A Magyar Tolkien Társaság. Alapszabálya. Budapest, december 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Tolkien Társaság. Alapszabálya. Budapest, 2011. december 28."

Átírás

1 A Magyar Tolkien Társaság Alapszabálya Budapest, december 28.

2 Tartalom TARTALOM Tartalom... 2 Általános rendelkezések... 3 A Társaság célkitűzései... 3 A Társaság tevékenysége... 4 A Társaság tagsága... 6 Tagsági jogok és kötelezettségek... 8 A Társaság szervezete... 9 A Közgyűlés Az Elnökség Az Elnök A Titkár A Pénzügyi Vezető A Felügyelő Bizottság Összeférhetetlenségi szabályok A Társaság működése és gazdálkodása A Társaság megszűnése Záró rendelkezések I. melléklet: A Magyar Tolkien Társaság Manifesztuma II. melléklet: Belépési nyilatkozatok

3 Általános rendelkezések A Magyar Tolkien Társaságot június 16-án Szegeden kulturális egyesületként alapították a J.R.R. Tolkien angol író és filológus munkásságát tisztelő, műveit szerető, és e művek szellemiségét magukénak érző magyar magánszemélyek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Társaság neve: a) Teljes név: Magyar Tolkien Társaság b) Rövidített név: MTT c) Hivatalos nemzetközi (angol) elnevezés: Hungarian Tolkien Society (2) A Társaság székhelye: 1205 Budapest, Török Flóris u. 19. (3) Honlapja: (4) címe: (5) A Társaság jelvénye: Fekete körbe illesztett fehér ellipszisben elhelyezkedő stilizált Tolkien-portré: (6) A Társaság hivatalos címere: Arany gyűrűbe foglalt, keresztbe helyezett barna pipa és kék toll, alatta félkörívben a Magyar Tolkien Társaság felirat: (7) A Társaság bélyegzője: Kör alakú, benne középen a Társaság jelvénye, körötte a Magyar Tolkien Társaság - Budapest felirat áll. (8) A Társaság az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései szerint létrehozott, a Fővárosi Bíróság által sorszám alatt bejegyzett társadalmi szervezet, önálló jogi személy. (9) A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint közhasznú szervezetként működik (Fővárosi Bíróság 16.Pk /2002/1. számú végzése). (10) A Társaság működése kiterjed Magyarország egész területére. A TÁRSASÁG CÉLKITŰZÉSEI 2. (1) A Társaság J. R. R. Tolkient ( ), a páratlan mítoszteremtő írót és kiemelkedő filológust tisztelő, műveit és az általa teremtett mitológiát szerető, az azokban megnyilvánuló örök emberi értékeket barátságot, szolidaritást, önzetlenséget, közösségért érzett felelősséget, az alkotó munka örömét és az érintetlen természet szépségének tiszteletét magukénak valló magánszemélyek önkéntes és autonóm közössége. (2) A Magyar Tolkien Társaság olyan társadalmi szervezet, melynek célja: a) J.R.R. Tolkien műveinek, az általa alkotott mitológiának magyarországi megismertetése, népszerűsítése, terjesztése; 3

4 A Társaság tevékenysége b) az ezen szövegekkel tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző foglalkozás szervezése, koordinálása, azok tudományos és nem tudományos köztudatba való bevitele; c) J.R.R. Tolkien műveihez és mitológiájához kapcsolódó irodalmi, nyelvészeti, képzőművészeti és színpadi alkotások, adaptációk létrejöttének elősegítése, lehetőségek teremtése az alkotások szélesebb körű bemutatására; d) a természet szépségének és értékeinek megismerését, megőrzését, megmentését szolgáló tevékenységek támogatása; e) a Tolkien-művek értékeit a gyakorlatban is képviselni vágyó közösségek, közösségi tevékenységek létrehozásának és működésének segítése. (3) A Társaság tevékenységének alapjául szolgáló elvi megközelítést a Társaság Manifesztuma tartalmazza. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 3. (1) A Társaság oktatási-ismeretterjesztő és szövegkritikai-elemző céljai megvalósítása végett a következő tevékenységeket végzi: a) Kulturális rendezvényeket, ismeretterjesztő programokat és különböző oktatási formákat készít elő és bonyolít le, kiemelten: népszerűsítő előadások, felolvasások, vitaestek, kötetlen összejövetelek, tudományos konferenciák, szemináriumok, szabadegyetemek. b) Támogatja a Tolkien-művek tudományos és nem tudományos formában való kritikai, elemző kutatását saját kiadványaiban és honlapján való publikációs lehetőségek, kutatói műhelyek, valamint tanulmányi, illetve kutatói ösztöndíjak biztosításával. c) A Tolkien-művek mélyebb megismerése érdekében, illetve a tudományos és népszerűsítő tevékenység támogatására könyvtárat működtet, melyben gyűjti és egy helyen hozzáférhetővé teszi J.R.R. Tolkien saját angol nyelvű műveit és azok magyar fordításait, illetve az életműhöz kapcsolódó másodlagos magyar és angol forrásmunkákat. d) Lehetőségeihez mérten támogatja más szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek által szervezett, a Társaság ismeretterjesztő és tudományos céljaival, a Társaság szellemiségével összhangban álló rendezvényeket. e) Minden lehetséges eszközzel elősegíti, hogy magyar nyelven minél nagyobb számban és megfelelő minőségben hozzáférhető legyen J.R.R. Tolkien összes műve, az ezekhez kapcsolódó másodlagos forrásmunkák és a tolkieni mitológiát feldolgozó adaptációk. Ennek érdekében intenzív kapcsolatot tart fenn a kiadókkal, írókkal, fordítókkal. f) Kapcsolatot tart fenn a hasonló tudományos és ismeretterjesztő célkitűzéseket követő külföldi szervezetekkel, intézményekkel, valamint az irodalmi örökséget kezelő jogi és magánszemélyekkel, illetve tájékozódik az e körben született kutatási eredményekről. (2) A Társaság alkotó, művészeti céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi: a) Pályázatok kiírásával elősegíti a tolkieni mitológiához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó amatőr és professzionális irodalmi, képzőművészeti és iparművészeti alkotások létrejöttét, és a legjobbaknak saját kiadványaiban, illetve honlapján, valamint általa szervezett kiállításokon és felolvasóesteken megjelenési lehetőséget biztosít. b) Saját szervezésű rendezvényeken lehetőséget biztosít a tolkieni mitológiához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó előadóművészeti (ének, zene, tánc, dráma, film) adaptációk vagy önálló alkotások bemutatására. c) Lehetőségeihez mérten gondoskodik a Társaság keretei között működő alkotócsoportok műhelymunkájához szükséges feltételekről. d) Lehetőségeihez képest támogatja a kreatív művészeti tevékenységekhez szükséges készségés képességfejlesztő formákat, ennek érdekében képzéseket és tehetséggondozó programokat szervez. 4

5 A Társaság tevékenysége (3) A Társaság természetjáró és természetvédelmi céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi: a) A természet megismerését, szépségének felfedezését szolgáló kirándulásokat, túrákat, tanulmányutakat szervez. b) A biológiai sokféleség és az életfeltételek, a természetes élőhelyek és a természeti táj, valamint a veszélyeztetett fajok és természeti objektumok védelme érdekében részt vesz más szervezetek akcióiban, programjaiban, és lehetőségeihez mérten maga is szervez hasonlókat. (4) A Társaság közösségi céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi: a) Elősegíti, hogy a Társaság céljait, alapértékeit magukénak valló egyének között a közösségi együttműködést segítő személyes kapcsolatok alakuljanak ki. b) Szervezi a Társasági tagok közösségeit építő tevékenységeket, amelyek által az egyének képességei, tudása és tapasztalatai fokozottan érvényesülhetnek a Társaság működése során, ők maguk pedig bekapcsolódhatnak a Társaság értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. c) Csoportos alkotó tevékenységeket támogat, melyek során a résztvevők megtanulják az együttműködés változatos formáit és szintjeit, és amelyek során olyan készségek fejlődhetnek, mint a másokra figyelés, saját célok alárendelése, erőviszonyok tapintatos képviselete, konszenzuskeresés. d) Biztosítja a közösségi cselekvés anyagi, szervezeti és módszertani alapjait. e) Gondoskodik a közösségi tevékenységformák működtetéséhez szükséges vezetők képzéséről. 4. (1) A tagok és nem tagok tájékoztatása és kapcsolattartása, a munka koordinálása érdekében elsősorban az Internetet veszi igénybe, lehetőség szerint nyomtatott kiadványokat (hírlevél, időszakos folyóirat) is megjelentet. (2) A Társaság a saját tulajdonában lévő internetcímen Tolkien.hu megnevezéssel a Társaság céljaival összhangban álló ismeretterjesztő -közösségi portált működtet. A portál szolgáltatásaival, üzemeltetésével kapcsolatos alapvető kérdésekben és a tartalmáért felelős főszerkesztő, illetve a technikai irányítást végző rendszergazda megbízásáról a Társaság Elnöksége dönt. (3) A Társaság tevékenységének bemutatása, illetve céljaihoz kapcsolódó tudományos, ismeretterjesztő és kreatív tevékenység publikációs fórumaként Lassi Laurië címmel rendszeresen megjelenő nyomtatott folyóiratot ad ki. A Társaság Elnöksége határozza meg a folyóirat mindenkori irányvonalát, megjelenésének gyakoriságát, bízza meg főszerkesztőjét. A felelős kiadó a Társaság Elnöke. (4) A Társaság tájékoztatója az MTT Hírlevél, amely a Társasági információcsere eszköze, és amelynek nyilvánossághoz történő eljuttatását a Társaság biztosítja. Felelős szerkesztőit az Elnökség bízza meg. Az MTT Hírlevél évente legalább 2 alkalommal jelenik meg nyomtatott vagy elektronikus formában. 5. (1) A Társaság működését elsősorban tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a Társaság javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységre alapozza. (2) A Társaság Alapszabály szerinti céljait szolgáló munkavégzés közérdekű önkéntes tevékenységnek minősül. 6. (1) A Társaság céljainak megvalósulását szolgáló, működését támogató kiemelkedő tudományos, művészeti, ismeretterjesztő, oktatási, vezetői tevékenységért, a Társasági közösség fejlődését segítő munkáért annak erkölcsi, anyagi elismerésére a Közgyűlés alapítványokat, díjakat, elismerő címeket alapíthat. 5

6 A Társaság tagsága (2) A Társaság Elnöksége jutalmakat és elismerő oklevelet adhat, és kezdeményezheti tagjainak magasabb kitüntetésekre, díjakra, elismerésekre való előterjesztését. (3) A Társaság kiemelkedő anyagi támogatóit a Társaság Elnöksége ezt kifejező kitüntető cím használatára hatalmazhatja fel. (4) A Társaság az Alapszabályában rögzített célok érdekében különösen kiemelkedő tevékenységet végző, a Társaság tevékenységéhez kötődő személynek Tiszteletbeli Elnök címet adományozhat. 7. (1) A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi: a) tudományos tevékenység, kutatás (3), b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4), c) kulturális tevékenység (5), d) természetvédelem, állatvédelem (8). (2) A Társaság jelen Alapszabály szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatainak, az általa végzett szolgáltatások igénybevételi módjának, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak és elért eredményeinek nyilvánosságát egyrészt a weboldalon való közzététel, másrészt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog megteremtésével biztosítja. (3) A Társaság mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. (4) A Társaság pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és más közvetlen vagy közvetett politikai tevékenységet sem folytat. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és politikai szervezetektől anyagi támogatást nem fogad el. (5) A Társaság szolgáltatásaiból - tevékenységeinek közhasznú jellegéből fakadóan - nemcsak a tagjai, hanem bárki más is részesülhet. (6) A Társaság működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A TÁRSASÁG TAGSÁGA 8. (1) A Társaságnak rendes, pártoló, támogató és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, azalatt csupán a Társaság rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra, támogatói tagokra, illetve a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a tiszteletbeli tag, támogató tag, illetve pártoló tag kifejezést. (2) A Társaság rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a Társaság Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és kötelezettséget vállal a Társasági célok megvalósítása érdekében történő személyes közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére. (3) A rendes tagsági jogviszony a két rendes tag ajánlásával ellátott belépési nyilatkozatnak a Társaság tisztségviselőjéhez való eljuttatásával és az első tagdíjnak a Társaság bankszámlájára vagy a Társaság házipénztárába való befizetésével jön létre. (4) A Társaság pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki a Társaság Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét elfogadja, és a Társaság működését lehetőségeihez mérten személyes közreműködésével, szakmai munkájával vagy erkölcsi támogatásával segíti, és az évi 1000 (egyezer) forintos regisztrációs tagdíjat befizeti. 6

7 A Társaság tagsága (5) A pártoló tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak a Társaság tisztségviselőjéhez való eljuttatásával jön létre. (6) A Társaság támogató tagja lehet az a természetes személy, aki a Társaság Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét elfogadja, és a Társaság működését egyszeri vagy rendszeres anyagi támogatásával segíti. (7) A támogató tagsági jogviszony a belépési nyilatkozatnak a Társaság tisztségviselőjéhez való eljuttatásával, és az előírt minimális támogatás befizetésével jön létre. (8) Amennyiben egy támogató tag egy összegben az adott éves tagdíj 12-szeresét megfizeti, örökös támogató taggá válik, és minden további tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesül. (9) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. (10) A Társaság a rendes, pártoló, támogató és tiszteletbeli tagjairól hivatalos nyilvántartást vezet az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. (11) A tagok a Társaság tartozásaiért nem felelnek. (12) A tagság át nem ruházható, jogutódokra, örökösökre át nem száll, és a tagsággal együtt járó jogok gyakorlása másnak át nem engedhető. 9. (1) A társasági tagság megszűnik: a) kilépéssel, b) törléssel, c) kizárással, d) a tiszteletbeli tag esetén a cím megvonásával, e) a Társaság megszűnésével, f) a tag halálával. (2) Kilépési szándékát a tag írásban köteles bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időponttól hatályos. (3) A Társaság hivatalos tagnyilvántartását vezető Titkárnak kell meggyőződni hitelt érdemlően a tag haláláról, mielőtt törli a tagok sorából. (4) A Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a Társaságnak azt a rendes, pártoló vagy támogató tagját, aki valamely, a Társasági tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; illetőleg, ha a Társaság céljával, szellemiségével vagy Alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. (5) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag a Társaság céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy Alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. (6) A (4) és (5) bekezdésekben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagsági cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A kizárást kimondó határozat ellen a tudomásra jutástól számított 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni. (7) A tagság felfüggesztődik, ha a rendes tag negyedéves tagdíjfizetési kötelezettségének több mint három hónapja nem tesz eleget. A felfüggesztés időtartama alatt a tag a tagsággal járó kedvezményeket nem veheti igénybe, és a Közgyűlésben szavazati jogát nem gyakorolhatja. A felfüggesztés tényét a tagnyilvántartásban rögzíteni kell, és arról a tagdíjhátralék mértékével együtt az érintett tagot írásban tájékoztatni kell. Ha a tagdíjhátralék tényét a tag vitatja, és a korábbi befizetést igazolja, vagy ha a nem vitatott tagdíjhátralékot a Társaság bankszámlájára vagy a Társaság házipénztárába befizeti, a felfüggesztés azonnal megszűnik. 7

8 Tagsági jogok és kötelezettségek (8) Az a rendes, pártoló vagy támogatói tag, aki a tagsági vagy regisztrációs díjával 1 évnél további hátralékban van, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, a tagok sorából törölhető, az Elnökség döntése alapján. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezésnek van helye a Társaság Elnökségéhez. Az Elnökség a soron következő ülésén dönt a fellebbezésről. A tag a törlő határozatot bíróság előtt megtámadhatja. Az ily módon törölt tag újra kérheti felvételét, és az újrafelvételkor semmilyen hátrány nem érheti. TAGSÁGI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 10. (1) A Társaság rendes tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; c) a Közgyűlésen személyesen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye; d) az Elnökség ülésein megfigyelőként (hozzászólási és szavazati jog nélkül) részt venni; e) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a tagságot megillető teljes körű kedvezményekkel; f) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti; g) rendszeresen megkapni a Társaság tagjait megillető információkat; h) a Társaság vezető tisztségeire választhat és választható. (2) A Társaság rendes tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; c) tevékenyen közreműködni a Társaság céljainak megvalósításában, és a Közgyűlés által meghatározott programok, tevékenységek végrehajtása során; d) a Társaság Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni; e) a Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat a negyedévek végéig befizetni. 11. (1) A Társaság pártoló tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; c) a Közgyűlésen felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni; d) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a pártoló tagságot megillető korlátozott kedvezményekkel; e) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti. (2) A Társaság pártoló tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; c) az Alapszabályban rögzített éves regisztrációs tagdíjat év végéig megfizetni. 12. (1) A Társaság támogató tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; 8

9 A Társaság szervezete c) a Közgyűlésen felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni; d) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a tagságot megillető teljes körű kedvezményekkel; e) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti. (2) A Társaság támogató tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; c) legalább a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjnak megfelelő támogatást évente megfizetni, vagy egy összegben az adott éves tagdíj 12-szeresét megfizetni (örökös támogató tag). 13. (1) A Társaság tiszteletbeli tagja jogosult: a) részt venni a Társaság tevékenységében, rendezvényein; b) kezdeményezni egyes kérdések megvitatását; c) a Közgyűlésen felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni; d) igénybe venni a Társaság szolgáltatásait, részt venni rendezvényein, élni a tagságot megillető teljes körű kedvezményekkel; e) betekinteni a Társaság valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és a Társaság gazdasági érdekeit nem sérti. (2) A Társaság tiszteletbeli tagja köteles: a) a Társaság Alapszabályát (belső szabályzatait), valamint a Társaság szervei által hozott határozatokat megtartani; b) a Társaság célját, szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani. 14. (1) A Társaság pártoló, támogató és tiszteletbeli tagjai a Közgyűlésben szavazati joggal nem rendelkeznek, és tisztségviselőnek nem választhatók (kivéve a Titkár és Pénzügyi vezető funkciókat). A TÁRSASÁG SZERVEZETE 15. (1) A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés (16. ), amely a tagok összessége. A Társaság ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a Társaság ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (17. ) irányítja és látja el. A Társaság vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (18. ) valamint a Felügyelő Bizottság (21. ) elnöke és tagjai, a Társaság Titkára (19. ) és Pénzügyi Vezetője(20. ). (2) A Társaság vezető tisztségviselője, illetőleg a Társaság képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki a Társaság rendes tagja, nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, illetve aki nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt. A Pénzügyi Vezető csak 18 év feletti személy lehet. (3) A Titkár és a Pénzügyi Vezető tisztséget betöltheti olyan személy is, aki nem rendes tagja a Társaságnak, amennyiben a rendes tagok között nincs alkalmas, vállalkozó személy e feladatok ellátására. (4) A vezető tisztségviselők újraválaszthatók. (5) A vezető tisztségviselők a Társaság vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A 9

10 A Közgyűlés jogszabályok, az Alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. (6) Megszűnik a tisztségviselői megbízás: a) a megbízás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; d) a megválasztás feltételének megszűnésével; e) lemondással; f) elhalálozással. (7) A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. (8) A vezető tisztségviselő jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk ) az irányadóak. (9) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (10) A vezető tisztségviselő megbízásának megszűnése esetén a soron következő rendes Közgyűlésen kell új tisztségviselőt választani, kivéve, ha a megbízás megszűnése miatt az Alapszabályban rögzített feladatok ellátása akadályt szenved. Ez utóbbi esetben rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. (11) A Társaság tisztségviselőit lehetőség szerint egyszerre, egységes 3 éves időtartamra választják. A vezető tisztségviselők 3 éves megbízatásának letelte előtt, időközben megválasztott új tisztségviselők megbízása a már hivatalban lévő tisztségviselők mandátumával egyező időpontig szól. A KÖZGYŰLÉS 16. (1) A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri. (2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása, módosítása; b) az éves költségvetés meghatározása, benne a tagdíj mértékének meghatározása; c) az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása; d) az Elnökség bármely határozatának felülvizsgálata, hatályon kívül helyezése; e) a Társaság más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása; f) a Társaság tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása; g) az Elnökség tagjai és az Elnök valamint az egy vagy két Alelnök megválasztása; h) az Elnökség tagjai, az Elnök és az Alelnökök visszahívása; i) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; j) a Tiszteletbeli Elnök cím adományozása és visszavonása; k) a Társaság Manifesztumának elfogadása illetve módosítása. (3) A Közgyűlést a Titkár készíti elő, és az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. 10

11 Az Elnökség (4) A Közgyűlés ülései általában nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Zárt ülés elrendelését kérheti az, aki az adott ügyben személyesen érintett és a nyilvános tárgyalás a személyéhez fűződő jogait sértené. Zárt ülés elrendeléséről a Közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. (5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. (6) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a (2)/a), (2)/d) és (2)/h) pontokban meghatározott hatásköröket, amelyek esetén a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább kétharmadának) igenlő szavazata szükséges. (7) A Társaság más Egyesülettel történő egyesülésének, vagy feloszlásának kimondásához (2)/e) pont a szavazati joggal rendelkező tagok összessége kétharmadának szavazata szükséges. (8) Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. (9) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. (10) A levezető elnök vagy elnökök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. (11) A Közgyűlés a személyi döntések (2)/f), (2)/g), (2)/h), (2)/i) és (2)/j) pontok kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. (12) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt (amennyiben rendelkezik szavazati joggal), titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Közgyűlés levezető elnöke csak szavazategyenlőség esetén szavaz. (13) A Közgyűlés minden lényeges döntését jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag és az Elnök írják alá. (14) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A Titkár köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. AZ ELNÖKSÉG 17. (1) A Társaság vezető szerve az 5 és 9 fő közötti létszámú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választja. Az Elnökség tagjai között van az ugyancsak a Közgyűlés által megválasztott Elnök, és az egy vagy két Alelnök. (2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések a Társaság tagjai számára alapértelmezetten nyilvánosak. Kivételes esetben, amennyiben a nyilvános ülés a Társaság vagy mások jogát, jogos érdekét veszélyezteti, zárt ülés rendelhető el. Az Elnökség zárt ülés elrendeléséről a jelenlévő elnökségi tagok minősített (legalább kétharmados) szótöbbségével határozhat. A zárt ülésen született határozatok szövege a Társaság tagjai számára ez esetben is nyilvánosak. 11

12 Az Elnökség (3) Az elnökségi ülést az Elnök vagy az Elnökség bármelyik öt tagja közös döntéssel hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti; távollétében, vagy ha ezen jogáról lemond, az Elnökség tagjai önmaguk közül levezető elnököt választanak az adott ülés időtartamára. (4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: a) a Társaság belső szabályzatainak elfogadása (kivéve az Alapszabályt); b) a Társaságot terhelő kötelezettségek és az azt illető jogok vállalásáról való döntés; c) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására; d) az Elnök helyettesítésére jogosult Alelnök kijelölése olyan módon, hogy folyamatosan legyen kijelölt helyettesítő Alelnök. A kijelölés titkos szavazással, egyszerű többséggel történik; e) működéssel kapcsolatos, mindennapos szakmai (tudományos, ismeretterjesztő, kreatív ás közösségi) tevékenységek, valamint az adminisztratív és gazdálkodási feladatok munkamegosztásának meghatározása, a vezető tisztségviselők és az elnökségi tagok feladatkörének pontos kijelölése; f) a Társaság céljai elérése érdekében szervezett programok, tevékenységek vezetőinek, szervezőinek megbízása, és a megbízás visszavonása; g) a tiszteletbeli tagok felkérése; h) a tagdíjfizetés tartósan elmulasztó tagok nyilvántartásból való törlése; i) A Titkár és a Pénzügyi Vezető megbízása, és a megbízás visszavonása; j) A Tolkien.hu főszerkesztőjének és rendszergazdáinak, a Tolkien.hu működéséhez kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetőinek, a Lassi Laurië főszerkesztőjének valamint a hírlevél felelős szerkesztőinek megbízása, és a megbízás visszavonása; k) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyről a Közgyűlés nem hozott kötelező határozatot. (5) Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Személyi kérdésekben az Elnökség titkos szavazással dönt. Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor az Elnök szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A határozatokat az érintettekkel igazolható módon közölni kell. (6) Az Elnökség Alapszabályban meghatározott jogköreit az Elnökre illetve az Elnökség tagjaira ruházhatja az utólagos beszámolási kötelezettség fenntartásával. (7) Az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök és a Titkár hitelesíti. (8) A Titkár köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. (9) Az Elnökség tagjaként a Közgyűlés által megválasztott egy vagy két Alelnök önálló szervezeti jogkörrel nem rendelkezik, jogállása megegyezik az Elnökség tagjainak jogállásával, kivéve ha az Elnök akadályoztatása esetén átveszi az elnöki feladatkörök gyakorlását. (10) A Tiszteletbeli Elnök cím birtokosa, amennyiben ezt igényli tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség munkájában. 12

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály

FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület Alapszabály A FITT Kulturális és Táncsport Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály

Sopianae Ifjúsági Egyesület. Alapszabály Sopianae Ifjúsági Egyesület Alapszabály A Sopianae Ifjúsági Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A FELNŐTTKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület

Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Melódia Kamarakórus Nagytálya Maklár Kulturális Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Egyesület neve, székhelye és jogállása (1) Az Egyesület neve: Melódia Kamarakórus Nagytálya-Maklár Kulturális

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az Egyesület neve: MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE 2. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A StudioArt Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Taggyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alexander-technika Tanárok Egyesülete

Alexander-technika Tanárok Egyesülete Alexander-technika Tanárok Egyesülete ALAPSZABÁLYA Az Alexander-technika Tanárok Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya

A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya A MAGYAR ÖRÖKSÉGÉRT Közhasznú Egyesület Alapszabálya Az Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

PartyPont Egyesület. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása. (3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. PartyPont Egyesület ALAPSZABÁLY A PartyPont Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület

Kibic Közhasznú Sportegyesület. Alapszabály. Kibic Közhasznú Sportegyesület Kibic Közhasznú Sportegyesület Alapszabály Kibic Közhasznú Sportegyesület 2 Alapszabály A Kibic Közhasznú Sportegyesület 2009. június 28-án tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület A Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület közgyűlése az Egyesület módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg: Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya

Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya Banki Hitel Károsultjainak Egyesületének Alapszabálya A Banki Hitel Károsultjainak Egyesületét a Fővárosi Bíróság 10896 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Budapesten 2007 szeptember 26-án rendkívüli

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLY I. A Zempléni Vizilabda Klub Közhasznú Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Szalacskai Borbarát Egyesület. Alapszabálya (egységes szerkezetben) Szalacskai Borbarát Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Az Szalacskai Borbarát Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége

Alapszabály. 1. Az Egyesület adatai. 2. Az Egyesület célja. 3. Az Egyesület tevékenysége Alapszabály 1. Az Egyesület adatai 1.1 Az Egyesület neve: Mentrópia Kulturális Közhasznú Egyesület 1.2 Az Egyesület rövidített neve: Mentrópia Egyesület 1.3 Az Egyesület székhelye: 1191 Budapest, Kisfaludy

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya

SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET. Alapszabálya SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET Alapszabálya A SZOMBATHELYI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület Alapszabály Az Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület alakuló közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete

ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK. Közhasznú Egyesülete ZALA MEGYEI CROHN-COLITIS BETEGEK Közhasznú Egyesülete Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben (a módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve, a legutóbbi módosítást elfogadta az egyesület 2014.május

Részletesebben

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály

Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály Nagycenk Fejl déséért - Közhasznú Egyesület Alapszabály A Nagycenk Fejl déséért -Közhasznú Egyesület közgy lése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása:

Alapszabály. I. Fejezet 1.. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása: Alapszabály Az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület

ALAPSZABÁLY. Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület ALAPSZABÁLY Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület Az Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya

Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1 Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület Alapszabálya 1) A mellékelt jelenléti ívben szereplő alapító tagok, az 1989. évi II. törvény alapján biztosított jogunkkal élve, a szabadban tölthető

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben