Ismét belvízveszély. Érdekes rendezvények a könyvtárban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ismét belvízveszély. Érdekes rendezvények a könyvtárban"

Átírás

1 Újraindul a közfoglalkoztatás Ismét belvízveszély Év elején ismét gondot okoz a városban a belvíz. A vízzel borított területek nagysága megnövekedett, és az olvadás csak tovább fogja rontani a helyzetet. Jelenleg 26 ponton van belvízprobléma, amelyek közül a legsúlyosabb helyzet a település dél-keleti részén, a Nap és Botond, illetve a Szabó Gábor-Károlyi Mihály utcákon van. Öt szivattyú dolgozik folyamatosan a városban, amiből az egyiket a katasztrófavédelem biztosítja. fotó: Molnár Balázs A kormány tavaly decemberben elfogadta a közfoglalkoztatás módosításáról szóló kormányrendeletet. A Hajdúhadházon mintegy ezer embert érintő program pályázati anyagát a hónap második felében nyújtja be a városi önkormányzat, így lehetőség lesz újra a közcélú foglalkoztatásra. Győzedelmeskedett a Csetepatéban Józsi Érdekes rendezvények a könyvtárban Újra szorítóba lépett Nagy Hóhér József a tavalyi év végén. A Hét eleji csetepaté névre keresztelt profi boksz gálán a szekszárdi Halász Gábor ellen játszott, aki ellen pontozással győzött. A bírók 98-92, , arányban Hóhért hozták ki győztesként. fotó: Az év végi sikeres programok után idén sem fognak unatkozni azok, akik ellátogatnak a galériába. A Kultúra napján 14 órakor várnak minden érdeklődőt a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum Szülőföldem térképeken 500 év magyar térképészete című vándorkiállításának megnyitójára. Februárban immár a hagyományos Téli Könyvtári Estéken városunk múltjával, a településünkhöz kapcsolódó érdekes és egyben értékes emberek történeteivel ismerkedhetnek meg a hadháziak.

2 2 3 BELVÍZI VESZÉLYHELYZET HAJDÚHADHÁZON januárban ismét fenyeget A BELVíZ. AZ időjárás ELőrEjELZéSEk ALApjÁn AZ EnyHüLéS MÁr AZ ELSő HÓnAp közepén BEkÖVETkEZik, és EGyrE TÖBB VíZ fogja ELÖnTEni A MÁr AMÚGy is ViZES TErüLETEkET. Karácsony előtt ugyan visszavonták a térségre vonatkozó belvízvédelmi készültséget, ám a két ünnep között mégis két család kényszerült elhagyni lakását, az albérletbe való átköltözést a Városgondnokság munkatársai segítették. Azóta már ismét egy újabb családra vár a kiköltözés. A megoldást olyan víztározók jelentenék, amelyek alkalmasak arra, hogy az utcákon és telkeken felgyülemlett vizet összegyűjtsék és biztonságosan tárolják. Az itt összegyűlt vizet viszont szivattyúkkal kell átemelni a meglévő csatornahálózatba. Január első napjaiban a város vezetősége bejárta a belvízzel sújtott területeket, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről és felkészüljön a védekezésre. A felkészülés ellenére az olvadásig a vízelvezetők ásása csak nehezen kivitelezhető a fagyott föld miatt. Az enyhülés után viszont versenyfutás kezdődik az idővel, hogy a felolvadt csapadékot minél hamarabb el tudják vezetni elsősorban a lakóházak környezetéből. A magas vízállás miatt az említett utcák lakóházaiban már felszivárgott a padozaton keresztül a víz, ami károsítja a bútorokat és berendezési tárgyakat, és lakhatatlanná teszi az épületeket. A Szabó Gábor-Károlyi Mihály utcán a csapadékmentesítés céljából idén befejeződik a csapadékvíz csatornázási beruházás, ami megoldja ezeknek az utcáknak a további vízelvezetési problémáit. Ezen kívül számos utcában áll a víz: gondot okoz a mély fekvésű telkeken, udvarokon és befolyik a melléképületekbe. Tóthné Ilyés Edit Fotó: Molnár Balázs A BELVÍZRŐL ÉS A TALAJVÍZRŐL Az idei évben lehullott jelentős mennyiségű csapadék következtében kialakult magas talajvízszint miatt a belvíz és talajvíz fogalmi összekeverésének tisztázására nyújtunk tájékoztatást az alábbiakban: A talajvíz a felszín alatti első víztest, amely nagy kiterjedésű, összefüggő, vízzáró ré- teg felett található, nemcsak a jó vízvezető rétegben, hanem gyenge, sőt vízvezetésre alig alkalmas- agyag- rétegben is kedhet. Telítődés esetén a talajvíz kilép a elhelyeztényezők hatására: hirtelen hóolvadásból, felszínre. Belvíz akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási csapadéktevékenységből. Az Önkormányzatnak belvíz elleni védekezési kötelezettségei vannak, mely az élet- és vagyonbiztonság, jogszabályban meghatározott keretek között szervezett operatív tevékenységet jelenti. A csapadék, a hóolvadás nyomán keletkezett belvíz elleni védekezés műszaki és az államigazgatási feladatainak végrehajtása (mobil szivattyúkkal történő szivattyúzás, homokzsákok elhelyezése, kitelepítés elrendelése) Az érintett területeken a hosszú távú megoldást az jelentené, ha az utcák lakossága közösen építene egy elvezető árkot, ahol a felgyülemlett víz a központi csatornahálózatba folyhatna. A hálózatra való lakozáshoz az önkormányzat minden rácsatés a Műszaki iroda kéri a lakosságot, hogy esetben hozzájárul. A Városgondnokság akinek hasonló mély fekvésű telke van, -és az utcán van kiépített csapadékvíz csatorna-, azok mobilszivattyúk beszerzésével segítsék a belvízi védekezést. A védekezés másik módszere a feltöltés lehet, a telkek 1m-nél kisebb mértékben történő feltöltése nem engedély köteles, feltöltésnél a szomszédos ingatlanokat kell figyelembe venni, azokban kárt nem lehet okozni! Városi Önkormányzat Műszaki Iroda A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMRÓL A TAVALyi év VéGén A kormány ELfOGADTA A közfoglalkoztatás ÁTALAkíTÁ- SÁnAk részletszabályait TArTALMAZÓ kormányrendeletet. AZ Új közfog- LALkOZTATÁSi program HÁrOM fő ELEMET TArTALMAZ: AZ OrSZÁGOS, AZ ÖnkOrMÁnyZATi 6-8 ÓrÁS, VALAMinT AZ ÖnkOrMÁnyZATi 4 ÓrÁS rövidebb idejű közfoglalkoztatást. Bizonyos esetekben az önkormányzati közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásra is biztosítanak egy meghatározott keretet. Az önkormányzatokon kívül az egyházaknak, a civilszervezeteknek és a kisebbségi önkormányzatoknak is lehetőségük lesz pályázni a közfoglalkoztatás keretében mondta el Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Emlékeztetett arra, hogy jövőre már legalább harminc nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki a rákövetkező évben, 2012-ben bármilyen ellátásban szeretne részesülni. Ha valakinek nincs meg a 30 nap munkaviszonya, ezt a feltételt úgy is lehet teljesíteni, hogy hat hónapig munkaerő-piaci képzésben, programban vesz részt. Lényeges változás az is, hogy amíg a jelenlegi szabályozás szerint csak a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb szintű munkát köteles elvállalni a munkanélküli, a jövő évtől köteles elfogadni bármit, amit a munkaügyi szervezet felajánl. Ezek alapján december 31-én tehát megszűnik a 270 ezer embert érintő eddigi program, és 2011 januárjától új közfoglalkoztatási rendszer lép helyébe. Megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT), helyette bérpótló juttatás (BPJ) lesz. Ennek mértéke megegyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj minimuma, jelenleg forint. Az év utolsó napján kiírták az önkormányzati rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázataikat a megyei munkaügyi központok. A pályázatokra összesen 40 milliárd forint áll rendelkezésre a január elsejétől életbe lépő új közfoglalkoztatási rendszer keretében. Hajdúhadházon körülbelül ezer embert érint a program. A hosszabb és rövidebb távú közfoglalkoztatáshoz a pályázati anyagot január második felében küldi el az Önkormányzat. A tervek szerint a hosszabb távú foglalkoztatás 6-12 hónapra szól majd és körülbelül 80 embert érint, a rövidebb távú programba 800 ember foglalkoztatható 4 hónapos turnusokban. A pályázat benyújtása után a Munkaügyi Központ soron kívül dönt, és rövid időn belül munkába állhatnak a dolgozni akarók. forrás: onkormanyzatiklub.hu

3 4 5 SIKERES KULTURÁLIS PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN EGéSZ évben GAZDAG programokkal VÁrTA A LÁTOGATÓkAT A földi jános könyvtár, EMLékHÁZ, HAjDÚHADHÁZi GALériA. A TÁMOp / k.a.t.k.a SikErES projekt MEGVALÓSíTÁSA keretében A CéL AZ VOLT, HOGy TÁMO- GASSÁk A formális OkTATÁSOn kívüli TAnULÁST, A könyvtári SZOLGÁLTATÁ- SOkkAL MEGVALÓSíTHATÓ OLVASÁSi és DiGiTÁLiS kompetenciák fejlesztését. Elsődleges feladat volt az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok kialakítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre. A projekt keretében 2010 novemberében több pályázatot is meghirdetett a könyvtár. A legjobb pályamunkát beküldött diákok a Város Napja rendezvénysorozat keretében vehették át megérdemelt jutalmukat. A Képzelt riport iskolám névadójával című pályázatban a diákok bemutatták az iskolájuk névadójának életútját. A legjobb riportot Terge Zsolt, Fejes Iván, Konyári Máté a Szilágyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola diákjai készítették. A Nagyanyáink meséi! Régen volt, hogy is volt pályázatra olyan írásbeli munkákat vártunk, amely bemutatja a telepüésen élők mindennapi életét és szokásait: disznótor, lakodalom, szüret, családi események A legjobb pályamunkát beküldte: Balogh Bence 4. osztályos tanuló (Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola) Szabó Margit ABLAK A VILÁGRA AZ év UTOLSÓ napján LEZÁrULT A TiOp / pályázat. AZ intézmény EBBEn A projectben forint ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS- BAn részesült. AZ infrastruktúrafejlesztésen TÚL LEHETőSéG VOLT HUMÁnErőfOrrÁS ALkALMAZÁSÁrA is. A szakmai munka segítésére munkaszerződéssel alkalmazhatott a könyvtár egy fő könyvtárszakot végzett munkatársat, a pénzügyi feladatokat egy fő megbízási szerződéssel alkalmazott pénzügyi munkatárs segítette. A kivitelezés első szakaszában megkezdődött a könyvtári állomány elektronikus feldolgozása a Huntéka könyvtári adatbázis kezelő rendszeren keresztül, melynek moduljaival integrált rendszer valósult meg, két feldolgozói licenc- szel. A kivitelezés befejező szakaszában megkezdődött a régi és mára már elavult olvasói munkaállomások cseréje, és 6 db használói gépek installálása. Az új munkaállomások a legújabb generációs hardver és szoftver háttérrel állnak az internet és számítógép használó látogatók rendelkezésére. Minden számítógéphez kapcsolódik 1 db nagyteljesítményű szünetmentes tápegység, lecsökkentve az adatvesztés kockázatát egy váratlan áramkimaradás esetén. Az új munkaállomások rendszerbe állítása után, elkezdődik a munkaállomások szerver-kliens típusú hálózati struktúrába való szervezése, integrálása. Elkezdődött a helytörténeti állomány digitalizálása, online elérhetővé tétele és archiválása. Ilyen módon távoli elérésű 24 órás szolgáltatást tudnak megvalósítani, csatlakozhatnak a megyei közös katalógushoz, majd az Országos Dokumentum-ellátó Rendszerhez. A pályázati lehetőséggel szerezhettek a látássérülteknek 2 db speciális szoftvert. A képernyőolvasó program a billentyűleütések és a képernyőn látható üzenetek felolvasásával lehetővé teszi a számítógép használatát a látássérült emberek számára. A felsorolt eszközökön kívül sikerült még 2 db mobil klímát is beszerezni. A könyvtár vezetősége régóta várt már erre a pillanatra, hiszen a megvalósított új rendszer lehetőséget ad arra, hogy az intézmény felzárkózzon a 21. század könyvtárai közé, várhatóan minden betérő látogatók és a dolgozók örömére és kényelmére. Szabó Margit AZ UTOLSÓ RÖFFENTÉS Hajdanán, mikor még fiatal suhanc voltam, télen házi ünnepnek számított a disznóölés is. Az öregek azt mondották, hogy ilyenkor nem romlik el a hús és nem savanyodik meg a menyasszony. Ezen a különleges napon a gyerekeknek a legnagyobb gyönyörűsége tellett. A világért sem hagytuk volna ki ezt a mulatságot. Hajnalban megérkezik a böllér sose értettük, hogy mért kell olyan korán kezdeni -, akit a gazda rendelt a portánkhoz, hogy levágja a malacot. Ő egy szigorú ember volt, aki csak nagy késekkel dolgozik, de vannak segítői is, akik lefogják az állatot. Nekem mindig a farka jutott! Következett a taglózás, miközben a földre tepertük az állatot és a taglóval kb. 1 méter hosszú nyelű, egyik végén tompa, másik végén hegyes csákány az orra feletti homlokrészre ütöttek. A disznót nem szabad sajnálni, mert nehezen döglik meg, az utolsó röffentés akkor nagyon hosszú lesz. Aztán leszúrta a böllér a disznót, az édesanyám pedig tartotta a zománcos vájlingot a kibugygyanó vérnek, amiből készült reggelire a hagymásvér, de egy részét félretették a véres hurkához és a gömböchöz. Majd következett a serteszedés, ami viccesnek látszott, ugyanis a vágólegények a disznó nyakán, farán, hátán lévő sertéket egy sertehúzóval kihúzgálták és eladták a kefésnek, aki kefét készített belőle. A legényeknek ez tekintélyes plusz keresetnek számított. Ezután ráfordították a disznót a sarogjára, amin vittük a perzselőre a félig megcsupaszított állatot. Alig vártam, hogy kezdődjön a pörzsölés, amelyet meggyújtott szalmacsóvákkal végeztünk. De hogy mért vót fontos ez a mozzanat? Ez adja a szalonnának a kitűnő ízét! A perzselő tűz mellett mi, gyerekek melegedtünk és vártuk, hogy mikor csavarják le a körmöket, mert olyanok, mint egy kis papucs, el lehet velük játszadozni. Kaptunk egy kis csemegét is, a pörzsölt disznó füléből egy egy kanyarintást sóval megszórva! Ezután jött a fürdetés, amikor megsúroltuk, lemostuk a disznót, édesapámék ráfordították egy deszkatáblára, ahol a böllér kettéhasította. Ekkor előkerültek a nagy kések és a bárdok. A szétbontás után a belsőségeket (májat, szívet, lépet) forró vízben megabálják, majd darálás után, rizzsel, fűszerekkel, együtt a hurkába töltik, ebből lesz a májas hurka. A megmaradt vért pedig a véres hurkához és a gömböc készítéséhez használták fel. Fontos belső anyag a bél, melyet megtisztítanak az asszonyok, előkészítik a hurka és a kolbász töltésére. A hurkát rövid ideig forró vízbe mártással kifőzik, a hagyomány szerint szótlanul, hogy ki ne fakadjon.. Az isteni disznósajthoz a disznó gyomrát használták fel, húsokat, porcos részeket tettek bele, majd füstölték. A férfiak eközben előkészítették a kolbászhúst, melyet apró darabokra vágtak, paprikával, sóval, borssal összegyúrtak és töltötték a bélbe. Ezek után a szép, formás húsokat pácolásra készítették elő, majd a kolbásszal, a disznósajttal, a szalonnával füstölve tartósították a sonkát, és a csülköt is. Közben nótáztak a felnőttek és forralt bort ittak. Húsvétig elraktuk a kamarába, hogy az ünnepen tálalja fel édesanyám. A szalonna egy részét kisütötték, a zsírt pedig a bödönbe tárolták, amibe az apró töpörtyű darabkákat is beletették. A töpörtyű a disznótor egy finomsága volt, szívesen ropogtattuk. A megfüstölt élelmiszereket felvittük a padlásra vagy a kamarába raktuk el. Estére már fáradtan rogytunk a vánkosra, mert a gyerekek számára a legfárasztóbb a disznóvágás. Így zajlott le nálunk ez az esemény. A hagyományokat én is megtartottam felnőtt koromban, és az édesanyám és az édesapám által átadott értékeket és szép emlékeket nem felejtem el soha! Balogh Bence 4. osztályos tanuló (Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola) FEBRUÁRBAN ÚJRA TÉLI KÖNYVTÁRI ESTÉK HAT évvel EZELőTT indították ÚTjÁrA A könyvtárban A TéLi könyvtári ESTékET. AZÓTA EnnEk AZ ELőADÁS- SOrOZATnAk nem CSAk TÖrZSkÖZÖnSéGE LETT, HAnEM SOk OLyAn EMBEr is ELjÖTT A könyvtárba, Akik EZT MÁSkénT nemigen TETTék VOLnA MEG. Hajdúhadház múltjával, a településhez kapcsolódó érdekes és egyben értékes emberek történeteivel sokakat sikerült a téli zimankóban pár órára az otthoni magányból, vagy a hosszú téli esték unalmából kimozdítani. Jönnek az érdeklődők, néha a könyvtár már kicsinek is bizonyul. Az élmény úgy tűnik, azokat is kárpótolja, akiknek már csak oldalt jut hely, ahonnan nemigen látni, csak hallani lehet az előadót. E találkozásoknak az adja az igazi varázsát, hogy ismert előadók szólnak az ismerősökről, érdekes témákról, és közben már az előadás alatt elindul a kötetlen beszélgetés. Akad kiegészítés, vannak kérdések, és nem egyszer a jelenlévők vidám anekdotákkal fűszerezik a mondanivalót. Egyszóval a fesztelen alaphangulatban hamar elrepül az este, és eközben a városról, az itt élő emberekről, felmenőink idejéből származó tárgyakról, munkaeszközökről sok-sok ismerettel gazdagodnak a látogatók. Ezeknek az estéknek a történései messze túllépnek a könyvtári helyszínen. Otthon, családi körben a témákról minden bizonnyal további beszélgetések kerekednek. Meghányják-vetik a hallottak részleteit, és így él tovább városunk sokszor felejtésre ítélt számos története, hagyománya. A televízió, a mobiltelefonok és a számítógépek világában a szájhagyomány ma is komoly érték. Elődeink élettörténeteiből, megpróbáltatásaiból, munkájuk eredményeiből közvetlenül, vagy közvetve mindenki tud erőt meríteni. Biztos alap ez, amire lehet, és érdemes is a jövőt építeni. A TÉLI KÖNYVTÁRI ESTÉK IDEI PROGRAMJA: Február 3-án: Hajdú elődeink nyomában Bereczki Ibolya a Földi János Iskola tanára tekinti át a hajdúk megjelenésének és letelepítésének a fontosabb eseményeit. Február 10-én: A hadházi népdalkör bemutatkozása másként Ismerkedés a népdalkör tagjaival, életükkel, munkájukkal. Február 17-én: Őrizgetett érdekes értékeink címmel az új néprajzi kiállítás néhány különleges tárgyát mutatjuk be. Február 24-én: Kutyaharapást szőrével Amit a homeopátiáról, mint a természetgyógyászat speciális területéről tudni érdemes Dr. Enyedi Emőke homeopátiából szakvizsgázott gyermekorvos előadása. Az előadások február hónapban, mindig csütörtökön, 17 órakor kezdődnek. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt! Hadházy Jenő

4 6 7 FELHÍVÁS TÁJÉKOZTATÁS A VÍZDÍJRÓL MIÉRT ÉRDEMES A SZILÁGYIBA JELENTKEZNI? ÜGYFÉLFOGADÁSI REND A hajdúhadházi lakosok számára bizonyára nem ismeretlen a probléma az, hogy elszaporodtak a lopások a köztemetőben. Az apró dísztárgyak és a virágok mellett minden eltűnik, ami mozdítható. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a temetőben történt lopások, sírrongálások ügyében minden esetben tegyenek feljelentést lopás és kegyeletsértés miatt. Ennek hiányában ugyanis a hatóságok nem tudnak ennek a tarthatatlan helyzetnek a megoldására lépéseket tenni. Augusztus óta a kis értékű lopás is büntetendő, kérjük, hogy a sírokon elhelyezett tárgyak megőrzése érdekében ne hagyjuk figyelmen kívül ezeket a bűncselekményeket. SZEMÉTDÍJ December közepén kezdődtek az egyeztetések a hajdúhadházi önkormányzat és a hajdúböszörményi hulladékgazdálkodással az idei évi szemétdíjakról. A hulladékgazdálkodók 8 százalékos emelést javasolnak. A városi vezetés szándéka az, hogy az emelés mértéke kevesebb legyen. Végleges döntés január végén várható. UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE Az önkormányzat munkatársai december elején felmérték az utcai közvilágítás hibáit, majd kérték a javíttatást az üzemeltetőtől. Hibák ezután is jelentkezhetnek, ezért ha bárhol a városban a közvilágítás meghibásodását tapasztalják, kérjük, hogy a telefonszámon jelezzék a MEZEy ViLL-nél! TÜDŐSZŰRÉS Tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban január 17 és február 4. között. Térítésmentes szűrésen vehetnek részt a 40. éven felüliek, a 40 évesnél fiatalabbaknak térítési díjat kell fizteniük, amely 840 ft. A tüdőszűrésre mindenki hozza magával a saját névre szóló TAj kártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 4,5%-os mértékben emelkedik Hajdúhadházon a vízdíj ára 2011-ben. A tavalyi év végén történt egyeztetések során a vízszolgálató a városnak 6-8%-os áremelkedést javasolt, ám a tárgyalások során sikerült megállapodni egy 4,5%-os emelkedésben. Az árváltozás után a víztarifák a következők: Ivóvíz alapdíj: 139 forint/bekötés/hó+áfa Lakosság részére 295 forint/m 3 +ÁFA Közületek részére 314 forint/ m 3 +ÁFA Szennyvíz: Lakosság részére 181 forint/m 3 +ÁFA Közületek részére 231 forint/ m 3 +ÁFA FELHÍVÁS AZ UTAK TISZTASÁGÁÉRT Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a közterületek tisztaságának és rendjének megóvása érdekében építési, illetve épületek bontásából származó törmeléket csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni, amelynek a mindenkori aktuális helyét az engedélyező hatóság határoza- tában közli. Tilos a közterületre kivinni útalap építés (javítás) céljára szerves anyagot, humuszt és agyagot tartalmazó építési törmeléket, salakot, hamut, kormot. Közterületen a kialakult természetes terepviszonyokat megváltoztatni csak engedély alapján lehet, ilyen esetben útalap építés (javítás) céljára bányahomok, kavics, ipari kazán salak, kohósalak, zúzott kő használható fel. Ezen túl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán- tartásáról (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítése és körüljárására szolgáló terület tisztaságáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Városunk utcáinak tisztán tartása közös érdek, kérünk minden lakót, hogy Hajdúhadház rendezettsége és a büntetés elkerülése érdekében a fenti szabályokat tartsák be. Városi Önkormányzat, Műszaki Iroda Tatár Pékség Kft. Román, Szlovák nyelvtudással, középfokú végzettséggel, valamint hivatásos B és C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat keres gépjárművezetői pozíció betöltésére Téglásról, vagy annak közeléből. Az önéletrajzos pályázatokat mail címre kérjük. Érdeklődni: 06 20/ es telefonszámon lehet. ÁLLÁSHIRDETÉS A Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola Hajdúhadház egyetlen középfokú tanítási intézménye. Itt három képzési lehetőség közül is választhatsz. Gimnáziumi tagozatra, közgazdasági szakközépiskolába és szakiskolai osztályba jelentkezhetsz. Több okból is érdemes a pályaválasztás előtt álló nyolcadikos diákoknak bennünket választani. A kisvárosi iskolának számos előnye van. Amellett, hogy a régi jó barátokkal, osztálytársakkal továbbra is tarthatod kapcsolatot, további ismeretségekre is szert tehetsz. A helyi iskola pozitívuma még, hogy reggelente nem kell olyan korán ébredned, mintha Debrecenbe utaznál minden nap. S nem utolsó szempont, hogy sokat spórolhatsz, hiszen nem kell drága pénzért távolsági bérletet váltanod! Intézményünk méltán büszke arra, hogy minden terem a modern technika eszközeivel van felszerelve. Ezzel segítünk abban, hogy a tananyagot minél változatosabban adjuk át nektek, ezáltal megkönnyítve az otthoni felkészülés folyamatát. Ezek mellett iskolánk számos programmal igyekszik színesebbé tenni a tanulók életét. Nagyon sok pozitív élménnyel gazdagodhatnak az elsősavatón, a Mikulás- bulin, a farsangi ünnepségen, a diáknapon, és még sorolhatnám azokat az eseményeket, amelyek még jobban összekovácsolták a különböző évfolyamok tanulóit! Bíztatok minden kedves hajdúhadházi diákot, hogy jelentkezzen iskolánkba és gyarapítsa a szilágyis növendékek táborát! Bugyik- Oláh Judit ELFOGTÁK AZ ELKÖVETŐKET A HAjDÚHADHÁZi rendőrkapitányság illetékességi TErüLETén, AZ ELMÚLT HÓnApOkBAn ELSZApOrODOTT A GépkOCSi feltörések SZÁMA, EZérT A BŰnCSELEkMényEk felderítése érdekében A nyomozó ALOSZTÁLy, nyomozó CSOpOrTOT HOZOTT LéTrE. A nyomozók MEGÁLLApíTOTTÁk, HOGy AZ ELkÖVE- TéS MÓDSZErE, HELySZínE, ELTULAjDOníTOTT TÁrGyAk köre MinDEn ESETBEn SZinTE AZOnOS. A széleskörű adatgyűjtés során megállapítást nyert az is, hogy a megye több városában, illetve a szomszédos megyék területén is hasonló módszerrel követtek el gépkocsi feltöréseket ismeretlen elkövetők. A több héten keresztül tartó bizonyítékok begyűjtése eredményeként, december 15-én a nyomozók négy hajdúhadházi férfinál tartottak egyszerre házkutatást, majd állították elő őket bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A négy férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt hónapokban a megye egész területén, valamint a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is követtek el gépkocsi feltöréseket. Az elkövetők mind büntetett előéletűek, foglalkozással, jövedelemmel nem rendelkeznek. A bűncselekmények elkövetéséhez napi 4000 Ft-ért gépkocsit béreltek, amellyel utazó bűnözőként sorozatosan követték el főleg a gépkocsi feltöréseket, valamint egyéb más vagyon elleni bűncselekményeket is. Az elkövetők minden esetben a gépkocsi valamelyik oldalsó szélvédőjét csavarhúzóval megfeszítették, amelytől az ablak berobbant, majd a kocsiban hagyott értékeket, mint laptop, táska, GPS, mobiltelefon, készpénz, bankkártya, stb. tulajdonították el. Jellemző volt rájuk, hogy a bűncselekmények nagy részét a temető előtt parkoló gépkocsik sérelmére követték el, illetve, hogy nem egy esetben kiszúrták a gépkocsik kerekeit. Megállapítást nyert az is, hogy a Hajdúhadház Város Polgármestere sérelmére elkövetett gépkocsi feltörést is ezek a személyek követték el február 1-től változik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje. hétfőn: kedden: szerdán: óráig 8:00-12:00 óráig óráig és óráig csütörtökön: pénteken: óráig Változik a polgármesteri és jegyzői ügyfélfogadás ideje is: Hétfő: óráig (minden hétfőn) Előzetes bejelentkezés szükséges! időpontot egyeztetni a lenti elérhetőségek egyikén lehet. tel.: 06/ Az elkövetők közül a két fő őrizetbe vételére került sor, akik előzetes letartóztatását a Bíróság elrendelte, a másik két elkövető szabadlábon védekezhetett, mivel ők csak a bűncselekmények egy részében vettek részt és együttműködtek a hatósággal, így az őrizetbe vétel feltételei nem álltak fent. A szabadlábon hagyott egyik elkövető nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a szabadlábon maradt, mivel újabb 2 bűnelkövető társával január 02-án Hajdúhadház területén újra feltört egy gépkocsit, oly módon, hogy a hátsó szélvédőt egy kalapáccsal betörték és a gépkocsiból egy táskát tulajdonítottak el, amelyben 4,3 millió forint volt. Az elkövetők felderítése és elfogása megtörtént, és az eljárás ezen szakaszáig 1,8 millió forint került lefoglalásra. Az elkövetők őrizetbe vételére került sor. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy saját érdekükben, a gépkocsiban látható helyen ne hagyjanak értékeket, főként táskát, mobiltelefont, laptopot, mert az elkövetők csak olyan gépkocsit törtek fel, ahol ilyen értékek voltak a gépkocsiban! Molnár Sándor százados

5 8 9 ÜNNEPI FORGATAG A FÖLDI ISKOLÁBAN BOCSKAIS HÍREK HÍREK A BARÁTI KÖR ÉLETÉBŐL AZ év VéGE A földi iskolában is MOZGALMASAn ZAjLOTT. AZ ADVEnT időszakában TAnÁr és DiÁk EGyüTT VÁrTA AZ ünnepeket. AZ iskola pedagógusai nagyon fontosnak TArTjÁk A közös készülődést, MiVEL A TAnULÓk EGy része AkkOr LÁTjA, TApASZTALjA AZ ünnep MELEGéT, BEnSőSSéGéT. Decemberben minden pénteken az aulában közösen gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit. A művészeti tagozatos diákok zenei betétekkel, a többi diák pedig prózai művek előadásával készült ezekre az alkalmakra. December 3-án az alsó tagozatosok Mikulásváró sorversenyen vettek részt, lelkesen és sportszerűen küzdöttek az apró ajándékokért. Mikulás napján a felsős osztályok ajándékkal lepték meg az alsós testvérosztályaikat. December második hetében elkezdődött az iskola ünneplőbe öltöztetése. A harmadik héten kezdődött az Adventi forgatag, melynek keretében minden délután tartalmas programokon vettek részt a tanulók, és a Bercsényi utcai óvoda nagycsoportosai is. Az alsó tagozatos munkaközösség szoros kapcsolatban áll az óvodával, így került sor a közös rendezvényekre. Az első délután mézeskalácsot sütöttek a gyerekek és kézműves foglalkozások voltak, ahol kartonból, gipszből karácsonyfa-díszeket, apró ajándékokat készítettek a gyerekek, amit hazavihettek. Az anyagok költségeit az Euró Régió Ház pályázatán elnyert támogatás fedezte. Mesedélután keretében régi gyermekfilmeket vetítettek az érdeklődőknek. A nemzeti értékeket és a hagyományokat elevenítették fel a táncházi foglalkozáson. majd a gyerekek a magyar néptánc alaplépéseit tanul- hatták meg. Aztán megérkezett a várva várt fenyőfa, melyre a felsős tanulók kézi készítésű díszeket raktak fel. A legkisebbek délután báboztak, és együtt zenéltek, énekeltek a nagyokkal. A hét legszebb pontja kétségtelenül a Karácsonyi koncert volt, amire egy féléven keresztül készült a művészeti és általános iskola is. Ekkor kapta meg Birta Ildikó a legeredményesebb általános iskolás és művészeti tagozatos tanulónak járó elismerést Asztalos Pétertől, az OMIS elnökétől. Ünneplőbe öltözött szülők, rokonok és izgatott szereplő gyerekek népesítették be a fenyőfa árnyékát. Láthattak betlehemi műsort, az 1.z osztályosok zenés-prózai előadását, készült az alsós kórus és a felsős énekkar, a zenei tanszakok legjobb tanulói is bemutatták tudásukat. Sikert aratott a társastáncosok csoportja és fellépett a fúvószenekar is. A jó hangulatú koncert után közösen fogyasztották a megjelentek a jellegzetes karácsonyi ételt, a beiglit. A gyerekek is láthatták a koncert rövidebb változatát. A tantestület úgy gondolja, hogy a közös programoknak köszönhetően lelkileg feltöltődve, vidáman, szeretetteljesen várták a tanulók az ünnepeket. A téli szünet első napján izgatott gyerekek lepték el az iskolát, hogy az Öregek Napközi Otthonában is fellépjenek a Karácsonyi koncert műsorával Az iskola nagyon örült a felkérésnek, hiszen a pedagógusok úgy gondolták, hogy a gyerekeknek meg kell tanulniuk az idősek tiszteletét, az ajándékozás örömét, az együttlét fontosságát. A művelődési ház sorai megteltek, mindenki érdeklődéssel várta az iskolásokat. A műsor nagy sikert aratott, jó volt látni az öreg és fiatal arcokat együtt. Reméljük, jövőre is találkozhatunk karácsonykor. Csápenszky Edit Három város Hajdúhadház, Hajdúsámson és Téglás ifjai versengtek egymással december 4-én a futballpályán, ahol iskolánk néhány diákja is részt vett. A Bocskai iskola aranylábújai a ii. és a iv. helyen végeztek a különböző kategóriákban, de bezsebeltek néhány dicső címet is: a legjobb kapus, a legjobb cselező és a ballábas bombázó/ kovács kristóf/ titulus a miénk. December 6-án volt az alsós Mikulás-parti az iskola tornatermében, amin csak azok vehettek részt, akik szorgalmukkal és tartásukkal egyaránt kiérdemelték. A színjátszó szakkörösök a pletykás asszony című előadással, az iskola hastáncosai pedig maga- Shakira slágerére egy rázós tánccal kedveskedtek a nézőseregnek. Ezek után kezdődött az igazi buli! A villanyt lekapcsolták, majd a gyerekek és felnőttek egyaránt ropták a táncot két órán át. farsangkor folytatása következik! érdemes jónak lenni! December 16-án Tégláson a ii. rákóczi ferenc Általános iskolában rendezték meg a sajátos nevelési igényű tanulók megyei talitenisz versenyét. Öt iskola képviseltette aszboszló). közel hatvan gyerek két korosztály- magát a megyei döntőn (Hajdúdorog, Debrecen, Téglás, Hajdúhadház, Hajdúszoban mérte össze tudását. A Bocskai iskolát négy tanuló képviselte, melyből ketten es korosztályúak egyéni versenyében kolompár Attila 8. osztályos ezüstérmet, míg Vadász Gyula 7. osztályos aranyérmet szerzett. A Bocskai istván két Tanítási nyelvű Általános iskolában minden évben hagyomány, hogy az adventi gyertyák fényénél együtt ünnepli a közösség a karácsonyt. A negyedik évfolyam a tanulóknak készített ünnepi műsort. idén rendhagyó módon a 7.a osz- tály az alkalmazotti közössége számára mutatott be ünnepi ajándékot. A Sni tagozaton betlehemi játékkal búcsúztatták az évet. Meghitt, boldog, készülődéssel teli hetek után kezdődött a várva-várt, jól megérde- melt téli szünidő az oktatási intézményben. BÁBELŐADÁS A BOCSKAIBAN A hajdúhadházi Bocskai istván két Tanítási nyelvű Általános iskola konzorciumi tagként vesz részt a kentaur kulturális Egyesület tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása című TÁMOp / pályázatban. így az intézményben délutánonként szakköri keretben lehetőség van több mint 100 tanuló ismereteit bővíteni médiaismeret, újságírás, drámajáték, természetjáró, moderntánc, néptánc, egészségnevelési témakörben. A pályázat keretében az iskola tornatermében, december 14-én kedden, 150 alsós diák nézhette meg ingyenesen A tél című bábelőadást. A hátrányos helyzetű tanulóknak nincs lehetőségük, hogy eljussanak Debrecenbe a Bábszínházba, így nagy örömöt szereztek az előadók a gyerekeknek karácsony előtt. A Kulturális értékeinkért baráti Kör január 6-án, évi első összejövetelén értékelte a 2010-es évben végzett munkát, megválasztotta vezetőségét és összeállította ez évi programtervét. Az elmúlt év 37 rendezvénye közül kiemelkedőnek ítélték a Vendégváró programjaikat, amelyen helyi közösségeket, debreceni és budapesti kiránduló csoportokat, valamint a Debreceni Nyári Egyetem külföldi hallgatóit látták vendégül megismertetve őket Hajdúhadház kulturális értékeivel. Megszervezték az Elszármazottak 2. találkozóját, jótékonysági rendezvényeinkkel támogatták az Égerházi Emlékház felújítását, ezen belül a 8 legnagyobb festmény átkeretezését. A Baráti Kör megalakulása óta gyűjtötte a pénzt arra, hogy a Tájak Korok Múzeumok Egyesület Kiskönyvtár sorozatában megjelenhessen a Hajdúhadház látnivalóit bemutató füzet. Ez a terv megvalósult, s örömmel mutattuk be kiadványunkat a Torzsás Napokon ben 21 fővel lelkesen folytatják munkájukat, a fő cél továbbra is a város értékeinek népszerűsítése. A Baráti Kör megválasztott vezetősége Kéri Kálmánné, Korompainé Moscsnik Marianna és Molnár Sándorné. SZÜLŐFÖLDEM TÉRKÉPEKEN A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítással és rendezvényekkel készül a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria. Január 22-én arra emlékezünk, hogy 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc költő nemzeti imádságunk, a Himnusz szövegének megírását. Ezen a napon 14 órakor szeretettel várnak minden érdeklődőt a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum Szülőföldem térképeken 500 év magyar térképészete című vándorkiállításának megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Arnóth Sándor országgyűlési képviseli, Püspökladány város polgármestere. A rendezvényen fellép a budapesti Vadkanok Nemzeti Dalárda, akik bor-, katona- és vadászdalokkal idézik meg az elmúlt évszázadokat. Korompainé Mocsnik Marianna múzeumpedagógus SZILVESZTER A FÖLDIBEN TÉLI ÖRÖMÖK Téli örömök a Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskolában A decemberi havazásnak legjobban a tanulók örültek, mert így minden szünetben lehetőségük volt szánkózni, csúszkálni és hógolyózni. A szünet előtti tanítási napon játszóházat szerveztek a pedagógusok, így karácsonyra minden gyerek vihetett haza valamilyen, maga által készített ajándékot. Ceruzatartót, karácsonyi üdvözlő kártyákat, díszeket, zsugorkákat, angyalkákat készítettek a gyerekek és a tanárok közösen. A társasjátéknak, szánkózásnak, síkozásnak is nagy sikere volt a gyerekek körében. Tóth Gyöngyi Nagy érdeklődés előzte meg a művészeti iskola óévbúcsúztató rendezvényét. Nevelők, barátok, ismerősök töltötték meg a hangulatossá varázsolt tornatermet. Hangszeres és táncos műsorral kezdődött az este, majd bőséges vacsorát szolgáltak fel a konyha dolgozói. Éjfélkor pezsgővel kívántak egymásnak boldog új évet a vendégek és kisorsolták az ízléses tombolatárgyakat. Az élő kismalac is gazdára talált. A reggelig tartó jó hangulatot és kulturált zenés, táncos szórakozást a szervezők és az élő zene biztosította. Molnárné Bánhegyesi Ildikó

6 10 AZ ÉVTIZED UTOLSÓ MÉRKŐZÉSE AZ évtized UTOLSÓ MérkőZéSE jó MECCSnEk ígérkezett. UGyAniS AZZAL A DEAC U22-VEL VíVTAk CSATÁT A farkasok, AkikkEL A nyáron kétszer is presztízs CSATÁT VíVTAk. így A farkasokat HAjTOTTA A VÁGy, HOGy ismét MEGLECkéZTESSék őket. Összeszedetten, nagy elszántsággal melegített a csapat, amelyet szép számú, lelkes hazai drukkerek is elkísértek. A feldobás után rögtön kirajzolódott, hogy a hadházi csapat uralja a pályát, olyannyira, hogy az első etap után már 17 pontos előnnyel vonulhattak rövid pihenőre. A 2. negyed már szorosabb eredmény hozott, de még így is a mi fiaink nyerték 3 ponttal. Így a nagyszünetre bőséges 20 ponttal vonulhattak a Farkasok. A második félidő más képet mutatott, főleg a 3. negyed, amely nem volt gazdag kosarakban. A Farkasok 4 ponttal dobtak kevesebbet, mint az ellenfél. Kicsit leült a játék, de az utolsó etapra összeszedték magukat és az alaposan forgatott csapat 2 pontos vereséget szenvedett az utolsó negyedben, ami összességében azt jelenti, hogy a Farkasok csapata 14 pontos győzelmet aratott. Apró szépséghiba mégiscsak volt, bár ez csak a meccs után történt, hogy az ellenfél ismeretlen játékosai gúnyos megjegyzéseket tettek közzé a Farkasok honlapjának palatáblájára, ami ismételten nem sportszerű viselkedés, illetve enyhén szólva gyerekes. A kitűzött célt elérte a csapat, a 3. negyedben nyújtottakat el kell felejteni, a lényeg, hogy a Farkasok teljesítették a tőlük elvárt színvonalat, így a győzelem ízével vonulhatott pihenőre városunk csapata. A számok tükrében: december 16. DEAC U22 - Hadházi Farkasok (16-33,19-22,13-9,19-17) Dobók: Fedor Tamás 5/3, Balogh Balázs 12/12, Balogh Gyula 9/3, Demeter Gergő 7/3, Györfi Sándor 32, Ilyés Imre 5/3, Győri Béla 6, Pécsi Lajos 5/3 Fedor Tamás, Györfi Sándor

7 TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A szolgálat január 1-jétől jött létre a Bocskaikertben, Hajdúhadházon és a Tégláson élő sérült emberekért. Célunk a sérült emberek önálló életvitelének megkönnyítése, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint az önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Várjuk azok jelentkezését akik: fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában ill. emelt összegű családi pótlékban részesülnek és szükségük van a segítségre! Szolgáltatásaink: Mindennapi életvitel megvalósításában segítségnyújtás a személyi segítők által, térítésmentesen Egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, térítésmentesen Szállító Szolgálat: személyszállítással biztosítja a szolgáltatásokhoz való hozzájutást: térítésmentesen Azoknak a személyeknek, akik nem fogyatékkal élők, sajnos a kapacitás hiánya miatt jelenleg nem biztosított a szállítás! Jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása Kulturális, szabadidős programok szervezése a sérült személyeknek, térítésmentesen. Elérhetőségünk: Ellátottak számára: Hajdúhadház Kazinczy u 2., Tel.: 52/ Ügyfélfogadási Idő: hétfő-szerda-péntek: kedd-csütörtök: Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ, 4242 Hajdúhadház Kossuth u. 11. Hajdúhadházi Lapok Ingyenes közszolgálati havilap Megjelenik 4200 példányban Felelős kiadó: Hajdúhadház Önkormányzata Telefon: (52) ISSN: A hirdetésekben közölt adatokért a hirdető vállalja a felelősséget. Kéziratokat nem küldünk vissza és nem őrizzük meg.

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tartalom A pályázat célja... 2 A pályázat részcéljai... 2 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 2 Székhely Intézmény... 2 Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény...

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról Hajdúhadház

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben