I. Általános képzés, művelődés tárgyi eszközeinek fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános képzés, művelődés tárgyi eszközeinek fejlesztése"

Átírás

1 A VAJDA PÉTER INTÉZMÉNY TÁRGYI ESZKÖZ FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATOKBÓL ÉS SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSBÓL ÉS ÉVBEN

2 Intézményünk és fenntartónk Szarvas Város Önkormányzata az intézményegységek szakmai munkájának, színvonalának folyamatos fejlesztése érdekében eszközparkját a kor elvárásainak megfelelően korszerűsíti. A fejlesztéseknek köszönhetően a módszertani sokszínűség bővül, komfortérzet javul, segítve tanulóink motiválását, érdeklődés felkeltését, képességfejlesztést. Pedagógusaink a felzárkóztatás és tehetséggondozás terén segítséget kapnak a korszerű eszközök alkalmazásának lehetőségével. I. Általános képzés, művelődés tárgyi eszközeinek fejlesztése Az általános és közismereti képzés eszközbeszerzésére és 2011-ben kizárólag pályázati források álltak rendelkezésre a következők szerint: év 1. DAOP-4.2.1/2F-2f-2009 A szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése és a Szarvas Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése Az általános iskola és az óvodák életében az eszközfejlesztésben a évben Szarvas Város Önkormányzata által elnyert és megvalósított pályázat meghatározó szerepet töltött be. A pályázat keretében nem csak egy új óvoda (Kossuth utcai óvoda) épülhetett fel, hanem egy másik óvodánk (Dózsa utcai óvoda), valamint az általános iskolánk is megújulhatott, és intézményeink eszközei is bővülhettek. A pályázat keretében elsősorban hiányzó bútorokat és a neveléshez szükséges eszközöket újította meg vagy pótolta az intézmény. Néhány óvodai eszköz képekben: 2

3 Néhány iskolai eszköz képekben: 3

4 Szoftverek Gépek, berendezések, felszerelések Dózsa úti óvoda Bútorok, fejlesztő eszközök, játékok Kossuth úti óvoda Fejlesztő eszközök, játékok, bútorok Általános iskola Szoftverek Számítástechnikai eszközök Bútorok, fejlesztő eszközök, esélyegy Összesen: TIOP / Összehangolt infrastruktúrafejlesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére Békés megyében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz című pályázatból a szarvasi Nyilvános Könyvtárban beszerzett informatikai eszközök között 2 db server, 5 db új feldolgozást és kölcsönzést segítő számítógépállomás és 10 db olvasói munkaállomás egészíti ki a könyvtár számítógépparkját. Az olvasói gépek közül egy, vakbarát szoftverekkel és eszközökkel felszerelt számítógép áll a látássérültek rendelkezésére: braille billentyűzet és nyomtató, képernyőnagyító ésképernyőolvasó szoftver segíti a hátrányos helyzetűek munkáját. 4

5 A pályázat segítségével megvásárolta könyvtárunk a HunTéka nevű könyvtári integrált rendszer Katalógus és Adminisztráció, Kölcsönzés és OPAC modulokkal kiegészülő legújabb verzióját, így bevezetésre került a számítógépes kölcsönzés. Több olyan szoftvert is beszerezhettünk, amelyek egyrészt hatékonyan tudják segíteni a nemrég megindult digitalizálási munkálatokat a könyvtárban, másrészt új szolgáltatásként egy komplexen felszerelt multimédiás számítógépállomást tudunk érdeklődő látogatóink rendelkezésére bocsátani: Ahead Nero 9 Boksz, FINE READER 10.0 Corporate Edition HUN EDU, CorelDRAW Graphics Suite X4 HU, Adobe Photoshop CS4 HU teljes Windows változat PSCS3HUW, Abbyy Fine Reader Pro 10.0 karakterfelismerő szoftver EDU. 5

6 Szoftverek Berendezések, eszközök 3 db Nero 9 szoftver db MS Office db Magic professzionál dbJaws for Windows prof db Abby Fine db Adobe fotoshop db Corel Draw db Eset Smart Sec db Fine Reader db Huntéka db vakbarát nyomtató db braille billentyűzet db számítógép db vonalkód olvasó db router Összesen TÁMOP / azonosító-számú "Békés Tudásdepó Expressz" - a könyvtárhasználók igényeire szabott összehangolt szolgáltatásfejlesztés az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésének elősegítésére című pályázatból A Projekt megvalósításában a Vajda Péter Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, Nyilvános Könyvtára konzorciumi tagként vett részt. A pályázati pénzből a következő bútorok kerültek beszerzésre: székek, kanapé, olvasói asztalok, számítógépes asztalok, polc és csomagmegőrző szekrények. 6

7 Berendezések Bútorok

8 4. Oktatásért Közalapítvány által kiírt Nemzeti Tehetség Program pályázatain beszerzett eszközök Óvoda: NTP-OKA-XX-224 Zene-kuckó A 2010/2011-es nevelési évben a Kossuth utcai óvodában a pályázat keretében került megvalósításra a gyermekek zenei tehetséggondozása, a zenei készség, képesség fejlesztése. A pályázatban a gyermekek a zenével, hangszerekkel ismerkedhettek meg, s több dalt is tanulhattak. Az ehhez szükséges eszközök is a pályázat keretében kerültek beszerzésre, melyek a következők voltak: CD-s magnó, szintetizátor, fejbábok, táncoló ruhák (szoknyák) ,- Ft értékben. Általános iskola: NTP-OKA-XXIII-022 Roma tehetségműhelyek és fiatal roma tehetségsegítők támogatása fényképezőgép ,- Ft értékben Gimnázium: NTP-OKA-II/1-322 Körös Körül Kreatív-kör infrahőmérő és univerzális mérőműszer ,- Ft értékben 8

9 5. Informatikai normatíva terhére A költségvetési törvény kötött felhasználású normatívájából az intézményegységek általános képzéséhez a következő eszközöket vásároltuk meg: 4 db laptop db projektor db számítógép FŐKIR szoftver Összesen:

10 2011. év 1. TIOP 1.1.1/07 A szarvasi iskolák fejlesztése Szarvas Város Önkormányzata támogatásával a évben intézményünk forintos Európai Uniós támogatáshoz jutott, melyből az intézményegységeink - Vajda P. 20 ( Ft), Kossuth L. u ( Ft), Vasút u ( Ft) és Főtér 3. ( Ft) - informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére forintot használhattunk fel. Összesen: 55db iskolai PC csomag; Ft értékben, 29db komplett digitális táblarendszer; Ft értékben, 3 db digitális szavazócsomag; Ft értékben, 4db WIFI csomag; FT értékben, 1db alkalmazás szervercsomag; Ft értékben és SNI csomagok (nagyothalló és látássérült tanulóink felzárkóztatásához); Ft értékben került beszerzésre. A pályázatnál a figyelem középpontjába az interaktív tábla került. Alkalmazása kiválthatja a hagyományos vetítő vásznat és táblát, érintőképernyőként használva nagyfokú mozgásteret enged a tanárnak, egy-egy prezentáció levetítése, de általában a számítógép órai használata során is. Természetesen az igazi jelentősége akkor mutatkozik meg, ha a speciális táblaszoftvert is használatba vesszük. A pedagógus ennek felhasználásával otthon elkészíti az óra anyagának vázlatát, majd a tanórai munka közben figyelem felkeltő módosításokat hajthat végre az anyagon, és a módosított változatot szintén elmentve, azt hozzáférhetővé teheti diákjai számára is. Jó lehetőséget biztosít a diákok számára, ha szimuláció útján vizuálisan is információt szerezhetnek környezetükről, illetve, ha interaktív módon tudnak részt venni az oktatási folyamatban. Ezen eszközök használatával a tanórák szórakoztatóbbak, élménydúsabbak lehetnek. A diákok és pedagógusok egyaránt motiváltabbakká, az órák frontálissága együttműködővé válhat. Használatuk elsősorban a konstruktivista pedagógiának kedvez. Olyan komplex tanulói környezetet lehet teremteni a rávetített objektumok, az internet és a multimédiás adathordozók kínálta lehetőségekkel, melyekben a diákok, és a tanár kreativitását kihasználva igazi problémamegoldás következhet be. 10

11 Vasút u.68. Szoftverek Berendezések, eszközök Számítástechnikai eszk., interektív táblák Szakképző iskola Számítástechnikai eszk., interektív táblák Gimnázium Számítástechnikai eszk., interektív táblák Általános iskola Számítástechnikai eszk., interektív táblák Összesen:

12 2. TÁMOP / jelű, Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban Esélyegyenlőségért tanulóbarát eszközökkel a Fő tér 3. szám alatti általános iskolában A pályázat tevékenységi programjai folyamatosan működnek. Egy eleme, a tanulóbarát iskolai környezet kialakításához szükséges eszközbeszerzés viszont már teljes egészében lezárult. Olyan bútorok kerültek megvásárlásra Ft értékben, amelyek a minőségi oktatást, a közösségi életterek kialakítását, a továbbtanulási esélyek támogatását szolgáló foglalkozások eredményességét, a személyes tanácsadás lehetőségét teremtik meg. A Vajda Péter Intézmény Általános Iskolájába került bútorok az intézmény valamennyi nevelési- oktatási területén támogatják az esélyegyenlőség elősegítését. Foglalkoztató szobát rendeztek be, ahol olyan kiscsoportos foglalkozások tarhatóak a mobilizálható, variálható Pitagórasz asztalokkal, amelyek teret adnak a korszerű tanulásszervezési lehetőségeknek. Megújult az iskolai könyvtár is. Az új bútorzattal több funkciót is képes ellátni. Praktikus könyvkölcsönzés, kibővült, kényelmes olvasóterem használat mellett különféle foglalkozásokat, író-olvasó találkozókat, vetélkedőket is tartanak itt. A technika terem kialakításával, bebútorozásával régi vágy teljesült, hiszen a kisdiákok nagyon szeretnek barkácsolni, kézműves munkákat készíteni vagy akár sütni-főzni. Itt most már megfelelő berendezések által ezt megtehetik. Az elkészült munkákat pedig számos paravánon kiállíthatják, szüleiknek bemutathatják. A sok szekrény pedig biztosítja a rengeteg alapanyag, elkészült termék rendezett raktározását. Több funkciót ellátó pályaválasztási iroda került kialakításra, amelyben beszélgető és információs sarok valamint mini tárgyaló is van. A közösségi tereket is az új bútorokkal tették teljessé az iskola fejújítása után. A folyosókon kis társalgók, mikro foglalkoztatók, uzsonnázó helyek kerültek kialakításra az új bútorok által, ahol a tanulók a szüneteket, szabadidejüket kulturált körülmények között tölthetik, erősítve az együttélés szabályait, közösségi élet színtereit. Az iskola folyosóira került padok az otthonosságot, komfortosságot biztosítják, kiállított diákmunkákat bemutató paravánok pedig számos nevelési lehetőségre nyújtanak alkalmat. Ennek a bútor családnak az elemei az egységes virágtartók és a szemétgyűjtők. 12

13 Az udvarra is jutott a padokból, asztalokból. A fedett részen így lehetőség nyílik esős idő esetén is kint tartózkodni. A délutáni szabadidőt is szívesen töltik itt a diákok. 13

14 Megnevezés Mennyiség Irodai tárgyalóasztal (cseresznye színű, festett fém lábakkal, 180x 90 1 db cm-es, íves) Folyóirattartó állvány (cseresznye színű 180x80x32 cm-es) 2 db Kárpitozott szék (fekete textil ülőke, fém lábak) 40 db 1 személyes fotel (fekete textilbőr borítású) 1 db 2 személyes fotel (fekete textilbőr borítású 1 db Mobil tárgyalóasztal (80 cm-es kör asztallap, cseresznye színű, görgős 1 db fém lábú) 6 ajtós üveges könyvszekrény (bükk árnyalatú, 180x150x50 cm-es) 5 db Szék (rétegelt lemez ülőke, fém lábak) 12 db Asztal (bükk színű, fém lábú, 80x80 cm-es) 4 db Szék (rétegelt lemez ülőke, hajlított fém lábak) 46 db Konyhabútor (fehér+ bükk színű, mosogató tálca nélkül, 275x56x215 1 db cm-es) 6 db.-os paraván lábakkal (szürke textilborítású,fém lábú) 1 db Kétoldalas könyvállvány (világos bükk színű, 100x50x215 cm-es) 19 db Egyoldalas könyvállvány (világos bükk színú, 90x30x180 cm-es) 6 db Recepcióspult (világos bükk 140x80x110 cm-es) 1 db Számítógépasztal (világos bükk, klaviatúra tartóval 70x70,2x70 cm) 7 db Háromszög lapú asztal (világos bükk színű, fém lábakkal) 24 db Virágtartó kerek (fenyő, 65 cm-es) 3 db 14

15 Virágtartó kerek (fenyő, 55 cm-es) 6 db Virágtartó láda (fenyő, 40x80 cm-es) 12 db Fenyő kerti garnitúra (2 db. háttámlás pad, 1 db. asztal) 5 db Pad (háttámlás fenyő ülőke, fém lábak) 7 db Kültéri kuka (fém váz, lécezett oldal, lemez kivehető tároló) 5 db III.-as sarokülő (fenyő, 1 db. 2 személye, 1 db. 1 személye, 1 db. 4 db sarokelem) Pad (lakkozott tömör fenyő, háttámasz nélkül) 10 db Kerek asztal (tömör fenyő 75x60 cm-es) 1 db Kerek asztal (tömör fenyő, 75x50 cm-es) 1 db Éttermi, könyvtári asztal (világos bükk, fém lábakkal) 10 db Filces tábla (karcálló, kerekített műanyag sarokkal, fehér, 180x90 cmes) 1 db TV-videó állvány (vadalma színű, 4 ajtós, polcos, fém görgős lábakkal 2 db 105x57x190 cm-es) 2 ajtós szekrény (vadalma színű, 2 polcos 100x42x90 cm-es) 2 db Tanári asztal (vadalma színű, 2 fiókos, 120x60x75 cm-es) 1 db Beszerzés összesen: Ft értékben Esélyegyenlőségért gyermekbarát játékok beszerzése az óvodákban ,- Ft értékben. Az óvodai eszközök bővítésében, új eszközök beszerzésében a pályázat jelentős szerepet töltött be. A pályázat mindhárom óvodánkban megvalósul, így a beszerzett eszközök is 3 felé kerültek elosztásra. Ezen pályázat keretében az óvodákban elsősorban kisebb, a gyermekek fejlesztésének elősegítésére használható eszközök kerültek beszerzésre. Az eszközök a pályázat megvalósítási ideje alatt több körben jutottak el az intézményhez a különböző programok szervezése kapcsán. Így a játszóházak szervezéséhez, a Mutasd meg otthon, mit tudsz! programhoz kapcsolódóan több, kisebb kreatív, vizuális neveléshez szükséges eszköz került beszerzésre. A Baba-mama Klubhoz kapcsolódóan a évben több mint 60 játék került megvásárlásra, mely elsősorban a szociális képesség fejlesztését, az érzékelés, észlelés fejlesztését, anyanyelvi fejlesztést kívánja segíteni. A játékokat az óvónők saját 15

16 csoportjuk korosztályához igazítva választották ki. A gyermekek a játékokat és a pályázat által beszerzett eszközöket szívesen fogadták, és napi szinten használják. A pályázat során beszerzett eszközök közül néhány: Katicás malom, Ki nevet a végén? társasjáték, egeres, macis egyensúlyozó játék, fa puzzle, interaktív puzzle, fakirakó, bábok, kártyajátékok, legok, kombinált társasjátékok több játék egyben. 3. Kisebb pályázatok Óvodák év elején a Generali a Biztonságért Alapítvány a Szimba intézményi pályázat keretében pályázatot hirdetett bölcsődék, óvodák, általános iskolák és középiskolák részére, melyben olyan intézmények pályázatait várták, ahol a baleset-megelőzés érdekében tenni kívánnak. Minden intézmény csak 1 pályázatot nyújthatott be, így óvodánk a Zöldpázsit utcai óvoda homokozójának (homokozó játékeszközének) baleset- 16

17 mentesítésére Ft-ot nyert. A homokozót a Vajda Péter Intézmény Szakképző iskolás tanulói, oktatóik vezetésével készítették el őszén, mivel ezen időszakban az időjárás már kevéssé engedi meg a homokozó használatát. A homokozó a felújításnak köszönhetően már megfelel a játékok megfelelőségéről szóló szabványnak őszén a brekijatek.hu internetes oldalon meghirdették az Óvónők versenyét egy óvodai vágta elnevezésű játékban. A nyertes óvodák az internetes oldalon felsorolt játékok közül választhattak. A játékra a Kossuth utcai óvoda kis-középső csoportos óvónői neveztek a meghatározott internetes oldalon, s 2 héten keresztül lehetőség nyílt ( a vágta keretében,) az óvodákra történő szavazásra. A verseny az interneten folyamatosan követhető volt, s szoros versenyben óvodánk óvónői a 3. helyezést érték el. Ennek köszönhetően egy társasjátékot nyertek csoportjuk részére. 17

18 II. Szakképzés tárgyi eszközeinek fejlesztése év 1. DT-DA/1/003/2010. Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész decentralizált pályázata A fa- és építőipari tanműhelyi képzés a közoktatási törvény és tantervi változások következtében átalakult, ezért bővítés és modernebb technikák és technológiák beszerzése vált szükségessé. A pályázaton igénylelt támogatás felhasználásával a faipari és építőipari tanműhelyeink gépészeti korszerűsítését oldottuk meg, valamint a foglalkozásegészségügyi, munkabiztonsági és környezetvédelmi feltételeket javítottuk, ezzel hosszabb távon a kvalifikált, jól képzett munkaerőt tudunk biztosítani a munkaerőpiac számára. Beszerzett gépek, berendezések, eszközök: Faipari tanműhely 1 db Elszívóberendezés db Kompresszor db Kontaktcsiszológép db Sorozatfúró Kőműves tanműhely 1 db talajfúró db homlokzati állvány db Bosch bontókalapács db Tűvibrátor db kőroppantó db vizes téglavágó Összesen:

19 2. Szakképzési hozzájárulás felhasználása 2010-ben a szakképzési hozzájárulást a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás vehette át a vállalkozóktól, melyet a Vajda Péter Intézmény részére a megjelölt szakmacsoportnak átadott felhasználásra. Minden szakmacsoportnak lehetősége volt fejlesztésre a megadott táblázat szerint: Szoftverek Gépek, berendezések Informatika szakmacsoport/informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető Ügyvitel szakmacsoport/ügyintéző titkár 4 db projektor db Wifi router db szünetmentes tápegység db Cannon fénymásoló db Swich db projektor db számítógép db Canon nyomtató db nyomtató db projektor állvány Faipar szakmacsoport/bútorasztalos 1 db Autodesk szoftver db fültok db Asztali gérvágó Építőipar szakmacsoport/festő, mázoló és tapétázó 2 db festékkeverőgép db tapétázógép db tapétázóasztal db alu létra Építőipar szakmacsoport/kőműves 22 fm födémtámasz db sarokcsiszoló db ölesléc db szablyafűrész

20 Egyéb szakmacsoport/fodrász 10 db babafej db dupla munkafal db fodrászszék db eszközkocsi Kereskedelem szakmacsoport/kereskedő/élelmiszer- és vegyi áru-eladó 1 db laptop db HP nyomtató db projektor db projektor állvány Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport/vendéglős/szakács/pincér 1 db éttermi szoftver db érintő monitor db nyomtató db hűtőszekrény db mikrohullámú sütő db italthermos db késkészlet db csepegtető állvány db evőeszköz készlet pár lánckesztyű db Bosch aprító db chafing készlet Összesen:

21 2011. év 1. Szakképzési hozzájárulás felhasználása 2011-ben a szakképzési hozzájárulást szintén a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás vehette át a vállalkozóktól, melyet a Vajda Péter Intézmény részére a megjelölt szakmacsoportnak átadott felhasználásra. Minden szakmacsoportnak lehetősége volt fejlesztésre a megadott táblázat szerint: Informatika szakmacsoport/informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Ügyvitel szakmacsoport/ügyintéző titkár Laminálógép A/ Laminálógép A/ Vágógép A/3-as Karos vágógép 2 db Számítógép konfiguráció 34 db HP Color Laserjet nyomtató HP Laserjet Pro nyomtató HP OficeJet nyomtató Canon Image fénymásoló Prezentációs RACK szekrény Hőkötőgép Spirálozógép Négylyukú lyukasztó Hosszúkarú tűzőgép Zománcozott tábla Faipar szakmacsoport/bútorasztalos Hosszlyukfúró Egyéb szolgáltatás szakmacsoport/fodrász Hajsütővas 18 db Hajvasaló 2 db Hajszárító 4 db Hajvágó olló 2 db Babafej 15 db Babafej tartó

22 Építőipari tanműhely/kőműves Vízimérték Ölesléc Kulcskészlet Kalapács 10 kg Betonkeverő Kereskedelem szakmacsoport/kereskedő/élelmiszer- és vegyiáru-eladó Pénztárgép Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport/vendéglős/szakács/pincér Samsung LED TV RM fazék, lábas különböző 82 db Zöldségfaragó szett RM hulladéktároló 50l-es 5 db Hústőke HV RM serpenyő 28 cm-es 10 db RM tésztaszűrő 3 l-es 4 db Tepsi Palacsintasütő 6 db Formaszett 25 db Tányérfeladó kocsi Siemens automata kávéfőző Főzőzsámoly Fagor gáztűzhely 12 db Pohármosogatógép Lainox sokkoló hűtő-fagyasztó Lainox kombi- pároló sütő Valamennyi szakmacsoport/szakma Iskolabútor Összesen:

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Összegzés Általános képzés, művelődés , , , , , , , ,- Szakképzés , , ,- Összesen: Általános képzés, művelődés: Szakképzés: Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft Köszönjük Szarvas Város Önkormányzatának támogatását az eszközbeszerzések terén. Kérjük beszámolónk szíves elfogadását. Szarvas, február 03. Kohut Andrásné főigazgató 27

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia

Szent István Általános Iskola. Informatikai stratégia Szent István Általános Iskola Informatikai stratégia 2011-2015 Bevezetés Az intézmény neve: Szent István Általános Iskola Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 75. OM azonosítója: 200895 Időszak:

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2014. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SALGÓTARJÁN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: MOLNÁR ÉVA Tartalom 1 1.

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Piarista Iskola Kecskemét 2010. augusztus 27. Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Helyzetelemzés... 3 2.1 Hardver ellátottság... 3 2.2 Szoftver ellátottság... 5 2.3 Hálózat... 5 2.4 A pedagógusok

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. október 12-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT

2011. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN MÓDOSÍTOTT Mottó: Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. (Paulo Coelho) A

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010.

IKT stratégia. A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium. Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban IKT stratégia A Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjának XIV. kötete 2010. 1 Kompetenciafejlesztés Salgótarjánban Tartalom Arany

Részletesebben

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI

A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI A DEBRECENI VÁROSI KÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE Összeállította:... Farkasné Gellért Erzsébet könyvtárigazgató TARTALOM BESZÁMOLÓ A 2010-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL...4 1. KÖLTSÉGVETÉS, GAZDÁLKODÁS...4 1.1. KIADÁSOK...4

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia

Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT. Stratégia Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat IKT Stratégia Helyzetelemzés 1. Szaktantermek és felszereltségük, egyéb tanári munkavégzést segítő digitális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

Szentesi Művelődési Központ

Szentesi Művelődési Központ Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-33804/2010. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE AKTUÁLIS MÓDOSÍTÁS 2012 1 TARTALOM 1. BEVEZETÉS 3 1.1 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 3 1.2 AZ INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA 2013 Szivárvány Baptista Gimnázium,

Részletesebben

INTELLIGENS ISKOLÁÉRT PROJEKT

INTELLIGENS ISKOLÁÉRT PROJEKT ZÁRÓKIADVÁNY TIOP 1.1.1-09/1. A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése INTELLIGENS ISKOLÁÉRT PROJEKT Kedvezményezett: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0023

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Jókai Tagintézményben TÁMOP 2.2.5.A-12/1-2012-0023 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51. Tel: +36-74/451-918; fax: +36-74/550-045 OM azonosító: 200914 E-mail:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA

MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (SZIVÁRVÁNY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA) MÓDOSÍTOTT NEVELÉSI, PEDAGÓGIAI és SZAKMAI

Részletesebben

IKT stratégia József Attila Általános Iskola

IKT stratégia József Attila Általános Iskola IKT stratégia József Attila Általános Iskola Az intézményi informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. március Ára: 200 Ft 25. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünk Az 1848-as forradalom 166. évfordulójára emlékeztek Jászfényszarun. Az ünnepség március 14-én 17 órakor kezdődött

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben