Kiszli József elnök. Oldal Ottó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiszli József elnök. Oldal Ottó"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Paksi Kézilabda Sportegyesület PKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Paks (út, utca) Gyár (házszám) 20 A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Paks (út, utca) Gyár (házszám) 20 Telefon: Fax: Hivatalos honlap: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Kiszli József elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Oldal Ottó cím: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja ESZI Sportcsarnok Paksi Atomerőmű Zrt. ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány 10 felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0.47 MFt 0.6 MFt 2.5 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.4 MFt 0.5 MFt 0.7 MFt 4.3 MFt 5.0 MFt 10 MFt 0.25 MFt 0.6 MFt 1.0 MFt 5.42 MFt 1.7 MFt 13.2 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 0 MFt MFt MFt 0.2 MFt 0.5 MFt 0.9 MFt MFt MFt 4.3 MFt 1.64 MFt MFt 5.9 MFt MFt 1.5 MFt 2.4 MFt 3.02 MFt 8.31 MFt 14.8 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) 2 MFt 4.8 MFt 9.9 MFt 0.2 MFt 0.5 MFt 0.9 MFt

3 Sportfejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása PAKSI KÉZILABDA SE SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Utánpótlás nevelés-fejlesztés a ös bajnoki idényben Program időtartama: 2014.július június 30. Résztvevő korosztályok: Gyermek U-14, Serdülő, Junior Általános célkitűzések: A Paksi Kézilabda Sportegyesület összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával a kézilabdázásra olyan hatékony eszközként tekint, amely pozitív társadalmi és gazdasági hatások kiváltására is képes. Paks városa megfelelő színvonalú létesítményekkel rendelkezik a kézilabda sport magas szintű gyakorlására. Ezek a létesítmények magasabb osztályú mérkőzések lebonyolítására is alkalmasak. A sportszervezet működtetésének és csapataink versenyeztetésének alapvető tárgyi feltételei jelenleg is biztosítottak. Stratégiai célunk, hogy a kézilabda utánpótlás nevelésben egyesületünk megfelelő alternatíva legyen a város és a térség tehetséges fiatal kézilabdázói számára. Ennek érdekében olyan feltételrendszer kialakítása és biztosítása a célunk, amely hosszú távon is hozzájárul a sportági piramis alapjainak szélesítéséhez, valamint a minőségi képzés megteremtéséhez. Ehhez a szakmai háttér biztosításán túl fokozatosan növelni kívánjuk az egyesület tömegbázisát is. A célcsoportok elérésére megfelelő stratégiát dolgoztunk ki. A kézilabda iránti érdeklődést rövid idő alatt sikerült ismét felébreszteni a városban és a régióban. A város lakosságának korösszetétele a fiatalok irányába billen, ami a kézilabda utánpótlás szempontjából biztató lehet. Évente gyerek kezdi meg általános iskolai tanulmányait városunkban. Az általános iskola elvégzését követően négy középiskola várja a helyben továbbtanulni szándékozó diákokat. Az atomerőmű üzemidő hosszabbítása és tervezett bővítése kapcsán rövidesen megkezdődik Pakson a műszaki főiskolai képzés. Látható tehát, hogy a többi sportág elszívó hatása ellenére van merítési lehetősége a kézilabdának is a helyben maradó fiatalok közül. Meghatározó szerepet kívánunk betölteni Paks és Tolna megye kézilabda utánpótlás nevelésében és régiónk sportéletében. Stratégiánk része, hogy az utánpótláskorú játékosokkal kiegészített férfi felnőtt csapat a as bajnoki szezonban minél több mérkőzést játsszon, kellő tapasztalatot szerezzen a Bács- Kiskun megyei regionális bajnokságban és a Tolna megyei bajnokságban pedig kivívja az NBII-es indulás jogát a ös idényre. Utánpótlás-nevelés fejlesztése: A Paksi Kézilabda Sportegyesület sportfejlesztési programjának legfontosabb eleme az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Ennek érdekében olyan szakmai és infrastrukturális feltételrendszer megteremtésére törekszünk csapataink számára, amivel úgy a sportolók létszámának növelése, mint minőségi képzésük biztosítható. Célunk a korosztályos csapatok számának és létszámának növelése, folyamatos versenyeztetésük feltételeinek megteremtése. Megyénkben a férfi kézilabda szakág és azon belül az utánpótlás nevelés közel egy évtizedes vegetálás után az utóbbi évek áldozatos munkájának eredményeként dinamikus fejlődésnek indult. Egyesületünk a szakági szövetséggel szorosan együttműködve a megye meghatározó férfi utánpótlásbázisává kíván válni és ezen az úton már megtettük az első lépéseket. Céljaink az utánpótlás nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiája pontjában foglaltakkal. A Sportágfejlesztési Stratégiája pontja értelmében a 2014/2015-ös idényben tovább szeretnénk erősíteni intézményi kapcsolatainkat. Jelenleg három általános és három középiskolai bázis intézményünk van. ezek közül is kiemelkedik a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon és az Energetikai Szakképző Intézet. Sportági kapcsolatainkat városunk minden általános és középiskolájára ki szeretnénk terjeszteni. A mindennapos testnevelés bevezetésétől sokat reméltünk, de ez egyenlőre még nem érzékelhető, sőt a sportcsarnokok zsúfoltsága nőtt. A testnevelő tanárokkal, valamint iskolavezetőkkel együttműködve tovább szeretnénk javítani és erősíteni a sportág kiválasztási folyamatát. Az iskolai házibajnokságokat követve itt is jelentős merítési lehetőség kínálkozik. Tanévenként általános iskolai toborzókat és egy-két kiválasztót szervezünk, ahová várjuk Tolna megyéből a sportolni vágyó fiatalokat. A rendszeres edzések mellett terveink között anyagi lehetőségeinket figyelembe véve edzőtáborok szervezése és minél több felkészülési tornán, kupán való indulás is szerepel ben még több saját rendezésű utánpótlás és felnőtt férfi tornát tervezünk megrendezni Pakson. A as szezon kitartó szervező-toborzó munkájának köszönhetően jelenleg egy Gyermek U-14 és egy Serdülő U-16 csapatunk van. Az előző szezonban a Bács-Kiskun megyei és Tolna megyei felnőtt bajnokságban szerepeltetett csapatunk néhány junior korú játékosát is sikerült megtartani a lemorzsolódás és felsőfokú tanulmányok miatti elvándorlás ellenére is.elmondhatjuk, hogy jelenleg fő versenyengedéllyel rendelkező utánpótláskorú játékosunk van. Az ESZI Sportcsarnokot és a Bezerédj Általános iskola tornacsarnokát béreljük az edzések és mérkőzéseink lebonyolítására. A Paksi Kézilabda Sportegyesület sportfejlesztési programjában a látványsport támogatások biztosította lehetőséggel élve a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának a kézilabdázás szervezésével és oktatásával foglalkozó szakemberek számának növelését előirányzó passzusához igazodva az eddig évek óta társadalmi munkában dolgozó sportvezetők és utánpótlás edzők szerény tiszteletdíjának egy részét pályázati forrásból szeretnénk finanszírozni.sikeresen végrehajtottuk a beszállítói háttér tervezett átszervezését, felépítését és működtetését. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Sportfejlesztési programunkban hosszú távra tervezünk, aminek legfontosabb elemeként olyan utánpótlás fejlesztési stratégiát dolgoztunk ki, amely biztosítja a sportfejlesztési program biztonságos megvalósításának lehetőségét. A program megvalósításának alább részletezett ütemterve a es bajnoki szezonra korlátozódik: - Megfelelő minőségű felszereléssel kell ellátni az utánpótlás korú játékosainkat ( ) - Felkészülési mérkőzéseket és edzőtábort kell szervezni az utánpótlás csapatoknak ( ) - Meg kell találni a csapatok versenyeztetésének legoptimálisabb lehetőségét ( ). - A Gyermek U14-es fiú csapatot indítani kell az ERIMA Országos gyermekbajnokság régiós küzdelmeiben ( ) - Az U-16-os Serdülő fiú csapatot indítani kell az Országos Serdülő Bajnokságban és a Tolna megyei Serdülő Bajnokságban ( ) - Az os korosztályra és a serdülő csapat idősebb játékosaira alapozva el kell kezdeni a ös NBII-es junior csapat építését.( ) -Az egyesület célkitűzése re a magasabb osztályba kerülés. A felnőtt férfi csapat a Tolna megyei bajnokságban az NBII-be jutásért küzd, jók az esélyeink. - Amennyiben a felnőtt csapat még sem indulhatna az NBII-ben, be kell építeni a Paksi KSE felnőtt csapatába a jelenleg is a kerettel együtt készülő, versenyző, junior játékosokat. ( ) - A strandkézilabdázás elterjesztésével az aktív szezon kitolható és a kézilabda szélesebb körben is népszerűsíthető ( ) A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A Paksi Kézilabda Sportegyesület összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával a kézilabda sportra egy olyan hatékony eszközként tekint, amely pozitív társadalmi és gazdasági hatások kiváltására képes. Ennek érdekében a Paksi KSE olyan feltételrendszer kialakítására és biztosítására törekszik, amely hozzájárul a minőségi utánpótlás kézilabdázó képzés megteremtéséhez. Olyan feltételrendszer biztosítása a célunk, amely hosszú távon is hozzájárul a sportági piramis alapjainak szélesítéséhez, valamint a minőségi képzés megteremtéséhez. Ehhez a minőségi szakmai háttér biztosításán túl növelni kívánjuk az egyesület tömegbázisát is. A Paksi Kézilabda Sportegyesület sportfejlesztési programjának legfontosabb eleme az utánpótlás-nevelés fejlesztése. Ennek érdekében olyan szakmai és infrastrukturális feltételrendszer megteremtésére törekszünk csapataink számára, amivel úgy a sportolók létszámának növelése, mint minőségi képzésük biztosítható. Célunk a korosztályos csapatok számának és létszámának folyamatos növelése, versenyeztetésük feltételeinek megteremtése. Egyesületünk a szakági szövetségekkel szorosabban együttműködve a megye meghatározó férfi utánpótlásbázisává kíván válni. Céljaink az utánpótlás nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiája pontjában foglaltakkal. Gyümölcsöző kapcsolatokat igyekszünk kiépíteni és ápolni az utánpótlás nevelés, képzés területén kiemelkedő eredményekkel és tapasztalatokkal rendelkező tradicionális Bács-Kiskun megyei és Fejér megyei műhelyekkel. Felnőtt férfi csapatunk az ország egyik legerősebb megyebajnokságának számító Bács-Kiskun megyei bajnokságban és természetesen párhuzamosan a Tolna megyei bajnokságban is szerepel.

4 A Sportágfejlesztési Stratégiája pontja értelmében a 2014/2015-ös idényben tovább szeretnénk erősíteni intézményi kapcsolatainkat. Jelenleg három általános és két középiskolai bázis intézményünk van, ezek közül is kiemelkedik a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon és az Energetikai Szakképző Intézet. Sportági kapcsolatainkat városunk minden általános és közép iskolájára ki szeretnénk terjeszteni. A testnevelő tanárokkal, valamint iskolavezetőkkel szorosabban együttműködve szeretnénk javítani és erősíteni a sportág kiválasztási folyamatát. Segítséget nyújtunk az iskoláknak a Diákolimpiai kézilabda tornák szervezésében és lebonyolításában. Tanévenként általános iskolai toborzót és kiválasztót szervezünk, ahová nem csak Paksról, hanem Tolna megyéből, sőt a tágabb régióból is várjuk a sportolni vágyó fiatalokat. A rendszeres edzések mellett terveink között anyagi lehetőségeinket figyelembe véve edzőtábor szervezése és minél több felkészülési tornán, kupán való indulás is szerepel. A ben az előző idényhez képest újabb két utánpótlás csapat versenyeztetését kívánjuk megoldani. Egyesületünk a 2011-es kezdeti 12 fős versenyzői létszámról 2013 őszére túlhaladta a 60 főt és ebből 43 fő utánpótlás korú játékos. Ezt egyértelműen az elmúlt évi sportfejlesztési programunk jótékony hatásaként értékeljük. Jelen sportfejlesztési programunk szervesen az előző programra épül. Toborzómunkánk eredményeként sikerült egy Kezdő vegyes, egy U-14-es, egy U-16-es és egy junior csapat alapjait lerakni. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A es sportfejlesztési programunk megvalósításának eredményei már jelenleg is kedvező hatásokat indukáltak a település és lakói életében, valamint innovatív változásokat is elindítottak és ezek a hatások tovább fokozhatók az idei, ös sportfejlesztési programunk révén. Ezek a változások az alábbi területeket érintik: - A Paksi KSE dinamikus fejlődése új színfoltot és egyben kihívást is jelent a régió többi egyesülete számára. - Eddig végzett nevelő munkánk elismerése, hogy egyesületünk utánpótlás igazgatóját 2013-ban beválasztották a Tolna Megyei Kézilabda Szövetség elnökségébe, ahol igen aktívan tevékenykedik Tolna megye kézilabda sportja és természetesen a Paksi KSE érdekében is. - a Tolna megyei felnőtt és serdülő bajnokság életre hívásában egyesületünk úttörő szerepet vállalt és jelenleg is vállal. - A megye csapatai presztízskérdésnek tekintik a bajnoki részvételt és ez jótékonyan hat a mérkőzések színvonalára. Az ország egyik legkisebb megyéje visszatért a férfi kézilabda vérkeringésébe. - Emberemlékezet óta nem volt még olyan bajnoki szezon, amikor 3 Tolna megyei férfi csapat egyszerre szerepelt volna az NBII-ben ilyen év lehet! - Növekedett a fiatalok fizikai aktivitása. - Jelentősen emelkedett a kézilabda sportág népszerűsége városunkban és környékén. - Szélesebb merítési lehetőség kínálkozik az egyesület utánpótlás nevelése számára. - Megfelelő alternatívát kínál a térség fiataljainak kikapcsolódásra, sportolásra és tehetséggondozásra. - A Paksi KSE szerepének növekedése magával vonhatja a szponzoráció növekedését az egyesület költségvetésében és a város sport infrastruktúrájának fejlesztését, a meglévő lehetőségek ésszerűbb kihasználását is. Pénzügyi kockázatot a társasági adótörvények esetleges kedvezőtlen változásából adódó bevételek elmaradása jelenthet. Ez esetben az egyesület önerőből a célkitűzések egy részét tudja csak megvalósítani és a távlati terveink megvalósulásának üteme lelassulhat. Ugyanakkor a megkezdett munkát semmilyen körülmények között nem szeretnénk abbahagyni, ezért folyamatosan dolgozunk a szponzori háttér megerősítésén. Megfelelő létszámú, elkötelezett humán erőforrás áll rendelkezésünkre mind a sportfejlesztési program megvalósítására, illetve működtetésére. Minden adott egy új kézilabdás fellegvár alapjainak lerakásához! 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad Megnevezés Menny. egység Menny. Egységár Összeg Kategória Televízió db Ft Ft Informatikai eszközök Dvd felvevő lejátszó db Ft Ft Informatikai eszközök Videó kamera db Ft Ft Informatikai eszközök Laptop db Ft Ft Informatikai eszközök Nyomtató db Ft Ft Informatikai eszközök kézilabda mez (meccs) db Ft Ft kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft kapusmez db Ft Ft kapusnadrág db Ft Ft kézilabda cipő pár Ft Ft gálamelegítő szett Ft Ft szabadidőpóló db Ft Ft sporttáska nagy db Ft Ft labda db Ft Ft wax db Ft Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás helyszíne Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) U.f. E.k. 0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

7 11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! -ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Országos Országos Nincs Országos 11. A Rendelet 2. (1) 11. pontja szerint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória kézilabda cipő pár Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db Ft Ft Sportfelszerelés edzőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés kapusmez db Ft Ft Sportfelszerelés kapusnadrág db Ft Ft Sportfelszerelés gálamelegítő szett Ft Ft Sportfelszerelés sporttáska nagy db Ft Ft Sportfelszerelés szabadidőpóló db Ft Ft Sportfelszerelés labda db Ft Ft Sporteszköz wax doboz Ft Ft Sporteszköz bemelegítő krém db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Fagyasztó spray db Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok ragtapasz tekercs Ft Ft Gyógyszerek, vitaminok Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség U14 U14 Serdülő Serdülő Junior Junior ESZI Sportcsarnok 7030 Paks Dózsa Gy.út Ft Ft ESZI Sportcsarnok 7030 Paks Dózsa Gy.út Ft Ft ESZI Sportcsarnok 7030 Paks Dózsa Gy.út Ft Ft ESZI Sportcsarnok 7030 Paks Dózsa Gy.út Ft Ft ESZI Sportcsarnok 7030 Paks Dózsa Gy.út Ft Ft ESZI Sportcsarnok 7030 Paks Dózsa Gy.út Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak Név Kategória Új? Adózás módja Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Pákolicz Antal edző Nem EKHO Ft Ft Ft Pécsi Zsolt edző Nem EKHO Ft Ft Ft Kiszli József technikai vezető Nem EKHO Ft Ft Ft Tenki József technikai vezető Nem EKHO Ft Ft Ft Oldal Ottó UP/szakmai igazgató Nem EKHO Ft Ft Ft Sportszakemberek adatainak részletezése Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor. Pákolicz Antal C Pécsi Zsolt C U14 Serdülő Serdülő Junior

9 U14 Serdülő Kiszli József nem releváns Serdülő Junior Tenki József nem releváns Oldal Ottó nem releváns U14 Serdülő Junior Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár AJT program költségei Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft összesen: Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

10 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

11 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) A Paksi Kézilabda Sportegyesület a Kollaudál Kft-t bízta meg a támogatási időszakra vonatkozóan a 2014/2015-ös sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői munka elvégzésével. Utánpótlás nevelés Maximum közrem. díj Ft Ft A Paksi Kézilabda Sportegyesület a Kollaudál Kft-t bízta meg a támogatási időszakra vonatkozóan a 2014/2015-ös sportfejlesztési program előkészítésével, a program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői munka elvégzésével. Tárgyi jellegű Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -ös bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei összesen: 0 Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft

12 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Paks (helység), 2014 (év) 05 (hó) 19 (nap) Kérelmező cégszerű aláírása P.H.

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ibrány Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Ibrány SE 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

1 / 18 2014.09.25. 14:03

1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 / 18 2014.09.25. 14:03 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Rácalmás Sportegyesület Rácalmás SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím:

PETRÓ JÁNOS. DSE ELNÖK E-mail cím: TÓTH ORSOLYA E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: II. RÁKÓCZI FERENC DIÁK SPORTEGYESÜLET II. RÁKÓCZI FERENC DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki

Részletesebben

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

VESC. Szentessy Balázs. Soós Balázs. Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Veszprémi Egyetemi Sport Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt

Pudics Zsolt egyesületi elnök. Pudics Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Ceglédi Kék Cápák Sport Egyesület Ceglédi Kék Cápák SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím:

ÉLES KÉZISULI SE. Éles József. elnök E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: ÉLES KÉZILABDA ISKOLA SE ÉLES KÉZISULI SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Erima

Részletesebben

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím:

SZKC. Hajdu Gábor. Elnök E-mail cím: Egressy Gábor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Kézilabda Club 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba

Győző Csaba elnök. Váradi Csaba 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Környei Sport Egyesület Környei SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 Megye Áfa levonásra

Részletesebben

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián

Molnár Csaba Alelnök. Erdei Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Cunder Tömegsport és Utánpótlás Kézisuli Egyesület Cunder Kézisuli Egyesület 2 Gazdálkodási

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Malév-Budapest Airport-HungaroControl Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Malév Sport Club 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím:

SZ.N.K.E. Gróz János. Elnők E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet SZ.N.K.E 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B

Részletesebben

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím:

KOVÁCS LÁSZLÓ. ELNÖK E-mail cím: KRENKÓ JÓZSEF E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: INÁRCS-ÖRKÉNY KÉZILABDA CKLUB EGYESÜLET INÁRCS-ÖRKÉNY KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

1 / 19 2014.10.31. 7:58

1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 / 19 2014.10.31. 7:58 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kézilabda Klub Ajka KK Ajka 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa

Diáksport egyesület. 8 8 0 0 Nagykanizsa 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Női Kézilabda Egylet A kérelmező szervezet rövidített neve: SZ.N.K.E 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím:

DVSI. Ruffing Péter. igazgató E-mail cím: Ruffing Péter E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunaújvárosi Városi Sportiskola 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 000 Erima bajnokság

Részletesebben

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán

Dr. Horváth László elnök. Molnár Zoltán 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gödi Sportegyesület Gödi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár DSE 2Gazdálkodási formakód: 521

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 20 2012.08.28. 13:16 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:47 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Sportország SC Sportclub Sportszolgáltató Közhasznú

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szentendrei Kézilabda Club A kérelmező szervezet rövidített neve: SZKC 2Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 20 2012.08.28. 10:32 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub SzPJK

Részletesebben

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt

Haraszti Zsolt elnök. Ávár Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Sárvári Kinizsi Sportegyesület Sárvári Kinizsi SE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 19 2012.08.28. 11:09 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Vasas Sport Club Vasas SC 3 A szakszövetség

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 ályázat 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Herceghalmi Sportegyesület HHSE 2 Gazdálkodási formakód: 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben