Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló január december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2009. január 1. 2009. december 31."

Átírás

1 Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló január december 31. "Lemondani a feleslegrıl akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség." 1.) Az alapítvány adatai: Név: Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Székhely: 8000 Székesfehérvár, Prohászka u. 14. Levelezési cím: 8001 Székesfehérvár, Pf Adószám: Közhasznúsági végzés: Pk /2007/2. Számlaszám: Honlap címe: A Kuratórium tagjai: Ugrits Tamás (elnök) Gyırik Cintia Nemes Zoltán A Felügyelı Testület tagjai: Kisné Blaumann Elvira (elnök) Jósvafıi Gyızı Kaszás István Alapítványi munkatársak: Visiné Farkas Katalin ügyintézı Gömöri Erzsébet Képli Mária Ugrits János Kuratóriumi ülések: március június október december 18.

2 2.) Az alapítvány közhasznúsági tevékenysége A "Fehérvár Travel" Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért, elesettekért, hátrányos helyzetőekért, fizikai és szellemi fogyatékkal élıkért, illetve a beteg idısekért és gyermekekért alakult meg januárjában, a Fehérvár Travel Kft. támogatásainak és karitatív tevékenységének koordinálására. Az alapító okirat alapján az alábbiakban meghatározott közhasznú tevékenységet folytat: Támogatja a rászorulókat, elesetteket, hajléktalanokat, hátrányos helyzetőeket, fizikai és szellemi fogyatékkal élıket, illetve beteg idıseket és gyermeket, elsısorban olyanokat, akik más forrásból nem számíthatnak támogatásra. Felkutatja ezeket a személyeket és tájékoztatja ıket az alapítvány nyújtotta lehetıségekrıl. Pályázatokat ír ki a fent említett személyek és az ıket befogadó intézmények részére. A gazdasági élet szereplıi közül a lehetı legszélesebb körben támogatókat próbál megnyerni ennek az elvnek (segítségnyújtás kötelezettsége) és ügynek (a legrászorultabbak személyes megsegítése). Az alapítvány kettıs tevékenységi formában segít a rászorulókon a.) Segítségnyújtás pályázati rendszeren keresztül Az alapító okirat elıírásai alapján az alapítvány negyedévenként (január, április, július, október) ír ki pályázatot a rászorulók megsegítésére. A pályázat kiemelt célcsoportját külön megjelöli a kuratórium. A pályázatot az alapítvány honlapján közzé teszi, ahonnan letölthetı a pályázati formanyomtatvány is. Pályázni a kiírást követı 60 napon belül lehet. A szabályos formában beérkezett pályázatok valós tartalmát az alapítvány személyes felméréssel ellenırzi, pontosítja és a kuratóriumi döntésre elıkészíti. A negyedévi kuratóriumi ülések (március, június, szeptember, december) során a kuratórium egyhangú szavazata dönt a pályázatokról. A pályázókat az ülés után 30 napon belül írásban értesíti az alapítvány és személyes kapcsolatfelvétellel ill. ellenırzéssel történik a megítélt támogatás utalása, a projekt megvalósítása. A pályázatok elbírálásának fıbb szempontjai: Az alapítvány egy-egy pályázati idıszakban legfeljebb 5 intézményt és olyan magánszemélyeket támogat, akiket szociális, karitatív vagy egészségügyi intézmények írásban ajánlanak. 2

3 A pályázat tartalmának meg kell felelnie a negyedéves kiírásnak ill. az alapítvány alapvetı céljainak. A pályázat elbírálásának kiemelt szempontja a valós rászorultság, és a másoktól várható segítség hiánya. Támogatásban évente csak kétszer részesülhet ugyanaz a személy, vagy intézmény. Az elnyerhetı összeggel elsısorban olyan pályázatot kíván támogatni az alapítvány, amely konkrét; a probléma hosszabb távú, tartós megoldását szolgálja. Alapítványunk támogatási célcsoportja elsısorban Székesfehérvár és környéke. b.) Segítségnyújtás személyes szolgálattal Az alapítvány személyes szociális-karitatív szolgálattal is próbál segíteni az idıs, beteg emberek helyzetén. Munkatársaink (Gömöri Erzsébet július 1-tıl; Képli Mária február 16-tól) Székesfehérvár MJV fenntartásában mőködı Egyesített Szociális Intézményekben (Rákóczi u. 34.; Hosszúsétatér 12.) végeznek karitatív munkát heti 6 órában. Az intézmények vezetıinek egyetértésével idıs beteg emberekkel személyes kapcsolatot tartanak fenn; személyes segítséget nyújtanak alapvetı szükségleteik kielégítésére. Az alapítvány havonta Ft-ot biztosít munkatársaink számára, hogy az idıseknek szükség esetén apróbb ajándékot (pl. gyümölcsöt) vásároljanak. A munkatársak személyes beszélgetéssel és felolvasással segítik a fekvıbetegek életét; a névnapokat és születésnapokat lehetıség szerint közösen ünneplik. A évben a hétköznapi szolgálatokon kívül a következı programokat szerveztük meg az otthonok lakói számára: február 24-én farsangi bál május 15.: gyümölcsnap : idısek megvendégelése friss gyümölccsel június 15.:városnézés kisvonattal június 29. ill. augusztus 17. tölcséres fagyizás július 13.: dinnye parti szeptember 28.: Salföldi kirándulás október 22.: a Városi Képtár Szinyei kiállításának megtekintése december 22.: karácsonyi közös ünnep 3

4 3.) Az alapítvány éves számviteli mérlege Az alapítvány könyvelését, egyszerősített éves számviteli mérlegét és eredmény kimutatását Matolcsiné Udvardy Márta egyéni vállalkozó, könyvelı végzi, ill. készítette el. a.) Egyszerősített éves beszámoló b.) Közhasznú jelentés 4.) Költségvetési támogatás Az állami központi költségvetésbıl a Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért nem részesült. 5.) Támogatás a központi költségvetési szervektıl, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzatoktól és mindezek szerveitıl Ilyen jellegő támogatásban a Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért nem részesült. 6.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A évben négy pályázati kiírás során az alapítvány az alábbi intézményeknek és személyeknek nyújtott támogatást: 1/2009. számú pályázat: Vakok és gyengén látók gyógyítása, támogatása 4 intézmény és 21 magánszemély részesült támogatásban összesen: , Ft összegben. Részletesen: 1-1/2009. SIMON LAJOSNÉ Halmozottan fogyatékos gyermekének gyógyfürdıbe történı kezelésére ,- Ft. 3-1/2009. JUHÁSZ CSILLA Szociális és ápolói képzésének támogatása a tartós munkavégzés érdekében 5-1/2009. TÓTH FERENCNÉ Súlyosan beteg gyermekének gyógyszerköltségére és főtési támogatásra ,- Ft. 6-1/2009. DÖMÖTÖR SZILVIA A súlyos látássérült számára speciális számítógép és program vásárlásához 4

5 7-1/2009. PETİFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA -MÓR Pisch Bendegúz vak kisfiú számára Braille-írógép vásárlása, speciális pad, polc, eszközök vásárlásához ,- Ft. 8-1/2009. HORVÁTH IBOLYA A szociális és ápolói képzés támogatására. 9-1/2009. TURI FERENC A beteg férfi rehabilitációs költséghez támogatásként ,- Ft. 10-1/2009. BİHM MÓNIKA A rezsi költség támogatására ,- Ft. 11-1/2009. PISCH BENDEGÚZ A vak kisfiú. Braille-írógép vásárlásához ,- Ft. 13-1/2009. VARGYAS KÁLMÁNNÉ Vakok számára kifejlesztett mobiltelefon vásárláshoz ,- Ft. 14-1/2009. MAKÁDI ZSÓFIA ÉS VARGA SZABOLCS Lakásfelújításhoz támogatásként ,- Ft. 15-1/2009. HEIZINGER JÓZSEFNÉ A főtési villanyáram kifizetéséhez ,- Ft. 16-1/2009. MEIXNER LÁSZLÓNÉ Látás és értelmi sérült gyermekének kér speciális szemüveg vásárlásához ,- Ft. 17-1/2009. HORVÁTH JÁNOS Vakok számára speciális számítógép vásárlásához 18-1/2009. CSATLÓS JÓZSEFNÉ Vakok számára speciális számítógép vásárlásához 19-1/2009. LÁTÁSSÉRÜLTEK REGIONÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE Rehabilitációs szolgáltatások bıvítéséhez ,- Ft. 5

6 20-1/2009. ÖZV. VARGA LÁSZLÓNÉ Gázszámla kifizetéséhez támogatás ,- Ft. 21-1/2009. KELLER JÁNOSNÉ Albérleti támogatás ,- Ft. 22-1/2009. LEBCELTER ZOLTÁN ÉS NEJE Vakok számára speciális számítógép vásárlásához 24-1/2009. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK FM-I EGYESÜLETE Kirándulás támogatására, és segédeszközök vásárlására ,- Ft. 25-1/2009. TINÓDI MÓNIKA Vakok számára kifejlesztett mobiltelefon vásárlásához ,- Ft. 26-1/2009. MADARÁSZ MÁRK Vakok számára speciális számítógép vásárlásához 28-1/2009. SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT Speciális kerékpárok vásárlásához ,- Ft. 29-1/2009. KISS ATTILA ÉS NEJE Kerekesszék megvásárlásához , Ft. 30-1/2009. PÁLFI ZSÓFIA Főtési költségek támogatása 7x15.000,- Ft-ot, összesen ,- Ft. 2/2009. számú pályázat: Hátrányos helyzető családok gyermekeinek iskolakezdési támogatása 2 intézmény, 55 magánszemély (49 család) részesült támogatásban összesen: , Ft összegben. Részletesen: 2-2/2009. RÁCZ MIKLÓSNÉ SZFVÁRI KIST. SZOC.ALAPSZOLG.KP. 6

7 7-2/2009. VIMMER FERENC SZFVÁRI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ 13-2/2009. MOSONI ISTVÁN OTTÓ - SZFVÁRI EGYHÁZM-I KARITÁSZ ,- Ft. iskolakezdési támogatás A kuratórium Ft támogatásról döntött (fogyatékos, állandó gondozást igénylı gyermek, munkanélküli apa). 14-2/2009. BARTA ÉVA SZFVÁRI KIST. SZOC.ALAPSZOLG.KP. 15-2/2009. GÁL TIBORC SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 16-2/2009. GALAMBOS ÁKOSNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 17-2/2009. KUN KATALIN SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 18-2/2009. GALMABOS ISTVÁNNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 19-2/2009. ENESEI ÁGNES SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 20-2/2009. FAZEKAS KLÁRA SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 22-2/2009. NÉMETH ENIKİ, ELBERT KRISZTIÁN SZFVÁR-ÖREGHEGY Az alapítvány támogatja ,- Ft. iskolakezdési támogatással. 23-2/2009. TÓTH ZOLTÁN SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 24-2/2009. PAP JÓZSEF SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 25-2/2009. FÁBIÁN LÁSZLÓNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 26-2/2009. TÓTH ERZSÉBET SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 27-2/2009. KISS MÁRIA SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY ,- Ft. iskolakezdési támogatás A kuratórium Ft támogatásról döntött (siketnéma édesanya). 28-2/2009. VARGA ANGÉLA SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 7

8 29-2/2009. NAGY MÁRIA SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 30-2/2009. SÁRKÖZI PETRA SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 31-2/2009. KOVÁCS MARIANN SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 32-2/2009. SIKORA GYÖRGYI SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 33-2/2009. TIEGER ERZSÉBET SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 34-2/2009. BABAI ANNAMÁRIA SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 35-2/2009. KOVÁCS GYÖNGYI SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 36-2/2009. SZEKRÉNYESI ERZSÉBET SZFVÁR - ÖREGHEGY 37-2/2009. BÓLA ERZSÉBET SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 38-2/2009. KIRÁLY ISTVÁN SZÉKESFEHÉRVÁR - BELVÁROS 39-2/2009. MONTSKÓ LÁSZLÓNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - BELVÁROS 40-2/2009. ESZE KÁROLYNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - BELVÁROS 41-2/2009. TÖRÖK JÓZSEFNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - BELVÁROS 42-2/2009. MAJORNÉ BERTALAN VERONIKA SZFVÁR - BELVÁROS 43-2/2009. TÓTH JUDIT SZÉKESFEHÉRVÁR - BELVÁROS 44-2/2009. BAJCSI LÁSZLÓNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - BELVÁROS ,- Ft. iskolakezdési támogatás A kuratórium Ft támogatásról döntött (két fogyatékos gyermek nevelése). 8

9 45-2/2009. ANTALNÉ SZIGL ILONA SZÉKESFEHÉRVÁR - BELVÁROS 46-2/2009. RÁCZ SZILVIA AGÁRD ,- Ft. iskolakezdési támogatás. 47-2/2009. BAKONYINÉ RÁCZ MÓNIKA AGÁRD 48-2/2009. SÁMSON LÁSZLÓ AGÁRD ,- Ft. iskolakezdési támogatás A kuratórium Ft támogatásról döntött (fogyatékos, állandó gondozást igénylı gyermek, munkanélküli apa). 49-2/2009. BARNA ISTVÁNNÉ AGÁRD 50-2/2009. BABAI GYULÁNÉ AGÁRD 51-2/2009. HİS TERÉZ AGÁRD ,- Ft. iskolakezdési támogatás A kuratórium Ft támogatásról döntött (örökbe fogadott, beteg gyermek). 52-2/2009. SARKADI NAGY BÁLINTNÉ AGÁRD 53-2/2009. HORVÁTH RENÁTA VAKOK ÉS GYENGÉL.EGYESÜLETE 55-2/2009. BAKSA JÓZSEF POLGÁRDI 59-2/2009. NÉMETH GYİZİNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY ,- Ft. iskolakezdési támogatás. 60-2/2009. SZABÓ ATTILÁNÉ SZÉKESFEHÉRVÁR - ÖREGHEGY 1-2/2009. LÁSZLÓ KRISZTINA Rezsiköltség kifizetésére ,- Ft. 4-2/2009. MIKÓNÉ SZABÓ TÜNDE Sportruházat és sportfelszerelés vásárlásához A kuratórium a pályázatát ,- Ft. 5-2/2009. MIZSÁK GYULÁNÉ Rezsi költségre, gyógyszerek kiváltására ,- Ft. 9

10 6-2/2009. FERENCZ IMRE Látássérült személy részére szemüveg vásárlásához 8-2/2009. ZALKA GYÖRGYNÉ Látássérült személy részére szemüveg vásárlásához 9-2/2009. VENCZELNÉ TAKÁCS MÁRIA Látássérült személy részére szemüveg vásárlásához 54-2/2009. HORVÁTH JENİ JÁNOS Családi házuk udvarának akadálymentesítéséhez ,- Ft. 58-2/2009. SIPOS TÜNDE MELINDA Iskolakezdési támogatásként és rezsiköltség kifizetésére ,- Ft. 62-2/2009. HEGYVÁRI LÁSZLÓ Speciális számítógép vásárlásához ,- Ft. 64-2/2009. FICZERE LÁSZLÓ POLGÁRDI Beteg gyermekeik részére új ágyakat, szekrényeket, allergiamentes matracokat vásárlásához ,- Ft. 56-2/2009. EGÉSZSÉGKÁROSODOTTAK ÉS ROKKANTAK REGIONÁLIS EGYESÜLETE Gyógyfürdıi kirándulásra, rendezvény szervezésére ,- Ft. 65-2/2009. MÓR-PUSZTAVÁM BÁNYÁSZ NYUGDÍJAS SZERVEZETE Gyógyfürdıi kirándulásra, rendezvény szervezésére ,- Ft. 3/2009. számú pályázat: Mozgássérültek életminıségének javítása 14 magánszemély részesült támogatásban összesen , Ft összegben. Részletesen: 4-3/2009. HERCZEG HAJNALKA A beteg gyermek gyógyítására ,- Ft. 10

11 5-3/2009. SZABÓ ANIKÓ A beteg gyermek gyógyítására ,- Ft. 7-3/2009. FARKASNÉ BOCSI-MELEG KRISZTINA A beteg gyermek szemüvegre megvásárlásához ,- Ft. 11-3/2009. FARKAS ISTVÁNNÉ A szoba WC-t megvásárlásához, ,- Ft. 12-3/2009. KELEMEN ELVÍRA A hitel törlesztésére ,- Ft. 13-3/2009. SZABÓ VIOLETTA Gyógykezelésre és a járda akadálymentesítésére ,- Ft. 14-3/2009. JÓNÁS JÁNOS ÉS JÁNOSNÉ Lakhatási támogatásra ,- Ft. 16-3/2009. PÁNCÉLNÉ LAJKÓ PIROSKA Gyógyszervásárlás támogatására ,- Ft. 17-3/2009. MÁJER JÓZSEF A beteg gyermek életminıségét közvetlenül segítı kezelés, gyógyszerköltség ill. gyógyászati segédeszköz beszerzésének támogatására , Ft. 20-3/2009. NAGY LÁSZLÓ KÁROLYNÉ A beteg fiú gyógyszereinek beszerzéséhez és a gyógykezelések fizetéséhez , Ft. 21-3/2009. SEBESTYÉN ISTVÁNNÉ Rokkantnyugdíjas számára elektromos ágy vásárlásához ,- Ft. 22-3/2009. NAGY JÓZSEF Gyógykezeléshez , Ft. 23-3/2009. HORVÁTH PÁL Személyi kölcsön visszafizetéséhez , Ft. 11

12 4/2009. számú pályázat: Hallássérültek és siket-némák életminıségének, életkörülményeinek javítása 1 intézmény, 27 magánszemély részesült támogatásban összesen , Ft összegben. Részletesen: 1-4/2009. MAGÁN RICHÁRD (Székesfehérvár) Étkezi költéség támogatására hat hónapon keresztül havi ,- Ft. 3-4/2009. BARINÉ HORVÁTH JULIANNA (Székesfehérvár) Főtési költségek támogatására öt hónapon keresztül havi ,- Ft. 4-4/2009. TÓTH ISTVÁNNÉ (Székesfehérvár) Albérleti költség támogatására öt hónapon keresztül havi ,- Ft. 5-4/2009. KOVÁCS ÁGNES ÉVA (Székesfehérvár) A beteg gyermek gyógyszerének megvásárlására 6-4/2009. SZÖGEDI JUDIT (Székesfehérvár) Főtési költségek támogatására öt hónapon keresztül havi ,- Ft. 7-4/2009. CSOMAI CSABA (Székesfehérvár) Közüzemi díjtartozás csökkentésére ,- Ft. 8-4/2009. MAGYAR JÁNOS (Székesfehérvár) A gyermekek életminıségének javítására öt hónapon keresztül havi ,- Ft. 9-4/2009. WENTZEL JÁNOS (Gárdony) Tartós háztartási eszközök beszerzéséhez ,- Ft. 10-4/2009. LAKATOS IZOLDA (Pátka) A vizsgálatok elvégzéséhez és a hallókészülék beszerzéséhez és a gyermek életkörülményeinek javításához ,- Ft. 11-4/2009. Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (Csákvár) A rászoruló családok részére tüzelı vásárlásához ,- Ft. 12

13 12-4/2009. HEGEDŐS ERIKA (Székesfehérvár) A gyógyuláshoz szükséges uszodai bérlethez és főtéshez öt hónapon keresztül havi ,- Ft. 15-4/2009. MAGYAR ISTVÁNNÉ (Nádasdladány) Áramdíj hátralék kifizetéséhez ,- Ft. 16-4/2009. SZABÓ SÁNDOR (Bicske) Látássérült szemüvegvásárlásához 17-4/2009. PETKI JÓZSEFNÉ (Pusztaszabolcs) Látássérült számára főtési támogatáshoz ,- Ft. 18-4/2009. GAJDOS JÓZSEFNÉ (Velence) Látássérült szemüvegvásárlásához 19-4/2009. LENGYEL-HORVÁTH GYÖRGYI (Velence) Látássérült rezsi- és gyógyszerköltségére négy hónapon keresztül havi ,- Ft. 21-4/2009. SZABÓ ISTVÁNNÉ (Csór) Hallássérült hallókészülékének vásárlásához , Ft összeggel támogatja. 22-4/2009. LÓDERER GYULÁNÉ (Csákberény) A téli tüzelı megvásárlásához ,- Ft. 23-4/2009. SZTOJKA RAJMUND és SZTOJKA LETÍCIA (Sárosd) Hallókészülék és szemüveg vásárlásához ,- Ft. 24-4/2009. LAKATOS GYÖNGYVÉR (Cece) Utazási költségre, gyógyszer és élelmiszervásárlásra hat hónapon keresztül havi ,- Ft. 25-4/2009. GARDA KRISZTINA (Székesfehérvár) A gyógyászati segédeszközök vásárlásához ,- Ft. 29-4/2009. ZSIGMOND GÁBORNÉ (Bodajk) Látássérült szemüvegvásárlásához 30-4/2009. ZSIGMOND VIKTÓRIA (Balinka) Látássérült szemüvegvásárlásához 13

14 31-4/2009. CZIPÓ BÉLÁNÉ (Székesfehérvár) Látássérült szemüvegvásárlásához 32-4/2009. NÉMETH ISTVÁNNÉ (Csór) A közüzemi díjak fizetéséhez öt hónapon keresztül havi ,- Ft. 33-4/2009. TIMMER MIRJAM (İsi) A gyógykezelés támogatására hat hónapon keresztül havi ,- Ft. 35-4/2009. NAGY SÁNDOR (Székesfehérvár) A hajléktalan személy vagyonıri tanfolyamának elvégzésére ,- Ft. 36-4/2009. TÓTH TAMÁS (Soponya) Elmaradt áramdíj kifizetésére ,-Ft évi pályázat célzott támogatás 6-1/2008. EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ (Székesfehérvár) Szent Kristóf Ház nappali intézmény kialakítása ,-Ft. 7.) A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások A Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért alapító okiratában foglaltak szerint tisztségviselık az Elnök, a Kuratórium tagjai és a Felügyelı Testület tagjai. Az alapító okirat értelmében a Kuratórium tagjainak tiszteletdíjára az éves bevétel maximum 6%-a használható fel évben az elnök bruttó ,- Ft, Gyırik Cintia kuratóriumi tag bruttó ,- Ft tiszteletdíjban részesült. Az alapító okirat meghatározza a Felügyelı Testület tagjainak tiszteletdíját. Ennek értelmében az elnök bruttó ,- Ft, a tagok egyenként bruttó , Ft tiszteletdíjban részesültek. Székesfehérvár, május 15. Ugrits Tamás kuratóriumi elnök 14

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47.

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47. 1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: 2012. április 3. 2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3.

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év

POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év POZITRON DIAGNOSZTIKA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. év Budapest, 2006. május 22. A közhasznúsági jelentés az 1997. évi CLVI. törvény 19. -ában és a Pozitron Diagnosztika Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhelyen működő olvasókörök, civil szervezetek 2009. évi

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10. 1/2010. (I.29.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 30/2009. (XII.18.) K.R.SZ.

Részletesebben

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Éves beszámoló A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 2010. március 02-i megyei közgyőlésére Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük a közgyőlésünkön megjelent

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 2013. július 31.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 2013. július 31. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 13. évfolyam 4. szám 31. TARTALOM - A Hajdúsági Sorstársak Egyesületének 2012. évi közhasznúsági jelentése - A Hajdú- Sansz Nonprofit Kft. 2012.évi közhasznúsági

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II.

4. A közalapítvány induló vagyona: az alapító általa a fenti célra rendelkezésre bocsátott 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint. II. A jelen okirattal az 1. pontban jelölt alapító a Ptk.74/B.. alapján a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi CLVI. tv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Tengelic Községért alapítvány Alapító okiratát

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Gyömrő és környéke Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, Szabadság tér 2. Tel/Fax: 22/372-311; 22/572-065 e-mail: enying@egyszocint.axelero.net Száma: 236/2012 EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRİL

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25.

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 2012. június 25. A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 12. évfolyam 2. szám 25. TARTALOM - A Fehér Bot Alapítvány közhasznúsági jelentése - A Vakok és Gyengénlátók Jóléti Alapítvány közhasznúsági jelentése

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3. számú elıterjesztés ELİTERJESZTÉS KÉTHELY TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi Mőködésérıl, tevékenységérıl Elıadó: Hosszúné Tóth Rita Intézményvezetı 1 Tisztelt Képviselı Testület! Az

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Elıterjesztés a Képviselıtestület 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2012. évre vonatkozóan

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2012. évre vonatkozóan KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2012. évre vonatkozóan A jelentés fordulónapja: 2012. december 31. Beszámolási időszak: 2012.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL

MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL MOZ(;ASKORL\TOzvrrAK BI:KI;~ MF.GYfI EGYESÜLETE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE BÉKÉSCSABA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVROL KÖZHASZNÚSÁGIJELENTÉS 2008 ÉVROL A t"rsadalmi szervczet ncvc: Székhclye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 0 / 2 0 1 1 - E S T A N É V M U N K A T E R V E A családos tanítvány megkérdezte a Mestert:

Részletesebben