Ismét belvízveszély. Érdekes rendezvények a könyvtárban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ismét belvízveszély. Érdekes rendezvények a könyvtárban"

Átírás

1 Újraindul a közfoglalkoztatás Ismét belvízveszély Év elején ismét gondot okoz a városban a belvíz. A vízzel borított területek nagysága megnövekedett, és az olvadás csak tovább fogja rontani a helyzetet. Jelenleg 26 ponton van belvízprobléma, amelyek közül a legsúlyosabb helyzet a település dél-keleti részén, a Nap és Botond, illetve a Szabó Gábor-Károlyi Mihály utcákon van. Öt szivattyú dolgozik folyamatosan a városban, amiből az egyiket a katasztrófavédelem biztosítja. fotó: Molnár Balázs A kormány tavaly decemberben elfogadta a közfoglalkoztatás módosításáról szóló kormányrendeletet. A Hajdúhadházon mintegy ezer embert érintő program pályázati anyagát a hónap második felében nyújtja be a városi önkormányzat, így lehetőség lesz újra a közcélú foglalkoztatásra. Győzedelmeskedett a Csetepatéban Józsi Érdekes rendezvények a könyvtárban Újra szorítóba lépett Nagy Hóhér József a tavalyi év végén. A Hét eleji csetepaté névre keresztelt profi boksz gálán a szekszárdi Halász Gábor ellen játszott, aki ellen pontozással győzött. A bírók 98-92, , arányban Hóhért hozták ki győztesként. fotó: Az év végi sikeres programok után idén sem fognak unatkozni azok, akik ellátogatnak a galériába. A Kultúra napján 14 órakor várnak minden érdeklődőt a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum Szülőföldem térképeken 500 év magyar térképészete című vándorkiállításának megnyitójára. Februárban immár a hagyományos Téli Könyvtári Estéken városunk múltjával, a településünkhöz kapcsolódó érdekes és egyben értékes emberek történeteivel ismerkedhetnek meg a hadháziak.

2 2 3 BELVÍZI VESZÉLYHELYZET HAJDÚHADHÁZON januárban ismét fenyeget A BELVíZ. AZ időjárás ELőrEjELZéSEk ALApjÁn AZ EnyHüLéS MÁr AZ ELSő HÓnAp közepén BEkÖVETkEZik, és EGyrE TÖBB VíZ fogja ELÖnTEni A MÁr AMÚGy is ViZES TErüLETEkET. Karácsony előtt ugyan visszavonták a térségre vonatkozó belvízvédelmi készültséget, ám a két ünnep között mégis két család kényszerült elhagyni lakását, az albérletbe való átköltözést a Városgondnokság munkatársai segítették. Azóta már ismét egy újabb családra vár a kiköltözés. A megoldást olyan víztározók jelentenék, amelyek alkalmasak arra, hogy az utcákon és telkeken felgyülemlett vizet összegyűjtsék és biztonságosan tárolják. Az itt összegyűlt vizet viszont szivattyúkkal kell átemelni a meglévő csatornahálózatba. Január első napjaiban a város vezetősége bejárta a belvízzel sújtott területeket, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről és felkészüljön a védekezésre. A felkészülés ellenére az olvadásig a vízelvezetők ásása csak nehezen kivitelezhető a fagyott föld miatt. Az enyhülés után viszont versenyfutás kezdődik az idővel, hogy a felolvadt csapadékot minél hamarabb el tudják vezetni elsősorban a lakóházak környezetéből. A magas vízállás miatt az említett utcák lakóházaiban már felszivárgott a padozaton keresztül a víz, ami károsítja a bútorokat és berendezési tárgyakat, és lakhatatlanná teszi az épületeket. A Szabó Gábor-Károlyi Mihály utcán a csapadékmentesítés céljából idén befejeződik a csapadékvíz csatornázási beruházás, ami megoldja ezeknek az utcáknak a további vízelvezetési problémáit. Ezen kívül számos utcában áll a víz: gondot okoz a mély fekvésű telkeken, udvarokon és befolyik a melléképületekbe. Tóthné Ilyés Edit Fotó: Molnár Balázs A BELVÍZRŐL ÉS A TALAJVÍZRŐL Az idei évben lehullott jelentős mennyiségű csapadék következtében kialakult magas talajvízszint miatt a belvíz és talajvíz fogalmi összekeverésének tisztázására nyújtunk tájékoztatást az alábbiakban: A talajvíz a felszín alatti első víztest, amely nagy kiterjedésű, összefüggő, vízzáró ré- teg felett található, nemcsak a jó vízvezető rétegben, hanem gyenge, sőt vízvezetésre alig alkalmas- agyag- rétegben is kedhet. Telítődés esetén a talajvíz kilép a elhelyeztényezők hatására: hirtelen hóolvadásból, felszínre. Belvíz akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási csapadéktevékenységből. Az Önkormányzatnak belvíz elleni védekezési kötelezettségei vannak, mely az élet- és vagyonbiztonság, jogszabályban meghatározott keretek között szervezett operatív tevékenységet jelenti. A csapadék, a hóolvadás nyomán keletkezett belvíz elleni védekezés műszaki és az államigazgatási feladatainak végrehajtása (mobil szivattyúkkal történő szivattyúzás, homokzsákok elhelyezése, kitelepítés elrendelése) Az érintett területeken a hosszú távú megoldást az jelentené, ha az utcák lakossága közösen építene egy elvezető árkot, ahol a felgyülemlett víz a központi csatornahálózatba folyhatna. A hálózatra való lakozáshoz az önkormányzat minden rácsatés a Műszaki iroda kéri a lakosságot, hogy esetben hozzájárul. A Városgondnokság akinek hasonló mély fekvésű telke van, -és az utcán van kiépített csapadékvíz csatorna-, azok mobilszivattyúk beszerzésével segítsék a belvízi védekezést. A védekezés másik módszere a feltöltés lehet, a telkek 1m-nél kisebb mértékben történő feltöltése nem engedély köteles, feltöltésnél a szomszédos ingatlanokat kell figyelembe venni, azokban kárt nem lehet okozni! Városi Önkormányzat Műszaki Iroda A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMRÓL A TAVALyi év VéGén A kormány ELfOGADTA A közfoglalkoztatás ÁTALAkíTÁ- SÁnAk részletszabályait TArTALMAZÓ kormányrendeletet. AZ Új közfog- LALkOZTATÁSi program HÁrOM fő ELEMET TArTALMAZ: AZ OrSZÁGOS, AZ ÖnkOrMÁnyZATi 6-8 ÓrÁS, VALAMinT AZ ÖnkOrMÁnyZATi 4 ÓrÁS rövidebb idejű közfoglalkoztatást. Bizonyos esetekben az önkormányzati közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásra is biztosítanak egy meghatározott keretet. Az önkormányzatokon kívül az egyházaknak, a civilszervezeteknek és a kisebbségi önkormányzatoknak is lehetőségük lesz pályázni a közfoglalkoztatás keretében mondta el Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Emlékeztetett arra, hogy jövőre már legalább harminc nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki a rákövetkező évben, 2012-ben bármilyen ellátásban szeretne részesülni. Ha valakinek nincs meg a 30 nap munkaviszonya, ezt a feltételt úgy is lehet teljesíteni, hogy hat hónapig munkaerő-piaci képzésben, programban vesz részt. Lényeges változás az is, hogy amíg a jelenlegi szabályozás szerint csak a végzettségének megfelelő vagy annál eggyel alacsonyabb szintű munkát köteles elvállalni a munkanélküli, a jövő évtől köteles elfogadni bármit, amit a munkaügyi szervezet felajánl. Ezek alapján december 31-én tehát megszűnik a 270 ezer embert érintő eddigi program, és 2011 januárjától új közfoglalkoztatási rendszer lép helyébe. Megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT), helyette bérpótló juttatás (BPJ) lesz. Ennek mértéke megegyezik a jelenlegi RÁT összegével, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj minimuma, jelenleg forint. Az év utolsó napján kiírták az önkormányzati rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázataikat a megyei munkaügyi központok. A pályázatokra összesen 40 milliárd forint áll rendelkezésre a január elsejétől életbe lépő új közfoglalkoztatási rendszer keretében. Hajdúhadházon körülbelül ezer embert érint a program. A hosszabb és rövidebb távú közfoglalkoztatáshoz a pályázati anyagot január második felében küldi el az Önkormányzat. A tervek szerint a hosszabb távú foglalkoztatás 6-12 hónapra szól majd és körülbelül 80 embert érint, a rövidebb távú programba 800 ember foglalkoztatható 4 hónapos turnusokban. A pályázat benyújtása után a Munkaügyi Központ soron kívül dönt, és rövid időn belül munkába állhatnak a dolgozni akarók. forrás: onkormanyzatiklub.hu

3 4 5 SIKERES KULTURÁLIS PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN EGéSZ évben GAZDAG programokkal VÁrTA A LÁTOGATÓkAT A földi jános könyvtár, EMLékHÁZ, HAjDÚHADHÁZi GALériA. A TÁMOp / k.a.t.k.a SikErES projekt MEGVALÓSíTÁSA keretében A CéL AZ VOLT, HOGy TÁMO- GASSÁk A formális OkTATÁSOn kívüli TAnULÁST, A könyvtári SZOLGÁLTATÁ- SOkkAL MEGVALÓSíTHATÓ OLVASÁSi és DiGiTÁLiS kompetenciák fejlesztését. Elsődleges feladat volt az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok kialakítása, különös tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre. A projekt keretében 2010 novemberében több pályázatot is meghirdetett a könyvtár. A legjobb pályamunkát beküldött diákok a Város Napja rendezvénysorozat keretében vehették át megérdemelt jutalmukat. A Képzelt riport iskolám névadójával című pályázatban a diákok bemutatták az iskolájuk névadójának életútját. A legjobb riportot Terge Zsolt, Fejes Iván, Konyári Máté a Szilágyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola diákjai készítették. A Nagyanyáink meséi! Régen volt, hogy is volt pályázatra olyan írásbeli munkákat vártunk, amely bemutatja a telepüésen élők mindennapi életét és szokásait: disznótor, lakodalom, szüret, családi események A legjobb pályamunkát beküldte: Balogh Bence 4. osztályos tanuló (Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola) Szabó Margit ABLAK A VILÁGRA AZ év UTOLSÓ napján LEZÁrULT A TiOp / pályázat. AZ intézmény EBBEn A projectben forint ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS- BAn részesült. AZ infrastruktúrafejlesztésen TÚL LEHETőSéG VOLT HUMÁnErőfOrrÁS ALkALMAZÁSÁrA is. A szakmai munka segítésére munkaszerződéssel alkalmazhatott a könyvtár egy fő könyvtárszakot végzett munkatársat, a pénzügyi feladatokat egy fő megbízási szerződéssel alkalmazott pénzügyi munkatárs segítette. A kivitelezés első szakaszában megkezdődött a könyvtári állomány elektronikus feldolgozása a Huntéka könyvtári adatbázis kezelő rendszeren keresztül, melynek moduljaival integrált rendszer valósult meg, két feldolgozói licenc- szel. A kivitelezés befejező szakaszában megkezdődött a régi és mára már elavult olvasói munkaállomások cseréje, és 6 db használói gépek installálása. Az új munkaállomások a legújabb generációs hardver és szoftver háttérrel állnak az internet és számítógép használó látogatók rendelkezésére. Minden számítógéphez kapcsolódik 1 db nagyteljesítményű szünetmentes tápegység, lecsökkentve az adatvesztés kockázatát egy váratlan áramkimaradás esetén. Az új munkaállomások rendszerbe állítása után, elkezdődik a munkaállomások szerver-kliens típusú hálózati struktúrába való szervezése, integrálása. Elkezdődött a helytörténeti állomány digitalizálása, online elérhetővé tétele és archiválása. Ilyen módon távoli elérésű 24 órás szolgáltatást tudnak megvalósítani, csatlakozhatnak a megyei közös katalógushoz, majd az Országos Dokumentum-ellátó Rendszerhez. A pályázati lehetőséggel szerezhettek a látássérülteknek 2 db speciális szoftvert. A képernyőolvasó program a billentyűleütések és a képernyőn látható üzenetek felolvasásával lehetővé teszi a számítógép használatát a látássérült emberek számára. A felsorolt eszközökön kívül sikerült még 2 db mobil klímát is beszerezni. A könyvtár vezetősége régóta várt már erre a pillanatra, hiszen a megvalósított új rendszer lehetőséget ad arra, hogy az intézmény felzárkózzon a 21. század könyvtárai közé, várhatóan minden betérő látogatók és a dolgozók örömére és kényelmére. Szabó Margit AZ UTOLSÓ RÖFFENTÉS Hajdanán, mikor még fiatal suhanc voltam, télen házi ünnepnek számított a disznóölés is. Az öregek azt mondották, hogy ilyenkor nem romlik el a hús és nem savanyodik meg a menyasszony. Ezen a különleges napon a gyerekeknek a legnagyobb gyönyörűsége tellett. A világért sem hagytuk volna ki ezt a mulatságot. Hajnalban megérkezik a böllér sose értettük, hogy mért kell olyan korán kezdeni -, akit a gazda rendelt a portánkhoz, hogy levágja a malacot. Ő egy szigorú ember volt, aki csak nagy késekkel dolgozik, de vannak segítői is, akik lefogják az állatot. Nekem mindig a farka jutott! Következett a taglózás, miközben a földre tepertük az állatot és a taglóval kb. 1 méter hosszú nyelű, egyik végén tompa, másik végén hegyes csákány az orra feletti homlokrészre ütöttek. A disznót nem szabad sajnálni, mert nehezen döglik meg, az utolsó röffentés akkor nagyon hosszú lesz. Aztán leszúrta a böllér a disznót, az édesanyám pedig tartotta a zománcos vájlingot a kibugygyanó vérnek, amiből készült reggelire a hagymásvér, de egy részét félretették a véres hurkához és a gömböchöz. Majd következett a serteszedés, ami viccesnek látszott, ugyanis a vágólegények a disznó nyakán, farán, hátán lévő sertéket egy sertehúzóval kihúzgálták és eladták a kefésnek, aki kefét készített belőle. A legényeknek ez tekintélyes plusz keresetnek számított. Ezután ráfordították a disznót a sarogjára, amin vittük a perzselőre a félig megcsupaszított állatot. Alig vártam, hogy kezdődjön a pörzsölés, amelyet meggyújtott szalmacsóvákkal végeztünk. De hogy mért vót fontos ez a mozzanat? Ez adja a szalonnának a kitűnő ízét! A perzselő tűz mellett mi, gyerekek melegedtünk és vártuk, hogy mikor csavarják le a körmöket, mert olyanok, mint egy kis papucs, el lehet velük játszadozni. Kaptunk egy kis csemegét is, a pörzsölt disznó füléből egy egy kanyarintást sóval megszórva! Ezután jött a fürdetés, amikor megsúroltuk, lemostuk a disznót, édesapámék ráfordították egy deszkatáblára, ahol a böllér kettéhasította. Ekkor előkerültek a nagy kések és a bárdok. A szétbontás után a belsőségeket (májat, szívet, lépet) forró vízben megabálják, majd darálás után, rizzsel, fűszerekkel, együtt a hurkába töltik, ebből lesz a májas hurka. A megmaradt vért pedig a véres hurkához és a gömböc készítéséhez használták fel. Fontos belső anyag a bél, melyet megtisztítanak az asszonyok, előkészítik a hurka és a kolbász töltésére. A hurkát rövid ideig forró vízbe mártással kifőzik, a hagyomány szerint szótlanul, hogy ki ne fakadjon.. Az isteni disznósajthoz a disznó gyomrát használták fel, húsokat, porcos részeket tettek bele, majd füstölték. A férfiak eközben előkészítették a kolbászhúst, melyet apró darabokra vágtak, paprikával, sóval, borssal összegyúrtak és töltötték a bélbe. Ezek után a szép, formás húsokat pácolásra készítették elő, majd a kolbásszal, a disznósajttal, a szalonnával füstölve tartósították a sonkát, és a csülköt is. Közben nótáztak a felnőttek és forralt bort ittak. Húsvétig elraktuk a kamarába, hogy az ünnepen tálalja fel édesanyám. A szalonna egy részét kisütötték, a zsírt pedig a bödönbe tárolták, amibe az apró töpörtyű darabkákat is beletették. A töpörtyű a disznótor egy finomsága volt, szívesen ropogtattuk. A megfüstölt élelmiszereket felvittük a padlásra vagy a kamarába raktuk el. Estére már fáradtan rogytunk a vánkosra, mert a gyerekek számára a legfárasztóbb a disznóvágás. Így zajlott le nálunk ez az esemény. A hagyományokat én is megtartottam felnőtt koromban, és az édesanyám és az édesapám által átadott értékeket és szép emlékeket nem felejtem el soha! Balogh Bence 4. osztályos tanuló (Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola) FEBRUÁRBAN ÚJRA TÉLI KÖNYVTÁRI ESTÉK HAT évvel EZELőTT indították ÚTjÁrA A könyvtárban A TéLi könyvtári ESTékET. AZÓTA EnnEk AZ ELőADÁS- SOrOZATnAk nem CSAk TÖrZSkÖZÖnSéGE LETT, HAnEM SOk OLyAn EMBEr is ELjÖTT A könyvtárba, Akik EZT MÁSkénT nemigen TETTék VOLnA MEG. Hajdúhadház múltjával, a településhez kapcsolódó érdekes és egyben értékes emberek történeteivel sokakat sikerült a téli zimankóban pár órára az otthoni magányból, vagy a hosszú téli esték unalmából kimozdítani. Jönnek az érdeklődők, néha a könyvtár már kicsinek is bizonyul. Az élmény úgy tűnik, azokat is kárpótolja, akiknek már csak oldalt jut hely, ahonnan nemigen látni, csak hallani lehet az előadót. E találkozásoknak az adja az igazi varázsát, hogy ismert előadók szólnak az ismerősökről, érdekes témákról, és közben már az előadás alatt elindul a kötetlen beszélgetés. Akad kiegészítés, vannak kérdések, és nem egyszer a jelenlévők vidám anekdotákkal fűszerezik a mondanivalót. Egyszóval a fesztelen alaphangulatban hamar elrepül az este, és eközben a városról, az itt élő emberekről, felmenőink idejéből származó tárgyakról, munkaeszközökről sok-sok ismerettel gazdagodnak a látogatók. Ezeknek az estéknek a történései messze túllépnek a könyvtári helyszínen. Otthon, családi körben a témákról minden bizonnyal további beszélgetések kerekednek. Meghányják-vetik a hallottak részleteit, és így él tovább városunk sokszor felejtésre ítélt számos története, hagyománya. A televízió, a mobiltelefonok és a számítógépek világában a szájhagyomány ma is komoly érték. Elődeink élettörténeteiből, megpróbáltatásaiból, munkájuk eredményeiből közvetlenül, vagy közvetve mindenki tud erőt meríteni. Biztos alap ez, amire lehet, és érdemes is a jövőt építeni. A TÉLI KÖNYVTÁRI ESTÉK IDEI PROGRAMJA: Február 3-án: Hajdú elődeink nyomában Bereczki Ibolya a Földi János Iskola tanára tekinti át a hajdúk megjelenésének és letelepítésének a fontosabb eseményeit. Február 10-én: A hadházi népdalkör bemutatkozása másként Ismerkedés a népdalkör tagjaival, életükkel, munkájukkal. Február 17-én: Őrizgetett érdekes értékeink címmel az új néprajzi kiállítás néhány különleges tárgyát mutatjuk be. Február 24-én: Kutyaharapást szőrével Amit a homeopátiáról, mint a természetgyógyászat speciális területéről tudni érdemes Dr. Enyedi Emőke homeopátiából szakvizsgázott gyermekorvos előadása. Az előadások február hónapban, mindig csütörtökön, 17 órakor kezdődnek. Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt! Hadházy Jenő

4 6 7 FELHÍVÁS TÁJÉKOZTATÁS A VÍZDÍJRÓL MIÉRT ÉRDEMES A SZILÁGYIBA JELENTKEZNI? ÜGYFÉLFOGADÁSI REND A hajdúhadházi lakosok számára bizonyára nem ismeretlen a probléma az, hogy elszaporodtak a lopások a köztemetőben. Az apró dísztárgyak és a virágok mellett minden eltűnik, ami mozdítható. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a temetőben történt lopások, sírrongálások ügyében minden esetben tegyenek feljelentést lopás és kegyeletsértés miatt. Ennek hiányában ugyanis a hatóságok nem tudnak ennek a tarthatatlan helyzetnek a megoldására lépéseket tenni. Augusztus óta a kis értékű lopás is büntetendő, kérjük, hogy a sírokon elhelyezett tárgyak megőrzése érdekében ne hagyjuk figyelmen kívül ezeket a bűncselekményeket. SZEMÉTDÍJ December közepén kezdődtek az egyeztetések a hajdúhadházi önkormányzat és a hajdúböszörményi hulladékgazdálkodással az idei évi szemétdíjakról. A hulladékgazdálkodók 8 százalékos emelést javasolnak. A városi vezetés szándéka az, hogy az emelés mértéke kevesebb legyen. Végleges döntés január végén várható. UTCAI KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE Az önkormányzat munkatársai december elején felmérték az utcai közvilágítás hibáit, majd kérték a javíttatást az üzemeltetőtől. Hibák ezután is jelentkezhetnek, ezért ha bárhol a városban a közvilágítás meghibásodását tapasztalják, kérjük, hogy a telefonszámon jelezzék a MEZEy ViLL-nél! TÜDŐSZŰRÉS Tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban január 17 és február 4. között. Térítésmentes szűrésen vehetnek részt a 40. éven felüliek, a 40 évesnél fiatalabbaknak térítési díjat kell fizteniük, amely 840 ft. A tüdőszűrésre mindenki hozza magával a saját névre szóló TAj kártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 4,5%-os mértékben emelkedik Hajdúhadházon a vízdíj ára 2011-ben. A tavalyi év végén történt egyeztetések során a vízszolgálató a városnak 6-8%-os áremelkedést javasolt, ám a tárgyalások során sikerült megállapodni egy 4,5%-os emelkedésben. Az árváltozás után a víztarifák a következők: Ivóvíz alapdíj: 139 forint/bekötés/hó+áfa Lakosság részére 295 forint/m 3 +ÁFA Közületek részére 314 forint/ m 3 +ÁFA Szennyvíz: Lakosság részére 181 forint/m 3 +ÁFA Közületek részére 231 forint/ m 3 +ÁFA FELHÍVÁS AZ UTAK TISZTASÁGÁÉRT Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a közterületek tisztaságának és rendjének megóvása érdekében építési, illetve épületek bontásából származó törmeléket csak az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni, amelynek a mindenkori aktuális helyét az engedélyező hatóság határoza- tában közli. Tilos a közterületre kivinni útalap építés (javítás) céljára szerves anyagot, humuszt és agyagot tartalmazó építési törmeléket, salakot, hamut, kormot. Közterületen a kialakult természetes terepviszonyokat megváltoztatni csak engedély alapján lehet, ilyen esetben útalap építés (javítás) céljára bányahomok, kavics, ipari kazán salak, kohósalak, zúzott kő használható fel. Ezen túl az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán- tartásáról (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítése és körüljárására szolgáló terület tisztaságáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. Városunk utcáinak tisztán tartása közös érdek, kérünk minden lakót, hogy Hajdúhadház rendezettsége és a büntetés elkerülése érdekében a fenti szabályokat tartsák be. Városi Önkormányzat, Műszaki Iroda Tatár Pékség Kft. Román, Szlovák nyelvtudással, középfokú végzettséggel, valamint hivatásos B és C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat keres gépjárművezetői pozíció betöltésére Téglásról, vagy annak közeléből. Az önéletrajzos pályázatokat mail címre kérjük. Érdeklődni: 06 20/ es telefonszámon lehet. ÁLLÁSHIRDETÉS A Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola Hajdúhadház egyetlen középfokú tanítási intézménye. Itt három képzési lehetőség közül is választhatsz. Gimnáziumi tagozatra, közgazdasági szakközépiskolába és szakiskolai osztályba jelentkezhetsz. Több okból is érdemes a pályaválasztás előtt álló nyolcadikos diákoknak bennünket választani. A kisvárosi iskolának számos előnye van. Amellett, hogy a régi jó barátokkal, osztálytársakkal továbbra is tarthatod kapcsolatot, további ismeretségekre is szert tehetsz. A helyi iskola pozitívuma még, hogy reggelente nem kell olyan korán ébredned, mintha Debrecenbe utaznál minden nap. S nem utolsó szempont, hogy sokat spórolhatsz, hiszen nem kell drága pénzért távolsági bérletet váltanod! Intézményünk méltán büszke arra, hogy minden terem a modern technika eszközeivel van felszerelve. Ezzel segítünk abban, hogy a tananyagot minél változatosabban adjuk át nektek, ezáltal megkönnyítve az otthoni felkészülés folyamatát. Ezek mellett iskolánk számos programmal igyekszik színesebbé tenni a tanulók életét. Nagyon sok pozitív élménnyel gazdagodhatnak az elsősavatón, a Mikulás- bulin, a farsangi ünnepségen, a diáknapon, és még sorolhatnám azokat az eseményeket, amelyek még jobban összekovácsolták a különböző évfolyamok tanulóit! Bíztatok minden kedves hajdúhadházi diákot, hogy jelentkezzen iskolánkba és gyarapítsa a szilágyis növendékek táborát! Bugyik- Oláh Judit ELFOGTÁK AZ ELKÖVETŐKET A HAjDÚHADHÁZi rendőrkapitányság illetékességi TErüLETén, AZ ELMÚLT HÓnApOkBAn ELSZApOrODOTT A GépkOCSi feltörések SZÁMA, EZérT A BŰnCSELEkMényEk felderítése érdekében A nyomozó ALOSZTÁLy, nyomozó CSOpOrTOT HOZOTT LéTrE. A nyomozók MEGÁLLApíTOTTÁk, HOGy AZ ELkÖVE- TéS MÓDSZErE, HELySZínE, ELTULAjDOníTOTT TÁrGyAk köre MinDEn ESETBEn SZinTE AZOnOS. A széleskörű adatgyűjtés során megállapítást nyert az is, hogy a megye több városában, illetve a szomszédos megyék területén is hasonló módszerrel követtek el gépkocsi feltöréseket ismeretlen elkövetők. A több héten keresztül tartó bizonyítékok begyűjtése eredményeként, december 15-én a nyomozók négy hajdúhadházi férfinál tartottak egyszerre házkutatást, majd állították elő őket bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A négy férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy az elmúlt hónapokban a megye egész területén, valamint a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is követtek el gépkocsi feltöréseket. Az elkövetők mind büntetett előéletűek, foglalkozással, jövedelemmel nem rendelkeznek. A bűncselekmények elkövetéséhez napi 4000 Ft-ért gépkocsit béreltek, amellyel utazó bűnözőként sorozatosan követték el főleg a gépkocsi feltöréseket, valamint egyéb más vagyon elleni bűncselekményeket is. Az elkövetők minden esetben a gépkocsi valamelyik oldalsó szélvédőjét csavarhúzóval megfeszítették, amelytől az ablak berobbant, majd a kocsiban hagyott értékeket, mint laptop, táska, GPS, mobiltelefon, készpénz, bankkártya, stb. tulajdonították el. Jellemző volt rájuk, hogy a bűncselekmények nagy részét a temető előtt parkoló gépkocsik sérelmére követték el, illetve, hogy nem egy esetben kiszúrták a gépkocsik kerekeit. Megállapítást nyert az is, hogy a Hajdúhadház Város Polgármestere sérelmére elkövetett gépkocsi feltörést is ezek a személyek követték el február 1-től változik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje. hétfőn: kedden: szerdán: óráig 8:00-12:00 óráig óráig és óráig csütörtökön: pénteken: óráig Változik a polgármesteri és jegyzői ügyfélfogadás ideje is: Hétfő: óráig (minden hétfőn) Előzetes bejelentkezés szükséges! időpontot egyeztetni a lenti elérhetőségek egyikén lehet. tel.: 06/ Az elkövetők közül a két fő őrizetbe vételére került sor, akik előzetes letartóztatását a Bíróság elrendelte, a másik két elkövető szabadlábon védekezhetett, mivel ők csak a bűncselekmények egy részében vettek részt és együttműködtek a hatósággal, így az őrizetbe vétel feltételei nem álltak fent. A szabadlábon hagyott egyik elkövető nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a szabadlábon maradt, mivel újabb 2 bűnelkövető társával január 02-án Hajdúhadház területén újra feltört egy gépkocsit, oly módon, hogy a hátsó szélvédőt egy kalapáccsal betörték és a gépkocsiból egy táskát tulajdonítottak el, amelyben 4,3 millió forint volt. Az elkövetők felderítése és elfogása megtörtént, és az eljárás ezen szakaszáig 1,8 millió forint került lefoglalásra. Az elkövetők őrizetbe vételére került sor. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy saját érdekükben, a gépkocsiban látható helyen ne hagyjanak értékeket, főként táskát, mobiltelefont, laptopot, mert az elkövetők csak olyan gépkocsit törtek fel, ahol ilyen értékek voltak a gépkocsiban! Molnár Sándor százados

5 8 9 ÜNNEPI FORGATAG A FÖLDI ISKOLÁBAN BOCSKAIS HÍREK HÍREK A BARÁTI KÖR ÉLETÉBŐL AZ év VéGE A földi iskolában is MOZGALMASAn ZAjLOTT. AZ ADVEnT időszakában TAnÁr és DiÁk EGyüTT VÁrTA AZ ünnepeket. AZ iskola pedagógusai nagyon fontosnak TArTjÁk A közös készülődést, MiVEL A TAnULÓk EGy része AkkOr LÁTjA, TApASZTALjA AZ ünnep MELEGéT, BEnSőSSéGéT. Decemberben minden pénteken az aulában közösen gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit. A művészeti tagozatos diákok zenei betétekkel, a többi diák pedig prózai művek előadásával készült ezekre az alkalmakra. December 3-án az alsó tagozatosok Mikulásváró sorversenyen vettek részt, lelkesen és sportszerűen küzdöttek az apró ajándékokért. Mikulás napján a felsős osztályok ajándékkal lepték meg az alsós testvérosztályaikat. December második hetében elkezdődött az iskola ünneplőbe öltöztetése. A harmadik héten kezdődött az Adventi forgatag, melynek keretében minden délután tartalmas programokon vettek részt a tanulók, és a Bercsényi utcai óvoda nagycsoportosai is. Az alsó tagozatos munkaközösség szoros kapcsolatban áll az óvodával, így került sor a közös rendezvényekre. Az első délután mézeskalácsot sütöttek a gyerekek és kézműves foglalkozások voltak, ahol kartonból, gipszből karácsonyfa-díszeket, apró ajándékokat készítettek a gyerekek, amit hazavihettek. Az anyagok költségeit az Euró Régió Ház pályázatán elnyert támogatás fedezte. Mesedélután keretében régi gyermekfilmeket vetítettek az érdeklődőknek. A nemzeti értékeket és a hagyományokat elevenítették fel a táncházi foglalkozáson. majd a gyerekek a magyar néptánc alaplépéseit tanul- hatták meg. Aztán megérkezett a várva várt fenyőfa, melyre a felsős tanulók kézi készítésű díszeket raktak fel. A legkisebbek délután báboztak, és együtt zenéltek, énekeltek a nagyokkal. A hét legszebb pontja kétségtelenül a Karácsonyi koncert volt, amire egy féléven keresztül készült a művészeti és általános iskola is. Ekkor kapta meg Birta Ildikó a legeredményesebb általános iskolás és művészeti tagozatos tanulónak járó elismerést Asztalos Pétertől, az OMIS elnökétől. Ünneplőbe öltözött szülők, rokonok és izgatott szereplő gyerekek népesítették be a fenyőfa árnyékát. Láthattak betlehemi műsort, az 1.z osztályosok zenés-prózai előadását, készült az alsós kórus és a felsős énekkar, a zenei tanszakok legjobb tanulói is bemutatták tudásukat. Sikert aratott a társastáncosok csoportja és fellépett a fúvószenekar is. A jó hangulatú koncert után közösen fogyasztották a megjelentek a jellegzetes karácsonyi ételt, a beiglit. A gyerekek is láthatták a koncert rövidebb változatát. A tantestület úgy gondolja, hogy a közös programoknak köszönhetően lelkileg feltöltődve, vidáman, szeretetteljesen várták a tanulók az ünnepeket. A téli szünet első napján izgatott gyerekek lepték el az iskolát, hogy az Öregek Napközi Otthonában is fellépjenek a Karácsonyi koncert műsorával Az iskola nagyon örült a felkérésnek, hiszen a pedagógusok úgy gondolták, hogy a gyerekeknek meg kell tanulniuk az idősek tiszteletét, az ajándékozás örömét, az együttlét fontosságát. A művelődési ház sorai megteltek, mindenki érdeklődéssel várta az iskolásokat. A műsor nagy sikert aratott, jó volt látni az öreg és fiatal arcokat együtt. Reméljük, jövőre is találkozhatunk karácsonykor. Csápenszky Edit Három város Hajdúhadház, Hajdúsámson és Téglás ifjai versengtek egymással december 4-én a futballpályán, ahol iskolánk néhány diákja is részt vett. A Bocskai iskola aranylábújai a ii. és a iv. helyen végeztek a különböző kategóriákban, de bezsebeltek néhány dicső címet is: a legjobb kapus, a legjobb cselező és a ballábas bombázó/ kovács kristóf/ titulus a miénk. December 6-án volt az alsós Mikulás-parti az iskola tornatermében, amin csak azok vehettek részt, akik szorgalmukkal és tartásukkal egyaránt kiérdemelték. A színjátszó szakkörösök a pletykás asszony című előadással, az iskola hastáncosai pedig maga- Shakira slágerére egy rázós tánccal kedveskedtek a nézőseregnek. Ezek után kezdődött az igazi buli! A villanyt lekapcsolták, majd a gyerekek és felnőttek egyaránt ropták a táncot két órán át. farsangkor folytatása következik! érdemes jónak lenni! December 16-án Tégláson a ii. rákóczi ferenc Általános iskolában rendezték meg a sajátos nevelési igényű tanulók megyei talitenisz versenyét. Öt iskola képviseltette aszboszló). közel hatvan gyerek két korosztály- magát a megyei döntőn (Hajdúdorog, Debrecen, Téglás, Hajdúhadház, Hajdúszoban mérte össze tudását. A Bocskai iskolát négy tanuló képviselte, melyből ketten es korosztályúak egyéni versenyében kolompár Attila 8. osztályos ezüstérmet, míg Vadász Gyula 7. osztályos aranyérmet szerzett. A Bocskai istván két Tanítási nyelvű Általános iskolában minden évben hagyomány, hogy az adventi gyertyák fényénél együtt ünnepli a közösség a karácsonyt. A negyedik évfolyam a tanulóknak készített ünnepi műsort. idén rendhagyó módon a 7.a osz- tály az alkalmazotti közössége számára mutatott be ünnepi ajándékot. A Sni tagozaton betlehemi játékkal búcsúztatták az évet. Meghitt, boldog, készülődéssel teli hetek után kezdődött a várva-várt, jól megérde- melt téli szünidő az oktatási intézményben. BÁBELŐADÁS A BOCSKAIBAN A hajdúhadházi Bocskai istván két Tanítási nyelvű Általános iskola konzorciumi tagként vesz részt a kentaur kulturális Egyesület tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása című TÁMOp / pályázatban. így az intézményben délutánonként szakköri keretben lehetőség van több mint 100 tanuló ismereteit bővíteni médiaismeret, újságírás, drámajáték, természetjáró, moderntánc, néptánc, egészségnevelési témakörben. A pályázat keretében az iskola tornatermében, december 14-én kedden, 150 alsós diák nézhette meg ingyenesen A tél című bábelőadást. A hátrányos helyzetű tanulóknak nincs lehetőségük, hogy eljussanak Debrecenbe a Bábszínházba, így nagy örömöt szereztek az előadók a gyerekeknek karácsony előtt. A Kulturális értékeinkért baráti Kör január 6-án, évi első összejövetelén értékelte a 2010-es évben végzett munkát, megválasztotta vezetőségét és összeállította ez évi programtervét. Az elmúlt év 37 rendezvénye közül kiemelkedőnek ítélték a Vendégváró programjaikat, amelyen helyi közösségeket, debreceni és budapesti kiránduló csoportokat, valamint a Debreceni Nyári Egyetem külföldi hallgatóit látták vendégül megismertetve őket Hajdúhadház kulturális értékeivel. Megszervezték az Elszármazottak 2. találkozóját, jótékonysági rendezvényeinkkel támogatták az Égerházi Emlékház felújítását, ezen belül a 8 legnagyobb festmény átkeretezését. A Baráti Kör megalakulása óta gyűjtötte a pénzt arra, hogy a Tájak Korok Múzeumok Egyesület Kiskönyvtár sorozatában megjelenhessen a Hajdúhadház látnivalóit bemutató füzet. Ez a terv megvalósult, s örömmel mutattuk be kiadványunkat a Torzsás Napokon ben 21 fővel lelkesen folytatják munkájukat, a fő cél továbbra is a város értékeinek népszerűsítése. A Baráti Kör megválasztott vezetősége Kéri Kálmánné, Korompainé Moscsnik Marianna és Molnár Sándorné. SZÜLŐFÖLDEM TÉRKÉPEKEN A Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítással és rendezvényekkel készül a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria. Január 22-én arra emlékezünk, hogy 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc költő nemzeti imádságunk, a Himnusz szövegének megírását. Ezen a napon 14 órakor szeretettel várnak minden érdeklődőt a püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum Szülőföldem térképeken 500 év magyar térképészete című vándorkiállításának megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Arnóth Sándor országgyűlési képviseli, Püspökladány város polgármestere. A rendezvényen fellép a budapesti Vadkanok Nemzeti Dalárda, akik bor-, katona- és vadászdalokkal idézik meg az elmúlt évszázadokat. Korompainé Mocsnik Marianna múzeumpedagógus SZILVESZTER A FÖLDIBEN TÉLI ÖRÖMÖK Téli örömök a Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskolában A decemberi havazásnak legjobban a tanulók örültek, mert így minden szünetben lehetőségük volt szánkózni, csúszkálni és hógolyózni. A szünet előtti tanítási napon játszóházat szerveztek a pedagógusok, így karácsonyra minden gyerek vihetett haza valamilyen, maga által készített ajándékot. Ceruzatartót, karácsonyi üdvözlő kártyákat, díszeket, zsugorkákat, angyalkákat készítettek a gyerekek és a tanárok közösen. A társasjátéknak, szánkózásnak, síkozásnak is nagy sikere volt a gyerekek körében. Tóth Gyöngyi Nagy érdeklődés előzte meg a művészeti iskola óévbúcsúztató rendezvényét. Nevelők, barátok, ismerősök töltötték meg a hangulatossá varázsolt tornatermet. Hangszeres és táncos műsorral kezdődött az este, majd bőséges vacsorát szolgáltak fel a konyha dolgozói. Éjfélkor pezsgővel kívántak egymásnak boldog új évet a vendégek és kisorsolták az ízléses tombolatárgyakat. Az élő kismalac is gazdára talált. A reggelig tartó jó hangulatot és kulturált zenés, táncos szórakozást a szervezők és az élő zene biztosította. Molnárné Bánhegyesi Ildikó

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató

Gálaműsor a művelődési házban. A márciusi ifjakra emlékeztek. Zenés télbúcsúztató A márciusi ifjakra emlékeztek Koszorúzási ünnepségen emlékeztek Hajdúhadházon az 1848-49-es forradalomra. A Szilágyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola aulájában megtartott megemlékezésen koszorút helyeztek

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja

Bodrogközi. Körkép. Tisztelt Olvasók! A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Bodrogközi A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás időszaki térségi hírmagazinja Próbaszám - 2013. december Tisztelt Olvasók! Körkép PROGRAM A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás nevében szeretettel

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Takács István kiállítás

Takács István kiállítás XXIV. évf. 25. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. december 13. Takács István kiállítás Az önkormányzati adósságrendezésről Tállai András A pályaválasztási lehetőségekről Csirmaz István Szakmai nívódíjat kapott

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. JANUÁR 10. (822. SZÁM) Hajdú őseink nyomában Városi Kitüntető Díjasok 2. rész IKSZT Tedejen Focisuli torna Valamikor az 1970-es

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Kosarasok a Földiben. Diákolimpiai döntőbe kerültek a Bocskais diákok. Zenekari hangverseny a művelődési házban

Kosarasok a Földiben. Diákolimpiai döntőbe kerültek a Bocskais diákok. Zenekari hangverseny a művelődési házban Diákolimpiai döntőbe kerültek a Bocskais diákok Váltóversenyen vettek részt a Bocskai Iskola tanulói. A megmérettetésen Hosszúpályiban az eddig verhetetlennek hitt hazai csapatot nagy küzdelemben sikerült

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE.

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. November ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Régóta érzékelhető szükséglet a kerékpáros forgalom biztonságossá

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

Részletesebben

Kedves Kisújszállásiak!

Kedves Kisújszállásiak! XXI. évfolyam, 2013. december 14. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tudod, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Önkormányzati hírek. 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület 1 2 Önkormányzati hírek Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. december 13-ai soron kívüli nyílt ülésén az alábbi napirendek szerepeltek: 1. Rákóczifalva Város Önkormányzat képviselőtestület

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Pilismarót a legfontosabb

Pilismarót a legfontosabb A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 2012. JANUÁR XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Pilismarót a legfontosabb Pilismaróti Hírek utolsó megjelenése óta több mint fél év eltelt. A A maróti emberek

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta 2009. december-2010. január Önkormányzat hírei 1. oldal 2010. XVIII. évfolyam, 1. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A közigazgatásnak a XXI. század kihívásainak megfelelő színvonalon történő

Részletesebben