Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: 2012.02.14.)"

Átírás

1 JEUNESSE GLOBAL POLITIKÁK ÉS ELJÁRÁSOK (Verzió: ) Tartalomjegyzék 1. FEJEZET BEVEZETÉS Értékesítők Magatartási Kódexe Független vállalkozói státusz Üzletvitel Kötelező vásárlás kizárása Titoktartási megállapodás FEJEZET HOGYAN LEHET A JEUNESSE FÜGGETLEN ÉRTÉKESÍTŐJE? Értékesítők toborzása Értékesítői jogok Nagykorúság Házastársak Vállalatok, társulások, trösztök Fiktív és/vagy felvett nevek Adóazonosító szám Adózás FEJEZET JOGI MEGFELELŐSÉG Jogszabályi megfelelőség Kizárólagos területek kizárása Kormányzati jóváhagyással kapcsolatos kijelentések Orvosi kezelés, jóváhagyás és terápia Személyes adatok Keresztbeszervezési tilalom Versenytilalom Kereskedők védelme a nyilvánossággal szemben Jóváhagyások Felelősség Egyéb szolgáltatások és termékek

2 3.12 Vállalaton belüli kereszttoborzás FEJEZET SZPONZORÁLÁS, KÉPZÉS ÉS A FELMONDÁS FELTÉTELEI Szponzorálás Értékesítői pozíció eladása/átadása Többszörös jelentkezés Elhelyezés változtatása/korrekciója Szponzor-korrekciók Üzleti pozíciók felvásárlása Társjelentkezők hozzáadása Képzési követelmények Lemondás Felfüggesztés Megszüntetés Fellebbezés Kumulatív jogorvoslati lehetőségek FEJEZET ÖRÖKLÉS, VÁLÁS VAGY FELOSZLATÁS Jogutódlás Válás vagy feloszlatás FEJEZET VÉDJEGY, KIADVÁNY ÉS REKLÁM Védjegy Telefonkönyvi címjegyzékben való feltüntetés Zöldszám listán való feltüntetés Nyomtatott csekkek Cégjelzéssel ellátott névjegykártya és fejléces papír Jeunesse kiadványok Reklámozás Az internetre és a weboldalra vonatkozó szabályzat Domain nevek és hírlevél direktmarketing Árverésen történő értékesítés Jövedelemmel kapcsolatos állítások Kereskedelmi bemutatók, expók

3 6.14 Átcsomagolási tilalom Kép- és hangfelvételek Telefonhívások felvétele Hangposta rendszerek Médiának adott interjúk FEJEZET BÓNUSZOK ÉS FORGALMI JUTALÉKOK KIFIZETÉSE Értékesítői Megállapodás Jutalékcsekkek Levonások Fel nem vett jutalékok és nem igényelt jóváírások Alvó, kiemelkedő jutalék-kifizetések Készpénz-áramlási szabályzat FEJEZET TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE Értékesítési bemutatók Kedvezményes vásárlás Készlethalmozási tilalom Visszamenőleges/késedelmes rendelések Hetvenszázalékos szabály Kötelező kiskereskedelmi értékesítés Szállítási cím Közvetlen termékvásárlás Hitelkártyás vásárlások Hitelkártya-terhelések visszavonása Jutalékhelyesbítések Csalárd vásárlás/regisztráció Szállítási költségek Visszaküldött csomagok Speciális rendelések Küldemények Sérült szállítmányok Hiányos szállítmányok Forgalmi adó

4 9. FEJEZET ÉRTÉKESÍTÉS ÉS ÁRKÉPZÉS Ármódosítások Javasolt kiskereskedelmi árképzés Nyugták: Kiskereskedelmi Vásárlók Fedezethiány Visszaküldött csekkek FEJEZET KISKERESKEDELMI GARANCIA ÉS PÉNZ-VISSZAFIZETÉSI SZABÁLYZAT Visszáru Kiskereskedelmi Vásárlók esetén Visszáruk Online Vásárlók és Törzsvásárlók esetén Visszáru-jóváhagyás Minőségellenőrzés (QC) Lemondáskori visszáru Jogosulatlan visszáru Vásárló elállási joga Csere másik termékre Értékesítői kötelezettségek Garancia FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nyilvántartás-vezetés Módosítások Jogfeladás kizárására vonatkozó rendelkezések Csak bizonyos lakosokra vonatkozó információk A Szabályzat megszegésének jelentése Választottbíróság A Megállapodás teljessége Részleges semmisség Károkozási felelősségkorlátozás Kártalanítási megállapodás Vis maior Irányadó jog

5 1. FEJEZET BEVEZETÉS A továbbiakban a Jeunesse Global vállalatra Jeunesse -ként, a Jeunesse független értékesítőkre pedig értékesítő -ként hivatkozunk. Jelen Politikák és Eljárások meghatározzák az értékesítő és a Jeunesse közötti üzleti tevékenység módját. A Politikák és Eljárások a Jeunesse Értékesítői Jelentkezéssel és Megállapodással (a továbbiakban: Értékesítői Megállapodás ), illetve a mindenkori Kompenzációs Tervvel együtt (a továbbiakban együttesen: Megállapodás ) képezik a Jeunesse értékesítők és a Jeunesse közötti teljes és jogilag kötelező érvényű megállapodást. Ezen dokumentumok rendelkezéseinek be nem tartása az Értékesítői Megállapodás megszűnését vonhatja maga után. Ha a Megállapodás bármely részét vagy a Jeunesse által közzétett bármely okiratot a bíróság érvénytelennek nyilvánít, akkor a dokumentum többi része változatlan formában érvényes és hatályos marad. 1.1 Értékesítők Magatartási Kódexe A Jeunesse értékesítőjeként őszintén és tisztességesen fogok eljárni. A tevékenységemet olyan módon fogom ellátni, hogy az a hírnevemet és a Jeunesse által megalapozott pozitív megítélést gyarapítsa. Jeunesse független értékesítői tevékenységeim során az emberekkel udvarias és tisztelettudó leszek. Szponzorként teljesítem a vezetői kötelességeimet, beleértve a szervezetemben található értékesítők képzését, támogatását és a velük folytatandó aktív kommunikációt. Nem tüntetem fel hamis színben a Jeunesse termékeket és a Kompenzációs Tervet. Nem fogom szponzorálni vagy megkísérelni bármely Jeunesse értékesítő szponzorálását egy másik marketing program hálózatban, közvetlen vagy közvetett módon, illetve nem fogok részt venni megtévesztő vagy törvényellenes gyakorlatokban. Észben tartom, hogy adott esetben akár a személyes tapasztalatom, akár a Jeunesse termékek, szolgáltatások vagy programok által szerzett előnyök a termékcsomagoláson feltüntetett állítások illetéktelen továbbértelmezéseként értelmezhetők. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy kizárólag én vagyok felelős az értékesítői tevékenységem során felmerülő pénzügyi és jogi kötelességek teljesítéséért és az összes, értékesítőként felhalmozott tartozás és illeték kiegyenlítéséért. 1.2 Független vállalkozói státusz Az értékesítő nem minősül munkavállalónak a szövetségi vagy állami adózás szempontjából. Minden értékesítő saját, külön üzleti tevékenységgel rendelkező egyéni vállalkozó. Az értékesítők nem tekinthetők franchise vásárlónak; a Megállapodás a Jeunesse és az értékesítők között nem hoz létre munkavállaló/munkaadó kapcsolatot, ügynöki, partneri vagy vegyes vállalati kapcsolatot. Az értékesítőknek szigorúan tilos azt állítani vagy utalni rá, akár szóban, akár írásban, hogy a fennálló kapcsolat más jellegű, mint a fent említett. Minden értékesítő köteles a Jeunesse kármentességéről gondoskodni a követelésekkel, károkkal vagy kötelezettségekkel szemben, amelyek az értékesítő üzleti 5

6 tevékenységéből erednek. Az értékesítőknek nincs jogosultságuk a Jeunesse -t bármilyen kötelezettség vállalására kötelezni. Az értékesítők maguk határozhatják meg a munkaidejüket, eladási és reklámozási módszerüket addig, amíg ezek eleget tesznek a Megállapodás feltételeinek. 1.3 Üzletvitel Az értékesítők üzleti tevékenységüket szakszerű és etikus módon végzik, és ezzel öregbítik az értékesítő hírnevét és a Jeunesse pozitív megítélését. Az értékesítők nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely kedvezőtlenül hat a Jeunesse vagy bármely más értékesítő megítélésére. Az értékesítők udvariasak és tisztelettudók az emberekkel, beleértve a Jeunesse vállalati iroda alkalmazottait, vezetőit, és üzleti tevékenységüket a termékeket, valamint a Jeunesse és a többi értékesítő professzionalizmusát tiszteletben tartva folytatják. Az értékesítő semmilyen körülmények között nem becsmérli vagy sérti a Jeunesse nevét vagy hírnevét a Jeunesse termékek marketing tevékenységével kapcsolatban, illetve nem használ fel jogtalanul semmilyen bizalmas vagy védett információt vagy a Jeunesse értékesítők és mások általi használatra vonatkozó üzleti titkait (az értékesítők név- és címlistáját is beleértve). 1.4 Kötelező vásárlás kizárása A Jeunesse értékesítőknek nem kötelező terméket vásárolniuk. 1.5 Titoktartási megállapodás Az értékesítők hozzáférhetnek a Jeunesse bizalmas információihoz. A fentiek korlátozása nélkül, bizalmas információnak minősülnek az értékesítők által hozzáférhető genealógiai vagy alsóvonalbeli jelentésben található információk, vásárlói listák, gyártói információk, megbízási vagy értékesítési jelentések, termékreceptúrák és más pénzügyi és üzleti Jeunesse információk. Minden ilyen információ (akár elektronikus, szóbeli vagy írásos formában) a Jeunesse tulajdonát képezi, amelyeket a Vállalat szigorúan bizalmas keretek között továbbít vagy tesz elérhetővé az értékesítők számára. Az értékesítők elfogadják, hogy közvetlenül vagy közvetett módon nem adnak át harmadik félnek bizalmas vagy védett információt, nem használják fel az információt a Jeunesse elleni konkurálásra vagy bármilyen más célra, kivéve a Megállapodás által jóváhagyottakat. Ez az információ kizárólag a Jeunesse program népszerűsítésére használható fel, a Megállapodással összhangban. Az értékesítő és a Jeunesse elfogadja, hogy a titoktartásra és közzétételi tilalomra vonatkozó jelen megállapodás nélkül a Jeunesse nem tenné elérhetővé a fent említett információkat az értékesítők számára. Ez a rendelkezés az Értékesítői megállapodás megszűnése vagy lejárta esetén is érvényben marad. 2. FEJEZET HOGYAN LEHET A JEUNESSE FÜGGETLEN ÉRTÉKESÍTŐJE? 2.1 Értékesítők toborzása 6

7 A jelentkező elküldheti a Jeunesse Értékesítői Megállapodást a Starter Kit megvásárlásával egyidejűleg a Jeunesse vállalati irodába, majd a szponzora névre szóló weboldalán keresztül regisztrálhat. Az Értékesítői megállapodás időtartama egy (1) év, amelyet a megállapodás Jeunesse általi elfogadásának dátumától kell számítani. Az értékesítőknek minden évben meg kell újítaniuk az Értékesítői megállapodást egy éves megújítási díj befizetésével ($19,95) az évforduló dátum napján vagy azt megelőzően, kivéve, ha az értékesítő az év során elérte a 360 CV Autoship mennyiséget (az értékesítői évforduló dátumától számítva). Ha az értékesítő elérte a 360 CV Autoship mennyiséget 365 nap alatt (az évforduló dátum előtt), akkor az éves megújítási díjtól eltekintünk. Ha az Értékesítői megállapodás jelenlegi időtartamának lejárta után harminc (30) nappal sem történik meg a megújítás, az Értékesítői megállapodás megszűnik. Az Automatikus megújítási program (Automatic Renewal Program- ARP) használatával a késés megelőzhető. 2.2 Értékesítői jogok Minden Jeunesse értékesítő jogosult Jeunesse termékek eladására és a Jeunesse Kompenzációs tervben való részvételre. Minden Jeunesse értékesítő szponzorálhat új értékesítőket. 2.3 Nagykorúság Az értékesítőnek el kell érnie az országában érvényes, törvényes nagykorúsági korhatárt ahhoz, hogy Jeunesse értékesítő lehessen. 2.4 Házastársak Minden résztvevő vagy jogi személy kizárólag egy (1) értékesítői hálózatot tarthat fenn. Férjek, feleségek vagy élettársak (együttesen: házastársak ), akik Jeunesse értékesítővé szeretnének válni, egy (1) külön Jeunesse személyként kell jelentkezniük, és őket nem lehet közvetlenül vagy közvetett módon más értékesítő szervezetekben való értékesítő pozíciókkal összevonni. Az egyik házastárs tevékenységét mindkét házastárshoz, ezáltal az értékesítői pozícióhoz kell rendelni. Abban az esetben, ha két (2) értékesítő összeházasodik, mindketten megtarthatják a házasság előtti értékesítői pozíciójukat. 2.5 Vállalatok, társulások, trösztök Vállalatok, korlátolt felelősségű társaságok, társulások és/vagy trösztök KIZÁRÓLAG akkor válhatnak értékesítővé, ha teljesítik az Értékesítői megállapodást és ahhoz mellékelik a bejegyzési dokumentum, az alapító okirat, a szervezet alapító okirata, a társulási megállapodás vagy a tröszt dokumentum vagy más okirat vagy szervezeti dokumentum másolatát az állami nyilvántartás szerinti formátumban (ha alkalmazandó). 7

8 Az Értékesítői megállapodásnak való megfelelőség biztosítása érdekében az értékesítőknek közzé kell tenniük a vállalathoz tartozó összes igazgató, tisztviselő és részvényes neveinek teljes listáját. A korlátolt felelősségű társaságoknak közzé kell tenniük az összes tag, tisztviselő és vezető nevének teljes listáját. A társulásoknak közzé kell tenni minden általános és korlátozott partnerük nevét. A trösztöknek közzé kell tenniük a vagyonkezelő(k) és a kedvezményezett / kedvezményezettek nevét. Ezt a faxon vagy en Jeunesse -nek elküldött információt az értékesítőnek kell frissítenie. Mindezt igazolni kell az állami adóazonosító jel és miniszter által kiadott, a bejegyzés, a szervezet és a társulás regisztrációjának állapotáról szóló, éves igazolás másolatának elküldésével. Ha az értékesítő bármely részvényese, partnere, vállalatának tagja vagy vezetője ő maga is Jeunesse személy, akkor az érintett részvényes, partner, tag vagy vezető is köteles a fenti információk benyújtására. A részvényesek, tagok, partnerek, kedvezményezettek és vagyonkezelők, adott esetben, elfogadják, hogy személyükben felelősek a Jeunesse -nek és köti őket a Megállapodás. A kitöltött Üzleti névvel való működés" vagy DBA (Doing Business As - Üzleti tevékenység folytatása a következőként) űrlapot a Jeunesse vállalat nyilvántartásában kell őrizni. Bármely értékesítői pozíció magába foglalja az egy vagy több személy törekvéseit, pl. vállalat, társulás, korlátolt felelősségű társaság vagy tröszt esetén és egy résztvevő cselekedetei az egész értékesítői tevékenységre hatással vannak. Ha egy résztvevőről bebizonyosodik, hogy megsértette a Megállapodás feltételeit, akkor ezt úgy tekintik, mintha az egész értékesítői csoport megsértette volna a szabályokat. 2.6 Fiktív és/vagy felvett nevek Egy természetes vagy jogi személy nem jelentkezhet értékesítőnek fiktív vagy felvett névvel vagy más természetes vagy jogi személy személyazonosságának használatával, mert ez nem összeegyeztethető az értékesítői tevékenységgel. Senki sem adhat meg olyan társadalombiztosítási számot vagy szövetségi azonosító számot, amely nincs hozzárendelve egy elsődleges természetes vagy jogi személyhez az értékesítési rendszerben. 2.7 Adóazonosító szám A szövetségi törvények értelmében minden egyesült államokbeli értékesítő társadalombiztosítási számot vagy szövetségi azonosítószámot kap, amelyet a Jeunesse vállalat felé meg kell adniuk. A Jeunesse felhasználja ezt a számot minden kormányzati jelentéshez. 2.8 Adózás A Jeunesse értékesítőit egyéni vállalkozóként kell kezelni szövetségi és/vagy állami adózási szempontból. Egyéni vállalkozóként az értékesítőket nem lehet alkalmazottként, franchise, vegyes vállalat tulajdonosként, partnerként vagy ügynökként kezelni, figyelembe véve az Internal Revenue Code-ot (Állami bevételi kódex), a szociális biztonságról szóló törvényt, szövetségi munkanélküli törvényt, az állami munkanélküli törvényt, vagy bármely más szövetségi, állami vagy helyi törvényt, rendeletet, szabályt vagy szabályozást. Az értékesítők felelősek az összes bevétel után fizetendő, vállalkozási és más üzleti tevékenységhez és jövedelemhez kapcsolódó adó megfizetéséért. Az egyes naptári év végén a Jeunesse kiadja az számú IRS (Internal Revenue Service) űrlapot, amely az értékesítők nem munkavállalói jövedelmének bevallásához szükséges a törvény szerint. 8

9 3. FEJEZET JOGI MEGFELELŐSÉG 3.1 Jogszabályi megfelelőség Minden Jeunesse értékesítő köteles betartani az összes, tevékenységére vonatkozó szövetségi és állami törvényt, szabályozást, helyi rendeletet és szabályozást. Minden értékesítő saját maga felelős a saját irányítási döntéseiért és kiadásaiért. Mivel az értékesítők nem Jeunesse alkalmazottak, a Jeunesse nem felelős a munkavállalói járulékok részben vagy egészben történő kifizetéséért. 3.2 Kizárólagos területek kizárása Nincsenek kizárólagos területek toborzási célra és semelyik értékesítő nem utalhat rá vagy jelentheti ki, hogy neki vannak kizárólagos területi jogai. Az értékesítői szponzorációnak nincsenek földrajzi határai, kivéve azokat a külföldi országokat, ahol a Jeunesse hivatalosan nincs jelen. 3.3 Kormányzati jóváhagyással kapcsolatos kijelentések A szövetségi és állami szabályozó szervek nem támogatják a közvetlen értékesítési programokat vagy azok termékeit vagy szolgáltatásait. Ezért az értékesítők nem állíthatják közvetlenül vagy közvetett módon, hogy a Jeunesse Kompenzációs programját vagy termékeit és szolgáltatásait bármely kormányzati szerv jóváhagyta, felülvizsgálta vagy támogatta. 3.4 Orvosi kezelés, jóváhagyás és terápia A Jeunesse értékesítőnek tudomásul kell vennie, hogy nem mondhatja közvetlen vagy közvetett módon, hogy a Jeunesse termékeket az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság) jóváhagyta, valamint nem érvelhet amellett és nem utalhat rá, hogy betegség, panasz vagy kóros elváltozás bármilyen diagnózisa, értékelése, prognózisa, leírása, kezelése, terápiája, kezelése vagy orvoslása javulhat a termék fogyasztásának, használatának vagy alkalmazásának köszönhetően. Az értékesítőnek tudomásul kell vennie továbbá, hogy a Jeunesse termékek nem ajánlhatók, adhatók vagy nem tekinthetők bármilyen, akár mentális, akár fizikai rendellenesség vagy betegség orvosi kezelésére. Jeunesse értékesítők nem támaszthatnak követelést a Jeunesse termékekkel kapcsolatosan, kivéve, ha erre a Jeunesse -től írásban kifejezett felhatalmazást kapnak. 3.5 Személyes adatok A személyes információk, mint az értékesítő személyi azonosítószáma, címe, telefonszáma és egyéb adatai bizalmasnak tekintendők és nem lehet őket felhasználni, kivéve Jeunesse üzleti tevékenységekkel kapcsolatban, vagy ha a törvény másképp nem rendeli. Vészhelyzet esetén az érdeklődő fél felveheti a 9

10 kapcsolatot a Jeunesse jogi megfeleléssel foglalkozó osztályával, aki értesíti az értékesítőt arról, hogy valaki megpróbálta felvenni vele a kapcsolatot. 3.6 Keresztbeszervezési tilalom Az időtartam alatt és az Értékesítői megállapodás lejárta vagy megszűnése után tizenkettő (12) hónap időtartamig, bármilyen okból kifolyólag, az értékesítő a saját nevében vagy más természetes vagy jogi személy nevében nem bérelhet fel, csábíthat át vagy vehet fel a Jeunesse vagy bármely leányvállalatának bármely alkalmazottját, értékesítőjét, ügyfelét (kiemelt ügyfeleket is beleértve), gyártóját vagy beszállítóját, illetve nem kísérelheti meg bármilyen módon befolyásolni vagy rávenni a Jeunesse vagy bármely leányvállalatának bármely alkalmazottját, értékesítőjét, ügyfélét, gyártóját vagy beszállítóját, hogy módosítsák vagy felmondják a foglalkoztatási vagy üzleti kapcsolatukat a Jeunesse szel vagy bármely leányvállalatával, illetve arra, hogy más marketing vállalat hálózatához csatlakozzanak. Egy értékesítő sem használhatja fel vagy adhat át bárkinek a Jeunesse -re vonatkozó bármilyen információt, amelyet az Értékesítői megállapodás érvényességi időtartama alatt szerzett, beleértve a Jeunesse vagy bármely leányvállalata alkalmazottainak vagy értékesítőinek nevét és címét. A megállapodás alapján ez a rendelkezés az Értékesítői megállapodás megszűnése vagy lejárta esetén is érvényben marad. Az ügyfelek átcsábítása magába foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: (i) bármilyen promóciós anyag készítése és felajánlása más marketing vállalat hálózata számára, amelyet arra használnak fel, hogy Jeunesse értékesítőket a cégükhöz csábítsanak; (ii) olyan termékek promóciója vagy értékesítése az ügyfeleknek vagy értékesítőknek, amelyek a Jeunesse termékek konkurenciáját jelentik; (iii) más marketing vállalat hálózatának bemutatása és bevezetése közvetlen vagy közvetett módon valamely Jeunesse értékesítő számára; vagy (iv) más vállalat termékeinek vagy üzleti lehetőségének ajánlása bármely Jeunesse megbeszélésen vagy eseményen. 3.7 Versenytilalom Az értékesítő elfogadja, hogy nem versenyez a Jeunesse oltalomban részesíthető üzleti érdekeivel azáltal, hogy más termékeket vagy lehetőségeket értékesít vagy reklámoz (kivéve az Egyéb szolgáltatások és termékek részben leírtakat) az Értékesítői megállapodás időtartama alatt. Az értékesítő elfogadja és elismeri, hogy ezek a megszorítások szükségesek a Jeunesse üzleti érdekeinek védelme érdekében és elfogadja, hogy bármely intézkedés és/vagy más helyesbítő intézkedés szükséges és megfelelő lehet a Jeunesse ezen érdekeinek védelméért. 3.8 Kereskedők védelme a nyilvánossággal szemben A Jeunesse üzleti kapcsolata a kereskedőivel, gyártóival és beszállítóival bizalmas. Az értékesítő nem veszi fel a kapcsolatot, közvetlen vagy közvetett módon, nem beszél vagy kommunikál bármely képviselővel, beszállítóval, gyártóval vagy kereskedővel, kivéve a Jeunesse által szponzorált eseményeken, ahol a képviselők a Jeunesse meghívására vannak jelen. 3.9 Jóváhagyások 10

11 Nem lehet azt állítani, hogy a Jeunesse bármely harmadik féltől rendelkezik jóváhagyással, kivéve, ha erről nincs kifejezett tájékoztatás Jeunesse kiadványokban vagy egyéb kommunikációs felületen. A Jeunesse értékesítő nem állítja közvetlen vagy közvetett módon, hogy bármely Jeunesse terméket jóváhagyott az FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság) vagy más kormányzati szerv, illetve nem nyújthat be panaszt a termékeket illetően, csak akkor, ha írásban kifejezett felhatalmazást kapott erre a Jeunesse -től Felelősség A Megállapodás bármely részének megsértése alapja lehet az egyén értékesítő tevékenységének felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére. A szabálysértő polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonására kerülhet sor, ha megsérti az Értékesítői megállapodást, a Szakmai etikai kódexet, a Jeunesse Szabályzatát és eljárásait vagy az állami, szövetségi törvényeket. Ezen kívül a Jeunesse visszatarthatja bármely értékesítő jutalékának kifizetését az elszenvedett károk ellensúlyozására, amelyek az Értékesítői megállapodás, a Szakmai etikai kódex, a Jeunesse Politikák és Eljárások vagy az állami, szövetségi törvények megsértéséből erednek Egyéb szolgáltatások és termékek Az értékesítők számára nem tilos más vállalatok szolgáltatásait és termékeit értékesíteni a Megállapodás időtartama alatt. Noha ezen termékek és szolgáltatások közvetlen vagy közvetett promóciója Jeunesse értékesítők számára azokra korlátozódik, akiket az értékesítő személy szerint szponzorál Vállalaton belüli kereszttoborzás Egy (1) Jeunesse értékesítői szervezetből egy másikba való toborzás közvetlen vagy közvetett módon, írásban, szóban vagy burkoltan szigorúan tilos. 4. FEJEZET SZPONZORÁLÁS, KÉPZÉS ÉS A FELMONDÁS FELTÉTELEI 4.1 Szponzorálás A Jeunesse értékesítőknek jogában áll szponzorálni más személyeket a szervezetükben, az Egyesült Államokban, Jeunesse területeken és más országokban, ahol a Jeunesse hivatalosan jelen van. Az értékesítők az eladott termékekért és szolgáltatásokért kapják a fizetésüket és nem az új értékesítők a programban való szponzorálásáért. 4.2 Értékesítői pozíció eladása/átadása 11

12 A Jeunesse független értékesítői pozíció eladható vagy átadható egy olyan személynek, aki még nem értékesítő, de csak az értékesítő tevékenységének kezdési időpontjától számított hat (6) hónapos időtartamra. A kitöltött és hitelesített Eladás/átadás űrlapot be kell nyújtani a Jeunesse -nek akár levélben, ben vagy faxon. Minden átadásért 50 USD átadási díjat kell fizetni. Ha az átadást a Jeunesse jóváhagyta és elfogadta, a korábban felhalmozott terméket el lehet távolítani. Az üzleti státuszban történő változás (egyéniről társaságira vagy fordítva) esetén is kitöltött és hitelesített Eladás/átadás űrlap benyújtása és 25 USD összegű díj befizetése szükséges. Az összes díjat a Jeunesse nek kell fizetni. 4.3 Többszörös jelentkezés Ha egy kérelmező több Értékesítői megállapodási űrlapot nyújt be, amelyeken különböző szponzorokat sorol fel, csak az első kitöltött és Jeunesse -nek elküldött űrlapot fogadják el. A Jeunesse fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint meghozza a végső döntést az összes ilyen vita esetén. 4.4 Elhelyezés változtatása/korrekciója A szponzorok elhelyezésének változása vagy korrekciója a felvételi dátumtól számított három (3) napon belül kérelmezhető. Minden módosítás írásbeli engedélyt igényel a szponzortól és a kérelmezőtől és a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztálya végzi. Az első kérvényezett változtatás díjmentes az első három (3) napon belül. Az első három (3) napos időtartam lejárta után, a szponzoráció elhelyezésének változtatását vagy korrekcióját a Jeunesse vizsgálja felül és a Jeunesse hagyhatja jóvá saját belátása szerint, a Jeunesse által szükségesnek vélt további feltételek és megszorítások mellett. Ezek a módosítások írásbeli engedélyt igényelnek a szponzortól és az összes felsővonalbeli értékesítőtől, akiket hátrányosan érinthetnek a megegyező bónuszok. Minden változtatásra irányuló kérelmet a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztályának kell benyújtani. Abban az esetben, ha az elhelyezés vagy a szponzorálás változtatása ez alapján a bekezdés alapján kerül jóváhagyásra, az értékesítő 25 USD összegű változtatási díjat fizet a Jeunesse -nek. 4.5 Szponzor-korrekciók Szponzor-változtatás nem lehetséges. De szponzor-korrekciót lehet végezni, ha a hibát jelentik a Jeunesse -nek a felvétel utáni három (3) napon belül. A szponzor-korrekciót kérelmezni kell a jelenlegi (eredeti) szponzortól a korrekció-igénylés okának megjelölésével. 4.6 Üzleti pozíciók felvásárlása Az értékesítőnek, aki egy másik értékesítő üzleti tevékenységét szeretné megvásárolni, először is meg kell szüntetnie az értékesítői státuszát, majd a lemondási értesítő dátumától számított hat (6) hónapot kell várnia mielőtt alkalmassá válik a vásárlásra. Minden ilyen tranzakciót nyilvánossá kell tenni az Eladás/átadás űrlap kitöltésével és a Jeunesse -hez, jóváhagyásra való eljuttatásával. 12

13 4.7 Társjelentkezők hozzáadása Egy társkérelmező (akár egyéni, akár gazdasági társulás) meglévő értékesítői tevékenységhez való hozzáadásához a Jeunesse -nek szüksége van egy írásbeli kérelemre és egy megfelelően elkészített Értékesítői megállapodásra, amely tartalmazza a kérelmező és a társkérelmező társadalombiztosítási számát és az aláírásukat. Az eredeti kérelmezőnek az eredeti Értékesítői megállapodás egyik felének kell maradnia. Ha az eredeti értékesítő meg akarja szüntetni az értékesítői kapcsolatát a Jeunesse -szel, azt a Jeunesse szabályzatával összhangban kell megtennie. Ha nem követik ezt az eljárást, az üzleti tevékenység megszűnik az eredeti értékesítő visszalépésével. Minden bónusz és jutalékcsekket elküldenek az értékesítői pozícióhoz rögzített címre. A társkérelmező semmilyen körülmények között nem vehet részt más értékesítői tevékenységben. Az ebben a szakaszban megengedett módosítás nem tartalmazza a szponzoráció változtatását. Huszonöt dollár (25 USD) eljárási díjat kell fizetni a változtatásokért vagy kiegészítésekért. 4.8 Képzési követelmények Az értékesítőknek biztosítaniuk kell az általuk szponzorált értékesítők megfelelő képzését. A megfelelő képzés" magába foglalja a Politikák és Eljárások c. szabályzatra, a Kompenzációs tervre, termék információkra, megbízható üzleti gyakorlatokra, értékesítési stratégiákra és etikus üzleti magatartásra vonatkozó képzést, de nem kizárólag ezekre korlátozódik. A szponzornak fenn kell tartania a szervezetében lévő értékesítőkkel összhangban a folyamatos, szakmai vezetést és teljesítenie kell azokat a termék és szolgáltatások értékesítésére vagy a végfelhasználónak történő szállítására vonatkozó jóhiszemű felügyeleti, értékesítési vagy elosztó funkciók teljesítési kötelezettségét. 4.9 Lemondás Bármely értékesítő önként lemondhat az értékesítői státuszáról azáltal, hogy nem újítja meg azt vagy küld írásban egy értesítőt a Jeunesse jogi megfelelősséggel foglalkozó osztályának. A lemondás az értesítő kézhezvételekor lép hatályba. Az értékesítő, aki elmulasztja megújítani az értékesítői tevékenységét vagy lemond róla, nem jelentkezhet újra, egyénileg sem, illetve nem lehet pénzügyi érdekeltsége bármely más értékesítői jogi személyben, a lemondás dátumától számított hat (6) hónap időtartamig Felfüggesztés A Jeunesse fenntartja a jogot, hogy bármikor felfüggesszen bármilyen értékesítői pozíciót, amikor úgy ítéli meg, hogy az értékesítő megsérthette a Megállapodás rendelkezéseit, mivel azok időről-időre módosulhatnak, vagy a vonatkozó jogszabályokat és a tisztességes üzletre vonatkozó szabályokat. A Jeunesse a saját belátása szerint felfüggeszti az értékesítőt a Szabályzat esetleges megszegésére vonatkozó kivizsgálás teljes időtartamára. A Jeunesse értesíti az értékesítőt postai úton és/vagy e- mailben, az értékesítő Jeunesse listában található, utolsó címére küldött levéllel. Felfüggesztés esetén az értékesítő elfogadja, hogy azonnal megszűnik az értékesítői státusza a Jeunesse -nél. 13

14 A felfüggesztés vizsgálati időszaka alatt bármilyen jutalék, forgalmi jutalék vagy bónusz, amely esedékes, ha van, a Jeunesse függőben tartja a folyamatban lévő határozat megszületéséig. Ha a szabálysértés megalapozatlannak bizonyul, a felfüggesztést meg kell szüntetni és a jutalékokat, forgalmi jutalékokat vagy bónuszokat jóvá kell írni az értékesítőnek. Az alkalmazható felfüggesztési időszak alatt, a Jeunesse -nek joga van eltiltani a felfüggesztett értékesítőt a termékek és szolgáltatások vásárlásától. Viszont a felfüggesztett értékesítőnek nincs joga magát értékesítőként feltüntetni, az értékesítői tevékenységét vagy a termékeket reklámozni az alkalmazható felfüggesztési időszak alatt Megszüntetés Az értékesítő tevékenysége megszűnik a Megállapodás bármely rendelkezésének megsértése esetén. A megszűnésről szóló értesítőt, az okok ismertetése mellett, írásban, postai úton vagy ben el kell küldeni az értékesítőnek. A megszűnés hatályba lép a benne meghatározott időpontban, ha az értékesítő nem nyújt be időben fellebbezést az alábbiakban meghatározott fellebbezési eljárással összhangban. Azonnali hatályú megszűnés esetén a megszüntetett értékesítő: a) tevékenységét be kell fejeznie és véglegesen meg kell szüntetnie a védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, valamint bármely jelek, címkék, irodai vagy reklámozásra vonatkozó Jeunesse termékek, tervek vagy programok használatát; b) önmagát nem tüntetheti fel a Jeunesse értékesítőjének; c) elveszti minden, az értékesítési tevékenységhez és a Kompenzációs tervben elfoglalt pozíciójához tartozó összes jogosultságát és minden, az ezekből származó jövőbeli jutalékot és jövedelmet; d) minden a Jeunesse által megkövetelt tevékenységet ésszerűvé kell tennie, amely az anyagokkal és a bizalmas információk és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos. A Jeunesse -nek jogában áll eltekinteni az értékesítő bármely összegű, Jeunesse -nek való tartozásától. Ahol a megszűnésre vonatkozó állami törvények nincsenek összhangban ezzel a szabályzattal, ott a vonatkozó állami törvényt kell alkalmazni Fellebbezés Az értékesítő, akinek megszűntették a tevékenységét fellebbezhet a döntés ellen. Egy levelet kell küldenie a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztályának, amelyben kifejti a fellebbezés jogalapját. (Megjegyzés: Semmilyen körülmények között nem lehet telefonon fellebbezést benyújtani). A Jeunesse -nek meg kell kapnia a fellebbezésről szóló levelet a megszűnési értesítés dátumától vagy az értesítésben meghatározott dátumtól számított tíz (10) munkanapon belül. Ha a Jeunesse nem kapja meg a fellebbezésről szóló levelet a határidőn belül, a megszűnés automatikusan véglegessé válik. Ha az értékesítő időben nyújtja be a fellebbezést, a Jeunesse a saját belátása szerint felülvizsgálja és értesíti az értékesítőt a döntésről. A Jeunesse döntése végleges és további felülvizsgálatra nincs lehetőség. 14

15 Abban az esetben, ha a fellebbezést elutasítják a megszűnés a Jeunesse eredeti értesítésének dátumától marad hatályban Kumulatív jogorvoslati lehetőségek Minden, a Jeunesse számára adott jog, jogkör és jogorvoslat kumulatív, nem kizárólagos és ezen felül bármely és az összes többi jogot a törvény biztosítja. Ha az értékesítő megsérti a Megállapodásban foglaltakat, a felfüggesztésen és a megszűntetésen kívül a Jeunesse -nek joga van büntetés kiszabására, amelyet a Jeunesse állapít meg időről-időre és/vagy minden jogi és méltányos jogorvoslat lefolytatására a Megállapodásban foglalt jog kikényszerítése érdekében, a pontban megfogalmazottak szerint. Jeunesse -nek joga van kiegyenlíteni a jutalékot, amellyel az értékesítőnek tartozik és bármely összeget, amellyel az értékesítő tartozik a Jeunesse -nek. 5. FEJEZET ÖRÖKLÉS, VÁLÁS VAGY FELOSZLATÁS 5.1 Jogutódlás Ezen szakasz bármely más rendelkezése ellenére az értékesítő halála esetén az értékesítő jogi személyisége átszáll az érdekelt jogutódra, a törvény által biztosított módon. Mindazonáltal a Jeunesse nem ismeri el az átadást addig, amíg az érdekelt jogutód be nem nyújtja a kitöltött Eladás/átadás űrlapot a Jeunesse -nek a halotti anyakönyvi kivonat, a végrendelet, a bizalmi vagyonátruházási dokumentum vagy egyéb irat hiteles másolatával és végre nem hajtja az Értékesítői megállapodást. A jogutódot ettől kezdve minden jog megilleti és minden kötelezettség vonatkozik rá is, ahogy a többi értékesítőre. Ezenkívül az érdekelt jogutódnak nagykorúnak kell lennie a tartózkodási helye szerinti ország törvényei alapján. 5.2 Válás vagy feloszlatás Folyamatban lévő válás vagy jogi személy feloszlatása alatt mindkét félnek el kell fogadnia a következő működési rendet: A felek egyike, a másik fél (felek) írásbeli beleegyezésével folytathatja a Jeunesse üzleti tevékenységet a Jeunesse írásbeli engedélyével, közvetlenül és kizárólag a másik házastárssal vagy az üzleti tevékenységről le nem mondott részvényessel, partnerrel vagy vagyonkezelővel együtt; vagy A felek folytathatják a Jeunesse üzleti tevékenységet a megszokott gyakorlat alapján azáltal, hogy a Jeunesse által kifizetett összes kompenzációt kifizetik az értékesítők együttes nevében vagy a felosztandó jogi személy nevében, amiről a felek megegyeztek egymás között. 15

16 A Jeunesse semmilyen körülmények között nem oszt jutalékot és bónusz csekket a válófélben lévő házastársak és a feloszlatás alatt álló jogi személy tagjai között. A Jeunesse csak egy (1) alsóvonalbeli szervezetet ismer el és csak egy (1) jutalékcsekket oszt ki Jeunesse üzletenként és jutalékosztási ciklusonként. Jutalékcsekkeket mindig ugyanannak az egyénnek vagy jogi személynek osztják ki. Abban az esetben, ha a válófélben lévő vagy a feloszlatási eljárás alatt lévő felek nem tudják megoldani a jutalékok vagy az üzlet tulajdonrészeinek felosztásában felmerülő jogvitát, az Értékesítői megállapodás nem önkéntes módon törlésre kerül. 6. FEJEZET VÉDJEGY, KIADVÁNY ÉS REKLÁM 6.1 Védjegy A Jeunesse név és az összes Jeunesse termék, szolgáltatás és program neve védjegy és a Jeunesse tulajdonában áll. Csak a Jeunesse jogosult ezen védjegyek használatával való gyártásra, termékek forgalmazására és kiadványok kiadására. Ez magába foglalja, de nem korlátozódik a következőkre: diák, vetítések, ismertető füzetek, videók, domain címek, képzési és/vagy marketing anyagok és reklám anyagok, amik közé tartoznak a pólók, sapkák, kitűzők, mágnesek és egyéb termékek, de nem korlátozódnak kizárólag ezekre. A Jeunesse név használata tilos bármilyen terméken, amelyet nem a Jeunesse állított elő, vagy engedélyezett. Az értékesítők elfogadják, hogy a Jeunesse védjegy és szerzői jog használatára vonatkozó jog nem kizárólagos és hogy a Jeunesse -nek joga van és saját belátása szerint biztosíthatja másoknak a jogot a védjegyek és a szerzői jog által védett anyagok használatára. Az értékesítők kifejezetten elismerik, hogy bármely és minden ügyfelekkel kialakított jó kapcsolat, amely a védjegyekkel vagy a szerzői joggal rendelkező anyagokkal van kapcsolatban (az értékesítő ezek használatából eredő, vevőkkel való jó kapcsolatát is beleértve) közvetlen vagy kizárólagos előnyt nyújt a Jeunesse -nek és a Jeunesse tulajdonát képezi és elismeri továbbá azt, hogy az Értékesítői megállapodás lejártakor vagy megszűnésekor semmilyen pénzösszeg nem tulajdonítható a védjegyek és szerzői joggal ellátott anyagok értékesítő általi használatával összefüggő ügyfelekkel kialakított jó kapcsolatnak. 6.2 Telefonkönyvi címjegyzékben való feltüntetés Az értékesítők nem használhatják a Jeunesse márkanevet a telefon vagy fax számuk telefonkönyvben való hirdetésekor, akár a hagyományos telefonkönyvben, akár az internetes telefonkönyvben anélkül, hogy feltüntetnék, hogy független értékesítők vagy egyéni vállalkozók. 6.3 Zöldszám listán való feltüntetés A Jeunesse értékesítők nem vetethetik fel ingyenes telefonszám listára a számukat a Jeunesse márkanévvel együtt anélkül, hogy a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztályához jóváhagyási kérelmet benyújtanának. Ha a jóváhagyást megkapta, a következőképpen tüntetheti fel a márkanevet: 16

17 Pán Péter Független Jeunesse értékesítő VAGY Jeunesse egyéni vállalkozó Más variáció nem használható az értékesítő Jeunesse -szel való kapcsolatának leírására. 6.4 Nyomtatott csekkek A Jeunesse értékesítők nem használhatják a Jeunesse márkanevet vagy bármely védjegyét az üzleti vagy személyes folyószámlájához. 6.5 Cégjelzéssel ellátott névjegykártya és fejléces papír A Jeunesse független értékesítők nem készíthetnek üzleti névjegykártyákat vagy fejlécet a Jeunesse név vagy védjegy használatával a Jeunesse írásbeli jóváhagyása nélkül. 6.6 Jeunesse kiadványok Csak hivatalos Jeunesse kiadványok használhatók a Jeunesse termékek és/vagy Jeunesse Kompenzációs terv és üzleti tevékenység bemutatására. A Jeunesse kiadványt nem lehet sokszorosítani vagy utánnyomni a Jeunesse előzetes írásbeli engedélye nélkül, amelyet ben, levélben vagy faxon lehet elküldeni a jogi megfelelőséggel foglalkozó osztálynak. A bannereket, kereskedelmi bemutatók anyagait és más reklámhoz kapcsolódó anyagot előzetesen, írásban jóvá kell hagyatni a Jeunesse -szel. A vállalati és reprodukált honlapokon található elemeket le lehet tölteni reklám célokból. 6.7 Reklámozás Csak Jeunesse által jóváhagyott anyagokat lehet használni nyomtatott sajtóban, rádióban, televízióban, interneten, elektronikus vagy más médiában történő reklám elhelyezésére. Senki nem használhatja a Jeunesse nevet, logót, védjegyeket vagy szerzői joggal ellátott anyagokat bármely Jeunesse által készített reklámban a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó osztály által kiadott írásbeli engedély kiadása nélkül. Jóváhagyásért küldje el postán, faxon vagy ben a tervezett reklámanyagot a Jeunesse jogi megfelelőséggel foglalkozó csoportjához. A jóváhagyás megszerzése után a szöveg már nem módosítható vagy megváltoztatható. Ha bármilyen változtatás történik, az új anyagot be kell nyújtani jóváhagyásra. Az értékesítőknek az átvételtől számított negyvennyolc (48) órát kell hagyniuk a feldolgozásra. 17

18 6.8 Az internetre és a weboldalra vonatkozó szabályzat A Jeunesse értékesítő az értékesítői tevékenységét csak a Jeunesse névre szóló weboldal programján keresztül mutathatja be. A honlapról könnyen és közvetlenül a hivatalos Jeunesse weboldalra lehet jutni, amely biztosítja az értékesítő számára a professzionális és Jeunesse által jóváhagyott jelenlétet az interneten. Az értékesítők nem készíthetnek önállóan weboldalt, ahol felhasználják a Jeunesse nevét, logóját vagy a termékleírásokat vagy más módon nem mutathatják be (közvetlen vagy közvetett módon) a Jeunesse termékeket vagy a Kompenzációs programot. Az értékesítők nem használhatják fel a Jeunesse védjegyeket vagy abból származó szavakat vagy rövidítéseket domain névként vagy címként. Az értékesítők nem reklámozhatják vagy mutathatják be értékesítői tevékenységüket vagy a Jeunesse üzleti tevékenységét, termékeit vagy marketing tervét illetve nem használhatják a Jeunesse nevet bármilyen elektronikus médiában vagy adásban, beleértve az internetes weboldalakat vagy más helyeket is, a Jeunesse előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül, amelyet saját belátása szerint hozhat meg. Ha a jóváhagyást megadják, az értékesítőknek be kell tartaniuk a Jeunesse által meghozott iránymutatásokat, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket: (a)az értékesítők nem tehetnek ajánlatot vagy nem végezhetnek ügynöki tevékenységet azt a látszatot keltve, hogy csak kutatást vagy felmérést végeznek vagy informális kommunikáció kezdeményezésével, amikor a valódi szándékuk az, hogy termékeket vagy szolgáltatásokat adjanak el vagy értékesítőket szponzoráljanak; (b) az on-line weboldalakat üzemeltető értékesítőknek attól függetlenül, hogy gyűjtenek-e személyes információkat az egyéni ügyfelektől, a weboldalon egy jól látható helyen fel kell tüntetniük, hogyan használják fel az ügyfelek információit; (c) az on-line összegyűjtött, személyes információkat megosztó értékesítőknek lehetőséget kell biztosítaniuk az ügyfeleknek, hogy megtiltsák ezen információk terjesztését, ha egy ügyfél kérése az, hogy a személyes információi ne legyenek megosztva, az értékesítőnek tartózkodnia kell ettől a tevékenységtől; (d) az értékesítőknek lehetőséget kell biztosítaniuk az egyéni ügyfelek számára, hogy megszűntessen minden kapcsolatot az értékesítővel és ha az ügyfél erre kéri, a kommunikációt haladéktalanul be kell szüntetnie; (e) az értékesítőknek be kell tartaniuk az elektronikus kommunikációra vonatkozó törvényeket és szabályozásokat; (f) az értékesítő nem terjeszthet semmilyen terméket a terjesztési lista használatával vagy olyan személynek, aki nem adott kifejezett engedélyt arra, hogy az eljárásban részt vegyen; spam vagy lánclevelek illetve levélszemét terjesztése nem megengedett; (g) az értékesítők nem terjeszthetnek törvénytelen, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, gyalázkodó, fenyegető, ártalmas, vulgáris, obszcén tartalmakat vagy más módon kifogásolható anyagokat vagy olyat, ami polgári jogi felelősségre vonáshoz vezethet vagy amelyek más módon sértik a vonatkozó helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvényt vagy szabályozást; és (h) az értékesítők nem küldhetnek közvetlenül vagy közvetetten tömeges kéretlen eket olyan a személyeknek, akikkel nem volt előzetes vagy meglévő személyes vagy üzleti kapcsolatuk. 6.9 Domain nevek Az értékesítők nem használhatnak vagy nem próbálhatnak meg regisztrálni internetes domain névként Jeunesse márkaneveket, védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, termék neveket, a Jeunesse nevet vagy bármely más ezekből eredő szavakat. 18

19 6.10 és hírlevél direktmarketing Azok az értékesítők, akik eket küldenek vagy olyan szolgáltatásokat alkalmaznak, amelyek kéretlen és jóvá nem hagyott hirdetetéseket küldenek, teljes felelősséggel tartoznak minden, a termékeket és a marketing programot érintő információért, amelyeket a Jeunesse által közvetlenül kiadott reklám és promóciós anyag kifejezetten nem tartalmaz. Spam levelek küldése, illetve a törvény által meghatározott hozzájárulás nélkül történő telefonhívás vagy faxküldés szigorúan tilos. Az értékesítők nem rágalmazhatnak, sértegethetnek, zaklathatnak, fenyegethetnek másokat vagy más módon nem sérthetik meg mások jogait (mint a magánélethez való jogot és nyilvánossági jogot). Az értékesítők nem tesznek közzé, posztolnak,töltenek fel, terjesztenek vagy kommunikálnak nem helyénvaló, profán, rágalmazó, sértő, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat. Az értékesítők nem hirdetnek vagy kínálnak fel eladásra bármilyen árut vagy szolgáltatást kereskedelmi céllal, magatartással, vagy felmérések, versenyek, piramisjáték vagy lánc levelek előmozdításának céljával. A Jeunesse weboldalának felhasználói nem vesznek részt olyan tevékenységben, amely korlátozza vagy megakadályozza a többi felhasználót a weboldal használatában és élvezetében Árverésen történő értékesítés Az értékesítők nem adhatnak el Jeunesse termékeket vagy nem mutathatják be a Jeunesse programot élő, csendes, internetes vagy más típusú árverésen még akkor sem, ha az értékesítő által ajánlott fogyasztói áron kínálják Jövedelemmel kapcsolatos állítások Az értékesítők nem kérkedhetnek a jutalékcsekkjeikkel semmilyen módon, toborzási vagy bármilyen más célból és nem léphetnek fel jövedelem-követeléssel vagy kifogással Kereskedelmi bemutatók, expók A Jeunesse előzetes, írásbeli engedélye nélkül az értékesítők nem mutathatják be a Jeunesse termékeket és lehetőségeket kereskedelmi bemutatókon. A kereskedelmi bemutatón való részvételre vonatkozó kérvényt írásban, legalább két (2) héttel az esemény előtt kell eljuttatni a Jeunesse -nek. Kizárólag Jeunesse termékeket és Jeunesse üzleti tevékenységet lehet közvetlenül vagy közvetett módon kínálni termékként vagy lehetőségként a kereskedelmi bemutatón, standnál vagy asztalnál. Kizárólag Jeunesse által jóváhagyott marketing anyagokat lehet bemutatni vagy terjeszteni Átcsomagolási tilalom A Jeunesse termékek újraeladási célból vagy egyéb más okból történő átcsomagolása tilos. 19

20 6.15 Kép- és hangfelvételek Az értékesítők nem készíthetnek vagy sokszorosíthatnak Jeunesse által készített, a Jeunesse által nyújtott lehetőségekről vagy termékekről szóló hang- vagy videó anyagokat. Az értékesítők nem rögzítik hangszalagra semmilyen módon a Jeunesse bármely tevékenységét Telefonhívások felvétele Az értékesítők nem fogadhatnak hívást vagy nem készíthetnek üzenetrögzítő szöveget, amelyben a Jeunesse " nevet használják, mert az félrevezetheti a telefonálót, azt hiheti, hogy a Jeunesse központi irodát hívta Hangposta rendszerek A Jeunesse hangüzenetküldő rendszert üzemeltet az értékesítők számára. Ez a rendszer egy olyan eszköz, amely elősegíti az alsóvonalbeli szervezetekkel való kommunikációt. Az értékesítő semmilyen körülmények között nem használhatja a Jeunesse hangüzenetküldő rendszert más szolgáltatások és termékek értékesítésének vagy nem Jeunesse programok vagy lehetőségek népszerűsítésére Médiának adott interjúk Az értékesítőknek tilos interjút adni bármilyen rádiónak, televíziónak, újságnak, pletykalapnak, internetes sajtónak vagy magazinnak, tilos továbbá nyilvánosan megjelenni, nyilvános beszédre ígéretet tenni vagy bármilyen nyilatkozatot tenni a médiának a Jeunesse, illetve annak termékei vagy üzleti tevékenységének reklámozásával kapcsolatban, a Jeunesse előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül. Minden, a sajtótól érkező érdeklődést a Jeunesse központi irodához kell irányítani. 7. FEJEZET BÓNUSZOK ÉS FORGALMI JUTALÉKOK KIFIZETÉSE 7.1 Értékesítői Megállapodás A bónuszokat és forgalmi jutalékokat akkor lehet kifizetni, ha a Jeunesse megkapta és elfogadta a teljesített Jeunesse Értékesítői megállapodást. Bónuszok KIZÁRÓLAG a Jeunesse termékek eladása után kerülnek kifizetésre. Az értékesítési anyagok és értékesítési segédanyagok vásárlása vagy értékesítők toborzása után bónuszok nem kerülnek kifizetésre. 7.2 Jutalékcsekkek 20

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m

K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m K Y Ä N I V E Z e s d Á l m a i d a u t ó j á t p r o g r a m d i s z t r i b ú t o r i A U T Ó P R O G R A M M E G Á L L A P O D Á S E u r ó p a Jelen megállapodás létrejött 20 napján, (a hatálybalépés

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név: cím. Csapattagok Név.

JELENTKEZÉSI LAP. 1. sz. melléklet. Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Telefonszám: Név:  cím. Csapattagok Név. 1. sz. melléklet JELENTKEZÉSI LAP Csapat neve: Csapat képviselője, kapcsolattartója: Név: E-mail cím: Telefonszám: Csapattagok Név Egyetem, kar, szak Évfolyam E-mail cím Telefonszám Pályamunka neve/címe:

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS

KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS ALTEO Nyrt. Üzletszabályzat 3. sz. melléklet KÉTOLDALÚ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERETSZERZŐDÉS A jelen villamos energia-kereskedelmi keretszerződés (az annak elválaszthatatlan részét képező valamennyi

Részletesebben

Általános tudnivalók:

Általános tudnivalók: KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása Nyilatkozat a 2014. évi kötelezettség

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX 2009. ELŐSZÓ Ez a Kódex útmutatást tartalmaz 1. a Szövetség tagcégeinek jelenlegi és jövőbeni közvetlen értékesítőivel; 2. a Szövetség tagcégeinek és közvetlen értékesítőinek a cégek termékeinek

Részletesebben

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT JÁTSSZON ÉS UTAZZON! NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Játék szervezője: UNICHEM GAIA Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Cinkotai út

Részletesebben

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12.

Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. február 12. Nyomda- és Papíripari Szövetség 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. fszt. 6. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. február 12. EGYÜTTES VÉDJEGY HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A védjegyek és a

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Építőipari Panaszmentességi Igazolás Építkezők Országos Egyesülete Építőipari Panaszmentességi Igazolás Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. Az Építőipari Panaszmentességi Igazolás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Virághinta + 75 virághagyma + 1 csekk 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Villamos energia Kereskedelmi üzletszabályzat 1. számú melléklet VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI KERET SZERZŐDÉS (Minta) VILLAMOS ENERGIA ADÁS-VÉTEL TÁRGYÁBAN Szerződő felek: Szerződésszám: Dátum: Érvényesség:

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal)

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT MAXI-CSOMAG 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Felhasználói Megállapodás

Felhasználói Megállapodás Felhasználói Megállapodás Mely létrejött egyrészről az SME Marketplace Kft. (cégjegyzék szám: 13 09 173668, vezetve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, adószám: 25121168 2 13, bankszámlaszám:

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 1 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 2 5 DÍJAINK... 3 6 AZ ÖN PÉNZE... 4 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei

3. Az ÁFF elismerése szerződéses alapként / Az együttműködő partnerek ÁÜF-ei Általános Felhasználási Feltételek 1. Érvényességi kör A következő ÁFF mindenkire vonatkozik, aki felhasználóként regisztráltatja magát a gregcopy.hu internetes oldalon ("Oldal ). A regisztráció egyben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződés tárgya a Beyond Beauty Kft. internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test)

Tesztszabályzat. (Oxford Online Placement Test) Tesztszabályzat (Oxford Online Placement Test) Ez a dokumentum a Scandinavian Education Agency TM SCEDA kizárólagos tulajdona. A dokumentum célja a vállalat mindenkori nyelvi teszteken résztvevők tájékoztatása

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit

Részletesebben

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 2 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 3 5 DÍJAINK... 4 6 AZ ÖN PÉNZE... 6

1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 2 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 3 5 DÍJAINK... 4 6 AZ ÖN PÉNZE... 6 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÜGYFELEINKNEK TARTALOMJEGYZÉK 1 INFORMÁCIÓ... 1 2 A MEGÁLLAPODÁS... 1 3 AZ ÖN SZÁMLÁJA... 2 4 A KERESKEDÉS ALAPJA... 3 5 DÍJAINK... 4 6 AZ ÖN PÉNZE... 6 7 ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK...

Részletesebben

2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak.

2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak. KOMPENZÁCIÓSTERV 2014 A lefordított szöveggel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdések esetén mindig az eredeti, angol nyelvű szöveg tekintendő jogilag mérvadónak. OPN Kompenzációs Terv Az OPN kompenzációs

Részletesebben

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki.

Adatait szigorúan bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára nem adjuk ki. Általános Szerződési Feltételek A visionandshine.hu, eletedmerfoldkove.hu, csakazidodveges.hu és rajtadall.hu weboldal (továbbiakban: Webáruház, weboldal) a Vision And Shine Kft. tulajdona, az áruházat

Részletesebben

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT

REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT REGISZTRÁLÁSI SZABÁLYZAT 1. Cél A TIENS népes családjának bővítése és adatainak rögzítése a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok és a TIENS saját belső szabályainak figyelembe vételével. 2. Új

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Új ügyfelek katalógusa (100 részes szerszámkészlet) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. [Magyarország] Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruijterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és valamennyi leányvállalata (együttesen TomTom ) Tartalom 1 Hatály... 3 2

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. őszi nagykatalógus (10, 20, 50 vagy akár 100 részes LED értékcsomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Húsvéti Kvíz nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője a (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2011. augusztus 19. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben