Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.)"

Átírás

1 JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: ) Tartalomjegyzék 1. FEJEZET BEVEZETÉS Értékesítők Magatartási Kódexe Független vállalkozói státusz Üzletvitel Kötelező vásárlás kizárása Titoktartási megállapodás FEJEZET HOGYAN LEHET A JEUNESSE FÜGGETLEN ÉRTÉKESÍTŐJE? Értékesítők toborzása Értékesítői jogok Nagykorúság Házastársak Vállalatok, társulások, trösztök Fiktív és/vagy felvett nevek Adóazonosító szám Adózás FEJEZET JOGI MEGFELELŐSÉG Jogszabályi megfelelőség Kizárólagos területek kizárása Kormányzati jóváhagyással kapcsolatos kijelentések Orvosi kezelés, jóváhagyás és terápia Személyes adatok Keresztbeszervezési tilalom Versenytilalom Kereskedők védelme a nyilvánossággal szemben Jóváhagyások Felelősség Egyéb szolgáltatások és termékek

2 3.12 Vállalaton belüli kereszttoborzás FEJEZET SZPONZORÁLÁS, KÉPZÉS ÉS A FELMONDÁS FELTÉTELEI Szponzorálás Értékesítői pozíció eladása/átadása Többszörös jelentkezés Elhelyezés változtatása/korrekciója Szponzor-korrekciók Üzleti pozíciók felvásárlása Társjelentkezők hozzáadása Képzési követelmények Lemondás Felfüggesztés Megszüntetés Fellebbezés Kumulatív jogorvoslati lehetőségek FEJEZET ÖRÖKLÉS, VÁLÁS VAGY FELOSZLATÁS Jogutódlás Válás vagy feloszlatás FEJEZET VÉDJEGY, KIADVÁNY ÉS REKLÁM Védjegy Telefonkönyvi címjegyzékben való feltüntetés Zöldszám listán való feltüntetés Nyomtatott csekkek Cégjelzéssel ellátott névjegykártya és fejléces papír Jeunesse kiadványok Reklámozás Az internetre és a weboldalra vonatkozó szabályzat Domain nevek és hírlevél direktmarketing Árverésen történő értékesítés Jövedelemmel kapcsolatos állítások Kereskedelmi bemutatók, expók

3 6.14 Átcsomagolási tilalom Kép- és hangfelvételek Telefonhívások felvétele Hangposta rendszerek Médiának adott interjúk FEJEZET BÓNUSZOK ÉS FORGALMI JUTALÉKOK KIFIZETÉSE Értékesítői Megállapodás Jutalékcsekkek Levonások Fel nem vett jutalékok és nem igényelt jóváírások Alvó, kiemelkedő jutalék-kifizetések Készpénz-áramlási szabályzat FEJEZET TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE Értékesítési bemutatók Kedvezményes vásárlás Készlethalmozási tilalom Visszamenőleges/késedelmes rendelések Hetvenszázalékos szabály Kötelező kiskereskedelmi értékesítés Szállítási cím Közvetlen termékvásárlás Hitelkártyás vásárlások Hitelkártya-terhelések visszavonása Jutalékhelyesbítések Csalárd vásárlás/regisztráció Szállítási költségek Visszaküldött csomagok Speciális rendelések Küldemények Sérült szállítmányok Hiányos szállítmányok Forgalmi adó

4 9. FEJEZET ÉRTÉKESÍTÉS ÉS ÁRKÉPZÉS Ármódosítások Javasolt kiskereskedelmi árképzés Nyugták: Kiskereskedelmi Vásárlók Fedezethiány Visszaküldött csekkek FEJEZET KISKERESKEDELMI GARANCIA ÉS PÉNZ-VISSZAFIZETÉSI SZABÁLYZAT Visszáru Kiskereskedelmi Vásárlók esetén Visszáruk Online Vásárlók és Törzsvásárlók esetén Visszáru-jóváhagyás Minőségellenőrzés (QC) Lemondáskori visszáru Jogosulatlan visszáru Vásárló elállási joga Csere másik termékre Értékesítői kötelezettségek Garancia FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nyilvántartás-vezetés Módosítások Jogfeladás kizárására vonatkozó rendelkezések Csak bizonyos lakosokra vonatkozó információk A Szabályzat megszegésének jelentése Választottbíróság A Megállapodás teljessége Részleges semmisség Károkozási felelősségkorlátozás Kártalanítási megállapodás Vis maior Irányadó jog

5 1. FEJEZET BEVEZETÉS A továbbiakban a Jeunesse Global vállalatra Jeunesse -ként, a Jeunesse független értékesítőkre pedig értékesítő -ként hivatkozunk. Jelen Politikák és Eljárások meghatározzák az értékesítő és a Jeunesse közötti üzleti tevékenység módját. A Politikák és Eljárások a Jeunesse Értékesítői Jelentkezéssel és Megállapodással (a továbbiakban: Értékesítői Megállapodás ), illetve a mindenkori Kompenzációs Tervvel együtt (a továbbiakban együttesen: Megállapodás ) képezik a Jeunesse értékesítők és a Jeunesse közötti teljes és jogilag kötelező érvényű megállapodást. Ezen dokumentumok rendelkezéseinek be nem tartása az Értékesítői Megállapodás megszűnését vonhatja maga után. Ha a Megállapodás bármely részét vagy a Jeunesse által közzétett bármely okiratot a bíróság érvénytelennek nyilvánít, akkor a dokumentum többi része változatlan formában érvényes és hatályos marad. 1.1 Értékesítők Magatartási Kódexe A Jeunesse értékesítőjeként őszintén és tisztességesen fogok eljárni. A tevékenységemet olyan módon fogom ellátni, hogy az a hírnevemet és a Jeunesse által megalapozott pozitív megítélést gyarapítsa. Jeunesse független értékesítői tevékenységeim során az emberekkel udvarias és tisztelettudó leszek. Szponzorként teljesítem a vezetői kötelességeimet, beleértve a szervezetemben található értékesítők képzését, támogatását és a velük folytatandó aktív kommunikációt. Nem tüntetem fel hamis színben a Jeunesse termékeket és a Kompenzációs Tervet. Nem fogom szponzorálni vagy megkísérelni bármely Jeunesse értékesítő szponzorálását egy másik marketing program hálózatban, közvetlen vagy közvetett módon, illetve nem fogok részt venni megtévesztő vagy törvényellenes gyakorlatokban. Észben tartom, hogy adott esetben akár a személyes tapasztalatom, akár a Jeunesse termékek, szolgáltatások vagy programok által szerzett előnyök a termékcsomagoláson feltüntetett állítások illetéktelen továbbértelmezéseként értelmezhetők. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy kizárólag én vagyok felelős az értékesítői tevékenységem során felmerülő pénzügyi és jogi kötelességek teljesítéséért és az összes, értékesítőként felhalmozott tartozás és illeték kiegyenlítéséért. 1.2 Független vállalkozói státusz Az értékesítő nem minősül munkavállalónak a szövetségi vagy állami adózás szempontjából. Minden értékesítő saját, külön üzleti tevékenységgel rendelkező egyéni vállalkozó. Az értékesítők nem tekinthetők franchise vásárlónak; a Megállapodás a Jeunesse és az értékesítők között nem hoz létre munkavállaló/munkaadó kapcsolatot, ügynöki, partneri vagy vegyes vállalati kapcsolatot. Az értékesítőknek szigorúan tilos azt állítani vagy utalni rá, akár szóban, akár írásban, hogy a fennálló kapcsolat más jellegű, mint a fent említett. Minden értékesítő köteles a Jeunesse kármentességéről gondoskodni a követelésekkel, károkkal vagy kötelezettségekkel szemben, amelyek az értékesítő üzleti 5

6 tevékenységéből erednek. Az értékesítőknek nincs jogosultságuk a Jeunesse -t bármilyen kötelezettség vállalására kötelezni. Az értékesítők maguk határozhatják meg a munkaidejüket, eladási és reklámozási módszerüket addig, amíg ezek eleget tesznek a Megállapodás feltételeinek. 1.3 Üzletvitel Az értékesítők üzleti tevékenységüket szakszerű és etikus módon végzik, és ezzel öregbítik az értékesítő hírnevét és a Jeunesse pozitív megítélését. Az értékesítők nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely kedvezőtlenül hat a Jeunesse vagy bármely más értékesítő megítélésére. Az értékesítők udvariasak és tisztelettudók az emberekkel, beleértve a Jeunesse vállalati iroda alkalmazottait, vezetőit, és üzleti tevékenységüket a termékeket, valamint a Jeunesse és a többi értékesítő professzionalizmusát tiszteletben tartva folytatják. Az értékesítő semmilyen körülmények között nem becsmérli vagy sérti a Jeunesse nevét vagy hírnevét a Jeunesse termékek marketing tevékenységével kapcsolatban, illetve nem használ fel jogtalanul semmilyen bizalmas vagy védett információt vagy a Jeunesse értékesítők és mások általi használatra vonatkozó üzleti titkait (az értékesítők név- és címlistáját is beleértve). 1.4 Kötelező vásárlás kizárása A Jeunesse értékesítőknek nem kötelező terméket vásárolniuk. 1.5 Titoktartási megállapodás Az értékesítők hozzáférhetnek a Jeunesse bizalmas információihoz. A fentiek korlátozása nélkül, bizalmas információnak minősülnek az értékesítők által hozzáférhető genealógiai vagy alsóvonalbeli jelentésben található információk, vásárlói listák, gyártói információk, megbízási vagy értékesítési jelentések, termékreceptúrák és más pénzügyi és üzleti Jeunesse információk. Minden ilyen információ (akár elektronikus, szóbeli vagy írásos formában) a Jeunesse tulajdonát képezi, amelyeket a Vállalat szigorúan bizalmas keretek között továbbít vagy tesz elérhetővé az értékesítők számára. Az értékesítők elfogadják, hogy közvetlenül vagy közvetett módon nem adnak át harmadik félnek bizalmas vagy védett információt, nem használják fel az információt a Jeunesse elleni konkurálásra vagy bármilyen más célra, kivéve a Megállapodás által jóváhagyottakat. Ez az információ kizárólag a Jeunesse program népszerűsítésére használható fel, a Megállapodással összhangban. Az értékesítő és a Jeunesse elfogadja, hogy a titoktartásra és közzétételi tilalomra vonatkozó jelen megállapodás nélkül a Jeunesse nem tenné elérhetővé a fent említett információkat az értékesítők számára. Ez a rendelkezés az Értékesítői megállapodás megszűnése vagy lejárta esetén is érvényben marad. 2. FEJEZET HOGYAN LEHET A JEUNESSE FÜGGETLEN ÉRTÉKESÍTŐJE? 2.1 Értékesítők toborzása 6

7 A jelentkező elküldheti a Jeunesse Értékesítői Megállapodást a Starter Kit megvásárlásával egyidejűleg a Jeunesse vállalati irodába, majd a szponzora névre szóló weboldalán keresztül regisztrálhat. Az Értékesítői megállapodás időtartama egy (1) év, amelyet a megállapodás Jeunesse általi elfogadásának dátumától kell számítani. Az értékesítőknek minden évben meg kell újítaniuk az Értékesítői megállapodást egy éves megújítási díj befizetésével ($19,95) az évforduló dátum napján vagy azt megelőzően, kivéve, ha az értékesítő az év során elérte a 360 CV Autoship mennyiséget (az értékesítői évforduló dátumától számítva). Ha az értékesítő elérte a 360 CV Autoship mennyiséget 365 nap alatt (az évforduló dátum előtt), akkor az éves megújítási díjtól eltekintünk. Ha az Értékesítői megállapodás jelenlegi időtartamának lejárta után harminc (30) nappal sem történik meg a megújítás, az Értékesítői megállapodás megszűnik. Az Automatikus megújítási program (Automatic Renewal Program- ARP) használatával a késés megelőzhető. 2.2 Értékesítői jogok Minden Jeunesse értékesítő jogosult Jeunesse termékek eladására és a Jeunesse Kompenzációs tervben való részvételre. Minden Jeunesse értékesítő szponzorálhat új értékesítőket. 2.3 Nagykorúság Az értékesítőnek el kell érnie az országában érvényes, törvényes nagykorúsági korhatárt ahhoz, hogy Jeunesse értékesítő lehessen. 2.4 Házastársak Minden résztvevő vagy jogi személy kizárólag egy (1) értékesítői hálózatot tarthat fenn. Férjek, feleségek vagy élettársak (együttesen: házastársak ), akik Jeunesse értékesítővé szeretnének válni, egy (1) külön Jeunesse személyként kell jelentkezniük, és őket nem lehet közvetlenül vagy közvetett módon más értékesítő szervezetekben való értékesítő pozíciókkal összevonni. Az egyik házastárs tevékenységét mindkét házastárshoz, ezáltal az értékesítői pozícióhoz kell rendelni. Abban az esetben, ha két (2) értékesítő összeházasodik, mindketten megtarthatják a házasság előtti értékesítői pozíciójukat. 2.5 Vállalatok, társulások, trösztök Vállalatok, korlátolt felelősségű társaságok, társulások és/vagy trösztök KIZÁRÓLAG akkor válhatnak értékesítővé, ha teljesítik az Értékesítői megállapodást és ahhoz mellékelik a bejegyzési dokumentum, az alapító okirat, a szervezet alapító okirata, a társulási megállapodás vagy a tröszt dokumentum vagy más okirat vagy szervezeti dokumentum másolatát az állami nyilvántartás szerinti formátumban (ha alkalmazandó). 7

8 Az Értékesítői megállapodásnak való megfelelőség biztosítása érdekében az értékesítőknek közzé kell tenniük a vállalathoz tartozó összes igazgató, tisztviselő és részvényes neveinek teljes listáját. A korlátolt felelősségű társaságoknak közzé kell tenniük az összes tag, tisztviselő és vezető nevének teljes listáját. A társulásoknak közzé kell tenni minden általános és korlátozott partnerük nevét. A trösztöknek közzé kell tenniük a vagyonkezelő(k) és a kedvezményezett / kedvezményezettek nevét. Ezt a faxon vagy en Jeunesse -nek elküldött információt az értékesítőnek kell frissítenie. Mindezt igazolni kell az állami adóazonosító jel és miniszter által kiadott, a bejegyzés, a szervezet és a társulás regisztrációjának állapotáról szóló, éves igazolás másolatának elküldésével. Ha az értékesítő bármely részvényese, partnere, vállalatának tagja vagy vezetője ő maga is Jeunesse személy, akkor az érintett részvényes, partner, tag vagy vezető is köteles a fenti információk benyújtására. A részvényesek, tagok, partnerek, kedvezményezettek és vagyonkezelők, adott esetben, elfogadják, hogy személyükben felelősek a Jeunesse -nek és köti őket a Megállapodás. A kitöltött Üzleti névvel való működés" vagy DBA (Doing Business As - Üzleti tevékenység folytatása a következőként) űrlapot a Jeunesse vállalat nyilvántartásában kell őrizni. Bármely értékesítői pozíció magába foglalja az egy vagy több személy törekvéseit, pl. vállalat, társulás, korlátolt felelősségű társaság vagy tröszt esetén és egy résztvevő cselekedetei az egész értékesítői tevékenységre hatással vannak. Ha egy résztvevőről bebizonyosodik, hogy megsértette a Megállapodás feltételeit, akkor ezt úgy tekintik, mintha az egész értékesítői csoport megsértette volna a szabályokat. 2.6 Fiktív és/vagy felvett nevek Egy természetes vagy jogi személy nem jelentkezhet értékesítőnek fiktív vagy felvett névvel vagy más természetes vagy jogi személy személyazonosságának használatával, mert ez nem összeegyeztethető az értékesítői tevékenységgel. Senki sem adhat meg olyan társadalombiztosítási számot vagy szövetségi azonosító számot, amely nincs hozzárendelve egy elsődleges természetes vagy jogi személyhez az értékesítési rendszerben. 2.7 Adóazonosító szám A szövetségi törvények értelmében minden egyesült államokbeli értékesítő társadalombiztosítási számot vagy szövetségi azonosítószámot kap, amelyet a Jeunesse vállalat felé meg kell adniuk. A Jeunesse felhasználja ezt a számot minden kormányzati jelentéshez. 2.8 Adózás A Jeunesse értékesítőit egyéni vállalkozóként kell kezelni szövetségi és/vagy állami adózási szempontból. Egyéni vállalkozóként az értékesítőket nem lehet alkalmazottként, franchise, vegyes vállalat tulajdonosként, partnerként vagy ügynökként kezelni, figyelembe véve az Internal Revenue Code-ot (Állami bevételi kódex), a szociális biztonságról szóló törvényt, szövetségi munkanélküli törvényt, az állami munkanélküli törvényt, vagy bármely más szövetségi, állami vagy helyi törvényt, rendeletet, szabályt vagy szabályozást. Az értékesítők felelősek az összes bevétel után fizetendő, vállalkozási és más üzleti tevékenységhez és jövedelemhez kapcsolódó adó megfizetéséért. Az egyes naptári év végén a Jeunesse kiadja az számú IRS (Internal Revenue Service) űrlapot, amely az értékesítők nem munkavállalói jövedelmének bevallásához szükséges a törvény szerint. 8

9 3. FEJEZET JOGI MEGFELELŐSÉG 3.1 Jogszabályi megfelelőség Minden Jeunesse értékesítő köteles betartani az összes, tevékenységére vonatkozó szövetségi és állami törvényt, szabályozást, helyi rendeletet és szabályozást. Minden értékesítő saját maga felelős a saját irányítási döntéseiért és kiadásaiért. Mivel az értékesítők nem Jeunesse alkalmazottak, a Jeunesse nem felelős a munkavállalói járulékok részben vagy egészben történő kifizetéséért. 3.2 Kizárólagos területek kizárása Nincsenek kizárólagos területek toborzási célra és semelyik értékesítő nem utalhat rá vagy jelentheti ki, hogy neki vannak kizárólagos területi jogai. Az értékesítői szponzorációnak nincsenek földrajzi határai, kivéve azokat a külföldi országokat, ahol a Jeunesse hivatalosan nincs jelen. 3.3 Kormányzati jóváhagyással kapcsolatos kijelentések A szövetségi és állami szabályozó szervek nem támogatják a közvetlen értékesítési programokat vagy azok termékeit vagy szolgáltatásait. Ezért az értékesítők nem állíthatják közvetlenül vagy közvetett módon, hogy a Jeunesse Kompenzációs programját vagy termékeit és szolgáltatásait bármely kormányzati szerv jóváhagyta, felülvizsgálta vagy támogatta. 3.4 Orvosi kezelés, jóváhagyás és terápia A Jeunesse értékesítőnek tudomásul kell vennie, hogy nem mondhatja közvetlen vagy közvetett módon, hogy a Jeunesse termékeket az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság) jóváhagyta, valamint nem érvelhet amellett és nem utalhat rá, hogy betegség, panasz vagy kóros elváltozás bármilyen diagnózisa, értékelése, prognózisa, leírása, kezelése, terápiája, kezelése vagy orvoslása javulhat a termék fogyasztásának, használatának vagy alkalmazásának köszönhetően. Az értékesítőnek tudomásul kell vennie továbbá, hogy a Jeunesse termékek nem ajánlhatók, adhatók vagy nem tekinthetők bármilyen, akár mentális, akár fizikai rendellenesség vagy betegség orvosi kezelésére. Jeunesse értékesítők nem támaszthatnak követelést a Jeunesse termékekkel kapcsolatosan, kivéve, ha erre a Jeunesse -től írásban kifejezett felhatalmazást kapnak. 3.5 Személyes adatok A személyes információk, mint az értékesítő személyi azonosítószáma, címe, telefonszáma és egyéb adatai bizalmasnak tekintendők és nem lehet őket felhasználni, kivéve Jeunesse üzleti tevékenységekkel kapcsolatban, vagy ha a törvény másképp nem rendeli. Vészhelyzet esetén az érdeklődő fél felveheti a 9

10 kapcsolatot a Jeunesse jogi megfeleléssel foglalkozó osztályával, aki értesíti az értékesítőt arról, hogy valaki megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot. 3.6 Keresztbeszervezési tilalom Az időtartam alatt és az Értékesítői megállapodás lejárta vagy megszűnése után tizenkettő (12) hónap időtartamig, bármilyen okból kifolyólag, az értékesítő a saját nevében vagy más természetes vagy jogi személy nevében nem bérelhet fel, csábíthat át vagy vehet fel a Jeunesse vagy bármely leányvállalatának bármely alkalmazottját, értékesítőjét, ügyfelét (kiemelt ügyfeleket is beleértve), gyártóját vagy beszállítóját, illetve nem kísérelheti meg bármilyen módon befolyásolni vagy rávenni a Jeunesse vagy bármely leányvállalatának bármely alkalmazottját, értékesítőjét, ügyfélét, gyártóját vagy beszállítóját, hogy módosítsák vagy felmondják a foglalkoztatási vagy üzleti kapcsolatukat a Jeunesse szel vagy bármely leányvállalatával, illetve arra, hogy más marketing vállalat hálózatához csatlakozzanak. Egy értékesítő sem használhatja fel vagy adhat át bárkinek a Jeunesse -re vonatkozó bármilyen információt, amelyet az Értékesítői megállapodás érvényességi időtartama alatt szerzett, beleértve a Jeunesse vagy bármely leányvállalata alkalmazottainak vagy értékesítőinek nevét és címét. A megállapodás alapján ez a rendelkezés az Értékesítői megállapodás megszűnése vagy lejárta esetén is érvényben marad. Az ügyfelek átcsábítása magába foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: (i) bármilyen promóciós anyag készítése és felajánlása más marketing vállalat hálózata számára, amelyet arra használnak fel, hogy Jeunesse értékesítőket a cégükhöz csábítsanak; (ii) olyan termékek promóciója vagy értékesítése az ügyfeleknek vagy értékesítőknek, amelyek a Jeunesse termékek konkurenciáját jelentik; (iii) más marketing vállalat hálózatának bemutatása és bevezetése közvetlen vagy közvetett módon valamely Jeunesse értékesítő számára; vagy (iv) más vállalat termékeinek vagy üzleti lehetőségének ajánlása bármely Jeunesse megbeszélésen vagy eseményen. 3.7 Versenytilalom Az értékesítő elfogadja, hogy nem versenyez a Jeunesse oltalomban részesíthető üzleti érdekeivel azáltal, hogy más termékeket vagy lehetőségeket értékesít vagy reklámoz (kivéve az Egyéb szolgáltatások és termékek részben leírtakat) az Értékesítői megállapodás időtartama alatt. Az értékesítő elfogadja és elismeri, hogy ezek a megszorítások szükségesek a Jeunesse üzleti érdekeinek védelme érdekében és elfogadja, hogy bármely intézkedés és/vagy más helyesbítő intézkedés szükséges és megfelelő lehet a Jeunesse ezen érdekeinek védelméért. 3.8 Kereskedők védelme a nyilvánossággal szemben A Jeunesse üzleti kapcsolata a kereskedőivel, gyártóival és beszállítóival bizalmas. Az értékesítő nem veszi fel a kapcsolatot, közvetlen vagy közvetett módon, nem beszél vagy kommunikál bármely képviselővel, beszállítóval, gyártóval vagy kereskedővel, kivéve a Jeunesse által szponzorált eseményeken, ahol a képviselők a Jeunesse meghívására vannak jelen. 3.9 Jóváhagyások 10

11 Nem lehet azt állítani, hogy a Jeunesse bármely harmadik féltől rendelkezik jóváhagyással, kivéve, ha erről nincs kifejezett tájékoztatás Jeunesse kiadványokban vagy egyéb kommunikációs felületen. A Jeunesse értékesítő nem állítja közvetlen vagy közvetett módon, hogy bármely Jeunesse terméket jóváhagyott az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság) vagy más kormányzati szerv, illetve nem nyújthat be panaszt a termékeket illetően, csak akkor, ha írásban kifejezett felhatalmazást kapott erre a Jeunesse -től Felelősség A Megállapodás bármely részének megsértése alapja lehet az egyén értékesítő tevékenységének felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére. A szabálysértő polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonására kerülhet sor, ha megsérti az Értékesítői megállapodást, a Szakmai etikai kódexet, a Jeunesse Szabályzatát és eljárásait vagy az állami, szövetségi törvényeket. Ezen kívül a Jeunesse visszatarthatja bármely értékesítő jutalékának kifizetését az elszenvedett károk ellensúlyozására, amelyek az Értékesítői megállapodás, a Szakmai etikai kódex, a Jeunesse Politikák és Eljárások vagy az állami, szövetségi törvények megsértéséből erednek Egyéb szolgáltatások és termékek Az értékesítők számára nem tilos más vállalatok szolgáltatásait és termékeit értékesíteni a Megállapodás időtartama alatt. Noha ezen termékek és szolgáltatások közvetlen vagy közvetett promóciója Jeunesse értékesítők számára azokra korlátozódik, akiket az értékesítő személy szerint szponzorál Vállalaton belüli kereszttoborzás Egy (1) Jeunesse értékesítői szervezetből egy másikba való toborzás közvetlen vagy közvetett módon, írásban, szóban vagy burkoltan szigorúan tilos. 4. FEJEZET SZPONZORÁLÁS, KÉPZÉS ÉS A FELMONDÁS FELTÉTELEI 4.1 Szponzorálás A Jeunesse értékesítőknek jogában áll szponzorálni más személyeket a szervezetükben, az Egyesült Államokban, Jeunesse területeken és más országokban, ahol a Jeunesse hivatalosan jelen van. Az értékesítők az eladott termékekért és szolgáltatásokért kapják a fizetésüket és nem az új értékesítők a programban való szponzorálásáért. 4.2 Értékesítői pozíció eladása/átadása 11

12 A Jeunesse független értékesítői pozíció eladható vagy átadható egy olyan személynek, aki még nem értékesítő, de csak az értékesítő tevékenységének kezdési időpontjától számított hat (6) hónapos időtartamra. A kitöltött és hitelesített Eladás/átadás űrlapot be kell nyújtani a Jeunesse -nek akár levélben, ben vagy faxon. Minden átadásért 50 USD átadási díjat kell fizetni. Ha az átadást a Jeunesse jóváhagyta és elfogadta, a korábban felhalmozott terméket el lehet távolítani. Az üzleti státuszban történő változás (egyéniről társaságira vagy fordítva) esetén is kitöltött és hitelesített Eladás/átadás űrlap benyújtása és 25 USD összegű díj befizetése szükséges. Az összes díjat a Jeunesse nek kell fizetni. 4.3 Többszörös jelentkezés Ha egy kérelmező több Értékesítői megállapodási űrlapot nyújt be, amelyeken különböző szponzorokat sorol fel, csak az első kitöltött és Jeunesse -nek elküldött űrlapot fogadják el. A Jeunesse fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint meghozza a végső döntést az összes ilyen vita esetén. 4.4 Elhelyezés változtatása/korrekciója A szponzorok elhelyezésének változása vagy korrekciója a felvételi dátumtól számított három (3) napon belül kérelmezhető. Minden módosítás írásbeli engedélyt igényel a szponzortól és a kérelmezőtől és a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztálya végzi. Az első kérvényezett változtatás díjmentes az első három (3) napon belül. Az első három (3) napos időtartam lejárta után, a szponzoráció elhelyezésének változtatását vagy korrekcióját a Jeunesse vizsgálja felül és a Jeunesse hagyhatja jóvá saját belátása szerint, a Jeunesse által szükségesnek vélt további feltételek és megszorítások mellett. Ezek a módosítások írásbeli engedélyt igényelnek a szponzortól és az összes felsővonalbeli értékesítőtől, akiket hátrányosan érinthetnek a megegyező bónuszok. Minden változtatásra irányuló kérelmet a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztályának kell benyújtani. Abban az esetben, ha az elhelyezés vagy a szponzorálás változtatása ez alapján a bekezdés alapján kerül jóváhagyásra, az értékesítő 25 USD összegű változtatási díjat fizet a Jeunesse -nek. 4.5 Szponzor-korrekciók Szponzor-változtatás nem lehetséges. De szponzor-korrekciót lehet végezni, ha a hibát jelentik a Jeunesse -nek a felvétel utáni három (3) napon belül. A szponzor-korrekciót kérelmezni kell a jelenlegi (eredeti) szponzortól a korrekció-igénylés okának megjelölésével. 4.6 Üzleti pozíciók felvásárlása Az értékesítőnek, aki egy másik értékesítő üzleti tevékenységét szeretné megvásárolni, először is meg kell szüntetnie az értékesítői státuszát, majd a lemondási értesítő dátumától számított hat (6) hónapot kell várnia mielőtt alkalmassá válik a vásárlásra. Minden ilyen tranzakciót nyilvánossá kell tenni az Eladás/átadás űrlap kitöltésével és a Jeunesse -hez, jóváhagyásra való eljuttatásával. 12

13 4.7 Társjelentkezők hozzáadása Egy társkérelmező (akár egyéni, akár gazdasági társulás) meglévő értékesítői tevékenységhez való hozzáadásához a Jeunesse -nek szüksége van egy írásbeli kérelemre és egy megfelelően elkészített Értékesítői megállapodásra, amely tartalmazza a kérelmező és a társkérelmező társadalombiztosítási számát és az aláírásukat. Az eredeti kérelmezőnek az eredeti Értékesítői megállapodás egyik felének kell maradnia. Ha az eredeti értékesítő meg akarja szüntetni az értékesítői kapcsolatát a Jeunesse -szel, azt a Jeunesse szabályzatával összhangban kell megtennie. Ha nem követik ezt az eljárást, az üzleti tevékenység megszűnik az eredeti értékesítő visszalépésével. Minden bónusz és jutalékcsekket elküldenek az értékesítői pozícióhoz rögzített címre. A társkérelmező semmilyen körülmények között nem vehet részt más értékesítői tevékenységben. Az ebben a szakaszban megengedett módosítás nem tartalmazza a szponzoráció változtatását. Huszonöt dollár (25 USD) eljárási díjat kell fizetni a változtatásokért vagy kiegészítésekért. 4.8 Képzési követelmények Az értékesítőknek biztosítaniuk kell az általuk szponzorált értékesítők megfelelő képzését. A megfelelő képzés" magába foglalja a Politikák és Eljárások c. szabályzatra, a Kompenzációs tervre, termék információkra, megbízható üzleti gyakorlatokra, értékesítési stratégiákra és etikus üzleti magatartásra vonatkozó képzést, de nem kizárólag ezekre korlátozódik. A szponzornak fenn kell tartania a szervezetében lévő értékesítőkkel összhangban a folyamatos, szakmai vezetést és teljesítenie kell azokat a termék és szolgáltatások értékesítésére vagy a végfelhasználónak történő szállítására vonatkozó jóhiszemű felügyeleti, értékesítési vagy elosztó funkciók teljesítési kötelezettségét. 4.9 Lemondás Bármely értékesítő önként lemondhat az értékesítői státuszáról azáltal, hogy nem újítja meg azt vagy küld írásban egy értesítőt a Jeunesse jogi megfelelősséggel foglalkozó osztályának. A lemondás az értesítő kézhezvételekor lép hatályba. Az értékesítő, aki elmulasztja megújítani az értékesítői tevékenységét vagy lemond róla, nem jelentkezhet újra, egyénileg sem, illetve nem lehet pénzügyi érdekeltsége bármely más értékesítői jogi személyben, a lemondás dátumától számított hat (6) hónap időtartamig Felfüggesztés A Jeunesse fenntartja a jogot, hogy bármikor felfüggesszen bármilyen értékesítői pozíciót, amikor úgy ítéli meg, hogy az értékesítő megsérthette a Megállapodás rendelkezéseit, mivel azok időről-időre módosulhatnak, vagy a vonatkozó jogszabályokat és a tisztességes üzletre vonatkozó szabályokat. A Jeunesse a saját belátása szerint felfüggeszti az értékesítőt a Szabályzat esetleges megszegésére vonatkozó kivizsgálás teljes időtartamára. A Jeunesse értesíti az értékesítőt postai úton és/vagy e- mailben, az értékesítő Jeunesse listában található, utolsó címére küldött levéllel. Felfüggesztés esetén az értékesítő elfogadja, hogy azonnal megszűnik az értékesítői státusza a Jeunesse -nél. 13

14 A felfüggesztés vizsgálati időszaka alatt bármilyen jutalék, forgalmi jutalék vagy bónusz, amely esedékes, ha van, a Jeunesse függőben tartja a folyamatban lévő határozat megszületéséig. Ha a szabálysértés megalapozatlannak bizonyul, a felfüggesztést meg kell szüntetni és a jutalékokat, forgalmi jutalékokat vagy bónuszokat jóvá kell írni az értékesítőnek. Az alkalmazható felfüggesztési időszak alatt, a Jeunesse -nek joga van eltiltani a felfüggesztett értékesítőt a termékek és szolgáltatások vásárlásától. Viszont a felfüggesztett értékesítőnek nincs joga magát értékesítőként feltüntetni, az értékesítői tevékenységét vagy a termékeket reklámozni az alkalmazható felfüggesztési időszak alatt Megszüntetés Az értékesítő tevékenysége megszűnik a Megállapodás bármely rendelkezésének megsértése esetén. A megszűnésről szóló értesítőt, az okok ismertetése mellett, írásban, postai úton vagy ben el kell küldeni az értékesítőnek. A megszűnés hatályba lép a benne meghatározott időpontban, ha az értékesítő nem nyújt be időben fellebbezést az alábbiakban meghatározott fellebbezési eljárással összhangban. Azonnali hatályú megszűnés esetén a megszüntetett értékesítő: a) tevékenységét be kell fejeznie és véglegesen meg kell szüntetnie a védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, valamint bármely jelek, címkék, irodai vagy reklámozásra vonatkozó Jeunesse termékek, tervek vagy programok használatát; b) önmagát nem tüntetheti fel a Jeunesse értékesítőjének; c) elveszti minden, az értékesítési tevékenységhez és a Kompenzációs tervben elfoglalt pozíciójához tartozó összes jogosultságát és minden, az ezekből származó jövőbeli jutalékot és jövedelmet; d) minden a Jeunesse által megkövetelt tevékenységet ésszerűvé kell tennie, amely az anyagokkal és a bizalmas információk és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos. A Jeunesse -nek jogában áll eltekinteni az értékesítő bármely összegű, Jeunesse -nek való tartozásától. Ahol a megszűnésre vonatkozó állami törvények nincsenek összhangban ezzel a szabályzattal, ott a vonatkozó állami törvényt kell alkalmazni Fellebbezés Az értékesítő, akinek megszűntették a tevékenységét fellebbezhet a döntés ellen. Egy levelet kell küldenie a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztályának, amelyben kifejti a fellebbezés jogalapját. (Megjegyzés: Semmilyen körülmények között nem lehet telefonon fellebbezést benyújtani). A Jeunesse -nek meg kell kapnia a fellebbezésről szóló levelet a megszűnési értesítés dátumától vagy az értesítésben meghatározott dátumtól számított tíz (10) munkanapon belül. Ha a Jeunesse nem kapja meg a fellebbezésről szóló levelet a határidőn belül, a megszűnés automatikusan véglegessé válik. Ha az értékesítő időben nyújtja be a fellebbezést, a Jeunesse a saját belátása szerint felülvizsgálja és értesíti az értékesítőt a döntésről. A Jeunesse döntése végleges és további felülvizsgálatra nincs lehetőség. 14

15 Abban az esetben, ha a fellebbezést elutasítják a megszűnés a Jeunesse eredeti értesítésének dátumától marad hatályban Kumulatív jogorvoslati lehetőségek Minden, a Jeunesse számára adott jog, jogkör és jogorvoslat kumulatív, nem kizárólagos és ezen felül bármely és az összes többi jogot a törvény biztosítja. Ha az értékesítő megsérti a Megállapodásban foglaltakat, a felfüggesztésen és a megszűntetésen kívül a Jeunesse -nek joga van büntetés kiszabására, amelyet a Jeunesse állapít meg időről-időre és/vagy minden jogi és méltányos jogorvoslat lefolytatására a Megállapodásban foglalt jog kikényszerítése érdekében, a pontban megfogalmazottak szerint. Jeunesse -nek joga van kiegyenlíteni a jutalékot, amellyel az értékesítőnek tartozik és bármely összeget, amellyel az értékesítő tartozik a Jeunesse -nek. 5. FEJEZET ÖRÖKLÉS, VÁLÁS VAGY FELOSZLATÁS 5.1 Jogutódlás Ezen szakasz bármely más rendelkezése ellenére az értékesítő halála esetén az értékesítő jogi személyisége átszáll az érdekelt jogutódra, a törvény által biztosított módon. Mindazonáltal a Jeunesse nem ismeri el az átadást addig, amíg az érdekelt jogutód be nem nyújtja a kitöltött Eladás/átadás űrlapot a Jeunesse -nek a halotti anyakönyvi kivonat, a végrendelet, a bizalmi vagyonátruházási dokumentum vagy egyéb irat hiteles másolatával és végre nem hajtja az Értékesítői megállapodást. A jogutódot ettől kezdve minden jog megilleti és minden kötelezettség vonatkozik rá is, ahogy a többi értékesítőre. Ezenkívül az érdekelt jogutódnak nagykorúnak kell lennie a tartózkodási helye szerinti ország törvényei alapján. 5.2 Válás vagy feloszlatás Folyamatban lévő válás vagy jogi személy feloszlatása alatt mindkét félnek el kell fogadnia a következő működési rendet: A felek egyike, a másik fél (felek) írásbeli beleegyezésével folytathatja a Jeunesse üzleti tevékenységet a Jeunesse írásbeli engedélyével, közvetlenül és kizárólag a másik házastárssal vagy az üzleti tevékenységről le nem mondott részvényessel, partnerrel vagy vagyonkezelővel együtt; vagy A felek folytathatják a Jeunesse üzleti tevékenységet a megszokott gyakorlat alapján azáltal, hogy a Jeunesse által kifizetett összes kompenzációt kifizetik az értékesítők együttes nevében vagy a felosztandó jogi személy nevében, amiről a felek megegyeztek egymás között. 15

16 A Jeunesse semmilyen körülmények között nem oszt jutalékot és bónusz csekket a válófélben lévő házastársak és a feloszlatás alatt álló jogi személy tagjai között. A Jeunesse csak egy (1) alsóvonalbeli szervezetet ismer el és csak egy (1) jutalékcsekket oszt ki Jeunesse üzletenként és jutalékosztási ciklusonként. Jutalékcsekkeket mindig ugyanannak az egyénnek vagy jogi személynek osztják ki. Abban az esetben, ha a válófélben lévő vagy a feloszlatási eljárás alatt lévő felek nem tudják megoldani a jutalékok vagy az üzlet tulajdonrészeinek felosztásában felmerülő jogvitát, az Értékesítői megállapodás nem önkéntes módon törlésre kerül. 6. FEJEZET VÉDJEGY, KIADVÁNY ÉS REKLÁM 6.1 Védjegy A Jeunesse név és az összes Jeunesse termék, szolgáltatás és program neve védjegy és a Jeunesse tulajdonában áll. Csak a Jeunesse jogosult ezen védjegyek használatával való gyártásra, termékek forgalmazására és kiadványok kiadására. Ez magába foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: diák, vetítések, ismertető füzetek, videók, domain címek, képzési és/vagy marketing anyagok és reklám anyagok, amik közé tartoznak a pólók, sapkák, kitűzők, mágnesek és egyéb termékek, de nem korlátozódnak kizárólag ezekre. A Jeunesse név használata tilos bármilyen terméken, amelyet nem a Jeunesse állított elő, vagy engedélyezett. Az értékesítők elfogadják, hogy a Jeunesse védjegy és szerzői jog használatára vonatkozó jog nem kizárólagos és hogy a Jeunesse -nek joga van és saját belátása szerint biztosíthatja másoknak a jogot a védjegyek és a szerzői jog által védett anyagok használatára. Az értékesítők kifejezetten elismerik, hogy bármely és minden ügyfelekkel kialakított jó kapcsolat, amely a védjegyekkel vagy a szerzői joggal rendelkező anyagokkal van kapcsolatban (az értékesítő ezek használatából eredő, vevőkkel való jó kapcsolatát is beleértve) közvetlen vagy kizárólagos előnyt nyújt a Jeunesse -nek és a Jeunesse tulajdonát képezi és elismeri továbbá azt, hogy az Értékesítői megállapodás lejártakor vagy megszűnésekor semmilyen pénzösszeg nem tulajdonítható a védjegyek és szerzői joggal ellátott anyagok értékesítő általi használatával összefüggő ügyfelekkel kialakított jó kapcsolatnak. 6.2 Telefonkönyvi címjegyzékben való feltüntetés Az értékesítők nem használhatják a Jeunesse márkanevet a telefon vagy fax számuk telefonkönyvben való hirdetésekor, akár a hagyományos telefonkönyvben, akár az internetes telefonkönyvben anélkül, hogy feltüntetnék, hogy független értékesítők vagy egyéni vállalkozók. 6.3 Zöldszám listán való feltüntetés A Jeunesse értékesítők nem vetethetik fel ingyenes telefonszám listára a számukat a Jeunesse márkanévvel együtt anélkül, hogy a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztályához jóváhagyási kérelmet benyújtanának. Ha a jóváhagyást megkapta, a következőképpen tüntetheti fel a márkanevet: 16

17 Pán Péter Független Jeunesse értékesítő VAGY Jeunesse egyéni vállalkozó Más variáció nem használható az értékesítő Jeunesse -szel való kapcsolatának leírására. 6.4 Nyomtatott csekkek A Jeunesse értékesítők nem használhatják a Jeunesse márkanevet vagy bármely védjegyét az üzleti vagy személyes folyószámlájához. 6.5 Cégjelzéssel ellátott névjegykártya és fejléces papír A Jeunesse független értékesítők nem készíthetnek üzleti névjegykártyákat vagy fejlécet a Jeunesse név vagy védjegy használatával a Jeunesse írásbeli jóváhagyása nélkül. 6.6 Jeunesse kiadványok Csak hivatalos Jeunesse kiadványok használhatók a Jeunesse termékek és/vagy Jeunesse Kompenzációs terv és üzleti tevékenység bemutatására. A Jeunesse kiadványt nem lehet sokszorosítani vagy utánnyomni a Jeunesse előzetes írásbeli engedélye nélkül, amelyet ben, levélben vagy faxon lehet elküldeni a jogi megfelelőséggel foglalkozó osztálynak. A bannereket, kereskedelmi bemutatók anyagait és más reklámhoz kapcsolódó anyagot előzetesen, írásban jóvá kell hagyatni a Jeunesse -szel. A vállalati és reprodukált honlapokon található elemeket le lehet tölteni reklám célokból. 6.7 Reklámozás Csak Jeunesse által jóváhagyott anyagokat lehet használni nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban, interneten, elektronikus vagy más médiában történő reklám elhelyezésére. Senki nem használhatja a Jeunesse nevet, logót, védjegyeket vagy szerzői joggal ellátott anyagokat bármely Jeunesse által készített reklámban a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztály által kiadott írásbeli engedély kiadása nélkül. Jóváhagyásért küldje el postán, faxon vagy ben a tervezett reklámanyagot a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó csoportjához. A jóváhagyás megszerzése után a szöveg már nem módosítható vagy megváltoztatható. Ha bármilyen változtatás történik, az új anyagot be kell nyújtani jóváhagyásra. Az értékesítőknek az átvételtől számított negyvennyolc (48) órát kell hagyniuk a feldolgozásra. 17

18 6.8 Az internetre és a weboldalra vonatkozó szabályzat A Jeunesse értékesítő az értékesítői tevékenységét csak a Jeunesse névre szóló weboldal programján keresztül mutathatja be. A honlapról könnyen és közvetlenül a hivatalos Jeunesse weboldalra lehet jutni, amely biztosítja az értékesítő számára a professzionális és Jeunesse által jóváhagyott jelenlétet az interneten. Az értékesítők nem készíthetnek önállóan weboldalt, ahol felhasználják a Jeunesse nevét, logóját vagy a termékleírásokat vagy más módon nem mutathatják be (közvetlen vagy közvetett módon) a Jeunesse termékeket vagy a Kompenzációs programot. Az értékesítők nem használhatják fel a Jeunesse védjegyeket vagy abból származó szavakat vagy rövidítéseket domain névként vagy címként. Az értékesítők nem reklámozhatják vagy mutathatják be értékesítői tevékenységüket vagy a Jeunesse üzleti tevékenységét, termékeit vagy marketing tervét illetve nem használhatják a Jeunesse nevet bármilyen elektronikus médiában vagy adásban, beleértve az internetes weboldalakat vagy más helyeket is, a Jeunesse előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül, amelyet saját belátása szerint hozhat meg. Ha a jóváhagyást megadják, az értékesítőknek be kell tartaniuk a Jeunesse által meghozott iránymutatásokat, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: (a)az értékesítők nem tehetnek ajánlatot vagy nem végezhetnek ügynöki tevékenységet azt a látszatot keltve, hogy csak kutatást vagy felmérést végeznek vagy informális kommunikáció kezdeményezésével, amikor a valódi szándékuk az, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat adjanak el vagy értékesítőket szponzoráljanak; (b) az on-line weboldalakat üzemeltető értékesítőknek attól függetlenül, hogy gyűjtenek-e személyes információkat az egyéni ügyfelektől, a weboldalon egy jól látható helyen fel kell tüntetniük, hogyan használják fel az ügyfelek információit; (c) az on-line összegyűjtött, személyes információkat megosztó értékesítőknek lehetőséget kell biztosítaniuk az ügyfeleknek, hogy megtiltsák ezen információk terjesztését, ha egy ügyfél kérése az, hogy a személyes információi ne legyenek megosztva, az értékesítőnek tartózkodnia kell ettől a tevékenységtől; (d) az értékesítőknek lehetőséget kell biztosítaniuk az egyéni ügyfelek számára, hogy megszűntessen minden kapcsolatot az értékesítővel és ha az ügyfél erre kéri, a kommunikációt haladéktalanul be kell szüntetnie; (e) az értékesítőknek be kell tartaniuk az elektronikus kommunikációra vonatkozó törvényeket és szabályozásokat; (f) az értékesítő nem terjeszthet semmilyen terméket a terjesztési lista használatával vagy olyan személynek, aki nem adott kifejezett engedélyt arra, hogy az eljárásban részt vegyen; spam vagy lánclevelek illetve levélszemét terjesztése nem megengedett; (g) az értékesítők nem terjeszthetnek törvénytelen, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, gyalázkodó, fenyegető, ártalmas, vulgáris, obszcén tartalmakat vagy más módon kifogásolható anyagokat vagy olyat, ami polgári jogi felelősségre vonáshoz vezethet vagy amelyek más módon sértik a vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvényt vagy szabályozást; és (h) az értékesítők nem küldhetnek közvetlenül vagy közvetetten tömeges kéretlen eket olyan a személyeknek, akikkel nem volt előzetes vagy meglévő személyes vagy üzleti kapcsolatuk. 6.9 Domain nevek Az értékesítők nem használhatnak vagy nem próbálhatnak meg regisztrálni internetes domain névként Jeunesse márkaneveket, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, termék neveket, a Jeunesse nevet vagy bármely más ezekből eredő szavakat. 18

19 6.10 és hírlevél direktmarketing Azok az értékesítők, akik eket küldenek vagy olyan szolgáltatásokat alkalmaznak, amelyek kéretlen és jóvá nem hagyott hirdetetéseket küldenek, teljes felelősséggel tartoznak minden, a termékeket és a marketing programot érintő információért, amelyeket a Jeunesse által közvetlenül kiadott reklám és promóciós anyag kifejezetten nem tartalmaz. Spam levelek küldése, illetve a törvény által meghatározott hozzájárulás nélkül történő telefonhívás vagy faxküldés szigorúan tilos. Az értékesítők nem rágalmazhatnak, sértegethetnek, zaklathatnak, fenyegethetnek másokat vagy más módon nem sérthetik meg mások jogait (mint a magánélethez való jogot és nyilvánossági jogot). Az értékesítők nem tesznek közzé, posztolnak,töltenek fel, terjesztenek vagy kommunikálnak nem helyénvaló, profán, rágalmazó, sértő, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat. Az értékesítők nem hirdetnek vagy kínálnak fel eladásra bármilyen árut vagy szolgáltatást kereskedelmi céllal, magatartással, vagy felmérések, versenyek, piramisjáték vagy lánc levelek előmozdításának céljával. A Jeunesse weboldalának felhasználói nem vesznek részt olyan tevékenységben, amely korlátozza vagy megakadályozza a többi felhasználót a weboldal használatában és élvezetében Árverésen történő értékesítés Az értékesítők nem adhatnak el Jeunesse termékeket vagy nem mutathatják be a Jeunesse programot élő, csendes, internetes vagy más típusú árverésen még akkor sem, ha az értékesítő által ajánlott fogyasztói áron kínálják Jövedelemmel kapcsolatos állítások Az értékesítők nem kérkedhetnek a jutalékcsekkjeikkel semmilyen módon, toborzási vagy bármilyen más célból és nem léphetnek fel jövedelem-követeléssel vagy kifogással Kereskedelmi bemutatók, expók A Jeunesse előzetes, írásbeli engedélye nélkül az értékesítők nem mutathatják be a Jeunesse termékeket és lehetőségeket kereskedelmi bemutatókon. A kereskedelmi bemutatón való részvételre vonatkozó kérvényt írásban, legalább két (2) héttel az esemény előtt kell eljuttatni a Jeunesse -nek. Kizárólag Jeunesse termékeket és Jeunesse üzleti tevékenységet lehet közvetlenül vagy közvetett módon kínálni termékként vagy lehetőségként a kereskedelmi bemutatón, standnál vagy asztalnál. Kizárólag Jeunesse által jóváhagyott marketing anyagokat lehet bemutatni vagy terjeszteni Átcsomagolási tilalom A Jeunesse termékek újraeladási célból vagy egyéb más okból történő átcsomagolása tilos. 19

20 6.15 Kép- és hangfelvételek Az értékesítők nem készíthetnek vagy sokszorosíthatnak Jeunesse által készített, a Jeunesse által nyújtott lehetőségekről vagy termékekről szóló hang- vagy videó anyagokat. Az értékesítők nem rögzítik hangszalagra semmilyen módon a Jeunesse bármely tevékenységét Telefonhívások felvétele Az értékesítők nem fogadhatnak hívást vagy nem készíthetnek üzenetrögzítő szöveget, amelyben a Jeunesse " nevet használják, mert az félrevezetheti a telefonálót, azt hiheti, hogy a Jeunesse központi irodát hívta Hangposta rendszerek A Jeunesse hangüzenetküldő rendszert üzemeltet az értékesítők számára. Ez a rendszer egy olyan eszköz, amely elősegíti az alsóvonalbeli szervezetekkel való kommunikációt. Az értékesítő semmilyen körülmények között nem használhatja a Jeunesse hangüzenetküldő rendszert más szolgáltatások és termékek értékesítésének vagy nem Jeunesse programok vagy lehetőségek népszerűsítésére Médiának adott interjúk Az értékesítőknek tilos interjút adni bármilyen rádiónak, televíziónak, újságnak, pletykalapnak, internetes sajtónak vagy magazinnak, tilos továbbá nyilvánosan megjelenni, nyilvános beszédre ígéretet tenni vagy bármilyen nyilatkozatot tenni a médiának a Jeunesse, illetve annak termékei vagy üzleti tevékenységének reklámozásával kapcsolatban, a Jeunesse előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül. Minden, a sajtótól érkező érdeklődést a Jeunesse központi irodához kell irányítani. 7. FEJEZET BÓNUSZOK ÉS FORGALMI JUTALÉKOK KIFIZETÉSE 7.1 Értékesítői Megállapodás A bónuszokat és forgalmi jutalékokat akkor lehet kifizetni, ha a Jeunesse megkapta és elfogadta a teljesített Jeunesse Értékesítői megállapodást. Bónuszok KIZÁRÓLAG a Jeunesse termékek eladása után kerülnek kifizetésre. Az értékesítési anyagok és értékesítési segédanyagok vásárlása vagy értékesítők toborzása után bónuszok nem kerülnek kifizetésre. 7.2 Jutalékcsekkek 20

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat

Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Üzletpolitika és Eljárási Szabályzat Frissítés és hatálybalépés ideje: 2011. november 11. 1. Bekezdés Bevezető rendelkezések 1.1 A cég küldetése WowWe csapat alapelve Küldetésünk olyan digitális eszközök,

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től.

ACN SZABÁLYZAT. ACNP&P-HU-2.1 Érvényes 2015. augusztus 1-től. ACN SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. CIKK - MEGHATÁROZÁSOK... 5 II. CIKK FORGALMAZÓI STÁTUSZ LÉTREHOZÁSA ÉS FENNTARTÁSA... 7 II.1. Ön és az ACN jogviszonya... 7 II.2. Hogyan válhat Független

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS

OTTHON OTTHON AZ ÖN ÜZLETE AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT SZÉPSÉG OTTHON TÁPLÁLKOZÁS TÁPLÁLKOZÁS OTTHON SZÉPSÉG AZ ÖN ÜZLETE AZ ÖN ÜZLETE OTTHON SZÉPSÉG TÁPLÁLKOZÁS AZ ÖN ÜZLETE SZÉPSÉG AMWAY ÜZLETVITELI SZABÁLYZAT OTTHON TÁPLÁLKOZÁS Tartalom 1. Szekció: Bevezetés 4 2. Szekció: Meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1146 Budapest, Thököly út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A GREEN PASS Csoporthoz Független Forgalmazóként történő csatlakozásnak Budapest,

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK. érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig Használat feltételei BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZ DÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2015. március 01. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK AZ INLERNET TÖRZSVÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉG TÖRZSVÁSÁRLÓI SZÁMÁRA Az Inlernet Worldwide AG. (a továbbiakban: "Inlernet") egy Nemzetközi Törzsvásárló Közösséget (a továbbiakban: "Inlernet-Rendszer") üzemeltet, melyben,

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

Szerződési feltételek

Szerződési feltételek Szerződési feltételek 1. BEVEZETÉS 1.1 Az alábbi tagsági feltételek kötelező érvényű szerződést képeznek az RCI Europe ( RCI vagy mi ) és azon személyek között, akik jogosultsággal rendelkeznek vagy rendelkeztek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT

TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZAT A mindenkor érvényes Szabályzat elérhető és letölthető a www.markuselixir.hu weboldalon. 1. A Törzsvásárlói Szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Törzsvásárlói

Részletesebben

A Közvetlen Értékesítés Európai Etikai Kódexe

A Közvetlen Értékesítés Európai Etikai Kódexe 1 A Közvetlen Értékesítés Európai Etikai Kódexe Elfogadás éve: 1995 Módosítva: 1999. június, 2000. november, 2004. május és 2011. május 10 Előszó Az egyes nemzeti Közvetlen Értékesítők Szövetségei alkalmazhatják

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

1.2. Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉRVÉNYES: A WWW.JATEKNET.HU, WWW.TULLI.HU ÉS WWW.TOPJATEK.HU WEBÁRUHÁZAKBAN ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 22-TŐL Tájékoztatjuk, hogy a www.jateknet.hu (JátékNet), www.tulli.hu

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG

ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG ÜZLETÉPÍTŐI ÉS NEMZETKÖZI SZPONZORI SZERZŐDÉS MAGYARORSZÁG Ez az Üzletépítői és Nemzetközi Szponzori Szerződés a Nu Skin International, Inc., Utah államban bejegyzett társaság, 75 West Center Street, Provo,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata

Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata Az FM GROUP Klubtagsági szabályzata 1. Fogalom meghatározások 1.1. Termékforgalmazói ár az az ár, amely ellenében a Termékforgalmazó megvásárolja az FM GROUP Termékét az FM GROUP Hungary Kft-től vagy egy

Részletesebben

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Randizzon társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Randizzon Tagok részére az Interneten keresztül

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu

Általános Szerződési Feltételek. ekszertaska.hu Általános Szerződési Feltételek ekszertaska.hu 1 Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák Szeiler Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 9024 Győr,

Részletesebben