2014/1 [MÁRCIUS] Magyar ital- és áruautomata szövetség. Vending Konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/1 [MÁRCIUS] Magyar ital- és áruautomata szövetség. Vending Konferencia"

Átírás

1 2014/1 [MÁRCIUS] Magyar ital- és áruautomata szövetség Vending Konferencia és

2 2 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2014/1 [március] MIÁSZ HÍREK TARTALOM: Hirek 2-3. oldal Szakmai odal 4-5. oldal Telephely bejelentési tájékoztatás Esemény Vending konferencia Rendezvény Szponzorációs ajánlat Közösségi Pályázatok 6. oldal 7. oldal 9. oldal Felhívások 10. oldal Hirdetési lehetõségek és árak Kiállítás naptár személyes Gondolataim a rémhírekrõl. Az utóbbi időben a MIÁSZ Elnöksége több alkalommal találkozott olyan információval, amelyek az iparág jövőjét befolyásoló adózási és elszámolási kérdésekkel kapcsolatosak, de nem tényleges és valóságos tényeken alapulnak. Ugyanis ezekben a kérdésekben kizárólag a Magyar Közlöny releváns és semmi egyéb. Természetesen a MIÁSZ elnöksége a lehetősége határain belül mindent megtesz, hogy a fent nevezett témákban tájékozódjon és szakmailag befolyásolja a döntéshozókat. Amint valami új információ születik, az elnökség megosztja azt a Tagsággal Hírlevélen vagy Körleveleken keresztül. Ezért a MIÁSZ Elnöksége tisztelettel kéri a Szövetség Tagjait, hogy bármilyen az iparágat érintő üggyel kapcsolatosan, amelyek az érintettekben felmerülnek, először a MIÁSZ Elnökségéhez, vagy az Irodához forduljanak. Gondolataimat a közös munka további sikere érdekében jegyeztem. Budapest, Dr. Davola József a MIÁSZ főtitkára Tojást? Húsvétra? Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség 1094 Budapest, Angyal u Irodavezetõ: Bárdosi Tímea Tel./Fax: Mobil:

3 E V A H Í R E K 2014/1 [március] MIÁSZ HÍRLEVÉL 3 A Bizottság és a Visa megállapodásra jutott a tranzakciós díjak tárgyában Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a Visa Europe maximalizálni fogja a vállalat által felszámított tranzakciós díjakat. A megállapodás a kiskereskedők győzelmét, valamint a Bizottság által már régóta folytatott bizalmatlansági vizsgálat végét jelenti, melynek során a Bizottság a hitel- és bankkártyák díjainak csökkentésén dolgozott. Becslései szerint ezek a díjak a vállalkozásoknak éves szinten 10 milliárd eurós költséget jelentenek Európában. A megállapodás azt jelenti, hogy a Visa Europe bankközi hitelkártyadíjai 0,3%- on lesznek maximalizálva a MasterCard által felszámítottal azonos szinten. A Visa Europe hitelkártyáira vonatkozóan meghatározott bankközi díjak, valamint a határon átnyúló versenyt biztosító kötelezettségek kiváló fejlemények az európai fogyasztók számára, mivel a kiskereskedők számára kifizetett díjak meg is jelennek a kiskereskedők számláin. jelentette be az EU versenyjogi biztosa, Joaquin Almunia. Kalóriacímkézés az Egyesült Államokban Késik A múlt hónapban az EU hírlevele bemutatta, hogy várakozások szerint az Egyesült Államok új egészségügyi szabályzata milyen hatással lesz az ital- és áruautomatákra azáltal, hogy kötelező lesz a kalóriaadatok feltüntetése a gépeken. A végrehajtási szabályokat eredetileg február végére kellett volna véglegesíteni. Most úgy tűnik azonban, hogy a végleges szabályok megerősítésére 2014 végéig nem kerül sor. Mivel ez a szabályzat jelentős hatással lenne az ital- és áruautomaták iparágára, ez a késedelem lehetővé teszi az egyesült államokbeli Nemzeti Ital- és Áruautomata Szövetség (NAMA) lobbitevékenységének folytatását. Új közbeszerzési szabályok Az Európai Parlament módosította a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályokat, új rendelkezéseket bevezetve az innováció ösztönzésére és lehetővé téve a közszerződések odaítélése során a környezetvédelmi és a társadalmi megfontolások figyelembe vételét is. A reform célja, hogy az állami tendereket kisebb vállalkozások számára is elérhetővé tegye, az új intézkedések célkitűzése pedig a bürokrácia csökkentése, a pénzért kínált érték, az átláthatóság és az elszámoltathatóság elősegítése a közhatóságok áru- és szolgáltatásnyújtására vonatkozóan. Az EP belső piaci bizottságának elnöke, Malcolm Harbour kijelentette, hogy a közbeszerzés a jövőben már nem csupán a legalacsonyabb ár elfogadásáról fog szólni. Az intelligens vásárlók intelligens beszállítókkal dolgoznak együtt jobb megoldások biztosítása érdekében, amelyek innovatívabban hozzá vannak igazítva az ügyféligényekhez.

4 4 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2014/1 [március] MIÁSZ HÍREK A telephely bejelentéssel kapcsolatosan beérkezett válaszok összegzésének közreadása A témakörrel kapcsolatosan a MIÁSZ azt követően kereste meg az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) szervét, hogy több alkalommal tájékoztatás kapott arról a tényről, hogy a NAV illetékes szervei ellenőrzést hajtottak végre a vállalkozásnál és az ellenőrzés során az automaták telephelyként történt bejelentésének elmulasztása miatt szabálysértést állapítottak meg, büntetésként, pedig pénzbírságot szabtak ki. A bejelentést tevők értetlenül álltak a történtek előtt, mivel vállalkozásaik jogszerűen működnek, eleget téve a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) megfogalmazottaknak. A vállalkozás megkezdésének időpontjában senkitől nem kaptak felhívást arra, hogy az egyes automatákra telephelyként történő bejelentési kötelezettség áll fenn. Az iparágunk számára a Korm. r. értelmében a Kormány kereskedelmi hatóságként a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjét jelöli ki, a Korm. r. 1. számú mellékletében felsorolt kötelező adattartam megadását írja elő. A vonatkozó jogszabályban nem került megfogalmazásra az egyes automaták telephelyként történő bejelentési kötelezettsége, illetve annak elmulasztása esetén szabálysértés megvalósítása. A probléma megoldása érdekében megkerestük a NAV illetékes szervét, ahonnan azt a választ kaptuk. hogy a NAV eljárását: az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 16. (3) bekezdés b) pontja, valamint a 17. (3) bekezdés adja: Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó: b) címét, székhelyét, a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég honlapján való közzététel esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját), több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét. A 17. (3) bekezdés értelmében: Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózó a bejelentkezéssel egyidejűleg, az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adózó a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. (3) bekezdésében felsorolt adatok közül az állami adóhatósághoz írásban bejelenti: h) a cégbírósághoz be nem jelentett, az e törvény pontjában foglaltaknak megfelelő telephelyét. A 178. E törvény és ha törvény másként nem rendelkezik az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában. 27. telephely: az a hely, ahol az adóköteles tevékenységet folytatják, ideértve különösen a vállalkozó állandó üzleti (üzemi), termelő-, szolgáltatótevékenységének helyét függetlenül attól, hogy a telephely a vállalkozás székhelyétől különböző közigazgatási területen található. Továbbá a telephelyet érintő változás bejelentését az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 23. (1) bekezdés szabályozza: 23. (1) Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást a megváltozott természetes személyazonosító adatok, lakcím és a 22. (2) bekezdésében foglaltak kivételével, amelyről a cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie. Összességében minden adójogi szempontból telephelynek minősülő a gazdasági tevékenység helyszíneként szolgáló helyet be kell jelenteni. A MIÁSZ nem elégedett meg a válasszal, mivel az Elnökségi üléseken a témát folyamatosan többször körbejártuk, de mindig az a végkövetkeztetés maradt, hogy ez így nem életszerű. Logikai sorrendet állítottunk össze, amelyben a következő gondolatokat elemeztük: - Az automatás tevékenység TEÁOR száma 4789 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem. - Ebbe a szakágba tartozik: Bármely termék kiskereskedelmi értékesítése bármely, az eddigi szakágazatokba be nem sorolható módon: Árusító automatán keresztül. A megfogalmazásból kiindulva a tevékenység bárhol folytatható, hiszen nincsen állandó helyhez, a vállalkozási tevékenységet tekintve telephelyhez kötve. - Kérdésként vetődik fel, hogyan valósítható meg az automaták folyamatos pontos, naprakész bejelentése? - Ahhoz, hogy az egyes automaták telephelyként működjenek szükséges, hogy az üzemeltetés helyének tulaj-

5 MIÁSZ esemény 2014/1 [március] MIÁSZ HÍRLEVÉL 5 donosa, birtokosa szerződésben engedélyezze a telephelyként történő elhelyezést. Ez a gazdasági társaság szerződésének a módosítását indokolja. Analógiaként felvetettük, megfogalmaztuk a kérdést, nevezetesen a parkoló automaták tekintetében hogyan történik a bejelentés telephelyként, ugyanis a parkoló automaták is különböző helyeken, kerületekben vannak telepítve és az automatáknál történik meg a tényleges vállalkozási tevékenység. Ezt követően megkerestük Magyar Parkolási Szövetséget és támogatásukat kértük a probléma tisztázásában. Utána jártak Ők is a NAV illetékeseinél a telephely bejelentésének témakörében. A kérdésükre kapott választ, amelyet a NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságától kaptak megosztották velünk. A NAV válasz azonban hangsúlyozza: a levél szakmai véleményt tartalmaz kötelező jogi erővel nem bír. végzik. A cégbíróságra be nem jelentett adatokat, azért nem kell megküldeni a NAV illetékes szervéhez, mivel az előzőek alapján nem minősülnek telephelynek. A cikk végén szükségesnek tartjuk mi is kihangsúlyozni: a közreadott összegzés szakmai véleményeket tartalmaz kötelező jogi erővel nem bír. Budapest, Dr. Davola József a MIÁSZ főtitkára A válasz összegzéseként megfogalmazható, nem kell bejelenteni az egyes automatákat, mint telephelyeket, mivel az automaták elhelyezésének helyei nem tartós, állandó üzleti (üzemi) helyszínek, a tartós, állandó fogalmak lényeges elemei a telephely meghatározásának. Továbbá az automaták mellett nincsenek ott folyamatosan azok a természetes személyek, akik az adózási tevékenységet

6 6 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2014/1 [március] MIÁSZ esemény és Konferencia a vending iparág vezetői számára, ahol a cégvezetők vállalkozásuk innovációjához naprakész információkat szerezhetnek. Cél, a vending cégek mindennapi működéséhez segítő információ biztosítása. A konferencia helyszíne: HOLIDAY BEACH BUDAPEST WELLNESS & CONFERENCE HOTEL **** Cím: 1039 Budapest, Piroska utca 3-5., Tel.: , , Fax: május 22. csütörtök A konferencia programja: Regisztráció. Welcome coffee Megnyitó, bevezető Szöllősi Balázs, a MIÁSZ elnöke Pavel Liszka a Román Automata Szövetség elnöke Románia tapasztalatok, hogyan csinálják? A román automatás szakma a román szövetség elnöke szemszögéből Benyó Péter az OTP Mobil Kft. ügyvezető igazgatója Újszerű fizetési lehetőségek az OTP Mobil-al 10: Szünet Dr. Mádi László az MNB Készpénzlogisztikai Igazgatóság igazgatója A Képszpénzlogisztikai Igazgatóság kapcsolat rendszere az ital és automatás iparággal Dr. Zacher Gábor főorvos, a Honvéd Kórház Toxikológiai Osztály osztályvezetője Függőségek, szokások, társadalmi és természetkörnyezeti pszichés terhek és azok hatásai A konferencia záró beszéde - Szöllősi Balázs, a MIÁSZ elnöke Ebéd Taggyűlés Jelentkezni: Bárdosi Tímeánál, a címen lehet. Tagjaink mellett külsős automatás cégeket is szeretettel várunk a rendezvényre, bízva abban, hogy az ott elhangzó információk a teljes szakma számára hasznosnak bizonyulhatnak. Az beérkezését követően jelentkezési lapot küldünk minden résztvevő részére, melynek kitöltése, és az irodába való visszaküldése után a részvételi jelentkezés érvényessé válik. Szeretettl várjuk önöket, számítunk megjelenésükre! Részvételi díjak: A konferencia, ebéd nélkül, a MIÁSZ tagjaink számára ingyenes, konferencia, ebéddel a MIÁSZ tagjainak: Ft + áfa/fõ A konferencia, ebéd nélkül, nem MIÁSZ tagoknak: Ft + áfa/fõ A konferencia, ebéddel, nem MIÁSZ tagoknak: Ft + áfa/fõ

7 MIÁSZ esemény 2014/1 [március] MIÁSZ HÍRLEVÉL 7 20 éves a MIÁSZ rendezvény szponzorációciós lehetőség szeptember Rendhagyó módon idén két napos lesz a találkozónk, ahol első nap délután és este a tagjaink cégvezetőinek készülünk programokkal megtűzdelt gálavacsorával a Hotel Gellért Panoráma termében, míg másnap egy csapatépítő megmérettetésen vehetnek részt a cégek dolgozói is. Az egésznapos majális jelllegű rendezvény ingyenes lesz. Jó hangulatú, kötetlenül együttlétre készülünk a szakma szereplőivel. A Szövetség által rendezett találkozókon, eseményeken mind a tagok mind külsős cégek számára is lehetőség van szponzorálásra. Jelentkezési határidő: május 1. FŐ TÁMOGATÓ A rendezvényen promóciós eszközein való megjelenés, mint fő támogató: névvel, logóval. A rendezvényt követően a Hírlevélben az esemény beszámolóban a támogató megjelentetése. KIEMELT TÁMOGATÓ A rendezvény előkészítése, szervezése és PR kampánya során a támogató nevének feltüntetése, említése, az embléma feltüntetése. A rendezvényen promóciós eszközökkel való megjelenés, rövid perces bemutató, előadás megtartása. A rendezvényt követően a Hírlevélben 1/2 oldalas egyéni hirdetés és az esemény beszámolóban a támogató megjelentetése Budapest, Angyal u

8 8 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2014/1 [március] VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS Brita Több, mint vízlágyító! Innovatív szûrési koncepció, amely az adott felhasználási területre a lehetõ legjobb vízminõséget garantálja. Vízlágyító és szûrõ berendezés egyben, vagyis a berendezés vízkõvédelme mellett a kijövõ szûrt víz optimális jellemzõkkel bír az italok elkészítéséhez. Eredményként említhetjük a jelentõsen csökkenõ szervizköltségeket, a zamatosabb ízt, valamint a krémesebb, és szebb italmegjelenést is. Minden termék hatóságilag bevizsgált, magyar engedélyekkel rendelkezik. Caprimo minden ízben, minden évszakra Coffee & Drink Systems Kft. Tel.: HOKI Gastrosystems Kft., Tel.:

9 VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 2014/1 [március] MIÁSZ HÍRLEVÉL 9 Pályázati lehetõségek vállalkozása fejlesztésére 2014 tavasza is remek pályázati lehetőségeket tartogat a hazai vállalatok számára. A támogatási konstrukciók a bérköltség támogatásával hozzájárulhatnak vállalatunk létszámának megőrzéséhez, valamint lehetőséget kínálhatnak, hogy gyakornoki program keretében alkalmazzunk tehetséges pályakezdőket, illetve bizonyos településeken akár új telephely kialakítását is elősegíthetik. Pályázat neve és leírása: Munkaadók részére munkahelymegőrző támogatás bérköltség támogatással. A támogatást azok a cégek tudják igénybe venni, akik mûködésükkel összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát megszüntetni kényszerülnének, de a támogatás segítségével azokat megtartják és a támogatási valamint a továbbfoglalkoztatási időszak alatt létszámukat tartani tudják. Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régióban A program a munkahelyteremtésen túl hozzájárulhat a fiatal munkavállalók elhelyezkedéséhez, illetve az első munkahelyi tapasztalatok megszerzéséhez. Közvetve pedig hozzájárul a fiatal munkavállalók továbbfoglalkoztatásához. Telephelyfejlesztés a Tisza-tó térségében Munkahelyteremtéssel egybekötött telephelyfejlesztés áll nyitva a kis és középvállalatok számára. Támogatható tevékenységek közé tartozik az új épület építése, meglévő épületek átalakítása, felújítása, eszközbeszerzés (csak részben), illetve az alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése (a támogatási összeg maximum 40%-a) Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúl A vállalkozások saját, mûködési helyszínéül szolgáló telephelyre vonatkozóan igénybe vehető támogatás kapcsolódó új épület építésére, létesítésére, meglévő épületek átalakítására, bővítésére, korszerûsítésére, helyreállítására, illetve felújítására. Ezen kívül lehetőség van eszközbeszerzésre, eszköz lízingre és infrastrukturális beruházásokra. Támogatás összege és intenzitása: % (esetenként eltérhet) Max Ft/ hó/munkavállaló Max 100% Max 30 millió Ft a felvett gyakornokok számától függően Max 70% Min 10 maximum 50 millió Ft Max 60% Min 10 max 60 millió Ft A GoodWill Consulting Kft. minősített pályázatíróként ingyenes pályázati előminősítéssel és ingyenes helyszíni konzultációval áll cége rendelkezésére! Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség Bárdosi Tímea Irodavezető Tel.:

10 10 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2014/1 [március] FELHÍVÁSOK 2014-es MIÁSZ események: Olaszországi tanulmányút Milánóba, a Venditalia-ra: május 8-10 Vending Konferencia és Taggyűlés: május 22. MIÁSZ találkozó és csapatépítő tréning: szeptember es nemzetközi kiállítások, vásárok: április május május 20. okt NAMA Las Vegas Venditalia Milánó fmvend London CAMA Expo Québec Hirdetési lehetõségek a Hírlevélben. Következõ Hírlevelünk megjelenési dátuma: június 2. Anyagleadási határidõ: 2014 június 20. A hirdetési anyagot - nagy felbontású jpg. vagy nyomdai minõségû pdf. formátumban a lapzárta dátumáig kérjük eljuttatni a címre. Áraink: MIÁSZ tagoknak: 1/1 oldal Ft + áfa 1/2 oldal Ft + áfa 1/4 oldal Ft + áfa Nem szövetségi tagoknak: 1/1 oldal Ft + áfa 1/2 oldal Ft + áfa 1/4 oldal Ft + áfa Ingyenes apróhirdetés MIÁSZ tagjaink számára! Ha keres valamit, szeretne eladni valamit vagy állást keres vagy kínál, itt megtalálja a számítását! Amennyiben szeretné, hogy apróhirdetése megjelenjen az oldalon a címre küldje el a leadási határidõig a hirdetés szövegét. Várjuk jelentkezését!

11

12

MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG 2013/1 [MÁRCIUS]

MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG 2013/1 [MÁRCIUS] MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG 2013/1 [MÁRCIUS] 2 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2013/1 [MÁRCIUS] TArTALOM köszöntô TARTALOM: Köszöntõ 2. oldal EVA hirek 3. oldal Ezrópai Bizottság megcélozza az automatákat, Kapszulák

Részletesebben

2014/2 [június] 20 éves a MIÁSZ

2014/2 [június] 20 éves a MIÁSZ 2014/2 [június] MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG 20 éves a MIÁSZ 2 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2014/2 [június] MIÁSZ HÍREK TARTALOM: Hirek 2-3. oldal Esemény 4-6. oldal Vending konferencia Szakmai hírek 7. oldal

Részletesebben

MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG VENDING KONFERENCIA 2012 MÁJUS 24. BUDAPEST. HOTEL STADION. A HOLNAP MINT LEHETÕSÉG

MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG VENDING KONFERENCIA 2012 MÁJUS 24. BUDAPEST. HOTEL STADION. A HOLNAP MINT LEHETÕSÉG MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG VENDING KONFERENCIA 2012 MÁJUS 24. BUDAPEST. HOTEL STADION. A HOLNAP MINT LEHETÕSÉG 2 [ÁPRILIs] TARTALOM BEVEZETõ hírek 2012/2 [ÁPRILIs] 3 TARTALOM: Beveztõ 2. oldal

Részletesebben

2012/5 [DECEMBER] MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG, ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK!

2012/5 [DECEMBER] MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG, ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK! 2012/5 [DECEMBER] MAGYAR ITAL- ÉS ÁRUAUTOMATA SZÖVETSÉG KELLEMES ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG, ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁNUNK! 2 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2012/5 [DECEMBER] TARTALOM KÖSZÖNTÔ TARTALOM: Köszöntõ 2. oldal MIÁSZ hirek

Részletesebben

2015/1 [Március] Magyar ital- és áruautomata szövetség VENDING KONFERENCIA 2015 MÁJUS 21.

2015/1 [Március] Magyar ital- és áruautomata szövetség VENDING KONFERENCIA 2015 MÁJUS 21. 2015/1 [Március] Magyar ital- és áruautomata szövetség VENDING KONFERENCIA 2015 MÁJUS 21. 2 MIÁSZ HÍRLEVÉL 2015/1 [március] TARTALOM: Elõszó 2. oldal MIÁSZ Hírek 3 5. oldal A regisztrációval kapcsolatos

Részletesebben

*** G É M O S Z K Ö Z G Y Ű L É S 2 0 1 4. B u d a p e s t ***

*** G É M O S Z K Ö Z G Y Ű L É S 2 0 1 4. B u d a p e s t *** GÉMOSZ GÉPJÁRMŰ MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Hírlevél 2014/03 Kedves Márkakereskedő! Ebben a számban tudósítunk az NFM-MASZSZ együttműködési megállapodás aláírásáról, bemutatjuk a Magyar Autós Szakmai

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

2013 szeptember 19 21

2013 szeptember 19 21 Magyar ital- és áruautomata szövetség 2013 szeptember 19 21 2013/1 [JÚNIUS] 2013. szeptember 19 21, Köln www.euvend-coffeena.com INTERNATIONAL VENDING AND COFFEE FAIR Vásárolja meg jegyét online 50%-os

Részletesebben

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk:

OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan jelent meg. Ezúton helyesbítünk: Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE IV. évfolyam 4. szám OE határozatok A Szövetségi Hírlevél 2009/3. számában az alábbi OE határozat szövege nem pontosan

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (I.30.) számú rendelete Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben