A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D) értekezés Témavezető: Dr. Szabó Lajos Veszprém 2008.

2 A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Dancsecz Gabriella Készült a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája keretében Témavezető: Dr. Szabó Lajos Elfogadásra javaslom (igen / nem). (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el. Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve: igen /nem. (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el. Veszprém, A doktori (PhD) oklevél minősítése.... a Bíráló Bizottság elnöke Az EDT elnöke

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrajegyzék...3 Táblázatjegyzék...5 Kivonat...7 Abstract...8 Auszug...9 Előszó BEVEZETÉS A kutatás jelentősége és célkitűzései A disszertáció felépítése A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE A sport helye és szerepe a társadalomban Sport projekt rendezvény A nemzetközi sportrendezvények jelentősége A sportrendezvények gazdasági hatásai A sportrendezvények környezeti hatásai A sportrendezvények társadalmi hatásai A sportrendezvények hatásainak értékelése A nemzetközi sportrendezvények szervezése A nemzetközi sportrendezvények szereplői A nemzetközi sportrendezvények szervezési folyamata A nemzetközi sportrendezvények szervezésének kulcstényezői A projekt meghatározásai A projektmenedzsment meghatározásai Projektek életciklusa A projektmenedzsment szervezeti dimenziója A projektmenedzsment funkcionális dimenziója A projektmenedzsment instrumentális dimenziója A projektsiker A projekt sikerkritériumai A projekt sikertényezői Sikeresség vizsgálati modellek Személyes vezetés elméletek A magatartástudományi személyes vezetés elméletek áttekintése Kapcsolat- és feladatorientáció a projektmenedzsmentben A kutatás elméleti hátterének értékelése A projekt sikerkritérium kutatások értékelése A projekt sikertényező kutatások értékelése Hipotézisek

4 2.10. Kutatási modell és módszertan A kutatási modell A kutatás módszertana EMPIRIKUS KUTATÁS A kutatás lefolytatása A változók operacionalizálása Az adatok forrása Az kvantitatív kutatás folyamata A kvalitatív kutatás folyamata Az adatgyűjtés és a kutatási minta jellemzői A kvantitatív kutatás A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező- és sikerkritérium-faktorainak meghatározása A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező- és sikerkritérium-faktorainak összefüggései A vizsgált térségek sportrendezvény-szervezési gyakorlatának összehasonlítása A kvantitatív kutatás eredményeinek összefoglalása A kvalitatív kutatás Az esettanulmányok bemutatása Az esettanulmányok elemzése A kvalitatív kutatás eredményeinek összefoglalása KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK A hipotézisek ellenőrzése Az eredmények értelmezése A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és sikerkritériumai A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezőinek és sikerkritériumainak összefüggései A vizsgált térségek sportrendezvény-szervezési gyakorlatának összehasonlítása A kutatás eredményeinek összefoglalása Az eredményeket leíró kutatási modell Tézisek megfogalmazása Önálló, újszerű eredmények A kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazása További kutatási irányvonalak Összegzés Irodalomjegyzék Mellékletek

5 Ábrajegyzék 1. ábra: Projekttípusok a sportban ábra: A rendezvények főbb csoportjai ábra: A sportrendezvények hatásainak csoportosítása ábra: A sportrendezvények mikro- és makrogazdasági hatásai ábra: A kontinens- és világbajnokságok szervezeti köre ábra: A szervezőbizottság kapcsolatrendszere ábra: A rendezvények szervezési folyamata ábra: A sportrendezvények szervezési folyamata ábra: Pályázati körfolyamat ábra: A szponzor, a szponzorált és a célcsoport közötti cserekapcsolatok ábra: Általános projektciklus modell ábra: Projektre orientált projektszervezet ábra: A projektmenedzser befolyása az egyes szervezeti formákban ábra: Projektmenedzser szerepek ábra: Egy nemzetközi konferencia lehetséges célstruktúrája ábra: Egy nemzetközi konferencia lehetséges eszközstruktúrája ábra: Projektkockázat portfolió ábra: A projekt sikertényezői és kritériumai ábra: Projektháromszög ábra: A sikerkritériumok négyzete ábra: A sikerdimenziók időbeli kerete ábra: A tíz sikertényező ábra: Koncepcionális sikertényező modell ábra: Periodikus projektmenedzsment modell ábra: A Malcolm Baldrige Nemzeti Minőségi Díj kritériumok keretrendszere ábra: EFQM Kiválóság Modell ábra: Kitűnő Projekt modell ábra: A Projektmenedzsment Érettség Modell szintek egymásra épülése ábra: A Szervezeti Projektmenedzsment Érettség Modell folyamata ábra: Projektorientált Szervezet Érettség Modell ábra: Érettség modellek összevetése ábra: Kezdeményezés-strukturálás és figyelem vezetői magatartás ábra: Feladatcélok és kapcsolati célok ábra: A projektmenedzsment humán és technikai dimenziója ábra: A kutatás modellje ábra: A kutatás felépítése ábra: A kutatási modell feltételezett változói ábra: A kutatás adatgyűjtésének folyamata ábra: A mintában szereplő országok %-os megoszlása

6 40. ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a rendezés éve szerint ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a rendezvény időtartama szerint ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a sportági besorolás alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása az előkészítési idő alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása az előkészítésben résztvevők száma alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a lebonyolításban résztvevők száma alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a költségvetés nagysága szerint ábra: Az optimális faktorszám ábrázolása a sikertényezőkre, illetve sikerkritériumokra vonatkozóan ábra: A modellben feltételezett és az eredményül kapott sikertényezők ábra: A modellben feltételezett és az eredményül kapott sikerkritériumok ábra: A sikertényező- és sikerkritérium-faktorok közötti regressziós kapcsolatok ábra: A sikertényező- és sikerkritérium-faktorok közötti parciális korrelációs kapcsolatok ábra: Az átlag és a konfidencia intervallum ábrázolása ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek feladatorientált sikertényezői és eredményei ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek kapcsolatorientált sikertényezői és eredményei ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek véletlen hatásai és következményei ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező-faktorai ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerkritérium-faktorai ábra: A külső projektérintettek elégedettsége sikerkritérium-faktorok és a sikertényező-faktorok összefüggései ábra: A projektcélok teljesítése sikerkritérium-faktorok és a sikertényező-faktorok összefüggései ábra: Az eredményeket leíró kutatási modell

7 Táblázatjegyzék 1. Táblázat: A projekt életciklusok összehasonlítása Táblázat: Projekt sikerkritériumok Táblázat: Projektsiker dimenziók és sikerkritériumok Táblázat: A projektsiker három szintjének összefoglalása Táblázat: Projekt sikertényezők Táblázat: Projekt kudarctényezők Táblázat: Kiválóság modellek összevetése Táblázat: Kapcsolat- és feladatorientáció a projektmenedzsmentben Táblázat: A nemzetközi sportrendezvények sikerkritériumainak szakirodalmi hivatkozásai Táblázat: A nemzetközi sportrendezvények sikertényezőinek szakirodalmi hivatkozásai Táblázat: Az empirikus felmérés adatai Táblázat: A sikertényező-elemek KMO mutató és Bartlett-teszt értéke Táblázat: A sikerkritérium-elemek KMO mutató és Bartlett-teszt értéke Táblázat: A sikertényezőkre vonatkozó magyarázott variancia táblázat részlet Táblázat: A sikerkritériumokra vonatkozó magyarázott variancia táblázat részlet Táblázat: ML illeszkedési mutató a sikertényezőkre, illetve sikerkritériumokra vonatkozóan Táblázat: A sikertényezők rotált faktorsúlymátrixa Táblázat: A sikerkritériumok rotált faktorsúlymátrixa Táblázat: A sikertényező-faktorok változói Táblázat: A sikerkritérium-faktorok változói Táblázat: A sikertényező-faktorokra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov-próba Táblázat: A sikerkritérium-faktorokra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov-próba Táblázat: A rezidumokra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov-próba eredményei Táblázat: A változók homoszkedaszticitásának vizsgálata Táblázat: A regressziós modell összefoglalása A Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje A Táblázat: A regressziós modell összefoglalása B Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje B Táblázat: A regressziós modell összefoglalása C Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje C Táblázat: A regressziós modell összefoglalása D Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje D Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje A Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje B

8 35. Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje C Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje D Táblázat: Korrelációs együtthatók eltérései közötti szignifikancia vizsgálat eredményei A Táblázat: Korrelációs együtthatók eltérései közötti szignifikancia vizsgálat eredményei C Táblázat: Korrelációs együtthatók eltérései közötti szignifikancia vizsgálat eredményei D Táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a véletlen hatások változói és a sikerkritérium-faktorok között Táblázat: A varianciaanalízis eredményei Táblázat: Az együttműködés és kommunikáció, illetve a további projektcélok teljesítése faktorra vonatkozó Wilks -lambda statisztika értékei Táblázat: Az "A" rendezvény általános információi Táblázat: A "B" rendezvény általános információi Táblázat: A "C" rendezvény általános információi Táblázat: A "D" rendezvény általános információi

9 Kivonat A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Napjainkban egyre nagyobb érdeklődés és figyelem irányul a különböző nemzetek sportolóinak megmérettetéseire, amely sportversenyek, világ- és Európa-bajnokságok szervezésében évről évre jelentősebb szerepet vállalnak a hazai sportszervezetek is. A doktori értekezés fő célkitűzése Magyarországon, valamint a kiválasztott európai országokban szervezett világ- és Európa-bajnokságok sikertényezőinek, illetve a siker megítélésében szerepet játszó kritériumainak azonosítása, továbbá azon tényezők összegyűjtése, amelyek meghatározzák a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerességét. A disszertáció átfogó módon mutatja be és értékeli a téma megalapozását szolgáló sportrendezvény-szervezési és projektmenedzsment szakirodalmat, a projektsiker területén végzett korábbi kutatások eredményeit, valamint a személyes vezetés megközelítéseit. A kutatás egyrészről a nemzetközi sportrendezvények szervezésére vonatkozó empirikus felmérésre épül, amely során kvantitatív módszerként elsődleges kérdőíves adatgyűjtés és statisztikai elemzések kerültek alkalmazásra. Másrészt, a mélyebb problématerületek és a statisztikai úton nem kimutatható területek vizsgálatára, kvalitatív módszerként mélyinterjúkon és másodlagos adatokon alapuló esettanulmányi vizsgálatok lefolytatása történt meg. Az empirikus kutatás során meghatározásra kerültek a nemzetközi sportrendezvények szervezési gyakorlatát leíró sikertényező-faktorok, valamint a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerességének jellemzésére szolgáló sikerkritérium-faktorok. A sikertényező- és sikerkritérium-területek meghatározásán túlmenően a kutatás feltárja a sikertényező- és sikerkritérium-faktorok, azok bizonyos csoportjai között fennálló összefüggéseket. A sikertényező- és sikerkritériumok közötti összefüggések vizsgálata során hangsúlyos területként jelenik meg a feladatorientált, illetve a kapcsolatorientált sikertényező-területek szerepének, jelentőségének feltárása. 7

10 Abstract Success Factors and Criteria of International Sport Event Projects These days more and more attention has been devoted to competitions of athletes from several different nations. In the organization of international sport events, world and European championships, the national sport associations of Hungary play a role which is increasingly important. The main purpose of my PhD thesis is to define success factors and criteria of world and European championships organized in Hungary and selected European countries. Furthermore my aim is to identify the components that appear to make a large-scale sport event successful, and which points of view play an important role when judging efficiency. This doctoral dissertation provides a comprehensive theoretical basis on sport event management and project management, results of previous project success research and studies, as well as approaches of personal management. The study is based on the empirical analysis of the organization of international sport events and the secondary research of selected world and European championships. In the course of quantitative empirical research primary questionnaire survey and statistical analysis has been applied. In addition to this, during the qualitative research, case study analysis has been done on the basis of personal interviews and secondary documentations in order to further investigate the occurring hidden contexts. In the course of the empirical research success factors emerged, which describe the organization of international sport event projects, and success criteria defining the basis of which the success of international sport event projects can be evaluated. Furthermore the research reveals the relationships between success factors and criteria, between certain groups of factors and criteria. In addition to this the study of relationships between success factors and criteria focuses on the role and relevance of task oriented and relation oriented success factors. 8

11 Auszug Erfolgsfaktoren und Erfolgskriterien der internationalen Sportveranstaltungsprojekten Heutzutage richtet sich eine immer grössere Interesse und Aufmerksamkeit auf die Wettkämpfe von Sportlern aus verschiedenen Nationen. Die ungarischen Sportverbände spielen Jahr für Jahr eine bedeutendere Rolle in der Organisation von Sportveranstaltungen, hauptsächlich bei Welt- und Europameisterschaften. Die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation ist zum einen die Bestimmung von Erfolgsfaktoren der in Ungarn sowie in ausgewählten europäischen Ländern organisierten Welt- und Europameisterschaften, zum anderen die Identifikation von Kriterien, die in der Beurteilung des Erfolgs eine Rolle spielen. Ferner wird eine grosse Aufmerksamkeit der Sammlung von Faktoren geschenkt, die den Erfolg der internationalen Sportveranstaltungsprojekte bestimmen. Die Dissertation gibt eine umfassende Präsentation und Bewertung der Fachliteratur im Bereich Sport- und Projektmanagement, die Ergebnisse von früheren Forschungen auf dem Gebiet des Projekterfolgs sowie die Modelle der Personalführung. Die vorliegende Arbeit basiert einerseits auf die empirische Forschung mit Bezug auf die Organisation von internationalen Sportveranstaltungen, in deren Rahmen als quantitative Methode primäre Datenerhebung mit Fragebögen und statistische Analysen durchgeführt wurden. Andererseits wurden für die Untersuchung von tieferen Problemfeldern und die mit Hilfe von Statistik nicht nachweisbaren Gebiete als qualitatives Verfahren persönliche Interviews und Fallstudienanalysen verwendet. Im Rahmen der empirischen Forschung wurden die Faktoren herausgefunden, die zur Bestimmung der erfolgreichen Organisation von internationalen Sportveranstaltungen dienen, sowie die Kriterien, die den Erfolg von internationalen Sportveranstaltungen charakterisieren. Dabei schliesst die Untersuchung die Zusammenhänge von bestimmten Gruppen von Erfolgskriterien und -faktoren auf. Die Analyse von Zusammenhängen der Erfolgskriterien und -faktoren beschäftigt sich ferner mit der Untersuchung von der Rolle und Bedeutung der aufgabenorientierten und beziehungsorientierten Erfolgsfaktoren. 9

12 Előszó Nem elég a célt látni, járható útja kell! Nem elég útra kelni, az úton menni kell! Egyedül is! Elsőnek, elöl indulni el! /Részlet Váci Mihály: Még nem elég című verséből/ A mögöttünk lévő XX. század a történelem eddigi legizgalmasabb és legváltozatosabb korszaka volt az emberiség számára, az elszenvedett világháborúk és diktatúrák ellenére is. Mi jellemezhetné jobban a végbement változásokat és felgyorsult folyamatokat, mint a sport, a sportéletben, a sportversenyekben lejátszódott átalakulás. E mozgalom minden sorscsapás ellenére életben maradt, sőt jelentős fejlődésen ment keresztül, amit jól szimbolizál az első újkori olimpiai játékok (Athén 1896.) és a legutóbbi, pekingi (2008.) versenyek közötti óriási különbség. A mozgás, a sport mindig is fontos volt számomra, legyen szó testnevelés órákról, futóversenyekről, vagy éppen balatoni evezésről. Hasonlóképpen a sportversenyek iránti rajongás, a versenyzők küzdelmének átélése már gyermekként is felpezsdített és örömmel töltött el. Ez irányú lelkesedésem találkozott témavezetőm, Dr. Szabó Lajos tudományterületével és sport iránti érdeklődésével. Ennek következtében a Veszprémi Egyetemen (ma Pannon Egyetem) elvégzett Idegenforgalmi és szálloda, valamint Közgazdász képzést követően a sporthoz kötődő nagyszabású rendezvények elemzésére vállalakoztam a Pannon Egyetem, Gazdálkodásés Szervezéstudományok Doktori Iskolájának Ph.D hallgatójaként szeptemberében. Visszatekintve, a kutatás évei alatt véghezvitt irodalmi kutatómunka, interjúkészítés, kérdőíves felmérés és statisztikai elemzések során, sok új ismerettel és tapasztalattal lettem gazdagabb. Úgy érzem, az értekezés elkészítése folyamán rendkívül sokat tanultam mind szakmailag, mind emberileg köszönhetően az utamat egyengető kollégáknak, szakembereknek és sportrendezvény-szervezőknek. Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Szabó Lajosnak, doktori témavezetőmnek, aki időt és energiát nem sajnálva irányította és segítette doktori kutatásomat, valamint mindvégig töretlen hittel támogatta munkámat. Köszönöm, Dr. Gaál Zoltán és Dr. Kovács Zoltán Professzor Uraknak értékes tanácsaikat és javaslataikat, Dr. Kosztyán Zsolt Tibornak az elemzésekben nyújtott segítségét, valamint minden kollégának a kritikákat, megjegyzéseket és bíztató szavakat, amelyekkel támogatták kutatásomat. Hálámat és köszönetemet fejezem ki családomnak és páromnak, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és akik megértéssel mellettem álltak és támogattak tanulmányaim során. Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti a felmérés résztvevőit és mindazokat, akik a magyar sport és sportszervezés ügyét szolgálják. Ajánlás Doktori értekezésemet Dr. Kollarik Amália Professzor Asszony és Biros Gábor emlékére ajánlom. Veszprém, november 28. Dancsecz Gabriella 10

13 Bevezetés 1. BEVEZETÉS A mozgás, a sport, a vetélkedés és a győzni akarás egyidős az emberiséggel. Napjainkra a sport népszerűségének és szerepének erősödése révén elérte azt a szintet, hogy az emberek jelentős részének életében valamilyen szempontból fontos, nélkülözhetetlen szerepet tölt be. A sportos életmód, a testedzés sok ember számára a mindennapok részévé vált. A sport tehát ma már társadalmi jelenség, életünk és kultúránk része. (Fazekas Nagy, 2000) A sporthoz kötődő megmérettetések és rendezvények mindig is fontos szerepet játszottak az emberiség életében, kezdve az ókori olimpiáktól, maratoni futásoktól egészen a mai újkori olimpiákig, világjátékokig, világ- és kontinentális bajnokságokig. Napjainkban még inkább előtérbe kerülnek e nagyszabású sportesemények, hiszen egyre több, nagyobb, sokfélébb és színesebb rendezvényt hívnak életre a sportvilág szereplői, amelyek szervezéséért egyre intenzívebb verseny alakul ki a városok és országok között. (Zeman, 2005) Hogy mi készteti az egyes országokat és térségeket a versenyben történő részvételre, és milyen funkciókat tölthet be a társadalomban egy-egy sportverseny, arra Nyerges Mihály megfogalmazásában találjuk meg a választ. A sportrendezvények legfőbb funkciója a szórakoztatás, hiszen a részvétel a látvány és az izgalmak átélését, a mindennapoktól való elszakadást, kikapcsolódást jelent a nézők számára. A szurkoló a versenyek alatt, azonosulva az adott társadalmi csoporttal vagy nemzettel, a versenyzőt a csoport képviselőjeként ösztönzi a győzelem megszerzésére, mivel az elért győzelem növeli a csoport vagy ország ismertségét, presztízsét és vonzóvá teszi vagy teheti azt mások számára. (Nyerges Petróczi, 2007, 50) Egy nemzetközi vonatkozású sportverseny jellegéből adódóan alkalmas különböző országok és térségek közötti kapcsolatok elmélyítésére és kiszélesítésére, vagyis diplomáciai kapcsolatok kiépítésére és ápolására is. A sportrendezvények gazdasági funkciója mellett, amely leginkább a szponzoráció, a reklám, az infrastruktúra-fejlesztés, az építőipar és szolgáltatóipar területén, valamint hosszú távú közvetett előnyök formájában jelenik meg, a versenyek turizmusélénkítő és imázs növelő szerepe is jelentős. Végül pedig a sportversenyek során átélt élmény, életmód-alakító tényezőként felkeltheti a figyelmet a sport, az adott sportág és sportolói irányába, amely akár az egészséges-életmód kialakítására, valamilyen sportág gyakorlására ösztönözheti a nézőt. (Laki Nyerges, 1984) Az egyre nagyobb média- és közfigyelem által kísért nemzetközi sportrendezvények közül a nyári, illetve téli olimpiai játékok, a különféle világjátékok, valamint az egyes sportágakhoz kötődő világ- és Európa-bajnokságok a legjelentősebbek. A sportversenyek sorából kiemelkedik a sportolók legnagyobb seregszemléje, az újkori olimpiai játékok, amelyet az olimpiai eszme mellett a nagyszabású kísérőprogramok és az óriási médiaérdeklődés tesz különlegessé. Az olimpiai játékok számos egyedi vonása, mint például az amatőrség, a gazdasági érdekektől történő mentesség, valamint rendkívüli mérete és kiterjedése miatt nem vethető össze más nemzetközi sportrendezvénnyel, világversennyel. Ezen kívül az olimpiai játékok és a különféle világjátékok korlátozott száma és távoli helyszínei miatt nem volt lehetséges e sportrendezvények vizsgálata jelen kutatás keretei között. Az értekezés során a hazai és európai szempontból jóval gyakoribb és jelentősebb sportversenyek, az egyes sportágak keretein belül szervezett világ- és kontinentális-bajnokságok vizsgálatára került sor. 11

14 Bevezetés A témaválasztás aktualitását adja, hogy az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés irányul a nemzetek sportolóinak vetélkedéseire, küzdelmeire. A közfigyelem és médiaérdeklődés középpontjában állnak a különféle sportversenyek, világ- és Európabajnokságok szervezési és megvalósítási munkálatai, a rendezés jogáért való küzdelemtől egészen a rendezvény zárásáig és utólagos értékeléséig. Mint nézők és érdeklődők mi is szívesen követjük nyomon a rendezvények elő- és utóéletét, a versenyzők felkészülését, és a helyszínen, vagy a médián keresztül szívjuk magunkba a verseny által gerjesztett feszültséget, izgalmat és örömteli pillanatokat. A nemzetközi sportrendezvények megszervezésében egyre jelentősebb, és évről évre bővülő szerepet vállalnak a hazai sportszövetségek és a környező országok sportmozgalmai. Egy-egy világverseny előnyös hatásai, gazdasági bevételei és társadalmi vonatkozásai az eseményt szervező sportszövetség és a hazai sportolók mellett a rendező városra, régióra, sőt országra is kiterjedhetnek. Ezen nagyszabású sportrendezvények megszervezése, a feladatok és tevékenységek kézbentartása, a résztvevők munkájának koordinálása rendkívül szerteágazó és bonyolult feladat. Éppen ezért sikeres és zökkenőmentes megszervezésük és kivitelezésük ma már elképzelhetetlen a rendezvényszervezés és a projektmenedzsment eszközeinek alkalmazása nélkül. Mivel a kutatás témájául választott világ- és Európa-bajnokságok egyedülálló, különleges és bonyolult feladatok, amelyek célja, határideje és költségvetése előre meghatározott, ezért projektként kezelhetjük e sportrendezvényeket. A sportrendezvények megvalósítására irányuló előkészítő és szervezési munkát pedig projektmenedzsment tevékenységnek tekinthetjük. Az értekezés során a világ- és Európa-bajnokságok megvalósítására létrejött nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerességét vizsgálom. A kutatás folyamán feltárom, hogy melyek azok a befolyásoló tényezők, amelyek meghatározzák a nemzetközi sportrendezvényszervezési projektek sikerességét, valamint melyek azok a szempontok és kritériumok, amelyek alapján értékelésre kerülnek e rendezvények és szervezési munkálataik. A projektek sikerét sokan és sokféleképpen vizsgálták elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. A kutatások során a szakemberek a sikert meghatározó befolyásoló tényezőkre, illetve a siker értékelésének szempontjaira, kritériumaira voltak kíváncsiak. A vizsgálatok a sikertényezők egyre szélesebb körét tárták fel, amelyek között a kemény, technikai jellegű eszközök és módszerek mellett fokozatosan megjelentek a humán területre fókuszáló puha, kapcsolati elemek. Hasonlóképpen a sikerkritériumok tekintetében már a legelső kutatások is túlmutattak a határidők és költségkeretek betartásának követelményén, és egyre inkább a minőséget, a megrendelő, a vevő, és a munkatársak elégedettségét, a projektek hosszú távú hatásait helyezték a középpontba. A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerére vonatkozóan azonban eddig még nem készült hasonló, átfogó jellegű felmérés és elemzés. 12

15 Bevezetés 1.1. A kutatás jelentősége és célkitűzései Témaválasztásomat elsősorban az az elképzelés motiválta, hogy a nemzetközi sportrendezvények piacán egyre erőteljesebben megjelenő és rendkívül pozitív referenciákkal rendelkező magyar sportszervezésben a projektmenedzsment eszközök és módszerek alkalmazása által hatékonyabbá váljon a sportrendezvények szervezési gyakorlata, és növekedjen ez által a szervezetek versenyelőnye a rendezési jogokért vívott küzdelemben. A sportrendezvény-szervezési projektek eredményesebbé tételéhez meg kell ismernünk a sikeresség megítélésében szerepet játszó kritériumokat és szempontokat, hiszen ezek bázisán kerülnek értékelésre a sportrendezvények, illetve fel kell tárnunk, hogy melyek azok a sikertényezők, szervezési megoldások és menedzsment módszerek, amelyek hozzájárulnak a hatékony és eredményes szervezéshez és megvalósításhoz. A kutatás az alábbi kérdésekre keresi a választ az értekezés során: 1. Melyek azok a sikerkritériumok, amelyek bázisán egy nemzetközi sportrendezvény sikere értékelhető? 2. Melyek azok a sikertényezők, amelyek meghatározzák egy nemzetközi sportrendezvény sikeres megszervezését és megvalósítását? 3. Van-e összefüggés az egyes sikertényezők és sikerkritériumok, azok bizonyos csoportjai között? 4. Kimutatható-e különbség a vizsgálatba bevont országok sportrendezvény-szervezési gyakorlatában? A kutatás alapvető célja a Magyarországon, valamint a kiválasztott európai országokban rendezett nemzetközi sportrendezvények, elsősorban világ- és Európa-bajnokságok szervezési sikertényezőinek, illetve a sikeresség megítélésében szerepet játszó kritériumainak azonosítása; azon rendezvényszervezési megoldások, menedzsment módszerek összegyűjtése, amelyek a sportrendezvény-szervezési projektek sikerességét meghatározzák. A vizsgálat célcsoportjában hazánk mellett a környező országok közül Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia szerepel a nemzetközi sportrendezvények szervezésében vállalt jelentős szerepük miatt. A környező kelet-közép-európai országok mellett a német klasztert alkotó Németország, Ausztria és Svájc hármasa került be a mintavételbe jelentős szervezési tapasztalatuk, valamint a kiforrottabb nyugati-európai szervezési gyakorlat megismerése és feltérképezése céljából. A kutatás a projektmenedzsment, sportmenedzsment valamint az úgynevezett event management (eseményszervezés) területet foglalja magában. A kutatás elméleti megalapozásakor a nemzetközi sportrendezvények jellemzőinek tárgyalásán túl elsősorban a projektmenedzsment, azon belül is a projektsiker megközelítések bemutatására fókuszálok. A sportrendezvények szervezésének módszertani háttere ugyanis leginkább a projektmenedzsmenthez köthető, továbbá e területen vizsgálták a projektek sikertényezőit és kritériumait, míg speciálisan a sportrendezvény-szervezési projektek esetében eddig nem készült ilyen jellegű átfogó kutatás. 13

16 Bevezetés A kutatás eredményeként célom olyan modell felállítása, amely a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerkritériumait, valamint a sikerre ható tényezőit szintetizálja, mivel nem született még olyan jellegű tudományos igényű kutatás, amely a nemzetközi sportrendezvények sikerességét, sikertényezőit, illetve azok előfeltételeit elemezte volna A disszertáció felépítése A disszertáció második fejezete a kutatás elméleti hátterét, a sportrendezvények jellemzőit, a projektmenedzsment, a projektsiker, valamint a személyes vezetés elméletek irodalmi áttekintését hivatott bemutatni. A kutatás elméleti hátterének megalapozása során elsőként a sport társadalmi szerepét, a nemzetközi sportrendezvények jelentőségét, valamint szervezésének sajátosságait mutatom be, amely a téma aktualitásának indoklását és szélesebb kontextusban történő elhelyezését szolgálja. Ezt követően a kutatás szempontjából releváns projekt és projektmenedzsment meghatározások, projekttipológiák ismertetésére térek ki a célból, hogy el tudjuk helyezni a sportrendezvényeket és azok szervezési folyamatát a projektmenedzsment területén belül. A téma bemutatását megalapozó elméleti megközelítések mellett kitérek a projekt életciklusok tárgyalására, valamint a sportrendezvény-szervezési projektek szempontjából releváns projektmenedzsment módszerek ismertetésére, melyet három dimenzión keresztül közelítek meg. E három dimenzió a projektmenedzsment szervezeti, funkcionális és instrumentális dimenziója által felölelt módszerek, folyamatok és ismeretek közül azon területek áttekintésére térek ki részletesen, melyek alkalmazása hasznos a szervezési munkálatok során a csapat munkájának összefogásában, a feladatok koordinálásában és végrehajtásában. A kutatás fókuszában álló sportrendezvény-szervezési projektek sikerességének vizsgálata megkívánja a projektsiker kérdéskörének alapos tárgyalását, hiszen a projektsiker, a sikertényezők és sikerkritériumok témaköre képezi a későbbi gyakorlati elemzések egyik fő területét. Ebben a fejezetben a projektsiker elméleti és gyakorlati megközelítéseire, a sikerkritériumok és sikertényezők területén végzett korábbi kutatások eredményeinek ismertetésére, azok összevetésére és összegzésére fókuszálok. A projektsiker kérdésköréhez kapcsolódóan kitérek a különféle sikeresség vizsgálati modellek, kiválóság és érettség modellek szempontrendszerének bemutatására és összehasonlító elemzésére, amely alapot ad számomra a sportrendezvény-szervezési projektek sikerének vizsgálata során az értékelés szempontjainak kialakítására. A projektek sikerét meghatározó tényezők témaköréhez kapcsolódóan, azon túlmutatva kerül sor a személyes vezetés megközelítések, főként a magatartástudományi elméletek ismertetésére. Ezen áttekintés során a kapcsolat- és feladatorientáció dimenzióját, különféle megközelítéseit, valamint a projektmenedzsmentben betöltött szerepét, a projektsikert meghatározó vonatkozásait helyezem a középpontba. A kutatás szempontjából releváns szakirodalmi elméletek, gyakorlati megközelítések és korábbi kutatási eredmények tárgyalását követően a bemutatott tanulmányok összegzését és értékelését teszem meg. A szakirodalmi elemzések és összesítő értékelések alapján megfogalmazom a kutatás hipotéziseit, amelyeket röviden értelmezek is. A fejezet az összeállított kutatási modell bemutatásával és a kutatási hipotézisek ellenőrzését szolgáló kvantitatív és kvalitatív módszertan ismertetésével zárul. 14

17 Bevezetés A harmadik fejezet szolgál az empirikus kutatás bemutatására, a kvantitatív és kvalitatív kutatások folyamatának, valamint az elvégzett elemzések és feltárt összefüggések ismertetésére. A fejezetben részletesen kitérek a kutatás lefolytatására: az adatgyűjtés megalapozására és az adatok forrásának tárgyalására, valamint a kvantitatív és kvalitatív kutatás egyes elemeinek ismertetésére. Az adatgyűjtés és a kutatási minta főbb jellemzőinek bemutatását követően rátérek a kvantitatív és kvalitatív kutatás tárgyalására. A kvantitatív kutatás ismertetésére szolgáló fejezetben elsőként a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező- és sikerkritérium-faktorainak meghatározását mutatom be és megadom a létrehozott faktorok értelmezését. A következőkben a sikertényező- és sikerkritérium-faktorok összefüggéseinek feltárására, a feltárt kapcsolatok intenzitásának vizsgálatára és a kapott eredmények bemutatására, értelmezésére fókuszálok. Ezt követően a vizsgált térségek sportrendezvény-szervezési gyakorlatának összehasonlítását, a szervezés hasonló és eltérő elemeinek feltárását mutatom be, valamint megfogalmazom az elvégzett elemzések eredményeit. A fejezet a kvantitatív kutatás eredményeinek összefoglalásával zárul. A kvalitatív kutatás tárgyalására szolgáló fejezetben az esettanulmányok bemutatására, a szervezés jellemzőinek és a rendezvények elért eredményeinek részletes ismertetésére kerül sor. A fejezet az esettanulmányi elemzések áttekintésével, a kvalitatív kutatás eredményeinek összegzésével zárul. Az értekezés negyedik fejezete mutatja be a kutatási eredményeket és következtetéseket. Az értekezés záró fejezete a kutatási hipotézisek ellenőrzésére és az eredmények értelmezésére fókuszál a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezőinek és sikerkritériumainak meghatározása, a tényezők és kritériumok közötti kapcsolatok feltárása, valamint a vizsgált térségek szervezési gyakorlatának vonatkozásában. A fejezet összefoglaló része az eredményeket leíró kutatási modell bemutatására, a tézisek megfogalmazására és a kutatás önálló, újszerű eredményeinek összefoglalására szolgál. A kutatás eredményeinek összefoglalása az eredmények gyakorlati alkalmazásának, a további lehetséges kutatási irányoknak az ismertetésével, valamint egy rövid összegzéssel zárul. 15

18 A kutatás elméleti háttere 2. A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE 2.1. A sport helye és szerepe a társadalomban A sport ma már nem csupán a szűk értelemben vett mindennapi testedzést és kikapcsolódást jelenti, hanem összetett funkciói révén a társadalom és az emberi fejlődés fontos tényezője. A sport társadalmi szerepének megismeréséhez közelebb vihet minket az Európai Sport Charta definíciója, miszerint a sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése. (2001, 10) A fenti definícióból kitűnik, hogy a sport területe túlmutat a fizikai aktivitás feltételeinek megteremtésén, az egyének és csapatok küzdelmének ösztönzésén, és összetett funkciói révén személyiségformáló eszközt, társadalmi érintkezést, egészséges és fejlődő nemzetet, üzletet és hasznot nyújt az egyén és a társadalom számára. (Kiss Szabó, 2004). A sportot tehát, mint társadalmi jelenséget kell megközelítenünk és vizsgálnunk ahhoz, hogy feltárjuk a társadalom egészéhez, egyes elemeihez fűződő kapcsolatát, szerepét. E társadalmi funkciók a gazdasági, társadalmi és politikai változások hatására folyamatosan alakulnak, történetileg változnak. Az elmúlt évtizedek ipari fejlődése, az urbanizáció, és a szabadidő növekedése következtében a sport egyre fontosabbá vált, mint tevékenység, és mint szórakozás. Ez felgyorsította a sport sajátos társadalmi intézményrendszerének kialakulását, amely intézmények a társadalom sportcélú és testnevelési feladatainak ellátását szolgálják. (Laki Nyerges, 1984) A sport, mint társadalmi jelenség vizsgálata során világosan el kell különítenünk egymástól a sport jelentősebb területeit, valamint tisztáznunk kell e területek társadalmi funkcióit, mert ezek határozzák meg az egyes területek szervezeti kereteit és élettereit. (Nyerges, 1994) E megközelítés alapján a sport három fő területe: a versenysport, élsport; a rekreáció sport, szabadidősport; az iskolai testnevelés és diáksport. Nyilvánvaló, hogy eltérő társadalmi funkciója van például a rekreációs célt szolgáló szabadidősportnak, a diákok testnevelését támogató sportnak, illetve a versenysport területének. Ennek megfelelően az egyes területek hivatalos támogatásának módja és mértéke, a működésüket biztosító szervezetrendszer kiépültsége, létesítményi és anyagi lehetőségeik, más társadalmi szférákra való hatásuk és felhasználhatóságuk tekintetében lényeges eltérések vannak. (Laki Nyerges, 1980, 174) Ugyanakkor eltérő lehet a sport fent bemutatott területeinek megítélése egyes országokban is, melyet nem csupán az adott terület társadalmi hatásainak felismerése és hasznosíthatósága határoz meg, hanem az ország gazdasági fejlettsége is. Lényeges szempont továbbá az egyes sportterületek tekintetében a különféle sportágak alkalmassága és jelentősége is. Az iskolai testnevelés és diáksport terén máig az atlétika, a labdarúgás és a kosárlabda játszik döntő szerepet, míg a szabadidősportban például a tenisz, az úszás és a kerékpár térhódítása figyelhető meg. (Nyerges et al., 1993) A sport három fő területének társadalmi funkciói közül kutatási témámhoz kapcsolódóan a versenysport funkcióinak elemzésére térek ki részletesen a 16

19 A kutatás elméleti háttere következőkben. Az élsport szerepének tárgyalásához szükséges kiemelnünk, hogy a modern sportmozgalom viszonylag rövid idő alatt látványos fejlődésen ment keresztül, melyben döntő szerepet játszott az olimpiai mozgalom, elősegítve a sport társadalmi elismertetését, a sportágak elterjesztését és nem utolsósorban a sportolás népszerűsítését. E fellendüléshez hozzájárult a második világháborút követő hatalmi - gazdasági - politikai - ideológiai trend hatása is, amely kialakította és működtette az úgynevezett versenyspirált, mely szerint a pozíció mint politikai reprezentáció és reklám csakis a teljesítményszint szüntelen emelésével biztosítható. (Laki et al., 1985) E folyamat eredményeként a versenysport önálló és sikeres, mással nem helyettesíthető, ámde öntörvényű és alig ellenőrizhető folyamattá nőtte ki magát (Laki Nyerges, 2006, 501) Az utóbbi évtizedek tehát a versengés erősödését, a teljesítmények fokozását és a versenyek számának ugrásszerű növekedését hozták magukkal. Érdekes kérdés, hogy mi hajtja a nemzeteket, hogy versenysportjukat fejlesszék és a nemzetközi szint megtartásához, követéséhez minden eszközt megmozgassanak? A versenysport legkézenfekvőbb funkciója a szórakoztatás, hiszen a néző az izgalmakért és a látványosságért tekinti meg a sporteseményt, amely egyúttal a szabadidő eltöltésének módja is, hiszen a mindennapi tevékenységtől történő elszakadást, kikapcsolódást és feltöltődést nyújt a szurkoló számára. A verseny átélésének varázsához az eredmények befolyásolhatóságának vélt vagy valós lehetősége is hozzájárul, hiszen a versenyző nem, mint egyén, hanem mint egy társadalmi csoport képviselője vesz részt a küzdelemben. Így a szurkoló is az egy közösséghez tartozás tudatával, az adott társadalmi csoporttal azonosulva kívánja a versenyzőt buzdítani, az eredmény alakulását befolyásolni. A versenyző, mint a csoport képviselője szereplésével felhívhatja a figyelmet a képviselt csoportra, alakíthatja a szélesebb közösség véleményét. A sport e képviseleti funkciója révén, mint a nemzeti érzés hordozója, a nemzeti egység megjelenítője és a közvélemény formálója szerepet játszhat a nemzeti identitástudat kialakításában és erősítésében, valamint a társadalom erejének, teljesítőképességének bizonyításában is. (Laki Nyerges, 2006) Miután a sport a nemzetközi kapcsolatok elfogadott formája, így olyan politikai feladatokat is elláthat, amelyek elősegíthetik az országok közötti hivatalos kapcsolat elindítását, diplomáciai kapcsolatok felvételét, elmélyítését vagy éppenséggel kiszélesítését. E kapcsolat természetesen fordítva is fennáll, hiszen nem egyszer fordult elő a sporttörténelem során, hogy egyes országok a versenyek bojkottálásával fejezték ki nemtetszésüket bizonyos politikai, vallási, vagy ideológiai elvekkel szemben. Az élsport gazdasági funkciói ugyanakkor már jóval szerteágazóbbak. Egyrészről a népszerű sportágak élmezőnyét felszívta a szórakoztatóipar, ahol a klubok és játékosok adás-vétele mellett a reklám, a szponzoráció is teret hódít. A stadionokban és lelátókon megtalálható hirdetések mellett a sportolók mezén és sportszerén is megjelentek a márkanevek, melyek sokszor a sporttól távol álló cégeket hirdetik, összekapcsolva nevüket a sikeres versenyzővel, csapattal. Másrészt a különféle világversenyek rendezése a létesítményi fejlesztések és a sokrétű előkészítő munka révén több iparág építőipar, híradástechnika, vendéglátóipar, kereskedelem, közlekedés, stb. részvételét követeli meg, támogatva ez által az adott területen megbízott cégeket, azok dolgozóit, partnereit és közvetetten a térség gazdaságát, fejlődését is. A nemzetközi vonatkozású sportrendezvények ezen kívül külföldi látogatókat vonzanak a térségbe, a rendezvény idejére, vagy akár hosszabb idejű tartózkodásra is, akik főként a turizmus és a szolgáltatóipar bevételeit növelhetik. A közvetlen bevételek mellett a térség, vagy 17

20 A kutatás elméleti háttere ország arculatának kialakítását, formálását és népszerűsítését is támogathatja egy-egy nemzetközi verseny. A versenysport egy-egy sportoló, vagy sportág sikerei révén felkeltheti a figyelmet a sportolásra, az adott sportág gyakorlásának szépségeire és előnyeire. Ebben az összefüggésben az élsport életmód alakító funkciója által elősegítheti az egészséges életmód kialakítását, ezáltal jótékony hatással lehet akár az iskolai és szabadidősport szerepének erősítésére, gyakorlásának ösztönzésére. A versenyző ugyanakkor példaképként állítható az emberek, főként a fiatalok elé, ami a sportág támogatása és az utánpótlás-nevelés biztosítása mellett az erkölcsi tanulságok a küzdelem, az áldozatos és kitartó munka, a kudarcok elviselése, stb. hangsúlyozására is felhasználható. (Laki Nyerges, 1984) A sport, és ezen belül is az élsport tehát sajátos előnyöket nyújthat a társadalom számára például a szórakoztatás, az életmód alakítás révén; a gazdaság terén a versenyrendezés, sportszergyártás, reklám és turizmus bevételei által; valamint a politika és a diplomácia területén a nemzeti öntudat erősítése, a közvélemény formálása, az országimázs és a nemzetközi kapcsolatok alakításában. A sport és az élsport funkcióinak ismertetése után a következőkben rátérek a sporthoz kötődő rendezvények alapvető meghatározásainak és formáinak, a projektmenedzsmenttel történő összefonódásának bemutatására Sport projekt rendezvény Ahogy az élet számos területén, úgy a sportban is gyakran találkozhatunk projektekkel, valamilyen egyedi kihívást, célt, újdonságot tartalmazó feladatokkal. A sport területén belül létrejövő projekteket alapvetően három fő típusba sorolhatjuk, melyeket az alábbi ábrában foglaltam össze. Rendezvényszervezési projektek Cél: sikeres rendezvény létrehozása Teljesítményjavító projektek Cél: sportteljesítmény javítása, fokozása Áttörést hozó projektek Cél: valami újdonság, áttörés bevezetése, vagy változtatás 1. ábra: Projekttípusok a sportban Forrás: Waeffler Pfister, 2008, 514 Az első kategóriába tartoznak a rendezvényszervezési projektek, melyek a leggyakoribb és legváltozatosabb projekttípusok a sport területén belül. Hagyományosan egy rendezvény létrehozásával, mint egy projektfeladattal szembesül a szervező csapat, melynek sikeres megszervezése a szerteágazó tervezési és végrehajtási feladatok összességével, a számos érintett kezelésével és a sport sajátos környezetében korántsem egyszerű feladat. A teljesítmény javítását, a felkészülést megcélzó projektek kifejezetten a magas szintű élsport területéhez kötődnek, és céljuk kimondottan a sportolók teljesítményének fokozása. Ezen a területen a sportolók és csapatok versenyképesebbé és sikeresebbé tételéhez nélkülözhetetlen a speciális szaktudás, know-how, valamint a professzionális projektmenedzsment ismeretek, módszerek és folyamatok, melyek eredménnyel alkalmazhatók, mint például az időtervezés, a projekt terjedelmének meghatározása, a költség- és kockázatmenedzsment, valamint az emberi erőforrás kezelése és a kommunikációmenedzsment. A harmadik terület az áttörést, újdonságot hozó projektek köre, melyek valamilyen gyökeres változást hoznak létre valami új 18

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére

Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vezetői szerepek és szervezeti kultúra hatása a klaszterek működésére DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Lippert Róbert Témavezető: Dr.

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Dr. Balogh Ágnes. Doktori (PhD) értekezés. Témavezető: Dr.

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Dr. Balogh Ágnes. Doktori (PhD) értekezés. Témavezető: Dr. PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dr. Balogh Ágnes Kulturális intelligencia a 21. század kulcskompetenciája? Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Gaál Zoltán Veszprém

Részletesebben

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban

Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tudatos tudásmenedzselés a tudásgazdaságban A tudásmenedzsment sajátosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A sport és az üzlet kapcsolata elméleti alapok

A sport és az üzlet kapcsolata elméleti alapok Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Tanszék A sport

Részletesebben

Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban

Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bogdány Eszter Átadni tudni kell! Vezetői szerep átadás a hazai kis- és középvállalkozásokban Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Csizmadia

Részletesebben

KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN

KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN Pató Gáborné Szűcs Beáta KOMPETENCIÁK, FELADATOK LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN doktori (Ph.D) értekezés Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL

SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali Tagozat Szakdiplomácia Szakirány SZABAD MUNKAVÁLLALÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN A SPORTOLÓK SZEMSZÖGÉBŐL Kötél Zsanett

Részletesebben

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020

Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Hajós Alfréd Terv Az egyetemi-főiskolai sport szakmai programja 2013/2020 Egészséges és sportos értelmiséggel rendelkező társadalom egészséges és sikeres polgárok Előszó 2 Vezetői összefoglaló 3 Az egyetemi

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

András Krisztina. Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján. Ph.D. értekezés

András Krisztina. Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján. Ph.D. értekezés András Krisztina Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján Ph.D. értekezés Vállalatgazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Copyright András Krisztina, 2003 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN

A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON ÉS AUSZTRIÁBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÖPLABDA SPORTBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A SPORTFINANSZÍROZÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A TURIZMUS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAI

A TURIZMUS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAI Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külgazdaságtan Tanszék Turizmus Kutatócsoport A TURIZMUS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAI Ph.D. Disszertáció Rátz Tamara Gazdálkodástani Ph.D. Program Témavezető: Dr.

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Nevelés- és Sporttudomány Tudományági Doktori Iskola A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Írta: Szentgyörgyvölgyi Rozália Témavezető: Dr. Szűts István egyetemi

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE

A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE 1 Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola Péter Erzsébet A VÁLLALKOZÁSI HAJLANDÓSÁG ELEMZÉSE A kiskereskedelmi- és vendéglátó vállalkozások példáján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Részletesebben

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire

A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire A fogyatékos személyek teljesítménysportja és annak hatása a sport különböző színtereire Doktori értekezés Dorogi László Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Bognár

Részletesebben

ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI

ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI ÁSVÁNYI KATALIN A KOMOLYZENE VÁLLALATI TÁMOGATÁSÁNAK ÚTVESZTŐI KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. KEREKES SÁNDOR EGYETEMI TANÁR AZ MTA DOKTORA Ásványi Katalin 2 BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK LEADER PROGRAM TAPASZTALATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK LEADER PROGRAM TAPASZTALATAI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK GAZDÁLKODÁS - ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Török Ádám akadémikus DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren

Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren Tanulmány Dóczi Tamás: Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren Magyar sport és nemzeti identitás a globális sportszíntéren Hungarian sport and national identity on the global sport

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Környezetmenedzsment specializáció CSÁFOR HAJNALKA VÁLLALATOK TÁRSADALMI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLGÁR ANDRÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR SOPRON 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR SOPRON Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola K1 Bio-környezettudomány

Részletesebben

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet Pécs, 2015 A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Laczkó Tamás, Rétsági Erzsébet Szerzők: Dr. habil. Ács Pongrác, egyetemi docens, PTE

Részletesebben

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása

Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása Innovatív és kreatív kommunikációs, médiaés marketingtartalmak feltárása az egészségfejlesztést szolgáló fizikai aktivitás fokozásának szolgálatában Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi

Részletesebben

Karácsonyi köszöntô. Köszöntô

Karácsonyi köszöntô. Köszöntô Köszöntô Karácsonyi köszöntô 3 Egy évvel ezelôtt az MSTT élén tisztújítás zajlott, amelyet még elnök elôdöm, Frenkl Róbert tanár úr vezetett. Nem sejthettük, hogy a tôle megszokott eleganciával lebonyolított

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során

Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Grotte Judit Okleveles Közgazdász Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Juhász Tímea okleveles közgazdász Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil Bencsik

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Tokár-Szadai Ágnes. Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Tokár-Szadai Ágnes. Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tokár-Szadai Ágnes Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Ph.D értekezés A Doktori Iskola neve: Vállalkozáselmélet és gyakorlat

Részletesebben