Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig)"

Átírás

1 Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (A kezdetektől a 20. század elejéig) Tematikus térképnek nevezzük azokat a kartográfiai műveket, melyek fő mondanivalója nem a topográfiai-földrajzi alap, mint a felszínrajzi térképek esetében, hanem valamely tudomány kutatásai alapján valamilyen tárgy és jelenség földrajzi elterjedése. A földtani térkép a tematikus térképeknek egy speciális csoportjához tartozik, amely mind a föld felszínén közvetlenül észlelhető, mind a földtudományok által gyűjtött, a felszínre vonatkoztatható adatok térbeli elterjedését ábrázolja. Korai ásványtani és bányatérképek A földtani térkép előfutárának tekinthetjük az ásványlelőhelyeket, illetve bányahelyeket is bemutató általános térképnek nevezett kisméretarányú kartográfiai munkákat. Az ókori előzményeket a 16. századi kozmográfiák és geográfiák követték. Ezek, a világ történelmi-, földrajzi leírására törekvő művek már számos bányászattal kapcsolatos feljegyzést is tartalmaztak, s a nyomtatott térképeken különféle szemléletes, illetve absztrakt azonosító jelekkel kísérleteztek az ásványtani ismeretek bemutatására. Nem csoda, hogy a középkor óta híres magyarországi nemesfém bányászat is korán felkeltette a szakemberek figyelmét, és 1556-ban a bécsi humanista, Wolfgang Lazius által kiadott Regni Hungariae descriptio vera című térképen a 9 térképi jel között már ott találjuk a bányászatot is Hegymunka megnevezéssel. Idővel az ilyen rajzos jelöléseket, fokozatosan absztrakt jelek váltották fel. A nagy újítást aztán Paul Aretin (tevékenykedett: ) Csehország-térképe hozta meg, ugyanis a gazdaságilag érdekes ásványkincsek jelölésére a bolygószimbólumokat használta fel, melyek eredete az asztrológiában és alkémiában keresendő. Így lett a következő 200 évben az aranyé a Nap, az ezüsté a Hold, a cinké a Jupiter, a rézé a Vénusz, a vasé a Mars és az ólomé a Szaturnusz jele. Ezzel egy időben a különféle európai térképkészítők a 17. századtól bevezették a díszes címkeretekben (kartusokban), de akár a térkép egyéb helyein is, a látványos bányászati és kohászati tevékenységek bemutatását. Ennek egy dekoratív, de kései példája Müller Ignác 1769-es Magyarország-térképe, melynek jobb alsó sarkában, a díszes jelkulcs mögött két bányász látható, egyikük kezében hatalmas kristálycsoporttal. A bányász-szimbólumokkal és ásványjelekkel ellátott áttekintőtérképek az ásványtani térképek előfutárainak tekinthetők, melyeket már többnyire bányamérnökök, mineralógusok vagy természettudósok készítettek, hogy bemutassák az ásványkincsek elterjedését és lelőhelyét. Egy ilyen korai, és szintén nagyhatású mű volt Luigi Fernando Marsigli magyarországi ásványlelőhelyeket bemutató térképe (Mappa mineralographica fodinas in Hungaria... Hága, 1726), amelyen a szokásos bolygójelek mellett számos további, a kortárs kémikusok által használt jelet is felvett. Marsigli Danubius Pannonico-Mysicus... című művében további más térképeket és látképeket is közölt, többek közt a selmeci bányaművek hiteles keresztmetszetét is, egy 1690-es felmérés alapján. Ehhez hasonló nagyméretarányú bányatérképek, többnyire kéziratos formában már a 16. századból fennmaradtak, készítőik elsősorban bányamérnökök voltak. A legegyszerűbb változat, mikor a bányák felszíni kibukkanását ábrázolták, sokszor látképes formában. A telérek futását követő ércbányászat vágatait bemutató alaprajz-szerű térképek nagy dilemmája volt a térbeli szerkezet visszaadása, ugyanakkor egyszerűbb helyzetben volt a sóbányászat tipikus kupolás fejtésmódját visszaadó, keresztmetszeti ábrázolást választó szerző. Természe-

2 tesen előfordultak átmeneti, sőt, mindhárom típust ötvöző próbálkozások. (Ilyen Marsigli Selmecbánya-térképe is.) A 18. század közepétől a tudós társaságok létrejötte, az egyre kiterjedtebb levelezések más szakemberekkel, valamint a terepi munka széleskörűvé válása fontos lépést jelentett az ásványtani térképek fejlődésében. Franciaországban Philippe Buache ( ) és Jean- Étienne Guettard ( ) 1746 és 1754 között egy sor ásványtani térképet készített és publikált, sokat átvéve Marsigli által alkalmazott új jelekből. Ezek voltak az első szisztematikus próbálkozások, hogy a kőzetformációkat melyek meghatározott és nem véletlenszerű módon rendeződtek el, a települési viszonyoknak megfelelően térképészetileg is visszaadják. A század végére már általánossá vált a földtani rétegeket keresztmetszetekkel történő bemutatása, s az ásványtani információk mellett egyre nagyobb szerepet kaptak az anyakőzetre vonatkozó adatok. Földtani térképezés A földtani térképek korai típusával két fogalom kapcsolódott össze: a petrográfia és a geognosztika. A petrográfia, azaz a kőzettan, a kőzetek leírásával, osztályozásával foglalkozó tudomány, a petrográfiai térképek az egyes kőzettípusok előfordulását ábrázolták. Ugyanakkor a geognosztikai (modern kifejezéssel geológiai) térképek ennél többet, a kőzetek keletkezésére és korára vonatkozó adatokat is tartalmaztak. A földtani tartalom megjelenítésére eleinte különféle csíkozásokat, betűjelzést vagy absztrakt jeleket használtak. Jóllehet Martin Lister ( ) már 1684-ben javasolta, hogy az ásványok elterjedését különféle színekkel jelöljék, ennek ellenére az első ismert földtani térkép Christopher Packe ( ) A new Philosophico-Chorographical Chart of East Kent című műve, Canterbury területén még csupán jelekkel és sraffozással ábrázolta a földtani tartalmat. Feltehetően Abraham Gottlob Werner ( ) freibergi akadémiai tanár hatására elsőként Friedrich Gottlob Gläser ( ) szász bányamérnök készített kézi színezésű petrográfiai térképet (Karte der Grafschaft Henneberg in Thüringen. Lipcse, 1775), majd az akadémián hamarosan kőzettípusokra vonatkozó egységes színtónusok használatát vezették be. Szintén Werner nevéhez fűződik a kontinens első nagyobb földtani országfelmérése 1791-től, amit halála után diákjai folytattak (Geognostische Specialcharte des Königreichs Sachsen und der angrenzenden Länder-Abtheilungen. Drezda-Lipcse, ). Ugyancsak Wernernek köszönhető a földkérget felépítő képződmények első rendszerbe foglalása, a földtan rendszeres megfigyelő tudománnyá válása. A teljes Magyarországot ábrázoló első földtani (valójában azonban petrográfiai) térképet az angol Robert Townson készített, Korabinszky Mátyás ( ) 1791-es, ásványkincseket is feltüntető térképét felhasználva; az utazásai során bejárt terület kőzetviszonyaival gazdagította az alaptérképet (A new map of Hungary, particularly of its rivers & natural productions. In: Travels in Hungary... London, 1797). A Dunántúl kivételével szintén a teljes országterületre kiterjedt földtani térképet a lengyel Stanisłav Staszic ( ) publikált 1815-ben, majd pár évvel később 1822-ban a francia François Sulpice Beudant ( ) adott ki négy vaskos kötetet évi magyarországi utazásainak földtani megfigyeléseiről. A negyedik kötet számos térképet és metszetet tartalmaz. Újabb fordulatot az 1840-es évek technikai fejlődése hozott, a kromolitográfia elterjedése a földtani térképek előállítását is forradalmasította. A korai kiadványok más színes nyomtatási eljárás problémáival küszködtek, az egyes nyomólemezek, melyek az egyes színeket tartalmazták, illesztésének pontatlan megoldását; erre csak az 1860-as években született technikai megoldás.

3 E folyamattal egyidőben az ez idő tájt államilag létrehozott földtani hivatalok belekezdtek a nagyméretarányú földtani országfelmérésekbe. Ekkor a már rendelkezésre álló katonai-topográfiai térképek méretarányához alkalmazkodva, ezen térképeket használták alapul. Az 1849-ben alapított bécsi k. k. Geologische Reichsanstalt ben a rendszeres földtani kutatások alapján készítette el a Geologische Übersichts-Karte der Österreichischungarischen Monarchie című művet. A kiegyezés eredményeképpen létrejöhetett a Magyar Királyi Földtani Intézet (1869), ami innentől kezdve irányította a magyarországi földtani térképezést. Az intézetben dolgozó kutatók tevékenységének köszönhetően a 19. század végére és a 20. század elejére megszülettek az ország egész területére vonatkozó színtézistérképek, mint pl. Bernáth József: A Magyar Korona Országainak ásványvizei és gyógyfürdőinek térképe (1881); Magyarország geológiai térképe (1896); Böckh János és Gesell Sándor: A Magyar Korona Országai területén művelésben és feltárásban lévő nemesfém, érc, vaskő, kősó és egyéb értékesíthető ásványok előfordulási helyei ( ); Staub Móric: Magyarország tőzegtelepei az eddigi irodalmi és kir. magyar term. tud. társulat tőzegkutató bizottság útján szerzett adatok alapján ( ); Kalecsinszky Sándor: A Magyar Korona Országainak tűzállóságra megvizsgált agyagjainak átnézetes térképe (1905). A 19. század harmadik évtizedétől a nyomtatott földtani térképek felette gyors növekedése arra a törekvésre vezetett, hogy a színek és jelek alkalmazásában nemzetközi megállapodás történjék. Az 1878-as párizsi és az 1881-es bolognai Nemzetközi Földtani Kongresszus kidolgozta a többé-kevésbé máig érvényes irányvonalat a földtani térképek egységes színhasználatára. 1. vitrin Tárgyfeliratok: Wolfgang Lazius: Regni Hungariae descriptio vera (részlet). Bécs, Az első olyan, Magyarországot ábrázoló térkép, amely településekre és építményekre vonatkozó jelek mellett tematikus jeleket is tartalmazott, úgymint: szőlőművelés, bányászat, fürdők és antik romok. A térkép jelentőségét mutatja, hogy többé-kevésbé átdolgozva még több mint egy évszázadon át használatban maradt. (TA 7107/14) Tótsóvár térképe 1716-ból A Sáros vármegyei Sóváron már az Árpád-korban folyt sófőzés, vagyis amikor a sós vízből forralás útján távolították el a felesleges vizet. Aknát a sótest eléréséhez csak 1572-ben mélyítettek a Szepesi Kamara utasítására, amit azonban 1752-ben sós víz öntötte el, s ettől kezdve ismét csak sólepárlás folyt a területen. (TK 618) + Só (Parajd) Müller Ignác Magyarország-térképe (részlet)

4 Mappa geographica novissima regni Hungariae divisi in suos comitatus cum districtibus Jazygum et Cumanorum Banatus Temesiensis ejusque districtuum nec non regnorum Croatiae Sclavoniae Dalmatiae magni principatus Transivaniae... Bécs, Nagyág térképei A Hunyad vármegyei Nagyág névadó települése volt az itt megtalált ólom-, arany-, tellúr- és antimon-tartalmú szulfidásványnak, régi nevén levélércnek, azaz a nagyágitnak (Pb 5 Au(Te,Sb) 4 S 5-8 ). Az ásványt először Giovanni Antonio Scopoli ( ) selmeci professzor ismertette 1769-ben, de az ásvány tellurtartalmát csak 30 évvel később fedezték fel, mai nevét pedig 1845-ben adta Wilhelm von Haidinger ( ) osztrák mineralógus. Andreas Stütz ( ), a bécsi udvari természetrajzi kabinet igazgatója 1795-ben járt Nagyágon; tapasztalatait a berlini Gesellschaft naturforschender Freunde (1799) című folyóiratban és egy önálló monográfiában Physikalisch-Mineralogische Beschreibung des Goldund Silber-Bergwerkes zu Szekerembe bey Nagyag in Siebenbürgen (Bécs, 1803.) címmel írta meg, s hozzájuk térképeket is mellékelt. (OSZK ) (TM 4938) (TM 4942) + Markazit (Kapnikbánya) Kvarc, pirit és kalkopirit (Nagybánya) 2. vitrin Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae, et partis Hungariae, et Valachiae (részlet). Varsó, Stanisłav Staszic ( ) tudós, filozófus, politikus, a lengyel felvilágosodás vezető személyisége. Lengyelország felosztása után bányaiskolákat szervezett és megalapította a Lengyel Tudományos Akadémia elődjét. Az 1815-ben megjelent O ziemorodztwie gór dawnej Sarmacji, potem Polski (Az egykori Szarmácia és a későbbi Lengyelország hegyeinek eredete) című művében adta közre a Kárpát-medence nagy részét is ismertető földtani térképét. A térképen ábrázolt 153-féle ásványt, kőzetet és ősmaradványt 5-féle képződménycsoportba foglalta. Külön jeleket alkalmazott a rétegek csapásirányának jelölésére. (TR 7376) Magyarország geológiai térképe In: Voyage minéralogique et géologique en Hongrie, pendant l'année Párizs, François Sulpice Beudant ( ) a párizsi királyi ásványkabinet aligazgatójaként 9 hónapot töltött el Magyarországon Zipser Keresztély András ( ) kíséretében, hivatalos gyűjtés és földtani megfigyelések céljából. Művével lezárult az az időszak, amikor még értékes leíró és topografikus, sőt általános ásványtani (kőzet- és földtani) információk is túlnyomórészt természettudományi vagy bányászati útleírások keretében jelentek meg. (TA 2604) Szklenófürdő és Vihnye földtani térképe Pettkó János ( ) a magyar földtani térképezés egyik úttörője, a selmeci bányászakadémia diákja, majd tanára, alapító atyja volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak (Videfalva, január 3.), amelynek kitűzött célja volt az akkor még nem létező állami földtani intézet feladatainak ellátása. Az ábrázolt Selmecbányához közeli terület egykor jelentős nemesfémbányászatáról volt híres, de gyógyvizei máig kedvelt hellyé teszik. (TM 4091)

5 + ametiszt (Selmecbánya) Erdély földtani áttekintő térképe (Nagyszeben, 1861.) Franz Ritter von Hauer ( ) a bécsi k. k. Geologische Reichsanstalt vezetője maga is Selmecbányán tanult. Irányítása alatt az intézet elvégezte a birodalom teljes geológiai felmérését, melynek részeredményeit folyamatosan közzé tették, majd a végeredmény, az Oszták- Magyar Monarchia 12 lapos geológiai áttekintő térképe között jelent meg, Bécsben. (TM 4419) Rézbánya földtani és bányászati térképe František Pošepný ( ) cseh ércgeológusnak, a Rézbánya környéki bányatelepeket bemutató monográfiáját a Magyarhoni Földtani Társulat adta ki 1874-ben. A Bihar megyei települést övező vidék a réz- és márványbányákról vált híressé. (TM ) + Ametiszt (Selmecbánya) Antimonit (Erdély) 3. vitrin Koch Antal: A Visegrádi-hegység földtani térképe Koch Antal ( ) és kortársa Szabó József ( ) azon utolsó nemzedékhez tartozott, amelyik az ásvány- és kőzettanban valamint a föld- és őslénytanban egyaránt maradandót alkotott; ők ketten vezették be hazánkban a kőzetmikroszkópiát. Koch tanított a kolozsvári, majd a budapesti egyetemen, tudományos tevékenységét számos ásványtani, kőzettani, geológiai, őslénytani cikk és közlemény jelzi. A Visegrádi-hegységet bemutató térkép A Dunai trachytcsoport jobbparti részének földtani leírása című könyvében jelent meg. (TM 7190) + Zeolitok (kabazit, sztilbit) és kalcit dácitban (Visegrádi-hegység, Dunabogdány) Budapest környékének földtani térképe (TM 1045) + Kalcit (Pilis, Üröm) Késmárk és Poprád környékének geológiai térképe A rendszeres földtani térképezés alapját, a bécsi Földtani Intézet hagyományait követve a Magyar Királyi Földtani Intézetben is a 2. katonai felmérés 1: méretarányú átnézeti térképlapjai jelentették; ennek fekete-fehér nyomataira vezették rá kézzel a kőzetek elterjedését. (TM 7682) Magyarország geológiai térképe A Magyar Királyi Földtani Intézet munkatársai és Semsey Andor ( ) közreműködésével 1896-ban létrejött színtézistérképet Lóczy Lajos ( ) az 1900-as párizsi világkiállításra átszerkesztette; s ott aranyéremmel jutalmazták. A kéziratos térkép nyomtatott for-

6 mában csak Papp Károly átdolgozásában jelent meg 1922-ben. A földbirtokos Semsey amatőrként foglalkozott földtannal, és a tudományág jelentős támogatójává vált. Tiszteletére róla nevezte el Krenner József ( ) az 1892-ben általa megtalált új ólom és antimon tartalmú szufidot (Pb 9 Sb 8 S 21 ). Lóczy a hazai földtan- és földrajztudomány kimagasló személyisége, több távol-keleti expedíción részt vett, s továbbá a Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottságának létrehozása is az ő nevéhez fűződött. (TM 6340) A Magyar Birodalom vasérc- és kőszéntelepeinek átnézetes térképe Papp Károly ( ) egyetemi tanár, mint térképező geológus elsősorban Erdélyben végzett úttörő munkát; nevéhez fűződik a nagy jelentőségű kissármási földgáz feltárása 1907-ben. Magyarország vasérc- és kőszénkészletét bemutató vaskos monográfiája a XI. és XII. nemzetközi geológiai kongresszusra (1910, Stockholm és 1913, Torino) készült. (TM ) + Gömbszén, Zygopleora (Mecsek, Pécs) Gabbró-pegmatit (Bükk, Szarvaskő) Irodalom: -Lexikon zur Geschichte der Kartographie. Wien, Stegena Lajos: Tudományos térképezés a Kárpát-medencében 1918 előtt. Budapest, Fülöp József: A földtani térképezés története, helyzete és feladatai Magyarországon. In: A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztályának közleményei old. (HA 1.330) -Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképekben. Budapest, Papp-Váry Árpád: Térképtudomány.A pálcikatérképtől az űrtérképig. Budapest, Tótsóvár története: Századok, 1881/VII(?) -A soóvári kősóbányakerület földtani viszonyai. In: A Magyar Királyi Földtani Intézet évkönyve VII (13.540/VII. 5. koll.)

7

8

9

10

11

12

A földtani térképszerkesztés geoinformatikai problémáinak megoldási lehetőségei

A földtani térképszerkesztés geoinformatikai problémáinak megoldási lehetőségei EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAIGUT VERA MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET A földtani térképszerkesztés geoinformatikai problémáinak megoldási lehetőségei doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3

TARTALOMJEGYZÉK. Tartalomjegyzék 3 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 11 I. A LEGENDÁKTÓL A TÉNYEKIG (az 1770-es évek előtti időszak)... 17 Bevezetés... 17 I/A. A krónikák kora (az 1400-as évek második feléig)... 19 I/B. A humanista

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE ! 1 A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE Dr. Bánki Imre Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1996-ban megjelent A MAGYAR BÁNYÁSZAT ÉVEZREDES TÖRTÉNETE.

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül)

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Adattár III. Folyóiratok 379 ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Azon magyarországi folyóiratok adatai, amelyekben jelenleg vagy a múltban az ásványtannal

Részletesebben

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû

1653:? Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia (Utrecht). Az ásványtani fejezetet tartalmazó elsõ magyar nyelvû G gyûjtemény, múzeum? könyv, hosszabb tanulmány 4 folyóirat, folyóiratcikk, könyvrészlet & oktatás, oktatási intézmény i intézet, társulat A MAGYAR ÁSVÁNYTAN TÖRTÉNETÉNEK KRONOLÓGIÁJA 1150 körül: G Az

Részletesebben

IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Jegenye-fürdő, 2016. június 30 július 3. IX. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2016 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken*

A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken* A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken* Galambos Csilla térképész, Magyar Állami Földtani Intézet, Térinformatikai Osztály Bevezetõ Már kora gyermekkorban megkezdõdik ismerkedésünk a színekkel,

Részletesebben

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627 Őslénytan előadás II. földtudományi BSc Kázmér Miklós Őslénytani Tanszék Déli tömb 0.211. szoba /8627 mkazmer@gmail.com http://kazmer.web.elte.hu 1 Időbeosztás 1 Hétfő du. 2-5 3 x 45 perc Mikor kezdjünk?

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati Múzeum ásvány- és őslénykiállítása

Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati Múzeum ásvány- és őslénykiállítása Újjászületett az Érc- és Ásványbányászati Múzeum ásvány- és őslénykiállítása HADOBÁS SÁNDOR Rudabánya térségében a bányászat több ezer éves múltra tekint vissza. Jelenleg az Alsótelekes határában folyó

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

A Virtuális Glóbuszok Múzeuma Interneten elérhető szemléltetőeszköz http://vgm.elte.hu

A Virtuális Glóbuszok Múzeuma Interneten elérhető szemléltetőeszköz http://vgm.elte.hu A Virtuális Glóbuszok Múzeuma Interneten elérhető szemléltetőeszköz http://vgm.elte.hu Márton Mátyás egyetemi tanár ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 60 éves a Földrajz Tanszék az Eszterházy

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről

Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Bírálói vélemény Szakáll Sándor Magyarország új ásványairól című MTA doktori értekezéséről Általános értékelés Szakáll Sándor a Kárpát-Pannon térség ásványtanának nemzetközi hírű művelője. A miskolci Herman

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola előtt (XV. század) Plinius szintű ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintű

Részletesebben

Magyarország georeferált történelmi helységnévtára készítésének helyzete Biszak Sándor Arcanum Adatbázis Kft. doktorandusz, ELTE FFI Űrkutató Csoport

Magyarország georeferált történelmi helységnévtára készítésének helyzete Biszak Sándor Arcanum Adatbázis Kft. doktorandusz, ELTE FFI Űrkutató Csoport Magyarország georeferált történelmi helységnévtára készítésének helyzete Biszak Sándor Arcanum Adatbázis Kft. doktorandusz, ELTE FFI Űrkutató Csoport Bevezetés: mit tekintünk helységnévtárnak Az elmúlt

Részletesebben

CSÍKY GÁBOR ( ): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE)

CSÍKY GÁBOR ( ): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE) CSÍKY GÁBOR (1915 2001): A MAGYAR FÖLDTAN TÖRTÉNETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDEI (XVIII. SZÁZAD VÉGE XIX. SZÁZAD ELEJE) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó neve: Horváth Imre 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név: Horváth Imre Levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán A térinformatika lehetőségei a földrajzórán Geolokáció az oktatásban konferencia AKG, Budapest, 2013. november 30. Dr. Sik András adjunktus, ELTE Természetföldrajzi Tanszék sikandras@gmail.com Mit jelent?

Részletesebben

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Adattár I. Tudományos és ismeretterjesztő társulatok 367 ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Azon társulatok fontosabb adatai, amelyek a magyarországi ásványtan történetének alakításában

Részletesebben

Bányatérkép rétegkiosztás

Bányatérkép rétegkiosztás Oldal 1 / 6 Bányatérkép rétegkiosztás 01 Földmérési alaptérkép átvett rétegei A Földhivatal adatszolgáltatásból származó rétegek és objektumok. Az állami ingatlannyilvántartási adatbázisból származó rétegek

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Tartalom

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal. Tartalom 2017/1 HÍRLEVÉL AZ MBFH ÉS AZ MFGI IDŐSZAKOS KIADVÁNYA Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Tartalom Koncessziós hírek 2 A nyertesek aláírták a bányászati koncessziós szerződéseket 2 További lehetőségek

Részletesebben

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő)

Sine praeteritis futura nulla (Múlt nélkül nincs jövő) A tanszékünk első 93 éve bevezető gondolatok egy rendhagyó emlék- és köszöntő konferenciához, egy emlékező és köszöntő kötethez, mert a 2014-es esztendő a tanszéki kozmológiában egy különös bolygóegyüttállást

Részletesebben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben

Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Földtani térképszerkesztés kvarter felszínek és idősebb szintek szerkesztése. Földtani szelvények és metszetek szerkesztése 3D térben Balla Zoltán Bevezetés Az Üveghutai-telephely kutatása során keletkezett

Részletesebben

HUNFALVY JÁNOS SZEREPE A HAZAI STATISZTIKAI TUDOMÁNYBAN ÉS SZERVEZETÉNEK MEGTEREMTÉSÉBEN

HUNFALVY JÁNOS SZEREPE A HAZAI STATISZTIKAI TUDOMÁNYBAN ÉS SZERVEZETÉNEK MEGTEREMTÉSÉBEN HUNFALVY JÁNOS SZEREPE A HAZAI STATISZTIKAI TUDOMÁNYBAN ÉS SZERVEZETÉNEK MEGTEREMTÉSÉBEN NAGYNÉ ELEK ANGÉLA (Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Statisztikai Tanszék) I. Bevezetés Hunfalvy

Részletesebben

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Kreutzer Andrea Bemutatkozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeum A Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteménye a múzeum alapításakor, 1918-ban jött létre. A múzeum törzsanyagával együtt költözött az Országos Levéltár

Részletesebben

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Papp Árpád: Az etnokartográfia számítógépes elemzési. lehetőségei

INNOVATÍV TUDOMÁNY. Papp Árpád: Az etnokartográfia számítógépes elemzési. lehetőségei INNOVATÍV TUDOMÁNY A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tudományos tanácskozása nemzetközi részvétellel Színhely: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, I. emeleti díszterem, Szabadka, Strossmayer u. 11. Időpont:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények 372 ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK Azon (mindenkori) magyarországi intézmények fontosabb adatai, ahol jelenleg vagy a múltban az ásványtannal kapcsolatos számottevő tudományos tevékenységet folytattak

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

TÉRKÉPTÁRAK ROMÁNIÁBAN. Bartos-Elekes Zsombor BBTE Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár

TÉRKÉPTÁRAK ROMÁNIÁBAN. Bartos-Elekes Zsombor BBTE Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár TÉRKÉPTÁRAK ROMÁNIÁBAN Bartos-Elekes Zsombor BBTE Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár III.1. Áttekintés Országos gyűjtemények Román Akadémiai Könyvtár Térképtára, Bukarest Nemzeti Könyvtár Térképtára,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100 MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE 1:500000 méretarányú országos gravitációs térképet először Szabó Zoltán készített 1978-ban, majd Szabó Zoltán és Sárhidai Attila 1984-ben. 1996-ban Kovácsvölgyi

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága

Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága Az Erdélyi-medence földtana, felszínalaktana és az építkezések biztonsága WANEK Ferenc Velünk élő tudomány a Magyar Tudomány Napja Erdélyben 12. foruma Kolozsvár, 2013. november 22. d o m b o r z a t

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA

BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA BOGDÁNFY ÖDÖN ÉLETÚTJA MHT STSZ félévzáró rendezvény Bódis Gábor titkár 2015. 06.12. Tiszteleti tag (legrégebbi, legrangosabb) Kvassay Jenı díj (kimagasló tudományos, oktató, tervezı, kivitelezı vagy igazgatási

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése

Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése Környezet nehézfém-szennyezésének mérése és terjedésének nyomon követése Krisztán Csaba Témavezető: Csorba Ottó 2012 Vázlat A terület bemutatása Célkitűzés A szennyeződés jellemzése Mintavételezés Módszerek

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26.

225 éve született Széchenyi István. Határidők: I. forduló: január 6. II. forduló: február 26. Történelem háziverseny 2015/2016. 225 éve született Széchenyi István Határidők: I. forduló: 2016. január 6. II. forduló: 2016. február 26. A feladatsort az iskola honlapjáról lehet letölteni (Ember és

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK

III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK III. Mutató. Irodalomjegyzék 427 III. MUTATÓ. IRODALOMJEGYZÉK Megjegyzés: Az irodalomjegyzék csak az I VI. fejezetben és a Függelék I. részében hivatkozott (történeti adatokat tartalmazó) munkákat sorolja

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek

Ásványtani alapismeretek Ásványtani és s kőzettani k alapismeretek Előadók: Dr Molnár Ferenc, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék Dr Ditrói Puskás Zuárd, egyetemi docens, Kőzettan-Geokémiai Tanszék Gyakorlatvezetők: Dr Molnár

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Podányi Tibor

Podányi Tibor 114 Podányi Tibor 1920-2003 PÁLFY GÁBOR HADOBÁS SÁNDOR 2003. november 19-én elhunyt Podányi Tibor gyémántokleveles bányamérnök, az OMBKE tiszteleti tagja. 1920. július 19-én született Érsekvadkerten. Elemi

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Földtani adatok 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI)

Részletesebben

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015

Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 Beszámoló a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyről 2015 A 2014 októberében meghirdetett versenykiírás alapján február 5-ig 65 iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan összesen 630 versenyző

Részletesebben

Tudományos intézetek és egyletek.

Tudományos intézetek és egyletek. 8 Bányahatóságok. Szatmár-németi kir. törvényszék. Hatásköre kiterjed a következő törvényszékek területeire: Szatmár- Németi, Arad, Beregszász, Békés-Gyula, Debreczen, Mármaros-Sziget, Nagy- Várad, Nyiregyháza,

Részletesebben

Rövid közlemények. A Balaton-felvidék földtani térképezése (1982-1999), avagy: kalapáccsal Lóczy Lajos nyomában

Rövid közlemények. A Balaton-felvidék földtani térképezése (1982-1999), avagy: kalapáccsal Lóczy Lajos nyomában 1 Földtani Közlöny 131/1-2, 285-289 (2001) Budapest Rövid közlemények A Balaton-felvidék földtani térképezése (1982-1999), avagy: kalapáccsal Lóczy Lajos nyomában BUDAI Tamás 1 - CSILLAG Gábor 1 1999 nevezetes

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

IRODALOM I. A szakismeretek kiegészítésére szolgáló kézikönyvek, cikkek

IRODALOM I. A szakismeretek kiegészítésére szolgáló kézikönyvek, cikkek IRODALOM I. A szakismeretek kiegészítésére szolgáló kézikönyvek, cikkek Bagó F.: Föld- és bányaméréstan. Budapest, Ballenegger R.: Talajvizsgálati módszertan. Budapest, Csiky G.: Az ásványtan szerepe a

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól)

AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) AZ ÁSVÁNYOK ISMERETE AGRICOLA ÓTA (XVI. századtól) Közvetlenül Agricola elıtt (XV. század) Plinius szintő ásványtani ismeretek Csak a bibliai és arisztotelészi ismereteket ismerik el Majdnem paleolitszintő

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Tisztelt Pedagógus! Kérjük áldozzon idejéből néhány percet arra, hogy megismerje szolgáltatásainkat és felmérje, hogy

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben