A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D) értekezés Témavezető: Dr. Szabó Lajos Veszprém 2008.

2 A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Dancsecz Gabriella Készült a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája keretében Témavezető: Dr. Szabó Lajos Elfogadásra javaslom (igen / nem). (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el. Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve: igen /nem. (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el. Veszprém, A doktori (PhD) oklevél minősítése.... a Bíráló Bizottság elnöke Az EDT elnöke

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrajegyzék...3 Táblázatjegyzék...5 Kivonat...7 Abstract...8 Auszug...9 Előszó BEVEZETÉS A kutatás jelentősége és célkitűzései A disszertáció felépítése A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE A sport helye és szerepe a társadalomban Sport projekt rendezvény A nemzetközi sportrendezvények jelentősége A sportrendezvények gazdasági hatásai A sportrendezvények környezeti hatásai A sportrendezvények társadalmi hatásai A sportrendezvények hatásainak értékelése A nemzetközi sportrendezvények szervezése A nemzetközi sportrendezvények szereplői A nemzetközi sportrendezvények szervezési folyamata A nemzetközi sportrendezvények szervezésének kulcstényezői A projekt meghatározásai A projektmenedzsment meghatározásai Projektek életciklusa A projektmenedzsment szervezeti dimenziója A projektmenedzsment funkcionális dimenziója A projektmenedzsment instrumentális dimenziója A projektsiker A projekt sikerkritériumai A projekt sikertényezői Sikeresség vizsgálati modellek Személyes vezetés elméletek A magatartástudományi személyes vezetés elméletek áttekintése Kapcsolat- és feladatorientáció a projektmenedzsmentben A kutatás elméleti hátterének értékelése A projekt sikerkritérium kutatások értékelése A projekt sikertényező kutatások értékelése Hipotézisek

4 2.10. Kutatási modell és módszertan A kutatási modell A kutatás módszertana EMPIRIKUS KUTATÁS A kutatás lefolytatása A változók operacionalizálása Az adatok forrása Az kvantitatív kutatás folyamata A kvalitatív kutatás folyamata Az adatgyűjtés és a kutatási minta jellemzői A kvantitatív kutatás A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező- és sikerkritérium-faktorainak meghatározása A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező- és sikerkritérium-faktorainak összefüggései A vizsgált térségek sportrendezvény-szervezési gyakorlatának összehasonlítása A kvantitatív kutatás eredményeinek összefoglalása A kvalitatív kutatás Az esettanulmányok bemutatása Az esettanulmányok elemzése A kvalitatív kutatás eredményeinek összefoglalása KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK A hipotézisek ellenőrzése Az eredmények értelmezése A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és sikerkritériumai A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezőinek és sikerkritériumainak összefüggései A vizsgált térségek sportrendezvény-szervezési gyakorlatának összehasonlítása A kutatás eredményeinek összefoglalása Az eredményeket leíró kutatási modell Tézisek megfogalmazása Önálló, újszerű eredmények A kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazása További kutatási irányvonalak Összegzés Irodalomjegyzék Mellékletek

5 Ábrajegyzék 1. ábra: Projekttípusok a sportban ábra: A rendezvények főbb csoportjai ábra: A sportrendezvények hatásainak csoportosítása ábra: A sportrendezvények mikro- és makrogazdasági hatásai ábra: A kontinens- és világbajnokságok szervezeti köre ábra: A szervezőbizottság kapcsolatrendszere ábra: A rendezvények szervezési folyamata ábra: A sportrendezvények szervezési folyamata ábra: Pályázati körfolyamat ábra: A szponzor, a szponzorált és a célcsoport közötti cserekapcsolatok ábra: Általános projektciklus modell ábra: Projektre orientált projektszervezet ábra: A projektmenedzser befolyása az egyes szervezeti formákban ábra: Projektmenedzser szerepek ábra: Egy nemzetközi konferencia lehetséges célstruktúrája ábra: Egy nemzetközi konferencia lehetséges eszközstruktúrája ábra: Projektkockázat portfolió ábra: A projekt sikertényezői és kritériumai ábra: Projektháromszög ábra: A sikerkritériumok négyzete ábra: A sikerdimenziók időbeli kerete ábra: A tíz sikertényező ábra: Koncepcionális sikertényező modell ábra: Periodikus projektmenedzsment modell ábra: A Malcolm Baldrige Nemzeti Minőségi Díj kritériumok keretrendszere ábra: EFQM Kiválóság Modell ábra: Kitűnő Projekt modell ábra: A Projektmenedzsment Érettség Modell szintek egymásra épülése ábra: A Szervezeti Projektmenedzsment Érettség Modell folyamata ábra: Projektorientált Szervezet Érettség Modell ábra: Érettség modellek összevetése ábra: Kezdeményezés-strukturálás és figyelem vezetői magatartás ábra: Feladatcélok és kapcsolati célok ábra: A projektmenedzsment humán és technikai dimenziója ábra: A kutatás modellje ábra: A kutatás felépítése ábra: A kutatási modell feltételezett változói ábra: A kutatás adatgyűjtésének folyamata ábra: A mintában szereplő országok %-os megoszlása

6 40. ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a rendezés éve szerint ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a rendezvény időtartama szerint ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a sportági besorolás alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása az előkészítési idő alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása az előkészítésben résztvevők száma alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a lebonyolításban résztvevők száma alapján ábra: A mintában szereplő rendezvények megoszlása a költségvetés nagysága szerint ábra: Az optimális faktorszám ábrázolása a sikertényezőkre, illetve sikerkritériumokra vonatkozóan ábra: A modellben feltételezett és az eredményül kapott sikertényezők ábra: A modellben feltételezett és az eredményül kapott sikerkritériumok ábra: A sikertényező- és sikerkritérium-faktorok közötti regressziós kapcsolatok ábra: A sikertényező- és sikerkritérium-faktorok közötti parciális korrelációs kapcsolatok ábra: Az átlag és a konfidencia intervallum ábrázolása ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek feladatorientált sikertényezői és eredményei ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek kapcsolatorientált sikertényezői és eredményei ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek véletlen hatásai és következményei ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező-faktorai ábra: A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerkritérium-faktorai ábra: A külső projektérintettek elégedettsége sikerkritérium-faktorok és a sikertényező-faktorok összefüggései ábra: A projektcélok teljesítése sikerkritérium-faktorok és a sikertényező-faktorok összefüggései ábra: Az eredményeket leíró kutatási modell

7 Táblázatjegyzék 1. Táblázat: A projekt életciklusok összehasonlítása Táblázat: Projekt sikerkritériumok Táblázat: Projektsiker dimenziók és sikerkritériumok Táblázat: A projektsiker három szintjének összefoglalása Táblázat: Projekt sikertényezők Táblázat: Projekt kudarctényezők Táblázat: Kiválóság modellek összevetése Táblázat: Kapcsolat- és feladatorientáció a projektmenedzsmentben Táblázat: A nemzetközi sportrendezvények sikerkritériumainak szakirodalmi hivatkozásai Táblázat: A nemzetközi sportrendezvények sikertényezőinek szakirodalmi hivatkozásai Táblázat: Az empirikus felmérés adatai Táblázat: A sikertényező-elemek KMO mutató és Bartlett-teszt értéke Táblázat: A sikerkritérium-elemek KMO mutató és Bartlett-teszt értéke Táblázat: A sikertényezőkre vonatkozó magyarázott variancia táblázat részlet Táblázat: A sikerkritériumokra vonatkozó magyarázott variancia táblázat részlet Táblázat: ML illeszkedési mutató a sikertényezőkre, illetve sikerkritériumokra vonatkozóan Táblázat: A sikertényezők rotált faktorsúlymátrixa Táblázat: A sikerkritériumok rotált faktorsúlymátrixa Táblázat: A sikertényező-faktorok változói Táblázat: A sikerkritérium-faktorok változói Táblázat: A sikertényező-faktorokra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov-próba Táblázat: A sikerkritérium-faktorokra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov-próba Táblázat: A rezidumokra vonatkozó Kolmogorov-Smirnov-próba eredményei Táblázat: A változók homoszkedaszticitásának vizsgálata Táblázat: A regressziós modell összefoglalása A Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje A Táblázat: A regressziós modell összefoglalása B Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje B Táblázat: A regressziós modell összefoglalása C Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje C Táblázat: A regressziós modell összefoglalása D Táblázat: A regressziós együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje D Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje A Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje B

8 35. Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje C Táblázat: A parciális korrelációs együtthatók és a t-statisztika szignifikancia-szintje D Táblázat: Korrelációs együtthatók eltérései közötti szignifikancia vizsgálat eredményei A Táblázat: Korrelációs együtthatók eltérései közötti szignifikancia vizsgálat eredményei C Táblázat: Korrelációs együtthatók eltérései közötti szignifikancia vizsgálat eredményei D Táblázat: Lineáris korrelációs együtthatók a véletlen hatások változói és a sikerkritérium-faktorok között Táblázat: A varianciaanalízis eredményei Táblázat: Az együttműködés és kommunikáció, illetve a további projektcélok teljesítése faktorra vonatkozó Wilks -lambda statisztika értékei Táblázat: Az "A" rendezvény általános információi Táblázat: A "B" rendezvény általános információi Táblázat: A "C" rendezvény általános információi Táblázat: A "D" rendezvény általános információi

9 Kivonat A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Napjainkban egyre nagyobb érdeklődés és figyelem irányul a különböző nemzetek sportolóinak megmérettetéseire, amely sportversenyek, világ- és Európa-bajnokságok szervezésében évről évre jelentősebb szerepet vállalnak a hazai sportszervezetek is. A doktori értekezés fő célkitűzése Magyarországon, valamint a kiválasztott európai országokban szervezett világ- és Európa-bajnokságok sikertényezőinek, illetve a siker megítélésében szerepet játszó kritériumainak azonosítása, továbbá azon tényezők összegyűjtése, amelyek meghatározzák a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerességét. A disszertáció átfogó módon mutatja be és értékeli a téma megalapozását szolgáló sportrendezvény-szervezési és projektmenedzsment szakirodalmat, a projektsiker területén végzett korábbi kutatások eredményeit, valamint a személyes vezetés megközelítéseit. A kutatás egyrészről a nemzetközi sportrendezvények szervezésére vonatkozó empirikus felmérésre épül, amely során kvantitatív módszerként elsődleges kérdőíves adatgyűjtés és statisztikai elemzések kerültek alkalmazásra. Másrészt, a mélyebb problématerületek és a statisztikai úton nem kimutatható területek vizsgálatára, kvalitatív módszerként mélyinterjúkon és másodlagos adatokon alapuló esettanulmányi vizsgálatok lefolytatása történt meg. Az empirikus kutatás során meghatározásra kerültek a nemzetközi sportrendezvények szervezési gyakorlatát leíró sikertényező-faktorok, valamint a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerességének jellemzésére szolgáló sikerkritérium-faktorok. A sikertényező- és sikerkritérium-területek meghatározásán túlmenően a kutatás feltárja a sikertényező- és sikerkritérium-faktorok, azok bizonyos csoportjai között fennálló összefüggéseket. A sikertényező- és sikerkritériumok közötti összefüggések vizsgálata során hangsúlyos területként jelenik meg a feladatorientált, illetve a kapcsolatorientált sikertényező-területek szerepének, jelentőségének feltárása. 7

10 Abstract Success Factors and Criteria of International Sport Event Projects These days more and more attention has been devoted to competitions of athletes from several different nations. In the organization of international sport events, world and European championships, the national sport associations of Hungary play a role which is increasingly important. The main purpose of my PhD thesis is to define success factors and criteria of world and European championships organized in Hungary and selected European countries. Furthermore my aim is to identify the components that appear to make a large-scale sport event successful, and which points of view play an important role when judging efficiency. This doctoral dissertation provides a comprehensive theoretical basis on sport event management and project management, results of previous project success research and studies, as well as approaches of personal management. The study is based on the empirical analysis of the organization of international sport events and the secondary research of selected world and European championships. In the course of quantitative empirical research primary questionnaire survey and statistical analysis has been applied. In addition to this, during the qualitative research, case study analysis has been done on the basis of personal interviews and secondary documentations in order to further investigate the occurring hidden contexts. In the course of the empirical research success factors emerged, which describe the organization of international sport event projects, and success criteria defining the basis of which the success of international sport event projects can be evaluated. Furthermore the research reveals the relationships between success factors and criteria, between certain groups of factors and criteria. In addition to this the study of relationships between success factors and criteria focuses on the role and relevance of task oriented and relation oriented success factors. 8

11 Auszug Erfolgsfaktoren und Erfolgskriterien der internationalen Sportveranstaltungsprojekten Heutzutage richtet sich eine immer grössere Interesse und Aufmerksamkeit auf die Wettkämpfe von Sportlern aus verschiedenen Nationen. Die ungarischen Sportverbände spielen Jahr für Jahr eine bedeutendere Rolle in der Organisation von Sportveranstaltungen, hauptsächlich bei Welt- und Europameisterschaften. Die Zielsetzung der vorliegenden Dissertation ist zum einen die Bestimmung von Erfolgsfaktoren der in Ungarn sowie in ausgewählten europäischen Ländern organisierten Welt- und Europameisterschaften, zum anderen die Identifikation von Kriterien, die in der Beurteilung des Erfolgs eine Rolle spielen. Ferner wird eine grosse Aufmerksamkeit der Sammlung von Faktoren geschenkt, die den Erfolg der internationalen Sportveranstaltungsprojekte bestimmen. Die Dissertation gibt eine umfassende Präsentation und Bewertung der Fachliteratur im Bereich Sport- und Projektmanagement, die Ergebnisse von früheren Forschungen auf dem Gebiet des Projekterfolgs sowie die Modelle der Personalführung. Die vorliegende Arbeit basiert einerseits auf die empirische Forschung mit Bezug auf die Organisation von internationalen Sportveranstaltungen, in deren Rahmen als quantitative Methode primäre Datenerhebung mit Fragebögen und statistische Analysen durchgeführt wurden. Andererseits wurden für die Untersuchung von tieferen Problemfeldern und die mit Hilfe von Statistik nicht nachweisbaren Gebiete als qualitatives Verfahren persönliche Interviews und Fallstudienanalysen verwendet. Im Rahmen der empirischen Forschung wurden die Faktoren herausgefunden, die zur Bestimmung der erfolgreichen Organisation von internationalen Sportveranstaltungen dienen, sowie die Kriterien, die den Erfolg von internationalen Sportveranstaltungen charakterisieren. Dabei schliesst die Untersuchung die Zusammenhänge von bestimmten Gruppen von Erfolgskriterien und -faktoren auf. Die Analyse von Zusammenhängen der Erfolgskriterien und -faktoren beschäftigt sich ferner mit der Untersuchung von der Rolle und Bedeutung der aufgabenorientierten und beziehungsorientierten Erfolgsfaktoren. 9

12 Előszó Nem elég a célt látni, járható útja kell! Nem elég útra kelni, az úton menni kell! Egyedül is! Elsőnek, elöl indulni el! /Részlet Váci Mihály: Még nem elég című verséből/ A mögöttünk lévő XX. század a történelem eddigi legizgalmasabb és legváltozatosabb korszaka volt az emberiség számára, az elszenvedett világháborúk és diktatúrák ellenére is. Mi jellemezhetné jobban a végbement változásokat és felgyorsult folyamatokat, mint a sport, a sportéletben, a sportversenyekben lejátszódott átalakulás. E mozgalom minden sorscsapás ellenére életben maradt, sőt jelentős fejlődésen ment keresztül, amit jól szimbolizál az első újkori olimpiai játékok (Athén 1896.) és a legutóbbi, pekingi (2008.) versenyek közötti óriási különbség. A mozgás, a sport mindig is fontos volt számomra, legyen szó testnevelés órákról, futóversenyekről, vagy éppen balatoni evezésről. Hasonlóképpen a sportversenyek iránti rajongás, a versenyzők küzdelmének átélése már gyermekként is felpezsdített és örömmel töltött el. Ez irányú lelkesedésem találkozott témavezetőm, Dr. Szabó Lajos tudományterületével és sport iránti érdeklődésével. Ennek következtében a Veszprémi Egyetemen (ma Pannon Egyetem) elvégzett Idegenforgalmi és szálloda, valamint Közgazdász képzést követően a sporthoz kötődő nagyszabású rendezvények elemzésére vállalakoztam a Pannon Egyetem, Gazdálkodásés Szervezéstudományok Doktori Iskolájának Ph.D hallgatójaként szeptemberében. Visszatekintve, a kutatás évei alatt véghezvitt irodalmi kutatómunka, interjúkészítés, kérdőíves felmérés és statisztikai elemzések során, sok új ismerettel és tapasztalattal lettem gazdagabb. Úgy érzem, az értekezés elkészítése folyamán rendkívül sokat tanultam mind szakmailag, mind emberileg köszönhetően az utamat egyengető kollégáknak, szakembereknek és sportrendezvény-szervezőknek. Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Szabó Lajosnak, doktori témavezetőmnek, aki időt és energiát nem sajnálva irányította és segítette doktori kutatásomat, valamint mindvégig töretlen hittel támogatta munkámat. Köszönöm, Dr. Gaál Zoltán és Dr. Kovács Zoltán Professzor Uraknak értékes tanácsaikat és javaslataikat, Dr. Kosztyán Zsolt Tibornak az elemzésekben nyújtott segítségét, valamint minden kollégának a kritikákat, megjegyzéseket és bíztató szavakat, amelyekkel támogatták kutatásomat. Hálámat és köszönetemet fejezem ki családomnak és páromnak, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és akik megértéssel mellettem álltak és támogattak tanulmányaim során. Végül, de nem utolsósorban köszönet illeti a felmérés résztvevőit és mindazokat, akik a magyar sport és sportszervezés ügyét szolgálják. Ajánlás Doktori értekezésemet Dr. Kollarik Amália Professzor Asszony és Biros Gábor emlékére ajánlom. Veszprém, november 28. Dancsecz Gabriella 10

13 Bevezetés 1. BEVEZETÉS A mozgás, a sport, a vetélkedés és a győzni akarás egyidős az emberiséggel. Napjainkra a sport népszerűségének és szerepének erősödése révén elérte azt a szintet, hogy az emberek jelentős részének életében valamilyen szempontból fontos, nélkülözhetetlen szerepet tölt be. A sportos életmód, a testedzés sok ember számára a mindennapok részévé vált. A sport tehát ma már társadalmi jelenség, életünk és kultúránk része. (Fazekas Nagy, 2000) A sporthoz kötődő megmérettetések és rendezvények mindig is fontos szerepet játszottak az emberiség életében, kezdve az ókori olimpiáktól, maratoni futásoktól egészen a mai újkori olimpiákig, világjátékokig, világ- és kontinentális bajnokságokig. Napjainkban még inkább előtérbe kerülnek e nagyszabású sportesemények, hiszen egyre több, nagyobb, sokfélébb és színesebb rendezvényt hívnak életre a sportvilág szereplői, amelyek szervezéséért egyre intenzívebb verseny alakul ki a városok és országok között. (Zeman, 2005) Hogy mi készteti az egyes országokat és térségeket a versenyben történő részvételre, és milyen funkciókat tölthet be a társadalomban egy-egy sportverseny, arra Nyerges Mihály megfogalmazásában találjuk meg a választ. A sportrendezvények legfőbb funkciója a szórakoztatás, hiszen a részvétel a látvány és az izgalmak átélését, a mindennapoktól való elszakadást, kikapcsolódást jelent a nézők számára. A szurkoló a versenyek alatt, azonosulva az adott társadalmi csoporttal vagy nemzettel, a versenyzőt a csoport képviselőjeként ösztönzi a győzelem megszerzésére, mivel az elért győzelem növeli a csoport vagy ország ismertségét, presztízsét és vonzóvá teszi vagy teheti azt mások számára. (Nyerges Petróczi, 2007, 50) Egy nemzetközi vonatkozású sportverseny jellegéből adódóan alkalmas különböző országok és térségek közötti kapcsolatok elmélyítésére és kiszélesítésére, vagyis diplomáciai kapcsolatok kiépítésére és ápolására is. A sportrendezvények gazdasági funkciója mellett, amely leginkább a szponzoráció, a reklám, az infrastruktúra-fejlesztés, az építőipar és szolgáltatóipar területén, valamint hosszú távú közvetett előnyök formájában jelenik meg, a versenyek turizmusélénkítő és imázs növelő szerepe is jelentős. Végül pedig a sportversenyek során átélt élmény, életmód-alakító tényezőként felkeltheti a figyelmet a sport, az adott sportág és sportolói irányába, amely akár az egészséges-életmód kialakítására, valamilyen sportág gyakorlására ösztönözheti a nézőt. (Laki Nyerges, 1984) Az egyre nagyobb média- és közfigyelem által kísért nemzetközi sportrendezvények közül a nyári, illetve téli olimpiai játékok, a különféle világjátékok, valamint az egyes sportágakhoz kötődő világ- és Európa-bajnokságok a legjelentősebbek. A sportversenyek sorából kiemelkedik a sportolók legnagyobb seregszemléje, az újkori olimpiai játékok, amelyet az olimpiai eszme mellett a nagyszabású kísérőprogramok és az óriási médiaérdeklődés tesz különlegessé. Az olimpiai játékok számos egyedi vonása, mint például az amatőrség, a gazdasági érdekektől történő mentesség, valamint rendkívüli mérete és kiterjedése miatt nem vethető össze más nemzetközi sportrendezvénnyel, világversennyel. Ezen kívül az olimpiai játékok és a különféle világjátékok korlátozott száma és távoli helyszínei miatt nem volt lehetséges e sportrendezvények vizsgálata jelen kutatás keretei között. Az értekezés során a hazai és európai szempontból jóval gyakoribb és jelentősebb sportversenyek, az egyes sportágak keretein belül szervezett világ- és kontinentális-bajnokságok vizsgálatára került sor. 11

14 Bevezetés A témaválasztás aktualitását adja, hogy az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés irányul a nemzetek sportolóinak vetélkedéseire, küzdelmeire. A közfigyelem és médiaérdeklődés középpontjában állnak a különféle sportversenyek, világ- és Európabajnokságok szervezési és megvalósítási munkálatai, a rendezés jogáért való küzdelemtől egészen a rendezvény zárásáig és utólagos értékeléséig. Mint nézők és érdeklődők mi is szívesen követjük nyomon a rendezvények elő- és utóéletét, a versenyzők felkészülését, és a helyszínen, vagy a médián keresztül szívjuk magunkba a verseny által gerjesztett feszültséget, izgalmat és örömteli pillanatokat. A nemzetközi sportrendezvények megszervezésében egyre jelentősebb, és évről évre bővülő szerepet vállalnak a hazai sportszövetségek és a környező országok sportmozgalmai. Egy-egy világverseny előnyös hatásai, gazdasági bevételei és társadalmi vonatkozásai az eseményt szervező sportszövetség és a hazai sportolók mellett a rendező városra, régióra, sőt országra is kiterjedhetnek. Ezen nagyszabású sportrendezvények megszervezése, a feladatok és tevékenységek kézbentartása, a résztvevők munkájának koordinálása rendkívül szerteágazó és bonyolult feladat. Éppen ezért sikeres és zökkenőmentes megszervezésük és kivitelezésük ma már elképzelhetetlen a rendezvényszervezés és a projektmenedzsment eszközeinek alkalmazása nélkül. Mivel a kutatás témájául választott világ- és Európa-bajnokságok egyedülálló, különleges és bonyolult feladatok, amelyek célja, határideje és költségvetése előre meghatározott, ezért projektként kezelhetjük e sportrendezvényeket. A sportrendezvények megvalósítására irányuló előkészítő és szervezési munkát pedig projektmenedzsment tevékenységnek tekinthetjük. Az értekezés során a világ- és Európa-bajnokságok megvalósítására létrejött nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerességét vizsgálom. A kutatás folyamán feltárom, hogy melyek azok a befolyásoló tényezők, amelyek meghatározzák a nemzetközi sportrendezvényszervezési projektek sikerességét, valamint melyek azok a szempontok és kritériumok, amelyek alapján értékelésre kerülnek e rendezvények és szervezési munkálataik. A projektek sikerét sokan és sokféleképpen vizsgálták elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. A kutatások során a szakemberek a sikert meghatározó befolyásoló tényezőkre, illetve a siker értékelésének szempontjaira, kritériumaira voltak kíváncsiak. A vizsgálatok a sikertényezők egyre szélesebb körét tárták fel, amelyek között a kemény, technikai jellegű eszközök és módszerek mellett fokozatosan megjelentek a humán területre fókuszáló puha, kapcsolati elemek. Hasonlóképpen a sikerkritériumok tekintetében már a legelső kutatások is túlmutattak a határidők és költségkeretek betartásának követelményén, és egyre inkább a minőséget, a megrendelő, a vevő, és a munkatársak elégedettségét, a projektek hosszú távú hatásait helyezték a középpontba. A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerére vonatkozóan azonban eddig még nem készült hasonló, átfogó jellegű felmérés és elemzés. 12

15 Bevezetés 1.1. A kutatás jelentősége és célkitűzései Témaválasztásomat elsősorban az az elképzelés motiválta, hogy a nemzetközi sportrendezvények piacán egyre erőteljesebben megjelenő és rendkívül pozitív referenciákkal rendelkező magyar sportszervezésben a projektmenedzsment eszközök és módszerek alkalmazása által hatékonyabbá váljon a sportrendezvények szervezési gyakorlata, és növekedjen ez által a szervezetek versenyelőnye a rendezési jogokért vívott küzdelemben. A sportrendezvény-szervezési projektek eredményesebbé tételéhez meg kell ismernünk a sikeresség megítélésében szerepet játszó kritériumokat és szempontokat, hiszen ezek bázisán kerülnek értékelésre a sportrendezvények, illetve fel kell tárnunk, hogy melyek azok a sikertényezők, szervezési megoldások és menedzsment módszerek, amelyek hozzájárulnak a hatékony és eredményes szervezéshez és megvalósításhoz. A kutatás az alábbi kérdésekre keresi a választ az értekezés során: 1. Melyek azok a sikerkritériumok, amelyek bázisán egy nemzetközi sportrendezvény sikere értékelhető? 2. Melyek azok a sikertényezők, amelyek meghatározzák egy nemzetközi sportrendezvény sikeres megszervezését és megvalósítását? 3. Van-e összefüggés az egyes sikertényezők és sikerkritériumok, azok bizonyos csoportjai között? 4. Kimutatható-e különbség a vizsgálatba bevont országok sportrendezvény-szervezési gyakorlatában? A kutatás alapvető célja a Magyarországon, valamint a kiválasztott európai országokban rendezett nemzetközi sportrendezvények, elsősorban világ- és Európa-bajnokságok szervezési sikertényezőinek, illetve a sikeresség megítélésében szerepet játszó kritériumainak azonosítása; azon rendezvényszervezési megoldások, menedzsment módszerek összegyűjtése, amelyek a sportrendezvény-szervezési projektek sikerességét meghatározzák. A vizsgálat célcsoportjában hazánk mellett a környező országok közül Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia szerepel a nemzetközi sportrendezvények szervezésében vállalt jelentős szerepük miatt. A környező kelet-közép-európai országok mellett a német klasztert alkotó Németország, Ausztria és Svájc hármasa került be a mintavételbe jelentős szervezési tapasztalatuk, valamint a kiforrottabb nyugati-európai szervezési gyakorlat megismerése és feltérképezése céljából. A kutatás a projektmenedzsment, sportmenedzsment valamint az úgynevezett event management (eseményszervezés) területet foglalja magában. A kutatás elméleti megalapozásakor a nemzetközi sportrendezvények jellemzőinek tárgyalásán túl elsősorban a projektmenedzsment, azon belül is a projektsiker megközelítések bemutatására fókuszálok. A sportrendezvények szervezésének módszertani háttere ugyanis leginkább a projektmenedzsmenthez köthető, továbbá e területen vizsgálták a projektek sikertényezőit és kritériumait, míg speciálisan a sportrendezvény-szervezési projektek esetében eddig nem készült ilyen jellegű átfogó kutatás. 13

16 Bevezetés A kutatás eredményeként célom olyan modell felállítása, amely a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikerkritériumait, valamint a sikerre ható tényezőit szintetizálja, mivel nem született még olyan jellegű tudományos igényű kutatás, amely a nemzetközi sportrendezvények sikerességét, sikertényezőit, illetve azok előfeltételeit elemezte volna A disszertáció felépítése A disszertáció második fejezete a kutatás elméleti hátterét, a sportrendezvények jellemzőit, a projektmenedzsment, a projektsiker, valamint a személyes vezetés elméletek irodalmi áttekintését hivatott bemutatni. A kutatás elméleti hátterének megalapozása során elsőként a sport társadalmi szerepét, a nemzetközi sportrendezvények jelentőségét, valamint szervezésének sajátosságait mutatom be, amely a téma aktualitásának indoklását és szélesebb kontextusban történő elhelyezését szolgálja. Ezt követően a kutatás szempontjából releváns projekt és projektmenedzsment meghatározások, projekttipológiák ismertetésére térek ki a célból, hogy el tudjuk helyezni a sportrendezvényeket és azok szervezési folyamatát a projektmenedzsment területén belül. A téma bemutatását megalapozó elméleti megközelítések mellett kitérek a projekt életciklusok tárgyalására, valamint a sportrendezvény-szervezési projektek szempontjából releváns projektmenedzsment módszerek ismertetésére, melyet három dimenzión keresztül közelítek meg. E három dimenzió a projektmenedzsment szervezeti, funkcionális és instrumentális dimenziója által felölelt módszerek, folyamatok és ismeretek közül azon területek áttekintésére térek ki részletesen, melyek alkalmazása hasznos a szervezési munkálatok során a csapat munkájának összefogásában, a feladatok koordinálásában és végrehajtásában. A kutatás fókuszában álló sportrendezvény-szervezési projektek sikerességének vizsgálata megkívánja a projektsiker kérdéskörének alapos tárgyalását, hiszen a projektsiker, a sikertényezők és sikerkritériumok témaköre képezi a későbbi gyakorlati elemzések egyik fő területét. Ebben a fejezetben a projektsiker elméleti és gyakorlati megközelítéseire, a sikerkritériumok és sikertényezők területén végzett korábbi kutatások eredményeinek ismertetésére, azok összevetésére és összegzésére fókuszálok. A projektsiker kérdésköréhez kapcsolódóan kitérek a különféle sikeresség vizsgálati modellek, kiválóság és érettség modellek szempontrendszerének bemutatására és összehasonlító elemzésére, amely alapot ad számomra a sportrendezvény-szervezési projektek sikerének vizsgálata során az értékelés szempontjainak kialakítására. A projektek sikerét meghatározó tényezők témaköréhez kapcsolódóan, azon túlmutatva kerül sor a személyes vezetés megközelítések, főként a magatartástudományi elméletek ismertetésére. Ezen áttekintés során a kapcsolat- és feladatorientáció dimenzióját, különféle megközelítéseit, valamint a projektmenedzsmentben betöltött szerepét, a projektsikert meghatározó vonatkozásait helyezem a középpontba. A kutatás szempontjából releváns szakirodalmi elméletek, gyakorlati megközelítések és korábbi kutatási eredmények tárgyalását követően a bemutatott tanulmányok összegzését és értékelését teszem meg. A szakirodalmi elemzések és összesítő értékelések alapján megfogalmazom a kutatás hipotéziseit, amelyeket röviden értelmezek is. A fejezet az összeállított kutatási modell bemutatásával és a kutatási hipotézisek ellenőrzését szolgáló kvantitatív és kvalitatív módszertan ismertetésével zárul. 14

17 Bevezetés A harmadik fejezet szolgál az empirikus kutatás bemutatására, a kvantitatív és kvalitatív kutatások folyamatának, valamint az elvégzett elemzések és feltárt összefüggések ismertetésére. A fejezetben részletesen kitérek a kutatás lefolytatására: az adatgyűjtés megalapozására és az adatok forrásának tárgyalására, valamint a kvantitatív és kvalitatív kutatás egyes elemeinek ismertetésére. Az adatgyűjtés és a kutatási minta főbb jellemzőinek bemutatását követően rátérek a kvantitatív és kvalitatív kutatás tárgyalására. A kvantitatív kutatás ismertetésére szolgáló fejezetben elsőként a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényező- és sikerkritérium-faktorainak meghatározását mutatom be és megadom a létrehozott faktorok értelmezését. A következőkben a sikertényező- és sikerkritérium-faktorok összefüggéseinek feltárására, a feltárt kapcsolatok intenzitásának vizsgálatára és a kapott eredmények bemutatására, értelmezésére fókuszálok. Ezt követően a vizsgált térségek sportrendezvény-szervezési gyakorlatának összehasonlítását, a szervezés hasonló és eltérő elemeinek feltárását mutatom be, valamint megfogalmazom az elvégzett elemzések eredményeit. A fejezet a kvantitatív kutatás eredményeinek összefoglalásával zárul. A kvalitatív kutatás tárgyalására szolgáló fejezetben az esettanulmányok bemutatására, a szervezés jellemzőinek és a rendezvények elért eredményeinek részletes ismertetésére kerül sor. A fejezet az esettanulmányi elemzések áttekintésével, a kvalitatív kutatás eredményeinek összegzésével zárul. Az értekezés negyedik fejezete mutatja be a kutatási eredményeket és következtetéseket. Az értekezés záró fejezete a kutatási hipotézisek ellenőrzésére és az eredmények értelmezésére fókuszál a nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezőinek és sikerkritériumainak meghatározása, a tényezők és kritériumok közötti kapcsolatok feltárása, valamint a vizsgált térségek szervezési gyakorlatának vonatkozásában. A fejezet összefoglaló része az eredményeket leíró kutatási modell bemutatására, a tézisek megfogalmazására és a kutatás önálló, újszerű eredményeinek összefoglalására szolgál. A kutatás eredményeinek összefoglalása az eredmények gyakorlati alkalmazásának, a további lehetséges kutatási irányoknak az ismertetésével, valamint egy rövid összegzéssel zárul. 15

18 A kutatás elméleti háttere 2. A KUTATÁS ELMÉLETI HÁTTERE 2.1. A sport helye és szerepe a társadalomban A sport ma már nem csupán a szűk értelemben vett mindennapi testedzést és kikapcsolódást jelenti, hanem összetett funkciói révén a társadalom és az emberi fejlődés fontos tényezője. A sport társadalmi szerepének megismeréséhez közelebb vihet minket az Európai Sport Charta definíciója, miszerint a sport minden olyan fizikai tevékenység, amelynek célja esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét kifejezése vagy fejlesztése, társadalmi kapcsolatok teremtése, vagy különböző szintű versenyeken eredmények elérése. (2001, 10) A fenti definícióból kitűnik, hogy a sport területe túlmutat a fizikai aktivitás feltételeinek megteremtésén, az egyének és csapatok küzdelmének ösztönzésén, és összetett funkciói révén személyiségformáló eszközt, társadalmi érintkezést, egészséges és fejlődő nemzetet, üzletet és hasznot nyújt az egyén és a társadalom számára. (Kiss Szabó, 2004). A sportot tehát, mint társadalmi jelenséget kell megközelítenünk és vizsgálnunk ahhoz, hogy feltárjuk a társadalom egészéhez, egyes elemeihez fűződő kapcsolatát, szerepét. E társadalmi funkciók a gazdasági, társadalmi és politikai változások hatására folyamatosan alakulnak, történetileg változnak. Az elmúlt évtizedek ipari fejlődése, az urbanizáció, és a szabadidő növekedése következtében a sport egyre fontosabbá vált, mint tevékenység, és mint szórakozás. Ez felgyorsította a sport sajátos társadalmi intézményrendszerének kialakulását, amely intézmények a társadalom sportcélú és testnevelési feladatainak ellátását szolgálják. (Laki Nyerges, 1984) A sport, mint társadalmi jelenség vizsgálata során világosan el kell különítenünk egymástól a sport jelentősebb területeit, valamint tisztáznunk kell e területek társadalmi funkcióit, mert ezek határozzák meg az egyes területek szervezeti kereteit és élettereit. (Nyerges, 1994) E megközelítés alapján a sport három fő területe: a versenysport, élsport; a rekreáció sport, szabadidősport; az iskolai testnevelés és diáksport. Nyilvánvaló, hogy eltérő társadalmi funkciója van például a rekreációs célt szolgáló szabadidősportnak, a diákok testnevelését támogató sportnak, illetve a versenysport területének. Ennek megfelelően az egyes területek hivatalos támogatásának módja és mértéke, a működésüket biztosító szervezetrendszer kiépültsége, létesítményi és anyagi lehetőségeik, más társadalmi szférákra való hatásuk és felhasználhatóságuk tekintetében lényeges eltérések vannak. (Laki Nyerges, 1980, 174) Ugyanakkor eltérő lehet a sport fent bemutatott területeinek megítélése egyes országokban is, melyet nem csupán az adott terület társadalmi hatásainak felismerése és hasznosíthatósága határoz meg, hanem az ország gazdasági fejlettsége is. Lényeges szempont továbbá az egyes sportterületek tekintetében a különféle sportágak alkalmassága és jelentősége is. Az iskolai testnevelés és diáksport terén máig az atlétika, a labdarúgás és a kosárlabda játszik döntő szerepet, míg a szabadidősportban például a tenisz, az úszás és a kerékpár térhódítása figyelhető meg. (Nyerges et al., 1993) A sport három fő területének társadalmi funkciói közül kutatási témámhoz kapcsolódóan a versenysport funkcióinak elemzésére térek ki részletesen a 16

19 A kutatás elméleti háttere következőkben. Az élsport szerepének tárgyalásához szükséges kiemelnünk, hogy a modern sportmozgalom viszonylag rövid idő alatt látványos fejlődésen ment keresztül, melyben döntő szerepet játszott az olimpiai mozgalom, elősegítve a sport társadalmi elismertetését, a sportágak elterjesztését és nem utolsósorban a sportolás népszerűsítését. E fellendüléshez hozzájárult a második világháborút követő hatalmi - gazdasági - politikai - ideológiai trend hatása is, amely kialakította és működtette az úgynevezett versenyspirált, mely szerint a pozíció mint politikai reprezentáció és reklám csakis a teljesítményszint szüntelen emelésével biztosítható. (Laki et al., 1985) E folyamat eredményeként a versenysport önálló és sikeres, mással nem helyettesíthető, ámde öntörvényű és alig ellenőrizhető folyamattá nőtte ki magát (Laki Nyerges, 2006, 501) Az utóbbi évtizedek tehát a versengés erősödését, a teljesítmények fokozását és a versenyek számának ugrásszerű növekedését hozták magukkal. Érdekes kérdés, hogy mi hajtja a nemzeteket, hogy versenysportjukat fejlesszék és a nemzetközi szint megtartásához, követéséhez minden eszközt megmozgassanak? A versenysport legkézenfekvőbb funkciója a szórakoztatás, hiszen a néző az izgalmakért és a látványosságért tekinti meg a sporteseményt, amely egyúttal a szabadidő eltöltésének módja is, hiszen a mindennapi tevékenységtől történő elszakadást, kikapcsolódást és feltöltődést nyújt a szurkoló számára. A verseny átélésének varázsához az eredmények befolyásolhatóságának vélt vagy valós lehetősége is hozzájárul, hiszen a versenyző nem, mint egyén, hanem mint egy társadalmi csoport képviselője vesz részt a küzdelemben. Így a szurkoló is az egy közösséghez tartozás tudatával, az adott társadalmi csoporttal azonosulva kívánja a versenyzőt buzdítani, az eredmény alakulását befolyásolni. A versenyző, mint a csoport képviselője szereplésével felhívhatja a figyelmet a képviselt csoportra, alakíthatja a szélesebb közösség véleményét. A sport e képviseleti funkciója révén, mint a nemzeti érzés hordozója, a nemzeti egység megjelenítője és a közvélemény formálója szerepet játszhat a nemzeti identitástudat kialakításában és erősítésében, valamint a társadalom erejének, teljesítőképességének bizonyításában is. (Laki Nyerges, 2006) Miután a sport a nemzetközi kapcsolatok elfogadott formája, így olyan politikai feladatokat is elláthat, amelyek elősegíthetik az országok közötti hivatalos kapcsolat elindítását, diplomáciai kapcsolatok felvételét, elmélyítését vagy éppenséggel kiszélesítését. E kapcsolat természetesen fordítva is fennáll, hiszen nem egyszer fordult elő a sporttörténelem során, hogy egyes országok a versenyek bojkottálásával fejezték ki nemtetszésüket bizonyos politikai, vallási, vagy ideológiai elvekkel szemben. Az élsport gazdasági funkciói ugyanakkor már jóval szerteágazóbbak. Egyrészről a népszerű sportágak élmezőnyét felszívta a szórakoztatóipar, ahol a klubok és játékosok adás-vétele mellett a reklám, a szponzoráció is teret hódít. A stadionokban és lelátókon megtalálható hirdetések mellett a sportolók mezén és sportszerén is megjelentek a márkanevek, melyek sokszor a sporttól távol álló cégeket hirdetik, összekapcsolva nevüket a sikeres versenyzővel, csapattal. Másrészt a különféle világversenyek rendezése a létesítményi fejlesztések és a sokrétű előkészítő munka révén több iparág építőipar, híradástechnika, vendéglátóipar, kereskedelem, közlekedés, stb. részvételét követeli meg, támogatva ez által az adott területen megbízott cégeket, azok dolgozóit, partnereit és közvetetten a térség gazdaságát, fejlődését is. A nemzetközi vonatkozású sportrendezvények ezen kívül külföldi látogatókat vonzanak a térségbe, a rendezvény idejére, vagy akár hosszabb idejű tartózkodásra is, akik főként a turizmus és a szolgáltatóipar bevételeit növelhetik. A közvetlen bevételek mellett a térség, vagy 17

20 A kutatás elméleti háttere ország arculatának kialakítását, formálását és népszerűsítését is támogathatja egy-egy nemzetközi verseny. A versenysport egy-egy sportoló, vagy sportág sikerei révén felkeltheti a figyelmet a sportolásra, az adott sportág gyakorlásának szépségeire és előnyeire. Ebben az összefüggésben az élsport életmód alakító funkciója által elősegítheti az egészséges életmód kialakítását, ezáltal jótékony hatással lehet akár az iskolai és szabadidősport szerepének erősítésére, gyakorlásának ösztönzésére. A versenyző ugyanakkor példaképként állítható az emberek, főként a fiatalok elé, ami a sportág támogatása és az utánpótlás-nevelés biztosítása mellett az erkölcsi tanulságok a küzdelem, az áldozatos és kitartó munka, a kudarcok elviselése, stb. hangsúlyozására is felhasználható. (Laki Nyerges, 1984) A sport, és ezen belül is az élsport tehát sajátos előnyöket nyújthat a társadalom számára például a szórakoztatás, az életmód alakítás révén; a gazdaság terén a versenyrendezés, sportszergyártás, reklám és turizmus bevételei által; valamint a politika és a diplomácia területén a nemzeti öntudat erősítése, a közvélemény formálása, az országimázs és a nemzetközi kapcsolatok alakításában. A sport és az élsport funkcióinak ismertetése után a következőkben rátérek a sporthoz kötődő rendezvények alapvető meghatározásainak és formáinak, a projektmenedzsmenttel történő összefonódásának bemutatására Sport projekt rendezvény Ahogy az élet számos területén, úgy a sportban is gyakran találkozhatunk projektekkel, valamilyen egyedi kihívást, célt, újdonságot tartalmazó feladatokkal. A sport területén belül létrejövő projekteket alapvetően három fő típusba sorolhatjuk, melyeket az alábbi ábrában foglaltam össze. Rendezvényszervezési projektek Cél: sikeres rendezvény létrehozása Teljesítményjavító projektek Cél: sportteljesítmény javítása, fokozása Áttörést hozó projektek Cél: valami újdonság, áttörés bevezetése, vagy változtatás 1. ábra: Projekttípusok a sportban Forrás: Waeffler Pfister, 2008, 514 Az első kategóriába tartoznak a rendezvényszervezési projektek, melyek a leggyakoribb és legváltozatosabb projekttípusok a sport területén belül. Hagyományosan egy rendezvény létrehozásával, mint egy projektfeladattal szembesül a szervező csapat, melynek sikeres megszervezése a szerteágazó tervezési és végrehajtási feladatok összességével, a számos érintett kezelésével és a sport sajátos környezetében korántsem egyszerű feladat. A teljesítmény javítását, a felkészülést megcélzó projektek kifejezetten a magas szintű élsport területéhez kötődnek, és céljuk kimondottan a sportolók teljesítményének fokozása. Ezen a területen a sportolók és csapatok versenyképesebbé és sikeresebbé tételéhez nélkülözhetetlen a speciális szaktudás, know-how, valamint a professzionális projektmenedzsment ismeretek, módszerek és folyamatok, melyek eredménnyel alkalmazhatók, mint például az időtervezés, a projekt terjedelmének meghatározása, a költség- és kockázatmenedzsment, valamint az emberi erőforrás kezelése és a kommunikációmenedzsment. A harmadik terület az áttörést, újdonságot hozó projektek köre, melyek valamilyen gyökeres változást hoznak létre valami új 18

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

Határtalan lehetőségek a határ mentén

Határtalan lehetőségek a határ mentén PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Fehérvölgyi Beáta Határtalan lehetőségek a határ mentén Doktori (Ph.D) értekezés Témavezető: Dr. Gaál Zoltán Veszprém 2010. 1 Határtalan

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Projektvezetés a szervezetekben A STRATEGIC-ORIENTED IMPLEMENTATION OF PROJECTS

Projektvezetés a szervezetekben A STRATEGIC-ORIENTED IMPLEMENTATION OF PROJECTS Projektvezetés a szervezetekben A STRATEGIC-ORIENTED IMPLEMENTATION OF PROJECTS Ulicsák Béla Műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. bela@brit-tech.hu Budapest, 2014. február 5. Bevezető A mai

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN

ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN ESEMÉNYMENEDZSMENT A PEKINGI OLIMPIAI JÁTÉKOK KAPCSÁN Szabados Gábor Peking 2008 Bej csing Bejcsing huanjing ni huan = Üdvözöljük Pekingben! jing ni Gondolatmenet Témák Sikertényezők A szervezőbizottság

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco

Olympic Agenda 2020. elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Olympic Agenda 2020 elfogadva a NOB 127.Közgyűlésén 2014. december 8-9., Monaco Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlés 2015. február 6. Agenda 2020 - Cél

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október

Az Olimpiai Csapat. Megítélés a lakosság és a támogatók körében. GfK Hungária 2012. szeptember - október Az Olimpiai Csapat Megítélés a lakosság és a támogatók körében GfK Hungária 2012. szeptember - október GfK 2012 Közvélemény-kutatás és szponzori megkérdezés 2012. október 1 A Magyar Olimpiai bizottság

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014.

Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. Magyar Jégkorong Szövetség ARCULATI MEGÚJÍTÁS 2014. 1. Háttér A Magyar Jégkorong Szövetség életében egyre nagyobb szerepet kap a marketingkommunikációs eszközök hatékony használata, a bennük rejlő lehetőségek

Részletesebben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben

Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Új kihívások, régi válaszok a magyar versenysport utánpótlás nevelésben Velenczei Attila Kutatóhely: Nemzeti Sport Intézt és SE-TSK, Társadalomtudományi Tanszék Témavezető: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát.

I. KÖRLEVÉL. VIII. Országos Turisztikai Konferenciát. VIII. ORSZÁGOS TURISZTIKAI KONFERENCIA KÖRNYEZET BIZTONSÁG TURIZMUS 2016. OKTÓBER 14. PÉCS ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED I. KÖRLEVÉL A Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar,, Turizmus Tanszéke, MTA

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen

A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen A sport közösségteremtő hatása a Debreceni Egyetemen Készítette: Kovács Klára PhD-hallgató Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program Debrecen, 2010. december 3. Campus-lét Műhelykonferencia Cél A sport

Részletesebben

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség A sport hagyományos szerepe a köznevelésben SPORT ESZKÖZ Testnevelés - testkultúra CÉL Tehetséggondozás élsport

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE GULYÁS Erika, KOVÁCS Eszter, STERBENZ Tamás Nyerges Mihály Emlékkonferencia Eredményjelző: Magyar Sport 2015 2016.01.26. KUTATÁSRÓL Célja: Azonosítani azokat a tényezőket,

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged. Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA Az asztalitenisz - speciális körülmények között 2013. március 21., Szeged Készítette: Szabó Brigitta, ATSK Szeged Egyesületünk - Az ATSK Szeged alakulása: 1996 - Utánpótlás-nevelésre

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében

A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében A sportrendészeti infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei a TAO szerepe a biztonsági infrastruktúra megteremtésében, fejlesztésében Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Bizottság Előadó:

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

A rendszer üzembe helyezése és üzemeltetése rendezési tapasztalatok és megoldások A biztonsági rendszer bevezetése, a biztonsági rendszer működtetése

A rendszer üzembe helyezése és üzemeltetése rendezési tapasztalatok és megoldások A biztonsági rendszer bevezetése, a biztonsági rendszer működtetése A rendszer üzembe helyezése és üzemeltetése rendezési tapasztalatok és megoldások A biztonsági rendszer bevezetése, a biztonsági rendszer működtetése 1 Alapvetések - A sportszövetségek a nemzetközi szövetségek

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező

Szakképzett edző, sportszervező, irányító Konferencia és rendezvényszervező 3.1.5. Horgászegyesületi vezető 3.1.6. Kondicionálóterem vezetője 3.1.7. Mozgásstúdió vezető 3.1.8. Sportegyesület vezetője 3.1.9. Sportklub vezetője 3.1.10. Sportlétesítmény vezetője 3.1.11. Sportosztály

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

NSO beszámoló. Bázár György

NSO beszámoló. Bázár György NSO beszámoló 2011 Bázár György NSO National Safety Officer Nemzeti Biztonsági Tisztségviselő Minden olyan nemzeti szövetség, amely nemzetközi lovastusa versenyt rendez, köteles kijelölni egy tevékenyen

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN

UEFA A KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A FUTBALLBAN A kondicionális képességek fejlesztése állandó vita témát szolgáltat a csapatok felkészítése során. Van, aki a tiszta futásokkal kialakított,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei

A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei A 2024-es Budapesti Olimpia Gazdasági Előnyei 2016. szeptember 16. Közgazdász-vándorgyűlés, Kecskemét Fekete Miklós Tartalomjegyzék 1. Fundamentumok 2. Agenda 2020 3. Az olimpiai terv 4. Gazdasági hatások

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben