ATAPULT FELVÉTELI INFORMÁCIÓK HÁTRÁNYOS HELYZETÛ DIÁKOKNAK FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK FELVÉTELIZZ!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ATAPULT FELVÉTELI INFORMÁCIÓK HÁTRÁNYOS HELYZETÛ DIÁKOKNAK FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK FELVÉTELIZZ!"

Átírás

1 FEKETÉN FEHÉREN AZ INTEGRÁCIÓÉRT ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MENTORHÁLÓZAT FELVÉTELIZZ! HASZNÁLD KI A SZOCIÁLIS ALAPOKON IGÉNYELHETÕ KEDVEZMÉNYEKET! ISMERD MEG A FELSÕOKTATÁSBAN IGÉNYELHETÕ TÁMOGATÁSOKAT, ÖSZTÖNDÍJAKAT ÉS A SEGÍTÕ SZERVEZETEKET! K ATAPULT FELVÉTELI INFORMÁCIÓK 2006 HÁTRÁNYOS HELYZETÛ DIÁKOKNAK OKTATÁSI MINISZTÉRIUM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK

2 ATAPULT KK ATAPULT 1. Középfokú tanulmányaid ideje alatt részesültél átmeneti vagy tartós nevelésben illetve állami gondozásban? 2. Középfokú tanulmányaid ideje alatt kapott utánad a családod rendszeres gyermekvédelmi támogatást illetve kiegészítõ családi pótlékot? Szüleid/nevelõ szüleid legfeljebb 8 osztályt végeztek? Ha akár az elsõ, akár a második kérdésre IGEN a válaszod, akkor a programok NEKED szólnak, ezért érdemes nagyon figyelmesen áttanulmányoznod ezt a füzetet! Olvasd végig a tájékoztató füzetet figyelmesen! FELVÉTELIZZ! ÉLJ A LEHETÕSÉGEIDDEL! Ha a kérdésekre NEM a válaszod, kérjük juttasd el a Katapultot azokhoz az ismerõseidhez, akik szerinted hasznát vehetik!

3 TANULJ TOVÁBB! Néhány szó a Katapultról Daróczi Gábor bevezetõje TANULJ TOVÁBB! TANULJ TOVÁBB! FELVÉTELIZZ! A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN SZOCIÁLIS ALAPOKON IGÉNYBE VEHETÕ KEDVEZMÉNYEK BIZTOS PONTOK SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK, SEGÍTÕ SZERVEZETEK A FELSÕOKTATÁSBAN

4 KÖSZÖNTÕ NÉHÁNY SZÓ A KATAPULTRÓL " NEM KÖZÉPISKOLÁS FOKON " Ebben a füzetben olyan szociális alapokon igénybe vehetõ kedvezményekrõl szeretnénk tájékoztatást adni a 2006-ban érettségizõknek, felvételizõknek, amelyek - szociális szempontból - hátrányos helyzetûnek számító fiatalok továbbtanulását, illetve - sikeres felvételi esetén - felsõoktatásba történõ beilleszkedését segítik elõ. Elsõdleges célunk egy olyan tájékoztató kiadvány elkészítése volt, amely az érintettek részére nem csupán információkat ad át, de praktikus, gyakorlati útmutatással is szolgálhat mind a felsõoktatási intézménybe való bekerülés, mind az ottani tájékozódás szempontjából. Másodlagos célunk a felsõoktatásban mûködõ, a hátrányos helyzetû fiatalokat támogató országos mentorhálózatunk ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatásainak bemutatása, megismertetése azokkal, akiket idén felvételizõként, jövõre pedig elsõ éves hallgatóként programunkba csatlakozóként várunk! A füzet írói, szerkesztõi hallgatók, a Feketén Fehéren az Integrációért Országos Felsõoktatási Mentorhálózat munkatársai. A szervezet olyan hallgatói öntevékeny mozgalom, amely az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2005-ben indított Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ programjának megvalósulását igyekszik támogatni. Nagy Attila projektvezetõ Rohamosan változó és fejlõdõ világunkban az egyik legnagyobb kincs a naprakész információ és tudás. A korszerû, az egyének, társadalmi csoportok életét megkönnyítõ ismeretek megszerzése nem zökkenõmentes feladat; komoly szellemi és anyagi ráfordítást igényel. A tanulásban azoknak van nagyobb esélye és sikere, akik megfelelõ minõségû és mennyiségû anyagi és szimbolikus tõkével rendelkeznek. Azok, akik nem rendelkeznek ezekkel a javakkal, szükségszerûen lemaradnak a versenyben. Az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetû és 9Roma Gyermekek Integrációjáért Felelõs Miniszteri Biztos Hivatala 2002-ben azzal a céllal jött létre, hogy kezelje, megelõzze, megoldja az oktatási rendszer területén tapasztalható egyenlõtlenségeket, hiányosságokat. Elsõrendû feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetû és roma gyermekek oktatási, továbbtanulási, jövõbeni társadalmi, munkaerõpiaci helyzetének, esélyeinek javítását. Az integráció érdekében számos oktatáspolitikai programot dolgoztunk ki. Az egyik legfontosabb a 2005-ben indított Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ program. A program azon fiatalok számára nyújt segítséget, akik az érettségi megszerzése után felsõfokú tanulmányokat szeretnének folytatni, de a családjuk anyagi helyzete ezt nem vagy csak nagy nehézségek, lemondások árán tenné lehetõvé. A programhoz kapcsolódik az ún. mentorprogram, amely a fõiskolára, egyetemre kedvezményesen felvételt nyert hallgatók számára nyújt segítséget, hogy kezdeti hátrányaikat leküzdjék, behozzák lemaradásaikat. Az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetû és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelõs Miniszteri Biztos Hivatala és a mentorprogramot végrehajtó HÖOK a Hallgatókért Alapítvány bízik abban, hogy a fenti programok, valamint a jelen kiadvány komoly segítséget, esélyt és lehetõséget biztosít a továbbtanulni kívánó hátrányos helyzetû fiataloknak és családjaiknak. Én magam személy szerint azt remélem, hogy ennek a programnak a segítségével nagyon sok olyan tehetséges fiatal jut diplomához, aki - hozzám hasonló módon - egy cigánytelepen született, és nem volt nyílegyenes útja a felsõoktatásba. Daróczi Gábor miniszteri biztos

5 KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES PONTHATÁRRAL ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSRE KERÜLHETSZ! FELVÉTELIZZ! A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN SZOCIÁLIS ALAPOKON IGÉNYBE VEHETÕ KEDVEZMÉNYEK Gyakran csupán néhány ponton múlik, hogy az államilag finanszírozott képzésre nem jut be valaki, de költségtérítéses képzésen még megkezdhetné felsõfokú tanulmányait. Sokak - különösen a nehéz anyagi körülmények között élõk - számára azonban igen nagy áldozatot jelentene a költségtérítéses képzések anyagi terheit vállalni, amikor a tandíjak félévente több tíz, sõt több százezer forintra rúghatnak. Ha megfelelsz a hátrányos helyzetûség kritériumainak, az állam kifizeti a tandíjadat! A 269/2000. számú kormányrendelet alapján az oktatási miniszter engedélyezheti, hogy ha a költségtérítéses ponthatárt teljesíted és költségtérítéses képzésre vesznek fel valamelyik egyetemre vagy fõiskolára, államilag finanszírozott képzésben kezdhesd meg tanulmányaidat. Ez nem csupán azt jelenti, hogy képzésed költségeit nem neked, vagy családodnak kell állnia, hanem azt is, hogy tanulmányaid során megilletnek Téged mindazok a juttatások, kedvezmények, amelyek csupán az államilag finanszírozott hallgatók számára elérhetõek. Jogosult leszel tehát tanulmányi és egyéb ösztöndíjakra, igényelhetsz szociális támogatást, tankönyv- és jegyzettámogatást, amelyek igénybevételével jelentõsen megkönnyítheted tanulmányaid elvégzését. A költségtérítéses ponthatár teljesítése természetesen nem jelent automatikus bekerülést az államilag finanszírozott képzésbe! Az oktatási miniszter saját hatáskörében mindössze a felvételi keretszámok 3%- át nem meghaladó létszámú hátrányos helyzetû hallgató tanulmányait finanszírozhatja. Abban az esetben, ha az adott szakon több jogosult pályázó is bejuthatna, a jelöltek közül elsõsorban a legjobb felvételi eredményt elérõk kerülhetnek be.

6 PONTSZÁMÍTÁSI KEDVEZMÉNNYEL TANULHATSZ TOVÁBB! Abban az esetben, ha azon a szakon, ahová felvételizel, nincsen költségtérítéses képzés, amire jelentkezhetnél, akkor az államilag finanszírozott képzés ponthatárának 80%-át - de minimum 78 pontot - kell teljesítened. A Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ program keretében az oktatási miniszter minden évben csupán az államilag finanszírozott összlétszám 3%-ának adhatja meg ezt a kedvezményt. Jelentkezz, teljesíts jól, így, ha 2006-ban néhány ponttal lecsúsznál az államilag finanszírozott képzésrõl, akkor is elkezdhetsz egyetemre járni! A PROGRAM TERMÉSZETESEN AZ ESTI, LEVELEZÕ ÉS A TÁV- OKTATÁSI TAGOZATOKRA IS VONATKOZIK, VALAMINT A POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEKRE IS IGÉNYBE VEHETÕ! PÉLDÁK István, aki a 269/2000. kormányrendelet alapján hátrányos helyzetûnek számít, jelentkezik a Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ programba és felvételizik valamely intézmény szociológia szakára. Az általa választott szakon van államilag finanszírozott és költségtérítéses képzés is. Az államilag finanszírozott képzésre 105 pont a ponthatár. Költségtérítéses képzésre a ponthatár 80 pont. Államilag finanszírozott képzésre összesen 30 fõt vesznek fel. A hátrányos helyzetûeknek fenntartott 3%-os plusz keret alapján 1 fõ kerülhet be a szakra. Ha István 105 vagy annál több pontot szerez, természetesen mindentõl függetlenül felvételt nyer az államilag finanszírozott képzésre, ha a keretszámok ezt lehetõvé teszik. Ha István pont között teljesít, felvételt nyer a költségtérítéses képzésre, de a program révén államilag finanszírozott képzésre járhat. Mivel a szociológia szak esetében csak 1 fõ számára biztosítja az állam ezt a kedvezményt, István csak akkor veheti igénybe, ha õ volt az egyetlen hátrányos helyzetû jelentkezõ vagy ha az összes hátrányos helyzetû jelentkezõ közül õ teljesített a legjobban. Géza szintén hátrányos helyzetûnek számít, és történelem szakra felvételizik egy olyan intézménybe, ahol nem indul költségtérítéses képzés. Az államilag finanszírozott képzésre 100 pont a ponthatár. Államilag finanszírozott képzésre összesen 100 fõt vesznek fel. A hátrányos helyzetûeknek fenntartott 3%-os plusz keret alapján 3 fõ kerülhet be a szakra. Ha Géza 100 pontot vagy annál többet teljesít, akkor természetesen mindentõl függetlenül felvételt nyer az általa választott szakra, ha a keretszámok ezt lehetõvé teszik. Ha Géza történetesen nem éri el a 100 pontot, de annak 80%-át (azaz 80 pontot) teljesíti, akkor a program révén mégis bekerül az egyetemre/fõiskolára. A történelem szakon a 3 fõs plusz keretbe csak akkor juthat be, ha a hátrányos helyzetû felvételizõk közül benne volt a három legjobban. K ATAPULT

7 JELENTKEZZ! 1. Szerezd be egy postahivatalban az "A" és "B" típusú intézményi jelentkezési lapot! 2. Jelöld be a "B" lapon elsõként, hogy "államilag finanszírozott (Á) képzésre kívánok jelentkezni"! 3. Jelöld be a "B" lapon másodikként, hogy "költségtérítéses (K) képzésre kívánok jelentkezni"! 5. Csatolj egy kérvényt, amelyben leírod, miért vagy hátrányos helyzetû! Lásd az alábbi mintákat! KÉRVÉNY Alulírott Fekete Ferenc (anyja neve, születési adatai, lakcíme, személyi igazolvány száma) kérvényezem, hogy részt vehessek a Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ programban. A 269/2000 kormányrendelet alapján hátrányos helyzetûnek számítok, amennyiben középfokú tanulmányaim során átmeneti, vagy tartós nevelésben (vagy állami gondozásban) részesültem. A felvételi jelentkezési laphoz - legkésõbb július 11-ig - mellékeltem a hivatalos igazolást. A csatolt dokumentumok alapján kérem, fogadják el jelentkezésemet! X X Budapest, február 10. Vagy: Fekete Ferenc 4. A 8. rovatban, az "Egyéb közlendõk" címszó alatt jelezd, hogy a felvételi eljárásban a jogszabály szerint hátrányos helyzetûnek számítasz, és részt kívánsz venni a számodra kedvezményeket biztosító programban! Pl.: Hátrányos helyzetûként szeretnék részt venni a Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ programban. Az elõírásoknak megfelelõen csatoltam a szükséges dokumentumokat. KÉRVÉNY Alulírott Fehér Flóra (anyja neve, születési adatai, lakcíme, személyi igazolvány száma) kérvényezem, hogy részt vehessek a Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ programban. A 269/2000 kormányrendelet alapján hátrányos helyzetûnek számítok, amennyiben középfokú tanulmányaim során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban illetve kiegészítõ családi pótlékban részesültem, és a törvényes felügyeletet gyakorló szüleim tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. évfolyamán fejezték be. A felvételi jelentkezési laphoz - legkésõbb július 11-ig - mellékeltem a szüleim/törvényes képviselõm iskolai végzettségérõl szóló dokumentumot, illetve a kiegészítõ családi pótlékra való jogosultság igazolását. A csatolt dokumentumok alapján kérem, fogadják el jelentkezésemet! Budapest, február 10. Fehér Flóra

8 6. Abban az esetben, ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítõ családi pótlékban részesültél, csatold a szüleid/törvényes képviselõid iskolai végzettségérõl szóló nyilatkozatot! Szüleidnek iskolai végzettségük ellenõrizhetõsége érdekében nyilatkozatukban hozzá kell járulniuk személyes adataik kezeléséhez is! NYILATKOZAT Alulírott Fehér Lajosné (anyja neve, születési adatai, lakcíme, személyi igazolvány száma) büntetõjogi felelõsségem teljes tudatában kijelentem, hogy legmagasabb iskolai végzettségem nem haladja meg az általános iskola 8. osztályát. Nyilatkozatomat lányom Fehér Flóra (anyja neve, születési adatai, lakcíme, személyi igazolvány száma) felsõoktatási jelentkezéséhez adtam. Ezúton hozzájárulok, hogy személyes adataimat - az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével - a felvételi eljárással kapcsolatosan az eljáró intézmény kezelhesse! Budapest, február 10. Fehér Lajosné 7. Szüleid/képviselõid nyilatkozata mellé csatolj egy nyilatkozatot, amelyben a jegyzõ igazolja, hogy a kiegészítõ családi pótlékra (vagyis rendszeres gyermekvédelmi támogatásra) jogosult vagy! A nyilatkozatot lakóhelyed önkormányzatán tudod beszerezni. 8. Ha átmeneti vagy tartós nevelésben, illetve állami gondozásban voltál, csatolj róla hivatalos igazolást! Az igazolást a gyámügyi hivatalban tudod beszerezni. NYILATKOZAT Alulírott Fehér Lajos (anyja neve, születési adatai, lakcíme, személyi igazolvány száma) büntetõjogi felelõsségem teljes tudatában kijelentem, hogy legmagasabb iskolai végzettségem nem haladja meg az általános iskola 8. osztályát. Nyilatkozatomat lányom Fehér Flóra (anyja neve, születési adatai, lakcíme, személyi igazolvány száma) felsõoktatási jelentkezéséhez adtam. Ezúton hozzájárulok, hogy személyes adataimat - az adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével - a felvételi eljárással kapcsolatosan az eljáró intézmény kezelhesse! HA A HIVATALOK KÉSNEK Az igazolásokat, illetve a nyilatkozatokat célszerû a jelentkezési határidõig (tehát február 15-ig) beszerezni, és az intézményi "B" jelentkezési lapokhoz csatolni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs mód és lehetõség ezeknek a dokumentumoknak a pótlására! Amennyiben tehát a hivatali ügyintézés késlekedik, felvételi jelentkezési lapodat ezek nélkül is beadhatod! A dokumentumok pótlásának utolsó határideje: július 11. Budapest, február 10. Fehér Lajos

9 TÁJÉKOZÓDJ! FEKETÉN FEHÉREN AZ INTEGRÁCIÓÉRT ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MENTORHÁLÓZAT 3. INFORMÁCIÓK A HÁTRÁNYOS HELYZETÛEKET ÉRINTÕ FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEKRÕL: Ki számít hátrányos helyzetûnek, és milyen kedvezményeket lehet igénybe venni? Keress meg bennünket januárban vagy február elején! Minden felvételivel kapcsolatos kérdésedben segítünk! Jelentkezz személyes konzultációra, ahol tanácsokat adunk a jelentkezési lapok kitöltéséhez! A felsõoktatásba való bejutás minden jelentkezõ fiatal számára komoly próbatétel, azoknak azonban, akik valamiféle hátránnyal érkeznek, minden bizonnyal még nagyobb megterhelést jelent. Hálózatunk támogató és felvételi információs rendszere és felvételi ügyfélszolgálata mind az általános felvételi információk, mind a szociálisan rászorulók számára szóló speciális kedvezmények igénybevételével kapcsolatban örömmel áll rendelkezésedre! ELÉRHETÕSÉGEK: zöldszám: 06-80/ tel.: (1) /5373 v honlap: ügyfélszolgálat: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor 1. (ELTE Karrierközpont), H-P: 11:00-18:00, Szo: 11:00-15:00 1. KERESS MEG MINKET! Az ELTE Karrierközpont irodájában - félfogadási idõben - személyesen is rendelkezésedre állunk. Ingyenesen hívható zöldszámunkon pedig vidékrõl is költségek nélkül tudsz érdeklõdni! Honlapunkhoz akár a középiskoládból is hozzá tudsz férni! REGISZTRÁLJ, ÉS IGÉNYED VISSZA PÁLYÁZATUNKON A JELENTKEZÉSI LAPOK ÁRÁT! A részletekrõl elérhetõségeinken tájékozódhatsz! 2. ÁLTALÁNOS FELVÉTELI TANÁCSADÁS Tudod, hogy pontosan mire számíts az érettségin? Döntöttél már, hogy emelt vagy középszintû vizsgát teszel? Tudod, hogy ingyenes egyetemi elõkészítõ tanfolyamok is vannak? Bajban vagy a jelentkezési lapok kitöltésével? F F

10 JOGSZABÁLY 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 19/A. (1) Annak a hátrányos helyzetû jelentkezõnek, aki költségtérítéses képzésre nyert felvételt az oktatási miniszter - az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idõben - engedélyezheti tanulmányainak államilag finanszírozott képzésben történõ folytatását a hallgatóknak a felvételi eljárás során meghatározott összpontszáma alapján kialakított sorrendjében. (2) Ha a felsõoktatási intézményben nem indul költségtérítéses képzés, az Oktatási Minisztérium által kidolgozott mentor-program keretében az intézmény a hallgatóknak a felvételi eljárás során meghatározott összpontszáma alapján kialakított sorrendjében felveszi azt a hátrányos helyzetû jelentkezõt, aki az adott intézményben, tagozaton a szak, szakpár államilag finanszírozott felvételi ponthatára legalább 80%-át, de nem kevesebb, mint az e rendelet 7. (4) bekezdésében meghatározott pontszámot eléri. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon állami támogatásban legfeljebb a felsõoktatási intézmény, kar adott szakja, szakpárja létszáma 3%-ának megfelelõ számú hallgató részesülhet a szak, szakpár létszámán felül, de a Kormány által jóváhagyott, évente felvehetõ államilag finanszírozott összlétszámon belül. (4) Hátrányos helyzetûnek minõsül a jelentkezõ, aki a) a középfokú tanulmányai során átmeneti vagy tartós nevelésbe vett vagy állami gondozott volt, vagy b) a középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve kiegészítõ családi pótlékban részesült és a törvényes felügyeletet gyakorló szülõk tanulmányaikat legfeljebb az iskola 8. évfolyamán fejezték be. (5) Annak a jelentkezõnek, aki az (1)-(4) bekezdések alapján biztosított kedvezményre igényt tart, a jelentkezési lapokhoz csatolnia kell az igazolást arról, hogy átmeneti vagy tartós nevelésbe vett vagy államilag gondozott volt, illetve a szülõk - a személyes adataik kezeléséhez való hozzájárulását is tartalmazó - nyilatkozatát az iskolai végzettségükrõl és a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, kiegészítõ családi pótlékot igazoló dokumentumot.

11 BIZTOS PONTOK TÁJÉKOZÓDJ A SZOCIÁLIS ALAPON ELNYERHETÕ FELSÕOKTATÁSI TÁMOGATÁSOKRÓL! ISMERD MEG A MENTOR PROGRAMOT! 17

12 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK A felsõoktatási intézményekbe bekerülõ hallgatók - legfõképpen az állami finanszírozású képzésben részt vevõk - képzésük ideje alatt számos szociális alapon igényelhetõ ösztöndíjra pályázhatnak. Ezekre a támogatásokra általánosan jellemzõ, hogy pályázati formában kerülnek meghirdetésre, tehát nem automatikusan folyósítják õket a rászorulóknak. Mivel nagy részüket már az elsõ félév megkezdése után (majd évrõl évre újra) igényelned kell, célszerû, ha már most megismerkedsz a lehetõségekkel. INTÉZMÉNYEKTÕL FÜGGETLEN TÁMOGATÁSOK ESÉLYT A TANULÁSRA ÖSZTÖNDÍJ Az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány évi 400 millió forint költségvetési támogatással az esélyegyenlõség biztosítására támogatást nyújt azoknak a rossz anyagi körülményekkel rendelkezõ egyetemistáknak/fõiskolásoknak, akik e támogatás nélkül nem tudnák folytatni tanulmányaikat. A Közalapítvány õsszel hirdeti meg a pályázatot, melyet két szemeszterre lehet elnyerni. A támogatás havi összege Ft. A felhívást és az ûrlapokat szeptember elején az egyetem/fõiskola tanulmányi osztályán keresd! Tel.: (1) /323, 326 Honlap: BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ A Bursa Hungarica ösztöndíj kizárólag szociális alapokon nyerhetõ el, pályáznod lakóhelyeden, a települési önkormányzatnál kell. Pályázati ûrlapokat szeptember közepétõl kérhetsz ugyanott; a pályázat benyújtási határideje általában október eleje. A támogatás három forrásból tevõdik össze (települési önkormányzati, megyei önkormányzati valamint intézményi - egyetemi, fõiskolai - rész), amelyet 2 (egy tavaszi és egy õszi) féléven keresztül kapsz, átlagos összege Ft/hó között mozog. Tel.: (1) ; (1) Fax: (1) Honlap: AZ ICSSZEM PÁLYÁZATA Korábban a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által ki írt és folyósított ösztöndíj (az idei év szeptemberétõl az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány közösen hirdette meg). A pályázat az alap, közép és felsõfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok számára nyújt ösztöndíjat. Az ösztöndíjak feltételeirõl és összegeirõl az alábbi weblap címen találsz bõvebb információt: Honlap: FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁMOGATÁSOK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ Minden állami finanszírozású, és az intézményi szabályzatok alapján meghatározott tanulmányi teljesítményt felmutató hallgató jogosult tanulmányi ösztöndíjra. A tanulmányi ösztöndíjak számítását minden intézmény maga határozza meg az elõzõ lezárt félév eredménye alapján. Nem szociális alapokon elbírált juttatás, azonban a felsõoktatási létforma alapvetõ eleme, amelynek havonkénti kiutalására nem csupán a szociálisan hátrányos helyzetû hallgatók, de az egész egyetemi hallgatóság szinte lélegzetvisszafojtva vár. RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS A havonként kiutalt támogatás egy tanévre szól, amelynek összege az elsõsöknél általában a második félévben csökken, mivel õk az elsõ félévben nem kapnak tanulmányi ösztöndíjat, s ezt a rendszer figyelembe veszi. A rendszeres szociális támogatás magába foglalhatja a tankönyv- és jegyzettámogatást is. A szoctám átlagos összege Ft között mozog. További részletekrõl érdeklõdj a kari hallgatói önkormányzatnál! RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS Rendkívüli esetekben igényelhetõ egyszeri támogatási forma, amelyet a megfelelõ igazolások benyújtásával a kari hallgatói önkormányzatnál igényelhetsz. 19

13 SEGÍTSÉG A TANULÁS KÖLTSÉGEINEK FEDEZÉSÉHEZ A felsõfokú tanulmányok alatt, még az államilag finanszírozott képzés esetén is megnövekednek a kiadások, így érdemes már a továbbtanulással kapcsolatos döntés meghozatala elõtt tájékozódni a Diákhitelrõl. Ennek a kölcsönnek a segítségével a hátrányos helyzetûek számára is reális közelségbe kerülhet a továbbtanulás, sõt egy nagyobb jövedelemmel kecsegtetõ képzés is vállalhatóvá válhat. A diákhitelezési rendszert az állam - az esélyegyenlõség biztosításának szándékával - kizárólag a felsõoktatásban résztvevõ hallgatók számára hozta létre. A Diákhitel Központ non-profit elven mûködik, ennek köszönhetõen a Diákhitel konstrukciója igen kedvezõ, és az ezzel járó kötelezettségvállalás is méltányos. A kölcsön a diákévek alatt rendszeresen biztosítja a tanulmányok folytatásához szükséges anyagi eszközök egy részét, a törlesztést viszont csak késõbb, általában a hallgatói jogviszony megszûnését követõen kell megkezdeni eleinte a minimálbér, azt követõen kinek-kinek a saját jövedelme arányában. A hitelfelvevõnek az adott évhez képest két évvel korábbi átlagos jövedelme - legalább azonban az aktuális minimálbér - kis részét (6 %-át) kell csak kötelezõen törlesztésre fordítania. Fontos még, hogy a Diákhitel felvétele nem gátolja az esetleges további hitelek (lakás, áru stb.) igénybevételét. A Diákhitel más, mint a többi kölcsön: nincs hitelbírálat, és nem kell kezes, vagy fedezet sem, csupán a meglehetõsen tág jogosultsági feltételeknek kell megfelelni. Alapképzésre, kiegészítõ alapképzésre, vagy felsõfokú szakképzésre is fel lehet venni, függetlenül attól, hogy nappali, esti vagy levelezõ tagozaton, esetleg távoktatásos rendszerben végzi-e tanulmányait a hallgató. Sokat elárul errõl a kölcsönrõl az is, hogy eddig több mint 200 ezren igényelték. A 2005/2006-os tanévben havi 15, 21, 25, illetve 30 ezer forint igényelhetõ, amit akár havonta vagy félévente egy összegû folyósítással is lehet kérni. Szemeszterenként tehát maximum 150 ezer forinthoz lehet hozzájutni. A Diákhitel bármire elkölthetõ, így a nagyobb kiadások (pl. a költségtérítés) finanszírozásához is segítséget nyújthat. A kamat változó, hogy mértéke mindig az elérhetõ legkedvezõbb kamatszinthez igazodjon. A Diákhitel bármikor igényelhetõ a tanulmányi idõ alatt. Az igénylés menete rendkívül egyszerû, mindössze egy nyomtatványt kell pontosan kitölteni, és az elõírt személyes okmányok bemutatásával leadni a kijelölt postahivatalokban, bankfiókokban vagy takarékszövetkezetekben. DIÁKHITELDIÁKHITEL Honlap: Tel.: (helyi tarifás) BIZTOS PONTOK - SEGÍTÕ SZERVEZETEK A FELSÕOKTATÁSBAN DIÁKTANÁCSADÓ KÖZPONTOK Az egyetemek/fõiskolák hivatásos õrangyal-gárdáit általában "diáktanácsadó" vagy "életvezetési tanácsadó" feliratú ajtók mögött érdemes keresni. Képzett pszichológusok várják a lelki egyensúlyukból kibillent hallgatókat, a beilleszkedési panaszokkal küzdõket, és mindazokat, akik - esetleg családjuktól távol - szoronganak a felsõoktatásban felmerülõ stresszhelyzetek miatt. A mentálhigiénés "karbantartás" mellett segítséget kaphatsz a karrierválasztáshoz is: az önismerettõl az önéletrajz-írásig mindenben képezheted magad a karriertanácsadó szakemberek irányításával. Az intézményenként eltérõ szolgáltatások között elõfordul még jogi tanácsadás, orvosi ügyelet, vagy hallgatókból toborzott kortárs segítõ szolgálat is. Honlap: ROMA FIATALOK SZÁMÁRA ROMAVERSITAS ALAPÍTVÁNY Az alapítvány roma egyetemistákat fõiskolásokat támogat kurzusaival, ösztöndíjjal és tutori rendszerével. Honlap: ROMANOKHER A Fõvárosi Cigiányház az alap, közép és felsõfokú tanulmányokat folytató roma fiatalok számára folyósít ösztöndíjat. Csak azok a fiatalok nyújthatják be a pályázatukat, akik állandó budapesti lakcímmel rendelkeznek és 3,5 feletti átlaggal zárták a félévet. A szervezet nem csak ösztöndíjat folyósít, hanem különbözõ programokat is mûködtet, például filmklubokat, vitaesteket. Tel.: (1)

14 FOGYATÉKKAL ÉLÕ DIÁKOK SZÁMÁRA: NYÍLT TÁRSADALOM INTÉZET A Soros Alapítvány a Nyílt Társadalom Intézeten keresztül támogatja anyagilag a felsõoktatásban tanuló roma fiatalokat. Honlap: ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI MINISZTÉRIUM 1054 Budapest, Akadémia u. 3., I. emelet 143. és 144. Fax: (36-1) KURT LEWIN ALAPÍTVÁNY Tel: SZEMPONT ALAPÍTVÁNY Látássérültek elemi és foglalkozási rehabilitációja Budapest, Wesselényi u. 19. Tel/Fax: 06-1 / Mobil: / Honlap: LÁTÓ-TÉR ALAPÍTVÁNY Kommunikációs akadálymentesítés (Internetes felületek vakbarát verziói), fehér bot beszerzése, hangostérkép készítése Budapest, Romhány u. 33. Tel/Fax: 06-1 / Mobil: / Honlap: SIKET-VAK EGYESÜLET Siket és látássérült (kizárólag mindkét fogyatékossággal élõ) emberek rehabilitációja Budapest, Bartók Béla út 93. Tel: 06-1 / Honlap: MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Mozgáskorlátozott, látássérült, hallássérült emberek önálló életvitelét segítõ szolgáltatások Budapest, Henszlmann u. 9. Tel: 06-1 / Honlap: Emeltszintû érettségire - felsõfokú tanulmányokra való felkészítés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet és a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatják roma származású fiatalok emeltszintû érettségire való felkészítését. Jelentkezési határidõ: január 20. Tel.: /126 SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1068 Budapest, Benczúr u. 21. Tel: 06-1 / Fax: 06-1 / Honlap:

15 Terveink szerint a 2006/2007-es tanévben már lehetõségünk nyílik különbözõ, ingyenesen végezhetõ készségfejlesztõ, illetve a tanulmányaikat megkönnyítõ kiegészítõ képzéseket szevezni. Az országos szintû mentorprogram az Oktatási Minisztérium és a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) együttmûködésébõl született, és a 2005/2006-os tanévben vette kezdetét. Az elsõ évben 78 intézményben közel 100 mentor foglalkozott 270 gólyával. FEKETÉN FEHÉREN AZ INTEGRÁCIÓÉRT - ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MENTORHÁLÓZAT Bekerülni a felsõoktatásba hatalmas feladat - ám sikeresen és élvezettel elvégezni a felsõfokú tanulmányokat még nehezebb! Ebben szeretne kezdõ lökést adni a mentor program. Ha a felvételi lapon jelentkezel a programra, gólyaként sosem fogod elveszettnek érezni magad: már a nyár folyamán kapcsolatba léphetsz egy segítõvel, mentorral - valakivel, aki rögtön az elsõ naptól kezdve személyes segítõként vezet majd be az egyetemi/fõiskolai élet rejtelmeibe! Mentorod egy felsõbbéves szaktársad lesz, aki végigkalauzol az egyetem épületein, segít a tárgyfelvételben, mind tanulmányaidhoz, mind az egyetemi ügyintézéssel kapcsolatos teendõidhez hatékony, személyes segítséget nyújt. Nem csupán a formális egyetemi életet fogod vele megismerni: közösen szervezett programjaitokon minden bizonnyal bejárjátok majd azokat az egyetemista törzshelyeket - kávézókat, klubokat is - ahol késõbb együtt fogtok bulizni, szórakozni a többiekkel. A mentor amellett, hogy az adminisztratív és tanulmányi feladatok erdejében eligazít, összehoz téged szaktársaiddal, és bevezet az egyetemi élet - gyakran igen zárt - világába. Segíti a beilleszkedés elsõ - olykor nem is túl könnyû - napjait! A programban való részvétel egyéb elõnyökkel is jár. Azok számára, akik a programra jelentkeztek, augusztustól kezdõdõen különbözõ rendezvényeket, találkozókat, tapasztalatcsere lehetõségeket is szervezünk. JELENTKEZZ! A mentorprogramba automatikusan bekerülsz, amennyiben a felvételi ponthatárral kapcsolatos kedvezményre jelentkezel a 10. oldalon megadott módon. Ahhoz, hogy mentorod legyen az egyetemen/fõiskolán, ennek megfelelõen a következõket kell tenned: 1. A "B" típusú jelentkezési lapon a 10. oldalon leírtaknak megfelelõen jelöld be a szükséges pontokat és mellékeld a szükséges iratokat! 2. Ha felvettek, augusztus elején a mentorod levélben vagy telefonon felveszi veled a kapcsolatot. 3. Fordulj bizalommal a mentorprogram ügyfélszolgálatához! Ott minden kérdésedre válaszolnak és összehoznak a mentoroddal. ELÉRHETÕSÉGEK: zöldszám: 06-80/ tel.: (1) /5373 v honlap: ügyfélszolgálat: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor 1. (ELTE Karrierközpont), H-P: 11:00-18:00, Szo: 11:00-15:

16 PÁNIK ELLEN PIRULA NEM VAGY EGYEDÜL! VIOLETTA, MENTORÁLT PROGRAMRÉSZTVEVÕ Violetta 2005 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a KGRE hittudományi karán. István azóta is mindenben a segítségére van. Violetta: Nyáron nagyon örültem, hogy felvettek, de szeptemberben pánikba estem: oké, itt vagyok az egyetemen - de most mi lesz? A mentor hálózatnak köszönhetõen azonban hamarosan biztonságban éreztem magam. Istvánt választottam mentoromnak, aki azóta is biztos pont az életemben. Mindent elmondott, amit a középiskolából kikerülve nem is sejt az ember, és amit a tanároktól, tanulmányi elõadóktól soha nem tudtam volna meg. Istvánon keresztül megismerhettem egy csomó embert és könnyen be tudtam illeszkedni a közösségbe. Sokat segített akkor is, amikor az elsõ szemeszterben az egyik gólya feladta a tanulmányait és szakelhagyó lett. Az egész évfolyamon depreszszióhullám vonult végig - István mellettem állt, és meggyõzött, hogy ne adjam fel. ANETT ÉS GYURI Anett és Gyuri a Budapesti Kommunikációs Fõiskola hallgatói. Mindketten Ricsi mentoráltjai. Anett: Tizennyolc évesen felnõttek vagyunk - de mégsem teljesen. Komoly váltás középiskolából fõiskolára kerülni: nincs osztályfõnök, nincs aki összetartsa az évfolyamot és mindenért elõre szóljon. Ezért nagyon jó érzés, ha van valaki, aki megmutatja, hol a büfé vagy a könyvtár. Az internetes adminisztrációs rendszert, a Neptunt sem könnyû kiismerni; a téli vizsgáimat is Ricsi segített felvenni. A fõiskolán amúgy a "segíts magadon és Isten is megsegít" elv érvényesül. Megnyugtató, hogy én emellett Ricsire is számíthatok! Gyuri: Ricsivel együtt jártunk gimibe, de én két évvel késõbb kezdtem a fõiskolát. Barátként és mentorként segített a mindennapi apróságok elintézésében, könyveket, jegyzeteket adott kölcsön és bármit kérdeztem, mindig tudta rá a választ. Nem járja helyettem az utamat, de megmutatja a kitaposott ösvényeket. ISTVÁN, MENTOR István negyedéves a KGRE Hittudományi Karán. Négy gólyát is segített 2005-ben. István: Az elsõ pillanatban hihetetlenül beláthatatlannak tûnt a mentori feladat, de szerencsém volt: köztem és a négy gólyám között kölcsönös szimpátia alakult ki. Év elején leültem Violettával, Tamarával, Tündével és Júlia Szendével egy kávézóba, és elmeséltem nekik minden trükköt, minden fortélyt amire csak szükségük lehet az egyetemi évekhez. Elhívtam a lányokat a szakos összejövetelekre is - ma már otthonosan, önállóan mozognak a társaságban. Nagy élmény volt látni az elsõévesek lelkesedését és kifogyhatatlan energiáit: nekem is új lendületet adtak a tanuláshoz. Mindenkinek csak annyit segítettem, a- mennyire szüksége volt rám, de a meleg fogadtatás - azt hiszem - mindenkinek jól esett. Sok fantáziát látok a mentor programban: ha a gólyák közül akár egynek-kettõnek ez indítja jó irányba az egyetemi éveit, már megérte RICSI Ricsi a BKF harmadéves? hallgatója, négy gólya mentora. Ricsi: Gólyaként nekem is nagyon ijesztõ élmény volt a fõiskola és szívesen megosztom a többiekkel a saját káromon megszerzett tapasztalataimat. Gyurival szó szerint együtt keressük a kerekesszékesek számára is járható utakat. Volt, hogy mindketten lemaradtunk egy órajelentkezésrõl, pusztán azért, mert nem tudtunk a lépcsõs aluljárón átmenni a soksávos út túloldalára, a fõiskola épületéig. Anett sokáig kórházban volt az elsõ félévben; igyekszem segíteni neki, hogy behozhassa a lemaradásait. Mind a négy mentoráltam talpraesett és magától is remekül elboldogul, de ha mégis megakadnak valamiben, tudják, hogy engem bármikor megtalálnak

17 KATAPULT IMPRESSZUM A FEKETÉN FEHÉREN AZ INTEGRÁCIÓÉRT ORSZÁGOS FELSÕOKTATÁSI MENTORHÁLÓZAT TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA. Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával. Felelõs kiadók: Daróczi Gábor Oktatási Minisztérium Hátrányos helyzetû és roma gyermekek integrációjáért felelõs miniszteri biztos Nagy Attila HÖOK a Hallgatókért Alapítvány Szerkesztõ: Agárdi Krisztina Arculat: Kovács Ágota Nyomdai kivitelezõ: Microklán Bt. Budapest, január

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Közoktatási Helyettes Államtitkár Ikt.sz.: 2833-1/2006 Üi.: Szegedi Dezső Tárgy: tájékoztató Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! Az Oktatási Minisztérium (OM) egységes, egymásra épülő, az óvodától a

Részletesebben

Közoktatási Szakállamtitkár

Közoktatási Szakállamtitkár Közoktatási Szakállamtitkár Ikt.szám: 1563/2007. Ügyintéző: Szegedi Dezső Tárgy: tájékoztató a Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program nyújtotta kedvezményekről

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl.

Felhívom figyelmét, hogy nem nyújtható ellátás annak a személynek, aki körülményeivel kapcsolatosan valótlan tényt közöl. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjhoz Adategyeztető Tájékoztató: A kérelem benyújtásához szükséges: - Szülők, illetve eltartók jövedelemigazolásai (pl. családi pótlék, nyugdíj, jövedelemigazolás,

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Van, amiben nem különbözünk

Van, amiben nem különbözünk Van, amiben nem különbözünk Diákhitel - a tudásba történő befektetés A felsőoktatásba belépve olyan kiadásokkal is szembesülhetsz, amelyekkel középiskolásként eddig nem találkozhattál. Érdemes alaposan

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév Kérem a kitöltött jelentkezési lap alapján a javaslattételt,

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek

Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat. HÖK Kompetencia Kódex TUTOR. I. Pénzügyek Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgató Önkormányzat HÖK Kompetencia Kódex TUTOR I. Pénzügyek 2015 Pénzügyek A hallgatókat érintő pénzügyek egyik alappillére a szociális alapon adható juttatás. A szociális

Részletesebben

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV SZAK-ÉVFOLYAM E-MAIL-CÍM TELEFONSZÁM BEJELENTETT LAKCÍM 1 IDEIGLENES LAKCÍM/TARTÓZKODÁSI HELY 2 A 2014/2015-ös tanévben milyen

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ösztöndíj Megújítása, 2009-2010-es tanév Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ország kódja Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki!! Korábbi

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás)

Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) Földes Ferenc Gimnázium (a 2015/2016-os tanévi beiskolázás) 1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 2014. december 9. (kedd)-ig jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

TANULMÁNYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem benyújtásának határideje: október 30. TANULMÁNYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 1.) A kérelmező családi és utóneve:...

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015.02.02. 2015. A felvételi eljárásról Határidők I. Hivatalos kiegészítés: 2015. január 31. Jelentkezési határidő: 2015. február 15. E-felvételi hitelesítés: 2015.

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1.

1. Ukrán nyelv 4. 2. Biológia Profil 140. 1. Ukrán nyelv 4 2. Világirodalom Profil 4 1. Ukrán nyelv 4. 2. Matematika Profil 140. 1. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 214/215. tanévre felvételt hirdet: Nappali tagozatos felsőfokú szakképzésre (molodsij szpecialiszt): Szak A vizsgatárgyak A tantárgy státusa Minimálisan

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2014/2015. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2014/2015 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2014.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1.

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014" fővárosi kitüntető cím elnyerésére a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben