Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900"

Átírás

1 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Könyvtárának online szakdolgozat-archívumából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a dokumentum szövegében a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy ennek a dokumentumnak az elektronikus formában való terjesztése nem sérti mások szerzői jogait, jogviszonyát vagy érdekeit. Az archívum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének jogszerűségét illetően, akkor töröljék azt az online szakdolgozattár állományából. Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia. A szakdolgozat szerzője a dokumentumra vonatkozóan az alábbi felhasználási engedélynyilatkozatot tette: Hozzájárulok, hogy szakdolgozatomat a főiskola könyvtára az Interneten megjelenítse. Az Interneten történő megjelenítés (közzététel) feltételei: - a közzététel kizárólag oktatási és tudományos, nonprofit célú, - a szerző hozzájárulása a hatályos szerzői jogszabályok értelmében nem kizárólagos, időtartamra nem korlátozott felhasználási engedély, - a felhasználás, terjesztés a kutatást végző felhasználók számára, magáncélra ideértve a másolatkészítés lehetőségét is csak úgy történhet, hogy az a felhasználó(k) jövedelemszerzése vagy jövedelemfokozása célját közvetve sem szolgálhatja és nem-kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz is csak változtatások nélkül, és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható, - a szerzői és tulajdonosi jogok, valamint az üzleti célú felhasználási lehetőségek továbbra is a szerzőt illetik.

2

3 Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar A GRÓT COOP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA, ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE Lambertné Katona Mónika Főiskolai adjunktus Jáger Alexandra Főiskolai hallgató 2011.

4 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Grót Coop Zrt. helyzetértékelése Történeti kitekintés Grót Coop Zrt. kezdeti története Grót Coop Zrt. szervezeti kitekintése A Grót Coop szervezeti működésének ismertetése A társaság tevékenységi köre A Zrt. felelőssége, jogállása A Zrt. képviselete A Közgyűlés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Könyvvizsgáló A részvényes Mérlegkészítés, eredményfelosztás Grót Coop tulajdonosi szerkezete Grót Coop Zrt. működésének elemzése A szervezet hazai eredményei A szervezet munkaügyi adatai A szervezet összes árbevétel tevékenységének felsorolása A szervezet készlet állományának alakulása A szervezet bevételének és kiadásának alakulása Grót Coop Zrt. működési területének piaci elemzése A Grót Coop Zrt. elmúlt 5 év forgalmának elemzése SWOT analízis Grót Coop SWOT analízise Összegzések, javaslatok Összegzések Javaslatok Felhasznált irodalom Szakirodalom Internetes hivatkozások Mellékletek Táblázatok... 35

5 2 1. Bevezetés A magyar kereskedelem egyik legnagyobb lefedettséggel rendelkező hazai élelmiszerláncát annak bemutatatását, tevékenységének elemzését választottam szakdolgozatom témájául. Ahhoz, hogy egy kereskedelmi egység magas színvonalon tudjon működni, sok-sok alapvető tényező befolyásolja. A Coop Zrt. vérkeringése pedig nem más, mint a megszámlálhatatlan, sok- sok ezer dolgozó, akik a nap szinte minden szakaszában valahol (a boltban, a péküzemben, a feldolgozóban, vagy a szállítóautó volánja mögött) lelkiismeretesen teszik a dolgukat, szinte észrevétlenül részeseivé válva milliók mindennapi életének. Milliók élnek Magyarországon, akik talán még sohasem találkoztak, nem ismerik egymást, de van valami, ami közös bennük: ami nélkülözhetetlen része mindennapi életüknek immáron 16 éve. Hiszen a faluban, a kisvárosban, a nagyvárosokban, a toronyház alján, vagy átellenben a polgármesteri hivatallal, netán srégen szemben a vasútállomással, a régi lakótelepen, vagy a legmodernebb lakópark központjának kellős közepén a Coop üzletekben vásárolnak. Úgy gondolom, hogy a kereskedelemre óriási hatást fejtett ki, a 2008-ban kezdődött gazdasági világválság. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a válság mennyi ideig fog elhúzódni, de egy biztos volt; mégpedig az, hogy lényegében megváltoztatja mindennapjainkat. Sorra szűntek meg munkahelyek, az emberek egyik pillanatról a másikra elszegényedtek. Sajnos, azok az emberek jártak a legrosszabbul, akik hitellel rendelkeztek, hisz rohamosan gyengült hazai fizetőeszközünk a többi pénznemmel szemben. Ezáltal romlottak az életkörülmények, az emberek csak a legszükségesebb dolgokat engedhették meg maguknak. Ez, a kereskedelem szempontjából a legrosszabbat jelentette. Folyamatosan emelkedtek a termékek fogyasztói árai, amit nagyban befolyásoltak az üzemanyagárak növekedése, ami nagymértékben kihatott a szállítási költségekre. Minden esetben az áremelést nem tudták a fogyasztói árakban érvényesíteni, mivel azt a piac nem fogadta el. Mivel a vásárlók nagy része ár érzékeny, ezért az olcsóbb beszerzési forrásokat keresik.

6 3 Ezek a jelenségek megjelentek, a Grót Coop Zrt. gazdálkodásában is. Az árrés csökkenése miatt, beszűkültek a fejlesztésre szánt pénzeszközök is. A forgalom további csökkenésének megakadályozásának érdekében próbálták a fogyasztói árakat a vásárlók által elvárt szinten tartani. Sokszor nehézségek árán is. A Grót Coop Zrt. egyik legnagyobb forgalmú egységében 2008-ban jelentős átalakítással, felújítás történt. Bevezették a modern kereskedelemnek megfelelő értékesítési formát (vonalkódos pénztárgépek), és csatlakoztak az országos Coop informatikai rendszerhez is. A többi ide tartozó egység is próbálta a forgalmát szintben tartani, melyről dolgozatom későbbi fejezetében részletes elemzést adok. Dolgozatomban szeretném részletesen bemutatni a lakóhelyemhez közeli, - a zalaszentgróti Coop üzletlánc- történetét, működését. Statisztikai módszerekkel elemezem hazai eredményeit, forgalmi adatainak elemzése során feltárom a szerkezeti változásokat.

7 4 2. Grót Coop Zrt. helyzetértékelése 2.1 Történeti kitekintés Az első szövetkezetek az ipari forradalom idején jöttek létre Nagy Britanniában. Fő elvük, a szolidalítás, a közös munka, a demokratikus igazgató megteremtése volt. Emellett segítettek a tagoknak boltot nyitni, lakáshoz jutni, vállalkozást vásárolni. Magyarországon először a budai és pesti hivatalnokok alakítottak Fogyasztási Szövetkezeteket 1863-ban. Gróf Károlyi Sándor indítványára 1881-ben megkezdte működését a Gazdakör, majd megalakult a Magyar Gazdaszövetség, melynek keretében létrehozták a Hangyát mint Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti Központját. Az első szövetkezeti bolt 1898 tavaszán, a helybéli földbirtokos támogatásával nyílt meg. Az ezredik ünnepélyes átadást pedig március 15-én tartották Dömsödön ben a szövetkezeti mozgalmat kampány keretében átalakították. Az újonnan létrehozott Földműves Szövetkezetekben egyesítették a meglévő szervezeteket. Később az elnevezést Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetre változtatták, és újra fogalmazták politikáját. A szövetkezeti törvény társadalmi szervezetként és vállalatként határozta meg a szervezeteket ben a SZÖVOSZ kezdeményezésére megalakult a Skála Coop Szövetkezeti közös vállalat, az első érdekeltségi alapon létrejött integráció. 1. számú kép: Skála áruház Forrás: Letöltve:

8 5 A közös vállalathoz akkor számos Áfész bolt és 60 áruház tartozott. A 90-es évek elejére egyértelművé vált, hogy az Áfészek piaci pozíciójának stabilitásához, a versenyképesség fenntartásához, egyfajta átalakulásra van szükség. Az évi Kongresszus fordulópontot jelentett. Itt született meg a döntés arról, hogy az Áfészek hatékonyságának növelése érdekében, fő tevékenységükként az élelmiszerek és a napi cikkek forgalmazását teszik. Ezzel összefüggésben határoztak arról is, hogy a nagy tételű beszerzéseket központilag koordinálják. A konkrét terv ellátására létrehoztak egy önálló nonprofit alapokon nyugvó nagykereskedelmi hálózatot. A kezdetben alapvetően megyékhez illeszkedő 17 egységből álló Pro- Coop rendszer feladata, az áru beszerzése és az Áfészek közötti terítés volt, saját költségeket fedező árrés alkalmazása mellett. Így a nagyobb tételű beszerzésekből származó haszon, közvetlenül az Áfészeknél jelentkezett. Az új koncepció szerves része volt még egy, struktúrájában különböző méretű és ehhez méltán eltérő választékot kínáló, mégis egységes bolthálózat kialakítása. A 1990-es évek közepétől a multinacionális kereskedelmi láncok kiélezett piaci versenye is kikényszerítette egy országos szövetkezeti üzletlánc megalakítását. Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa 1995-ben határozott a Coop üzletlánc alapításáról. A szövetkezeti kereskedelem piaci pozícióinak megőrzésére, erősítésére, szükség volt egy olyan gazdasági társaság formájában működő szervezet létrehozására, amely a megváltozott piaci körülmények között tőke erejének és a tevékenységéből származó bevételének köszönhetően is képes volt biztosítani a vállalkozás versenyképességét. A közös beszerzési és kereskedelem szervezői feladatok országos ellátására az Általános Fogyasztási Szövetkezetek 1997-ben megalapította a Coop- Hungary Zrt-t. a Coop- Hungary Zrt. A hazai piac legnagyobb forgalmú franchise rendszere. Kölcsönösen előnyös együttműködést kínál partnereinek. A Coop üzletlánchoz további 2000 kisebb üzlet tartozik. A bolthálózat az ország közel 3200 településén van jelen. Meghatározó a szerepe a falvakban, kis településeken, kisebb városokban, de terjeszkedik a megyeszékhelyeken is. Naponta, mint egy másfél millió vevő fordul meg boltjaikban, akik harmincszor töltenék meg a Puskás stadiont.

9 6 A kizárólagosan magyar tulajdonban lévő Coop csoport, több mint ezer kis- és középvállalkozást köt össze, ezáltal az ország egyik legnagyobb kistelepülési foglalkoztatója. A válság ellenére az üzletlánc célja, a meglévő munkahelyek megtartása, és nyitottak az alternatív foglalkoztatási formák körének bővítésére is. A foglalkoztatottak száma jelenleg is meghaladja a 30 ezer főt. A Coop gazdasági csoport súlyát mutatja, hogy a 2009-es év összforgalma közel 510 milliárd forint volt. A befizetett iparűzési adó, a nyereség után visszafizetett társasági és különadó, a kiskereskedelmi forgalom utáni számolt nettó áfa, valamint a járulékok és az szja együttes összege meghaladta a 60 milliárd forintot. Az üzletlánc jelenleg 320 ezer főt meghaladó egységes törzsvásárlói rendszeréhez országos kiterjesztésével, lehetőség nyílt arra, hogy a vásárlási szokások széleskörű elemzésével még inkább a vevői igényekhez igazodjanak. A piac igényeinek illetve a nemzetközi és hazai tapasztalatokra alapozva a Coop 1998-ban megkezdte a Jót, jó áron névvel saját márkás termékek forgalmazását. A vásárlók szívesen fogadták és fogadják ma is, a mára már több mint hétszáz termékből álló választékot, csak úgy mint a vásárlók tudatos választásának erősítésére 2008 novemberében életre hívott jó nekem termékcsaládot. 2. számú kép: Coop Jó nekem termék Forrás: Letöltve:

10 7 A Coop gazdasági tevékenységén túl is felvállal a társadalom szempontjából fontos ügyeket, jelentős forrásokat biztosítva a közösségi tudat, a nemzeti identitás erősítésére és támogatására. Helyi szinten óvodák, iskolák, sportegyesületek, néptánccsoportok támogatása, szponzorálása jelzi, hogy a Coop csoport részt vállal a mindennapokból. A 2010-es évben jelentős forrásokat különített el az árvízkárosultak megsegítésére is. A helyi értékek megőrzése mellett a Coop támogatási rendszerében kiemelt szerep jut a magyar élsportnak óta a Magyar olimpiai csapat arany fokozatú fő támogatója, így már 66 olimpiai érem megszerzéséhez járulhatott hozzá. A Coop csoport emellett kiemelt szponzora a magyar női kézilabda, és a férfi vízilabda válogatottnak is. Mint felelős magyar tulajdonú kereskedelmi üzletlánc, különösen nagy figyelmet fordít a versenyképes magyar termékek védelmére. Ennek érdekében a csoport 2006-ban életre hívta a Coop-raly-t, hogy üzleti partnereivel együttesen és a média támogatásával felhívja a figyelmet a magyar élelmiszeripar potenciájára. 3. számú kép: Coop rally Forrás: Letöltve: A Coop csoport támogatásával 2005 óta évente megrendezésre kerülő Európai Kereskedelem Napja rendezvény pedig lehetőséget teremt a szakmai közélet kiemelkedő személyiségeinek, hogy a kereskedelem a leg időszerűbb és leg égetőbb problémáit sajtónyilvánosság előtt megvitassák.

11 8 A Coop csoport Országos Érdekvédelmi Szövetsége az Általános Fogyasztási Szövetkezetek alapító tagja az Országos Érdekegyeztető tanácsnak. A cég nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásra, a felhalmozott tudás megőrzésére és tovább adására. A Coop értékek megismertetésére a Kecskeméti Általános Fogyasztási Szövetkezetek Kereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium vállalkozik. A Coop csoport a jövő vásárlóival is gondolkodik. Jelenleg már közel hétszáz az integrált kiskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó boltok száma. A vásárlás egy egészen új és izgalmas dimenzióját nyújtja a Jövő áruháza program keretében megvalósult Szanda Szőlősi Coop szupermarket. Természetesen a Coop csoport a jövőben is partnerei, és vásárlói igényeinek elvárásainak legmagasabb színvonalú kiszolgálásával igyekszik megfelelni a bizalomnak. A 2010-es év végén bevezetésre került új arculatok is, ennek szellemében kerültek kialakításra számú kép: Coop új logó Forrás: Letöltve:

12 Grót Coop Zrt. kezdeti története A részvénytársaságot január 21.-én a Zalaszentgrót és Vidéke ÁFÉSZ, valamint 6 magánszemély alapította. Fő tevékenysége a élelmiszer jellegű vegyes kereskedelem. Ezen túl, mintegy 60 tevékenységi körben végez gazdasági tevékenységet. 27 telephelyen üzemeltet kiskereskedelmi és vendéglátó ipari egységeket. Összesen 19 kiskereskedelmi és 1 vendéglátó egységet üzemeltet saját hatáskörben. További 10 kiskereskedelmi és 12 vendéglátó ipari egységet bárbeadás útján hasznosít. Működését az alapító okiratban foglaltak, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint további belső szabályzatok szabályozzák. A társaságnál belső és külső információs rendszer működik. A belső információs rendszer közvetlen a gazdálkodó egységektől induló áruforgalmi, gazdálkodási, és gazdaságossági információk döntéshozók informálását szolgáló adatok gyűjtésén és feldolgozásán alapul. Ezek az információk képezik alapját az országosan is feldolgozásra kerülő statisztikai adatoknak, továbbá a Coop üzletlánc működését országosan is befolyásoló döntéseket. A külső információs rendszer a makrogazdasági információk befogadásán alapul, melyek indulhatnak: Kormányzati szintről Szakminisztériumi szintről Coop országos rendszeréből Társadalmi szervezetektől Önkormányzatoktól Ezen információk ugyancsak a társaság vezetőinek munkáját segítik, hogy döntéshelyzetekben megfelelő informáltsággal rendelkezzenek. Kapcsolatrendszere szerteágazó, a kereskedelmi szakma nemzetgazdasági helyzetéből adódóan rendkívül széleskörű.

13 10 Tagja az ÁFÉSZ-ek Országos Szövetségének, a Zala megyei ÁFÉSZ-ek egyesületének. Tulajdonosa a Coop- Hungary Rt-nek és a Coop régiós egységének, a Mecsek Fűszért Rt.-nek. Alaptevékenységéből adódóan 252 szállító partnerével tart fenn napi kapcsolatot. Ezen szállítók döntő többsége művi szállító, másrészük nagykereskedő. Szakmai és gazdasági munkáját ellenőrző hatóságokkal folyamatos kapcsolatot tart fenn. Szakemberek utánpótlásához zalaegerszegi, keszthelyi, zalaszentgróti szakképző iskolákkal tart fenn kapcsolatot. Dolgozóinak szakmai továbbképzését a Coop országos rendszerén belül folyamatosan évente több napos tanfolyam keretében biztosítja. A központi igazgatásban 11 fő végzi az adminisztratív feladatokat. Ezen belül van: Titkárság Számviteli osztály Pénzügy osztály Munkaügy osztály Kereskedelmi osztály A titkárság érkezteti az ügyiratokat, majd eljuttatja az ügyintézőhöz, és ezen kívül még kezeli a központi irattárat. A számviteli osztály rögzíti a gazdasági eseményeket és az ebből származtatott információkat továbbítja a döntéshozók felé. A pénzügyi osztály kezeli az aktív és passzív pénzügyi nyilvántartásokat, és folyamatosan tájékoztatja a vezetést a cég pénzügyi helyzetéről. A munkaügyi osztály vezeti a személyi nyilvántartásokat, számfejti a munkabéreket és intézkedik azok kifizetéséről. Kezeli a társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeket. A kereskedelmi osztály végzi az alaptevékenység szakmai irányítását. Naprakész információkkal látja el a kereskedelmi egységeket és a kereskedelmi egységektől származtatott információkkal a vezetést.

14 Grót Coop Zrt. szervezeti kitekintése A Grót Coop szervezeti működésének ismertetése A Grót Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság jogállását, és működését, szervezeti felépítését a következők szabályozzák: Gazdasági társaságokról szóló 1997.évi CXLIV. Törvény A számvitelről szóló 1991.évi XVIII. Törvény Csődeljárásról, a felszámolás eljárásáról és végelszámolásról szóló 1991.évi IL. Törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény A társaság tevékenységi köre Kenyér, friss tésztaféle gyártása Villanyszerelés Épületasztalos - szerkezet szerelés Festés, üvegezés Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem Zöldség -, gyümölcs kiskereskedelem Hús -, húskészítmény kiskereskedelem Hal -, rák kiskereskedelem Dohányáru kiskereskedelem Egyéb élelmiszer kiskereskedelem Textil kiskereskedelem Ruházati kiskereskedelem Lábbeli -, bőráru kiskereskedelem Elektromos háztartási cikk kiskereskedelem Vasáru kiskereskedelem Könyv -, újság -, papíráru kiskereskedelem Közúti teherszállítás Éttermi, cukrászdai vendéglátás Tárolás, raktározás

15 A Zrt. felelőssége, jogállása A Zrt. önálló jogi személy, saját nevében szerez jogokat és vállal kötelezettségeket. A vagyonával és az alkalmazásában álló munkaerővel jogszabályok keretei között önállóan dolgozik. A Zrt. maga korlátlanul felel teljes vagyonával hitelezőinek. A részvényes csak a részvénye mértékéig és/vagy kibocsátási értékéig kötelezhet fizetésre, de minden esetben csak a Zrt.-vel, és nem a hitelezőkkel szemben. A részvényesek maguk a társaság tartozásaiért, kötelezettségeiért nem felelnek. A részvényesek felelősége korlátozott, a társaságé korlátlan. A Zrt. felelős azért a kárért, amelyet az ügykörébe eső tevékenységgel harmadik személynek okozott. A vezérigazgató, mint vezető tisztségviselő, ha nem az elvárható gondossággal végzi tevékenységét, a társaságnak korlátlan felelősséggel tartozik. Kifelé viszont a vezérigazgató tevékenységéért a társaság viseli a felelősséget A Zrt. képviselete A Zrt. képviseletét harmadik személyekkel szemben a vezérigazgató látja el. Az alapító okirat illetve közgyűlés társaság munkavállalóit felhatalmazhatja a Zrt. meghatározott egyekben történő képviseletére. A vezérigazgató ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben a Zrt.t a felügyelő bizottság képviseli. A közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát, az igazgatóság bármely tagja kérheti. Ilyenkor a társaságot a perben a felügyelő bizottságnak a bizottság által kijelölt tagja képviseli. A részvénytársaság cégjegyzésére a Zrt. vezérigazgatója, valamint a közgyűlés által a Zrt. cégjegyzésére külön felhatalmazott munkavállalók jogosultak. A Zrt. cégjegyzése úgy történik, hogy aláírásukat a cégjegyzésre jogosult személyek írják alá alábbiak szerint: A társaság vezérigazgatója egyedül A közgyűlés által felhatalmazottak közül bármelyik két munkavállaló együtt.

16 A Közgyűlés A közgyűlés a Zrt. legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlést az alapító okiratban meghatározottak szerint évente legalább egy alkalommal, a vezérigazgató által kell összehívni, legkésőbb minden üzleti évet követő május 31.-ig. A közgyűlés kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően a részvénykönyvben nyilvántartott részvényeseknek küldött meghívóval kell összehívni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő, jelen van. Ha nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés az alábbi kérdésekben minősített többséggel, a leadott szavazatok háromnegyedes többségével hozhat határozatot: Az alapító okirat megállapítása és módosítása Döntés a Zrt. működési formájának megváltoztatásáról A Zrt. átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása. A közgyűlésen csak az vehet részt, aki a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek számít, illetve ezen részvényeseket meghatalmazással képviselők, valamint akit a közgyűlésre az igazgató külön meghívott, illetve a törvényességi felügyeletet ellátó szerv. A közgyűlésen szavazati jog csak úgy gyakorolható, ha a részvénytulajdonos a részvényeit a közgyűlés megtartása előtt a meghívóban megjelölt helyen letétbe helyezi. A részvényeket letétbe helyező személyek az átvett részvények számát és névértékét, valamint a letett részvényekhez fűződő jogosultságot tanúsító letétjegyet, továbbá a letett részvények után gyakorolható szavazati jog mértékét feltüntető szavazólapot kapnak. Részvényhez fűződő szavazati jog: o Minden ,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény a tulajdonosnak 1 szavazatot biztosít. o Minden darab szavazatelsőbbségi részvény annak tulajdonosát 10 darab szavazatra jogosítja fel.

17 Igazgatóság Az igazgatóság feladatait a Gazdasági Törvény a adta lehetőséggel élve alapítói döntés alapján úgy határozzák meg a tulajdonosok, hogy az igazgatóság a Gazdasági Törvényben meghatározott jogait 1 fő vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató személyének megválasztása a szavazatok egyszerű többségével történik. Amennyiben a társaság működése során a vezérigazgató tisztsége a tisztség betöltésére nyitva álló idő előtt bármely oknál fogva megszűnik, a megüresedett tisztség betöltésének érdekében a közgyűlés jogosult határozni. A vezérigazgató képviseli a részvénytársaságot a harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Zrt. munkaszervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A vezérigazgató jogosult önállóan a cég jegyzésére Felügyelő Bizottság A társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés 5 évi időtartamra választ. Az első tagjait az alapítók azzal jelölték ki, hogy mandátumuk az első gazdasági évről beszámoló közgyűlésig tart. A Felügyelő Bizottság tagjává nem választható a társaság alkalmazottja. A Bizottság tagjai közül egyszerű többséggel elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül köteles azokat a társaságokat írásban tájékoztatni a kinevezésről, amelyeknél már bizottsági tag. A Bizottság elfogadja a saját ügyrendjét és jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti. Saját működésének részletes szabályait ügyrendjében határozza meg. Jogait testületileg, vagy tagja útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más tevékenységre kiterjessze.

18 Könyvvizsgáló A Zrt. köteles egy könyvvizsgálót választani. Az első könyvvizsgálót az alapító okiratban jelölték ki, akinek a megbízatása az első gazdasági évet lezáró beszámoló közgyűléség tart. A közgyűlés a szavazatok egyszerű többségével 5 év időtartamra 1 fő könyvvizsgálót választ. Megbízatása megszűnik a határozott idő elteltével, szerződés felmondással a könyvvizsgáló részéről. A könyvvizsgáló újra választható. Betekinthet a társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság pénztárkezelését, értékpapír ügyleteit, vizsgálhatja a társaság szerződés kötéseit, készleteit, bankszámláját. Figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodásának eredményességét. Ha a gazdaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tény jut a tudomására, ami az igazgatóság felelősségét vonja maga után, köteles a felügyelő bizottságot értesíteni, vagy a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Kezdeményezése eredménytelensége esetén jogosult a közgyűlés összehívására, illetőleg a közgyűlés döntésének hiányában, vagy jogellenes döntés esetén, köteles a cégbíróságot értesíteni. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni A részvényes A részvényes a részvényhez kapcsolódó jogainak gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényes a jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a vezérigazgató, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényes a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani. Ha a részvénytársaság jogutód nélkül megszűnik, a részvényesnek a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos részére van joga.

19 16 A részvényes teljesített vagyoni hozzájárulását sem a részvénytársaság fennállása alatt, sem annak megszűnése esetén nem követelheti vissza. Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni, a szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jog a névértékhez fűződik. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette. A szavazati jog gyakorlásának módját az alapító okirat határozza meg. Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek a vezérigazgatónál az ok és cél megjelölésével kérhetik a közgyűlés összehívását. Amennyiben ilyen kérés esetén a vezérigazgató 30 napon belül nem hívja össze a közgyűlést, annak összehívását cégbíróságtól kérhetik az érdekeltek Mérlegkészítés, eredményfelosztás Az üzleti év lezárását követően az igazgatóság kötelessége mérleget készíteni. A mérleget, az eredmény felosztási javaslatot és az igazgatóság jelentését a felügyelő bizottság kötelessége megvizsgálni. Az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés határoz. A részvényesnek joga van a közgyűlés által felosztani rendelt nyereségnek a részvényesre jutó arányos részére, az osztalékra. Ez a részvénye névértéke alapján illeti meg.

20 Grót Coop tulajdonosi szerkezete A Zrt. tulajdonosi szerkezete igen érdekes képet mutat, melyet a következő ábra szemléltet. Vállalkozás tulajdonosi szerkezete PINTÉR IMRE 59% 12% 7% 4% 4% 4% 4% 3% 3% KHERN GÉZA FARKAS LÁSZLÓNÉ CSÁNYI BERNADETT GYÖRKÖS LÁSZLÓ SEBESTYÉN FERENC SIMON GYULÁNÉ KOVÁCSNÉ HUSZ ERZSÉBET TOVÁBBI 860 KISRÉSZVÉNYES 1. ábra: Grót Coop Zrt. tulajdonosi szerkezete Forrás: Grót Coop Zrt. belső információi A diagram adataiból jól látható, hogy a vállalkozás tulajdonosi rendszerét a kisrészvényesek több mint 50%-ban birtokolják. A második legnagyobb tulajdonnal a Grót Coop Zrt. vezérigazgatója, Pintér Imre rendelkezik. A fenn maradó részt a többi tulajdonos képezi, egy-két százalékos eltéréssel.

21 18 VEZÉRIGAZGATÓ Jogtanácsos Ellenőrzés Titkárság Kereskedelem Árelőadó Kereskedelmi hálózat Áruraktár Karbantartás Szállítás Ügyvitel Gazdasági igazgató Számviteli-pénzügyi o. vez. Számviteli osztály Pénzügyi osztály Bér-munkaügy Adatrögzítők

22 Fő Grót Coop Zrt. működésének elemzése A szervezet hazai eredményei A következőkben megvizsgálom a szervezet munkaügyi adatait, az összes árbevétel alakulását az elmúlt három naptári évben, a készletek állományát, a teljesítmények adatait,(ezen belül, a bevételeket és ráfordításokat) A szervezet munkaügyi adatai A vizsgált három évben a cég munkaügyi kapcsolatai rendezett, jogszabályi feltételeknek megfelelően alakult. A dolgozók létszáma viszonylag stabilan alakult. Jelentős arányeltolódás figyelhető meg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámában, a vizsgált időszak alatt közel 30 fővel nőtt létszámuk. Munkavállalók száma Év Dolgozók száma Ebből teljes munkaidőben dolgozók Ebből nők 2. ábra: Grót Coop Zrt. munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó adatok Forrás: Grót Coop Zrt. statisztikai adatok belső információi A diagramból jól látható, hogy miként változott a munkavállalók száma a 2008, 2009, 2010-es évben ban az összes dolgozó száma 83 fő volt, ebből 46 dolgozó teljes munkaidőben dolgozott. A nők száma 34 fő.

23 Érték ben 78 fő dolgozott összesen a cégnél, ebből 75 ember teljes munkaidőben. A nők száma lényegesen nőt: míg 2008-ban csak 34 fő, addig 2009-ben már 63 volt a női dolgozók száma ben az összes dolgozók száma 80 fő volt, ebből -az előző évhez hasonlóanszintén 75 főt foglalkoztattak teljes munkaidőben A szervezet összes árbevétel tevékenységének felsorolása A cég éves árbevétele a vizsgált időszak alatt jelentősen visszaesett. Magyarázható ez a kereslet csökkenésével, illetve a válság hatásával. A szervezet árbevételének alakulása a es években Év Adatsor2 3. ábra: A szervezet tevékenységeinek összes árbevétele Forrás: Grót Coop Zrt. statisztikai adatok belső információi A diagram azt mutatja, hogy az elmúlt három évben miként alakult a vállalat által működtetett kereskedelmi egységek összes árbevétele. Ezek az árbevételek az áfa nélküli értékeket mutatják. Jól látható, hogy sajnos évről évre csökkent a bevételek száma ban a pontos érték eFt, 2009-ben eFt, 2010-ben pedig eFt. Ez a csökkenés köszönhető a gazdasági válság kirobbanásának, vagy akár konkurencia üzletek megnyílásának.

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai:

ALAPSZABÁLY. Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: Táncsics Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY (Egységes szerkezetben) Alapszabály módosításai: 1./ 2007. április 20. 2./ 2007. december 14. 3./ 2008.

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés

Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről. Részvények dematerializációjával kapcsolatos előterjesztés ÉDÁSZ Rt. 2003. április 25-i közgyűlése Tartalomjegyzék: Közgyűlési meghívó Közgyűlési határozatok tervezete Az Igazgatóság jelentése a 2002. évről A Felügyelő Bizottság jelentése a 2002. évről Független

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

I. Alapvető rendelkezések. 1. A Szövetkezet neve: Közösségi Szociális Szövetkezet Közösségi Szociális Szövetkezet Szervezeti és Működési Szabályai (SZMSZ) A jelen alapszabályt aláíró tagok elhatározzák, hogy a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény rendelkezései alapján szociális

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése)

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely a 2012. május 16-án kelt igazgatósági határozat (telephely, illetve fióktelep törlése) A FREESOFT SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY A jelen egységes szerkezetbe foglalt, amely a 2012. május 16-án

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A PannErgy ALAPSZABÁLYA

A PannErgy ALAPSZABÁLYA A PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban: Gt.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra (a

Részletesebben

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A NÓGRÁD VOLÁN. Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő. Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A NÓGRÁD VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zártkörűen működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. július 23. Érvényes: 2013. július 23. 2 Preambulum A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. tv.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban a Ptk.) alapján került módosításra és egységes szerkezetbe foglalásra

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. október 22. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát az alábbiak

Részletesebben

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza)

ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) ALAPSZABÁLY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (mely az Alapszabály 2. és 4. pontjait érintő módosítást dőlt betűvel tartalmazza) Törölt:, és amely a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben