Támogatott döntéshozatal. Az ÉFOÉSZ modellkísérleti programjának tapasztalatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Támogatott döntéshozatal. Az ÉFOÉSZ modellkísérleti programjának tapasztalatai"

Átírás

1 Támogatott döntéshozatal Az ÉFOÉSZ modellkísérleti programjának tapasztalatai Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

2 ÉFOÉSZ kiadványok a teljesség igénye nélkül: Ne írjon nekünk, nélkülünk! Tervezd meg a napirended! Az egész életen át tartó tanulás oktatóinak képzése Itt akarok otthon lenni! Információ mindenkinek Az én hangom - az én döntésem Van véleményünk! Európai Parlamenti Választások 2009

3 Támogatott döntéshozatal - Az ÉFOÉSZ modellkísérleti programjának tapasztalatai

4 Támogatott döntéshozatal - Az ÉFOÉSZ modellkísérleti programjának tapasztalatai Írta: Horváthné Somogyi Ildikó, Danó Réka, Tóth Szilvia Lektorálta: Kovács Melinda Tördelte: Wagner Péter Kiadó: Inclusion International Fotók: Danó Réka Wagner Péter: Portré majdnem mások Készült az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. ÉFOÉSZ, 2011

5 Tartalom Bevezetés... 5 Mi a támogatott döntéshozatal? cikk A törvény előtti egyenlőség Támogatott döntéshozatal a világon Gondnokság és támogatott döntéshozatal a magyar jogrendszerben A támogatott döntéshozatali modellkísérleti program megvalósítása Irányadó szempontok A modellkísérlet tapasztalatai Következtetések Mónika története Imre története Henrietta története József története András története Renáta története András története Mária története Intézményi körülmények között élő személyek Zárszó Fogalmak Felhasznált irodalom... 51

6

7 Bevezetés Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1981-ben alakult abból a célból, hogy a Magyarországon értelmi fogyatékossággal élő emberek és családjuk számára megteremtse az összefogás, az együttgondolkodás lehetőségét, és hatékony képviseletet biztosítson számukra. Szövetségünk az eltelt három évtized alatt országos ernyőszervezetté fejlődött, s a hazánk valamennyi megyéjében működő helyi szervezeteinkkel karöltve nemcsak több tízezer főt számláló tagságunk, hanem minden Magyarországon élő értelmi fogyatékossággal élő ember érdekében azért tevékenykedünk, hogy elősegítsük egyenlő jogaik és egyenlő esélyeik megteremtését. 5

8 Szövetségünk mindig aktív szerepet vállalt az olyan kezdeményezésekben, melyek karakteresen és progresszíven képviselik a fenti célokat. Az elsők között kapcsolódtunk be és maradtunk mindvégig részesei annak a munkának is, mely a hazai gondnoksági szabályok átfogó és gyökeres módosítását tűzte ki célul. A strukturális átalakításról szóló elképzeléseinknek a jelenlegi szabályok újragondolásán túl az úgy nevezett támogatott döntéshozatal jogintézményének bevezetése is része. A gondnoksági reform és az alternatívát kínáló támogatott döntéshozatal életbe lépése ugyan még várat magára, azonban Szövetségünk továbbra is tevékenyen közreműködik az érdekvédelem e területén. A év során modellkísérleti programot indítottunk Tapolcán, annak érdekében, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk a támogatott döntéshozatal megvalósulási lehetőségeivel kapcsolatban, melyeket felhasználva tovább tudunk érvelni annak létjogosultsága és működőképessége mellett. E kiadvány a támogatott döntéshozatalra vonatkozó alapvető ismereteken túl a program során szerzett tapasztalatainkat gyűjti össze. A projekt sikere további modellprogramok indítására ösztönzi Szövetségünket. Az ország több pontján már elindultak hasonló kezdeményezések, melyek jó gyakorlataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy ne csak a jogszabályokban nyerjen majd elismerést, hanem a társadalom tagjai számára is széles körben elfogadott legyen, hogy a döntéshozatalhoz szükséges kompetenciák elsajátíthatók, és az értelmi fogyatékossággal élő embereknek is joga van a közösségi életben való részvételre, másokkal azonos alapon, az élet minden területén. Az ÉFOÉSZ az értelmi fogyatékossággal élő embereknek és családjuknak segít. Az ÉFOÉSZ azért dolgozik, hogy a társadalom befogadja a fogyatékos embereket ben támogatott döntéshozatali programot indított. Ez a kiadvány ennek a programnak a tapasztalatait írja le. 6

9 Mi a támogatott döntéshozatal? A támogatott döntéshozatal elméleti alapjai A támogatott döntéshozatal a gondnokság olyan alternatíváját jelenti, mely a Magyarországon a hatályos jogi szabályozásban még nem ismert, ugyanakkor a támogatott döntéshozatal elvének megfelelő különböző jogintézmények melyekre vázlatosan a későbbiekben be is mutatunk a fogyatékossággal élő emberek életében több évtizede létező gyakorlatot jelentenek a világon. A támogatott döntéshozatal a fogyatékossággal élő személyek esetében leggyakrabban érvényesülő helyettes döntéshozatallal szemben az egyéni döntési képességtől függő, saját döntéshozatal elősegítését célozza. A támogatott döntéshozatalra azonban nemcsak jogszabályok által rendezett keretként tekinthetünk, hanem tágabb értelemben olyan szemléletmódot, hozzáállást is jelent, mely a fogyatékossággal élő emberekre, másokkal azonos alapon, egyenjogú, saját életüket irányítani képes, autonóm személyekként tekint, és valamennyi társadalmi interakció során, az élet minden területén ezen elveknek megfelelően kezeli őket. Ez a jogintézmény a döntéshozatal során érvényesülő általános elveket veszi alapul és használja fel az értelmi fogyatékossággal élő emberek döntéshozatalának segítésére. Az alábbi elvek tehát nem csak a támogatott döntéshozatalra, de a döntések megszületésére általában is jellemzőek: 7

10 1. A döntéshozatal soha nem értelmezhető teljes mértékben önálló és elszigetelt folyamatként. A szűkebb (pl.: családtagok, barátok) vagy tágabb (pl.: reklámok, társadalmi elvárások) társadalmi környezet hatása minden esetben érvényesül. 2. A döntéshozatalunk során szinte minden esetben igénybe veszünk kifejezett segítséget is, akár speciális szakmai felkészültséget igénylő (pl.: jogi, építészeti) ismereteink hiánya, akár a tárgyilagosság megőrzése, vagy a következmények több szempontból történő felmérése, illetve számos egyéb ok miatt is. A segítségnyújtás ellenére ép emberek esetében is a döntés teljes értékű és legitim marad. 3. Döntéseink során az objektív, racionális szempontok mellet érzelmi motívumok is mindig érvényesülnek. Gyakran akár kockázatot is vállalva igényeinknek, érdekeinknek megfelelően döntünk az adott helyzetben legésszerűbbnek ítélt döntés helyett (pl.: megtakarított pénzünket külföldi nyaralásra költjük, felhasználva ezzel tartalékainkat). Fontos kiemelni, hogy mindenkinek, az értelmi fogyatékossággal élő embereknek is van akaratuk és képesek saját választásaikat kialakítani. 4. A döntéshozatal egyben tanulási folyamat is, melynek velejárója a döntés következményeivel való szembesülés. Egy olyan embernek, aki egész élete során el van zárva a döntéshozatal gyakorlásától, el kell sajátítania a felelős döntéshozáshoz és a következmények kezeléséhez szükséges tapasztalatot. Nem lehetséges homogén csoportként kezelni az értelmi fogyatékossággal élő személyeket, hiszen ép embertársaikhoz hasonlóan nemcsak kognitív képességeik eltérőek, hanem készségeik, ismereteik, szociális hátterük is különbözik. A segítségnyújtás mértékének a fentiek alapján mindig az adott személy szükségleteihez kell igazodnia, a fogyatékosság megléte pedig nem azonos az úgynevezett belátási képesség hiányával. 8

11 Fontos, hogy minden ember döntsön a saját életéről. Dönteni néha nagyon nehéz. Néha mindenkinek szüksége van segítségre. A támogatott döntéshozatal a fogyatékossággal élő embereknek segít, hogy önállóan döntsenek a saját életükről. Az értelmi fogyatékossággal élő emberek és a támogatott döntéshozatal Magyarországon, a jelenleg rendelkezésre álló hivatalos adatok szerint személy él fogyatékossággal, mely a teljes lakosság 5,7%-át jelenti. A statisztikák alapján az fő 10%-a értelmi fogyatékossággal élő személy. Ezek az önbevalláson alapuló adatok azonban a KSH szerint is alábecsültek. Európában a fogyatékossággal élő emberek számát 65 millió főre becsülik, közülük az értelmi fogyatékossággal élő emberek aránya szintén körülbelül 10%. A Magyarországon élő értelmi fogyatékos emberek nagy része gondnokság alatt áll. A gondnokolt személyek száma más országok adataival összehasonlítva kiemelkedően magas. Különösen megdöbbentő, hogy a kizáró gondnokoltak száma teszi ki a gondnokság alatt állók személyek több mint kétharmadát, azaz körülbelül ember semmilyen döntést nem hozhat meg az életét 9

12 érintő kérdésekben. Ez az arány más európai országok adataival összehasonlítva még inkább kirívó. Az alábbi táblázatban összefoglalt adatok mutatják a gondnokság alatt állók és a különböző országok lakosságszámának összehasonlítását: Ország Gondnokság alatt állók száma Lakosság száma (millió fő) Magyarország 68, Csehország 30, Szlovákia 13, Svédország 3, Számos tanulmány kutatja annak okait, hogy Magyarországon mi indokolja a gondnokság alatt állók kiugróan magas számát. 1 A gondnokság alá helyezés társadalmi funkciót is betöltő szerepe mellett, bizonyosan a jelenség legfőbb okai közé sorolható az, hogy a hazai jogszabályokban az értelmi fogyatékossággal élő emberek segítésének a gondnokság alá helyezésen kívül jelenleg nem létezik jogilag elismert alternatívája. A világ több országában már az 1980-as években, alulról jövő kezdeményezésként elindultak olyan mozgalmak, amelyek célja a fogyatékossággal élők, idősek, vagy bár- 1 Verdes Tamás-Tóth Marcell: A gondnoksági rendszer társadalmi funkcióiról 10

13 milyen okból döntéshozataluk során gátolt személyek számára cselekvőképességük gyakorlásához nyújtott alternatív megoldások bevezetése volt. A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény elfogadása 2006-ban nemzetközi jogi alapot is adott a mozgalom továbbfejlődéséhez. Az értelmi fogyatékosság kérdését a jogi szabályozás a római jogi hagyományok óta a cselekvőképesség oldaláról közelíti meg, annak korlátozásával vagy megvonásával kívánja biztosítani a személy védelmének és a jogügyletek érvényességének kettős célját. A cselekvőképesség kizárása azonban súlyos következményekkel jár, hiszen azáltal, hogy saját cselekményeivel jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, a cselekvőképesség gyakorlása révén válik lehetővé a társadalmi életben való közvetlen részvétel. A cselekvőképesség hatályos magyarországi szabályozása is e hagyományokat követi: az értelmi fogyatékossággal élő emberek, a jogi terminológia alapján, belátási képességük hiánya vagy korlátozottsága miatt gondnokság alá helyezhetők. Az ENSZ Egyezmény, melyet Magyarország is aláírt, illetve 2007-ben ratifikált 2 is tehát szabályai Magyarországra nézve is kötelezőek paradigmaváltást hoz nemcsak a fogyatékossággal élő emberek jogainak általános megítélése, hanem cselekvőképességük értelmezése tekintetében is. Az Egyezmény a fogyatékossággal élő személyekre is emberi jogok, és általában is jogok birtokosaként tekint, akiket nem a társadalom többségéhez kell igazítani, hanem a társadalomnak kell olyan hozzáállást kialakítania, mellyel befogadja és elfogadja a fogyatékossággal élőket. A fogyatékosságra nem betegségként, defektusként tekint, hanem a társadalmi sokszínűséghez hozzájáruló tényezőként évi XCII. törvény a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény és a hozzá kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 11

14 Ez az emberi jogi megközelítés az, mely a jogok hatékony végrehajtása esetén, egyenlő esélyeket teremthet a fogyatékos emberek számára is. A paradigmaváltás áthatja az Egyezmény egészét, de az közvetlenül megragadható céljai között is. Az Egyezmény 1. cikke így fogalmaz: Az Egyezmény célja valamenynyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára ( ). E cél csak akkor érhető el, ha a cselekvőképesség valóban biztosított a fogyatékossággal élő személyek számára is. Az Egyezmény 12. cikke kötelezi a tagállamokat arra, hogy segítsék elő minden eszközzel a fogyatékossággal élő személyek joggyakorlását, így hozzák meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességüket az élet minden területén, másokkal azonos alapon gyakorolhassák. 12. cikk A törvény előtti egyenlőség 1. A részes államok újólag megerősítik, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek joguk van ahhoz, hogy a törvény előtt mindenhol személyként ismerjék el őket. 2. A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő személyeket az élet minden területén másokkal azonos alapon megilleti a jog-, illetőleg cselekvőképesség. 3. A részes államok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek cselekvőképességének gyakorlásához esetlegesen szükséges segítség hozzáférhetővé váljon. 12

15 4. A részes államok biztosítják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó valamennyi intézkedés, a nemzetközi emberi joggal összhangban, megfelelő és hatékony biztosítékokat tartalmaz a visszaélések megelőzésére. Az ilyen biztosítékok garantálják, hogy a cselekvőképesség gyakorlására vonatkozó intézkedések tiszteletben tartják a személy jogait, akaratát és választásait, összeférhetetlenségtől és indokolatlan befolyástól mentesek, arányosak és a személy körülményeire szabottak, a lehető legrövidebb időre vonatkoznak, továbbá hogy a hatáskörrel rendelkező,független és pártatlan hatóság vagy igazságügyi szerv rendszeresen felülvizsgálja azokat. A biztosítékok azzal arányosak, amilyen mértékben az adott intézkedések érintik a személy jogait és érdekeit. 5. E cikk rendelkezéseire figyelemmel a részes államok minden megfelelő és hatékony intézkedést megtesznek a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogának biztosítására a tulajdonhoz való joghoz és az örökléshez való joghoz, saját pénzügyeik ellenőrzéséhez, továbbá bankkölcsönhöz, jelzáloghoz és más pénzügyi hitelhez való egyenlő hozzáféréshez, illetve biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeket önkényesen ne foszthassák meg vagyonuktól. Az ENSZ Egyezmény és a fogyatékosságügyi mozgalom által is képviselt paradigmaváltás lényege tehát, hogy a segítséggel hozott döntést is a cselekvőképesség gyakorlásának tekinti, és az értelmi fogyatékossággal élő emberekről nem feltételezi automatikusan a döntésképtelenséget. Esetükben mindig a helyzetre szabottan, körültekintő szakértelemmel megvizsgálva dönthető csak el, hogy hogyan segíthető elő a legmegfelelőbben a cselekvőképessége gyakorlása. A fogyatékossággal élő személyek más csoportjai, például a mozgáskorlátozott, kerekesszéket használó vagy látássérült emberek számára az esélyegyenlőség és a társadalmi integráció megteremtésének módjait a társadalom már kezdi felismerni és elfogadni, például jogszabály rögzíti az épületek akadálymentesítésének kötelezettségét, illetve vakvezető kutya igénybevételének lehetőségét. Az értelmi fogya- 13

16 tékossággal élő emberek számára a közösségi életben való részvételt nem az elavult intézményi és gondnoksági rendszerbe történő elzárás, hanem a hozzáférhető és megfelelő segítség biztosíthatja. Magyarországon sok fogyatékos ember él. A fogyatékos emberek közül sokan gondnokság alatt állnak. A gondnok dönthet a fogyatékos ember helyett. A támogatott döntéshozatal azért jó, mert segít a fogyatékos embereknek, hogy önállóan döntsenek az életükről. Támogatott döntéshozatal a világon Számos ország jogi szabályozásában már lejzajlottak a gondnoksági rendszer átalakítását célzó reformok. A fogyatékossággal élő személyek önrendelkezését biztosító törvények közül az alábbiakban a kanadai és a német szabályozás néhány fontosabb elemét ismertetjük. Kanada A támogatott döntéshozatal hazájaként számon tartott Kanadában a modell kialakítására vonatkozó első lépések már az 1970-es években megindultak. Szülői kezdeményezésre, a hozzátartozók saját tapasztalati alapján jött létre British Columbiában a Woodland Parents Group, az a csoport, melynek célkitűzése olyan alapelvek kidolgozása volt, mely az intéz- 14

17 ményi körülmények átalakítását tűzte céljául. A szülők intézményben élő gyermekik számára is biztosítani kívánták az autonóm, teljes élet lehetőségét. Az érintett szakemberek, kormányzati képviselők bevonásával zajló, hosszú konzultációs folyamat eredményeként a támogatott döntéshozatal az 1990-es években lépett életbe. British Columbiában a támogatott döntéshozatalra vonatkozó előírások minden nagykorú személy számára a fogyatékosság vagy egyéb ok kikötése nélkül biztosítják a támogatott döntéshozatal igénybevételét, ún. képviseleti megállapodás (representation agreement) megkötése által. Az érintett személy belátási képességére való tekintet nélkül megkötheti ezt a szerződést négy területre vonatkozóan (standard powers) melyek a következők: egészségügyi beavatkozások, személyes gondoskodás, jogi ügyek, szokásos pénzügyek kezelése. Fontos kitétel, hogy a személy kommunikációjának módja nem befolyásolja, hogy valaki köthet-e ilyen megállapodást vagy sem. A támogatott döntéshozatalra vonatkozó szabályokat tartalmazó törvény, az ún. Representation Agreement Act a támogató személyek három csoportját különbözteti meg: a képviselőt (representative), a képviselőt helyettesítő személyt (alternate representative) és az ún. felügyelőt (monitor). A támogatói szerepet ellátó személyek elkülönítése garanciális jelentőségű, hiszen például pénzügyekre vonatkozó megállapodás megkötése esetén kötelező legalább két képviselő vagy a képviselő mellett egy felügyelő kinevezése is. Németország Németországban, melynek szabályozása hagyományosan a magyarországi jogrendszert is nagymértékben befolyásolja, a gondnoksági szabályok nagyszabású reformjára a kilencvenes évek elején került sor. Az átalakítás legfontosabb eleme a kizáró gondnokság eltörlése volt. 15

18 A német Polgári Törvénykönyv (BGB) 1992-től hatályos rendelkezései értelmében a mentális állapotuk vagy fogyatékosságuk miatt ügyeiket önállóan intézni nem képes személyek számára ún. Betreuer, azaz támogató nevezhető ki, az ezzel a hatáskörrel rendelkező bíróság által. A német megoldás legfontosabb jellemzője, hogy az érintettet a támogató képviseli, ennek ellenére a fogyatékossággal élő személy cselekvőképessége megmarad, továbbra is tehet akár önállóan is jognyilatkozatokat. A bíróság a támogató kinevezését követően azonban bizonyos jognyilatkozatok megtételére vonatkozóan további feltételként előírhatja a támogató előzetes belegyezését, (Einwilligungsvorbehalt) előre meghatározott esetekben. Az előzetes beleegyezésre vonatkozó követelmény ugyanakkor sohasem vonatkozhat az olyan személyes jellegű jognyilatkozatokra, mint a házasságkötés, szavazás vagy végrendelkezés. Tipikus példája ezen jogintézmény alkalmazásának az ingatlanok vagy nagyobb összegű vagyon védelme. Svédország Az ún. Personal Ombud (PO) rendszere 1995 óta létezik Svédországban, válaszként a pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek segítésének problémájára. A Personal Ombudnak nevezett támogató általában jogi végzettséggel rendelkező személy, aki független minden hatóságtól és az ellátott rokonaitól is. Teljes mértékben az érintett érdekeinek, kívánságainak megfelelően dolgozik, a hét minden napján, a nap huszonnégy órájában. Általában egy civil szervezet alkalmazásában áll, hiszen egy hivatal munkatársaként bizalmatlanságot, ellenszenvet, gyanakvást válthat ki az ellátottakból. Munkája nem kötődik irodához sem, hiszen ez előidézője lehet a nemkívánatos hierarchikus kapcsolatok kialakulásának. A támogató munkája kifejezetten azon súlyos pszichés gondokkal küzdők problémáira fókuszál, akik elszigetelten, segítség nélkül vagy hajléktalanként élnek. 16

19 A támogató bevonása a döntéshozatalba a két fél szóbeli megegyezésén alapul, és nem kíván semmiféle formális procedúrát, hiszen ez sok érintettet elriasztana a segítség igénybevételétől. Az ügyfél a támogatóval való kapcsolat teljes időtartama alatt, kérésére, anonimitást élvez. A támogató nem köteles a hatóságok felé sem nyilatkozni az általa ellátott ügyfelek nevéről. A támogató nem vezet semmiféle nyilvántartást az általa ellátottakról, egy-egy klienssel való közös munka végén a keletkezett leveleket és egyéb iratokat, mely az ellátott segítségéhez kapcsolódott, megsemmisíti vagy átadja a kliensnek. A támogató feladata, hogy valamennyi felmerülő probléma kapcsán segítséget tudjon nyújtani ügyfelének. A tapasztalatok alapján a hatóságok, rokonok és az ellátottak által fontosnak ítélt kérdések általában nem egyeznek. Míg előbbiek gyakran például a lakhatás megoldását tartják elsődlegesnek, az ügyfeleket sokszor inkább nem a mindennapi, praktikus problémák megoldása foglalkoztatja, hanem olyan kérdések, mint a szexualitás, a rokonokkal való kapcsolatok rendezése, vagy annak megválaszolása, hogy miért jutott az érintett személy ilyen helyzetbe. A támogató számára akár több évet is igényel egy-egy klienssel a kapcsolat kiépítése, hiszen egyrészt proaktívan fel kell kutatnia a segítségre szoruló pszichiátriai betegeket, másrészt bizalmas kapcsolatot kell kialakítani vele. A rendszer Svédország Skane tartományában 1995-ben kezdte meg működését, mindössze két támogató munkájával, néhány év alatt azonban állandó szociális szolgáltatássá fejlődött. A támogatott döntéshozatal sok országban benne van a törvényekben. Például Kanadában vagy Németországban. Ezek a törvények biztosítják, hogy a fogyatékos emberek helyett ne mások döntsenek. A fogyatékos emberek is képesek eldönteni azt, hogy mit szeretnének! 17

20 Gondnokság és támogatott döntéshozatal a magyar jogrendszerben A fogyatékossággal élő személyek jogai a magyar szabályozásban Magyarország a XX. század második felétől, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) évi kodifikálástól kezdődően törekedett jogszabályait a modern fogyatékosságügyi szemlélethez igazítani. A Polgári Törvénykönyv az általános gondnoksági szabályok alóli kivételként már elfogadásakor is biztosította a cselekvőképtelen személyek számára, hogy a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó szerződéseiket önállóan megköthessék ban Magyarország az elsők között volt azon országok sorában, melyek átfogó fogyatékosságügyi törvényt alkotottak, biztosítva a fogyatékossággal élő személyek jogait nemcsak a hátrányos megkülönböztetéssel szemben, hanem az élet valamennyi területén. A fogyatékossággal élő személyek helyzetének javítása érdekében megvalósított kiemelkedő tevékenységéért Magyarország 2000-ben a rangos Franklin D. Roosevelt díjban részesült. A Ptk es nagyszabású módosítása bevezette a cselekvőképesség ügycsoportok szerinti korlátozását, mely újabb lépést jelentett az értelmi fogyatékos személyek jogainak teljes körű biztosítása felé. A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt hazánk elsőként ratifikálta, kifejezve ezzel komoly elköteleződését amellett, hogy a fogyatékossággal élő emberek jogait másokkal azonos alapon biztosítsa. A fenti fejlődési ív egyik következő lépcsőfokát az értelmi fogyatékossággal élő emberek jogainak elismerése terén a támogatott döntéshozatal bevezetése jelentené, melyre a Polgári Törvénykönyv átfogó módosítását célzó, évi CXX. törvény tett kísérletet. A törvény hatálybalépéséről szóló jogszabályt az Alkot- 18

21 mánybíróság megsemmisítette 3, majd törvény is született a Ptk. hatályba nem lépéséről 4, mely bizonytalan időre elnapolta a cselekvőképesség gyakorlását segítő modell bevezetését. Gondnokság kontra támogatott döntéshozatal A támogatott döntéshozatal a gondnokság alternatívájaként, a helyettes döntéshozatalt felváltva, bizalmi kapcsolaton alapuló támogatást jelent, mely egyénre szabottan, önkéntes alapon, hatékonyan képes segítséget nyújtani a fogyatékossággal élő személyek számára. A támogatott döntéshozatal a cselekvőképesség korlátozása nélkül, a kiszolgáltatottság elkerülése révén biztosítja a fogyatékossággal élő emberek védelmét, továbbá lehetővé teszi a döntéshozataluk során az önrendelkezést, illetve alapvető jogaik gyakorlását. A gondnokság és a támogatott döntéshozatal közötti lényegi különbségeket az alábbi táblázat mutatja: GONDNOKSÁG a személyt akarata ellenére is gondnokság alá helyezhetik, a gondnokság alá helyezést a törvényben meghatározott személyek vagy a gyámhivatal kezdeményezi a gondnok kirendelése előtt a gyámhivatal nem köteles meghallgatni a személyt TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL önkéntes, igénybevételét a személy kezdeményezheti a támogatót a személy maga választja 3 51/2010. (IV.28.) AB határozat évi LXXIII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi CXX. törvény hatályba nem lépéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 19

22 a jelenlegi gyakorlat alapján megszüntetése nehéz korlátozza vagy elvonja a személy cselekvőképességét a fogyatékosságból indul ki a személy kiszolgáltatottá válik főként a helyettes döntéshozatal dominál megszüntetése is önkéntes nem érinti a személy cselekvőképességét a személy képességeit veszi alapul megmarad a személy önrendelkezése az együttes döntéshozatal elve érvényesül A hatályba nem lépett szabályok értelmében az értelmi képességük, pszichés állapotuk vagy szenvedélybetegségük miatt segítségre szoruló személyek döntéseik meghozatalához segítséget vehettek volna igénybe, mégpedig oly módon, hogy az őket segítő ún. támogató személy kirendelése nem érintette volna cselekvőképességüket. Az érintett tehát cselekvőképessége megőrzése mellett kapott volna jogilag elismert segítséget döntései meghozatala, jognyilatkozatai megtétele során. A támogatott döntéshozatal igénybevételét egy közös megállapodással kérelmezhette volna a bíróságtól az érintett, és az általa támogatónak választott személy. Az egyszerűsített bírósági eljárás csupán a kettejük közötti bizalmi kapcsolat vizsgálatára terjedt volna ki, és a bíróság jóváhagyásával a támogatott döntéshozatal életbe is lépett volna. A támogatott döntéshozatal fontos alapvetése a támogatott és a támogató közötti kölcsönös bizalom, ugyanakkor a törvény lehetővé tette volna a hivatásszerűen működő, ún. hivatásos támogató kinevezését is. A leghatékonyabb segítségnyújtást a felek közötti bizalmi viszony, személyes kapcsolat biztosítja, ugyanakkor a korlátozott szociális kapcsolatokkal rendelkező, pél- 20

23 dául intézményben élő személyek számára is meg kell adni a támogatott döntéshozatal lehetőségét. Áthidaló megoldást jelentett volna e probléma kezelésére, hogy a támogató személye nem csak az értelmi fogyatékos személy közvetlen környezetéből kerülhetett volna ki, az érintett saját választása alapján, hanem lehetőség lett volna hivatásos támogató kijelölésére is. A hivatásos támogató személye ugyanazok a támogató eljárásra vonatkozó szabályok érvényesültek volna. A támogató személy a döntéshozatal katalizátoraként segítette volna a jognyilatkozatok megtételét. Az értelmi fogyatékossággal élő emberek legnagyobb része esetében nem az akarat vagy a döntésképesség hiányzik, hanem jellemzően a döntési helyzet felismeréséhez, valamint a döntéshez szükséges információk összegyűjtését és értelmezését kell segíteni. A jogszabályok lehetővé tették volna a támogató jelenlétét bármely olyan helyzetben, például szerződéskötéskor vagy egyes eljárási cselekményeknél, ahol a támogatottnak arra szüksége van, továbbá a támogató tanácsaival is segíthette volna a személyt. További fontos feladata lett volna a támogatónak, hogy a személy kommunikációjának akadályozottsága esetén elősegítse az érintett és a harmadik felek közötti információcserét. A támogatott döntéshozatal mihamarabbi jogszabályi elismerése azért kiemelt jelentőségű, mert ezzel megindulhat annak a gondnokság elavult rendszere következtében kialakult több évtizedes gyakorlatnak a felszámolása, mely akadályozza az értelmi fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyeinek megteremtését és teljes körű társadalmi befogadását. Magyarországon a támogatott döntéshozatal még nincs benne a törvényekben. Jó lenne, ha a támogatott döntéshozatalt Magyarországon is bevezetnék. A támogatott döntéshozatal segít a fogyatékos embereknek, hogy önállóbb életet éljenek. 21

24 A támogatott döntéshozatali modellkísérleti program megvalósítása Irányadó szempontok A helyszín Az ÉFOÉSZ 2009 júniusában modellkísérleti programot indított Tapolcán, az Inclusion International és a Canadian Association for Community Living (CACL) támogatásával, a két szervezet szakembereinek értékes tapasztalatait felhasználva. Az egyéves projekt legfőbb célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a támogatott döntéshozatal fontosságára, bemutassuk a jó gyakorlatokat, és felmérjük az esetleges kockázatokat, nehézségeket. A megvalósítás helyszínéül Tapolcát választottuk, hiszen a körülbelül lakosú város kiváló kiindulópontot jelentett a modellkísérleti program első megvalósításához, nemcsak a helyben élő kiváló szakemberek, de a kisvárosra jellemző valamennyi pozitív tényező (közvetlenebb közösségi kapcsolatok, személyes kapcsolatok révén a társadalmi tudatformálás erőteljesebb lehetősége, stb.) miatt is. 22

25 A résztvevők kiválasztása A programban összesen nyolc értelmi fogyatékossággal élő személy vett részt Tapolcáról és környékéről, valamit további két személy a térségben található, nagylétszámú bentlakásos intézményből. A bentlakásos intézmény részvétele ugyan kiemelt cél volt a projekt előkészítése során, de az eredmények az előzetes pozitív várakozásokat nem igazoltál, melynek okait a későbbiekben részletesen is bemutatjuk. A projektet a hatályba nem lépett, fentebb kifejtett Ptk. rendelkezéseinek megfelelően építettük fel. Közvetlen lebonyolítóként a hivatásos támogatói státusznak megfelelő feladatokat ellátó személy tevékenykedett, akit álláshirdetés útján választottuk ki. Az elsődleges szempont a kiválasztás során a megfelelő személyes kompetenciák és emberi tulajdonságok megléte volt: mindenekelőtt a magas fokú empatikus készség, a türelem, a szociális érzékenység volt meghatározó. Az érintettek számára a projektet munkatársaink az önérvényesítő csoportokban, illetve szakmai munkájuk egyéb területein, például napközi otthonokban mutatták be, felkínálva nekik a részvétel lehetőségét. A jelentkezők közül részben egy adatlap segítségével választottunk, mely a mindennapi életben való önálló eligazodásra vonatkozó kérdéseket tartalmazott. A végső döntést az ÉFOÉSZ szakembereinek három főből álló bizottsága, gyógypedagógus, pszichológus és szociális munkás részvételével, személyes elbeszélgetést követően hozta meg. A kiválasztásnál fontos szerepet játszott a gondnokság kérdése is. Egyrészt be kívántunk mutatni, hogy a támogatott döntéshozatal a jelenlegi viszonyokra vetítve valamennyi gondnoksági kategória tehát a cselekvőképességet kizáró, a cselekvőképességet általánosan korlátozó és a cselekvőképességet ügycsoport szerint korlátozó gondnokság esetében működőképes, másrészt ezzel össze- 23

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári. Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra

A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári. Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás. Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra A cselekvőképességre vonatkozó szabályok változásai az új Polgári Törvénykönyvben; A gondnokság alá helyezési eljárás Szerző: dr. Szénási-Varga Nóra Szolnok, 2015. 1 I. Bevezetés 2014. március 15. napján

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján

A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján A nagykorú cselekvőképességének korlátozása az új Ptk. alapján Szerző: dr. Rózsa Erika 2015. június 10. 2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, mely átalakította a cselekvőképesség

Részletesebben

Kovács Melinda. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érdekvédelmi tevékenysége

Kovács Melinda. Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érdekvédelmi tevékenysége Kovács Melinda Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének érdekvédelmi tevékenysége Bevezető Az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége legfontosabb

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS JOGOK DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Támogatott döntéshozatal

Támogatott döntéshozatal Támogatott döntéshozatal Mi az az ÉFOÉSZ? Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségét, röviden az ÉFOÉSZ-t 1981-ben alapították. Az alapítók azt akarták, hogy figyeljenek

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Ellátotti jogok tartalma, értelmezése I. előadó: Juhász György Én magam 32 évet töltöttem intézetekben,

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Betegbiztonsági Fórum

Betegbiztonsági Fórum Betegbiztonsági g Fórum Kommunikációs hiányosságok a rákbetegek ellátásában, lehetséges, nemkívánatos következményei Rákbetegek Országos Szövetsége Mikéné Bodor Mária 2009. június 18. Társadalmi háttér

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Összefogás Építési Alap

Összefogás Építési Alap Összefogás Építési Alap koncepció Bevezető Régi hagyomány Biatorbágyon, de talán az egész országban is, hogy egyes közösségek, utcák lakói összefognak és társadalmi munkában elvégeznek olyan feladatokat,

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Előadó: dr Szedresi Alexandra jogi referens 2013 december 11 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Az új Ptk-ból következő

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálata Miért fontos? Elméleti keretrendszer nélkül a tevékenység céljai nem határozhatóak meg.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Kogon Mihály ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG MULTILATERÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELY. A fogyatékos emberek és az FNO December 15

Kogon Mihály ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG MULTILATERÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELY. A fogyatékos emberek és az FNO December 15 Kogon Mihály ALPOK-ADRIA MUNKAKÖZÖSSÉG MULTILATERÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELY A fogyatékos emberek és az FNO 2008. December 15 TARTALOM: A fogyatékosság politikai elméleti fejlődése A fogyatékosság társadalmi

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN

AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN AZ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZETTSÉGEI ÉS LEHETŐSÉGEI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÁLDOZATAINAK BIZTOSÍTOTT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SORÁN Eger, 2015. február 24. dr. Szacsva Ferenc AZ INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE 2006.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben