve is vállalják. 15

16 Beruházások Beruházási források E Ft-ban Megnevezés 2006 évi tény évi tény évi tény évi tény Amortizációs forrás Ebből: amortizáció a közművagyon után amortizáció a működtető vagyon után Pénzügyi lízing Hitel Egyéb forrás ebből: közműfejlesztés állami forrás egyéb külső forrás egyéb hasznosításból származó forrás ÖSSZES FEJLESZTÉSI FORRÁS Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósíthatósági Program A keszthelyi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítése és kapcsolódó iszapkezelő létesítmények építése tárgyú projekt támogatási szerződését október 15-én társaságunk mint projektgazda, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztrérium Fejlesztési Igazgatósága mint közreműködő szervezet aláírta. A projekt előkészítésének befejezése 2010 második felében várható, 2009-ben a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki változatok kidolgozása zajlott. A révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítésére és fejlesztésére vonatkozó szerződést június 16-án írták alá a szerződő felek, majd megtörtént a külső szolgáltatók kiválasztása. A projekt előkészítésének befejezése 2011 első felében várható, az elmúlt évben az adatszolgáltatás és az egyeztetések játszották a főszerepet a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki változatok kidolgozásához. Beruházási teljesítmények E Ft-ban Megnevezés évi tény évi tény évi tény évi tény Építés, technológiai szerelés ebből: saját kivitelezés idegen kivitelezés Gép, jármű, berendezés Egyéb Összesen

17 Beruházások Kiemelt fejlesztéseink: Nyirád-Darvastó összekötő vezeték A magyar állam által finanszírozott beruházás tanulmányterve elkészült, mely három változatot tartalmazott. Meghatároztuk azokat a műszaki paramétereket, melyeket a beruházás során meg kívánunk valósítani, illetve hozzáigazítottuk azokat a jelenlegi fogyasztói igényekhez. A vízjogi engedélyezési eljárás év elején kezdődött, majd lezárult a kivitelezési ütem pályáztatása is. A nyertes pályázóval megvalósuló beruházási ütem értéke 250 M Ft, a befejezés határideje december 31. volt. A Nyirádi és Darvastói telephelyeken, valamint a végpontokon udvartéri munkákat valósítottunk meg, a távvezeték és a glóbusz megvalósítását 2010-re irányoztuk elő. A balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetése Az Észak-kelet-balatoni Regionális Vízmű és a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű gazdaságosabb üzemeltetését a balatonfüredi és a fonyódi felszíni vízművek szezonális üzemeltetésével és a nyirádi vízbázis kihasználtságának növelésével kívánjuk biztosítani. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi hatástanulmány elkészíttetését írta elő annak bizonyítására, hogy a nyirádi vízbázisból tervezett vízkivétel nagysága nem befolyásolja a hévízi rendszer vízadóképességét. A tanulmány elkészítése után 2008 szeptemberében a vízjogi létesítési engedélyt társaságunk megkapta. A fonyódi felszíni vízmű leállításával kapcsolatos átalakítási munkák műszaki átadása december 19-én megtörtént. A balatonfüredi felszíni vízmű leállítását érintő észak-balatoni ág elvi vízjogi létesítési engedélye jogerőre emelkedett, az elvi vízjogi engedélyben rögzítettek továbbtervezésére vonatkozó műszaki egyeztetések lezajlottak, a vízjogi létesítési engedélyt célzó tervezési megbízás első félévében megtörténik. A Balaton térség VI-os régíójának szagtalanítási programja A Balatonfűzfő és Balatonfüred közötti regionális szennyvízcsatorna-hálózaton lévő átemelők szagtalanítási programja október végén kezdődött meg kormányzati finanszírozással, melynek megvalósításában társaságunk jelentős szerepet vállalt. A fejlesztés során a régió átemelőire a szaghatás kiküszöbölése érdekében limitált nitrátadagolást, valamint biofiltereket telepítünk. A Zrt. a programhoz kapcsoltan további saját forrást is biztosított mintegy 30 M Ft értékben a tolózáraknák rendbetételére, valamint 28 M Ft-ot a régió átemelőinek irányítástechnikai rendszerbe történő integrálására. A kivitelezési munkálatok várhatóan 2010 júniusában elkészülnek, a próbaüzemi munkálatok augusztusban várhatók. Az önkormányzatok víziközmű-fejlesztéseinek elősegítése Balatonudvari község Tűzoltó utca közművesítése: A Zrt májusában megbízási szerződést kötött az önkormányzattal a Tűzoltó utca közműépítésére, a kivitelezés műszaki ellenőrzésére. A beruházás összértéke 8-9 M Ft, a kivitelezési munkák várható indítása a szezont követően fog megtörténni. Egyéb kiemelt beruházások: Balatonfüreden az önkormányzat által nyert európai uniós támogatáshoz kapcsolódóan mintegy 40 millió forint értékben újítottuk fel a Fürdő utca ivóvíz- és szennyvízhálózatát. A felújítás folytatásaként elkészült a balatonfüredi szennyvíztisztító-telepre érkező gyűjtőcsatorna rekonstrukciós terve, mely jelenleg engedélyezés alatt van. A kivitelezés várható kezdése IV. negyedévére, illetve I. negyedévre tehető az engedélyezési eljárás időigényétől függően. A tervezett rekonstrukció kalkulált értéke 40 M Ft. 17

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről

XXIV. évfolyam 1. szám. A drv zrt. stratégiájának felülvizsgálata. Teljesült a 2008. évi üzletpolitikai terv. Állapotjelentés a viva-projektről 2009. I. negyedév. XXIV. évfolyam 1. szám 2009. I. negyedév Tartalom A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Jankó Gábor PR-vezető

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám

XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév. XXII. évfolyam 3. szám 2007. IV. negyedév A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. lapja Felelős kiadó: Reményi Zoltán elnök-vezérigazgató Felelős szerkesztő: Kollár József PR vezető Kiadja

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2014 2 2 tartalomjegyzék 1. Igazgatói beszámoló 2. Szervezeti séma 3. Ellátási terület 4. Gazdálkodási eredmények 5. Szolgáltatási tevékenység bemutatása 6. Minőségfejlesztési

Részletesebben

Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010

Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010 Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 1 Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Zorán 2 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 3

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.05.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzleti jelentés 2005 2 t a r t a l o m j e g y z é k 1. Igazgatói beszámoló 4 2. Szervezeti séma 6 3. Ellátási terület 7 4. Gazdálkodási eredmények 8 5. Szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -

SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 - BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2008

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2008 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2008 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR POSTA ZRT. BEMUTATÁSA ÁTFOGÓ HELYZETKÉP A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁS JELLEMZÔI Az alaptevékenység teljesítményei, árbevétele Az alaptevékenység költségei,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6

Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 T artalom Bevezetõ 3 Múlt, jelen, jövő 5 Így történt 5 Stratégia, fejlesztés, rekonstrukció 6 Víz, természetesen 9 Ahonnan a víz ered 9 A víz útja 10 A mi dolgunk 12 Fővárosi Vízművek az agglomerációban

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 11. szám 2011. május 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal 1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 11. szám 2011. május 26. III. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013

Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 Magyar Posta ÉVES JELENTÉS 2013 TARTALOMJEGYZÉK 3 Magyar posta zrt. Bemutatása 5 Átfogó piaci helyzetkép 8 Stratégiai kitekintés 10 A társaság 2013. Évi üzleti tevékenysége 11 Levélpostai szolgáltatások

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 ÉRTÉKEINK Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat, a szakmai

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉVRŐL A TVK-CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Magyar Posta. Éves jelentés 2010

Magyar Posta. Éves jelentés 2010 Magyar Posta Éves jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR POSTA ZRT. BEMUTATÁSA 2 A POSTA JÖVÔKÉPE 4 1. ÁLTALÁNOS ÜZLETI CÉLKITÛZÉSEK FEJLESZTÉSEK 8 2. LEVÉLPOSTAI SZOLGÁLTATÁSOK 12 3. HÍRLAPTERJESZTÉS

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék

FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1. Tartalomjegyzék Fokozódó teljesítmény éves jelentés 2011 FŐGÁZ Zrt. // é v e s j e l e n t é s 2 0 1 1 2 E l ő s z ó 4 I r á n y í t ó t e s t ü l e t e k ta g j a i 6 a C é g c s o p o r t f ő b b a d ata i 8 F Ő G Á

Részletesebben

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató

Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ. Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Iktatószám: VÍZ- 2212-1/2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. BESZÁMOLÓHOZ Debrecen, 2014. március 10. ÁNYOS JÓZSEF vezérigazgató Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések...3 1.1. A vállalkozás bemutatása...

Részletesebben

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS

2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 2012 ÜZLETI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉS 1 / 70 Elnök-vezérigazgatói köszöntő Kedves Olvasó! Társaságunknál a 2012-es év rekordok éve volt. Túlszárnyaltuk az üzleti tervekben kitűzött bevételi

Részletesebben

társadalmi felelősségvállalási jelentés

társadalmi felelősségvállalási jelentés 2009 társadalmi felelősségvállalási jelentés 1 2009 társadalmi felelősségvállalási jelentés Tartalom 5 A jelentésrôl 7 Elnöki köszöntô 8 1. Az OTP Csoport 13 2. Fenntarthatóság és társadalmi felelôsségvállalás

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben