GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GREEN PASS Csoporthoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére"

Átírás

1 GREEN PASS hoz történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételei Független Forgalmazók részére Budapest, november BUDAPEST, CSÖMÖRI ÚT 18. TELEFON: /

2 Tartalomjegyzék Fogalmak: Bevezetés Köszöntő A GREEN PASS működési filozófiája Kiválóság Szolgáltatás Esélyegyenlőség Független Forgalmazói státusz létrehozása és fenntartása A GREEN PASS és a Független Forgalmazó közötti jogviszony Független Forgalmazóvá válás feltételei Változások a Független Forgalmazó adataiban Az Ön azonosítója További követelmények a Független Forgalmazókkal szemben Követelmények önálló vállalkozásokkal szemben: A szerződésből eredő költségek viselése Megfelelés a jogszabályi, szerződéses és adózási előírásoknak Szerződés időbeli hatálya A Független Forgalmazói szerződés alkalmazásának felfüggesztése A szerződésből adódó pozíció átruházása Pozíció ismételt létrehozása Független Forgalmazó halála vagy megszűnése Etikus magatartás és a jogszabályok betartása A Független Forgalmazó jogi státusza A Független Forgalmazó kötelezettségei Független Forgalmazó tevékenységei A Független Forgalmazó tevékenységi területe Pénzeszközök elfogadása Marketing és reklámozási irányelv A marketinggel kapcsolatos vállalati filozófia GREEN PASS védjegy, know-how Értékesítési szervezet felépítése Az értékesítési szervezet A GREEN PASS lehetőség bemutatása A Független Forgalmazó tevékenységéért járó díjazás Díjazás A jutalék esedékessége és fizetésének szabályai Jutalék elszámolás Szerződés megszűnését követő díjazás A GREEN PASS rendszerét képező szereplők meghatározásai Utalványforgalom meghatározások GREEN PASS minősítésekhez és -jutalmazásokhoz GREEN PASS jutaléktípusok Az üzleti titok Szerződés megszűnésének esetei Azonnali hatállyal történő és rendes felmondás Versenykizáró megállapodás Tájékoztatások Független Forgalmazó jogszerű működésének vizsgálata és fegyelmi ügyek Fegyelmi intézkedések A GREEN PASS kárának, költségeinek megtérítése Záró rendelkezések Személyes adatok és bizalmas információk védelme Tájékoztatás adatkezelésről A GREEN PASS dokumentumok módosításai

3 Fogalmak: Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozásában a nagybetűs szavak, kifejezések jelentése az alábbi. Az itt nem említett nagybetűs szavak, kifejezések jelentése megegyezik a Független Forgalmazói szerződésben, a Kompenzációs tervben vagy a szavak általános értelmezése szerint a jelen ÁSZF szövegében alkalmazott jelentéssel. GREEN PASS : A GREEN PASS, a GP, a Vállalat és a mi szavak jelentik a vállalatcsoport minden egyes tagját. A cégcsoporthoz tartozó szervezetek: GPU: a GREEN PASS Utalványkibocsátó Kft. (székhelye: 1152 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2; Cg ; adószáma: ), amely az Utalványok kibocsátását a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Magyar Nemzeti Banknak, mint felügyeleti szervnek történő bejelentés mellett végzi. FSSZSZ: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1147 Budapest, Csömöri út em. 5; Cg ; adószám: ), amely az Utalványok értékesítését és visszaváltását, valamint a GPU előbbiekkel összefüggő egyes jogainak gyakorlásában és kötelezettségeinek teljesítésében történő közreműködést az egyes fizetési szolgáltatókról szóló évi CCXXXV. törvény 9. (3) bekezdése alapján a GPU-val kötött megállapodás szerint végzi. ECS: Economy Collaboration Service Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1147 Budapest, Csömöri út em. 5; Cg ; adószám: ), amely a GPU-val fennálló tartós közvetítői szerződés alapján a GPU Partnerekkel kötendő szerződéseinek közvetítésére, és ezen szerződések GPU nevében történő megkötésére önállóan jogosult. Megbízó: a Független Forgalmazói szerződés vonatkozásában a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet. Értékesítési szervezet: jelenti Önt mint Független Forgalmazót, valamint az Ön által közvetlenül szponzorált összes Független Forgalmazót, illetve az Ön által közvetlenül szponzorált összes Független Forgalmazó által szponzorált minden más Független Forgalmazót. Az Értékesítés kifejezés az Ön GREEN PASS Független Forgalmazóként kifejtett tevékenységét takarja. Független Forgalmazó: avagy FF és Ön : olyan személyre vagy bejegyzett vállalkozásra vonatkozik, amely Független Forgalmazói szerződést kötött a GREEN PASS tagjával. Elsődleges kapcsolattartó: egy bejegyzett vállalkozás esetében az a személy, aki felügyeli a bejegyzett vállalkozás Független Forgalmazói tevékenységét. Szponzor: a GREEN PASS azon Független Forgalmazója, aki bemutatta Önnek a GREEN PASS-lehetőséget, és aki szponzorként szerepel az Ön Független Forgalmazói szerződésében. Oktatási díj: az az összeg, amelyet egy új Független Forgalmazó fizet az oktatásért és vizsgáért. 3

4 1. Bevezetés 1.1 Köszöntő A GREEN PASS köszönti Önt! Örömünkre szolgál, hogy Független Forgalmazóként Ön is csatlakozott a cégünkhöz. Izgalmas utazás kezdődik a GREEN PASS-szal, hosszú együttműködésre számítunk Önnel. A GREEN PASS hoz Független Forgalmazóként történő csatlakozás Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó jelen kiadvány fontos gyakorlati útmutató, amelynek segítségével elindíthatja és fenntarthatja Független Forgalmazói státuszát. Ebben az útmutatóban értékes információkat talál azokról a gyakorlati eljárásokról és folyamatokról, amelyek betartása a GREEN PASS és az Ön számára is kötelező a GREEN PASS lehetőség népszerűsítésében ahhoz, hogy jogszerű módon tevékenykedhessen. Jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi az Ön FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezettel kötött Független Forgalmazói szerződésének, melyet a Kompenzációs tervvel együtt kell alkalmazni. Ha jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon bizalommal szponzorához vagy a GREEN PASS Back Office irodához. További információk a hivatalos honlapon a következő címen találhatók: 1.2 A GREEN PASS működési filozófiája A GREEN PASS alapítói hisznek a példamutatáson alapuló vezetői tevékenységben. Ezen személyek elhivatottak a jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazott alapelvek és előírások iránt, amelyeket hitvallásuknak tekintenek annak érdekében, hogy biztosítsák a GREEN PASS megfelelő működését. 1.3 Kiválóság A GREEN PASS a következő módokon törekszik a kiválóságra: A legmagasabb fokú egységesség fenntartásával a Vállalat minden szintjén. Minőségi szolgáltatások versenyképes árakon történő kínálatával. Dinamikus segítő csapat által biztosított azonnali, előzékeny szolgáltatással, valamint az ügyfelek és Független Forgalmazók megrendeléseinek azonnali és hatékony feldolgozásával. 1.4 Szolgáltatás A GREEN PASS elhivatott a kiváló minőségű szolgáltatások biztosítása és a színvonalas támogatás nyújtása iránt. A GREEN PASS törekszik a Független Forgalmazók tisztességes, pontos és késedelem nélküli kompenzációjára és arra, hogy a Független Forgalmazók megkapják a GREEN PASS népszerűsítéséhez szükséges eszközöket. A GREEN PASS azért fogalmazta meg ezeket a célokat, hogy a Független Forgalmazók esélyt kapjanak a GREEN PASS lehetőségtől egy sikeres vállalkozás kialakítására. 1.5 Esélyegyenlőség A GREEN PASS nem diszkriminál és nem zár ki senkit a GREEN PASS üzleti lehetőség kihasználásából etikai meggyőződés, bőrszín, életkor (18 év felettiek), politikai nézet, munkavállalói státusz, családi állapot, faji, nemi hovatartozás, házassági állapot, nemi beállítottság, etnikai vagy nemzetiségi, vallási hovatartozás, megváltozott képesség vagy minden más, törvény által tiltott szempont alapján. 2. Független Forgalmazói státusz létrehozása és fenntartása 2.1 A GREEN PASS és a Független Forgalmazó közötti jogviszony Ön Független Forgalmazói szerződést köthet a GREEN PASS tal szövetkezeti tagi jogviszonyban álló természetes személyként vagy nem természetes személyként. Független Forgalmazó és a GREEN PASS érintett tagja megállapodnak abban, hogy a FF által a GREEN PASS érintett tagjának nyújtott szolgáltatások tekintetében önszámlázást alkalmaznak. A FF meghatalmazza a GREEN PASS érintett tagját, hogy számlákat készítsen, bocsásson ki, javítson és sokszorosítson a FF nevében. Ez a meghatalmazás a Független Forgalmazói szerződés időtartamára vonatkozik. A GREEN PASS érintett tagja a vonatkozó jogi előírások szerint köteles elkészíteni és kibocsátani a számlákat. Az adott elszámolási időszak végét követően a GP késedelem nélkül értesítést küld ben a FF által megadott címre a számla rendelkezésre állásáról, és közli a számla eléréséhez szükséges hivatkozást. Amennyiben a FF nem kifogásolja a számlát a kézhezvételtől számított 3 napon belül, az akként értelmezendő, hogy a FF a számlát elfogadta, és visszajuttatta a GP részére. A FF és a GP megállapodnak abban, hogy a számla kézbesítésének ezen módja az elektronikus számlázás elfogadásának minősül a magyar törvényekkel összhangban. A GP saját belátása szerint papírformátumot is alkalmazhat az elektronikus számlázás helyett. A GP sorozatszámmal ellátott számlákat bocsát ki a FF részére kirendelt és kiadott számlasorszám-tartomány felhasználásával. A GP és a FF köteles a számlákat eredeti formájukban megőrizni. 4

5 A GP ésszerű intézkedések megtételével biztosítja a számlák eredetiségét és tartalmuk teljességét, beleértve az alábbiakat: a) a GP az illetékes alkalmazottaira korlátozza a számlákhoz való hozzáférést; b) a FF-tól elvárja egyedi felhasználói azonosító és jelszó használatát a számlák elérése érdekében; továbbá c) egyéb technikai eszközökkel akadályozza meg a jogosulatlan hozzáférést, illetve a számlák módosítását vagy törlését. A FF nem módosíthatja vagy törölheti a számlákat, és a FF bejelentkezési adatainak felhasználásával köteles megakadályozni a számlákhoz való jogosulatlan hozzáférést. A FF és a GP kötelesek késedelem nélkül értesíteni egymást a nevükben, címükben vagy áfa regisztrációs adataikban bekövetkező olyan változásokról, amelyek befolyásolhatják a számlák kibocsátását. 2.2 Független Forgalmazóvá válás feltételei Elvárások minden Független Forgalmazóval szemben: A Független Forgalmazóvá váláshoz a jelentkezőnek ki kell töltenie, és alá kell írnia a Független Forgalmazói szerződést, majd azt le kell adnia a központban, továbbá be kell fizetnie az oktatási díjat. Ezen felül részt kell vennie az induló oktatáson, és azt követően sikeres vizsgát kell tennie. Biztosítania kell a GREEN PASS által a szükséges előfeltételek meglétének ellenőrzéséhez igényelt dokumentumokat és információkat. A Független Forgalmazói szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a Független Forgalmazó az előbb említett kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette, és a GREEN PASS elfogadta az Ön Független Forgalmazói szerződését. A hiányos vagy pontatlan Független Forgalmazói szerződés mindaddig függőben marad, amíg a GREEN PASS meg nem kapja a szükséges információkat és dokumentumokat. 2.3 Változások a Független Forgalmazó adataiban A Független Forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a szerződésével kapcsolatban a GREEN PASS-hoz eljuttatott adatai a valóságnak megfeleljenek, pontosak és aktuálisak legyenek. A Független Forgalmazónak a nevével, címével, telefonszámával, címével vagy banki adataival kapcsolatos minden változást azonnal jelentenie kell a GREEN PASS felé. Az adatok valódiságáért, valamint az adatváltozás elmaradásából vagy késedelméből eredő esetleges károkért, többletköltségekért a Független Forgalmazó felel. 2.4 Az Ön azonosítója A GREEN PASS-hoz való csatlakozást követően Ön kap egy egyedi azonosító számot, az ún. azonosító számot, amely az Ön szerződésének azonosítására szolgál. Az azonosító számát fel kell tüntetnie az ügyfelekkel kötött minden szerződésen, és azokon a Független Forgalmazói szerződéseken, amelyek esetében Ön a szponzor, illetve meg kell adnia a GREEN PASS-szal folytatott minden kommunikáció alkalmával. 2.5 További követelmények a Független Forgalmazókkal szemben Amennyiben Önnek önálló vállalkozása van, a hatályos törvények alapján végezheti tevékenységét. Amennyiben Ön magánszemély, akkor a jelen ÁSZF, valamint a Független Forgalmazói szerződés keretében kifejezetten elfogadja, hogy a GREEN PASS a nettó jutalékából levonja a mindenkor hatályos adómértékeket. 2.6 Követelmények önálló vállalkozásokkal szemben A bejegyzett önálló vállalkozásnak a bejegyzett vállalkozás létrejöttét igazoló okirat(ok) másolatát, a bankszámlaszerződést és az aláírási címpéldányt / ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell eljuttatnia a GREEN PASS-hoz. 2.7 A szerződésből eredő költségek viselése Független Forgalmazóként végzett tevékenysége során Ön saját javára, illetőleg kockázatára vezeti a vállalkozását, és kizárólag Ön felel minden kiadásért, tartozásért és adósságért, amely az Ön szerződéses tevékenységével kapcsolatos. Ilyen költségek lehetnek például a vállalkozás működtetéséhez Ön által igényelt licencek vagy engedélyek, jogi, adózási vagy más szakmai tanácsadásért felszámított díjak, a biztosítások, a telefonköltségek, továbbá az utazási és szobafoglalási kiadások. A GREEN PASS nem vállal felelősséget az Ön GREEN PASS szerződésével kapcsolatban felmerülő ilyen és ehhez hasonló költségeinek megfizetéséért vagy visszatérítéséért. 2.8 Megfelelés a jogszabályi, szerződéses és adózási előírásoknak Független Forgalmazóként végzett tevékenysége során Ön felelős az összes vonatkozó jogszabály, valamint a jelen ÁSZF-ben és a Független Forgalmazói szerződésben foglalt előírások betartásáért. Ezen kötelezettség magába foglalja különösen a következőket: Megfelelés a jogszabályoknak - beleértve a fogyasztóvédelmi törvényeket -, a GREEN PASS szerződéseiben, belső szabályzataiban, kötelező jelleggel kiadott bármely dokumentumában foglalt előírásoknak, ide értve különösen a közvetlen értékesítési előírásokat. E követelmények közül jelen ÁSZF többet is ismertet és tartalmaz, azonban jelen ÁSZF tartalma nem helyettesíti az Ön ismereteit és a vonatkozó törvények betartását. Bármely, a Független Forgalmazói tevékenység végzéséhez és a Független Forgalmazói szerződés teljesítéséhez szükséges engedély, kereskedelmi licenc vagy regisztráció megszerzése. 5

6 A Független Forgalmazói tevékenységgel kapcsolatos bármely biztosítás beszerzése. A Független Forgalmazói tevékenységével kapcsolatos összes nyilvántartás kezelése. Az önálló vállalkozással rendelkező Független Forgalmazó felelős az adójogszabályok betartásáért. A Független Forgalmazó kártalanítja a GREEN PASS ot minden olyan vele szemben megfogalmazott kárigény, nála felmerült veszteség vagy költség esetén, amelynek közvetett vagy közvetlen oka az, hogy a Független Forgalmazó nem tartotta be a vonatkozó jogszabályi előírásból, a jelen ÁSZF-ből, a Független Forgalmazói szerződésből adódó vagy adózási kötelezettségét. 2.9 Szerződés időbeli hatálya A Független Forgalmazói szerződés határozatlan időtartamú azzal, hogy a Független Forgalmazó a szerződés hatályának fennállta alatt mindvégig köteles aktív tevékenységet kifejteni. A Független Forgalmazó aktív státuszát köteles minden évben megerősíteni, ellenkező esetben a FF tekintetében a szerződés rendelkezései az inaktivitás időtartama alatt (átmenetileg) nem alkalmazhatók, illetve alkalmazásuk felfüggesztésre kerül. A GREEN PASS a minőségi előírások betartása, valamint a FF aktív státuszának megerősítése érdekében évente továbbképzéseket tart, amelynek díját a Független Forgalmazó viseli A Független Forgalmazói szerződés alkalmazásának felfüggesztése A GREEN PASS bármikor felfüggesztheti a Független Forgalmazói szerződés rendelkezéseinek alkalmazását, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Független Forgalmazó nem a jelen ÁSZF 2.8 pontjában foglaltak szerint jár el. A felek közötti jogviszony működési rendjének helyreállítását követően a Független Forgalmazónak lehetősége van a Független Forgalmazói státusza megerősítésére, illetve reaktiválására, melynél fogva a Független Forgalmazói szerződés rendelkezései vele szemben ismételten alkalmazandók A szerződésből adódó pozíció átruházása A Független Forgalmazói szerződésből kilépni kívánó Független Forgalmazó, a GREEN PASS és a szerződésbe belépő Független Forgalmazó megállapodhatnak a szerződésből kilépő Független Forgalmazót megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összességének a szerződésbe belépő Független Forgalmazóra történő átruházásáról. A szerződési pozíció átruházása egyben a szövetkezeti tagsági részesedés átruházását is feltételezi. A megállapodás létrejöttéhez a GREEN PASS előzetes beleegyezése szükséges. Az előzetes beleegyezés megadása iránti kérelmet írásban kell eljuttatni a GREEN PASS-hoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a szerződési pozíciót átruházó Független Forgalmazó (eladó), valamint a belépő Független Forgalmazó (vevő) nevét, címét és kapcsolattartási adatait, továbbá a fizetendő ellenszolgáltatás megnevezését. A beleegyezés megadása a GREEN PASS diszkrecionális jogkörébe tartozik, azaz a GREEN PASS fenntartja magának a jogot, hogy azt bármely okból megtagadja. A szerződési pozíciót átruházó Független Forgalmazó köteles eljárási díjat fizetni a GREEN PASS részére az átruházás jóváhagyása esetén Pozíció ismételt létrehozása A Független Forgalmazó korábbi Független Forgalmazói szerződésének megszüntetését követően indokolt esetben és a GREEN PASS jóváhagyása mellett újból Független Forgalmazói szerződést köthet a cégcsoporttal, azzal azonban, hogy a korábbi Független Forgalmazói szerződés hatálya alatt megszerzett kiváltságait elveszíti, és a Független Forgalmazóra mint új csatlakozóra a jelen ÁSZF 2. pontjának vonatkozó szakaszai alkalmazandók Független Forgalmazó halála vagy megszűnése A Független Forgalmazó halála vagy jogutód nélküli megszűnése a szövetkezeti tagsági jogviszonyt megszünteti. Az örökös, illetve a jogutód önkéntes akarat-elhatározással dönthet úgy, hogy a szövetkezetbe tagként belép, azonban erre nem köteles. Amennyiben az örökös, illetve a jogutód belép a szövetkezetbe, az örökösre, illetve a jogutódra a jogelőd Független Forgalmazói szerződésében foglalt jogok és kötelezettségek valamint az általa megszerzett kiváltságok átszállnak. Amennyiben az örökös, illetve a jogutód a szövetkezethez nem kíván csatlakozni, a GREEN PASS elszámol az örökössel, illetve a jogutóddal, melyre tekintettel a jogelőd Független Forgalmazói szerződése is megszűnik Etikus magatartás és a jogszabályok betartása A GREEN PASS a vállalkozást törvényesen folytatja és elvárja, hogy a Független Forgalmazói is ugyanígy járjanak el. Az Ön cselekedetei Független Forgalmazóként közvetlen kihatással vannak a GREEN PASS jó hírnevére, üzleti megítélésére, minősítésére. Ennek megfelelően a Független Forgalmazók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely megóvja a GREEN PASS jó hírnevét, a GREEN PASS-ról alkotott képet és a cég üzleti érdekeit A Független Forgalmazó jogi státusza Amennyiben a Független Forgalmazó önálló vállalkozással rendelkezik, a Független Forgalmazó a jelen ÁSZF tárgyát képező tevékenységet ennek keretében saját kockázatára végzi. A Független Forgalmazó szavatolja, hogy a vállalkozása törvényesen bejegyzett, érvényes adószámmal rendelkezik, a tevékenység végzésére, valamint a Független Forgalmazói szerződés saját nevében való meg- 6

7 kötésére és fennállása idején annak teljesítésére jogosult, illetőleg működése során a vonatkozó jogszabályokat betartja. A Független Forgalmazó köteles haladéktalanul tájékoztatni a GP-t, ha vállalkozói jogállásában változás következik be vagy megszűnik. Amennyiben a Független Forgalmazó nem rendelkezik önálló vállalkozással, a szerződés aláírásával felhatalmazza a GP-t, hogy a jövedelmének adózásáról saját hatáskörben intézkedjen A Független Forgalmazó kötelezettségei A FF köteles minden ésszerű, elvárható erőfeszítést megtenni a Független Forgalmazói szerződésben meghatározott szerződések közvetítése érdekében. A FF a teljesítés érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a GP érdekeire figyelemmel és a megbízó utasításai szerint köteles eljárni. A FF köteles tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről. A FF harmadik felek részére a Független Forgalmazói szerződésben meghatározott szerződések közvetítésére, és a harmadik féllel való szerződéskötésre jogosult és köteles. A FF köteles a megbízót tájékoztatni szükség szerint, illetve havonta összesített lista formájában a tevékenységéről és a közvetített szerződésekről; a harmadik félnek a szerződés megkötésére irányuló, illetve a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatairól haladéktalanul; a piaci helyzet alakulásáról és minden olyan körülményről, amely a megbízónak a Független Forgalmazói szerződéssel kapcsolatos, a Független Forgalmazó által ismert érdekei szempontjából jelentős. Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad a független forgalmazói tevékenységgel kapcsolatban, a Független Forgalmazó köteles a megbízót erre figyelmeztetni. Ha a megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Független Forgalmazó a feladatot a megbízó utasításai szerint, a megbízó kockázatára elláthatja. Ebben az esetben a Független Forgalmazó az utasításból adódó hátrányokért, károkért nem felelős. Meg kell tagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Független Forgalmazói szerződés időtartama alatt a Független Forgalmazó csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával köthet más megbízóval hasonló tárgyú szerződést. E kötelezettség teljesítésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely miatt a szerződésszegés jogkövetkezményei alkalmazásának van helye. Emellett jelen rendelkezés megsértése esetén Független Forgalmazó az 1 éves jutalékának megfelelő összegű kötbér (Ptk. 6:186. ) megfizetésére köteles a megbízó javára. Megbízó a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Független Forgalmazó szerződésszegéséből kára származott-e. A lejárt kötbértartozás után a Független Forgalmazó késedelmi kamatot is köteles fizetni. A Független Forgalmazó a jelen ÁSZF-ben és a Független Forgalmazói szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez más személyt kizárólag a megbízó előzetes hozzájárulásával vehet igénybe. Az igénybe vett teljesítési segéd magatartásáért a Független Forgalmazó felel Független Forgalmazó tevékenységei A Független Forgalmazó a GREEN PASS tevékenységi körében forgalmazott GREEN PASS-Utalványok értékesítésével és a GREEN PASS-Utalványokra vonatkozó más szerződések közvetítésével foglalkozik. A Független Forgalmazói szerződés hatálya - és ezáltal a Független Forgalmazó tevékenysége - az alábbi tevékenységek önálló végzésére terjed ki: utalvány elfogadóhelyi szerződés közvetítése; utalvány megrendelői szerződések közvetítése; szövetkezeti tagok szervezése; Független Forgalmazók szervezése. A Független Forgalmazó a megbízó nevében és a megbízóval ilyen tárgyú szerződéses jogviszonyban álló GPU nevében való szerződéskötésre (aláírásra) jogosult. A jelen pontban és a Független Forgalmazói szerződés pontjában foglalt kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a Független Forgalmazó képviseleti joga minden olyan jognyilatkozat megtételére kiterjed, amely a közvetített szerződések teljesítésével rendszerint együtt jár. Ez a jog nem foglalja magában a már megkötött szerződések módosításához, a pénz átvételéhez és a fizetési határidő megállapításához való jogot A Független Forgalmazó tevékenységi területe A FF a független forgalmazói tevékenységét Magyarország területén korlátozás nélkül köteles ellátni. Megbízó ezen tevékenységi területen a Független Forgalmazót közvetítői joggal ruházza fel Pénzeszközök elfogadása A Független Forgalmazók, a szövetkezeti tagok és az elfogadóhelyek által fizetendő díjakat közvetlenül a GREEN PASS megfelelő vállalatának kell fizetni banki átutalás formájában vagy készpénzben a vállalkozás pénztárába történő személyes befizetés útján. 7

8 3. Marketing és reklámozási irányelv 3.1 A marketinggel kapcsolatos vállalati filozófia A GREEN PASS kidolgozott egy sikeres globális értékesítési rendszert, amely megbízható tapasztalatokon és ismereteken alapul. A GREEN PASS oktatási és marketinganyagokat állított össze, valamint tevékenységi terveket dolgozott ki a Független Forgalmazóinak támogatására a GREEN PASS üzleti lehetőség népszerűsítése körében. A Független Forgalmazókat a GREEN PASS arra ösztönzi, hogy csak a GREEN PASS által biztosított marketinganyagokat használják. 3.2 GREEN PASS védjegy, know-how A GREEN PASS neve, védjegyei, emblémái, marketinganyagai, üzleti folyamatai, szerzői jogai, vállalati arculata, valamint gazdasági, műszaki és szervezési ismeretei, tapasztalatai (know-how) törvényi védelem alatt állnak és kizárólagos tulajdonosuk a GREEN PASS. Minden Független Forgalmazó korlátozott, nem kizárólagos joggal rendelkezik a GREEN PASS szellemi tulajdonának felhasználására a GREEN PASS lehetőség népszerűsítése során. Ez a korlátozott használati jog nem jelenti a szellemi tulajdon feletti rendelkezési jog vagy más, azzal kapcsolatos jogok átruházását. A szellemi tulajdon használatára vonatkozó minden jog megszűnik a Független Forgalmazó szerződésének megszűnésével. 4. Értékesítési szervezet felépítése 4.1 Az értékesítési szervezet A GREEN PASS ösztönzi a Független Forgalmazóit a GREEN PASS lehetőség népszerűsítésére és értékesítési szervezet létrehozására. A szponzorálás azonban kemény munkát követel, és további kötelezettségeket támaszt a szponzoráló Független Forgalmazóval szemben. A GREEN PASS üzleti lehetőség leendő Független Forgalmazók számára történő teljes körű és pontos ismertetése mellett a szponzor felelős az értékesítési szervezetéhez tartozó Független Forgalmazók képzéséért, felügyeletéért és támogatásáért. A szponzoroknak megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az értékesítési szervezetüket alkotó Független Forgalmazók megértsék és betartsák a GREEN PASS irányelveit és eljárásait, valamint a vonatkozó jogszabályokat és egyéb előírásokat. A szponzoroknak rendszeres kapcsolatot kell tartaniuk a saját értékesítési szervezetüket alkotó Független Forgalmazókkal - szóban és írásban egyaránt. 4.2 A GREEN PASS lehetőség bemutatása A Független Forgalmazók kötelesek biztosítani, hogy a leendő Független Forgalmazók teljes körűen és pontosan megismerjék a GREEN PASS lehetőséget. A Független Forgalmazók nem tehetnek hamis vagy félrevezető megjegyzéseket vagy kijelentéseket a GREEN PASS lehetőséggel kapcsolatban. A Független Forgalmazók csak a GREEN PASS által jóváhagyott tájékoztató és marketinganyagokat, valamint egyéb dokumentumokat (pl. szerződésminta) használhatják. A Független Forgalmazók felelőssége, hogy a leendő Független Forgalmazók elvégezzék az oktatást, a vizsgázott Független Forgalmazók szükség szerint eljárjanak a rendszeres heti bemutatókra, hogy tudásuk mindig a legfrissebb legyen, és ezáltal képzett munkatársakkal tudjanak dolgozni. A GREEN PASS vizsgarendszere biztosítja, hogy megfelelően képzett Független Forgalmazók lépjenek kapcsolatba a piaci szereplőkkel, és megadják számukra a szükséges tájékoztatást a cégcsoportról. 5. A Független Forgalmazó tevékenységéért járó díjazás 5.1 Díjazás A felek a Független Forgalmazó díjazását jutalék formájában állapítják meg. A Független Forgalmazói szerződés hatálya alá eső időszakban kötött jelen ÁSZF 2.17 pontjában foglalt szerződés után a Független Forgalmazó jutalékra abban az esetben válik jogosulttá, ha a szerződést a tevékenysége eredményeként kötötték meg, és a harmadik személy teljesítette azt. A jutalék alapja és mértéke a mindenkori Kompenzációs terv alapján kerül kiszámításra. A Független Forgalmazó a díjon felül ellenkező megállapodás hiányában a Független Forgalmazói szerződés teljesítésével össze függésben felmerült költségeinek: így különösen készkiadásainak, illetve általános üzleti kiadásainak megtérítését nem követelheti. A Független Forgalmazó a harmadik szerződő féltől a megbízó hozzájárulása nélkül díjazást nem fogadhat el, illetve nem köthet ki. A siker a GREEN PASS-nál főként a Független Forgalmazók erőfeszítéseitől, elhivatottságától és képzettségétől függ, de hatással lehetnek rá az általános gazdasági körülmények és versenykörnyezet. A Független Forgalmazó sikere és jövedelme nem garantált. A GREEN PASS Kompenzációs terve szerinti minősítések és jutalmazások alapja a GREEN PASS rendszerét képező szereplők által lebonyolított utalványforgalom. 5.2 A jutalék esedékessége és fizetésének szabályai A jutalék akkor és olyan mértékben esedékes, amikor és amilyen mértékben a harmadik féllel a szerződés létrejött, és a harmadik fél teljesítette azt. 8

9 Nem illeti meg jutalék a Független Forgalmazót, ha a harmadik féllel kötött szerződés teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amelyért a megbízó nem felelős. Ha a Független Forgalmazó jutalékra nem jogosult, illetve a jutalékhoz való jogát elveszíti, köteles a már felvett jutalékot a megbízónak haladéktalanul visszafizetni. A jóhiszeműen felvett jutalék után visszafizetés esetében kamat nem jár. A belső piaci harmonizációs elvárások értelmében, a gazdaságban egyértelműen megkülönböztetünk ágazatokat, melynek függvényében az utalványaink ágazatoknak megfelelően szorzóval vannak ellátva. A szorzók alkalmazása érvényesíthető mind a személyes mind az alsó vonali jövedelem megállapításánál amennyiben a gazdasági mérleg eltolódása indokolttá teszi. A fogyasztható termékkörökbe tartozó utalvány felhasználások esetében 0,2-es szorzót, minden elektronika és gépészet termék-körökbe tartozó termékek és szolgáltatások felhasználására jogosító utalványok esetében 0,3-as szorzót alkalmazhatunk. Bármely formában az egészséget javító, megtartó, vagy fenntartó termék-körökbe tartozó termékek és szolgáltatások; minden faipari, műanyag, kemikáliák, fém, üveg, bőr, papír és textilipari termék-körökbe tartozó termékek és szolgáltatások, valamint az utazás bármely formáját tartalmazó termék-körökbe tartozó termékek és szolgáltatások utalvány felhasználása esetében 0,5-ös szorzót alkalmazhatunk. Az alsó vonali jövedelem kifizetésének megszerzése kétféle módon történhet. A mindenkori érvényben lévő GREEN PASS Kompenzációs terv alapján megkülönböztetünk Vezetői szinthez kötött, vagy BALANCE alapú alsó vonali jövedelem feltételt. A vezetői szinthez kötött kifizetés esetében kötelező a minimum Ft-os személyes forgalom. A másik lehetőség a személyes forgalom növelése. Ha a kifizetés személyes forgalom növelése alapján történik, kötelező a BALANCE tartás. Ez azt jelenti, hogy az adott Független Forgalmazó értékesítési szervezetében valahány közvetlenül szponzorált Független Forgalmazóhoz tartozó értékesítési szervezet teljesítse az adott Független Forgalmazó egy közvetlenül szponzorált Független Forgalmazóhoz tartozó legnagyobb teljesítményt nyújtó (PUSS) értékesítési szervezet teljesítményének legalább 40%-át 5.3 Jutalék elszámolás A jutalék elszámolása jutaléktípusonként eltérő időpontokban történik, legkésőbb azonban a jutalékfizetés feltételeinek beálltától számított két héten belül (forgalomalapú jutalékok esetében a jutalékfizetés feltételeinek beálltától számított egy hónapon belül). Az elszámolásnak tartalmaznia kell a jutalék számítása szempontjából minden lényeges adatot. A Független Forgalmazó jogosult arra, hogy a jutalékigénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen a megbízó könyvelésének a jutalékköteles ügyletekre vonatkozó kivonatát megkapja. 5.4 Szerződés megszűnését követő díjazás A szerződés megszűnése után kötött szerződés alapján a Független Forgalmazó jutalékra akkor jogosult, ha a) a harmadik személy a Független Forgalmazói szerződés szerint jutalékkötelesnek minősülő szerződés megkötésére irányuló ajánlata a Független Forgalmazói szerződés megszűnése előtt a megbízóhoz vagy a Független Forgalmazóhoz megérkezett, vagy b) a szerződéskötés túlnyomórészt a Független Forgalmazói szerződés tartama alatt kifejtett tevékenységére vezethető vissza, és a Független Forgalmazói szerződés megszűnésétől számított ésszerű időn belül kerül sor a szerződéskötésre. 5.5 A GREEN PASS rendszerét képező szereplők meghatározásai Tag meghatározása: Az a természetes vagy jogi személy, aki kitöltötte és a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet felé benyújtotta az általa saját kezűleg, illetve a képviseletre jogosult által aláírt tagfelvételi kérelmet, tagsági megállapodást, valamint a szövetkezet rendelkezésére bocsátotta legalább a mindenkori kötelező legkisebb vagyoni hozzájárulás összegét. A szövetkezeti tagság a tagot feljogosítja, hogy kedvezményesen vásároljon GREEN PASS-Utalványt a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 1 naptári éven belül. Amennyiben az egyösszegű kedvezményes utalványvásárlásnál az alábbi feltételek közül legalább három nem teljesül, akkor a kedvezmény mértéke a felére változik. Az adott összegek utalványtípusonként teljesüljenek, a vásárlásoknak minimum négyféle utalványtípust kell tartalmazniuk, a választott típust és összeget egy tételben szükséges teljesíteni, a négy választott típus közül egyik sem haladhatja meg az összérték 40%-át. Független Forgalmazó meghatározása: Az a természetes vagy jogi személy, aki már FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet tagja, részt vett a Független Forgalmazói státusz megszerzéséhez szükséges kötelező oktatáson, befizette az oktatási díjat és sikeres Független Forgalmazói vizsgát tett. A Független Forgalmazó a havi jutalékát (amely az összes megszerzett jövedelemre vonatkozik egy adott tárgyhónapban) 30%-ban GREEN PASS- Utalvány formájában is megkaphatja. (GREEN PASS-Utalvány formájában maximum Ft értékben fizethető a jutalék.) Független Forgalmazói kvalifikáció elengedhetetlen feltételei: Független Forgalmazó személyes forgalma legalább havi Ft-os fogyasztási forgalom. Független Forgalmazó nyíltvonala: Adott vezetői szintet elért Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó, és ezen vezetői szintet még nem teljesített Független Forgalmazókhoz tartozó értékesítési szervezet. Elfogadóhely meghatározása: A GPU-val Elfogadóhelyi Szerződést kötő jogi személy, vállalkozás, aki a GREEN PASS-Utalványokat áru vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének kiegyenlítésére fizetési eszközként az utalványbirtokostól elfogadja. 9

10 5.6 Utalványforgalom meghatározások GREEN PASS minősítésekhez és -jutalmazásokhoz Fogyasztási Forgalom: A Független Forgalmazó és az általa szponzorált szövetkezeti tag vagy tagok által vásárolt GREEN PASS-Utalványok értékének összege. A forgalom számításának alapjául szolgáló jutalékolandó összeg az eladott GREEN PASS-Utalványok kedvezménnyel csökkentett értékének felel meg. Személyes forgalom: A Független Forgalmazó fogyasztási forgalma. Alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által bonyolított személyes forgalom. forgalom: A Független Forgalmazó személyes forgalma és az ő értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók fogyasztási forgalma együttesen jelenti a csoport forgalmat. (A csoport forgalom nagymértékben meghatározhatja az egyes vezetői szinteket.) Elfogadóhelyi forgalom: Az elfogadóhely GREEN PASS utalványokban bonyolított forgalma. A forgalom számításának alapja az elfogadóhely forgalmából származó beváltási jutalék összege. Elfogadóhelyi személyes forgalom: A Független Forgalmazó által személyesen csatlakoztatott elfogadóhelyek együttes elfogadóhelyi forgalma. Elfogadóhelyi alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által személyesen csatlakoztatott elfogadóhelyek együttes elfogadóhelyi forgalma. Cafeteriaforgalom: A cafeteriapartner GREEN PASS utalványforgalma. A forgalom számításának alapja a cafeteriapartner forgalmából származó GREEN PASS kezelési költség összege. Cafeteria személyes forgalom: A Független Forgalmazó által személyesen csatlakoztatott cafeteriapartnerek együttes cafeteriaforgalma. Cafeteria alsó vonali forgalom: A Független Forgalmazó értékesítési szervezetét alkotó Független Forgalmazók által személyesen csatlakoztatott cafeteriapartnerek együttes cafeteriaforgalma. 5.7 GREEN PASS jutaléktípusok Személyes jövedelem: A személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Alsó vonali jövedelem: Az alsó vonali forgalom által generált szintenkénti mélységi jutalék. A jutalékok kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Csapatépítő bónusz: Az adott tárgyhónapban az adott Független Forgalmazó nyíltvonalában újonnan csatlakoztatott és kvalifikált Független Forgalmazók után járó aktív bónusz. A bónusz kifizetésének elengedhetetlen feltétele az aktív és kvalifikált Független Forgalmazói státusz, valamint minimum havi Ft személyes forgalom Elfogadóhelyi személyes jövedelem: Az elfogadóhelyi személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Elfogadóhelyi alsó vonali jövedelem: Az elfogadóhelyi alsó vonali forgalom által generált jutalék. A jutalékok kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Partner csatlakoztatási bónusz: Az adott tárgyhónapban személyesen újonnan csatlakoztatott partnerek marketingcsomagdíja alapján fizetendő jutalék. A jövedelemszámítás alapját a mindenkori partneri marketingcsomagok érvénybe lévő díjának megfizetése képezi Cafeteria személyes jövedelem: A Cafeteria személyes forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Cafeteria alsó vonali jövedelem: A Cafeteria alsó vonali forgalom által generált jutalék. A jutalék kifizetésének elengedhetetlen feltétele havonta legalább Ft személyes forgalom Egyéb bónuszok: A GREEN PASS sokféle promóciós, termékspecifikus, kiskereskedelmi és egyéb bónuszokat is kínál. Az ezen bónuszokhoz kapcsolódó minősítési követelményeket és kifizetési feltételeket a GREEN PASS esetileg határozza meg, így azok a fentiektől eltérőek lehetnek. A jutalékokkal, bónuszokkal, vezetői szintekkel kapcsolatos egyéb információkat a Kompenzációs terv tartalmazza. A GREEN PASS a Kompenzációs terv felülvizsgálatának, aktualizálásának és módosításának jogát fenntartja! 10

11 6. Az üzleti titok A FF köteles a GREEN PASS üzleti titkainak megtartására, valamint tudomásul veszi, hogy az üzleti titok illetéktelen harmadik személy(ek) számára történő hozzáférhetővé tétele, illetőleg jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, vagy azzal egyéb módon való viszszaélés nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi felelősséget (kártérítési felelősséget) is megalapoz. Jelen ÁSZF keretében üzleti titoknak minősül a GREEN PASS tevékenységével, szervezeti felépítésével, működési struktúrájával, személy zeti kérdéseivel, alkalmazott munkamódszereivel és eljárásaival, bevételi- költség- és egyéb mérleg adataival, vevői és szállítói adatainak nyilvántartásával kapcsolatban a Független Forgalmazó jelen ÁSZF-fel és a Független Forgalmazói szerződéssel összefüggő tevékenységének ellátása során tudomására jutott; valamint minden olyan tény, információ, megoldás, adat, amelyet a GREEN PASS titkos vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel látott el, vagy amely a GREEN PASS méltányolható üzleti érdekeinek körébe tartozik. A nyilvántartott adatokról tájékoztatást - az érintett személyen kívül - csak az arra jogosult szervnek vagy személynek lehet adni. Az üzleti titok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az üzleti titok megsértése esetén a Független Forgalmazó az 1 éves jutalékának megfelelő összegű kötbér (Ptk. 6:186. ) megfizetésére köteles a GREEN PASS javára. A GREEN PASS a kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Független Forgalmazó szerződésszegéséből kára származott-e. A lejárt kötbértartozás után a Független Forgalmazó késedelmi kamatot is köteles fizetni. 7. Szerződés megszűnésének esetei 7.1 Azonnali hatállyal történő és rendes felmondás Ha a felek bármelyike a Független Forgalmazói szerződésből származó kötelezettségét súlyosan megszegi, akkor a másik fél jogosult a Független Forgalmazói szerződést a másik félhez tértivevényes levélben intézett egyoldalú, indokolással ellátott írásbeli jognyilatkozat útján azonnali hatállyal megszüntetni. Amennyiben a szerződésszegés a megbízói oldalon merül fel, a Független Forgalmazó csak a szerződésszegés orvoslására megbízó számára kitűzött 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. A határozatlan időre kötött szerződést bármelyik fél jogosult az első év letelte után 30 napos, a második év letelte után pedig 60 napos felmondási idő mellett a másik félhez tértivevényes levélben intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal indokolás nélkül megszüntetni. A felmondást annyiban kell részletezni, hogy az elszámolás alapja megállapítható legyen. A felmondás szabályozásának további részleteit (pl. elszámolás) a Független Forgalmazói szerződés határozza meg. 7.2 Versenykizáró megállapodás A FF kötelezettséget vállal arra, hogy a Független Forgalmazói szerződés megszűnését követő 6 hónapig a szerződésben meghatározott tevékenységi területen konkurens cégnél nem helyezkedik el, független forgalmazói szerződést nem köt, illetve a megbízóval megegyező gazdasági tevékenységet folytató jogi személyben nem szerez tagságot, illetőleg nem lesz vezető tisztségviselő. 7.3 Tájékoztatások Független Forgalmazó a Független Forgalmazói szerződés aláírásával kijelenti, és egyben tájékoztatja a megbízót, hogy más megbízóval kötött szerződés alapján hasonló tárgyú független forgalmazói tevékenységet nem végez. 7.4 Független Forgalmazó jogszerű működésének vizsgálata és fegyelmi ügyek A GREEN PASS komolyan veszi a jogszerűséget. A GREEN PASS jogi osztálya alaposan, hatékonyan és tisztességesen kivizsgál minden feltételezett jogsértést. A GREEN PASS jogszerűségi vizsgálatot kezdeményezhet a saját döntése alapján, illetve harmadik személytől kapott információ, panasz alapján. A vizsgálandó potenciális jogsértéssel kapcsolatban rendelkezésre álló információk (adatok, okiratok, nyilatkozatok) összességében való értékelése után a GREEN PASS dönt arról, hogy a Független Forgalmazóval szemben sor kerüljön-e fegyelmi eljárásra. Az előzetes vizsgálatról hozott határozatát a GREEN PASS megküldi a Független Forgalmazó részére, és abban ismerteti a vizsgálat eredményét, valamint az esetlegesen tervezett fegyelmi intézkedést. A fegyelmi eljárás menetére, a határozathozatal módjára, a kiszabható fegyelmi intézkedésekre és a Független Forgalmazó számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó részletszabályokat a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet Fegyelmi Szabályzata tartalmazza. 7.5 Fegyelmi intézkedések A Független Forgalmazó szerződésének felmondása a legsúlyosabb fegyelmi intézkedés. A kiszabható fegyelmi intézkedésekre vonatkozó részletszabályokat a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet Fegyelmi Szabályzata tartalmazza. 7.6 A GREEN PASS kárának, költségeinek megtérítése Amennyiben a Független Forgalmazó jogsértésért való felelősségét (felróható magatartását) a fegyelmi eljárásban hozott határozat megállapította, akkor a Független Forgalmazó külön erre irányuló felszólítás nélkül is köteles megtéríteni a GREEN PASS valamennyi jogsértéssel összefüggésben felmerült kárát, többletköltségét. 11

12 8. Záró rendelkezések 8.1 Személyes adatok és bizalmas információk védelme A GREEN PASS szolgáltatásokkal és a GREEN PASS lehetőséggel kapcsolatban a GREEN PASS és a Független Forgalmazók a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben hozzáférhetnek bizonyos személyes és bizalmas adatokhoz. A személyes és bizalmas adatok jelentős jogi védelmet élveznek, így az ilyen adatok nem megfelelő kezelése felvetheti a Független Forgalmazó és a GREEN PASS felelősségét. A GREEN PASS a személyes adatokat mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezéseire. A Független Forgalmazó is köteles betartani valamennyi vonatkozó adatvédelmi jogszabályi és szerződéses rendelkezést. A megbízó jogosult a Független Forgalmazó személyes iratairól másolatot készíteni, és azt az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint tárolni. A másolat készítéséhez a Független Forgalmazói szerződés aláírásával a Független Forgalmazó kifejezetten hozzájárul. 8.2 Tájékoztatás adatkezelésről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. -a alapján a GREEN PASS a Független Forgalmazót az alábbiak szerint részletesen tájékoztatja a jelen ÁSZF-fel és a Független Forgalmazói szerződéssel összefüggő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, vagyis az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint a Független Forgalmazó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatkezelést és egyben adatfeldolgozást végző személy neve, adatai, elérhetőségei: FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1147 Budapest, Csömöri út em. 5; Cg ; adószám: ) telefonszám: fax: cím: [az alábbi rendelkezések tekintetében: adatkezelő] Az adatkezelés célja: a Független Forgalmazókkal való kapcsolattartás, a GREEN PASS szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása, a hozzáférési jogosultság ellenőrzése, a szolgáltatás igénybe vételének biztosítása, számlázás, elektronikus hírlevél-küldés, a Független Forgalmazó azonosítása, szolgáltatás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Független Forgalmazó önkéntes hozzájárulása. Kezelt adatok köre: természetes személy: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító, igazolványszám, telefonszám, cím, bankszámlaszám céges adatok: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, statisztikai azonosító, adószám telefonszám, cím, bankszámlaszám képviseletre jogosult személy neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosítója, igazolványszáma, telefonszáma, címe Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg tevékenységének végzéséhez szükséges, és amíg a Független Forgalmazó az adatok törlését nem kéri. Ha a személyes adat felvételére a Független Forgalmazó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Független Forgalmazó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az adatkezelő a Független Forgalmazók által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Független Forgalmazó kifejezett, előzetes beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben más jogszabály közérdeken alapuló célból elrendeli. Az adatkezelő a évi CXII. törvény alapján fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Ezzel kapcsolatban az adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére. Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról: 12

13 A Független Forgalmazó kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. A Független Forgalmazó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a Független Forgalmazó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá a Független Forgalmazó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Független Forgalmazó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatkezelő köteles a Független Forgalmazó kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; a Független Forgalmazó kéri; az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A Független Forgalmazók a személyes adatok törlését az adatkezelő valamennyi elérhetőségén, bármikor, írásban kérhetik. A jelen ÁSZF, illetve a Független Forgalmazói szerződés szerinti személyes adat törlésére vonatkozó nyilatkozatot írásban kell megtenni, és személyesen, levélben (ajánlott, tértivevényes küldeményként), faxon vagy ben eljuttatni az adatkezelő részére. A törlés iránti kérelem megfelelően elküldöttnek tekintendő, ha azt az adatkezelő fenti elérhetőségeire küldték, hacsak az adatkezelő nem értesíti a Független Forgalmazót megváltozott címéről, telefon- vagy faxszámáról, címéről, azzal a megszorítással, hogy esetében a közlés csak akkor tekintendő megfelelően elküldöttnek, ha az elküldését követő 48 órán belül nem érkezik hibaüzenet. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Független Forgalmazó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő nem felel a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a jelen pontban foglaltak teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen, de nem kizárólag: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, egyéb büntetőjogi intézkedések, stb. Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: A Független Forgalmazó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a hatályos Ptk. tartalmazza. Ennek keretében a Független Forgalmazó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 22. (1) és (3) bekezdése alapján Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye/székhelye szerinti törvényszék előtt is indítható peres eljárás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 52. (1) bekezdése alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; elnöke: Dr. Péterfalvi Attila) előtt kezdeményezhető eljárás Az adatkezelő a Független Forgalmazó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a Független Forgalmazó felelős. Amennyiben a Független Forgalmazó személyes adatainak harmadik személy, illetve hatóság számára történő kiadása válik szükségessé, az adatkezelő erről a Független Forgalmazót haladéktalanul ben értesíti. 8.3 A GREEN PASS dokumentumok módosításai Jelen ÁSZF-et és a Kompenzációs tervet a GREEN PASS saját döntése alapján időről időre felülvizsgálhatja és módosíthatja. A GREEN PASS a módosítás hatályba lépésekor haladéktalanul értesíti a Független Forgalmazókat a megváltozott rendelkezésekről. A jelen ÁSZF-ben nem említett részletszabályokat a Független Forgalmazói szerződés és a FREEDOM SOLUTIONS Szolgáltató Szövetkezet belső szabályzatai tartalmazzák. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései irányadók. Hatályos: től 13

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) Az IB Controll Kft. - a továbbiakban Szolgáltató (Cg.: 03-09-123220, székhely: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Kelemen Krisztina ev (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2890 Tata, Gesztenye fasor 32. Az adatkezelő

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A regisztráció feltétele, hogy az érintett a jelen adatvédelmi nyilatkozatot elfogadja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gyere haza fiatal program keretében

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Jelen tájékoztató a http://radiant.hu honlapon elérhető webáruházat üzemeltető Megatherm Kft. (székhely: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135., cégjegyzékszám: 13-09-071461,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához

Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Adatvédelmi nyilatkozat Játék regisztráció, nyereményjátékhoz, kiterjesztett garanciához Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.nyeroklima.hu/regisztracio weboldalon megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A KALANDFARM ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A BabaFotoStudio.Hu Kft. (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan az alábbi szabályoknak (a Szabályok ) megfelelően

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: ÁGNES Bt. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2330 Dunaharaszti Fő út 43. Az adatkezelő e-mail

Részletesebben

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata

A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata A Holmikölcsönző Online Webáruház (www.holmikolcsonzo.hu) Adatvédelmi Szabályzata Általános tájékoztató adatok: A Spirit & Wine Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) a Holmikölcsönző Online

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT PREAMBULUM A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kavebolt.net webáruház (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője, Netpresso Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat

Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Újpest Kártya Kedvezményrendszer Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat Elfogadta a Újmegyerért Kft. (székhely: 1046 Budapest, Szent István tér 6., cg.: 01-09-176713, adószám: 24674388-2-41, képviseli:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu)

Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) Adatkezelési tájékoztató (www.csaladicegeknapja.hu) 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Név: Szilágyi Business Group Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2176 Erdőkürt, Táncsics

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 WWW.GREENPASS.PRO ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest, 2015. december

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Jelen adatkezelési szabályzat hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A Forval Marketing Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-189387, Adószám: 24920933-2-42) továbbiakban Forval Marketing (Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő magára nézve

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Némedi út 104.; cégjegyzékszám: 13-09-067506; adószám: 10886861-2-44) által

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Bevezető rendelkezések 1.) Dr. Aradi Csilla egyéni vállalkozó (székhelye: 2040 Budaörs, Koszorú u. 6., nyilvántartási szám: 50257843, adószám: 67454619-1-33, továbbiakban: Adatkezelő),

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő 1.1. Az adatkezelő a VPB Számvitel Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Tulipán utca 24.; cégjegyzékszám: 13-09-167850; statisztikai számjel: 24812180-6920-113-13; adószám:

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány adatkezelési szabályzata 1

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány adatkezelési szabályzata 1 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány adatkezelési szabályzata 1 1 Jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 185/2015.(11.30.) számú határozata A SZABÁLYZAT CÉLJA A szabályzat célja

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Zöld Pelikán Életmód, Kereskedelmi, Szolgáltató és Ismeretterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintettekről a Bencés Diákszövetség (cím: 9090 Pannonhalma

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Adatkezelési Szabályzat A FŐNIX INTERTAXI KFT. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Főnix Intertaxi Kft ( szolgáltató vagy Főnix Taxi ) mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG. Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kitöltési útmutató az adatvédelmi

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2015. március 09. és 2015. április 30. között 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték)

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

VOLT PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

VOLT PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ . VOLT PRODUKCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (az Adatkezelő ) által nyújtott szolgáltatásokhoz (a Szolgáltatás ) kapcsolódóan

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez

Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Kitöltési útmutató az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Inftv.) 65-68. -ai rendelkeznek

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

KIA Motors Hungary Tavaszi szerviz akció nyereményjátékának szabályzata

KIA Motors Hungary Tavaszi szerviz akció nyereményjátékának szabályzata KIA Motors Hungary Tavaszi szerviz akció nyereményjátékának szabályzata A Kia Motors Hungary Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-714708, székhely:1117 Budapest Budafoki út 56, adószám: 12045503-2-44 a továbbiakban

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ.A.S.A. MAGYARORSZÁG KFT.-HEZ BEÉRKEZŐ ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date belső adatvédelmi felelős tájékoztató

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Profi Üzletberendezés Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 55.

Részletesebben